SIJIL PENGHARGAAN

Adalah dengan ini diperakui bahawa

ANWAR IKHMAL AL-FIKRI BIN AZRI
dipilih sebagai

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TERBAIK
bagi bulan

OGOS
Tahniah di atas penghargaan yang diterima dan diharap dapat mengekalkan kecemerlangan sahsiah serta menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

………………………………………..……………

Tarikh : 26 Ogos 2011