1.

Muhammad Thahir, lahir pada hari Ahad (minggu) tanggal 1 Februari 1976 Masehi atau 30 Muharram 1396 Hijriyah Memiliki sifat Quran surah Ar-Ruum (Si Romawi): Optimis, banyak akal, anggun, tempramental, suka bertindak semaunya dan ingin me nang sendiri, pencemburu berat, setiap kemauannya harus dipenuhi. --- Bersifat pendiam, sihat fikirannya. Mungkin akan menjadi bodoh jika tidak me ndapat didikan yang sempurna, walaupun begitu, jika dididik dengan baik, dia bol eh menjadi cerdik kerana bakat fikiran yang pintar cerdas ada padanya. Dia mempu nyai keinginan yang baik dan selalu berada dalam selamat ----2. Sari Bungsu Adriqni, lahir pada hari Jumat tanggal 17 Maret 1978 Masehi atau 7 Rabiul Akhir 1398 Hijriyah Memiliki sifat Quran surah Al A'raa (tempat tertinggi): Cermat dan teliti, mudah mengambil hati orang lain, penuh inspirasi, terlihat so mbong, suka meremehkan dan cepat puas. -- Perwatakannya jahat. Hatinya tidak tetap. Fikiran dan kemahuannya lemah, buru k nafsunya, kasar wataknya, mudah mengangkat tangannya. Kehidupannya menjadi suk ar kerana tabiat buruknya itu. Ibubapa menempuh kesukaran dalam mendidiknya -3. Muhamamd Aqil Sholih, lahir pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2005 Masehi at au 11 Ramadhan 1426 Hijriyah Memiliki sifat Quran surah Huud (Kaum Huud): Dibutuhkan banyak orang, mudah menerima, berhati-hati dalam berbuat, tidak banya k kemauan, pasif, terkadang diremehkan, peka perasaan. -- Dia baik, pendiam, suka merendahkan diri. Dia tidak angkuh kepada teman yang dikenali. Tidak suka membanggakan dirinya dan kehidupannya selalu selamat -4. Rifqa Adriqni Talla , lahir pada hari kamis malam (ini sudah masuk Jumat) tanggal 26 Juli 2007 Maseh i atau 11 Rajab 1428 Hijriyah Memiliki sifat Quran surah Huud (Kaum Huud): Dibutuhkan banyak orang, mudah menerima, berhati-hati dalam berbuat, tidak banya k kemauan, pasif, terkadang diremehkan, peka perasaan. -- Semasa kecilnya dia degil dan nakal. lbu bapanya patut mendidiknya dengan bai k agar dia dapat menerapkan nilai-nilai yang baik. Ketika sudah dewasa, dia suka bersikap merendah diri dan bersikap tidak tahu menahu. Ini agak berlainan dari sikapnya semasa kecil. Walaubagaimanapun hidupnya selamat dan sentosa -5. Ahmad Tamier Rizqulloh, lahir pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2009 Masehi atau 12 Syaban 1430 Hijriyah Memiliki sifat Quran surah Yusuf (Nabi Yusuf): Percaya diri, optimisme tinggi, tekun, teliti, disukai banyak orang, emosional, tidak mudah percaya, tidak bisa menahan keinginan, ambisius. -- Perwatakannya baik. Hidupnya selamat dan rezekinya tidak putus-putus. Sewaktu kecilnya dia mudah mengalah semasa bermain dengan kawan-kawan. Kelakuannya baik

. Masa dewasanya dia akan berj aya dalam segala kerjayanya danmudah mendapat rezeki -- . berbudi bahasa hingga semua orang sayang padanya.