P. 1
DEFINISI PENDIDIKAN KHAS

DEFINISI PENDIDIKAN KHAS

|Views: 141|Likes:

More info:

Published by: Nurul Ikhwani Mohd Zim on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

DEFINISI PENDIDIKAN KHAS Orang berminat mengkaji tentang pendidikan khas mungkin kerana mereka mempunyai anak atau

ahli keluarga yang memerlukan perkhidmatan khas atau mereka ingin menjadi sukarelawan membantu badan-badan terlibat dengan mendidikan kanak-kanak berkeperluan khas atau mereka yang ingin menjadi guru pendidikan khas di sekolah rendah atau menengah. Apakah pendidikan khas? Untuk memahami apa itu pendidikan khas adalah wajar kita meninjau beberapa definisi yang dikemukankan oleh pakarpakar dalam bidang: Hallahan dan Kauffman (2006): Pendidikan khas didefinisikan sebagai satu bentuk pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanakberkeperluan khas. Gargiulo (2003): Pendidikankhas merupakan program pengajaran khusus yang direka bentuk bagi memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ia mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan, peralatan dan kaedah pengajaran khusus. Friend (2005): Pendidikan khas adalah pengajaran yang direka bentuk khusus bagi memenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya.Pengajaran ini mungkin dikelolakan dalam bilik darjah, di rumah, di hospital atau institusi lain. Mansor (2005): Program pendidikan khas di Malaysia merupakan satu usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai seorang yang berkemahiran, Heward (2003): Pendidikan khas dijelaskan daripada beberapa sudut, iaitu SIAPA? – Ia adalah guru yang dilatih khusus untuk mengajar kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas. Guru-guru ini telah menerima latihan khusus tentang psikologi, kaedah mengajar, kaedah penilaian dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Bersama dengan guru pendidikan khas, pakar-pakar lain juga terlibat dalam pendidikan khas yang terdiri daripada ahli psikologi sekolah, terapis bahasa, kaunselor, terapis fizikal dan lain-lain. Pakarpakar ini bekerja dengan guru pendidikan khas serta keluarga pelajar terbabit dengan tujuan membantu. APA? – Secara umum, kurikulum pendidikan khas tidak jauh berbeza daripada kurikulum yang diikuti oleh pelajar biasa. Contohnya, pelajar bermasalah penglihatan atau bermasalah pendengaran menduduki peperiksaan PMR, SPM dan STPM. Bagaimana pun, bagi pelajar yang mengalami masalah pembelajaran tertentu memerlukan kurikulum yang telah diubahsuai. Contohnya, sesetengah pelajar kurang upaya perlu diajar memakai baju, makan, membersihkan diri sendiri, membaca dan menulis dalam braille, menggunakan bahasa isyarat, bercampur gaul

dengan orang lain dan sebagainya. Oleh itu, kurikulum perlu diubahsuai untuk mengambil kira pengajaran pengetahuan dan kemahiran tertentu. DI MANA? – Pelajar yang mengikuti pendidikan khas mungkin ditempatkan dalam kelas bersama dengan pelajar biasa atau ditempatkan dalam kelas berasingan atau sekolah berasingan. Bagaimana pun, isu penempatan kanak-kanak berkeperluan khas masih dipertikaikan [Kita akan membincang isu ini dengan lebih mendalam Secara umum kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas selalunya memiliki ciri-ciri tertentu yang menghalang mereka mengikuti persekolahan seperti kanak-kanak biasa. Mereka memiliki satu atau gabungan kecacatan atau kekurangan atau kelemahan sama ada daripada segi fizikal, deria, mental, emosi, sosial, kesihatan atau tingkah laku jika dibandingkan dengan kanak-kanak biasa. Justeru itu, kanak-kanak ini dikatakan „bermasalah‟. Mereka memerlukan satu bentuk pendidikan yang sesuai untuk dapat belajar dengan kecacatan atau kekurangan atau kelemahan yang dimiliki. Dengan kata lain, pendidikan khas adalah satu perkhidmatan pendidikan yang dibentuk khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak ini. PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA Sejarah Pendidikan khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920-an di kalangan sukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar bermasalah atau kurang upaya penglihatan dan pendengaran. menunjukkan tarikh-tarikh penting dalam perkembangan pendidikan khas. Di Malaysia pendidikan khas formal bermula pada tahun 1948 dengan tertubuhnya Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bharu untuk kanakkanak buta. Pada tahun 1954 Sekolah Persekutuan Kanak-Kanak Pekak di tubuhkan di Pulau Pinang untuk kanak-kanak pekak. Program pemulihan ke atas pelajar “lembam” (lemah dalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira pada tahap umurnya) bermula pada tahun 1978. Manakala program untuk kanak-kanak „Bermasalah Pembelajaran‟ baru bermula pada tahun 1988 apabila buat pertama kali Kementerian Pendidikan memulakan kelas perintis di Sekolah Kebangsaan Jalan Batu, Kuala Lumpur. Kelihatan bahawa perkembangan pendidikan khas di Malaysia bertumpu kepada kumpulan kanak-kanak buta, pekak, dan bermasalah pembelajaran. Peristiwa Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Pendidikan Khas Dalam Deklarasi Hak-hak Kemanusiaan Sejagat (1948) menegaskan hak bagi setiap individu mendapat pendidikan. Perkara ini ditegaskan semula dalam Persidangan Dunia bertemakan „Pendidikan Untuk Semua‟ di Jomtien, Thailand yang menekankan: Keperluan-keperluan pembelajaran untuk orang kurang upaya

menuntut perhatian khusus. Langkah-langkah perlu diambil untuk menyediakanpersamaan akses kepada pendidikan untuk semua kategori orang kurang upayasebagai bahagian yang sepadu dalam sistem pendidikan.[Terjemahan] 2. Pada tahun 1959, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah mengisytiharkan Hak KanakKanak Sedunia dan antara yang ditegaskan ialah hak kanak-kanak istimewa iaitu mereka berhak mendapat penjagaan yang khusus dan bimbingan mengikut kecacatan yang dialami serta peluang menjadi seberapa normal yang mungkin . Dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalamAkta Pelajaran1961. Dalam Bahagian I (Tafsiran) Akta ini dinyatakan bahawa; “sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk muridmurid yang kurang upaya”. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1978) yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan ini menyebut; Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Di samping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan telah bersidang pada 30 Jun 1981 dan memutuskan penubuhan sebuah Jawatankuasa Antara Kementerian untuk mengkaji dan menentukan bidang tugas masing-masing mengenai kanakkanak kurang upaya. Kementerian-kementerian yang terlibat selain daripada Kementerian Pendidikan ialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebajikan Masyarakat (kini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat) dan Kementerian Buruh. Pada amnya, Jawatankuasa ini menetapkan: • Tanggungjawab Kementerian Pendidikan terhadap pendidikan kanak-kanak bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran dan kanak-kanak bermasalah pembelajaran (terencat akal) yang boleh dididik. • Tanggungjawab Kementerian Kebajikan Masyarakat terhadap pendidikan kanak-kanak yang kurang upaya fizikal, terencat akal sederhana dan teruk serta kanak-kanak spastik. • Tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti di peringkat awal dan menyaring kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan berisiko. Akta

Kementerian Pendidikan Malaysia. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khasyang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau di mana-mana sekolah rendahatau menengah yang difikirkan oleh menteri suaimanfaat. Objektif menaik taraf Jabatan Pendidikan Khas ialah untuk: Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk pelajar dengan keperluan Khas . (c) Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam setiap kategori sekolah khas. Akta ini juga memperuntukan kuasa kepada Menteri untuk menentukan tempoh persekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas. kanak-kanak berkeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga mereka berumur 19 tahun. (b) Kurikulum yang hendaklah digunakan berhubungan dengan pendidikan khas. Amalan pada masa ini. 41. Tertakluk kepada subseksyen (2) dan (3). Visi. . Apabila berlaku penstrukturan baru pada I Oktober tahun 1995.Jabatan Pendidikan Khas Sebelum 1995. 1. Unit Pendidikan Khas dinaik taraf kepada Jabatan Pendidikan Khas yang statusnya sama dengan status jabatan-jabatan lain Hal ini membolehkan Jabatan ini menjalankan tanggungjawabnya seperti yang dikehendaki oleh negara dan tuntutan masyarakat. menteri boleh melalui peraturan-peraturan menetapkan: a) Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas. Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap pelajar dengan keperluan . yang dikatakan kurang berkesan dalam mengendalikan pendidikan khas negara. Unit ini dianggotai oleh hanya empat orang pegawai yang diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah. dan (d) Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagimaksud topik ini. Permintaan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak kurang upaya dan kesedaran masyarakat terhadap pendidikan khas juga menjadi faktor utama yang menyebabkan berkembangnya pendidikan ini. Misi dan Falsafah Jabatan Pendidikan Khas.Pelajaran 1961 disemak semula dan digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. Satu bab khusus mengenai Pendidikan Khas telah dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan bahawa: Seksyen 40 and seksyen 41 dalam Akta 1995 dilihat oleh pelbagai pihak sebagai „era baru‟ dalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pendidikan dikehendaki membuka kelas jika ada permintaan daripada masyarakat. pendidikan khas dikendalikan oleh Unit Pendidikan Khas yang diletakkan di bawah Bahagian Sekolah.

manakala tempoh . mengelola dan menyelaras kurikulum dan kokurikum. (c) Bahagian Latihan dan Khidmat Bantu Bertanggungjawab untuk menyediakan latihan kepakaran bagi guru-guru danmemberi khidmat bantu kepada pelajar. Jenis-jenis Sekolah Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan pendidikan khas melalui dua pendekatan Sekolah Pendidikan Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran. hala tuju dan perkembanganpendidikan khas dengan menetapkan peraturan dan perundangan mengenaipendidikan khas dan menyelaras hasil penyelidikan dan kajian dan membuatperancangan bagi pelaksanaan dasar-dasar mengenai pendidikan khas. Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi pelajar dengan keperluan khas. Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas. Tempoh belajar bagi pelajar berkeperluan khas rendah adalah 6 tahun. penyebaran maklumat dan penggunaan media elektronik. mengubahsuai. dan mencetak bahan sokongan (seperti bahan Braille). Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.khas. peningkatan kebajikan dan kemajuan perkhidmatan warga pendidikan khas. (d) Unit Pengurusan Bertanggungjawab untuk meningkatkan kualiti pengurusan Jabatan melalui perbelanjaan kewangan berhemah. mengurus dan mentadbir pusat sumber jabatan dan sekolah. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini. (b) Bahagian Pengurusan Sekolah Bertanggungjawab untuk merancang. la diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif. menggubal. bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. Bagi mencapai kelima-lima objektif yang tersenarai. Jabatan Pendidikan Khas terbahagi kepada tiga bahagian dan satu unit: (a) Bahagian Perancangan Penyelidikan dan Dasar Bertanggungjawab untuk merealisasikan dasar. guru. ibu bapa dan masyarakat di samping merancang.

yang memperlihatkan kesedaran pelbagai pihak terhadap keperluan pendidikan kepada golongan ini.Badan-badan Bukan Kerajaan yang Terlibat dengan Pendidikan Khas Setakat ini kita perbincangan kita telah bertumpu kepada usaha-usaha Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan pendidikan khas.Jumlah pelajar di sekolah pendidikan khas bermasalah penglihatan ialah 337 berbanding dengan 2236 pelajar di sekolah pendidikan khas bermasalah pendengaran. Selepas tahun tersebut. Selain Kementerian Pendidikan. bilangan kanak-kanak berkeperluan khas yang berdaftar di pusat tertentu serta guru pendidikan khas telah bertambah. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2004. Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga 2 tahun maksimum sama ada peringkat rendah atau menengah mengikut keperluan pelajar berkenaan (Jabatan Pendidikan Khas. . 70% terdiri daripada pelajar bermasalah pembelajaran. Pusat Bimbingan Sinaran Matahari yang mengajar kanak-kanak berkeperluan khas kemahiran hidup serta kemahiran sosial. Terdapat kirakira 99 guru pendidikan khas yang mengajar pelajar bermasalah penglihatan berbanding dengan 531 guru pendidikan khas yang mengajar pelajar bermasalah pendengaran di seluruh negara.pelajar bagi pelajar berkeperluan khas menengah adalah 5 tahun. persatuan dan badanbadan sukarelawaan. Secara umum. pendidikan khas juga dikendalikan oleh pelbagai organisasi. Ekoran daripada itu berbagai-bagai aktiviti dilaksanakan bagi menyedarkan ibu bapa dan masyarakat tentang hal-hal berkaitan dengan kanakkanak berkeperluan khas. Pusat Harian Kanak-Kanak Istimewa yang terlibat dengan intervensi awal bagi kanak-kanak di antara 0-6 tahun serta kemahiran hidup untuk kanak-kanak di antara umur 6-16 tahun. Badan Bukan Kerajaan atau NGO (Non-Governmental Organisations). Peristiwa „Tahun Antarabangsa Orang-orang Cacat pada 1986‟ telah membuka mata pelbagai pihak terhadap pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Yayasan Sindrom Down Kiwanis (Kiwanis Down Syndrome Foundation) yang komited kepada kebajikan kanak-kanak sindrom down dan tumpuan ialah kepada . pada tahun 2002 daripada jumlah pelajar yang mengikuti program pendidikan khas yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat enam sekolah pendidikan khas untuk pelajar bermasalah penglihatan dan 25 sekolah pendidikan khas untuk pelajar bermasalah pendengaran . 25% bermasalah pendengaran dan 5% bermasalah penglihatan. Antara Badan Bukan Kerajaan yang terlibat dengan penyediaan pendidikan khas ialah: Persatuan Kanak-kanak Spastik (Spastic Children‟s Assocation) yang menyediakan intervensi awal untuk kanak-kanak kerencatan mental di antara umur 2-16 tahun. ditubuhkan oleh masyarakat setempat dan wujud di merata-rata tempat di negara kita.

berbanding di Malaysia perkembangan dan pembangunan di negara barat lebih cepat dan maju. Undang-undang ini menjamin bahawa setiap individu di antara umur 3 hingga 21 tahun akan menerima pendidikan percuma dalam . Namun. selain daripada kesedaran masyarakat terhadap pendidikan khas. khususnya di Britain dan di Amerika tidak begitu mendapat perhatian. Kini Yayasan ini mengendalikan enam pusat pendidikan untuk kanak-kanak sindrom down di merata tempat dalam Malaysia. pada peringkat permulaannya pelaksanaan pendidikan khas di barat. peranan undang-undang atau polisi pemerintah merupakan penggerak utama untuk membangunkan pendidikan khas. Manakala di Britain pengumuman Warnock Report 1978 merancakkan perkembangan pendidikan khas. Kedua-dua negara tersebut mendahului lebih kurang 20 tahun lebih awal daripada Malaysia yang kesannya amat besar dari aspek pertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan dalam pendidikan khas. kita akan teliti secara umum perkembangan dan pembangunan pendidikan khas di Amerika dan di Britain. kepesatan pembangunan pendidikan khas bermula apabila Akta Pendidikan 1996 diwartakan dan di Amerika apabila Public Law 1975 diperkenalkan.kanak-kanak di bawah 6 tahun. Sebagai perbandingan. Perkembangan Pendidikan Khas di Amerika Syarikat Michael ialah seorang kanak-kanak autistik yang berjaya mendapat anugerah pelajar terbaik semasa beliau di sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada 29 Novermber. Di Malaysia. 1975 Kongres (atau Parlimen) Amerika Syarikat meluluskan Public Law 94-142 yang dahulunya dikenali sebagai Akta Pendidikan untuk Semua KanakKanak Cacat (Education for All Handicapped Children Act). PENDIDIKAN KHAS DI LUAR NEGARA Seperti juga di Malaysia. Beliau telah memasuki universiti dan memperolehi ijazah sarjana muda dan kini bekerja walaupun dianggap seorang yang kurang upaya. Michael terdiri daripada ramai orang kurang upaya yang berjaya akibat daripada kelulusan undang-undang terkenal pada tahun 70-an. Perbincangan seterusnya difokuskan di Britain dan Amerika supaya anda dapat membandingkan perkembangan dan pembangunannya dengan apa yang berlaku di Malaysia. Dalam hal ini.

Pendidikan bagi kanak-kanak khas dilaksanakan dalam persekitaran yang tidak menghalangkan mereka untuk berkembang (Educate children in the least restrictive environment). Pada tahun 1990. Penilaian pendidikan dilaksanakan dalam pelbagai cara. Namun dengan terlaksananya undang-undang ini. Kanakkanak khas boleh belajar di dalam sekolah awam biasa dan di dalam kelas kanakkanak biasa. sekiranya kekurangan upaya kanak-kanak itu melampaui dan didapati dia tidak akan maju dalam kelas biasa. Antara yang ditekankan ialah: Penyediaan pendidikan percuma dan pendidikan bercorak awam yang sesuai kepada kanak-kanak berkeperluan khas (Provide a free and appropriate public education). Melalui undang-undang ini. Penglibatan ibu bapa dalam merancang dan menentukan perkembangan pendidikan setiap murid. kanak-kanak yang kurang upaya dibenarkan belajar bersama dengan kanak-kanak normal atau biasa. Undang-Undang ini memberi kuasa kepada negeri-negeri (Amerika Syarikat terdiri daripada 50 negeri) dan pihak berkuasa tempatan melindungi hak serta memenuhi keperluan bayi. Undang-undang in menunjukkan betapa penting hak orang kurang upaya dilindungi. Hal ini membawa pengertian bahawa tidak ada pengasingan sama ada dalam bentuk sekolah atau kelas dalam pelaksanaan pendidikan khas. Hal ini bagi membolehkan guru merancang objektif yang hendak dicapai oleh murid khas dalam . Hal ini bermakna tidak ada sebarang bayaran dikenakan ke atas kanakkanak khas terhadap persekolahan mereka. Public Law 94-476) atau lebih dikenali dengan singkatan IDEA. Bagaimana pun.persekitaran yang seberapa boleh tidak menghalang perkembangan intelek mereka. yang kemudiannya disalurkan kepada sekolah dan kanak-kanak ini. Semuanya dibiayai oleh kerajaan yang mendapat hasil daripada sistem percukaian negara. iaitu guru pendidikan khas dikehendaki menyediakan rancangan pendidikan individu bagi setiap murid khas dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Public Law 94-142 diberi nama baru dan diperluaskan. penilaian ke atas kanak-kanak khas hendaklah mengambil kira ciri-ciri yang ada pada kanak-kanak khas dan hendaklah disesuaikan dengan kecacatan atau kekurangan mereka. Setiap sekolah disediakan dengan seorang Guru Pendidikan Khas. Pendidikan bercorak sebegini dikenali sebagai “pendidikan inklusif” Kanak-kanak khas dilindungi daripada sebarang elemen bercorak diskriminasi dalam penilaian pendidikan (Protection against discrimination in testing). dia ditempatkan dalam kelas khas. kanak-kanak dan belia yang kurang upaya serta keluarga mereka. Kini ia panggil Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya (Individuals with Disabilities Education Act. Hal ini tidak diberikan penumpuan sebelum ini. Penyediaan rancangan pendidikan individu bagi setiap murid khas. Memberi dan membuka ruang kepada ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak khas untuk melibatkan diri dalam merancang dan menentukan perkembangan pendidikan untuk anak-anak mereka.

Perkembangan Pendidikan Khas di Britian Pada tahun 1974. Di samping itu konsep „kolaborasi‟ dalam pendidikan yang membabitkan pihak dalam pelbagai kepakaran disepadukan untuk kepentingan masa depan kanak-kanak berkeperluan khas. Dasar ini dilaksanakan dan diamalkan sehingga ke hari ini. Laporan Warnock yang diumumkan pada 1978 banyak mempengaruhi perkembangan dan pembangunan pendidikan khas di Britain. Jawatankuasa Inkuiri Pendidikan Kanak-kanak Cacat Warnock ditubuhkan dengan tujuan mengkaji semula pendidikan khas di Britain.5 juta kanak-kanak dan belia menerima pendidikan khas dan perkhidmatan lain bagi memenuhi keperluan mereka. Sebelum IDEA. kaunselor dan guru. konsep pendidikan untuk kanakkanak berkeperluan khas adalah berasaskan kepada „pengasingan‟ iaitu kanakkanak berkeperluan khas belajar di sekolah khas yang menyekat dan menghalang mereka daripada bergaul dengan kanak-kanak biasa.satu-satu jangka masa tertentu semasa kanak-kanak khas ini bersekolah dengan mengambil kira potensi dan kekurangan seseorang kanak-kanak khas. ramai kanak-kanak seperti Michael tidak diberi peluang pendidikan Contohnya. kecelaruan emosi atau kerencat mental menghadiri sekolah biasa. IDEA dilihat sebagai satu pembaharuan yang mana pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas diberi perhatian yang lebih khusus. Konsep integrasi atau inklusif menekankan bahawa kanak-kanak berkeperluan khas perlu belajar di sekolah harian biasa dan berpeluang bergaul dengan kanak-kanak biasa. Kebanyakkan negeri-negeri di Amerika Syarikat mempunyai undang-undang yang tidak membenarkan kanak-kanak pekak. Melalui akta ini juga konsep „pendidikan untuk semua‟ dan „pendemokrasian pendidikan‟ diperkemaskan dan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak khas dilibatkan sama dalam perancangan keperluan pendidikan anak-anak mereka. Dalam hal ini konsep „kolaboratif‟ dalam pendidikan diamalkan iaitu satu konsep yang mana pelbagai pihak seperti ibu bapa. sebelum laporan ini dikemukakan. Umpamanya. kini program intervensi awal disediakan untuk lebih 200. Kira-kira-kira 6. Oleh keranaIDEA. Laporan ini menekankan kepada konsep percampuran antara kanak-kanak berkeperluan khas dengan kanak-kanak biasa yang dikenali sebagai „integerasi‟ atau „inklusif‟ diperluaskan. buta. Akta ini juga dijadikan asas panduan dalam pelaksanaan pendidikan khas di sesetengah negara lain.000 bayi dan kanak-kanak kurang upaya dan pada tahun 2000 di Amerika Syarikat. Lebih ramai pelajar kurang upaya menghadiri sekolah di kawasan perumahan masingmasing yang dahulunya tidak terbuka untuk mereka. Dasar ini juga dijadikan panduan kepada negara-negara lain dalam melaksanakan pendidikan khas. Pelajar kurang upaya yang belajar dalam kelas atau bangunan terasing telah berkurangan dan kini belajar bersama dengan pelajar lain. Walaupun cadangan-cadangan yang dikemukan dalam laporan itu tidak dilaksanakan serta merta tetapi laporan Warnock dijadikan asas dalam pelaksanaan pendidikan khas dan cadangan-cadangan yang dikemukan dimasukkan dalam akta pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. hanya seorang daripada lima kanak-kanak kurang upaya berpeluang pergi ke sekolah. Akta . terlibat sama dalam merancang pendidikan murid-murid khas. pada tahun 1970.

Dalam sebuah kelas biasa. ahli psikologi pendidikan membuat diagnosis ke atas keperluan mengikuti pendidikan dan ahli patologi bahasa membuat penilaian terhadap keupayaan berbahasa ke atas kanakkanak berkeperluan khas. mengkategorikan kanakkanak berkeperluan khas membolehkan seseorang mengkaji dengan mendalam sesuatu kategori. konsep „pengasingan‟ tempat belajar kanak-kanak berkeperluan khas diganti dengan konsep integrasi atau inklusif iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar bersama dengan kanak-kanak biasa dalam sekolah dan kelas yang sama. Manakala Akta Kanak-kanak 1989 (Children‟s Act. Keduanya. kanak-kanak abnormal (abnormal children). akta ini memberi ruang kepada pelbagai pihak dengan pelbagai kepakaran dalam menentukan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. Pelajar Y ditakrifkan sebagai bermasalah mental dan Pelajar Z boleh ditakrifkan sebagai bermasalah emosi dan tingkah laku. Kedua-dua akta (Akta Pendidikan 1981 dan Akta Kanak-kanak 1989) tersebut telah mengambil kira cadangan-cadangan dalam Laporan Warnock. kanak-kanak cacat (handicapped children). kanak-kanak bermasalah (children with impairments) dan kanakkanak terbantut pertumbuhan atau perkembangan. Umpamanya. Pelajar mungkin terdiri daripada keluarga berpendapatan tinggi dan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Perubahan yang berlaku berkait rapat dengan kesedaran masyarakat dan dasar semasa yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas di Britain. (a) Bermasalah Fizikal . 1989) memperkukukan pelaksanaan pendidikan khas melalui dua perubahan yang ditekankan. amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak berkeperluan khas Pertama. Pelajar X boleh ditakrifkan sebagai bermasalah fizikal. diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan khas mengikut kepakaran dan keperluan.Pendidikan 1981 pula meletakkan kepentingan peranan ibu bapa dalam pelaksanaan pendidikan khas. guru akan mengajar pelajar daripada pelbagai latar belakang dan budaya. Mereka juga berlainan. Pelbagai istilah lain telah digunakan untuk „kanak-kanak bekeperluan khas‟ dan antaranya ialah. Sesetengah orang tidak begitu setuju kanak-kanak berkeperluan khas dikategorikan dan diberi nama tertentu kerana ia mungkin mewujudkan persepsi stereotaip terhadap sesuatu kumpulan. Pertama. Ini akan menambahkan kefahaman tentang ciri-ciri individu dalam sesuatu kategori dan langkah-langkah yang patut diambil untuk merealisasi potensi mereka. amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak berkeperluan khas yang sebelum ini dilakukan oleh hanya ahli perubatan dipinda kepada konsep „koloboratif‟ iaitu. Sebaliknya.6 yang membentangkan tiga kes pelajar berkeperluan khas yang berlainan. kanak-kanak luar biasa. kanak-kanak istimewa (special children). Begitu juga dengan kanak-kanak berkeperluan khas. KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Dalam Bahasa Ingerís istilah „kanak-kanak bekeperluan khas‟ dinamakan„children with exceptional needs‟ atau secara ringkas „exceptional children‟. Hal ini selari dengan apa yang berlaku di Amerika. Lihat Rajah 1. Apa yang jelas. kanak-kanak kurang upaya (children with disabilities).

Sebaliknya. Kesimpulannya. hubungan sosial dan tingkah laku mereka. manakala ada yang lebih cepat menguasai kemahiran membaca. kanak-kanak yang menghadapi penyakit tulang belakang atau lumpuh perlu sokongan atau kerusi roda untuk bergerak. Dari segi fizikal. beberapa perbezaan ini dapat dikurangkan. Senaraikan perbezaan yang nyata di antara kanak-kanak bermasalah fizikal. (b) Bermasalah Mental Kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca. Kanak-kanak ini boleh dikenal pasti melalui pemerhatian dari segi emosi. mengira dan menulis pada tahap kanak-kanak normal mungkin menghadapi masalah keupayaan mental yang rendah. fizikal atau emosi mereka berbeza daripada norma sehingga mereka memerlukan program pendidikan khas atau pendidikan yang khusus. terdapat pelbagai jenis masalah fizikal yang dihadapi oleh kanak-kanak berkeperluan khas. setelah melalui suatu program pendidikan. Secara umum. Contohnya. hampir 4% daripada populasi dunia terdiri daripada individu luar biasa atau kanak-kanak berkeperluan khas. mereka mempunyai keupayaan intelek atau IQ yang rendah. Terdapat kanak-kanak yang mengalami kesukaran memberi tumpuan atau mengalami kerencatan mental sejak dilahir. . Bagaimana pun.Tidak semua murid-murid berkeperluan khas boleh dikenal pasti melalui pemerhatian fizikal. berbahasa kasar. terdapat sekumpulan kecil kanak-kanak yang mana ciri-ciri mental. manakala ada juga yang dilahirkan tanpa mempunyai keupayaan untuk melihat objek atau cahaya termasuk muka ibu bapa sendiri. Mereka sukar bergerak seperti kanakkanak biasa. Secara umumnya. Terdapat kanak-kanak yang dilahirkan tanpa boleh mendengar apa-apa bunyi. 2003). bermasalah mental dan bermasalah emosi. perbezaan dari segi fizikal dapat dilihat dengan ketara seperti mereka yang menghadapi sindrom Down. Mereka ini dipanggil kanak-kanak berkeperluan khas (exceptional children) dan terdiri daripada kanak-kanak yang mengalami kesukaran belajar. risau mengenai perkara yang kecil. Antara ciri-ciri kanak-kanak bermasalah emosi ialah. dan sebagainya. Lazimnya. kerap bergaduh. gelisah dan bergerak ke sana sini. Menurut Kail (2001). malahan sesetengah daripada mereka tidak boleh mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain. (c) Bermasalah Emosi Kanak-kanak bermasalah emosi kelihatan seperti kanak-kanak biasa. sesetengah antara mereka kelihatan sama seperti kanakkanak biasa. dalam sebuah kelas biasa. kamu akan dapati kanak-kanak yang lebih tinggi daripada kanak-kanak lain. KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Semua kanak-kanak berbeza antara satu sama lain. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran kelihatan seperti kanak-kanak biasa dari segi fizikalnya. Contohnya. Kedua-dua kumpulan pelajar ini memerlukan pengubahsuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasi potensi mereka (Heward. Kanak-kanak pintar cerdas (gifted) yang mempunyai kebolehan yang jauh lebih tinggi daripada norma juga diklasifikasikan sebagai kanak-kanak berkeperluan khas. tidak disukai oleh rakan. Mereka terdiri daripada kanak-kanak yang menghadapi kerencatan mental. suka merosakkan harta benda sendiri dan orang lain. Sebaliknya. ada diantara mereka yang lebih cekap menyelesaikan masalah matematik. Kanak-kanak ini mampu bergerak dan mengurus diri seperti kanak-kanak biasa.

Oleh itu pendekatan perubatan terhadap kanak-kanak ini adalah untuk memulih atau mengubati kecacatan yang dialami. Walaupun istilah kurang upaya dankecacatan digunakan sebagai sama. kanak-kanak yangsama tidak berasa tercacat ketika dalam makmal sains. keupayaan deria (melihat dan mendengar). Sebaliknya. Contohnya. kanak-kanak berkeperluan khas dilihat sebagai mengalamai kecacatan atau terdiri daripad kanak-kanak kurang upaya.kanak-kanak berkeperluan khas berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciriciri mental (pencapaian akademik). Sesuatu kelemahan yang terdapat pada seseorang akhibat daripada sesuatu kekurangan yang menghadkan atau menghalang dia memenuhi peranan sebagai seorang yang normal. Pakar perubatan merupakan kumpulan profesional yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan khas di Malaysia. seorang pelajar yang pekak mungkin berasa tercacat kerana sukar bermain alat muzik dalam pancaragam sekolah dengan kanakkanak biasa. dan ciri-ciri fizikal (bergerak dan menjaga diri sendiri). tingkah laku (mengawal diri) dan emosi (bercampur gaul). Umpamanya. kecuali kekurangan itu membawa kepada masalah pembelajaran. (a)Kurang upaya [atau Bermasalah] (disability or disorder) berlaku apabila sesuatu ekurangan menghad individu berkenaan melakukan tugas harian atau kerja tertentu seperti berjalan kaki. usaha ke atas kanak-kanak pekak dilakukan untuk memulih pendengaran dan melatih mereka bertutur. masalah peribadi. Pengesahan sama ada seseorang kanakkanak perlu belajar di sekolah biasa atau sekolah khas dilakukan oleh ahli perubatan. 2003). Begitu juga usaha perubatan yang dilakukan ke atas kanakkanak buta adalah untuk memulih penglihatan mereka dengan menggunakan pendekatan teknologi dan perubatan terkini yang pesat membangun dari semasa ke semasa. Istilah Definisi Kurang upaya(disability ) Kecacatan (handicap) Sesuatu yang menghalang seseorang melakukan kerja tertentu yang dapat dilakukan oleh individu normal. keupayaan berkomunikasi (menulis dan bertutur). masalah bercampur gaul masalah melakukan pekerjaan dan masalah-masalah lain (Heward. Contohnya. melihat. (PERANAN PAKAR PERUBATAN DAN PAKAR PENDIDIKAN KHAS Dari perspektif perubatan. mendengar atau pun menyelesai masalah matematik yang mudah seperti 10 + 5. Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas (exceptional children) yang dilakukan oleh ahli perubatan berasaskan kepada ciri-ciri perubatan. . Individu kurang upaya tidak cacat. seorang kanak-kanak yang lumpuh pada kedua-dua kakinya tetapi boleh pergi ke sekolah menggunakan kerusi roda dan belajar bersama pelajar lain tidak cacat. kedua-dua istilah ini mempunyai maksud yang berlainan. Sesuatu jenis kecacatan mungkin menjadi masalah dalam suatu persekitaran tetapi tidak menjadi penghalang dalam persekitaran yang berlainan. (b)Kecacatan (handicap) merujuk kepada sesuatu masalah atau penghalang yang dihadapi oleh seorang kurang upaya apabila dia berinteraksi dengan alam sekeliling.

6. kawasan berhampiran. Kanak-kanak berkeperluan khas dilihat sebagai satu golongan manusia yang memerlukan pendidikan yang sesuai dengan kebolehan mereka. yang bersesuaian dengan potensi yang ada pada murid berkeperluan khas dengan mengambil kira bahawa kecacatan yang ada pada seseorang bukan penghalang kepada mereka untuk mendapat dan berjaya dalam pendidikan.melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun hospital.1. Pemuliharaan (rehabilitation) dilakukan dengan menggunakan pelbagai kaedah perubatan dengan tujuan untuk memastikan kecacatan atau kekurangan yang ada pada seseorang itu tidak bertambah teruk. pakar pendidikan khas bermatlamat memberi pendidikan sebaik mungkin. 3. 2. 8. (d) Bilangan Pelajar dalam Kelas Bilangan pelajar dalam kelas pendidikan khas di Malaysia ialah 5-10 murid. (c)Peralatan Alat yang membantu proses pendidikan seperti alat bantuan pendengaran bagi kanak-kanak pekak dan mesin Brailler bagi mereka yang buta.Guru pendidikan khas mengadakan perbincangan dengan ibu bapa untukmengumpul maklumat awal diri murid dan memberikan borang penapisankanakkanak pendidikan khas (KP /8530-PP /No 1. Pakar perubatan menekankan kepada pemulihan daripada kecacatan atau kekurangan. 4. Merekod pendaftaran. (f) Pengubahsuaian Kurikulum Kandungan kuríkulum diubah suai dengan mengambil kira jenis kurang upaya yang . tumpuan diberi kepada perkara-perkara berikut: (a)Penyampaian Contohnya ialah bahasa isyarat bagi kanak-kanak pekak dan huruf Braille bagi pelajar buta. Oleh itu.Ibu bapa kemudiannya dikehendaki memenuhi segala butir-butir peribadi dan latar belakang murid. 7.Jabatan Pendidikan Khas akan menempatkan kanak-kanak berkenaan ke sekolah atau kelas yang bersesuaian atau Jabatan Kebajikan Masyarakat. (b) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Strategi pengajaran khusus yang sesuai dengan jenis kurang upaya.Borang yang lengkap akan diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Khas. (e) Guru Pendidikan Khas Terlatih Guru-guru dilatih khas untuk mengajar kanak-kanak bermasalah pembelajaran atau kanak-kanak bermasalah penglihatan.Ibu bapa membawa kanak-kanak ke hospital untuk menerima pengesahan masalah kesihatan dan cadangan penempatan.Mengenal pasti kanak-kanak sama ada dari sekolah sendiri. Sebab atau punca kecacatan atau kekurangan diberi fokus utama dan cadangan untuk mengatasi kecacatan berkenaan diberikan. Biasanya ahli perubatan akan menilai kanak-kanak berasaskan kecacatan atau kekurangan yang dimiliki berdasarkan ciri-ciri perubatan.111) untuk dipenuhi. Dalam pelaksanaan pendidikan khas. 5. kanak-kanak berkeperluan khas yang mempunyai ciri-ciri boleh mengurus diri sendiri dan mempunyai keupayaan untuk menerima pendidikan (educable) seharusnya diterima untuk bersekolah.Surat penempatan akan dihantar kepada ibu bapa. Sebaliknya.

(g) Aktiviti Kokurikulum Disesuaikan dengan jenis murid khas. Mereka belajar melalui deria sentuhan. hidu. (a) Kanak-kanak Kurang Upaya Pendengaran atau Bermasalah Pendengaran Kanak-kanak kurang upaya pendengaran terbahagi kepada beberapa kumpulan berdasarkan tahap kehilangan deria pendengaran. Mereka belajar melalui deria apa. Individu yang hanya boleh mendengar bunyi antara 27 hingga 65 dB dikatakan sebagai mengalami kesukaran pendengaran (hard of hearing) manakala individu yang hanya boleh mendengar bunyi pada 90 dB dan ke atas dikatakan sebagai pekak (deaf). IDEA (PL 105-117) mencadangkan 13 kategori kurang upaya (disability). Antaranya ialah bahan dengan saiz huruf besar. (ii) Kanak-kanak berpenglihatan terhad atau rabun (low vision) mempunyai keupayaan melihat dan boleh membaca. Bagaimana pun kanak-kanak yang buta atau berpenglihatan terhad memerlukan perkhidmatan pendidikan khas untuk berjaya dalam pendidikan. Untuk tujuan kursus ini. Mereka mengunakan tulisan braille. objek atau gambar setelah diberikan peralatan khas seperti cermin mata. Kehilangan deria pendengaran boleh mempengaruhi pertuturan dan penguasaan bahasa. bukubuku yang dirakam . termasuk objek atau sumber cahaya. perkembangan tatabahasa dan kemahiran membaca.diajar. Kurang upaya penglihatan atau bermasalah penglihatan tidak mempengaruhi kapasiti intelek atau kebolehan untuk belajar. Penguasaan bahasa akan terjejas bagi kanak-kanak yang menjadi pekak pada usia yang muda (sebelum 3 tahun). melihat muka orang lain. kanak-kanak berkeperluan khas di kategorikan kepada 8 kategori sahaja. (b) Kanak-kanak Kurang Upaya Penglihatan atau Bermasalah PenglihatanKanakkanak bermasalah penglihatan selalunya dibahagikan kepada dua kumpulansahaja iaitu: (i) Kanak-kanak buta (blind) adalah mereka yang tidak dapat melihat apaapa. Untuk memudahkan perbincangan beberapa kategori telah dicantumkan. pendengaran. KLASIFIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Ramai pakar pendidikan khas di merata dunia. menggunakan klasifikasi yang dicadangkan oleh IDEA (1990) di Amerika Syarikat untuk mengklasifikasi kanakkanak berkeperluan khas. Kehilangan deria pendengaran dibezakan sama ada seseorang itu boleh mendengar bunyi padadesibel (dengan ringkas dB yang merupakan ukuran kekuatan bunyi) yang berlainan. Mereka perlu ditempatkan di bahagian hadapan kelas dan dibantu dengan cahaya yang sesuai dan tulisan bersaiz besar. termasuk objek atau sumber cahaya. Mereka juga perlu menggunakan tongkat putih apabila bergerak dari satu tempat ke satu tempat. dan rasa. Ini secara langsung akan memberi kesan ke atas kebolehan membaca. kanta pembesar dan lain-lain.

marah. semantik dan aspek pragmatik. Terdapat beberapa jenis penyakit sedemikian. kemahiran dan kemahiran matematik. Distropi otot (muscular dystrophy) ialah sejenis penyakit yang menyebabkan otot-otot skeletal menjadi lemah. memberi penerangan atau arahan. kesihatan dan keselamatan. kemahiran hidup. penguasaan membaca. beriaya dah dan kerja. Lagi satu penyakit yang membawa kepada kurang upaya fizikal ialah spina bifida (spina bifida) yang menyerang dan merosakkan tulang belakang seseorang. Dengan perkataan lain kanak-kanak kerencatan mental kecelaruan fungsian intelektual dan dua atau lebih daripada kemahiran adaptif berikut: komunikasi.pada pita audio atau cakera padat dan buku-buku Braille (c) Kurang Upaya Mental atau Kerencatan Mental Kurang upaya mental atau kerencatan mental dikaitkan dengan individu yang tidak dapat belajar secepat orang yang normal. Mereka terdiri daripada kanak-kanak yang mempunyai keupayaan mental yang rendah dan pengubahsuaian tingkah laku yang rendah. Kanak-kanak ini akan mengambil masa yang lama untuk memahami dan mengeluarkan pendapat apabila bercakap (f) Kurang Upaya Pembelajaran Kanak-kanak kurang upaya pembelajaran atau bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang telah dikenal pasti sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu pembelajaran. urus diri. akademik. Keadaan ini bermula pada peringkat bayi dan awal perkembangan seorang kanak-kanak. Masalah berbahasa menyebabkan kanak-kanak mendiamkan diri daripada bertanya dan tidak mahu bertindak balas atau menjawab soalan-soalan. otot dan tulang belakang seseorang. Keadaan ini wujud disebabkan kecederaan kepada otak yang mengawal fungsi motor atau pergerakan. Masalah pembelajaran dianggap berpunca daripada ketidakfungsian sistem saraf pusat. kemahiran sosial. Kanakkanak yang diserang penyakit ini lama-kelamaan dapati sukar bergerak dan terpaksa menggunakan kerusi roda dan ramai di antara mereka meninggal dunia apabila sampai remaja (e) Kurang Upaya Pertuturan atau Bahasa Masalah bahasa merujuk kepada ketidakupayaan seseorang kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yang terdiri daripada lima komponen bahasa iaitu fonologi. Kerencatan mental lazim berpunca sebelum umur 18 tahun (d) Kurang Upaya Fizikal Kurang Upaya Fizikal meliputi kanak-kanak yang diserang penyakit yang merosakkan otak. kanak-kanak palsi serebral (cerebral palsy) mengalami kesukaran mengerakkan kaki atau tangan atau leher atau lebih daripada satu anggota badan. arahan kendiri. Emosi berpunca daripada mental seseorang dan wujud bergantung . Mereka akan terus mendiamkan diri kecuali kalau dipaksa untuk menjawab soalan. penguasaan bahasa lisan dan pertuturan. tingkah laku sosial. gembira dan sebagainya. sintaksis. (g) Gangguan Emosi Emosi bermaksud perasaan pada jiwa yang kuat seperti sedih. tidak dapat menyimpan maklumat sebaik mereka yang normal dan yang dan tidak dapat memahami dengan jelas dan sukar untuk menggunakan maklumat yang diperlukan dalam sesuatu situasi kepada situasi lain. morforlogi. Contohnya. Kecacatan yang dialami mempengaruhi kebolehan kognitif. Penyakit ini menyebabkan badan menjadi bengkok dan akhirnya lumpuh. Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami kesukaran untuk mengeluar atau menyebut sesuatu perkataan.

Dalam keadaan sebenar. berkhayalan dan sebagainya (h) Pintar Cerdas Pelajar pintar cerdas dan berbakat tidak hanya terdiri daripada mereka yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi tetapi mereka yang mempunyai daya imaginasi yang luas. perkembangan kemahiran motor. kanak-kanak yang dikategorikan dalam kumpulan-kumpulan di atas memiliki ciri-ciri umum tertentu yang dikongsi oleh kanak-kanak dalam kumpulan yang sama. Mereka mungkin memiliki persamaan dari segi ciri-ciri umum tetapi tidak sama dari segi ciri-ciri khusus. Kadangkala. Ada di kalangan kanak-kanak ini yang boleh mendengar sedikit dan boleh bertutur. perlu ditegaskan bahawa ciri-ciri ini hanya wujud dari segi teori sahaja kerana setiap individu adalah tidak sama dan berbeza. penjagaan diri. mengacau pelajar lain dan sebagainya. Intervensi awal terdiri daripada gabungan usaha pendidikan. Kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi mempamerkan tingkah laku luaran seperti kerap berjalan dalam kelas. Mereka sebenarnya suka aktiviti-aktiviti yang lebih kompleks dan mencabar . dan tingkah laku dalaman seperti memencilkan diri. menjerit. kebolehan untuk mengemukakan idea-idea yang unik. Kanak-kanak dalam sesuatu kategori berbeza dan mempunyai potensi diri yang berbeza. Memahami persamaan dan perbezaan ciri-ciri umum dan khusus ini amat penting bagi guru pendidikan khas. Oleh itu. Sesetengah kanak-kanak tidak menunjukkan emosi kanak-kanak lain pula emosi dipamerkan melalui sesuatu tingkah laku.kepada keadaan tertentu. kepintaran memimpin. 1989). Bagaimana pun. maklumat tentang pemakanan. INTERVENSI AWAL Definisi Intervensi awal (early intervention) yang diatur untuk kanak-kanak berkeperluan khas sejak dilahir hingga 6 tahun adalah sangat penting. Begitu juga dengan kanak-kanak yang dikategorikan dalam kumpulan yang lain. Ringkasnya. Gangguan emosi mempengaruhi keupayaan untuk belajar. Intervensi awal boleh . Contohnya. kanak-kanak yang dikategorikan sebagai bermasalah pendengaran berkongsi ciri-ciri ketidakupayaan mendengar bunyi dan menghadapi masalah bertutur. Mereka mudah merasa bosan kerana apa yang diajar telah mereka fahami. kanak-kanak yang dikategorikan sebagai pekak tidak semua mempunyai tahap kepekakan yang sama atau ketidakupayaan menghasilkan bahasa pertuturan yang sama. interaksi sosial dan sokongan keluarga yang dilaksanakan sejurus selepas ketidakupayaan dikenal pasti (Hanson & Lynch. guru seharusnya memberi layanan yang berbeza kepada setiap kanak-kanak dalam sesuatu kumpulan atau kategori. kesukaran membina dan mengekalkan hubungan interpersonal yang baik dengan rakan sebaya dan guru dan mudah merasai sedih. pelajar ini disalah sangka oleh guru sebagai pelajar nakal kerana suka mengganggu pelajar lain atau pun tidak memberi perhatian semasa guru mengajar. mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik.

intervensi awal sangat penting . tidak boleh bergerak dengan pantas). Bagi kebanyakan murid sekolah rendah.merupakan pengukuhan penguasaan bahasa. Intervensi awal yang INTERVENSI AWAL Definisi Intervensi awal (early intervention) yang diatur untuk kanak-kanak berkeperluan khas sejak dilahir hingga 6 tahun adalah sangat penting. tidak dapat membaca pada tahap kanak-kanak lain ditafsir oleh guru sebagai lewat berkembang dan perlu diberi lebih banyak masa. Setelah beberapa tahun mengalami kegagalan dalam bidang akademik. Ini telah menyebabkan kanak-kanak berkenaan tidak mendapat perkhidmatan pendidikan khas yang sewajarnya dan akhirnya gagal untuk menguasai kemahiran asas. kanak-kanak dyslexia [disebut „dislek-sia] (sejenis masalah penyakit yang menjejaskan kemahiran bacaan). apabila mereka dikehendaki mempelajari bidang-bidang ilmu lain seperti sains dan sains sosial. masalah emosi mula muncul yang menghalang interaksi dengan murid lain. masalah pembelajaran menjadi jelas apabila mereka gagal untuk menguasai kemahiran membaca. Mengapa amalan intervensi awal tidak berleluasa? Salah satu sebab ialah kadar pertumbuhan kanak-kanak yang sukar dijangkakan terutama pada peringkat umur yang muda. Intervensi awal yang intensif bertujuan untuk mengurangkan kesan sesuatu kurang upaya kepada pembelajaran dan mengelaknya menjadi lebih ketara apabila kanak-kanak memasuki sekolah rendah. mempertingkatkan kemahiran matematik. maklumat tentang pemakanan. Intervensi awal boleh merupakan pengukuhan penguasaan bahasa. penjagaan diri. Contohnya. memperkembangkan kemahiran motor dan interaksi sosial. Oleh itu. Golongan pendidik enggan mencadangkan kanak-kanak prasekolah yang menghadapi kesukaran belajar mengikuti program pendidikan khas (Lerner. Mereka lebih cenderung untuk mengaitkan kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran dengan perkembangan lewat (late developers) dan perlu diberi lebih banyak masa. perkembangan kemahiran motor. Lama kelamaan kurikulum menjadi semakin susah. interaksi sosial dan sokongan keluarga yang dilaksanakan sejurus selepas ketidakupayaan dikenal pasti (Hanson & Lynch. 2003). 1989). memperkembangkan kemahiran motor dan interaksi sosial. Intervensi awal terdiri daripada gabungan usaha pendidikan. Tingkah laku yang sering dilihat ialah ketidakupayaan untuk memberi tumpuan dan lemah dalam kemahiran motor (contohnya. mempertingkatkan kemahiran matematik. menulis dan menyelesai masalah matematik.

meningkatan perkembangan fizikal dan meningkatkan penguasaan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. Di Amerika Syarikat perkhidmatan intervensi awal (3 tahun ke bawah) diwajibkan untuk kanak-kanak yang mengalami perkembangan lewat dan kanakkanakberisiko tinggi (IDEA. dan mengurangkan pembinaan institusi khas. Dengan adanya intervensi awal yang teratur. Para ibu bapa dan guru tidak harus berputus asa terhadap kanak-kanak berkeperluan khas.Mengapa? Intervensi awal memainkan peranan penting dalam melengkapkan kanak-kanak berkeperluan khas dengan kemahiran asas sebelum mereka masuk ke sekolah rendah. Ringkasnya. kesihatan dan pendidikan. Contohnya. Intervensi awal dapat membantu perkembangan pelbagai kebolehan kanakkanak. intervensi awal boleh meningkatkan intelek. 1990). mereka harus memberikan sokongan sepenuhnya melalui usaha intervensi awal. mengurangkan tekanan kepada keluarga. Pentingnya Intervensi Awal Kajian-kajian menunjukkan bahawa intervensi awal membawa kesan positif kepada kanak-kanak kurang upaya dan yang berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Contohnya kanak-kanak yang mengalami masalahpenglihatan tetapi tidak diberi intervensi awal. Lowenthal dan Egan 2003). Intervensi awal yang sistematik menghalang kewujudan masalah lain. seorang kanak-kanak bermasalah pendengaran yang diajar menggunakan bahasa isyarat secara tidak langsung dapat mempertingkatkan mindanya dan membuka peluang untuk dia berinteraksi dengan kanak-kanak lain. Seperti mana guru telah menentukan sama ada untuk melaksanakan strategi intervensi berpusatkan guru atau berpusatkan pelajar. setiap individu dalam sesebuah komuniti perlu sedar akan tanggungjawab masing-masing ke atas kanakkanak berkeperluan khas (Lerner. Atas sebab ini juga. guru juga harus menentukan kesesuaian strategi-strategi . Intervensi awal mempunyai impak yang positif kepada persekitaran terdekat kanak-kanak berkeperluan khas. Intervensi awal juga menawarkan penjimatan wang bagi sesuatu masyarakat. 2003). Perlaksanaan Intervensi Awal Sama ada memilih intervensi awal secara individu. Bilangan kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan pendidikan khas mungkin berkurangan. Intervensi awal yang komprehensif dan intensif adalah berfaedah kepada keluarga dan masyarakat. Intervensi awal yang intensif dan berkesan mengurangkan beban penyediaan pendidikan khas pada peringkat sekolah rendah danmenengah.untuk membantu kanak-kanak ini (Lerner. mungkin mengalami masalah emosiseperti perasaan kecewa. secara kumpulan kecil atau seluruh kelas bergantung kepada tahap keterukan sesuatu ketidakupayaan. keperluan untuk pendidikan khas di peringkat persekolahan dapat dikurangkan dan ini menjimatkan perbelanjaan negara yang dikhaskan untuk kemudahan penjagaan. Sebaliknya. Kejadian masalah lain yang terikat dengan kesukaran awal boleh diatasi melaluiperkhidmatan intervensi awal.

kanak-kanak dilihat sebagai sebahagian daripada sistem sesebuah keluarga. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Intervensi ini melatih pelajar untuk „berdiri di atas kaki sendiri‟. tetapi mencegah sesuatu ketidakupayaan itu menjadi lebih kronik apabila pelajar-pelajar tersebut sudah dewasa. menangani kekecewaan dan cara mengatasi masalah. bergantung pada diri sendiri dan Berjaya mengendalikan proses-proses pembelajaran dalam kelas biasa. Dalam intervensi ini. Apakah persamaan dan perbezaan di antara intervensi berpusatkan pelajar. berpusatkan guru dan berpusatkan keluarga? PENYARINGAN DAN PENGUJIAN DIAGNOSTIK Sebelum program intervensi awal dapat dilaksanakan. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran. Intervensi berpusatkan keluarga memerlukan komitmen yang tinggi daripada setiap ahli sesebuah keluarga. Pemilihan ini bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk menilai strategi intervensi yang terbaik mengikut jumlah pelajar dan jenis ketidakupayaan. pendekatan ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kefahaman tentang keperluan individu berkeperluan khas. sekumpulan kecil atau orang perseorangan. keluarga itu akan menjadi elemen yang mustahak dalam proses pembelajaran kanak-kanak berkenaan. Dalam intervensi berpusatkan pelajar. golongan pendidik seharusnya sedar tentang peranan mereka yang tidak hanya terbatas untuk memberi ilmu pengetahuan. Harris dan Reid. pelajar yang boleh mengawal tingkah laku sendiri dikenal pasti dan barulah intervensi berpusatkan pelajar dilaksanakan. (b) Intervensi Berpusatkan Pelajar Intervensi berpusatkan pelajar lebih sesuai bagi pelajar yang berkemampuan mengawal tingkah laku sendiri (Graham. memberi arahan kepada kanak-kanak dan memantau kemajuan mereka. pelajar memainkan peranan utama tetapi masih mendapat bimbingan dalam beberapa perkara daripada guru kelas. Atas sebab ini. Apabila ibubapa dilibatkan dalam proses intervensi. 1998). Oleh itu. 1993). Istilah „berpusatkan pelajar‟ membawa imej tentang pelajar yang berdikari. Pelajar akan diajar prosedur-prosedur kawalan diri. Secara tidak langsung. guru yang menentukan jenis strategi yang perlu digunakan. (a) Intervensi Berpusatkan Guru Intervensi berpusatkan guru adalah satu kaedah yang berkesan untuk mengajar dan mengawal pelajar bermasalah pembelajaran dan tingkah laku (Gersten. model dan demonstrasi. sama ada secara formal atau tidak formal perlu dilakukan (Dowker. 2005). menentukan matlamat yang realistik. (c) Intervensi Berpusatkan Keluarga Dalam pendekatan intervensi berpusatkan keluarga. penaksiran. Ini turut memperbaiki interaksi di antara kanak-kanak dengan golongan dewasa. dalam Gersten dan Jordan.tersebut ke atas seluruh kelas. kelemahan dan keperluan . Penaksiran ialah proses pengumpulan maklumat berkenaan kanak-kanak yang diajar dengan bertujuan membuat keputusan tentang kekuatan.

Bailey & Wolery. Kadang kala. Bagi sesetengah kanak-kanak pula adalah sukar untuk menentukan masalah yang dihadapi. Maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk mengubahsuai strategi pengajaran ke arah memperbaiki lagi kaedah intervensi awal. sindrom Down dan kurang upaya fizikal boleh ditentukan dengan memerhati ciri-ciri fizikal kanak-kanak berkenaan. Pengujian tentang perkembangan motor dapat menunjukkan tahap kekuatan. guru akan membuat pengubahsuaian pengajaran sesuai dengan pelajar berkenaan. 2003). Penyaringan Sebelum bermula intervensi awal. penaksiran digunakan untuk penyaringan dan diagnosis. maka guru akan merujuk pelajar itu untuk menjalani pengujian diagnostik yang lebih terperinci. Penaksiran. Proses saringan melibatkan pemeriksaan yang singkat tentang sesuatu perkara. Ujian diagnostik khusus yang digunakan tertakluk kepada jenis masalah yang dihadapi (McLean. Secara umum. masalah yang dihadapi sesetengah kanak-kanak sangat nyata dan pengujian tidak diperlukan. Daripada penaksiran yang teratur keputusan-keputusan penting tentang strategi pengajaran dan pembelajaran dapat dibuat dengan lebih tepat. pengujian diagnostik dilakukan terhadap lima domain untuk menentukan sama ada seseorang kanakkanak itu menghadapi masalah yang menghalang perkembangan dirinya (Heward. masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak hendak ditentukan. Ujian Kecerdasan Weschler digunakan untuk menilai tahap kecerdasan kanak-kanak yang syaki mengalami kerencatan mental.mereka. mengikat tali kasut) menunjukkan tahap perkembangan motor seseorang kanak-kanak . kelenturan. Sekiranya pengubahsuaian tersebut tidak membantu. berlari and melontar sesuatu objek) dan pergerakan otot halus (seperti mengambil sesuatu objek permainan. 1996). Penaksiran juga dilakukan untuk menilai keberkesanan sesuatu intervensi awal. Penaksiran bertujuan untuk mengenal pasti intervensi awal yang sesuai bagi seseorang individu atau kumpulan kanak-kanak. Setelah dikenal pasti. Pergerakan otot besar (seperti berjalan kaki. sama ada berbentuk formal atau tidak. (a) Perkembangan Motor Kebolehan bergerak dan manipulasi objek boleh mempengaruhi pembelajaran. Pengujian Diagnostik Apabila proses penyaringan menunjukkan bahawa terdapat sesuatu masalah atau beberapa masalah di kalangan kanak-kanak yang diuji. ketahanan lasak dan kordinasi mata-tangan seseorang kanak-kanak. contohnya kemahiran bahasa. haruslah bergantung kepada situasi dan instrumen yang digunakan. Sebagai contoh. penyaringan (screening) perlu dilakukan.(b) Perkembangan Kognitif . teknik saringan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan melibatkan bilangan pelajar yang ramai. Oleh itu. kanak-kanak berkenaan dirujuk untuk pengujian diagnostik. Lazimnya. Lazimnya. Contohnya.

(a) Perkembangan Motor Kebolehan bergerak dan manipulasi objek boleh mempengaruhi pembelajaran. keperluan. penumpuan mata. membasuh tangan dan sebagainya. menggunakan tandas dengan sempurna. mengingat perkara yang mereka telah lakukan pada masa lampau. Mereka juga dapat meluahkan perasaan dan emosi dengan cara teratur.Pengujian dijalankan untuk menentukan kemahiran kognitif kanak-kanak seperti kemahiran mengira. pengetahuan dan sebagainya. merancang dan membuat keputusan tentang apa mereka akan buat pada masa depan. makan sendiri tanpa disuap. frasa. ayat dan bunyi. Kanak-kanak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa untuk berkongsi maklumat dengan orang lain dan menerima maklumat daripada orang lain. Komunikasi bukan lisan melibatkan gerak-geri tangan dan anggota badan. keinginan. Kanak-kanak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa untuk berkongsi maklumat dengan orang lain dan menerima maklumat daripada orang lain. menyelesai masalah dan menghasil idea-idea baru adalah petanda-petanda perkembangan kognitif. Komunikasi bukan lisan melibatkan gerak-geri tangan dan anggota badan. kelenturan.(b) Perkembangan Kognitif Pengujian dijalankan untuk menentukan kemahiran kognitif kanak-kanak seperti kemahiran mengira. berlari and melontar sesuatu objek) dan pergerakan otot halus (seperti mengambil sesuatu objek permainan. Pengujian ciri-ciri ini melalui pemerhatian dapat mengesan tahap kemahiran adaptif kanak-kanak berkeperluan khas. Pergerakan otot besar (seperti berjalan kaki. riak air muka dan sebagainya. Pengujian terhadap ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap perkembangan emosi dan sosial kanakkanak berkeperluan khas. keperluan. riak air muka dan sebagainya. (c) Komunikasi dan Perkembangan Bahasa Komunikasi melibatkan penyampaian maklumat seperti perasaan. merancang dan membuat keputusan tentang apa mereka akan buat pada masa depan. (c) Komunikasi dan Perkembangan Bahasa Komunikasi melibatkan penyampaian maklumat seperti perasaan. Pengujian ciri-ciri . frasa. menyelesai masalah dan menghasil idea-idea baru adalah petanda-petanda perkembangan kognitif. penumpuan mata. Mereka tahu pentingnya mengikut giliran dan menyelesaikan konflik yang timbul. mengikat tali kasut) menunjukkan tahap perkembangan motor seseorang kanak-kanak . Komunikasi lisan melibatkan penggunaan perkataan. Pengujian ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap keupayaan komunikasi dan perkembangan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. keinginan. (e) Kemahiran Adaptif Perkembangan kanak-kanak juga ditentukan sama ada mereka mempunyai kemahiran adaptif seperti boleh memakai baju tanpa dibantu orang lain. Komunikasi lisan melibatkan penggunaan perkataan. (d) Perkembangan Emosi dan Sosial Kanak-kanak yang telah mencapai kompetensi sosial rela berkongsi barang permainan dan tidak keberatan berkerjasama dengan kanak-kanak lain. pengetahuan dan sebagainya. Kebolehan mereka mengintegrasi maklumat yang baru dipelajari dengan maklumat sedia ada. Kebolehan mereka mengintegrasi maklumat yang baru dipelajari dengan maklumat sedia ada. mengingat perkara yang mereka telah lakukan pada masa lampau. Pengujian tentang perkembangan motor dapat menunjukkan tahap kekuatan. memberus gigi dengan sendiri. ketahanan lasak dan kordinasi mata-tangan seseorang kanak-kanak. ayat dan bunyi.

kemahiran kognitif (dapat meramal gerak-geri pemain). terdapat bukti-bukti penyelidikan yang mengatakan iaitu. memberus gigi dengan sendiri. kemungkinan besar mereka menghadapi masalah apabila dewasa (Ladd. membasuh tangan dan sebagainya. disenaraikan kebolehan dan keupayaan yang patut dilakukan oleh kanak-kanak pada peringkat umur tersebut. 2000). Mereka juga dapat meluahkan perasaan dan emosi dengan cara teratur. sehingga kanak-kanak mencapai kompetensi sosial minima pada umur 6 tahun. 2000). kanak-kanak yang bermain bola sepak menggunakan kelima-lima domain: kemahiran motor (berlari dan menendang bola). kemahiran sosial (mematuhi peraturan permainan) dan kemahiran adaptif (memakai kasut bola tanpa bantuan). kemahiran berkomunikasi (menerima dan memberi arahan). kemungkinan besar mereka menghadapi masalah apabila dewasa (Ladd. sehingga kanak-kanak mencapai kompetensi sosial minima pada umur 6 tahun. Contohnya. kelima-lima domain: kemahiran motor (berlari dan menendang bola). kemahiran sosial (mematuhi peraturan permainan) dan kemahiran adaptif (memakai kasut bola tanpa bantuan). KOMPETENSI SOSIAL Apa Kompetensi Sosial? Dalam beberapa dekad yang lampau. Pengujian terhadap ciri-ciri tersebut dapat mengesan tahap perkembangan emosi dan sosial kanakkanak berkeperluan khas. (e) Kemahiran Adaptif Perkembangan kanak-kanak juga ditentukan sama ada mereka mempunyai kemahiran adaptif seperti boleh memakai baju tanpa dibantu orang lain. KOMPETENSI SOSIAL Apa Kompetensi Sosial? Dalam beberapa dekad yang lampau. kemahiran kognitif (dapat meramal gerak-geri pemain). Oleh itu. kebolehan kanak-kanak bergaul dan bukan . kelima-lima domain ini diperincikan kepada ciri-ciri tertentu yang boleh diperhatikan dan diukur. Mereka tahu pentingnya mengikut giliran dan menyelesaikan konflik yang timbul. guru dan individu lain. menggunakan tandas dengan sempurna. adik-beradik. Sesuatu kebolehan atau keupayaan itu dikaitkan dengan umur tertentu.tersebut dapat mengesan tahap keupayaan komunikasi dan perkembangan bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. kemahiran berkomunikasi (menerima dan memberi arahan). pada umur 4 tahun. Lazimnya. Pengujian ciri-ciri ini melalui pemerhatian dapat mengesan tahap kemahiran adaptif kanak-kanak berkeperluan khas. Kompetensi sosial ditakrifkan sebagai kebolehan dan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain seperti rakan sebaya. (d) Perkembangan Emosi dan Sosial Kanak-kanak yang telah mencapai kompetensi sosial rela berkongsi barang permainan dan tidak keberatan berkerjasama dengan kanak-kanak lain. Contohnya. terdapat bukti-bukti penyelidikan yang mengatakan iaitu. perbandingan boleh dibuat dengan kanak-kanak berkeperluan khas yang diuji. Perlu ditekankan bahawa kelima-lima domain ini tidak berasingan tetapi banyak bertindih. makan sendiri tanpa disuap. Menurut Hartup (1992).

Menurut Hartup (1992). sanggup bertolak-ansur. mengambil kira perasaan orang lain. Mereka menghadapi kesukaran berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi sosial diperolehi melalui pembelajaran dan dipamerkan melalui tingkah laku lisan (pertuturan) dan tingah laku bukan lisan (gerak-geri anggota badan). Contoh tingkah laku yang mempamerkan kompetensi sosial ialah keupayaan menunjuk empati. adalah jelas bahawa pada peringkat pendidikan awal kanak-kanak harus diberi peluang yang cukup untuk memperkembangkan kompetensi sosial mereka. tidak dapat mengekal hubungan rapat dengan kanak-kanak lain. KOMPETENSI SOSIAL Apa Kompetensi Sosial? Dalam beberapa dekad yang lampau. Kanak-kanak ini tidak peka terhadap perasaan orang lain. kemahiran kognitif (dapat meramal gerak-geri pemain). sehingga kanak-kanak mencapai kompetensi sosial minima pada umur 6 tahun. Kanak-kanak yang agresif dan tidak disukai oleh rakan-rakannya. 2000). enggan menyatakan perasaan mereka. Kompetensi sosial ditakrifkan sebagai kebolehan dan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain seperti rakan sebaya.pencapaian akademik yang menentukan kejayaan sebagai dewasa. merunding untuk menyelesai sesuatu masalah. kemungkinan besar mereka menghadapi masalah apabila dewasa (Ladd. Strategi Mempertingkatkan Kompetensi Sosial Pelbagai strategi telah digunakan bagi mempertingkatkan kompetensi sosial. Kanak-kanak yang agresif dan tidak disukai oleh rakan-rakannya. menunggu giliran. Oleh kerana perkembangan sosial bermula sejak lahir dan berlarutan sehingga ke akhir hayat. berkompromi. seorang kanak-kanak yang mengambil pensel seorang kanak-kanak lain tanpa meminta kebenaraan menunjukkan kompetensi sosial yang rendah. Contohnya. kebolehan kanak-kanak bergaul dan bukan pencapaian akademik yang menentukan kejayaan sebagai dewasa. bersifat agresif dan antisosial. seorang kanak-kanak yang mengambil pensel seorang kanak-kanak lain tanpa meminta kebenaraan menunjukkan kompetensi sosial yang rendah. 2003). Bagi kanak-kanak berkeperluan khas pula. Contohnya. mudah berkawan dan sebagainya. tidak cekap menyelesai masalah dalam kumpulan dan tidak cekap merancang masa depan (Vaughn. kemahiran sosial (mematuhi peraturan permainan) dan kemahiran adaptif (memakai kasut bola tanpa bantuan). Contohnya. tidak dapat berasa empati. kanak-kanak autistik kerap memencilkan diri. guru dan individu lain. tidak dapat mengekal hubungan rapat dengan kanak-kanak lain. adik-beradik. penguasaan kompetensi sosial menjadi lebih mencabar. Kanak-kanak ini tidak peka terhadap perasaan orang lain. Bagaimana pun strategi yang digunakan bergantung kepada umur kanak-kanak dan masalah yang kelima-lima domain: kemahiran motor (berlari dan menendang bola). kemahiran berkomunikasi (menerima dan memberi arahan). terdapat bukti-bukti penyelidikan yang mengatakan iaitu. Oleh kerana perkembangan sosial bermula sejak lahir dan berlarutan sehingga ke . tidak mahu menerima pendapat orang lain.

enggan menyatakan perasaan mereka. kanak-kanak diberi peluang untuk mempraktik kemahiran yang diajar melalui drama atau main peranan bersama dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan. Contohnya. Sesuatu kemahiran sosial boleh diajar secara individu atau secara kumpulan kecil. bagaimana menjadi peserta yang berkesan dalam kumpulan. Satu strategi yang kerap digunakan ialah latihan kemahiran sosial (social skills training). Kemahiran-kemahiran lain boleh diajar ialah seperti pengurusan kemarahan. bersifat agresif dan antisosial. pemilihan penyelesian). penguasaan kompetensi sosial menjadi lebih mencabar. menunggu giliran. 2003). Mereka menghadapi kesukaran berinteraksi dengan orang lain. sanggup bertolak-ansur. Kemudian. Kompetensi sosial diperolehi melalui pembelajaran dan dipamerkan melalui tingkah laku lisan (pertuturan) dan tingah laku bukan lisan (gerak-geri anggota badan). Bagi kanak-kanak berkeperluan khas pula. merunding untuk menyelesai sesuatu masalah. Guru memandu penggunaan kemahiran tersebut sambil pengukuhan dan maklum balas positif supaya kemahiran itu dipamerkan secara spontan. kanak-kanak menonton sesuatu filem pendek atau mendengar cerita yang mengilustrasi penggunaan kemahiran berkenaan. adalah jelas bahawa pada peringkat pendidikan awal kanak-kanak harus diberi peluang yang cukup untuk memperkembangkan kompetensi sosial mereka. perkongsian dan bekerjasama. Sesuatu kemahiran itu diperkenalkan dan kanak-kanak diberi peluang membincang tentang kemahiran berkeaan. PENGLIBATAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN KHAS . mengambil kira perasaan orang lain. Seterusnya. tidak mahu menerima pendapat orang lain. tidak cekap menyelesai masalah dalam kumpulan dan tidak cekap merancang masa depan (Vaughn. Contoh tingkah laku yang mempamerkan kompetensi sosial ialah keupayaan menunjuk empati. resolusi konflik dan penyelesaian masalah (mengenal pasti masalah. mudah berkawan dan sebagainya. kanak-kanak diajar cara bagaimana memasuki sesuatu kumpulan. pentingnya menunggu giliran dan mematuhi peraturan dan bagaimana berbual dengan dengan rakan sebaya. Strategi Mempertingkatkan Kompetensi Sosial Pelbagai strategi telah digunakan bagi mempertingkatkan kompetensi sosial. Bagaimana pun strategi yang digunakan bergantung kepada umur kanak-kanak dan masalah yang dialami. mewujudkan alternatif. Kemahiran yang lazim diajar ialah tolong-menolong.akhir hayat. Melalui kaedah ini. kanak-kanak autistik kerap memencilkan diri. berkompromi. tidak dapat berasa empati.

dia perlu mendengar apa yang diluahkan oleh ibu bapa berkenaan anak mereka. Lagi pun. Contohnya: “Mengapa anda menyalahkan diri sendiri?” “Ini bukan salah anda” “Anak anda berkemampuan untuk lebih maju” (iii) Mendengar Apa yang Dikatakan oleh Ibu Bapa Jika guru pendidikan khas ingin mengetahui pemikiran dan perasaan ibu bapa. adalah sangat berfaedah sekiranya guru melibatkan ibu bapa dalam pendidikan anak mereka. Ibu bapa juha berpendapat bahawa pihak sekolah yang serba mengetahui dan biarlah guru yang mendidik anak mereka. Oleh itu. pihak sekolah dan guru pendidikan khas perlu mengambil langkah-langkah berikut: (i) Menerangkan Istilah Penting kepada Ibu Bapa Ramai ibu bapa tidak ada pengalaman dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Program pendidikan khas tidak hanya bertumpu kepada pelajar sahaja tetapi seluruh keluarga pelajar berkenaan termasuk ibu bapa. Ibu bapa . Peranan ibu bapa yang dahulunya pasif telah berubah kepada penglibatan aktif dalam perkembangan anak mereka. Ahli professional seperti guru pendidikan khas hendaklah meyakinkan ibu bapa bahawa tidak salah mereka mempunyai perasaan sedemikian dan anak mereka boleh berkembang dengan asuhan yang teratur. Ia mungkin merupakan pengalaman pertama dengan seorang anak kurang upaya. nenek dan datuk. dan keluarga dalam pelaksanaan Pendidikan Khas Menurut Gargiulo dan Gaves (1991). Oleh itu. perkembangan motor dan sebagainya) (ii) Mengambil Kira Perasaan Ibu Bapa Lazimnya. kompetensi sosial. pelajar kurang upaya dan guru pendidikan khas digalakkan. untuk menggalakkan penglibatan keluarga dalam pendidikan anak mereka. dia dapat mencari jalan untuk meyakinkan mereka tentang masa depan anak mereka. (iv) Memberi Maklumat kepada Ibu Bapa Guru perlu sentiasa berkomunikasi dengan keluarga anak yang diajar. Dengan ini. adik-beradik. keluarga juga memainkan peranan penting dalam pendidikan khas. Pada suatu ketika dahulu.Selain guru dan pihak sekolah. Mereka mempunyai banyak maklumat tentang ciri-ciri kurang upaya anak mereka. guru adalah seorang pakar dan ibu bapa tidak begitu arif tentang strategi dan kaedah pendidikan khas walau pun merekalah yang paling rapat dengan anak mereka. Contohnya. Sejak tahun 80-an peranan ibu bapa telah berubah. intervensi awal. Ibu bapa pada seorang kanak-kanak kurang upaya sudah tentu mengetahui dengan mendalam tentang anak mereka. pihak sekolah perlu menerangkan kepada ibu bapa tentang ciri-ciri kurang upaya yang dihadapi oleh anak mereka serta istilah-istilah yang kerap digunakan (contohnya penglihatan terhad. Ibu bapa tidak terlibat dan pihak sekolah pun tidak menggalakkan campur tangan keluarga dalam pendidikan anak mereka. ibu bapa akan berasa kecewa dan mempunyai perasaan negatif apabila mengetahui bahawa anak mereka adalah pelajar kurang upaya. Kini kolaborasi di antara ibu bapa. lebih ramai guru berpendapat bahawa penglibatan ibu bapa adalah mustahak untuk menjayakan pendidikan khas. tugas mendidik kanak-kanak berkeperluan khas diserahkan kepada sekolah dan guru pendidikan khas.. konsepsi mereka terhadap kerencatan mental atau kurang upaya penglihatan berlainan daripada konsepsi seorang profesional seperti guru pendidikan khas. Kini.

Kanak-kanak yang agresif dan tidak disukai oleh rakan-rakannya. mudah berkawan dan sebagainya. merunding untuk menyelesai sesuatu masalah. Kompetensi sosial ditakrifkan sebagai kebolehan dan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain seperti rakan sebaya. kemungkinan besar mereka menghadapi masalah apabila dewasa (Ladd. enggan menyatakan perasaan mereka. Oleh kerana perkembangan sosial bermula sejak lahir dan berlarutan sehingga ke akhir hayat. 2000). sehingga kanak-kanak mencapai kompetensi sosial minima pada umur 6 tahun. terdapat bukti-bukti penyelidikan yang mengatakan iaitu. kemahiran kognitif (dapat meramal gerak-geri pemain). kemahiran sosial (mematuhi peraturan permainan) dan kemahiran adaptif (memakai kasut bola tanpa bantuan). kemahiran berkomunikasi (menerima dan memberi arahan). KOMPETENSI SOSIAL Apa Kompetensi Sosial? Dalam beberapa dekad yang lampau. sanggup bertolak-ansur. tidak dapat mengekal hubungan rapat dengan kanak-kanak lain. Contoh tingkah laku yang mempamerkan kompetensi sosial ialah keupayaan menunjuk empati. berkompromi. Menurut Hartup (1992). Bagi kanak-kanak berkeperluan khas pula. Kanak-kanak ini tidak peka terhadap perasaan orang lain. kebolehan kanak-kanak bergaul dan bukan pencapaian akademik yang menentukan kejayaan sebagai dewasa. adik-beradik.Search w ithin Link account Click 'send' to Readcast! edit preferences Download this Document for Free kelima-lima domain: kemahiran motor (berlari dan menendang bola). tidak dapat . mengambil kira perasaan orang lain. adalah jelas bahawa pada peringkat pendidikan awal kanak-kanak harus diberi peluang yang cukup untuk memperkembangkan kompetensi sosial mereka. Contohnya. penguasaan kompetensi sosial menjadi lebih mencabar. guru dan individu lain. Kompetensi sosial diperolehi melalui pembelajaran dan dipamerkan melalui tingkah laku lisan (pertuturan) dan tingah laku bukan lisan (gerak-geri anggota badan). seorang kanak-kanak yang mengambil pensel seorang kanak-kanak lain tanpa meminta kebenaraan menunjukkan kompetensi sosial yang rendah. menunggu giliran. Mereka menghadapi kesukaran berinteraksi dengan orang lain.

Seterusnya. pentingnya menunggu giliran dan mematuhi peraturan dan bagaimana berbual dengan dengan rakan sebaya. Satu strategi yang kerap digunakan ialah latihan kemahiran sosial (social skills training). Sesuatu kemahiran itu diperkenalkan dan kanak-kanak diberi peluang membincang tentang kemahiran berkeaan. bagaimana menjadi peserta yang berkesan dalam kumpulan. mewujudkan alternatif. PENGLIBATAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN KHAS Selain guru dan pihak sekolah. Pada suatu ketika dahulu. lebih ramai guru berpendapat bahawa penglibatan ibu bapa adalah mustahak untuk menjayakan pendidikan khas. pemilihan penyelesian). Contohnya. keluarga juga memainkan peranan penting dalam pendidikan khas. 2003). Sesuatu kemahiran sosial boleh diajar secara individu atau secara kumpulan kecil. kanak-kanak menonton sesuatu filem pendek atau mendengar cerita yang mengilustrasi penggunaan kemahiran berkenaan. Bagaimana pun strategi yang digunakan bergantung kepada umur kanak-kanak dan masalah yang dialami. Guru memandu penggunaan kemahiran tersebut sambil pengukuhan dan maklum balas positif supaya kemahiran itu dipamerkan secara spontan. kanak-kanak autistik kerap memencilkan diri. tugas mendidik kanak-kanak berkeperluan khas diserahkan kepada sekolah dan guru pendidikan khas. Oleh itu. Strategi Mempertingkatkan Kompetensi Sosial Pelbagai strategi telah digunakan bagi mempertingkatkan kompetensi sosial. Kemahiran yang lazim diajar ialah tolong-menolong. guru adalah seorang pakar dan ibu bapa tidak begitu arif tentang strategi dan kaedah pendidikan khas walau pun merekalah yang paling rapat dengan anak . bersifat agresif dan antisosial. tidak mahu menerima pendapat orang lain.berasa empati. Ibu bapa juha berpendapat bahawa pihak sekolah yang serba mengetahui dan biarlah guru yang mendidik anak mereka. Kemudian. perkongsian dan bekerjasama. tidak cekap menyelesai masalah dalam kumpulan dan tidak cekap merancang masa depan (Vaughn. adalah sangat berfaedah sekiranya guru melibatkan ibu bapa dalam pendidikan anak mereka. Lagi pun. resolusi konflik dan penyelesaian masalah (mengenal pasti masalah. kanak-kanak diajar cara bagaimana memasuki sesuatu kumpulan. Melalui kaedah ini. Ibu bapa tidak terlibat dan pihak sekolah pun tidak menggalakkan campur tangan keluarga dalam pendidikan anak mereka. kanak-kanak diberi peluang untuk mempraktik kemahiran yang diajar melalui drama atau main peranan bersama dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan. Kini. Kemahiran-kemahiran lain boleh diajar ialah seperti pengurusan kemarahan. Ibu bapa pada seorang kanak-kanak kurang upaya sudah tentu mengetahui dengan mendalam tentang anak mereka. Mereka mempunyai banyak maklumat tentang ciri-ciri kurang upaya anak mereka.

mereka. Ia mungkin merupakan pengalaman pertama dengan seorang anak kurang upaya. Dalam usaha memupuk kerjasama di antara pihak sekolah dan keluarga. adik-beradik. dan keluarga dalam pelaksanaan Pendidikan Khas Menurut Gargiulo dan Gaves (1991). Sejak tahun 80-an peranan ibu bapa telah berubah. nenek dan datuk. Contohnya. Program pendidikan khas tidak hanya bertumpu kepada pelajar sahaja tetapi seluruh keluarga pelajar berkenaan termasuk ibu bapa. Ibu bapa perlu menganggap guru sebagai sahabat yang ingin bekerjasama membantu anak mereka menguasai pengetahuan dan kemahiran ke arah melahirkan individu yang berdikari. Oleh itu. pihak sekolah perlu menerangkan kepada ibu bapa tentang ciri-ciri kurang upaya yang dihadapi oleh anak mereka serta istilah-istilah yang kerap digunakan (contohnya penglihatan terhad. Dengan ini. kompetensi sosial. untuk menggalakkan penglibatan keluarga dalam pendidikan anak mereka. Ibu bapa perlu diberitahu tentang prestasi yang dicapai oleh anak mereka dan tunjukkan bahawa guru mengambil berat tentang anak mereka dan ingin bekerjasama. intervensi awal.. dia perlu mendengar apa yang diluahkan oleh ibu bapa berkenaan anak mereka. guru harus sedar bahawa hubungan dengan ibu bapa mungkin berbeza tertakluk kepada latar belakang keluarga. ibu bapa akan berasa kecewa dan mempunyai perasaan negatif apabila mengetahui bahawa anak mereka adalah pelajar kurang upaya. Peranan ibu bapa yang dahulunya pasif telah berubah kepada penglibatan aktif dalam perkembangan anak mereka. perkembangan motor dan sebagainya) (ii) Mengambil Kira Perasaan Ibu Bapa Lazimnya. Kini kolaborasi di antara ibu bapa. konsepsi mereka terhadap kerencatan mental atau kurang upaya penglihatan berlainan daripada konsepsi seorang profesional seperti guru pendidikan khas. Ibu bapa berpelajaran rendah mungkin lebih berhati-hati berinteraksi dengan guru berbanding dengan ibu bapa berpelajaran tinggi. (v) Meyakinkan Ibu Bapa Guru hendaklah meyakinkan ibu bapa iaitu pihak sekolah ingin membantu anak mereka merealisasi potensinya. Contohnya: “Mengapa anda menyalahkan diri sendiri?” “Ini bukan salah anda” “Anak anda berkemampuan untuk lebih maju” (iii) Mendengar Apa yang Dikatakan oleh Ibu Bapa Jika guru pendidikan khas ingin mengetahui pemikiran dan perasaan ibu bapa. pihak sekolah dan guru pendidikan khas perlu mengambil langkah-langkah berikut: (i) Menerangkan Istilah Penting kepada Ibu Bapa Ramai ibu bapa tidak ada pengalaman dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Ahli professional seperti guru pendidikan khas hendaklah meyakinkan ibu bapa bahawa tidak salah mereka mempunyai perasaan sedemikian dan anak mereka boleh berkembang dengan asuhan yang teratur. dia dapat mencari jalan untuk meyakinkan mereka tentang masa depan anak mereka. (iv) Memberi Maklumat kepada Ibu Bapa Guru perlu sentiasa berkomunikasi dengan keluarga anak yang diajar. guru harus sabar dan mengambil kira perbezaan kepercayaan dalam usaha mendidik kanakkanak berkeperluan khas atau kurang upaya . Oleh itu. pelajar kurang upaya dan guru pendidikan khas digalakkan.

kanakkanak yang mengalami kerencatan mental yang teruk ditempatkan dalam institusi atau hospital khas. Oleh itu isu ini akan terus dipertikaikan. 2. Dengan perkataan lain. RUMUSAN 1. Lihat Rajah 2. Pendidikan inklusif (inclusive education) ialah amalan mengintegrasi pelajar berkeperluan khas dalam kelas yang sama dengan pelajar biasa atau normal. Pendekatan perubatan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas adalah untuk memulih atau mengubati kecacatan yang dialami . 1991). pelajar diasingkan menurut tahap keterukan masalah yang dihadapi. Mereka menegaskan bahawa mengasingkan pelajar kurang upaya dan menempatkan mereka dalam kelas khas atau sekolah khas adalah tidak berkesan (Skrtic. Isu pendidikan inklusif adalah topik yang penuh kontroversi. Pelajar yang mempunyai masalah yang sama mungkin ditempatkan dalam sekolah khas seperti sekolah untuk pelajar bermasalah penglihatan atau bermasalah pendengaran. 3. Bagaimana pun. pelajar yang mengalamai kerencatan mental sederhana atau pelajar penglihatan terhad ditempatkan dalam kelas bersama dengan pelajar normal.8 yang menunjukkan pelbagai kaedah penempatan pelajar kurang upaya. 1991).PENDIDIKAN INKLUSIF Satu isu yang masih dipertikaikan ialah sama ada pelajar kurang upaya sederhana harus di tempatkan dalam kelas yang sama dengan pelajar normal atau biasa. fizikal atau emosi mereka berbeza daripada kanak-kanak biasa. Contohnya. Dalam kelas yang sama. Kanak-kanak berkeperluan khas (exceptional children) merupakan sekumpulan kecil kanak-kanak dimana ciri-ciri mental. Kurang upaya (disability or disorder) berlaku apabila sesuatu kekurangan menghad individu berkenaan melakukan tugas harian atau kerja. Kanak-kanak berkeperluan khas mengalami kesukaran belajar dan memerlukan program pendidikan khas. Penyokong pendidikan inklusif berpendapat bahawa pengintegrasian pelajar kurang upaya dengan pelajar biasa dalam satu kelas adalah lebih berfaedah untuk semua pelajar. Kecacatan (handicap) merujuk kepada sesusatu masalah atau penghalang yang dihadapi oleh seorang kurang upaya apabila dia berinteraksi dengan alam sekeliling. 5. penyelidikan yang menyokong pendapat-pendapat ini tidak konklusif. Contohnya.1995. Pelajar kurang upaya yang tidak teruk diintegrasikan dengan pelajar biasa. 4. gurupendidikan khas akan bekerjasama dengan guru biasa dan ini menghasilkan pendidikan yang lebih baik untuk semua pelajar. Sailor. manakala pelajar yang mengalami masalah yang teruk diasingkan. Pelajar-pelajar kurang upaya yang diasingkan ditakrifkan sebagai „berlainan‟ dan ini telah menjejaskan harga diri dan semangat mereka (Laski.

. 13. adik-beradik. Kajian-kajian menunjukkan iaitu intervensi awal membawa kesan positif kepada kanak-kanak kurang upaya dan berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. penaksiran. Pendidikan inklusif (inclusive education) ialah amalan mengintegrasi pelajar berkeperluan khas dalam kelas yang sama dengan pelajar biasa atau normal. Sebelum program intervensi hendak dilaksanakan. 9. Intervensi awal (early intervention) diaturkan untuk kanak-kanak berkeperluan khas sejak dilahir hingga 6 tahun kerana sangat penting. guru dan individu lain. sama ada secara formal atau tidak formal perlu dilakukan.6. 10. Penyaringan melibatkan pemeriksaan yang singkat tentang sesuatu perkara dengan cepat dan mudah dan melibatkan bilangan pelajar yang ramai. Pengujian diagnostik dilakukan terhadap lima domain untuk menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu menghadapi masalah yang menghalang perkembangan dirinya . 11.12. secara kumpulan kecil atau seluruh kelas bergantung kepada tahap keterukan sesuatu ketidakupayaan. 8. Sama ada memilih intervensi awal secara individu. Kompetensi sosial ditakrifkan sebagai kebolehan dan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain seperti rakan sebaya. 7.

Mereka menegaskan bahawa mengasingkan pelajar kurang upaya dan menempatkan mereka dalam kelas khas atau sekolah khas adalah tidak berkesan (Skrtic. 1991). kanakkanak yang mengalami kerencatan mental yang teruk ditempatkan dalam institusi atau hospital khas. Contohnya. Dengan perkataan lain. penyelidikan yang menyokong pendapat-pendapat ini tidak konklusif. Pelajar-pelajar kurang upaya yang diasingkan ditakrifkan sebagai ‘berlainan’ dan ini telah menjejaskan harga diri dan semangat mereka (Laski. Pelajar yang mempunyai masalah yang sama mungkin ditempatkan dalam sekolah khas seperti sekolah untuk pelajar bermasalah penglihatan atau bermasalah pendengaran. Pelajar kurang upaya yang tidak teruk diintegrasikan dengan pelajar biasa. pelajar diasingkan menurut tahap keterukan masalah yang dihadapi.1995. Bagaimana pun.8 yang menunjukkan pelbagai kaedah penempatan pelajar kurang upaya. Kanak-kanak berkeperluan khas (exceptional children) merupakan sekumpulan kecil . RUMUSAN 1. Dalam kelas yang sama. Sailor. Penyokong pendidikan inklusif berpendapat bahawa pengintegrasian pelajar kurang upaya dengan pelajar biasa dalam satu kelas adalah lebih berfaedah untuk semua pelajar. Pendidikan inklusif (inclusive education) ialah amalan mengintegrasi pelajar berkeperluan khas dalam kelas yang sama dengan pelajar biasa atau normal. manakala pelajar yang mengalami masalah yang teruk diasingkan.pelajar yang mengalamai kerencatan mental sederhana atau pelajar penglihatan terhad ditempatkan dalam kelas bersama dengan pelajar normal. 1991). Lihat Rajah 2. Isu pendidikan inklusif adalah topik yang penuh kontroversi. gurupendidikan khas akan bekerjasama dengan guru biasa dan ini menghasilkan pendidikan yang lebih baik untuk semua pelajar. Oleh itu isu ini akan terus dipertikaikan.

5. 10. 2. Pendekatan perubatan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas adalah untuk memulih atau mengubati kecacatan yang dialami 6. 9.kanak-kanak dimana ciri-ciri mental. Kajian-kajian menunjukkan iaitu intervensi awal membawa kesan positif kepada kanak-kanak kurang upaya dan berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. penaksiran. Kanak-kanak berkeperluan khas mengalami kesukaran belajar dan memerlukan program pendidikan khas. Intervensi awal (early intervention) diaturkan untuk kanak-kanak berkeperluan khas sejak dilahir hingga 6 tahun kerana sangat penting. 3. 8. 4. Pengujian diagnostik dilakukan terhadap lima domain untuk menentukan sama ada seseorang kanak-kanak itu menghadapi masalah yang menghalang perkembangan dirinya . 11. Sebelum program intervensi hendak dilaksanakan. Kurang upaya (disability or disorder) berlaku apabila sesuatu kekurangan menghad individu berkenaan melakukan tugas harian atau kerja. 7. secara kumpulan kecil atau seluruh kelas bergantung kepada tahap keterukan sesuatu ketidakupayaan. Kecacatan (handicap) merujuk kepada sesusatu masalah atau penghalang yang dihadapi oleh seorang kurang upaya apabila dia berinteraksi dengan alam sekeliling. sama ada secara formal atau tidak formal perlu dilakukan. Sama ada memilih intervensi awal secara individu. Penyaringan melibatkan pemeriksaan yang singkat tentang sesuatu perkara dengan cepat dan mudah dan melibatkan bilangan pelajar yang ramai. fizikal atau emosi mereka berbeza daripada kanak-kanak biasa.

13. Pendidikan inklusif (inclusive education) ialah amalan mengintegrasi pelajar berkeperluan khas dalam kelas yang sama dengan pelajar biasa atau normal. guru dan individu lain. Kompetensi sosial ditakrifkan sebagai kebolehan dan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain seperti rakan sebaya. adik-beradik..12. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->