NUR SHAMIMI BT BAT LATIF PISMP KS SEMESTER 2 2011 PEMBINAAN NEGARA BANGSA

RANCANGAN DAN DASAR NEGARA (ekonomi,politik,sosial)

RANCANGAN

LATAR BELAKANG
Diadakan sebagai strategi pembangunan negara Baiki ekonomi negara selepas pendudukan British

MATLAMAT
Bangunkan sektor ekonomi & tekankan sektor luar bandar. Tumpuan dalam bidang pertanian untuk tingkatkan taraf hidup rakyat luar bandar. Tertumpu kepada pembangunan untuk rakyat capai kesejahteraan hidup.

STRATEGI PELAKSANAAN
¤ Tertumpu kepada rancangan pembangunan ekonomi ¤ FELDA buka tanah untuk petempatan semula ¤ Taraf penduduk luar bandar ditingkatkan ¤ Tertumpu kepada kemudahan asas : kemudahan awam dan jentera pentadbiran ¤ Dasar bahasa Kebangsaan diperkenalkan

Rancangan Malaya 1 (1956-1960)

RANCANGAN

LATAR BELAKANG
Tumpuan kepada pembangunan negara Baiki kelemahan RM1

MATLAMAT
Tumpuan kepada pembangunan penduduk luar bandar & galakkan peranan rakyat dalam pembangunan Pembangunan ekonomi untuk tingkatkan taraf hidup rakyat

STRATEGI PELAKSANAAN
Tingkatkan dan pelbagaikan pengeluaran bahan mentah dengan cekap dan produktif Bekalkan kemudahan untuk kurangkan jurang perbezaan bandar dengan luar bandar Fama ditubuhkan untuk beri tumpuan dalam bidang pertanian dan pasarkan pelbagaio jenis keluaran negara

Rancangan Malaya 2 (1961-1965)

RANCANGAN

LATAR BELAKANG
Penyertaan negeri Sabah & Sarawak dalm rancangan 5 tahun Meliputi aspek perancangan ekonomi dan sosial

MATLAMAT
Tumpuan kepada pembangunan kebajikan masyarakat. Pembangunan ekonomi & integrasi penduduk antara negeri.

STRATEGI PELAKSANAAN
Tumpuan berterusan kepada pembagunan pertanian & luar bandar Beri tumpuan kepada pembinaan kemudahan asas : pengangkitan & pendidikan. MARA ditubuhkan-bantu golongan Bumiputera dalam pendidikan.

Rancangan Malaysia 1 (1966-1970)

Tertumpu kepada Pertumbuhan ekonomi agar dinikmati golongan miskin. Bank Bumiputera ditubuhkan-bantu Bumiputera dalam perniagaan

PERNAS diwujudkan untuk galakkan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan.

Rancangan Malaysia 2 (1971-1975)

LATAR BELAKANG :
1. Berlaku peristiwa Rusuhan Kaum (13 Mei 1969) 2. Disusun untuk capai matlamat DEB (19701990)

STRATEGI PELAKSANAAN :
MATLAMAT : Buka tanah baru untuk memodenkan kawasan luar bandar Petronas ditubuhkan untuk majukan industri petroleum Bandar-bandar baharu & pusat-pusat perindustrian diwujudkan. Dasar yang diperkenalkan : 1. Dasar Ekonomi Baru 2. Dasar Kebudayaan Kebangsaan Bertujuan untuk capai perpaduan dengan :

1. Basmi kemiskinan
2. Susun semula masyarakat Memodenkan komuniti luar bandar

RANCANGAN

LATAR BELAKANG
Sambung pembangunan wilayah dalam RM2 Selari dengan DEB

MATLAMAT
Tingkatkan pembangunan sosioekonomi & tinggikan taraf hidup rakyat Tingkatkan hak penyertaan milik orang Melayu Galakkan perkembangan sumber-sumber mentah.

STRATEGI PELAKSANAAN
Tumpuan kepada penanaman getah & kelapa sawit Pembukaan tanah melalui rancangan petempatan wilayah bersepadu Perhatian diberi kepada pendidikan, perumahan & kesihatan rakyat.

Rancangan Malaysia 3 (1976-1980)

RANCANGAN

LATAR BELAKANG Kejatuhan harga sumber asli negara jejaskan pendapatan negara

MATLAMAT Tumpuan kepada sektor perindustrian berat.

STRATEGI PELAKSANAAN Kemelesetan ekonomi – kerajaan kena berjimat. Kawasan perusahaan baharu dikenalpasti : Senawang, Skudai, Bayan Lepas, Sg Way

Rancangan Malaysia 4 (1981-1985)

Seimbangkan pemilikan harga saham antara Bumiputera & bukan Bumiputera Beberapa dasar dilancarkan :

1. Dasar Pandang ke Timur 2. Dasar kepimpinan Melalui Teladan 3. Dasar Pensyarikatan 4. Dasar Penswastaan 5. Dasar Pertanian Negara 6. Dasar Kependudukan 7. Dasar Bersih, Cekap dan Amanah

RANCANGAN

LATAR BELAKANG
Berlaku kemelesetan ekonomi & perkembangan ekonomi yang lembap

MATLAMAT
Capai perpaduan negara Guna sumber-sumber sedia ada untuk tingkatkan taraf ekonomi. Cepatkan peningkatan peranan swasta

STRATEGI PELAKSANAAN
Bangunkan badan pelancongan negara. Perusahaan pembuatan kereta nasional diusahakan-PROTON. Tanah terbiar dimajukan oleh FELCRA, RISDA, FELDA. HICOM ditubuhkan untuk kenalpasti industri berat. Lancarkan Dasar Pertanian Negara untuk tambahkan pengeluaran. Dasar-dasar yg diperkenalkan: Dasar Perindustrian Negara Pelan Induk Perindustrian (PIP) Dasar Perindustrian Berat.

Rancangan Malaysia 5 (1986-1990)

Bangunkan perusahaan pembuatan.
Tingkatkan sektor pelancongan. Titikberatkan penggunaan tanah.

RANCANGAN

LATAR BELAKANG
Berjalan serentak dengan Fasa Pertama Rancangan Jangka Panjang 2 (1990-2000) bagi melaksanakan Dasar Pembangunan Nasional

MATLAMAT
Kekalkan strategi asas DEB- jaga perpaduan & pertahankan pertumbuhan ekonomi. Capai pembangunan seimbang agar dapat bersaing dalam pelbagai sektor. Tingkatkan pengeluaran pertanian & perusahaan. Beri perhatian kepada penjagaan alam sekitar. Bangunkan masyarakat agar miliki nilai-nilai murni.

STRATEGI PELAKSANAAN
Beri latihan Majukan R&D ke atas industri tempatan Dapatkan maklumat tentang pasaran antarabangsa untuk tingkatkan pasaran barang tempatan. Jadikan S&T sbg teras dlm perancangan & pembangunan sosioekonomi negara. Dasar-dasar yg diperkenalkan: 1. Dasar Sains & Teknologi

Rancangan Malaysia 6 (1991-1995)

RANCANGAN

LATAR BELAKANG
Lanjutan drpd RM6 Penekanan kepada prasarana yg perlu bagi sediakan negara hadapi cabaran pada abad ke-21 Ubah pemikiran rakyat kepada cara hidup ketimuran

MATLAMAT
Tingkatkan pengeluaran berintensif modal & teknologi.

STRATEGI PELAKSANAAN
Tingkatkan keupayaan dlm bidang saing & teknikal Kukuhkan sistem penyampaian Laksanakan sekolah 1 sesi. Tingkatkan kemasukan peringkat ijazah.

Capai pertumbuhan negara yg mapan.
Galakkan perindustrian global untuk eksport negara. Kurangkan import. Tingkatkan daya saing dgn kukuhkan infrastruktur. Tanggani masalah sosial.

Rancangan Malaysia 7 (1996-2000)

Kukuhkan aktiviti P&P.
Baiki kemudahan pendidikan luar bandar. Pupuk nilai positif. Tingkatkan penguasaan BM & BI Tingkatkan semangat guru.

RANCANGAN

LATAR BELAKANG
Kegawatan ekonomi : 1. Spekulasi mata wang Malaysia oleh pelabur asing 2. Spekulasi saham di Bursa Malaysia. 3. Usaha kurangkan kadar kemiskinan & susun semula masyarakat terjejas. 4. Peratus pemilikan ekuiti Bumiputera berkurangan.

MATLAMAT
Laksanakan Dasar Wawasan Negara. Perhatian kepada pembangunan semua sektor termasuk ICT. Teras-terasnya : 1. Bina bangsa berdaya tahan 2. Wujudkan masyarakat saksama 3. Tingkatkan daya saing 4. Bangunkan ekonomi bersasakan pengetahuan. 5. Teruskan pembangunan alam sekitar.

STRATEGI PELAKSANAAN
Pelaburan swasta dimajukan. Peningkatan kemahiran pengurusan, penyelidikan, & pembangunan serta ICT ditingkatkan dlm ekonomi. Kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia diadakan . Kerajana kurangkan defisit sektor perkhidmatan perkapalan & insurans. Bendung inflasi : 1. Penguasaan tanda harga 2. Pantau harga barangan asas.

Rancangan Malaysia 8 (2001-2005)

RANCANGAN

LATAR BELAKANG

MATLAMAT

STRATEGI PELAKSANAAN
Wujudkan keseimbangan optomum antara matlamat pertumbuhan ekonomi & agihan saksama. Tingkatkan usaha basmi kemiskinan. Galakkan penyertaan Industri Kecil & Sederhana (IKS). Sediakan kemudahan & perkhidmatan berkualiti tinggi melalui sistem penyampaian yg cekap & berkesna untuk penuhi kehendak rakyat. Uruskan sumber2 semulajadi secara berhemat. Seimbangkan bajet.

Sediakan rangka kerja & Kukuhkan daya saing & strategi pembangunan yg daya tahan serta lebih diperkenalkan dalma inovatif. RRJP3. Tingkatkan produktiviti Beri tumpuan kpd & kandungan permulaan “fasa k-2” pengetahuan dlm Wawasan 2020 : ekonomi.

Rancangan Malaysia 9 (2006-2010)

Fasa 1 (1990-2005): pembangunan ditumpukan kpd pembangunan fizikal dr segi prasarana ke arah pembangunan ekonomi & sosial.

Bangunkan sumber manusia berkemahiran & berpengetahuan sesuai dgn keperluan pasaran. Sediakan kemudahan dan perkhidmatan berkualiti tinggi.

Fasa 2 (2006-2010) : Penekanan kpd aspek2 pembangunan insaniah Hebatkan langkah untuk pembangunan pembasmian fizikal yg telah disediakan kemiskinan.

DASAR-DASAR UTAMA NEGARA

Dasar Wawasan Negara (DWN)

Dasar Pertanian Negara

Dasar Pensyarikatan Malaysia

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1971-1990)

Dasar Ekonomi Baru (DEB)
 Asas – dasar ‘pecah & perintah’ + peristiwa 13 Mei 69  OBJEKTIF :

wujudkan perpaduan antara kaum bg kembalikan semula integrasi antara kaum selain kembangkan ekonomi negara.  STRATEGI : 1. Basmi kemiskinan 2. Susun semula masyarakat

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

 Ganti DEB – teruskan strategi DEB  OBJEKTIF : mencapai pembangunan seimbang dalam usaha membina masyarakat yang lebih bersatu padu dan adil  Kukuhkan kestabilan politik, ekonomi & sosial.

STRATE GI
Membangunkan masyarakat progresif di mana kesejahteraan dinikmati semua rakyat dan cintakan negara

Kurang dan hapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara – galak perkongsian faedah pertumbuhan secara adil dan saksama

Wujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama

Pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama ekonomi dan saling melengkapi

Kurangkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, wilayah dan bandar-luar bandar kukuh integrasi nasional

Dasar Pensyarikatan Malaysia

Diutarakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 25 Februari 1983

OBJEKTIF :
1. Wujudkan kerjasama yg erat, bermakna & berkesan antara pihak sektor awan & sektor swasta. 2. Bina sikap perkongsian & saling faham-memahami mengenai prosedur & matlamat kedua-dua sektor. 3. Meningkatkan hasil negara

PROGRAM
Meneroka peluang kerja dalam & luar negara

STRATEGI
Pupuk & tingkatkan kefahaman ttg dasar pensyarikatan

Tingkatkan pendapatan melalui hasil cukai perniagaan

Melatih pekerja di sektor awam & swasta

Tentukan dasar & peraturan serta sedia kemudahan & insentif

Mudahkan kerjasama antara sektor awam & swasta

Majlis Galakan Eksport oleh Kem. Perdagangan & Perindustrian.

Tubuhkan Panel Perundingan Pensyarikatan Malaysia

Program perkongsian bijak

Penerangan dasar kpd kakitangan sektor awam & swasta

Dasar Pertanian Negara

Tambah pendapatan penduduk

Tingkatkan hasil pengeluaran -guna sumber secara optima Tambah dan sedia sumber makanan yg cukup untuk penduduk

OBJEKTIF

Tingkatkan produktiviti buruh

PROGRAM
Buka & bangunkan tanah baruFELDA, FELCRA

STRATEGI
Susun semula agensi pertanian

Pembangunan secara in-situ

Perkenalkan teknologi pertanian moden

Program pembangunan setempat, bangunkan tanah secara berkelompok

Buka lebih banyak kawasan baru untuk pertanian

Aktiviti perkhidmatan sokongan-R&D

Penglibatan & kerjasama pelbagai sektor-awam & swasta

Dasar Wawasan Negara (DWN)

Gabungan DEB & DPN

OBJEKTIF : capai perpaduan nasional

Berlandaskan cabaran strategik wawasan 2020

Penekanan kpd pembinaan negara yg berdaya tahan, berdaya saing & masyarakat bersatupada & saksama utk pastikan perpaduan & kestabilan sosial

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

DASAR WANITA NEGARA

SOSIOPOLITIK

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DASAR PANDANG KE TIMUR

DASAR SOSIAL NEGARA

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN (1971)

PRINSIP
> Berteraskan kebudayaan asal rakyat rantau ini > Unsur-unsur budaya lain yg sesuai boleh diterima > Islam jadi unsur penting dlm pembentukan

OBJEKTIF
> Kukuhkan perpaduan negara > Bentuk identiti & peribadi nasional > Tingkatkan kualiti kehidupan – fizikal dan rohani yg seimbang

STRATEGI PELAKSANAAN
Menambah dan menggerakkan lagi aktiviti-aktiviti kebudayaan dalam negara

Meninggikan taraf dan kesenian

Sediakan latihan dan menyokong pergerakanpergerakan kebudayaan

Pupuk kesedaran kebangsaan

Penuhi keperluan sosiobudaya negara

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN MATLAMAT :
• Lahirkan masyarakat yg bersatupadu, berdisiplin & terlatih
STRATEGI :

• Bahasa Kebangsaan bhs pengantar utama • Kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia • Sistem peperiksaan yg sama • Aktiviti kokurikulum

• Sediakan pendidikan yg menyeluruh, seimbang & bersepadu • Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu • Galakkan aktiviti kokurikulum

OBJEKTIF :  Tingkatkan prestasi pengurusan & pembangunan negara  Wujudkan nilai & etika kerja yg positif

DASAR PANDANG KE TIMUR

STRATEGI : 1. Benchmarking 2. perubahan sikap 3. Latihan & kursus

PENEKANAN :
 Rajin & disiplin  Setia kpd organisasi  Utamakan kumpulan  Produktiviti & kualiti  Peningkatan kecekapan  Kejayaan jangka panjang  Pekerja sbg rakan

DASAR SOSIAL NEGARA
Dasar pembangunan sosial yg berteraskan nilai-nilai murni & peningkatan keupayaan insan capai kesepaduan & kestabilan sosial, ketahanan nasional & kesejahteraan hidup masyarakat yg maju & mantap

Wujudkan masyarakat yg maju & mapan dari aspek sosial, ekonomi & teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang kembangkan potensi diri secara optimum di dlm persekitaran sosial yg sihat berdasarkan ciriciri bersatu-padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil & saksama selaras dgn matlamat Wawasan 2020

OBJEKTIF UMUM :

OBJEKTIF KHUSUS : a. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi;

Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama,budaya,gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan

b. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat;
c. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial;

.

DASAR WANITA NEGARA
(i) menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki dan wanita dalam pemilikan sumber dan maklumat, di samping mendapatkan peluang dan faedah dari pembangunan (ii) mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka bagi tujuan meningkatkan mutu kehidupan, membasmi kemiskinan, menghapuskan kejahilan dan buta huruf serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan makmur.

kukuhkan Unit Hal Ehwal Wanita (HAWA) sebagai Jentera pembangunan negara

STRATEGI PELAKSANAAN

Penglibatan Badanbadan Bukan Kerajaan

Pendidikan & latihan untuk sedarkan pihak pentadbiran kerajaan mengenai Isu Wanita

Membasmi diskriminasi dan ambil tindakan tegas

Memajukan dan menyelaras penyelidikan mengenal Isu Wanita

RUJUKAN
Fuziah Shafiee, Ruslan Zainuddin. (2000_. Sejarah Malaysia . Selangor: Fajar Bakti Sdn Bhd. Hasnah Hussin, Mardiana Othman. (2007). Pengajian Malaysia. Selangor: Oxford Pelajar Sdn Bhd. Mohd Isa Othman. (2002). Sejarah Malaysia (1800-1963). Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distributors Sdn Bhd. Nazaruddin Hj. Mohd Jali et. al. (2001). Pengajian Malaysia. Selangor : Prentice Hall. Ruslan Zainuddin et. al. (2005). Kenegaraan Malaysia. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Yusof Ismail. (2006). Dasar-dasar Utama Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur : Percetakan Zafar Sdn. Bhd.

http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/237-dasar-ekonomi baru-.html diakses pada 30Julai 2011.

SEKIAN