ABSF2203 USUL FIQH II 1 761127115291001

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES (FASS)

ABSF 2203 USUL FIQH II ASSIGNMENT SEMESTER: MEI 2011 TAJUK Penerangan tentang al-Quran dan Sunnah secara umum. Pernyataan jenis-jenis lafaz menurut ulama usul fiqh dan perbincangannya. Penghuraian aplikasinya dalam pentafsiran berdasarkan contoh pengeluaran hukum.

Name & (Matric Number) : SYED ISWANDEE BIN SYED HUSSAIN (761127115291001) IC Number : 761127-11-5291 Contact / Phone Number : 019-9248184 E-mail : syedharuns@yahoo.co.uk Tutor’s Name : EN.MD SAPUAN BIN SHUHADI Learning Centre : KUANTAN PAHANG

ABSF2203 USUL FIQH II 2 761127115291001

Isi Kandungan

Muka Surat

Penghargaan ……………………………………………………………………. ……3 Pengenalan …………………………………………………………………………4-10 Penerangan tentang al-Quran dan Sunnah secara umum …………………………..10-23 Pernyataan jenis-jenis lafaz menurut ulama usul fiqh dan perbincangannya ………11-24

Penghuraian aplikasinya dalam pentafsiran berdasarkan contoh pengeluaran hukum ………………………………………………………………………………25-34 Kesimpulan ……………………………………………………………………….31-34

Rujukan …………………………………………………………………………………34

PENGHARGAAN

ABSF2203 USUL FIQH II 3 761127115291001

Segala puji bagi Allah s.w.t tuhan sekalian alam. Selawt dan salam dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w keluarga baginda, sahabat dan seluruh umat yang memperjuangkan syariatnya sehingga hari kiamat. Setinggi kesyukuran yang tidak terhingga beserta berkat taufik dan hidayahnya, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan yang diberikan sepertimana yang dikehendaki walaupun sibuk dengan tugasan harian sebagai penjawat awam. Semoga tugasan yang diberikan ini dapat melahirkan rasa kepertanggungjawaban dengan amanah yang diberikan. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ustaz Sapuan Bin Shuhadi diatas sokongan yang diberikan. Bimbingan dan nasihat yang sangat berguna sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Semoga segala tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan oleh Ustaz member pengajaran yang berguna kepada saya dan sahabat-sahabat dalam menyiapkan tugasan ini. Dikesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh sahabat-sahabat samada yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung. Semoga sumbangan da pertolongan akan mendapat kebaikan bersama. Saya juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Akhir kata semoga kita semua memperoleh manfaat dan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan sepanjang mempelajari ilmu di bumi Allah ini.

PENGENALAN

kita akan dapati bagaimana muallif kitab itu membincangkan bagaimana Al-Quran melemahkan mereka yang telah.W dan berkekalan sehingga hari qiamat.A.A. Bagaimana seseorang itu hendak merasai keindahan Al-Quran dari sudut bayanimelainkan dia tahu dan faham dengan ilughah arabiah. kehalusan.ABSF2203 USUL FIQH II 4 761127115291001 Mukjizat merupakan sesuatu perkara yang menyalahi apa yang biasanya berlaku. ampuh daripada sebarang cabaran pencabarnya dan ia merupakan anugerah Allah kepada rasul-rasulNya di dalam membuktikan kebenaran kepada kenabian dan kerasulan mereka.Jika kita merujuk kepada beberapa buah kitab samaada yang turasi(tua) ataupun mua‟sarah(terkini).A. balaghah dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa al-Quran itu merupakan mukjizat bukannya hasil penulisan Rasululllah S. kesenian. sedang dan akan mencabarnya melalui beberapa kriteria yang tertentu.W mampu menulis Al-Quran sebagaimana yang didakwa oleh musyrikin sedangkan dia seorang yang buta huruf dan tidak pernah belajar daripada intelek arab pada masa itu. Kita sebagai seorang muslim hendaklah mendalami ilmu tersebut kerana ia akan menimbulkan kesan yang mendalam dilubuk hati kita apabila melihat susunan. AlQuran telah mencabar pencabarnya pada lima tempat iaitu: 1. Al-Quran telah menjadi rujukan utama ulama‟ lughah di dalam mengetahui kaedah nahu. fasohah dan kehalusan bahasa arab.W sendiri. Ayat 23-24 surah al-Baqarah yang bermaksud :Dan kamu tetap dalam keraguan berkenaan alQuran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami Muhammad S. .A. buatlah satu surah sahaja seumpama al-Quran dan ajaklah pembantu-pembantu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ramai generasi sekarang kurang merasai kehalusan dan kesenian serta kelebihan Al-Quran dari sudut bayani kerana bahasa arab sekarang dimasuki unsur-unsur luar. Di sini akan disentuh secara ringkas kriteria-kriteria berikut untuk maklumat kita bersama.W. Al-Quran merupakan mukjizat paling besar kepada nabi Muhammad S.A.W ditengah-tengah masyarakat arab yang tinggi bahasanya dari sudut balaghah. I’jaz bayani (susunan dan kehalusan bahasa) Kriteria ini merupakan kriteria yang utama daripada yang lain kerana pengutusan nabi Muhammad S. Jika difikirkan bagaimana Rasulullah S. balaghah dan fasohah lughah Al-Quran yang tiada tandingannya.

Ayat 33-34 surah at-Tur yang bermaksud : Ataukah mereka mengatakan : ” Dia iaitu Muhammad membuatnya”. Atau patutkah mereka mengatakan : ”Muhammad telah membuatnya”. 5. Katakanlah :” Jika demekian maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat seumpamanya dan serulah orang-orang yang kamu sanggup mengajaknya untuk bersamamu selain Allah jikakamu orang-orang yang benar.akan tetapi al-Quran itu telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. 3. Sebenarnya mereka tidak beriman. Kecuali kerana rahmat dari Tuhanmu. Ayat 12-14 surah Hud yang bermaksud : Maka kemungkinankamu hendak meninggal sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepadamu dan kerananya dadamu terasa sempit.Tiada keraguan padanya.ABSF2203 USUL FIQH II 5 761127115291001 2. 4. Pada masa kini ada golongan orientalis barat yang cuba menulis lima surah palsu tetapi apabila dikaji dari sudut bahasa dan keseniannya agak tersasar jauh dari Al- . Bahkan mereka mengatakan : ” Muhammad telah membuat al-Quran itu”. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimah (satu ayat lengkap)seumpama al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.diturunkan dari Tuhan semesta alam. Katakanlah : ” Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat seumpama al-Quran ini maka mereka tidak kan mampu untuk membuat seumpamanya sekalipun sebahagian daripada mereka menjadi pembantu untuk sebahagian yang lain. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Maha pemelihara segala sesuatu. Ayat 86-88 surah al-Isra‟ yang bermaksud : Dan sesungguhnya jika kami menghendaki nescaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan dengan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapati seorang pembela pun terhadap Kami. Katakanlah:”Jika benar apa yang kamu dakwa itu maka cuba datangkan satu surah seumpamanya dan ajaklah sesiapa yang yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat 37-39 surah Yunus yang bermaksud : Tidak mungkin al-Quran itu dibuat oleh mereka selain Allah. Sesungguhnya kurniaan ke atasmu adalah besar. disebabkan resah mereka mengatakan : ” Mengapa tidak diturunkan padanya perbendaharaan atau datang bersamanya seorang malaikat?”. Walaupun ada yang cuba menyahut cabaran ini tetapi mereka tidak mampu seperti Musailamah al-Kazzab.

A. Maka begitulah juga dengan pakar bahasa arab mampu melihat pada nas atau petikan yang mana orang biasa tidak dapat melihatnya. Bagimana seorang rasul yang tidak pernah belajar mengenai angkasa lepas serta kedoktoran mampu bercakap atau menulis mengenai perkara tersebut melainkan ia merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada baginda S. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik.ABSF2203 USUL FIQH II 6 761127115291001 Quran disamping apa yang ditulis menunjukkan penafian adanya mukjizat pada hasil tulisan mereka apabila dalam kebanyakan ayat. Rasulullah S. Ini kerana mereka melihat dari sudut makna yang mana orang biasa tidak mampu melihatnya. I’jaz ilmi Kriteria ini menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran telah melemahkan pencabarnya dari sudut perbahasan ilmiah. lalu dari segumpal daging itu kami tulang belulang. Mengenai perjalanan matahari misalnya para ahli sains menyatakan bahawa bumi mengelilingi matahari yang mana matahari berkedudukan tetap sedangkan di dalam Al-Quran melalui ayat 38 surah Yasin.W telah menghina diri sendiri sebagai pengkhianat dan orang gila sedangkan salah satu syarat mukjizat ialah mesti mempertahankan rasul atau nabi yang menunjukkan sesuatu mukjizatnya bukan menafikannya. kita tidak mungkin merasai kepalsuannya. Imam Syafi‟e telah berkata bahawa mereka yang pakar dengan bahasa arab ini adalah jin manusia yang mana mereka nampak apa yang orang lain tidak nampak. Begitu juga dengan proses hujan yang dinukilkan dalam Al-Quran melalui ayat 43 surah an-Nur yang bermaksud : Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah mengarakkan awan kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya.W. lalu dari tulang belulang itu Kami saluti dengan daging. lalu dari segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Sesungguhnya Allah tetap menjaga Al-Quran daripada musuh-musuhnya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Yang maha hebat dan bijaksana. kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Al-Quran juga memberitahu kepada kita bagaimana kejadian janin manusia di dalam perut ibunya melalui beberapa ayat seperti ayat 14 surah al-Mukminun yang bermaksud : Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah. maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celahannya dan Allah juga . Ini membawa maksud bahawa jin mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa.A. Allah berfirman : Dan matahari bergerak di atas paksinya. Jika tidak fahami lughah dan kesenian serta buta bahasa arab.

Ini membawa kepada penjagaan maruah pesalah dan keluarganya dan mengelakkan orang ramai daripada membuat tuduhan tanpa bukti dan saksi. haji. hukum hudud. sekularisme dan ideologi yang lain tetapi semuanya menemui kegagalan kerana perundangan Al-Quran tetap melemah dan menggagalkan pencabarnya. puasa. Antara perundangan yang terkandung dalam Al-Quran ialah berkaitan dengan solat. I’jaz Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. pemilihan pemimpin dan sebagainya. Tidak mungkin seorang nabi yang diketahui buta huruf yang mana kebanyakan waktunya dihabiskan dengan memelihara kambing dan berniaga mampu untuk menulis perundangan yang sempurna ini melainkan ia merupakan mukjizat. Manakala bagi mereka yang sudah berkahwin maka tiada jalan lagi kerana mereka memang tiada peluang lagi untuk selamat daripada penyakit itu melainkan direjam sehingga mati.ABSF2203 USUL FIQH II 7 761127115291001 menurunkan butiran air dari langit iaitu dari gumpalan awan seperti gunung-gunung maka dicurahkan air tadi kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan dipalingkan daripada sesiapa yang dikehendakiNya. Media massa digunakan sepenuhnya untuk menerangkan mengenai perkara ini yang mana tujuan ini menelan belanja sebanyak US65 juta dan pencetakan sahaja meliputi US9 juta dan 4 juta lebih bagi tujuan pelaksanaan undang-undang ini. qisas. Menurut laporan dari bahagian penyelidikan dan pengkajian . kekeluargaan. penjualan. sosialisme. zakat. qazaf. Begitu juga Islam menjaga maruah seseorang daripada di‟aibkan walaupun dia bersalah selagi mana dia tidak dihukum melalui hukum li‟an. Walaupun telah ramai yang cuba mencipta dan menjalankan sistem perundangan dan pemerintahan yang berdasarkan komusisme. Mereka mengemukakan pelbagai cara melalui penyelidikan yang teliti dan perbahasan ilmiah mengenai bahayanya arak untuk disebarkan kepada rakyat mengenainya. Kita melihat bagaimana barat sendiri mengakui perundangan Al-Quran adalah yang terbaik dan sempurna seperti hukuman 100 rotan untuk penzina yang belum berkahwin merupakan satu-satunya jalan untuk mengubati penyakit Aids(bala). Kita juga pernah membaca bagaimana kerajaan Amerika Syarikat cuba mengharamkan peminuman. pembahagian harta pusaka. (perundangan) tasyri’e Kriteria ini membuktikan bagaimana Al-Quran membincangkan perundangan rabbani yang adil dan sesuai dijalankan sepanjang masa. pengeluaran dan pengedaran arak pada tahun1930. zihar dan beberapa hukum yang lain. pembelian.

. Ia juga dilaksanakan dihadapan ramai bukannya di bilik khas yang mana hanya pegawai yang bertugas dan pesalah sahaja yang tahu azabnya seksaan yang dijatuhkan ke atasnya. Hukuman sebat sebanyak 80 rotan ke atas peminum arak sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam mampu menginsafkan mereka yang terlibat dan mampu pula untuk mencegah orang lain dari terjerumus dalam kesalahan yang sama.5 juta serta denda yang dikenakan kerana kesalahan ini berjumlah US400 juta. sekarang dan akan datang. seramai setengah juta orang dipenjara dan rampasan kepada arak mencapai angka US 1. PERTAMA : Al-Quran telah merakamkan bagaimana Firaun apabila hampir tenggelam telah mengaku beriman kepada Allah tetapi taubatnya tidak diterima melalui ayat 90-92 surah Yunus yang mana maksud Allah berfirman : Dan Kami memungkinkan bani Israel menyeberangi laut laulu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tenteranya kerana mereka mahu menganiayai dan menindas sehingga apabila Firaun hampir lemas berkatalah dia :” Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh bani Israel dan aku termasuk oarang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bilakah kita mampu merasai keadilan hukum Allah? Ia adalah kewajipan kita bersama di dalam melaksanakannya. Ini adalah kerana undang-undang yang dicipta oleh tangan manusia tidak mampu menimbulkan keinsafan dan juga tiadanya perhubungan antara duniawi dan ukhrawi tidak sepertimana hukum Allah yang Maha Adil dan memberi kesan kepada makhlukNya. Adakah sekarang engkau baru percaya sedangkan sebelum ini engkau telah mendustaiNya dan engaku termasuk dalam golongan mereka yang melakukan kerosakan. Akhirnya undang-undang ini terpaksa dibatalkan pada akhir tahun 1933memandang mereka kehilangan banyak nyawa dan juga denda yang dilakukan tidak mampu membendung masalah arak ini. Di sini dibahagikan contoh kepada 3 bahagian bersesuaian dengan apa yang telah. I’jaz tarikhi Kriteria ini membuktikan kepada kita bagaimana Al-Quran membawa pelbagai berita dan kisah yang berkaitan dengan perkara yang silam.ABSF2203 USUL FIQH II 8 761127115291001 menunjukkan kesan pelaksanaannya antara Oktober 1933 telah menyebabkan 200 orang dihukum bunuh. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu agar dapat menjadi pengajaran kepada umat selepasmu . sedang dan akan berlaku.

Jika kita perhati dan baca dengan penuh pemerhatian maka kita dapati cerita di dalam al-Quran ada yang hanya terdapat dalam satu surah dan ada yang terdapat dalam beberapa surah yang lain. Dan pada hari kemenangan kuasa Rom .A.W untuk menjadi renungan bukannya sekadar dibaca sahaja. Ini membezakan al-Quran dengan KEDUA : Al-Quran telah menjelaskan kepada kita mengenai tentang sifat Allah. dalam beberapa tahun lagi Bagi Allahlah segala urusan sebelum ini dan sesudah mereka mencapai kemenangan. malaikat. Setiap mereka akan dianugerahi buah-buahan syurga lalu mereka menyatakan : inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Jasad ini dipercayai masih wujud bersama-sama mumia yang lain di muzium Mesir melalui kajian beberapa orang pakar dari barat. Ini menunjukkan kepada kita mukjizat Al-Quran dan menafikan ia adalah tulisan nabi S. Mereka diberikan buahbuahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Selain itu Al-Quran turut merakamkan tentang umat dan rasul serta nabi sebelum baginda S. Antara contoh yang kita akan dapati ialah melalui penerangan serba sedikit mengenai keadaan di dalam syurga melalui firmanNya dalam ayat 25 surah al-Baqarah yang bermaksud : Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang beriman dan berbuat kebaikan bahawa mereka disediakan syurga yang mana mengalir air di dalamnya. Ini membuka mata kita bahawa jika ia merupakan tulisan manusia maka dia tidak mungkin mampu menceritakan sifat syurga sebagaimana tersebut dalam ayat ini. KETIGA : buku sejarah atau buku cerita yang lain.W.A. cerita ini putus-putus dan tidak secara penuh sebaliknya Allah menceritakannya pada sesuatu keadaan yang penting dan boleh diambil pengajaran sahaja. Al-Quran telah memberitahu tentang kemenangan yang akan dicapai oleh tentera Rom ke atas Parsi dalam tempoh beberapa tahun sebagaimana ayat 1-6 surah al-Rom yang bermaksud : Alif Laam Miim. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah itu kan diberikan kemengan kembali. syurga dan neraka serta keadaan alam barzakh dan sebagainya untuk renungan kita bersama. jin. Telah dikalahkan kuasa Rom. Allah juga menceritakan perkara ini secara rambangnya jika kita teliti. Ayat ini juga menerangkan bagaimana tubuh Firaun tidak hancur ditelan ombak atau dimakan oleh ikan tetapi sebaliknya jasadnya telah dibawa oleh ombak ke tepian pantai untuk disaksikan oleh kaumnya bagaimana Firaun yang sebelum ini mengaku tuhan telah mati lemas dan telah dibinasakan dengan cara yang hina.ABSF2203 USUL FIQH II 9 761127115291001 dan sesungguhnya kebanyakan manusia alpa dengan tanda kekuasan Kami.

w.W. merupakan sumber primer kepada hukum Islam.W dan agama Islam yang dibawa oleh baginda S. Allah tidak akan memungkiri janjiNya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pengeluaran (istinbat) hukum Islam daripada kedua-duanya banyak bergantung kepada kaedah pentafsiran teks oleh para ulama. Banyak lagi kisah yang seumpama ini seperti kemenangan yang bakal dicapai oleh orang muslimin dan sebagainya untuk renungan dan menambah keyakinan tentang mukjizat al-Quran dan kebenaran kenabian nabi Muhammad S. Ulama usul fiqh telah mengkategorikan lafaz-lafaz dalam al-Quran dan Sunnah sebagai lafazlafaz yang mempunyai pengertian yang jelas dan lafaz-lafaz yang tidak jelas pengertiannya. Dia menolong sesiapa yang dikehendakiNya.ABSF2203 USUL FIQH II 10 761127115291001 itu bergembiralah orang yang beriman. Kerana pertolongan Allah. surah dan jumlah perkataan yang tidak berubah dan kekal sehingga hari qiamat. Janji yang sebenar-benar itu dari Allah. tahukah anda bahawa lafaz-lafaz yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah terbahagi kepada lafaz yang mengandungi maksud atau makna yang . JENIS-JENIS LAFAZ YANG JELAS PENGERTIANNYA Sebelum topik perbincangan diteruskan.A. Apabila adanya golongan yang cuba menambah beberapa surah Al-Quran maka dengan sendirinya kita dapat tahu bahawa ia adalah surah palsu kerana melebihi jumlah surah Al-Quran yang sebenar iaitu 114 surah disamping bertambahnya bilangan ayat dan jumlah kalimah. Inilah serba ringkas perbincangan mengenai kriteria i‟jazul Quran. 2. Pernyataan jenis-jenis lafaz menurut ulama usul fiqh dan perbincangannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s. I’jaz ‘adadi (bilangan) Kriteria ini menunjukkan bagaimana Al-Quran telah memastikan bahawa ia merupakan merupakan mukjizat dari sudut bilangan sama ada ayat. Semoga penerangan yang serba ringkas ini mampu memberi serba sedikit maklumat mengenai kriteria penting bagaimana Al-Quran mampu melemahkan musuh-musuhnya dari dahulu sehingga sekarang.a.A.

.ABSF2203 USUL FIQH II 11 761127115291001 jelas dan lafaz yang tidak jelas? Kita akan membincangkan tahap-tahap lafaz yang mengandungi pengertian yang jelas mengikut pandangan mazhab Hanafi. tanpa melihat kepada lafaz-lafaz dalam ayat lain di luar dari lafaz itu (‫ )لشيُت خبسجيت‬dan tanpa membuat sebarang penelitian terhadap ayat tersebut. Contohnya: . Lafaz yang jelas terbahagi kepada empat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. sama ada lafaz yang digunakan adalah umum atau khusus.‫يَب أَيَُّٓب انَُّبطُ احَّمُٕا سبَّكى‬ ُُ َ Maksudnya: “Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu… (Surah al-Nisa‟: 1) Orang Islam wajib berpegang kepada maksud yang diperolehi secara zahir dari ayat yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Al-zahir bermaksud setiap lafaz atau kata-kata yang mempunyai maksud yang jelas berdasarkan kepada gaya bahasa lafaz (‫ )صيغت‬itu sendiri.. melainkan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan sama ada memberi maksud yang berbeza atau maksud dari zahir ayat itu telah dinasakhkan.1. AL-NAS (‫)انُص‬ .

yang mana Allah s. Contohnya...ABSF2203 USUL FIQH II 12 761127115291001 Al-nas bermaksud lafaz yang menunjukkan makna dan dalil dan ia merupakan makna asal bagi lafaz tersebut. maksud sebenar ayat ini diturunkan adalah untuk menjelaskan keharusan bagi lelaki untuk berpoligami tidak lebih daripada empat orang isteri sahaja. iaitu: (lain): dua. tiga atau . ayat ini hanya menerangkan tentang hukum berjual beli dan hukum riba tetapi secara nasnya atau maksud sebenar ayat itu adalah untuk menafikan dakwaan orang Yahudi yang mengatakan jual beli dan riba adalah dua perkara yang sama...w.” (Surah al-Baqarah: 275) Contoh lain. Walau bagaimanapun. ayat yang menyentuh tentang keharusan berjual beli dan pengharaman riba..” (Surah al-Nisa': 3) Secara zahirnya.‫فَبَكحُٕا يب طَبة نَكى يٍَ انُِّسبء يزَُى‬ ِ ُْ َ ِْ َ Maksudnya: “…maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuanperempuan empat. dalam ayat 3 surah al-Nisa‟. Ini adalah berdasarkan kepada konteks ayat secara keseluruhan dalam al-Quran yang menceritakan pandangan orang-orang Yahudi terhadap jual beli dan riba: ‫…لَبنُٕا ئًََِّب انبَيغ يزم انشِّ بَب‬ ُ ِْ ُ ْ ْ َ Maksudnya: “…mereka telah mengatakan: “Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Secara zahirnya. Namun ia masih boleh menerima takwil dan boleh dinasakhkan ketika zaman penurunan wahyu. Maksud yang tersirat atau nas ini dapat difahami berdasarkan kepada sambungan dari ayat ini.. ayat ini merupakan dalil yang mengharuskan perkahwinan di antara lelaki dan wanita.t telah berfirman: َْ ِ َ .

ٍِٓ‫ فَطَهِّمٍُُْٕ نِؼذح‬Secara zahirnya.a. Sebagaimana diterangkan dalam suatu hadis Ibnu Umar... ّ ِ َّ ِ َّ Firman Allah di dalam surah at-Talaq: 1. secara keseluruhannya.. atau ceraikanlah dalam keadaan dia (isteri) suci atau hamil. ayat ini menunjukkan seorang lelaki atau suami tidak boleh menambah lebih daripada satu talak apabila dia hendak menceraikan isterinya..َ. Sedangkan maksud sebenar di sebalik ayat ini atau nasnya adalah suami hendaklah mengambil kira waktu sunnah (atau waktu sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s....فَمَبل سسُٕل هللاِ -صهى هللا ػهيّ ٔسهى. iaitu anak kepada Saidina Umar al-Khattab: َّ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ ِ َ َ ْ َ ُِ ْ‫أَََُّّ طَهَّك ايشأَحَُّ ْٔى حبئِضٌ فَزكش رنِك ػًش نِهَُّبِى -صهى هللا ػهيّ ٔسهى..a.” Oleh yang demikian.a.« يش‬ ُ ِّ ْ َ َ ْ ٌ ِ َ َ ِ َ ‫فَ ْهيُشاجؼَٓب رُى ْنيُطَهِّمَٓب ئِرا طَُٓشث أَْٔ ْٔى حبيم‬ َّ ْ ِ َ Maksudnya: “Sesungguhnya dia (Ibnu Umar) telah menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid.” Hadis ini menjelaskan waktu-waktu yang sesuai untuk suami menceraikan isterinya supaya tidak .w) apabila dia hendak menceraikan isterinya. Allah mengharuskan kepada lelaki untuk berkahwin lebih daripada seorang isteri tetapi tidak lebih daripada empat orang sahaja.. Baginda telah bersabda: “Perintahkanlah supaya dia kembali/rujuk semula kepada isterinya...فَاٌِ خفخُى أََّل حَؼذنُٕا فَٕاحذَة‬ ِ َ ِ ْ َّ ْ ْ ِ ْ Maksudnya: …kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteriisteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja. Saidina Umar r.ABSF2203 USUL FIQH II 13 761127115291001 ‫. telah memberitahu hal ini kepada Nabi s.w.

. Perkataan-perkataan ini boleh dinasakhkan sekiranya terdapat ayat al-Quran lain yang .t lagi: ‫.ٔانَّزيٍَ يَشْ يٌَٕ انًحْ صَُبث رُى نَى يَأْحُٕا بِأَسْ بَؼت شَٓذَاء فَبجْ هِذُُْٔى رًَبَيٍَ ج ْهذَة‬ َ ِ َ ْ ْ َّ ِ َ ُ ْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ Maksudnya: “Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya. kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi. Allah s.‫انضاَِيَتُ ٔانضاَِي فَبجْ هِذُٔا كم ٔاحذ يًُُٓب يئَتَ ج ْهذَة‬ ٍ َ ِ َ ْ ِ ٍ ِ َ َّ ُ Maksudnya: “Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Contohnya dalam al-Quran.w....w. dan memberi pengertian yang jelas kepada akal manusia dan akal tidak perlu mentakwilkannya untuk mengetahui maksud yang sebenar. hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat. Oleh kerana secara umumnya bilangan ini dikhususkan kepada sebatan yang menjadi hukuman kepada pesalah qazaf dan zina. ia tidak perlu ditakhsiskan atau dispesifikkan penggunaannya dalam keadaan yang lain. Kezaliman di sini merujuk kepada tempoh iddah isteri yang terlalu lama jika diceraikan selain daripada waktu yang dinyatakan dalam hadis tersebut. AL-MUFASSAR ( ‫)انًفسش‬ Al-mufassar bermaksud lafaz yang menunjukkan kepada makna yang jelas yang menjadi makna asal kepada ayat al-Quran atau hadis. maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat. Ia tidak boleh ditakwil tetapi masih boleh dinasakhkan pada zaman wahyu sedang diturunkan..ABSF2203 USUL FIQH II 14 761127115291001 berlaku kezaliman.” (Surah al-Nur: 2) Firman Allah s.” (Surah al-Nur: 3) Di dalam kedua-dua ayat ini terdapat perkataan ٍ‫ )08( رًبَي‬dan ‫ ..)001( يئت‬Kalimah-kalimah inilah yang dikatakan sebagai mufassar kerana perkataan 80 dan 100 menunjukkan kepada bilangan tertentu.t berfirman: َّ َ َّ ...

nasakh tidak boleh dilakukan pada zaman ini kerana ia hanya berlaku pada zaman nabi (‫ )ػٓذ انُبٕة‬dan ketika wahyu sedang diturunkan.w. HUKUM AL-MUFASSAR Orang Islam wajib beramal dengan maksud yang terkandung dalam lafaz al-mufassar dan maksud tersebut tidak boleh ditakwil atau ditakhsis tetapi boleh dinasakhkan.a. wahyu telah pun terhenti dan semua hukum syarak di dalam al-Quran dan as-Sunnah telah menjadi sempurna dan jelas.‫حأٔيم‬ ‫ حخصيص‬dan ‫. sebarang pembatalan atau nasakh terhadap ayat-ayat al-Quran dan as-Sunnah tidak lagi berlaku. kitab-kitab. AL-MUHKAM(‫)انًحكى‬ Al-muhkam ialah lafaz yang petunjuknya (‫ )دَّلنت‬menunjukkan suatu pengertian yang jelas sesuai dengan susunan lafaz itu dan tidak mungkin menerima sesuatu yang lain sama ada . Walau bagaimanapun.w iaitu ketika al-Quran sedang diturunkan secara beransur-ansur mengikut keadaan dan suasana. nasakh tidak berlaku kecuali ketika zaman Nabi Muhammad s. ayat 53: َ َ َ ‫ٔيب كبٌَ نَكى أٌَ حُإرٔا سسُٕل هللاِ َّٔل أٌَ حَُكحُٕا أَصٔاجُّ يٍ بَؼذِ أَبذا‬ َ ِِْ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ . Seperti dijelaskan di atas.a. Oleh yang demikian. Setelah kewafatan Nabi Muhammad s. Begitu juga dengan cabang hukum-hukum fiqh yang bersifat kekal dan berterusan sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-Ahzab. para rasul dan hari kiamat.ABSF2203 USUL FIQH II 15 761127115291001 menasakhkannya.َسخ‬ Antara contoh-contoh lafaz yang dikategorikan sebagai muhkam ialah ayat-ayat yang berkaitan asas-asas akidah Islam seperti beriman kepada Allah. para malaikat.

selamalamanya. Misalnya .t yang bersifat qadim. Al-Muhkam Lizatihi. Jadual 2.. Lafaz ‫ ػبنى‬di dalam ayat tersebut dapat difahami dari lafaz itu sendiri tanpa perlu melihat kepada ayat-ayat Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap di dalam ‫شَيء‬ ٍ ْ surah ‫بِكم‬ ِّ ُ al-Anfal.1 yang berikut menjelaskan tentang maksud kedua-dua muhkam tersebut.Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasul Allah. َّ َ‫هللا‬ ayat 75: َّ ٌِ‫ئ‬ . Al-Muhkam Lighairihi.. dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat...w... Jadual 2.ABSF2203 USUL FIQH II 16 761127115291001 Maksudnya: “.1: Dua Bahagian Muhkam a. dan b.” (Surah al-Ahzab: 53) Muhkam terbahagi kepada dua: a.” Sifat Maha Mengetahui merupakan salah satu daripada zat Allah s. Kita akan membincangkan tentang kedua-dua muhkam dengan lebih terperinci. Al-Muhkam Lizatihi Al-muhkam lizatihi (ّ‫ )انًحكى نزاح‬ialah lafaz yang mengandungi maksud yang jelas dan difahami daripada lafaz itu sendiri.‫ػهِيى‬ ٌ َ Maksudnya: “…sesungguhnya sesuatu.

Oleh yang demikian.w dikategorikan sebagai muhkam lizatihi lighayrihi.t. takhsis dan juga tidak boleh dinasakhkan. Al-Muhkam Lighairihi. kita akan mempelajari tentang jenis-jenis lafaz yang tidak jelas pengertiannya. hadis dan selainnya untuk mengetahui maksudnya yang sebenar. iaitu al-zahir. ia tidak boleh dinasakhkan kerana akan menafikan sifat ketuhanan Allah s. b. Ini adalah kerana penjelasan berkenaan maksudnya itu diperolehi dari faktor luar. Seterusnya di dalam topik ini. Al-Muhkam Lighairihi (ِ‫ )انًحكى نغيش‬bermaksud semua lafaz yang mengandungi maksud yang jelas tetapi kejelasan maksudnya itu disebabkan oleh faktor luaran.a. . JENIS-JENIS LAFAZ YANG TIDAK JELAS PENGERTIANNYA Di dalam Topik 2.ABSF2203 USUL FIQH II 17 761127115291001 yang lain dari al-Quran.w. kita telah mempelajari tentang empat jenis lafaz yang jelas pengertiannya. al-mufassar dan al-muhkam. Lafaz yang tidak jelas pengertiannya terbahagi kepada empat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1. an-nas. HUKUM AL-MUHKAM Orang Islam wajib beramal dengan maksud yang diperolehi daripada ayat atau lafaz tersebut kerana maksud yang difahami daripada lafaz itu tidak boleh lagi menerima takwil. Semua ayat atau lafaz sama ada dari al-Quran atau as-Sunnah yang tidak boleh dinasakhkan kerana wahyu telah pun terhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad s.

ABSF2203 USUL FIQH II 18 761127115291001 Rajah 3. (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari ْ َ َ َ ٍَ‫ٔانسَّبسق ٔانسَّبسلَتُ فَبلطَؼُٕا أَيذيًَُٓب جضاء بًِب كسبَب ََكبَّل ي‬ َ َ ِ َ ُ ِ َ َ َ ِْ ِ . Khafi (‫ )خبفي‬bermaksud tersembunyi atau rahsia. Contohnya. Merujuk kepada usul fiqh pula.1: Jenis-jenis lafaz yang tidak jelas pengertiannya AL-KHAFI Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang topik ini. dalam surah al-Maidah ayat 38: َّ َ َّ ‫هللاِ ٔهللاُ ػَضيض حكيى‬ ٌ ِ َ ٌ ِ (ٖ٣) Maksudnya: “Dan orang lelaki Yang mencuri dan orang perempuan Yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan Dengan sebab apa Yang mereka telah usahakan. Al-khafi merupakan tahap kesamaran yang paling rendah bagi lafaz-lafaz yang terdapat di dalam teks al-Quran dan hadis. Dalam bahasa Arab. istilah ini bermaksud lafaz atau perkataan yang memberi maksud yang jelas dalam konteks ayat itu sendiri tetapi maksudnya menjadi tidak jelas apabila ia diaplikasi kepada beberapa istilah yang mempunyai persamaan sifat dengannya. tahukah anda apakah pengertian al-Khafi? Khafi ialah lafaz yang mengandungi makna yang tersembunyi dan maksud yang tidak jelas atau lafaz yang dilalahnya tersembunyi disebabkan terdapatnya kesamaran.

lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan kepada hadis ini. walaupun dia hadir di tempat kejadian. Terdapat hadis yang menyatakan bahawa seorang pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya.” (Surah al-Maidah: 38) Perkataan pencuri (‫ )انسبسق‬mempunyai maksud yang hampir sama dengan perkataan penyeluk saku. dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa. seseorang anak yang membunuh ayahnya sendiri tidak berhak mendapat pusaka daripada harta ayahnya. Bagaimana pula dengan hukumannya? Adakah hukuman bagi seorang penyeluk saku sama seperti hukuman yang dikenakan kepada seorang pencuri? Ahli-ahli fiqh telah berpendapat bahawa perbuatan penyeluk saku mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan perbuatan seorang pencuri. Bagaimana pula halnya bagi seorang pegawai penjara yang diberi kuasa oleh mahkamah untuk menjatuhkan hukuman bunuh terhadap ayahnya sendiri yang didapati bersalah atas kesalahan membunuh orang lain? Adakah dia akan kehilangan haknya untuk mewarisi pusaka ayahnya? Ini adalah sebahagian contoh-contoh yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis yang dikategorikan sebagai khafi. Begitu juga dengan masalah perwarisan harta. . Perkataan pertama bermaksud seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa kerelaan pemiliknya dan harta tersebut disimpan di tempat yang selamat. Ulama usul telah berusaha untuk mengetahui maksudnya yang tepat dengan cara mencari persamaan atau melihat kepada maksud lafaz ini berdasarkan kepada pemahaman dari sudut bahasa. hukuman yang dikenakan adalah sama. Manakala perkataan yang kedua memberi makna seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya dan ia dilakukan ketika pemilik itu tidak menyedarinya.ABSF2203 USUL FIQH II 19 761127115291001 Allah. Oleh itu.

يإَذ‬ . perkataan quru‟ merujuk kepada ‫ انطٓش‬kerana ia juga ٍ ّ bersifat ‫. Mazhab Syafi'i dan Maliki mentafsirkan perkataan quru' sebagai suci atau (‫ )انطٓش‬kerana perkataan َ‫ رَالرَت‬di dalam ayat di atas dikategorikan sebagai ‫ يإَذ‬sedangkan perkataan selepasnya ّ iaitu ‫ لُشُٔء‬adalah ‫ .يزكش‬Oleh kerana itu. Perbezaan al-musykil dan khafi ialah perkataan dan lafaz yang termasuk di bawah kategori almusykil. Ketidakjelasan maknanya adalah disebabkan oleh perkataan itu sendiri yang mempunyai maksud yang tidak jelas. Ini adalah kerana disebabkan oleh lafaz itu sendiri mengandungi lebih daripada satu makna seperti lafaz musytarak.ABSF2203 USUL FIQH II 20 761127115291001 AL-MUSYKIL Al-musykil(‫ )انًشكم‬ialah salah satu daripada bentuk lafaz yang tidak mengandungi makna yang jelas. iaitu suci dan haid. Para ulama telah mengkaji maksud perkataan ini dengan melihat kepada qarinah atau petunjuk dan dalil-dalil Sya‟ie yang lain. “ (Surah al-Baqarah: 228) Perkataan quru‟(‫ )لُشُٔء‬di dalam ayat ini dikategorikan sebagai musytarak atau perkataan yang ٍ mempunyai lebih daripada satu makna. Oleh itu. untuk menjelaskan maksudnya yang tepat perlulah bersandarkan kepada qarinah dari luar. Perkataan yang dikelaskan sebagai khafi ialah perkataan yang menjadi tidak jelas maksudnya kerana faktor luaran. َّ ِ ِ ْ ‫ٔانًطَهَّمَبث يَخَشبَّصْ ٍَ بِأََفُسٍٓ رَالرَتَ لُشُٔء‬ ٍ َ ُ ُْ َ Maksudnya: “Dan isteri-isteri Yang diceraikan itu hendaklah menunggu Dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). يزكش‬ manakala haid(‫ )انحيضت‬bersifat‫. Maksudnya hanya boleh diketahui dengan merujuk kepada qarinah atau petunjuk yang menjelaskan maksudnya yang sebenar.

a. Di dalam konteks ini.a. Manakala mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan perkataan ‫ لُشُٔء‬sebagai haid (‫ .a Rasulullah s. Allah s. Ini menunjukkan perkataan quru' di dalam surah al-Baqarah bermaksud haid kerana kedua-dua surah dan hadis tersebut menceritakan tentang iddah wanita yang diceraikan suami.w menggunakan perkataan-perkataan tertentu untuk menerangkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan hukum syarak. perkataan quru' diertikan sebagai haid menurut pendapat mazhab ini. MUJMAL Al-mujmal adalah suatu lafaz yang hanya diketahui maksudnya oleh orang yang menyebut perkataan itu. Untuk mengetahui hal tersebut ialah dengan melihat sama ada wanita itu datang haid atau tidak. Oleh itu. Ini adalah pandangan kedua-dua mazhab ini. Hadis ini menjelaskan tujuan iddah adalah bagi mengetahui sama ada rahim seseorang wanita itu bersih daripada benih bekas suaminya atau sebaliknya.t melalui al-Quran dan lidah Nabi Muhammad s. Ia tidak dapat ditafsir dengan akal tetapi maksud perkataan tersebut boleh . Rasulullah s. Dalam hadis yang lain.a. Hanya yang membezakannya ialah perkataan quru' di dalam al-Quran dan perkataan haid di dalam hadis itu.w. kedua-duanya mempunyai iddah masing-masing.w telah bersabda: Hadis ini menerangkan bahawa tiada perbezaan di antara hamba wanita dan wanita merdeka yang telah diceraikan.)انحيضت‬Hujah mereka ٍ adalah dengan bersandarkan kepada dua hadis iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud daripada Aisyah r.ABSF2203 USUL FIQH II 21 761127115291001 Selain itu juga ‫ انطٓش‬lebih hampir kepada maksud asal perkataan quru‟ iaitu mengumpul dan menghimpun (‫ )انجًغ ٔانضى‬kerana dalam tempoh suci banyak darah akan terhimpun di dalam rahim wanita tetapi dalam tempoh haid darah akan keluar daripada rahim wanita.w telah bersabda: ‫انًسخحبضت حذع انصالة أيبو ألشائٓب‬ Maksudnya: “Wanita yang keluar darah kerana penyakit (dibenarkan) meninggalkan solat beberapa hari dalam tempoh quru' nya”.

Jadual 3.1 menerangkan ketiga-tiga perkara tersebut dengan lebih terperinci.ABSF2203 USUL FIQH II 22 761127115291001 difahami hanya dengan merujuk kepada al-Quran dan hadis. Perkataan itu asing dalam bahasa.1: Tiga Perkara yang Menyebabkan Lafaz atau Perkataan Dikategorikan Sebagai alMujmal bahasa dari kepada . Perkataan itu ditukarkan maksudnya sudut maksud dari sudut istilah. Terdapat tiga perkara yang menyebabkan lafaz atau perkataan itu dikategorikan sebagai al-mujmal: a. Kedudukan al-Mujmal adalah lebih rendah berbanding al-Musykil kerana ia mengandungi pelbagai makna dan setiap daripada makna itu mempunyai persamaan yang terlalu hampir sehingga tidak dapat dibezakan dengan mudah kecuali setelah dijalankan penelitian yang mendalam. Jadual 3. Perkataan itu ‫َْهُٕػب‬ (ٔ١) ‫خهِك‬ َ ُ ْ ٌَ‫اإلَسَب‬ َّ ٌِ‫ئ‬ mempunyai maksud yang banyak (musytarak) b. dan c.

Sebagai contoh. Begitu juga dengan perkataan ‫ انمبسػت‬dan‫ انحبلت‬yang bererti hari kiamat diterangkan maksudnya di dalam surah masing-masing.ABSF2203 USUL FIQH II 23 761127115291001 Maksudnya: Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut). ٕٓ( ُ َ ‫جضٔػب‬ َّ ُّ‫انشش‬ َّ َ ُّ‫يس‬ َ ‫)ئِرا‬ ٕٔ( ‫)ٔئِرا يسُّ انخيش يُُٕػب‬ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ َ Maksudnya: Apabila ia ditimpa kesusahan. perkataan solat. Dalam kes al-mujmal. Dia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan. perkataan itu telah ditukarkan maksudnya kepada makna yang lain apabila ia dijadikan istilah tertentu di dalam alQuran atau as-Sunnah. puasa. Perkataan di atas adalah asing di dalam bahasa Arab yang menyebabkan maksud ayat al-Quran tersebut tidak dapat difahami. zakat dan riba. Perkataan solat difahami umum sebagai doa tetapi syarak telah mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. perkataan ‫ انَٓهُٕع‬dijelaskan maksudnya di dalam ayat 2021. Perkataan itu Ditukarkan Maksudnya Dari Sudut Bahasa Kepada Maksud Dari Sudut Istilah Setiap perkataan mempunyai maksudnya yang tersendiri berdasarkan kepada penggunaannya dari sudut bahasa. di dalam surah yang sama. ia sangat bakhil kedekut. Walau bagaimanapun. Masyarakat Arab memahami maknanya . Begitu juga dengan perkataan zakat.

Mengikut istilah syarak ia diertikan sebagai menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa di siang hari sepanjang bulan Ramadan... ayat 10) ُ Dalam ayat di atas. Lafaz ini tidak dapat difahami sebagaimana adanya.tangan Allah di atas tangan mereka. .ABSF2203 USUL FIQH II 24 761127115291001 yang asal sebagai “berkembang”. perkataan ‫ يَذ‬merupakan lafaz mutasyabih. Contohnya firman Allah s..يَذ هللاِ فَْٕ ق أَيذيٓى‬ ِْ ِْ َ Maksudnya: ...w. Ia telah dijadikan istilah dalam syarak iaitu jumlah harta tertentu yang dikeluarkan untuk kepentingan orang tertentu. ia bererti ُ menyerupakan Allah dengan makhluk dan ia tidak mungkin berlaku. ‫. tetapi perkataan ini haruslah dilakukan penelitian dan perbahasan yang mendalam... Manakala puasa pula bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu. ayat 10: َّ ُ .t dalam surah al-Fath. Lafaz ‫ يَذ‬lebih tepat diertikan dengan kekuasaan Allah. (Surah al-Fath. AL-MUTASYABIH Al-mutasyabih ialah suatu lafaz nas yang mana pengertian yang dikehendakinya sama sekali tidak dapat difahami kerana tidak terdapat qarinah yang boleh menghilangkan kesamarannya. ُ Lafaz ‫ يَذ‬tidak boleh diertikan dengan “tangan Allah” kerana jika diertikan seperti itu..

Ini menunjukkan bahawa istilah zahir mengikut pandangan sebahagian ulama adalah gabungan di antara definisi zahir dan nas di sisi ulama Hanafi. AL-ZAHIR (‫)انظبْش‬ Jumhur ulama Usul Fiqh mendefinisikan zahir sebagai lafaz yang boleh ditakwilkan maknanya atau lafaz yang dikategorikan sebagai dilalah zanniyyah (‫ . melainkan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan sama ada memberi maksud yang berbeza atau maksud dari zahir ayat itu telah dinasakhkan..ABSF2203 USUL FIQH II 25 761127115291001 Penghuraian aplikasinya dalam pentafsiran berdasarkan contoh pengeluaran hukum..)دَّلنت ظُيت‬iaitu dalil yang mengandungi makna yang pelbagai. sama ada lafaz yang digunakan adalah umum atau khusus.‫يَب أَيَُّٓب انَُّبطُ احَّمُٕا سبَّكى‬ ُُ َ Maksudnya: “Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu… (Surah al-Nisa‟: 1) Orang Islam wajib berpegang kepada maksud yang diperolehi secara zahir dari ayat yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Contohnya: . zakat dan lainlain. AL-NAS (‫)انُص‬ . sama ada makna lafaz itu diperolehi dari sudut bahasa seperti maksud umum atau makna yang diperolehi dari sudut istilah syarak sendiri seperti solat. Hukum beramal dengan makna yang difahami dari lafaz zahir adalah wajib dan hanya boleh diganti dengan makna yang lain sekiranya ia ditakwil dengan betul iaitu dengan memenuhi semua syarat-syarat untuk menggunakan takwil.

” (Surah al-Nisa‟: 3) (lain): dua.t telah berfirman: َْ ِ َ . yang mana Allah s.. Contohnya.. maksud sebenar ayat ini diturunkan adalah untuk menjelaskan keharusan bagi lelaki untuk berpoligami tidak lebih daripada empat orang isteri sahaja.‫فَبَكحُٕا يب طَبة نَكى يٍَ انُِّسبء يزَُى‬ ِ ُْ َ ِْ َ Maksudnya: “…maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuanperempuan empat. iaitu: ‫.. dalam ayat 3 surah al-Nisa‟....ABSF2203 USUL FIQH II 26 761127115291001 Nas diertikan sebagai lafaz yang mempunyai makna yang tidak boleh ditakwil atau lafaz yang berada di bawah kategori dilalah qat‟iyyah (‫ )دَّلنت لطؼيت‬iaitu lafaz yang mengandungi makna yang jelas dan pasti. Hukum beramal dengan makna lafaz nas adalah wajib secara qat‟i dan tidak boleh diganti dengan makna yang lain kecuali dengan nasakh..” (Surah al-Nisa': 3) Secara zahirnya. ayat ini merupakan dalil yang mengharuskan perkahwinan di antara lelaki dan wanita.. Maksud yang tersirat atau nas ini dapat difahami berdasarkan kepada sambungan dari ayat ini. tiga atau AL-MUFASSAR ( ‫)انًفسش‬ ...w. Jumhur ulama mengatakan bahawa istilah muhkam wujud di dalam makna zahir dan nas.فَاٌِ خفخُى أََّل حَؼذنُٕا فَٕاحذَة‬ ِ َ ِ ْ َّ ْ ْ ِ ْ Maksudnya: …kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteriisteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja. perkataan Muhammad merujuk kepada individu tertentu (kata nama khas).. iaitu lafaz yang mengandungi makna yang jelas sama ada dilalah qat‟iyyah atau dilalah zanniyyah. Walau bagaimanapun. Contoh lain.

Perkataan ‫ ٔاحذة‬di dalam lafaz ini menafikan keharusan wanita itu untuk menceraikannya lebih daripada satu kali. oleh kerana wujud perkataan lain selepasnya iaitu ‫( كبفَت‬keseluruhan). AL-MUHKAM(‫)انًحكى‬ . ia terbuka kepada takhsis atau penentuan dari sudut bilangan di dalam perkataan tersebut. Dalam masa yang sama. mufassar lebih jelas berbanding nas. Seperti seorang suami melafazkan ‫طهمي َفسك‬ ‫ يشة ٔاحذة‬atau “ceraikan dirimu sendiri dengan talak satu”. al-mufassar adalah lafaz atau kalam yang merangkumi ٌ‫بيب‬ ‫ حمشيش‬dan ‫ . Adakah maksud ayat itu merujuk kepada sebahagian. separuh atau keseluruhan? Oleh itu.انًششكي‬ ِ ِ ْ ُ ْ Berdasarkan kepada contoh di atas. ia juga bersifat umum kerana perkataan orang-orang musyrik itu sendiri tidak dihadkan bilangannya. Bayan al-Tafsir (‫ )بيبٌ انخفسيش‬bermaksud satu keterangan yang menjelaskan sesuatu lafaz yang mengandungi maksud yang tersembunyi. Maksud yang terkandung di dalam lafaz ini diperolehi melalui gaya bahasa yang terdapat di dalam lafaz tersebut secara. َ Namun. bukan berdasarkan kepada makna yang diberikan oleh lafaz ayat itu sendiri. Bayan al-Taqrir (‫ )بيبٌ حمشيش‬ialah suatu keterangan yang menolak penggunaan yang khusus yang menjadikan lafaz tersebut pasti dari sudut maknanya. بيبٌ حفسيش‬Oleh kerana itulah. Ini adalah kerana maksud perkataan itu adalah jelas dari segi maknanya.ABSF2203 USUL FIQH II 27 761127115291001 Di dalam surah at-Taubah: 36: َ ِ ِ ْ ُ ‫ٔلبَحِهُٕا ْانًششكيٍَ كبفَت‬ َ Maksudnya: “…dan perangilah orang-orang musyrik itu keseluruhannya…” (Surah at-Taubah: 36) Perkataan ٍَ‫( ْانًششكي‬orang-orang musyrik atau yang menyengutukan Allah) tergolong di dalam ِِ ْ ُ lafaz yang zahir dan bersifat umum. perkataan ٍَ‫ ْانًششكي‬tidak perlu lagi ditakhsiskan kerana perkataan itu telah pun ditentukan bilangan bagi ِِ ْ ُ maksud perkataan ٍَ‫.

ABSF2203 USUL FIQH II 28 761127115291001 cabang hukum-hukum fiqh yang bersifat kekal dan berterusan sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-Ahzab. ayat 53: َ َ َ ‫ٔيب كبٌَ نَكى أٌَ حُإرٔا سسُٕل هللاِ َّٔل أٌَ حَُكحُٕا أَصٔاجُّ يٍ بَؼذِ أَبَذا‬ ِِْ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ Maksudnya: “. walaupun dia hadir di tempat kejadian.. Bagaimana pula dengan hukumannya? Adakah hukuman bagi seorang penyeluk saku sama seperti hukuman yang dikenakan kepada seorang pencuri? Ahli-ahli fiqh telah berpendapat bahawa perbuatan penyeluk saku mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan perbuatan . selamalamanya.” (Surah al-Maidah: 38) Perkataan pencuri (‫ )انسبسق‬mempunyai maksud yang hampir sama dengan perkataan penyeluk saku. dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat. dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa. lagi Maha Bijaksana. dalam surah al-Maidah ayat 38: َّ َ َّ ْ َ َ َ ‫ٔانسَّبسق ٔانسَّبسلَتُ فَبلطَؼُٕا أَيذيًَُٓب جضاء بًِب كسبَب ََكبَّل يٍَ هللاِ ٔهللاُ ػَضيض حكيى‬ َ َ ٌ ِ َ ٌ ِ ِ َ ُ ِ َ َ َ ِْ ِ (ٖ٣) Maksudnya: “Dan orang lelaki Yang mencuri dan orang perempuan Yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan Dengan sebab apa Yang mereka telah usahakan..Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasul Allah.” (Surah al-Ahzab: 53) ALKHAFI Contohnya.. (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah.. Manakala perkataan yang kedua memberi makna seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya dan ia dilakukan ketika pemilik itu tidak menyedarinya. Perkataan pertama bermaksud seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa kerelaan pemiliknya dan harta tersebut disimpan di tempat yang selamat.

dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah Sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhirat kelak) dan berilah khabar gembira Wahai Muhammad) kepada orang-orang Yang beriman. MUJMAL . seseorang anak yang membunuh ayahnya sendiri tidak berhak mendapat pusaka daripada harta ayahnya. (Surah al-Baqarah: 223) Perkataan ‫ أَى‬dalam ayat ini mengandungi dua makna iaitu “bagaimana” (‫ . AL-MUSYKIL Di dalam surah al-Baqarah ayat 223: ُْ َ ُْ ٌ َ ُْ ُ َ ُُِٕ‫َِسبؤكى حشْ د نَكى فَأْحُٕا حشْ رَكى أَََّى شئخُى ٔلَذيٕا ألَفُسكى ٔاحَّمُٕا هللاَ ٔاػهًَٕا أَََّكى يالل‬ ُ ُْ ُ ْ َ َّ ُ ِّ َ ْ ْ ِ َ ُْ ِ ْ ‫ٔبَشش‬ ٍَ‫انًإيُِي‬ ِ ُْْ ِ ِّ َ (ٕٕٖ) Maksudnya: Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Begitu juga dengan masalah perwarisan harta.)كيف‬berdasarkan ayat ‫ أَى يكٌٕ ني غالو‬yang bermaksud “Bagaimana aku boleh mendapat seorang anak” dan “dari mana” (ٍ‫ )يٍ أي‬berdasarkan ayat ‫ أَى نك ْزا‬yang bererti “Dari mana kamu boleh memiliki (barang) ini”. Terdapat hadis yang menyatakan bahawa seorang pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Setelah kajian dan penelitian dibuat didapati bahawa maksud sebenar perkataan ‫ أَى‬adalah “bagaimana”. Bagaimana pula halnya bagi seorang pegawai penjara yang diberi kuasa oleh mahkamah untuk menjatuhkan hukuman bunuh terhadap ayahnya sendiri yang didapati bersalah atas kesalahan membunuh orang lain? Adakah dia akan kehilangan haknya untuk mewarisi pusaka ayahnya? Ini adalah sebahagian contoh-contoh yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis yang dikategorikan sebagai khafi. oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara Yang kamu sukai dan sediakanlah (amal-amal Yang baik) untuk diri kamu. hukuman yang dikenakan adalah sama. Ulama usul telah berusaha untuk mengetahui maksudnya yang tepat dengan cara mencari persamaan atau melihat kepada maksud lafaz ini berdasarkan kepada pemahaman dari sudut bahasa.ABSF2203 USUL FIQH II 29 761127115291001 seorang pencuri. Berdasarkan kepada hadis ini. Oleh itu.

Perkataan itu adalah Asing Dalam Bahasa yang Digunakan Contohnya: perkataan ‫ انَٓهُٕع‬di dalam surah al-Maa‟rij ayat 19 ْ َّ . Contohnya: Lafaz‫انًٕاني‬ Jika seseorang ّ ِ ِ َ berkata: ِِِ‫نًٕاني‬ ‫يبني‬ ‫بزهذ‬ ‫أٔصيج‬ Maksudnya: “Aku telah mewasiatkan 1/3 daripada hartaku kepada mawaali ku” Mawaali di dalam bahasa Arab boleh diertikan sebagai seseorang yang telah membebaskan hamba (ٌٕ‫ )يؼخِم‬atau bekas hamba (ٌٕ‫)يؼخَم‬berdasarkan perbezaan baris. b. ٕٓ( ُ َ ‫جضٔػب‬ َّ ُّ‫انشش‬ َّ َ ُّ‫يس‬ َ ‫)ئِرا‬ ٕٔ( ‫)ٔئِرا يسُّ انخيش يُُٕػب‬ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ َ Maksudnya: Apabila ia ditimpa kesusahan. Perkataan di atas adalah asing di dalam bahasa Arab yang menyebabkan maksud ayat al-Quran tersebut tidak dapat difahami. perkataan ‫ انَٓهُٕع‬dijelaskan maksudnya di dalam ayat 20-21.‫ئٌِ اإلَسَبٌَ خهِك َْهُٕػب‬ َ ُ ‫ا‬ (ٔ١) Maksudnya: Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut). di dalam surah yang sama. Maksud perkataan yang digunakan di atas hanya boleh difahami dengan merujuk kepada pewasiat itu sendiri. Dia sangat resah .ABSF2203 USUL FIQH II 30 761127115291001 a. Walau bagaimanapun.

sumber utama kepada sesuatu hukum ialah al-Quran dan alSunnah atau dikenali dengan al-nas al-shar’ie.يَذ هللاِ فَْٕ ق أَيذيٓى‬ ِْ ِْ َ Maksudnya: . Dalil aqli sememangnya selari dengan akal yang bersih dan fitrah manusia untuk menerima al-Quran dan sunnah sebagai sumber perundangan.. ‫. sumber hukum merujuk kepada sandaran utama kepada sesuatu hukum.w.. KESIMPULAN Menurut ulama Usul Fiqh. ayat 10: َّ ُ .. ُ Lafaz ‫ يَذ‬tidak boleh diertikan dengan “tangan Allah” kerana jika diertikan seperti itu..t dalam surah al-Fath. AL-MUTASYABIH Contohnya firman Allah s. . Lafaz ini tidak dapat difahami sebagaimana adanya. Lafaz ‫ يَذ‬lebih tepat diertikan dengan kekuasaan Allah. ia sangat bakhil kedekut... (Surah al-Fath.tangan Allah di atas tangan mereka. fuqaha dan ahli hadis. tetapi perkataan ini haruslah dilakukan penelitian dan perbahasan yang mendalam. perkataan ‫ يَذ‬merupakan lafaz mutasyabih... Dalam perundangan Islam. Dan apabila ia beroleh kesenangan. ia bererti ُ menyerupakan Allah dengan makhluk dan ia tidak mungkin berlaku. ayat 10) ُ Dalam ayat di atas. Sunnah mempunyai pelbagai definisi daripada ulama Usul Fiqh.ABSF2203 USUL FIQH II 31 761127115291001 gelisah.

lafaz yang jelas pengertiannya hanya terbahagi kepada dua: zahir dan nas sahaja. Sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati juga dikenali dengan sumber utama perundangan Islam dan sumber sekunder. Sumber yang tidak disepakati yang kerap menjadi perbincangan ulama ialah istihsan. al-urf dan masalih mursalah. Ia tidak perlu ditakwil dan ditakhsis. Walau bagaimanapun. tanpa melihat kepada lafaz-lafaz di dalam ayat lain di luar dari lafaz itu (‫ )لشيُت خبسجيت‬dan tanpa membuat sebarang penelitian terhadap ayat tersebut. . al-muhkam dan al-nas. tetapi ia boleh dinasakhkan. Pembahagian sumber hukum boleh dikategorikan kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. istishab. sadd al-dharai‟. al-urf. qawl al-sahabi dan syar‟u man qablana. Jumhur ulama menjadikan ijmak dan qiyas sebagai sumber yang disepakati dan minoriti ulama melihat sebaliknya. Lafaz yang jelas terbahagi menurut ulama Hanafi terbahagi kepada empat bahagian iaitu al-zahir. Al-zahir bermaksud setiap lafaz atau kata-kata yang mempunyai maksud yang jelas berdasarkan kepada gaya bahasa lafaz (‫ )صيغت‬itu sendiri. ijmak ahli Madinah.َسخ‬Al-mufassar adalah lafaz yang mengandungi makna tertentu dan makna tersebut merupakan suatu dalil atau petunjuk yang lebih jelas berbanding nas dan zahir. Mengikut pandangan sebahagian besar ulama selain daripada ulama yang bermazhab Hanafi. al-mufassar.ABSF2203 USUL FIQH II 32 761127115291001 Terdapat juga sumber-sumber lain yang digunakan sebagai dalil terhadap sesuatu masalah hukum seperti istihsan. nasakh hanya berlaku pada zaman wahyu sedang diturunkan. حخصيص‬dan ‫. istishab. masalih mursalah. Al-muhkam ialah lafaz yang petunjuknya (‫ )دَّلنت‬menunjukkan suatu pengertian yang jelas sesuai dengan susunan lafaz itu dan tidak mungkin menerima sesuatu yang lain sama ada ‫ حأٔيم. Al-nas adalah lafaz yang mempunyai makna dan dalil yang jelas serta boleh menerima takwil dan takhsis dan ia boleh dinasakhkan ketika zaman penurunan al-Quran.

meneliti dan menjelaskan lafaz dan perkataan yang tidak diketahui maksudnya yang sebenar sekiranya lafaz tersebut dikategorikan sebagai al-khafi dan al-musykil. Lafaz yang tidak jelas terbahagi kepada tiga iaitu al-khafi. Al-musykil merupakan lafaz yang mengandungi banyak maksud dan pengertiannya. .w.ABSF2203 USUL FIQH II 33 761127115291001 Jumhur ulama mendefinisikan zahir sebagai lafaz yang boleh ditakwilkan maknanya atau lafaz yang dikategorikan sebagai dilalah zanniyyah (‫ . perkataan Muhammad merujuk kepada individu tertentu (kata nama khas).a. Contohnya. sama ada makna lafaz itu diperolehi dari sudut bahasa seperti maksud umum atau makna yang diperolehi dari sudut istilah syarak sendiri seperti solat.. Al-mujmal adalah lafaz yang tidak jelas maknanya dan hanya boleh dijelaskan oleh dalil al-Quran ataupun hadis Rasulullah s. Para ulama yang mujtahid wajib mengkaji. Al-nas adalah lafaz yang mempunyai makna dan dalil yang jelas serta boleh menerima takwil dan takhsis dan ia boleh dinasakhkan ketika zaman penurunan al-Quran. dan al-mujmal dan al-mutasyabih. Al-khafi ialah lafaz yang mempunyai maksud yang jelas apabila ia dibaca dalam ayatnya sendiri tetapi menjadi kabur apabila perkataan itu bertemu dengan perkataan lain yang mempunyai maksud yang hampir sama. Di dalam al-Quran dan hadis terdapat lafaz atau perkataan yang mempunyai maksud yang jelas dan tidak jelas. Mengikut jumhur ulama. zakat dan lain-lain. nas diertikan sebagai lafaz yang mempunyai makna yang tidak boleh ditakwil atau lafaz yang berada di bawah kategori dilalah qat‟iyyah(‫ )دَّلنت لطؼيت‬iaitu lafaz yang mengandungi makna yang jelas dan pasti.)دَّلنت ظُيت‬iaitu dalil yang mengandungi makna yang pelbagai. Al-mutasyabih ialah suatu lafaz nas yang mana pengertian yang dikehendakinya sama sekali tidak dapat difahami kerana tidak terdapat qarinah yang boleh menghilangkan kesamarannya. al-musykil. Hanya nas-nas daripada al-Quran dan hadis yang boleh menjelaskan maksud yang terkandung di dalam lafaz mujmal.

Pengantar Usul Fiqh. 5. 3. Lubnan: Muassasah ar-Risalah. Fatchurrahman (1993). Indonesia: Widjaya Imran Ahsan Khan Nyazee (2003). Zaidan. Bhd. AlI‟jazul Quranul Karim karangan Profesor Fadhil „Abbas dan anak perempuannya cetakan Darul 2. Dr.ABSF2203 USUL FIQH II 34 761127115291001 Lafaz-lafaz yang tidak jelas di dalam nas-nas al-Quran dan hadis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama. Al-Bayan fi I‟jazul Quran karangan Profesor Solah Al-Khalidi cetakan Darul Qalam2. Mohammad Hashim Kamali (1989). & Rosmawati Ali. Usul al-Fiqh al-Islami. a. Hanafie. (1971) Usul Fiqh. Bhd. (2000). Wahbah Furqan 7. & Prof. al-Zuhayli (1986). Abdul Latif Muda. Rujukan 1. 4. Petaling Jaya: Pelanduk Publications (M) Sdn. Damsyiq: Dar al-Fikr. (1997). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Mukhtar Yahya. 6. Principles of Islamic Jurisprudence. Prof. Islamic Jurisprudence. Drs. Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh. Petaling Jaya: The Other Press. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam. Open University Malaysia Receipt No : 003192 Name Student ID : SYED ISWANDEE BIN SYED HUSSAIN : 761127115291 Title Due Date Submission Date Submission Time : May 2011: ABSF2203 Assignment : 2011-07-10 : 2011-07-10 : 12:30:58 . Abdul Karim. Indonesia: Dar al-Ma‟arif.

ABSF2203 USUL FIQH II 35 761127115291001 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful