P. 1
Nota psv 1103

Nota psv 1103

|Views: 3,308|Likes:
Published by aniey67

More info:

Published by: aniey67 on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

Topik1: Konsep Pendidikan Seni Visual

1.1 PENGERTIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

PSV sekolah rendah, menegaskan kegiatan dlm proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan yg menyentuh mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Kurikulum PSV sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu: (a) menggambar; (b) membuat rekaan dan corak; (c) membentuk dan membuat binaan; dan (d) kraf tradisional. 1.2 MATLAMAT PSV SEK REN untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yg tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid anda meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan. 1.3 OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL (a) Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan alam ciptaan Tuhan; (b) Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual; (c) Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yg dpt diamalkan dlm kehidupan dan kerjaya; (d) Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti; (e) Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual;

(f) Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain; (g) Menunjukkan penghargaan thdp sumbangan dan pengaruh tokoh2 seni visual dlm konteks perkembangan sejarah seni visual di Msia dan a/bangsa; (h) Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya; (i) Menunjukkan kesedaran dan penghargaan terhadap suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup; dan (j) Menunjukkan semangat bina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. 1.4 PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT (a) Plato (427/428 Sm–347 Sm) 1) lukisan adalah 3 kali terpisah dari kebenaran 2)pembaca puisi memainkan perasaan dgn ilham yg diterimanya. 3) bahasa persuasif merupakan persuasif logic, perwatakan dan nilai moral. 4)seni dan pendidikan perlu dipandu kepada kebenaran, kebaikan kesempurnaan, kesejahteraan dan keindahan; 5) seni dibincangkan dgn kaitannya dgn perlakuan akhlak nilai dan moral utk membawa kesejahteraan; 6) seni dpt mencipta sesuatu persekitaran berbudaya dan meningkatkan perpaduan. Pada zaman itu, konsep seni telah dikaitkan dgn ilmu pengetahuan,kebaikan atau nilai moral,kesejahteraan dan keindahan. Pd zaman Plato, estatik adalah satu ilmu yg tsendiri Dalam bidang seni hari ini, terdapat seni visual, seni muzik, seni tari, seni puisi, seni silat, seni teater dan lain-lain lagi. Seni visual adalah bidang yang beri tumpuan kepada tampakan atau penglihatan. Plato telah membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya dan puisi dengan konsep ilhamnya. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran. Pada beliau, pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Tukang pembuat objek itu pula meniru ideanya atau

konsepnya mengenai objek itu. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu pula meniru konsep sebenar objek itu yang diberi oleh tuhan. Maka lukisan adalah tiga kali terpisah dari kebenaran. (b) Aristontle (384 sm–322 sm), Pada pendapat Aristotle: 1)pelukis sebenarnya tidak meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yg universal kpd benda alam; 2) pembaca puisi sebenarnya tidak mendpt ilham dari dewa ttpi mencapai kartasis dgn struktur bentuk dlm cerita puisi Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi menberi stuktur bentuk yang universal kepada pokok. Dengan stuktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. Maka seni itu adalah baik. Dengan stuktur bentuk dalam puisi itu, kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang baik. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan stuktur sesuatu hasil atau karya. Pestalozzi(1746–1827), Pada pendapat Pestalozzi, 1)semua kanak-kanak sepatutnya diberi peluang belajar seni sama ada berbakat seni atau tidak. 2)belajar tulisan dan geometri dan tidak beza dari mata pelajaran lain. 3)memberi penekanan kepada kepentingan aktiviti mata dan tangan ttp tidak pada keistimewaan seni yg membezakannya sebagai satu disiplin tersendiri. Pestalozzi juga percaya bahawa kerja tangan atau kraftangan mestilah juga diajar dengan menekankan konsep pendidikan sepanjang hayat (“life-long”) terhadap aktiviti-aktiviti bercorak praktikal.

1

Herbert Read 1)Herbert Read banyak menulis mengenai Pendidikan Seni. Buku telah menyentuh tentang keindahan dan kemanusiaan. 2)Menurut beliau, seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik. Seni sebagai alat untuk mendidik seseorang. 3 perkara penting dalam seni a)ekspresi diri dan komunikasi b)pemerhatian dan pengetahuan konsep melalui akt tampak c)apresiasi dan t/bls individu thdp hasil kerja org lain 4)Beliau mendapati terdapat persamaan seni lukis kanak2 yg datang dari bahagian dunia yg berlainan. 5)Seperti pendapat Yunani awal, Read berpendapat bahawa seni boleh digunakan utk menyatupadukan semua negara. 6)Seni boleh menjadi alat bantu dalam perpaduan manusia. Konsep ini member penekanan kepada pendidikan dan pembentukan diri. Frank Cizek 1)Konsep pendidikan seni Frank Cizek pula berkaitan dengan peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. 2)berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki daya kreativiti yang tinggi dan memerlukan suatu kaedah untuk meluahkan ekspresi diri. 3)kanak-kanak perlu diberi ruang untuk melukis bagi menyatakan apa yang mereka lihat dari pandangan mereka sendiri dibebaskan dari kongkongan peraturan lukisan orang dewasa supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. 4)kreativiti kanak-kanak seharusnya dibiarkan mengembang mengikut kemahuan mereka sendiri. 5)Apabila mencapai tahap tertentu, kanak-kanak boleh didedahkan dengan tatabahasa visual seperti unsur-unsur dan prinsip- prinsip seni sebagai suatu pengukuhan. 6)Apa bila kanak2 imaginasi dan ekspresi diri, wujudlah suasana gembira dan suka riang.

John Dewey 1)Dewey membawa konsep bahawa aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. 2) Fungsi Pendidikan Seni adalah untuk memimpin kanak- kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. 3)Pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. 3)Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal, emosi dan intelektual (kecerdasan fikiran) melalui seni.

Lansing seni dpt mengembangkan potensi pemikiran,sikap dan psikomotor. Maka seni akan membantu ssorg membesar dgn kekuatan otak kiri (hoki) dan otak kanan (hoka). June McFee kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya sesuatu kaum. Bertitik tolak drp aspek budaya inilah seni akan diterus dan dikembangkan. Feldman hampir sama dengan McFee yang menekankan bahawa seni dan kebudayaan itu menjadi tunjang pembangunan seni kepada manusia. 1.4.1 Membina Konsep Kendiri Berdasarkan Konsep Seni Visual Barat Konsep kendiri mengenai seni visual yang berikut boleh dibina berdasarkan konsepseni visul barat: (a) PSV seharusnya membantu dan membentuk daya kreativiti pelajar. (b) Ia suatu proses untuk mengekspresikan imaginasi dan luahan perasaan dalam Seni Visual. Melalui pelbagai teknik yang mereka pelajari, pelajar mula mengukuhkan sikap kendiri mereka. (c) Seni seharusnya membantu dan menyedarkan pelajar terhadap warisan budaya mereka. (d) Menghargai dan memulihara seni merupakan pertimbangan yang paling ideal utk memartabatkan seni visual secara global. (e) Menghargai dan menyedari semata-mata juga tidak mencukupi kerana melalui kesedaran ini murid-murid seharusnya semakin kreatif dan produktif. (f), ia membentuk sikap JERI (jasmani,emosi, rohani dan intelek) seperti yang dinyatakan dalam FPN dan menjadi tunjang utama dalam pemupukan dan pembinaan insan yang literal mengenai PSV.

Walter Gropius 1) berpendapat bahawa Seni Visual seharusnya berfungsi dalam memberi faedah kepada kehidupan seharian, bukan untuk menyatakan hasrat diri sahaja. 2) memberi kepentingan prinsip asas reka ke barangan seharian keluaran industri dengan menyatukan seni, pertukangan, sains dan teknologi. 3)Prinsip rekaan dan nilai estetik telah dibawa ke barangan seharian seperti kerusi, meja, lampu, alat perkakas elektrik, kenderaan, bangunan dan Lain2 lagi dengan memberi pertimbangan khas terhadap bentuk dan bahan. 4)Konsep seni ini memperkembangkan senireka, seni komersial dan seni dalam kehidupan seharian Efland dan Chapman Berpendapat: a)Seni adaslah utk masy krn seni berasakan kpd kehendak dan perubahan dlm keperluan ahli masy b)seni sgt bermakna jika kreativiti mjadi unsure yg diutamakan dan masy menitikberatkn imaginasi yg direalitikan. c)bahawa teori seni seharusnya dipadankan dengan teori pendidikan yang melibatkan “nature of art” di gabungkan dengan “the nature of knowledge” disamping “the value and process of teaching”.

2

Sidi Ghazaba a)seni tidak ekses(melampaui batas2 kesusilaan) b)seni utk Islam bertunjangkan dari Allah utk Allah c)keindahan yg dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kpd ‘mardatillah’ d)seni membentuk peribadi muslim kearah yg lebih mantap dan beriman 1. cat minyak dan air. -Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi. galakan yang diberi kpd kanak2 menggunakan deria dan respon emosinya dlm memperolehi pengalaman yg disediakan menerusi kegiatan seni akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran. . Gaya catan ketika itu dipengaruhi olehmaliran ‘isme’ seperti Impresionisme. Feldman (1976) melalui PSV. Hal benda yang ditampilkan berkaitan dengan alam benda. kesenian tradisi.isme barat. mendapati kanak-kanak boleh belajar dengan baik dalam melahirkan lukisan-lukisan kartun yang berunsur politik. -Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna. Seni Minimal dan Seni Konseptual.6 SEJARAH PENDIDIKAN SENI VISUAL Perkembangan seni visual barat Rujuk jadual ms 14 a)Zaman Yunani menggunakan media fresco / mozek yang memaparkan peristiwa berkaitan adat istiadat dan keagamaan. 3)Al-Ghazali menulis mengenai keindahan cinta pada tuhan dan keindahan berada di sisi tuhan. -Hal benda seni potret yang realistik. Berkisar mengenai kitab suci. Brown (1980) pengalaman kanak-kanak dlm memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan merekadalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuannya ttg perbezaan2 setiap objek atau imej tampak di sekeliling mereka. Segala seni perlu dikaitkan dengan kebaikan. c)Pada abad ke-19 hingga abad ke-20 pula. Allah adalah yang maha berkuasa. muncul catan gaya baru iaitu semi abstrak dan abstrak. Akhlak dalam ajaran agama adalah penting. akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya dapat menghargai objek tersebut.Pendekatan kaedah seni catan easel. membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep. Ini adalah keupayaan yang amat diperlukan dalam proses kehidupan mereka. unsur-unsur budaya. kanak-kanak mampudi dalam membuat keputusan sesuatu karikatur yang sesuai untuk sesuatu idea secara tampak dan menentukan 1950-an 1960-an 1970-an 1980-an– 1990-an . Ekspresionisme.Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual. sifat tawaduk akan lebih tambil dan lebih beriman kpd Allah. lanskap. -Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat. agama kristian. Seni Pop. . pemandangan. Menggunakan cat minyak.2 Membandingkan Pandangan Al-Ghazali dengan Sidi Ghazalba dari Perspektif Islam Al-Ghazali a)seni berdasarkan drp Allah kpd Allah b)Seni menuju kpd ‘Al-Falah’ –utk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara2 yg dilarang Allah c) seni sbgai pemangkin ketaqwaan. Melaui karya seni. cat aluminium dan cat campuran. maha esa dan maha indah. 3 PERANAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Menurut Bersoon (1982).PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL 1.1 Muslim 1)Muslim dalam Kitab Al-Iman menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi. Tokoh terkenal . Kiubisme. Ekpresionisme Abstrak. seni abstrak dan semi abstrak. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan. 1. Eisner (1980) kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah menggunakan kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Perkembangan Seni Visual Malaysia 1930 -1940an -Perkembangan seni visual bermula. 2)Mengikut pandangan Islam. b)Zaman Renaissance (kemuncak) menggunakan fresco. kegiatan manusia dan konsep karyaan secara tidak diduga melalui eksperimen. -Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas. Seni Op. mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis.5.5. cat enamel.Leonardo Da Vinci dan Albrecht Durer. -Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukis-pelukis berpendidikan Barat yang mendokong isme. Fuller dan Pribble (1982) dan Ross (1983). kanak2dapat meningkatkan kesedaran tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. potret dan peperangan. cat temopera.

jalinan.1. suaikenal dgn bahan -penemuan oleh murid sendiri. (ii) Menerangkan bidang-bidang kegiatan yg terkandung dlm sukatan pelajaran PSV KBSR dan mencerakinkan aktiviti untuk setiap bidang mengikut bidang kegiatan.4 Matlamat 1)untuk melahirkan insan yang harmonis. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. daya kreativiti. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: i)Bahasa dan istilah seni spt garisan. (b) interaksi yang kritis dan kreatif dgn alat dan bahan. 6. memadan. 2. kritis. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan.1. (iii) Membanding beza hasil pembelajaran untuk aktiviti pembelajaran yang berlainan yang disediakan dlm HSP KBSR.3 Kandungan Berpandu kepada Falsafah Pendidikan Negara. b) organisasi kurikulum.akt kecil mudah ringkas .cuba mencuba.aktif melibatkan kecerdasan pelbagai . 2. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visul 2. Perkara yg perlu diberi perhatian semasa menyediakan akt (i) penerokaan .1 SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2. dan kraf.1. a)Pemerhatian yang Aktif melibatkan sensitiviti deria. cenderung dan l/belakang murid iv)bahan bunyi . b) objektif. Semasa menyediakan aktiviti mudah. penghargaan dan refleksi diri 2. dan (d) menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. uji menguji -mencari alternative. jenis teknik dan kandungan penghasilan. dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Menghayati benda yang dilihat. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke . variasi dan kemungkinan lain.Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yg dipelajari. berkeyakinan diri. 2. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. masyarakat dan negara selaras dengan hasrat FPK.5 Objektif 1. disentuh. -bebas drp jwpn tetap. kebersihan serta mengutamakan keselamatan.menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik (ii) penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik Tatacara. Meningkatkan minat. langkah dan proses membuat Amalan terrtib kerja Keselamatan semasa berkerja Penyampaian kandungfan subjek idea. dan (v) Menyenaraikan perkara yang perlu diberi perhatian untuk menyediakan hasil pembelajaran yang khusus. 4. 2.bagaimana melakar sifat-sifat fizikal imej karikatur dalam usaha melahirkan pendapatnya. pergerakan dan aksi v)mencetus idea dan imaginasi (b) Interaksi yg Kritis dan Kreatif dgn Bahan melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. i)Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi ii) akt mudah yg dirancang di akhir setiap pelajaran. Semasa menyediakan aktiviti. alat. mencorak. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disediakan mengikut: a)matlamat. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. ii)bahasa berkaitan kandungan dan halbenda iii)bahasa berkaitan dgn manipulasi alat bahan dan teknik iv)penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya v)perasaan. membuat binaan. 7. (iv) Mengagihkan bidang dan jenis kegiatan mengikut semester. Topik 2:Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual arah pembangunan diri. 8. 5. 3. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai.1. dan c) kandungan. menghargai keindahan alam prsekitarn. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. halbenda dgn bentuk hasil (c) Apresiasi melibatkan penyataan dan unsur afektif. kreatif dan proaktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. (c) apresiasi Seni Visual secara mudah. keluarga.1. 2)Kandungan kurikulum berupaya membantu pelajar meningkatkan rasa kesyukuran terhdp Tuhan. kekemasan. ton rupa bentuk bentuk. dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Memilih. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: i) pengetahuan sedaika ada murid ii)benda ayg konkrit iii)minat. murid senang dan ingin mencuba .2 Hasil PembelajaranPSV Pada akhir sub topik ini anda dapat: (i) Menjelaskan matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual KBSR.6 Organisasi Kurikulum Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut: (a) pemerhatian secara aktif. warna.

iv)Membentuk peraturan melalui refleksi thdp interaksi dan ujikaji yg dialami. idea dan kandungan dikaitkan dgn perkara lain dlm kegiatan. Jenis Kegiatan dan Isi Kandungan Bidang a) Menggambar b) Membuat corak dan rekaan c) membentuk dan membuat binaan d) mengenal Kraf tradisional STRATEGI P&P PSV KBSR 1)Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima. (b) Rumusan Dalam PSV.2 Konstruktivisme (a) Pengertian Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. 2. pantas dan berkesan. ii) nilai. (b) Rumusan pendekatan konstruktivisme mengajar kita untuk menyusun satu tanggapan dan konsep serta pengetahuan baru jika dirancang dan disusun dengan teliti. Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetitif di IPT. 2. 3. #murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. pandangan Hilda Taba bahawa kerja yang dilakukan sendiri akan menguatkan Struktur Minda manusia. idea dan kandungan dikaitkan dgn perkara lain luar kegiata dan kehidupan seharian.Muzik. ii)Menyesuaikan dan menguji pengetahuan sedia ada interaksi yang aktif dengan bahan dan objek yang ada dalampengetahuan sedia ada.4 Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) Penggunaan ICT dlm seni mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah. interpretasi dan penilaian. satu alat kemahiran yg .Logic matematik.2. Ingatan dan Luahan Semula ‘Memory and Retention’. #Murid membentuk peraturan melalui refleksi ttg interaksi mereka dgn objek dan idea.2. utk menyediakan warga pendidik seni visual menghadapi perkembangan ICT masa kini dan akan datang. iii)tindakan susulan iv)mencintai alam kehidupan v)nilai patriotisme dan nilai murni vi)kemahiran perlakuan. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi vii)kritikan seni. beyakin diri. Oleh sebab itu. buat kajian. dapat berinteraksi dan proses inkuiri akan terhasil. 2. dirumuskan sebagai: 1)kebolehan menyelesaikan masalah yg dihdpi dlm kehidupan sebenar 2)kebolehan menjana masalah baru utk diselesaikan. 2.2. bermutu dalam komunikasi visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media.7 Bidang Kegiatan. #menggalakkan pelajar mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme # menggalakkan pelajar mencari idea. Sebagai satu tarikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan P&P PSV yang lebih mudah. iii)Menginterpretasik apa yg mereka lihat spy secocok dgn apa yang mereka telah bentuk supaya dapat menerangkan maklumat baru. ICT merujuk kepada kemampuan teknologi itu sendiri. 2. RASIONAL PENGGUNAAN ICT 1. Pemikiran Bertumpu dan Penilaian. Pengertian Teknologi Komunikasi dan Maklumat / ICT sebagai satu alat tambahan kepada P&P atau Teknologi Pengajaran yg berkesan berbantukan penggunaan ICT. Murid akan menunjukkan i)Tidak menerima pengetahuan secara pasif dr guru ttpi membina pengetahuan baru dari pengetahuan sedia ada. Interpersonal. analisa.vi)penyerapan pengetahuan dan nilai berkaitan dgn kandungan 4 (d) Menghargai nilai baik dlm semua aspek kehidupan i)nilai.1. anda boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam diri anda dan juga dalam pelajarpelajar anda. Pemikiran Bercapah.3 Teori Kecerdasan Pelbagai (a) Pengertian berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisikan konsep kecerdasan yg releven dlm pendidikan hari ini.Visual ruang Kinestatik. Jenis kecerdasan pelbagai: Verbal-linguastik. Intrapersonal dan naturalis (b) Rumusan Kesemua lapan kecerdasan dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza.huraian. Struktur berkait dengan Kognitif. 3)Kebolehan membuat sesuatu/menawarkan perkhidmatanbernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. 2)perlu cekap memilih strategi yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran bagi merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang menarik lagi kondusif bagi mencapai objektif yang hendak dicapai. sebagai guru.

pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. 3) Ia menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah. imaginasi dan kreativiti yg didasarkan kpd sejarah Pelajar diajar berfikir utk meramal yg didasarkan kpd nilai positif 1) membuat ramalan 2)mengawal dan mengendalikan perubahan 3)menjangka akibat.2. aktiviti pengajaran perlu menarik.1 Konsep Pengujian dan Penilaian Pengujian bermaksud memproleh maklumat dgn cara yg objektif dan bersistem. diteruskan aktiviti pengayaan. . tempat kerja atau kehidupan. Ia menyediakan pembelajaran secara konkrik yang melibatkan aktiviti ‘hands on’ dan ‘mind on’. 3)dalam bilik darjah. 2. 2)Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat dalam bentuk nombor. (b) Rumusan 1).2.6 Pembelajaran Masteri (a) Pengertian Pembelajaran Masteri adalah pendekatan dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan pelajar. 3)Hasil pembelajaran perlu ditentukan. (b) Rumusan Sebagai satu proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu.9 Kemahiran Berfikir (a) Pengertian Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu serta dapat menyelesaikan masalah. Persekolahan – pengalaman harian individu+ kehidupan masyarakat+ alam pekerjaan fizikal atau psikologi utk mendpt hasil pembelajaran yg dihasratkan 6 2. 2.2.2. 1) 2 jenis kemahiran berfikir i)kemahiran berfikir secara kritis adalah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif ii) kemahiran berfikir secara kreatif mencerna dan menghasilkan idea asli yang bersifat generatif. iaitu memastikan pelajar faham apa yg diajar dahulu sebelum berpindah ke unit yang baru. 4)pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. guru perlu sentiasa mempertingkatkan kualiti dan mempelbagaikan bahan untuk menarik 2. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses P&P yang berkualiti. panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan berkaitan P &P serta salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yg terancang 5 2. 2)Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubungkait yangbermakna dan relevan dengan persekitarannya.5 Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) (a) Pengertian Pembelajari Akses Kendiri (PAK) adalah satu pendekatan dalam P&P yg memusatkan kpd pelajar.memberi sokongan kpd pelajar. 1)Pelajar belajar sendiri dengan menggunakan akses di bawah pengawasan dan bimbingan guru. 4)Teori ini menggalakkan pendidikan memilik atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman social. aktiviti pemulihan diperlukan. (b) Rumusan Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yg telah berlaku dan sedang berlaku. 2)Pelajar yang sudah memahaminya. membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. keupayaan pelajar dinilai semasa aktiviti pembelajaran. tanpa tekanan belajar sendiri/ kjumpulan mengikut kemampuan murid (b) Rumusan Untuk mempastikan keberkesanan program PAK. guru. 2. \ 5)Pentingnya dalam pengujian dan pengukuran bahawa maklumat yang diperoleh itu benar atau sah. 2)guru menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut minat dan keperluan pelajar.7 Kajian Masa Depan (a) Pengertian Kajian Masa dpt menyedarkan dan merangsang minda berfikir apa yg akan berlaku berdasarkan ramalan. 3)Lebih fleksible. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yg akan berlaku.3. pembelajaran hanya akan berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada mereka.3 PENGUJIAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR 2. makmal. budaya.8 Pembelajaran Secara Kontekstual (a) Pengertian Pembelajaran secara Kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang mengabungkan isi kandungan dengan pengalaman individu dan masyarakat dalam kehidupan harian.2. 1)Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. 1) pelajar belum faham. (b) Rumusan -boleh dirumuskan sebagai suatu pendekatan P&P bagi memastikan semua pelajar menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.

Koleksi perkembanganpembelajaran pelajar dirancang secara bersistem dengan menunjukkan adanya rujukan buku dan tokoh seni. 5)peperiksaansemester-semester di universitiuniversiti atau institusi pengajian. 2)Bahan portfolio menggambarkan amalan pelajar. 5) dikendalikan secara formatif dan sumatif. 7)Kajian tindakan untuk meminimakan kelemahan pelajar dilakukan dan di atasi untuk proses peningkatan dari masa ke semasa. 8)Pengujian bermaksud “memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem dlm usaha mbuat kputusn ttg tindakan susulan yg wajar”. iaitu ujian yg dijalankan dlm b/darjah dari masa ke semasa utk mengenalpasti kejayaan dan kegagalan pelajar. (b) membuat laporan pencapaian untuk tindakan susulan dalam mata pelajaran psv (c) memperinci maklumat pencapaian aspek kognitif.6)Tugas penggubal ujian ialah untuk membekalkan ujian yang dapat memberikan maklumat yang diperlukan itu. penjanaan idea. seorang guru Pendidikan Seni haruslah jelas akan tujuan ujian dalam bilik darjah. kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran.3 Penilaian Berasaskan Sekolah 1) berkait rapat dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. afektif dan psikomotor. pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi. 6)Akhir penilaian PKBS ini akan dapat merumus kekuatan dan kelemahan murid dari segi kognitif.4 Peranan Guru Pendidikan Seni dalam PKBS (a) mengemaskini maklumat pelajar dalam pencapaian psv sepanjang persekolahan sehingga tahun enam. SPM dan STPM. pengetahuan pelajar. menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani. PMR. Penekanan terhadap perkembangan domain kognitif. Tujuan pengujian dlm PSV (a) memperoleh maklum balas tentang proses P&P. 2. dan iii) bertulis dan amali. semester dan memenuhi keperluan rekod profil dan rekod prestasi (f) melakukan penilaian secara formal dan tidak formal (g) menggunakan penilaian formatif yg dikumpulkan utk menghasilkan penilaian sumatif pada jangka panjang. 2. (b) memasukkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut kriteria yang sesuai bagi sesuatu tujuan termasuk mewakili sekolah utk pertandingan PSV. sketsa. 2)Cara: sesi soal jawab. (d) memastikan alat dan bahan untuk penilaian PKBS diperolehi daripada PPD dan JPN. (c) memilih murid untuk tugas tertentu. 3) membantu guru menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran terutama sekali aktiviti pemulihan pelajar lemah. (e) meneruskan penilaian bulanan. rohani dan intelek (JERI). .3.2 Penilaian Formatif dan Sumatif 1)Penilaian formatif adalah penggunaan ujian yang mengukur kemajuan murid. ii) lisan. proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja. maklumat pelajar. afektif dan psikomotor dapat diimplementasi dengan terancang. nota-nota dan refleksi pembelajaran 5)Portfolio-satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha. Dan untuk mendapat suatu ujian yang dapat memenuhi kriteria pelajar dari kemahirannya. 7). lembaran kerja seni. 4)Portfolio merupakan satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai-bagai jenis dokumen. 8) Penilaian PKBS Pendidikan Seni Visual menekankan kaedah pemerhatian bagi tujuan penilaian afektif dan pentaksiran hasil kerja bagi menilaian kognitif dan psikomotor. 4)Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dijalankan pada akhir tahun sesuatu kursus bagi tujuan menggred.(Paulson & meyer) 6)Portfolio dalam PSV menampilkan beberapa ciri yang tertentu. (e) menggerakkan/ memotivasikan pembelajaran. Ia merupakan satu fail kerja yang dibina secara berterusan dan beransur2 mengikut keperluan semasa dalam proses pembelajaran. afektif dan psikomotor. UPSR.3. 2. emosi. PKBS dikendali melalui tiga cara iaitu: i) pemerhatian.5 Penilaian Portfolio 1)Portfolio merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar. kuiz. 2.3. 4). 2)Alat-alat dan bahan-bahan ujian dibina oleh sekumpulan guru di sesuatu daerah dengan bimbingan pegawai JPN dan PPD 3)penilaian berasaskan sekolah (PKBS) ini diselaras secara berpusat. (f) menyelidik / menyiasat p&p di kalangan murid. intelek dan kebolehan mnyelesaikn masalah pelajar.3. (d) mengkategorikan murid-murid. 3)Penilaian portfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem.

2)berkembang dari aspek psikomotor dan emosi dan keperluan fisiologi dak psikologi 3). arang lilin dan ‘comte’. mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda utk memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. pen. lilin. 3.hasil gosokan. misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. 5)Permukaan utk catan .1 ASAS-ASAS MENGGAMBAR Kanak2 dpt 1) menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. 2)Media untuk menggambar terdiri i)media kering adalah seperti pensel. bekas berus. 3. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikanitu ke permukaan kertas. kanvas 6) Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet. cat poster. papan ‘strawboard’ / ‘polyfoam’. gam. (j) Teknik Capan cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. (c) Teknik Kolaj cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan kertas. bahan warna disapukan di atas permukaan dandicetak atas kertas (e) Teknik Resis menggunakan bahan yg tidak bercampur antara satu sama lain. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. 5) membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’ Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin/ krayon yg digunakan (f) Teknik Gosokan menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. kad.2 ALAT DAN BAHAN 1)ialah seperti pensel. krayon. tikar. pen. boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan (k) Teknik Mozek 7 TOPIK 3 : BIDANG MENGGAMBAR Untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. ii)Media basah terdiri daripada cat air. krayon. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. anda boleh menggunakansesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. pensel warna. papan. TEKNIK-TEKNIK MENGGAMBAR (a) Teknik Lukisan (b) Teknik Catan . fantasi. bahan-bahan kutipan dan berus. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepadasifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. . Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas. cat poster. cat minyakdan cat akrilik. (h) Teknik Percikan Bahan warna dipercik dari sesuatu alat.caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. Kemudian. cat gloss. kain pengelap.kertas. berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada (g) Teknik Stensilan rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil denga sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. ‘easel’ atau kekuda dan alat ‘masking’. bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. jenis cetakan blok. gunting. cat emulsi. kertas warna. 4) membina idea baru dari benda konkrit. (d) Teknik Cetakan cara menghasilkan karya dengan mencetak cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. Objek /kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikan. mengembangkan imaginasi. cat air. kreativiti dan ekspresi diri. (i) Teknik Gurisan teknik gurisan. . imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas cetakan lino. cat poster. pensel warna. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. pastel.Gambar boleh diukir di permukaan lino.

2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. bersebelahan dan tidak bertindih. bentuk dan pencahayaan yang terlibat. Perincikan bahagian2 objek yg dijadikan fokus supaya membentuk jalinan dan ton yang berkesan.cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas warna. 7. plastik dan papan secara tersusun. Bahan dan Teknik panduan 1. 2. bahan dan teknik . 5. menguasai kefahaman dalam beberapa kriteria di bawah untukmendapatkan sentuhan gambar yang amat menarik dan bermakna: i) asas senireka ii)perspektif iii) teknik memilih sudut pandangan iv)teknik menngukur objek mengikut kadar 5.asas yang paling penting menggambar memudahkan proses mengekspresi diri.3 Apresiasi dalam Bidang Menggambar Bertanyakan soalan-soalan berikut untuk lebih menghargai sesuatu karya. apakah saranan anda utk mempertingkatkan kualitinya? 6. Jika tidak. 8. Bagaimanakah penggunaan alat dan media dapat mewujudkan suasana gambar yang menepati nilai estetika dan etika? 4. menguasai dan mengaplikasikan kemahiran ilusi menggambar utk mempraktikkan penguasaan dengan lebih mudah dan berkesan. 7.4. ton. perlu memahami dan mengetahui alat. 3. Akhirnya. Adakah teknik yang digunakan tepat dan betul berasaskan alat dan bahan yang diaplikasikan? 5. Lukis lakaran kasar objek-objek. beri maklumat sokongan utk mempertingkatkan lagi kualiti karya. Pilih media yang sesuai dengan pilihan kertas. Berjayakah pelukis itu menampilkan hal benda (subject matter) seperti yang ingin diutarakan berdasarkan tema dan konsepnya? Jika ya. bagaimanakah ianya memenuhi hasilan karya yang berjaya? Kalau tidak berjaya. Lakarkan garisan datar titik lenyap. Tentukan sudut pandangan. pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-. plastik.4. perlu mendapatkan ukuran yang tepat kerana ia menjadi kriteria penting dan menarik 9 8 3. komposisi. 7. kepingan jubin ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. sejauh manakah mesej ini berjaya ditampilkan? 8. beri ulasan. Adakah pelukis berjaya membawa mesejnya?. telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. perspektif. 3... 4. Sejauh manakah unsur2 seni reka tadi dpt diselaraskan dengan prinsip.4 PERSEMBAHAN HASIL KARYA 3. perlu membuat tinjauan. 2. 6. perlu memilih sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang yang sesuai dalam kerja menggambar. Rumus dari dapatan secara keseluruhan.prinsip rekaan dalam konteks menggambar? 3. Bahagikan ruang tertentu bagi objek2 dlm lukisan. Apakah hasilan karya yang anda buat yang menepati unsur-unsur seni reka? 2. 6. 3. Berdasarkan tajuk karya.1 Ekspresi Diri 1. bentuk dan ruang serta bayang (chiarascuro). 1. 4.4. adakah alat dan bahan yang digunakan itu menggambarkan suatu penemuan baru dari segi teknik dan konsep? Adakah pelukis ini masih terikut2 gayaan/ stail pelukis-pelukis yg sedia ada? . Pilih objek atau susunan objek yang sesuai dan menarik. Gunakan teknik yang sesuai untuk menunjukkan kesan cahaya. 3.

Kertas lukisan atas kertas Lipat dan guntingkan mengikut corak yang dikehendaki.1 APA ITU CORAK? Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara tertentu atau bebas. cerminan. 4.berpusat. air air takungan dan dan tekapkan besen kertas. katrid permukaan kertas. Batubata. Lakar imej pd kertas lukisan dgn lilin dan warnakan Tampal bahan diatas kertas jadikan gubahan imej Lukis corak motif huruf dan warnakan Mengikut Kreativiti Topik 4 : Bidang Rekaan dan Corak 4. Lukis dengan teknik cat minyak.keris 4.3. Mengikut kreativiti Kolaj Kaligrafi (b) Corak Terancang Lukisan Warna air dan kertas. turun separa. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling 1) alam semulajadi – bunga.2 SUSUNAN CORAK Penuh. Catan Cat minyak dan kanvas atau kertas. jidar. berulang.1 Contoh-contoh Proses Rekaan Corak (a) Teknik Tiupan i)bancuh warna dgn sedikit air ii)titiskan warna di atas keretas lukisan iii)gunakan penyedut minuman utk meniup titisan warna itu (b) Lipatan dan Guntingan i) lukis motif di atas kertas yg sudah dilipat ii)gunting motif dan buka lipatan iii)sapukan gam dibhgn beklakang motif iv)tampal motif diatas kertas v) buat lebih dari satu utk mdptkan ulangan Cetakan Mengikut kreativiti Mengikut Kreativiti Capan bender dll. Lakar dan ukir papan lino. sendeng. warna dan kertas. Gelek dgn warna. jawi 5)rupa barangan kraf tradisional wau. bertimbul. Cat kilat ke dalam kilat. Titiskan cairan lilin ke atas kertas untuk meninggalkan kesan. warna kertas lukisan Kertas warna/ bahan terbuang Kertas warna/w arna air/poster Renjisan dan percikan Warna air dan kertas warna. siput . Tiupan warna Sedut warna ‘Straw’.gasing. Orgee.).Titisan Lilin. air dan air dan . bertindih. Ikatkan tisu atau kain dan celup dalam warna. Papan lino dan lino ‘ink’. Isikan cat . warna batik Lilin. Media alam semulaja di Mengikut kreativiti . Hasil Mengikut Kreativiti Ikatan dan celupan Kain tisu. berombak. Lukis dgn teknik warna air atau poster. Renjiskan campuran warna ke atas kertas. PROSES DAN HASIL (PRODUK) (a) Corak Tidak Terancang teknik bahan Proses Pualaman Kertas. berjalur. tumbuhan 2)bahan buatan manusia kerusi meja rumah 3)geometri – bulat segitiga segiempat 4)abjad – rumi.3 TEKNIK. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. lalu pindahkan imej pada permukaan kertas. kertas tiupkan pada . ALAT DAN BAHAN. kentang. air. Mengikut Kreativiti Lipatan dan guntinga n Mengikut Kreativiti Resis (bawang. Warna permukaan objek dan cetakkan di Mengikut kreativiti Mengikut kreativiti 4.

2)pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. piring plastik dan sebagainya. struktur. dan sebagainya.binaan cantuman skru/paku gam Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bahagian2 dicantum utk membentuk satukesatuan. akar kayu. Digantung utk menjadikan objek bergerak. skru. simen.1 PENGERTIAN AKTIVITI 1)menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk. habuk papan. Teknik yang digunakan: Gam. acuan 10 Topik5: Bidang Kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan 5. Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yg akhirnya (b) Asemblaj Alatan/bahan Kayu. ‘plywood’. Teknik hasilan: Kimpalan. batu.span. 5. kimpalan Model yg mewatakkan figura manusia.gam. kertas pasir . pisau NT. Contohnya model buah-buahan. kikir pari. menonjolkan objek ke permukaan.gunting. batu. gangsa. (d) Stabail Simen. kimpalan. alat dan teknik penghasilan. talitemali.tekstil. berputar atau berombak. Teknik yang digunakan: (c) Mobail Alatan/bahan Besi. ruang. Teknik yang digunakan: Cantuman. Gubahan himpunan objek konkrit yang bertemakan sesuatu cerita. (g) Boneka Tekstil. maklumat. logam. h) Topeng ‘Papier mache’. cantuman kimpalan Objek konkrit yang dibentuk melalui lipatan atau konsep topologi. logam. bahan kutipan. zink. zink.binatang. ikatan. bongkah2 ‘spare-part’ kenderaan. kertas. papan dan sebagainya.lutsinar. skru. fenomena atau peristiwa. cat spray dan warna. loyang. Teknik yang digunakan: Gam. imbangan dan kestabilan. ‘plaster of Paris’. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. skru. ‘papier-mache’ dan tanah liat. papan. 4)memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. buah-buahan. dawai. kepingan logam. Teknik yang digunakan: Jahitan. acuan binaan (f) Diorama ‘Plywood’. Cermin. Teknik yang digunakan: Kimpalan. pengikis. papan dan sebagainya. kertas surat khabar. alat pengukir. 3)mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan. Karangan laut.Pahat. gam dan tali. plastik. besi. gam.kepingan logam dan kadbod. Bentuk yang digubah untuk tujuan membuat sesuatu objek konkrit. plastik. (e) Model Kertas.besi dsbinya. kayu. ‘spare-parts’ kenderaan. 11 Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bahagian/ komponen yg berlainan yg dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. binaan Kertas tebal. serangga dan lain-lain.2 ALAT. tali. Ia boleh di buat secara: Acuan. Teknik yang digunakan: Kimpalan. 6) memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna.gam. . penukul. tampalan Asemblaj.plastik. gam. patung. plastik. ikatan Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. binatang atau unggas dalam konteks menampilkan semula kerangka yang boleh dipakai atau diserkup. 9 aktiviti membentuk dan membuat binaan (a) Arca timbul (f) Diorama(b) Arca asemblaj (g) Boneka (c) Arca mobail (h) Topeng (d) Arca stabail (i) Origami (e) Model 5) memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. kertas lumat. kimpalan skru Mewatakkan semula imej manusia. BAHAN DAN TEKNIK PENGHASILAN (a) Arca timbul Alatan/bahan Kepingan kayu.

keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. permainan dan peragaan. Bahan dan Teknik 1)proses menjadikan objek itubersifat tiga dimensi. periuk dan alat-alat domestik adalah asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. dan 4. 5. memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.5 PENENTUAN ALAT DAN BAHAN Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan bahan2 lain ialah. membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan.objek buatan manusia(objek domestic) seperti meja. pisau. 2)Kaedah percubaan yang tidak putus-putus akan mencernakan lebih banyak idea dan menjana dapatan yg lebih unik dan berketerampilan. bahan-bahan terbuang drp buatan manusia spt kaki kerusi yg patah. P.1 Aplikasi Alat. papan ygg telah terendam Bagaimanakah cara member kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna ini dapat dilakukan? Dgn 1. piring. manusia mencipta dan membuat kipas. 4. kotak-kotak.golongan 5. memerhati. dan 5. benda2 buatan manusia seperti manik. Pada bidang yang lebih besar. buah kelapa. bahan terbuang yang diguna pakai semula. dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. sudu. Dia harus cuba dan terus mencuba. 3)Norman Meier (1930) . 1. 5. (c) Penerokaan Simbol dan Makna 1) pelukis tidak seharusnya duduk diam. artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa. . pinggan senduk. senduk. kpd kaedah bercapah utk mendapatkan kelainan cara.bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran kemahiran seni 4) J. Dari idea yang berbagai. 2)Frank Barron dan Irvin Child . 3)Imaginasi memandu pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas2 kebiasaan dalam berkarya.teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. pinang. memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian. gam dan sebagainya. 3)menentukan rangka dan rupa bentuk melalui pertimbangan permukaan2 yg terlibat. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. 2. (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan. matahari bintang . (b) Perubahan Cara Bekerja 1) seseorang artis perlu mengubah dari kaedah bertumpu.3 MENENTUKAN TEMA ATAU HAL BENDA tema atau hal benda yang penting: a) Alam Semulajadi dan Objek Persekitaran menjadikan objek2 alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya.Lipatan. objek persekitaran pula. idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia dan pencipta itu sendiri. ‘Minimal Art’ adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. benda2 drp alam sekitar spt buluh. Penerokaan yang tidak henti-henti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis 1) melalui Pengalaman hidup 2) teori. tisu. perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya. (c) Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. memerhati. 4)bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini adalah 2)bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping memerhati dan meneliti sfera-sfera objek yang akan dibuat.cawan. mentafsir dan mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. 4)( Frued). mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. mencabar dan sanggup menerima rintangan. 2. penemuan dapatan baru akan lebih hasil/karya yg lebih bermakna. ketinggian. kayu larik.2. kelebaran. Jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan Wujudnya ‘Non-objective Art’. Guilford. Amalan penyelesaian masalah. kulit siput dan sebagainya. 5. . 3. (b) Perasaan Dalaman. berat dan garis luar objek.4 PERKEMBANGAN DAN PENGHALUSAN IDEA (a) Pemerhatian dan Kajian Visual 1)boleh berlaku dari kesedaran kualiti tampak yang tinggi melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. 3. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.. Contohnya. tanah liat.seseorang artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat.

(c) Apresiasi Secara Mudah 1. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. pergerakan. 9. Jika arca. Untuk arca yang menggunakan tapak. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej. 5. emulsi. pahat utk menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. cat kilat.7 PERSEMBAHAN HASIL KERJA (a) Ekspresi Diri Karya yg cemerlang dari segi kualitatif dan kuantitatif mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. 6. varnis. 3. Untuk tujuan peragaan yang mantap. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. 10. menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. kontra. 6. 4. arah pergerakan mata pahat disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. pilihan saiz pahat. selamat dan kukuh. 5. Bentuk binaan menepati tema dan tajuk. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. manik-manik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Membuat ‘thumbnail print’ sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. 2. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. kaedah tampalan paling dominan dan sesuai. olahan bahan. 2. . cat alas. mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 5. labuci.topeng misalnya. 7. 6.6 CARA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 8. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. 3. minyak kayu. warna. Syelek. Segala lakaran ini mengambil kira dr segi kesesuaian objek. Kesesuaian tajuk. imbangan dan kesatuan yang menarik. 5.keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun.. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. 5. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. unsur-unsur seni. 7. mengenalpasti bahagian2 yg terdpt dlm sesuatu binaan. menambahbaikan dan adaptasi. Pilih teknik membuat. pastikan ia kuat. 4. mengetahui bagaimana bentuk ttentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. 3. 3. perada. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. Kesesuaian secara keseluruhan. Bahan dan Teknik asasnya ia berkaitan dengan: 1. 8. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk. 2. 4. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. pastikan ia kuat. mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi. 2. Asli. . 7. Sesuatu perkembangan (‘progress’) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yg menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. 8. 11. dan 12. 4.12 5. berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. fungsi dan kemasan. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. kukuh dan selamat. menghasilkan jenis2 bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Proses stailisasi. Tajuk dan tema yang sesuai. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membentuk.

pada bahagian bahu.Gasing Pangkah. 6. Bahu. dimainkan oleh masyarakat melayu sejak zaman dahulu lagi utk mengisi masa lapang dimainkan selepas selesai menuai padi dan berkebun. kapak. Kerja-kerja melarik dilakukan menggunakan alat pelarik. (a) Jenis-jenis Gasing Nama dan bentuk . dipilih daripada jenis yang Memilih kayu bermutu untuk menjaga kualiti gasing agar tidak pecah. permainan ini diperkenalkan sejak zamanpemerintahan Empayar Melaka. andas. 4. menampal Kertas drp jenis yg ringan. Membentuk buluh betung di jadikan tulang rangka kerana ianya kuat. 3. Kayu dikerat dan dipotong mirip Proses bentuk kun agar senang Membakal apabila proses melarik. kertas kaca. besi. -buluh perlu ditimbang utk imbangan yg betul. pahat. . benang. kikir.1. pelarik. -dilakukan untuk membulatkan. Wau Katak. Wau Sewah. Benang yang baik digunakan utk mengikat agar ianya tahan. menyamakan dan melicinkan gasing. plumbum dan loyang. parang dan gunting. Gasing Pemusing dan Gasing Hiasan. 3.permainan gasing sebagai permainan masyarakat.13 Topik 6: Bidang Kegiatan Mengenal Kraf Tradisional Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan atau kerja-kerja mberunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja-kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing2 Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis.1 Alat dan Bahan (a) Alat : senduk Bahan : tempurung (b) Alat : kukur kelapa Bahan : besi. pelayar. Wau Payang (a) Alat dan Bahan Alat: Pisau raut. 2. -bilah-bilah buluh di layur pada api sebelum dilentur. kayu (c) Alat : tenggala Bahan : kayu 6. buluh jenis yang kuat. Wau Jala Budi. 2) wau masih di mainkan di negeri Kelantan. iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 6. Selangor dan Johor Di Malaysia. -Bahagian kulit buluh tidak dibuang. Simpai ialah lingkaran logam Proses simpai yang dipasang pada badan Gasing . apit. -memerlukan kemahiran.Paksi. gergaji Bahan . Pahang. liut dan Proses memilih ringan. 3) pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat. gam dan kertas warna untuk corak. sesiku. Trg. Wau Helang.Gasing Lang Laut. tukul. kertas. (b) Proses Membuat Wau Proses Penerangan 1. Proses melarik meratakan. kertas dan Kertas warna digunakan untuk corak padan membuat warna sebagai hiasan.Kayu. teknik asemble dan teknik ukir 6. Permainan gasing boleh merapatkan persahabatan di antara masyarakat kampong. jangka lukis. Wau Puyuh. tolok luar. -Utk membuat sayap dan ekor. berus kikir. (c) Proses Membuat Gasing Proses Penerangan 1. 4. ragum. Perlis. timah. kakak tua. Gasing Leper. rangka Corak untuk motif adalah berdasarkan "ora dan fauna. Leher. pemutar skru.2 Teknik Penghasilan teknik luakan. -proses yg memerlukan Meraut buluh ketelitian.1 ALAT DOMESTIK Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk memberi kemudahan dan digunakan sebagai peralatan harian kepada masyarakat tradisional pada ketika itu. Kedah.2. labu dan patak gasing. Gasing Uri dan Gasing Piring Bahagian gasing . Turap Labu. Wau Bayan. gunting. gandin. kekuatan. gerudi. Wau Merak. Kertas ditampal pada rangka Proses wau mengikut saiz. buluh 2. gunakan buluh yg mudahdilentur. untuk menjaga ketahanan.2 Gasing Gasing merupakan jenis permainan tradisi yang popular di negara ini. Kepala dan Patak . jenis gasing .2 ALAT PERMAINAN 1)Alat permainan bermaksud alat permainan tradisi yang kebiasaannya dimainkan untuk mengisi masa lapang biasanya selepas kerja-kerja menuai padi. Wau Ikan. Wau Kucing. 6. pengarit.1. kekerasan dan keliatan. Bahan: Buluh. (b) Alat dan Bahan Alat .Pembaris. Temin. Wau Bulan. Wau Burung.

2 Proses Menyulam Proses Penerangan 1. 8. 7. Jembiah Lading. pemidang kayu. Tombak. ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur. Utk menegangkan kain. kertas tebal. perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja. pemati warna. Pedang. Rencong Aceh. 4. Sewar. Fabrik dicuci dan dibilas dengan menggunakan air biasa sebelum dijemur sehingga kering. Cara ini dilakukan untuk membuat telinga kain. Fabrik seterusnya direbus di dlm air panas yg telah dicampur dgn sedikit debu soda (soda ash) sehingga lilin tanggal. Negeri seperti Perak. Keris merupakan simbol kelakian Melayu. berus. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia kaedah membuiat batik . Kinipenggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikutperedaran zaman. Bugis Picit. 6.5. Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. disulam atau disuji.3 ALAT PERTAHANAN DIRI Alat untuk mempertahankan diri dipanggil senjata merupakan alat keperluan manusia di zaman purba. Johor. Kain yang telah dibasuh (untuk membuang kanji) dikeringkan dan diregangkan pada pemidang kayu. tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera Sama ada ditekat. benang putih. Motif dan corak dilakar dgn menggunakan pensil. Batik terkenal dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. 2. kemudian disapu dengan pemati warna (sodium silikat) dan dibiarkan selama 8–12 jam atau direndam dalam cecair yg sama dgn tempoh yg sama ditempat yg terlindung.5. Semenanjung.2 Proses Membuat 1. dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. Lawi Ayam. Canting yang berisi lilin panas (cair) digunakan untuk melakar di atas permukaan fabrik. 6. Proses 1)Dimulakan dengan menyiapkan penciptaan pemidang dengan meregang kain putih. 3) dr bhgn ini kain putih diikatkan ke bingkai pemidang. 3. Bahan warna disapu pada motif.6.5 SENI TEKAT Seni tekat termasuk dalam jenis tekstil yang dihasilkan dengan cara menyulam benang ke atas kain dasar jenis baldu. Selangor.) Keris pada masa kini digunakan untuk upacara2 tertentu . 1)meregangkan kain putih di atas Persiapan pemidang. pewarna. pemidang 2) Bahagian pinggir/ tepi kain putih yg berukuran panjang persegi dimasukkan batang pinang yang telah dihaluskan. 5.1 Alat dan Bahan Alat -Canting.4.Batik tulis. Lembing dan Sumpit. Sumatra. periuk dan bekas besar.Keris (Jawa. Keris .senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Bahan campuran lilin dipanaskan dengan suhu yang sederhana (lilin paraffin 60% + damar 40%). Beladau. Sundang. 6.4. 2) menyediakan mempulur atau isi tekatdari kertas atau rotan sega. Bahan -Benang emas. Bali. 1)Mempulur atau tempulur ialah isi Membentuk tekat untuk motif dan ragam hias. gam dan rotan saga. 15 6. 6.majlis persandingan. Tumbuk Lada.4 BATIK Batik merupakan sejenis kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mewarnakan kain. Fabrik dibiarkan sehingga kering. 3. Majapahit. Jenis-jenis . campuran lilin. mempulur 2)Bentuk motif dilukis di atas beberapa helai kertas yang telah dilekat tindih (enam hingga lapan helai bentuk motif dipotong dan diasingkan dari kepingan kertas. debu soda dan pelembut kain/fabrik. Kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga rajaraja atau istana. 4) Di atas kain putih ini kain baldu sebagai dasar dilekatkan dengan menyambat kasar. batik lukis dan batik canting Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf. dapur atau plat pemanas. 10. 6. kain selendang dan baju kurung. Bahan -Kain putih. 14 Masyarakat melayu tradisional -zaman kerajaan Melayu Melaka menggunakan senjata seperti Keris. Senjata digunakan utk memburu dan mempertahankan diri.1 Alat dan Bahan Alat .Pemidang kayu berkaki dan cuban. 3)Potongan2 mempulur ini dilekatkan di atas kain dasar tekat sebelum proses menyulambenang . Badik. Petani/ Pekaka. 6. Fabrik yang telah dimatikan warna dibasuh dengan air ‘lalu’ atau air mengalir. 3) proses menyulam/penciptaan tekat dimulakan. 9. kain dasar baldu.

angkup luar. 6. Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar. hitam dan kelabu gelap. Daun dilurut bagi tujuan melembutkan bilah2 daun utk mengelakkanya drp bergulung 4. pengayak.3 Proses 1. Jarum yg sederhana matanya disesuaikan dgn lebar batang mempulur. 6. corak.4.7. paku-pakis. 10. 5)Walaupun rupa bentuk tembikar yang dicipta itu sederhana tetapia penuh dengan nilai-nilai estetik 6.2 Cara Memproses Daun Proses Penerangan 1. kayu pembentuk. Semasa membentuk permukaan. 11. pengguris dan berus Bahan: Tanah liat 6. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir. 5.6 Reka Bentuk Tembikar Tradisional 1)Reka bentuk tembikar dari luar tidak mempengaruhi teknik pembentukan dan penciptaan tembikar orang Melayu. bertam. 6. periuk. tembikar dibakar dalam suhu biasa tanpa ukuran tertentu. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri. Bentuk tembikar dari bawah ke atas. span. 3)Bentuk tembikar mempunyai persamaan dari segi susunan motif.4 Teknik Pembuatan: (a) Teknik picitan (b) Teknik lengkaran (c) Teknik kepingan (d) Teknik Lempar Alin 6. 3. 3)Tukang Melayu dapat melahirkan ciptaan yang unik terutama dari segi rupa bentuk labu dan ragam hias yang mempunyai nilai dan ciri-ciri tersendiri. 1)Benang emas dari lubang merentasi bhgn batang mempulur dari titik A ke titik B. penggelek. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan.2 Alat dan Bahan Alat : Pisau.7. 6. tahap demi tahap. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap (‘leather hard’). Menyulam emas dimulakan. 16 7. 4. 2.7 SENI ANYAMAN Anyaman merupakan satu proses menjalin helaian daun pandan. 1)tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. daun nipah. gergaji kecil. 2. tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar. papan golek. Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah. mengkuang. lidi. rumput.6. Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam. Dengan teknik yang serba sederhana. iaitu perkembangan daya fikiran serta tingkat kebudayaan. buluh. daun Jangka digunakan utk membelah daun menjadi bilah-bilah mengikut lebar yg dikehendaki. daun serdang.6 TEMBIKAR Tembikar adalah hasil barangan kraf yang diperbuat daripada tanah liat. besen.rampai dan lidi. 2)Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dr segi bentuk. pelurut. 8.6. Ayak debu tanah liat utk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah. rotan. Di titik A benang emas akan di tindih dan diikat jahit oleh benang putih melalui jarum yg sedang matanya. Daun dianginkan selama lebih Melurut kurang satu jam. Campur debu tanah dengan air dan kacau. Tanah liat akan mendap. Tembikar yg siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan l/ belakang si pembuat. Tembikar dikeras secara tanur dedah . 3. 2) tetap pada tahap teknologi primitif. 13. telah dapat dikesan tentang kepandaian orang Melayu membentuk dan mencipta. batu sungai.6. penyisip dan pisau kecil Bahan: Pandan. 4)Dari segi bentuk. dengan permukaan berwarna coklat. tempayan. Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. pinggan. alat jangka.5 Jenis Tembikar Tradisional (a) Labu Gondol atau Labu Air (b) Labu Kepayang atau Labu Pucung (c) Labu Gelugur (d) Labu Tanah (e) Labu Panai (f) Labu Kepap (g) Labu Tela (h) Labu Leper / Labu Bocong 6.6. 6. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. Daun dilayur di atas api Melayur daun sehingga kekuning-kuningan pandan atau supaya daun menjadi lembut dan mengkuang tahan lebih lama.1 Alat dan Bahan Alat :Parang. Alat jangka ialah sisir kayu atau Menjangka buluh yg bermata tajam. kayu pengukur. 4)Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan menjadi koleksi yg membanggakan. 9. bilah buluh. dibentuk dan dibakar. paku-pakis ribu-ribu atau bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain. 6. dawai pemotong. Tanah liat dijemur dan dikeringkan ditumbuk menjadi debu.dilakukan secara salai 12. Daun diikat menjadi tongkol- . Uli menjadi liut dan lembut.6. Daun dilurut dgn menggunakan pelurut. mengkuang. rotan.

Lagang merupakan tulang sesuatu ciptaan anyaman. Bahan : Kayu 6.8. perabot.Merendam . iaitu tempat anyaman dimulakan. Anyaman sudut disebut juga sebagai anyaman bucu Turut dikenali sebagai anyaman mati pada tepi tikar untuk mengakhiri kerja anyaman. Ukuran pjg tikar bergantung kepada ukuran lagangnya. Kelarai ini dilakukan serentak dengan proses anyaman. (c) Masukkan daun yang telah diikat dan biarkan selama lebih kurang setengah jam. berus syelek. Daun akan bertukar warna menjadi warna putih pasir (a) Kuning – kunyit (b) Jingga dan merah – buah kesumber India (c) Biru tua dan biru – daun mengkudu (d) Hitam – buah pokok arang (e) Hijau – daun bemban (a) Panaskan air bersih sehingga mendidih. Anyaman lengkap dihiasi dengan kelarai. Contoh (a) Pintu (b) Siling (c) Dinding (d) Tebar layar (e) Cucuran atap (f) Ambang tingkap (g) Dinding separuh tingkap (h) Katil (i) Kerusi (j) Almari 6. Lagang dikenali sebagai proses menaja. 6. Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas. perabot serta peralatan rumah. cetar. berus. (c) Kelarai bunga cengkeh(d) Kelarai tampu manggis (e) Kelarai bunga mempelas (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau AK KENDIRI 6. Pepeh atau lepih 17 Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak dan mendpt tempat yg istimewa di kalangan masyarakat Seni ukiran Melayu diperlihatkan pada istana. pisau. Hujung lebihan daun direncongkan untuk memudahkan kerja sisipan Pisau kecil yang tajam digunakan untuk memotong lebihan bilah anyaman bagi tujuan kemasan. (b) Masukkan bahan pewarna.2 Jenis Kayu untuk Ukiran (a) Cengal (b) Merbau (c) Nyatoh (d) Jelutung (e) Berlian (f) Jati (g) Sena 6.8. Nama kelerai: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah . senjata dan peralatan untuk kegunaan harian. -dilakukan bagi mengelakkan anyaman daripada terburai. pengikis.7.3 Teknik dan Proses Anyaman Proses Penerangan 1.4 Kelarai Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dan pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi. kepala sampan.3 Alat dan Bahan Alat : Gergaji tangan. -Mengepai merupakan proses mematikan tepi anyaman tikar supaya tidak terburai. 2. Boleh juga dianyam secara berasingan dan kemudian dijahit pada barangan yang dikehendaki. Tongkol daun kemudiannya dibuka utk dicuci dan dijemur sehingga kering. alat kelengkapan dapur.daun mempelas. tongkol sebelum direndam. Tongkol-tongkol direndam selama dua hari dua malam utk melunturkan warna asal daun yang hijau itu. ketam. Pewarnaan daun secara tradisional 3. Proses mencelup warna 4. Tidak dapat berfungsi sebagai alat 6.7. (e) Buka ikatan daun dan jemur di tempat yang teduh sehingga kering (f) Dilurut daun sekali lagi sehingga lembut. 5.8 SENI UKIRAN KAYU Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yg digunakan utk menghiasi rumah kediaman yg menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu. Mengayam tengah dilakukan di tengah / badan sesuatu anyaman di mana daun diselang–selikan secara menegak dan melintang dengan sehelai di atas dan sehelai lagi di bawah. Air rendaman ditukar dua kali sehari. rumah. Alat ini diperbuat daripada buluh. kikir.8. 5.8. Sisip . -melibatkan tiga langkah. (d) Daun dikeluarkan dan cuci dengan air bersih.4 6. Setiap bilah daun dibentuk seperti huruf V di tengahnya. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. masjid. Dirancang dgn menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat. Kerat 6. Dibuat tidak menembusi bahagian Bunga timbul belakang dan boleh menggunakan silat atau tidak.4 Teknik Mengukir Teknik Penerangan 1. Alat penyisip digunakan.1 Fungsi Ukiran Seni ukiran kayu berfungsi sebagai hiasan di bahagian-bahagian bangunan. pahat. makam. Anyaman 6.

Perak. 6. 2. 2. Licinkan ukiran guna kikir pari. 11. varnis atau syelek bagi tujuan kemasan. 5. Silat Belah Rotan 3. 6. 8. 3. Istana Jahar – Kelantan. Gunakan kiwi kayu. silang. Istana Sri Menanti Negeri Sembilan. 9. bahagian atas pintu dan dinding. dibuat pada papan yg ditebuk. Belah kayu dan biarkan kering. Kaligrafi 6.8. 6. Rumah Pak Ali Gombak Selangor. Papan tebuk Bentuk ukiran digunakan adalah awan larat. Proses melicinkan ukiran diulang guna daun mempelas dikuti dgn daun lalang kering.mengaliran udara tradisional. Silat Serong 5. dua jenis papan tebuk papan tebuk silat dan papan tebuk tidak silat.8 Jenis-jenis Silat 1. Ukiran tebuk – bahagian yg hendak dibuang.Muzium Induk Negeri Trg 4. 3. 10.5 Proses Mengukir . huruf dan reka corak pada bahagian lambar. 7. Corak bunga ditekap pada permukaan kayu. 7. ditebuk guna pahat. guna gerudi 6. Membuat ukiran silat. Flora 2. Melaka. 4.6 Aplikasi Ukiran Kayu boleh dilihat pada binaan berikut: 1. Itik Pulang Petang 3. berfungsi sebagai alat pengaliran udara secara t radisional. Silat Leper 18 .7 Motif Ukiran 1. Silat Dada Tuma SEMAK KENDIRI 6.8. 8.5 2. Kuala Kangsar. Pilih kayu ikut kematangan dan urat yg cukup pejal. Istana Balai Besar Kedah.8. Mempunyai reka bentuk yg indah dan halus seni kraf tangannya. Kosmos 7. selasar. Kayu yang sudah cukup kering dibelah dan diketam. Unduk-unduk 6. Istana Tengku Nik . Masjid Kampung Keling. 2. Geomerti 8. Corak diukir guna pisau wali. Ukiran timbul – bahagian yang hendak dibuang. Istana Kenangan di Bukit Candan. Rumah-rumah kayu di Perlis – Melaka dan Johor. 5. Ratakan bahagian dasar. Badak Mudik 4. Silat Minangkabau 4.8. 1. 6. Kepala Cicak 5.

Perkara-perkara yang perlu dinyatakan ialah: a)kegiatan/bidang b)jenis aktiviti c) isi kandungan d) kemahiran e) bahan/alat f)catatan (ii) merangkumi aspekaspek: a) Melukis dan menggambar b) mereka dan mencorak c)membentuk dan membina d)mengenali kraf tradisional (iii) Rancangan penggal mestilah mengikut peringkat perkembangan dan mempunyai kaitan di antara tajuk yang dirancang.2 PERSEDIAAN MENGAJAR (a) Menulis Hasil Pembelajaran .1. isi kandungan.1. (e) kepelbagaian bahan-bahan seni.1. membeza. (g) pemupukan nilai estetik dan etika. akt dan strategi (ii) Objektif pelajaran bersesuaian dgn kebolehan pelajar. (g) kesinambungan gerak kerja individu/kumpulan. bentuk. dan Mata pelajaran. Topik 7 Perancangan Dan Persediaan Mengajar 7. 3)Utamakan Perkembangan diri individu secara menyeluruh dan bersepadu termasuk penyerapan nilai-nilai murni 4)aspek-aspek yang perlu diberi perhatian (a) rancangan pengajaran.kemahiran. d (h) aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. (f) penyesuaian alat/bahan. dan (i) penilaian kemajuan pelajar.tahun. (iii) Rancangan harian menggambarkan perkembangan pelajaran sebelumnya. (c) kesinambungan jenis aktiviti. m/p tahun kemahiran isi akt alatan .guru. 19 (v) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam (rancangan harian): Bidang Tajuk Objektif Kemahiran Aktiviti Alatan / bahan Nilai murni 7. (h) penyerapan nilai-nilai murni masyarakat. keperluan dan kebolehan pelajar. Memperlihatkan urutan.1 PERSEDIAAN RANCANGAN TAHUNAN DAN SEMESTER 7. 2)sesuai dengan minat. (ii) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam rancangan mingguan: (c) Rancangan Harian i) disediakan jelas dan tepat. 7. (b) Rancangan Mingguan (i) adalah perincian daripada rancangan penggal menunjukkan kesinambungan dan perkembangan pelajaran dari seminggu ke seminggu. mengembangkan daya kreatif serta menajamkan daya pengamatan dan diskriminasinya. muridmuriddiharapkan dapat mengenal. menyatakan obj. (d) pengelolaan pelajaran. nilai yg hendak diserapkan dinyatakan dgn jelas mempunyai kaitan dengan tajuk.3 Format Rancangan Tahunan dan Semester Huraian Sukatan Pelajaran perlu dirujuk semasa menyediakan rancangan pelajaran. membentuk dan membuat binaan dan memperkenalkan kraf tradisional). (ii) kegiatan yang dicadangkan (melukis dan membuat gambar. membuat rekaan dan corak. (f) penyertaan pelajar. dapat membuat persediaan yang rapi agar dapat meningkatkan keberkesanan p&p dengan memberi tumpuan kepada: (a) perkembangan pelajaran yang berperingkat (b) kesinambungan rancangan pengajaran. jalinan dan ruang). (ii) pengetahuan budaya. membuat dan menilai aspek yg berkaitan dengan bidang seni di peringkat asas.1 Kepentingan Rancangan Tahunan dan Semester 1)berpusatkan pelajar -adakan aktiviti interaksi lisan yg merangsangkan pemikiran dan imaginasi pelajar serta meyakinkannya untuk berkomunikasi secara rasional dan logik. (a) Rancangan Tahunan dan Semester (i) Berdasarkan Sukatan pelajaran dan huraian yang dibahagikan mengikut penggal.2 Tujuan Rancangan Pengajaran 7. (e) teknik penyoalan. (b) persediaan guru dan pelajar. . rupa. pengetahuan budaya dan persepsi. (b) Kemahiran-kemahiran (i) kemahiran perlakuan. warna. (d) perkembangan daya kreatif pelajar. aktiviti dan alatan Minggu ke……. (c) kaedah pengajaran. dan (iii) kemahiran-kemahiran yang dicadangkan adalah kemahiran perlakuan. Kesinambungan tajuk iv) mengambil kira perbezaaan kebolehan pelajar. Tiga faktor hasil pembelajaran yang harus anda gabungkan selari ialah: (i) unsur-unsur seni (garisan.

(iv) Adakan kemudahan dan kelengkapan yang cukup untuk kanak-kanak. puisi. (iv) sentiasa peka dan memahami tentang keperluan dan masalah pelajar. (iii) mempelbagaikan jenis aktiviti untuk satu jenis bahan dan tajuk. tayangan bahan-bahan visual. pada jangkaan umum tentu membangkitkan beberapa masalah.kaedah inkuiri penemuan. (i) mempelbagaikan aktiviti dan bahan untuk satu satu tajuk. lawatan/kegiatan di luar bilik darjah. (v) menentukan tempat yang sesuai untuk pengajaran. (f) Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Masa untuk Pendidikan Seni ialah 60 minit seminggu. Alat tidak cukup . 2)Pelbagai kaedah yang boleh digunakan . (iii) memperolehi berbagai jenis alat bantu mengajar yang sesuai. (iii) membentuk dan membuat binaan. Teknik pula seperti nyanyian.1 Memilih Strategi dan Merancang Aktiviti Biasanya. Contoh D – Mempelbagaikan tajuk untuk satu aktiviti. (ii) membuat kajian dan rujukan yang diarahkan sebelum pelajaran yang diarahkan serta menyediakan soalan-soalan.(iii) perkembangan persepsi atau pengamatan. (ii) sentiasa bersedia dengan alat bahan pelajaran yang hendak digunakan. (b) Beberapa faktor penting yang anda perlu sedari di dalam merancang program pendekatan secara kumpulan adalah seperti berikut: (i) Objektif pelajaran dan pembelajaran tepat.2. 7. satu tajuk dan satu jenis bahan Salah satu cara pendekatan yang lebih mencabar kreativiti kanak-kanak ialah dengan berinteraksi dalam kumpulan. (iii) buku-buku skrap. atau (iv) mempelbagaikan tajuk untuk satu aktiviti. Dalam lingkungan masa yang terhad. kuiz. mingguan dan harian. contohTeknik gabungjalin Pendidikan seni dan bahasa (g) Isu dan Kesan dari Pengajaran dan Pembelajaran (h) Persediaan Guru Di samping perancangan penggal. (d) Jenis Terdapat 18 jenis aktiviti yang disarankan untuk membantu menyalurkankemahiran-kemahiran dalam Pendidikan Seni (e) Kandungan Isi motif yg dpt dikaitkan kedlm p&P Aspek inilah yang menentukan penyerapan dan hubungan nilai-nilai kepekaan murid terhadap alam sekeliling mereka. penerangan dan demonstrasi. idea-idea yang sesuai. bercerita. (iii) Tentukan cukup masa untuk mengendalikan program pendekatan cara kumpulan. Contoh B – Mempelbagaikan kegunaan bahan dalam satu jenis aktiviti. tetapi teknik p&p boleh menghapuskan sebahagian besar masalah tersebut. jelas dan dapat diukur prestasinya sebagai hasil satu unit keseluruhannya (ii) Tidak terlalu banyak kemahiran yang hendak disalurkan . (ii) membuat rekaan dan mencorak. (i) Persediaan Pelajar pelajar bersedia dengan: (i) alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. (ii) mempelbagaikan kegunaan bahan dalam satu jenis aktiviti. (v) Rancangkan aktiviti yang mudah atau senang tetapi menarik dan berkesan.2.dibeli. (c) Kegiatan/Aktiviti (i) melukis dan membuat gambar. (MS124-126) 7. projek individu/kumpulan. bahan-bahan kutipan dan gentian lebih menghidupkan lagi suasana pembelajaran. anda sebagai guruhendaklah: (i) mempunyai pengetahuan serta kemahiran terhadap topik atau tajuk dan kaedah pengajaran yang sesuai. Sesuaikan kemahiran-kemahiran perlakuan yang sama untuk beberapa aktiviti yang ditetapkan. dan (iv) memperkenalkan kraf tradisional. pengetahuan dan pengalaman serta minat pelajar dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang tersedia.2 Memilih Kaedah dan Teknik Pengajaran 1) hendaklah sesuai dengan Objektif dan isi kandungan pelajaran. sampul lukisan dan buku lakaran. satu aktiviti. catatan. 20 Contoh C – Mempelbagaikan jenis aktiviti untuk satu jenis bahan dan tajuk. lakonan. simulasi UTK memberi peluang kepada . Cara mempelbagaikan aktiviti dlm pengajaran Contoh A – Mempelbagaikan aktiviti dan bahan untuk satu tajuk.

menganalisis. menilai dan membuat rujukan. menyoal. b)hasil kajian dan penerokaan melalui usha pelajar sendiri. 7. Spy dapat meningkatkan daya pemikiran daya kreativiti dan pemahaman pelajar. merumus. akses kendiri atau kajian masa depan. d)pendedahan pelajar kepada pelbagai jenis bahan sumber e)pelajar berlatih dpt proses mengesan dan menyelesaikan masalh (iv) Persediaan dan perancangan mesti teliti sebelum pelajar diberi sesuatu aktiviti yang dijalankan. 3)berpusatkan pelajar dan dipelbagaikan supaya pelajar dapat menyertai proses pengajaran dan pembelajaran dengan aktif dan merangsangkan pelajar 7. (d) Lawatan/Kegiatan di Luar Bilik Darjah P&P dalam aspek asas senireka. c)pelajar mempelajari cara mendptkan sesuatu yg diperlukan c)menajamkan deria pelajar – deria penglihatan dan perasaan.2. (c) Kaedah Projek Individu/Kumpulan Samada individu/kumpulan sesuai bagi semua jenis akt yg dirancang dan mengambil masa yg lebih panjang. (iii) Antara faedah-faedah kaedah inkuiri penemuan a) pelajar mempelajari sesuatu dgn bimbingan guru yang minimum. (ii) boleh dirancang dan dilaksanakan bagi individu atau kumpulan bersesuaian dengan objektif dan aktivitipelajaran . (e) Tayangan Bahan-bahan Visual 1)adalah satu kaedah yang dapat memberi motivasi serta menimbulkan perasaan ingin tahu dikalangan pelajar dgn menggunakan lutsinar OHP dan gambar-gambar slaid 2) dapat menghidupkan pelajaran di dalam bilik darjah sambil menajamkan focus pemerhatian pelajar. melukis. gambar foto. semua benda alam semula jadi dan alam benda.3 MENYEDIAKAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG SESUAI DGN ISI PELAJARAN 1) guru harus bijak memilih sumber/ alat bantu mengajar. membina keyakinan utk belajar dgn kadarnya sendiri. calendar.murid mengasahkan kemahiran-kemahiran berikut seperti memerhati. (b) Kaedah Penerangan dan Demonstrasi Sering kali digunakan. gambar. menyoal.4 Aktiviti Pengayaan dan Pemulihan Aktiviti pengayaan diberi kepada murid kumpulan cerdas sebagai akt tambahan utk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiranyg telah dikuasai. membanding serta menaakul. Guru menentukan jenis aktiviti dan langkah-langkah untuk menjalankannya. carta langkah ii) bahan maujud cth bahan sebenar buah-buahan. mengumpul maklumat. Guru perlu member bimbingan yg lebih dan murid perlu mahir dlm Sesutu kemahiran sebelum beralih ke pada kemahiran yg lain. 21 7.3. Cth strategi – masteri Pemulihan penting utk mengembangkan potensi murid. Aktiviti pemulihan adalah perlu bagi murid yg menghadapi masalah/kesukaran belajar dlm menguasai kemahiran psv. Pelajar dikehendaki mengumpul bahan2 yg perlu. Berpusatkan guru dan penyampaian isi kandungan pelajaran adalah melalui penerangan alat/bahan tunjuk ajar penyertaan pelajar adalah digalakkan di dalam interaksi lisan dan demonstrasi. Melibatkan Kajian2 penerokaan dgn menggunakan bahan2 dari alam sekitar Kaedah ini boleh digabungkan dgn kaedah inkuiri penemuan pada masa-masa tertentu. membuat analisa.menyiasat serta mengumpul dan mengelaskan maklumat. mengkaji. melakar. 7. Majalah. menjalankan eksplorasi. memerhati dan mendengar. s/khabar. Sesuai utk akt 2D dan 3D Aktiviti yg diberi adalah utk mengelakan kebosanan lebih mencabar spy murid lebih berdikari Cth strategi yg boleh digunakan ialah belajar cara belajar.1 Sumber P&P (a) Bahan Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi i) bahan bergambar cth lukisan . (b) Bahan Yg Boleh Menjelaskan Konsep Berdasarkan Pengalaman Sedia Ada Murid .dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah. memberitahu pelajar tentang sumber-sumber yang diperlu dirujuk.3 Diskripsi Beberapa Kaedah Pengajaran (a) Kaedah Inkuiri-penemuan Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses mengingat kembali.2. 3)Penerangan konsep-konsep lebih berkesan 4) adakan koleksi bahan tersebut untuk memudahkan penyampaian pelajaran mereka serta mewujudkan motivasi di kalangan pelajar. lawatan dan kegiatan di luar bilik darjah adalah kaedah yang sesuai digunakan. menyelidik. menghasilkan dan menggunkan sumber bahan p&p – jika berkesan guru dpt menentukan tahap pencapaian secara kolaboratif dan koperatif 2)Guru perlu menentukan dan mengenalpasti sumber p&p mengikut pertimbangan peringkat pengutaraan tampak kanak2.

imaginasi. komputer .Cth kreativit murid. slaid. pemikiran kritis dan kreatif dan peristiwa yg pernah di lalui. (c) Penggunaan Teknologi Cth OHP. radio. pengalaman masa lalu.televisyen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->