P. 1
Nota psv 1103

Nota psv 1103

|Views: 3,308|Likes:
Published by aniey67

More info:

Published by: aniey67 on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

Topik1: Konsep Pendidikan Seni Visual

1.1 PENGERTIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

PSV sekolah rendah, menegaskan kegiatan dlm proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan yg menyentuh mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Kurikulum PSV sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu: (a) menggambar; (b) membuat rekaan dan corak; (c) membentuk dan membuat binaan; dan (d) kraf tradisional. 1.2 MATLAMAT PSV SEK REN untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yg tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid anda meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan. 1.3 OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL (a) Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan alam ciptaan Tuhan; (b) Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual; (c) Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yg dpt diamalkan dlm kehidupan dan kerjaya; (d) Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti; (e) Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual;

(f) Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain; (g) Menunjukkan penghargaan thdp sumbangan dan pengaruh tokoh2 seni visual dlm konteks perkembangan sejarah seni visual di Msia dan a/bangsa; (h) Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya; (i) Menunjukkan kesedaran dan penghargaan terhadap suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup; dan (j) Menunjukkan semangat bina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. 1.4 PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT (a) Plato (427/428 Sm–347 Sm) 1) lukisan adalah 3 kali terpisah dari kebenaran 2)pembaca puisi memainkan perasaan dgn ilham yg diterimanya. 3) bahasa persuasif merupakan persuasif logic, perwatakan dan nilai moral. 4)seni dan pendidikan perlu dipandu kepada kebenaran, kebaikan kesempurnaan, kesejahteraan dan keindahan; 5) seni dibincangkan dgn kaitannya dgn perlakuan akhlak nilai dan moral utk membawa kesejahteraan; 6) seni dpt mencipta sesuatu persekitaran berbudaya dan meningkatkan perpaduan. Pada zaman itu, konsep seni telah dikaitkan dgn ilmu pengetahuan,kebaikan atau nilai moral,kesejahteraan dan keindahan. Pd zaman Plato, estatik adalah satu ilmu yg tsendiri Dalam bidang seni hari ini, terdapat seni visual, seni muzik, seni tari, seni puisi, seni silat, seni teater dan lain-lain lagi. Seni visual adalah bidang yang beri tumpuan kepada tampakan atau penglihatan. Plato telah membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya dan puisi dengan konsep ilhamnya. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran. Pada beliau, pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Tukang pembuat objek itu pula meniru ideanya atau

konsepnya mengenai objek itu. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu pula meniru konsep sebenar objek itu yang diberi oleh tuhan. Maka lukisan adalah tiga kali terpisah dari kebenaran. (b) Aristontle (384 sm–322 sm), Pada pendapat Aristotle: 1)pelukis sebenarnya tidak meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yg universal kpd benda alam; 2) pembaca puisi sebenarnya tidak mendpt ilham dari dewa ttpi mencapai kartasis dgn struktur bentuk dlm cerita puisi Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi menberi stuktur bentuk yang universal kepada pokok. Dengan stuktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. Maka seni itu adalah baik. Dengan stuktur bentuk dalam puisi itu, kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang baik. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan stuktur sesuatu hasil atau karya. Pestalozzi(1746–1827), Pada pendapat Pestalozzi, 1)semua kanak-kanak sepatutnya diberi peluang belajar seni sama ada berbakat seni atau tidak. 2)belajar tulisan dan geometri dan tidak beza dari mata pelajaran lain. 3)memberi penekanan kepada kepentingan aktiviti mata dan tangan ttp tidak pada keistimewaan seni yg membezakannya sebagai satu disiplin tersendiri. Pestalozzi juga percaya bahawa kerja tangan atau kraftangan mestilah juga diajar dengan menekankan konsep pendidikan sepanjang hayat (“life-long”) terhadap aktiviti-aktiviti bercorak praktikal.

1

Herbert Read 1)Herbert Read banyak menulis mengenai Pendidikan Seni. Buku telah menyentuh tentang keindahan dan kemanusiaan. 2)Menurut beliau, seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik. Seni sebagai alat untuk mendidik seseorang. 3 perkara penting dalam seni a)ekspresi diri dan komunikasi b)pemerhatian dan pengetahuan konsep melalui akt tampak c)apresiasi dan t/bls individu thdp hasil kerja org lain 4)Beliau mendapati terdapat persamaan seni lukis kanak2 yg datang dari bahagian dunia yg berlainan. 5)Seperti pendapat Yunani awal, Read berpendapat bahawa seni boleh digunakan utk menyatupadukan semua negara. 6)Seni boleh menjadi alat bantu dalam perpaduan manusia. Konsep ini member penekanan kepada pendidikan dan pembentukan diri. Frank Cizek 1)Konsep pendidikan seni Frank Cizek pula berkaitan dengan peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. 2)berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki daya kreativiti yang tinggi dan memerlukan suatu kaedah untuk meluahkan ekspresi diri. 3)kanak-kanak perlu diberi ruang untuk melukis bagi menyatakan apa yang mereka lihat dari pandangan mereka sendiri dibebaskan dari kongkongan peraturan lukisan orang dewasa supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. 4)kreativiti kanak-kanak seharusnya dibiarkan mengembang mengikut kemahuan mereka sendiri. 5)Apabila mencapai tahap tertentu, kanak-kanak boleh didedahkan dengan tatabahasa visual seperti unsur-unsur dan prinsip- prinsip seni sebagai suatu pengukuhan. 6)Apa bila kanak2 imaginasi dan ekspresi diri, wujudlah suasana gembira dan suka riang.

John Dewey 1)Dewey membawa konsep bahawa aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. 2) Fungsi Pendidikan Seni adalah untuk memimpin kanak- kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. 3)Pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. 3)Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal, emosi dan intelektual (kecerdasan fikiran) melalui seni.

Lansing seni dpt mengembangkan potensi pemikiran,sikap dan psikomotor. Maka seni akan membantu ssorg membesar dgn kekuatan otak kiri (hoki) dan otak kanan (hoka). June McFee kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya sesuatu kaum. Bertitik tolak drp aspek budaya inilah seni akan diterus dan dikembangkan. Feldman hampir sama dengan McFee yang menekankan bahawa seni dan kebudayaan itu menjadi tunjang pembangunan seni kepada manusia. 1.4.1 Membina Konsep Kendiri Berdasarkan Konsep Seni Visual Barat Konsep kendiri mengenai seni visual yang berikut boleh dibina berdasarkan konsepseni visul barat: (a) PSV seharusnya membantu dan membentuk daya kreativiti pelajar. (b) Ia suatu proses untuk mengekspresikan imaginasi dan luahan perasaan dalam Seni Visual. Melalui pelbagai teknik yang mereka pelajari, pelajar mula mengukuhkan sikap kendiri mereka. (c) Seni seharusnya membantu dan menyedarkan pelajar terhadap warisan budaya mereka. (d) Menghargai dan memulihara seni merupakan pertimbangan yang paling ideal utk memartabatkan seni visual secara global. (e) Menghargai dan menyedari semata-mata juga tidak mencukupi kerana melalui kesedaran ini murid-murid seharusnya semakin kreatif dan produktif. (f), ia membentuk sikap JERI (jasmani,emosi, rohani dan intelek) seperti yang dinyatakan dalam FPN dan menjadi tunjang utama dalam pemupukan dan pembinaan insan yang literal mengenai PSV.

Walter Gropius 1) berpendapat bahawa Seni Visual seharusnya berfungsi dalam memberi faedah kepada kehidupan seharian, bukan untuk menyatakan hasrat diri sahaja. 2) memberi kepentingan prinsip asas reka ke barangan seharian keluaran industri dengan menyatukan seni, pertukangan, sains dan teknologi. 3)Prinsip rekaan dan nilai estetik telah dibawa ke barangan seharian seperti kerusi, meja, lampu, alat perkakas elektrik, kenderaan, bangunan dan Lain2 lagi dengan memberi pertimbangan khas terhadap bentuk dan bahan. 4)Konsep seni ini memperkembangkan senireka, seni komersial dan seni dalam kehidupan seharian Efland dan Chapman Berpendapat: a)Seni adaslah utk masy krn seni berasakan kpd kehendak dan perubahan dlm keperluan ahli masy b)seni sgt bermakna jika kreativiti mjadi unsure yg diutamakan dan masy menitikberatkn imaginasi yg direalitikan. c)bahawa teori seni seharusnya dipadankan dengan teori pendidikan yang melibatkan “nature of art” di gabungkan dengan “the nature of knowledge” disamping “the value and process of teaching”.

2

Ekpresionisme Abstrak. cat aluminium dan cat campuran. b)Zaman Renaissance (kemuncak) menggunakan fresco. kesenian tradisi.5. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna. sifat tawaduk akan lebih tambil dan lebih beriman kpd Allah. Fuller dan Pribble (1982) dan Ross (1983). 2)Mengikut pandangan Islam. . -Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukis-pelukis berpendidikan Barat yang mendokong isme. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan. cat minyak dan air. Eisner (1980) kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah menggunakan kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Kiubisme. Feldman (1976) melalui PSV. pemandangan.Pendekatan kaedah seni catan easel. cat temopera. Tokoh terkenal . c)Pada abad ke-19 hingga abad ke-20 pula. Perkembangan Seni Visual Malaysia 1930 -1940an -Perkembangan seni visual bermula. Seni Minimal dan Seni Konseptual. Segala seni perlu dikaitkan dengan kebaikan. membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep. Akhlak dalam ajaran agama adalah penting. muncul catan gaya baru iaitu semi abstrak dan abstrak. kegiatan manusia dan konsep karyaan secara tidak diduga melalui eksperimen. akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya dapat menghargai objek tersebut.Leonardo Da Vinci dan Albrecht Durer. Ini adalah keupayaan yang amat diperlukan dalam proses kehidupan mereka. 3 PERANAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Menurut Bersoon (1982). seni abstrak dan semi abstrak. kanak-kanak mampudi dalam membuat keputusan sesuatu karikatur yang sesuai untuk sesuatu idea secara tampak dan menentukan 1950-an 1960-an 1970-an 1980-an– 1990-an .2 Membandingkan Pandangan Al-Ghazali dengan Sidi Ghazalba dari Perspektif Islam Al-Ghazali a)seni berdasarkan drp Allah kpd Allah b)Seni menuju kpd ‘Al-Falah’ –utk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara2 yg dilarang Allah c) seni sbgai pemangkin ketaqwaan. Seni Pop. kanak2dapat meningkatkan kesedaran tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. -Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat. Ekspresionisme. Seni Op. cat enamel. unsur-unsur budaya. mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis. Brown (1980) pengalaman kanak-kanak dlm memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan merekadalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuannya ttg perbezaan2 setiap objek atau imej tampak di sekeliling mereka. .6 SEJARAH PENDIDIKAN SENI VISUAL Perkembangan seni visual barat Rujuk jadual ms 14 a)Zaman Yunani menggunakan media fresco / mozek yang memaparkan peristiwa berkaitan adat istiadat dan keagamaan. Melaui karya seni. -Hal benda seni potret yang realistik. galakan yang diberi kpd kanak2 menggunakan deria dan respon emosinya dlm memperolehi pengalaman yg disediakan menerusi kegiatan seni akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran. Hal benda yang ditampilkan berkaitan dengan alam benda. agama kristian. Menggunakan cat minyak. potret dan peperangan.isme barat.PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL 1. 1. -Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas. mendapati kanak-kanak boleh belajar dengan baik dalam melahirkan lukisan-lukisan kartun yang berunsur politik. Berkisar mengenai kitab suci. Allah adalah yang maha berkuasa. -Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat. maha esa dan maha indah. 3)Al-Ghazali menulis mengenai keindahan cinta pada tuhan dan keindahan berada di sisi tuhan.Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual.5. -Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi. Gaya catan ketika itu dipengaruhi olehmaliran ‘isme’ seperti Impresionisme. lanskap.1 Muslim 1)Muslim dalam Kitab Al-Iman menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi. Sidi Ghazaba a)seni tidak ekses(melampaui batas2 kesusilaan) b)seni utk Islam bertunjangkan dari Allah utk Allah c)keindahan yg dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kpd ‘mardatillah’ d)seni membentuk peribadi muslim kearah yg lebih mantap dan beriman 1.

bagaimana melakar sifat-sifat fizikal imej karikatur dalam usaha melahirkan pendapatnya. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. a)Pemerhatian yang Aktif melibatkan sensitiviti deria. cenderung dan l/belakang murid iv)bahan bunyi .2 Hasil PembelajaranPSV Pada akhir sub topik ini anda dapat: (i) Menjelaskan matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual KBSR.cuba mencuba. b) organisasi kurikulum. 2. 2. menghargai keindahan alam prsekitarn. warna. dua jenis utama aktiviti Apresiasi.aktif melibatkan kecerdasan pelbagai . disentuh. dan c) kandungan. (b) interaksi yang kritis dan kreatif dgn alat dan bahan. kritis. suaikenal dgn bahan -penemuan oleh murid sendiri. 2)Kandungan kurikulum berupaya membantu pelajar meningkatkan rasa kesyukuran terhdp Tuhan. 8. i)Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi ii) akt mudah yg dirancang di akhir setiap pelajaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke .1. Semasa menyediakan aktiviti mudah. ii)bahasa berkaitan kandungan dan halbenda iii)bahasa berkaitan dgn manipulasi alat bahan dan teknik iv)penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya v)perasaan. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: i) pengetahuan sedaika ada murid ii)benda ayg konkrit iii)minat. Meningkatkan minat.5 Objektif 1. membuat binaan. halbenda dgn bentuk hasil (c) Apresiasi melibatkan penyataan dan unsur afektif.1.1. 7. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: i)Bahasa dan istilah seni spt garisan. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. ton rupa bentuk bentuk. kreatif dan proaktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. dan kraf. uji menguji -mencari alternative. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. b) objektif. daya kreativiti. Topik 2:Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual arah pembangunan diri.menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik (ii) penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik Tatacara. langkah dan proses membuat Amalan terrtib kerja Keselamatan semasa berkerja Penyampaian kandungfan subjek idea. 3. memadan. alat. murid senang dan ingin mencuba . berkeyakinan diri.1 SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2. pergerakan dan aksi v)mencetus idea dan imaginasi (b) Interaksi yg Kritis dan Kreatif dgn Bahan melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. (c) apresiasi Seni Visual secara mudah. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disediakan mengikut: a)matlamat. (iii) Membanding beza hasil pembelajaran untuk aktiviti pembelajaran yang berlainan yang disediakan dlm HSP KBSR. (iv) Mengagihkan bidang dan jenis kegiatan mengikut semester. 4. jalinan. dijalankan sebelum aktiviti penghasilan.6 Organisasi Kurikulum Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut: (a) pemerhatian secara aktif. 6. 5. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan.4 Matlamat 1)untuk melahirkan insan yang harmonis.1. Semasa menyediakan aktiviti. Menghayati benda yang dilihat.3 Kandungan Berpandu kepada Falsafah Pendidikan Negara.Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yg dipelajari. dan (v) Menyenaraikan perkara yang perlu diberi perhatian untuk menyediakan hasil pembelajaran yang khusus. Memilih. 2. jenis teknik dan kandungan penghasilan. Perkara yg perlu diberi perhatian semasa menyediakan akt (i) penerokaan . 2. kekemasan.1. variasi dan kemungkinan lain. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visul 2.akt kecil mudah ringkas . -bebas drp jwpn tetap. keluarga. penghargaan dan refleksi diri 2. dan (d) menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. masyarakat dan negara selaras dengan hasrat FPK. (ii) Menerangkan bidang-bidang kegiatan yg terkandung dlm sukatan pelajaran PSV KBSR dan mencerakinkan aktiviti untuk setiap bidang mengikut bidang kegiatan. mencorak.

ii)Menyesuaikan dan menguji pengetahuan sedia ada interaksi yang aktif dengan bahan dan objek yang ada dalampengetahuan sedia ada. (b) Rumusan pendekatan konstruktivisme mengajar kita untuk menyusun satu tanggapan dan konsep serta pengetahuan baru jika dirancang dan disusun dengan teliti. beyakin diri. 3.2 Konstruktivisme (a) Pengertian Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Oleh sebab itu. (b) Rumusan Dalam PSV. Murid akan menunjukkan i)Tidak menerima pengetahuan secara pasif dr guru ttpi membina pengetahuan baru dari pengetahuan sedia ada. analisa. bermutu dalam komunikasi visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media. Pengertian Teknologi Komunikasi dan Maklumat / ICT sebagai satu alat tambahan kepada P&P atau Teknologi Pengajaran yg berkesan berbantukan penggunaan ICT. 3)Kebolehan membuat sesuatu/menawarkan perkhidmatanbernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. interpretasi dan penilaian. #Murid membentuk peraturan melalui refleksi ttg interaksi mereka dgn objek dan idea. satu alat kemahiran yg .Visual ruang Kinestatik. Pemikiran Bercapah. ii) nilai.1.2. idea dan kandungan dikaitkan dgn perkara lain luar kegiata dan kehidupan seharian. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi vii)kritikan seni. dirumuskan sebagai: 1)kebolehan menyelesaikan masalah yg dihdpi dlm kehidupan sebenar 2)kebolehan menjana masalah baru utk diselesaikan. pandangan Hilda Taba bahawa kerja yang dilakukan sendiri akan menguatkan Struktur Minda manusia. anda boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam diri anda dan juga dalam pelajarpelajar anda. Interpersonal.huraian.Muzik. ICT merujuk kepada kemampuan teknologi itu sendiri.2. idea dan kandungan dikaitkan dgn perkara lain dlm kegiatan. iv)Membentuk peraturan melalui refleksi thdp interaksi dan ujikaji yg dialami. RASIONAL PENGGUNAAN ICT 1.3 Teori Kecerdasan Pelbagai (a) Pengertian berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisikan konsep kecerdasan yg releven dlm pendidikan hari ini. 2. 2. buat kajian.4 Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) Penggunaan ICT dlm seni mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah. 2)perlu cekap memilih strategi yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran bagi merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang menarik lagi kondusif bagi mencapai objektif yang hendak dicapai.2. utk menyediakan warga pendidik seni visual menghadapi perkembangan ICT masa kini dan akan datang. Sebagai satu tarikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan P&P PSV yang lebih mudah. pantas dan berkesan.Logic matematik. Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetitif di IPT. Pemikiran Bertumpu dan Penilaian. 2. Jenis kecerdasan pelbagai: Verbal-linguastik. 2.7 Bidang Kegiatan. Jenis Kegiatan dan Isi Kandungan Bidang a) Menggambar b) Membuat corak dan rekaan c) membentuk dan membuat binaan d) mengenal Kraf tradisional STRATEGI P&P PSV KBSR 1)Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima. Struktur berkait dengan Kognitif. sebagai guru. iii)tindakan susulan iv)mencintai alam kehidupan v)nilai patriotisme dan nilai murni vi)kemahiran perlakuan.vi)penyerapan pengetahuan dan nilai berkaitan dgn kandungan 4 (d) Menghargai nilai baik dlm semua aspek kehidupan i)nilai. iii)Menginterpretasik apa yg mereka lihat spy secocok dgn apa yang mereka telah bentuk supaya dapat menerangkan maklumat baru. Ingatan dan Luahan Semula ‘Memory and Retention’. 2. #murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Intrapersonal dan naturalis (b) Rumusan Kesemua lapan kecerdasan dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza. dapat berinteraksi dan proses inkuiri akan terhasil. #menggalakkan pelajar mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme # menggalakkan pelajar mencari idea.

diteruskan aktiviti pengayaan.2. tempat kerja atau kehidupan. aktiviti pemulihan diperlukan.7 Kajian Masa Depan (a) Pengertian Kajian Masa dpt menyedarkan dan merangsang minda berfikir apa yg akan berlaku berdasarkan ramalan.2. 2.2. \ 5)Pentingnya dalam pengujian dan pengukuran bahawa maklumat yang diperoleh itu benar atau sah. makmal. membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. 1) pelajar belum faham. (b) Rumusan Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yg telah berlaku dan sedang berlaku. Ia menyediakan pembelajaran secara konkrik yang melibatkan aktiviti ‘hands on’ dan ‘mind on’. 2. 1)Pengujian biasanya melibatkan pengukuran.3 PENGUJIAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR 2. budaya. 2)guru menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut minat dan keperluan pelajar. 4)Teori ini menggalakkan pendidikan memilik atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman social. 3)Lebih fleksible. panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan berkaitan P &P serta salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yg terancang 5 2. keupayaan pelajar dinilai semasa aktiviti pembelajaran. imaginasi dan kreativiti yg didasarkan kpd sejarah Pelajar diajar berfikir utk meramal yg didasarkan kpd nilai positif 1) membuat ramalan 2)mengawal dan mengendalikan perubahan 3)menjangka akibat. guru perlu sentiasa mempertingkatkan kualiti dan mempelbagaikan bahan untuk menarik 2. 3)Hasil pembelajaran perlu ditentukan.6 Pembelajaran Masteri (a) Pengertian Pembelajaran Masteri adalah pendekatan dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan pelajar. iaitu memastikan pelajar faham apa yg diajar dahulu sebelum berpindah ke unit yang baru.2.1 Konsep Pengujian dan Penilaian Pengujian bermaksud memproleh maklumat dgn cara yg objektif dan bersistem.5 Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) (a) Pengertian Pembelajari Akses Kendiri (PAK) adalah satu pendekatan dalam P&P yg memusatkan kpd pelajar.memberi sokongan kpd pelajar. guru. 2.3. . 2)Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubungkait yangbermakna dan relevan dengan persekitarannya. 2)Pelajar yang sudah memahaminya. tanpa tekanan belajar sendiri/ kjumpulan mengikut kemampuan murid (b) Rumusan Untuk mempastikan keberkesanan program PAK.2. pembelajaran hanya akan berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada mereka. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yg akan berlaku. (b) Rumusan Sebagai satu proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. (b) Rumusan -boleh dirumuskan sebagai suatu pendekatan P&P bagi memastikan semua pelajar menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.9 Kemahiran Berfikir (a) Pengertian Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu serta dapat menyelesaikan masalah. (b) Rumusan 1). aktiviti pengajaran perlu menarik. 3)dalam bilik darjah. 1)Pelajar belajar sendiri dengan menggunakan akses di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses P&P yang berkualiti. 4)pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan.8 Pembelajaran Secara Kontekstual (a) Pengertian Pembelajaran secara Kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang mengabungkan isi kandungan dengan pengalaman individu dan masyarakat dalam kehidupan harian. pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. 3) Ia menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah. 2)Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat dalam bentuk nombor. Persekolahan – pengalaman harian individu+ kehidupan masyarakat+ alam pekerjaan fizikal atau psikologi utk mendpt hasil pembelajaran yg dihasratkan 6 2. 1) 2 jenis kemahiran berfikir i)kemahiran berfikir secara kritis adalah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif ii) kemahiran berfikir secara kreatif mencerna dan menghasilkan idea asli yang bersifat generatif.

Koleksi perkembanganpembelajaran pelajar dirancang secara bersistem dengan menunjukkan adanya rujukan buku dan tokoh seni. emosi. proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja.3.(Paulson & meyer) 6)Portfolio dalam PSV menampilkan beberapa ciri yang tertentu. kuiz. 5) dikendalikan secara formatif dan sumatif.2 Penilaian Formatif dan Sumatif 1)Penilaian formatif adalah penggunaan ujian yang mengukur kemajuan murid. 2.3 Penilaian Berasaskan Sekolah 1) berkait rapat dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. semester dan memenuhi keperluan rekod profil dan rekod prestasi (f) melakukan penilaian secara formal dan tidak formal (g) menggunakan penilaian formatif yg dikumpulkan utk menghasilkan penilaian sumatif pada jangka panjang. 7). (b) membuat laporan pencapaian untuk tindakan susulan dalam mata pelajaran psv (c) memperinci maklumat pencapaian aspek kognitif. Ia merupakan satu fail kerja yang dibina secara berterusan dan beransur2 mengikut keperluan semasa dalam proses pembelajaran. iaitu ujian yg dijalankan dlm b/darjah dari masa ke semasa utk mengenalpasti kejayaan dan kegagalan pelajar. 2. kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran. intelek dan kebolehan mnyelesaikn masalah pelajar. 2)Bahan portfolio menggambarkan amalan pelajar. 4)Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dijalankan pada akhir tahun sesuatu kursus bagi tujuan menggred. 5)peperiksaansemester-semester di universitiuniversiti atau institusi pengajian. 2)Cara: sesi soal jawab.3. 3)Penilaian portfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem. 2.3. (d) memastikan alat dan bahan untuk penilaian PKBS diperolehi daripada PPD dan JPN. sketsa. 8)Pengujian bermaksud “memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem dlm usaha mbuat kputusn ttg tindakan susulan yg wajar”. Tujuan pengujian dlm PSV (a) memperoleh maklum balas tentang proses P&P. afektif dan psikomotor. 4)Portfolio merupakan satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai-bagai jenis dokumen. Dan untuk mendapat suatu ujian yang dapat memenuhi kriteria pelajar dari kemahirannya. 3) membantu guru menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran terutama sekali aktiviti pemulihan pelajar lemah. 6)Akhir penilaian PKBS ini akan dapat merumus kekuatan dan kelemahan murid dari segi kognitif.6)Tugas penggubal ujian ialah untuk membekalkan ujian yang dapat memberikan maklumat yang diperlukan itu. (d) mengkategorikan murid-murid. ii) lisan. afektif dan psikomotor dapat diimplementasi dengan terancang. (e) menggerakkan/ memotivasikan pembelajaran.5 Penilaian Portfolio 1)Portfolio merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar. PMR. rohani dan intelek (JERI). afektif dan psikomotor. lembaran kerja seni. 4). pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi. nota-nota dan refleksi pembelajaran 5)Portfolio-satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha. PKBS dikendali melalui tiga cara iaitu: i) pemerhatian. (e) meneruskan penilaian bulanan. 8) Penilaian PKBS Pendidikan Seni Visual menekankan kaedah pemerhatian bagi tujuan penilaian afektif dan pentaksiran hasil kerja bagi menilaian kognitif dan psikomotor. 2)Alat-alat dan bahan-bahan ujian dibina oleh sekumpulan guru di sesuatu daerah dengan bimbingan pegawai JPN dan PPD 3)penilaian berasaskan sekolah (PKBS) ini diselaras secara berpusat. (f) menyelidik / menyiasat p&p di kalangan murid. maklumat pelajar. . menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani. 7)Kajian tindakan untuk meminimakan kelemahan pelajar dilakukan dan di atasi untuk proses peningkatan dari masa ke semasa. SPM dan STPM. pengetahuan pelajar. UPSR. (b) memasukkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut kriteria yang sesuai bagi sesuatu tujuan termasuk mewakili sekolah utk pertandingan PSV.4 Peranan Guru Pendidikan Seni dalam PKBS (a) mengemaskini maklumat pelajar dalam pencapaian psv sepanjang persekolahan sehingga tahun enam. Penekanan terhadap perkembangan domain kognitif. seorang guru Pendidikan Seni haruslah jelas akan tujuan ujian dalam bilik darjah. 2. penjanaan idea. dan iii) bertulis dan amali. (c) memilih murid untuk tugas tertentu.3.

arang lilin dan ‘comte’. krayon. 4) membina idea baru dari benda konkrit. anda boleh menggunakansesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. gam. mengembangkan imaginasi. (c) Teknik Kolaj cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan kertas. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. cat poster. cat minyakdan cat akrilik. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. kreativiti dan ekspresi diri. Objek /kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikan. pensel warna. kad. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas. fantasi. berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. kanvas 6) Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet. 3. ii)Media basah terdiri daripada cat air. krayon. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas cetakan lino. 2)berkembang dari aspek psikomotor dan emosi dan keperluan fisiologi dak psikologi 3). cat emulsi. kertas warna.1 ASAS-ASAS MENGGAMBAR Kanak2 dpt 1) menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar.kertas. bahan-bahan kutipan dan berus. ‘easel’ atau kekuda dan alat ‘masking’. pensel warna. bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikanitu ke permukaan kertas. boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan (k) Teknik Mozek 7 TOPIK 3 : BIDANG MENGGAMBAR Untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. . cat poster. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. 3.caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. pen. pastel. papan. (h) Teknik Percikan Bahan warna dipercik dari sesuatu alat. misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. cat poster. pen.Gambar boleh diukir di permukaan lino. gunting.hasil gosokan. kain pengelap. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’ Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin/ krayon yg digunakan (f) Teknik Gosokan menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar. lilin. 2)Media untuk menggambar terdiri i)media kering adalah seperti pensel. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepadasifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. 5) membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna. (j) Teknik Capan cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. . mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda utk memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. cat gloss. jenis cetakan blok. TEKNIK-TEKNIK MENGGAMBAR (a) Teknik Lukisan (b) Teknik Catan . cat air. tikar. (d) Teknik Cetakan cara menghasilkan karya dengan mencetak cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. Kemudian. (i) Teknik Gurisan teknik gurisan. 5)Permukaan utk catan . bahan warna disapukan di atas permukaan dandicetak atas kertas (e) Teknik Resis menggunakan bahan yg tidak bercampur antara satu sama lain. papan ‘strawboard’ / ‘polyfoam’. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada (g) Teknik Stensilan rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil denga sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. bekas berus.2 ALAT DAN BAHAN 1)ialah seperti pensel.

pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-. Lukis lakaran kasar objek-objek.4 PERSEMBAHAN HASIL KARYA 3. bentuk dan ruang serta bayang (chiarascuro). perlu mendapatkan ukuran yang tepat kerana ia menjadi kriteria penting dan menarik 9 8 3. perlu membuat tinjauan. ton. 6.. Berdasarkan tajuk karya. Lakarkan garisan datar titik lenyap.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 7. Gunakan teknik yang sesuai untuk menunjukkan kesan cahaya. plastik dan papan secara tersusun. 5. apakah saranan anda utk mempertingkatkan kualitinya? 6. menguasai dan mengaplikasikan kemahiran ilusi menggambar utk mempraktikkan penguasaan dengan lebih mudah dan berkesan. Bagaimanakah penggunaan alat dan media dapat mewujudkan suasana gambar yang menepati nilai estetika dan etika? 4. kepingan jubin ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. bahan dan teknik . Berjayakah pelukis itu menampilkan hal benda (subject matter) seperti yang ingin diutarakan berdasarkan tema dan konsepnya? Jika ya. perspektif. Perincikan bahagian2 objek yg dijadikan fokus supaya membentuk jalinan dan ton yang berkesan. Apakah hasilan karya yang anda buat yang menepati unsur-unsur seni reka? 2.3 Apresiasi dalam Bidang Menggambar Bertanyakan soalan-soalan berikut untuk lebih menghargai sesuatu karya. 6. telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. 3. Adakah teknik yang digunakan tepat dan betul berasaskan alat dan bahan yang diaplikasikan? 5. 3. Adakah pelukis berjaya membawa mesejnya?. bersebelahan dan tidak bertindih.4. beri maklumat sokongan utk mempertingkatkan lagi kualiti karya. bagaimanakah ianya memenuhi hasilan karya yang berjaya? Kalau tidak berjaya. Pilih media yang sesuai dengan pilihan kertas. perlu memahami dan mengetahui alat.4. Bahan dan Teknik panduan 1. sejauh manakah mesej ini berjaya ditampilkan? 8. bentuk dan pencahayaan yang terlibat. adakah alat dan bahan yang digunakan itu menggambarkan suatu penemuan baru dari segi teknik dan konsep? Adakah pelukis ini masih terikut2 gayaan/ stail pelukis-pelukis yg sedia ada? . Sejauh manakah unsur2 seni reka tadi dpt diselaraskan dengan prinsip. 7. 7. 4. plastik.asas yang paling penting menggambar memudahkan proses mengekspresi diri. 4. Rumus dari dapatan secara keseluruhan. 8.1 Ekspresi Diri 1. komposisi. 3. perlu memilih sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang yang sesuai dalam kerja menggambar. 2. Akhirnya. 1.cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas warna. 3.. Pilih objek atau susunan objek yang sesuai dan menarik. Jika tidak. menguasai kefahaman dalam beberapa kriteria di bawah untukmendapatkan sentuhan gambar yang amat menarik dan bermakna: i) asas senireka ii)perspektif iii) teknik memilih sudut pandangan iv)teknik menngukur objek mengikut kadar 5.4. 2. Bahagikan ruang tertentu bagi objek2 dlm lukisan. Tentukan sudut pandangan. beri ulasan.prinsip rekaan dalam konteks menggambar? 3.

4. warna dan kertas.Titisan Lilin. Orgee.keris 4. turun separa. cerminan. lalu pindahkan imej pada permukaan kertas. Media alam semulaja di Mengikut kreativiti . Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. jawi 5)rupa barangan kraf tradisional wau. berombak. bertimbul. Lakar dan ukir papan lino. Catan Cat minyak dan kanvas atau kertas. warna kertas lukisan Kertas warna/ bahan terbuang Kertas warna/w arna air/poster Renjisan dan percikan Warna air dan kertas warna. Kertas lukisan atas kertas Lipat dan guntingkan mengikut corak yang dikehendaki. Lakar imej pd kertas lukisan dgn lilin dan warnakan Tampal bahan diatas kertas jadikan gubahan imej Lukis corak motif huruf dan warnakan Mengikut Kreativiti Topik 4 : Bidang Rekaan dan Corak 4. Papan lino dan lino ‘ink’.berpusat.1 APA ITU CORAK? Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara tertentu atau bebas. Isikan cat . berulang. sendeng. Lukis dengan teknik cat minyak.2 SUSUNAN CORAK Penuh. warna batik Lilin. siput . bertindih.3 TEKNIK. ALAT DAN BAHAN. air. Warna permukaan objek dan cetakkan di Mengikut kreativiti Mengikut kreativiti 4. berjalur. Gelek dgn warna. Cat kilat ke dalam kilat. Hasil Mengikut Kreativiti Ikatan dan celupan Kain tisu. air dan air dan . PROSES DAN HASIL (PRODUK) (a) Corak Tidak Terancang teknik bahan Proses Pualaman Kertas. Batubata. jidar. Lukis dgn teknik warna air atau poster.gasing. Titiskan cairan lilin ke atas kertas untuk meninggalkan kesan. Ikatkan tisu atau kain dan celup dalam warna.). katrid permukaan kertas. kentang. kertas tiupkan pada . Tiupan warna Sedut warna ‘Straw’. air air takungan dan dan tekapkan besen kertas. tumbuhan 2)bahan buatan manusia kerusi meja rumah 3)geometri – bulat segitiga segiempat 4)abjad – rumi.1 Contoh-contoh Proses Rekaan Corak (a) Teknik Tiupan i)bancuh warna dgn sedikit air ii)titiskan warna di atas keretas lukisan iii)gunakan penyedut minuman utk meniup titisan warna itu (b) Lipatan dan Guntingan i) lukis motif di atas kertas yg sudah dilipat ii)gunting motif dan buka lipatan iii)sapukan gam dibhgn beklakang motif iv)tampal motif diatas kertas v) buat lebih dari satu utk mdptkan ulangan Cetakan Mengikut kreativiti Mengikut Kreativiti Capan bender dll. Mengikut Kreativiti Lipatan dan guntinga n Mengikut Kreativiti Resis (bawang. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling 1) alam semulajadi – bunga. Renjiskan campuran warna ke atas kertas.3. Mengikut kreativiti Kolaj Kaligrafi (b) Corak Terancang Lukisan Warna air dan kertas.

Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. 3)mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan. kayu. (e) Model Kertas.binaan cantuman skru/paku gam Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bahagian2 dicantum utk membentuk satukesatuan. fenomena atau peristiwa. papan dan sebagainya. kertas surat khabar. Teknik yang digunakan: Kimpalan. Teknik yang digunakan: Gam. Teknik yang digunakan: Jahitan.lutsinar. papan.besi dsbinya. struktur. 4)memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan.gam. Teknik yang digunakan: (c) Mobail Alatan/bahan Besi. maklumat. Bentuk yang digubah untuk tujuan membuat sesuatu objek konkrit. plastik. Teknik yang digunakan: Kimpalan. menonjolkan objek ke permukaan. akar kayu. Teknik yang digunakan: Cantuman. Digantung utk menjadikan objek bergerak. binatang atau unggas dalam konteks menampilkan semula kerangka yang boleh dipakai atau diserkup. ‘plywood’. berputar atau berombak. 9 aktiviti membentuk dan membuat binaan (a) Arca timbul (f) Diorama(b) Arca asemblaj (g) Boneka (c) Arca mobail (h) Topeng (d) Arca stabail (i) Origami (e) Model 5) memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Teknik yang digunakan: Gam. ikatan. 6) memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna.span. habuk papan. kikir pari. 11 Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bahagian/ komponen yg berlainan yg dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. zink. pisau NT. (g) Boneka Tekstil. simen. kimpalan skru Mewatakkan semula imej manusia.plastik. pengikis. . bongkah2 ‘spare-part’ kenderaan. skru. alat pengukir. kertas. Teknik hasilan: Kimpalan. 5. Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yg akhirnya (b) Asemblaj Alatan/bahan Kayu. ruang.2 ALAT.gunting.tekstil. ‘plaster of Paris’. gam. Gubahan himpunan objek konkrit yang bertemakan sesuatu cerita. ‘spare-parts’ kenderaan. Karangan laut. serangga dan lain-lain.1 PENGERTIAN AKTIVITI 1)menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk. acuan binaan (f) Diorama ‘Plywood’. binaan Kertas tebal. skru. bahan kutipan. piring plastik dan sebagainya. cat spray dan warna. 2)pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. talitemali. cantuman kimpalan Objek konkrit yang dibentuk melalui lipatan atau konsep topologi. besi. kertas pasir . acuan 10 Topik5: Bidang Kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan 5. dawai. skru. zink. tali. logam.kepingan logam dan kadbod. kertas lumat. h) Topeng ‘Papier mache’. papan dan sebagainya. BAHAN DAN TEKNIK PENGHASILAN (a) Arca timbul Alatan/bahan Kepingan kayu. logam. ‘papier-mache’ dan tanah liat. gam. gam dan tali. gangsa. plastik.gam. loyang. plastik. kimpalan. patung. Cermin.binatang. batu. Contohnya model buah-buahan. penukul. kepingan logam. imbangan dan kestabilan. batu. dan sebagainya. tampalan Asemblaj. kimpalan Model yg mewatakkan figura manusia.Pahat. ikatan Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. alat dan teknik penghasilan. Ia boleh di buat secara: Acuan. (d) Stabail Simen. buah-buahan.

dan 5. 4)bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti.bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran kemahiran seni 4) J.4 PERKEMBANGAN DAN PENGHALUSAN IDEA (a) Pemerhatian dan Kajian Visual 1)boleh berlaku dari kesedaran kualiti tampak yang tinggi melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. kpd kaedah bercapah utk mendapatkan kelainan cara.3 MENENTUKAN TEMA ATAU HAL BENDA tema atau hal benda yang penting: a) Alam Semulajadi dan Objek Persekitaran menjadikan objek2 alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya. 3)menentukan rangka dan rupa bentuk melalui pertimbangan permukaan2 yg terlibat. manusia mencipta dan membuat kipas.teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. sudu. tisu. Guilford. 3. .. kayu larik.cawan. 2. kotak-kotak. Penerokaan yang tidak henti-henti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. permainan dan peragaan. dan 4. artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa. penemuan dapatan baru akan lebih hasil/karya yg lebih bermakna. piring. 1. mentafsir dan mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. berat dan garis luar objek. kulit siput dan sebagainya. (c) Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. buah kelapa. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia dan pencipta itu sendiri. memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian. objek persekitaran pula. Amalan penyelesaian masalah. 2)Kaedah percubaan yang tidak putus-putus akan mencernakan lebih banyak idea dan menjana dapatan yg lebih unik dan berketerampilan. kelebaran. 4. 5. memerhati.objek buatan manusia(objek domestic) seperti meja.2. 3)Imaginasi memandu pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas2 kebiasaan dalam berkarya. bahan terbuang yang diguna pakai semula. memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar. matahari bintang . 2.Lipatan. keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. gam dan sebagainya. ketinggian. 5. pinggan senduk. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini adalah 2)bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping memerhati dan meneliti sfera-sfera objek yang akan dibuat. benda2 buatan manusia seperti manik. (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan.5 PENENTUAN ALAT DAN BAHAN Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan bahan2 lain ialah.seseorang artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat. periuk dan alat-alat domestik adalah asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. mencabar dan sanggup menerima rintangan. senduk. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. benda2 drp alam sekitar spt buluh. (b) Perasaan Dalaman. . Dia harus cuba dan terus mencuba. membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan. pisau. idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Bahan dan Teknik 1)proses menjadikan objek itubersifat tiga dimensi. ‘Minimal Art’ adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. 4)( Frued). Dari idea yang berbagai. bahan-bahan terbuang drp buatan manusia spt kaki kerusi yg patah. Jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan Wujudnya ‘Non-objective Art’. (c) Penerokaan Simbol dan Makna 1) pelukis tidak seharusnya duduk diam. 5. memerhati. Contohnya. 2)Frank Barron dan Irvin Child .golongan 5. mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Pada bidang yang lebih besar. (b) Perubahan Cara Bekerja 1) seseorang artis perlu mengubah dari kaedah bertumpu. Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis 1) melalui Pengalaman hidup 2) teori. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.1 Aplikasi Alat. pinang. 3)Norman Meier (1930) . 3. P. tanah liat. papan ygg telah terendam Bagaimanakah cara member kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna ini dapat dilakukan? Dgn 1.

2. 2. Proses stailisasi. pahat utk menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. Asli. Pilih teknik membuat. 8. Tajuk dan tema yang sesuai. Untuk tujuan peragaan yang mantap. menambahbaikan dan adaptasi. 3.12 5. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Bahan dan Teknik asasnya ia berkaitan dengan: 1. mengetahui bagaimana bentuk ttentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. 3. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. kukuh dan selamat. labuci. Jika arca. fungsi dan kemasan. 6. manik-manik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. selamat dan kukuh. 3. 4. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. 5. dan 12. pastikan ia kuat. . lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. 5. warna. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. imbangan dan kesatuan yang menarik. arah pergerakan mata pahat disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. 4. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. 4. 3. mengenalpasti bahagian2 yg terdpt dlm sesuatu binaan. pergerakan. 5. 5. pilihan saiz pahat. perada. Bentuk binaan menepati tema dan tajuk. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. (c) Apresiasi Secara Mudah 1. kaedah tampalan paling dominan dan sesuai. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 10.7 PERSEMBAHAN HASIL KERJA (a) Ekspresi Diri Karya yg cemerlang dari segi kualitatif dan kuantitatif mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Membuat ‘thumbnail print’ sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. 8. 7. 2. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. unsur-unsur seni. menghasilkan jenis2 bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. emulsi. .keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. kontra.. 9. Untuk arca yang menggunakan tapak. Sesuatu perkembangan (‘progress’) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yg menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. pastikan ia kuat. olahan bahan. cat kilat. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk. 7. 8. 2. minyak kayu. varnis. 7. 11. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membentuk. 6. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej. Segala lakaran ini mengambil kira dr segi kesesuaian objek. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. 4. mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi. 6. mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. 5. Syelek. Kesesuaian tajuk. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan.topeng misalnya. Kesesuaian secara keseluruhan.6 CARA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. cat alas.

-buluh perlu ditimbang utk imbangan yg betul. Wau Kucing. pahat. ragum. 3. tolok luar. Wau Bayan. 6. Gasing Uri dan Gasing Piring Bahagian gasing . 3) pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat.1. kikir. kekerasan dan keliatan. gunakan buluh yg mudahdilentur. (b) Proses Membuat Wau Proses Penerangan 1. pengarit. teknik asemble dan teknik ukir 6. buluh jenis yang kuat.Kayu. 2. gam dan kertas warna untuk corak.permainan gasing sebagai permainan masyarakat. permainan ini diperkenalkan sejak zamanpemerintahan Empayar Melaka. Trg. -dilakukan untuk membulatkan. rangka Corak untuk motif adalah berdasarkan "ora dan fauna. Kerja-kerja melarik dilakukan menggunakan alat pelarik. Kedah. kekuatan. untuk menjaga ketahanan. berus kikir.Gasing Pangkah. Pahang. Leher. Gasing Pemusing dan Gasing Hiasan. gandin. . liut dan Proses memilih ringan. Kayu dikerat dan dipotong mirip Proses bentuk kun agar senang Membakal apabila proses melarik. 2) wau masih di mainkan di negeri Kelantan.2 ALAT PERMAINAN 1)Alat permainan bermaksud alat permainan tradisi yang kebiasaannya dimainkan untuk mengisi masa lapang biasanya selepas kerja-kerja menuai padi. Wau Ikan. parang dan gunting. (a) Jenis-jenis Gasing Nama dan bentuk . besi. jangka lukis. dimainkan oleh masyarakat melayu sejak zaman dahulu lagi utk mengisi masa lapang dimainkan selepas selesai menuai padi dan berkebun. Membentuk buluh betung di jadikan tulang rangka kerana ianya kuat. plumbum dan loyang. Proses melarik meratakan. timah.1 ALAT DOMESTIK Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk memberi kemudahan dan digunakan sebagai peralatan harian kepada masyarakat tradisional pada ketika itu. -Utk membuat sayap dan ekor. Wau Merak. Perlis. Kepala dan Patak . apit. Kertas ditampal pada rangka Proses wau mengikut saiz. Turap Labu. (c) Proses Membuat Gasing Proses Penerangan 1. dipilih daripada jenis yang Memilih kayu bermutu untuk menjaga kualiti gasing agar tidak pecah. jenis gasing . gergaji Bahan .2 Gasing Gasing merupakan jenis permainan tradisi yang popular di negara ini. benang.1 Alat dan Bahan (a) Alat : senduk Bahan : tempurung (b) Alat : kukur kelapa Bahan : besi. andas. kertas kaca.Gasing Lang Laut. Bahu. 4. sesiku. Benang yang baik digunakan utk mengikat agar ianya tahan. 3. Wau Sewah. Simpai ialah lingkaran logam Proses simpai yang dipasang pada badan Gasing . menampal Kertas drp jenis yg ringan. Selangor dan Johor Di Malaysia. (b) Alat dan Bahan Alat . gunting.pada bahagian bahu. Gasing Leper. pelarik.1.2. kertas dan Kertas warna digunakan untuk corak padan membuat warna sebagai hiasan. pelayar. gerudi. Bahan: Buluh.2 Teknik Penghasilan teknik luakan. kakak tua.Pembaris. Wau Helang.13 Topik 6: Bidang Kegiatan Mengenal Kraf Tradisional Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan atau kerja-kerja mberunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja-kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing2 Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis. -Bahagian kulit buluh tidak dibuang. Permainan gasing boleh merapatkan persahabatan di antara masyarakat kampong. pemutar skru. iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 6. -bilah-bilah buluh di layur pada api sebelum dilentur. labu dan patak gasing. 6.Paksi. -memerlukan kemahiran. kapak. Wau Puyuh. -proses yg memerlukan Meraut buluh ketelitian. Wau Burung. Wau Payang (a) Alat dan Bahan Alat: Pisau raut. kertas. Wau Jala Budi. buluh 2. Wau Bulan. Wau Katak. kayu (c) Alat : tenggala Bahan : kayu 6. 4. Temin. tukul. menyamakan dan melicinkan gasing.

1)Mempulur atau tempulur ialah isi Membentuk tekat untuk motif dan ragam hias. pemidang 2) Bahagian pinggir/ tepi kain putih yg berukuran panjang persegi dimasukkan batang pinang yang telah dihaluskan. 6. ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur.3 ALAT PERTAHANAN DIRI Alat untuk mempertahankan diri dipanggil senjata merupakan alat keperluan manusia di zaman purba. Tombak. pewarna. kain dasar baldu.) Keris pada masa kini digunakan untuk upacara2 tertentu .5. kain selendang dan baju kurung. Senjata digunakan utk memburu dan mempertahankan diri. 9. Fabrik dicuci dan dibilas dengan menggunakan air biasa sebelum dijemur sehingga kering.1 Alat dan Bahan Alat . Kain yang telah dibasuh (untuk membuang kanji) dikeringkan dan diregangkan pada pemidang kayu. Tumbuk Lada. Batik terkenal dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. Petani/ Pekaka. 6. 4) Di atas kain putih ini kain baldu sebagai dasar dilekatkan dengan menyambat kasar. Canting yang berisi lilin panas (cair) digunakan untuk melakar di atas permukaan fabrik.2 Proses Menyulam Proses Penerangan 1. Semenanjung. Lembing dan Sumpit. Sundang.Pemidang kayu berkaki dan cuban.4 BATIK Batik merupakan sejenis kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mewarnakan kain. 15 6. 3)Potongan2 mempulur ini dilekatkan di atas kain dasar tekat sebelum proses menyulambenang . Negeri seperti Perak. Cara ini dilakukan untuk membuat telinga kain. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia kaedah membuiat batik . gam dan rotan saga.5. Fabrik seterusnya direbus di dlm air panas yg telah dicampur dgn sedikit debu soda (soda ash) sehingga lilin tanggal. Pedang. 1)meregangkan kain putih di atas Persiapan pemidang. pemati warna. Keris merupakan simbol kelakian Melayu. Bali. 6. Bugis Picit.majlis persandingan.4. Selangor. Badik. berus. Beladau. 3) proses menyulam/penciptaan tekat dimulakan. Proses 1)Dimulakan dengan menyiapkan penciptaan pemidang dengan meregang kain putih. perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja. disulam atau disuji. pemidang kayu. Rencong Aceh. Sewar. Majapahit. 8.6. Sumatra. tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera Sama ada ditekat. Fabrik yang telah dimatikan warna dibasuh dengan air ‘lalu’ atau air mengalir. debu soda dan pelembut kain/fabrik. Johor. Keris . 6. kertas tebal. Lawi Ayam. dapur atau plat pemanas. Bahan -Benang emas. Bahan -Kain putih.senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Motif dan corak dilakar dgn menggunakan pensil. 14 Masyarakat melayu tradisional -zaman kerajaan Melayu Melaka menggunakan senjata seperti Keris.2 Proses Membuat 1. Jembiah Lading. periuk dan bekas besar. 2.4. Bahan campuran lilin dipanaskan dengan suhu yang sederhana (lilin paraffin 60% + damar 40%).Keris (Jawa. kemudian disapu dengan pemati warna (sodium silikat) dan dibiarkan selama 8–12 jam atau direndam dalam cecair yg sama dgn tempoh yg sama ditempat yg terlindung. Jenis-jenis .Batik tulis. benang putih. batik lukis dan batik canting Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf.5 SENI TEKAT Seni tekat termasuk dalam jenis tekstil yang dihasilkan dengan cara menyulam benang ke atas kain dasar jenis baldu. Kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga rajaraja atau istana. Kinipenggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikutperedaran zaman.1 Alat dan Bahan Alat -Canting. Bahan warna disapu pada motif. 6. 4. 3. 6. dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. 7. 2) menyediakan mempulur atau isi tekatdari kertas atau rotan sega. 3. 5. 10. campuran lilin. Fabrik dibiarkan sehingga kering. Utk menegangkan kain. Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. 3) dr bhgn ini kain putih diikatkan ke bingkai pemidang. mempulur 2)Bentuk motif dilukis di atas beberapa helai kertas yang telah dilekat tindih (enam hingga lapan helai bentuk motif dipotong dan diasingkan dari kepingan kertas.

tempayan. 6. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap (‘leather hard’). ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah. angkup luar.6 Reka Bentuk Tembikar Tradisional 1)Reka bentuk tembikar dari luar tidak mempengaruhi teknik pembentukan dan penciptaan tembikar orang Melayu. Dengan teknik yang serba sederhana. tembikar dibakar dalam suhu biasa tanpa ukuran tertentu. 6. gergaji kecil. telah dapat dikesan tentang kepandaian orang Melayu membentuk dan mencipta. penyisip dan pisau kecil Bahan: Pandan. 16 7. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. 1)tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. batu sungai. Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. 1)Benang emas dari lubang merentasi bhgn batang mempulur dari titik A ke titik B. Tembikar yg siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan. daun nipah. pengayak.3 Proses 1. Di titik A benang emas akan di tindih dan diikat jahit oleh benang putih melalui jarum yg sedang matanya.2 Alat dan Bahan Alat : Pisau.6. 6. 5. 2. mengkuang. 13. bilah buluh. mengkuang. 8. 3)Tukang Melayu dapat melahirkan ciptaan yang unik terutama dari segi rupa bentuk labu dan ragam hias yang mempunyai nilai dan ciri-ciri tersendiri. pinggan. Alat jangka ialah sisir kayu atau Menjangka buluh yg bermata tajam. 9. rumput. dawai pemotong.4 Teknik Pembuatan: (a) Teknik picitan (b) Teknik lengkaran (c) Teknik kepingan (d) Teknik Lempar Alin 6.dilakukan secara salai 12.1 Alat dan Bahan Alat :Parang. 2. lidi. Daun dilurut bagi tujuan melembutkan bilah2 daun utk mengelakkanya drp bergulung 4. penggelek. pengguris dan berus Bahan: Tanah liat 6. dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan l/ belakang si pembuat. 3)Bentuk tembikar mempunyai persamaan dari segi susunan motif.2 Cara Memproses Daun Proses Penerangan 1. Semasa membentuk permukaan.6. 3. daun Jangka digunakan utk membelah daun menjadi bilah-bilah mengikut lebar yg dikehendaki. Tanah liat dijemur dan dikeringkan ditumbuk menjadi debu.7 SENI ANYAMAN Anyaman merupakan satu proses menjalin helaian daun pandan.7.7. 2)Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dr segi bentuk. rotan. 6.6 TEMBIKAR Tembikar adalah hasil barangan kraf yang diperbuat daripada tanah liat. Ayak debu tanah liat utk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah.5 Jenis Tembikar Tradisional (a) Labu Gondol atau Labu Air (b) Labu Kepayang atau Labu Pucung (c) Labu Gelugur (d) Labu Tanah (e) Labu Panai (f) Labu Kepap (g) Labu Tela (h) Labu Leper / Labu Bocong 6. Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar. rotan. Jarum yg sederhana matanya disesuaikan dgn lebar batang mempulur. Tembikar dikeras secara tanur dedah . dengan permukaan berwarna coklat. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar. corak. dibentuk dan dibakar. besen.6. paku-pakis ribu-ribu atau bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain. 6. Campur debu tanah dengan air dan kacau. Bentuk tembikar dari bawah ke atas. iaitu perkembangan daya fikiran serta tingkat kebudayaan.6. 11. tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan. Daun diikat menjadi tongkol- .4. 5)Walaupun rupa bentuk tembikar yang dicipta itu sederhana tetapia penuh dengan nilai-nilai estetik 6. alat jangka. paku-pakis. bertam. tahap demi tahap. 6. 2) tetap pada tahap teknologi primitif. kayu pembentuk. Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam. hitam dan kelabu gelap. Menyulam emas dimulakan. Daun dianginkan selama lebih Melurut kurang satu jam. 4)Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan menjadi koleksi yg membanggakan. span. Uli menjadi liut dan lembut. buluh. Tanah liat akan mendap. 4)Dari segi bentuk. kayu pengukur. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir.6. 10. pelurut. Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. 4. Daun dilayur di atas api Melayur daun sehingga kekuning-kuningan pandan atau supaya daun menjadi lembut dan mengkuang tahan lebih lama. daun serdang. 3. papan golek. periuk.rampai dan lidi. Daun dilurut dgn menggunakan pelurut. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri.

8 SENI UKIRAN KAYU Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yg digunakan utk menghiasi rumah kediaman yg menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu.4 Kelarai Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dan pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi. cetar. (e) Buka ikatan daun dan jemur di tempat yang teduh sehingga kering (f) Dilurut daun sekali lagi sehingga lembut. Bahan : Kayu 6. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. Alat penyisip digunakan. ketam. Alat ini diperbuat daripada buluh. 5.3 Teknik dan Proses Anyaman Proses Penerangan 1. (b) Masukkan bahan pewarna.1 Fungsi Ukiran Seni ukiran kayu berfungsi sebagai hiasan di bahagian-bahagian bangunan. Contoh (a) Pintu (b) Siling (c) Dinding (d) Tebar layar (e) Cucuran atap (f) Ambang tingkap (g) Dinding separuh tingkap (h) Katil (i) Kerusi (j) Almari 6. Proses mencelup warna 4. Tidak dapat berfungsi sebagai alat 6. Tongkol-tongkol direndam selama dua hari dua malam utk melunturkan warna asal daun yang hijau itu. Tongkol daun kemudiannya dibuka utk dicuci dan dijemur sehingga kering. Kelarai ini dilakukan serentak dengan proses anyaman. Kerat 6. makam.7.8.8. kikir. -Mengepai merupakan proses mematikan tepi anyaman tikar supaya tidak terburai. perabot. kepala sampan. pisau. masjid.daun mempelas. Hujung lebihan daun direncongkan untuk memudahkan kerja sisipan Pisau kecil yang tajam digunakan untuk memotong lebihan bilah anyaman bagi tujuan kemasan. (d) Daun dikeluarkan dan cuci dengan air bersih. Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas. -dilakukan bagi mengelakkan anyaman daripada terburai. berus. Lagang dikenali sebagai proses menaja.3 Alat dan Bahan Alat : Gergaji tangan. berus syelek.4 6. (c) Kelarai bunga cengkeh(d) Kelarai tampu manggis (e) Kelarai bunga mempelas (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau AK KENDIRI 6. -melibatkan tiga langkah.Merendam .7. Pepeh atau lepih 17 Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak dan mendpt tempat yg istimewa di kalangan masyarakat Seni ukiran Melayu diperlihatkan pada istana. tongkol sebelum direndam.8. Anyaman 6.2 Jenis Kayu untuk Ukiran (a) Cengal (b) Merbau (c) Nyatoh (d) Jelutung (e) Berlian (f) Jati (g) Sena 6. iaitu tempat anyaman dimulakan. Daun akan bertukar warna menjadi warna putih pasir (a) Kuning – kunyit (b) Jingga dan merah – buah kesumber India (c) Biru tua dan biru – daun mengkudu (d) Hitam – buah pokok arang (e) Hijau – daun bemban (a) Panaskan air bersih sehingga mendidih. perabot serta peralatan rumah. alat kelengkapan dapur. Setiap bilah daun dibentuk seperti huruf V di tengahnya. Anyaman sudut disebut juga sebagai anyaman bucu Turut dikenali sebagai anyaman mati pada tepi tikar untuk mengakhiri kerja anyaman. pengikis. 5. Dirancang dgn menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat. rumah.4 Teknik Mengukir Teknik Penerangan 1. Anyaman lengkap dihiasi dengan kelarai. Ukuran pjg tikar bergantung kepada ukuran lagangnya. 2. Boleh juga dianyam secara berasingan dan kemudian dijahit pada barangan yang dikehendaki. (c) Masukkan daun yang telah diikat dan biarkan selama lebih kurang setengah jam. Dibuat tidak menembusi bahagian Bunga timbul belakang dan boleh menggunakan silat atau tidak. Mengayam tengah dilakukan di tengah / badan sesuatu anyaman di mana daun diselang–selikan secara menegak dan melintang dengan sehelai di atas dan sehelai lagi di bawah. Nama kelerai: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah . pahat. Sisip . 6. senjata dan peralatan untuk kegunaan harian. Lagang merupakan tulang sesuatu ciptaan anyaman. Pewarnaan daun secara tradisional 3. Air rendaman ditukar dua kali sehari.8.

Geomerti 8. 11. 5. Belah kayu dan biarkan kering. Silat Leper 18 . Kosmos 7.6 Aplikasi Ukiran Kayu boleh dilihat pada binaan berikut: 1.5 2. 6. 8. 6. 5. 7. Istana Balai Besar Kedah.8. 6. Kuala Kangsar. 2. dibuat pada papan yg ditebuk. Mempunyai reka bentuk yg indah dan halus seni kraf tangannya.8. 9.8 Jenis-jenis Silat 1. guna gerudi 6. Ratakan bahagian dasar. Perak. dua jenis papan tebuk papan tebuk silat dan papan tebuk tidak silat. Istana Tengku Nik .7 Motif Ukiran 1. Itik Pulang Petang 3. Ukiran timbul – bahagian yang hendak dibuang. Masjid Kampung Keling. Melaka. 10. Istana Jahar – Kelantan. ditebuk guna pahat. Kepala Cicak 5. Rumah-rumah kayu di Perlis – Melaka dan Johor. 4. 7. varnis atau syelek bagi tujuan kemasan. Membuat ukiran silat. berfungsi sebagai alat pengaliran udara secara t radisional. Licinkan ukiran guna kikir pari. Flora 2. Silat Serong 5. Ukiran tebuk – bahagian yg hendak dibuang. selasar. 8.Muzium Induk Negeri Trg 4. Proses melicinkan ukiran diulang guna daun mempelas dikuti dgn daun lalang kering.mengaliran udara tradisional. 2. huruf dan reka corak pada bahagian lambar. Istana Sri Menanti Negeri Sembilan. Pilih kayu ikut kematangan dan urat yg cukup pejal. bahagian atas pintu dan dinding. Silat Minangkabau 4. 3. Unduk-unduk 6. silang.8. Kayu yang sudah cukup kering dibelah dan diketam. Corak bunga ditekap pada permukaan kayu. 2. Silat Dada Tuma SEMAK KENDIRI 6. 1. 6.8. Rumah Pak Ali Gombak Selangor. Silat Belah Rotan 3. Papan tebuk Bentuk ukiran digunakan adalah awan larat. Kaligrafi 6. Gunakan kiwi kayu. Istana Kenangan di Bukit Candan. 3. Corak diukir guna pisau wali. Badak Mudik 4.5 Proses Mengukir .

aktiviti dan alatan Minggu ke……. membeza.kemahiran.1. (b) Kemahiran-kemahiran (i) kemahiran perlakuan. (d) pengelolaan pelajaran. Kesinambungan tajuk iv) mengambil kira perbezaaan kebolehan pelajar. m/p tahun kemahiran isi akt alatan . dan (iii) kemahiran-kemahiran yang dicadangkan adalah kemahiran perlakuan. d (h) aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. menyatakan obj. dan Mata pelajaran. keperluan dan kebolehan pelajar. muridmuriddiharapkan dapat mengenal.guru. (c) kaedah pengajaran. pengetahuan budaya dan persepsi. 19 (v) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam (rancangan harian): Bidang Tajuk Objektif Kemahiran Aktiviti Alatan / bahan Nilai murni 7. akt dan strategi (ii) Objektif pelajaran bersesuaian dgn kebolehan pelajar.3 Format Rancangan Tahunan dan Semester Huraian Sukatan Pelajaran perlu dirujuk semasa menyediakan rancangan pelajaran. Memperlihatkan urutan. jalinan dan ruang). mengembangkan daya kreatif serta menajamkan daya pengamatan dan diskriminasinya. Topik 7 Perancangan Dan Persediaan Mengajar 7. 3)Utamakan Perkembangan diri individu secara menyeluruh dan bersepadu termasuk penyerapan nilai-nilai murni 4)aspek-aspek yang perlu diberi perhatian (a) rancangan pengajaran.2 PERSEDIAAN MENGAJAR (a) Menulis Hasil Pembelajaran . (a) Rancangan Tahunan dan Semester (i) Berdasarkan Sukatan pelajaran dan huraian yang dibahagikan mengikut penggal. (e) teknik penyoalan. dapat membuat persediaan yang rapi agar dapat meningkatkan keberkesanan p&p dengan memberi tumpuan kepada: (a) perkembangan pelajaran yang berperingkat (b) kesinambungan rancangan pengajaran.1 PERSEDIAAN RANCANGAN TAHUNAN DAN SEMESTER 7.1. (b) Rancangan Mingguan (i) adalah perincian daripada rancangan penggal menunjukkan kesinambungan dan perkembangan pelajaran dari seminggu ke seminggu. membuat dan menilai aspek yg berkaitan dengan bidang seni di peringkat asas. (ii) kegiatan yang dicadangkan (melukis dan membuat gambar. Tiga faktor hasil pembelajaran yang harus anda gabungkan selari ialah: (i) unsur-unsur seni (garisan. membentuk dan membuat binaan dan memperkenalkan kraf tradisional). (d) perkembangan daya kreatif pelajar.1 Kepentingan Rancangan Tahunan dan Semester 1)berpusatkan pelajar -adakan aktiviti interaksi lisan yg merangsangkan pemikiran dan imaginasi pelajar serta meyakinkannya untuk berkomunikasi secara rasional dan logik. rupa. (h) penyerapan nilai-nilai murni masyarakat. bentuk. membuat rekaan dan corak. (c) kesinambungan jenis aktiviti. (e) kepelbagaian bahan-bahan seni. (f) penyertaan pelajar. (f) penyesuaian alat/bahan. (b) persediaan guru dan pelajar. Perkara-perkara yang perlu dinyatakan ialah: a)kegiatan/bidang b)jenis aktiviti c) isi kandungan d) kemahiran e) bahan/alat f)catatan (ii) merangkumi aspekaspek: a) Melukis dan menggambar b) mereka dan mencorak c)membentuk dan membina d)mengenali kraf tradisional (iii) Rancangan penggal mestilah mengikut peringkat perkembangan dan mempunyai kaitan di antara tajuk yang dirancang. (g) pemupukan nilai estetik dan etika.2 Tujuan Rancangan Pengajaran 7. (ii) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam rancangan mingguan: (c) Rancangan Harian i) disediakan jelas dan tepat. 7. . warna. 2)sesuai dengan minat.1. (ii) pengetahuan budaya.tahun. (g) kesinambungan gerak kerja individu/kumpulan. isi kandungan. dan (i) penilaian kemajuan pelajar. (iii) Rancangan harian menggambarkan perkembangan pelajaran sebelumnya. nilai yg hendak diserapkan dinyatakan dgn jelas mempunyai kaitan dengan tajuk.

bercerita. anda sebagai guruhendaklah: (i) mempunyai pengetahuan serta kemahiran terhadap topik atau tajuk dan kaedah pengajaran yang sesuai. penerangan dan demonstrasi. bahan-bahan kutipan dan gentian lebih menghidupkan lagi suasana pembelajaran. pengetahuan dan pengalaman serta minat pelajar dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang tersedia. dan (iv) memperkenalkan kraf tradisional. satu tajuk dan satu jenis bahan Salah satu cara pendekatan yang lebih mencabar kreativiti kanak-kanak ialah dengan berinteraksi dalam kumpulan. Dalam lingkungan masa yang terhad.1 Memilih Strategi dan Merancang Aktiviti Biasanya. (iii) mempelbagaikan jenis aktiviti untuk satu jenis bahan dan tajuk. (iii) memperolehi berbagai jenis alat bantu mengajar yang sesuai. mingguan dan harian. contohTeknik gabungjalin Pendidikan seni dan bahasa (g) Isu dan Kesan dari Pengajaran dan Pembelajaran (h) Persediaan Guru Di samping perancangan penggal. (iii) Tentukan cukup masa untuk mengendalikan program pendekatan cara kumpulan. (MS124-126) 7. (i) mempelbagaikan aktiviti dan bahan untuk satu satu tajuk. (ii) membuat kajian dan rujukan yang diarahkan sebelum pelajaran yang diarahkan serta menyediakan soalan-soalan. (ii) membuat rekaan dan mencorak.2. atau (iv) mempelbagaikan tajuk untuk satu aktiviti. simulasi UTK memberi peluang kepada . (iii) buku-buku skrap. jelas dan dapat diukur prestasinya sebagai hasil satu unit keseluruhannya (ii) Tidak terlalu banyak kemahiran yang hendak disalurkan . satu aktiviti. (i) Persediaan Pelajar pelajar bersedia dengan: (i) alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. (v) menentukan tempat yang sesuai untuk pengajaran. Sesuaikan kemahiran-kemahiran perlakuan yang sama untuk beberapa aktiviti yang ditetapkan.kaedah inkuiri penemuan. Teknik pula seperti nyanyian.(iii) perkembangan persepsi atau pengamatan. lawatan/kegiatan di luar bilik darjah. tetapi teknik p&p boleh menghapuskan sebahagian besar masalah tersebut. 7. (iii) membentuk dan membuat binaan. lakonan. Alat tidak cukup .2 Memilih Kaedah dan Teknik Pengajaran 1) hendaklah sesuai dengan Objektif dan isi kandungan pelajaran.dibeli. idea-idea yang sesuai. 20 Contoh C – Mempelbagaikan jenis aktiviti untuk satu jenis bahan dan tajuk. sampul lukisan dan buku lakaran. Contoh B – Mempelbagaikan kegunaan bahan dalam satu jenis aktiviti. 2)Pelbagai kaedah yang boleh digunakan .2. (v) Rancangkan aktiviti yang mudah atau senang tetapi menarik dan berkesan. pada jangkaan umum tentu membangkitkan beberapa masalah. (b) Beberapa faktor penting yang anda perlu sedari di dalam merancang program pendekatan secara kumpulan adalah seperti berikut: (i) Objektif pelajaran dan pembelajaran tepat. (c) Kegiatan/Aktiviti (i) melukis dan membuat gambar. (ii) sentiasa bersedia dengan alat bahan pelajaran yang hendak digunakan. kuiz. (iv) sentiasa peka dan memahami tentang keperluan dan masalah pelajar. Cara mempelbagaikan aktiviti dlm pengajaran Contoh A – Mempelbagaikan aktiviti dan bahan untuk satu tajuk. (iv) Adakan kemudahan dan kelengkapan yang cukup untuk kanak-kanak. catatan. projek individu/kumpulan. Contoh D – Mempelbagaikan tajuk untuk satu aktiviti. (ii) mempelbagaikan kegunaan bahan dalam satu jenis aktiviti. tayangan bahan-bahan visual. (d) Jenis Terdapat 18 jenis aktiviti yang disarankan untuk membantu menyalurkankemahiran-kemahiran dalam Pendidikan Seni (e) Kandungan Isi motif yg dpt dikaitkan kedlm p&P Aspek inilah yang menentukan penyerapan dan hubungan nilai-nilai kepekaan murid terhadap alam sekeliling mereka. (f) Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Masa untuk Pendidikan Seni ialah 60 minit seminggu. puisi.

Sesuai utk akt 2D dan 3D Aktiviti yg diberi adalah utk mengelakan kebosanan lebih mencabar spy murid lebih berdikari Cth strategi yg boleh digunakan ialah belajar cara belajar. d)pendedahan pelajar kepada pelbagai jenis bahan sumber e)pelajar berlatih dpt proses mengesan dan menyelesaikan masalh (iv) Persediaan dan perancangan mesti teliti sebelum pelajar diberi sesuatu aktiviti yang dijalankan.4 Aktiviti Pengayaan dan Pemulihan Aktiviti pengayaan diberi kepada murid kumpulan cerdas sebagai akt tambahan utk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiranyg telah dikuasai. 7. memberitahu pelajar tentang sumber-sumber yang diperlu dirujuk. Guru perlu member bimbingan yg lebih dan murid perlu mahir dlm Sesutu kemahiran sebelum beralih ke pada kemahiran yg lain.3. memerhati dan mendengar. 7. Majalah. 3)Penerangan konsep-konsep lebih berkesan 4) adakan koleksi bahan tersebut untuk memudahkan penyampaian pelajaran mereka serta mewujudkan motivasi di kalangan pelajar. Pelajar dikehendaki mengumpul bahan2 yg perlu. Cth strategi – masteri Pemulihan penting utk mengembangkan potensi murid. gambar foto. Aktiviti pemulihan adalah perlu bagi murid yg menghadapi masalah/kesukaran belajar dlm menguasai kemahiran psv. Melibatkan Kajian2 penerokaan dgn menggunakan bahan2 dari alam sekitar Kaedah ini boleh digabungkan dgn kaedah inkuiri penemuan pada masa-masa tertentu. gambar. carta langkah ii) bahan maujud cth bahan sebenar buah-buahan. (b) Bahan Yg Boleh Menjelaskan Konsep Berdasarkan Pengalaman Sedia Ada Murid . (ii) boleh dirancang dan dilaksanakan bagi individu atau kumpulan bersesuaian dengan objektif dan aktivitipelajaran . Berpusatkan guru dan penyampaian isi kandungan pelajaran adalah melalui penerangan alat/bahan tunjuk ajar penyertaan pelajar adalah digalakkan di dalam interaksi lisan dan demonstrasi. c)pelajar mempelajari cara mendptkan sesuatu yg diperlukan c)menajamkan deria pelajar – deria penglihatan dan perasaan.3 Diskripsi Beberapa Kaedah Pengajaran (a) Kaedah Inkuiri-penemuan Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses mengingat kembali.1 Sumber P&P (a) Bahan Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi i) bahan bergambar cth lukisan . 21 7.3 MENYEDIAKAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG SESUAI DGN ISI PELAJARAN 1) guru harus bijak memilih sumber/ alat bantu mengajar. menganalisis. menyoal.dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah. (c) Kaedah Projek Individu/Kumpulan Samada individu/kumpulan sesuai bagi semua jenis akt yg dirancang dan mengambil masa yg lebih panjang. akses kendiri atau kajian masa depan. melakar. Spy dapat meningkatkan daya pemikiran daya kreativiti dan pemahaman pelajar. 3)berpusatkan pelajar dan dipelbagaikan supaya pelajar dapat menyertai proses pengajaran dan pembelajaran dengan aktif dan merangsangkan pelajar 7. (d) Lawatan/Kegiatan di Luar Bilik Darjah P&P dalam aspek asas senireka. Guru menentukan jenis aktiviti dan langkah-langkah untuk menjalankannya. merumus. s/khabar. (e) Tayangan Bahan-bahan Visual 1)adalah satu kaedah yang dapat memberi motivasi serta menimbulkan perasaan ingin tahu dikalangan pelajar dgn menggunakan lutsinar OHP dan gambar-gambar slaid 2) dapat menghidupkan pelajaran di dalam bilik darjah sambil menajamkan focus pemerhatian pelajar. membuat analisa. menyelidik.2. melukis. (iii) Antara faedah-faedah kaedah inkuiri penemuan a) pelajar mempelajari sesuatu dgn bimbingan guru yang minimum. b)hasil kajian dan penerokaan melalui usha pelajar sendiri.murid mengasahkan kemahiran-kemahiran berikut seperti memerhati. semua benda alam semula jadi dan alam benda. membina keyakinan utk belajar dgn kadarnya sendiri. menilai dan membuat rujukan. menyoal.menyiasat serta mengumpul dan mengelaskan maklumat.2. mengkaji. menjalankan eksplorasi. membanding serta menaakul. mengumpul maklumat. calendar. (b) Kaedah Penerangan dan Demonstrasi Sering kali digunakan. menghasilkan dan menggunkan sumber bahan p&p – jika berkesan guru dpt menentukan tahap pencapaian secara kolaboratif dan koperatif 2)Guru perlu menentukan dan mengenalpasti sumber p&p mengikut pertimbangan peringkat pengutaraan tampak kanak2. lawatan dan kegiatan di luar bilik darjah adalah kaedah yang sesuai digunakan.

(c) Penggunaan Teknologi Cth OHP. pemikiran kritis dan kreatif dan peristiwa yg pernah di lalui.televisyen. slaid. pengalaman masa lalu. imaginasi. komputer .Cth kreativit murid. radio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->