ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL

CARA MENGATASI ISU-ISU YANG MELIBATKAN MASALAH PENGGUNAAN MASA DAN MUNGKIN BERLAKU DI SEKOLAH

DISEDIAKAN OLEH: NURUL AYUNI BT AZIZAN NURUL SU’AIDAH BT OTHMAN RAZNIZA BT MOHAMMAD SITI NUR HANIS BT HAMIDAN NAMA PENSYARAH: DR MADZNIYAH BT MOHD JAAFAR

.MASALAH PENGGUNAAN MASA  Di Malaysia.  Sepanjang tempoh ini.  Isu penyalahgunaan ini jarang tersiar di media massa kerana ianya lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah.15. waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7.30 pagi hingga 1. tetapi adalah penting bagi kita untuk membendung isu ini daripada terus menular. iaitu lebih kurang enam jam tidak termasuk aktiviti kokurikulum pada sebelah petang. murid – murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

 Guru tidak menepati masa keluar daripada kelas.  Guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian. . Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah adalah guru tidak menepati masa memasuki kelas.  Guru tidak menyampaikan isi pengajaran dengan bersungguh-sungguh.

. berniaga di pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari dan banyak lagi. Guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook.  Guru melakukan kerja sambilan di malam hari (misalnya mengajar tuisyen. ber’chatting’. bergosip. melepak di kantin dll.

 Merupakan ciri penting dalam hidup yang sihat. .PENGURUS MASA  Menurut Stephen Covey (1989) dalam bukunya “The Seven Habits of Highly Effective People” menyatakan konsep masa harus dilihat secara menyeluruh dalam seluruh aspek yang melibatkan kehidupan manusia.  Mampu menguruskan masa secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan apa yang telah anda lakukan.  Merujuk kepada cara menguruskan masa agar mencapai matlamat .

menulis dengan cepat untuk menjimatkan masa iv. Belajar berkata “maaf tidak boleh” kepada jemputan dan pekerjaan yang tidak penting.TAKTIK PENGURUSAN MASA Tentukan keutamaan anda ii. Kuasai jalan pintas iaitu kemahiran membaca dengan laju. Rancanglah masa depan dan tulis rancangan tersebut iii. . i.

Elakkan menangguh kerja ix. keluarga.v. Memanfaatkan teknologi seperti komputer . Mengikuti kursus dan seminar yang meningkatkan kemahiran diri vii. Delegasikan kerja yang dapat dilakukan oleh orang lain. . dan masyarakat merancang dengan baik. vi. Seimbangkan hidup untuk kerjaya. gunakanlah sebaiknya viii.

vii. Jika berjaya dalam sehari. ii. cuba buat jadual aktiviti dalam masa seminggu . v. Senaraikan semua aktiviti yang dijalankan dalam satu hari Susun atur aktiviti berdasarkan kepentingannya Elakkan menyenaraikan aktiviti yang tidak berfaedah Agihkan masa dalam satu hari untuk setiap aktiviti Buat satu jadual untuk untuk aktiviti anda dengan masa yang diperuntukkan Disiplinkan diri melakukan semua aktiviti yang telah anda tetapkan. vi.KAEDAH MENGURUS MASA DENGAN BAIK i. iv. iii.

KONSEP PERANCANGAN TUGASAN PDCARajah 2 PLAN DO CHECK ACT .

 Peringkat (Do) iaitu Buat dan Bergerak. iaitu seorang guru harus mempraktik segala perancangan yang telah dilakukan supaya tidak tergendala. guru perlu (check) atau periksa semual setiap aktiviti dijalankan.  Setelah pelaksanaan tugasan dibuat. . pertama sekali seorang guru harus merancang (Plan)pelaksanaan tugasan. memerlukan guru bekerja dan bertindak mengikut jadual supaya dapat mendisiplankan diri berdasarkan jadual yang dirancang. Berdasarkan Rajah 2.  Pada peringkat (Act) pula.

AKIBAT TIDAK MENGURUSKAN MASA DENGAN BAIK  Membazir banyak masa yang berfaedah  Menjadi tidak produktif  Mendapat stress  Menjadi cemas dan bimbang  Bertambah gusar dan mudah marah  Gagal menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan .

AKIBAT MENGURUSKAN MASA DENGAN BAIK  Lebih terurus  Produktif  Kurang tertekan  Beroleh kegembiraan  Mempunyai banyak masa untuk melakukan aktiviti yang lebih bermakna dalam kehidupan .

. Komunikasi iii. Penumpuan i.KESAN PENGURUSAN MASA KEPADA GURU Mengubah tabiat lama yang negatif ii.

2008).  Mengemukakan tuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu. .MASALAH PENGGUNAAN WANG  Contoh. seorang guru telah ditahan oleh pihak berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yang mengandungi butir palsu (Berita Harian.  Antara contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar.  Melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian.

 Guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri.  Guru tidak mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid. .

 Konsep pengurusan kewangan yang lemah – berbelanja melebihi pendapatan dan seterusnya terperangkap dalam masalah hutang yang bertimbun-timbun.PENGURUSAN KEWANGAN  Punca utama kerana mereka tidak mengetahui ilmu menguruskan kewangan dengan betul.  Konsep pengurusan kewangan dengan betul – merancang perbelanjaan. merancang untuk masa depan dan masa yang sama menyelesaikan masalah kewangan. .

Cthnya terpaksa menguruskan pungutan yuran murid di kelas anda. . Cabaran semasa di sekolah :  Pengurusan wang berkaitan dengan profesional perkhidmatan yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah  Pengurusan kewangan peribadi anda sendiri khususnya yang melibatkan bayaran gaji semasa.

 Pengurus kewangan peribadi yang cekap memerlukan setiap guru merancang setiap perbelanjaan yang akan dilakukan.  Perkara yang perlu diuruskan terlebih dahulu:  Kenalpasti KEPERLUAN lawan KEMAHUAN (utamakan keperluan dalam berbelanja)  Sediakan peruntukan “emergency buffer” (akaun kecemasan)  Buat keputusan bagaimana wang PATUT dibelanjakan dari awal lagi. (kawal diri secara psikologi – rasional dan bukan emosional) .

( jangan berangan-angan bonus yang akan dapat bulan depan tapi uruslah bajet yang sedia ada) . simpan RM12000 dalam 10 tahun dan menunaikan haji)  Kenalpasti kebocoran dalam corak perbelanjaan dan jangan ulangi lagi kebocoran tersebut. (Cth beli komputer riba RM1600. Fokus pada matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Letakkan keazaman yang tinggi dalam minda dan jiwa akan sesuatu yang realistik untuk dicapai dalam tempoh masa yang praktikal. (elak beli barang yang kurang penting dan yang masih elok – beli telefon bimbit baru)  Rancang kewangan mengikut pendapatan sekarang bukan pendapatan ramalan.

kurangkan aktiviti berbelanja) . aktiviti makan ‘di luar’ perlu dikurangkan. Ingatkan diri akan kepentingan berbelanja secara berhemah untuk kebaikan diri sendiri dan menjamin keteguhan hubungan kasih sayang bersama keluarga dan lain-lain. Jika banyak buku rujukan semester ini perlu dibeli. ( wang yang cukup berkat penting untuk kelangsungan hidup dan juga membantu menggembirakan hati saudara terdekat dan orang yang tersayang)  Sesuaikan dengan perubahan semasa atau keluarga. (cthnya pilih tempat berbelanja yang menawarkan harga yang lebih rendah dan jika ahli keluarga bertambah.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

     WZYaTS `STS` SS SZYZWYS`X [aZS_ WZa\aSZ .

    [Z`[_W[^SZY Ya^a`WS V`SSZ [W \S TW^aS_S W^SZS WS_aSZ Zb[_ VSZ \W_SZSZ W^SSSZ SZYWZYSZVaZY Ta`^ \S_a W^`S S^SZ# Z`S^S U[Z`[ SZ\WZ SSYaZSSZ cSZY SZY TW^Sa V _W[S SVSS _W\W^` WS_S a^V WTW Taa S`b` `STSSZ aZ`a VS\S`SZ [_ WZ VS^\SVS \WZYWVS^ WSaSZ \WTWSZ `SZ\S WZYa` `S`SUS^S \WTWSZ WZYWaSSZ `aZ`a`SZ \W^SSZSZ SZY WZYSZVaZY Ta`^SZ SZY\S_a .

a^aWZYa`\ a^SZ S_ VS^\SVS \WSS^ `W`S\ `VS WZ W^SSZZ S W\SVS \S _W[S VWZYSZ `aaSZ WTWSZSSZ cSZY `W^_WTa` aZ`a W\WZ`ZYSZ V^ a^a`VS WZYWaS^SZ ^W_` TSY _W`S\ \WTS S^SZ SZYVSaSZ a^V .

   aZUS a`SS W^SZS W^WS `VS WZYW`Sa a WZYa^a_SZ WcSZYSZ VWZYSZ TW`a [Z_W\ \WZYa^a_SZ WcSZYSZ VWZYSZ TW`a Ê W^SZUSZY \W^TWSZSSZW^SZUSZY aZ`a S_S VW\SZ VSZ S_S SZY_SS WZ WW_SSZ S_SS WcSZYSZ [Z_W\ \WZYa^a_SZ WcSZYSZ SZYWS Ê TW^TWSZS WWT \WZVS\S`SZ VSZ _W`W^a_Z S `W^\W^SZYS\ VSS S_SS a`SZY SZY TW^`TaZ`TaZ .

STS^SZ _WS_S V _W[S WZYa^a_SZ cSZY TW^S`SZ VWZYSZ \^[XW_[ZS \W^VS`SZ SZYVS^SSZ [W \S \WZYa^a_SZ _W[S WZYa^a_SZ WcSZYSZ \W^TSV SZVS _WZV^ a_a_Z S SZYWTS`SZ TS S^SZ YS _WS_S `Z S `W^\S_S WZYa^a_SZ \aZYa`SZ a^SZ a^V V WS_ SZVS .

WZYa^a_ WcSZYSZ \W^TSV SZYUWS\ WW^aSZ _W`S\ Ya^aW^SZUSZY _W`S\ \W^TWSZSSZ SZYSSZ VSaSZ W^S^S SZY\W^a Va^a_SZ `W^WT VSaa WZS\S_`  ScSZ   a`SSSZ W\W^aSZ VSS TW^TWSZS WVSSZ \W^aZ`aSZ WW^YWZU TaXXW^SSaZ WUWS_SZ aS` W\a`a_SZ TSYSSZS cSZY VTWSZSSZ VS^ ScS SYScS V^ _WUS^S \_[[Y Ê ^S_[ZS VSZ TaSZ W[_[ZS .

[a_ \SVS S`SS` WcSZYSZ SZYS \WZVW VSZ SZYS \SZSZY W`SSZ WS SSZ SZY`ZYY VSS ZVS VSZ cS SSZ _W_aS`a SZY^WS_` aZ`a VUS\S VSS `W\[ S_S SZY\^S`S` TW [\a`W^ ^TS # _\SZ # VSS `SaZ VSZ WZaZSSZ S WZS\S_` WT[U[^SZ VSS U[^S \W^TWSZSSZ VSZ SZYSZ aSZY SY WT[U[^SZ `W^_WTa`WS TW TS^SZY SZYa^SZY \WZ`ZY VSZ SZYS_ W[ Ê TW `WWX[Z TT` TS^a SZUSZY WcSZYSZ WZYa` \WZVS\S`SZ _WS^SZY TaSZ \WZVS\S`SZ ^SSSZSZYSZ TW^SZYSZSZYSZ T[Za_ SZYSSZ VS\S` TaSZ VW\SZ `S\ a^a_S TSW` SZY_WVS SVS .

ZYS`SZ V^ SSZ W\WZ`ZYSZ TW^TWSZS _WUS^S TW^WS aZ`a WTSSZ V^ _WZV^ VSZ WZSZ W`WYaSZ aTaZYSZ S_ _S SZY TW^_SS WaS^YS VSZ SZSZcSZY SZYUaa\ TW^S` \WZ`ZY aZ`a WSZY_aZYSZ Va\ VSZ aYS WTSZ`a WZYYWT^SSZ S` _SaVS^S `W^VWS` VSZ [^SZY SZY`W^_S SZY W_aSSZ VWZYSZ \W^aTSSZ _WS_S S`Sa WaS^YS U`Z S \ `W\S` TW^TWSZS SZYWZScS^SZ S^YS SZYWT ^WZVS VSZ S S WaS^YS TW^`STSS`b` SSZ V aS^\W^a Va^SZYSZ S TSZ S Taa ^aaSZ _WW_`W^Z \W^a VTW a^SZYSZ S`b` TW^TWSZS .

 Ÿ  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful