P. 1
STRATEGI & TEKNIK BERCAKAP

STRATEGI & TEKNIK BERCAKAP

|Views: 2,380|Likes:

More info:

Published by: Nahiza Binti Suhimin on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 Asal Usul Bahasa Melayu
 • 2.0 Tempat asal usul Bahasa Melayu
 • 3.0 Perkembangan Bahasa Melayu
 • 3.1 Bahasa Melayu Kuno
 • 3.2 Bahasa Melayu Klasik
 • 3.3 Bahasa Melayu Moden
 • 3.4 Bahasa Melayu dalam Kerajaan Sriwijaya
 • 3.5 Bahasa Melayu dalam Zaman Melaka dan selepasnya
 • 3.6 Bahasa Melayu dalam Zaman Pemerintahan Belanda dan Inggeris
 • 4.0 SISTEM BUNYI BAHASA MELAYU
 • 5.0 ALAT-ALAT PERTUTURAN DAN FUNGSINYA
 • 6.0 PENGHASILAN BUNYI
 • 7.0 PENGHASILAN BUNYI VOKAL
 • 8.0 PENGHASILAN BUNYI KONSONAN
 • 9.0 KONSONAN PINJAMAN DALAM BAHASA MELAYU
 • 10.0 ARTIKULASI TAMBAHAN
 • 11.0 DIFTONG
 • 12.0 Definisi Kemahiran Bercakap atau berkomunikasi
 • 13.0 Bentuk komunikasi
 • 13.1 Komunikasi Sehala
 • 13.2.1 Kepentingannya
 • 13.2.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah
 • 13.2.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan
 • 13.3 Komunikasi Lisan
 • 13.4.1 Perbincangan, Ucapan, Pembentangan
 • 13.4.2 Mesyuarat
 • 13.4.3 Perbualan Telefon
 • 13.5 Komunikasi Berkesan
 • 14.0 Kemahiran Mendengar
 • 15.0 Meningkatkan Keberkesanan Komunikasi Dalam Kalangan Murid
 • 15.1 Kemahiran Berunding
 • 16.0 FONOLOGI
 • 16.1 ASPEK SEBUTAN
 • 16.2 ASPEK INTONASI
 • 16.3 ASPEK TEKANAN
 • 16.4 ASPEK KELANCARAN
 • 17.0 LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN MUTU PERTUTURAN
 • 17.1 ASPEK SUARA
 • 17.2 ASPEK SEBUTAN DAN INTONASI
 • 17.3 ASPEK BENTUK BAHASA LISAN DAN PEMILIHAN KATA
 • 17.4 ASPEK GAYA PENYAMPAIAN
 • 17.5 ASPEK TATATERTIB BERCAKAP
 • 18.0 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA MELAYU
 • 19.0 AKTIVITI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERCAKAP DALAM BAHASA MELAYU
 • 19.1 Mengadakan perbualan, dialog atau soal jawab
 • 19.2 Perbahasan
 • 19.3 Lakonan
 • 19.4 Perbincangan
 • 19.5 Membuat laporan
 • 19.6 Kuiz
 • 19.7 Membuat arahan
 • 20.0 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR
 • 20.1 Teknik tunjuk cara atau demonstrasi
 • 20.2 Teknik soal jawab
 • 20.3 Latihan korus
 • 20.4 Teknik berteriak
 • 21.0 Kemahiran bertutur sebagai satu kemahiran sosial
 • 22.0 Masalah sebutan penutur yang lemah
 • 22.1 Membandingkan sebutan
 • 22.2 Menyenaraikan perkataan
 • 22.3 : Menyebut perkataan yang mudah
 • 22.4 : Membezakan kesilapan
 • 22.5 : Meniru irama dan intonasi
 • 23.0 Cara menguasai pengusaaan bertutur
 • 23.1 : Lakukan semua aktiviti bahasa di dalam bilik darjah
 • 23.2 : Berinteraksi dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain
 • 23.3 : Berlatih secara senyap
 • 23.4 : Bersedia hendak berkomunikasi
 • 23.5 : Belajar menerima ketidakpastian
 • 23.6 : Tidak takut membuat kesilapan
 • 24.0 Cara meningkatkan perbualan tidak lancar
 • 24.1.1 : Gunakan perkataan yang sinonim
 • 24.1.2 : Menggunakan sumber pembaca sendiri
 • 24.1.3 : Hindari masalah
 • 25.0 Pentingkan Pertuturan berkesan kepada seseorang guru
 • 25.1.1 : Sistem peperiksaan Bahasa Malaysia
 • 25.1.2 : Latihan Guru Bahasa Malaysia
 • 25.1.3 : Sikap Guru Bahasa Melayu
 • 26.0 : Masalah pertuturan di kalangan guru-guru bahasa Malaysia
 • 26.1 : Kelancaran
 • 26.2 : Penerangan yang berbelit-belit
 • 26.3 : Loghat dan sebutan
 • 26.4 : Percampuran bahasa Melayu dengan bahasa lain
 • 27.0 Langkah Mengatasi masalah pertuturan di kalangan guru
 • 27.1 : Melakukan latihan
 • 27.2 : Sukatan pelajaran
 • 27.3 : Kegiatan-kegiatan lisan
 • 27.4 : Gunakan Bahasa Baku
 • 28.0 ; Pertuturan dalam Bahasa Melayu Formal
 • 28.1 : Bahasa baku
 • 28.2 : Bahasa diraja
 • 28.3 : Bahasa istana
 • 29.0 : Pertuturan Dalam Bahasa Melayu Tidak Formal
 • 29.1 : Bahasa mesra
 • 29.2 : Bahasa slanga
 • 29.3 : Bahasa basahan
 • 29.4 : Bahasa pasar
 • 29.5 : Bahasa halus
 • 29.6 : Bahasa kasar
 • 29.7 : Dialek
 • 31.0 : Proses komunikasi
 • 32.0 : Komponen komunikasi
 • 34.0 : Pengertian Komunikasi Terapeutik
 • 34.1 : Tujuan Komunikasi Terapeutik
 • 34.2 : Manfaat Komunikasi Terapeutik
 • 34.3 : Ciri Komunikasi Terapeutik
 • 34.4 : Prinsip Komunikasi Terapeutik (Menurut Carl Rogers)
 • 34.6 : Teknik Menjalin Hubungan dengan individu
 • 34.7 : Jenis Komunikasi Terapeutik
 • 34.8 : Faktor Penghambat Komunikasi Terapeutik

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

1.0 Asal Usul Bahasa Melayu Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan. Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. Ada yang mempercayai kerajaan Molo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera, daripada sebatang sungai yang deras alirannya, itu Sungai Melayu. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan yang merupakan kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi). Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera yang juga merupakan kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum masihi. Keturunannya orang Melayu di Malaysia dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. Selain itu, mereka juga bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam. Bilangan mereka lebih banyak daripada Melayu Proto yang menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara. Mereka ini merupakan kumpulan pertama dan kedua yang dikenali sebagai Austronesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini. Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China. Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

2.0 Tempat asal usul Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan bermula dari dua kawasan sekitar kawasan Asia Tenggara dan kawasan Nusantara. Bagi kawasan Asia Tenggara, menurut kajian orang Melayu dikatakan berasal dari bahagian selatan China iaitu Indo-China, pantai timur China selatan iaitu Champa dan Kampuchea. Penghijrahan dari utara (bahagian selatan China) ke selatan, iaitu Nusantera dilakukan secara berkelompok. Hal ini, menyebabkan penurunannya kelompok Melayu. Teori Hendrik Kern 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
(Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun Sebelum Masihi. Kira-kira dalam tahun 1500 tahun Sebelum Masehi, datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang MelayuProto seperti orang-orang Jakun, Negrito, Mahmeri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pedalaman. Justeru itu, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini manakala orang-orang Melayu-Proto merupakan orang Asli. Golongan Melayu-Deutro telah menurunkan orang Melayu Moden. Mereka telah membina pertempatan di pesisiran pantai dan menetap disitu. Senario ini, membuktikan bahawa golongan Melayu-Deutro mempunyai peradaban yang lebih tinggi berbanding golongan Melayu-Proto. Mereka mempunyai kemahiran-kemahiran yang tinggi seperti dalam bidang perlayaran. Walaubagaimanapun, pendapat yang mengatakan orang Melayu berasal dari selatan China amat meragukan disebabkan tiada tarikh yang dan bukti yang kukuh. Bagi kawasan Nusantara pula, dalam hal ini, orang Melayu tidak datang dari mana-mana dan mereka adalah orang tempatan. Seorang sarjana Inggeris bernama J Crawfurd, membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumetera, Jawa, Klimantan dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahasa yang tersebar di Nusantara berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (Bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Sumetera ( Bahasa Melayu). Bahasa Melayu dan bahasa Jawa ialah induk bahasa-bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi di dalam abad kesembilan belas. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Beliau membuat kesimpulan bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. Mereka adalah induk yang menyebarkannya ke tempat-tempat lain. Bahasa Jawa adalah bahasa tertua dan bahasa induk kepada bahasa-bahasa.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.0 Perkembangan Bahasa Melayu Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden.

3.1 Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu merupakan keluarga bahasa Nusantara yang mencapai Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Penuturnya berasal dari Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera. Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Bahasa Melayu Kuno Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana pengaruh agama Hindu, bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi dan sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa seperti Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M), Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M), Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) dan Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M). Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno ialah mempunyai banyak kata-kata pinjaman Sanskrit, susunan ayat bersifat Melayu, bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan), bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan), awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas), awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat niparwuat), ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta) dan huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya).

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.1.1 Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. Terdapat tiga batu bersurat yang penting iaitu batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) yang ditulis dalam huruf India, mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit dan bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke7. Selain itu, batu bersurat yang kedua di Minye Tujuh, Acheh (1380) yang masih memakai abjad India, buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat. Seterusnya batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) yang ditulis dalam tulisan Jawi untuk membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

3.2 Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan Johor-Riau. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf alSingkel. Ciri-ciri bahasa klasik ialah ayat yang panjang, berulang, berbelit-belit, banyak menggunakan ayat pasif, menggunakan bahasa istana, menggunakan kosa kata klasik seperti ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih), menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) sebermula, alkisah, hatta, adapun, susunan ayat songsang dan banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah''.

3.3 Bahasa Melayu Moden 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Bermula pada abad ke-19, hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.

3.4 Bahasa Melayu dalam Kerajaan Sriwijaya Apabila diperhatikan, tarikh dan isi kandungan batu-batu bersurat yang tersebut di atas dapat dikaitkan dengan zaman kerajaan Sriwijaya. Tarikh 633, 684 dan 686 yang tercatat pada batu-batu tersebut amat penting kerana ini merupakan tarikh zaman mula naiknya kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan tempatan yang kemudiannya berkembang luas mempengaruhi hampir seluruh kepulauan Melayu. Keempat-empat batu bersurat itu dijumpai di pusat kerajaan Sriwijaya dan isinya jelas menunjukkan bahawa tulisan ini dibuat atas perintah raja. Dengan demikian, ini membuktikan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantaraan kerajaan tersebut, yakni sebagai bahasa rasmi sebuah kerajaan yang besar dan luas jajahan takluknya yang pada saat kegemilangannya meliputi Sumatera, Jawa, Semananjung Tanah Melayu, Segenting Kera dan Sri Lanka. Hakikat kewujudannya bahasa melayu disokong dengan sumber daripada tulisan pengembarapengembara Cina, yang telah singgah di kawasan ini dalam pengembaraan mereka di India. Berdasarkan sumber ini A.Teeuw (1952) telah menulis, “ Maka dapatlah kita anggap sebagai satu hal yang pasti bahawa Bahasa Melayu sudah dalam abad-abad berikutnya, dapat dan memang dipakai sebagai bahasa pengantar kebudayaan, sedang dalam hal-hal tertentu dipergunakan juga bahasa itu untuk keperluan sedemikian dalam daerah-daerah yang bukan masuk daerah bahasa melayu yang sesungguhnya. Di samping empat batu bersurat yang dibicarakan di atas, terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Sriwijaya ini yang menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu. 1

dijumpai di daerah Bengkulu. Sesuai dengan sifat kerajaan-kerajaan tua yang cenderung kepada kegiatan meluaskan kerajaannya makan. dijumpai sebuah patung gangsa dengan tulisan pada kaki alasnya. bahkan meluas juga kepada negara-negara tetangganya. namun demikian ini tidak bererti Bahasa Melayu menjadi malap sama sekali. perkataan “ Malaya” atau “Melayu”. Walaupun bahasa Sanskrit mendapat tempat juga di samping bahasa Melayu. digunakan hanya dalam kalangan cerdik pandai atau sami-sami Buddha dan Hindu sahaja. Tambahan lagi di beberapa daerah pesisir Sumatera. zaman Sriwijaya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebuah batu bersurat bertarikh 832 masihi telah dijumpai di Gandasuli. Selepas Sriwijaya. daerah Nusantara mengalami kegemilangan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Pada masa ini bahasa Jawa. Keadaan ini berlaku walaupun dalam zaman keagungan kerajaan Majapahit itu jajahan takluknya melebihi keluasan wilayah Indonesia sekarang. terutama di daerah pesisir Sumatera. Tegasnya. kerana dipercayai bahawa oleh sebab kesederhanaannya. pengaruh Sriwijaya tidak hanya terikat pada daerah-daerah yang di bawah takluknya. perluasan kerajaan Sriwijaya bererti penyebaran bahasa Melayu ke daerah-daerah yang ditaklukinya. iaitu di kawasan-kawasan istana . di daerah Jawa Tengah. Kerajaan Sriwijaya. daerah Batanghari. sehingga bahasa Melayu terus menapak serta memperkukuhkan peranannya sebagai lingua franca di kepulauan Nusantara. tidak menyingkirkan bahasa melayu malah sebaliknya menerimanya sebagai bahasa untuk kegiatan pentadbiran. bahasa Melayu terus memainkan peranan sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa perhubungan. Melalui pentadbiran Kerajaan Melayu ( Jambi) ini. namun bahasa Sanskrit hanya sesuai sebagai bahasa agama. iaitu kira-kira dari abad ke-7 hingga ke-13 Masihi. 1 . Tapanuli. merupakan zaman bermulanya kegemilangan Bahasa Melayu. walaupun kuat dipengaruhi budaya hindu buddha. Sebuah lagi bertarikh 1000 masihi. Pada masa ini bahasa Jawa memainkan peranan yang lebih utama. perdagangan dan perhubungan umum. bertarikh 1029 Masihi. Dan di Padang Roco. walaupun di bawah takluk kerajaan Majapahit. dan ini memungkinkan penyebaran bahasa Melayu seterusnya ke daerah-daerah sekitaran tersebut. sebagaimana yang diriwayatkan dalam syair Negarkertagama ( 1365 ) dan buku Pararaton ( 1480 ). untuk pertama kali. Bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai bahasa perhubungan antara penduduk-penduduk wilayah ini. Di sekitar Padang Lawas. dijumpai sebuah patung bertarikh 1286 dan terdapat. iaitu pada bahagian belakang patung tersebut. Sebagai sebuah kerajaan yang besar. khususnya di Jambi masih terdapat negeri Melayu (1291) yang meneruskan sistem pentadbiran kerajaan Melayu.

satu agama yang tinggi darjah kebudayaannya. Walaupun semua teks cerita-cerita Panji ini berasal dari Pulau Jawa. satu-satunya magnum opus yang mengharumkan serta meletakkan imej bahasa Melayu ke mercu yang amat tinggi. seorang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586-1592 sebagai seorang pegawai kepada seorang pemerintah portugis Beliau telah menyatakan bahawa bahasa Melayu pada masa itu bukan sahaja sangat harum namanya tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. 1 . Pada masa itu. Yang paling penting ialah perkembangan bahasa Melayu dalam bidang kesusateraan. Ini dijalankan dengan mudahnya melalui pengaruh politik Melayu pada masa itu. iaitu tulisan Jawi. namun kerana telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Melayu. 3. Perbendaharaan katanya bertambah dengan pesatnya. Bahasa Melayu menjadi alat penyebaran agama Islam. bidang penggunaan bahasa sebagai alat penyampaian seni. maka karya-karya itu dikenlai sebagai Panji Melayu. serentak dengan kebangkitan kuasa kerajaan Melayu Melaka. Tulisan Sastera Jawa yang mengisahkan cerita-cerita panjí Jawa dan mitos Majapahit tersebar luas. dan bahawa orang yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur.5 Bahasa Melayu dalam Zaman Melaka dan selepasnya Zaman yang penting bagi bahasa Melayu ialah Zaman Kerajaan Melaka. Hasil daripada faktor-faktor ini ialah perkembangan yang berlaku pada bahasa Melayu itu sendiri. Pencantuman dua semangat baru membawa erti yang besar bagi masyarakat wilayah ini. Bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baharu. Kebenaran hakikat ini menjadi semakin jelas daripada catatan dalam buku yang dihasilkan oleh Jan Huyghen Van Linschotten. yang kemudian menjadi bahan cerita saduran dalam Bahasa Melayu seperti cerita Kuda Deraspati dan sebagainya. iaitu zaman keagungan kerajaan Melayu. Zaman ini bermula pada abad ketiga belas yang merupakan zaman peralihan bagi daerah Asia Tenggara secara keseluruhannya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Satu hal yang tidak dapat dinafikan ialah pengaruh kebudayaan dan kesusasteraan Majapahit di seluruh daerah Nusantara ketika itu. dan bahawa orang yang tidak tahu akan Bahasa Melayu di Kepulauan Melayu dapatlah dibandingkan dengan orang yang tidak tahu akan Bahasa Perancis di negeri Belanda pada zaman itu. iaitu terbit daripada keperluan untuk memperkatakan idea-idea baru yang dibawa oleh peradaban Islam. agama Islam mula bertapak. Keagungan kerajaan Melayu Melaka cukup jelas tergambar dalam Sejarah Melayu.

Ini diperkukuhkan dengan dasar menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar dalam sistem Persekolahan yang melalui kelulusan yang diperoleh menjadi asas untuk mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di semua pusat pemerintahan ( istana ). Pulau Pinang. yang kebanyakannnya diserap daripada pegawai-pegawai tentera yang jahil terhadap bahasa Melayu. dan Singapura yang sebahagian besar penduduknya terdiri daripada orang-orang bukan Melayu. kelas-kelas agama dan institusi-institusi yang seperti itu. merosotlah kedudukan Bahasa Melayu. bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu hanya selepas perang Dunia kedua. Dalam Zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. apabila negeri-negeri mereka didatangi oleh pegawai-pegawai tadbir Inggeris yang baru. termasuk bahasa mereka. Orang-orang Inggeris menjadi “Tuan” dan segala yang bersangkut dengan cara hidup mereka diberi nilaian tinggi.6 Bahasa Melayu dalam Zaman Pemerintahan Belanda dan Inggeris Sebelum Inggeris bertapak di Semananjung Tanah Melayu dan memegang teraju pemerintahan. Karya Valentjin ini merupakan satu bukti nyata tentang keupayaan Bahasa Melayu pada masa itu. termasuk di pusat-pusat perniagaan seperti Melaka. dan menjadi bahasa pengantar di institusi pendidikan yang ada pada ketka itu seperti pusat-pusat pusat pengajian Islam. Perhubungan antara rakyat jelata dijalankan melalui Bahasa Melayu. maka kedudukan serta peranan bahasa Melayu mula menghadapi suatu keadaan terancam. dalam karangannya yang mengandungi enam jilid telah menyenaraikan karya-karya ilmu pengetahuan yang ditulis tentang kepulauan Melayu dan yang wujud pada akhir abad ketujuh belas dan awal abad kelapan belas. Hanya di beberapa buah negeri sahaja. Demikian juga kejayaan Bahasa Melayu tergambar menerusi hasil-hasil kesusteraan pada awal abad kelapan belas Francios Valentjin. Dalam kalangan orang Melayu sendiri lahirlah satu golongan yang tidur bangun bersama-sama bahasa Inggeris. 1 . Bahasa Melayu digunakan dalam kedudukan yang tinggi. khususnya pada ketika sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. iaitu negeri-negeri yang tidak termasuk dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pengaruh pentadbiran pegawai-pegawai Inggeris yang baru segera membawa tekanan pada seluruh aspek kehidupan rakyat di negara ini. menerusi nilai-nilai baharu yang diperkenalkan. Maka. menjadi bahasa pengantar di peringkat persekolahan yang paling rendah dan bahasa perhubungan golongan bawahan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 3. bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa perantaraan bagi penduduk-penduduk negara ini.

Lidah terbahagi kepada empat bahagian iaitu hujung lidah.0 SISTEM BUNYI BAHASA MELAYU Untuk menguasai kemahiran bercakap. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi. Namun demikian. udara akan disekat pada bahagian bibir. tengah lidah. Bibir membunyikan bunyi [i]. 5. apabila membunyikan bunyi [m]. bahasa pengantar pada sebahagian besar sistem pendidikan dan bahasa yang diberi kedudukan tinggi. bibir menjadi bundar. ditulis bukan oleh golongan cendikiawan berpendidikan barat tetapi oleh para cerdik pandai lulusan sistem persekolahan Melayu dan Arab. Bahagian hadapan lidah. kesusateraan Melayu terus dihasilkan. Seperti bahasa lain. Selain itu. seseorang itu mestilah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang fonologi atau dalam kata lain disebut sistem bunyi sesuatu bahasa. seseorang itu haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya. konsonan dan diftong dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan dengn menggunakan alat-alat pertuturan yang tertentu. dalam keadaan Bahasa Melayu menerima tekanan. bahasa pentadbiran. keadaannya menjadi terhampar dan apabila membunyikan bunyi [u]. seseorang itu haruslah mengetahui jenis-jenis bunyi seperti vokal. 4.  Lidah : Lidah adalah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi- bunyi bahasa. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar dari rongga mulut. keupayaan menerapkan sistem tersebut dengan lancar dan fasih dalam pertuturannya juga amat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam 1 . Dalam kemahiran bercakap. hadapan lidah dan belakang lidah.0 ALAT-ALAT PERTUTURAN DAN FUNGSINYA  Bibir : Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. Contohnya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di negeri-negeri Melayu Bersekutu. bahasa melayu juga mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untuk menguasai kemahiran bercakap yang baik dan berkesan.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 penghasilan bunyi-bunyi vokal seperti vokal hadapan. Lelangit keras berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. Lelagit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut. Oleh itu. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Bahagian ini boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan adalah sebaliknya. Gusi penting dalam penghasilan bunyi seperti [t]. Apabila lelangit lembut diturunkan. anak tekak juga boleh digerak-gerakkan iaitu sama ada dinaikkan atau diturunkan. [d]. Anak tekak berfungsi sebagai alat pertuturan bersamasama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu sengau atau tidak. Manakala lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. 1 . Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. Manakala lelangit lembut pula terletak di dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Apabila dinaikkan. Lelangit lembut boleh diturunnaikkan.  Gusi ( alveolar) : gusi merupakan alat pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. vokal tengah dan vokal belakang.  Lelangit : lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu lelangit keras (palatal) dan lelangit lembut (velar). [l] dan lain-lain dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Lidah merupakan alat yang paling aktif dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa dan disebut sebagai artikulator.  Anak tekak (uvular) : anak tekak terletak pada bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut. Lelangit lembut amat penting dalam menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkan. Gusi berfungsi sebagai daerah artikulasi iaitu daerah penyebutan.

maka akan berlakunya getaran. getaran tidak akan berlaku walaupun udara keluar melaluinya dan bunyi yang terhasil ialah bunyi tidak bersuara. apabial pita suara dibuka dengan luas.  Pita suara : Pita suara terletak dalam ruang kerongkong dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Sebaliknya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Gigi : gigi juga berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa tetapi peranannya adalah kurang aktif. [č] dan [ð]. Walau bagaimanapun. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup bergantung kepada keadaan iaitu sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau diturunkan. Manakala rongga hidung bermula dari bahagian belakang anak tekak hinggalah ke hidung. Rongga merupakan bahagian yang lapang yang menjadi tempat laluan udara yang keluar dari paru-paru. Apabila pita suara dirapatkan terus. maka bunyi yang terhasil ialah bunyi bisikan. Bunyi ynag dihasilkan dipanggil bunyi bersuara. Rongga mulut pula bermula dari ruang hadapan belakang lidah membawa keapada bahagian bibir (sebelah dalam). kedudukannya penting dalam penghasilan bunyi-bunyi 1 . Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. rongga hidung dan rongga tekak. Apabila selaput suara itu direnggangkan dan glotis terbuka. Ruang di antara kedua-dua selaput itu dipanggil glotis.  Rongga : rongga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu rongga mulut. udara akan mengalami sekatan dan jika udara itu dilepaskan secara serta-merta bunyi yang terhasil adalah bunyi batuk. udara tidak mengalami sekatan malah keluar dengan bebas dan getaran tidak berlaku langsung. gigi juga berperanan sebagai daerah penyebutan. Rongga tekak bermula dari bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak.  Rahang : rahang tidak mempunyai peranan yang begitu penting dalam penghasilan bunyi- bunyi bahasa. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan dan fungsinya ialah menahan udara daripada terus keluar dengan bebas dari rongga mulut. Pita suara berperanan penting dalam penghasilan bunyi sama ada bersuara atau tidak. Apabila selaput disempitkan dan udara keluar dari paru-paru. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [ө].

udara dikeluarkan dari kedua belah paru-paru melalui rongga kerongkong dan pita suara. udara itu mungkin menerima gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. pita suara itu tertutup rapat dan udara terpaksa keluar secara terdesak dan kan menghasilkan bunyi yang timbul iaitu bunyi batuk. 1 . Kemudian masuk ke rongga tekak dan seterusnya masuk ke rongga mulut atau rongga hidung. Keadaan buka di antara kedua rahang atas dan bawah adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a]. Udara yang keluar dari pita suara tadi akan masuk ke rongga tekak dan dari sini mungkin akan terus ke rongga hidung atau rongga mulut. pita suara itu akan bergetar dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. dalam kata lain bunyi itu dapat didengar dengan jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan. Kalau pita suara itu renggang sedikit dan udara dapat keluar melaluinya. Vokal-vokal terbahagi kepada tiga jenis iaitu vocal hadapan. 6. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan dan kepanjangan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 vokal. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup.0 PENGHASILAN BUNYI Untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa.0 PENGHASILAN BUNYI VOKAL Vokal adalah bunyi-bunyi bersuara yang terhasil sewaktu udara keluar dari paru-paru melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang sekatan atau gangguan. pita suara tidak bergetar dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. 7. udara akan keluar melalui hidung. Sekiranya semasa udara lalu pada pita suara. Dalam Bahasa Melayu. [e]. [o] dan [u]. Vokal-vokal itu ialah [a]. [i]. vokal tengah dan vokal belakang. Bunyi vocal pula merupakan bunyibersuara. Yang mengatur jalan udara ini sama ada rongga mulut atau rongga hidung ialah lelangit lembut dan anak tekak. Bila pita suara itu lebih renggang maka udara boleh keluar dengan mudah. udara keluar melalui rongga mulut dan akan menghasilkan bunyi tidak sengau. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutup ruang ke rongga hidung. kedua-dua jenis bunyi ini iaitu bunyi bersuara dan tidak bersuara memang terdapat terutamanya pada bunyi konsonan. Semasa dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. Bunyi yang terhasil dinamakan bunyi sengau.

Sekiranya lidah belakang itu dinaikkan lebih tinggi. bilik. kalau separuh tinggi atau separuh sempit terhasillah vokal [e]. pikul. Vokal hadapan misalnya. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan bibir berada dalam keadaan terhampar. sementara keadaan rahang pula mengikut luas atau sempitnya vokal-vokal itu.  VOKAL [i] Dibunyikan dengan menaikkan hadapan lidah hingga hampir-hampir menyentuh lelangit keras sementara hujumg lidah didekatkan pada gusi. Vokal ini hadir dalam semua lingkungan iaitu pada awal. rongga mulut menjadi sempit dan terhasillah vokal [u]. dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah pada aras yang berubah-ubah iaitu menghala ke arah lelangit keras. Sekiranya hadapan lidah dinaikkan tinggi. Kedudukan bibir bundar dan luas buka rahang mengikut luas sempitnya vokal itu. sekiranya separuh luas terhasil dan diangkat sedikit sahaja maka terhasillah vokal [a]. Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidumg. Keadaan bibir terhampar. Vokal belakang pula dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidaklah sampai menyentuh lelangit lembut. Vokal-vokal itu dibezakan mengikut tinggi atau rendahnya hadapan lidah diangkat. Contoh : ipar. Kalau separuh sempit. jari dan lari.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 VOKAL Hadapan sempit Hadapan separuh sempit Hadapan luas Tengah Belakang sempit Belakang separuh sempit LAMBANG HURUF I e (taling) A e (pepet) U O Pembahagian vokal-vokal di atas dibuat berdasarkan bahagian lidah yang berperanan dan mengikut ketinggian lidah diangkat. hari. tidur. tengah dan akhir perkataan.  VOKAL [e] 1 . ikhlas. maka terhasillah vokal [i]. terhasil vokal [o].

solo dan polo. kole. orang. iaitu lebih rendah daripada membunyikan vokal [e]. keras dan kenduri. sepatu dan buku. kedudukan hujung lidah pula sama seperti ketika membunyikan vokal tersebut dan kedudukan bibir adalah bundar. Contoh : alur. pukat. Vokal ini hadir pada awal dan tengah perkataan.0 PENGHASILAN BUNYI KONSONAN 1 . Contoh : obor. vokal ini tidak lahir pada suku kata akhir terbuka. enam. olah. ulat. pulut. turun. Contoh : ubat. Dalam sebutan bahasa Melayu baku. empuk. bahagian tengah lidah diletakkan diantara kedudukan untuk mengeluarkan vokal separuh loas dan vokal separuh sempit. tangga dan siapa. bengkok. sombong. Contoh : empat. tauke dan tauge.  VOKAL [a] Dihasilkan dengan menurunkan hadapan lidah serendah-rendahnya. amat. enak.  VOKAL [u] Dibunyikan dengan mengangkat bahagian hadapan belakang lidah ke arah lelangit lembut. ramal. kutu. pakai. kedudukkan alat-alat lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i] dan vokal [e]. belok. 8. Keadaan bibir tidak dibundarkan dan pembukaan rahang adalah sederhana. Hujung lidah diundurkan dari gigi bawah dan lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. toko. ambil. Keadaan bibir tidak terlalu bundar dan pembukaan rahang adalah sederhana. gerak.  VOKAL [o] Dihasilkan dengan menurunkan bahagian belakang lidah lebih rendah daripada kedudukan lidah semasa membunyikan vokal [u]. kedudukan alat-alat pertuturan lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i]. elok.  VOKAL [ə] Untuk membunyikan vokal ini. borang. lencong. takat. sama. bongkok. Contoh : elak. tepat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terhasil apabila hadapan lidah dinaikkan tetapi tidak setinggi seperti membunyikan vokal [i].

getaran. Konsonan pinjaman pula adalah konsonan yang dipinjam daripada bahasa asing iaitu daripada bahasa arab. KONSONAN ASLI BAHASA MELAYU Cara penyebutan Letupan tidak bersuara Letupan bersuara Letusan tidak bersuara Letusan bersuara Geseran tidak bersuara 1 s H Ĵ Č B d g P t Dua bibir gusi Lelangit keras-gusi Lelangit keras Lelangit lembut k glotal . Bunyi-bunyi konsonan juga ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. hidung atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu. Konsonan tersebut dibahagikan kepada tujuh jenis iaitu letupan (plosive). geseran (frikatif). Bunyi-bunyi konsonan juga dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Menurut Yunus Maris (1980). Konsonan asli adalah konsonan yang memang sedia ada dalam sistem bunyi bahasa melayu. Sanskrit dan bahasa inggeris.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bunyi konsonan adalah bunyi-bunyi selain daripada bunyi vokal. sisihan (lateral). terdapat Sembilan belas konsonan asli bahasa melayu dan berdasarkan cara pengeluaran dan daerah-daerah artikulasi. Konsonan-konsonan itu dipakaidalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa sumber itu sendiri. sengauan (nasal) dan separuh vokal. Ketika menghasilkannya udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut. letusan (afrikat).

Contoh letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan contoh letupan lelangit lembut bersuara [g]. Contoh letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan contoh letupan dua bibir bersuara [b]. Contoh letupan gusi tidak bersuara [t] dan contoh letupan gusi bersuara [d]. Sekatan itu kemudian dilepaskan dengan serta-merta. bunyi yang terhasil adalah letupan dua bibir yang tidak bersuara.  Letupan lelangit lembut (plosive velar) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru disekat pada bahagian lelangit lembut yang dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Bagi menghasilkan bunyi letupan gusi bersuara. Lelangit lembut pula dinaikkan untuk menutup rongga hidung.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Getaran Sisian Sengauan Separuh vokal M W r l n Ŋ y ŋ  Letupan dua bibir ( plosive bilabial) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari rongga mulut disekat dengan menutup kedua-dua bibir dan kemudian dilepaskan dengan serta-merta. Sekiranya letupan lelangit lembut itu tidak bersuara. Pita suara digetarkan sekiranya letupan lelangit lembut itu letupan bersuara dan lapisan suara berada dalam keadaan rapat.  Letupan gusi (plosive alveolar) Dihasilkan apabila hujung lidah dinaikkan pada gusi sebelah atas bagi menyekat perjalanan udara yang keluar dari paru-paru. lapisan suara dirapatkan dan bagi bunyi letupan gusi tidak bersuara pulalapisan suara direnggangkan. Apabila lapisan suara dirapatkan. Sekatan itu kemudiannya dilepaskan dengan sertamerta. 1 . Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. selaput suara adalah renggang dan pita suara tidak bergetar.

Contoh geseran gusi lelangit keras tidak bersuara : cawan.  Getaran gusi (getaran alveolar) Dihasilkan dengan lelangit lembut diangkat hingga terkena pada belakang rongga tekak. Yang membezakannya ialah uadara yang disekat dilepaskan dengan perlahan.  Letusan gusi lelangit keras ( afrikat palato-alveolar) Bunyi letusan atau afrikat dihasilkan dengan cara yang sama seperti penghasilan bunyi letupan. Lelangit lembut dinaikkan dan bagi menghasilkan bunyi letusan gusi lelangit keras bersuara. besar.  Geseran glottis Cara menghasilkan bunyi ini adalah sama seperti di atas. cacat. Contoth gseran gusi lelangit keras bersuara : jalan. aik. lemah dan tanah. kerajaan dan keadaan. sama. bebas dan kemas. tahan. Rongga hidung ditutup dengan menaikkan lelangit lembut dan anak tekak. Oleh sebab bunyi ini bunyi geseran gusi tidak bersuara. pita suara digetarkan dan untuk bunyi letusan yang tidak bersuara. kesal.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Letupan glottis Dihasilkan apabila selaput suara dirapatkan serapt-rapatnya. pancing dan mac. kemudian dilepaskan dengan serta-merta. Contoh : kakak. Contoh : habis. mahir. Udara yang lalu pada rongga mulut digetarkan pada gusi. 1 . kacau. Hujung lidah dikenakan pada gusi dan pita suara digetarkan. pita suara tidak bergetar. Bunyi ini digunakan untuk menyebut bunyi yang dilambangkan oleh huruf k di akhir perkataan dan pada perkataanperkataan yang terdiri daripada struktur KVVK. kolej dan imej. Lidah dirapatkan pada gusi untuk menyempitkan ruang perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. hanya sempitan dilakukan pada bahagian glottis supaya semasa udara keluar melalui ruang tersebut akan terhasil bunyi geseran. Anak tekak dinaikkan dan udara dari paru-paru disekat pada glottis. humban. jalur. kejar. sukat. bengkak. hilang. jambatan. saat. mahal. Contoh: satu.  Geseran gusi (frikatif alveolar) Lelangit lembut dinaikkan untuk menyekat perjalanan uadara ke rongga hidung. pita suara tidak digetarkan.

kulat. Contoh sengau gusi : nasib.  Sisian gusi (lateral alveolar) Untuk menghasilkan konsonan ini. beban dan korban. kenyang dan kunyit. Contoh sengau dua bibir: makan. bunga. Udara boleh keluar melalui rongga ini kerana anak tekak dan lelangit lembut diturunkan menyebabkan ruang ke rongga hidung terbuka. ramai. mula. semua. nobat. main. Semua bunyi sengau adalah bunyi bersuara dan ini bermakna semasa menghasilkannya. nanas. kena. pasar dan besar. nyaman. jumaat. Bunyi-bunyi dihasilkan dengan membiarkan udara yang keluar daripada paru-paru terus keluar melalui rongga hidung. Contoh sengau lelangit lembut : nganga. sengau lelangit keras (nasal palatal) dan sengau lelangit lembut (nasal velar). ngeru. benih. gurau. belalang. kumis. Udara yang keluar melalui rongga mulut hanya boleh keluar melalui kedua-dua belah tepi lidah. 1 . banyak. minum. pelangi. Hujung lidah dinaikkan sehingga sampai ke bahagian tengah gusi. kasar .  Sengau (nasal) Terdapat empat jenis bunyi sengau atau nasal dalam bahasa melayu iaitu sengau dua bibir (nasal bilabial). Bunyi separuh vokal adalah bunyi-bunyi bersuara dan dalam bahasa melayu terdapat dua jenis konsonan ini. Contoh sengau lelangit keras : nyanyi. lelangit keras atau lelangit lembut. pita suara mengalami getaran. kelam.  Separuh vokal Konsonan ini dihasilkan dengan meletakkan lidah pada kedudukan semasa mengeluarkan bunyi vokal sempit kemudian dengan cepat digerakkan lidah ke arah kedudukan semasa membunyikan vokal lain. sengau gusi ( nasal alveolar). rumput. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. lali. Penghasilan konsonan ini sama dengan cara penghasilan bunyi-bunyi vokal tetapi berlaku sedikit sempitan pada rongga mulut semasa arus udara keluar melaluinya.nyanyuk. gusi. talam dan kelam. larut. abang dan bising. Udara itu disekat atau ditahan pada bahagian-bahagian tertentu seperti pada bibir. kental dan kapal. pulau.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh: rambut. jernih. Contoh : lambat.

Contoh separuh vokal lelangit keras : yakin. wajib. 1 . fajar. Bagi menghasilkan bunyi geseran bibir – gigi tidak bersuara. kawal dan bawa. hafaz dan arif.0 KONSONAN PINJAMAN DALAM BAHASA MELAYU Cara Bibir/ gigi Gusi Lelangit keras F Ө š Lelangit lembut X glotis Rongga tekak penyebutan gigi Geseran tidak bersuara Geseran bersuara V ð z ž Γ y  Geseran bibir-gigi (frikatif labial-dental) Terhasil apabila gigi atas pada bibir bawah dengan tekanan yang mencukupi. van. dawai.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh separuh vokal dua bibir : wujud. Contoh geseran bibir. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. darurat. 9. afdal. fardhu dan darul ridhwan. bayi dan layar.gigi tak bersuara : fakir. pita suara tidak digetarkan dan bagi menghasilkan geseran bersuara pula pita suara digetarkan. waris dan hadis. yuran. wajar. isnin. salasa. yang. bayar. Contoh geseran gigi bersuara : dalil.  Geseran gigi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan ke arah gigi atas gusi untuk menyempitkan ruang udara yang keluar dari rongga mulut. Contoh geseran gigi tidak bersuara : sabit. Udara dari paruparu yang keluar dari rongga mulut mengalami geseran sewaktu melalui sempitan pada bibir. darab. universiti. Contoh geseran bibir-gigi tidak bersuara : versi. hadir. sani. fasih. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Pita suara dirapatkan untuk menghasilkan bunyi geseran gigi bersuara dan direnggangkan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara. nahas. virus. novel dan aktiviti.

 Geseran lelangit keras – gusi (frikatif palatal-dental) Hadapan lidah dinaikkan kea rah lelangit keras-gusi untuk menyekat perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. pita suara digetarkan dan bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara. pita suara digetarkan dan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara.nazam dan nazir. zahir. Untuk menghasilkan bunyi geseran lelangit keras bersuara. Contoh. Lelangit lembut dinaikkan. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung sementara pita suara digetarkan. khianat. zuhur. belakang lidah dinaikkan sehingga menyentuh lelangit lembut yang juga dinaikkan untuk menutup rongga hidung. ikhtiar dan naskah.gusi bersuara : zalim.maghrib dan baligh.gusi tidak bersuara : syarat. syabas dan musykil. Udara dari rongga tekak keluar ke arah rongga mulut melalui ruang yang telah mengalami sempit pada bahagian lelangit lembut. Udara keluar melalui sempitan pada bahagian gusi. Geseran lelangit lembut bersuara : ghaib. pita suara tidak digetarkan. Contoh : zabur. zakat. ghairah.  Geseran lelangit lembut (frikatif velar) Untuk menghasilkan bunyi ini. zaman.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Geseran gusi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan sehingga menyentuh sedikit bahagian gusi. syarahan. pita suara tidak digetarkan. lazim. mambazir. Contoh. Bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut bersuara. Contoh geseran lelangit keras. Contoh geseran lelangit keras. aziz. khamis. ghazal. Geseran lelangit lembut tak bersuara : khabar. hafiz dan mahfuz. zamzam. takzim.  Geseran glottis 1 .

hamil. marhum. 10. sakat. ahad. lelangit keras turut berfungsi. dan kasih. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. 1 . anjing dan anjung. hadas. Lelangit lembut diturunkan untuk memberi ruang kepada udara keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut. Dalam penghasilan unsur bunyi ini.  Glotalisasi Unsur bunyi ini terhasil apabila dalam sesuatu perkataan itu terdapat turutan dua vokal yang sama dan sewaktu membunyikannya berlaku hentian di antara kedua-dua vokal itu. [iu]. Udara daripada paruparu keluar dengan bebas melalui glottis yang terbuka. Contoh : kencang. roh dan nikah. ihram. Unsur bunyi ini menyerupai bunyi hentian glottis. kamil.  Pelelangitkerasan (palatalisasi) Unsur bunyi ini hadir sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi vokal rangkap [ai].STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dihasilkan apabila pita suara direnggangkan dan belakang lidah diturunkan. akan wujud keadaan pengaruhmempengaruhi di antara bunyi-bunyi sehingga dalam keadaan tertentu seolah-olah wujud satu unsur bunyi lain dalam himpunan bunyi-bunyi itu.0 ARTIKULASI TAMBAHAN Apabila kita menyebut bunyi-bunyi dalam satu himpunan. Pelelangitkerasan juga berlaku sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi urutan bunyi vokal dan konsonan [n] yang seterusnya diikuti oleh konsonan letusan.  Geseran rongga tekak (frikatif Faringal) Dihasilkan dengan menyempitkan bahagian rongga tekak iaitu dengan menurunkan bahagian belakang lidah. Sewaktu menghasilkannya. Keadaan ini disebut sebagai “artikulasi tambahan”. [io] atau [ia]. udara ditahan pada bahagian glottis kemudian dilepaskan dengan serta-merta untuk menghasilkan bunyi yang mengikutinya. Contoh : hajat. Contoh : Kasar.

tauhu .haiwan . wujud geluncuran bunyi.  Penyengauan ( nasalisasi) Unsure bunyi penyengauan hadir pada vokal-vokal yang mengikuti bunyi-bunyi konsonan sengau dan pada struktur-struktur yang telah dinyatakan dalam bahagian vokal-vokal sengau. maut. Semasa menghasilkannya.badai dan petai.taurat . 11. Contohnya. [a] atau [i].0 DIFTONG Diftong terdiri daripada rentetan dua vokal yang mempunyai satu puncak kelantangan dan bertindak sebagai satu fonem.kerbau .  Pembibiran Unsure pembibiran hadir pada bunyi-bunyi konsonan atau vokal [a]. kelantangan pada diftong adalah pada vokal yang pertama.taubat . tidak wujud hentian yang boleh memisahkan keduadua vokal itu sehingga membolehkan terbentuknya dua suku kata.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh : taat.sambau dan lampau.auto . jumaat. Untuk menghasikannya juga. kepada satu vokal lain yang mengikutinya. 1 . Contoh : kuat. lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan menghasilkan vokal [a].sepoi dan boroi.amboi .kedai . [u] diikuti oleh bunyi vokal [u]. keadaan dan suun. bagi diftong [ai]. kemudian digeluncurkan kearah menghasilkan vokal [i].tauliah . kuih. iaitu daripada satu vokal yang mendahului. kedudukan lidah mengalami geluncuran dan bibir berkeadaan bundar. taut. muak dan kaut. Contoh: diftong [ai] Hairan . sewaktu menghasilkannya. Contoh: diftong [au] Aurat . [o]. saat. Contoh: [oi] Boikot .

tidak semestinya percakapan tetapi penghantaran dan penerimaan mesej dan tidak dapat dikawal seperti perbezaan budaya. Dekod atau pentafsir kod merupakan proses mentafsir dan menterjemah maklumat yang telah diterima. kumpulan dan organisasi (penerima) yang lain melalui media tertentu. air muka dan simbolik. soalan. jawapan dan penjelasan. kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada seseorang. menginterpretasikan maklumat iaitu memahami makna dan tujuan penghantaran mesej. Maklum balas yang bukan berbentuk arahan pula termasuklah mimik muka. Maklum balas pula merupakan tindak balas yang diterima oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir maklumat yang telah diterima.0 Definisi Kemahiran Bercakap atau berkomunikasi Komunikasi adalah satu proses penyampaian mesej atau maksud oleh individu kepada individu yang lain. nada suara. Tiga prinsip dalam proses berkomunikasi iaitu melibatkan sekurang-kurangnya dua orang. Pemindahan maklumat daripada seseorang. Maklum balas berbentuk arahan termasuklah suruhan. penerima atau dekod. Dalam mesej pula merupakan maklumat dalam bentuk lisan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima Ia dihantar melalui idea atau saluran tertentu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 12. Penghantar atau pengirim merupakan orang yang mula mencetuskan idea untuk berkomunikasi dengan orang lain dimana penghantar akan menterjemah dan memahami maksud maklumat yang dihantar kepada penerima dan penerima menyimpulkan maklumat menjadi gerakan anggota dan menerangkan idea dan konsep. Empat peranan penerima ialah mempunyai rasa iaitu sedar bahawa dia menerima mesej daripada seseorang. Komunikasi berkesan berlaku secara lisan dan bukan lisan di antara dua pihak di mana apa yang diniat dan diperkatakan oleh sesuatu pihak . Penerima pula merupakan orang yang menerima maklumat daripada penghantar. enkod. menilai maklumat iaitu memikirkan sama ada perlu atau tidak bertindak balas kepada mesej yang diterima dan tindak balas penerima yang menjawab mesej yng diterima iaitu mendiamkan diri dan menyerahkan pada orang lain untuk bertindak. 1 . mesej. Gangguan pula merupakan perkara yang menganggu proses komunikasi sama ada di peringkat pengantar.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. meluahkan masalah dan menyampaikan maklumat.1 Komunikasi Sehala Komunikasi sehala merupakan komunikasi yang tidak memerlukan maklum balas dari penerima kepada penghantar.2 Komunikasi Dua hala Komunikasi dua hala merupakan maklumat yang diterima daripada penerima kepada penghantar seperti interaksi antara guru dan murid di dalam bilik darjah . memberi idea atau cadangan. Masalah yang dihadapi ialah maklumat melalui beberapa peringkat. saling percaya dan komunikasi yang berkesan dalam kalangan pekerja. Komunikasi mendatar pula merupakan pertukaran maklumat secara bebas dalam organisasi. Komunikasi menegak merupakan pertukaran maklumat antara peringkat dengan peringkat dalam organisasi. 13. mendatar dan melintang. 13. visi dan objektif. menyelesaikan masalah. Komunikasi dari bawah ke atas pula merupakan pengaliran dari peringkat bawahan ke satu peringkat yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi. Manakala bentuk melintang pula melibatkan pertukaran maklumat secara tidak formal. persaingan anatara maklumat juga wujud sebelum sampai kepada ketua dan kurang kepercayaan ketua terhadap pekerja bawahan. Ia juga bertujuan untuk memberi tumpuan dalam perkara yang tidak disetujui dari aspek idea tetapi bukan dari aspek peribadi seseorang. Kebanyakan tindakan dan keputusan memberikan kesan terhadap kebolehan orang lain melaksanakan kerja. 1 . Komunikasi dari atas ke bawah merupakan pengaliran dari peringkat atasan ke satu peringkat yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. Objektif utama komunikasi menegak digunakan dalam organisasi ialah menggalakkan penglibatan sebanyak mana organisasi dan memberi peluang kepada pengurusan atasan mendapatkan maklumat penting daripada pekerja. Manfaat yang diperoleh adalah untuk syarikat sebagai ujian untuk pekerja bawahan dan pekerja akan dihargai kerana diberi peluang. Kebaikan komunikasi jenis ini ialah meningkatkan kerjasama. menerangkan polisi dan memberi arahan. Kegunaannya adalah untuk membuat laporan.0 Bentuk komunikasi Terdapat tiga bentuk komunikasi iaitu menegak. menilai pekerja. Kegunaannya adalah untuk mendeligasikan misi.

Semasa waktu mengajar. idea. tetapi mesti sabar. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid. 1 . khususnya dalam bilik darjah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. 13. bijaksana. apabila berhadapan dengan murid-murid. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. 1996).2.2. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. Dalam konteks bilik darjah. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. memberi penjelasan.(Ee Ah Meng. kekaburan dan salah faham. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. maklumat. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. Dalam situasi berkenaan. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Oleh kerana itu. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. ilmu pengetahuan.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. samada lisan atau bertulis. Sebagai seorang guru.murid menjadi kecewa.

Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. 1990 telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah baik hati. 1962. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. Menurut Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. mesra. meneguh dan menegur. 1 . 1962 dan Hollis. Evan. 1970 (Edward dan Westergate. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. mengarah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyoal soalan-soalan. menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas. membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas. Flanders. memberi isyarat. 1990). Guru-guru yang berusaha meningkat keberkesanan komunikasi mestilah bersifat intergratif dan mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut sentiasa bersetuju dengan cadangan murid menerima perbezaan pendapat dari murid. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. 1975. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. bersikap adil. memberi arahan dan mengkritik. sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran. memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah bersimpati dengan masalah murid dan memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba. berbincang. menghampiri dan mendampingi murid. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. peramah dan sabar sewaktu mengajar. mengenakan denda dan sebagainya. peramah dan baik hati.

Mereka juga menggunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). 1990 (Prof. 1994). diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan untuk menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri iaitu memberi arahan secara lebih positif. antaranya ialah guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. Antara strategi yang boleh digunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid yang 1 . Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. antaranya ialah mempunyai sifat penyabar. Selain itu. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan.(Wlodkowski. 1996). menggunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. Dr.2.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. Mereka juga menggunakan penghargaan. penyayang serta suka akan murid-muridnya. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. 1984) (dalam Classroom Life.(Mok Soon Sang. Abdul Hamid Mahmood. Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. ganjaran atau pengukuhan positif. terutama dalam tahun-tahun 1980-an.

pidato dan pembacaan laporan dihadapan sekumpulan pendengar. LCD. maklum balas yang cepat. Manakala. grafik pula merupakan penggunaan bentuk telemudah seperti carta dalam pembentangan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pandai menghargai dan memuji murid-murid. Manakala telekonferens merupakan siaran langsung. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur . tidak formal dan kejujuran dapat dirasakan dan lebih murah dan meyakinkan. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan. Ucapan merupakan cara penyampaian secara lisan melalui ceramah. Pengulangan isi-isi penting perlu supaya murid akan merasa yakin dan sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran. keburukannya pula ialah penghantar yang tidak mempunyai komunikasi yang baik amat sukar untuk menyampaikan mesej dan tiada rekod yang kekal kerana bentuk yang tidak nyata. 13. Air muka. Guru juga harus sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. 1 . Selain itu. pita rakaman. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran dan sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid. Filem pula merupakan rangkaian gambar dalam pita rakaman manakala LCD pula merupakan paparan pada skrin atau hitam putih yang dicetak atas kertas telus. Pita rakaman pula merupakan kaedah merakam suara tanpa sebarang soal jawab. ia merupakan negatif filem yang diambil dengan kamera 35mm. alat bantuan komunikasi boleh digunakan. Pembentangan Perbincangan merupakan proses mencari jalan penyelesaian. Kebaikannya ialah mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat.3 Komunikasi Lisan Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang melibatkan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. pengukuran yang selaras dengan tujuan komunikasi dan maklum balas iaitu respon atau tanda-tanda penerimaan mesej serta pemahamannya. grafik dan telekonferens. Guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas. Dalam pembentangan pula ia terbahagi kepada slaid.4 Jenis Komunikasi Lain 13. Faktor peningkatan pemahaman komunikasi ialah kesedaran iaitu pemahaman tentang sesuatu konsep. Dalam slaid.1 Perbincangan. 13. Ucapan.4.

dalam keadaan manusia itu sedar. persediaan tempat dan setiausaha yang merekod. nombor telefon pemanggil. catatan dan mesej. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 1 .4.5 Komunikasi Berkesan Prinsip komunikasi merupakan pesanan terkawal. tarikh dan masa. 13. Antara faedah yang diperoleh ialah ahlinya terdiri daripada latar belakang yang berbeza. 30% bercakap. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran pendengaran. beliau merumuskan. nada suara yang munasabah dan bahasa perlu diketahui umum.2 Mesyuarat Mesyuarat merupakan pertemuan antara dua atau lebih orang untuk membuat perancangan.3 Perbualan Telefon Garis panduan menggunakan telefon ialah bercakap dengan jelas. berkongsi maklumat. Mengikut Thomas Gordon (1970). alamat dan tempat asal pemanggil. 14.0 Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan salah satu aspek dalam kemahiran komunikasi dan juga merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting yang dilakukan di peringkat kanak-kanak dan dewasa. perancangan melibatkan pekerja dapat dijalankan dan pastikan semua yang terlibat memahami sesuatu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. Butiran dalam memo telefon memperlihatkan nama pemanggil dan nama pemnerima. 16% membaca dan 9% menulis. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. Langkah-langkah mesyuarat pula ialah tarikh. tindakan yang tidak menimbulkan ketidakselesaan dan perhatian ditumpukan sepenuhnya. tempat. pendengaran yang baik merupakan kemahiran berkomunikasi yang boleh menolong orang lain menyelesaikan masalahnya. agenda mesyuarat. membuat keputusan dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka panjang dan pendek. Hasil daripada kajian itu. bahasa yang mudah difahami. perkataan dinyatakan dengan penuh yakin.4. banyak pendapat. 45% digunakan untuk mendengar. 13. ahli yang menghadiri. memberi dan mendengar cadangan dan mencatat hasil mesyuarat untuk tindakan lanjut. masa dan agenda. Senarai semak mesyuarat pula dibuat untuk tujuan mesyuarat.

Antara empati iaitu kebolehan seseorang untuk melihat pandangan orang lain ialah sahkan perasaan. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada waktu bertutur dalam bahasa yang dipelajari. memberi sokongan dan bantuan untuk menyelesaikan masalah. mendengar dan bercakap. menilai maklumat yang diterima dan tindak balas terhadap maklumat yang diterima. memahami situasi. Sekiranya tiada maklum balas pelajar tidak menunjukkan sebarang maklumbalas seperti anggukan kepala. jangan menyampuk ketika orang lain bercakap. senyuman atau perubahan rawakan air muka dan sebagainya sebagai menunjukkan pelajar itu faham. Kemahiran mendengar adalah juga merupakan kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. berfikiran terbuka dan bertanya apabila perlu. membaca. membuat keputusan dan meluahkan atau menunjukkan perasaan yang dialami.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Proses penerimaan maklumat secara mental untuk difahami dan diambil tindakan. Antara proses mendengar ialah mencetuskan rasa pendengaran. 1 . hiburan. Pelajar yang melakukan aktiviti menyoal guru semestinya berfikir dahulu sebelum membuat pertanyaan. Proses berfikir ini mampu mengelakkan pelajar dari berkhayal atau fikiran yang merewang malah menguatkan lagi pendengaran mereka. berfikiran terbuka dan mendengar dengan penuh situasi. Tujuan utama mendengar ialah mewujudkan ikatan persaudaraan dan perhubungan. Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh guru atau pelajar lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar. Antara asas kemahiran ini ialah menulis. Ketiadaan Interaksi Dua Hala menyebabkan pelajar tidak bertindak meminta ruang untuk mengemukakan sebarang soalan atau pertanyaan berkaitan dengan maklumat kurang jelas yang disampaikan oleh guru. bersetuju atau sebaliknya. Kemahiran mendengar melibatkan pengawalan emosi. Masalah seharusnya diselesaikan kerana pertembungan empat mata adalah penting kerana hal itu merupakan satu bentuk komunikasi yang memautkan perhatian pelajar dengan guru untuk mendapat maklumat dengan jelas. Hal ini membantu perhatian anda terhadap apa yang diperkatakan. menginterpretasikan makna. menerima segala idea dan pandangan. pembelajaran. Garis panduan pendengaran ialah mengelakkan menggangu orang lain ketika bercakap. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

C(1975) menggariskan komunikasi yang berkesan akan menghasilkan pemahaman yang bermakna dalam setiap subjek yang diajar kepada murid. Beliau menyatakan ianya berlaku melalui percakapan (Talking for meaning). Soalan atau perkara yang disampaikan itu juga hanyalah berbentuk maklumat yang digunakan untuk mengkritik guru itu kembali. Prinsip berunding yang perlu ada ialah bersifat responsif 1 . Pura-pura bertindak menyoal guru sedangkan soalan yang di majukan itu tidak berkaitan dengan topik yang sedang disampaikan. 15. pura-pura mendengar. Pelajar yang bertindak mencatat atau menulis nota mampu mengelakkan diri mereka daripada berkhayal atau melakukan tindakan yang tidak wajar. Keadaan begini kadangkala akan mengakibatkan suasana kelas menjadi bising dan boleh menjejaskan tumpuan pelajar lain terhadap maklumat yang sedang disampaikan oleh guru . Oleh itu mereka akan bertindak untuk berbual sesama sendiri dan hanya memberi tumpuan pada topik-topik tertentu sahaja. 15. Proses komunikasi boleh ditingkatkan oleh guru di dalam bilik darjah supaya dapat melancarkan proses penyampaian maklumat terhadap pelajar untuk satu maksud pemahaman yang sempurna. pelajar yang tidak mencatat sebarang nota boleh juga dikelaskan sebagai seorang pendengar yang kurang baik sebaliknya hanya sekadar berdiam diri. menulis (Writing for meaning). Hal ini merupakan penggabungan antara pendengaran dan penulisan yang memberi impak yang baik terhadap proses penumpuan. Perbuatan mencelah atau menyampuk semasa guru sedang menyampaikan penerangan tanpa diberi ruang untuk bercakap juga merupakan seorang pendengar yang kurang baik. Menurut Sutton. mendengar (Active listening) dan pembacaan (reading for meaning).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. sekiranya tidak terdapat aktiviti mencatat nota. Pelajar yang sibuk bercakap sesama sendiri akan beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik.1 Kemahiran Berunding Berunding merupakan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan dan berusaha untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul agar dipersetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.0 Meningkatkan Keberkesanan Komunikasi Dalam Kalangan Murid.

Unsur-unsur yang terdapat dalam fonologi ini digunakan bagi meningkatkan kecekapan tidak formal. bersopan iaitu beradab. kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu sama ada dalam situasi yang formal ataupun 16. Sabah. iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800. fonologi ini adalah ilmu tentang perbendaharan fonem sesebuah bahasa. Dalam sistem bunyi ini ataupun dikenali sebagai fonologi merangkumi beberapa aspek seperti sebutan. fonologi bermaksud sistem bunyi. Terdapat dua cara penuturnya menyebut sesuatu perkataan dalam sesuatu. Terengganu dan banyak lagi. Melaka. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem bunyi yang tersendiri bergitu juga bahasa Melayu. contohnya pelajar yang berasal daripada Kelantan akan menyebut ‘ikan’ sebagai 1 . Sarawak. pengkajian tentang fonologi atau sistem bunyi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu. Bahasa ibunda juga akan mempengaruhi sebutan dalam bahasa Melayu. Negeri Sembilan. apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Sebutan adalah cara bagaimana kita menyebut ataupun membunyikan sesuatu perkataan dalam sesuatau bahasa. intonasi.1 ASPEK SEBUTAN Dalam sistem bunyi ataupun fonologi terdapatnya aspek sebutan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu rasional semasa berunding. Sesuatu perkataan itu disebut mengikut kepada dialek sesebuah daerah itu. Dalam tradisi barat. Perak. Pemasalahan ini dapat kita lihat apabila murid-murid yang berasal dari negeri-negeri atau daerah yang mempunyai dialek mereka sendiri sukar untuk menyebut sesuatu perkatan dalam Bahasa Melayu baku itu. Sehubungan itu dengan kata lainnya. Namun seringkali terdapat masalah yang sukar dielakkan dalam kalangan sebutan bahasa Melayu oleh sesetengah pihak kerana dipengaruhi oleh dialek dan bahasa daerah. Contohnya di Malaysia sendiri terdapat pelbagai dialek mengikut kepada negeri-negeri yang terdapat di Malaysia seperti dialek Kelantan. prosedur dan mengikut tatacara dan saling membantu iaitu faham memahami. iaitu sebutan secara standard dan juga sebutan secara dialek. 16. tekanan dan juga aliran ucapan.0 FONOLOGI Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000).

contohnya pelajar yang berbangsa Cina akan menyebut ‘durian’ itu sebagai ‘lulian’. Permasalahan dan perbezaan dalam sebutan ini dipengaruhi oleh dialek negeri mereka masing-masing. Selain itu pengaruh bahasa ibunda juga memainkan peranan dalam sebutan bahasa Melayu baku. Namun menurut Abd Aziz Abd Talib (2000) . Bahan-bahan yang diperdengarkan itu boleh saja terdiri daripada perbualan. video ataupun guru boleh menyampaikan sendiri bahan tersebut. dialog.  Mengadakan latih tubi sebutan dengan kerap. Utara pula ‘besak’ dan Melaka menyebutnya sebagai ‘besau’. Perkataan ‘murah’ akan disebut sebagai ‘muroh’ oleh pelajar Kelantan. terutama pelajar yang datangnya daripada daerah-daerah yang menggunakan bahasa dialek yang sukar dikikis. sajak dan sebagainya. nyanyian. cerita. ucapan. pita. terdapat pelbagai cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki aspek sebutan dalam kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu baku. Latihan ini dibuat bagi membolehkan pelajar mendengar sebutan yang betul menurut sebutan Bahasa Melayu baku. membaca. Latihan berkomunikasi lisan ini adalah seperti latihan bercakap atau membaca secara nyaring. Guru boleh menggunakan alat bantu mengajar seperti radio.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ‘ike’ dan bagi pelajar dari Terengganu pula menyebutnya sebagai ‘ikang’.  Mengadakan latihan berkomunikasi secara lisan.  Mengadakan latihan mendengar dengan kerap. Teknik latih tubi sebutan ini didapati sangat berkesan untuk melatih murid-murid menyebut perkataan dengan betul. Sebutan haruslah dibuat secara berulang-ulang sehinggalah pelajar dapat menyebutnya dengan betul. Latihan bercakap ini boleh merangkumi aktiviti bercerita. ‘zaitun’ sebagai ‘jaitun’ dan ‘berlari’ sebagai ‘berlali’. Tujuan latihan ini adalah untuk membentuk dan melatih murid-murid bercakap dan menyebut sesuatu kata dengan betul. 1 . Tujuan utama latihan ini adalah untuk membetulkan sebutan murid-murid terhadap perkataan yang sukar disebut oleh mereka disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda dan juga dialek sesebuah daerah. bagi perkataan ‘besar’ pula pelajar dari Negeri Sembilan akan menyebutnya sebagai ‘bosa’. televisyen.

dialek Kelantan mempunyai sebutan dan intonasi yang berbeza apabila dibandingkan dengan dialek utara dan dialek Negeri Sembilan. Intonasi ini mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. 16. dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. Perbezaan dalam intonasi ini dilihat menggangu dan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu dalam bahasa Melayu. Kesemua aktiviti ini membolehkan pelajar untuk mengeluarkan suara mereka. Pengusaan intonasi adalah sangat penting bagi meningkatkan tahap kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu kerana ia akan mempengaruhi cara seseorang penutur itu bercakap. Malahan kita juga dapat melihat perbezaan intonasi dalam sesuatu dialek kawasan itu. 2. Contonya di negara kita sendiri. mendeklamasikan sajak dan lain-lain lagi. 3 dan 4. intonasi ini dapat digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa yang ditandai dengan angka 1. ayat terbalik atau songsang. intonasi adalah merupakan alunan suara antara nada tinggi dan nada rendah. Bagi angka 1 untuk menggambarkan nada yang paling rendah. ia merupakan bahasa di peringkat ayat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perbahasan. ayat tanya. beliau mendifinisikan intonasi sebagai nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap.2 ASPEK INTONASI Aspek intonasi ini penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. angka 2 untuk menunjukkan ujaran. Menurut Ismail Bin Dahaman. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). Setiap bahasa di dunia ini mempunyai intonasi yang berbeza-beza. 1 . Contonya intonasi bahasa Melayu adalah berbeza dengan intonasi bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Setiap angka ini mempunyai aspek-aspek yang tersendiri. sama ada ayat penyata biasa. Bagi sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan makmal bahasa guru hendaklah menggunakan kemudahan teknologi tersebut untuk melatih murid-murid dalam aspek sebutan dan pertuturan. Manakala menurut Ismail Bin Dahaman (1994) dalam bukunya yang bertajuk pedoman sebutan baku bahasa Melayu. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. pidato. atau ayat pasif dan seumpamanya.  Menggunakan kemudahan teknologi. angka 3 pula merupakan nada tekanan dan bagi angka 4 pula menunjukan nada yang paling tinggi. ayat perintah.

Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. Setiap sikap ini dapat ditunjukkan sekiaranya seorang itu mampu menggunakan intonasi yang betul bagi menyatakan perasaan sebenarnya. iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. berbentuk positif atau negatif. dan seumpamanya. Selain itu. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. Fungsi ini membolehkan penutur untuk menekan sesuatu 1 . Sekiranya penutur tidak dapat menguasai fungsi gramatis ini maka penutur tidak akan dapat membezakan sesuatu ayat tersebut dan mengalami kesukaran dalam membina ayat. kejutan.  Fungsi emosional Fungsi emosional ini adalah bertujuan untuk menyatakan pelbagai makna sikap. penutur harus mengetahui beberapa fungsi intonasi agar memudahkan lagi penguasaan penutur dalam menguasai intonasi. kebosanan. Antara beberapa fungsi intonasi ialah pertama fungsi emosional. fungsi struktur informasi.  Fungsi gramatis Fungsi gramatis pula adalah untuk menandai kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran sama ada sesebuah ayat atau klausa itu berbentuk pertanyaan atau penyataan. Bagi menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. fungsi gramatis. fungsi psikologis dan fungsi ‘indexical’. ketakutan dan pelbagai jenis sikap yang lain. Setiap fungsi intonasi ini memainkan peranan yang berbeza antara satu sama lain. ia akan dapat mempengaruhi pendengarnya melalui intonasi yang digunakan. fungsi tekstual. marah.  Fungsi struktur informasi Manakala bagi fungsi struktur informasi pula adalah bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dirangkumi dalam makna sesebuah ujaran.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. keakraban. iaitu seperti gembira.

iaitu membantu mengenal seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. terdapat juga aspek tekanan. Tekanan merupakan tempat-tempat suara ditekankan apabila menyebut sesuatu perkataan menurut kepada 1 .  Fungsi ‘indexical’ Akhir sekali ialah fungsi ‘indexical’ pula adalah untuk menandai identiti seseorang. setiap perkerjaan itu akan menggunakan bahasa yang berbeza-beza dan cara penyampaian yang tidak sama.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perkara yang penting dalam setiap apa yang diucapkan dan dapat menyampaikan makna sebenar yang ingin disampaikan kepada pendengar. 16.3 ASPEK TEKANAN Selain dari aspek sebutan dan intonasi dalam fonologi. Hal ini kerana. doktor. Fungsi ini membantu seseorang untuk menguasai sesuatu ayat itu dengan lebih senang dan mengingatnya dengan lebih mudah dengan hanya berpandukan kepada intonasi ayat tersebut. peguam. iaitu sama ada menggunakan bahasa formal atau bahasa tidak formal.  Fungsi psikologis Bagi fungsi psikologis pula ialah untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat.  Fungsi tekstual Seterusnya fungsi tekstual pula adalah untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. penjual ubat dan sarjan tentera. Nada dan gaya suara yang berbeza-beza juga bukan sahaja membezakan sesuatu teks tersebut tetapi turut mengambarkan suasana sebenar situasi itu sama ada situasi formal ataupun tidak formal. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. seperti guru.

seseorang itu harus melatih diri mereka dengan bercakap menggunakan intonasi. serta pelajar harus membaca menggunakan tanda baca yang betul dan berkesan. Tekanan itu boleh berubah dari satu perkataan kepada satu perkataan yang lain. beliau menggatakan terdapat beberapa subkemahiran yang harus diterapkan di dalam diri pelajar sebagai langkah untuk menigkatkan kemahiran bertutur. Untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Seterusnya. aspek kelancaran adalah sangat penting untuk dikuasai oleh penutur. sebutan dan pembacaan yang tidak tersekat-sekat. bercakap menurut 1 . 17. Selain itu. Selain daripada itu. setiap perkataan haruslah disebut menggunakan sebutan.0 LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN MUTU PERTUTURAN Menurut Abd Aziz Abd Talin (1993) dalam bukunya yang bertajuk Menguji Kemahiran Bahasa. Seseorang pelajar itu haruslah membaca mengikut jeda ataupun frasa yang sesuai dan juga mengikut unit makna yang betul. Dalam bahasa Melayu. seorang pelajar mestilah membaca dengan penuh yakin dan bermakna seolah-olah dia memahami apa yang sedang dibaca. Kelancaran seseorang pelajar dalam mempersembahkan bacaannya dapat dinilai melalui cara pengunaan intonasi. tekanan yang betul dan diikuti dengan aliran yang lancar tanpa tersekat-sekat. Dalam bahasa Melayu. tekanan dan sebutan yang betul. Dalam menguasai aspek kelancaran ini. hal ini kerana tekanan memainkan peranan dalam menguatkan makna perkataan itu dalam konteks ayat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 suku kata dalam sesuatu perkataan. Teknik dan Contoh. 16.4 ASPEK KELANCARAN Dalam menguasai kemahiran bercakap ataupun kemahiran bertutur. Antaranya adalah bercakap dengan berani dan yakin dengan suara yang jelas supaya dapat didengar dan difahami oleh orang yang mendengarnya. intonasi. aspek tekanan bagi peringkat perkataan iaitu antara suku katanya kurang ketara jikalau dibandingkan dengan peranan tekanan sesuatu suku kata bagi perkataan bahasa Inggeris. Prinsip. tekanan. Namun bergitu tekanan sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. bercakap dengan menggunakan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang sesuai dan baik dalam pertuturan. bercakap dengan sebutan yang jelas dan betul menurut sebutan bahasa Melayu standard. tanda bacaan.

beberapa aspek harus diambil penekanan iaitu aspek suara. Akhir sekali. Seorang penutur harus memastikan suara mereka menjadi alat yang 1 . nada suara penutur akan menunjukan perasaannya ketika itu dan ini akan merenggangkan hubungan penutur dengan pendengar ketika itu. para guru haruslah mengajar dan melatih murid supaya sifat tersebut dapat dibina apabila mereka bercakap. Dalam setiap aktiviti yang melibatkan pertuturan. iaitu logik. Oleh yang demikian lontaran suara itu akan dapat mempengaruhi tindak balas dan pandangan seseorang terhadap penutur tersebut. lancar. Misalnya. nada suara penutur akan mempengaruhi hubungan penutur dengan orang lain. Hal ini kerana ia akan mempengaruhi tahap ketersampaian sesuatu maklumat itu. sama ada dalam situasi yang tidak formal seperti berbual-bual dengan kawan-kawan ataupun situasi yang formal seperti memberikan ucapan. guru harus mempertingkatkan latihan dan memberikan tunjuk ajar secara berterusan bagi membimbing pelajar-pelajarnya agar mampu menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu ini. semula jadi. Menurut Zulkifli Yusof (2000). Dalam kedua-dua situasi ini. suara merupakan satu aspek yang sangat penting. beliau mengatakan bahawa suara merupakan satu aspek penting dalam pertuturan. Kekuatan suara harus diambil berat bagi memudahkan maklumat yang ingin disampaikan kepada pendengar dapat didengar dengan jelas. bercakap dan melahirkan idea atau fikiran dengan gaya pertuturan yang berkesan. teratur. padat dan sebutan yang jelas dan betul hendaklah juga dititikberatkan. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. apabila penutur tidak menghiraukan orang lain di sekitarnya. aspek bentuk bahasa lisan dan pemilihan kata. dengan penuh tenaga dan minat. tetapi apabila nada suara yang lembut dilontarkan oleh penutur maka ia akan memberikan imej yang baik kepada pendengar.1 ASPEK SUARA Dalam pertuturan. Ia boleh menjadi penawar dan racun. jelas. spontan. aspek sebutan dan intonasi. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu bukanlah perkara yang mudah dilakukan. ia seharusnya dimulakan dari peringkat yang asas iaitu bermula di peringkat sekolah lagi. kekuatan suara perlu dikawal dan disesuaikan. aspek gaya penyampaian dan akhir sekali aspek tatatertib bercakap. Untuk menguasai kemahiran bertutur atau bercakap dalam bahasa Melayu ini. atau berasa bosan. Selain daripada kekuatan suara. Kesemua aspek ini harus ditekankan dan diambil berat dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 intonasi yang betul dan kualiti suara yang baik dan tidak membosankan. intonasi atau nada yang sesuai. kualiti suara. 17.

ataupun adakah murid tersebut mempunyai kualiti suara yang menarik. maka usaha untuk mengawal pengeluaran suara akan menjadi mudah dan kemahiran bercakap akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. Suara haruslah dinaikan sedikit demi sedikit dan kemudian menurunkanya secara perlahan-lahan. Suara merupakan alat utama untuk menyampaikan mesej. Kesemua persoalan ini harus dinilai oleh seorang guru bagi memastikan aspek sebutan dan intonasi ini dapat dikuasai dengan baik. adakah bacaan murid dapat didengar dengan jelas. setiap perkataan perlu disebutkan dengan betul. seorang penutur haruslah mempelbagaikan nada suara mereka apabila bercakap. Dalam aspek pertuturan ini. manakala intonasi pula perlu dilakukan dengan betul pada peringkat ayat. ataupun adakah murid membaca mengikut nada yang sesuai dan intonasi yang betul. keseronokan dan kesungguhan. menguat dan menenangkan bahu. memperbaiki bunyi yang dikeluarkan semasa bernafas. projeksi dan resona. beberapa perkara perlu diberikan penekanan dan beberapa persoalan haruslah dijawab sebelum memastikan bahawa sesorang pelajar itu mampu menguasai aspek suara. semasa anda bersuara terdapat empat komponen utama yang terlibat iaitu ketenangan. Dalam menguasai aspek sebutan dan intonasi ini. Bagi meningkatkan kemahiran bertutur. Nada suara yang baik akan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu. melemparkan suara dan cuba untuk mempelbagaikan nada suara serta latihan rentak ucapan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 berkesan bukannya sebagai penghalang. Suara juga menggambarkan tenaga. Beberapa persoalan juga harus diambil kira antaranya. Keempat-empat ini bertindak memberi keunggulan kepada suara penutur. 17. Persoalan seperti ini harus dinilai bagi mengenal pasti sama ada aspek suara ini dapat dikuasai dengan baik.2 ASPEK SEBUTAN DAN INTONASI Aspek sebutan dan intonasi juga merupakan aspek penting dalam menguasai dan meningkatkan tahap kemahiran bercakap sesorang itu. Dalam bahasa Melayu itu sendiri. iaitu menurut sebutan baku. Bagi meningkatkan mutu suara. adakah sebutan perkataan betul menurut bahasa Melayu baku. beberapa latihan boleh dilakukan dengan memberikan tumpuan kepada kaedah penafasan yang baik. pernafasan. belajar menguatkan dan menenangkan otot kepala dan leher. Misalnya. menguat dan menenangkan muka dan bibir. Sebutan merupakan cara sesorang itu menyebut perkataan. Apabila tumpuan diberikan dalam kesemua aspek-aspek ini. 1 . dan bukanya mengikut sebutan dialek tempatan dan dipengaruhi oleh bahasa ibunda masing-masing.

gaya bahasa dan juga cara penyampaian itu hendaklah disesuaikan. Hal ini kerana. bahasa pasar ataupun perkataan ringkas seperti “gi mana”. 1 . Perkataan ini tidak sesuai digunakan dalam penulisan.4 ASPEK GAYA PENYAMPAIAN Dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Seorang guru harus sentiasa mengingatkan dan mengajarkan murid-muridnya supaya tidak bercakap seperti gaya bahasa bertulis.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. Gaya bahasa haruslah disesuaikan dengan tempat dan keadaan pada ketika itu. Seorang penutur tidak boleh menggunakan bahasa tidak formal dalam sesuatu keadaan yang formal. Gerak tangan dan kepala juga haruslah dikawal supaya tidak berlebihan atau keterlaluan sehingga menyebabkan para penonton terasa terganggu dengan perlakuan tersebut. “sesungguhnya” dan sebagainya. dalam situasi yang formal iaitu ucapan rasmi seperti pidato ataupun perbahasan. aspek penyampaian merupakan salah satu aspek yang juga harus diambil kira. Guru harus sentiasa mengingatkan pelajar-pelajarnya tentang perbezaan antara gaya dan penggunaan bahasa dalam perbualan biasa dengan yang formal seperti ucapan atau syarahan dalam majlis-majlis. Gaya penyampaian ini boleh dilihat dari aspek bahasa dan juga fizikal. Sebaliknya terdapat beberapa perkataan yang kita sering gunakan dalam penulisan namun jarang sekali digunakan dalam pertuturan seperti “bahawasanya”.3 ASPEK BENTUK BAHASA LISAN DAN PEMILIHAN KATA Dalam bahasa Melayu terdapatnya perbezaan yang ketara sekali antara bahasa lisan dengan bahasa bertulis. “tak maulah” dan sebagainya. Aspek gaya penyampaian ini bukan sahaja penting dalam pertuturan tetapi juga penting dalam penulisan. bergitu juga dengan penggunaan kata. Contonya. bahasa yang biasa kita gunakan dalam bahasa lisan mungkin tidak sesuai digunakan dalam bahasa bertulis. 17. Aspek fizikal disini adalah seperti gerak badan penutur tersebut. Misalnya. Perbezaan situasi ini amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan. walaupun pertuturan dan penulisan ini merupakan dua aspek yang berbeza.

ia bukan sahaja mengajar murid-murid tentang cara bercakap tetapi juga membina kesopanan diri seorang pelajar itu. kemudian meminta pelajar-pelajar untuk menerangkan satu siri daripada gambar tersebut. aspek ini sangat penting untuk diterapkan dalam kalangan pelajar. Selain itu.5 ASPEK TATATERTIB BERCAKAP Percakapan boleh berlaku sama ada dalam keadaan formal ataupun tidak formal. Ini merupakan salah satu strategi bagi melatih kemahiran para pelajar. Apabila berada di sekolah murid-murid perlu diajar dan diingatkan supaya bercakap menurut tatatertib yang baik sama ada semasa berbual secara tidak formal atau sebaliknya. mengadakan pengajaran yang berkaitan dengan dengan cerita bergambar. berbanding dengan pelajar yang tidak mempelajari aspek tatatertib ketika bercakap ini. Pertama. tetapi aspek ini juga mengajar pelajar menjadi seseorang yang mempunyai budi bahasa dan adab sopan yang baik. guru harus mempelbagaikan isi dan juga bentuk pelajaran yang hendak diajarkan kepada murid. Aspek tatatertib ketika bercakap ini bukan sahaja mengajar pelajar tentang tatatertib semasa bercakap. Contohnya. adalah dengan mengadakan aktiviti pembelajaran dalam keadaan yang sangat bermakna dan dapat menarik minat atau perhatian pelajar untuk mengikutinya. Oleh yang demikian. bercakap menurut giliran dan tidak bercakap apabila seseorang yang lain itu sedang bercakap dan cara-cara bagaimana hendak mencelah dalam sesuatu dialog atau perbincangan sosial atau situasi formal seperti dalam mesyuarat atau forum. Misalnya.0 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA MELAYU Bagi meningkatkan lagi tahap kemahiran bertutur terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. 18. Disini dapat dilihat secara tidak langsung akan melatih kemahiran bercakap seseorang murid itu. Kepelbagaian isi dan bentuk sesuatu pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru akan dapat menarik minat 1 . Ini akan memberikan gambaran yang positif kepada pelajar tersebut.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. Apabila seorang pelajar itu cuba untuk menerangkan apa yang dilihatnya di dalam gambar itu ia secara tidak sengaja akan melatih pelajar itu untuk cuba bercakap dalam keadaan yang formal.

Selain itu. Kemahiran murid-murid dalam bertutur juga akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. lakonan. aktiviti-aktiviti ini akan membolehkan para pelajar mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling hampir dengan situasi kehidupan seharian mereka. Ini bermaksud pelajar sendiri yang perlu berusaha dengan bimbingan guru mereka dan bukanya semata-mata mengharapkan kepada bantuan guru sahaja dan mengharapkan guru mereka akan memberikan semuanya kepada mereka. Antara aktivitinya adalah mengadakan perbualan. Aktiviti-aktivi seperti ini dilihat akan dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membina kemahiran lisan mereka agar lebih cekap.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 para pelajarnya dan tidak akan membuatkan mereka berasa jemu mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Seterusnya. Hal ini kerana pelajar akan tertarik kepada sesuatu yang luar biasa dan akan terus mengikutinya sehinggalah masa terakhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan kemahiran dan isi ini sangat penting bagi membolehkan matlamat pengajaran pada ketika itu dapat dicapai oleh para pelajar. Seorang guru haruslah kreatif dalam merancang pengajarannya pada masa itu. Sehubungan dengan itu. perbendaharaan kata mahupun bahan rangsangan atau alat bantu mengajar yang hendak digunakan. 1 . Dengan itu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan berkesan. perbahasan. membuat laporan. Hal ini akan meningkatkan tahap kemahiran bertutur setiap pelajar. 19. struktur. Akhir sekali adalah dengan mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajar. dan membuat arahan. perbincangan. setiap aktiviti yang hendak diadakan haruslah mempunyai hubungan dengan minat dan kegemaran pelajar. Contohnya dari segi jenis teks yang akan digunakan. hal ini supaya ia dapat menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti tersebut terutamanya aktiviti bertutur secara aktif dan penuh minat.0 AKTIVITI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERCAKAP DALAM BAHASA MELAYU Menurut Kamarudin Hj. guru haruslah memfokuskan kepada sesuatu pelajaran yang hendak diajarkan kepada sesuatu kemahiran atau isi yang tertentu. Husin (1995) dalam bukunya yang bertajuk pengkaedahan mengajar bahasa. kuiz. dialog atau soal jawab. mengatakan beberapa aktiviti perlu dilakukan bagi meningkatkan pengajaran kemahiran bercakap dikalangan para pelajar.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 19. ataupun mewujudkan perbualan yang tidak formal mengenai keadaan persekitaran mereka ataupun mengenai hal-ehwal semasa. Aktiviti seperti ini akan melatih pelajar untuk menggunakan sebutan. Dalam perbahasan. Manakala menurut Kamarudin Hj. 1 . Ini secara tidak langsung akan membantu dalam kemahiran bercakap mereka. dialog atau soal jawab Aktiviti seperti ini sangat berkesan bagi meningkatkan kemahiran bercakap di dalam kalagan pelajar. Dalam aktiviti seperti ini. pelajar akan diminta untuk memberikan pandagan dan cadangan mereka berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Terutamanya pada peringkat sekolah menengah. Terdapat banyak kebaikan yang akan diperolehi dalam melakukan aktiviti perdebatan ini. iaitu kumpulan pencadang dan kumpulan pembangkang. Hal ini kerana pelajar-pelajar di sekolah menengah ini sukakan cabaran dalam usaha mempertahankan pendirian dan pendapat mereka. pelajar akan diberikan beberapa tajuk yang sesuai untuk mereka membahaskannya. Husin pula. aktiviti ini akan membantu guru untuk mengenalpasti akan kelemahan para pelajarnya dalam cara mereka bercakap dan akan cuba untuk membaikinya.1 Mengadakan perbualan.2 Perbahasan Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). Kelas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. Perbualanperbualan seperti ini secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada pelajar untuk cuba bercakap tanpa ada perasaan malu dan takut. 19. Hal ini kerana. contohnya seorang guru bersoal jawab dengan pelajarnya mengenai pelajaran yang lepas. perbahasan ini biasanya menarik minat dan menyeronokan murid kerana adanya unsur pertandingan serta isu-isu semasa yang menarik untuk diperdebatkan. perbahasan atau perdebatan ini merupakan antara aktiviti bertutur yang boleh melatih dan mengalakkan murid bercakap. intonasi dan gaya yang betul. debat merupakan satu aktiviti lisan yang baik kerana pertama. aktiviti perbahasan ini boleh dijalankan di dalam kelas dan akan mengalakkan kepada peningkatan tahap kemahiran bercakap pelajar. Aktiviti ini boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Selain itu. debat bercorak interaktif.

Aktiviti ini akan membantu pelajar untuk menyusun ayat-ayat mereka dan menyebutnya dengan gaya yang betul. Perbincangan akan mampu mendorong setiap pelajar untuk menyatakan pendapat dan pendirian mereka. dan pendengar yang ramai. debat membina semangat kerjasama dalam kumpulan. Kedua. 19.4 Perbincangan Aktiviti perbincangan ini boleh dilakukan secara kumpulan atau secara bebas. guru akan memberikan beberapa tajuk yang sesuai dengan pelajar dan meminta mereka mengemukkan pendapat. Di dalam aktiviti ini. pelajar berpeluang menggunakan dialog mereka sendiri. Dalam lakonan spontan. serta berhujah secara sistematik. Ketiga. Keempat.3 Lakonan Dalam aktiviti lakonan. guru harus memastikan setiap pelajar yang berada dalam kumpulan akan mengambil bahagian dalam perbincangan kumpulan mereka. Selain daripada perbahasan. hakim. belajar untuk mempengaruhi pendengar dengan pandangan atau idea yang baik. Apabila setiap pelajar mempunyai kumpulan masing-masing. iaitu murid diminta untuk berucap tentang sesuatu topik atau tema di khalayak ramai.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu yang melibatkan kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. latihan ini juga dapat membina keyakinan diri dan kecekapan berucap di hadapan orang ramai. pelbagai cara boleh dilakukan sama ada melakukan lakonan menggunakan skrip atau lakonan spontan tanpa menggunakan skrip. Kelima. menyampaikan ucapan dengan menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai. dan kemahiran tersebut diperlukan oleh alam luar persekolahan seperti dalam parlimen dan mahkamah. pembangkang. ini akan melatih mereka untuk bercakap dan di samping dapat melatih mereka menjadi pendengar yang baik. semangat berani dan bercakap menurut logik. Selain itu. debat membina pemikiran dan kemahiran mendengar secara kritis. debat bercorak pragmatis. 1 . debat bercorak sosial iaitu melibatkan kumpulan pencadang. 19. dan yang akhir sekali debat menggalakkan murid bercakap dalam bahasa Melayu baku. yang lahir secara spontan dari fikiran mereka sendiri pada masa itu. Latihan berucap seperti ini akan memberikan peluang kepada murid untuk merangka dan menyusun bahan ucapan. Keenam. debat membina keyakinan diri. guru juga boleh mengadakan aktiviti pertandingan pidato.

Hal ini kerana. guru akan membahagikan kelas kepada beberapa bahagian.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perbincangan ini bukan sahaja mampu melatih pelajar untuk bercakap tetapi akan membantu mewujudkan sifat berkerjasama dalam satu kumpulan dan dapat mengeratkan hubungan diantara satu sama lain. Di dalam aktiviti ini. Mereka harus bercakap sama ada mahu atau tidak kerana setiap ahli dalam kumpulan akan ditanya dan harus memberikan jawapan yang betul. pelajar diminta melaporkan apa sahaja yang mereka lihat dan dengar. laporan tentang berita yang mereka dengar di radio dan televisyen. Misalnya.7 Membuat arahan Aktiviti membuat arahan ini dijalankan dengan mengarahkan pelajar membuat arahan-arahan tertentu untuk diikuti atau dilakukan oleh pelajar yang lain. setiap ahli harus berinteraksi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu hasil kerja yang baik. apabila berada di dalam satu kumpulan.5 Membuat laporan Membuat laporan juga merupakan aktiviti yang baik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lagi kemahiran bertutur di samping kemahiran mendengar. 19.6 Kuiz Dalam menjalankan aktiviti kuiz ini. Soalan –soalan akan diberikan kepada setiap individu yang terlibat secara spontan dan markah diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Dengan itu ia akan melatih pelajar itu mengenai cara bercakap dengan betul 19. Guru boleh meminta pelajar untuk menyampaikan laporan itu dalam bentuk lisan dan menggunakan bahasa yang formal. Ini secara tidak langsung akan mendatangkan manfaat kepada setiap ahli dalam kumpulan tersebut selain meningatkan kemahiran bercakap mereka. Aktiviti seperti ini akan menggalakan pelajar untuk bercakap bagi memperolehi markah untuk kumpulan mereka. Aktiviti ini secara tidak langsung menggalakkan kemahiran mendengar kerana pelajar perlu mendengar setiap soalan yang dikemukakan kepada mereka dengan teliti dan menjawab dengan jawapan yang tepat. kemudian guru akan memberikan panduan bagaimana kuiz itu akan dijalankan. 19. Contoh arahan-arahan itu adalah seperti bagaimana untuk mencari sesuatu benda yang tersembunyi. 1 cara untuk mencantumkan sesuatu .

dan dengan demikian dia merupakan rujukan yang sama bagi guru membentulkan kesalahan murid sewaktu membacanya. Dalam pengajaran dan latihan yang dilakukan di bilik darjah. sesuatu bahasa ibunda atau bahasa daerah adalah satu-satu aspek dalam penyebutan dan intonasi yang sangat sukar untuk dikikis tanpa latihan pengucapan yang kerap. Keberkesanan aktiviti-aktiviti ini dalam membina pertuturan sebahagian besarnya bergantung kepda tiga faktor utama iaitu. atau cara untuk sampai ke sesuatu tempat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 benda. latihan bacaan nyaring atau bacaan lisan boleh memainkan peranan penting sebagai salah satu daripada latihan pengucapan yang akan dapat membantu meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan pelajar. Kedua. dan teknik tugasan. teknik berteriak. termasuklah aspek intonasi dan tekanan yang sesuai dengan sesuatu teks yang dibacakan. Sabah dan Sarawak. Antaranya.0 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk melatih muridnya meningkatkan tahap kemahiran bertutur mereka. Bacaan nyaring mempunyai peranan peranan sebagai kemahiran menyampaikan komunikasi secara lisan dan aktiviti bacaan nyaring ini dapat melatih murid-murid ciri-ciri prosodi atau penyebutan yang betul dan baik. murid sekolah adalah datangnya daripada pelbagai-bagai latar belakang. Kesemua 1 . latihan korus. pertama mutu atau kualiti pengajaran dan bimbingan daripda guru. 20. teknik soal jawab. teknik tunjuk cara atau demontrasi. Dalam mengatasi masalah ini. Secara tidak langsung aktiviti ini akan melatih pelajar untuk bercakap dengan gaya yang betul. kekerapan aktiviti atau latihan yang diberikan dan yang akhir sekali adalah kekerapan peluang bagi setiap pelajar yang terlibat dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. sama ada di Semenanjung. sesuatu keratan bacaan nyaring merupakan teks atau bahan yang standard atau sama. Bacaan nyaring ini amat penting dan berguna dalam meningkatkan kemahiran bertutur. Contohnya. Aktiviti-aktiviti membuat arahan ini memerlukan pelajar mempunyai kemahiran mendengar dan bercakap yang baik. Seperti yang kita ketahui. bahasa ibunda dan bahasa daerah ataupun dialek. aspek sebutan dan intonasi menurut bahasa Melayu baku adalah dianggap sebagai salah satu daripada aspek terpenting yang seharusnya diberikan penekanan oleh seorang guru. Dalam pengajaran kemahiran bertutur ini. kerana jika tidak mereka akan gagal menyampaikan arahan itu dengan baik.

teknik soal jawab adalah satu teknik yang secara langsung dapat menimbulkan interaksi guru dan murid secara berkesan. komen dan sebagainya dengan menggunakan bahasa yang baik.3 Latihan korus Teknik ini dilaksanakan dengan cara pelajar mengucapkan sesuatu secara serentak. Teknik ini memberikan latihan pertuturan 1 . pelajar dikehendaki menunjukkan atau mendemonstarsikan sesuatu perkara itu. pemusatan adalah kepada pelajar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 jenis teknik ini jika diaplikasikan dalam setiap sesi pengajaran dan juga pembelajaran akan mendatangkan manfaat kepada pelajar dan juga guru tersebut. Pelajar haruslah menggunakan bahasa formal ketika melakukan demonstrasi. Selain daripada itu.1 Teknik tunjuk cara atau demonstrasi Dalam teknik pengajaran ini. Selain ianya membina rasa percaya dalam diri pelajar. Selain ianya mudah dilaksanakan. Pelbagai aktiviti bahasa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tunjuk cara ini. ia juga akan menambahkan pengetahuan pelajar melalui soalan-soalan yang dikemukan oleh guru mereka. 20. hal ini bagi membiasakan pelajar menggunakan bahasa formal agar mereka tidak mengalami kejutan bahasa apabila berada di dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. cara pertuturan meraka haruslah seiring dengan demonstrasi yang mereka lakukan. Di sini. Teknik ini juga membantu meningkatkan kemahiran bertutur mereka kerana untuk mendemonstrasikan sesuatu perkara bukanlah suatu perkara yang mudah. Semua pelajar yang berada di dalam kelas perlu menyebut atau berlatih bersama atau sebahagian daripadanya boleh membuat latihan dahulu dan yang lainnya kemudian. Penglibatan pelajar juga boleh membina rasa percaya dan yakin pada diri sendiri. pandangan. sambil menggunakan aksi-aksi yang tertentu. termasuk juga dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. pelajar boleh diminta menggunakan bahasa yang baik untuk menunjukkan cara tentang sesuatu perkara. keupayaan memberikan pendapat.2 Teknik soal jawab Teknik soal jawab ini kerap digunakan oleh guru-guru dalam pengajaran mereka. 20. teknik ini juga dapat digunakan untuk menanamkan konsep-konsep. 20. Dalam hal ini.

Dengan cara ini. Latihan-latihan yang disediakan oleh guru hendaklah dalam bentuk pertuturan sahaja. Antaranya seperti kaedah ajukhafaz.4 Teknik berteriak Melalui teknik ini guru dapat mengesan pelajar yang membuat kesilapan dalam kemahiran mendengar dan juga bertutur. pelajar yang kurang yakin akan dapat menambahkan keyakinan mereka melalui pengulangan bentuk-bentuk ujaran secara kumpulan sebelum menyebutnya secara individu. Oleh yang demikian. Tanggapan yang betul ini pula akan menghasilkan penguasaan kebiasaan bahasa yang baik dan sempurna. Apabila guru mampu mengesan kelemahan-kelemahan pelajar ini maka guru tersebut harus memberikan lebih tumpuan kepada pelajar yang bermasalah ini agar pelajar-pelajar ini tidak akan ketinggalan dengan rakan-rakan mereka yang lebih baik lagi. kaedah semula jadi dan kaedah lingustik. Sebutan yang jelas dan nyata membolehkan murid-murid membuat tanggapan yang betul. i. kaedah oral-aural. Penyebutan yang betul bagi setiap bunyi dalam bahasa membolehkan pelajar menggunakan bahasa tersebut dalam bentuk-bentuk ayat yang betul. sehingga lima atau enam orang menyebut perkataan yang sama. pertuturan dan kosa kata. 1 . Kesemua kaedah ini mempunyai cara pengajaran yang tersendiri dan mampu membantu memperbaiki kemahiran bercakap. kejelasan dalam menyampaikan pelajaran adalah amat penting. 20. dan kemudian kepada pelajar yang lain lagi. Ayat akan dibacakan dan para pelajar harus mengajukannya sehinggalah ayat-ayat yang telah diajukkan itu tidak akan dilupakan lagi. karangan lisan. Kaedah ajuk-hafaz Dalam kaedah ajuk-hafaz ini. kemudian guru mengarahkan kepada seorang pelajar yang lain menyebut perkataan yang sama. seperti latihan bercakap. dan latihan cara menyebut. Apabila mendengar perbezaan penyebutan perkataan di antara lima atau enam orang pelajar itu guru akan dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang timbul. Selain daripada teknik-teknik diatas terdapat juga teknik-teknik lain yang sesuai digunakan dalam meningkatkan kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 secara ajukan. Pengajaran secara demonstrasi yang dilakukan oleh guru bahasa atau penutur jati bahasa itu menekankan tatabahasa. Ini dimulai dengan guru memilih seorang pelajar menyebut dan membunyikan perkataan atau bunyi-bunyi yang diberikan. teknik demonstrasi dan latih-tubi digunakan.

tujuan lain kaedah ini adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa. Selain itu. iii. Kemahiran dalam kedua-dua aspek asas bahasa itu kemudianya dijadikan landasan untuk pembelajaran kemahiran berbahasa yang selanjutnya. Kaedah oral-aural (dengar-tutur) Dalam kaedah oral-aural ini penyebutan lisan adalah didahulukan. mempelajari bahasa ibundanya. Pemerhatian dan kajian ke atas pembelajaran bahasa kedua dalam suatu situasi Selain itu. yakni dialog itu akan diajukkan berulang kali. Objektif pengajaran oral-aural ini adalah untuk menyemaikan keempat-empat kemahiran berbahasa di kalangan pelajar. kemahiran tatabahasa juga turut dikuasai tanpa disedari melalui pengalamanpengalaman sebenar seseorang itu berkomunikasi dalam bahasa sasaran tadi. Dialog yang dikira realistik akan digunakn dalam latih tubi secara berulang-ulang. keutaman lebih diberikan kepada kemahiran bertutur dan juga kemahiran mendengar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii. Situasi pembelajaran yang realistik dengan penggunaan alat pandang dengar yang lengkap turut dilaksanakan dalam latih tubi tersebut. Namun bergitu. Ini bermakna seseorang itu akan belajar dalam situasi dan konteks sebenar bahasa itu. Latih-tubi dan dialog yang dilaksanakan secara realistik akan menekankan kepada aspek intonasi yang betul. Kaedah semula jadi Kaedah ini mengandaikan bahawa seseorang itu dapat berkomunikasi salam sesuatu bahasa tanpa disedarinya. sebagaimana seorang kanak-kanak penutur jati sesuatu bahasa semula jadi menjadi asas kepada pembentukan kaedah semula jadi ini. latihan penyebutan dan latih tubi yang dikawal oleh bahan haruslah disusun rapi. Bahasa yang biasanya amat mudah dan mengandungi kesalahan-kesalahan itu akan secara beransur-ansur menjadi betul setelah penggunaanya dilakukan berulang kali. 1 . Dalam kaedah ini. Tujuan kaedah oral-aural ini dibuat adalah untuk mencapai kemahiran sehingga menyamai sebutan penutur jati bahsa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang lazimnya wujud dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mendapatkan kemahiran bertutur dan mendengar.

bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan bercakap berdasarkan cerita dalam gambar komposisi iaitu gambar karangan. bercakap berdasarkan tema dan topik. Sungguhpun teknik ini dapat merangsang murid-murid untuk bercakap dan bercerita. dan pengalaman murid. struktur ayat. Guru perlu melakukan latih tubi terhadap sebutan bunyi dan perkataan yang hampir menyamai bunyi dan perkataan dalam bahasa yang telah dikuasai oleh pelajar. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). Oleh itu. Hal ini ternyata daripada pembelajaran bahasa yang dilakukan secara semula jadi yang akan membuat pelajar-pelajar menjalani suatu pembelajaran yang lebih bermakna. Sekiranya seorang guru itu menggunakan tajuk atau tema untuk merangsang dan melatih murid bercakap. iaitu antara bahasa yang hendak dipelajari dan bahasa yang sudah diketahui oleh pelajar. tidak kiralah bahasa itu adalah bahasa yang sudah dikuasai atau bahasa ibundanya ataupun bahasa lain. maka penggunaanya hanya terhad di bilik darjah sahaja. iv. kaedah semula jadi ini merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan dalam pendekatan komunikatif. Pengetahuan pelajarpelajar tentang bahasa yang telah dikuasainya itu perlulah menekankan kepada fungsi bahasa itu disamping perkara lain seperti bunyi. tentukan bahawa tajuk atau tema itu sesuai dengan umur. Antara topik yang 1 . Tujuan utama guru adalah bukan untuk menilai sejauhmana pengetahuan pelajar tersebut mengenai topik dan tajuk berkenaan tetapi adalah untuk merangsang murid bercakap dan melatih mereka mengeluarkan pendapat dengan menggunakan bahasa Melayu baku. minat. Teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar karangan sering digunakan pada peringkat sekolah rendah. Ini selaras dengan pendekatan komunikatif yang mengutmakan interaksi dalam pengajaran. Kaedah linguistik Kaedah linguistik ini merupakan kaedah yang akan membandingkan dua bahasa. maksud dan sebagainya. peningkatan kemahiran adalah lambat. mengeluarkan idea atau fikiran dan membuat ayat secara lisan. terdapat juga teknik-teknik lain yang boleh digunakan sebagai rangsangan bagi melatih atau menguji murid bercakap. Selain daripada teknik-teknik yang telah disebutkan seperti di atas. tetapi teknik ini kurang menggambarkan keperluan penggunaanya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. Hal ini kerana dalam kehidupan seharian teknik ini tidak dapat diaplikasi. antara teknik tersebut adalah bercakap berdasarkan tajuk. Kaedah linguistik ini amat mementingkan pertuturan.

rancangan kartun dan sebagainya. filem cita-cita dan lain-lain lagi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 dianggap sesuai bagi pelajar adalah seperti fesyen pakaian. Bagi melatih pelajar untuk bertutur dengan baik. penyanyi. Kemahiran ini penting bagi seseorang itu dalam hubungannya dengan orang lain. Menurut Sharope (1979). Manakala tugas seorang guru bahasa pula adalah mengajar kemahiran bertutur di kalangan pelajar agar mereka boleh bertutur dengan baik dalam situasi yang lebih formal seperti mesyuarat . Murid-murid digalakan untuk banyak bercakap. komunikasi antara mereka berlaku hanya melalui lisan. Manakala guru pula memainkan peranan sebagai pengawas dan penyelia aktiviti lisan tersebut dan bertutur hanya apabila perlu sahaja. Mengapa manusia bertutur Bertutur atau bercakap merupakan satu kemahiran bahasa. guru perlu menggunakan satu atau dua masa pengajaran berkembar. hobi. Manakala bagi murid-murid sekolah rendah pula. pelajar akan mempunayi masa yang banyak untuk memperbaiki cara pertuturan mereka dan apabila menghadapi masalah dalam sesetengah perkara mereka boleh merujuk kepada guru mereka. rancangan kanak-kanak di televisyen. misalnya dalam bidang pengurusan. perbahasan dan seminar. binatang kesayangan. tajuk-tajuk yang biasanya mampu menarik minat mereka untuk bercakap adalah seperti diri sendiri. Selain dalam bidang sosial dan kehidupan seharian manusia. perbincangan kumpulan. 21.0 Kemahiran bertutur sebagai satu kemahiran sosial Sebelum manusia mencipta tulisan. rancangan televisyen. kemahiran bertutur merupakan kemahiran lisan yang amat penting samaada dalam situasi formal atau tidak formal. Sebahagian besar masa tersebut digunakan oleh murid bagi latihan bertutur sahaja. Menurut Abdul Aziz Abd. Dengan itu. Talib (2000). keluarga. Pendek kata guru membina kemahiran bertutur dikalangan pelajar bukan sahaja untuk memenuhi keperluan pendidikan tetapi juga sebagai persediaan kepada pelajar apabila mereka menceburi dunia pekerjaan kelak. perniagaan dan politik. manusia bercakap kerana tujuan-tujuan yang berikut: 1) Bercakap mengikut keseronokan 1 . kemahiran bertutur amat diperlukan dalam pelbagai lapangan pekerjaan. majalah.

Sebagai contoh. Dalam keadaan seperti di atas. Ini disebabkan kepandaian ahli politik tersebut bertutur telah mempengaruhi minda rakyat. kita diminta atau dijemput untuk memberi sedikit ucapan secara spontan yang berkaitan dengan sesuatu majlis. Keadaan yang sama juga dapat dilihat oleh penyebar agama yang berdakwah untuk mempengaruhi masyarakat supaya sentiasa beramal ke jalan yang baik dan benar. ekonomi dan agama. kadangkala kita bercakap kerana kita berasa amat perlu mempengaruhi orang lain samaada untuk kebaikan orang itu atau diri kita sendiri. Dan jelas sekali bahawa kita bertutur adalah untuk mengejar keseronokan. kadangkala. Bagi profesion tertentu. kita suka bercakap atau berbual dengan orang lain. 3) Bercakap untuk tujuan memaklumkan Bercakap untuk tujuan memaklumkan orang lain tentang sesuatu perkara yang mungkin berbentuk nasihat. ahli politik yang berkempen semasa pilihanraya bertujuan untuk mempengaruhi rakyat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di mana-mana saja kita berada dan apa pun yang kita buat. tunjuk ajar dan berita. politik. Apabila seseorang ahli politik pandai bercakap di depan rakyat dengan hujah-hujah yang dibahaskan. bercakap atau bersembang dengan orang lain memang menyeronokkan kita. terdapat orang yang tugasnya memberitahu atau memaklumkan kepada orang lain tentang sesuatu perkara. Malahan. Manakala tugas jurujual pula ialah akan memaklumkan perkara yang berkaitan dengan perniagaan kepada masyarakat sekeliling. matematik. sains dan sebagainya. yang banyak berlaku ialah perbualan sosial. 1 . terutamanya apabila kita berhimpun atau berjumpa dalam sesuatu majlis keramaian seperti majilis perkahwinan atau majlis kenduri. Misalnya tugas sebagai seorang guru atau pengajar adalah untuk memaklumkan kepada anak muridnya tentang ilmu-ilmu pelajaran yang diajar di sekolah seperti bahasa Malaysia. maka rakyat tidak akan teragak-agak untuk memilih ahli politik tersebut sebagai pemimpin mereka. atau untuk kebaikan kedua-duanya. Pada kebiasaannya. 2) Bercakap untuk tujuan mempengaruhi Bercakap untuk mempengaruhi orang lain merupakan asam garam dalam perhubungan harian samaada dalam aspek sosial.

Kemudian minta mereka memberi komen terhadap sebutan penutur. percakapan yang berbentuk perdebatan antara peguam bela dengan peguam cara yang dihakimi oleh para juri dan tuan hakim. perundingan. 22. mengatakan bahawa kebanyakan daripada penutur selalunya tidak dapat memahami apa yang dipertuturkan. 22. Mereka yang mempelajari susuatu bahasa lebih cenderung mengekalkan bunyi sebutan bahasa asal. Selepas daripada itu.1 Membandingkan sebutan Penutur akan dapat membandingkan sebutan pembaca dengan model yang dirakamkan dalam perakam kaset. pastikan penutur merekodkan sebutan dan melakukan perbandingan. sekolah. apabila timbul sesuatu masalah.0 Masalah sebutan penutur yang lemah Menurut Yahya Othman (2005). kita perlu bercakap untuk menyelesaikannya. Oleh itu. Keadaan ini telah menwujudkan keadaan komunikasi yang tidak mesra dan selesa. keluarga. pejabat . mesyuarat. debat dan perbicaraan. Oleh yang demikian. 1 . terdapat beberapa perkara dilakukan oleh penutur bagi meningkatkan penyebutan sesuatu perkataan. negeri atau Negara. Sesebuah masalah yang berlaku boleh jadi pada peringkat individu. Oleh yang demikian cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah melalui. Walau pada peringkat apapun masalah tersebut. semua pihak perlu bercakap (termasuk orang yang dikatakan bersalah dan saksi-saksi). Kaedah ini begitu sesuai bagi penutur menuturkan sebutan dengan lebih jelas.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 4) Bercakap untuk tujuan menyelesaikan masalah Menurut Abdul Aziz Abd. perbincangan. Walau bagaimanapun. institusi. ia akan mendatangkan masalah secara terus kepada pendengar. terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil oleh penutur yang mungkin satu antara berikut sesuai untuk mereka sewaktu bercakap. Walau bagaimanapun. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat lari daripada sebarang masalah. Oleh itu. Contohnya dalam perbicaraan dimakhamah. Apabila seseorang penutur mempunyai kelemahan dalam menyebut sesuatu perkataan. Matlamatnya ialah untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul melalui perbicaraan makhamah yang melibatkan peguam. Talib (2000). perkara itu perlu diatasi atau diselesaikan. dengar dengan cermat dan ulang secara kuat selepas guru atau penutur natif menyebutnya. apabila penutur menggunakan sebutan daripada perakam kaset. forum.

Ada yang mengatakan bahawa bercakap memerlukan isi yang baik.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 22. Australasia dan banyak lagi. masalah membuat kesilapan yang sama berulang kali dalam pertuturan perlu diselesaikan dengan mempertingkatkan lagi usaha penguasaan perkataan yang agak baru digunakan dan sukar disebut. Pembaca perlu berterusan menguasai maklumat supaya serasi dengan sistem dan peraturan yang pembaca sudah pelajari ataupun yang pembaca bina sendiri. apabila bertutur. Sesuai dengan sifat bahasa yang memerlukan penuturnya menggunakan semaksimum mungkin bahasa yang dipelajari. Penutur juga perlu membuat latihan sebutan bunyi berasingan terlebih dahulu. Dalam komunikasi seharian. mereka perlu menyenaraikan perkataan yang sering memberi masalah ketika hendak menyebut. ada yang 1 . Contohnya penutur menggunakan perkataan dua suku kata yang mempunyai suku kata yang terbuka dan tertutup secara silih ganti. terdapat pelbagai interaksi antara seseorang untuk menyampaikan mesej masing-masing. Lakukan pengulangan secara sesuai dalam penguasaan pertuturan. penutur perlu belajar daripada kesilapan dalam bertutur yang boleh mengakibatkan kesukaran berkomunikasi. Penutur kemudian perlu lakukan latihan dengan membiasakan diri menyebut perkataan-perkataan yang agak susah disebut. Contoh perkataan yang mungkin sukar disebut oleh penutur ialah seperti komprehensif. Kekecewaan ini juga akan menimbulkan kebosanan dalam mempelajari sesuatu bahasa. Kekecewaan menguasai bahasa perlu disedari sebagai proses pembelajaran bahasa serta berfungsi sebagai satu cara penyaringan yang berkesan. kemudian guna secara progresif dalam perkataan dan ayat. 22. paradigma. penggunaan perakam kaset ataupun perisian komputer juga didapati dapat membantu mengatasi masalah ini. Penutur juga digalakkan untuk mencuba kaedah latih tubi pemintal lidah yang mengandungi bunyi tersebut. aktiviti latih tubi dikendalikan dengan bantuan guru.3 : Menyebut perkataan yang mudah Menurut Yahya Othman (2005). Oleh sebab itu. seseorang penutur perlulah menyebut perkataan yang lebih mudah dan ringkas.2 Menyenaraikan perkataan Untuk memastikan penutur tidak mengulangi kesilapan menyebut. Disamping itu juga. Dengan melakukan latihan tersebut. Walaupun penutur melakukan kesilapan kadangkala ianya berkesan bagi tujuan memberi peneguhan kepada penutur. Ini adalah kerana penguasaan bahasa bukannya dilakukan dengan tergesa-gesa.

Bimbingan yang diberikan dapat membantu pelajar menyebut suku kata dan perkataan dengan betul. Orang yang berada di sekolah rendah menggunakan bahasa yang berbeza dibandingkan dengan orang yang berada di universiti. kadang kala pelajar berasa kurang selesa dengan cara guru membuat teguran ataupun ulasan pencapaian mereka. kesilapan yang berterusan menunjukkan pembaca pembaca tidak menguasai beberapa aspek berkaitan bahasa. Walau bagaimanapun. 22. iaitu pembicara berpuas hati dan pendengar memahami 100% apa yang diucapkan. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. cubalah menggunakan perkataan yang mudah untuk difahami dan ringkas ayatnya. pendengar yang mendengar hanya sedikit sahaja dapat menangkap maklumat apa yang cuba disampaikan oleh penutur tersebut. Ada dikalangan masyarakat apabila mereka berkomunikasi mereka menggunakan ayat-ayat teknikal dan sukar difahami. Apabila komunikasi terjadi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyatakan bercakap memerlukan tempoh yang baik. Oleh itu. Begitu juga halnya dengan penguasaan 1 . Perkataan mudah difahami dan perkataan sukar difahami.4 : Membezakan kesilapan Penutur perlu membezakan antara kesilapan biasa dan kesilapan berulang-ulang. Jika dilihat terdapat dua jenis atau golongan perkataan yang kita gunakan dalam sebarang komunikasi. maka masyarakat akan menghormati kita. Ia memerlukan kerja-kerja tambahan seperti merujuk bahan sumber tatabahasa yang dapat membantu penutur. apabila kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekeliling kita. Kesilapan biasanya adalah tidak serius bahkan penutur natif kadang kala melakukan kesilapan dalam pertuturan dan pembaca tidak perlu bimbang. penyesuaian amatlah diperlukan. Guru juga memainkan peranan penting dalam membimbing pelajat menguasai kemahiran bertutur. Oleh yang demikian penutur perlu sesuaikan dan amati dan praktis perkataan mudah untuk mendapatkan komunikasi yang efektif. Kadangkala ada sesetengah orang yang gemar menggunakan ayat panjang dan berbelit-belit ketika berkomunikasi. Manakala perkataan yang sukar difahami ialah menggunakan perkataan-perkataan teknikal yang mana hanya kita sahaja yang memahaminya. ada juga yang menyatakan perlunya gaya tubuh badan dan ada juga yang menyatakan komunikasi perlukan banyak latihan. Perkataan mudah difahami adalah bahasa yang menggunakan ayat-ayat mudah dan tidak terlalu kompleks untuk diproses oleh pendengar. Keadaaan ini menyebabkan pelajar berasa kaedah ini tidak sesuai bagi membentuk pertuturan yang baik. Apabila kita melakukan demikian.

Oleh sebab itu juga. perkembangan penguasaan bahasa terbantut dan kemungkinan tidak menguasai kemahiran dengan baik. 22. Sekiranya keadaan ini berlaku. Pada masa yang sama. Ketepatan penggunaannya dapat membantu penutur menyatakan mesej secara jelas dan dan memudahkan pemahaman. Sekirannya penutur dapat menghasilkan semula bunyi dan intonasi dengan tepat. Menegur kesalahan pelajar dipertengahan ayat yang dilakukan oleh guru boleh mengganggu pelajar dalam meneruskan pembacaannya. Apabila ini berlaku.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ayat. Hanya kesalahan yang serius sahaja yang perlu diperbetulkan. 23. Kadangkala dengan tujuan yang baik. kesilapan sebutan yang lain tidak begitu dapat dikesan dan penuturnya mudah difahami.5 : Meniru irama dan intonasi Irama dan intonasi penting dalam memberikan kesan maksud ayat ataupun perkataan yang dituturkan. guru perlu mengambil kira kesesuaian daripada segi masa dan kaedah semasa menegur kesalahan pelajar semasa bertutur. Ini disebabkan pelajar sebaik-baiknya tidak diganggu semasa mereka sedang bercakap. Guru juga perlu meneliti masa yang paling sesuai untuk membetulkan bacaan pembaca sewaktu pelajar membaca ataupun bertutur secar kuat. Ulasan pencapaian pertuturan pelajar sebaik-baiknya dibuat selepas mereka menamatkan wacananya.0 Cara menguasai pengusaaan bertutur 23. Ini juga membuatkan pelajar hilang rentak dan lupa pada apa yang cuba dikatakan. guru perlu memikirkan kenapa semua pembetulan yang dibuat tidak mungkin dapat meningkatkan kemahiran bertutur pelajar. Kesalahan yang serius adalah perkara yang boleh menyebabkan salah paham atau pendengar tidak memahami perkara yang dipertuturkan. Guru mahu kesalahan pembaca dibetulkan. guru sering mengganggu mahu membetulkan kesilapan pelajar semasa mereka cuba menyatakan sesuatu.1 : Lakukan semua aktiviti bahasa di dalam bilik darjah 1 . Ini adalah satu kaedah yang amat baik bagi menyatakan perasaan pembaca perlu diambil kira apabila kesalahan bacaan diperbetulkan semasa pembaca sedang bertutur. pelajar menjadi takut dan seterusnya hilang minat hendak bercakap dan gagal belajar berkomunikasi.

Cara ini amat mudah dan tidak memerlukan masa. Pertama ialah menyediakan diri dengan pelbagai situasi komunikasi yang pelajar dijangka terlibat. kadang kala pelajar menghadapi masalah dalam menuturkan percakapannya disebabkan sifat peribadinya yang tidak banyak bercakap atau lebih dikenali sebagai sifat pendiam. Dalam masalah ini dua perkara yang pelajar boleh lakukan. alatan ataupun rakan tertentu. 23. Rakan juga tahu tahap bahasa pelajar dan cuba menyesuaikan pertuturan mereka dengan kemampuan pembaca. Pelajar perlu membut semua tugasan walaupun guru tidak menyuruh membuatnya. tempat. Dengan jawapan pelajar lain dan perhatikan tindak balas guru pada jawapan pelajar tadi. Contohnya apabila guru bertanya kepada seseorang berkenaan dengan satu soalan. pelajar boleh menjawab secara bersendirian samaada dengan menuliskannya atau merangka jawapan dalam fikirannya. Sebagai contoh. Komunikasi secara tidak formal diantara pelajar dapat memberikan keseronokan dan ianya dilakukan tanpa sebarang tekanan pelajar itu sendiri. 1 . Tali persahabatan memberikan motivasi kepada pelajar supaya berkomunikasi dan menghapuskan kebimbangan yang wujud semasa bertutur dengan orang lain. Kedua adalah dengan menerima had kemampuan pelajar dalam melakukan aktiviti bertutur serta melakukan yang terbaik dengan apa yang diketahui. seseorang pelajar perlu menguasai bahasa dengan tekun. Dengan cara ini.2 : Berinteraksi dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain Bercakap dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain yang mempelajari bahasa yang sama dapat memudahkan penguasaan bahasa. pelajar dapat bertutur dengan lebih baik dan jelas. 23. Dalam pertuturan. Pelajar boleh menyimpan jawapan dalam kotak fikirannya semasa giliran pelajar lain menjawab dan semak jawapan pembaca dengan membandingkan jawapan mereka. Hal ini berlaku kerana pelajar tidak pasti perkara yang dituturkannya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menurut Yahya Othman (2005).3 : Berlatih secara senyap Latihan secara senyap dapat menghasilkan kearah penguasaan bahasa melalui pertuturan. Pelajar juga mungkin berasa kurang gangguan semasa bertutur sesuatu tajuk yang baru dan rakan sekelas pula dapat membantunya. Cara terbaik adalah berkawan dengan orang yang bercakap dalam bahasa yang pelajar sedang pelajari.

Pelajar boleh bersedia dengan melihat buku panduan perbendaharaan kata ataupun belajar daripada penutur natif cara perkara dituturkan. selepas pembaca menjalankan urusan jurujual. Yang menariknya.5 : Belajar menerima ketidakpastian Ketidakpastian sama ada sesuatu yang dipertuturkan dapat difahami ataupun tidak sering mengganggu pelajar sewaktu bertutur. 1 . pelajar boleh cuba menggambarkan benda atau peristiwa yang dilihat secara terperinci. Disamping itu juga. Disamping itu. tidak ada sebab cara ini tidak dapat membantu orang dewasa bagi menguasai pertuturan dengan lebih baik. apabila pelajar perlu menyatakan perkara-perkara ini dalam kehidupan yang sebenar. Walaubagaimanapun. 23. Selepas itu. aktiviti seperti ini adalah satu aktiviti yang perlu dalam pembelajaran bahasa untuk kanak-kanak. pelajar mungkin tidak berasa yakin dengan kemampuan hendak menyampaikan mesej. kanak-kanak kerap berlatih belajar bahasa pertama mereka dengan rakan secara imaginasi.4 : Bersedia hendak berkomunikasi Seseorang pelajar perlu bersedia dalam kebanyakan keadaan bagi melakukan berkomunikasi. situasi ini tidak seharusnya menghalang pertuturan. Oleh itu. 23. Mereka secara berterusan mengulangi perkataan dan ayat serta menyebut frasa dan perkataan yang kadang kala tidak ada makna. Pelajar juga boleh bersedia bagi situasi berkomunikasi yang akan dilalui seperti membuat temujanji doktor ataupun membuat panggilan telefon. Sebagai contoh. Pembaca juga boleh berlatih melalui situasi harian. pelajar perlu bersedia berbuat demikian. Apabila bercakap.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pelajar menyatakan objek yang dilihat secara senyap dan cuba menamakannya menggunakan bahasa kedua. pelajar terpaksa melakukannya dalam bahasa yang dipelajari. Sesetengah orang tidak berkata apa-apa apabila mereka menjangkakan perkataan yang mereka sebut adalah sukar untuk dituturkan dan mereka hanya akan bertutur melainkan perkataan itu adalah betul dan tepat. Pandangan ini sebenarnya tidak tepat bagi tujuan permulaan bertutur yang belajar tidak boleh menjangka hendak menyebut sesuatu dengan sempurna. berbual secara bersendirian dan bercakap dengan objek dan permainan. Kebanyakan orang yang berlatih secara senyap selalu mendapati ia menjadikannya satu tabiat. kerani ataupun pelayan dalam bahasa kedua.

Ini menjadikan pendengar tidak sabar dan boleh melunturkan minat hendak terus berkomunikasi. pelajar perlu menumpukan hanya kepada penghasilan pertuturan yang biasa diujarkan. 23. Pelajar tidak perlu bimbang berkaitan penguasaan bahasa orang lain.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Apabila tujuan pertuturan adalah berkomunikasi. orang yang tidak berkata apa-apa kerana bimbang membuat kesilapan boleh terjerumus ke dalam lingkaran ganas ini.0 Cara meningkatkan perbualan tidak lancar. Kegagalan menyambung perbualan secara berkesan boleh mengakibatkan gangguan dalam berkomunikasi. Ada beberapa jalan penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah seperti ini. minda mereka. Oleh sebab itu. pelajar perlu menggunakan masa yang sesuai bagi memulakan pertuturan berdasarkan idea yang terhimpun dalam 24. Dalam konteks kemahiran bertutur. Lingkaran ini boleh membelenggu pelajar daripada mencuba seterusnya melakukan kerana tidak cukup latihan sehingga pada masa yang sama mereka menghalang peluang diri mereka berlatih disebabkan takut membuat kesilapan. Oleh itu. Keadaan ini adakah lebih baik jika dibandingkan dengan penutur yang tidak berusaha hendak bertutur dan menyampaikan mesej disebabkan terlalu memikirkan kesempurnaan penyampaiannya. 1 . Dalam situasi berkomunikasi adalah lebih baik menyatakan sesuatu dengan segera berbanding dengan tidak berkata apa-apa ataupun mengambil masa yang panjang untuk membina dan menyampaikan mesej. sekirannya perbualan mereka terhenti. Mesej yang disampaikan pada masa yang diperlukan tanpa mengira kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh penutur. Bagaimana pula kita meningkatkan perbualan yang tidak lancar? Kadang-kadang pelajar kurang merasa selesa apabila percakapan mereka terhenti di pertengahan semasa perbualan sedang berlangsung. pelajar jangan bersikap lemah semangat.6 : Tidak takut membuat kesilapan Terdapat juga pelajar bertutur kerana takut melakukan kesilapan. Situasi ini juga kadang-kala menjadikan pelajar berasa tidak selesa dan berfikir seakanakan dipinggirkan oleh rakan.

3 : Hindari masalah cara lagi yang boleh mengekalkan perbualan ialah dengan menghidari kawasan-kawasan yang menimbulkan masalah.1. Walau bagaimanapun. Mencuba untuk berkata sesuatu adalah lebih baik daripada tidak berkata apa-apa. 24. pelajar boleh menggunakan perkataan yang lebih umum.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 24. 25. hindarinya dengan menggunakan perkataan seerti. Dalam proses ini.2 : Menggunakan sumber pembaca sendiri Seseorang pelajar perlu menggunakan apa saja kaedah yang membolehkan mesej yang disampaikan oleh beliau mudah difahami walaupun pelajar mungkin menjangka ada cara lain untuk menyampaikannya.1 : Gunakan perkataan yang sinonim Menurut Yahya Othman (2005). pelajar mungkin juga belajar cara yang betul bagi berkata apa yang terdapat dalam fikiran. 24. pastikan rakan tersebut mampu untuk membantu kita. Kekuatan dalaman pelajar mengemukakan permintaan bagi mengatasi masalah ini dapat membantu pelajar memperbaiki kelemahan yang dimiliki. penutur boleh mengelakkannya. 24. Contohnya apabila pelajar lupa maksud perkataan biola maka pelajar boleh menyebut alat muzik bertali. apabila terdapat beberapa perkataan yang sukar disebut.1. pendengar lebih memahami maksud perkataan yang disebut oleh penutur.0 Pentingkan Pertuturan berkesan kepada seseorang guru 1 .1. pelajar perlu meminta pertolongan daripada rakanrakan yang difikirkan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Ini bermakna. Oleh itu. bagi pelajar yang mempunyai masalah untuk mengingati maksud sesuatu perkataan dengan tepat. Sekiranya penutur tidak pasti bagaimana hendak menggunakan perkataan yang dianggap sukar. Pelajar perlu memikirkan bahawa pelajar tidak selalunya dapat menguasai bahasa dengan cara belajar bersendirian.1 : Minta pertolongan Cara ini dapat memudahkan pelajar bertutur dalam bahasa yang dipelajari. Sebagai contoh.

Pada masa kini kebanyakan daripada guru-guru bahasa Malaysia kurang penguasaan dari aspek komunikasi. Faktor yang dibincangkan di sini ialah sistem peperiksaan untuk Bahasa Malaysia. Namun kita perlu menerima hakikat bahawa hidup akan menjadi lebih sempurna jika pertuturan kita berkesan. aspek pertuturan telah diabaikan. mengatakan unsur-unsur pertuturan termasuklah “ worthwhile ideas expressed with sincery. Ada beberapa faktor yang menyebabkan yang menyebabkan keadaan ini berlaku. courtesy and concern for listener’s point of view. pleasing voice and physical characteristic. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan pertuturan yang berkesan? Menurut Painter dalam bukunya Educator’s guide to persuasive speaking. Walupun diadakan peperiksaan lisan. Satu unsur yang amat penting dalam menghasilkan pertuturan yang berkesan yang tidak disebutkan dalam definisi Painter ialah penguasaan bahasa yang agak tinggi( sebutan perbendaharaan kata. latihan guru-guru bahasa Malaysia dan akhir sekali sikap guru-guru bahasa Malaysia 25. Sebenarnya penguasaan bahasa amat penting bukan saja kepada seorang guru tetapi juga kepada manusia umumnya. tekanan dan nada). Dengan hal yang sedemikian.1 : Sistem peperiksaan Bahasa Malaysia Sistem pembelajaran bahasa Malaysia terlaku menitikberatkan kelulusan dalam peperiksaan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.1.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Walaupun kita boleh katakan bahawa ‘ speech is essential but not vital for life in human society’. 1 . Oleh sebab itu. 25 1 : Keadaan sedia ada di sekolah-sekolah negara kita Menurut Azman Wan Chik ( 1985). an interesting topic. ianya tidak dianggap sebagai penting. instant intelligibility. Apatah lagi kepada seorang guru bahasa. dalam usaha mempelajari Bahasa Malaysia. segala usaha mengajar dan mempelajari Bahasa Malaysia lebih ditumpukan kepada peperiksaan bertulis.tatabahasa.

Keadaan ini juga mungkin disebabkan oleh sistem peperiksaan yang dibincangkan tadi. Menurut Azman Wan Chik ( 1985). khususnya di kalangan guru-guru Malaysia. dan juga mungkin disebabkan oleh meeka diajar oleh guru-guru yang tidak terlatih yang mahu menyeimbangkan aspek lisan dengan aspek tulisan dalam pengajaran Bahasa Malaysia. Mereka yakin bahawa oleh kerana bahasa Malaysia ialah bahasa ibunda mereka. Bagi mereka juga. satu lagi sifat sesetengah guru-guru Malaysia ialah kecuaian mereka dalam menggunakan bahasa Malaysia. 25. rancangan latihan guru Bahasa Malaysia tidak meliputi kursus Bahasa Malaysia khas untuk mempertingkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Malaysia.1.1. Ini mungkin disebabkan mereka kurang dilatih dalam aspek ini semasa mereka berada di bangku sekolah lagi. sungguhpun kesemuanya calon guru disini mendapat kredit dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (atau lebih daripada itu). Tambahan pula mereka telah mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau lebih tinggi. Dengan itu.caloncalon ini mempuyai penguasaan yang tinggi dalam bahasa Malaysia. maka tentu tidak apa-apa kecatatan dalam pertuturan mereka. Walaupun Institusi-institusi perguruan yang lain menggariskan kursus Bahasa Malaysia untuk calon-calon guru Bahasa Malaysia namun penguasaan terhadap bahasa tersebut masih tidak kukuh. Guru-guru golongan ini berpendirian bahawa mereka tidak perlu berhati-hati sangat dalam bertutur asalkan murid-muridnya dapat memahami pertuturannya secara keseluruhan atau secara lebih kurang.3 : Sikap Guru Bahasa Melayu Dikalangan guru Bahasa Melayu yang tidak menyedari bahasa penguasaan bahasa Malaysia mereka secara bertutur tidak begitu baik sekali.2 : Latihan Guru Bahasa Malaysia Berdasarkan kepada keputusan peperiksaan yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia . Ketepatan mesej tidak menjadi penting bagi mereka. 25. adalah tidak penting bagaimana mereka 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti kajian yang telah dijalankan sebelum ini di sebuah institusi latihan guru. mereka (terutamanya calon-calon bukan Melayu) amat lemah dalam kemahiran lisan.

Pertuturan mereka sering didapati terhenti-henti dan diselang-selikan dengan bunyi “aah’ dan ‘eh’ dan banyak lagi. Masalah-masalah pertuturan yang dihuraikan ini khususnya kesukaran-kesukaran yang didapati dikalangan guru-guru pelatih Bahasa Malaysia yang mungkin juga dialami oleh guru-guru bahasa Malaysia yang lain. Biasanya masalah ini disebabkan oleh rasa gugup atau disebabkan oleh kurang persediaan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyampaikan sesuatu (walaupun secara berbelit-belit) asalkan murid-murid dapat memahami pelajaran. Ada pula yang selalu meninggalkan ayat-ayat mereka tanpa melengkapkannya apabila menghadapi kesukaran mencari perkataann yang sesuai semasa bertutur.2 : Penerangan yang berbelit-belit 1 . dan sebaliknya jika pertuturan seseorang guru itu terlalu lambat.0 : Masalah pertuturan di kalangan guru-guru bahasa Malaysia Oleh kerana tidak ada kajian yang telah di usahakan untuk menentukan masalah guru-guru bahasa Malaysia di sekolah-sekolah kita. yang betul dalam soal bahasa ialah yang standard dan soal bahasa standard adalah perkara yang bukan saja masih samar-samar ertinya di negara ini. murid-murid akan terus hilang kesabaran dan minat. Ada yang bercakap terlalu cepat. dua perkara yang terlintas pada fikiran kita. 26. 26. Sesetengah guru lain pula tidak dapat mengawal kelajuan pertuturan mereka. Apabila diperkatakan masalah pertuturan. Kedua. Masalah inilah yang akan membawa kerugian dalam komunikasi kerana “haste makes waste in speech”. Terdapat beberapa masalah pertuturan guru-guru bahasa Malaysia iaitu: 26.1 : Kelancaran Ada di kalangan guru tidak dapat bertutur dengan lancarnya apabila mereka cuba menerangkan sesuatu dalam bilik darjah. ada pula yang terlalu lambat malah gagap. Kita perlu sedia maklum bahawa cara penyampaian begini adalah amat mengelirukan dan amat membazirkan masa serta tenaga murid dan guru. Pertama ialah satu andaian bahawa masalah membawa implikasi terhadap kesalahan yang dilakukan dan kesalahan ini diukur daripada sesuatu yang betul.

Kita cuba mempertahankan bentuk ‘yang dikenali umum’ semata-mata hanya kepentingan kefahaman. Maksudnya. the first essential courtesy is that no-one must strain to hear what you say or be confused by your pronunciation. maka dia akan cuba sedaya upaya untuk bercakap dan menjelaskan sesuatu dengan tepat dan jitu. Yang benar-benar mendatangkan kerumitan ialah soal telor dan sebutan setengah-setengah loghat yang begitu jauh berbeza daripada yang dikenali umum sehingga mengganggu kefahaman. perkara ini ada hubungan dengan sikap guru itu sendiri. Sesuatu loghat itu tidak patut di nilai dari segi mudah difahami umum atau tidak. Seperti kata Burniston dalam bukunya Speech for life. dalam soal perututuran kita perlu memberi pertimbangan kepada pendengar kita. tetapi kerana ia boleh mengelirukan pendengar sebab ia mempunyai makna yang lain. Kadang-kadang. Contohnya ialah perkataan ‘selalu’ yang bermakna di Kelantan bermakna ‘ sekarang juga’. dalam soal peruturan. Umpamanya perkataan ‘pinggan’ tidak patut disebut ‘pinggang’ bukan kerana tidak sedap didengar. Sebenarnya masalah perbezaan loghat dari segi tatabahasa dan perbendaharaan kata tidaklah seberat soal loghat dan sebutan. Menurutnya. Namun begitu kekeliruan boleh timbul disebabkan oleh perbezaan perkataan dan makna antara daerah. tetapi juga merangkumi ciri-ciri bahasa yang lain seperti tatabahasa dan perbendaharaan kata.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti yang telah dikatakan tadi.3 : Loghat dan sebutan Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan daripada guru-guru yang yang ditugaskan ke sekolah tertentu mengajar menggunakan loghat daerah. pertama murid-murid yang tidak biasa dengan loghat itu tidak akan dapat mengikuti pelajaran. Sekiranya guru merasakan amat peting untuk memudahkan kefahaman murid. Mengajar bahasa Malaysia atau mengajar dalam bahasa Malaysia mengikut loghat tertentu boleh mendatangkan kerugian kepada murid-murid. Pembaziran pertuturan boleh juga disebabkan guru kurang membuat persediaan. 26. Loghat daerah disini bukan saja bermaksud telor dan sebutan khusus untuk sesuatu daerah atau negeri. 1 . secara serta merta kita tidak dapat memikirkan perkataan yang sesuai dan tepat untuk membawa maksud yang kita ingin sampaikan. Misalnya perbezaan diantara perkataan ‘besarkan’(Johor) dan perkataan ‘perbesar’ (Kedah) yang masing-masing bermakna menjadikan besar perbezaan antara sepatu (Johor) dan kasut boleh dianggap sebagai soal gaya sahaja. dan kedua murid-murid yang biasa dengan loghat itu pula kurang berpeluang mendengar variasi bahasa Malaysia standard.

banyak masa yang terbuang kerana muridmurid tidak dengar dan guru perlu mengulangi percakapannya. 1 . iaitu samada terlalu marah atau terlalu gembira . Suara yang perlahan menjadikan murid sukar menangkap isi pertuturan guru. Untuk mengatasi masalah ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebutan-sebutan yang tidak standard seperti ‘masaelah’. Ada orang yang dilahirkan dengan nada yang suara yang terlalu tinggi dan ada pula yang mempunyai suara rendah dan garau. Ramai yang menyangka bahawa sifat dan mutu suara seseorang ini kurang tepat. Manakala suara pula adalah satu penganugerahan. Contohnya suara yang tinggi boleh diperendahkan dengan bercakap perlahan sedikit.” iv)Suara dan nada Menurut Azman Wan Chik ( 1985). Guru-guru ini tidak dapat mempelbagaikan suara dan nadanya untuk menjadikan pembacaan atau pertuturannya lebih ekspresif dan lebih hidup. murid-murid tidak sempat untuk menyambut segala butir-butir yang datang secara bertalu-talu. Untuk mencapai standarisasi sebaiknya bahasa basahan dihindari. ‘sarat’ (untuk syarat) serta kesilapan-kesilapan menyebut bunyi ‘r’ dan ‘I’ dalam perkataan-perkataan yang mengandungi bunyibunyi ini juga kadang-kadang boleh mengelirukan pendengar. suara yang perlahan dan nada yang mendatar. Seseorang guru yang bercakap dengan cepat tidak dapat membentuk bunyi-bunyi pengucapannya dengan baik dan sering kali tersasul. Sebenarnya ada latihan-latihan suara yang boleh diusahakan untuk sedikit sebanyaknya dapat memperbaiki suara kita. Oleh itu. Satu kelemahan pertuturan yang agak serius di kalangan guru-guru bahasa Malaysia ialah bercakap atau membaca dengan nada yang mendatar. Ini seharusnya merupakan pegangan semua para guru. Oleh itu pertuturannya lebih bersifat kaku dan kering. dan ini menyebabkan isi pelajarannya tidak dapat menarik minat murid. Juga guru-guru yang bersuara tinggi perlu mengawal emosinya kerana perasan gemuruh atau ghairah. masalah yang biasa di kalangan guru-guru bahasa Malaysia dalam hubungan ini iaitu kederasan pengucapan. ‘erat’ (‘e’ pepet). boleh meninggikan lagi suara kita. Dr Siti Hasmah telah membuat saranan begini: “ Memandangkan kepada kepelbagaian dialek yang mencirikan bahasa Malaysia maka sewajarlah bahasa yang dijadikan bahan pengajaran di sekolah adalah bahasa tulisan ataupun bahasa yang digunakan keadaan formal seperti bahasa yang digunakan dalam rencana pengarang surat-surat khabar ataupun bahasa yang digunakan oleh Radio dan Televisyen Malaysia dalam siaran beritanya. Disamping itu juga.

Ramai pula tidak tahu iklannya itu salah. Kalaupun ada diberi guru bahasa Malaysia. Sebenarnya. mudah disebut. songsang. tidak baku dan sebagainya. jadi iklan itu bermakna “merokok itu paling baik untuk menyembuhkan kanser!”. memang sukar diatasi. selalunya terdapat pula guru yang tidak terlatih secara khusus. Guru-guru bahasa Malaysia juga masih berkurangan. baik orang Melayu atau bukan Melayu memang banyak menyulitkan keadaan bahasa Malaysia hari ini. Ramai pula di antara yang berkata demikian itu. malah ada yang tidak bermakna. Kebanyakan firma hanya menyerahkan nasib bahasa Malaysia dalam iklan kepada tukang cat papan iklan itu saja. 26. sebahagian besar daripada masalah-masalah pertuturan boleh dielakkan dengan membuat persediaan yang teliti sebelum guru masuk mengajar. Banyak sekolah yang merungut tidak mempunyai guru bahasa Malaysia. dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk 1 . Apabila bahasa Malaysia itu dirasai sukar maka ia dianggap pula sebagai bahasa yang berubah-ubah. padahal terjemahannya yang wajar ialah: Timur Laut. Sikap kebanyakan pengguna bahasa Malaysia. Mujarab itu bermakna “sangat sesuai untuk menyembuhkan penyakit”. Ini jelas menunjukkan pengaruh dari perkataan bahasa Inggeris north east. Rasa gugup boleh dikurangkan jika guru bersedia dan berasa yakin. Nama kedai makan Boston Ais-cream Restoran menganggap bahawa rentetan kata dalam bahasa Inggeris itu serupa dengan bahasa Malaysia dan pengubahsuaian ejaan sudah mencukupi. dieja atau dipakai tanpa pertimbangan yang serius. Pandangan yang menganggap bahasa Malaysia itu mudah. Ramai yang menganggap bahasa Malaysia itu satu bahasa yang mudah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Masalah penyebutan seperti tidak boleh menyebut bunyi ‘s’ tidak dapat menyebut dengan spontan bunyi-bunyi ‘r’ dan ‘l’. Sebuah contoh lain telah ditemui di belakang sebuah bas Majlis Perbandaran Pulau Pinang: Merokok mujarab untuk kanser. Misalnya sebuah buku persendirian di Pulau Pinang diberi nama Utara-Timur. Satu contoh mudah di dalam hal ini ialah yang digambarkan oleh iklan-iklan yang salah. lucu. dan juga masalah ketidaklancaran dan kegagapan boleh diatasi dengan latihan-latihan tertentu. Memang sebab yang paling merosakkan ialah kekurangan kemahiran di dalam bahasa Malaysia itu sendiri. tidak dapat memberi sebarang penjelasan mengenai perkara yang berubah-ubah itu. Ini akan menjadikan pengucapan yang lebih lancar dan tepat.4 : Percampuran bahasa Melayu dengan bahasa lain.

Cina. dan fahaman budaya. umumnya pembaca berita bahasa Malaysia yang terdiri daripada orang bukan Melayu. ejaan. Tujuan utama kursus ini ialah meninggikan penguasaan bahasa Malaysia calon-calon ini dan latihan bertutur patutlah dititikberatkan. bahasa yang tepat dan jitu. tetapi ada seorang dua yang membawa masalah seperti seorang pembaca berita daripada kaum India. tatabahasa. peri mustahaknya membuat persediaan yang teliti serta cara menerapkan tabiat atau kebiasaan-kebiasaan 1 . punggut. Misalnya sebutan pembaca berita di televisyen. yang didapati tidak dapat membunyikan k dan h di akhir kata seperti dalam tida(k). 27. semua rancangan latihan guru bahasa Malaysia perlu merangkumi kursus bahasa Malaysia yang diatur khas untuk calon-calon guru yang masih lemah dalam bahasa itu. Keseluruhan faktor ini menimbulkan satu keadaan bahawa bahasa Malaysia itu banyak mengandungi unsur-unsur yang berkacau pada hari ini. dan tenga(h). pertuturan berkesan mengandaikan penguasaan bahasa yang tinggi (terutamanya dari aspek sebutan dan tatabahasa). Untuk menentukan para guru bahasa Malaysia mempunyai kecekapan bahasa yang tinggi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 mengajar bahasa Malaysia. India dan Arab. Dari segi ejaan-ejaan nama tempat seperti Teluk Datoh. semua guru bahasa Malaysia perlu menjalani kursus-kursus mengenai komunikasi dan pertuturan yang berkesan supaya menimbulkan kesedaran tentang betapa perlunya mereka menajamkan kemahiran-kemahiran lisan mereka. cara-cara mencapai artikulasi yang baik. Unsur-unsur dari bahasa lain yang sering dipindahkan ke dalam bahasa Malaysia itu biasanya ialah sebutan. adalah terlalu ketara kekeliruannya sehingga ada orang yang tidak lagi mengenali penggunaan yang betul bagi kedua-dua ganti nama tersebut. pengget dan penggah (pungut dan punggah?). Disamping itu juga. Sering juga terdapat kekacauan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa-bahasa lain seperti Inggeris. Demikian juga kesalahan di dalam memakai ganti nama seperti kita untuk kami.0 Langkah Mengatasi masalah pertuturan di kalangan guru 27. Tajuk-tajuk seperti cara-cara untuk menarik perhatian murid. Guru mata pelajaran lain kerap kali diarahkan mengajar bahasa Malaysia. memang cukup baik. Begitu juga banyak gerabak barang Keretapi Tanah Melayu yang mempunyai tulisan pungut.1 : Melakukan latihan Seperti mana yang disebutkan tadi. jelas menunjukkan kekacauan dari bahasa Inggeris. Air Itam.

iaitu berkomuniksi dengan berkesan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang ‘distracing’ haruslah dimasukkan ke dalam kursus-kursus tersebut. sukatan pelajaran dan buku-buku teks perlu disusun semula supaya lebih banyak bahan-bahan untuk kegiatan lisan. dan lain-lain itu perlu terus dipupuk di dalam bilik darjah malah perlu diperluaskan ke luar bilik darjah. Satu perubahan yang amat tegas 1 . Perubahan seperti ini tidak akan menjejaskan prestasi murid-murid dalam kemahiran tulisan kerana sesungguhnya seorang yang bertutur dengan fasih. berlakon.3 : Kegiatan-kegiatan lisan Tumpukan pelajaran lisan dalam pengajaran bahasa Malaysia perlu diubah.2 : Sukatan pelajaran Dalam pengajaran bahasa Melaysia. membuat penguguman serta sedikit lakonan dan sekali sekala saja bertutur. Ini mungkin disebabkan oleh keperluan peperiksaan. Disamping itu. lancar dan berkesan akan dapat mengarang dengan amat baik sekali. 27. Untuk merombak semula rancangan Malaysia di peringkat sekolah (peperiksaan. kemahiran atau tajuk yang dimaksudkan ialah seperti mengemukakan soalan( dengan tepat dan sopan). memberi arahan atau keterangan. Oleh itu. petua-petua untuk memperbaiki sahsiah secara keseluruhannya juga perlu dititikberatkan dalam kursus-kursus tersebut untuk menghasilkan pertuturan yang berkesan. iaitu aspek lisan dan tulisan. perbualan telefon (tatatertib dan percakapan ringkas dan tepat). Kemahiran-kemahiran berbahas. buku teks dan lain-lain) tentu akan dapat membina satu kemahiran yang amat berguna kepada murid-murid. Sebaliknya seseorang yang mengarang dengan amat baik sekalipun belum tentu boleh bertutur dengan cekap. 27. sukatan pelajaan. Sekarang ini dapat didapati tajuk-tajuk pelajaran lisan lebih tertumpu kepada pendengar dan membincangkan tentang tajuk-tajuk tertentu. berbincang . langkah pertama ialah menyeimbangkan dua aspek ini dalam bentuk format peperiksaan bahasa Malaysia. Disamping tajuk-tajuk ini adalah lebih baik jika pelajaran-pelajaran lisan digunakan untuk membina kemahiran lisan yang benar-benar berguna kepada murid-murid seperti kemahiran-kemahiran untuk kegunaan sehari-hari. kini masih lagi terdapat penekanan dan pembahagian masa yang agak berat sebelah diantara dua aspek bahasa. Disamping itu.

Guru perlu menggalakkan murid bercakap atau berlakon dengan penuh perasaan dari segi suara. Bahasa inilah yang dikatakan sebagai bahasa baku. ejaannya. ataupun dalam perhubungan masyarakat luas yang tidak formal. Beberapa aspek bahasa Malaysia yang masih belum baku sedang dibakukan. nada dan mimik muka.4 : Gunakan Bahasa Baku Apabila bercakap tentang bahasa baku. bahasa ilmu dan bahasa perhubungan sosial dikalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa. dan sebutannya. Kegiatan –kegiatan ini juga boleh diselenggarakan di institusi –institusi latihan guru oleh calon-calon guru bahasa Malaysia sendiri. Kaedah-kaedah mementaskan drama pendek. Contoh loghat Melayu adalah seperti loghat bahasa Melayu Kelantan. Menurut Anwar Ibrahim (1989). 1 . bahasa standard yang dapat digunakan oleh semua rakyat Malaysia. dan sebagainya. berbahas. dan juga dikalangan rakyat yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. Salah satu tujuan penting kita membina dan mengembangkan bahasa Melayu ialah untuk menjadikannya sebagai bahasa pentadbiran negara. loghat bahasa Melayu Johor. bahasa pendidikan negara. berkuiz dan lain-lainnya akan melibatkan murid-murid dari semua kelas patut digalakkan dan diadakan dengan lebih kerap. Bahasa ini juga dikatakan sebagai bahasa kebangsaan. pembakuan bahasa berlaku pada tiga aspek bahasa. 27.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perlu diusahakan disini iaitu dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan ini . Bahasa baku juga dapat menghapuskan segala bentuk dan unsur ‘ bahasa Melayu rojak’ dan bahasa Melayu kacukan’ dan bahasa baku yang dapat mengatasi segala macam loghat bahasa Melayu yang boleh menyebabkan orang Melayu sendiri tidak dapat saling memahami diantara satu dengan lain oleh sebab adanya perbezaan loghat-loghat itu. baik melalui proses sosiologi penggunaannya ataupun melalui proses perancangan bahasa. atau melalui peraturan tatabahasa yang digubal oleh ahli-ahli bahasa. Ini bererti kita mesti membina dan mengembangkan sesuatu bahasa yang baku yakni satu bahasa bersama. bersyarah. banyak orang yang barangkali tidak memahami apakah maksudnya dan apakah pentingnya bahasa baku itu dalam konteks negara seperti Malaysia yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. iaitu tatabahasa atau nahunya. Ini bermakna guru sendiri perlu memperlihatkan minat dan tidak merasa malu atau canggung apabila memberi contoh pertuturan dan pembacaan yang bermakna. baik dalam hubungan formal. loghat bahasa Melayu Kedah.

maka sekaligus tidak seharusnyaada lagi masalah ejaan. dalam majlis ceramah dan usrah. sebutan baku mestilah sebutan yang tidak memperlihatkan ciri-ciri sebutan menurut loghat daerah manapun. atau *kuncu untuk konco. maka akan wujudlah sebutan baku yang tidak memperlihatkan ciri-ciri kedaerahan. dan dalam segala ucapan rasmi. Menurut Anwar Ibrahim (1989). Menurut Anwar Ibrahim (1989). Sebutan baku seperti inilah juga yang layak untuk pengucapan bahasa Melayu baku dalam bidang ilmu seperti yang seharusnya diamalkan dalam bidang pendidikan di sekolah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Kebiasaan menyebut kata-kata Melayu menurut sebagaimana yang dieja harus diajarkan kepada murid-murid supaya jelas kepada mereka adanya hubungan erat diantara ejaan dengan sebutan. maka dialek-dialek kedaerahan harus dihapuskan. terutama dalam siaran radio dan TV. Hal ini memanglah lumrah kerana setiap penutur mempunyai dialeknya masing-masing untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. terutamnya orang-orang yang sama inteleknya. perdebatan dan sebagainya? Nampaknya sebutan baku bahasa Melayu memang wujud secara rasmi. Dengan mengetahui sebutan baku menurut sebagaimana yang dieja. Dalam beberapa hal yang kita katakana bahawa loghat Riau-Johorseolah-olah masih ada pengaruhnya pada sebutan dalam ucapan-ucapan formal. dan universiti. iaitu bahasa yang telah mengalami perubahan dari aspek pertuturannya dan menjadi bahasa ilmu dan bahasa estetik dan dapat diketengahkan sebagai bahasa internasional atau sekurang-kurangnya bahasa perantaraan serantau Nusantara di Asia Tenggara. Sebutan baku yang dicita-citakan in sebenarnya sudah lama diamalkan dalam pengucapan bahasa yang bersifat estetik seperti yang ada dalam nyayian lagu-lagu 1 . Dalam pertuturan yang tidak formal tidak dapat kita harapkan wujudnya sebutan baku. Sebutan baku juga layak bagi amalan bahasa Melayu tinggi dalam pidato umum di dalam dan luar parlimen. sebutan baku yang dianjurkan sebagai sebutan yang sesuai dengan sifat bahasa Melayu sekarang. Sebutan baku yang seperti ini sudah lama diamalkan dalam nyanyian lagu-lagu Melayu dan deklamasi sajak-sajak baru yang bersifat estetik. Dengan menwujudkan sebuatn baku seperti yang telah ditunjukkan. di maktab. maka murid-murid tidak akan bingung hingga mengeja *olih untuk oleh. Sebutan baku seperti inilah juga seharusnya dikumandangkan oleh para penyiar radio dan juga television untuk memberikan contoh kewibawaan bahasa Melayu baku sebagai bahasa orang-orang terpelajar Bahasa Melayu yang dituturkan dimana-mana masih dipengaruhi oleh pelbagai dialek. dan tidak seharusnya ada lagi masalah sebutan juga. atau * pelancung untuk * pelancong. Dengan adanya sistem ejaan secara fomenik sebagai ejaan bersama Indonesia-Malaysia yang baku. Tetapi bagaimanakah bahasa Melayu dalam ucapan-ucapan yang bersifat formal seperti ucapan dalam mesyuarat. Jika dalam ucapan secara formal kita semua mengamalkan sebutan menurut ejaan. kuliah.

Pertuturan dalam Bahasa Melayu Formal Penggunaan bahasa Melayu formal ini memenuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan setiap ayat yang diucapakan adalah menggunakan intonasi yang betul. Selain itu. menggunakan perkataan yang lengkap dan tepat. syarahan.2 : Bahasa diraja Bahasa diraja ini sering digunakan dalam gelaran-gelaran bagi golongan diraja. dan menekankan ketepatan dan kejelasan makna.1 : Bahasa baku Bahasa baku ini sering digunakan untuk tujuan rasmi. Penutur yang menggunakan bahasa formal ini menggunakan bahasa baku sebagai bahasa pertuturan. tidak mempunyai kependekan perkataan. bahasa diraja dan bahasa istana. Bahasa baku ini mematuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan mempunyai pelbagai laras bahasa.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Melayu. serta mematuhi format tertentu seperti ucapan. 28. tersusun. dalam bahasa formal juga tidak terdapat unsur kependekan kata dan percampuran kod. nama ringkas atau nama timbangan dalam setiap pertuturan. Bahasa-bahasa yang terdapat dalam bahasa formal adalah seperti bahasa baku.0 . yakni bagaimana dieja begitulah diucapkan. Selain itu. Sebutan baku yang seperti ini yakni yang didasarkan pada ejaan fonemik. sebutan untuk lagu Bahasa Jiwa Bangsa dan malah lagu Negaraku bukan sebutan menurut loghat daerah Riau-Johor tetapi sebutan baku. ia juga digunakan bagi rujukan kehormat bagi menunjukkan pangkat atau status mereka. 28. Contohnya. Contoh: 1 .ceramah. dapat dianggap sesuai bukan saja untuk nyayian dan deklamasi sajak tetapi juga untuk pidato. Tidak terdapat penutur asli dalam bahasa baku ini. Golongan diraja ini mempunyai gelaran yang berbeza mengikut kepada negeri-negeri mereka. dan menggunakan kata ganti nama diri dan bentuk sapaan dan gelaran yang formal. binaan dan susunan ayat yang betul. Penutur juga tidak akan menggunakan nama sendiri. menggunakan kosa kata yang betul. bahasa ini juga mengalami perancangan yang sistematik dalam setiap pengucapan. Ia sering digunakan dalam konteks formal dan bersifak fonemik. dan apa saja yang bersifat formal. 28. ceramah dan persuratan.

Contoh: I. pahang dan terengganu II. Hamba Perkataan atau ungkapan khusus: Bahasa biasa Makan Marah Sakit Pulih Mandi Meninggal Bahasa istana Santap Murka Gering Betah Bersiram Mangkat II. Bahasa istana ini tidak boleh digunakan oleh rakyat biasa dan juga pertuturan harian. Kata ganti nama diri : Patik. Gelaran diraja : 1) raja bagi negeri perak dan selangor 2) tunku atau ungku bagi negeri johor. Baginda.3 : Bahasa istana Digunakan didalam istana bagi menghormati golongan diraja. Beta. Rujukan kehormat berdasarkan pangkat Status Balu raja Kerabat diraja Rujukan kehormat Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Raja Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia seri Permaisuri Agong paduka 28. kedah dan negeri sembilan 3) tengku bagi negeri kelantan.0 : Pertuturan Dalam Bahasa Melayu Tidak Formal 1 . 29. Tuanku.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 I.

Contoh perkataan: ‘brader’. Penutur yang menggunakan bahasa tidak formal dalam percakapan mereka tidak terikat dengan penggunaan tatabahasa.2 : Bahasa slanga Bahasa slanga ini merupakan bahasa yang rendah tarafnya berbanding dengan bahasa standard. ‘boring’. dialek dan sebagainya. Bahasa ini sering dituturkan oleh remaja pada masa kini dalam pertuturan seharian mereka. bahasa slanga. ‘bro’. penggunaan bahasa mesra ini digunakan secara lisan. ‘pakwe’. ‘tangkap relaks’. intonasi tidak sempurna. bahasa pasar. kak cik nak ke mana? 29. iaitu ketika bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Ia sering digunakan dengan orang yang mempunyai hubungan rapat atau mesra antara satu sama lain. ‘makwe’. Contoh ayat: tangkap relaks lah brader. ‘sempoi’. binaan ayat tidak perlu tersusun. ‘cun’. dan pemilihan kosa kata lebih dipengaruhi oleh dialek daerah dan tidak terlalu mementingkan kehalusan bahasa. sering menggunakan kata ganti nama diri yang lebih mesra dan penggunaan nama sendiri. ‘poyo’.1 : Bahasa mesra Secara umumnya. 29. 29.3 : Bahasa basahan 1 . gua tak main cintan sama lu punya awek lh. Contoh: siti nak ikut milah tadi tapi ibu tak bagi. Kosa kata bahasa slanga ini mempunyai makna yang tersendiri dan difahami oleh golongan tertentu sahaja. bahasa halus. bahasa kasar. menggunakan gelaran kekeluargaan dan panggilan yang lebih intim.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pertuturan dalam bahasa tidak formal ini sering digunakan dalam kehidupan seharian. Antara bahasa yang sering digunakan dalam pertuturan tidak formal ini adalah seperti bahasa mesra. terdapatnya unsur percampuran kod dan kependekan kata dalam pertuturan.

ia juga menggunakan peribahasa dan kiasan bagi menggantikan sesetengah ayat. III.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bahasa bahasan merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian dan juga dikenali sebagai bahasa kolokial. Selain itu. Contoh perkataan: I. Selain daripada itu. 1 . Contoh perkataan : ‘nak’. bahasa ini juga ada kalanya digunakan dalam penulisan surat menyurat apabila kata-kata yang sopan digunakan. contoh: dia punya barang. Bahasa ini tidak sesuai digunakan dalam ucapan rasmi dan tulisan. Pelat penyebutan bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa ibunda penutur tersebut. umur dan keakraban antara penutur dan juga pendengar amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan semasa bercakap. Oleh itu ia hanya digunakan dalam bahasa pengucapan seharian. ‘kecik’. IV. II. aku punya anak 29. contoh: banyak cantik Kerap menggunakan perkataan ‘punya’. ‘tak’. ‘ambik’. Kedudukan. Bahasa ini juga tidak mementingkan unsur tatabahasa kerana bahasa basahan ini hanya mementingkan kefahaman antara penutur dan juga pendengar.4 : Bahasa pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang terhasil daripada kacukan bahasa Melayu dan bahasabahasa bukan melayu. Penggunaan ‘gua’ untuk mengantikan saya Penggunaan ‘lu’ untuk menggantikan kamu Menggunakan perkataan ‘banyak’ sebagai kata penguat . ‘pulak’.5 : Bahasa halus Bahasa halus ini wujud akibat daripada pertimbangan terhadap orang yang dilawan bertutur. Ia sering dituturkan dengan nada yang lembut dan sopan. Contoh ayat: aku tak nak makan 29. ‘dah’. pangkat.

ayahanda. II. penggunaan bahasa ini tidak menyenangkan bagi sesetengah pendengar. Selain itu. perkataan celaka di anggap perkataan yang kesat di selangor. kekanda. Misalnya. Contoh perkataan : celaka. dan sering menggunakan kata yang berbentuk sindiran. tidak menggunakan peraturan nahu yang lengkap. bonda. sering menggunakan kata ganti nama yang tidak sopan. III.7 : Dialek 1 . tak berotak dan sebagainya. Penggunaan bahasa kasar ini mempunyai gambaran yang berbeza-beza mengikut kawasan yang berlainan. tetapi dianggap biasa di melaka. Adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan di kawasan yang lain. 29. nenda Contoh bahasa halus yang menggantikan bahasa basahan: Bahasa basahan Kencing Berak Mengandung Kubur Bahasa halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua Makam Contoh penggunaan bahasa kiasan : I. adinda. bisa seperti racun cepat bagai kilat bersinar seperti permata 29. bodoh.6 : Bahasa kasar Bahasa ini sering digunakan apabila seseorang itu dipengaruhi dengan perasan marah dan geram.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh perkataan : anakanda.

Contoh perkataan: a) Sebutan Contoh: perkataan ‘air’ disebut dalam pelbagai dielek sebagai ayaq. Perbezaan penggunaan dialek ini dapat dilihat melalui sebutan. pesan-pesan yang sama dan informasi. Proses pertukaran antara individu melalui sistem simbol-simbol yang sama. gaya lagu bahasa.dan -kan perbesar (dialek kedah) dan besarkan (dialek johor) d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek kelantan bermaksud kenduri) e) Kata ganti diri Contoh : ambo (dialek kelantan bermaksud saya) Hang ( dialek utara bermaksud kamu) 28.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dialek merupakan satu variasi bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan masyarakat di kawasan tertentu. Dialek ini ditentukan oleh faktor geografi dan juga sosial masyarakat tersebut. Seni untuk mengekspresikan gagasan. ayo b) Gaya lagu bahasa Contoh: dialek negeri perak biasanya disebut dengan lebih laju berbanding dengan negeri sembilan c) Tatabahasa Contoh: penggunaan imbuhan per. tatabahasa. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart. communnication. bermaksud pertukaran simbol. 1 .0 : Komunikasi Pengertian komunikasi: Komunikasi sebagai kata benda (noun). 1983). kosa kata dan kata ganti diri.

suatu pesan dapat dimengerti baik komunikator dan komunikan. komunikasi adalah perhubungan atau proses pemindahan maksud. communio = common when we communication are the sender tuned together for a particular message). Secara aksiologis. komunikasi hakikatnya adalah proses penyimpanan fikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Secara ontologis kebenaran yang mutlak. 1 . (Communication is the prosses of transmitting meoninfull symbols between individuals – buku public opinion). adalah proses pemindahan untuk mencapai satu sasaran. Komunikator (stimulus). Apabila kita mengadakan komunikasi itu bermaksud membahagikan informasi …. 2. Persuasy. iaitu kata communio atau common. ideas. komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. nilai. Steinner (1964:527) mendefinisikan komunikasi: ”Communication: the transmission of information. agar penerima atau pun pengirim memahami pesanan tertentu. gagasan. gambaran . emotions. keterampilan dan sebagainya. emosi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pengertian komunikasi menurut beberapa pakar : I)William Albig: komunikasi adalah proses penukaran lambang-lambang yang bermaksud antara individu.jadi stimulans. etc. Tindakan atau proses transformasi itulah yang biasanya disebut komunikasi). skills. IV)Bennard Berelson dan Gary A. memberikan rangsangan kepada komunikan. (Communication comes from latin. berupa lambang. Jadi. sesi komunikasi ini melibatkan penerima dan pengirim. Dari beberapa pengertian di atas ada dua nilai: 1. II)Wilbur Schram: dalam huraiannya “How Communication Work” mengatakan komunikasi berasal dari bahasa Latin. by the uses of symbol…” (komunikasi adalah perubahan informasi. pesan melalui media atau lambang-lambang melalui bahasa lisan. pemahaman. Sikap. idea. III)Onong Uchyana Effendy: dalam buku komunikasi. Informasi. teori dan praktik mengatakan. tulisan ataupun isyarat.

i)Latar Belakang Budaya Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari tahap pemikiran seseorang melalui kebiasaannya. Paradigma Lasswell (Haroid D. komunikasi bertujuan mengubah tingkah laku. atau sikap orang lain. pengirim atau sumber). ikatan kelompok atau group. Banyak hal yang dapat mempengaruhi komunikasi diantaranya ialah latar belakang budaya. 1 . Kepada siapa (komunikan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Secara epictomologis. merubah tahap pemikiran. Komunikasi adalah seni penyampaian informasi (peranan. Dengan hasil/impak apa? (effect . Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi Komunikasi sering mengalami gangguan sehingga proses komunikasi tidak seperti yang diharapkan. message. ii)Ikatan Kelompok atau Group Nilai-nilai yang dianuti oleh suatu kelompok amat mempengaruhi cara menerima pesanan. alamat). harapan. gagasan). Laswell) Komunikasiboleh difahami dengan menjawab pertanyaan: Who says what in which channel yo whom with what effect ? • • • • • Siapa (mengatakan? komunikator. sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan maka komunikasi semakin efektif. Dengan saluran mana? (media channel dan saranan). idea. Apa (message: pesan. iii)Harapan Harapan mempengaruhi penerimaan pesanan sehingga dapat menerima mesej sesuai dengan yang diharapkan. Kerjasama amat penting mencapai idea yang sama demi satu tujuan yang sama.hasil komunikasi).sikap atau gagasan) dari komunikator untuk merubah serta permohonan yang dikehendaki komunikator. idea. penerima. pendidikan dan situasi.

penghantaran. penerimaan. sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya.0 : Proses komunikasi Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesanan kepada komunikannya. semakin kompleks sudut pandangan dalam memahami isi pesanan yang disampaikan. 31. proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga pemikiran komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang difikirkan dan dirasakan ke dalam pesan (masih abstrak). faktor sosial. terjadi dalam diri komunikator. misal cara berpakaian dan cara berbicara. Proses komunikasi. perjalanan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iv)Pendidikan Semakin tinggi pendidikan. lingkungan psikososial iaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya dan stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. teknologi. i)Penginterprestasian Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi. misal keadaan emosi. v)Situasi Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. faktor rancangan dan arsitektural (penggunaan ruang). mencakupi sistem peran. ii)Penghantaran 1 . banyak melalui perkembangan. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). pengiriman. Tahapan proses komunikasi adalah seperti penginterpretasian. penghantaran balik dan penginterpretasian. Proses penterjemahan objektif komunikasi ke dalam pesan disebut interpreting. Ertinya. Faktor situasi ini adalah faktor ekologi (iklim atau kondisi alam). struktur sosial dan karakteristik sosial individu. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antara manusia dan penyampaian pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasi. suasana perilaku.

dimana lambang komunikasi yang terhasil dan diuraikan ke dalam bentuk pesanan. alat pengirim pesan. vi)Penghantaran Balik Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya (decoding). iv)Perjalanan Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. vii)Penginterpretasian Tahap ini terjadi pada komunikan. v)Penerimaan Tahap ini diperoleh dengan menerima lambang komunikasi melalui peralatan jasmani komunikan. akal budi manusia berfungsi sebagai encorder. Tahap ini disebut encoding. alat penyandi: merubah pesan abstrak menjadi konkret. Proses komunikasi dapat dilihat pada skema di bawah ini: 1 . iii)Pengiriman Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi. sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

Proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif :
1. Perspektif psikologi. 2. Perspektif mekanikal.

Perspektif Psikologi Perspektif ini merupakan tahap komunikator melalui proses encoding, kemudian hasil encoding diubah kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal.

Perspektif Mekanis 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Perspektif ini merupakan bahagian dimana komunikator mengubah pesanan kepada bahasa verbal atau non verbal. Komunikasi ini terbahagi kepada beberapa proses. 1. Proses komunikasi primer. 2. Proses komunikasi sekunder.
3. Proses komunikasi linear. 4. Proses komunikasi sekular.

i)Proses Komunikasi Primer Proses komunikasi primer adalah penyampaian fikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media. ii)Proses Komunikasi Sekunder Merupakan penyampaian pesanan dengan menggunakan alat dengan menggunakan lambang sebagai media pertama. iii)Proses Komunikasi Linear Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. iv)Proses Komunikasi Sekular Terjadinya feedback atau timbal balik dari komunikan ke komunikator. Kesimpulannya, komunikasi bersifat dinamik, proses komunikasi bermanfaat untuk analisis, proses komunikasi dapat terhenti setiap saat, pesan komunikasi tidak harus diterima dan tindak komunikasi merupakan indikator komunikasi.

32.0 : Komponen komunikasi 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Komponen komunikasi hampir sama dengan unsur-unsur komunikasi iaitu: 1. Komponen komunikan. 2. Komponen komunikator. 3. Komponen pesan.
4. Komponen timbal balik.

i)Komponen Komunikan Seseorang dapat menerima pesanan apabila pesanan berada dalam keadaan dimana komunikasi benar-benar difahami oleh penerima pesan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk kepentingan peribadinya dan mampu memikirkan kebaikan secara mental atau fizik. ii)Komponen Komunikator Komunikasi dapat berjalan efektif bila ada kepercayaaan dalam diri komunikator (self credibility) dan kepercayaan kepada komunikator mencerminkan pesan yang diterima komunikan dianggap benar serta sesuai kenyataan dan daya tarik komunikator (source attractiviness). iii)Komponen Pesan Pesanan adalah nasihat, bimbingan, dorongan, informasi dan lain-lain. Pesann dapat disampaikan secara lisan atau non verbal. iv) Timbal Balik Merupakan respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesanan yang diterimanya.Timbal balik dapat digunakan untuk mengukur kebesaran informasi yang diterima dibandingkan dengan yang diterima.

Unsur komunikasi Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesanan antara manusia, sehingga terjadinya proses komunikasi minima yang terdiri dari 3 unsur iaitu pengirim pesanan (komunikator), penerima pesann (komunikan) dan pesanan itu sendiri.

1

Komunikator dapat dilihat dari jumlahnya yang terdiri dari seorang. Channel (saluran-media) dan Receiver (penerima). i)Komunikator Pengirim pesan (komunikator) adalah manusia yang berinisiatif menyampaikan pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasinya. yaitu: Source (pengirim). Message (pesan). David K. banyak orang dan massa. Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana yang dikenal dengan ”SMCR”.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Awal tahun 1960-an. Unsur komunikasi komunikator 1 .

dan saling bekerjasama. Jika dilihat dari jumlah komunikator dan komunikan. proses komunikasi dapat menghasilkan sembilan kemungkinan. Peranan antara komunikator dan komunikan bersifat dinamik. proses komunikasi 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii)Komunikan Komunikan (penerima pesan) adalah manusia yang berakal budi. kepada siapa pesan komunikator ditujukan.

Pesanan bersifat konkrit dan dapat berupa suara. 1 . mimik. Pesanan bersifat non verbal (non verbal communication) iaitu: 1. gerak-gerik. dan bahasa tulisan. Gestural communication (menggunakan sandi-sandi .bidang kerahasiaan) iii)Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Pesann bersifat verbal (verbal communication) antara lain ialah oral (komunikasi yang dijalin secara lisan) dan written (komunikasi yang dijalin secara tulisan).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iii)Pesanan Pesanan bersifat abstrak. bahasa lisan.

1 . secara langsung dan dengan media.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat dua cara iaitu Non mediated communication (face to face). iv) Kesan Komunikasi Kesan komunikasi diertikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya.

v) Timbal Balik Timbal balik bermakna jawapan komunikan atas pesanan komunikator yang disampaikan kepadanya. Pada komunikasi yang dinamik. efektif (sikap seseorang terbentuk) dan Kognitif (tingkah laku. komunikator dan komunikan saling bertukar peranan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat tiga pengaruh dalam diri komunikan iaitu Kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu). 1 . hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu).

Menurut Barnlund (dikutip dalam Alo Liliweri: 1991). verbal dan non verbal. Phillipson. dua arah. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 29. tidak mengejar tujuan yang direncanakan.0 : Definisi KAP KAP adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi pertemuan antara dua orang atau lebih. apabila pengirim menyampaikan informasi berupa kata-kata kepada penerima dengan menggunakan medium suara manusia (human voice). 2008). ciri-ciri mengenali KAP sebagai bersifat spontan. berkaitan komunikasi dari seorang kepada beberapa orang lain (kelompok kecil). Setiap orang anggota tahu akan kewujudan individu lain. identiti keanggotaan tidak jelas dan terjadi secar tidak langsung. secara terorganisasi atau pada ramai orang (Wiryanto. harus mempunyai dua orang peserta dalam situasi bersama (Laing. 2004). i)Komponen-Komponen Utama Bittner (1985:10) menerangkan KAP berlangsung. dua arah interaksi verbal dan nonverbal yang menyangkut saling berbagi informasi dan perasaan. Komunikasi Interpersonal (KIP) adalah interaksi orang ke orang. Hubungan persaudaraan bermaksud KAP sebagai komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas. KIP Antara Tiga Orang atau lebih. tidak berstruktur. Untuk memahami perilaku seseorang. KIP Antara Dua Orang adalah komunikasi dari seseorang ke orang lain. memiliki minat yang sama atau bekerja untuk suatu tujuan. Pendekatan KAP Tiga pendekatan utama tentang pemikiran KAP berdasarkan Komponen-komponen utama. dan Lee (1991:117). Saling bertukar informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antara individu di dalam kelompok kecil (Febrina. kebetulan. ii)Hubungan persaudaraan.

Prinsip mendasar dalam komunikasi manusia berupa penerusan gagasan. iii)Pengembangan KAP dapat dilihat dari dua fasa sebagai perkembangan dari komunikasi impersonal dan komunikasi peribadi. Efektifitas KAP KAP merupakan komunikasi paling efektif untuk mengubah sikap. Steinberg (1998: 274). Pendapat Berald Miller dan M. Kesetaraan (equality). kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat dan efek yang terjadi perubahan sikap. derajat KAP berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman informasi sehingga merubah sikap. Sifat komunikasi ini adalah spontan dan informal. maka semakin banyak karakter antara pribadi yang terbawa dalam komunikasi tersebut. tingkat timbal balik tinggi. pendapat atau perilaku seseorang. Edna Rogers (2002: 1). lima ciri efektifitas KAP sebagai keterbukaan (openess). Feedback yang diperoleh dalam KAP berupa feedback positif.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Trenholm dan Jensen (1995:26) mendefinisikan KAP sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara bersemuka (komunikasi persaudaraan). David Berlo (1997:172) mengembangkan konsep empati menjadi teori komunikasi. Menurut Kumar (2000: 121-122). saling menerima timbal balik secara maksimal dan partisipan berperanan fleksibel. dukungan (supportiveness) dan rasa positif (positiveness). kemampuan mengatasi tahap tinggi.empati (empathy). konteks komunikasi dua arah. pandangan developmental tentang semakin banyak komunikator mengetahui satu sama lain. Trenholm dan Jensen (1995:227-228) mengatakan bahagian interaksi dalam keluarga menunjukkan jaringan komunikasi. Oleh karena itu. Ciri-ciri KAP menurut Rogers adalah arus pesanan dua arah. 1. mengemukakan pendekatan hubungan dalam menganalisis proses KAP menyatakan bahwa KAP membentuk struktur sosial yang diciptakan melalui proses komunikasi. tanggapan 1 . Empat tingkat ketergantungan komunikasi adalah peserta komunikasi memilih pasangan sesuai dirinya. negatif dan neutral.

mendasarkan keseluruhan karakteristik dari norma dan nilai masyarakat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang diharapkan berupa timbal balik. menginteprestasikan bagaimana respon informasi. menyentuh kesadaran diri melalui orang lain. 1 . serta mengembangkan harapan-harapan tingkah laku komunikasi dan terjadi pergantian peran untuk mencapai kesamaan pengalaman dalam perilaku empati. seseorang harus lebih dulu mengenal dan mengerti perilaku orang lain. persepsi atau proses yang menyatakan tidak langsung perubahan sikap atau perilaku penerima. Blumer mengembangkan pemikiran Mead melalui pemikiran interaksionisme simbolik iaitu “Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang mempunyai objek tersebut bagi dirinya. kejadian. Berlo membahagikan teori empati menjadi dua iaitu Teori Penyimpulan (inference theory). ii)Pengambilan peranan (role taking) Mengdefinasikan orang lain ke dalam dirinya. Pengambilan peranan (role taking) dan Empati komuniksi (empathic communication). i)Kelayakan (decentering) Bagaimana individu memusatkan perhatian kepada orang lain dan mempertimbangkan apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain tersebut. mendasarkan pada asumsi sebagian kelompok budaya dan Tingkatan psikologi (psycological level). Tingkatan sosiologis (sociological level). Tahap proses empati adalah seperti Kelayakan (decentering). orang dapat mengamati atau mengdefinasikan perilakunya sendiri dan Teori Pengambilan Peran (role taking theory). iii)Empati komunikasi (empathic communication) Empati komunikasi meliputi penyampaian perasaan. individu mempunyai kemampuan untuk mendapatkan. Tingkatan dalam pengambilan peranan sebagai Tingkatan budaya (cultural level). mendasarkan pada apa yang dialami oleh individu.

Identitas diri yang jelas dan integritas diri yang tinggi. dalam hubungan ini bidang dan individu memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosi individu. 34. Mencegah tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri individu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Komunikasi. Membantu mengambil tindakan yang efektif untuk individu. menciptakan hubungan antara bidan dengan pasien untuk mengenal keperluan komunikasi. mental dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial. tujuan terapeutik diarahkan pada pertumbuhan klien seperti Realisasi diri. komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpesonal antara bidan dengan individu. Peningkatan fungsi dan kemampuan yang memuaskan serta mencapai tujuan personal yang realiti. usia. 34. 1 . mengungkap perasaan dan mengkaji masalah serta mengevolusi tindakan yang dilakukan bidang. penerimaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri. Komunikasi terapeutik mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal. 34. Mengidentifikasi. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang intim.0 : Pengertian Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sedar. lingkungan fizik dan diri sendiri. Northouse (1998: 12). komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan bidang untuk membantu individu beradaptasi terhadap stress. pendidikan dan tujuan. mengatasi gangguan psikologi. (1998). saling tergantung dan mencintai. Menurut Stuart. pengalaman. Stuart G.W. dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Kemampuan komunikasi tidak terlepas dari tingkah laku yang melibatkan aktiviti fizik. Memberikan pengertian tingkah laku individu dan membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi.2 : Manfaat Komunikasi Terapeutik Mendorong dan menganjurkan kerjasama antara bidang individu. bertujuan dan dipusatkan untuk individu. Membantu mempengaruhi orang lain.1 : Tujuan Komunikasi Terapeutik Membantu individu memperjelas dan mengurangi beban perasaan serta fikiran.

34.3 : Ciri Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik mempunyai ciri sebagai terjadi antara bidan dengan individu. menghayati nilai yang dianuti individu. Altruisme (panggilan jiwa) untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain. bidang dengan aktif. 1 . bidang sebagai tenaga kesihatan harus menguasai perasaannya sendiri. berpegang pada etika serta tanggungjawab. 34.6 : Teknik Menjalin Hubungan dengan individu Syarat dasar komunikasi menjadi efektif (Stuart. percaya dan menghargai. ada penerima dan lingkungan saat komunikasi berlangsung. mampu mengekspresikan perasaan. Komunikasi dilakukan dengan saling pengertian sebelum memberi saranan. bidan sebagai tenaga kesehatan harus faham. 1998) adalah Komunikasi ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pesan. bidang harus faham akan maksud empati. Bidang sebagai tenaga kesihatan harus menciptakan suasana agar individu berkembang tanpa rasa takut. 34. bidang harus dapat berperan sebagai role model. berfokus pada individu yang membutuhkan bantuan. pesanan disampaikan dengan penyandian balik (verbal & non verbal).3 : Unsur Komunikasi Terapeutik Adapun komunikasi terapeutik mempunyai unsur sebagai ada sumber proses komunikasi. bidan harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka. mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan konsisten.4 : Prinsip Komunikasi Terapeutik (Menurut Carl Rogers) Bidan sebagai tenaga kesihatan harus mengenal dirinya sendiri. Mempunyai hubungan akrab dan mempunyai tujuan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. mendengarkan dan memberikan respon pada individu. bidang sebagai tenaga kesihatan menciptakan suasana agar individu punya motivasi mengubah diri. bidang sebagai tenaga kesehatan harus sedar tentang kepentingan individu. informasi dan masukan. komunikasi ditanda dengan sikap menerima.

tidak menyilangkan kaki dan tangan. Mengulang ucapan pasien dengan kata-kata Pemberian feedback dilakukan setelah bidan melakukan pengulangan kembali kata kata individu. Menyatakan hasil observasi Bidan memberikan timbal balik pada individu dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga individu dapat menguraikan apakah pesannya diterima atau tidak. tubuh condong ke arah individu. Sikap bidan mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan.7 : Jenis Komunikasi Terapeutik Mendengar dengan penuh perhatian Usaha bidan mengerti individu dengan cara mendengarkan masalah yang disampaikan individu. Mengklarifikasi Tujuan : untuk menyamakan maksud. menghindari gerakan yang tidak perlu. Memfokuskan Untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapan lebih spesifik dan difahami.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. 1 . Sikap bidan pandangan ke individu. Menunjukkan penerimaan Mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan penilaian. Menanyakan pertanyaan yg berkaitan Tujuan : mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang disampaikan individu. memberikan umpan balik verbal.

bidan mengikuti apa yang sedang dibicarakan selanjutnya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menawarkan informasi Memberi tambahan informasi merupakan tindakan rawatan kesihatan untuk individu. mengingat topik yang telah dibahas sebelum melanjutkan pembicaraan. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan Tujuannya adalah memberi kesempatan individu untuk mengarahkan seluruh pembicaraan. Menawarkan diri Menyediakan diri anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Manfaat untuk membantu. memberi kesempatan kepada individu untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Menguraikan kejadian secara teratur akan membantu bidan dan individu untuk melihat dalam suatu perspektif. Menemukan pola kesukaran interpersonal klien. Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsi Bidan harus dapat melihat segala sesuatu dari perpektif individu. memberi kesempatan kepada individu untuk memulai pembicaraan. 1 . Menempatkan kejadian dan waktu secara berurutan. menafsirkan diskusi. Diam Memberikan kesempatan pada bidan untuk mengorganisasikan pikiran dan memproses informasi. Meringkas Pengulangan idea utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Memberikan penghargaan Teknik ini tidak digunakan untuk menyatakan hal yang baik dan buruk.

Klasifikasi terminasi : Terminasi sementara : akhir dari tiap pertemuan bidan dengan individu. rencana yang telah dibuat dengan keadaan individu dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu.dan meningkatkan kemampuan individu secara mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapi (tujuan afektif & psikologi). 5) Pemberian jaminan yang tidak mungkin. 6) Bicara hal-hal yang pribadi. mempertahankan. penjelasan dan 1 . 7) Menuntut bukti. mengingatkan kontrak. Isi percakapan antara bidan dengan individu meliputi tahap evaluasi hasil.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perkenalan Adalah kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu. 3) Komunikasi yang terjadi satu arah. perasaan. Mengembangkan. Orientasi Fasa ini dilakukan pada awal setiap pertemuan kedua. melengkapi kontrak. 2) Penafsiran berbeza. menanyakan nama individu. memperkenalkan diri. Tujuan meminteprestasi data. Hal yang harus diperhatikan : memberi salam. menyepakati masalah pasien. Melaksanakan kolaborasi. isi percakapan tindak lanjut dan tahap eksplorasi perasaan. Hal yang perlu dilakukan bidan adalah : memberi salam.8 : Faktor Penghambat Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik dapat mengalami hambatan diantaranya : 1) Pemahaman berbeza. memvalidasi keadaan individu. menyepakati pertemuan (kontrak). 4) Kepentingan berbeza. tahap tindak lanjut dan tahap untuk kontrak yang akan datang. Fasa kerja Merupakan inti hubungan bidan-klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan kebidanan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Terminasi akhir : terjadi jika individu akan pulang dari rumah sakit atau bidan selesai praktik. Fasa terminasi Merupakan akhir dari setiap pertemuan bidan dengan individu. terdiri dari tahap evaluasi hasil. mengakhiri perkenalan. Melaksanakan pendidikan kesihatan. 34. pikiran dan perilakunya (tujuan kognitif). Melaksanakan observasi dan pemantauan. Tujuan tindakan kebidanan : Meningkatkan pengertian dan pengenalan individu tentang diri.

mengevaluasi data tentang status mental pasien. menentukan sikap individu. mengkaji tingkat kecemasan individu. Tujuan Rencana Membantu individu memenuhi keperluan sendiri. 10) Terlalu banyak bicara. 8 ) Mengalihkan topik pembicaran. dan memfokuskan kepada masalah. terbuka. Komunikasi Terapeutik dalam Kebidanan Komunikasi terapeutik dalam kebidanan meliputi : Pengkajian Menentukan kemampuan dalam proses informasi. mengobservasi kejadian yang terjadi. 11) Memperlihatkan sifat jemu dan pesimis.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 tantangan. mengidentifikasi perkembangan individu. Evolusi Individu dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkaji dan memenuhi keperluan komunikasi menjadi lebih jelas. mengevaluasi kemampuan individu dalam berkomunikasi. memberi sokongan. meningkatkan harga diri individu. menggunakan komunikasi untuk meningkatkan harga diri individu. membantu menerima pengalaman. membantu menciptakan lingkungan yang dapat mengurangkan kecemasan. membantu individu mendapatkan gambaran pengalamannya. mengungkapkan perasaan. 9) Memberikan kritik mengenai perasaan pasien. Implementasi Memperkenalkan diri dan memulakan interaksi dengan individu. kesihatatan dan individu sepakat untuk berkomunikasi secara terbuka. 1 .

Jerman. Rusia. contohnya. Jelas sekali bahawa. 1 . Buktinya setiap tahun negara Malaysia telah membuat pertandingan Pidato Bahasa Melayu Antarabangsa Piala Perdana Menteri yang disertai oleh beberapa negara asing seperti China. Bosnia dan sebagainya. intonasi. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang guru dalam membantu pelajarnya menguasai kemahiran bercakap ini antaranya seperti perbahasan. pidato. untuk menguasai kemahiran ini memerlukan strategi dan juga teknik yang berkesan. gaya pertuturan adalah sangat diambil kira dari segi sebutan. Australia. bahasa Melayu sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap.0 PENILAIAN Berdasarkan kepada penilaian yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahasa melatu telah digunakan di seluruh dunia. Dalam pertandingan ini. di Universiti Beijing Foreign Studies (BFSU) telah mewujudkan Jabatan Bahasa Melayu yang diketuai Prof Madya Zhao Yuezhen. bahasa Melayu bukan sahaja dituturkam oleh orang melayu malah ianya juga digunakan oleh masyarakat lain. bak kata perpatah melayu kita “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. kerana pelajar lebih mudah diajar dan mereka lebih mudah memahami. lakonan. fonologi dan lain-lain. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa melayu ini haruslah dimulakan di peringat sekolah lagi. Jika dilihat pada masa kini. Satu lagi bukti yang menunjukkan bahasa Melayu digunakan di peringkat antarabangsa ialah penggunaanya di universiti-universiti luar negara.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 33. Melalui kajian yang telah dibuat. bahasa Melayu bukan sahaja terkongkong di negara Malaysia tetapi ianya juga telah tersebar luas di seluruh dunia. peringkat sekolah merupakan peringkat yang paling sesuai sekali dalam menerapkan kemahiran bertutur ini. bercerita dan sebagainya.

pembentukan bahasa Melayu ini telah melalui perbagai peringkat sebelum terbentuknya bahasa Melayu pada masa kini. Sebagai masyarakat Malaysia.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. Melalui pembacaan dan kajian yang telah di buat. untuk menguasai kemahiran bercakap ini dalam bahasa Melayu ini memerlukan perancangan strategi dan juga teknik yang berkesan. fonologi dan sebagainya.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. menguasai Bahasa Melayu itu adalah sangat penting. Usaha-usaha daripada pemimpin masa lalu telah berjaya mengangkat bahasa melayu menjadi bahasa kebangsaan negara Malaysia. Kemahiran bercakap merupakan salah satu kemahiran yang harus diambil berat dalam menguasai bahasa melayu ini. Untuk menguasai kemahiran bercakap ini. pelbagai kemahiran harus dikuasai seperti kemahiran membaca. Penutur juga harus mempelajari bahasa melayu baku dengan baik bagi membolehkan beliau bercakap dengan baik. kemahiran menulis. 1 . seseorang itu haruslah terlebih dahulu menguasai dan memahami sistem bunyi yang terdiri daripada vokal. kemahiran bercakap dan sebagainya.

Mengajar Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. 2000. Ismail Bin Dahaman. Trend dalam pengajaran Bahasa Melayu. Kumpulan Budiman Sdn. 2005. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Sabran. 1989. 1994. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu. Padagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Kuala Lumpur. Husin. Azwan Wan Chik.Bhd. M. Zulkifli Yusof. Kuala Lumpur. 2000. Prinsip. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Yahya Othman. Anwar Ibrahim. 1989. Abd Aziz Abd Talib. 1 . 1985.A. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kaedah & Teknik. Kuala Lumpur: PTS Professional. 1993. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Bahasa Melayu Baku Asas Pembinaan Tamadun. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 1995. Kuala Lumpur.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abd Talip. Sukarkah Komunikasi Anda? Seni Berhubung Dengan Orang Lain. Kuala Lumpur. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Menguji Kemahiran Bahasa. Kecekapan Berkomunikasi Dalam Bahasa Melayu. Kamarudin Hj. Raminah Hj. Teknik dan Contoh.Bhd.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->