Ani

1

Asmaul Husna, Arti dan Dalilnya
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NAMA Ar-Rahmaan Ar-Rahiim al-Malik Al-Qudduus As-Salaam al-Mu’min Al-Muhaimin Al-’Aziiz Al-Jabbaar al-Mutakabbir al-Khaaliq al-Baari’ al-Mushawwir al-Ghaffaar al-Qahhaar al-Wahhaab ar-Razzaq al-Fattaah al-’Aliim al-Qaabidh al-Baasith al-Khaafidh ar-Raafi’ al-Mu’izz al-Mudzdzill as-Samii’ al-Bashiir Al-Hadiid: 4 al-’Adl al-Lathiif al-Khabiir al-Haliim al-’Azhiim al-Ghafuur asy-Syakuur ARTI Yang Maha Pemurah Yang Maha Pengasih Yang Maha Merajai/Memerintah Yang Maha Suci Yang Maha Memberi Kesejahteraan Yang Maha Memberi Keamanan Yang Maha Pemelihara Yang Maha Perkasa Yang Maha Kuasa Yang Maha Megah Yang Maha Pencipta Yang Mengadakan dari Tiada Yang Membuat Bentuk Yang Maha Pengampun Yang Maha Perkasa Yang Maha Pemberi Yang Maha Pemberi Rezki Yang Maha Membuka (Hati) Yang Maha Mengetahui Yang Maha Pengendali Yang Maha Melapangkan Yang Merendahkan Yang Meninggikan Yang Maha Terhormat Yang Maha Menghinakan Yang Maha Mendengar Yang Maha Melihat Yang Memutuskan Hukum Yang Maha Adil Yang Maha Lembut Yang Maha Mengetahui Yang Maha Penyantun Yang Maha Agung Yang Maha Pengampun Yang Menerima Syukur DALIL Al-Faatihah: 3 Al-Faatihah: 3 Al-Fatihah:4 Al-Hasyr: 23 Al-Hasyr: 23 Al-Hasyr: 23 Al-Hasyr: 23 Ali ‘Imran: 62 Al-Hasyr: 23 Al-Hasyr: 23 Ar-Ra’d: 16 Al-Hasyr: 24 Al-Hasyr: 24 Al-Baqarah: 235 Ar-Ra’d: 16 Ali ‘Imran: 8 Adz-Dzaariyaat: 58 Sabaa’: 26 Al-Baqarah: 29 Al-Baqarah: 245 Ar-Ra’d: 26 Hadits at-Tirmizi Al-An’aam: 83 Ali ‘Imran: 26 Ali ‘Imran: 26 Al-Israa’: 1 Al-Hadiid: 4 Al-Mu’min: 48 Al-An’aam: 115 Al-Mulk: 14 Al-An’aam: 18 Al-Baqarah: 235 Asy-Syuura: 4 Aali ‘Imran: 89 Faathir: 30

Ani
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 al-’Aliyy al-Kabiir al-Hafiizh al-Muqiit al-Hasiib al-Jaliil al-Kariim ar-Raqiib al-Mujiib al-Waasi’ al-Hakiim al-Waduud al-Majiid al-Baa’its asy-Syahiid al-Haqq al-Wakiil al-Qawiyy al-Matiin al-Waliyy al-Hamiid al-Muhshi al-Mubdi’ al-Mu’id al-Muhyi al-Mumiit al-Hayy al-Qayyuum al-Waajid al-Maajid al-Waahid al-Ahad ash-Shamad al-Qaadir al-Muqtadir al-Muqqadim al-Mu’akhkhir al-Awwal al-Aakhir Yang Maha Tinggi Yang Maha Besar Yang Maha Penjaga Yang Maha Pemelihara Yang Maha Pembuat Perhitungan Yang Maha Luhur Yang Maha Mulia Yang Maha Mengawasi Yang Maha Mengabulkan Yang Maha Luas Yang Maha Bijaksana Yang Maha Mengasihi Yang Maha Mulia Yang Membangkitkan Yang Maha Menyaksikan Yang Maha Benar Yang Maha Pemelihara Yang Maha Kuat Yang Maha Kokoh Yang Maha Melindungi Yang Maha Terpuji Yang Maha Menghitung Yang Maha Memulai Yang Maha Mengembalikan Yang Maha Menghidupkan Yang Maha Mematikan Yang Maha Hidup Yang Maha Mandiri Yang Maha Menemukan Yang Maha Mulia Yang Maha Tunggal Yang Maha Esa Yang Maha Dibutuhkan Yang Maha Kuat Yang Maha Berkuasa Yang Maha Mendahulukan Yang Maha Mengakhirkan Yang Maha Permulaan Yang Maha Akhir An-Nisaa’: 34 Ar-Ra’d: 9 Huud: 57 An-Nisaa’: 85 An-Nisaa’: 6 Ar-Rahmaan: 27 An-Naml: 40 Al-Ahzaab: 52 Huud: 61 Al-Baqarah: 268 Al-An’aam: 18 Al-Buruuj: 14 Al-Buruuj: 15 Yaasiin: 52 Al-Maaidah: 117 Thaahaa: 114 Al-An’aam: 102 Al-Anfaal: 52 Adz-Dzaariyaat: 58 An-Nisaa’: 45 An-Nisaa’: 131 Maryam: 94 Al-Buruuj: 13 Ar-Ruum: 27 Ar-Ruum: 50 Al-Mu’min: 68 Thaahaa: 111 Thaahaa: 11 Adh-Dhuhaa: 6Huud: 7 Al-Baqarah: 133 Al-Ikhlaas: 1 Al-Ikhlaas: 2 Al-Baqarah: 20 Al-Qamar: 42 Qaaf: 28 Ibraahiim: 42 Al-Hadiid: 3 Al-Hadiid:

2

Ani
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 azh-Zhaahir al-Baathin al-Waalii al-Muta’aalii al-Barr at-Tawwaab al-Muntaqim al-’Afuww ar-Ra’uuf Maalik al-Mulk Zuljalaal wa al-’Ikraam al-Muqsith al-Jaami’ al-Ghaniyy al-Mughnii al-Maani’ adh-Dhaarr an-Naafi’ an-Nuur al-Haadii al-Badii’ al-Baaqii al-Waarits ar-Rasyiid ash-Shabuur Yang Maha Nyata Yang Maha Gaib Yang Maha Memerintah Yang Maha Tinggi Yang Maha Dermawan Yang Maha Penerima Taubat Yang Maha Penyiksa Yang Maha Pemaaf Yang Maha Pengasih Yang Mempunyai Kerajaan Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan Yang Maha Adil Yang Maha Pengumpul Yang Maha Kaya Yang Maha Mencukupi Yang Maha Mencegah Yang Maha Pemberi Derita Yang Maha Pemberi Manfaat Yang Maha Bercahaya Yang Maha Pemberi Petunjuk Yang Maha Pencipta Yang Maha Kekal Yang Maha Mewarisi Yang Maha Pandai Yang Maha Sabar Al-Hadiid: 3 Al-Hadiid: 3 Ar-Ra’d: 11 Ar-Ra’d: 9 Ath-Thuur: 28 An-Nisaa’: 16 As-Sajdah: 22 An-Nisaa’: 99 Al-Baqarah: 207 Ali ‘Imran: 26 Ar-Rahmaan: 27 An-Nuur: 47 Sabaa’: 26 Al-Baqarah: 267 An-Najm: 48 Hadits at-Tirmizi Al-An’aam: 17 Al-Fath: 11 An-Nuur: 35 Al-Hajj: 54 Al-Baqarah: 117 Thaahaa: 73 Al-Hijr: 23 Al-Jin: 10

3