P. 1
31668859 Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Geografi STPM

31668859 Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Geografi STPM

|Views: 571|Likes:
Published by helnand

More info:

Published by: helnand on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

AHLI PANEL
GEOGRAFI KERTAS 1 STPM
(Alam Sekitar Fizikal) PANEL PUAN ROSNAH BINTI SALLEH (K) ENCIK CHEK ZAINON BIN SHAFIE ENCIK SHUKRI BIN SULAIMAN PUAN SHAHRIZAN BINTI KAWI SEKOLAH SMK ALOR AKAR, KUANTAN SMK KUALA LANAR, KUALA LIPIS SMK JENGKA 2, BANDAR JENGKA SMK (A) TAHAP, JERANTUT

GEOGRAFI KERTAS 2 STPM
(Alam Sekitar Manusia) PANEL SEKOLAH ENCIK RUSLY BIN MUSA SMK JENGKA 21, BANDAR (K) JENGKA ENCIK SUKI BIN HASSAN SMK TEMIN, JERANTUT ENCIK HAMRI BIN SALLEH SMK MUADZAM SHAH, ROMPIN PUAN SARIMAH BT DARUS SMK SULAIMAN, BENTONG

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKASURAT
Selayang Pandang Format Kertas Peperiksaan Geografi STPM mulai 2007 Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Geografi STPM Cadangan Strategi Pengajaran – Pembelajaran Geografi STPM Skala Perbincangan dan Sumber Pengajaran – Pembelajaran i ii iii iv v

GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)
TEMA/TAJUK DAN SUB TAJUK TEMA 1: 1.1 1.2 SISTEM BUMI MUKASU RAT

Kedudukan bumi dalam sistem suria. Tenaga : Konsep, jenis dan punca tenaga. SISTEM GEOMORFOLOGI

TEMA 2: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Teori Hanyutan Benua Jenis, proses dan faktor yang mempengaruhi luluhawa Jenis, cara dan faktor yang mempengaruhi hakisan sungai Cara, faktor dan bentuk bumi pemendapan di zon pinggir pantai. Kemahiran amali sistem geomorfologi : Profil rentas muka bumi. SISTEM ATMOSFERA

TEMA 3: 3.1 3.2 3.3

Taburan suhu secara menegak dan mendatar serta faktor yang mempengaruhinya. Perubahan iklim: Pemanasan global, faktor yang mempengaruhi dan kesan-kesanya. Mikro iklim bandar: Fenomena jerebu, fakor yang

3.4 3.5

mempengaruhi dan kesan-kesannya. Kemahiran amali sistem atmosfera: Rajah tiupan angin. Kemahiran amali sistem atmosfera: Mengira julat suhu, melukis graf garisan dan mentafsirkanya.

TEMA 4: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SISTEM HIDROLOGI

Proses menegak dan mendatar dalam kitar hidrologi. Proses edaran air tanih Imbangan air positif dan negatif serta faktor yang mempengaruhinya Kepentingan air dan kesan gangguan imbangan air kepada manusia. Kemahiran amali sistem hidrologi: Melukis dan mentafsir graf imbangan air. SISTEM EKOLOGI

TEMA 5: 5.1 5.2 5.3

Ekosistem: Konsep, komponen, dan jenis ekosistem. Rantaian dan siratan makanan dalam ekosistem hutan paya bakau Kepentingan ekosistem hutan kepada alam sekitar fizikal dan manusia. SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM

TEMA 6: 6.1 6.2

Saling bergantung sesama sistem fizikal. Pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal. KAJIAN LUAR GEOGRAFI 1 (Alam Sekitar

TEMA 7: Fizikal) 7.1 7.2 7.3

Prosedur menjalankan kajian luar Geografi Kertas 1. Skop dan tajuk kajian luar Geografi Kertas 1 Contoh-contoh kajian luar yang dijalankan.

Kemahiran amali: Membina dan mentafsir carta pai/rajah bulatan berbahagi.4 2.2 2. Sektor tertier: Sektor pelancongan – faktor.1 2. dasar dan strategi pembangunan desa di . Pertumbuhan penduduk: Trend. Migrasi: Konsep. TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR 2. Kemahiran amali penduduk: Membina dan mentafsir graf garis pertumbuhan penduduk.1 Konsep transformasi desa.5 Sektor pertanian: Jenis. TRANSFORMASI DESA DAN TEMA 3: PEMBANDARAN 3.3 1. faktor.5 PENDUDUK MUKASU RAT Taburan penduduk: Faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan taburan penduduk dan kesan-kesannya.4 1.1 1. pola dan faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman. proses dan faktor yang mempengaruhinya Kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar. Sektor perindustrian: Jenis. kepentingan dan kesan aktiviti perindustrian terhadap alam sekitar. kepentingan dan kesan aktiviti pertanian terhadap alam sekitar.GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA/TAJUK DAN SUB TAJUK TEMA 1: 1.3 2. Kemahiran amali : Membina dan mentafsir graf bar kompaun/komponen. faktor. kepentingan dan langkah memajukan sektor pelancongan.2 1.

Kemahiran amali: Membina dan mentafsir peta koroplet.3.6 Prosedur menjalankan kajian luar Geografi Kertas 2.2 4. Kerjasama serantau: Pertumbuhan segitiga ASEAN.1 4. ALAM SEKITAR DAN TEMA 5: IMPAK PENGURUSANNYA. TEMA 6: KAJIAN LUAR GEOGRAFI 2 (Alam Sekitar Manusia) 7.2 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar – punca dan kesannya.5 7.2 3.4 Malaysia.3 3. 5. Skop dan tajuk kajian luar Geografi Kertas 2 Contoh-contoh kajian luar yang dijalankan. faktor dan perkembangan pembandaran. Kemahiran Amali: Membina dan mentafsir graf bar cermin.1 5.3 Globalisasi ekonomi : Saling bergantung antara kawasan. Kesan transformasi desa terhadap penduduk dan alam sekitar. Bandar dan pembandaran: Konsep. . TEMA 4: GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU 4. Pengurusan alam sekitar: Prinsip-prinsip pembangunan lestari.4 7.

tema 2 Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar . Penulisan bagi setiap tema berasaskan kepada perkara-perkara berikut. Jabatan Pelajaran Pahang” yang telah mengabungjalinkan tenaga pakar geografi di peringkat negeri bagi menghasilkan modul tersebut. tema 1 ialah berkaitan dengan sistem bumi. isi atau kandungan pembelajaran.SELAYANG PANDANG Syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menghasilkan modul ini yang bertajuk “Modul Pengajaran dan Pembelajaran Cemerlang Geografi STPM ” yang berasaskan kepada sukatan baru yang akan diguna pakai mulai tahun 2006. tema 5 sistem ekologi dan tema 6 ialah saling kebergantungan sistem. Sebagai panel. hasil pembelajaran atau objektif pembelajaran. Geografi kertas 1 dibahagikan kepada 7 tema iaitu. tema 4 sistem hidrologi. Modul ini dibahagikan mengikut kertas 1 dan 2 yang kandungannya meliputi semua tema di dalam sukatan baru Geografi STPM yang akan dilaksanakan pada tahun 2006. Tema kajian luar ini meliputi dua tajuk penting iaitu pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar serta transformasi desa dan pembandaran. Justeru itu kami terpanggil untuk menyambut inisiatif yang digerakan oleh ”Unit Penyeliaan Sekolah Menengah. aktiviti pengajaran – pembelajaran. Sektor Pengurusan Sekolah. tema 3 sistem atmosfera. contoh soalan yang relevan berkaitan dengan tajuk berkenaan serta skema jawapannya. sisipan konsep. Geografi kertas 2 pula terdiri daripada 6 tema seperti berikut. Seterusnya dimasukkan bahagian refleksi sebagai pengukuran . Tajuk dan sub tajuk. kami menyedari bahawa ketiadaan panduan yang khusus untuk ”guru mengajar dan murid belajar” pasti akan menyukarkan mereka untuk menguasai matapelajaran ini. Modul ini ditulis khusus untuk panduan guru dan pelajar tingkatan enam yang mengambil matapelajaran Geografi di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). tema 2 sistem geomorfologi. tema 3 Transformasi Desa dan Pembandaran. Tema 1 ialah Penduduk. tema 5 Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya. tema 4 Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau. Kami meletakkan tema 7 iaitu berkaitan dengan kajian luar atau kajian lapangan Geografi Kertas 1 sebagai penutupnya. Tema terakhir ialah tema 6 iaitu berkaitan dengan kajian luar atau kajian lapangan Geografi Kertas 2.

ia merupakan pilihan bagi tajuk-tajuk tertentu sebagai contoh atau model pengajaran-pembelajaran. PANEL GEOGRAFI STPM PAHANG Format Kertas Peperiksaan Geografi STPM MULAI 2007 Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. kajian dan tafsiran peta topografi. Bukan semua tajuk atau sub tajuk bagi setiap tema yang kami sediakan. rujukan khusus serta tugasan pelajar sebagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran.pencapaian objektif pengajaran-pembelajaran. Bagi tajuk-tajuk yang tidak disentuh perlulah dikembangluaskan oleh guru-guru disekolah menggunakan format yang telah disediakan. Seboleh mungkin bagi setiap tema difokuskan kepada aspek pengajaran soalan langsung dan soalan kemahiran amali. Aras soalan yang ditanya akan berdasarkan kepada Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. . dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. gambar rajah. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Sederhana dan Sukar. terima kasih. pelbagai data geografi. aras sukar (Analisis. Sintesis dan Penilaian). Sekian. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). Aras mudah (Pengetahuan). Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Akhir sekali kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Pelajaran Pahang khususnya kepada sektor pengurusan sekolah yang julung kalinya mengambil inisiatif menggerak dan menjayakan pembinan modul ini untuk seluruh anak-anak Geografi Pahang. Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal.

Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. serta meningkatkan kesedaran yang mendalam tentang kedinamikan hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. sistem hidrologi dan sistem ekologi. dan proses dalam Geografi Fizikal dan Geografi Manusia secara bersepadu dan pada pelbagai skala. (e) mencerap dan mengkaji fenomena geografi yang menjadi isu semasa. sistem atmosfera. carta. Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. . (b) meningkatkan kefahaman tentang saling bergantung antara elemen-elemen dan proses-proses Alam Sekitar Fizikal dan Alam Sekitar Manusia sebagai satu sistem dan bukannya berasaskan pembahagian aspek-aspek secara berasingan. dan foto. Setiap tahun adunan soalan langsung. (g) berfikir secara kritis dan kreatif dalam mempersembahkan sesuatu penghujahan secara tersusun. rajah. Sistem geomorfologi. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. dan peta). (c) menerangkan peranan manusia sebagai agen perubahan kepada sistem-sistem dalam alam sekitar selain fenomena semula jadi.2. carta dan peta. rajah. gambar rajah (graf. padat. Manakala soalan kajian luar Geografi kertas 2 boleh ditanya dari salah satu tema berikut. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. soalan nombor 3 datangnya dari tema sistem geomorfologi manakala Geografi kertas 2. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. peta lakar dan peta topografi. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. carta dan peta serta menganalisis data. (f) membuat sintesis dan penilaian dengan bantuan kaedah-kaedah kemahiran geografi yang tepat di dalam dan di luar bilik darjah. carta. soalan no 3 datangnya dari tema pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. Soalan kajian luar Geografi kertas 1 boleh ditanya dari salah satu sistem berikut. persembahan kartografi seperti graf. OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI STPM Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar (a) meningkatkan pengetahuan tentang konsep. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. 5. 4. Bagi Geografi kertas 1. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. mentafsir. dan jitu dengan menggunakan laras geografi. rajah. 3. dan menganalisis data geografi dalam bentuk jadual. prinsip. (d) meningkatkan kemahiran mempersembah. graf.

Menekankan perkembangan kemahiran generik. mengumpul dan mengelaskan. menghayati. Dalam konteks kemahiran berfikir secara kritis maka bakat. meramalkan masa hadapan. Pendekatan bersepadu dalam pemilihan pedagogi dan pandragogi pengajaran-pembelajaran amat dititikberatkan. (i) menyedari. menghubungkaitkan. kecekapan dan keterampilan pelajar untuk • . menganalogikan.merekacipta serta mengitlak. Manakala kemahiran berfikir secara kreatif pula perlu dijana untuk membolehkan murid mampu membuat sumbangsaraan/menjana idea. Dalam konteks melahirkan pengajaran yang berkesan. dan melibatkan diri secara langsung dalam proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar secara berterusan. membuat analisis. membuat urutan dan keutamaan. (j) mensyukuri dan mencintai negara Malaysia dan alam sekitarnya.mensintesiskan.(h) memahami kepentingan hubung kait negara Malaysia dengan negara-negara lain di dunia. membuat gambaran mental. Aspek kemahiran generik pula menekankan pembinaan skill. mengesan kecondongan membuat penilaian dan juga membuat kesimpulan. membuat inferens. CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI STPM Proses pengajaran-pembelajaran masa kini perlu dipelbagaikan sesuai dengan faktor kemenjadian dan aras kebolehan/pencapaian murid yang berbeza-beza. membuat hipotesis. mudah difahami serta menyeronokkan pelajar maka perkara-perkara berikut perlulah diberi penekanan yang serius oleh guru: • Menekankan perkembangan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. kebolehan dan kemenjadian setiap murid mestilah digembelengkan untuk membolehkan ia mampu membuat perbandingan dan perbezaan.

Justeru itu ia amat bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk memilih dan menentukannya bagi memperluaskan prespektif pelajar-pelajar geografi. Justeru itu kepelbagaian jenis kaedah mengajar yang disarankan kepada guru-guru geografi tingkatan enam ialah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) Perbincangan kumpulan dan sumbangsaraan. Kajian luar/kajian lapangan.memilih dan menganalisis maklumat serta kemahiran menyelesaikan masalah amat perlu ditekankan. Kita boleh memulakannya dengan skala makro seperti global/dunia. mod penerokaan dan juga mod komunikasi. SKALA PERBINCANGAN DAN SUMBER PENGAJARAN -PEMBELAJARAN Skala perbincangan bagi setiap tema yang ada di dalam sukatan pelajaran adalah berbeza-beza. Simulasi dan main peranan. Kombinasi antara kemahiran berfikir dan kemahiran generik akan melahirkan strategi pengajaranpembelajaran yang berfikrah. Kajian kes kepada sebuah Negara khususnya Malaysia amat digalakkan untuk meningkatkan kefahaman pelajar mengenai keunikan geografi Malaysia seterusnya melahirkan rasa bersyukur dan berbangga dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Malaysia berbanding dengan Negara-negara lain khususnya Negara serantau Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Justeru kelengkapan komputer dan internet di sekolah seperti kemudahan ”school net” di makmal komputer sekolah mestilah dimanfaatkan oleh guru. Kaedah inkuiri – penemuan. Selain itu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kontemparori amat diutamakan. kemahiran merancang dan mengelolakan aktiviti. Dengan menggunakan ke empat-empat mod P&P ini pelajar bukan sahaja boleh mengakses maklumat geografi dengan lebih luas malah menjadikan matapelajaran geografi lebih seronok dipelajari. Pengajaran-pembelajaran konteksual. Dalam konteks ini elemen-elemen seperti kemahiran berkomunikasi. kawasan Tropika Lembab. Kajian kes dan kajian tindakan. Bagi membolehkan ICT berguna kepada proses pengajaran dan pembelajaran maka empat mod P&P dicadangkan iaitu. mengurus. kemahiran menggunakan teknologi khususnya ICT. kemahiran mengakses. Kajian masa depan (KMD). Pembelajaran masteri. Skala perbincangan ini mestilah disesuaikan dengan sub-sub tema yang telah ditetapkan. .menguasai suasana persekitaran. Asia Tenggara. mod tutorial. kemahiran bekerjasama dan berkongsi. atau skala yang lebih kecil seperti sebuah negara dan juga skala mikro seperti kawasan kajian luar. mod aplikasi. Asia Pasifik.

model dan juga sumber-sumber yang boleh diambil dari teknologi maklumat dan komunikasi terkini seperti dari internet. Peredaran bumi. Kemudahan ICT ini perlulah dimanfaatkan oleh setiap pelajar bagi mengakses pelbagai maklumat geografi yang kontemparori. e-mail.Sumber pengajaran dan pembelajaran kini perlu dipelbagaikan dan tidak lagi terhad kepada buku-buku rujukan semata-mata. tele sidang dan sebagainya. laman web. AKTIVITI PEMBELAJARAN : Gambar kejadian 4 musim. Kumpulan 1 – Musim Bunga ii. HASIL PEMBELAJARAN : Setelah mempelajari bab ini pelajar akan dapat : Menghuraikan : Putaran dan peredaran bumi dan kesannya. Kumpulan 2 – Musim Panas iii. Ia boleh meliputi pelbagai jenis peta. Putaran bumi. Kumpulan 3 – Musim Luruh . ISI-ISI UTAMA : Memahami kedudukan dan pergerakan bumi dalam system suria. rajah. Perbincangan kumpulan. TEMA 1 : SISTEM BUMI. i. CD-ROM. data. bahan bercetak. KERTAS 1 ( ALAM SEKITAR FIZIKAL) TAJUK : Kedudukan bumi dalam sistem suria. SISIPAN KONSEP : Kecondongan paksi bumi.

(10m) c) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. Garisan Jadi (23 ½ S) mempunyai sudut pancaran matahari tegak di atas kepala. Kumpulan 4 – Musim Sejuk CONTOH SOALAN (RELEVAN) : a) “ Pada musim tertentu sesetengah kawasan mengalami waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malam”. Hemisfera utara mengalami musim panas sementara hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Putaran bumi pada paksinya yang condong. (4m) + Pada 22 Disember iaitu ketika solstis musim sejuk berlaku. Manakala hemisfera selatan waktu malam lebih panjang daripada siang. Hemisfera Utara mengalami waktu malam yang lebih panjang daripada waktu siang kerana bahagian bumi ini agak agak terlindung daripada pancaran matahari. putaran bumi di atas paksinya yang condong 2m Huraian tentang kejadian ekuinoks dan solstis i. Perbezaan panjang waktu malam dan siang berlaku mengikut garis lintang tertentu di mana garis lintang yang berada 90 dengan matahari akan mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang sementara kawasan yang terletak pada sudut yang lebih kecil daripada 90 akan mengalami waktu malam dan siang yang berbeza. (10m) PENILAIAN JAWAPAN : a) 2 faktor utama : i.Hemisfera selatan mengalami musim panas sementara hemisfera utara musim sejuk. (4m) b)-Peredaran bumi mengelilingi matahari Konsep peredaran i. Bincangkan pernyataan ini. sederhana. (4m) + Putaran bumi di atas paksinya yang condong sebanyak 23 ½ daripada satah tegak. Peredaran bumi mengelilingi matahari. (12m) b) Mengapakah sesetengah tempat mengalami musim sejuk dan musim panas sementara tempattempat lain tidak. Kawasan hemisfera utara waktu siang lebih panjang daripada malam. Kawasan dalam lingkungan garis lintang yang sama menerima siang dan malam sama panjang selain kawasan khatulistiwa. kutub) 2m . kedudukan matahari (pada garis lintang : khatulistiwa. peredaran bumi mengeluiligi matahari 2m ii. Putaran bumi ini akan menyebabkan bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang sementara bahagian bumi yang terlindung daripada pancaran matahari akan mengalami waktu malam.2 x 10 -9) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa? (5m) d) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia. Bumi berputar sebanyak 360 mengambil masa 24 jam atau 15 longitud dalam masa satu jam. ii. + Ketika solstis musim panas 21 Jun matahari akan berada tegak di atas kepala di kawasan garis lintang sartan (23 ½ U). Hemisfera selatan mengalami siang lebih panjang daripada malam.iv.

gas-gas. wap air. . -Ketebalan atmosfera. *catatan : terima mana-mana 3 sebab dengan huraian x 3 markah. debu.4 kedudukan bumi . udara. huraian tentang Keadaan aphelion (jauh) dan keadaan perihelion (dekat) 2m 2m 2m c).Garisan khatulistiwa Jarak bumi daripada matahari .Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) jarak semasa perihelion dan afehelion.Paksi yang condong . -Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang. d)-Putaran bumi mewujudkan siang dan malam.Garis relevan . -Kecondongan pancaran matahari.kedudukan matahari . -Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan.Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks. habuk dan debu menyerap kira-kira 15 % daripada jumlah sinaran -Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang lebih tinggi) *catatan : terima mana-mana 3 sebab (2.ii. -Penyerakan oleh zarah yang halus seperti molekul gas. 2. 1 markah) Terima juga jawapan melalui gambarajah yang betul. . terima gambarajah yang sesuai x 1 markah. habuk dan hablur ais. Jangka masa siang / malam tak sama panjang Dalam masa satu tahun Penggunaan gambar rajah yang sesuai empat musim . air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi). -Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga electromagnet mengikut kiraan tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kiraan). -Pemantulan dilapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan. -Penyerapan – zarah wap air. jenis dan punca tenaga. HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat. TEMA TAJUK 1 : : SISTEM BUMI Tenaga : Konsep. Bahan-bahan tersebut dapat menyerakkan sinaran matahari.

Memahami proses pemindahan tenaga suria kepada sistem bumi. SISIPAN KONSEP Tenaga Suria : ISI-ISI UTAMA : Jenis-jenis tenaga Variasi tenaga suria Peranan tenaga suria kepada sistem dan hidupan bumi. Aktiviti berkumpulan – kumpulan 1 : Jenis-jenis tenaga kumpulan 2 : Cara-cara pemindahan tenaga suria kumpulan 3 : Faktor yang mempengaruhi tenaga suria kumpulan 4 : Peranan tenaga suria kepada sistem bumi dan hidupan bumi. ( 10 markah ) PENILAIAN JAWAPAN (a) 2 bentuk tenaga .sudut pancaran sinaran suria .perbezaan siang dan malam . Latihan.Mengenalpasti dan membezakan jenis-jenis tenaga yang ada dalam sistem bumi. AKTIVITI PEMBELAJARAN : Pengetahuan sedia ada pelajar mengenai tenaga suria. CONTOH SOALAN : ( 5 markah ) a) Huraikan 2 bentuk tenaga.tenaga keupayaan . ( 10 markah ) c) Huraikan peranan tenaga suria terhadap aktiviti manusia.kedudukan garislintang .ketebalan atmosfera . Menilai kepentingan tenaga terhadap sistem-sistem bumi. Memahami variasi tenaga mengikut ruang dan masa.tenaga kinetik ( 5m ) (b) Perbezaan kadar penerimaan tenaga suria . b) Mengapakah kadar penerimaan tenaga suria berbeza antara tempat-tempat di dunia.

perikanan .pelancongan . Power point – teori plat tektonik dan bukti hanyutan benua Latihan. Memahami Teori Plat Tektonik. Menghuraikan bukti-bukti teori hanyutan benua. HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat.penternakan .- jarak bumi dari matahari (perihelion dan afelion) perbezaan permukaan bumi (daratan. CONTOH SOALAN : .perindustrian . tumbuhtumbuhan) (5 x 2markah) (c ) Peranan tenaga suria terhadap aktiviti manusia.pertanian . Menghuraikan proses-proses hanyutan benua. kawasan berair.pembalakan . . SISIPAN KONSEP Plat-plat dunia : ISI-ISI UTAMA : Teori Plat Tektonik Proses-proses hanyutan benua Bukti-bukti hanyutan benua AKTIVITI PEMBELAJARAN : Pengetahuan sedia ada pelajar mengenai benua di dunia.perlombongan ( 5 x 2 markah ) TEMA 2 : SISTEM GEOMORFOLOGI KERTAS 1 ( ALAM SEKITAR FIZIKAL ) TEMA TAJUK : : Sistem Geomorfologi Teori Hanyutan Benua.

Memahami maksud luluhawa. b) Jelaskan hipotesis Wegener mengenai hanyutan benua c) Huraikan bukti-bukti hanyutan benua PENILAIAN JAWAPAN ( 5 markah ) ( 10 markah ) ( 10 markah ) (a) Maksud plat ialah kepingan-kepingan kerak bumi yang membentuk kerak bumi benua dan kerak bumi lautan. Menghuraikan kepentingan luluhawa kepada aktiviti manusia.bukti teori hanyutan benua keselanjaran benua geologi batuan fosil batuan Paleomagnet Oseanik ( 5 x 2 markah ) TEMA TAJUK : : Sistem Geomorfologi Luluhawa. HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat. ( 5m ) Hipotesis Wegener perpecahan pangea kepada laurasia dan gondwanaland peranan putaran bumi membekalkan tenaga tekanan pemisah plat.a) Apakah yang dimaksudkan dengan plat-plat dunia. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa. berlaku pergerakan akibat kuasa-kuasa tektonik pergerakan dari kutub hasilkan tekanan ke atas benua daya mampatan dan daya tegangan – arus perolakan kuat (5 x 2markah) Bukti. SISIPAN KONSEP Luluhawa kimia Luluhawa fizikal Luluhawa Biotik : ISI-ISI UTAMA : Maksud luluhawa Faktor yang mempengaruhi luluhawa Kepentingan luluhawa .

Pelajar menghuraikan perbezaan jenis-jenis batuan tersebut. ( 5m ) Faktor yang mempengaruhi proses luluhawa. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa. CONTOH SOALAN : ( 5 markah ) ( 10 markah ) a) Nyatakan maksud luluhawa. hujan dan lain-lain. Pelajar mengumpulkan beberapa jenis batuan. Latihan. ( 10 markah ) PENILAIAN JAWAPAN (a) Maksud luluhawa kimia ialah proses pemecahan. Iklim Batuan Topografi Pengangkutan Tumbuh-tumbuhan Masa (5 x 2markah) Pengaruh batuan terhadap aktiviti manusia. Granit untuk kuari/pembinaan/ jalanraya Marmar untuk bangunan / alatan hiasan rumah Batu kapur untuk simen Batu permata untuk perhiasan Batuan laterit untuk pertanian Tanah liat untuk peralatan tembikar (5 x 2markah) . pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang dipengaruhi oleh agen-agen atmosfera seperti pancaran matahari. suhu. Penjelasan dan rumusan oleh guru.AKTIVITI PEMBELAJARAN : Maujud Geografi – lawatan disekitar sekolah dan mengkaji jenis-jenis batuan. c) Jelaskan bagaimana kepelbagaian jenis batuan boleh mempengaruhi aktiviti manusia.

b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan sungai. Penerangan dan huraian oleh guru. ( 10 markah ) PENILAIAN JAWAPAN Jenis-jenis hakisan sungai hakisan mendalam hakisan melebar hakisan mengundur (b) Faktor yang mempengaruhi hakisan sungai. AKTIVITI PEMBELAJARAN : Pengetahuan sedia ada pelajar mengenai sungai. SISIPAN KONSEP : Hakisan. c) Huraikan kepentingan bentuk mukabumi sungai dalam mempengaruhi aktiviti manusia. Menghuraikan jenis-jenis hakisan sungai. Pengangkutan dan pemendapan sungai Tenaga sungai Bentuk mukabumi sungai. Menghuraikan sumbangan bentuk mukabumi pemendapan sungai terhadap manusia. Kumpulan 4 : Bentuk-bentuk muka bumi pemendapan sungai. CONTOH SOALAN : ( 5 markah ) ( 10 markah ) a) Huraikan jenis-jenis hakisan sungai.TEMA TAJUK : : Sistem Geomorfologi Sungai. ISI-ISI UTAMA : Jenis-jenis hakisan Faktor yang mempengaruhi hakisan sungai Kepentingan bentuk-bentuk mukabumi pemendapan sungai. HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat. Aktiviti Kumpulan : Kumpulan 1 : Jenis-jenis hakisan sungai Kumpulan 2 : Faktor yang mempengaruhi hakisan sungai Kumpulan 3 : Bentuk-bentuk muka bumi hakisan sungai. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan sungai. ( 5m ) .

Penerangan dan huraian oleh guru.tasik ladam/ muara sungai – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur .rekreasi . HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat. Menghuraikan cara-cara hakisan ombak.pertanian . Menghuraikan sumbangan bentuk mukabumi pemendapan ombak terhadap manusia. SISIPAN KONSEP : Hakisan. ISI-ISI UTAMA : Jenis-jenis hakisan ombak Faktor yang mempengaruhi hakisan ombak Kepentingan bentuk-bentuk mukabumi pemendapan ombak.petempatan .Isipadu air Kecerunan Halaju sungai Batuan Jumlah beban muatan Halangan (5 x 2markah) (c) Kepentingan bentuk muka bumi sungai . Pengangkutan dan pemendapan ombak Tenaga ombak Bentuk mukabumi pemendapan ombak. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan ombak.dataran banjir/ delta / dataran mendap . AKTIVITI PEMBELAJARAN : Pengetahuan sedia ada pelajar mengenai laut.jeram .sungai – pengangkutan/ perhubungan (5 x 2markah) TEMA TAJUK : : Sistem Geomorfologi Ombak.dataran mendap / tetambak . Aktiviti Kumpulan : .air terjun – elektrik hidro / rekreasi .beting pasir sungai – perlombongan pasir .

CONTOH SOALAN : ( 5 markah ) ( 10 markah ) a) Nyatakan cara-cara hakisan sungai.jumlah dan saiz beban muatan Kedudukan pantai (terdedah / terlindung ) Pengaruh arus Aktiviti manusia (5 x 2markah) (c) Tindakan manusia terhadap bentuk muka bumi pinggir pantai 1.pupukan/ timbunan pantai dengan pasir .Kumpulan 1 : Cara-cara hakisan ombak Kumpulan 2 : Faktor yang mempengaruhi hakisan ombak Kumpulan 3 : Faktor yang mempengaruhi tenaga ombak Kumpulan 4 : Bentuk-bentuk muka bumi pemendapan ombak Latihan. Jenis dan kekuatan ombak Kepelbagaian jenis. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan ombak.aktiviti manusia berasaskan air 2.eksploitasi hutan bakau . menyebabkan hakisan bertambah . c) Jelaskan bagaimana manusia mempengaruhi bentuk mukabumi pinggir pantai. ( 10 markah ) PENILAIAN JAWAPAN Cara-cara hakisan ombak tindakan hidrol tindakan geselan tindakan lagaan tindakan larutan (b) Faktor yang mempengaruhi hakisan ombak. menyebabkan pemendapan .menanam semula pokok bakau .pembinaan struktur / bangunan dipinggir pantai .aktiviti perlombongan pasir laut .membina pemecah ombak di laut ( 5m ) .

- struktur binaan pinggir pantai (tembok, gabion, tetrapod, timbunan batu, dan lain-lain) (pilihan 4 + 1 atau 3 + 2 / 5 x 2 markah )

TEMA : Sistem Geomorfologi TAJUK : Teori Hanyutan Benua HASIL PEMBELAJARAN : Setelah mempelajari bab ini pelajar akan dapat : 1. Menjelaskan definisi Teori Hanyutan Benua 2. Menjelaskan taburan dan bukti-bukti hanyutan benua 3. Menghuraikan kesan-kesan hanyutan benua terhadap konfigurasi bentuk bumi

SISIPAN KONSEP : 1. Teori Awal 2. Teori Perluasan Dasar Lautan 3. Teori Tektonik Plat ISI-ISI UTAMA : 1. Bukti-bukti Teori Hanyutan Benua: a. Bukti keselenjaran benua b. Bukti geologi c. Bukti iklim purba d. Bukti fosil e. Bukti kemagnetan purba f. Bukti lautan 2. Kesan hanyutan benua terhadap konfigurasi bentuk bumi: a. Pembentukan jurang lautan dan laut b. Pembentukana benua yang menentukan sempadan politik dan geografi c. Taburan tidak sama rata lautan dan daratan d. Kepelbagaian taburan spesies flora dan fauna e. Plat tektonik yang berubah-ubah. AKTIVITI PEMBELAJARAN : Perbincangan dalam kumpulan. Pembentukan kumpulan antara 4-5 pelajar. Pelajar di beri masa selama 15 minit untuk perbincangan. 15 minit diperuntukan untuk dibentangkan oleh kumpulan yang dipilih secara rawak. Guru membuat rumusan dan tambahan isi yang perlu.

CONTOH SOALAN (RELEVAN) : a) Apakah yang dimaksudkan dengan plat tektonik (5m) b) Huraikan bukti-bukti yang menjadi asas kepada teori hanyutan benua (10m) c) Terangkan kesan hanyutan benua terhadap konfigurasi bentuk bumi (10m) PENILAIAN JAWAPAN : a) Plat tektonik menerangkan tentang lapisan kerak bumi yang boleh dibahagikan kepada kepingankepingan iaitu plat benua dan plat lautan. Plat benua membentuk daratan dan plat lauatan membentuk dasar laut. ( 5 x 1m =5m) b) B1-Bukti keselenjaran benua-daratan berasal daripada blok besar dikenali sebagai pangeagaris pantai dan pentas benua selanjar antara satu sama lain. B2-Bukti geologi-benua Afrika dan benua Amerika Selatan berpecah daripada satu blok. B3-Bukti iklim purba-zon iklim dan ciri pengglasieran adalah serupa bagi benua selatan. B4-Bukti fosil-flora yang serupa pada bahan enapan hampir dengan ais benua selatan. B5-Bukti kemagnetan purba-magnet utara berubah. B6-Bukti lautan-lembangan dan dasar laut adalah lebih muda daripada benua. ( 5 x 2m =10m) C1- Pembentukan jurang lautan dan laut C2- Pembentukan benua-benua yang menentukan sempadan politik dan geografi C3- Taburan tidak sama rata lautan dan daratan C4- Kepelbagaian taburan spesies flora dan fauna C5- Plat tektonik yang berubah-ubah

c)

TAJUK : • • Melukis profil rentas Mentafsir peta, guna tanah pertanian.

HASIL PEMBELAJARAN : Setelah mempelajari bab ini pelajar akan dapat : • • • Menyatakan maksud profil rentas. Menulis profil rentas Menjelaskan pengaruh ketinggian terhadap guna tanah pertanian.

SISIPAN KONSEP : • • Profil rentas Guna tanah pertanian.

ISI-ISI UTAMA : • • Konsep profil rentas dan cara melukisnya.. Pelbagai guna tanah pertanian dan kaitannya dengan ketinggian.

AKTIVITI PEMBELAJARAN : Kerja amali

CONTOH SOALAN : Soalan-soalan berikut adalah berdasarkan kepada Peta 1 yang berskala 1 : 50 000. (a) Apakah maksud, ‘ profil rentas ‘ ( 5m ) (b ) Dengan menggunakan skala 1: 10 000, lukiskan profil rentas dari tanda tinggi 525 ke tanda tinggi 475. Labelkan ciri-ciri fizikal dan guna tanah yang terdapat di sepanjang profil rentas tersebut. ( 10m ) (b) Berdasarkan Peta 1, jelaskan bagaimana perbezaan ketinggian bentuk bumi mempengaruhi jenis guna tanah pertanian di kawasan lembangan Sungai Mira. ( 10m )

PENILAIAN JAWAPAN ( a) Profil Rentas ialah gambaran yang dibuat antara dua poin untuk menunjukkan ciri fizikal dan ciri budaya terutama guna tanah yang terdapat di sepanjang keratan itu. ( 5m ) ( b ) Melukis Profil Rentas. ( 10m ) ( Sila lukis, Profil Rentas yang lengkap )

(c)

Pengaruh ketinggian terhadap guna tanah pertanian ialah : • • • Pinggir pantai - penanaman kelapa. Tanah pamah - penanaman padi sawah. Kaki Bukit Beralun – Kelapa sawit dan getah. ( 3m x3 =1 = 10m )

TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA. KERTAS 1 ( ALAM SEKITAR FIZIKAL ) TAJUK : Taburan suhu secara menegak dan mendatar serta faktor yang mempengaruhinya. HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat, • • • Menjelaskan konsep ‘taburan suhu secara menegak’ dan ‘taburan suhu secara mendatar’. Menjelaskan konsep pemanasan global,dan sebab-sebab berlaku keadaan sedemikian Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan suhu secara mendatar. :

SISIPAN KONSEP • •

Konsep ‘taburan suhu secara menegak’ dan ‘taburan suhu secara mendatar’. Pemanasan global. . ISI-ISI UTAMA : • • • Maksud ‘ taburan suhu secara menegak’ dan taburan suhu secara mendatar’. Maksud ‘pemanasan secara global dan sebab-sebab berlaku. Faktor yang mempengaruhi taburan suhu secara mendatar .

semakin jauh dari garisan khatulistiwa suhu semakin kurang arah ke kutub. Taburan Suhu Secara Menegak ialah. • Perbezaan suhu yang dilihat secara kedudukan garisan latitud. ( 10 markah ) PENILAIAN JAWAPAN ( a ) Maksudnya ialah. ( 8 markah ) c) Huraikan faktor yang mempengaruhi suhu mendatar. • Pengeluaran asap kenderaan dan kilang. • Taburan Suhu Secara Mendatar ialah. CONTOH SOALAN : ( a) Apakah maksud. • Pembakaran terbuka. • Kegiatan pembalakan secara berlebihan. • Kegiatan pembakaran hutan secara berleluasa. suhu semakin rendah mengikut ketinggian. • . Perbezaan suhu yang dilihat mengikut ketinggian.AKTIVITI PEMBELAJARAN : • • Carta bergambar. Sebab-sebabnya. Pemanasan global dan nyatakan sebab-sebab berlakunya keadaan sedemikian ( 7 markah ) (b ) Apakah maksud. ( 2m + 1m X 5 = 7) (b ) Maksudnya ialah. ‘taburan suhu secara mendatar’ dan ‘ taburan suhu secara menegak’. • Suhu semakin meningkat secara menyeluruh di permukaan bumi.Semakin tinggi sesuatu tempat suhu semakin turun. Melukis Peta Minda. • Kegiatan pertanian pindah.

Sifat kebenuaan. Litupan Awan. . Menghuraikan kesan kejadian jerebu terhadap alam sekitar. • • • Menjelaskan konsep jerebu.( mana-mana 4m/ 4m ) ( c) Faktor-faktor yang mempengaruhi ‘taburan suhu secara mendatar’ ialah • • • • • • • kedudukan latitud. Litupan tumbuhan. faktor-faktor yang mempengaruhi dan kesankesannya. Fenomena jerebu. ( 2m x 5 = 10m ) TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA. Kegiatan manusia. : ISI-ISI UTAMA . TAJUK : Mikro iklim bandar. Badan Air. Kecondongan paksi bumi. Aspek. Kesan kejadian jerebu. Menjelaskan peranan kegiatan manusia yang menyebabkan kejadian jerebu. HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat. : SISIPAN KONSEP • • • Konsep jerebu.

Melukis Peta Minda.• • • Maksud jerebu Peranan kegiatan manusia yang menyebabkan kejadian jerebu. Aktiviti pembinan – debu-debu/habuk-habuk. ( 5m ) Jelaskan peranan kegiatan manusia yang menyebabkan berlakunya kejadian jerebu. Perindustrian . CONTOH SOALAN : a) b) c) Apakah yang anda faham tentang konsep jerebu. ( 10 m ) Huraikan kesan kejadian jerebu terhadap alam sekitar. ( 5 markah ) b) Jelaskan peranan kegiatan manusia yang menyebabkan berlakunya kejadian jerebu. Pertanian pindah – kaum asli. Kesan kejadian jerebu terhadap alam sekitar . ( 10 m ) PENILAIAN JAWAPAN a) Apakah yang anda faham tentang konsep jerebu.asap kilang. Sistem pengangkutan – asap kenderaan. Pembukaan ladang – ladang kelapa sawit. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering /dan udaranya yang stabil / yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. ( 5 x 2m = 10m) . Pembakaran terbuka. AKTIVITI PEMBELAJARAN : • • Carta bergambar. Partikel terampai di atmosfera / dalam kepekatan yang tinggi/.

mengira peratus kekerapan angin. Rajah tiupan angin Angin monsun. : ISI-ISI UTAMA • • Peratus kekerapan tiupan angin. Pengaruh tiupan angin terhadap kegiatan manusia. . • Mengira peratus kekerapan angin. Kesan Alam Sekitar Fizikal Kejadian hujan asid. Kesan Alam Sekitar Manusia Jarak penglihatan terganggu. Kegiatan ekonomi terganggu. Melukis Rajah Tiupan Angin. SISIPAN KONSEP • • • : Peratus kekerapan tiupan angin. • Melukis Rajah Tiupan Angin. Penyakit berkaiatan pernafasan seperti batuk. melukis Rajah Tiupan Angin. • Menjelaskan pengaruh tiupan angin monsun terhadap kegiatan manusia. Sekurang-kurang 1 Faktor fizikal (FF) dan 1 faktor manusia (FM ) Mana-mana 5 x 2 = 10 markah . HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat. TEMA 3 : TAJUK : • • SISTEM ATMOSFERA Kemahiran amali sistem atmosfera . asma dan mata merebak. Kadar sejatan kurang.c) Jelaskan kesan kejadian jerebu terhadap alam sekitar. Kertumbuhan tumbuhan terganggu. pengangkutan terjejas.

( 10m ) PENILAIAN JAWAPAN : ( a ) Mengira peratus kekerapan tiupan angin: = Bilangan hari sesuatu arah Bilangan hari dalam 1 bulan Utara dan barat laut = 2 30 X 100 % • X 100 % = 6. ( 5m ) ( b) Dengan menggunakan hasil kiraan pada soalan (a). (a) Berdasarkan jadual 5. ( 10m ) (C ) Huraikan bagaimana pengaruh angin monsun terhadap kegiatan penduduk di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia.• Pengaruh tiupan angin terhadap kegiatan manusia. CONTOH SOALAN : Arah Bilangan Hari Utara 2 Timur Timur Tenggara Selatan Barat laut daya 4 6 3 5 3 Barat 0 Barat laut 2 Tenang 5 Jadual : Kekerapan Arah Angin Kawasan S pada Bulan April.0 % Tengara dan barat daya = 3 30 • X 100 % .7 % Timur laut = 4 30 X 100 % = 13. AKTIVITI PEMBELAJARAN : Kerja Amali. lukis rajah tiupan angin mudah menunjukkan peratus kekerapan tiupan angin kawasan S pada bulan April.3 % Timur = 6 30 X 100 % • = 20. kira peratus kekerapan peratus angin kawasan S bagi bulan April.

• • • Mengira julat suhu tahunan. Menjelaskan kesan peningkatan suhu terhadap alam sekitar fizikal. Melukis graf garisan.terganggu. Kegiatan perniagaan .terganggu.terjejas. Kegiatan pelancongan – terganggu akibat hujan lebat dan banjir. melukis graf garisan dan mentafsir. kurang sambutan dan kunjungan. SISTEM ATMOSFERA HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat.0 % Selatan dan Tenang = 5 30 • X 100 % • = 16. Kegiatan pertanian . . Kegiatan ternakan . tumbuhan tenggelam. ( 2m x 5 = 10m ) TEMA 3 : TAJUK . • • Kemahiran amali sistem atmosfera . Graf Garisan. ( Sila lukis rajah tiupan angin yang lengkap ) ( 10m ) ( c) Pengaruh tiupan angin monsun terhadap kegiatan manusia ialah : Kegiatan perikanan – terganggu tidak turun ke laut ketika monsun timur laut. ISI-ISI UTAMA • : Julat suhu dan cara pengiraan. ternakan mati lemas dan hanyut.= 10. Perubahan suhu. : SISIPAN KONSEP • • • Konsep julat suhu. mengira julat suhu. Perubahan iklim.7 % ( b) Melukis Rajah Tiupan Angin.

CONTOH SOALAN : Jadual: Suhu Maksimum dan Suhu Minimum Kawasan Y bagi Tahun 2001 . ii. b) Berdasarkan Jadual di atas.3 27 25 28 25.5 24 27.4 30 25 29 25.6 29 25 29 26 30 26. a) Nyatakan maksud Julat Suhu.2 • Kesan perubahan iklim ( peningkat suhu ) terhadap alam sekitar.1 28 25. c) ( 3 markah ) ( 5 markah) lukis graf yang sesuai untuk menunjukkan Suhu Maksimum dan Suhu Minimum bagi kawasan Y tahun 2001.4 28 24 27. i .• Melukis graf garisan. AKTIVITI PEMBELAJARAN : Kerja Amali. ( 10 markah ) ( 7 markah ) Jelaskan kesan peningkatan suhu terhadap alam sekitar fizikal . kira Julat Suhu Tahunan Kawasan Y. J Bulan F M A M J J O S O N D Suhu Minimum (ºC) Suhu Maksimum (ºC) 24 27 24. .

kemarau. peningkatan suhu .24º C = 3º C (5m ) ( ii ) ( Sila lukis graf garisan yang lengkap ) (c) kenalpasti 3 pengaruh . pencemaran udara. KERTAS 1 ( GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL ) HASIL PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini pelajar dapat. 1m ( 3m ) TEMA 4 : SISTEM HIDROLOGI.PENILAIAN JAWAPAN (a) (b) Perbezaan nilai suhu maksimum dengan suhu minimum (i) . • • • • • • Memahami proses-proses kitaran hidrologi Menjelaskan proses menegak dan mendatar dalam kitaran hidrologi Menjelaskan konsep imbangan air positif dan imbangan air negatif Menjelaskan kepentingan sumber air kepada manusia Memahami konsep air tanah dan sistem akuifer serta pergerakan air tanah Menjelaskan gangguan-gangguan manusia terhadap kitar hidrologi SISIPAN KONSEP • • • • Proses menegak dalam kitaran hidrologi Proses mendatar dalam kitaran hidrologi Edaran air tanah Imbangan air . Bulan Januari : = 27º C . Contoh. dll.Suhu Maksimum – Suhu Minimum.

ISI-ISI UTAMA • • • • • Proses menegak dan mendatar dalam kitar hidrologi Imbangan air Edaran air tanah dan sistem akuifer Kepentingan sumber air kepada manusia Gangguan-gangguan terhadap kitar hidrologi AKTIVITI PEMBELAJARAN • • • Penggunaan ICT Rajah Kitar Hidrologi Pembentangan Dalam Kumpulan CONTOH SOALAN 1.a) Apakah yang difahami dengan imbangan air (5m) b) Dengan bantuan gambar rajah. (5m) ATAU P = ET + ST + r P ialah kerpasan ET ialah sejat peluhan ST ialah air yang diterima atau hilang daripada lapisan tanah .huraikan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi (10m) c) Huraikan bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi kitar hidrologi di kawasan tropika lembap (10m) 2.a) Apakah dimaksudkan ketidakseimbangan air positif b) Jelaskan bagaimana ketidakseimbangan air positif mempengaruhhi aktiviti manusia c) huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih (5m) (10m) (10m) PENILAIAN JAWAPAN 1 a) Jumlah kerpasan sama banyaknya dengan jumlah air yang mengalami sejatpeluhan dan perubahan air yang disimpan dalam tanih dan air larian permukaan.

Kewujudan badan-badan air .Proses resapan .salji.a) Jumlah kerpasan iaitu hujan.Aliran air bawah tanah .Proses sejatan .Jumlah kerpasan .Tumbuh-tumbuhan .Alir lintang udara .Proses pemejalwapan 5 isi X 2m + 2m = 12m c) Aktiviti pembalakan/ penyahutan Aktiviti pertanian Aktiviti perindustrian Proses perbandaran / urbanisasi Pembinaan empangan Aktiviti penghutanan semula 5 isi X 2m = 10m 2.r ialah air larian permukaan b) – Rajah kitar hidrologi . (5m) b)Perindustrian Pelancongan dan rekreasi Penternakan Perikanan dan akuakultur Pengangkutan Pertanian Perniagaan Aktiviti harian/ domestik 5 isi X 2m =10m c) – Bentuk muka bumi .Proses pemeluwapan .Ketelapan tanih .Proses sejat peluhan .Proses kerpasan .dan embun yang turun ke permukaan bumi melebihi jumlah sejatan iaitu jumlah wap air yang naik ke atmosfera.Kejerapan / keporosan tanih .Proses larian air permukaan .

ISI-ISI UTAMA : • • • Imbangan air dan cara pengiraan. Bulan/ Komponen ImbanganAir Kerpasan Sejatpeluhan J 87 12 F 89 13 M 87 29 A 74 63 M 94 102 J 87 139 J 122 160 O 1O2 143 S 56 104 O 56 65 N 76 22 D 89 12 • • Melukis graf garisan. mengira lebihan dan kurangan air. • Gangguan imbangan air. Kesan gangguan Imbangan Air kepada manusia HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat. CONTOH SOALAN : Jadual : Komponen Imbangan Air bagi Stesen Kaji Cuaca Kawasan X . • Graf Garisan. Melukis graf garisan. Kesan gangguan imbangan air terhadap manusia. • Mengira lebihan dan kurangan air.. melukis graf bar dan mentafsir.Tindakan manusia 5 isi X 2m = 10m TAJUK : • • Kemahiran amali sistem hidrologi . Menjelaskan kesan gangguan imbangan air terhadap manusia. : SISIPAN KONSEP • Konsep imbangan air. AKTIVITI PEMBELAJARAN : Kerja Amali.

jelaskan bagaimana pola imbangan air yang sedemikian boleh menganggu kegiatan manusia di kawasan tersebut PENILAIAN JAWAPAN (a) Cara Pengiraan : Lebihan Air dan Kurangan Air ( Penerimaan Air ) = Jumlah Kerpasan – Jumlah Sejat peluhan.12 75 mm b) Contoh Bulan Jun. = = 87 .(a) Kira lebihan air dan kurangan air bagi Stesen Kaji Cuaca Kawasan X (b) Dengan menggunakan maklumat kerpasan dan sejatpeluhan . = 89 – 12 = 77 mm. c) Contoh Bulan Disember.52 mm. a) Contoh Bulan Januari. b) Berdasarkan graf yang telah anda dilukis pada (b) . = = 87 – 139 . b) ( Sila lukis graf garisan yang lengkap ) . lukis graf yang sesuai menunjukan lebihan air dan kurangan air bagi Stesen Kaji Cuaca Kawasan X.

Ekosistem akautik ( hutan paya bakau ) Kepentingan hutan paya bakau. Perindustrian. Antara kegiatan manusia ialah : • • • • Pertanian Pelancongan Perniagaan. SISIPAN KONSEP : Ekosistem Aliran tenaga dalam makanan Hutan bakau ISI-ISI UTAMA : • Interaksi utama antara komponen abiotik dan biotik dalam satu persekitaran.c) Kenalpasti bagaimana pola imbangan air yang sedemikian boleh menganggu kegiatan manusia di kawasan X. . HASIL PEMBELAJARAN : Setelah mempelajari bab ini pelajar akan dapat : • • • Menyatakan maksud ekosistem Menyenaraikan komponan asas dalam ekosistem Menjelaskan ekosistem akuatik. TEMA 5 : SISTEM EKOLOGI KERTAS 1 ( ALAM SEKITAR FIZIKAL ) TAJUK : • • • Konsep ekosistem dan komponen ekosistem.

( 1+ 3+3=10) (c) Kepentingan hutan paya bakau.• • • Komponan biotik ialah benda-benda hidup seperti tumbuhan-tumbuhan haiwan organisma dan manusia. bakteria. udang. • Komponan abiotik terdiri daripada tenaga suria. ( 10m ) PENILAIAN JAWAPAN: (a) Ekosistem ialah satu interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup dalam satu alam sekitar. CONTOH SOALAN : 1 (a) Jelaskan maksud ekosistem (5m) (b) Dengan merujuk kepada sebuah ekosistem akuatik beri contoh komponan biotik dan komponan abiotik.air. ikan. ( 10m ) (c ) Huraikan kepentingan ekosistem hutan paya bakau. • Larutan mineral . zooplanton. Pengguna pengeluar dan pengurai Gambarajh ekosistem.suhu. kulat.tanah.kemasinan dan keasidan air.sedimen dan bahan toksid Tempat bekalan makanan Perikanan . (1x5m) (b) Ekosistem akuatik • • Gambarajah Komponan biotik terdiri daripada tumbuhan plakton. AKTIVITI PEMBELAJARAN : Penggunaan ICT. • • • • • Melindungi pinggir pantai Tempat perlindungan haiwan dan ikan Memerangkap nutrien .

Siratan Makanan Ekosistem Daratan. SISIPAN KONSEP • • • • Rantaian Makanan. Ekosistem Lautan ISI-ISI UTAMA • Maksud rantaian makanan’ dan‘ siratan makanan ‘ . Menjelaskan kepentingan hutan kepada alam sekitar fizikal dan manusia. Jenis ekosistem dan contohnya. Kepentingan hutan kepada alam sekitar fizikal dan manusia. HASIL PEMBELAJARAN • • • Menjelaskan maksud ‘ Rantaian Makanan’ dan ‘Siratan Makanan’ Menyatakantan jenis ekosistem dan contohnya.• • • • Hasil kayu Sumber makanan dan bahan kegunaan domestik serta ubatan Penyelidekan dan pendidikan Penyelidekan ( 2x5=10m ) TEMA 5 TAJUK : • • • : SISTEM EKOLOGI Konsep ‘rantaian makanan’ dan siratan makanan’.

ekosistem daratan .Hutan pantai. • Konsep rantaian makanan dapat dijelaskan sebagai hubungan pemakanan antara pengeluar.ekosistem lautan. ‘ Rantaian Makanan’ dan ‘Siratan Makanan’.• • Jenis ekosistem dan contoh. CONTOH SOALAN : (a) Apakah maksud ‘ rantaian makanan’ dan ‘ siratan makanan’.Hutan hujan tropika. pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dalam sesuatu ekosistem. • Jenis ekosistem. ( 2m ) • Contohnya. (8 m ) PENILAIAN JAWAPAN : (a) Apakah maksud. (4m) (c) Huraikan kepentingan ekosistem hutan kepada alam sekitar fizikal dan manusia. . ( 4m/5m) • (b) Nyatakan jenis ekosistem dan berikan contoh setiap jenis tersebut. pengguna primer. Konsep siratan makanan mempunyai hubungan kait dengan rantaian makanan kerana siratan makanan ialah gabungan beberapa rantaian makanan untuk membentuk satu ekosistem yang rencam dan unik. . . ( 2m ) . Kepentingan hutan kepada alam sekitar fizikal dan manusia AKTIVIYI PEMBELAJARAN : Pembelajaran luar bilik darjah (PLBD). ( 9 m) (b) Nyatakan jenis ekosistem dan berikan contoh setiap jenis tersebut.

. Sumber bahan mentah kraf tangan.. Membincangkan langkah-langkah mengatasi kemusnahan hutan. • Kepentingan ekosistem hutan : • Terhadap alam sekitar fizikal. Pengekalan. Pengekalan. : SISIPAN KONSEP • • Kebakaran hutan. • - TEMA 6 : SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM.Merupakan kawasan tadahan. Sumber perubatan. pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal. Sumber makanan. .(c) Huraikan kepentingan ekosistem hutan kepada alam sekitar fizikal dan manusia.Mencegah berlaku kejadian banjir. . Terhadap alam sekitar manusia. ( KERTAS 1 : GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL) TAJUK : • • Saling kebergantungan Sistem. gangguan terhadap sistem atmosfera. . Sumber kayu balak. . HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran pelajar dapat • • • Menjelaskan punca-punca pembakaran hutan.Membantu pembentukan kerpasan dengan menjalankan proses sejat peluhan . pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.Menghalang berlaku hakisan. . Membincangkan bagaimanakah kebakaran hutan boleh menganggu alam sekitar fizikal.Sederhanakan suhu bumi.

Pencairan salji/ kenaikan aras laut. AKTIVITI PEMBELAJARAN : • • Carta Bergambar. ( 10m ) c) Beri cadangan anda tentang cara-cara mengatasi kemusnahan hutan. kecuaian manusia. Tanih kering/ tandus. Menganggu keseimbangan kandungan udara. pembukaan ladang. pertanian pindah. Memusnah habitat flora dan fauna. . ( 5m ) b) Huraikan kesan kebakaran hutan terhadap alam sekitar fizikal . Melukis Peta Minda. Langkah-langkah mengatasi kemusnahan hutan. CONTOH SOALAN : . Peningkatan suhu/ matahari terus memancar ke bumi.ISI-ISI UTAMA • • • : Punca-punca kebakaran hutan. ( 10 m ) PENILAIAN JAWAPAN a) Nyatakan punca pembakaran hutan di Malaysia. Bagaimana kebakaran hutan boleh menganggu alam sekitar fizikal. kilat. kemarau. a) Nyatakan punca pembakaran hutan di Malaysia. ( 5m ) b) Huraikan kesan kebakaran hutan terhadap alam sekitar fizikal.

( Mana-mana 5 x 3m = 10 markah) c) Beri cadangan anda tentang cara-cara mengatasi kemusnahan hutan.Tupan angin kencang /tiada halangan / tekanan udara rendah. semasa dan selepas di lapangan) • Mengenalpasti aspek-aspek yang boleh dikaji secara kajian luar bagi setiap sistem geomorfologi. Rawatan silverkultur. Kadar hakisan tanah meningkat/ tiada halangan / tiada cengkaman akar. Tanam semula hutan. • Menjelaskan kaedah dan langkah yang patut dibuat untuk melaksanakan kajian luar (sebelum. mengemukakan objektif kajian luar dan menerangkan kaedah-kaedah yang boleh diguna untuk melakukan kajian luar. Kuat kuasa undang-undang.Akta Perhutanan Negara ( Pindaan 1993 )/ Enakmen Industeri Berasas Kayu ( 1985) Kempen . (Mana-mana 5 x 3m = 10 markah) TEMA 7: KAJIAN LAPANGAN/KAJIAN LUAR GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal). HASIL PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini pelajar akan dapat: • Memahami prinsip-prinsip kajian luar seperti menyatakan tajuk dan kawasan kajian secara mikro (kawasan yang kecil). SUBTOPIK DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SUBTOPIK HURAIAN 7. • Memahami bagaimana menulis laporan kajian luar yang mesti disediakan dan seterusnya menggunakan format laporan tersebut untuk menulis jawapan soalan kajian lapangan Geografi Kertas 1 STPM.1 Prosedur melaksanakan kajian Memahami prinsip dan kaedah melaksanakan kajian .Media cetak/ media elektoronik Ladang hutan. Mewartakan hutan simpan dan taman negara. sistem atmosfera. sistem hidrologi dan juga sistem ekologi.

Pengenalan 1. menentukan kaedah kajian. Langkah-langkah dalam menjalankan kajian luar akan diperincikan di bawah ini.luar/lapangan 7. pemilihan kawasan. Langkahlangkah yang dicadangkan ini boleh menjadi panduan dan senarai semak kepada guru dan pelajar sebelum menjalankan kajian luar. 7.3 Contoh-Contoh Kajian luar Contoh laporan kajian luar sistem geomorfologi. Kajian luar ini mengandungi dua bahagian. yang dijalankan atmosfera. Langkah-langkah menjalankan kajian luar Menentukan tajuk/isu kajian Pemilihan tajuk kajian luar bergantung pada kesesuaiannya dengan tempat yang dipilih seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran.1 Prosedur Menjalankan Kajian Luar Alam Sekitar Fizikal. dan menyediakan laporan. sistem atmosfera. Menjelaskan tema dan skop kajian luar/lapangan bagi setiap sistem: sistem geomorfologi. menyediakan peralatan dan bahan kajian. 7. menjalankan kajian di lapangan. Lokasi kawasan kajian yang dipilih hendaklah dirujuk pada peta kawasan berkenaan dan menepati objektif kajian luar yang didasarkan kepada perkara berikut. sistem atmosfera. Dokumen ini mengandungi langkah-langkah dalam menjalankan kajian luar. memproses dan menganalisis data. 3. Tajuk kajian luar Alam Sekitar Fizikal berdasarkan kepada empat sistem. sistem hidrologi. iaitu sistem geomorfologi. iaitu Alam Sekitar Fizikal dan Alam Sekitar Manusia yang boleh dijalankan serentak.menentukan masa yang sesuai untuk menjalankan kajian. 2. Langkah-langkah dalam menjalankan kajian luar ialah menentukan tajuk/isu kajian. kos dan masa aspek keselamatan keluasan kawasan kajian . (a) (b) (c) (d) unsur fizikal dan manusia yang terdapat di kawasan tersebut faktor jarak. Teori yang dipelajari di dalam bilik darjah dimantapkan lagi melalui kerja praktikal di lapangan yang akan meningkatkan lagi pemahaman pelajar tentang aspek alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang saling berkaitan.sistem hidrologi dan sistem ekologi. membuat tinjauan. dan sistem ekologi. Kajian luar merupakan salah satu komponen penting dalam disiplin geografi. persiapan logistik. Pemilihan kawasan 1.2 Tema dan skop kajian. hidrologi dan ekologi. luar/lapangan .

(d) keluasan kawasan kajian 1. cerun. cerun curam. Sekiranya unsur yang hendak dikaji terdapat di kawasan persekitaran sekolah memadai sekiranya kajian itu dijalankan di kawasan tersebut. Peralatan dan kegunaannya . Pada amnya pemilihan kawasan kajian mestilah memenuhi syarat berikut (a) (b) Kawasan kajian luar boleh dipilih berdasarkan bentuk muka bumi. haiwan buas. Tajuk kajian yang dipilih hendaklah merangkumi tajuk-tajuk yang telah dipelajari di bilik darjah. pantai. tasik dan stesen kaji cuaca atau kaji iklim. Kawasan yang dipilih seeloknya hendaklah mempunyai beberapa ciri fizikal yang boleh dikaji seperti sungai. 2. bukit. Keselamatan ini meliputi keselamatan dalam perjalanan. kawasan berisiko tinggi dan kawasan larangan. Seboleh mungkin kawasan kajian hendaklah tidak terlalu jauh dari sekolah yang melibatkan perjalanan masa yang lama serta kos pengangkutan yang tinggi. kawasan kajian yang dipilih hendaklah bebas dari sebarang ancaman seperti arus sungai yang deras. fenomena fizikal. Kawasan yang hendak dikaji mestilah sesuai dengan tajuk yang dipilih. pantai. kos dan masa Faktor jarak. kos dan masa hendaklah juga diambil kira dalam menentukan pemilihan kawasan kajian. hutan.(a) merangkumi unsur fizikal dan manusia Kawasan kajian yang dipilih hendaklah merangkumi unsur fizikal dan manusia. hutan. Keluasan kawasan kajian yang dipilih hendaklah bersifat mikro yang mempunyai kedua-dua unsur alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. (b) faktor jarak. Contohnya. Jarak kawasan kajian yang dipilih sebaik-baiknya tidak melebihi 2 jam perjalanan dengan bas. pelajar tingkatan enam rendah boleh menjalankan kajian luar tentang geomorfologi dan pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. unsur dan proses fizikal yang berlaku. sebuah cerun. Ini bagi membolehkan pelajar menjalankan kajian yang merangkumi kedua-dua aspek fizikal dan manusia serentak. (c) aspek keselamatan Dalam menentukan pemilihan kawasan kajian aspek utama yang perlu ditegaskan ialah keselamatan. paya. Kawasan kajian luar hendaklah berskala mikro seperti sebuah lembah sungai. dan stesen kaji cuaca atau kaji iklim.

dan sekiranya yang diukur ialah profil pantai. dan barometer – digunakan untuk mengukur unsur cuaca Peta topografi – digunakan untuk menentukan lokasi dan membuat peta lakar sesuatu kawasan kajian Alat tulis – digunakan untuk merekodkan setiap pencerapan atau pengukuran di lapangan Kamera – digunakan untuk merakam gambar sebagai bukti tempat itu dan bahan sokongan kajian. pancang jajar ini boleh juga digunakan untuk mengukur ketinggian ombak serta tempohnya Pita ukur – digunakan untuk kerja-kerja pengukuran jarak Kompas prismatik – digunakan untuk menentukan orientasi profil yang diukur Alat GPS (Global Positioning System) –digunakan untuk menentukan letakan. Jabatan Meteorologi. surat kebenaran dari sekolah/Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN).Kajian luar bagi bahagian alam sekitar fizikal boleh menggunakan peralatan berikut. pengukuran. Sumber data sekunder terdiri daripada laporan seperti laporan dari Jabatan Perangkaan Malaysia. Pengurusan surat menyurat seperti surat kebenaran penjaga. Langkah menjalankan kajian luar (a) Sebelum ke lapangan guru membuat persiapan awal seperti: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Menentukan sistem atau tema kajian. dan agensi awam lain dan swasta. pencerapan. Data primer diperoleh di lapangan melalui kaedah pemerhatian. dan arah Higrometer putar dan air suling – digunakan untuk merekodkan suhu kering dan suhu basah. tolok hujan. ketinggian. Jabatan Alam Sekitar. (i) (ii) Alat aras Abney atau klinometer Suunto – digunakan untuk merekodkan ketinggian sesuatu poin yang diukur Pancang jajar – digunakan untuk menjajarkan sesuatu pengukur linear semasa mengukur profil. alat pelindung Stevenson. anemometer. Setiap kumpulan diberikan tajuk yang berlainan supaya semua tajuk dapat dikaji secara kajian luar. . Penyediaan pengangkutan dan guru pengiring. Menghubungi agensi-agensi yang hendak dikunjungi. dan mengira kelembapan bandingan Termometer Sixes. memilih lokasi kajian dan melakukan tinjauan awal Pemilihan tajuk mengikut kumpulan pelajar. senarai semak. temu bual dan kaji selidik. (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Kaedah kajian: Maklumat boleh diperoleh dari dua sumber iaitu sumber sekunder dan sumber primer.

(vi) (vii) Persediaan peralatan dan instrumen yang diperlukan termasuklah borang soal selidik. Merumus dan mempersembahkan hasil kajian. fenomena cuaca. • Kepentingan bentuk muka bumi. Oleh itu satu laporan kajian luar yang lengkap perlu dibuat setelah kembali daripada kerja di lapangan. Pelajar menjalankan pemerhatian. Penyediaan laporan kajian luar 1. taklimat kawalan keselamatan dan lain-lain yang bersesuaian. Taklimat kepada pelajar yang meliputi. • Punca yang menyebabkan impak alam sekitar sama ada proses fizikal atau aktiviti manusia atau kedua-duanya. pencerapan. carta. Setiap kumpulan mestilah membentangkan hasil kajian masing-masing. menganalisis. Laporan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara yang berikut. dan rajah bagi mana item yang relevan dan sesuai. Mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual. Memproses maklumat – mentafsir. Kajian lapangan dilakukan secara berkumpulan tetapi laporannya mesti disediakan secara individu. graf. Tujuan kajian – penyataan tentang objektif kajian dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah dipilih. • Faktor yang mempengaruhi proses fizikal dan aktiviti manusia. tugasan kumpulan. Membincangkan dapatan/hasil kajian – menghubungkaitkan dapatan yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari dalam bilik darjah. • Langkah yang telah diambil untuk mengurangkan impak alam sekitar. aspek kajian. dan pengukuran terhadap perkara berikut: • Ciri alam sekitar fizikal dan ciri alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian. dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh. dan aktiviti manusia (b) Semasa di lapangan (i) (c) Sekembali dari lapangan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Menyusun dapatan (data dan maklumat) yang diperoleh mengikut keutamaan atau mengikut item yang telah dipecahkan dari sesuatu tajuk. jumlah responden yang ingin ditemu bual/soal selidik. • Impak alam sekitar yang dikaji terhadap parameter alam sekitar fizikal dan kehidupan manusia. . (a) (b) Pengenalan – Tajuk kajian iaitu penyataan tentang apa yang dikaji.

Kajian perlu ditumpukan kepada aktiviti mencerap. dan sistem ekologi. merangkumi punca. sistem atmosfera. dan menganalisis unsur cuaca dan menjelaskan faktor yang mempengaruhinya. Penutup – rumusan kajian. rajah. sistem hidrologi. temu bual.2. Unsur cuaca yang dikaji: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Suhu Hujan Angin Kelembapan bandingan Litupan awan . pencerapan.2 Skop dan Tajuk Kajian Luar Alam Sekitar Fizikal Tajuk dan Tumpuan Kajian Pemilihan tajuk kajian luar bergantung pada kesesuaiannya dengan tempat yang dipilih dan jumlah masa yang diperuntukkan bagi setiap bahagian dalam sukatan pelajaran. graf dan peta.2. soalselidik. 7.2 (a) Kajian luar berkaitan sistem atmosfera boleh dilakukan di stesen kaji cuaca atau kaji iklim. (f) 7. membezakan dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya. dan impak serta membanding..(c) (d) (e) Lokasi kajian – huraian ringkas tentang ciri alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian dijalankan.1 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (b) Kajian luar sistem geomorfologi boleh dilakukan di salah satu kawasan berikut: Lembah sungai Cerun Pinggir pantai Tanah tinggi Tanah pamah Tumpuan kajian bagi setiap sistem geomorfologi yang dipilih adalah: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Proses geomorfologi Faktor yang mempengaruhi Kepentingan kepada pembentukan bentuk muka bumi Impak kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia Cadangan mengurangkan impak tersebut 7. proses. dan pemerhatian Hasil kajian dan perbincangan – huraian tentang dapatan kajian yang telah dianalisis. Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual. Kajian luar alam sekitar fizikal hendaklah berdasarkan salah satu daripada empat sistem iaitu sistem geomorfologi. Kaedah kajian – huraian tentang cara kajian dilakukan: pengukuran. merekodkan.

3 (a) Tekanan udara Kajian luar berkaitan sistem hidrologi boleh dijalankan di salah satu kawasan berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Luar bandar Bandar Perumahan Perindustrian Pertanian Bencana • Banjir • Kemarau • Pencemaran air (b) Kajian perlu ditumpukan kepada: (i) (ii) Aspek permintaan dan bekalan air serta faktor yang mempengaruhinya (untuk kawasan (i) hingga (v)) Kejadian banjir. sama ada yang besar.4 (a) Kajian luar berkaitan sistem ekologi boleh dijalankan di salah satu kawasan berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Hutan Tasik Sungai Pinggir pantai Paya Belukar (b) Kajian perlu ditumpukan kepada: (i) (ii) (iii) Komponen asas ekosistem Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem Pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem Kajian Luar Sistem Geomorfologi 1. 2. dan pencemaran air serta faktor yang mempengaruhinya (untuk kawasan (vi)). Kejayaan pengukiran bentuk-bentuk tersebut adalah bergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhinya.(vi) 7. Setiap bentuk yang terdapat adalah merupakan hasil ukiran proses-proses yang bertindak di sesuatu kawasan berkenaan. kemarau.2. . 7.2. Kesemua bentuk dapat diukur. Di dalam sistem geomorfologi. penekanan hanya diberikan kepada geomorfologi lembangan saliran dan geomorfologi pinggir pantai.

keselamatan dan juga masa yang ada. Pancang jajar (untuk menjajar sesuatu pengukuran linear semasa mengukur profil. ialah sebagai suatu ilustrasi untuk mengenali bentuk muka bumi di lapangan. pancang jajar ini juga boleh digunakan untuk mengukur ketinggian ombak serta tempohnya. pengangkutan atau pemendapan. . Alat tulis (untuk merekodkan setiap pencerapan atau pengukuran di lapangan). 4. dan sekiranya profil pantai yang diukur. penentuan sesuatu bentuk yang hendak diukur adalah bergantung pada kemampuan peralatan. Membuat peta lakar kawasan yang dikaji. Kajian di sebuah kawasan yang kecil ini sepatutnya dapat membantu pelajar secara umumnya untuk melihat bagaimana sesuatu bentuk muka bumi serta proses-proses yang bertindak mewujudkannya boleh mempengaruhi manusia. Lokasi kawasan kajian luar ini perlu dikenal-pasti terlebih dahulu berdasarkan peta topografi. Lokasi Kajian Luar Pemilihan lokasi kawasan kajian luar ini bergantung pada masa yang terdapat serta kos. dan seelok-eloknya setelah dibuat tinjauan awal oleh guru untuk menentukan kesesuaian tempat berkenaan untuk digunakan sebagai kawasan kajian luar. 3. dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan pembentukan bentuk berkenaan. boleh dilakukan sama ada di sebuah kawasan bercerun yang tidak terdapat terlalu banyak tumbuh-tumbuhan atau di sesebuah pantai. sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung.maupun yang kecil. Pita ukur (untuk kerja-kerja pengukuran jarak). 2. Tujuan khusus kajian luar bagi sistem geomorfologi ini ialah untuk mengukur profil cerun. Pada peta lakar ini juga perlu dimasukkan poin serta garis-garis profil yang bakal diukur. Aktiviti di Lapangan 1. Hasil kajian itu akan membolehkan pelajar memahami dengan lebih baik tentang proses-proses yang terlibat di dalam pembentukan sesuatu bentuk muka bumi berkenaan. Kompas prismatik (untuk menentukan orientasi profil yang diukur). Di dalam peta lakar ini perlu dimasukkan apa sahaja bentuk serta perubahan bentuk muka bumi yang terdapat. umpamanya hakisan. Alat-alat dan Kegunaannya 1. Tujuan 1. 5. Pengukuran profil cerun. kemungkinan proses yang bertindak menghasilkannya. sekiranya diperlukan). Adalah dicadangkan supaya lokasi kajian luar dipilih berdasarkan tempat yang paling dekat dengan sekolah. Bagaimanapun. 2. Alat aras Abney atau klinometer Suunto (untuk merekodkan tinggi atau rendah sesuatu poin yang diukur).

3. Untuk mengelakkan melakukan kesilapan. Pengukuran ketinggian bolehlah dilakukan daripada titik atau poin paling tinggi yang hendak diukur kepada titik yang paling rendah.Pastikan jarak/panjang garis profil yang bakal diukur tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek (seelok-eloknya tidak melebihi 40 meter). Agihkan kawasan-kawasan kecil yang hendak dikaji kepada kumpulan-kumpulan kecil yang telah dikenal pasti. Ukur orientasi profil rentas. 2. ataupun garis gigi air sekiranya kajian dijalankan di pantai. Dengan menggunakan peta lakar kawasan kajian. segala rekod pengukuran tersebut bolehlah dicatatkan juga pada suatu profil lakar yang telah dibuat sebelum kerja-kerja pengukuran dimulakan dengan menandakan titik-titik yang diukur. struktur serta keterdedahannya). Setiap perubahan pada cerun profil yang diukur perlu direkodkan melalui pengukuran dan dilabelkan dengan jelas. ataupun sebaliknya. keadaan cuaca semasa kajian dijalankan dan sebagainya. 2. Ukuran diteruskan sehingga habis menggunakan kaedah yang serupa. Lantik seorang pelajar untuk mengetuai setiap kumpulan atau boleh juga diminta setiap kumpulan untuk melantik seorang ketua di kalangan mereka. Jarak antara poin pengukuran . Pengukuran ketinggian ini dilakukan dengan menggunakan sama ada alat ukur aras Abney atau klinometer Suunto dengan seorang memegang pancang jajar pada titik yang diukur. 6. 4. Gunakan sebanyak mungkin poin pengukuran untuk menggambarkan perubahanperubahan yang terdapat pada cerun rentasan tersebut. tanih (jenis. 5. litupan serta jenis tumbuhan atau rumput. pencatat perlu juga merekodkan segala perkara yang kelihatan serta lokasinya yang dapat membantu dalam kerja-kerja analisis. dan dua orang mengukur jarak daripada titik pengguna alat kepada titik yang diukur. umpamanya jenis-jenis batuan serta keadaan keterdedahannya. pastikan lokasi atau di mana mereka berada di atas peta. Sebaik-baiknya kedua-dua titik yang dipilih adalah saling nampak. Pastikan rentasan pengikat dalam pengukuran untuk menentukan kontur. Pastikan garis profil tersebut terdapat pada suatu garis lurus dan bersudut tepat kepada garis umum kontur. Penentuan poin sampel perlu didasarkan kepada perubahan yang ketara pada sesuatu cerun yang bakal diukur. sementara perlu ada seorang pencatat. Lukiskan keratan rentas yang hendak diukur di atas peta lakar. Agihkan alat yang diperlukan untuk pengukuran kepada setiap kumpulan. 3. Dengan menggunakan pancang jajar. Pastikan setiap pelajar terlibat dalam kerja yang hendak dijalankan 6 Pastikan dua titik/poin permulaan dan terakhir yang hendak diukur di lapangan dan di atas peta lakar. tentukan garis profil yang bakal diukur. 5. 7 Pastikan poin/titik untuk dijadikan stesen pengukuran di lapangan. Mengukur cerun: 1. Semasa melakukan pengukuran profil. 4.

Bagaimanapun. Di samping itu. 8 Pengukuran boleh dilakukan sama ada dari bawah ke atas cerun. unsur-unsur di dalam sistem atmosfera dapat diukur dan dicerap.mestilah tidak terlalu jauh kerana ini akan menghilangkan cici-ciri morfologi penting yang terdapat disepanjang cerun yang diukur. Pemegang alat aras Abney berdiri di stesen A yang sebaik-baiknya diketahui ketinggiannya. Oleh itu pemilihan parameter cuaca yang dapat dicerap dan diperhatikan dalam suatu jangka masa yang singkat perlu dikenalpasti terlebih dahulu. 9 Bagi mengukur garis rentas dari A ke H (Rajah 1. Contoh catatan pada keratan rentas yang diukur Kajian Luar Sistem Atmosfera 1. Cara pengukuran dan pencerapan yang serupa dilakukan bagi stesenstesen yang berikutnya sehingga kepada stesen penghabisan untuk rentasan tersebut. sama ada sudut dongak ataupun sudut tunduk berdasarkan aras 0. penetapan lokasi kawasan kajian juga perlu dipilih bersesuaian dengan jnagkan masa dan kos kajian luar yang dilakukan. iaitu rataan mendatar. pengukuran dan pencerapan tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan untuk suatu jangka masa yang panjang. . Lakukan penjajaran dulu untuk memastikan garis yang diukur itu terdapat lurus. Tetapi. Apabila ini sudah didapati. iaitu titik H.1. 10 Setelah bacaan sudut diperolehi. Rajah 1. ataupun dari atas menuruni cerun. Seperti juga dalam sistem geomorfologi. jangan lagi putarkan skru tadi dan bacaan bolehlah dilakukan pada skala vernier untuk mendapatkan bacaan sudut . apa yang perlu dilakukan setelah garis AH dilaraskan ialah mengukur secara berperingkat-peringkat. bersetentang dengan dawai rentas halus yang terdapat di dalam tiub alat tersebut.1). jarak antara stesen A dan B diukur dengan menggunakan pita ukur. Catatan yang diperlukan dapat dilakukan pada rajah kasar rentasan yang diukur. 2. jarak yang diukur mestilah merupakan jarak yang terdapat pada satu rataan yang selari dengan rataan penglihatan pencerap. Pemegang alat aras menenang tepat kepada tinggi aras matanya pada pancang jajar melalui kanta mata alat sambil memutarkan skru dibahagian tepi alat tersebut bagi mendapatkan buih kecil pengaras spirit supaya berada benar-benar di tengah. sementara pembantunya memegang satu pancang jajar di stesen B. dalam keadaan masa yang tidak mengizinkan bagi kajian luar.

4. Alat-alat Yang Diperlukan 1. 4. mengaitkan perkara-perkara yang diukur dan dicerap dengan pengaruhnya terhadap manusia. 2. . Pita ukur. 3. Tolok hujan. kawasan permukaan berumput. kawasan tepubina. Higrometer putar (dengan air suling). 7. 2. termasuk kertas graf. 3. umpamanya kawasan permukaan berturap. Cup anemometer. Alat aras Abney atau klinometer Suunto. 2. membanding dan membezakan antara parameter yang dicerap di beberapa lokasi yang ditetapkan. Tempat yang mempunyai permukaan yang berbeza. melihat pola taburan parameter cuaca yang dicerap mengikut lokasi dan masa. Bawah pokok berlainan ketinggian dan berlainan kanopi. menilai pengaruh sesuatu lokasi dan faktor-faktor persekitaran yang menyebabkan perbezaan parameter yang dicerap mengikut lokasi terpilih. Barometer Lokasi Kajian Luar Kawasan yang hendak digunakan bagi tujuan kajian luar sistem atmosfera ini perlu mempunyai ciri-ciri yang memenuhi keperluan berikut: 1.Tujuan Kajian luar ini adalah bertujuan untuk: 1. mencerap pelbagai parameter iklim dan cuaca di beberapa lokasi yang ditentukan mengikut masa. 6. taman rekreasi. Alat tulis. tanah lapang. 5. 5.

Kedudukan kawasan yang dipilih tidak begitu jauh dari kawasan sekolah. Perkara ini penting untuk membantu penganalisisan untuk penulisan laporan. Pada peta lakar tersebut perlu dimasukkan lokasi titik-titik bagi pengukuran parameter cuaca. ketinggian pokok serta bahagian bawah kanopi perlu diukur dengan menggunakan alat aras Abney atau klinometer Suunto dengan jarak diukur menggunakan pita ukur. 2. Segala perkara lain yang berkaitan dengan tapak kawasan. Aktiviti di Lapangan 1. Sekiranya mencerap suhu di kawasan berpokok. Sebarang faktor yang dianggap mempengaruhi parameter cuaca yang dicerap hendaklah dicatatkan.3. tiupan angin dan sebagainya) perlu direkodkan/dicatatkan. 3. 5. pengaruh kepadatan bangunan. keadaan persekitarannya juga perlu dicatatkan bagi membantu dalam penganalisisan dan penyediaan laporan. . pengaruh litupan bumi dan badan air. keadaan cuaca semasa (contohnya litupan awan. 4. dengan menolak ketinggian aras mata pengukur sudut. iaitu sekurangkurangnya satu titik di setiap kawasan yang berlainan persekitaran dan pola guna tanahnya. umpamanya setiap setengah jam atau satu jam sekali. Semasa mencerap parameter cuaca tersebut. umpamanya cerun. Kawasan yang mudah menjalankan pencerapan data cuaca. Sudut ketinggian serta jarak daripada titik pengukuran kepada bahagian tengah pangkal pokok akan membolehkan ketinggian pokok serta bahagian bawah kanopi dicari. Kerja-kerja tersebut hendaklah dilakukan untuk setiap titik atau stesen yang telah ditetapkan serta dilakukan mengikut jarak masa yang sesuai. umpamanya suhu basah dan suhu kering dengan menggunakan higrometer putar dan halaju angin menggunakan cup anemometer. Membuat peta lakar kawasan yang dikaji. tanih atau batuan. Kelembapan bandingan dapat dikira menggunakan data suhu kering dan suhu basah melalui jadual pertukaran yang dibekalkan bersama higrometer putar. 5. umpamanya pengaruh lalu lintas. 4. 6. Merekodkan parameter cuaca menggunakan alat yang yang telah ditetapkan.

Namun.Penentuan lokasi. 1. telaga. diharapkan bahawa pelajar dapat mengalami secara langsung aspek-aspek hidrologi dan ini akan meningkatkan lagi pemahaman pelajar tentang aspek-aspek tersebut dalm alam sekitar geografi fizikal. penilaian dan pengukuran sumber-sumber air (sungai. dipeta. ditafsir. Kajian Luar Sistem Hidrologi Pengenalan 1. aspek-aspek hidrologi yang lazim dipertimbangkan ialah bekalan air. 4. Oleh itu berbagai aspek air dan sumber air boleh diperhati. kajian lapangan hidrologi bukan sahaja berfokus kepada aspek-aspek fizikal hidrologi tetapi juga merangkumi kajian terhadap bagaimana aspek-aspek tersebut saling berkaitan dengan masyarakat manusia. Namun. bukan semuanya kerja tersebut harus dilakukan secara menyeluruh. bila perlu. pengukuran. dan lain-lain. Selain dari tajuk. Tujuan utama dalam kerja lapangan hidrologi ialah bahawa teori-teori hidrologi yang dipelajari di dalam bilik darjah dimantapkan lagi melalui kerja praktikal berkenaan. Penulisan laporan hidrologi juga boleh berfokus kepada satu atau dua aspek kerja lapangan tersebut. dianalisa. air bawah tanah). pengukuran kualiti air. Guru boleh membahagikan kerja tertentu kepada pelajar tertentu supaya setengah pelajar berfokus kepada hanya satu atau dua aspek kerja lapangan. Misalnya. imbangan air. dinilai. membuat perbandingan antara teori-teori hidrologi yang dibelajari di bilik darjah dengan realiti di alam nyata melalui pemerhatian dan kerja praktikal di lapangan. Melalui kerja lapangan. diukur. . Kajian luar hidrologi yang berkenaan dengan aspek-aspek hidrologi tersebut lazimnya dijalankan menurut urutan kerja berikut: penilaian. pencemaran). penggunaan air hujan. kajian bencana air (banjir. Hidrologi merupakan salah satu komponen penting dalam geografi fizikal. peta kawasan kajian dan peralatan perlu dilakukan dan diselesaikan di bilik darjah atau di makmal terlebih dahulu sebelum guru dan pelajar-pelajar boleh melakukan kajian luar. 3. pengukuran jumlah hujan. Kajian luar sistem hidrologi berkait dengan air. kemarau. 2. hendaklah menjelaskan juga kepada pelajar sebarang teori yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Tujuan Objektif kajian luar hidrologi adalah untuk membolehkan pelajar. dan dilaporkan dalam kajian luar. pemetaan dan penulisan laporan. guru. penawaran dan permintaan air. tasik. penafsiran. penganalisan.

halaju dan luahan sungai. Semasa melaksanakan kajian luar. pelajar akan mempunyai masa sekurang-kurangnya 6 jam berada di lapangan untuk melakukan kajian luar. mendapat pengalaman dan kemahiran untuk mengumpulkan maklumat hidrologi (primer dan sekunder) melalui pengukuran parameter hidrologi di lapangan dan mengutip maklumat hidrologi daripada pelbagai sumber. pekan kecil) Bandar Perumahan . Untuk mengaitkan kejadian-kejadian banjir dan kemarau dengan keadaan curahan hujan serta luahan air sungai berdasarkan maklumat yang diperolehi di lapangan dengan data yang diperolehi daripada jabatan-jabatan kerajaan. dan peta) dan menulis laporan. dan temu bual di lapangan khasnya dalam bidang hidrologi. 3. pelajar seharusnya dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil untuk memudahkan mereka menjalankan kajian. dan menggambarkannya dalam bentuk jadual khas dan gambar rajah khas dalam bidang hidrologi (graf. jumlah sejatan. 6. Untuk mengukur jumlah hujan. 8. Pemilihan kawasan dan lokasi kajian luar hendaklah mengambil kira jarak dari sekolah kerana ini akan melibatkan kos pengangkutan dan masa perjalanan. 7. dan 5. dan memudahkan guru mengawasi dan menjaga keselamatan mereka. soal selidik. Dengan itu. 2.2. Untuk meninjau dan mengesan intensiti serta kekerapan kejadian banjir dan kemarau di sesuatu kawasan yang dipilih. pengukuran. pencerapan. Lokasi Kajian 1. Untuk mengesan kerugian serta kemusnahan yang dialami. mendapat kemahiran untuk memperoleh data dan maklumat melalui pemerhatian. keratan rentas. 3. carta. mendapat kemahiran untuk menganalisis data hidrologi dan maklumat hidrologi yang diperolehi di lapangan. kampung baru. Sebaik-baiknya perjalanan pergi dan balik dari lokasi itu tidak memakan masa lebih daripada 2 jam. 4. Kajian luar berkaitan sistem hidrologi boleh dijalankan di salah satu kawasan berikut (walaupun tidak semestinya dihadkan kepada hanya kawasan-kawasan ini sahaja): (i) (ii) (iii) Luar Bandar (kampung.

tasik. Kawasan yang dipilih mungkin merupakan kawasan petempatan di luar bandar atau pun kawasan di bandar. Topik dan tema kajian 1. air bawah tanah. krisis air. kemarau. jenis dan jumlah kerugian. pencemaran) dalam aspek luas kawasan yang diliputi. air kolam dan lain-lain sumber Pengukuran jumlah hujan dan keasidan air hujan Penilaian dan penganalisan hujan berdasarkan data sekunder Penilaian imbangan air Penilaian dan pengukuran sumber-sumber air (sungai. tasik. Alat-alat Yang Diperlukan . penyebab bencana. dan cara-cara mengawal bencana Lain-lain topik hidrologi. air sungai. air telaga. air bawah tanah) Kajian bencana air (banjir.(iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Sekolah Industri Pertanian Kawasan yang mengalami bencana hidrologi seperti banjir. dan lain-lain Sungai. tasik. telaga. kolam. kemarau. telaga. penentuan kawasan kajian adalah berdasarkan pengetahuan dan maklumat sedia ada tentang kejadian-kejadian banjir atau kemarau tempat tersebut. air bawah tanah) Pengukuran dan pengujian kualiti air (sungai. Kajian luar berkaitan sistemi hidrologi boleh dijalankan di dalam salah satu topik berikut (walaupun tidak semestinya dihadkan kepada hanya topik-topik yang disenaraikan di sini sahaja): (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) Pengukuran ciri-ciri hidrologi sungai Bekalan air Penawaran and permintaan air Penggunaan air hujan dan cara-cara pengutipannya Penggunaan air alternatif termasuk air hujan. paya dan badan-badan air yang lain Mana-mana kawasan lain yang berkait dengan hidrologi atau air 3. persediaan menghadapi bencana. pencemaran air. Untuk kajian banjir/kemarau.

perigi serta kedalaman aras air. Ukuran halaju arus sungai pula memerlukan meter arus. 3. Mengukur lebar. 1. Untuk memantapkan kajian ini. Menghasilkan laporan kajian luar . halaju arus dan luahan sungai. metod kasar menentukan masa aliran bola ping pong antara dua poin sepanjang sungai boleh dilakukan. 3. Aktiviti di Lapangan Untuk mengukur hujan dan sejatan. soal-selidik yang dibentuk sebelum ke lapangan. suatu set soal-selidik yang mudah perlu disediakan terlebih dahulu sebelum kajian luar dijalankan. Untuk mengukur keratan rentas. terutamanya berkaitan dengan kewujudan sungai. tolok hujan. Membuat pemerhatian tentang kawasan sekitar. Pengukuran keratan rentas sungai memerlukan peralatan ukur rantai dan ukur kompas. Untuk melaksanakan kajian luar banjir/kemarau pula tidak memerlukan alat yang hendak digunakan di lapangan. kerja-kerja ukur lebar. anak-anak sungai dan sistem perparitan. Bagaimanapun. Pengukuran aspek-aspek fizikal untuk sistem hidrologi di lapangan sekiranya hendak dilakukan memerlukan penggunaan peralatan ukur rantai dan ukur kompas serta alat-alat yang mahal seperti meter arus untuk mengukur aliran air dalam sungai. Untuk kajian luar banjir/kemarau. Mengukur jumlah hujan atau sejatan.1. Pengukuran hujan memerlukan tolok hujan. Bagaimanapun. dulang sejatan dan sebagainya. tetapi jika tiada alat ini. panjang dan dalam sungai dijalankan. panjang dan dalam sungai. kajian lapangan banjir/kemarau memerlukan peta topografi kawasan kajian. pengaruh hidrologi terhadap manusia seperti kemarau dan banjir dapat dikesan melalui penggunaan soal-selidik terhadap responden yang biasa mengalami masalah tersebut. Membuat pemerhatian dan pencatatan (mengambil nota dan foto) hujan. sejatan atau alam sekitar sungai. Mengira luas kawasan keratan rentas. 2. Lain-lain perkara yang berkaitan dengan persekitaran tempat kajian juga perlu direkodkan bagi membantu penganalisisan dan penulisan laporan. Mendapatkan responden yang hendak disoal-selidik dan menyoal-selidik mereka dalam kajian banjir/kemarau. aktiviti merekodkan jumlah hujan yang turun dan jumlah sejatan dalam sehari dilakukan pada waktu tertentu setiap hari. Pengukuran sejatan pula memerlukan dulang sejatan. 4. data-data fizikal hasil pengukuran serta pencerapan jangka panjang dapat digunakan. dan maklumat-maklumat rasmi tentang kejadian banjir atau kemarau di kawasan berkenaan serta data tentang hujan. 2. halaju arus dan luahan sungai.

6. data yang diperolehi perlu diproses untuk digunakan sebagai asas menulis laporan. memplot graf. . Mengukur suhu dan kelembapan udara. Di pinggir pantai yang mempunyai hutan. 4. 2. memplot saiz sungai. taburan. kepadatan flora dan fauna. dan akhirnya menulis laporan yang menyeluruh mengikut format yang ditetapkan hendaklah ditulis oleh setiap pelajar. 3. Alat-alat Yang Diperlukan untuk melakukan pengukuran: 1. 3. gangguan terhadap ekosistem daratan dan air. Tujuan Tujuan kajian luar sistem ekologi ialah untuk mengenal pasti/mengukur: 1. 4. Pita ukur. Di pinggir hutan lipor. 2. Mengenal pasti gangguan terhadap ekosistem. langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem daratan dan air. 3. Sekitar tasik.Selepas semua ukuran dan cerapan dilakukan di lapangan. Aktiviti di Lapangan 1. Kajian Luar Sistem Ekologi Di dalam sistem ekologi penekanan diberikan kepada mengenal pasti komponen asas ekosistem. 5. gangguan terhadap ekosistem dan langkah pemeliharaan dan pemuliharaannya. Foto-foto dan peta lakar yang diperolehi di lapangan perlu digunakan sebagai bahan dokumentasi dalam laporan. 2. menjanakan jadual-jadual yang bermakna. Mengenal pasti jenis spesies. kolam dan paya. Menentukan komponen biotik dan abiotik dalam sesebuah ekosistem. Data digunakan untuk memplot gambarajah. komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem daratan dan air. 2. Termometer Higrometer putar Lokasi Kajian Luar 1. Mengukur jarak dengan menggunakan pita ukur.. Alat aras Abney atau klinometer Suunto. Mengenal pasti fungsi setiap spesies terhadap ekosistem berkenaan. 3.

Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi kepada aktiviti ekonomi penduduk setempat. Contoh : Mengkaji Kecerunan dan Bentuk Bumi di Zon Pinggir Pantai. Perak. Menghuraikan proses pembentukan bentuk muka bumi tersebut. daerah Manjong. Ketiga-tiga kawasan pantai ini terletak bersebelahan antara satu sama lain. Tajuk Kajian Mengkaji Kecerunan dan Bentuk Bumi di Zon Pinggir Pantai di Pulau Pangkor.7.3 Contoh Contoh Kajian Luar Yang Dijalankan. Pengukuran. Perak. Kaedah Kajian Kajian luar ini dilaksanakan melalui tiga kaedah berikut: 1. Kajian Luar Sistem Geomorfologi. Mengenalpasti bentuk muka bumi/rupamuka fizikal yang terdapat di kawasan kajian. Tiga lokasi pantai di sekitar Pulau Pangkor telah dipilih untuk dikaji iaitu Pantai Teluk Nipah. . Pantai Teluk Dalam dan Pantai Sungai Pinang Kecil. Mengukur kecerunan pantai di beberapa stesyen dan melukis profil rentas zon pinggir pantai berkenaan. Objektif Kajian: Secara khusus kajian ini bertujuan untuk: • • • • Mengukur kecerunan pantai di stesyen/poin-poin tertentu. Kawasan Kajian Kajian luar ini dilakukan di Pulau Pangkor.

Peralatan yang digunakan: Antara peralatan yang digunakan ialah: 1. pita ukur. pancang jajar yang digunakan untuk mengukur cerun pantai. Temubual dan kaji selidik terhadap pengusaha pelancongan dan para pelancong.2. 3. Alat aras automatik yang mempunyai tripod. maka alat aras automatik di . Gambar: Peralatan yang digunakan dalam pengukuran cerun pantai. Kaedah Mengukur Kecerunan Pantai: Langkah 1: Menentukan poin yang hendak diukur dan melakukan kerja pengarasan. Setelah poin yang hendak diukur ditetapkan. (Sila lihat gambar peralatan di bawah) Selain itu kamera digital. kalkulator. staf ukur aras atau staf bersenggat dalam unit meter. alat tulis dan buku catatan. Pemerhatian dan pencerapan di lapangan dijalankan bagi mengenalpasti bentuk muka bumi yang tedapat. Pemerhatian dan pencerapan.

Setelah alat ini diaraskan maka ia boleh digunakan untuk mendapatkan bacaan ketinggian sesuatu tempat pada satu rataan mendatar dari mana-mana sudut atau arah. Langkah 2: Menggunakan staf ukur aras. Memastikan garis kolimatan (garis penglihatan mendatar) dapat dilihat dengan jelas dengan cara membetulkan fokus pada alat aras automatik. (Lihat gambar di sebelah) . Terdapat dua langkah pengarasan yang penting yang perlu dibuat untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Sila catatkan bacaan ketinggian yang selari dengan garis kolimatan dalam unit meter. Letakkan staf ukur aras ke bahagian cerun yang hendak diukur dan dapatkan bacaan ketinggian cerun tersebut melalui teropong alat aras automatik. (Lihat Gambar di sebelah) Gambar: Kerja pengarasan dengan menggunakan aras aras automatik. Iaitu: a) b) Memastikan tiub buih pada alat aras automatik berada pada sudut tepat.pasang di atas tripod untuk melakukan kerja-kerja pengarasan.

a) b) Menyelaraskan pancang jajar pada setiap 20 meter antara tripod dengan staf ukur aras. Jarak sebenar diukur antara pusat tripod dengan staf ukur aras. Mengukur jarak dengan menggunakan pita ukur antara pusat tripod dengan staf ukur aras melalui pancang jajar yang telah diselaraskan.Gambar: Mengukur ketinggian dengan menggunakan staf ukur aras. Sila catatkan jarak dalam unit meter. Kerja-kerja mengukur jarak memerlukan dua langkah berikut. (Sila lihat gambar di sebelah) . Langkah 3: Mengukur jarak sebenar di atas permukaan bumi.

Pantai berpasir. i) ii) iii) i) Teluk dan tanjung. Terdapat tiga bentuk bumi/rupamuka fizikal yang ada di kawasan kajian iaitu. Langkah 4: Mengira kecerunan dengan menggunakan salah satu hukum trigonometri. . Beting pasir muka teluk.Gambar: Mengukur jarak dan kerja penyelarasan pancang jajar. Ke dua-dua bentuk bumi ini terhasil akibat proses hakisan ombak ke atas geologi yang berlainan yang berkedudukan selang-seli antara keras dengan lembut. 1. peratus dan nisbah. Dapatan kajian: a) Rupamuka fizikal yang terdapat di kawasan kajian dan menjelaskan proses pembentukannya. Nilai kecerunan yang dikira boleh diberikan dalam bentuk sudut. Terdapat dua kawasan teluk yang dikaji yang terletak bersebelahan antara satu sama lain iaitu Teluk Nipah dan Teluk Dalam. Teluk dan tanjung.

Timbunan pasir ini dinamakan sebagai beting muka teluk. hidraulik dan larutan adalah lebih tinggi ke atas batuan lembut (batu pasir) yang menyebabkan terbentuknya teluk manakala kadar hakisan ombak kurang berkesan ke atas batuan keras (batu granit) yang menyebabkan batuan tersebut berdiri sebagai bonjolan batuan keras menganjur ke laut yang dinamakan sebagai tanjung. Dengan itu saiz pantai menjadi semakin lebar. pasir pantai yang bersih serta laut yang jernih menjadi aset utama untuk industri pelancongan tumbuh dengan pesat di kawasan ini. 2. Misalnya di pantai Teluk Nipah tumbuh pelbagai jenis chalet dan resort . 1. Kadar hakisan ombak samada secara geselan. iii) Beting pasir. Kewujudan pantai berpasir dikaitkan dengan proses pemendapan ombak yang berlaku semasa damparan dan lurutan. ii) Pantai berpasir. Pulau ini menghalang tiupan angin kencang dari laut. Antaranya ialah: i) Kegiatan pelancongan. lagaan. Berhadapan dengan muka teluk terdapat timbunan-timbunan pasir yang jelas kelihatan ketika air surut. Bahan-bahan yang dimendapkan oleh ombak di muka teluk ini pula menjadi penghalang kepada lurutan ombak dan pada masa yang sama bahan-bahan yang dibawa oleh lurutan ombak turut dimendapkan di atas timbunan pasir tadi. Sebenarnya di kawasan yang berteluk wujudnya pantai berpasir. 1. Semasa damparan tenaga ombak lebih kuat untuk menyerakkan bahan-bahan yang dibawanya seperti bijian pasir dan kulit-kulit kerang ke pantai berbanding dengan tenaga ombak semasa lurutan. Lihat rajah di sebelah. Keadaan pantainya yang berteluk.2. b) Kepentingan rupamuka fizikal kepada kegiatan ekonomi penduduk sekitarnya: Terdapat beberapa jenis kegiatan ekonomi penduduk setempat yang amat berkait rapat dengan bentuk bumi fizikal yang terdapat di sekitar kawasan kajian. Berdasarkan kepada jenis ombak limpah yang tiba di pantai Teluk Nipah maka tidak hairanlah lebih banyak bahan yang dimendapkan untuk menghasilkan pantai yang mempunyai kelebaran antara 25 hingga 30 meter dan berkecerunan sederhana curam. kesannya tenaga ombak semakin berkurangan apabila melepasi pulau tersebut lalu memendapkan sebahagian bahan muatannnya sebelum tiba ke pantai. Kewujudannya dikaitkan dengan proses pemendapan oleh ombak. 2. 1. Di hadapan pantai Teluk nipah terdapat dua buah pulau kecil. Lama kelamaan timbunan pasir menjadi semakin besar sehingga menjadi beting-beting pasir yang jelas kelihatan ketika air surut. bertanjung.

mengering dan membungkus hasil-hasil laut di samping ia mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi. Kajian Luar Sistem Hidrologi. gerai cenderamata serta perkhidmatan pengangkutan van. Guru harus memilih sungai yang cetek untuk tujuan keselamatan. halaju arus dan luahan sungai (a) Mengukur Lebar. Dalam dan Luas Kawasan Keratan Rentas Sungai 1. Keadaan ini jelas kelihatan di pantai Teluk Dalam. Selain daripada tempat penginapan resort-resort ini juga menyediakan pelbagai aktiviti yang berasaskan pelancongan pantai seperti berkayak. Keadaan pantainya yang berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang membolehkan pelabuhan perikanan di bina. Contoh :kajian luar mengukur lebar. Jelas kelihatan bot-bot nelayan dilabuhkan di jeti Teluk Dalam ini. dalam. iii) Aktiviti Industri Kecil dan Sederhana (IKS). luas kawasan keratan rentas. Lebar sungai dapat diukur dengan menggunakan pita linen sahaja. Oleh itu. jet ski. 2. justeru itu ia diguna sebagai pelabuhan perikanan dengan dibina jeti pendaratan ikan serta kawasan membina dan membaiki bot-bot nelayan.untuk kemudahan pelancong seperti Mizan Resort. ii) Kegiatan perikanan. Ini kerana di kawasan ini mudah untuk didirikan bangunan untuk dijadikan tempat memproses. luncur air. snorkling. Cerun pantai yang curam dan keadaan pantai yang dalam menyebabkan tidak sesuai untuk aktiviti pelancongan. Kawasan sungai yang dikaji itu juga bersih (tidak tercemar). Di kawasan pantai yang lebih rata dan landai banyak didirikan pusat memproses hasil laut sebagai industri hiliran kepada kegiatan perikanan. skuba dan lain-lain lagi. Sebaiknya bahagian sungai yang dipilih mempunyai kedalaman tidak melebihi dua kaki. R&R Resort serta Teluk Nipah Resort. Sebagai contoh di kawasan pantai Sungai Pinang Kecil. Disamping itu wujudnya kegiatan perniagaan yang berantaian dengan aktiviti pelancongan seperti gerai-gerai makanan laut (sea food). Sememangnya Pulau Pangkor amat terkenal dengan industri hasil laut ini seperti ikan. Kegiatan perikanan di Pulau Pangkor adalah tertumpu kepada perairan selat Melaka. sotong. adalah amat mustahak untuk guru berkenaan menjalankan tinjauan awal sebelum menetapkan tapak kajian. . udang yang dikeringkan untuk dijual dan dipasarkan ke seluruh Malaysia.

Justeru itu. Lebar sungai dapat diukur dengan pita ukur atau rantai (satu ukuran adalah diperlukan). B. luas kawasan B. luas kawasan keratan rentas adalah gabungan semua luas kawasan A. C. Berdasarkan rajah 1. C. Rajah 1 menggambarkan kerja-kerja ukur lebar. 4. Namun demikian. Luas kawasan A dan F merupakan segitiga. 3. . Berdasarkan keratan rentas. Pancang jajar L M Q P X M M Q P X Pita ukur X A Y B C D E F Rajah 1 : Metod pengukuran lebar (XY).2. ukuran lebar dan kesemua ukuran kedalaman adalah diperlukan semasa memplot keratan rentas alur sungai tersebut. Kedalaman sungai dapat diukur dengan pancang jajar dan beberapa ukuran sepanjang lebar sungai perlu dilakukan. Meter arus lazim memberikan bacaan dalam meter/saat. E dan F. maka luas kawasan keratan rentas dapat dikira jika setiap empat segi dicantumkan seperti rajah 1 di bawah. pengiraan luas kawasan adalah berdasarkan bentuk poligon yang menggunakan formula berikut: Luas Kawasan Keratan Rentas = A + B + C + D + E + F = Z meter persegi (m2) (b) Mengukur Halaju Sungai (Arus Sungai) 1. Ukuran laju arus lazim dilakukan dengan meter arus. Purata kedalaman dapat diperolehi dengan mempuratakan kesemua kedalaman tersebut. dalam dan keratan rentas sungai. Dalam pasaran terdapat berbagai jenis meter arus. D. dalam (LM) dan keratan rentas sungai (Keluasan A+B+C+D+E+F). D dan E pula menyerupai segi empat.

tiga bacaan halaju itu dipuratakan. Kemudian. Contoh meter arus adalah seperti gambar di bawah: Gambar: Meter arus berbentuk tropedo yang sering diguna untuk mengukur halaju arus sungai. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Tatacara mengukur halaju arus dengan bola ping pong adalah seperti berikut: Tentukan dua titik di sepanjang sungai yang berjarak 10 meter Sediakan jam tangan Seorang berada di tempat P dan melepaskan bola Seorang melihat jam untuk menentukan masa aliran bola dari P ke Q Seorang berada di tempat Q untuk menangkap bola dan memberi isyarat berhenti (untuk penjaga jam) Kirakan halaju arus dengan formula berikut: .1 meter/saat. Halaju arus sungai adalah berbeza antara tebing ke tebing sungai yang bertentangan. pengukuran laju arus masih boleh dilakukan dengan kos yang minima. tiga ukuran perlu dibuat (iaitu di tebing kiri. Oleh itu. 2. 3. Jika PQ = 10 meter dan masa aliran bola ping pong dari P ke Q ialah 100 saat.Namun begitu harga meter arus ini amat mahal. iaitu menggunakan kelajuan sebiji bola ping pong yang mengalir di dalam sungai pada jarak tertentu. Jika sekolah tidak mempunyai meter arus. di tengah sungai dan di tebing kanan). 2. maka halaju arus aliran sungai ialah kira-kira 0. Mula-mula ukur jarak sepanjang sungai antara P (Titik permulaan letak bola ping pong) dan Q (Titik hujung aliran bola ping pong).

Sebelum luahan dapat ditentukan. sumber air adalah tidak mencukupi dan hal ini akan mengagalkan pembinaan empangan atau loji air tersebut. . Ini bermakna bagi setiap dua saat halaju arus sungai tersebut sebanyak 2 meter. Ukuran luahan adalah lazimnya dalam Meter Padu Sesaat (m3/saat) atau CUMEC. 2. 3. Pembinaan empangan atau loji pengambilan air juga bergantung kepada luahan sungai. tatacara kerja yang menjadi pra-syarat ialah pengukuran halaju arus dan keluasan keratan rentas sungai di tempat di mana luahan hendak ditentukan. Justeru itu.Jarak PQ (meter) Halaju arus = _____________________ Masa (saat) Jika masa yang dicatat ialah 5 saat. maka halaju arus = 10 meter dibahagikan dengan 5 = 2 meter/saat. Ukuran luahan adalah penting untuk menentukan isipadu air yang sedia ada di dalam sebatang sungai pada musim-musim yang berbeza. nilai-nilai halaju arus dan keluasan keratan rentas mesti diperolehi sebelum dapat menentukan luahan. (c) Mengukur Luahan Sungai 1. Ukuran luahan lazim digunakan untuk perancangan sumber air. Luahan sungai boleh dikira dengan menggunakan formula berikut: Luahan (m3/saat) = Halaju Arus (meter/saat) x Keratan Rentas Sungai (m2). Jika luahan adalah terlalu kecil. Jumlah luahan untuk menentukan pembinaan empangan adalah berbeza-beza menurut saiz empangan atau loji yang hendak dibina. Luahan ditakrifkan sebagai jumlah isipadu air yang mengalir melintasi satu titik rentas sebatang sungai pada satu unit masa tertentu.

[9] Soalan 2: Berdasarkan kajian luar yang anda telah jalankan di sebatang sungai. (a) (i) Apakah yang difahamkan dengan profil rentas sungai? (ii) Huraikan bagaimana profil rentas sungai dapat diukur? (b) (i) Apakah yang difahamkan dengan profil panjang sungai? (ii) Huraikan bagaimana halaju arus sungai dapat diukur. a) b) Namakan kawasan cerun yang anda pilih itu. [9] d) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menstabilkan sesebuah cerun. Terangkan bagaimana anda mengukur kecerunan sesuatu tempat.Soalan Praktikal: Soalan 1: Berdasarkan satu kajian luar yang telah anda lakukan di mana-mana sebuah kawasan cerun. [1] [6] c) Tunjukkan bagaimana aktiviti-aktiviti manusia boleh menyebabkan sesebuah cerun menjadi tidak stabil. (c) Huraikan faktor yang mempengaruhi halaju sungai tersebut. (d) Jelaskan kesan proses sungai terhadap aktiviti manusia di kawasan tersebut. [3] [3] [3] [3] [5] [8] .

Menjelaskan mengapa taburan penduduk dunia dan taburan penduduk di rantau Asia Tenggara tidak sekata. SISIPAN KONSEP Taburan penduduk bermaksud kedudukan penduduk secara rawak yang diukur dlam sesuatu daerah.TEMA 1: PENDUDUK TOPIK Taburan Penduduk SUB TOPIK 1. Kajian kes: Taburan penduduk di sebuah negara maju: Kanada – di Lembangan St.1 Taburan Penduduk: Faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan taburan penduduk dan kesan-kesannya. Membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk antara negara maju dengan negara sedang membangun berdasarkan kajian kes yang dibincangkan. Taburan Penduduk Dunia – Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menghuraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap sumber alam. MASA 2 Masa (90 minit) Peta Konsep: • • • • • Konsep taburan penduduk mengikut kepadatan. negeri atau negara di dunia. Kajian kes: Taburan penduduk di negara sedang membangun :Malaysia. HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mengikuti pelajaran ini pelajar seharusnya dapat: • • • • Memahami konsep taburan penduduk mengikut kepadatan. . Kajian kes: Taburan Penduduk di rantau Asia Tenggara. Lawrence.

G. ekonomi dan sosial. Pelajar diminta berada dalam kumpulan serta berbincang tentang sebab-sebab berlakunya ketidakseimbangan penduduk di Malaysia.Ketidakseimbangan pula dapat menjelaskan keadaan yang berlaku akibat taburan yang tidak sekata. • Kesan ketidakseragaman taburan penduduk terhadap sumber alam dan sosio – ekonomi sesebuah kawasan. ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. C. kawasan dll. Taburan penduduk dunia mengikut ketinggian tempat. Taburan penduduk dunia mengikut kawasan • Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru 1. Taburan penduduk dunia mengikut garis lintang Taburan penduduk mengikut Kebenuaan dan Kepulauan. • Ketidakseragaman taburan penduduk dunia mengikut benua. ISI-ISI UTAMA Ringkasan Pembelajaran. ketidakseimbangan kawasan contoh pantai barat dan pantai timur. Konsep taburan penduduk mengikut kepadatan yang menghasilkan taburan penduduk yang padat. Menerangkan pengertian sebenar taburan penduduk dengan memberikan contohcontoh yang senang difahami pelajar 4. F. D. sederhana dan jarang. E. Taburan penduduk dunia mengikut benua. Bertanya tentang pengertian taburan penduduk yang pelajar tahu 2. Sukatan taburan. Contoh ketidakseimbangan kawasan. Daerah serta tempat tinggal mereka. B. • Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan. Negeri. dan kepulauan. • Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Asia Tenggara khususnya di Malaysia. Taburan Penduduk Dunia. mengikut garis lintang. 3. luarbandar dengan Bandar. berbeza antara pelbagai aspek terdapat tiga jenis ketidak seimbangan yang menjadi kajian ahli-ahli geografi iaitu ketidakseimbangan jumlah penduduk dari segi sempadan politik. Berbincang dan menerima pendapat idea-idea pelajar dan mencatatkan isi-isi penting di papan putih. Konsep Taburan dan Kepadatan Penduduk. . A. Taburan Penduduk Dunia Mengikut Kepadatan. mengikut ketinggian dan juga mengikut kawasan. • Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di negara maju.

[15 Markah] b) Huraikan langkah-langkah yang telah dan boleh diambil bagi menyeimbangkan taburan penduduk di negara-negara berkenaan. [6 Markah] c) . 5. Persembahan oleh ketua kumpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan penduduk di kawasan yang mereka kaji. Perbincangan kumpulan mengikut tajuk yang guru beri. Menjawab secara lisan tentang pengertian taburan penduduk dengan memberikan beberapa contoh yang releven. . [10 Markah] Soalan 2: a) b) Mengapakah taburan penduduk di Malaysia tidak seimbang? [10 Markah] Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan taburan penduduk di Malaysia terhadap sumber-sumber alamnya. Memberikan pendapat berdasarkan KBKK dengan bimbingan guru. a) Nilaikan sejauhmanakah faktor migrasi telah menyebabkan perbezaan taburan kepadatan penduduk di dalam negara -negara yang telah anda kaji itu. 6. 4. Soalan Latihan Soalan 1: Berdasarkan kepada negara-negara di rantau Asia Tenggara yang telah anda kaji secara khusus. 3. (pengetahuan sedia ada) 2. Mencatatkan nota ringkas mengenai isi-isi penting hasil dari perbincangan dengan guru. Meminta pelajar menyenaraikan kesan-kesan ketidakseimbangan penduduk keatas sumber (negatif dan positif) Pelajar 1.. [9 Markah] Cadangkan langkah-langkah jangka panjang yang boleh diambil untuk menyeimbangkan taburan penduduk di Malaysia.5. Mencatatkan pengertian taburan sebenar serta membuat perbandingan nyata.

Soalan 2a.a Calon diminta memilih nama negara (1m) Migrasi ke kawasan Bandar-bandar akibat mencari peluang pekerjaan berlaku kepadatan di Bandar utama contoh adalah mengikut nama negara .kesihatan. Soalan 1b.Kemudahan infrastruktur . [ 10 Markah] Berdasarkan contoh-contoh tertentu.Soalan 3: a) b) c) Tunjukkan negara dihitung.Menyamakan pembangunan antara kawasan contoh pembukaan kawasan baru .Pembukaan kawasan pertanian di kawasan luar Bandar.Kemudahan sosial contoh pusat pengajian tinggi.Pembukaan Bandar baru . [5 Markah] ii) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan taburan penduduk di dalam Negara berkenaan tidak sekata.Penduduk Malaysia tidak seimbang kerana .Kawasan ekonomi contoh industri-peluang pekerjaan . i) Nyatakan corak taburan penduduk di negara berkenaan.Langkah-langkah .Sumber semulajadi contoh sumber mineral. [10 Markah] b) Mengapakah taburan penduduk dunia tidak seimbang? [10 Markah] PENILAIAN JAWAPAN Soalan 1.Migrasi ke kawasan felda atau petempatan baru berikan nama lokasi . [5 Markah] Jelaskan pengaruh faktor-faktor fizikal terhadap taburan penduduk di Asia Pasifik.Migrasi-pendidikan berikan contoh pusat pengajian tinggi . huraikan bagaimana faktor governan boleh mempengaruhi taburan penduduk di sesebuah negara.Kepadatan kawasan yang pelajar kaji contoh di Malaysia Pantai barat dan pantai timur. perikanan dll .Keadaan bentuk muka bumi . [10 Markah] bagaimana kepadatan penduduk sesebuah Soalan 4: a) Berdasarkan kepada sebuah negara Asia Pasifik yang telah anda kaji secara khusus.Peluang perniagaan IKS . hiburan dll - .

Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Serawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan Penduduk (' 000) 2 496.2 268.Kawasan ekonomi contoh industri-peluang pekerjaan . Formula Kepadatan: Jumlah Penduduk ÷ Luas Kawasan Jadual : Kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996.2 .9 2 083.Soalan 2b - Dasar kerajaan yang membanggunkan kawasan Bandar dan desa.8 99.Pembukaan Bandar baru .3 2 909.1 33.5 33.9 1 411.9 Keluasan (KM²) 18 986 9 426 14 983 1 650 6 643 35 965 21 005 795 1 031 73 620 124 449 7 956 12 955 243 91 Kepadatan (Orang / KM²) 131.5 797.9 67.7 73. Faktor sejarah penjajahan barat.Pembukaan kawasan pertanian di kawasan luar Bandar.2 1 505.4 15.1 576.5 159.9 2 456. Jawapan: Lihat penghitungan kepadatan penduduk di dalam jadual di bawah.4 365.2 1 209.2 5592.2 1173.2 349. Pengangkutan terawal dan kepesatan pengangkutan lebuhraya Bandar-bandar utama dan pusat pentadbiran Menyamakan pembangunan antara kawasan contoh pembukaan kawasan baru contoh penzonan industri .Peluang perniagaan IKS .9 1 213.8 1 919.3 213. Soalan 3a –Cara menghitung kepadatan penduduk a) Hitung kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996.2 746.7 94.4 1 358.7 948.4 120.Kemudahan infrastruktur .

Faktor dasar kerajaan yg mempengaruhi taburan Kemudahan sosial contoh pusat pengajian tinggi. pengondolan. pulau haba Bandar .Suhu meningkat.Hakisan.Habitat terjejas . air dan darat . hiburan dll Dasar kerajaan yang membanggunkan kawasan Bandar dan desa.Pembaziran sumber 3c.Pengaruh Fizikal keatas penduduk asia fasifik – Beri nama Negara yang dipilih KAWASAN PADAT .kesihatan.Kepupusan flora dan fauna . landskap . dll Bandar-bandar utama dan pusat pentadbiran contoh putrajaya 4a.Sama jawapan soalan 1 .Pencemaran udara.3b.Kemusnahan hutan . Pengangkutan terawal dan kepesatan pengangkutan lebuhraya Kawasan FELDA.Sumber terjejas dan kekurang KAWASAN KURANG .

.

3. Proses ini akan menambahkan bilangan penduduk di sesebuah Negara. Proses dan Faktor yang mempengaruhinya MASA 2 masa (90minit) HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran Pelajar akan dapat 1. statik. Menjelaskan proses pertumbuhan penduduk secara (i) Semulajadi (Kelahiran –Kematian) (ii) Pertumbuhan penduduk (Kelahiran-Kematian + migrasi bersih) 4. atau berkurangan di sesebuah Negara pada tempoh tertentu. Kadar Kematian Pengukuran yang berasaskan bilangan penduduk yang telah mati. Migrasi Perpindah masuk/keluar penduduk di sesebuah Negara berdasarkan pelbagai faktor releven . perlahan. Menyatakan Konsep penduduk sebagai sumber manusia 2. Membincangkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk (i) Kadar kelahiran (ii) Kadar Kematian (ii) Migrasi SISIPAN KONSEP Manusia yang mendiami di sesuatu kawasan Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk biasanya dinilai dengan jumlah angka tertentu untuk menunjukkan suatu arah pertambahan penduduk sama ada pesat.2 Pertumbuhan Penduduk: Trend. Kesinambungan 2 kadar (Kelahiran-Kematian) Pengukuran yang lebih jelas terhadap pertumbuhan penduduk disesebuah Negara dapat dilihat dengan menilai penduduk yang masih ada. Kadar Kelahiran Pengukuran bilangan penduduk yang lahir dalam tempoh setahun. Menjelaskan trend pertumbuhan penduduk dunia dan Negara Malaysia.TEMA 1: PENDUDUK TOPIK Pertumbuhan Penduduk SUB TOPIK 1. Keadaan ini menyebabkan bilangan penduduk di sesebuah Negara akan berkurangan.

• Dasar Kerajaan – Menggalakkan kelahiran bagi menjana sumber yang ada. 9. 11. Pelajar diminta berada dalam kumpulan serta berbincang tentang keadaan pertumbuhan penduduk di Asia Tenggara. Malaysia. Mencatatkan pengertian sebenar serta membuat perbandingan nyata. Menerangkan pengertian sebenar penduduk dan Pertumbuhan Penduduk dengan memberikan contoh-contoh. Menjawab secara lisan tentang pengertian penduduk. (pengetahuan sedia ada) 8. Pelajar 7.ISI-ISI UTAMA Faktor-faktor pertambahan penduduk • Sosial – perkahwinan pada usia muda. 9. 8.negara tersebut mengalami kadar pertumbuhan penduduk yang pesat. 12. Bertanya tentang pengertian penduduk yang pelajar tahu 7.sumber alam di dalam negara berkenaan. Mencatatkan nota ringkas mengenai isi-isi penting Contoh-Contoh Soalan yang Releven 1. Perbincangan kumpulan mengikut tajuk yang guru beri. Berbincang dan menerima pendapat idea-idea pelajar dan mencatatkan isi-isi penting di papan putih. Persembahan oleh ketua kumpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di kawasan yang mereka kaji. Negeri. Berdasarkan sesetengah Negara di rantau Asia Pasifik yang telah anda kaji. • Ekonomi – Kemiskinan dan amalan keluarga (anak-anak perlu mewarisi pekerjaan tradisi. [12 markah] . Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru 6. (a) Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Negara. 10. [13 markah] (b) Huraikan kesan-kesan pertumbuhan penduduk yang pesat ke atas sumber. Daerah serta tempat tinggal mereka. Memberikan pendapat berdasarkan KBKK dengan bimbingan guru. amalan tradisi dan agama.

(a) (b) Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pertumbuhan Penduduk’ [5 markah] Dasar Kerajaan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk di negara-negara Asia Tenggara. . Soalan 2 (a) Maksud Pertumbuhan Penduduk ialah pengukuran yang dapat menunjukkan suatu arah pertambahan penduduk sama ada pesat. Soalan 2 (b) Dasar kerajaan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Asia Tenggara. Bincangkan pernyataan ini. • Kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah • Tahap pendidikan yang rendah • Kegaggalan perancang keluarga • Perkhwinan pada usia muda • Faktor agama dan adat tradisi • Keperluan keluarga (kerja ladang) Soalan 1 (b) Kesan Pertumbuhan penduduk keatas sumber-sumber alam • Kepupusan sumber flora-fauna. [10 markah ] Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik yang mengalami kurangan penduduk. air dan tanah • Kekurangan sumber makanan • Merosotnya sumber contoh sumber mineral dan kayu-kayan yang berharga. Kemboja dll. udara dan tanah • Kemusnahan sumber hutan. mineral • Tekanan sumber guna tanah secara giat Pencemaran sumber contoh air. Vietnam. Sedangkan Negara Malaysia sangat menggalakan bilangan anak yang ramai. Menghadkan bilangan anak dalam sesebuah keluarga contoh Singapura. [10 markah] (c) Penilaian Jawapan Soalan 1 (a) Negara yang dicadang ialah Indonesia. dan jelaskan sebab-sebab mengapakah Negara tersebut perlu meningkatkan pertumbuhan penduduknya. China. Thailand. Ini menyebabkan Negara terbabit akan mengikut arus kehendak dasar ini di masa akan datang. statik atau berkurangan di sesebuah Negara pada satu tempoh tertentu. perlahan.2.

• Meluaskan pasaran barangan industri di peringkat tempatan lagi. 2005 . Teks PRA-U Geografi Manusia STPM. • Mengelakkan berlakunya pembaziran sumber • Membangunkan sesebuah Negara dari segi pelbagai kegiatan ekonomi.• • • • Kempen serta motivasi kekeluargan anjuran lembaga kependudukan Malaysia. maktab dll ini bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir dalam pelbagai peringkat pendidikan. Soalan 2 (c) Negara di Asia Pasifik yang mengalami kekurangan penduduk ialah Australia. Kuala Lumpur. New Zeland. • Bagi memenuhi ruang keperluan guna tenaga kerja secara tak langsung dapat menarik minat pelabur-pelabur asing untuk membuka industrinya. Penambah baikan pelbagai kemudahan bagi memenuhi keperluan rakyat contoh sekolah. Sistem pendidikan yang lebih tinggi serta memberikan peluang pada kaum wanita untuk turut terlibat dalam pelbagai sector awam. • Kearah memantapkan kawalan keselamatan Negara dari serangan musuh. Singapura dan Hawaii Sebab-sebab Negara tersebut perlu mempertingkatkan lagi kadar pertumbuhan penduduk . Pertingkatkan tahap kesihatan yang lebih baik serta moden contoh hospitalhospital yang lengkap dengan pelbagai alatan bantuan kecemasan. • Memajukan sesebuah Negara dengan pelbagai infrastruktur dan pasarana. Rujukan Rusly & Nurashikin Abdullah. Pearson dan Longman.

4 Migrasi: Konsep. Umur dan Taraf pendidikan 3. Mempersembahkan data aliran migrasi dalam bentuk jadual dan peta. Menghuraikan pola migrasi dalaman Negara Malaysia (i) Arah aliran migrasi iaitu Desa ke Bandar. SISIPAN KONSEP Pengertian Migrasi Migrasi bermaksud perpindahan masuk atau keluar penduduk yang melibatkan 2 tempat yang berbeza. Migrasi Antarabangsa Migrasi yang melibatkan perpindahan penduduk melepasi sempadan antarabangsa . Menerangkan pengertian Migrasi dalaman dan antarabangsa. 4. Membincangkan factor-faktor yang mempengaruhi migrasi serta kesan baik dan buruk. Desa ke desa (ii) Isipadu aliran (iii) Komposisi aliran contoh Jantina. Bandar ke Bandar. Migrasi Dalaman Migrasi ini hanya berlaku dalam sesebuah Negara tanpa melibatkan Negara yang berlainan politik. MASA 2 waktu (90 minit) HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat.TEMA: PENDUDUK TOPIK Migrasi SUB TOPIK 1. pola dan factor yang mempengaruhi migrasi dalaman. 2. 1.

(pengetahuan sedia ada) 2. Memberikan gambaran ringkas migrasi yang berlaku di Malaysia dan kawasan berhampiran. 5. . • Faktor tolakan dari tempat asal • Faktor tarikan dari tempai yang dituju 3.ISI-ISI UTAMA 1. pelajar diberi peruntukan masa untuk pengujian tersebut. 5. Memberikan latihan esei. Memberikan jadual migrasi penduduk dalam Malaysia ke bandar-bandar utama. Pelajar menerangkan pengertian migrasi yang mereka tahu. Menjawab latihan esei mengikut masa yang telah ditetapkan oleh guru. Terdapat pelbagai jenis dan keadaan berlakunya migrasi kekal. 4. Bersoaljawab tentang pengertian migrasi yang pelajar faham. Menerangkan jadual tersebut serta membimbing pelajar mencari skala yang sesuai untuk peta aliaran. Migrasi adalah satu proses pepindahan penduduk dari dua tempat yang bebeza atas sebab tertentu. 6. Menerangkan pengertian migrasi secara terperinci sambil memberikan contohcontoh yang mantap dan senang difahami. Meneliti Jadual yang telah guru berikan dan berbincang untuk mendapatkan skala yang idel. 2. sementara. Mencatatkan nota-nota penting yang guru berikan. 6. dan bermusim 4. 3. Menjawab secara lisan proses-proses migrasi yang pernah mereka alami atau lihat. 4. Pelajar 1. skala. tajuk dan warna. Membina peta aliran serta melengkapkan petunjuk. Kesan baik dan buruknya migrasi terhadap Negara yang dituju dan yang ditinggalkan AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru 1. 3.

migrasi berkenaan [4 Markah] (b) Pilih satu jenis aliran migrasi dalaman yang utama di dalam negara berkenaan. 4. b) Tanah kawasan pedalaman terbiar. Tempat asal. % ketersampaian tinggi – kemudahan pengangkutan spt lebuh raya dll Kesan negatif aliran migrasi. (a) Nyatakan pelbagai jenis aliran migrasi dalaman yang berlaku di negara tersebut. merebaknya penyakit dan masalah sosial. c) 1. 2. Kesesakan dan kepadatan penduduk yang tinggi – tepu. Kesan sosial – jenayah. huraikan faktor yang mempengaruhi aliran. Kuala Lumpur. UKM. Tempat destinasi Mewujudkan fenomena setinggan – mencacatkan keindahan bandar. Peluang pendidikan – peringkat yang lebih tinggi spt. 2005 . 5. hiburan dll.Contoh Soalan Releven Berdasarkan mana-mana negara di rantau Asia Pasifik. 3. Kemajuan ekonomi bandar maju dan pesat – industri berkembang pesat dan bekalan buruh mencukupi. (c) Jelaskan kesan negatif aliran migrasi terhadap negara yang anda pilih terhadap kawasan asal dan kawasan destinasinya. Meluaskan pasaran dan kuasa beli. 4. b) 1. 3. Peluang pekerjaan – meningkatkan taraf hidup. a) Kekurangan tenaga kerja. merompak. [12 Markah] Penilain Soalan a) 1. Rujukan Rusly & Nurashikin Abdullah. Bandar ke desa Bandar ke bandar Desa ke desa Desa ke bandar Tranmigrasi Pilihan desa ke bandar dan faktor mempengaruhinya. Kemudahan sosial – Kesihatan. a) b) c) d) e) f) Jenis aliran migrasi dalaman. Teks PRA-U Geografi Manusia STPM. Pengangguran dan kemiskinan bandar. 2. 2. Pearson dan Longman.UM.

5 Kemahiran Amali penduduk: Membina dan mentafsir graf garisan pertumbuhan penduduk MASA 2 Masa (90 Minit) HASIL PEMBELAJARAN Setelah mempelajari tema ini pelajar akan dapat: • • • • Membina pelbagai jenis graf. rajah/carta dan peta yang dilukiskan. peta bulatan berkadar dan juga peta aliran). data umur dan jantina serta lain-lain ke dalam bentuk graf. data migrasi. ISI-ISI UTAMA 1. rajah/carta dan peta tematik dengan mengaplikasikan teknik kartografi yang betul. carta. Panduan latihan amali iaitu menentukan tajuk. skala. 2 3 4 Membina dan mentafsirkan pelbagai bentuk kemahiran amali. Menganalisiskan sebab-sebab sesuatu pola/corak yang terhasil. Menganalisis data Plotan berdasarkan dasarkan data. Mentafsirkan pola atau corak yang terhasil daripada graf. plotan dan petunjuk. SISIPAN KONSEP Kemahiran amali penduduk dan sumber menumpukan kepada kemahiran membina. rajah dan peta tematik (peta koroplet. Meramalkan fenomena geografi yang boleh terjadi akibat pola/corak tersebut. mentafsir dan menganalisis pelbagai jenis data penduduk seperti kadar kelahiran. kepadatan penduduk.TEMA: PENDUDUK TOPIK Kemahiran Amali SUB TOPIK 1. kadar kematian. peta titik. .

Memberikan latihan amali secara berkumpulan dan perseoragan. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru 1. carta pai serta lain-lain dengan sempurna. 2. Melakukan pengiraan secara berkumpulan 4.Berbincang mengenai petua dan peraturan dalam membina graf pelbagai jenis. Mencatatkan isi-isi penting mengenai kemahiran yang guru terangkan. 5. Pelajar membaca data dan meanalisiskan butiran. 3. 2. Contoh Soalan yang releven Jadual 1: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah Tahun 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 1. Membina graf bar. . 3. garisan. Panduan membaca data dan memindahkannya dalam bentuk kemahiran yang akan dipelajari 4. Menunjukkan contoh-contoh kemahiran yang terdapat dalam gambarajah. Pelajar 1. Menerangkan kepentingan kemahiran amali dalam geografi.

meramalkan kesan jangka panjang dan sebagainya. Iaitu : i) ii) iii) iv) Pola atau trend peningkatan atau penurunan secara mendadak.1. Jawapannya: Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menganalisis graf garis memerlukan kemahiran mengadunkan pengentahuan sedia ada dengan pola atau bentuk graf yang terhasil. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat . Pola atau trend peningkatan atau penurunan secara gradual (perlahanlahan) Pola atau trend yang stabil – konstan (garis lurus yang mendatar) Pola atau trend yang tidak stabil/tidak menentu – mengalami kenaikan dan penurunan dalam tempoh masa yang tertentu. Terdapat empat jenis pola atau corak atau trend atau arah alir yang boleh dikenalpasti dari sesebuah graf garis. sebab-sebab mengapa pola tersebut bersifat demikian dan juga elemen kajian masa depan (KMD) seperti mencadangkan langkah.1. Komponen penganalisisan dan pentafsiran merangkumi pola atau corak graf yang terhasil. Lihat contoh soalan pentafsiran di bawah: b) i) Jawapannya: Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut.1 b) Menganalisis dan mentafsir Graf Garis. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk.

perindustrian. adat dan status quo masyarakat.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. c) Pilih sebuah negara di Asia. Filipina. harganya semakin mahal. bijih timah.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. khususnya di negara-negara Asia yang sedang (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah.pertanian. kadar kematian berkurangan. (5) Kestabilan politik.sumber bahan api fosil.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. India. Bangladesh dll yang sesuai.pembandaran. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. halangan agama. . Jawapannya: Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk.perkahwinan pada usia muda membangun. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. Persaingan guna tanah untuk petempatan. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit.

Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh.kenderaan. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Jika graf garis perlu rapat dan . Langkah 3: Sediakan paksi X dan paksi Y di atas kertas graf. 1. Langkah 4: Tandakan setiap nilai data yang terdapat dalam soalan. (5) Kesan positif. graf bar kompaun dan juga graf bar cermin. (Ingat – Plotan bagi graf bar mestilah dijarakkan antara satu bar dengan bar yang lain. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. Konsep: Graf bar atau graf palang ialah graf yang mempunyai turus-turus secara menegak. Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. di sebelah atasnya paksi Y yang bernilai positif manakala di sebelah bawahnya ialah paksi Y yang bernilai negatif.1. Oleh sebab itu plotan bar adalah berlawanan dengan plotan graf garis. Gerakerja Membina Graf Bar: Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan baca soalan dengan teliti. Graf bar cermin pula mempunyai nilai paksi tegak yang positif dan negatif. Pada amnya graf bar terdiri daripada tiga jenis iaitu graf bar komponen.(3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf bar yang dilukis itu. Seterusnya buat plotan bar atau turus mengikut nilai-nilai data yang terdapat dalam soalan. Misalnya jika data itu melibatkan perubahan (angka positif dan negatif) maka graf bar yang sesuai dibina ialah graf bar cermin. Paksi X mewakili tahun/elemen/unsur manakala paksi Y mewakili nilai. Paksi X berada di tengah graf. Penandaan nilai mestilah dijarakkan dari paksi Y (sebaik-baiknya berjarak 1 CM). Kenalpastikan kaedah graf bar yang hendak dibina samada bar kompaun.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. bar komponen atau graf bar cermin. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. Pembangunan sumber alam meningkat. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. Tandakan nilai bagi setiap 1 CM di atas paksi Y dan nyatakan unitnya dihujung paksi tersebut. Langkah 2: Kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima dalam data tersebut.2 a) Membina Graf Bar. Graf bar komponen atau graf bar majmuk mempunyai turus yang bertingkat-tingkat manakala graf bar kompaun mempunyai turus yang berbaris-baris.

Jika nilai migrasi bersih yang diperolehi mempunyai nilai positif dan negatif maka graf bar yang perlu dilukis ialah graf bar cermin. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas graf. Jadual 2: Bilangan migrasi masuk dan migrasi keluar di beberapa buah negeri terpilih Semenanjung Malaysia pada tahun 1998. maka calon mestilah dahulu mengira nilai migrasi bersih bagi setiap negeri dengan menggunakan formula berikut: Migrasi Bersih = Migrasi Masuk ▬ Migrasi Keluar. Penyelesaian: Oleh kerana soalan meminta calon melukiskan graf bar yang menunjukkan Migrasi Bersih. Negeri Johor Kedah Kelantan Terengganu Pahang Melaka Perak Selangor Pulau Pinang Bil. Lihat Contoh 2 di bawah: Contoh 2: Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan migrasi masuk dan migrasi keluar di beberapa buah negeri terpilih Semenanjung Malaysia pada tahun 1998.bermula di atas paksi Y manakala plotan bar mesti renggang dari paksi Y dan renggang antara bar-bar yang dibina) Langkah 5: Lengkapkan graf anda dengan tajuk.Migrasi Masuk (orang) 30 838 19 357 11 069 14 979 25 957 9 161 25 753 61 048 12 664 Bil. skala dan petunjuk. lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan bilangan migrasi bersih mengikut beberapa buah negeri terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 1998. Sekiranya nilai yang diperolehi positif . skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk di tulis di ruang bawah graf bar).Migrasi keluar (orang) 26 880 16 266 14 113 9 361 23 635 11 993 35 317 38 536 16 736 a) Berdasarkan jadual 2.

pilih satu skala yang sesuai bagi mewakili semua data.1 cm – 1.0 cm . Lihat Jadual nilai migrasi bersih dan panjang setiap bar di sebelah: Jadual : Nilai Migrasi Bersih dan Panjang Setiap Bar. Skala yang dipilih: 1 CM = 2000 Orang. Bahagikan nilai migrasi bersih dengan skala anda untuk memperolehi panjang setiap bar yang akan dilukis nanti.5 cm – 1. 1.7cm 11.2cm – 2.4cm – 4.sahaja atau negatif sahaja maka calon boleh memilih untuk melukis graf bar komponen atau graf bar kompaun bergantunglah kepada kesesuaiannya.5cm 2.Migrasi Masuk (MM) 30 838 19 357 11 069 14 979 25 957 9 161 25 753 61 048 12 664 Bil. Negeri Johor Kedah Kelantan Terengganu Pahang Melaka Perak Selangor Pulau Pinang Bil.Migrasi keluar (MK) 26 880 16 266 14 113 9 361 23 635 11 993 35 317 38 536 16 736 Migrasi Bersih (MM – MK) 3 958 3 091 –3 044 5 618 2 322 –2 832 –9 564 22 512 –4 072 Panjang bar 1cm = 2000 org.8cm 1.9 cm 1. Berdasarkan nilai migrasi bersih yang diperolehi itu.

Sistem pengangkutan yang cekap.judul isinya masih lagi sama). Sepertimana graf garis. Jawapannya: 1. . Peluang pendidikan tinggi juga lebih luas dan terbuka khususnya di negeri Selangor. Faktor Urbanisasi. Antara sebab-sebab yang boleh dibincangkan ialah: 1. Lihat contoh soalan analisis di bawah. Mengenalpasti dengan tepat negeri di pantai barat yang mempunyai kadar migrasi masuk yang tinggi . Faktor sistem pengangkutan. meningkatkan darjah ketersampaian antara negeri-negeri pantai barat dengan negerinegeri yang lain.cepat. 4. Peluang pendidikan.. canggih dan jaringan yang padat akan memudahkan pergerakan.1. sebab-sebab. Bandar yang lebih besar.Selangor dan Perak. b) Mengapakah sesetengah negeri di Pantai Barat Semenanjung Malaysia mengalami kadar migrasi masuk yang tinggi berbanding dengan negeri-negeri di pantai timur dan utara semenanjung. Tarikan kemudahan bandar yang begitu banyak di negerinegeri pantai barat berbanding dengan negeri-negeri lain. Boleh dibuktikan dengan nama-nama IPTA atau IPTS boleh dibuat perbandingan dengan negeri-negeri lain. Sebab-sebab: (Boleh dibincangkan secara perbandingan antara faktor tarikan dan faktor tolakan . Peluang perkerjaan yang luas dan tawaran gaji yang lumayan terutamanya dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan khususnya di bandar-bandar besar dalam negeri yang berkenaan.berbanding dengan negeri-negeri pantai timur dan utara semenanjung. Peluang perkerjaan. Faktor pemangkin migrasi. 3. kesan serta cadangan mengatasi hasil daripada sesuatu bentuk bar yang terhasil. 2.2 b) Menganalisis dan Mentafsir Graf Bar. Di peringkat ini calon mestilah berupaya mengadunkan pengentahuan yang dimilikinya dengan kemahiran amali yang dibuat.lebih maju/pesat membangun yang menawarkan pelbagai kemudahan yang menarik. graf bar juga perlu dianalisis dan ditafsirkan daripada segi polanya.1.

Ia terdiri daripada bulatan yang dipecahkan kepada segmen –segmen atau sektor-sektor mengikut nilai sudut yang telah dikira. Nilai jejari boleh dikira dengan menggunakan formula berikut: Jejari = √ jumlah Apabila sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA.1. Sebaiknya panjang jejari mestilah sesuai untuk menghasilkan bulatan agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu. pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira panjang jejari.3 a) Membina Carta Pai (Rajah Bulatan Berbahagi). Langkah 4: Kirakan sudut sektor bagi setiap elemen yang terdapat dalam jadual dengan menggunakan formula berikut: Nilai Bagi Setiap Elemen x 360° Jumlah Keseluruhan Elemen Langkah 5: Membuat plotan. Gerakerja Membina Carta Pai (Rajah Bulatan Berbahagi): Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan berapa buah carta pai yang perlu dibina berasaskan kehendak soalan. Terdapat tiga pengiraan penting untuk membina sesebuah carta pai iaitu. Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini. Carta pai mempunyai beberapa nama seperti Rajah Bulatan Berbahagi dan juga Simbol Bulatan Berkadar. Langkah 2: Campurkan semua nilai data mengikut sektor bagi tujuan mencari jejari. Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis berdasarkan panjang jejari yang telah dikira dan juga menandakan bukaan sudut sektor bagi setiap elemen yang telah dikira dengan menggunakan jangka sudut di dalam bulatan berkenaan. pengiraan sudut sektor dan juga pengiraan peratus sudut sektor. .1. pengiraan skala jejari bulatan.

Kumpulan Umur Jumlah Penduduk (‘000) orang 7.264 Bawah 15 tahun 15 . skala dan petunjuk. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah carta pai anda itu. (Ingat !. Lihat Contoh 3 di bawah: Jadual 3 di bawah menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2000. 684 14. 681 898 23. nilai peratus yang perlu ditulis dalam setiap bukaan sudut sektor dan bukannya nilai sudut berkenaan) Langkah 7: Lorekan atau warnakan setiap sudut sektor dengan lorekan atau warna yang berlainan dan seterusnya lengkapkan carta pai anda dengan tajuk. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas carta.64 tahun Lebih dari 65 tahun Jumlah Berdasarkan jadual 3 di atas siapkan sebuah rajah bulatan berbahagi bagi menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2000. Langkah 1: Mengira skala jejari: Formula: √ JUMLAH = √ 23.264.000 .Langkah 6: Mengira peratus setiap sudut sektor dengan menggunakan formula berikut: Nilai Bagi Setiap Elemen x 100% Jumlah Keseluruhan Elemen Nilai peratus ini mestilah dimasukkan ke dalam setiap bukaan sudut sektor bulatan tersebut.

000 =118.27 unit puncakuasadua Skala Jejari = 1 CM = 1000 unit puncakuasdua = 4823.2º x 23.823 CM.684.9º x 23. (Lihat Jadual di bawah) Kumpulan umur Jumlah Penduduk Sudut Sektor : Formulanya: Nilai x 360º Bawah 15 tahun 7.264.000 =227.000 x 360º 23.000 x 360º 13.264. 15 – 64 tahun 14.264.000 Jumlah 7.000 x 360º 227.684.000 9º 14.9º x 100 = 33.86% 360º 100 = 63.27 ÷ 1000 Panjang jejari = 4.= 4823. Langkah 2: Mengira sudut sektor dan peratus sudut sektor.681.681.000 =13.000 2º 898.9º 360º 100 = 3.02% . Lebih 65 tahun 898.11% 360º % sudut sektor Formulanya: Nilai sudut sektor x 100% 360º 118.

dan teknologenik. Tanaman multikultur – tanaman pelbagai jenis iaitu campuran tanaman padi sawah dengan tanaman lain. dan teknologi nano. . teknologi transgenik. pengubahsuian genetik. pertanian kepada Aras 4 • Menjelaskan kesan negatif aktiviti pertanian terhadap alam sekitar dan mencadangkan langkah-langkah mengatasinya.1 Sektor pertanian Masa 2 Jam (80 Minit) Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan atau sumbangan sektor pembangunan ekonomi dan sosial negara Asia pasifik. Sisipan Konsep • • • Bioteknologi – bermaksud penggunaan teknologi dalam perkembangan pertanian dan pembuatan seperti pembiakbakaan tisu. Tanaman monokultur – tanaman sejenis sahaja misalnya padi sawah yang ditanam di atas tapak yang sama yang hanya berbeza mengikut masa seperti tanaman padi sawah dalam musim dan luar musim.TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR Tajuk Impak Pembangunan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Subtajuk 2. Aras 2 • Menghuraikan pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Asia pasifik. Aras 1 • Membezakan pelbagai jenis dan ciri sistem pertanian di Asia pasifik.

5 Menambahkan dana/modal 3.3 Kekurangan modal. 4.1 Ekonomi 2.1 membekalkan sumber makanan 3. 1.Isi-isi Pembelajaran 1.1 Pertanian pindah 1.2 Kemanusiaan.0 Jenis dan ciri sistem pertanian.4 Perladangan ektensif 2.1.1 Memajukan bioteknologi 5.2 Sistem saliran 2. 4.8 Kemiskinan 5. ancaman makluk perosak.0 Kepentingan atau sumbangan 3.8 Memajukan infrastruktur dan pembangunan bandar 4. 4.4 Membantu ekonomi sampingan 3.4 Teknologi 3.4 Masalah tanah – saiz tanah tidak ekonomik.2.2. 2. 4.1 Ancaman fizikal – banjir.0 Faktor-faktor mempengaruhi.3 Peluang pekerjaan 3.2 Pertanian sara diri intensif 1.2 Kekurangan tenaga buruh.2 Wujudkan semula program pembangunan wilayah 5.1.5 Memperbaiki sistem pengurusan dan pemasaran .2.6 Masalah teknologi 4.3 Pertanian kebun kecil 1.2 Pendapatan eksport negara 3. kemarau.2.5 Harga pasaran antarabangsa tidak stabil 4.3 Governan 2.7 Meluaskan pasaran 3.1 Fizikal.1.1 Iklim 2. 2.0 Masalah yang dihadapi 4.2 Sosial 2.3 Projek pertanian berkelompok 5.3 Bentuk muka bumi 2. tanah terbiar.4 Tingkatkan infrastruktur pertanian 5.6 Meningkatkan teknologi 3.0 Langkah-langkah memajukan sektor pertanian 5.7 Kekurangan pengetahuan moden 4. 2.

my • http://www. Guru merumus dan memberi soalan latihan yang perlu disiapkan dalam bentuk folio. Guru bahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan memberi alamat halaman web.1 Langkah perundangan – Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pelajar menyatakan jenis-jenis pertanian yang terdapat di Malaysia. Pelajar mendapatkan maklumat dalam halaman web dan mencetak maklumat berkaitan. Pelajar mencatit soalan. 5. 5. 3. Guru bertanyakan pelajar jenis-jenis pertanian yang terdapat di negara. 2.2 Amalan pengurusan cekap dan strategik.agrolink. 6.my/dof/ • http://www. . 3.5 Kemusnahan ekosistem/biodiversiti 6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti guru 1.gov.6 Mempromosikan produk pertanian.3 Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Guru meminta beberapa kumpulan membentangkan hasil capaian di halaman web berkenaan. 7.jas.1 Perubahan landskap 6.0 Langkah mengatasi kesan negatif 7.4 Pencemaran udara/jerebu 6. 4.0 Kesan negatif terhadap alam sekitar 6. Guru meminta pelajar mencari maklumat yang terdapat di halaman web sistem pertanian yang terdapat di negara berkaitan dengan.moa. 7. • Faktor mempengaruhi • Sumbangan terhadap sosioekonomi • Masalah-masalah dalam pertanian • Kesan terhadap alam sekitar dan langkah mengatasi.6 Gangguan kitar hidrologi 6.sains.treasury. Pelajar membentang hasil maklumat yang diperolehi.2 Hakisan dan gerakan jisim 6. • http://www. 2. Pelajar berada dalam 2 orang 1 kumpulan. 7.my. Aktiviti murid 1. 4.5.7 Pemanasan setempat.3 Pencemaran air 6.

2 Kekurangan modal. (8 Markah) Kaji kesan-kesan negatif pembangunan pertanian perladangan terhadap alam sekitar fizikal di negara berkenaan.1 Kekurangan tenaga buruh.2 Makhluk haiwan perosak.5 Masalah teknologi c) .1 Kemarau. 2. 2. 1. Memajukan infrastruktur dan pembangunan bandar 2markah x 4 isi = 8m + 1m (cth negara) = 9m b) Masalah sektor pertanian perladangan. Menyediakan banyak peluang pekerjaan. 2. Membantu memajukan sektor ekonomi sampingan 4. (c) pula meminta pelajar mengkaji kesan negatif pertanian ladang terhadapa alam sekitar. 3.4 Harga pasaran antarabangsa tidak stabil 2. Menyumbang kepada pendapatan eksport negara. Faktor Fizikal 1.banjir. 2. a) Huraikan kelebihan sektor pertanian perladangan berbanding dengan sektor-sektor pertanian yang lain yang ada di negara tersebut. Faktor Kemanusiaan 2. tanah terbiar. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. 1. 1. (8 markah) Penilaian Jawapan Soalan ini merupakan soalan langsung dan terdiri daripada tiga bahagian. (a) meminta pelajar memilih sebuah negara di Asia Pasifik dan memberikan kelebihan sektor pertanian perladangan berbanding sektor pertanian lain. Antara kelebihan sektor pertanian perladangan berbanding sektor pertanian lain ialah. (9 Markah) b) Jelaskan masalah-masalah yang dihadapi untuk memajukan sektor pertanian perladangan di negara itu.3 Masalah tanah – saiz tanah tidak ekonomik. (b) meminta pelajar menjelaskan masalah sektor pertanian perladangan. 2.Contoh Soalan Soalan 1 Pilih mana-mana sebuah negara di rantau Asia Pasifik.

6. Teks Pra U Geografi Manusia STPM. m. 7. Petaling Jaya. 5. 4. 118 – 156. 2m x 4 isi = 8m Rujukan Rusly Musa dan Nurashikin Abdullah. 1. Perubahan landskap Hakisan dan gerakan jisim Pencemaran air Pencemaran udara/jerebu Kemusnahan ekosistem/biodiversiti Gangguan kitar hidrologi Pemanasan setempat. Bab 6 – Sektor Pertanian. 3. .2m x4 isi = 8m c) Kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar.s. 2. Penerbit:Pearson dan Longman. 2005.

Industri sekunder – Industri pembuatan yang menukarkan hasil industri primer kepada barangan siap atau separa siap. perhutanan dll. Aras 4 • Menjelaskan kesan negatif aktiviti perindustrian terhadap alam sekitar dan mencadangkan langkah-langkah mengatasinya.2 Sektor Perindustrian Masa 2 waktu (80 Minit ) Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat.TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR Tajuk Impak Pembangunan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Subtajuk 2.telekomunikasi. Aras 1 • Mengenalpasti sektor ekonomi primer.perlombongan. Industri Tertier – Industri perkhidmatan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada pelanggan seperti pengangkutan. sekunder dan tertier. Aglomerasi Industri . Sisipan Konsep • • • • Industri Primier – Industri peringkat pertama berdasarkan industri pemerosesan sumber alam seperti pertanian. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan atau sumbangan terhadap sosioekonomi. pelancongan dll.Pengelompokkan industri di satu kawasan yang khas seperti di kawasan perdagangan bebas (FTZ) . Aras 2 • Menjelaskan pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor industri.

0 Kesan ke atas alam sekitar 4.2 Industri sekunder 1.3 Pencemaran air 4. Guru menunjukkan gambar-gambar yang diambil semasa lawatan di kilang kelapa sawit Ladang Kota Bahagia.1 Dasar dan polisi kerajaan 2. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti guru 1.0 Langkah mengatasi kesan negatif 5.0 Kepentingan atau sumbangan 3.3 Industri tertier 2.0 Faktor-faktor mempengaruhi.1 Industri primer 1.0 Jenis dan ciri sektor industri. 2.4 Kemusnahan hidupan akuatik 4.4 Memajukan industri berkaitan 3.1 Langkah perundangan – Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 5.5 Pasaran dan permintaan 2.2 Hujan asid 4. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. 5. .1 Peluang pekerjaan 3.3 Meluaskan pasaran 3. 1.5 Pemanasan setempat atau pulau haba bandar.6 Bahan mentah dan sumber kuasa 3.2 Pendapatan negara 3.3 Teknologi 2.Isi-isi Pembelajaran 1.5 Meningkatn pembangunan infrastruktur.1 Pencemaran udara dan jerebu 4.2 Keupayaan modal 2. 4.2 Amalan pengurusan cekap dan strategik.4 Tenaga buruh 2.

1. Guru meminta pelajar menyatakan kawasan industri di daerah. Guru bahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan memberi soalan perbincangan. Kekurangan tenaga buruh mahir. 3. Guru merumus topik perbincangan dan memberi soalan latihan. Pelajar menyatakan lokasi kawasan perindustrian yang mereka tahu. Pelajar membincangkan topik yang berkaitan melalui forum dan sesi soal jawab di antara pelajar-pelajar. Harga di pasaran antarabangsa.bandar.(3m) b) Faktor penghalang kemajuan. Aktiviti murid 1. . ( 10 Markah) c) Jelaskan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal akibat aktiviti perindustrian yang tidak mengamalkan konsep pembangunan lestari. 3. Pelajar berada dalam 5 orang 1 kumpulan. Masalah kekurangan modal. Cth kilang perabut. 4.papan lapis dll. 4. ( 9 Markah) Penilaian Jawapan Terdiri daripada tiga bahagian. (c) pula meminta pelajar mengkaji kesan negatif akibat perindustrian yang tidak mengamalkan konsep pembangunan lestari. 2. 3. 5. (a) meminta pelajar membezakan maksud industri primer dan industri sekunder (b) meminta pelajar menghuraikan faktor penghalang kemajuan industri di sebuah negara Asia Tenggara. Kekurangan bahan mentah. 4. Pelajar mencatat soalan. a) Industri tertier – Industri peringkat pertama berdasarkan industri pemerosesan sumber alam seperti pertanian.2. Guru meminta pelajar membentangkan hasil perbincangan melalui kaedah forum. (3m) Industri sekunder – Industri pembuatan yang menukarkan hasil industri primer kepada barangan siap atau separa siap. ibu negeri dan ibu negara. 2.perlombongan. perhutanan dll. Contoh Soalan Soalan 2 a) Bezakan ( 6 Markah) maksud industri primer dengan industri sekunder. b) Huraikan faktor-faktor yang boleh menghalang kemajuan industri perkilangan di sesetengah negara Asia Tenggara .

3. 2005. 4. Penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau. 267 – 281. m. Teks Pra U Geografi Manusia STPM. Penerbit:Pearson dan Longman.s. Pencemaran udara 2.3 isi x3m =9m + ( 1m isi terbaik) = 10m c) Kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. Kemusnahan ekosistem akuatik 6. 4 isi x 2m = 8m + ( 1m isi terbaik) = 9m Rujukan Rusly Musa dan Nurashikin Abdullah. Petaling Jaya. . Fenomena hujan asid. Pemanasan setempat. Bab 11 – Sektor Perkhidmatan. Pencemaran air 5. 1.

3 Sektor Pelancongan Masa 2 waktu (80 Minit ) Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat. gua batu kapur dan sebagainya. Aras 1 • Mengenalpasti sektor ekonomi tertier. Aktiviti pelancongan yang paling banyak berkembang di . Aras 4 • Menjelaskan kesan negatif aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar dan mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan atau sumbangan terhadap sosioekonomi. tanah tinggi. Aras 2 • Menjelaskan pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor industri pelancongan. hutan lipur.TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR Tajuk Impak Pembangunan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Subtajuk 2. tasik. Sisipan Konsep a) Ekopelancongan (Eco – Tourism) Aktiviti pelancongan yang berkembang berasaskan sumber semulajadi seperti pelancongan pantai. air terjun/jeram. pulau. sungai.

Contohnya di Kedah dan Perlis seperti di kawasan MADA. Hutan Simpan Endau – Rompin di Pahang.Pulau-pulau dan taman maritim yang cantik. perubatan tradisional dan lain-lain. Akua – tourism seperti di kawasan ternakan akuakultur. Bagang Lalang Selangor. konsep “home stay” dan lainlain.Malaysia. Contohnya di Taman Negara.Iklim yang sesuai ii) Faktor alam sekitar manusia. Pusat Sains Negara. Kedatangan pelancong untuk mendapatkan rawatan perubatan.Keindahan flora dan fauna. perkhidmatan hospitality swasta. b) Pelancongan pertanian ( Agro – Tourism ) Aktiviti pelancongan di kawasan dusun buah-buahan. . . Putrajaya.Kemudahan prasarana .Dasar kerajaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 1: ( Penerangan guru – 10 Minit ) .Keindahan persekitaran fizikal seperti pantai dan gua. Hutan Simpan Belum di Perak. Mengalakkan aktiviti pelancongan sambil belajar khususnya dikalangan pelajar sekolah. Contohnya pusat-pusat pengajian tinggi. Pulau Langkawi. .Tempat-tempat bersejarah .Keindahan kawasan tanah tinggi.Kemudahan pengangkutan dan perhubungan . kawasan perkampungan nelayan. . rawatan pakar. . Cameron Highland dan sebagainya Isi-isi Pembelajaran a) Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan kegiatan pelancongan i) Faktor alam sekitar fizikal. c) Pelancongan Kesihatan. d) Pelancongan Pendidikan. .

[ 8 Markah] . a) Huraikan kepentingan sektor pelancongan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara berkenaan. [9 Markah] b) Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk memajukan sektor pelancongan di dalam negara berkenaan. Contoh Soalan Pilih sebuah Negara di Asia Tenggara.a) Guru Memperkenalkan tajuk dan kandungan pembelajaran yang meliputi isi-isi pembelajaran di atas. ii) Guru bersama dengan kumpulan pelajar lain membuat pembetulan dan penambahbaikan terhadap hasil pembentangan. Langkah 2: (Diskusi Pelajar – 20 Minit ) a) Pelajar diagehkan kepada beberapa kumpulan untuk membincangkan dua aspek berikut: i) ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi sektor pelancongan yang terdapat di Malaysia. Langkah 4 ( Rumusan Hasil Pembelajaran – 10 minit) Guru merumuskan setiap langkah pembelajaran di atas dan menyatakan kecapaian objektifnya. Langkah-langkah memajukan sektor pelancongan di Malaysia. b) Guru menjelaskan tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia dan menyatakan kepentingan kepada ekonomi negara. i) Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. (Nota: Perbincangan mestilah berasaskan prinsip: FHC – Fakta diikuti oleh Huraian dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang spesifik) Langkah 3 (Pembentangan Hasil Perbincangan – 40 Minit) b) Pembentangan hasil perbincangan dan penambahbaikan.

2 markah x 4 isi = 8m c) Kesan negatif sektor pelancongan. i) ii) iii) iv) v) Mempromosikan produk pelancongan menerusi media.akuapelancongan. Kempen kesedaran seperti langkah menjaga kebersihan. (a) Meminta pelajar memilih sebuah Negara Asia Tenggara dan memberikan kepentingan sector pelancongan terhadap ekonomi dan social Negara.Antara kepentingan sektor pelancongan ialah. Perkembangan teknologi dan R&D. [ 8 Markah] Penilaian Jawapan Soalan ini merupakan soalan langsung dan terdiri daripada tiga bahagian. Membangunkan sumber-sumber setempat yang berpotensi berasaskan konsep agropelancongan. Peluang pekerjaan. Menyediakan kemudahan asas yang mencukupi. Memajukan sistm pengangkutan dan perhubungan.(c) Meminta pelajar memberi kesan negative sector tersebut kepada alam sekitar manusia dan alam sekitar fizikal. Masalah Terhadap Persekitaran Fizikal.c) Huraikan kesan negatif sektor pelancongan terhadap penduduk dan alam sekitar negara berkenaan. menguruskan sisa pelancongan dan memelihara kualiti alam sekitar setempat. Menggalakkan perkembangan industri berkaitan.(b) Meminta pelajar mencadangkan beberapa langkah bagi memajukan sector berkenaan. 2 markah x 4 isi = 8m + 1m(cth negara) =9M b) Langkah memajukan sektor pelancongan. dan ecopelancongan.arkeopelancongan. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. i) ii) iii) iv) v) Sumber pendapatan negara. . pakej pelancongan yang menarik melalui TDC(Lembaga Penggalak Pelancongan). Pembangunan di kawasan luar Bandar.

Masalah kesesakan di pusat pelancongan popular atau di pintu-pintu masuk utama spt. i) ii) iii) Pencemaran budaya di kalangan penduduk tempatan. Tanah Tinggi Genting. Masalah Terhadap Persekitaran Manusia. Kuala Perlis. membekalkan oksigen dan mengimbangi CO2 akan terganggu. m.s. Gangguan terhadap ekosistem daratan. Bab 11 – Sektor Perkhidmatan. Teks Pra U Geografi Manusia STPM. resort padang golf dan sebagainya.i) ii) iii) iv) Hakisan di kawasan tanah tinggi dan pinggir pantai akibat pembinaan hotel. Tanah Tinggi Cameron dan lain-lain. rantaian makanan pelbagai jenis hidupan. Petaling Jaya. sungai dan tasik akibat penyaliran sisa kumbahan. Masalah wabak penyakit atau penularan penyakit yang cepat berjangkit yang dibawa oleh pelancong. 267 – 281. Penerbit:Pearson dan Longman. . Perubahan ilkim mikro khususnya suhu di kawasan tanah tinggi. Pencemaran air laut.Fungsi ekosistem hutan seperti habitat. 2005. Pendedahan dan penyerapan budaya barat. 2 markah x 4 isi = 8m Rujukan Rusly Musa dan Nurashikin Abdullah.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 1: ( Penerangan guru – 20 Minit ) .peratus dan sudut.TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR Tema Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar Tajuk 2. Aras 1 • Mengenalpasti kaedah mendapatkan nilai jejari. b) Mentafsir dan menganalisis data. Aras 2 • Membina carta pai mengikut kaedah/format sebenar. Aras 3 • Mentafsir data dan carta pai. Isi-isi Pembelajaran a) Mempersembahkan data pelancongan dalam bentuk carta pai.4 Kemahiran Amali Subtajuk Membina dan mentafsir carta pai/rajah bulatan berbahagi Masa 2 waktu (80 Minit ) Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat.

267 27. 635 . Langkah 2 ( Mentafsir dan Menganalisis Data Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut sektor ekonomi di Malaysia – 50 Minit) a) Guru mengedarkan data keluaran dalam negara kasar(KDNK) di mengikut sektor ekonomi dan pelajar dibantu untuk: i) ii) vi) vii) viii) Malaysia Mengenalpasti pola dan aliran perdagangan. Mengira peratus. Meramalkan kesan jangka panjang sebagai satu kajian masa depan (KMD) Langkah 3 ( Rumusan Hasil Pembelajaran – 10 minit) Guru merumuskan setiap langkah pembelajaran di atas dan menyatakan kecapaian objektifnya. Jadual 4: Keluaran Dalam Negara Kasar (RM: Juta) mengikut sektor-sektor ekonomi di Malaysia. Melukis carta pai. sudut dan jejari. 230 77.2000 Sektor Ekonomi Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tertiar Jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar (RM: Juta) Tahun 1990 Tahun 2000 22.a) Guru memperkenalkan tajuk dan kandungan pembelajaran yang meliputi isi-isi pembelajaran di atas. sudut. 802 33. Menganalisis sebab. Contoh Soalan Jadual 4 menunjukkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut sektorsektor ekonomi di Malaysia pada tahun 1990 hingga 2000. 830 71. 1990 . peratus dan format melukis carta pai. 329 176. 337 23. 496 79. b) Guru menjelaskan kaedah-kaedah pengiraan jejari.

Sebaiknya panjang jejari mestilah sesuai untuk menghasilkan bulatan agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Langkah 2: Campurkan semua nilai data mengikut sektor bagi tujuan mencari jejari. Terdapat dua jenis carta pai iaitu carta pai separa bulatan dan carta pai bulatan penuh. Jika carta pai separa bulatan calon perlu darab dengan 180° manakala carta pai bulatan penuh calon perlu darab dengan 360°. Gerakerja Membina Carta Pai (Rajah Bulatan Berbahagi): Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan berapa buah carta pai yang perlu dibina berasaskan kehendak soalan. pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira panjang jejari. Langkah 4: Kirakan sudut sektor bagi setiap elemen yang terdapat dalam jadual dengan menggunakan formula berikut: . Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu. Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini. Nilai jejari boleh dikira dengan menggunakan formula berikut: Jejari = √ jumlah Apabila sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA. siapkan sebuah Rajah Bulatan berbahagi bagi menunjukkan perubahan keluaran dalam negara kasar mengikut sektor-sektor ekonomi di Malaysia antara tahun 1990 hingga 2000.a) Berdasarkan jadual 4. Konsep: Carta Pai atau Rajah Bulatan Berbahagi dikenali juga sebagai rajah bulatan berkadar yang merujuk kepada bulatan yang dipecahbahagikan mengikut sektor-sektor tertentu. Penilaian Jawapan a) Membina Rajah Bulatan Berbahagi.

Rujukan Rusly Musa dan Nurashikin Abdullah. Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis berdasarkan panjang jejari yang telah dikira dan juga menandakan bukaan sudut sektor bagi setiap elemen yang telah dikira dengan menggunakan jangka sudut di dalam bulatan berkenaan. Langkah 6: Mengira peratus setiap sudut sektor dengan menggunakan formula berikut: Nilai Bagi Setiap Elemen x 100% Jumlah Keseluruhan Elemen Nilai peratus ini mestilah dimasukkan ke dalam setiap bukaan sudut sektor bulatan tersebut. Bab 11 – Sektor Perkhidmatan. Sila rujuk Rajah Bulatan Berbahagi yang telah disiapkan di sebelah. 2005. nilai peratus yang perlu ditulis dalam setiap bukaan sudut sektor dan bukannya nilai sudut berkenaan) Langkah 7: Lorekan atau warnakan setiap sudut sektor dengan lorekan atau warna yang berlainan dan seterusnya lengkapkan carta pai anda dengan tajuk.s. . skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah carta pai anda itu. Penerbit:Pearson dan Longman. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas carta. m. (Ingat !.Nilai Bagi Setiap Elemen x 360° Jumlah Keseluruhan Elemen Langkah 5: Membuat plotan. skala dan petunjuk. Teks Pra U Geografi Manusia STPM. 267 – 281. Petaling Jaya.

Dasar Dan Strategi Pembangunan Desa Dasar biasanya dimaksudkan sebagai satu set keputusan tentang matlamat. Konsep Transformasi Desa Program pembangunan yang dilaksanakan bagi mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah-wilayah. Di Malaysia. dasar-dasar mengenai pembangunan wilayah telah dirancang dan dilakasanakan oleh governan (kerajaan) menerusi pelbagai agensinya. pelajar akan dapat: 1.Mentakrif konsep transformasi desa 2. strategi serta tindakan atau program pembangunan yang perlu dan boleh dilaksanakan bagi mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah-wilayah. . Di Malaysia.TEMA 3: TRANFORMASI DESA DAN PERBANDARAN Tema Tranformasi Desa Dan Perbandaran Tajuk Tranformasi Desa Sub Tajuk Konsep Transformasi Desa Hasil Pembelajaran Diakhir pembelajaran.Mengetahui dasar dan strategi pembangunan desa Isi-Isi Pembelajaran A. B.

dasar-dasar mengenai pembangunan wilayah telah dirancang dan dilakasanakan oleh governan (kerajaan) menerusi pelbagai agensinya. Di antara strategi atau program pembangunan yang telah dan sedang diambil bagi mengurangkan jurang pembangunan yang tidak seimbang ialah: 1.Program pembangunan insitu. Menekankan pembangunan fizikal desa seperti penyediaan kemudahan asas yang lengkap dan sempurna; bekalan elektrik, air, jalan raya, telekomunikasi, penyediaan rumah rakyat menerusi Program perumahan rakyat termiskin (PPRT) serta menyediakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan pasaran hasil desa. Di bawah projek pembangunan insitu ini sesetengah kawasan desa yang berpotensi dipilih secara khusus dan dinaik taraf menerusi projek desa wawasan seperti desa tani. Selain itu kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah. Dengan adanya kemudahan asas yang cukup ini maka penduduk desa tidak perlu lagi berhijrah ke tempat lain untuk memperbaiki taraf dan kualiti hidup mereka. Strategi pembangunan insitu dibentuk khan untuk membaik pulih serta memodenkan kampung-kampung tradisional. Agensi kerajaan tertentu telah ditugaskan untuk membangunkan kawasan-kawasan yang telah dikenalpasti. Dalam konteks ini pendekatan bersepadu (Integrated Rural Development – IRD) telah digunakan dan semua kemudahan asas/infrastruktur yang diperlukan untuk memajukan kawasan desa berkenaan disediakan oleh kerajaan seperti jaringan pengangkutan, sistem tali air, rangkaian pemasaran, pusat penyebaran pertanian, bekalan air, elektrik dan lain-lain lagi yang diselaraskan oleh pelbagai agensi kerajaan yang dibentuk. Terdapat dua jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi seperti di kawasan MADA (Kedah) dan KADA (Kelantan), Projek Tali air dan pertanian daerah Besut, Terengganu serta projek pertanian Barat Laut, Selangor. Kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi seperti projek Pembangunan Integrasi Pertanian Johor Barat, Pahang Barat dan Negeri Sembilan Timur yang mengusahakan tanaman getah, kelapa sawit, kelapa buah-buahan serta nanas. 2. Program Pembangunan Pertanian Development Programme – IADP). Bersepadu (Integrated Agricultural

IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos, tenaga, sumber berpotensi dan agensi bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian, kepelbagaian tanaman, program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). Satu ciri penting IADP ialah menyelaras dan mengintegrasikan agensi

pembangunan yang selama ini beroperasi secara berasingan dan bertindan lapis. Fungsi agensi pembangunan seperti RISDA, FAMA, MAJUTERNAK, MAJUIKAN, LPP, MARDEC, MARDI, MADA, KADA, LKW dan lain-lain telah diselaraskan, disusun semula dan disepadukan secara menyeluruh agar karenah birokrasi yang boleh melambatkan program pembangunan untuk petani diminimakan.

Justeru itu bermula dengan Rancangan Malaysia ke 2, IADP telah dijadikan sebagai strategi utama rancangan pembangunan luar bandar Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi tujuan mengatasi kemiskinan dan seterusnya menyeimbangan jurang pembanguna antara bandar dengan luar bandar. Objektif IADP adalah seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) Meningkatkan pengeluaran pertanian dan seterusnya pendapatan dikalangan pekebun kecil. Memodenkan sektor pertanian luar bandar melalui penggunaan teknologi moden yang sesuai, sistematik dan efisyen. Memperbaiki sistem perkhidmatan pengembangan pertanian di luar bandar. Memodenkan kehidupan petani luar bandar dengan menggalakkan mereka menceburkan diri dlam sektor perniagaan tani. Membentuk sikap petani supaya mereka berkerja secara berkumpulan, sistematik, berjadual dan teratur dengan memperbaiki sistem institusi pertanian dan penyebaran info pertanian yang moden. Jadual: Projek pembangunan pertanian di bawah IADP Malaysia, 1992.
Nama Projek/ Kawasan terlibat MADA 1 dan 2 KADA 1 Besut Barat Laut Selangor Krian. Negeri Sembilan Tahun perlaksanaan 1965 - 1987 1967 - 1973 1971 - 1978 1978 - 1985 1979 - 1987 1981 - 1987 Keluasan (Hektar) 121 281 57 222 14 175 100 073 30 613 513 000 Tanaman utama Padi Sawah Padi sawah Padi sawah,getah,dusun buah-buahan ,kelapa. Padi sawah, kelapa,koko dan kopi Padi sawah, getah,kelapa,kelapa sawit, dusun buahan. Padi, getah, dusun buahan dan kelapa sawit Sumber kewangan Bank Dunia Bank Dunia ADB Bank Dunia Bank Dunia ADB

Pahang Barat Perak Utara Terengganu Utara

1983 - 1990 1986 - 1993 1986 - 1990

2 270 000 1 218 030 436 600

Getah, padi, kelapa sawit dan dusun buahan Getah, padi, tanaman campuran, kelapa sawit Padi, getah,akuakultur ,ternakan dan tembakau

ADB Bank Dunia Bank Dunia

Di bawah IADP ini Program reformasi tanah pertanian amat dititikberatkan. Misalnya projek pertanian berkelompok/mini estet yang dijalankan oleh agensi yang berkaitan, memajukan sektor kebun kecil yang tidak produktif, mengusahakan tanah terbiar dengan tanaman komersial yang boleh diuruskan secara sistematik bagi tujuan menambahkan pendapatan perkapita penduduk luar bandar. Dalam konteks reformasi tanah pertanian ini agensi-agensi kerajaan tertentu telah diberi tanggungjawab dan telahpun berjaya menainkan peranannya. Misalnya RISDA yang bertanggungjawab memajukan pekebun kecil getah serta FELCRA yang bertanggungjawab menyatu dan memulihkan tanah persekutuan. Kebun-kebun kecil yang berselerak dan tidak produktif akan disatukan di bawah pengurusan mini estet yang lebih ekonomi dan terurus. Dengan itu pendapatan perkapita pekebun akan meningkat sekaligus taraf hidup penduduk luar bandar dapat dipertingkatkan. 3. Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti dan dibina kilang pembuatan atau pemerosesan, kerajaan juga menyediakan zon industri bebas cukai (FTZ) di kawasan luar bandar yang lengkap dengan kemudahan asas dan insentif untuk menarik pelabur membina cawangan industrinya. Di kawasan FTZ pelabur diberikan taraf perintis antara 5 hingga 10 tahun. Dengan adanya usaha ini maka tumpuan pembangunan industri tidak di kawasan bandar atau jaluran pantai barat semenanjung sahaja. Kini penyebaran industri perkilangan sudah memasuki ke koridor industri pantai timur khususnya di negeri Pahang dan Terengganu di samping di kawasan rancangan pembangunan wilayah pertanian seperti di wilayah JENGKA sendiri telah didirikan kilang elektronik (ALPS). Untuk memastikan dasar penyelerakan industri dari bandar ke luar bandar ini berjaya maka pihak kerajaan telah menyediakan infrastruktur fizikal dan sosial seperti kemudahan jalanraya, landasan keretapi, bekalan air, bekalan tenaga elektrik, kemudahan pelabuhan, kemudahan telekomunikasi dan sebagainya khususnya di kawasan FTZ. Terdapat juga usaha promosi dan kerjasama yang erat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam usaha menempatkan industri perkilangan di kawasan luar bandar di negeri masing-masing. Dengan adanya penyelerakan industri

berskala besar seperti industri pembuatan, pemerosesan dan pemasangan di wilayah mundur ini maka secara tidak langsung ia akan dapat mempercepatkan pembangunan di wilayah mundur/kawasan luar bandar berkenaan. Selain daripada itu pada masa yang sama peralihan tumpuan industri dari kawasan bandar ke kawasan luar bandar atau pinggir bandar akan dapat memperlahankan kadar perindustrian di kawasan yang telah sedia maju. Dengan cara ini keseimbangan pembangunan antara kawasan/wilayah boleh dicapai pada masa hadapan.

3. Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus. Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) adalah satu strategi pembangunan secara khusus di wilayah yang dikenalpasti mundur yang diletakkan di bawah agensi perlaksanaannya yang tersendiri. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA,KETENGAH,KESEDAR,KEJORA, KEDA,PERDA,DARA dan lain-lain lagi. Di dalam kawasan RPW ini terdapat tiga sumber alam yang perlu dijanakan sepenuhnya secara sistematik dan optima iaitu pertama sumber tanah yang subur untuk ditanam dengan tanaman getah dan kelapa sawit secara perladangan, ke dua sumber hutan untuk dibalak dan ke tiga sumber galian yang ada yang boleh dilombong. Daripada ketiga-tiga jenis sumber ini sumber tanah merupakan sumber utama yang telah dibangunkan dengan sektor pertanian perladangan. Namun begitu sebelum sumber tanah dibangunkan, sumber hutan terlebih dahulu dibalak. Ini kerana sebahagian besar RPW melibatkan kawasan hutan dara. Di antara contoh Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus yang melibatkan pembangunan tanah baru yang telah dilaksanakan antara tempoh 1966 hingga 1994 ialah seperti jadual di bawah: Program Pembangunan Wilayah secara khusus di Malaysia (1966 – 1994) Program Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) JENGKA DARA KEJORA KETENGAH KESEDAR Lokasi mengikut negeri Pahang Pahang Tenggara Johor Tenggara Terengganu tengah Kelantan Selatan Tahun perlaksanaan 1972 1972 1972 1973 1978

kedua melegakan kesesakan di kawasan bandar raya yang sudah padat dan tebu bina dan ke tiga mengimbangi pembangunan antara kawasan khususnya antara wilayah bandar yang sudah maju dengan luar bandar yang masih mundur. 1983 1983 Dasar kerajaan membandarkan kawasan luar bandar mempunyai tiga matlamat besar iaitu . Antara pekan-pekan kecil yang dimaju dan dinaikkan taraf menjadi bandar ialah seperti Bandar Maran di Pahang. Bandar Muazam Shah bagi Wilayah Dara dan juga bandar Al-Muktafi Billah Shah bagi wilayah Ketengah. Di kawasan luar bandar mungkin terdapatnya pekan-pekan yang berpotensi untuk dimajukan dan dijadikan sebagai bandar kecil atau bandar bersaiz sederhana. Strategik membandarkan kawasan luar bandar ini sebenarnya bergabungjalin dengan strategi penyelerakan industri dan juga program pembangunan wilayah di kawasan pertanian. Kawasan-kawasan pembangunan wilayah yang terletak di pedalaman dan jauh daripada bandar utama dalam sesebuah negeri turut diwujudkan bandar-bandar baru bagi tujuan memberikan kemudahan-kemudahan pembandaran kepada penduduk sekitarnya yang agak jauh untuk diperolehi di bandar-bandar utama .Pertama untuk menggiatkan/mencergaskan pembangunan ekonomi di kawasan yang masih lembab. Walaupun perkembangan dan pembangunan di bandar-bandar baru ini agak perlahan. Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah. ii. Dengan adanya bandar-bandar baru ini juga ia telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berkenaan. Perindustrian Desa Kedah Pulau Pinang. tetapi sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi beberapa keperluan penduduk sekitar yang agak sukar diperolehi dari bandar-bandar besar yang lain yang letaknya agak jauh. i. Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi. Kawasan luar bandar yang dibandarkan ini akan bertindak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah baru dan pada masa yang sama mampu mengekang aliran migrasi desa ke bandar-bandar besar sahaja. Dengan memajukan pekan-pekan ini sudah tentunya kawasan desa yang terpinggir juga boleh menikmati kemudahan pembandaran. Antara bandar-bandar baru yang diwujudkan di kawasan pembangunan wilayah ialah Bandar Jengka bagi wilayah Jengka. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi berikut:.KEDA PERDA 4. Di Pahang misalnya pihak kerajaan negeri telah memperkenalkan konsep “Pembandaran . Program pembinaan bandar-bandar baru ini mulai dilaksanakan awal tahun 1970-an serentak dengan penubuhan Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW). Bandar Permaisuri di Setiu Terengganu dan juga Bandar Jerteh di Besut Terengganu.

Pekan-pekan berpotensi yang terletak di persimpangan jalan-jalan utama akan dimajukan dan dimodenkan dengan industri.kemudahan bandar dan sebagainya. petani. Bandar Gebeng dan Peramu di Pahang serta Mersing Johor. Selain itu kerajaan juga sentiasa membantu golongan nelayan. Melalui dasar penyelerakan industri ke luar bandar.kawasan penempatan yang tersusun dan sebagainya. naik taraf kemudahan kesihatan.Kuala Lumpur akan tumbuh bandar-bandar industri seperti MEC CITY di persimpangan Gambang . pengangkutan dan perhubungan. iv. Misalnya bandar baru Nilai di Negeri Sembilan. UiTM cawangan Pahang diletakkan di wilayah JENGKA. melalui projek koridor industri yang ke dua di Malaysia yang menyambungkan kawasan industri Pengkalan Chepa Kelantan hingga ke Mersing Johor diharap akan dapat melahirkan bandar-bandar baru industri seperti Batu Rakit dan Kerteh di Terengganu. Dengan terbinanya kawasan perindustrian sudah tentu memerlukan kemudahan asas dan prasarana yang setanding dengan kawasan bandar yang sudah maju. Dalam hal ini industri dan bandar memang tidak boleh dipisahkan. Melalui perkembangan industrilah penduduk akan bertambah yang akhirnya menyokong kepada kemajuan bandar. Kemudahan Sosial Untuk meningkatkan lagi pembangunan ekonomi wilayah mundur kerajaan juga membantu memperbaiki taraf sosial penduduk. Seperti kemudahan pendidikan menengah. Begitu juga maju atau mundurnya sesebuah bandar itu amat bergantung kepada pembangunan perindustrian kawasan tersebut. khidmat nasihat serta bimbingan yang berterusan. Sebagai contoh di laluan utama Kuantan .Simpang”. UiTM cawangan Kelantan di letakkan di daerah Machang dan UiTM cawangan Terengganu diletakkan di daerah Dungun. kerajaan telah menggalakkan pelaburan industri ke kawasan-kawasan luar bandar yang berpotensi.Lebuh Raya Tun Razak dan juga Bandar Baru Mentakab di persimpangan Mentakab.kewangan dan bank. Kemajuan industri bergantung kepada kemudahan pembandaran yang ada di sekitarnya seperti kemudahan pamasaran. Utara Kedah. Sebagai contoh universiti –universiti tempatan atau cawangan universiti yang baru dibuka dilokasikan di kawasan luar bandar. Oleh itu bandar-bandar baru diwujudkan untuk kemudahan pekerjanya. Contoh Soalan: . Misalnya UUM di letakkan di Sintok. Dengan adanya IPT diluar bandar ini maka faedah ilmu dan peluang pekerjaan akan dapat dinikmati bersama oleh penduduk luar bandar berkenaan.perkhidmatan pengangkutan.perumahan. iii. IPT di luar bandar. Di Pantai Timur Semenanjung pula. Mewujudkan Bandar Industri. peniaga kecil serta usahawan IKS yang terpinggir dengan memberikan bantuan modal/kredit. Sebagai contoh kerajaan telah memajukan industri kecil dan sederhana (IKS) di desa di bawah skim kredit mikro. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat.

Perkembangan pesat penduduk dan pembangunan ekonomi moden yang dijalankan akhirnya beransur-ansur mengubah desa dan petempatan perlombongan berkenaan menjadi sebuah bandar.ekonomi dan sosial akan dialirkan ke kawasan desa berkenaan khususnya oleh penjajah Inggeris. Sebagai contoh migran-migran Cina. Misalnya bandaraya Kuala Lumpur. Proses Perubahan Desa 1. Proses transformasi desa ini berlaku sejak abad ke 19 lagi. Banyak petempatan luar bandar/desa telah berubah menjadi bandar disebabkan oleh adanya sumber-sumber alam yang berharga di tempat berkenaan. i) Nyatakan keadaan ketidakseimbangan pembangunan yang berlaku di dalam negara berkenaan. pelajar akan dapat: 1. bandar Seremban dan Taiping berkembang berasaskan sumber bijih timah. ( 5 Markah) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. Ini kerana apabila adanya sumber alam yang berharga maka manusia akan meneroka dan mengeksploitasinya. Potensi sumber alam yang ada di sesebuah desa .Proses perubahan desa A. Ini akan menarik penduduk dari luar berhijrah ke tempat tersebut demi merebut segala peluang yang ada.Ipoh.petempatan. Sebagai contoh Bandar Kertih di .a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan “Pembangunan yang tidak seimbang”?. ( 5 Markah) ii) Jelaskan langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh negara berkenaan bagi memajukan wilayah-wilayahnya yang mundur (15 Markah) TEMA 3: TRANFORMASI DESA DAN PERBANDARAN Tema Tranformasi Desa Dan Perbandaran Tajuk Tranformasi Desa Sub Tajuk Proses Perubahan Desa Hasil Pembelajaran Diakhir pembelajaran. Pada masa kini pula terdapat beberapa buah bandar baru yang wujud akibat adanya potensi sumber alam yang ada di kawasan berkenaan. Pada masa yang sama pembangunan infrastruktur.

3. Faktor Perkembangan Ekonomi Moden. Pelbagai kemudahan seperti jeti untuk feri berlabuh dan hotel bertaraf antarabangsa telah dibina di bandar Kuah. Sesebuah desa boleh berkembang menjadi bandar apabila sektor ekonomi moden yang ada di desa tersebut berkembang pesat.Terengganu telah berubah dari sebuah kampung nelayan tradisional kepada bandar industri moden kerana penemuan sumber petroleum dan gas asli di perairan Terengganu yang menjadikan Kertih sebagai pusat pemerosesan gas asli utama serta adanya beberapa jenis kilang pemerosesan yang beroperasi di kawasan itu. Misalnya: Tujuan untuk memajukan penduduk luar bandar sekitar. Tujuan untuk pembangunan wilayah yang baru dibuka: Misalan bandar Pusat Jengka untuk Wilayah Jengka. Faktor Polisi kerajaan: Melalui pelbagai cara dan tujuan kerajaan telah mengubah dan membangunkan kawasan petempatan luar bandar yang tertentu menjadi bandar. Begitu juga dengan bandar Ayer Keroh.Johor Baharu(Stesyen terakhir di selatan). Perdagangan dan pelabuhan: Bandar-bandar seperti Pulau Pinang dan Kelang yang berasal daripada petempatan desa /petempatan nelayan pantai telah berkembang menjadi bandar pelabuhan yang pesat membangun kerana lokasinya yang strategi di laluan perdagangan timur dengan barat/perairan Selat Melaka. perindustrian dan sebagainya.Misalnya sektor perniagaan. Pada zaman dahulu ia adalah sebuah kampung tradisional/pekan yang akhirnya berubah menjadi bandar kerana lokasinya sebagai tempat persinggahan orang ramai (transit). Bandar Kuah di Langkawi berkembang kerana potensi pelancongan yang wujud di Kepulauan Langkawi itu. Persinggahan/Stesyen: Bandar Gemas (Keretapi).perkhidmatan. Bandar Kuah berkembang dari sebuah pengkalan perikanan kepada bandar yang menjadi pintu masuk pelancong ke Langkawi. Melaka berkembang pesat kerana kedudukannya di laluan lebuh raya Utara – Selatan (PLUS).Kuala Berang untuk Ulu Terengganu dan bandar Gerik untuk Ulu Perak. Seperti bandar Gua Musang untuk Ulu Kelantan. 2. Boleh dikatakan hampir ke semua bandar-bandar di Malaysia yang berasal daripada petempatan desa. Bandar Gerik (Lebuh-raya timurbarat). Petempatan luar bandar/desa yang berpotensi akan dimajukan dan dibangunkan menjadi bandar kecil atau bandar sederhana yang berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan sosio-ekonomi sokongan/pelengkap kepada bandar-bandar yang sedia ada. Keadaan ini akan membuka banyak peluang ekonomi dan perniagaan yang menjadi rebutan penduduk.bandar Muazam Shah untuk Wilayah Dara dan bandar Muktafi .

Selain itu sesebuah bandar juga berperanan membekalkan keperluan barangan dan perkhidmatan kepada penduduk sekitarnya. c) Wujudnya pergerakan ulang alik penduduk desa ke bandar yang mungkin terdiri daripada pekerja. perikanan dan kraf tangan. Contoh Soalan Berdasarkan kepada sebuah bandar kecil (10 000 – 30 000 orang penduduk) yang telah anda kaji di lapangan. jalan air (sungai ) dan lainlain lagi. pejabat tanah. 4. Bandar bergantung kepada luar bandar untuk memperolehi bekalan makanan kepada penduduk bandar dan juga memperolehi bekalan bahan mentah untuk industri perkilangan yang beroperasi di sesebuah bandar .Billah Shah untuk wilayah Ketengah. mahkamah. hospital/pusat kesihatan dan sebagainya. Antara desa sekitar dengan bandar sebenarnya wujud keadaan saling bergantung yang tidak boleh dipisahkan. Antara bukti-bukti yang lazim ialah: a) Wujudnya rangkaian kedai runcit di desa-desa yang mana keperluan barangan pekedai itu dibekalkan oleh pembekal dari bandar yang ada di sekitar mereka. pejabat pos. Saling Interaksi Desa – Bandar. . b) Wujudnya sistem dan jaringan pengangkutan antara bandar dengan kawasan desa sekitar seperti sistem jalan raya. jalan keretapi. pejabat agama. Hubungan berfungsi ini begitu kukuh terutama sekali apabila kita mengkaji dalam konteks bandar kecil atau bandar sederhana yang dikelilingi oleh kawasan desa sekitarnya sehingga pembangunan ekonomi dan sosial di antara kedua-duanya bergerak seiringan dan segandingan. d) Wujudnya rangkaian pasar malam dan pasar tani yang membuktikan kawasan bandar menjadi pasaran barangan dan hasil desa samada hasil pertanian. peniaga dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan. Pembinaan bandar-bandar baru ini mungkin berasal daripada tapak petempatan luar bandar/desa yang ada di situ atau ia juga turut melibatkan pembangunan petempatan luar bandar yang ada disekitarnya ke arah ciri-ciri kebandaran. e) Wujudnya beberapa agensi perkhidmatan atau pusat-pusat perkhidmatan kepada penduduk desa seperti pejabat daerah. Terdapat beberapa bukti yang boleh dikemukakan berkaitan dengan wujudnya saling hubungan antara bandar dengan kawasan desa sekitarnya. bank. Manakala bandar itu pula menjadi pasaran untuk penduduk luar bandar menjual hasil pertanian dan penternakan mereka.

( 6 Markah) b) Terangkan fungsi-fungsi di bandar tersebut yang dapat membantu memajukan kawasan desa sekitarnya.Perubahan struktur dan kegiatan ekonomi dari kegiatan ekonomi tradisional kepada ekonomi moden d.a) Nyatakan secara ringkas.Pertambahan jumlah dan peratusan penduduk bandar b. Bandar Primat . Ia meliputi 4 aspek berikut: a. (11 Markah) TEMA 3: TRASFORMASI DESA DAN PERBANDARAN Tema Transformasi Desa Dan Perbandaran Tajuk Bandar dan Perbandaran Sub Tajuk Pengertian Bandar dan Perbandaran Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Menjelaskan taburan Bandar Sisipan Konsep 1. Maksud perbandaran Perbandaran atau Urbanisasi bermaksud proses perubahan sesuatu kawasan daripada luar Bandar kepada bandar. pelajar akan dapat: 1.Mentakrifkan maksud perbandaran 2.Perluasan saiz Bandar c. fungsi-fungsi utama yang terdapat di bandar itu.Menghuraikan perkembangan Bandar diMalaysia 3. (8 Markah) c) Pilih satu sahaja aktiviti manusia yang dijalankan di bandar tersebut dan terangkan bagaimana aktiviti itu memberikan kesan negatif kepada alam sekitar fizikal kawasan berkenaan.Menghuraikan faktor-faktor perbandaran 4.Perubahan cara hidup dari tradisional kepada nilai dan gaya hidup moden 2.

Faktor-faktor perbandaran a. Contoh: Petaling Jaya bagi Kuala Lumpur. Bandar satelit Bandar baru yang di bina khas tidak jauh dari Bandar utama. Contoh:Bangkok di Thailand. Isi-Isi Pembelajaran 1. 4. 3.Perbandaran selepas kemerdekaan d.Faktor politik. Contoh: Bandar Jengka dan Muadzam Shah di Pahang.Perbandaran era 1990-an dan abad ke-21 3.Kemudahan asas e. Megalopolis Perkembangan metropolis hingga memungkinkan percantuman metropolis-metropolis. Konurbasi Bandar Proses pergabungan dan percantuman pinggir bandar dengan pinggir bandar lain di kawasan berdekatan.Perkembangan ekonomi moden c. dasar dan rancangan kerajaan d.Ia mempunyai pemusatan dan kepelbagaian fungsi. Bayan Baru bagi Pulau Pinang.Fenomena Perbandaran .Ia masih berhubung secara langsung dan berada di bawah lingkungan pengaruh Bandar induk.Faktor sejarah b. Senawang bagi Seremban.Faktor demografi 4.Termasuk Bandar baru di pinggir Bandar seperti Bandar baru Ampang. 7.Maksud Perbandaran 2.Bandar terbesar di sesebuah negara yang saiz penduduk berganda-ganda berbanding Bandar kedua. Subang Jaya. Kawasan Megalopolis biasanya mempunyai penduduk melebihi 10 juta orang 6.Perbandaran selepas tahun 1970-an e. 5. Mexico City di Mexico.Perbandaran pada zaman penjajah c. Metropolis Perkembangan sesebuah bandaraya sehingga mempunyai penduduk melebihi satu juta. Bandar Baru Petempatan yang bercirikan Bandar yang dirancang dan dibangunkan di kawasan luar Bandar. Bandar baru Selayang.Perbandaran awal ( Abad ke-15 ) b.Perkembangan Bandar di Malaysia a.

Masalah sosial 5.Berlaku menerusi proses rebakan Bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir Bandar atau subbandar itu sendiri hingga sempadan sesebuak Bandar bercantum dengan sempadan Bandar yang lain yang berdekatan. Manila dengan Quezon City dan Bangkok dengan Thonburi.Pencemaran baud an bunyi 10.Konurbasi Bandar a.Bandar Baru d.Letakan bandar yang berhampiran .Bandar Primat b.Kemudahan asas 5.Pemusatan fungsi Bandar 3.Konurbasi Bandar 5.Masalah yang timbul dalam bandar raya primat 1.Pencemaran udara 8.Bandar Primat a.Faktor-faktor Pembentukan Bandar Primat 1.Faktor-faktor konurbasi Bandar 1. Contoh Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya.Megalopolis g.Persaingan.Maksud Bandar Primat b.Perumahan 2.Metropolis f.Subbandar e.Bandar Satelit c.Sejarah perbandaran 4.Kekurangan peluang pekerjaan 4.Migrasi c.Pencemaran air 9. pengangguran dan kemiskinan bandar 3.Kekurangan kemudahan asas 6.Faktor demografi 6.Kesesakan lalulintas 7.Tumpuan pembangunan ekonomi 2.Peningkatan suhu mikro 6.Maksud konurbasi Bandar Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah Bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain. b.a.

(5 Markah) b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara.Menjelaskan kesan transformasi desa dan perbandaran terhadap penduduk dan ekonomi 2. Jakarta.Pertumbuhan penduduk Bandar yang pesat 5.Dasar kerajaan Contoh Soalan a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?.Perkembangan perindustrian 4. Ekonomi bandar tidak mampu menyerap lebihan penduduk yang terlalu ramai akibat migrasi masuk. Masalah di bandar-bandar utama: 1. (8 Markah) TEMA 3: TRASFORMASI DESA DAN PERBANDARAN TAJUK Kesan Tranformasi Desa Dan Perbandaran SUB TAJUK Kesan Perbandaran Terhadap Penduduk Dan Alam Sekitar HASIL PEMBELAJARAN Diakhir Pembelajaran pelajar akan dapat: 1. Antara masalah tersebut ialah: A. ( 12 Markah) c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi Bandar tersebut.2. Bandar-bandar utama di negara sedang membangun seperti Kuala Lumpur.Manila dan lain-lain telah dan sedang mengalami kadar urbanisasi yang pesat adalah disebabkan oleh migrasi masuk penduduk dari luar bandarnya.Kewujudan sistem pengangkutan yang baik dan cekap 3. sebagai buruh kasar atau mungkin terlibat dengan aktiviti . Masalah pengganguran dan kemiskinan bandar. kelayakan dan kemahiran yang ada pada migran. Justeru itu proses urbanisasi ini telah menimbulkan pelbagai masalah baik di bandar mahupun di desanya. Kebanyakan mereka berkerja dalam sektor informal. Peluang perkerjaan yang ada terhad untuk dipadankan dengan kelulusan. Sebahagian besar sektor ekonomi bandar bersifat semi profesional/profesional yang memerlukan kelulusan yang tinggi. Sedangkan migran yang masuk tidak memiliki kelayakan tersebut.Bangkok.Menjelaskan kesan transformasi desa dan perbandaran teradap alam sekitar ISI-ISI PEMBELAJARAN Kesan Pembandaran Terhadap Penduduk.

Kesannya saiz tanah menjadi semakin sempit dan harga tanah menjadi semakin mahal.ruang niaga. kepupusan dan kemerosotan sumber hutan serta pencemaran dan kerosakan sumber. Relatif dengan kos hidup yang tinggi di bandar menyebabkan migran-migran tidak mampu memiliki atau menyewa rumah yang kadar sewanya begitu tinggi. Justeru jalan penyelesaian terdekat ialah membina petempatan-petempatan haram di atas tanah rezab kerajaan/swasta seperti rezab bangunan.jaringan jalan raya dan lain-lain. Proses urbanisasi yang pesat akan mewujudkan persaingan guna tanah untuk petempatan. Oleh kerana kegiatan ekonomi migran hanya dalam sektor informal sahaja maka pendapatan yang diperolehinya adalah kecil. penyalahgunaan dadah dan lain-lain yang wujud akibat kadar pengganguran dan kemiskinan bandar yang tinggi.rezab jalan raya dan sebagainya. tidak mampu dimiliki oleh pekerja yang berpendapatan rendah – ini akan mewujudkan petempatan setinggan). rawatan sisa kumbahan yang tidak memuaskan. Sumber udara dan air juga boleh tercemar apabila penduduk. Kawasan perumahan baru akan dibuka yang melibatkan aktiviti penyahutanan. 2. sistem jalan bandar yang tidak dapat menampung aliran trafik secara relatifnya saiz jalan semakin sempit. pelacuran. sumber tanah juga rosak dengan pelbagai kejadian seperti hakisan tanah dan tanah runtuh.pelacuran.industri. Pertambahan penduduk bandar pula menambahkan permintaan terhadap petempatan. kemiskinan bandar akan berlaku. Selain daripada sumber hutan pupus dan musnah. kos hidup yang tinggi menyebabkan kualiti dan taraf hidup penduduk bandar menjadi rendah. 3. 4. sistem perparitan dan longkang yang tidak terurus. Apatah lagi kawasan bandar kekurangan rumah-rumah kos rendah. Meliputi masalah tekanan terhadap sumber tanah. rezab sungai. Kesan-kesan sosial yang dihadapi penduduk bandar seperti masalah kekurangan perumahan (nilai hartanah tinggi . resiko kemalangan dan .industri. Masalah ke atas sumber-sumber alam di bandar. Kesan kesesakan lalu lintas dan traffic jam. Urbanisasi seumpama ini digelar sebagai “Urbanisasi Palsu”. Petempatan haram ini dinamakan sebagai petempatan setinggan. bekalan air yang tidak bersih dan persekitaran tempat tinggal yang kotor serta sesak. Penyakit berjangkit ini mudah merebak kerana di kawasan setinggan tidak mempunyai sistem pembentungan yang sempurna. Justeru masalah pengganguran dalam bandar akan berlaku. Masalah persekitaran sosial bandar. 5. Berpunca daripada pertambahan kenderaan. serta mudah merebaknya penyakit berjangkit seperti denggi di lokasi-lokasi tertentu khususnya di kawasan setinggan yang sesak (slum area). Ini menyebabkan darjah ketersampaian menjadi rendah walaupun pada jarak yang dekat. Selain itu akibat tekanan hidup dan kos hidup yang tinggi di bandar maka mudah menularnya penyakit sosial seperti jenayah.kenderaan semakin bertambah sejajar dengan peningkatan kadar urbanisasi di bandar-bandar utama. Keadaan ini akan merugikan kos masa. Masalah perumahan yang akhirnya mewujudkan fenomena persetingganan. pergerakan penduduk bandar menjadi lambat dan mengambil masa yang lama untuk tiba ke destinasi seperti ke tempat kerja.

1 mikrometer boleh menembusi sistem penapisan pernafasan dan didepositkan di dalam paru-paru. Selain itu ketidakselesaan hidup di bandar juga dirasai khususnya di kawasan yang mengalami fenomena pulau haba dan banjir kilat. Kesan yang paling besar ialah ke atas sistem pernafasan.lain-lain lagi. Di Kuala Lumpur. kemudahan pendidikan tinggi.nemomia dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. kemudahan riadah dan sukan. Kesan-kesan positif -Kemudahan prasarana dan kemudahan bandar. Manakala fenomena pulau haba pula menyebabkan penduduk sentiasa kepanasan dan kerimasan. Dalam konteks pencemaran udara dan jerebu di kawasan bandar pula terdapat banyak kesan negatifnya ke atas kesihatan penduduk bandar. Migran yang datang dari luar bandar ini memiliki kelulusan dan kemahiran yang rendah untuk diserapkan dalam sektor ekonomi moden. Sebagai contoh fenomena banjir kilat banyak merosakkan harta benda dan memerlukan kos yang tinggi untuk mengatasinya. Kawasan bandar besar dan maju lazimnya terdapat kemudahan bandar yang cukup dan moden seperti pusat membeli belah. bau busuk dan lain-lain lagi. Ini kerana dianggarkan hampir 50% komponen jerebu yang terdiri daripada partikulat terampai yang bersaiz 0. Proses pembandaran yang pesat menyebabkan aliran migrasi penduduk terarah ke bandar berkenaan. sakit kerongkong. kemudahan hiburan dan sebagainya bagi menampung keperluan penduduk yang ramai . Kualiti hidup penduduk bandar terjejas. kemudahan pengangkutan awam canggih. Pulau Pinang dan Johor Baharu misalnya mengalami masalah kesesakan lalulintas yang amat teruk . Kesannya kemiskinan bandar akan bertambah. Pendapatan yang diperolehi adalah kecil dan tidak mencukupi untuk menampung kos hidup yang tinggi di bandar. Kesesakan lalulintas ini akan lebih ketara ketika pergerakan keluar masuk pekerja ke pejabat atau ke kilang mereka seperti pada sebelah pagi dan petang. Sistem Transit Aliran Ringan (LRT) dan juga ERL.01 hingga 0. Taraf kesihatan penduduk bandar terjejas akibat pertambahan pencemaran persekitaran seperti pencemaran udara. 6. Selain itu aliran migrasi yang terlalu ramai menyebabkan peluang pekerjaan yang wujud tidak sepadan dan tidak dapat menampung penawaran tenaga kerja yang ada. kemudahan hospital moden. 8. Justeru itu mereka hanya terlibat dalam sektor informal seperti buruh binaan dan penjaja. bau dan bunyi. MONORAIL. Jika ini berlaku kerosakan ke atas organ pernafasan akan terjadi dan amat berisiko tinggi bagi orang yang mengidap penyakit astma (lelah). Kualiti kesihatan penduduk akan terjejas dengan pendedahan kepada pelbagai penyakit kulit (akibat hujan asid). 7. Meningkatkan kadar pengganguran dan kemiskinan bandar. Di Kuala Lumpur kerajaan terpaksa memperkenalkan sistem pengangkutan awam yang moden dan canggih untuk mengatasi masalah ini seperti penggunaan KOMUTER. Kesan daripada fenomena ini ialah meningkatnya kadar pengganguran di bandar. penyakit mata dan lelah (akibat pencemaran udara). air.

itu. Suhu yang lebih tinggi atau cuaca yang lebih panas di bandar berbanding dengan pinggir bandar. Menara Petronas dan Midvalley Megamall akan mencantikkan lagi landskap bandar yang kelak boleh menjadi daya tarikan pelancong. Jadual: Keamatan Maksima Pulau Haba Waktu Malam Bagi Beberapa Buah Bandar di Malaysia 1973 . Kesan kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. Tetapi di bandar proses ini tidak berlaku.1983. Dengan adanya kemudahan – kemudahan ini kualiti hidup dan kesejahteraan penduduk akan meningkat. Kewujudan udara kering (dry air) di bandar berbanding dengan pinggirnya yang lebih lembab dan lebih nyaman. Kesan-kesan positif –Kepelbagai kegiatan ekonomi Kewujudan kepelbagaian kegiatan ekonomi bandar yang saling berantaian antara satu sama lain seperti sektor perindustrian. Selain itu kewujudan bangunan-bangunan besar seperti Suria KLCC. sektor perkhidmatan seperti bank. Sektor-sektor pekerjaan ini menawarkan gaji yang lumayan yang membolehkan penduduk memperolehi pendapatan yang tinggi yang seterusnya akan dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Kemerosotan Kualiti Alam Sekitar 2. Kesan terhadap persekitaran fizikal bandar akibat proses urbanisasi A. 9. pengangkutan sektor perniagaan secara besar-besaran telah membuka ruang kepada penduduk bandar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. . Sebaliknya haba bumi akan dihalang oleh bahan-bahan pencemar di udara yang kemudian memantulkan kembali tenaga tersebut ke bumi. hospitaliti. Kecerunan suhu adalah tinggi di pusat bandar kemudian semakin menurun menghala ke pinggirnya.Pinang Johor Baharu Kota Kinabalu PULAU HABA MAKSIMA (Darjah Celcius) 6 . Bangunanbangunan konkrit. Kelembapan udara yang rendah. PUSAT BANDAR Kuala Lumpur. b. 3.7 darjah celcius lebih tinggi 2 darjah celcius lebih tinggi 4 darjah celcius lebih tinggi 3 darjah celcius lebih tinggi 3 darjah celcius lebih tinggi a. Peningkatan terhadap suhu di pusat bandar sehingga beberapa darjah celcius melebihi daripada suhu sekitaran di pinggir bandarnya menghasilkan satu fenomena yang dikenali sebagai Pulau Haba.P/Jaya Bandar Baru Bangi Georgetown P. Kesannya tenaga haba terus berkitar pada ruang atmosfera bandar. Suhu adalah salah satu unsur utama yang mengalami perubahan akibat aktiviti manusia di bandar. Pembebasan haba dari bumi ini sepatutnya terus dilesapkan ke angkasa. medan letak kereta berbitumen merupakan bahan-bahan yang menggalakkan proses pengaliran dan simpanan haba pada siang hari sebagai haba pendam dan dibebaskan pada waktu malam bagi mengimbangi kehilangan haba di permukaan bumi. jalan-jalan berturap. 1.

e. Selain daripada itu suhu yang tinggi di bandar akan menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. Keadaan sedemikian telah menghalang proses susupan (infiltrasi) air hujan ke dalam tanah sebaliknya lebih cepat mengalir sebagai air larian permukaan.konkrit dan aspalt. Kekurangan litupan tumbuhan atau pokok-pokok peneduh yang mampu bertindak menyederhanakan suhu. Kehilangan air yang cepat berlaku adalah disebabkan oleh proses sejatan yang tinggi di bandar kesan pulau haba disamping luahan ke dalam sistem saliran seperti sungai dan terus ke laut. c. Dengan memiliki tenaga haba yang banyak. Kejadian ini dinamakan sebagai badai. d. Perubahan landskap yang ketara dari hutan semulajadi bertukar kepada “hutan batu”. 2. Bahangan matahari yang tersimpan di waktu siang akan dibebaskan di waktu malam. tar/bitumen. Ini menyebabkan angin yang lembab dari luar bandar bertiup masuk ke dalam bandar yang boleh menurunkan hujan yang lebat. Tempoh hayat sesuatu banjir kilat adalah begitu cepat iaitu antara beberapa jam hingga satu hari sahaja. d. Terdapat pelbagai sebab terjadinya pulau haba di bandar.gas-gas seperti sulfur. Kekerapan kejadian hujan perolakan yang lebih tinggi di bandar yang berpunca daripada kadar sejatan permukaan yang tinggi dari haba yang lebih banyak tersimpan di bandar. aspalt. ia tidak dapat menampung aliran air permukaan lalu mengalir-limpahkannya menyebabkan wujudnya fenomena banjir kilat. Perlepasan banyak tenaga haba di bandar yang berpunca dari sumber janakuasa kilang. Tambahan pula Lebih 50% permukaan bumi di bandar telah ditutupi dengan bitumen. Jika sistem perparitannya tidak cekap. industri dan sebagainya yang juga mampu memerangkap bahangan matahari. bahan-bahan pencemar udara dan sebagainya. Adanya banyak bahan atau sumber yang boleh menyerap dan menyimpan bahangan matahari sebagai haba pendam seperti bangunan konkrit. sumber kenderaan bergerak dan juga dari metabolisme badan manusia sendiri yang ramai tinggal di bandar.karbon monoksida.metana. karbon monoksida dan hidrokarbon-hidrokarbon daripada sumber-sumber kenderaan.c. Kesannya tiupan angin yang lebih kencang bertiup masuk dari luar ke pusat Bandar. Komposisi udara atau lapisan udara yang tebal diselimuti jerebu dan bahan pencemar(pollutions) khususnya dalam keadaan udara yang lebih kering di bandar. Perlepasan banyak gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida.Antaranya ialah: a. Ini mendorong terbentuknya awan yang akhirnya turun sebagai hujan. Partikel-partikel debu. kesan daripada pulau haba maka kadar sejatan dalam bandar adalah tinggi. Wujudnya tekanan udara yang rendah akibat suhu yang tinggi di pusat Bandar. Fenomena Banjir Kilat dan Hujan Asid. Selain daripada itu perubahan terhadap unsur hujan di dalam bandar juga melibatkan kualiti air hujan itu sendiri.nitrogen dan lain-lain yang dibebaskan dari kenderaan . b.

Di dalam kes runtuhan Highland Tower di Hulu Kelang pada 11 Disember 1993. manik-manik hujan tersebut akan turun sebagai Hujan Asid. Tegasan ini dikenali sebagai Tegasan Ricih. Aktiviti penyahutanan untuk pembinaan tapak bandar-bandar satelit secara langsung memusnahkan ekosistem yang sedia ada samada ekosistem hutan mahupun ekosistem akuatik seperti sungai dan paya. kakisan kepada monumen-monumen bersejarah juga boleh memudaratkan kesihatan manusia. aktiviti tanah runtuh di kawasan cerun berkenaan tidak dapat dielakkan lagi. Kawasan hutan selama ini menjadi habitat. Puluhan hingga ratusan ribu tan metrik simen.Tegasan ricih boleh meningkat kerana lampauan beban boleh menyebabkan tekanan air liang pada tanah liat bertambah. tanah runtuh dan tanah mendap Berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. . Hujan asid akan melunturkan warna bangunan. bahu-bahu bukit yang telah di tarah dan dipotong atau di lereng-lereng bukit yang telah di teres dan diratakan untuk didirikan kondominium dan lain-lain. Proses ini akan merendahkan kekuatan cerun dan seterusnya menyebabkan cerun di depan bangunan Highland Towers mengelangsar manakala cerun belakangnya menolak bangunan berkenaan.konkrit. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. 3. maka bangunan Highland Towers menjadi tidak seimbang dan akhirnya runtuh tersungkur secara tiba-tiba memerangkap puluhan nyawa di dalamnya.besi cerucuk dan batu bata serta bahan domestik yang lain telah meningkatkan tegasan ricih sesebuah cerun kerana ia boleh menyebabkan lampauan beban berlaku di atas cerun terbabit. tegasan ricih terjadi akibat lampauan berat beban di atas permukaan cerun.tolakan dan graviti bertindak pada masa yang sama. Dengan adanya daya tarikan. Di Malaysia fenomena tanah runtuh yang paling dasyat ialah yang pernah berlaku dalam Tragedi Runtuhan Kondominium Highland Tower. Kemusnahan ekosistem dan kepelbagaian biologi. Pembinaan bangunan tinggi di lereng-lereng bukit akan menyebabkan wujudnya peningkatan beban di atas permukaan cerun berkenaan berbanding dengan keadaan asalnya.dan perindustrian pula bertindak sebagai nukleus kondensasi untuk menarik wap-wap air ke arahnya membentuk manik-manik hujan yang mengandungi asid seperti asid sulfurik dan juga asid nitrit. Pemotongan lereng dan kaki bukit pula akan meningkatkan tegasan pada jisim batuan atau regolith di atas permukaan cerun tersebut. Masalah hakisan tanah. Peningkatan tegasan ricih boleh menyebabkan keseimbangan cerun terganggu. Kuala Lumpur. Jika proses kondensasi ini mencapai ke tahap tepu. 4. Runtuhan ialah pergerakan regolith yang berlaku di cerun-cerun yang sangat curam dan adakalanya tegak (90 darjah) seperti di tebing-tebing tinggi. Seperti aktiviti peneresan. Apabila cerun menjadi tidak stabil.

Partikel-partikel ini boleh menyerak dan menyerap cahaya matahari. air bawah tanah. Meliputi pencemaran sungai. sisa kumbahan dan juga sisa kilang yang menjejaskan kualiti air bersih dari sungai. Masalah pencemaran udara dan jerebu. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk bandar serta pertambahan kawasan-kawasan perindustrian. Apabila ia ditebang kepelbagaian biologinya akan turut musnah.membekalkan sumber makanan kepada pelbagai spesis fauna dan flora. Pencemaran Alam Sekitar 1. kawasan pelupusan sampah yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Partikel terampai (Partikulat) ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering (Dry Air) dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera sesuatu kawasan.zarah. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator .habuk. Proses penyerakan dan penyerapan cahaya matahari oleh partikulat-partikulat terampai ini dinamakan sebagai “Serakan Mie (Mie Scattering)” dan ianya boleh mengurangkan jarak penglihatan. air hujan/hujan asid dan lain-lain yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dari penduduk bandar. lantas menyebabkan keadaan sekelilingnya menjadi kabur dan kurang jelas. Misalnya oleh partikulatpartikulat seperti debu halus. tasik. Daripada sudut sains alam sekitar. muara/pelabuhan.kolam dan takungan semulajadi. habuk gergaji dan simen. Partikulat terampai boleh terdiri daripada pelbagai jenis umpamanya debu halus . Manakala Jerebu (Haze) pula boleh ditakrifkan sebagai “Partikel-partikel terampai di atmosfera dalam kepekatan yang tinggi.kualiti dan sifat atmosfera tersebut dan akhirnya boleh memberikan kesan negatif kepada persekitaran fizikal sesuatu kawasan khususnya di bandar. partikulat terampai ini dikenali sebagai PM10 (disebut PM ten). B. 2. bahan berbau. Masalah pencemaran air.asap pembakaran terbuka dari kawasan pelupusan sampah. Pencemaran udara berlaku dengan kehadiran satu atau lebih daripada bahan cemar (Pollutions) seperti gas-gas.asap dan habuk. Partikulat terampai ini adalah zarah-zarah pepejal yang amat halus dan ringan sifatnya bersaiz kurang daripada 10 mikrometer serta boleh terapung dalam udara dalam tempoh waktu yang lama. asap kenderaan dan lain-lain yang menjadi penyumbang utama kepada masalah jerebu. Paya-paya yang ditimbus serta sungai-sungai yang tercemar akibat kelodak dan lumpur pula boleh memusnahkan rantaian makanan hidupan akuatik.debu dan sebagainya di dalam atmosfera yang mana ia boleh mengubah kuantiti.

Pencemaran sisa toksik. Sisa-sisa toksik ditanam didalam tanah menyebabkan sumber tanih musnah. kandungan Pepejal Terampai (SS).seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD). Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. Peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan adalah relatf dengan pembuangan sampah. (15 Markah) . Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. . Pencemaran sampah sarap Berlaku akibat jumlah penduduk yang meningkat yang membuang sampah merata-rata. Contoh-Contoh pencemaran sumber air yang serius di kawasan bandar ialah seperti kes pencemaran Sungai Gombak dan Sungai Kelang di bandaraya Kuala Lumpur dan Sungai Pinang di George Town. Bincangkan pernyataan ini. Pulau Pinang. kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 . 3. 6. kandungan bakteria Escherichia Coli (E. 5. ( 10 Markah) b) Kadar pembandaran yang pesat dialami oleh negara-negara sedang membangun pada masa kini menimbulkan pelbagai kesan positif dan negatif. Ini Menyebabkan tanih hilanh kesuburan. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. Coli). Pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Pencemaran Tanih Pencemaran tanih berlaku akibat proses larut resap sisa-sisa toksik dan bahan –bahan buangan oleh tanih menyebabkan kesburan tahih terjejas. Pencemaran berlaku akibat pembuangan sisa-sisa toksik daripada kilang-kilang tanpa melalui proses rawatan atau dibuang ditempat yang tidak sepatutnya. CONTOH SOALAN a) Mengapakah kadar pembandaran yang dialami oleh negara-negara sedang membangun pada masa kini lebih pesat berbanding dengan negara-negara maju. 4.N).

Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu . Graf garis ialah garisan yang menyambungkan titik-titik (poin) di atas kertas graf yang mengandungi paksi X dan paksi Y. Terdapat pelbagai jenis graf garis iaitu graf garis mudah.TEMA 3: TRASFORMASI DESA DAN PERBANDARAN TAJUK Kemahiran Amali SUB TAJUK Membina Dan Mentafsir Peta Kloroplet HASIL PEMBELAJARAN Diakhir pembelajaran. graf garis majmuk dan juga graf garis banyak. Mentafsir pola atau corak peta kloroplet ISI-ISI PEMBELAJARAN A. Di peringkat ini graf garis yang hendak dibina ialah graf garis banyak (poligraf). Membina Graf Garis. Langkah 2: Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. Membina peta kloroplet dengan baik 2. pelajar akan dapat: 1. Gerak kerja Membina Graf Garis (Poligraf): Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima.

skala dan petunjuk. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas graf. Menganalisis dan mentafsir Graf Garis.7 106. Paksi X mewakili tahun manakala paksi Y mewakili nilai. Langkah 3: Sediakan paksi X dan paksi Y di atas kertas graf.1 297.2025 (unit: Juta orang) Benua 1950 Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 32.5 441.9 758.9 167.9 325. Oleh sebab itu bagi nilai yang pertama di atas paksi Y iaitu 0 dan tahun yang pertama di atas paksi Y mestilah bermula di persilangan paksi X dan Y tersebut) Langkah 5: Lengkapkan graf anda dengan tajuk.2 494.5 206.9 2025 (Anggaran ) 957.9 67.besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf garis yang dilukis itu.8 927.6 a) Berdasarkan jadual 1.9 1970 81. Penandaan nilai mestilah bermula di atas paksi X. (Ingat – Plotan bagi graf garis mestilah bermula di atas Paksi X. . Langkah 4: Tandakan setiap nilai data yang terdapat dalam soalan.5 577. lukis sebuah graf garis untuk menunjukkan bilangan penduduk bandar bagi setiap benua antara tahun 1950 hingga 2025.0 Tahun 1990 228.1 230.8 289. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di hujung setiap garisan yang telah diplot itu). Sambungkan setiap nilai menjadi garisan-garisan.8 162. Lihat Contoh 1 di bawah: Contoh 1: Jadual 1 menunjukkan bilangan penduduk bandar mengikut benua-benua di dunia pada tahun 1950 hingga 2025 (anggaran) Jadual 1: Menunjukkan Bilangan Penduduk Bandar Mengikut Benua-Benua di Dunia pada tahun 1950 . tidak boleh sama sekali dijarakkan dari paksi X.9 662. Tandakan nilai bagi setiap 1 CM di atas paksi Y dan nyatakan unitnya dihujung paksi tersebut.8 2399.

jelaskan mengapa trend kadar urbanisasi yang dialami oleh benua yang terdiri daripada negara maju dan benua yang terdiri daripada negara sedang membangun adalah berbeza-beza.perindustrian. Terdapat empat jenis pola atau corak atau trend atau arah alir yang boleh dikenalpasti dari sesebuah graf garis. Pola atau trend peningkatan atau penurunan secara gradual (perlahanlahan) Pola atau trend yang stabil – konstan (garis lurus yang mendatar) Pola atau trend yang tidak stabil/tidak menentu – mengalami kenaikan dan penurunan dalam tempoh masa yang tertentu. Antaranya ialah: 2. Iaitu : v) vi) vii) viii) Pola atau trend peningkatan atau penurunan secara mendadak. Sebenarnya negara-negara dunia ke tiga khususnya negara-negara sedang membangun kini sedang mengalami pertambahan penduduk bandar yang pesat melebihi kadar purata pertambahan penduduk bandar sedunia.perkhidmatan. benua Asia. sebab-sebab mengapa pola tersebut bersifat demikian dan juga elemen kajian masa depan (KMD) seperti mencadangkan langkah. Pada keseluruhannya. benua Afrika dan Benua Amerika Latin menunjukkan trend peningkatan yang tinggi. tetapi agak sederhana dan trendnya tidak sepantas benua Asia mahupun Afrika. Trend pembandaran yang pesat di Asia dan Afrika disebabkan oleh beberapa faktor. Paling ketara sekali ialah benua Asia yang meningkat secara mendadak selepas tahun 1970 dikuti oleh benua Afrika selepas tahun 1990. Afrika dan Amerika Latin mengalami kadar pertambahan purata penduduk bandar lebih daripada 4% setahun berbanding dengan benua Eropah dan Amerika Utara yang hanya di sekitar 2% sahaja setahun. Benua Asia. Pembangunan ekonomi bandar yang pesat selepas tahun 1970. Justeru kita boleh merumuskan ke tiga-tiga benua ini mempunyai sumbangan terbesar dalam mempengaruhi kadar pembandaran di dunia masa kini.Menganalisis graf garis memerlukan kemahiran mengadunkan pengentahuan sedia ada dengan pola atau bentuk graf yang terhasil. Pelbagai sektor ekonomi moden seperti perniagaan. Benua Amerika Latin pula walaupun meningkat. Lihat contoh soalan pentafsiran di bawah: b) Berdasarkan graf yang anda lukis itu. Komponen penganalisisan dan pentafsiran merangkumi pola atau corak graf yang terhasil. Jawapannya: Trend Pembandaran di Negara Negara Sedang Membangun 1. meramalkan kesan jangka panjang dan sebagainya. .kewanga n dan lain-lain telah berkembang dengan begitu pesat di bandar sejajar dengan dasar kerajaan di negara-negara sedang membangun untuk memajukan negara masing-masing.

Era 1990-an menyaksikan banyak negara dunia ke tiga telah muncul sebagai Negara Industri Baru (NIC) seperti Korea Selatan. Kawasan desa mengalami tekanan penduduk.1945) membolehkan politik dunia menjadi stabil dalam jangka masa yang panjang. pembangunan bandar-bandar bersaiz sederhana dan bandar kecil difokuskan melalui penyelerakan industri dari pusat ke pinggir bandar atau ke wilayahwilayah yang kurang maju. Program pembandaran yang lebih sistematik dilaksanakan. Sektor pertanian tradisional tidak mampu menampung lebihan buruh di desa.gaji dan pendapatan yang lumayan. Justeru ini memberikan ruang dan peluang kepada kebanyakan negara melaksanakan polisi dan program pembandaran negara masing-masing ke arah pemodenan dan kemajuan sosio-ekonominya. 4.pakej perkerjaan dan kemudahan/insentif yang menarik. Telah dianggarkan sebelumnya pertambahan penduduk bandar akibat migrasi dari desa ialah antara 60% hingga 80%. Kemunculan negara-negara ini pastinya mempercepatkan lagi proses pembandaran di negaranya yang biasanya bergerak seiringan dengan proses perindustrian. pada masa yang sama sektor pertanian di desa terus mundur dan ketinggalan. Pada amnya selepas tahun 1970 dan khususnya era 1990-an pembangunan pembandaran tidak lagi menumpu kepada bandar-bandar utama sahaja. Ini menyebabkan trend pembandaran menjadi lebih pesat lagi.Sektor yang paling penting sekali ialah sektor perindustrian. Berlawanan dengan sektor ekonomi moden yang berkembang dengan pesat di bandar. Kemunduran Sektor Ekonomi Desa Khususnya Sektor Pertanian. Banyak negara dunia ke tiga sudah merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan dan peperangan. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . Tegasnya “dualisme ekonomi” yang ketara antara desa dengan bandar telah menggalakkan migrasi ke bandar yang menjadi penyebab utama mewujudkan trend pembandaran yang pesat dan mendadak di negara-negara dunia ke tiga. sumber-sumber pengeluaran yang ada semakin terhad dan tidak mencukupi untuk menampung keperluan penduduk. Ini kerana industri menawarkan peluang perkerjaan yang luas. Kesannya buruhburuh pertanian terpaksa berhijrah ke bandar demi mengejar keperluan dan kemewahan hidup. Ini bererti selebihnya bolehlah dikira . 5. Kestabilan Politik dan Ekonomi. 3. Taiwan dan juga Hong Kong. Di kebanyakan negara sedang membangun perpindahan penduduk dari desa ke bandar telah menyumbangkan 60% hingga 80% daripada jumlah pertambahan penduduk di bandar. saiz pertanian menjadi semakin sempit relatif dengan penduduk yang semakin bertambah. Faktor Demografi Pertambahan penduduk bandar juga dipengaruhi oleh faktor semulajadi yang berpunca daripada peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian penduduk dalam bandar itu sendiri. Justeru ia menjadi tarikan utama golongan muda di desa berhijrah ke bandar-bandar besar dan akhirnya menambahkan bilangan penduduk bandar dengan begitu cepat. Perkembangan pesat sektor industri terutama sekali di bandar-bandar besar telah mempercepatkan proses migrasi desa ke bandar. Oleh itu migrasi menjadi faktor terpenting menyumbangkan kepada proses pembandaran.

bandar-bandar utama (Melebihi 1 juta orang) yang menjadi tumpuan penduduk ialah seperti.sebagai berpunca daripada pertambahan semulajadi. Ke tiga. halangan agama dan adat yang masih kuat dipegang oleh migran-migran yang berhijrah ke bandar. Trend Pembandaran di Negara-Negara Maju. Proses pembandaran yang seumpama ini dinamakan sebagai “Pembandaran Palsu” (False Urbanization) dan ianya amat jelas sekali banyak berlaku di negara dunia ke tiga (negara sedang membangun).pembentungan dan juga alam sekitar bandar. Manakala penduduk yang terlalu menumpu ke bandar utama sahaja akan menyebabkan bandar utama menghadapi pelbagai masalah seperti setinggan. Brasilia dan Sao Paolo di Brazil. Addis Ababa di Habsyah. Lima di Peru. Ketiga-tiga sebab ini mempercepatkan lagi pertambahan penduduk bandar yang sedia ramai itu. pengganguran dan kemiskinan bandar. Caracas di Venuzuela dan lain-lain. Proses urbanisasi di negara-negara dunia ketiga juga memperlihatkan trend pembandaran yang memusat/menumpu kepada bandar-bandar utama sahaja. . Pertama. Dakar di Senegal dan sebagainya. amalan perkahwinan pada usia muda dikalangan penduduk bandar yang sebahagian besarnya berada dalam kumpulan umur subur yang ramai ( 15 hingga 44) tahun. kegagalan program kawalan penduduk khususnya perancangan keluarga akibat taraf pendidikan yang masih rendah. 7. Iaitu kewujudan sebuah sahaja bandar terbesar yang saiznya berpuluh-puluh kali ganda lebih besar berbanding dengan bandar ke dua dalam negara tersebut serta ia langsung tidak boleh ditandingi oleh bandar-bandar yang lain. masalah sosial. Mexico City di Mexico. Buenos Aires di Argentina. Jakarta di Indonesia. Di benua Amerika Selatan. Perkahwinan di usia muda akan meningkatkan aras kesuburan (fertiliti). Manakala di Benua Afrika pula bandar-bandar seperti Cape Town dan Johanesberg di Afrika Selatan. Trend pembandaran yang memusat ke sebuah bandar utama sahaja dalam sesebuah negara itu akhirnya akan mewujudkan “Bandaraya Primat”. Menjelang tahun 2000 hampir 63% daripada jumlah penduduk bandar di negaranegara sedang membangun tinggal di bandar-bandar utamanya. pencemaran. bertambahnya kemajuan taraf kesihatan dan teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya seterusnya dapat mengurangkan resiko kematian bayi (meningkatkan kadar kelahiran sekaligus mengurangkan kadar kematian) disamping meningkatkan jangka hayat penduduk bandar. Manila di Filipina dan Mexico City di Mexico. Penumpuan penduduk di bandar-bandar utama yang melebihi 1 juta orang adalah ketara sekali. sekaligus meningkatkan kelahiran. 6. Di Asia Tenggara bandar-bandar seperti Bangkok di Thailand. Ada tiga sebab penting mengapa kadar pertumbuhan penduduk semulajadi di bandar-bandar negara-negara dunia ke tiga lebih pesat berbanding dengan negara maju. Kinshaha dan Luanda di Anggola. Manila di Filipina dan lain-lain. Ke dua. Kuala Lumpur di Malaysia. Kewujudan bandaraya primat menunjukkan pembangunan yang dialami oleh negara berkenaan adalah tidak seimbang/tidak menyeluruh. Misalnya Bangkok di Thailand.

organisasi dan kehidupan masyarakat Eropah pada masa itu ke arah kehidupan moden.0% setahun. Perbezaan masa hampir satu abad ini menyebabkan negara-negara dunia ke tiga begitu jauh tertinggal. Misalnya negara-negara seperti United Kingdom. revolusi industri telah menukarkan budaya. Misalnya kadar pertumbuhan tahunan penduduk bandar di Kanada hanyalah 2. Pengaruh Revolusi Industri. Misalnya di United Kingdom kadar pertumbuhan penduduk tahunan bandarnya antara tahun 1993 hingga 1997 ialah antara 0.0% setahun. Kepesatan urbanisasi di Eropah yang berlaku 100 tahun yang lalu sememangnya disebabkan oleh pengaruh revolusi industri. Misalnya Paris. Stuttgart-Frankfurt dan lain-lain lagi. Manchester-Liverpool.0 % setahun berbanding dengan negara-negara di benua Asia dan Afrika yang melebihi 2. . Sejajar dengan kadar pertumbuhan penduduk semulajadi negara-negara maju yang perlahan maka pertumbuhan penduduk di dalam bandar-bandarnya juga adalah perlahan sahaja. Akhirnya pusat-pusat perindustrian tersebut muncul sebagai bandar-bandar industri yang besar. Perancis. negara maju diwakili oleh Benua Eropah dan Benua Amerika Utara.9% hingga 1. Kepesatan urbanisasi di Asia pada masa kini telahpun berlaku di Eropah 100 tahun yang lalu. Negara-negara maju khususnya di benua Eropah dan Amerika Utara mengalami sejarah dan proses pembandaran yang lebih awal berbanding dengan benua Asia.5% setahun manakala di United Kingdom = 0.Louis. Migrasi beramai-ramai meninggalkan desa menuju ke pusat-pusat perindustrian baru yang menawarkan pelbagai peluang perkerjaan.3% hingga 0. 3.Berdasarkan jadual yang diberi.4 % di Amerika Syarikat pula ialah antara 0.Afrika dan juga Amerika Latin. Terdapat pelbagai sebab mengapa kadar pertumbuhan penduduk bandar-bandar negara maju adalah rendah. Jadi perkembangan urbanisasi di bandar-bandar ini sudahpun tepu/maksima. di Amerika Syarikat = 1. Detroit.Boston dan New York. London. Colonge.5% setahun. Benelux-Ruhr. Faktor Pertumbuhan Penduduk Semulajadi Bandar Negara-Negara Maju. Perkembangan perindustrian yang begitu pesat akhirnya mencantumkan bandar-bandar industri di Amerika Syarikat membentuk bandar megalopolis yang pertama di dunia yang menganjur dari Boston ke Washington yang mempunyai jumlah penduduk melebihi 40 juta orang. Pertama berkait dengan peningkatan taraf pendidikan dan sosio-ekonomi penduduk yang menyebabkan . Antaranya ialah: 1. Proses pembandaran yang pesat di Eropah bermula sejak Revolusi Perindustrian lagi (awal abad ke 19) sedangkan benua-benua lain khususnya Asia di penghujung abad ke 19. Trend pembandaran di kedua-dua benua ini memperlihatkan peningkatan yang perlahan (gradual) atau stabil. Di Amerika Syarikat pula kawasan-kawasan seperti Chicago. Ada beberapa sebab mengapa trend pembandaran di negara-negara maju pada masa kini adalah perlahan. Proses pembandaran pada masa kini berlaku tetapi kadarnya sedikit/perlahan sahaja. St. Justeru tidak hairanlah jika negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat mengalami trend yang perlahan pada masa kini kerana proses urbanisasinya sudah hampir maksima. Amerika Syarikat dan Kanada mempunyai jumlah penduduk yang tinggal di bandar antara 70% hingga 80% daripada jumlah keseluruhan penduduknya. Oleh itu tidak hairanlah jika pada masa kini trend pertumbuhannya menjadi perlahan. Seperti apa yang berlaku di Asia pada masa kini. 2.

Selain daripada pertumbuhan penduduk bandar yang perlahan. Misalnya jika data itu melibatkan perubahan (angka positif dan negatif) maka graf bar yang sesuai dibina ialah graf bar cermin. graf bar kompaun dan juga graf bar cermin. Trend penyebaran keluar urbanisasi dari pusat ke pinggir ini membolehkan pembangunan di negara-negara maju lebih seimbang sifatnya berbanding dengan negara sedang membangun. di sebelah atasnya paksi Y yang bernilai positif manakala di sebelah bawahnya ialah paksi Y yang bernilai negatif. Bandar-bandar utama sebenarnya sudahpun tepu malah sesetengahnya membentuk megalopolis. Justeru itu mereka mengamalkan saiz keluarga kecil di samping amalan perkahwinan lewat yang sudah tentunya mengurangkan aras kesuburan (fertiliti). Membina Graf Bar. Graf bar komponen atau graf bar majmuk mempunyai turus yang bertingkat-tingkat manakala graf bar kompaun mempunyai turus yang berbaris-baris. Konsep: Graf bar atau graf palang ialah graf yang mempunyai turus-turus secara menegak. Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. Pada amnya graf bar terdiri daripada tiga jenis iaitu graf bar komponen. Penandaan nilai mestilah dijarakkan dari paksi Y (sebaik-baiknya berjarak 1 CM). Seterusnya buat plotan . Paksi X berada di tengah graf. Justeru proses urbnanisasi tersebar ke bandarbandar sederhana dan bandar kecil di dalam negara tersebut. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf bar yang dilukis itu. trend urbanisasi di negara-negara maju juga berbeza dengan negara sedang membangun daripada segi arah aliran pembandaran. Tandakan nilai bagi setiap 1 CM di atas paksi Y dan nyatakan unitnya dihujung paksi tersebut. Gerakerja Membina Graf Bar: Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan baca soalan dengan teliti. bar komponen atau graf bar cermin. Langkah 3: Sediakan paksi X dan paksi Y di atas kertas graf. Nikmat pembandaran juga dirasai oleh kawasan-kawasan pedalaman. Jika di negara sedang membangun pola pembandaran yang memusat ke bandar-bandar utama tetapi di negara maju pola penyebaran pembandaran dari pusat ke pinggir berlaku.program perancangan keluarga berjaya dilaksanakan. Kesannya pertambahan penduduk di dalam bandar-bandar di negara maju adalah sedikit sahaja. Langkah 2: Kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima dalam data tersebut. Langkah 4: Tandakan setiap nilai data yang terdapat dalam soalan. Paksi X mewakili tahun/elemen/unsur manakala paksi Y mewakili nilai. Kenalpastikan kaedah graf bar yang hendak dibina samada bar kompaun. Kedua. 4. Graf bar cermin pula mempunyai nilai paksi tegak yang positif dan negatif. Ini sudah tentu memperlahankan kadar urbanisasinya. perubahan sikap dan status quo masyarakat maju yang lebih mementingkan kerjaya serta kebebasan.

Kuala Lumpur MALAYSIA Jumlah Penduduk (orang) 2.263.900 23.900 849.613 (a) Dengan menggunakan jadual 2.000 230.259.269 300.800 1.200 1.287.130.Per. kirakan peratus penduduk bandar di setiap negeri Semenanjung Malaysia pada tahun 2000 dan tunjukkan peratus penduduk bandar tersebut melalui sebuah graf bar yang sesuai. (Ingat – Plotan bagi graf bar mestilah dijarakkan antara satu bar dengan bar yang lain.190.561. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk di tulis di ruang bawah graf bar).411 946.648 445.507 577.700 1.100 1.563 685.731.295 874. skala dan petunjuk. Jika graf garis perlu rapat dan bermula di atas paksi Y manakala plotan bar mesti renggang dari paksi Y dan renggang antara bar-bar yang dibina) Langkah 5: Lengkapkan graf anda dengan tajuk.624. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas graf.806 6. Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Selangor Terengganu Wil. Lihat Contoh 2 di bawah: Contoh 2: Jadual 2 menunjukkan jumlah penduduk mengikut negeri dan jumlah penduduk luar bandar bagi setiap negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2000.064.263 175.400 3.500 1.423. .057 348.934 929.600 Jumlah Penduduk Luar Bandar (orang) 1.500 598.800 1.100 2.319. Jadual 2: Jumlah Penduduk mengikut negeri dan Jumlah Penduduk Luar Bandar bagi setiap negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2000. Oleh sebab itu plotan bar adalah berlawanan dengan plotan graf garis.605.860 149.bar atau turus mengikut nilai-nilai data yang terdapat dalam soalan.

506 444. Penduduk Bandar x 100% Jumlah Penduduk % Penduduk Bandar 56.437 1. Penduduk – Jum.293 486.7% 67.4% 49.Pinang Selangor Terengganu WP.294 1.Sembilan Pahang Perak Perlis P.900 Peratus Penduduk Bandar = Jum.3% 86. Menganalisis dan mentafsir Graf Bar.537 1.140 81.540.231 298.Jadual Menunjukkan Pengiraan Peratus Penduduk Bandar bagi setiap negeri di Semenanjung Malaysia Negeri Jumlah Penduduk Bandar = (Jum.789 615.566 675.L.K.939.7% 100% Johor Kedah Kelantan Melaka N.252 404.343 2.4% 42. .1% 39.8% 35.4% 45.6% 33.084. Penduduk Luar Bandar) Penduduk Bandar (Orang) 1.444.423.1% 89.8% 47.

Komposisi umur ini adalah subur dan cenderung meningkatkan kelahiran.pusat-pusat perkhidmatan telah sedia wujud. Tumpuan sektor ekonomi moden seperti industri. 2. kemudahan reakreasi dan hiburan . Di peringkat ini calon mestilah berupaya mengadunkan pengentahuan yang dimilikinya dengan kemahiran amali yang dibuat. ( b) Berdasarkan graf yang telah anda lukis itu.Sepertimana graf garis. Ini mendorong kemasukan pelaburan pertambahan industri dan perkhidmatan dan seterusnya mempercepatkan kadar pembandaran yang telah sedia . Kumpulan umur muda adalah penghijrah utama dan menetap di bandar-bandar besar pantai barat semenanjung. Negeri-negeri di pantai barat lebih awal mengalami proses pembandaran moden semenjak zaman penjajah lagi. Disokong dengan faktor-faktor peningkatan taraf hidup/pendapatan yang lebih tinggi dan mampu menampung saiz keluarga yang lebih besar serta adanya kemudahan perubatan yang lebih baik dll yang mendorong kepada pertambahan penduduk bandar. Peningkatan kadar kelahiran di bandar. jelaskan mengapakah kadar pembandaran yang dialami oleh negeri-negeri pantai barat semenanjung lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri di pantai timurnya. graf bar juga perlu dianalisis dan ditafsirkan daripada segi polanya. sebab-sebab.meningkatkan kadar pembandaran (jumlah penduduk badar). kesan serta cadangan mengatasi hasil daripada sesuatu bentuk bar yang terhasil. Meliputi Institusi pendidian tinggi. Justeru itu kemudahan asas.penduduk bandar terus bertambah/kadar pembandaran meningkat dengan cepat.perkhidmatan dan perniagaan adalah di bandar-bandar besar di sebelah pantai barat semenanjung. kemudahan perumahan dan kemudahan asas yang menjadi tarikan penduduk dari negeri-negeri lain . Faktor sejarah pembandaran.jaringan pengangkutan. 3. kemudahan perhubungan. 4. Lihat contoh soalan analisis di bawah. Misalnya tumpuan industri di bandar-bandar besar telah mencipta banyak peluang pekerjaan dan seterusnya menggalakkan migrasi masuk . Adanya kemudahan pendidikan dan kemudahan sosial yang lebih baik di sebelah pantai barat. Sebab-sebab kadar pembandaran di negeri-negeri pantai barat semenanjung lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri pantai timur: 1.

Masa 2 Waktu ( 80 minit) Hasil Pembelajaran Setelah selesai mempelajari sub tajuk ini pelajar akan dapat: Aras 1: • Menyatakan maksud globalisasi ekonomi.1 Saling Kebergantungan Antara Kawasan. Sub Tajuk 4. . Tajuk Globalisasi Ekonomi. Aras 2: • Menghuraikan aspek saling bergantung antara kawasan/negara.TEMA 4 : GLOBALISASI SERANTAU Tema EKONOMI DAN KERJASAMA Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau. Aras 3: • Menjelaskan sebab perlunya bekerjasama antara kawasan/negara.

Langkah 2: (Diskusi Pelajar – 20 Minit ) . liberalisasi ekonomi dan deregulasi ekonomi. b) Guru menjelaskan tiga konsep penting – globalisasi ekonomi.penghapusan skim keutamaan dagangan (PTA).penghapusan sekatan tarif. penghapusan dasar kawalan modal berpilih dll. penghapusan subsidi. (Iaitu dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodalpemodal asing memasuki seterusnya menguasai pasaran dan ekonomi sesebuah negara tanpa batas. Globalisasi ekonomi ialah satu proses dimana sempadan ekonomi negara-negara di dunia kini semakin runtuh dan seluruh dunia (globe) kini menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan cepat. Sisipan Konsep a) Globalisasi Ekonomi. Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas ) c) Deregulasi Ekonomi. Konsep Dunia tanpa smpadan.pantas dan rapat ) b) Liberalisasi Ekonomi. Iaitu dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah negara yang selama ini menghalang aktiviti perdagangan seperti penghapusan dasar perlindungan. menganalisis dan mentafsir graf bar cermin berasaskan data imbangan perdagangan. mudah . Isi-Isi Pembelajaran (a) Aspek saling kebergantungan antara kawasan: (i) Pelaburan (ii) Teknologi (iii) Pengeluaran (iv) Pasaran (v) Bekalan buruh (b) Sebab-sebab perlunya kerjasama antara kawasan/negara: (i) Kecekapan ekonomi (ii) Daya saing (iii) Pengkhususan (iv) Penyertaan dalam ekonomi dunia Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 1: ( Penerangan guru – 10 Minit ) a) Guru Memperkenalkan tajuk dan kandungan pembelajaran yang meliputi isi-isi pembelajaran di atas.• Kemahiran Amali : Membina.

Pelajar diagehkan kepada beberapa kumpulan untuk membincangkan dua aspek berikut: ix) x) Saling kebergantungan antara negara/kawasan daripada segi pelaburan. ii) Guru bersama dengan kumpulan pelajar lain membuat pembetulan dan penambahbaikan terhadap hasil pembentangan. Contoh Soalan Yang relevan Jadual 1 di bawah menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. daya saing. Mengira imbangan perdagangan (Defisit dan Infisit) Melukis graf bar cermin. (Nota: Perbincangan mestilah berasaskan prinsip: FHC – Fakta diikuti oleh Huraian dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang spesifik) Langkah 3 (Pembentangan Hasil Perbincangan – 20 Minit) Pembentangan hasil perbincangan dan penambahbaikan. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Eksport RM: Juta Import . i) Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Jadual 1: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. Sebab-sebab perlunya bekerjasama antara negara/kawasan daripada segi: kecekapan ekonomi.pasaran dan bekalan buruh. Meramalkan kesan jangka panjang sebagai satu kajian masa depan (KMD) Langkah 5 ( Rumusan Hasil Pembelajaran – 5 minit) Guru merumuskan setiap langkah pembelajaran di atas dan menyatakan kecapaian objektifnya.teknologi.pengkhususan dan penyertaan dalam ekonomi dunia. Langkah 4 ( Mentafsir dan Menganalisis Data Import – Eksport Malaysia mengikut kumpulan negara – 30 Minit) a) Guru mengedarkan data perdagangan luar Malaysia mengikut kumpulan negara dan pelajar dibantu untuk: i) ii) iii) iv) v) Mengenalpasti pola dan aliran perdagangan.pengeluaran. Menganalisis sebab.

1 19.0 1. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.7 3. a) Berdasarkan jadual 1 di atas. [10 Markah] c) Jelaskan mengapa Malaysia perlu berkerjasama dengan negara-negara serantau.414.635.988. [ 9 Markah] Penilaian Jawapan a) Mengira imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.8 .1 213.019.6 .236.8 7.398.9 47.559. 1 1 1 1 1 1 MAX 6 Markah .5 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia.576.9 12.978.4.838.581. [6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.9 3.909.203.Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH 3.3 403.703.5 13.2 3.5 44.1 4.923.0 5.2 2. [ 6 Markah ] Formula Mengira Imbangan Perdagangan (EKSPORT ▬ IMPORT) Pemarkahan: Negara Asia Pasifik Terpilih Imbangan Perdagangan (EKSPORT ▬ IMPORT) (RM: Juta) Markah Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China Pemarkahan: 205.4 1 Negara = 1 Markah.724.422.9 18.

pertanian. (4) Memperolehi keuntungan daripada segi perkongsian pelaburan modal/kewangan menerusi perlaksanaan konsep dan kaedah pelaburan silang (cross invesment) serta pelaburan bersama. (3) Memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi . . Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 MAX 10 c) Jelaskan mengapa Malaysia perlu berkerjasama dengan negara-negara serantau. Hal ini dicapai menerusi Perjanjian Keutamaan Perdagangan (PTA).pengangkutan. Misalnya perdagangan intra-ASEAN. perhutanan. R & D dan inovasi baru dalam pelbagai bidang. Contohnya di dalam AFTA.b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. (2) Memperolehi keuntungan daripada segi perluasan saiz pasaran. peningkatan kuasa beli yang menyebabkan barangan dan perkhidmatan boleh dijual ke serata negara. Kesan-kesan positif perluasan pasaran diperoleh melalui pertambahan penduduk. perindustrian. [9 Markah] Sebab-sebab Malaysia perlu bekerjasama dengan negara-negara serantau ialah untuk: (1) Memperolehi keuntungan dalam konteks meningkatkan aliran perdagangan antara negara. tenaga. (5) Memperolehi keuntungan daripada keadaan saling melengkapi (Complementary) khususnya dalam konteks pengkhususan pengeluaran barangan industri pembuatan dan perkhidmatan serta sumber dan tenaga.telekomunikasi. kewangan dan lain-lain. [10 Markah] Melukis Graf Bar Cermin Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah).

kawal selia/pengawasan dan pemuliharaan jika berlaku kes-kes pembuangan enap cemar oleh kapal-kapal dagang yang melalui selat Melaka. Statistics. Indonesia dan singapura menjaga perairan Selat Melaka. 2. (7) Keuntungan dalam konteks penjagaan alam sekitar secara bersama khususnya dalam menangani permasalahan alam sekitar. Di ukur berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran dalam gerakerja pelajar.my) . Petaling Jaya.(6) Memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan kepakaran. Teks Pra U Geografi Manusia STPM. Penglibatan Malaysia dalam AFTA. 366 – 375. Rujukan Khusus 1. Maklumat boleh diakses dari laman web berikut: (http:/www.s. Rusly Musa dan Nurashikin Abdullah. m.gov. (Pemarkahan: Mana-mana 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah) Refleksi. Tugasan Pelajar : Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ICT – Mengakses maklumat berkaitan dengan perdagangan luar Malaysia meliputi: i) ii) Kawasan pasaran baru. Import dan Eksport Malaysia Mengikut Sektor Ekonomi. Jabatan Statistik Malaysia. rondaan. Perangkaan Malaysia. Justeru ke tiga-tiga negara menjalankan usaha bersama membuat pengesanan. Bab 13 – Interaksi Antara Kawasan. 2005. EAEC dan Segitiga Pertumbuhan. APEC. Penerbit:Pearson dan Longman. Kekurangan buruh dan tenaga pakar dalam Malaysia boleh di tampung oleh lebihan buruh dari negara lain. Selain itu di atas semangat ASEAN semua negara telah membantu Indonesia menangani masalah jerebu yang berlaku pada tahun 1997 dan 2005. Sebagai contoh adalah menjadi tanggungjawab bersama antara Malaysia.

sedang dan akan dilaksanakan di bawah segitiga pertumbuhan ASEAN Aras 3: • Membincangkan kepentingan dan masalah dalam segitiga pertumbuhan ASEAN .Tema Kerjasama serantau: Tajuk Kerjasama serantau ASEAN Sub Tajuk 4.2 Pertumbuhan segitiga ASEAN Masa 2 Waktu ( 80 minit) Hasil Pembelajaran Setelah selesai mempelajari sub tajuk ini pelajar akan dapat: Aras 1: • Mengenalpasti kawasan pertumbuhan segitiga ASEAN Aras 2: • Menyatakan aktiviti ekonomi yang telah.

4. 3. Singapura – Growth Triangle 2. IMT-GT (Indonesia. Teras kerjasama ini ialah saling memperolehi keuntungan apabila negara-negara yang berjiran saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain untuk memajukan kawasan yang telah dipilih. Thailand – Growth Triangle 3. Malaysia. projek-projek yang telah dikenalpasti untuk dimajukan maka modalnya akan dikongsi bersama-sama oleh pihak swasta dari ketigatiga negara yang terbabit mengikut ekuiti yang dipersetujui. Filipina) b) Mengenalpasti Rancangan Pembangunan Ekonomi Yang Telah. Manakala konsep pelaburan silang pula menggalakkan pihak swasta dari sesebuah negara melabur di kawasan negara lain dalam segi tiga pertumbuhan tersebut. Segitiga pertumbuhan merupakan lanjutan daripada kerjasama serantau ASEAN. Malaysia. Malaysia. Pembangunan sektor pelancongan Pembangunan Sektor Pengangkutan Pembangunan Sektor Pembandaran: Pembangunan Sektor Perkhidmatan tertier Pembangunan Sektor Telekomunikasi Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan Pembangunan Sektor Perhutanan . c) Pelaburan silang.Sisipan Konsep a) Segitiga Pertumbuhan ASEAN. 2. Indonesia. EAGA-BIMP (East Asean Growth Area – Berunai. 1. 6. Misalnya firmafirma dari Singapura melabur modal di Selatan Johor. b) Pelaburan bersama Di bawah konsep pelaburan bersama. 5. Ia merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah ASEAN yang melibatkan 3 atau 4 buah negara berjiran. IMS-GT (Indonesia. 7. Sedang dan Akan Dilaksanakan di Kawasan Segi Tiga Pertumbuhan. Isi-Isi Pembelajaran a) Mengenalpasti kawasan Segi Tiga Pertumbuhan ASEAN: 1.

Langkah 5 ( Rumusan Hasil Pembelajaran – 5 minit) .8. pelaburan bersama dan pelaburan silang. Pembangunan infrastruktur Pembangunan sektor perindustrian. Langkah 2: (Diskusi Pelajar – 30 Minit ) Pelajar diagehkan kepada beberapa kumpulan untuk membincangkan dua aspek berikut: a) Mengenalpasti kawasan yang terlbat dalam setiap segitiga pertumbuhan dan juga rancangan yang telah. sedang serta yang akan dijalankan bagi setiap kawasan segitiga pertumbuhan. i) Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. kepentingan segitiga pertumbuhan ASEAN dan masalah yang (Nota: Perbincangan mestilah berasaskan prinsip: FHC – Fakta diikuti oleh Huraian dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang spesifik) Langkah 3 (Pembentangan Hasil Perbincangan – 35 Minit) Pembentangan hasil perbincangan dan penambahbaikan. b) Membincangkan dihadapi. 9. ii) Guru bersama dengan kumpulan pelajar lain membuat pembetulan dan penambahbaikan terhadap hasil pembentangan. b) Guru menjelaskan tiga konsep penting – segitiga pertumbuhan. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 1: ( Penerangan guru – 10 Minit ) a) Guru Memperkenalkan tajuk dan kandungan pembelajaran yang meliputi isi-isi pembelajaran di atas.

sedang dan akan dilaksanakan di kawasan Segi Tiga Pertumbuhan ASEAN [ 10 Markah] c) Jelaskan mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara [ 10 Markah] Penilaian Jawapan a) Kawasan Segi Tiga Pertumbuhan IMS . Selatan Johor bagi Malaysia dan Utara Singapura bagi Singapura. IMS-GT (Indonesia.Jambi.GT: 1. 2. Phuket dan Acheh “Pintu Masuk Pelancong Asean” di bawah IMT-GT disamping mewujudkan kawaan bebas cukai. [ 10 Markah] 1. Sedang dan Akan Dilaksanakan di Kawasan Segi Tiga Pertumbuhan. Kalimantan Barat bagi Indonesia. Bangkahulu. Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT. Contoh Soalan Yang relevan a) Namakan lima kawasan yang berada di bawah segitiga pertumbuhan IMS – GT [ 5 Markah ] b) Terangkan rancangan pembangunan ekonomi yang telah.Sumatera Barat. (Pemarkahan: 5 kawasan x 1 markah = MAX 5 Markah) b) Rancangan Pembangunan Ekonomi Yang Telah. Malaysia.Guru merumuskan setiap langkah pembelajaran di atas dan menyatakan kecapaian objektifnya. Singapura – Growth Triangle) yang melibatkan kawasan : Kepulauan Riau. perkhidmatan feri Langkawi-PhuketAcheh di bawah IMT-GT. Pembangunan Sektor Pengangkutan: Khususnya laluan darat udara dan air/perkapalan seperti: Jalan Keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP. Pembangunan sektor pelancongan: Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT.Langkawi. Perkembangan sistem dan jaringan pengangkutan ini menjadi .

9. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah-wilayah yang baru berkembang misalnya di lembah Mindano. Pembangunan Sektor Perhutanan.laut dalam dan akuakultur.pemangkin utama untuk memajukan sektor-sektor ekonomi yang lain. 5. 4. Termasuk juga perikanan pingir pantai. 8. sumber air. 3. (Pemarkahan: Mana-mana 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah) b) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara [ 10 Markah] Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: . bekalan tenaga. Pembangunan Sektor Telekomunikasi :Sektor ini juga amat berpotensi untuk berkembang dengan pesat misalnya projek Internet Asean dengan Thailand sebagai pusatnya di bawah program IMT-GT. Disamping Perkongsian modal berasaskan konsep pelaburan silang (Cross Invesment) dan pelaburan bersama yang akan dapat dinikmati oleh semua pihak swasta yang terbabit di dalam wilayah tersebut. Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan : Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga pertanian makanan/padi di bawah IMT-GT. Kerjasama modal. Perkhidmatan pembandaran akan menguntungkan banyak pihak. 7.kepakaran dan pengurusan akan diutamakan bemi memajukan sektor ini. Pembangunan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya. Pembangunan sektor perindustrian. Program pertukaran siaran Radio & TV dan lainlain maklumat budaya membolehkan intraksi sosial antara negara akan jadi lebih rapat. Meliputi sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang amat kaya dengan hutan disamping program pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. Tumpuan diberikan kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMS-GT dan IMTGT. Pembangunan Sektor Perkhidmatan tertier : Khususnya kewangan dan bank misalnya Labuan sebagai pusat Kewangan luar pesisir di bawah EAGA. Pembangunan Sektor Pembandaran: Mewujudkan bandar-bandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT. 6.

Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. sumber maritim. 4. Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan.1. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam .perkhidmatan dan pergerakan penduduk. Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. 2.sumber air dan sebagainya. Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. 5.sumber tenaga. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi. 3. Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. 6. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. (Pemarkahan: Mana-mana 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah) . Langkawi. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam.

my) Tema Kerjasama serantau: Tajuk Kemahiran Amali Kerjasama Serantau Sub Tajuk 4. Rujukan Khusus 1. Masa 2 Waktu ( 80 minit) HASIL PEMBELAJARAN Setelah mempelajari tema ini pelajar akan dapat: • • • Membina peta aliran dengan mengaplikasikan teknik kartografi yang betul.Refleksi. m. Di ukur berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran dalam gerakerja pelajar. Menganalisiskan sebab-sebab sesuatu pola/corak yang terhasil. Tugasan Pelajar : Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ICT – Mengakses maklumat berkaitan dengan perdagangan luar Malaysia meliputi i) Penglibatan Malaysia dalam Segitiga Pertumbuhan ASEAN Maklumat boleh diakses dari laman web berikut: (http:/www. . Teks Pra U Geografi Manusia STPM. 2005.3 Membina dan mentafsir peta Aliran. gov. Petaling Jaya. MITI. Rusly Musa dan Nurashikin Abdullah.s. Bab 13 – Interaksi Antara Kawasan. Mentafsirkan pola atau corak yang terhasil daripada peta aliran yang dilukiskan. Penerbit:Pearson dan Longman. 391 – 399.

000 orang dan sebagainya. Terdapat dua kaedah yang boleh diguna untuk mencari skala ketebalan garisan iaitu: a) Skala aritmetik.perkhidmatan dan penduduk itu bergerak. Skala dalam unit biasa yang digunakan seperti 1CM = RM Juta : 10. ketibaan pelancong asing ke sesebuah negara. Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2 b) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu. Skala dalam unit puncakuasadua. 1CM = 20. pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira ketebalan garis aliran. Skala aritmetik digunakan sekiranya tidak terdapat perbezaan yang terlalu besar antara nilai maksima dengan nilai minima di dalam data soalan yang diberi. perkhidmatan dan juga pergerakan manusia. Misalnya pergerakan import-eksport. Terdapat dua elemen penting di dalam peta aliran iaitu. b) Skala geometri. Skala ini diguna sekiranya terdapat perbezaan data yang terlalu besar antara nilai maksima dengan nilai minima. migrasi antarabangsa. Apabila semua data sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA.000. Mentafsir peta aliran. Sebaiknya . Justeru untuk menyelaraskan data-data tersebut maka semua data perlu dipuncakuasaduakan agar tidak terlalu ketara perbezaannya.Sisipan Konsep: Konsep: Peta aliran adalah sejenis peta statistik yang diguna untuk menunjukkan arah dan isipadu (jumlah) pergerakan sesuatu barangan. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 1: ( Penerangan guru – 20 Minit ) Gerakerja Membina Peta Aliran: Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan di mana dan ke arah mana garis aliran perlu dibuat berasaskan kehendak soalan dan peta yang diberikan. Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini. Isi-Isi Pembelajaran • • Membina peta aliran. Langkah 2: Mencari skala ketebalan garis aliran. aliran masuk modal ke sesebuah negara dan sebagainya. ketebalan garis aliran yang mewakili jumlah yang bergerak ke sesuatu destinasi dan juga anak panah (arrow) yang menunjukkan ke mana sesuatu barangan.

0 14. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas carta.ketebalan garisan janganlah terlalu besar atau terlalu kecil untuk menghasilkan kesan nampak yang baik. Berdasarkan nilai ketebalan garisan yang telah dikira dalam langkah 3 di atas calon boleh membuat plotan garis aliran di atas peta yang diberikan.803.8 . Untuk mengelakkan pertindihan garis aliran boleh dibuat melengkung atau bergabung. Nilai Import dan Eksport (RM: Juta) Import Eksport 51. Langkah 2: ( Latihan Dalam Kelas Membina peta aliran– 30 Minit ) Lihat Contoh di sebelah: Jadual 1 di bawah menunjukkan nilai import dan eksport Malaysia dari dan ke beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1999.290.7 7.345. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah peta aliran anda itu.670.8 37.250. Arah aliran (arrow) bagi setiap garis aliran mesti ditunjukkan.710.0 6.808. Plotan mestilah mengikut syarat-syarat berikut: a) b) c) d) Garis aliran mestilah sama tebal dari permulaan hingga ke destinasinya. Antara garis aliran tidak boleh bertindih dan tidak boleh bersilang.1 8. skala dan petunjuk. Petunjuk yang dibuat mestilah bertangga bentuknya mewakili tiga nilai yang berbeza. Langkah 5: Lorekan atau warnakan setiap garis aliran yang dibuat dan seterusnya lengkapkan peta aliran anda dengan tajuk.0 8. Negara Asia Pasifik Terpilih Jepun China Hong Kong Australia Berdasarkan jadual 1 di atas. a) Lukis sebuah peta aliran di atas peta kosong yang disediakan bagi menunjukkan nilai import dan eksport Malaysia dari dan ke beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1999.127. Langkah 4: Membuat plotan.9 5.

Hong Kong dan Australia pula mengalami infisit iaitu nilai eksport melebihi import. Dimensi analisis: Pola Import . NAFTA. i) ii) Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran antara negara. nyatakan pola import dan eksport Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1999.Sila lukis peta aliran berdasarkan jadual di atas Langkah 3 : Menganalisis dan mentafsir Peta Aliran (30 Minit) Contoh soalan Berdasarkan peta aliran yang telah anda lukis itu. Mengurangkan penguasaan pasaran dan ancaman perdagangan dari kumpulan negara maju yang lain seperti dari Kesatuan Eropah (EU). Misalnya perkongsian teknologi dan kepakaran.095. Misalnya melalui penubuhan zon perdagangan bebas. kemudahan iii) iv) . Dengan itu perluasan pasaran boleh dilakukan secara lebih adil berdasarkan prinsip yang ditetapkan oleh Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO).513.7. Misalnya dengan Hong Kong nilai infisitnya sebanyak RM: Juta: 8.Eksport i) Pola import dan eksport Malaysia dengan Jepun menunjukkan defisit sebanyak RM Juta: – 14. perlu menjalinkan kerjasama Sebab-sebab negara Asia Pasifik perlu menjalinkan kerjasama perdagangan yang kukuh antara satu sama lain. dan juga Amerika syarikat Untuk mewujudkan aliran perdagangan yang lebih adil dan telus – serta saling memperolehi keuntungan menerusi konsep ”Liberalisasi perdagangan” dengan cara menghapuskan sekatan tarif dan dasar perlindungan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Untuk mengelakkan monopoli perdagangan dari negara-negara barat. Ini menunjukkan Malaysia banyak mengimport barangan dari negara Jepun berbanding dengan barangan yang dieksport oleh Malaysia ke Jepun. Dimensi analisis: Sebab-sebab: c) Mengapakah negara-negara Asia Pasifik perdagangan yang kukuh antara satu sama lain?. Mewujudkan keadaan saling melengkapi dan perkongsian pintar antara negara. ii) Pola import Malaysia dengan negara China.9. Imbangan perdagangan ini amat menguntungkan Malaysia. Imbangan perdagangan ini amat merugikan Malaysia.

[10 Markah]. setiap rakan [5 Markah]. Soalan Latihan Latihan 1: Jadual 1 di bawah menunjukkan import dan eksport antara Malaysia dengan rakan seperdagangan ASEAN pada tahun 2000.0 1 553. Import (US $) 318.0 22 665. perkongsian data dan maklumat dan sebagainya.0 25 610.4 Eksport (US $) 3. lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan import dan eksport Malaysia dengan setiap rakan seperdagangan ASEAN pada tahun 1995.0 325.4 939. .0 19 250. c) Huraikan faktor-faktor yang boleh meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Latihan 2 Jadual 2 di bawah menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.0 24 380.0 3 234. [10 Markah].0 b) Berasaskan nilai peratusan yang telah dikira. a) Kirakan peratusan import dan eksport Malaysia dengan seperdagangan ASEAN pada tahun 2000.Bhd. Rujukan Khusus 1.0 639. 2002. Refleksi. perkongsian sumber. Membantu negara-negara Asia Pasifik yang miskin dan kecil kuasa perdagangannya. Penerbit: Federal Publications Sdn. Rakan Seperdagangan ASEAN Brunei Darussalam Indonesia Filipina Singapura Thailand Jumlah Berdasarkan jadual 1 di atas. Shah Alam.8 1 064.v) logistik. Di ukur berdasarkan pencapaian hasil gerakerja dan perbincangan pelajar. Lembaran Praktis Geografi Kertas 2 STPM. Rusly Musa .

2 3.9 47. [11 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya.0 5.5 a) Berdasarkan jadual 2 di atas.988. Masa 2 Waktu ( 80 minit) .1 4. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.2 2. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.909.923.203.978. Tajuk Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar Sub Tajuk 5.236.5 13.703.1 Impak aktiviti pertanian terhadap alam sekitar: Kesan dan langkah mengatasinya – Kajian kes di Cameron Highland.576.559.414.724.9 12.Jadual 2: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. [8 Markah] TEMA 5 : IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANYA Tema Impak alam sekitar dan pengurusannya.0 1.422.635. [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.9 18.7 RM: Juta Import 3.5 44.9 3.019.1 19.

Wilayah Cameron Highland merupakan satu-satunya kawasan terpenting dan tertua di Malaysia yang terlibat dalam aktiviti pertanian di kawasan tanah tinggi. Isi-Isi Pembelajaran 1. Daripada segi tanihnya pula terbentuk oleh campuran granit yang berasid serta bewarna gelap. Langkah perundangan dan bukan perundangan untuk mengatasinya. 3. Ia memiliki tanih gembur berpasir. Namun begitu sejak akhir-akhir ini kadar penerokaan tanah secara haram untuk pertanian di Cameron Highland semakin meningkat terutama sekali yang melibatkan kawasan bercerun dan lereng-lereng bukit. 1. 2. Aras 3: • Membincangkan langkah mengatasi kesan negatif akibat aktiviti pertanian terhadap alam sekitar fizikal setempat. Kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal setempat. a) Daerah Cameron Highland terletak di dalam negeri Pahang. Ini kerana suhunya yang lebih sejuk kira-kira 24ºC berbanding dengan kawasan lain di Malaysia. Keluasannya ialah sebanyak 71. Ciri-ciri fizikal kawasan Cameron Highland Aktiviti pertanian di kawasan Cameron Highland. c) Topografi kawasan ini ialah bergunung-ganang. Suhu yang rendah ini disebabkan oleh pengaruh faktor ketinggian tempatnya. Iklim di Cameron Highland adalah amat sesuai untuk tanaman sub tropika dan temperat yang meliputi tanaman seperti teh. Purata hujan tahunannya pula ialah antara 104 mm hingga 317 mm. 4. bungaan dan buahan sitrus. b) Sebahagian besar kawasan ini masih lagi diliputi hutan tebal. berbukit-bukau dan juga berlembah dengan kecerunannya antara 10º hingga 35º. 256 hektar telah digunakan sebagai kawasan pertanian iaitu kira-kira 24%. . Ciri-ciri fizikal di Cameron Highland. 2) Jenis aktiviti pertanian di Cameron Highland. sayuran.Hasil Pembelajaran Setelah selesai mempelajari sub tajuk ini pelajar akan dapat: Aras 1: • Mengenalpasti pelbagai jenis aktiviti pertanian di Cameron Highland Aras 2: • Menghuraikan kesan aktiviti pertanian di Cameron Highland terhadap alam sekitar fizikal setempat.255 hektar dan dari jumlah ini terdapat lebih kurang 5.

Misalnya pekebun masih berdegil menggunakan jentera berat bagi meratakan kawasan curam dan lereng bukit di samping penggunaan racun serangga yang berleluasa tanpa pengurusan yang sistematik seperti membuang botol-botol racun ke sungai serta tasik yang berdekatan. tanaman buah-buahan sitrus khususnya strawberry dan juga tanaman bunga-bungaan. Tanaman ini diusahakan secara perladangan oleh syarikat swasta terkenal iaitu BOH Plantations.140 hektar dan mampu menghasilkan sumber pendapatan kepada hampir 1. Antara yang popular ialah seperti “Cactus Valley”. dan juga bunga matahari. buahan dan bungaan.salad. Kebanyakan para penanam bunga ialah bekas pekebun – pekebun sayur yang telah beralih kepada industri penanaman bunga setelah harga sayuran menjadi tidak stabil (mudah mengalami tutun-naik) berbanding dengan harga bunga yang lebih konsisten.tomato dan juga kacang buncis. Walaubagaimanapun tanaman teh oleh pekebun kecil ini telah berkurangan dan digantikan dengan tanaman sayuran serta bungaan. Antara yang popular ialah seperti kobis. Justeru itu walaupun teh merupakan tanaman yang paling luas di Cameron Highland tetapi kadar hakisannya tanih yang dialami oleh kawasan ladang teh amat kecil berbanding dengan kawasan tanaman sayuran. 580 keluarga pekebun sayur di Cameron Highland. Penanaman sayur-sayuran merupakan aktiviti pertanian yang paling besar memberikan impak negatif ke atas persekitaran fizikal di Cameron Highland khususnya dalam konteks meningkatkan kadar hakisan tanih.500 hektar. Daripada segi pemuliharaan tanah. Terdapat empat jenis tanaman yang diusahakan secara komersial di Cameron highland iaitu tanaman teh yang diusahakan secara sistem perladangan. Pada masa ini keluasan tanaman bunga di Cameron Highland ialah sebanyak 300 hektar dan terdapat lebih daripada 40 buah pusat penyemaian bunga (nursery) di kawasan ini. Antara jenis bunga yang popular di tanam ialah seperti kekwa. kejadian tanah runtuh dan juga pencemaran sumber air sungai dan tasik. tanaman sayuran yang lebih bersifat sistem pertanian pasar/angkut. ii) Penanaman sayur-sayuran pula merupakan aktiviti pertanian yang ke dua penting selepas tanaman teh. mawar. salad. Sistem pertanian yang dijalankan ialah bersifat pertanian pasar dengan tanah digunakan secara intensif. Sistem tanaman selingan dan tanaman bercampur amat popular dijalankan di kawasan ini. Kawasan ladang bunga biasanya terdapat di kawasan rendah/lembah atau di kawasan kaki bukit yang telah di teres. kobis bunga. i) Tanaman teh. Ia meliputi kawasan seluas 2. tanaman . Misalnya tanaman tomato dan kacang buncis diselingkan atau dicampurkan dengan tanaman lain seperti kobis.a) Jenis-jenis tanaman yang ditanam. Kawasan perladangan teh merupakan kawasan penanaman yang terluas di Cameron Highland meliputi hampir 2. asparagus dan juga daun sadri di atas tapak tani yang sama. Namun begitu terdapat juga pekebun-pekebun kecil yang mengusahakan tanaman teh hijau secara kecil-kecilan. Terdapat hampir 25 jenis sayuran yang diusahakan. pengusaha ladang teh secara perladangan ini telah mengambil langkah yang sewajarnya bagi mengurangkan kadar hakisan tanah berbanding dengan sistem pertanian/tanaman lain. iii) Tanaman bunga-bungaan juga ditanam secara giat dan berkembang maju di Cameron Highland. bunga turki. Sepertimana dalam tanaman sayuran. Ini kerana kesedaran pemuliharaan tanah dikalangan pekebun di kawasan ini adalah amat rendah sekali.

iv) Tanaman buahan sitrus. sistem sungai biasanya menjadi keruh. Di Cameron Highland fenomena hakisan dan tanah runtuh merupakan kesan yang paling besar kelihatan terutamanya di sekitar Ringlet. Larian air permukaan akan membawa regolith dari atas cerun ke bawah cerun dan seterusnya masuk ke sistem sungai yang ada di kawasan pertanian berkenaan. Wan Ruslan Ismail mendapati bahawa terdapat . berkelodak dan berlumpur serta mengalami kadar enapan yang tinggi sehingga dasarnya menjadi lebih cetek.bunga juga banyak menjejaskan kualiti alam sekitar setempat kerana kebanyakan pengusahanya menggunakan jentera berat untuk meratakan tanah di kawasan cerun curam. Kesannya permukaan lereng-lereng bukit akan mengalami hakisan yang ketara seperti wujudnya gegalur dan tanah tergondol. digembur. Permukaan bumi kehilangan pelindung. Pendedahan permukaan bumi secara terus kepada pelbagai proses geomorfologi seperti hakisan tanah dan tanah runtuh. kehilangan daya pengikat dan cengkaman akar terhadap butiran tanah yang menyebabkan cerun-cerun menjadi tidak stabil.sayuran dan bungaan telah menyebabkan berlakunya perubahan landskap yang ketara di Cameron Highland. Ini kerana tanaman buahan sitrus khususnya strawberry tidak ekonomik untuk dijalankan di tapak pertanian yang luas serta bersifat jangka pendek. Perubahan landskap fizikal yang ketara . diteres dan diratakan untuk kegiatan pertanian khususnya di kawasan lereng-lereng bukit yang bercerun curam. 3) Kesan Negatif Aktiviti Pertanian Terhadap alam Sekitar Fizikal di Cameron Highland.Seperti hutan semulajadi bertukar kepada “hutan tanaman”. Berdasarkan gambar foto udara jelas kelihatan kawasan –kawasan gondolan terutamanya di cerun atau lereng-lereng bukit. gelangsaran tanah dan juga tanah runtuh . Dalam jangka masa panjang cerun-cerun yang terhakis itu menjadi tidak stabil dan boleh mengalami pelbagai jenis gerakan jisim seperti kesotan tanah. c. a. Justeru itu kegiatan pertanian ini tidak begitu menjejaskan kualiti alam sekitar setempat. Tanah Rata dan Brinchang. permukaan tanah menjadi tergondol dan sebagainya. Permukaan cerun yang terdedah akan mengalami tindakan air larian permukaan yang akan menghakis-angkut regolit atau tanih dari atas cerun ke bawah cerun.383 juta meter padu tanah di Cameron Highland telah terhakis dan dengan mengambil kira kadar kehilangan tanah sebanyak 16. Keluasannya di sekitar 250 hektar sahaja.8 tan/hektar setahun maka kadar hakisan yang akan dialami oleh tanah-tanah pertanian di Cameron Highland menjelang tahun 2000 akan menjadi lebih serius lagi. b. Justeru itu kadar pencemaran sungai meningkat. Satu kajian yang telah dilakukan oleh Fuad Omar pada tahun 1988 mendapati bahawa hampir 2. Dalam konteks ini proses penyahutanan bagi tujuan mewujudkan kawasan pertanian ladang teh. Tanaman ini tidak dijalankan secara meluas sebaliknya lebih bersifat tanaman di dalam” rumah hijau”. Dalam konteks geomorfologi pelbagai proses akan berlaku apabila permukaan tanah dibajak. Satu pengukuran yang telah dilakukan oleh Dr. Pencemaran air sungai dan peningkatan kadar pemendapan sungai.

rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. Misalnya Sungai Bertam sebanyak 67. Di Cameron Highland pencemaran air di Tasik Ringlet merupakan satu contoh yang nyata. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. Kemusnahan ekosistem dan kepelbagaian biologi (biodiversiti) seperti pelbagai spesis fauna dan flora yang diancam kepupusan. Oleh itu apabila hutan- . Dalam konteks kepelbagaian biologi akibat pemusnahan hutan untuk aktiviti perladangan teh dan sayuran akan menyebabkan kesan-kesan negatif berikut: i) Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan.8 tan/Km²/tahun. sungai Tringkap sebanyak 758. 1999.Hutan berfungsi sebagai satu habitat. tasik. m. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. Racun serangga seperti DDT dan juga pelbagai jenis baja kimia yang digunakan ke atas tanaman sayuran akan mengalami larut resap ke dalam tanah atau di bawa bersama oleh larian air permukaan.0 tan/Km²/tahun. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila hutan-hutan dimusnahkan secara lebih meluas. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. d. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat.. Begitu juga dengan pergerakan larian air permukaan akan menuju ke sumber-sumber air yang ada di permukaan. Kuala Lumpur. banjir dan sebagainya.6 tan/Km²/tahun dan sungai Terla sebanyak 454. kualiti air sungai juga terjejas akibat pengggunaan baja kimia dan racun serangga/perosak. hakisan. Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain.beberapa batang sungai di Cameron Highland mengalami kadar enapan yang tinggi. Pengurusan Sumber Alam Tropika. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Penyahutanan untuk dijadikan tapak pertanian biasanya melibatkan kawasan hutan primer/hutan dara seperti dalam sistem perladangan teh. Menggangu kestabilan kitar hidrologi. kitar tenaga. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan itu. 96). Selain daripada pencemaran kelodak. e.s. paya dan sebagainya. Termasuklah juga kemusnahan ekosistem seperti rantaian makanan dan habitat khususnya hutan yang telah dijadikan tapak pertanian. kolam. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsur-unsur lain seperti cuaca. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. Kawasan hutan primer pada asalnya merupakan kawasan tadahan air yang amat penting kepada sistem hidrologi khususnya sungai. ii) Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat . DBP. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan mengalami pencemaran bahan kimia yang tinggi yang akan memberikan impak negatif terhadap ekosistem akuatik. (Sumber Wan Ruslan Ismail. iii) Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. Jika larut resap berlaku maka sebatian kimia dari baja dan racun serangga tadi akan dibawa oleh aliran air bawah tanah (sistem akuifer) menuju ke sungai.

menanam tanaman tutup bumi. Selain itu pihak kerajaan juga mestilah menghukum pegawai kerajaan yang rasuah dalam konteks pemberian lesen dan kebenaran menggunakan tanah di kawasan tanah tinggi termasuk juga langkah menyediakan laporan EIA yang lengkap sebelum sesuatu projek pembangunan pertanian di kawasan tanah tinggi dijalankan. Hutan semulajadi sebenarnya berfungsi sebagai ”menyederhanakan suhu sekitar” dengan cara mengekalkan peratus kelembapan udaranya. Perubahan suhu mikro/pemanasan setempat. Pertama. penjara. Terdapat beberapa sebab yang boleh dikaitkan dengan gangguan ke atas kestabilan kitar hidrologi ini. Daun dan kanopi tumbuhan tidak boleh lagi membebaskan wap-wap air ke udara. Pada masa kini Cameron Highland tidak lagi sesejuk masa lalu. Secara khusus amalan pengurusan yang cekap boleh dilaksanakan seperti berikut: i) Membenarkan aktiviti pertanian dijalankan hanya di kawasan yang mempunyai kesan yang paling minima kepada persekitaran fizikal.kolam dan sebagainya. memotong cerun mengikut spesifikasi yang dibenarkan. membina benteng untuk menstabilkan cerun. Fenomena ini dinamakan sebagai pemanasan setempat. udara menjadi lebih kering (dry air) dan persekitaran fizikal terdedah kepada bahangan matahari secara langsung tanpa ditapis dan diserap oleh kanopi tumbuhan. menarik balik lesen operasi kepada pengusaha pertanian dan pekebun sayur yang melanggar akta kualiti alam sekitar 1974 dan akta pemuliharaan kawasan tanah tinggi. Kawasan yang mempunyai resiko yang tinggi yang boleh menyebabkan hakisan dan tanah runtuh seperti di lereng – lereng bukit yang bercerun curam hendaklan diistiharkan sebagai kawasan rezab . sungkupan plastik. mengenakan denda yang berat iaitu menaikkan kadar kompaun. Sebagai contoh empangan mengalami penurunan paras airnya. Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. ke dua menyebabkan kelembapan udara menurun (pembentukan udara kering) dan ke tiga mengurangkan kadar susupan. Keadaan ini akan menyebabkan indeks suhu sekitar meningkat menjadi lebih panas berbanding dengan sebelumnya. mengharamkan penggunaan jentera berat. Tetapi apabila ia dimusnahkan untuk tujuan pertanian maka gangguan terhadap proses sejat-peluhan (evopotraspiration) pokok-pokok akan terjadi. Kesannya peratus kelembapan udara akan menurun. merawat atau membersihkan sungai yang tercemar dan sebagainya. f. 4) Cadangan angkah yang wajar diambil mengurangkan kesan kerosakan persekitaran fizikal aktiviti pertanian di Cameron Highland. penyahutanan telah mengurangkan proses transpirasi tumbuhan untuk membebaskan wap-wap air ke udara sebagai penyumbang kepada sejat-peluhan bagi membentuk awan. untuk akibat a. paya.hutan tersebut di hapus dan dimusnahkan maka fungsinya sebagai kawasan tadahan air akan terjejas/hilang.tasik. Amalan pengurusan yang cekap: Memberbaiki tatacara/prosedur pemberian dan penggunaan oleh pejabat tanah dan daerah. b. storan dan edaran air tanah (gangguan kepada sistem akuifer) yang seterusnya boleh menjejaskan sumber dan bekalan air kepada sungai.

dialog. sesi penerangan/dialog. v) Menggabungkan kaedah dan amalan pengurusan tanah pertanian melalui tiga cara iaitu: • Kaedah agronomi seperti menutup permukaan tanah dengan sungkupan daun dan plastik dan juga meningkatkan kadar larut resap tanah dengan tanaman pelindung/tutup bumi seperti pokok kekacang. mewujudkan sistem perparitan dan saliran di kawasan pertanian. Satu kajian yang telah dilakukan oleh AVRDC dan Mardi pada tahun 1992 terhadap 252 pekebun sayur di Cameron Hinghand mendapati bahawa “petani/pekebun tidak merasakan masalah hakisan tanah sebagai suatu ancaman yang serius kepada tanaman mereka sebaliknya ketidakstabilan harga sayuran merupakan satu ancaman besar ”. iv) Bagi kawasan cerun yang dibenarkan untuk pertanian maka pekebun sayur mestilah membina teres-teres yang sesuai dan lebar bagi mengurangkan halaju larian air permukaan. Kaedah penyuburan tanah seperti pembajaan kimia/organin untuk mengekalkan keseimbangan nutrien tanah. zon perlindungan (hutan yang dikekalkan dalam keadaan semulajadi). • • c. ii) Menggalakkan aktiviti penanaman sayur-sayuran dan bungaan dengan menggunakan kaedah hidroponik dan kaedah rumah hijau di kawasan tanah pamah bukannya menanam sayuran di lereng-lereng bukit atau kawasan bercerun curam yang boleh menyebabkan hakisan tanah dan ketidakstabilan cerun.program gotong-royong termasuk pendidikan alam sekitar. Ini menunjukkan bahawa kesedaran petani/pekebun terhadap kesejahteraan alam sekitar terlalu rendah.pertanian yang kekal. merehatkan tanah. Kaedah mekanika seperti pembinaan kontur/teres. seminar. seminar.kaedah tanaman berjalur. pihak swasta dan badan bukan kerajaan (NGO) perlu mengambil langkah menyedarkan dan memberikan kefahaman kepada pekebun menerusi risalah.program gotong-royong . Menjalankan kempen kesedaran kepada pekebun sayur dan pengusaha pertanian tentang masalah hakisan dan kesannya kepada persekitaran fizikal menerusi risalah. Justeru agensi kerajaan khususnya Jabatan Pertanian. giliran kawasan penanaman dan sebagainya. tanaman selingan dan lain-lain lagi. iii) Menggunakan baja kimia dan racun serangga dengan kadar yang minima dan menguruskannya secara berhemah iaitu tidak membuang sisa racun dan baja kimia sewenang-wenangnya ke dalam sistem saliran seperti sungai dan tasik sebaliknya menyediakan kawasan pelupusan yang khusus. membina benteng dan sebagainya. Cadangan yang dibuat oleh Jabatan Pertanian Malaysia berkaitan dengan kelebaran teres –teres pertanian di kawasan bercerun/lereng-lereng bukit ialah antara 1 hingga 2 meter bagi setiap teres.

Langkah 2: (Diskusi Pelajar – 30 Minit ) Pelajar diagehkan kepada beberapa kumpulan untuk merangka jawapan berkaitan dengan tugasan soalan yang diberikan seperti di bawah: Soalan Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. jenis aktiviti pertanian. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 1: ( Penerangan guru/Kuliah – 40 Minit ) a) Guru Memperkenalkan tajuk dan kandungan pembelajaran yang meliputi isi-isi pembelajaran di atas. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. b) Guru menjelaskan ciri fizikal. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif [10 Markah] (Tugasan pelajar Sila rangkakan jawapan bagi soalan di atas berasaskan prinsip: FHC – Fakta diikuti oleh Huraian dan dilengkapi dengan contohcontoh yang spesifik) Langkah 3 ( Penutup dan Rumusan – 10 Minit) Guru menyenaraikan isi-isi penting berkaitan dengan soalan yang diberikan di atas Rangka dan Skema Jawapan: Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan Judul Isi Jawapan [5 Markah] Markah . [ 10 Markah] c) tersebut. kesan dan langkah mengatasinya di Cameron Highland.dan sebagainya bagi menghasilkan pembangunan pertanian yang lestari untuk masa depan Cameron Highland.

2.Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan.  Aktiviti perkhidmatan     Pemarkahan: 1. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi (1 jenis = 1 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 Markah = 4 Markah b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat.infrastruktur. bangunan dll. tanaman perladangan. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. Menyatakan jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun2 Markah .Tanah Tinggi Kundasang dll. Genting Highland. Contohnya: Cameron Highland. projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan. jaringan pengangkutan. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder.  Aktiviti perniagaan.sayuran dan bungaan. Aktiviti pelancongan. Menamakan kawasan tanah tinggi (sekurang-kurangnya satu kawasan) 2. Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh. padang golf. [ 10 Markah] Judul Isi Jawapan Diantara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 1. Bukit Fraser.

cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai. 4. menarik balik lesen operasi. 6. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 2 Markah . penjara. menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan.paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik.kolam. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan.pertanian dll. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. 7. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. tasik. kolam. mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun. Pencemaran sumber air (tasik. [10 Markah] Judul Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan (Pemarkahan: Mana-mana 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah) 2 2 2 2 2 2 c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. 3.

Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik. Petaling Musa dan Nurashikin Abdullah.1. 5. Rujukan Khusus 1.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Refleksi. groin dan gabion. Bab 6 – Pembangunan Ekonomi dan Alam m. 149 – 155. menggunakan baja organik. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. 2. 7. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula.. sesi penerangan/dialog. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun. Di ukur berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran dalam gerakerja pelajar membincangkan isi-isi penting bagi menjawab tugasan soalan yang diberikan. Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. . 9. Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi. Penerbit:Pearson dan Longman. Jaya. Rusly Manusia Sekitar.s. 10. 6. Teks Pra U Geografi STPM. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi. 8. Amalan pengurusan : MAX 6 markah.program gotong-royong termasuk pendidikan alam sekitar. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah. 3. seminar. 4. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit. 2005.

Tema Impak alam sekitar dan pengurusannya. Tajuk Pengurusan Alam Sekitar Sub Tajuk 5.2 Prinsip-prinsip pembangunan lestari (berterusan) Masa 2 Waktu ( 80 minit) .

Ia bukanlah dua titik pemisah yang bergerak ke kiri dan ke kanan di atas satu garis lurus.Hasil Pembelajaran Setelah selesai mempelajari sub tajuk ini pelajar akan dapat: Aras 1: • Mentakrifkan konsep pembangunan lestari (berterusan) Aras 2: • Mengenalpasti lapan prinsip pembangunan lestari (berterusan) Aras 3: • Menghuraikan prinsip-prinsip pembangunan berterusan. Kedua prinsip pembangunan yang mengadunkan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh semua penduduk. Kemajuan sosio-ekonomi dalam sesebuah negara itu amat dituntut. Isi-Isi Pembelajaran a) Konsep Pembangunan Lestari (b) Menghuraikan lapan prinsip pembangunan berterusan (lestari) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Menjana atau menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi Mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup Memulihara dan mempertingkatkan asas sumber Memastikan aras penduduk yang boleh ditampung Mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko Mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan Memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa . tetapi ia tidak seharusnya mengorbankan aspek alam sekitar. Pertama nikmat pembangunan sesebuah negara hendaklah berterusan dan boleh menjamin kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang. Dalam hal ini antara pembangunan dengan alam sekitar seharusnya bergerak seiringan dan segandingan . Sisipan Konsep: Konsep Pembangunan Lestari Pembangunan lestari berteraskan kepada konsep pembangunan berterusan yang boleh difahami dari dua sudut.

Soalan Perbincangan: Jelaskan bagaimana Prinsip Pembangunan Lestari Telah diterapkan dalam Sektor Perhutanan di Malaysia. langkah pengurusan yang strategik dan juga langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Dasar ini menjadi asas . Dapatan Hasil Perbincangan Kelas Terdapat tiga aspek penting yang mesti digabungjalinkan dalam melaksanakan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di Malaysia iaitu langkah perundangan. Langkah 2: (Diskusi Pelajar di dalam kelas – 40 Minit ) Pelajar diagehkan kepada beberapa kumpulan untuk merangka jawapan berkaitan dengan tugasan soalan yang diberikan seperti di bawah: Soalan Aplikasi Prinsip Pembangunan Lestari dalam Sektor Perhutanan di Malaysia. b) Guru menjelaskan lapan prinsip pembangunan lestari.(viii) Memperkukuhkan kerjasama antarabangsa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 1: ( Penerangan guru/Kuliah – 20 Minit ) a) Guru Memperkenalkan tajuk dan kandungan pembelajaran yang meliputi isi-isi pembelajaran di atas. Kedua-duanya terangkum dalam DASAR PERHUTANAN NEGARA 1978. Langkah Perundangan: Di Malaysia kelestarian dalam pembangunan sektor perhutanan boleh ditinjau melalui dua aspek iaitu melalui langkah perundangan dan bukan perundangan.

bekalan air bersih. ii.cekap optimun dan lestari maka Dasar Perhutanan Negara (1978) telah mengistiharkan langkah-langkah berikut: a) Mengisytiharkan sebagai Hutan Simpan Kekal tanah-tanah yang cukup luasnya serta bersesuaian kedudukannya di seluruh negara mengikut cara penggunaan yang sempurna bagi menjamin: i. c) Melaksanakan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). sebelum hak milik tanah diberi dan juga mengikut cara mengusahasilan dan pemerosesan hasil yang sempurna mengikut kadar keperluan daya pemerosesan tempatan yang optimun. Kawasan hutan seperti ini dinamakan HUTAN BERHASIL.yang kukuh untuk memastikan pengekalan sumber-sumber hutan dan keberterusannya agar sentiasa dapat memberikan sumbangan yang bermakna kepada pembangunan sosioekonomi negara. menjalankan penyelidikan serta pendidikan dan memelihara tumbuh-tumbuan dan margastua. Bagi menjamin pengurusan hutan yang teratur.kegunaan tempatan dan eksport. . e) Menggalakkan usaha mengeluar dan menggunakan kayu bagi semua jenis keluaran hutan dengan sepenuhnya dan penubuhan perusahaan kilang berasaskan kayukayan dengan kadar keperluannya ditentukan supaya seimbang dengan kadar pengeluaran balak bukan sahaja untuk meninggikan mutu penggunaan tetapi juga membuka peluang perkerjaan serta mendapatkan pertukaran mata wang asing. Pengeluaran semua jenis keluaran hutan dalam negara akan berkekalan serta pada kadar yang berpatutan untuk pertanian. Kawasan-kawasan hutan yang cukup bagi tujuan beristirehat. Kawasankawasan hutan seperti ini dinamakan sebagai HUTAN PERLINDUNGAN. kesuburan tanah dan keadaan alam sekeliling yang memuaskan supaya kesan banjir dan hakisan kepada sungai dan tanah pertanian dapat dikurangkan . Dasar Perhutanan Negara 1978: 1. d) Menjamin supaya pengusahasilan hasil hutan dari kawasan-kawasan yang diluar hutan simpan kekal itu dilaksanakan dengan cara mengadakan rancangan yang seimbang dengan kadar pembangunan tanah bagi tujuan mendapatkan faedah-faedah paling tinggi untuk rakyat. b) Menguruskan kawasan hutan simpan kekal dengan sempurna supaya dapat memberikan faedah sosio-ekonomi dan keselesaan alam sekeliling dengan sepenuhnya kepada penduduk dan negara. pemulihan dan menghutan semula melalui satu program yang tegas berpandukan kepada amalan SILVILKULTURE yang sempurna serta berpatutan supaya dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. iii. Iklim dan rupa bumi yang sempurna. Kawasan hutan seperti ini dinamakan HUTAN LIPUR.

8 juta hektar atau 77% dari 6. Larangan-larangan tersebut ialah: a. Dengan perlaksanaan Dasar Perhutanan Negara sebanyak 4.000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Menebang. Dari jumlah hutan simpan kekal ini 2. Membersih atau membajak mana-mana tanah untuk tanaman atau Sebarang maksud lain. e. Untuk menghasilkan langkah yang lebih tegas melalui sistem perundangan maka pihak kerajaan telah meluluskan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu pada tahun 1984. Kita juga mempunyai 0.9 juta hektar diuruskan sebagai hutan produktif dan 1. Menggunakan bahan beracun atau bahan letupan di dalam sungai atau tasik bagi maksud menangkap ikan.memetong. jerat dan f.mengambil dan mendedahkan kepada sebarang proses pengilangan atau memindahkan sebarang hasil hutan atau mineral. c.menggelang.f) Melaksanakan program latihan perhutanan yang lengkap di semua peringkat dalam sektor awam atau swasta bukan sahaja untuk menjamin bekalan tenaga manusia yang cukup bagi industri perkayuan tetapi juga meliputi menjaga dan melindungi hutan serta aspek-aspek sains perhutanan. . 2. 3. Menceroboh dengan apa jua cara.memburu. pokok. Jabatan PERHILITAN mengawal aktiviti perburuan melalui sistem perlesenan. Memasuki Hutan Simpan Kekal.9 juta hektar sebagai hutan perlindungan. Oleh itu Jabatan PERHILITAN diberi kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan akta tersebut dan pindaanpindaannya. b. d. Akta ini juga menetapkan bahawa sesiapa yang didapati melanggar larangan-larangan tersebut boleh didakwa di mahkamah dan boleh di denda maksima sehingga RM:50.6 juta hektar taman negara dan kawasan hidupan liar.2 juta hektar kawasan hutan di Semenanjung Malaysia telah digazetkan sebagai Hutan Simpan Kekal. Sesiapa yang memburu atau menyimpan atau memperniagakan hidupan liar yang tidak dibenarkan akan dikenakan denda atau dipenjara. g) Memupuk kefahaman yang meluas kepada umum tentang peri pentingnya hutan serta faedah-faedahnya kepada generasi akan datang melalui saluran-saluran media sekaligus mewujudkan semangat kerjasama dalam menjaga khazanah perhutanan negara.menanda atau menoreh Mencari. Dalam konteks pemeliharaan hidupan liar pula akta perlindungan hidupan liar 1976 telah dihasilkan bertujuan untuk memastikan spesis hidupan liar di Negara kita tidak pupus dan terus memberikan faedah kepada generasi akan datang. Akta perhutanan negara ini telah menggariskan beberapa larangan yang berkaitan dengan kawasan hutan simpan kekal.menembak memasang menjebak.

Pusingan tebangan yang diamalkan dalam kaedah polikitar ialah 30 tahun di Semenanjung Malaysia dan 25 tahun di Sabah serta Serawak.000 hektar kawasan hutan miskin telah dikenalpasti dan dirancang penubuhannya di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia.125. Projek ini bertujuan untuk membekalkan bahan kayu industri dan memenuhi keperluan tempatan. Terengganu (200.00 hektar) dan Kelantan (163.889. Langkah Pengurusan Hutan 1. Silvilkultur ialah satu cara pemulihan hutan yang melibatkan penubuhan ladang hutan. program ladang hutan bermutu tinggi . Pertama.748 hektar telah siap ditanam di negeri-negeri berkenaan.00 hektar). Pahang. Malaysia memberi tumpuan kepada dua sistem penebangan berikut iaitu Sistem Sebaya Malaya (MUS) dan Sistem Pengurusan Tebangan Memilih (SMS).Di samping tanaman cepat tumbuh. Dalam Sistem Sebaya Malaya kesemua pokok-pokok yang mempunyai nilai dagangan ditebang dalam satu operasi dan tempoh pusingan tebangannya adalah antara 60 hingga 80 tahun. Negeri Sembilan (4. Bagi Sistem Tebangan Memilih pula satu inventori dibuat di sesuatu kawasan yang hendak ditebang. Pahang (18. Sistem ini menetapkan dirian baki 32 pokok sehektar selepas penebangan pokok dilakukan.0 hektar). 2. Kedua-dua sistem ini menitikberatkan kepada kaedah penebangan hutan secara sistematik dan berjadual. terdapat satu lagi cara pengurusan hutan yang lestari dan berkekalan di amalkan di Malaysia. Iaitu sebilangan kecil sahaja pokok yang telah dipilih dan ditandakan untuk ditebang.Kelantan dan Terengganu. Setakat ini spesis-spesis yang ditanam adalah daripada spesis kayu keras tropika seperti Acacia Mangium. Selangor.penjagaan dan penggantian sesuatu dirian hutan dengan teratur.Perak. Yamane dan Batai yang cepat tumbesarannya dan jangkaan pusingan hidup selama 15 tahun. Bagi memantapkan lagi langkah perundangan ini kerajaan telah mewartakan hutan rezab atau Taman Negara yang juga menjadi Kawasan Perlindungan Hidupan Liar (KPHL). Perak (2. Projek ini dilaksanakan di 7 buah negeri iaitu Johor. sekiranya sesuatu kawasan itu kaya dengan pokok dagangan yang muda maka kaedah Polikitar diamalkan.4.pertumbesaran. Selangor (8.00 hektar).079. pengurusan hutan dan pemeliharaan sumber hutan yang berkekalan terus diberikan penekanan.586. Pokok-pokok tersebut mestilah cukup umurnya dan mempunyai diameter minimum 45 hingga 50 centimeter.Negeri Sembilan.00 hektar). Johor (17. Dalam konteks penebangan hutan. Ini bermakna tempoh penebangan kali ke dua adalah seusia dengan kitar hidup pokok tersebut. Sehingga 31 Ogos 1993 seluas 51. Peraturan-peraturan yang mengawal pengurusan Taman Negara dan kawasan perlindungan hidupan liar sekali lagi diletakkan di bawah pengawasan Jabatan PERHILITAN. Berdasarkan maklumat daripda inventori ini maka dua kaedah penebangan diamalkan. bagi kawasan yang tidak mempunyai pokok dagangan muda penebangan secara Sistem Sebaya Malaya digunakan.706.0 Hektar). iaitu kaedah SILVILKULTUR.0 hektar). Selain daripada kaedah penebangan hutan di atas. Seluas 98. Kedua. Selaras dengan Dasar Perhutanan Negara. 3. Antara program yang popular di bawah silvilkultur ialah projek Ladang Hutan Kompensatori (CFPP) yang telah dilancarkan dalam tahun 1982.

dengan spesis Pokok Jati mula dilaksanakan di Kedah pada tahun 1988. Matlamat keluasan tanaman bagi Rancangan Malaysia Ke Lima dan Ke Enam adalah masingmasing 750 dan 1,250 hektar iaitu dengan keluasan tanaman 250 hektar setahun yang dibiayai melalui pinjaman daripada kerajaan persekutuan. 4. Sementara itu perladangan hutan di Sabah telah bermula dari tahun 1922 lagi dengan tertubuhnya percubaan tanaman pokok Jati untuk pengeluaran kayu keras di Kota Marudu. Perladangan hutan secara komersial bermula pada tahun 1974 dengan rancangan penubuhan seluas 60,000 hektar oleh Syarikat Sabah Softwood Sdn.Bhd (SSSB) di Brumas, Tawau. Penubuhan SSSB iaitu sebuah syarikat kerjasama antara North Borneo Timbers Bhd (40% pegangan saham) dan Yayasan Sabah (60% pegangan saham) bertujuan untuk menghutan semula kawasan-kawasan yang telah dibalak dengan spesisspesis yang cepat membesar seperti Pinus Caribaea dan Pinus Oocarpa. Susulan daripada itu Lembaga Kemajuan Perhutanan Sabah (SAFODA) telah ditubuhkan pada tahun 1976. Objektif penubuhannya aalah untuk menjalankan kerja-kerja penghutanan semula seluas 200,000 hektar kawasan terbiar akibat daripada aktiviti pertanian pindah dengan spesis seperti Acacia Mangium,Yamane,Eucalyptus Deglupta,Pinus Caribaea dan Pinus Oocarpa. Di bawah Rancangan Malaysia ke Enam (1991 - 1995) Jabatan Perhutanan Negeri Sabah telah mengenalpasti kawasan seluas 62,000 hektar boleh ditanami dengan pokok jenis tempatan seperti pokok Sentang dan Exotic. 5. Di Serawak, program pemulihan hutan secara ladang telah bermula semenjak 1920 dengan penubuhan seluas 19 hektar tanamam pokok Engkabang di dalam kawasan hutan Simpan Semenggoh. Projek tanaman ini kurang mendapat sambutan sehinggalah pada tahun 1965 satu program yang dinamakan “PROGRAM PENYELIDIKAN PENGHUTANAN” dilancarkan di dalam Rancangan Malaysia Pertama (1966 - 1970). Program ini antara lain bertujuan untuk mengenalpasti spesis-spesis tempatan dan Exotic untuk pembangunan ladang hutan dengan tumpuan menghutan semula kawasan-kawasan yang ditinggalkan oleh petani-petani pindah. Spesis-spesis yang ditanam termasuklah Engkabang, Durian,Mahogani,Acacia Mangium,Yamane dan Batai. Program perladangan hutan secara komersial telah dilancarkan pada tahun 1979 dan diperkembang luas dalam rancangan Malaysia Ke Empat (1981-1985). Sehingga 1993, Jabatan Hutan Negeri Serawak telah berjaya menubuhkan seluas 6,613.4 hektar ladang hutan di dalam kawasan yang ditinggalkan oleh petani pindah dan di beberapa kawasan hutan simpan. 6. Bidang Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). Kejayaan program Silvilkultur di Malaysia banyak dibantu oleh perkembangan pesat bidang R&D khususnya yang berkaitan dengan pengurusan,penjagaan dan perawatan hutan. Menyedari hakikat ini pihak kerajaan telah menubuhkan satu Jawatan Kuasa Penyelaras Penyelidikan dan Pembangunan Ladang Hutan Malaysia pada 18 November 1988. Jawatan kuasa tersebut terdiri daripda tenaga-tenaga pakar dan penyelidik dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM), Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan Universiti Pertanian Malaysia kini Universiti Putra Malaysia (UPM). Sebagai institusi yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan hutan, FRIM dan UPM berkerjasa erat dan bertanggungjawab menjalankan penyelidikan demi menjamin kejayaan program perladangan hutan terutamanya dalam bidang seperti pengurusan, biakbaik pokok serta

sifat dan penggunaan kayu. Program penyelidikan dan pembangunan akan terus berkembang dengan bidang-bidang penyelidikan yang sedia ada disamping memberikan penekanan kepada penyelidikan pemilihan spesis,kesesuaian spesis dengan tapak tanaman, bekalan stok tanaman,silvilkulture,kajian ekonomik spesis ladang serta kawalan serangga dan penyakit. Langkah Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar. 1. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemulihan. Justeru itu perancangan untuk menguruskan ekosistem hutan dalam jangka masa panjang mestilah melibatkan unsure kededaran kepada orang ramai. Untuk menanam unsur kesedaran ini maka pentingnya diadakan kempen dan pendidikan alam sekitar secara berterusan. Pendidikan alam sekitar boleh dilaksanakan pada dua peringkat. Pertama peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam matapelajaran geografi dan juga interdisiplin seperti dalam matapelajaran sains. Peringkat ke dua ditujukan kepada orang ramai dalam konteks kempen kesedaran seperti kempen cintailah hutan kita, kempen the green world dan lainlain lagi. Selain itu langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar ini juga dilakukan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Persatuan Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM). Usaha yang berterusan khususnya kepada generasi muda diharap akan dapat mewujudkan masyarakat yang boleh hidup dengan harmoni dengan persekitaran hutan. 2. Dalam konteks kerajaan pula usaha untuk berkerjasama dengan Negara-negara serantau dan dengan pertubuhan Pertubuhan alam sekitar dunia yang lain sentiasa dilakukan. Dengan Negara ASEAN, Malaysia turut menyertai Program Alam Sekitar ASEAN. Selain itu Jabatan Perhutanan juga berkerjasama rapat dengan banyak pertubuhan antarabangsa. Misalnya Hari Perhutanan Sedunia disambut setiap tahun oleh Malaysia dengan melaksanakan program menanam pokok-pokok, pameran ceramah dan sebagainya. Dana sedunia alam semulajadi Malaysia (WWF) mempunyai pejabat dan wakil-wakilnya di Kuala Lumpur dan Kucing untuk membantu usaha-usaha perancangan dan pengurusan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar dari segi bimbingan, perkhidmatan teknikal, kewangan dan pendidikan. Langkah 3 ( Penutup dan Rumusan – 10 Minit) Guru menyenaraikan isi-isi penting berkaitan dengan soalan yang diberikan di atas

Refleksi.
Di ukur berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran dalam gerakerja pelajar.

Rujukan Khusus

1. Rusly Musa dan Nurashikin Abdullah, Teks Pra U Geografi Manusia STPM, Tema 5 Bab ,14, m.s 423 - 473 Penerbit:Pearson dan Longman, Petaling Jaya, 2005.

Tugasan Pelajar : Latihan Menjawab Soalan
Sila Jawab Semua soalan yang diberikan:

Soalan 1. Berdasarkan kepada Malaysia, a) Terangkan langkah-langkah perundangan yang boleh diambil bagi memelihara dan memulihara alam sekitar fizikal. ( 12 Markah) b) Cadangkan langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber udara dan sumber air di Negara itu. (13 Markah) Soalan 2. a) Dengan merujuk kepada contoh-contoh tertentu, jelaskan punca-punca utama yang menyebabkan berlakunya pencemaran dan kemusnahan sumber-sumber marin. (13 Markah) b) Huraikan langkah-langkah yang wajar diambil untuk memelihara dan memulihara sumber-sumber marin ini. ( 12 Markah) Soalan 3.
a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan sumber air yang lestari?. (5 Markah)

b) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjamin sumber air di Malaysia agar sentiasa bersih dan berterusan. (10 Markah) c) Jelaskan kesan-kesan pembandaran terhadap sistem hidrologi bandar. (10 Markah)

TEMA 6: KAJIAN LAPANGAN/KAJIAN LUAR GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia).
HASIL PEMBELAJARAN • Memahami prinsip-prinsip kajian luar seperti menyatakan tajuk dan kawasan kajian secara mikro (kawasan yang kecil), mengemukakan objektif kajian luar dan menerangkan kaedah-kaedah yang boleh diguna untuk melakukan kajian luar.

• •

Menjelaskan kaedah dan langkah yang patut dibuat untuk melaksanakan kajian luar (sebelum, semasa dan selepas di lapangan) Memahami faktor, ciri, kepentingan, kesan terhadap alam sekitar dan langkah mengatasinya daripada sesuatu kegiatan ekonomi setempat (local activities) terhadap kawasan yang dikaji sahaja. Menjelaskan dapatan kajian terhadap sebuah bandar kecil yang meliputi kepelbagaian fungsi bandar (perkhidmatan, perniagaan, dan perindustrian),kawasan pengaruh bandar, perkembangan bandar (guna tanah, prasarana, dan kemudahan sosial) dan impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal Menjelaskan dapatan kajian di sebuah kawasan luar bandar yang meliputi: Interaksi desa bandar (pemasaran, penggunaan perkhidmatan, dan pengangkutan), pemodenan desa (perubahan guna tanah, prasarana, dan kemudahan sosial) dan impak transformasi desa terhadap alam sekitar fizikal

SUBTOPIK DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
SUBTOPIK 15.1 Prosedur melaksanakan kajian luar/lapangan 15.2 Tema dan skop kajian. 15.2 Kajian luar pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. 15.3 Kajian luar transformasi desa dan pembandaran. HURAIAN Memahami prinsip dan kaedah melaksanakan kajian luar/lapangan . Menjelaskan tema dan skop kajian luar/lapangan Menyediakan laporan dan membincangkan setiap aktiviti ekonomi yang dikaji secara kajian luar daripada segi; ciri, faktor, kepentingan, kesan ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. Menjelaskan kepelbagaian fungsi desa dan bandar, perkembangan, pemodenan dan kesan terhadap alam sekitar.

6.1

PROSEDUR MENJALANKAN KAJIAN LUAR

Pengenalan
1. Kajian luar merupakan salah satu komponen penting dalam Geografi kertas 2 STPM. Kajian luar ini bertujuan untuk membolehkan teori yang dipelajari di dalam bilik darjah dimantapkan lagi melalui kerja praktikal di lapangan yang akan meningkatkan lagi pemahaman pelajar tentang aspek alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang saling berkaitan.

Contohnya.perikanan. (e) (f) (g) (h) unsur fizikal dan manusia yang terdapat di kawasan tersebut faktor jarak. persiapan logistik. Menentukan tajuk/isu kajian. Langkah-langkah menjalankan kajian luar Menentukan tajuk/isu kajian Pemilihan tajuk kajian luar bergantung pada kesesuaiannya dengan tempat yang dipilih seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran. lokasi kajian luar memadai dengan hanya sebuah kawasan sahaja. Bagi setiap satu tajuk yang dipilih. Ini bagi membolehkan pelajar menjalankan kajian yang merangkumi kedua-dua aspek fizikal dan manusia serentak. (b) Bersifat spesifik dan in-situ – khusus di kawasan yang dikaji sahaja. 2. sebuah estet. pemilihan kawasan. sebuah rancangan FELDA. menentukan kaedah kajian. memproses dan menganalisis data. kos dan masa aspek keselamatan keluasan kawasan kajian (a) Merangkumi unsur fizikal dan manusia Kawasan kajian yang dipilih hendaklah merangkumi unsur fizikal dan manusia. Pada amnya pemilihan kawasan kajian mestilah memenuhi syarat berikut (a) Berskala mikro – seperti di sebuah kampung. sebuah kawasan pertanian. Tajuk kajian yang dipilih hendaklah merangkumi tajuk-tajuk yang telah dipelajari di bilik darjah. pelajar tingkatan enam rendah boleh menjalankan kajian luar tentang geomorfologi dan pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. Lokasi kawasan kajian yang dipilih hendaklah dirujuk pada peta kawasan berkenaan dan menepati objektif kajian luar yang didasarkan kepada perkara berikut. menyediakan peralatan dan bahan kajian. Kajian luar Alam Sekitar Manusia berdasarkan kepada dua tema iaitu pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar tempatan serta transformasi desa dan pembandaran Pemilihan lokasi kawasan 1.menentukan masa yang sesuai untuk menjalankan kajian. dan menyediakan laporan. Langkah-langkah dalam menjalankan kajian luar meliputi beberapa perkara iaitu. kos dan masa . Kawasan yang hendak dikaji mestilah sesuai dengan tajuk yang dipilih. menjalankan kajian di lapangan. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah di sebuah daerah kecil.2. perindustrian. (b) Faktor jarak. membuat tinjauan. sebuah pekan atau sebuah bandar kecil.

sebuah pekan atau sebuah bandar kecil. pencerapan. (c) Aspek keselamatan Dalam menentukan pemilihan kawasan kajian aspek utama yang perlu ditegaskan ialah keselamatan. bukit. temu bual dan kaji selidik. dan agensi awam lain dan swasta. perindustrian. . kawasan berisiko tinggi dan kawasan larangan. pengukuran. daerah kecil. Manakala data/maklumat sekunder boleh diperolehi melalui kajian di perpustakaan. haiwan buas. paya. tasik dan stesen kaji cuaca atau kaji iklim. Kawasan yang dipilih seeloknya hendaklah mempunyai beberapa ciri fizikal yang boleh dikaji seperti sungai. perikanan. (d) Keluasan kawasan kajian Keluasan kawasan kajian yang dipilih hendaklah bersifat mikro yang mempunyai kedua-dua unsur alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. data atau maklumat primer diperolehi melalui kaedah pemerhatian. kos dan masa hendaklah juga diambil kira dalam menentukan pemilihan kawasan kajian. estet. Tujuannya untuk melihat kesesuaian kawasan kajian dengan objektif kajian yang hendak dijalankan. cerun curam. kawasan pertanian. pelancongan. Misalnya laporan dari Jabatan Perangkaan Malaysia. jarak dan kos perjalanan. Seboleh mungkin kawasan kajian hendaklah tidak terlalu jauh dari sekolah yang melibatkan perjalanan masa yang lama serta kos pengangkutan yang tinggi. pantai. Menjalankan tinjauan Sebelum menjalankan kajian luar guru hendaklah terlebih dahulu membuat tinjauan awal ke kawasan yang hendak dikaji. hutan. serta rancangan FELDA atau FELCRA. Jabatan Meteorologi.Faktor jarak. Menentukan kaedah kajian Di lapangan. Jabatan Alam Sekitar. Keselamatan ini meliputi keselamatan dalam perjalanan. senarai semak. Jarak kawasan kajian yang dipilih sebaik-baiknya tidak melebihi 2 jam perjalanan dengan bas. kajian di sebuah kampung. menentukan faktor keselamatan. sumber internet. cerun. Contohnya. penelitian rekod dan statistik serta laporan yang sedia ada yang berkaitan di kawasan kajian. Sekiranya unsur yang hendak dikaji terdapat di kawasan persekitaran sekolah memadai sekiranya kajian itu dijalankan di kawasan tersebut. kawasan kajian yang dipilih hendaklah bebas dari sebarang ancaman seperti arus sungai yang deras.

supaya sebelum ke lapangan atau ke kawasan berkenaan. Soalselidik perlu disediakan sebelum ke lapangan dan dibawa secukupnya untuk menemubual sebilangan responden yang munasabah (30 hingga 40 orang). c. keluasan kawasan. Maklumat primer boleh diperolehi melalui kaedah pemerhatian. pelajar perlu ada buku catatan untuk mencatat apa yang perlu. 2. Peralatan yang akan digunakan hendaklah: (a) (b) (c) mencukupi dan lengkap serta menepati tujuan kajian berfungsi dengan baik diperkenal dan didedahkan penggunaannya kepada pelajar 2. Tidak perlu panjang. tetapi pelajar mesti menyediakan soalan secara ringkas sebagai panduan menemubual responden. Peralatan ini mestilah disediakan oleh guru dan pelajar sebelum menjalankan kajian luar. tetapi jangan terlalu ringkas hingga tidak menjawab soalan kajian. Antara item yang pelu disediakan dalam borang soal-selidik ialah: a. pelajar sudah tahu sedikit tentang latar belakang kawasan kajian. Pengenalan diri dan tujuan kajian Arahan soal selidik Setiap borang soal selidik diberi nombor siri Setiap soalan diberi nombor . temubual responden menggunakan soalselidik atau tanpa soalselidik. Soalan dan jawapan responden penting untuk di analisis. b. ciri iklim dan cuaca dan sebagainya perlu diketahui sebelum ke lapangan. Soalselidik perlu mengandungi soalan-soalan yang memberi jawapan kepada tujuan kajian yang telah ditentukan. Bagi kertas alam sekitar manusia kebanyakan instrumen yang diperlukan adalah berbentuk borang soal-selidik dan borang temu bual. Menyediakan peralatan dan bahan kajian 1. ciri kegiatan ekonomi yang terdapat dan juga latar belakang fizikal seperti keadaan bentuk muka bumi/topografi. letakan kawasan. d. (melalui peta lakar). rekod melalui gambar foto atau video.Memperolehi maklumat Primer dan Sekunder 1. Temubual tanpa soalselidik boleh juga dilakukan. Melalui pemerhatian. Borang soal selidik dan borang temu bual berhubung dengan tajuk kajian hendaklah disediakan oleh guru bersama pelajar semasa merancang kajian luar. Carian data dan maklumat sekunder ( misalnya dari jabatan kerajaan setempat dan agensi yang berkaitan) mestilah mendapat pertolongan guru mata pelajaran geografi. 4 Pengentahuan sedia ada tentang penduduk. Peralatan dan bahan kajian yang diperlukan mestilah disediakan lebih awal. 3.

f. Kajian luar bagi pelajar tingkatan enam hendaklah dijalankan selepas mempelajari topik kegiatan ekonomi dan impak alam sekitar. 4. saiz isi rumah. jelas dan elakkan daripada isu sensitif Bilangan soalan hendaklah tidak melebihi 15 soalan. j. 3. pekerjaan. soal selidik. dan tempat mendapatkan barangan dan perkhidmatan. i. h. Menuliskan ‘Terima kasih’ pada muka surat akhir borang soal selidik Panduan menyediakan bahan temu bual adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) Buku catatan temu bual Alat perakam (jika ada/perlu) Catatan yang mengandungi soalan temu bual berasaskan isu-isu kajian seperti kaitan antara pembangunan dengan sumber di kawasan kajian. pada cuti hujung minggu atau pada cuti penggal persekolahan.e. Soalan boleh dalam bentuk terbuka dan tertutup Soalan boleh juga menggunakan skala yang sesuai Latar belakang responden (seperti umur. kajian luar juga boleh menggunakan peralatan berikut. langkah-langkah mengurangkan masalah alam sekitar) Soalan hendaklah ringkas. impak alam sekitar: persepsi tentang masalah alam sekitar. migrasi. g. Alat GPS (Global Positioning System) – digunakan untuk menentukan letakan. Borang soal-selidik yang telah disediakan sebelum ke lokasi kajian. Langkah-Langkah menjalankan kajian luar . kesan kepada alam sekitar. temu bual atau pengukuran yang dibuat di lapangan. ketinggian. Ia hendaklah dijalankan selewat-lewatnya pada bulan Julai. jantina. Kompas prismatik – digunakan untuk menentukan kedudukan dan arah kawasan/point yang dikaji. kaum. kesan kepada kehidupan penduduk di kawasan kajian. Kamera – digunakan untuk merakam gambar sebagai bukti tempat itu dan bahan sokongan kajian. dan tempat tinggal) Isu-isu kajian (seperti interaksi desa bandar dan pembandaran: tempat pemasaran barangan. Peta kawasan – digunakan untuk menentukan lokasi dan membuat peta lakar sesuatu kawasan kajian. k. Kajian luar hendaklah diselesaikan pada hari yang sama. dan arah Alat perakam suara Alat tulis – digunakan untuk merekodkan setiap pemerhatian. Selain itu. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Menentukan masa yang sesuai untuk menjalankan kajian Kajian luar boleh dijalankan pada waktu persekolahan. pendapatan.

Menghubungi agensi-agensi yang hendak dikunjungi. tugasan kumpulan. dan pengukuran terhadap perkara berikut: menjalankan pemerhatian. jumlah responden yang ingin ditemu bual/soal selidik.1. • Saiz sampel antara 30 hingga 40 responden. memilih lokasi kajian dan melakukan tinjauan awal Pemilihan tajuk mengikut kumpulan pelajar. fenomena cuaca. 2. aspek kajian. 3. Persiapan logistik. • Ciri alam sekitar fizikal dan ciri alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian. Jika pelajar menalankan kaji selidik maka ia perlu menyoal selidik responden sebagai sampel dengan menggunakan borang soal selidik. Sekembali dari lapangan pelajar perlu melakukan perkara-perkara berikut: . • Faktor yang mempengaruhi proses fizikal dan aktiviti manusia. • Punca yang menyebabkan impak alam sekitar sama ada proses fizikal atau aktiviti manusia atau kedua-duanya. • Kepentingan bentuk muka bumi. Menjalankan aktiviti . Penyediaan pengangkutan dan guru pengiring. dan aktiviti manusia • Kepentingan aktiviti ekonomi kepada penduduk sekitar. Semasa di lapangan pelajar pencerapan. Setiap kumpulan diberikan tajuk yang berlainan supaya semua tajuk dapat dikaji secara kajian luar. perkembangan dan masalah semasa yang dihadapi. • Ciri-ciri aktiviti ekonomi. Pengurusan surat menyurat seperti surat kebenaran penjaga. • Impak alam sekitar yang dikaji terhadap parameter alam sekitar fizikal dan kehidupan manusia. taklimat kawalan keselamatan dan lain-lain yang bersesuaian. Persediaan peralatan dan instrumen yang diperlukan termasuklah borang soal selidik. 4. Sebelum ke lapangan guru membuat persiapan awal seperti: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Menentukan sistem atau tema kajian. surat kebenaran dari sekolah/Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). • Langkah yang telah diambil untuk mengurangkan impak alam sekitar. Kaedah pemilihan sampel adalah seperti berikut: • Sampel boleh dipilih secara rawak atau sistematik daripada populasi di kawasan kajian. Aktiviti bilik darjah atau kerja makmal. Taklimat kepada pelajar yang meliputi.

Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual. Mempamerkan laporan di dalam kelas Guru akan mempamerkan laporan kajian luar tersebut di dalam kelas sebagai rujukan bagi kumpulan yang lain. merangkumi punca. graf dan peta. Membentangkan laporan mengikut kumpulan di dalam kelas. Memproses maklumat – mentafsir. (c) Lokasi kajian – huraian ringkas tentang ciri alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian dijalankan. soal-selidik. rajah. membezakan dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya. proses. . (f) Penutup – rumusan kajian. dan pemerhatian (e) Hasil kajian dan perbincangan – huraian tentang dapatan kajian yang telah dianalisis. menganalisis. Oleh itu satu laporan kajian luar yang lengkap perlu dibuat setelah kembali daripada kerja di lapangan. (d) Kaedah kajian – huraian tentang cara kajian dilakukan: pengukuran. Mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual. temu bual. (a) Pengenalan – Tajuk kajian iaitu penyataan tentang apa yang dikaji. graf. Merumus dan mempersembahkan hasil kajian. carta. Menyediakan laporan mengikut format berikut: Kajian lapangan dilakukan secara berkumpulan tetapi laporannya mesti disediakan secara individu. (b) Tujuan kajian – penyataan tentang objektif kajian dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah dipilih.(i) (ii) (iii) (iv) (v) Menyusun dapatan (data dan maklumat) yang diperoleh mengikut keutamaan atau mengikut item yang telah dipecahkan dari sesuatu tajuk. Membincangkan dapatan/hasil kajian – menghubungkaitkan dapatan yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari dalam bilik darjah. pelajar akan membentangkan hasil dapatan kumpulan masing-masing di dalam kelas. dan impak serta membanding. dan rajah bagi mana item yang relevan dan sesuai. pencerapan. dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh. Setelah kembali dari lapangan dan setelah siap menyediakan laporan. Setiap kumpulan mestilah membentangkan hasil kajian masing-masing. Laporan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara yang berikut.

2. 3. Tumpuan dan skop kajian bagi setiap aktiviti ekonomi di atas meliputi perkara berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Ciri aktiviti ekonomi dalam kawasan yang dipilih Faktor mempengaruhi letakan dan perkembangan Kepentingan aktiviti tersebut kepada penduduk dan ekonomi setempat Impak alam sekitar yang ditimbulkan oleh aktiviti ekonomi yang dikaji Langkah pengurusan alam sekitar 5. Kajian luar berkaitan dengan transformasi desa dan pembandaran boleh dijalankan terhadap . (a) Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar tempatan (b) Transformasi desa dan pembandaran. KAJIAN LUAR GEOGRAFI ALAM Kajian luar alam sekitar manusia dikhususkan kepada dua tema utama sahaja iaitu. 6. dan kesesuaian tema dengan keupayaan dan keperluan pelajar tingkatan enam.2 TEMA DAN SKOP SEKITAR MANUSIA 1. Ini bertujuan untuk membolehkan pelajar-pelajar membuat rujukan.Menyimpan laporan kajian luar di Pusat Sumber Semua laporan kajian luar bagi setiap kumpulan dibukukan dan disimpan di Pusat Sumber. logistik. kos. Kajian luar berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar dilakukan terhadap salah satu aktiviti ekonomi berikut: (i) Pertanian (ii) Penternakan (iii) Perikanan (iv) Pembalakan (v) Perlombongan dan kuari (vi) Perindustrian (vii) Pengangkutan (viii) Pelancongan (ix) Perniagaan 4. Pemilihan kedua-dua tema ini dibuat setelah mengambil kira masa.

(i) (ii) (iii) (iv) ATAU (b) Sebuah kawasan luar bandar yang meliputi perkara berikut (i) (ii) (iii) (iv) Kepelbagaian aktiviti ekonomi desa yang dipilih. pemilikan (individu. dan pengangkutan) Pemodenan desa (perubahan guna tanah. Jenis pertanian yang dijalankan. koko. Kawasan kebun kecil atau estet getah. sebuah perkampungan atau mukim atau sub-daerah atau daerah kecil. Semasa berada dilapangan maklumat-maklumat mengenai aktiviti pertanian berikut mestilah dikumpul khususnya melalui pemerhatian dan pencerapan. skala operasi (besar atau kecil). prasarana. Kawasan yang dipilih mestilah dinamakan secara spesifik dan lengkap. dan kemudahan sosial) Impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar a) Pertanian Pilih satu kawasan kecil (misalnya: rancangan Felda/Felcra/Risda. Dimensi kajian di lapangan.(a) Sebuah bandar kecil (anggaran saiz penduduk 10 000 orang) atau pekan yang meliputi perkara berikut. sayur-sayuran. dan perindustrian) Kawasan pengaruh bandar Perkembangan bandar (guna tanah. . kelapa sawit. penggunaan perkhidmatan. Dalam jawapan. Antara maklumat yang perlu dikumpul ialah: i) Ciri aktiviti pertanian seperti. lada hitam. Interaksi desa bandar (pemasaran. taburannya (berpusat. pisang. perniagaan. prasarana. dan kemudahan sosial) Impak transformasi desa terhadap alam sekitar fizikal Kepelbagaian fungsi bandar (perkhidmatan. nenas. 1. buah-buahan sesuai dipilih terutama yang berdekatan dengan sekolah atau tempat kediaman pelajar. nama kawasan dan jenis tanaman mesti disebut. padi. temubual serta soal selidik. berkelompok atau berselerak).

Faktor kemanusiaan pula adalah seperti adanya kemudahan asas yang cukup. orientasi pengeluarannya. Disamping itu pelajar juga digalakkan untuk berfikir dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai yang meliputi langkah perundangan. Mungkin tidak sukar untuk mencari kawasan ternakan komersil di sekitar atau tidak jauh dari sekolah atau tempat kediaman pelajar. Kepentingan aktiviti pertanian kepada penduduk dan ekonomi sekitar mestilah dikaji dengan teliti. tanah runtuh. Misalnya pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara dan pencemaran air serta kemerosotan kualiti alam sekitar seperti hakisan tanah. penggunaan modal (sendiri atau pinjaman). burung unta. Faktor fizikal seperti bentuk muka bumi dan topografi sekitar serta faktor saliran khususnya sungai. arnab. iii) Kepentingan aktiviti pertanian kepada penduduk dan ekonomi setempat. ii) Faktor yang mempengaruhi letakan dan perkembangan aktiviti pertanian yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan. saiz ladang ternakan (bilangan haiwan). kerajaan). b) Penternakan Di Malaysia ternakan yang diusahakan secara komersil terdiri daripada lembu. pekerja ladang atau petani/pesawah.swasta. rusa. tempat atau perusahaan sedemikian. dan khinzir. kambing. 1. sumber modal. operasi pengeluaran. penggunaan tenaga buruh dan juga ciri teknologi yang digunakan. Item ini boleh diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik. Antara kepentingannya termasuklah menyediakan pekerjaan kepada penduduk yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk setempat. amalan pengurusan yang strategik serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Namakan kawasan penternakan dan jenis ternakan yang dikaji secara spesifik seperti di kawasan estet atau kebun kecil kelapa sawit. teknologi. v) Langkah pengurusan alam sekitar. Bagi mengatasi kesan negatif di atas. . banjir dan ancaman kepupusan kepelbagaian biologi. penawaran tenaga buruh dari penduduk sekitar. itik. keupayaan modal. kemusnahan habitat dan rantaian makanan. ayam. Kesemua kesan ini mestilah diteliti dan boleh dibuktikan kewujudannya. biri-biri. dan tanih tandus. penggunaan teknologi dan sebagainya. Kaji kawasan. kerbau. Penternakan dijalankan oleh syarikat-syarikat swasta atau pun oleh individu yang mengusahakan secara sendiri atau mendapat bantuan dari pihak kerajaan iaitu Jabatan Perkhidmatan Haiwan. burung puyuh. adanya jaringan pengangkutan dan perhubungan dan lain-lain lagi. memperkembangkan rantaian ekonomi yang berkaitan dan mungkin juga menjadi asas kepada pembangunan infrastruktur dan petempatan. iv) Impak alam sekitar yang boleh ditimbulkan oleh aktiviti pertanian. pelajar boleh memperolehinya dengan cara mengemukakan borang soal selidik atau menemubual pihak pengurusan ladang. Kajian boleh difokuskan kepada beberapa aspek penternakan: Misalnya ciri-ciri penternakan seperti jenis ternakan yang dijalankan. atau mana-mana kawasan yang ada ternakan komersil Dimensi kajian di lapangan.

(Sila namakan secara spesifik kawasan yang dipilih oleh pelajar untuk dikaji secara khusus). Banyak yang terkenal seperti Sedili. Kajian boleh difokuskan kepada beberapa aspek perikanan: Misalnya ciri-ciri perikanan seperti jenis perikanan yang dijalankan (pinggir pantai. Untuk memilih salah satu kawasan atau perkampungan nelayan sebagai kawasan kajian tidak sukar. 2. Kepentingan aktiviti penternakan kepada penduduk dan ekonomi setempat. penggunaan teknologi dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aktiviti perikanan di kawasan itu yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan seperti bentuk muka bumi/topografi . Kuala Kemaman. Pulau Ketam. 3. Pantai Remis. laut dalam atau akuakultur). Aktiviti perikanan terbahagi kepada dua. bekalan buruh/pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti penternakan di kawasan itu yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan seperti bentuk muka bumi/topografi sekitar. kemudahan pengangkutan. kawasan-kawasan pedalaman berpaya atau lembah sungai serta di sungai-sungai tertentu. skala operasi pengeluaran (kecil atau besar) sumber modal. langkahlangkah pengurusan alam sekitar yang diambil oleh masyarakat dan pihak berkuasa tempatan untuk mengurangkan kesan alam sekitar tersebut. dan sebagainya. Dimensi kajian di lapangan. c) Perikanan 1. Antara kepentingannya termasuklah menyediakan pekerjaan kepada penduduk yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk setempat serta memperkembangkan rantaian ekonomi yang berkaitan 4 Kesan aktiviti penternakan terhadap alam sekitar fizikal seperti pencemaran air dan bau busuk pandangan masyarakat tempatan terhadap penternakan itu. Item ini boleh diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik. Perikanan air tawar atau akuakultur pula sedang dimajukan dengan galakan serta bantuan kerajaan. Kawasan perikanan marin/laut banyak terdapat di sepanjang pantai/pinggir laut negara Malaysia. Kawasan perikanan yang spesifik inilah perlu dikaji secara mendalam oleh pelajar. iaitu perikanan marin/laut dan perikanan air tawar atau akuakultur. pemasaran dan pemprosesan hasil ternakan. Perikanan pinggir pantai dan juga laut dalam giat diusahakan oleh para nelayan serta syarikat-syarikat tertentu yang berpengkalan di tempat-tempat tersebut. 1.2. Akuakultur dijalankan oleh individu secara kecilan dan syarikat secara besar-besaran di kawasan pinggir pantai yang berpaya bakau. 2. punca/sumber air.

Nama lokasi atau tempat itu penting disebut kerana pembalakan berlaku bukan di seluruh daerah itu. Gerik. pembalakan diusahakan di lokasi-lokasi atau tempat-tempat tertentu sahaja. di kilang-kilang papan yang agak besar biasanya terletak berdekatan dengan kawasan pembalakan. bekalan buruh/pekerja. Kubang Pasu. Dimensi kajian di lapangan. Justeru itu kawasan pembalakan mestilah dinamakan secara khusus. keluasan kawasan yang terlibat. Jelebu. kemudahan pengangkutan. Temerloh.sekitar. Akan tetapi kajian masih boleh dilakukan di tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan pembalakan. Batang Padang dan daerah-daerah di pedalaman Sabah dan Sarawak. Item ini boleh diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik. skala operasi pengeluaran (kecil atau besar) sumber modal. Hulu Selangor. Keluang. Kepentingan aktiviti perikanan kepada penduduk dan ekonomi setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti pembalakan di kawasan itu yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan seperti bentuk muka bumi/topografi sekitar. Pembalakan biasanya dijalankan di kawasan/daerah pedalaman yang ada sumber hutan seperti Lipis. d) Pembalakan 1. atau mungkin tidak dibenarkan masuk. Kajian luar di tempat pembalakan sukar dilakukan oleh pelajar kerana mungkin terlalu jauh di pedalaman. pemasaran dan pemprosesan hasil perikanan. 2. penggunaan teknologi dan sebagainya. Tampin. Hulu Terengganu/Besut/Dungun/Kemaman. Jerantut. 3. Di dalam daerah-daerah berkenaan. . Gua Musang. Segamat. 2. iaitu di pos-pos renjer hutan yang memeriksa lori-lori balak. Kuala Pilah. 3. 1. Hulu Langat. 4 Kesan aktiviti perikanan terhadap alam sekitar fizikal seperti pencemaran air dan bau kepupusan sumber termasuk langkah-langkah pengurusan alam sekitar yang diambil oleh nelayan/pengusaha dan pihak berkuasa tempatan untuk mengurangkan kesan alam sekitar tersebut. Kajian boleh difokuskan kepada beberapa aspek pembalakan: Misalnya jenis pokok yang dibalak. Rompin. Antara kepentingannya termasuklah menyediakan pekerjaan kepada penduduk yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk setempat serta memperkembangkan rantaian ekonomi yang berkaitan termasuk industri hiliran. Maran. atau kerana merbahaya dari segi perjalanan dan operasi di situ. atau di syarikat-syarikat pembalakan yang ada di bandar atau di pekan berdekatan.

kebenaran/lesen membalak, konsesi yang diberikan, bekalan buruh/pekerja, kemudahan pengangkutan, pemasaran dan pemprosesan hasil kayu balak. 3. Kepentingan aktiviti pembalakan kepada penduduk dan ekonomi setempat. Item ini boleh diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik. Antara kepentingannya termasuklah menyediakan pekerjaan kepada penduduk yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk setempat serta memperkembangkan rantaian ekonomi yang berkaitan termasuk industri hiliran. 4. Impak alam sekitar yang boleh ditimbulkan oleh aktiviti pembalakan. Misalnya pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air serta kemerosotan kualiti alam sekitar seperti hakisan tanah, tanah runtuh, dan tanih tandus, banjir dan ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat dan rantaian makanan. Kesemua kesan ini mestilah diteliti dan boleh dibuktikan kewujudannya. 5. Langkah pengurusan alam sekitar. Bagi mengatasi kesan negatif di atas, pelajar boleh memperolehinya dengan cara mengemukakan borang soal selidik atau menemubual pihak pengurusan konsesi balak, jabatan perhutanan dan sebagainya Disamping itu pelajar juga digalakkan untuk berfikir dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai yang meliputi langkah perundangan, amalan pengurusan yang strategik serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.

e)

Perlombongan

Di Malaysia, kajian luar terhadap aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli sukar dilakukan kerana lokasi perlombongan ini terletak di laut. Oleh sebab itu kajian luar boleh dilakukan terhadap aktiviti perlombongan di daratan seperti perlombongan kuari dan pecah batu, perlombongan bijih timah (kawasan bekas lombong bijih timah), perlombongan emas, arang batu, tembaga dan sebagainya yang masih ada dan bersesuaian dengan kawasan setempat yang dikaji. Kawasan perlombongan yang dipilih mestilah dinyatakan secara spesifik. Dimensi kajian di lapangan. 1. Semasa berada dilapangan maklumat-maklumat mengenai aktiviti perlombongan berikut mestilah dikumpul khususnya melalui pemerhatian dan pencerapan. Antara maklumat yang perlu dikumpul ialah: i) Ciri aktiviti perlombongan seperti; Jenis perlombongan yang dijalankan, taburannya (berpusat, berkelompok atau berselerak), skala operasi (besar atau kecil), pemilikan (individu, swasta, kerajaan), orientasi pengeluarannya, penggunaan modal (pelaburan asing atau tempatan), penggunaan tenaga buruh dan juga ciri teknologi yang digunakan. ii) Faktor yang mempengaruhi letakan dan perkembangan aktiviti perlombongan yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan. Faktor fizikal

seperti adanya sumber mineral, bentuk muka bumi dan topografi sekitar, jenis geologi yang ada dan juga faktor saliran khususnya sungai. Faktor kemanusiaan pula adalah seperti adanya kemudahan asas yang cukup, penawaran tenaga buruh dari penduduk sekitar, kemudahan pembandaran yang berdekatan, keupayaan modal, teknologi, adanya jaringan pengangkutan dan perhubungan dan lain-lain lagi. iii) Kepentingan aktiviti perlombongan kepada penduduk dan ekonomi setempat. Kepentingan aktiviti perlombongan kepada penduduk dan ekonomi sekitar mestilah dikaji dengan teliti. Item ini boleh diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik. Antara kepentingannya termasuklah menyediakan pekerjaan kepada penduduk yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk setempat, memperkembangkan rantaian ekonomi yang berkaitan dan mungkin juga menjadi asas kepada pembangunan infrastruktur dan petempatan seperti pembangunan bandar. iv) Impak alam sekitar yang boleh ditimbulkan oleh aktiviti perlombongan. Misalnya; kemerosotan dan kepupusan sumber mineral, pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara dan pencemaran air serta kemerosotan kualiti alam sekitar seperti hakisan tanah, tanah runtuh, dan tanih tandus, banjir dan ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat dan rantaian makanan. Kesemua kesan ini mestilah diteliti dan boleh dibuktikan kewujudannya. v) Langkah pengurusan alam sekitar. Bagi mengatasi kesan negatif di atas, pelajar boleh memperolehinya dengan cara mengemukakan borang soal selidik atau menemubual pihak pengurusan dan pekerja yang terlibat dengan sektor perlombongan berkenaan. Disamping itu pelajar juga digalakkan untuk berfikir dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai yang meliputi langkah perundangan, amalan pengurusan yang strategik serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Sebagai contoh jika kajian dilakukan di kawasan perlombongan bijih timah pelajar boleh mencadangkan langkah untuk meningkatkan kebergunaan kawasan lombong dengan cara menebusguna untuk dijadikan kawasan pertanian, kolam akuakultur atau dibangunkan sebagai kawasan pelancongan setempat.

f)

Perindustrian

1. Kajian luar terhadap aktiviti perindustrian boleh dilakukan terhadap industri primer dan juga sekunder. Industri primer meliputi kilang memproses seperti kilang memproses getah dan kelapa sawit, kayu balak, memproses hasil perikanan dan perlombongan serta industri petrokimia. Industri sekunder pula terdiri daripada pelbagai jenis industri pembuatan, pemasangan dan juga industri elektrik dan elektronik.

2. Di kawasan-kawasan tertentu industri kecil dan sederhana (IKS) juga boleh dikaji secara kajian luar. Apa yang penting kawasan industri yang dipilih mestilah dinamakan secara khusus dan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan pelajar mengkajinya secara kajian luar. Untuk menjimatkan kos dan masa pelajar boleh mengkaji kawasan industri yang berdekatan dengan tempat kediaman atau sekolah masing-masing. Dimensi kajian di lapangan. Semasa berada di lapangan maklumat-maklumat mengenai aktiviti perindustrian berikut mestilah dikumpul dengan teliti. Antara maklumat yang perlu dikumpul ialah: i) Ciri aktiviti perindustrian seperti; Jenis industri yang dijalankan (nyatakan samada kilang memproses, pembuatan,pemasangan dan lain-lain), lokasi dan taburannya (di kawasan sumber, di bandar, pinggir bandar, di kawasan FTZ dll), skala operasi (besar atau kecil), pemilikan (individu, swasta, agensi kerajaan), orientasi pengeluarannya, penggunaan modal (pelaburan asing atau tempatan), penggunaan tenaga buruh (berintensif buruh), penggunaan sumber bahan mentah dan sumber kuasa serta ciri teknologi yang digunakan (industri giat jentera yang kurang bergantung kepada tenaga buruh). Setiap ciri di atas mestilah dikenalpasti oleh pelajar semasa berada di lapangan. ii) Faktor yang mempengaruhi letakan dan perkembangan aktiviti perindustrian yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan. Faktor fizikal seperti adanya sumber bahan mentah dan sumber kuasa, bentuk muka bumi dan topografi sekitar yang menjadi tapakbina kilang ( seperti kawasan yang selamat dari banjir). Faktor kemanusiaan pula adalah seperti adanya kemudahan asas yang cukup, polisi governan mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTZ), penawaran tenaga buruh dari penduduk sekitar, kemudahan pembandaran yang berdekatan, keupayaan modal, teknologi, adanya jaringan pengangkutan dan perhubungan dan lain-lain lagi. Faktor-faktor ini perlulah ditelitikan secara mikro oleh para pelajar. iii) Kepentingan aktiviti perindustrian kepada penduduk dan ekonomi setempat. Item ini boleh diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik atau kaedah temubual. Antara kepentingannya termasuklah menyediakan pekerjaan kepada penduduk yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk setempat, peningkatan kuasa beli dan saiz pasaran, peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi masuk, memperkembangkan rantaian ekonomi yang berkaitan samada di peringkat huluan dan hiliran, meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya jaringan pengangkutan dan perhubungan, pembangunan petempatan dan bandar, pusat-pusat perkhidmatan penduduk dan sebagainya. iv) Impak alam sekitar yang boleh ditimbulkan oleh aktiviti perindustrian. Impak alam sekitar boleh dikaji terhadap parameter alam sekitar fizikal dan juga kehidupan manusia. Kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal termasuklah kemerosotan dan kepupusan sumber alam, pencemaran alam sekitar seperti

pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi dan bau, pencemaran sisa toksid yang berbahaya serta kemerosotan kualiti alam sekitar seperti peningkatan suhu sekitar (pemanasan setempat) dan kemusnahan ekosistem akuatik. Impak sosial pula termasuklah menjejaskan kesihatan penduduk akibat pencemaran udara dan air, gangguan bunyi bising, gangguan kepada aktiviti sosial dan ekonomi yang lain. Item impak ini mestilah dikaji dengan teliti dan boleh dibuktikan secara lokaliti. v) Langkah pengurusan alam sekitar. Bagi mengatasi kesan negatif di atas, pelajar boleh memperolehinya dengan cara mengemukakan borang soal selidik atau menemubual pihak pengurusan dan pekerja kilang. Disamping itu pelajar juga digalakkan untuk berfikir dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai yang meliputi langkah perundangan, amalan pengurusan yang strategik serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Apa yang penting setiap langkah yang dicadangkan mestilah logik, relevan dan sesuai dengan persekitaran yang dikaji.

g)

Pengangkutan

1. Kajian luar terhadap aktiviti pengangkutan boleh dilakukan terhadap jenis dan rangkaian pengangkutan. Misalnya pengangkutan darat (keretapi, bas, teksi, LRT, ERL, Komuter), pengangkutan air (kapal, feri, bot) dan pengangkutan udara (kapalterbang). Justeru itu kawasan kajian boleh terdiri daripada sebuah stesyen (misalnya stesyen keretapi, bas, teksi, LRT, ERL, Komuter) atau sebuah pelabuhan/pengkalan dan juga sebuah lapangan terbang. 2. Selain itu kajian juga boleh dilakukan terhadap jaringan pengangkutan seperti lebuh raya dan jalan raya, laluan keretapi, LRT, ERL, Komuter dan sebagainya yang bersesuaian dengan objektif kajian pelajar. Dimensi kajian di lapangan. Semasa berada di lapangan maklumat-maklumat mengenai aktiviti pengangkutan berikut mestilah dikumpul dengan teliti. Antara maklumat yang perlu dikumpul ialah: i) Ciri aktiviti pengangkutan seperti; Jenis pengangkutan yang dijalankan (keretapi, Komuter, LRT, ERL, Bas, Teksi, Feri, Kapalterbang dan lain-lain), jaringan pengangkutan – lebuh raya, jalan raya, jalan keretapi dan sebagainya (dari mana dan ke mana), skala operasi (besar atau kecil), mod dan isipadu pengangkutan mengikut masa, ciri pemilikan (individu, swasta, agensi kerajaan), penggunaan modal (pelaburan asing atau tempatan), penggunaan tenaga buruh (berintensif buruh), penggunaan sumber kuasa serta ciri teknologi yang digunakan. Setiap ciri di atas mestilah dikenalpasti oleh pelajar semasa berada di lapangan.

teknologi. relevan dan sesuai dengan persekitaran yang dikaji. pengurusan dan pekerja. kraf tangan. tanah tinggi. Kesan terhadap alam sekitar fizikal termasuklah perubahan landskap fizikal seperti landskap fizikal bandar akibat pembinaan laluan LRT. Bagi mengatasi kesan negatif di atas. . v) Langkah pengurusan alam sekitar. amalan pengurusan yang strategik serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Impak sosial pula termasuklah menjejaskan kesihatan penduduk akibat pencemaran udara. Kesemua item di atas mestilah dibuktikan secara lokaliti. pelajar boleh memperolehinya dengan cara mengemukakan borang soal selidik atau menemubual pihak berkuasa tempatan. meningkatkan ketersampaian serta mempercepatkan perjalanan. mengatasi kesesakan. mempercepatkan pembangunan di sesebuah kawasan. kawasan yang selamat dari banjir dan sebagainya). buahan dll). Jika sistem lebuh raya dikaji mungkin terdapat kesan-kesan seperti hakisan tanih. Faktor-faktor ini perlulah ditelitikan secara mikro oleh para pelajar. . Disamping itu pelajar juga digalakkan untuk berfikir dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai yang meliputi langkah perundangan. faktor keupayaan modal. Item impak ini juga mestilah dikaji dengan teliti dan boleh dibuktikan secara lokaliti. gangguan bunyi bising serta resiko kemalangan. pembangunan petempatan dan bandar dan lainlain lagi. Impak alam sekitar boleh dikaji terhadap parameter alam sekitar fizikal dan juga kehidupan manusia. lereng bukit. tanah runtuh/tanah mendap. iv) Impak alam sekitar yang boleh ditimbulkan oleh aktiviti pengangkutan. Faktor kemanusiaan pula adalah seperti polisi governan untuk mengurangkan kesesakan. meningkatkan ketersampaian. Apa yang penting setiap langkah yang dicadangkan mestilah logik. Selain itu untuk memenuhi permintaan dari pengguna yang tinggi.ii) Faktor yang mempengaruhi letakan dan perkembangan aktiviti pengangkutan yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan. dan lain-lain lagi. iii) Kepentingan aktiviti pengangkutan kepada penduduk dan ekonomi setempat. kemerosotan kualiti alam sekitar seperti peningkatan suhu sekitar (pemanasan setempat). kesan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara dan bunyi. menjana pembangunan ekonomi setempat (nyatakan jenis kegiatan ekonomi yang berkembang misalnya perniagaan makanan. mempercepatkan masa perjalanan. Faktor fizikal seperti bentuk muka bumi dan topografi sekitar yang menjadi tapakbina jaringan pengangkutan ( kawasan tanah rata. Antara kepentingannya termasuklah menyediakan pekerjaan kepada penduduk setempat seperti di plaza tol. Item ini boleh diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik atau kaedah temubual. mengurangkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi. mendorong kepada pembangunan infrastruktur yang lain seperti kemudahan perhubungan.

pelajar boleh mengkaji kawasan pelancongan yang berdekatan dengan tempat kediaman. air. teknologi. jeram dan air terjun. meingkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk. Ciri tarikan semulajadi di kawasan tanah tinggi seperti pemandangan yang cantik. kawasan jeram dan air terjun atau mana-mana sebuah kawasan yang sesuai yang mampu dikaji secara kajian luar. Antara maklumat yang perlu dikumpul ialah: i) Ciri aktiviti pelancongan seperti. Misalnya kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Ciri tarikan hutan seperti hutan lipur dan hutan bakau. Sebagai contoh lokasi kajian luar boleh diselaraskan dengan destinasi program lawatan sambil belajar yang seringkali diadakan oleh pihak sekolah. tanah tinggi. resort dan chalet serta kemudahan reakreasi untuk pelancong. Untuk menjimatkan kos dan masa. tasik semulajadi – sila nyatakan secara terperinci) Faktor kemanusiaan pula adalah seperti adanya kemudahan asas pelancongan yang lengkap. ii) Faktor yang mempengaruhi letakan dan perkembangan aktiviti pelancongan yang meliputi faktor tarikan fizikal dan kemanusiaan. penggunaan modal (pelaburan asing atau tempatan). kawasan tanah tinggi. dan lain-lain lagi.h) Pelancongan. kawasan hutan lipur. Faktor-faktor ini perlulah ditelitikan secara mikro oleh para pelajar. skala operasi (besar atau kecil). pengangkutan dan telekomunikasi . Jenis aktiviti pelancongan yang dijalankan (nyatakan samada pelancongan pantai. suhu yang sejuk dll. kemudahan penginapan -hotel. Kajian luar terhadap aktiviti pelancongan boleh dilakukan di sebuah kawasan yang kecil seperti sebuah pulau. sungai. keupayaan modal. Namun begitu lokasi kajian luar boleh melampaui sempadan daerah atau negeri bergantung kepada kebijaksanaan guru yang mengendalikannya. Adanya kepelbagaian jenis fauna dan flora. swasta. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti perniagaan kraf tangan. sekolah atau daerah masing-masing. perniagaan makanan. udara yang nyaman. penggunaan tenaga kerja dan sebagainya. hutan lipur dll). Dimensi kajian di lapangan. kawasan pantai. Antara kepentingan/sumbangan yang boleh dikaji ialah seperti menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat – mengurangkan pengganguran. agensi kerajaan). iii) Kepentingan aktiviti pelancongan kepada penduduk dan ekonomi setempat. ciri lokasi dan daya tarikan pelancongan yang terdapat (ciri fizikal dan buatan manusia). 2. segar dan lain-lain tarikan fizikal yang khusus yang ada di kawasan kajian seperti adanya gua batu kapur. 1. produk pelancongan yang disediakan. Semasa berada di lapangan maklumat-maklumat mengenai aktiviti pelancongan berikut mestilah dikumpul dengan teliti. pemilikan (individu. Faktor fizikal atau tarikan semulajadi seperti (pantai berair jernih. kewujudan batu karang dan taman-taman laut/maritim di sekitarnya.

v) Langkah pengurusan alam sekitar. padang golf. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan secara berleluasa untuk dibina pusat-pusat pelancongan. Bagi mengatasi kesan negatif di atas. sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau. Kesan pencemaran persekitaran seperti sampah sarap. Sumbangan sektor pelancongan terhadap kawasan sekitar boleh diperolehi melalui aktiviti pemerhatian. amalan pengurusan yang strategik serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. temubual dan kaji selidik. pelajar boleh memperolehinya dengan cara mengemukakan borang soal selidik atau menemubual para pelancong tempatan dan luar negara. iv) Impak alam sekitar yang boleh ditimbulkan oleh aktiviti pelancongan. . relevan dan sesuai dengan persekitaran yang dikaji. i) Perniagaan Kajian luar terhadap aktiviti perniagaan boleh dilakukan terhadap sebuah kawasan yang kecil dan khusus sifatnya di sebuah pekan.Membangunkan kawasan mundur – pembangunan sumber alam lebih cepat. Impak alam sekitar boleh dikaji terhadap parameter alam sekitar fizikal dan juga kehidupan manusia. Kesan perubahan iklim mikro khususnya suhu di kawasan tanah tinggi. sungai dan tasik. sebuah bandar kecil atau sebuah kawasan perniagaan tertentu di sebuah bandar besar Untuk menjimatkan kos dan masa pelajar boleh mengkaji kawasan perniagaan di pekan atau bandar yang berdekatan dengan tempat kediaman atau daerah masing-masing.Gangguan kepada ekosistem daratan akibat pemusnahan hutan untuk dibina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik kesan pencemaran air laut. resort. Dimensi kajian di lapangan. Misalnya penyerapan budaya kuning /budaya barat terhadap sosio-budaya tempatan yang mengubah cara berpakaian dan pergaulan penduduk setempat. Selain itu masalah pencemaran budaya setempat juga boleh dikenalpasti melalui pemerhatian dalam kajian luar ini. Apa yang penting setiap langkah yang dicadangkan mestilah logik. menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusatpusat ekonomi yang baru. sungai dan tasik akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel dan resort atau sisa makanan dari restoran dan gerai. Disamping itu pelajar juga digalakkan untuk berfikir dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai yang meliputi langkah perundangan. Fenomena pemanasan setempat. Kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal termasuklah kesan hakisan di kawasan tanah tinggi dan pantai akibat pembinaan hotel. Kesan pencemaran air – seperti air laut. jalan pengangkutan dll .

kepialu yang berpunca daripada premis perniagaan yang . sisa pepejal dan pencemaran bau. gaji/upah buruh dll. Impak alam sekitar boleh dikaji terhadap persekitaran sekitar fizikal dan juga kehidupan manusia. Item ini boleh diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik atau kaedah temubual. memperkembangkan rantaian ekonomi yang berkaitan. meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya jaringan pengangkutan dan perhubungan. perniagaan makanan. Pemilikan dan pengurusan (individu. dan takungan air yang lain. kemudahan pembandaran yang berdekatan dan juga keupayaan modal. parit. ke bandar lain. penawaran tenaga kerja. peningkatan kuasa beli dan saiz pasaran setempat. bentuk muka bumi dan topografi sekitar yang menjadi tapakbina kedai/ruang niaga ( seperti kawasan yang selamat dari banjir). iii) Kepentingan aktiviti periniagaan kepada penduduk dan ekonomi setempat. Kesan negatif terhadap persekitaran sekitar fizikal ialah pencemaran persekitaran seperti – pencemaran sampah sarap. sederhana atau besar-besaran). Pencemaran air – pencemaran sungai. modal sendiri atau pinjaman bank. Impak ke atas manusia pula ialah menjejaskan kesihatan/menimbulkan pelbagai penyakit seperti taun. Jenis perniagaan yang dijalankan ( Perniagaan borong. Penggunaan bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. Antara kepentingannya termasuklah menyediakan pekerjaan kepada penduduk. Orientasi pasaran – kepada penduduk sekitar atau luar kawasan/luar bandar. pembangunan petempatan dan bandar. Faktor kemanusiaan pula adalah seperti adanya kemudahan asas yang cukup. longkang. i) ii) Faktor yang mempengaruhi letakan dan perkembangan aktiviti perniagaan yang meliputi faktor fizikal dan kemanusiaan. keluarga atau syarikat/usahsama). perniagaan perkhidmatan dsb). dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. terlatih atau tidak terlatih. kontrak atau tetap. pusat-pusat perkhidmatan penduduk dan sebagainya yang berkaitan dengan perniagaan. daerah lain dsb. Antara maklumat yang perlu dikumpul ialah: Ciri aktiviti perniagaan seperti. Skala operasi perniagaan: (skala kecil. iv) Impak alam sekitar yang boleh ditimbulkan oleh aktiviti perniagaan. Selain itu status kebersihan di premis-premis perniagaan juga boleh diperhatikan khususnya premis perniagaan makanan seperti gerai dan restoran. Faktor fizikal seperti adanya sumber bahan mentah yang diniagakan.Semasa berada di lapangan maklumat-maklumat mengenai aktiviti perniagaan berikut mestilah dikumpul dengan teliti. Ciri modal yang digunakan – keupayaan modal kecil atau besar. faktor pasaran – adanya permintaan dari penduduk sekitar. runcit. Faktor-faktor ini perlulah ditelitikan secara mikro oleh para pelajar. Ciri buruh/pekerja – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan.

dan akhirnya impak pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. juga melalui pengangkutan barangan. Pertama. dan pemodenan desa melalui pembangunan tanah. interaksi desa-bandar melalui aktiviti pemasaran hasil keluaran desa dan penggunaan barangan atau perkhidmatan bandar yang berdekatan. Bagi mengatasi kesan negatif di atas. mengemukakan. isu yang berkaitan dengan pembandaran. Disamping itu pelajar juga digalakkan untuk berfikir dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai yang meliputi langkah perundangan. penyediaan prasarana dan kemudahan sosial.kotor. Hal ini boleh dinyatakan. Menentukan Tujuan/Objektif Kajian Berdasarkan kedua-dua isu iaitu transformasi desa dan pembandaran. . perubahan yang berlaku di kawasan kajian.pelanggan dan dan juga pihak berkuasa tempatan. Kedua. Item impak ini mestilah dikaji dengan teliti dan boleh dibuktikan secara lokaliti. dan akhirnya impak perubahan desa tersebut terhadap alam sekitar fizikal. pelajar boleh memperolehinya dengan cara mengemukakan borang soal selidik atau menemubual pihak pengusaha premis perniagaan. perkembangan bandar seperti yang boleh diperhatikan berdasarkan perubahan guna tanah. 2.pekerja. Secara keseluruhannya kajian luar tentang transformasi desa dan pembandaran ini telah ditetapkan supaya ditumpukan kepada dua isu. penyediaan prasarana dan kemudahan sosial. seperti berikut: Isu Transformasi Desa: 1. menunjukkan bukti-bukti dsb. isu transformasi desa yang meliputi perubahan berbagai-bagai aktiviti ekonomi desa. Pelajar sepatutnya menentukan bahawa kajian luar ini bertujuan untuk mengesan atau mengenal pasti. penumpang atau maklumat. Ini meliputi perubahan berbagai-bagai fungsi dan peranan bandar misalnya daripada pertanian dan perlombongan kepada perindustrian dan perkhidmatan. pelajar boleh merangka tujuan kajian. Transformasi Desa dan Pembandaran Pengenalan 1. amalan pengurusan yang strategik serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. misalnya daripada pertanian dan perikanan kepada perindustrian dan perkhidmatan. v) Langkah pengurusan alam sekitar. menjelaskan. perubahan kawasan pengaruh perkhidmatan bandar.

2. pusat mukim atau daerah kecil yang penduduknya seramai kira-kira 10. Isu Pembandaran: 1. pembangunan dan pemodenan guna tanah. Ini tidak sesuai kepada pelajar Tingkatan Enam. 2. juga impak persekitaran fizikal). juga bagaimanakah perubahan itu boleh berlaku dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya’. Pelajar sepatutnya tidak memilih bandar yang besar (misalnya melebihi 30. Persoalan atau isu yang hendak dikaji selidik ialah perubahan. Bagaimanapun. 2. menunjukkan bukti-bukti dsb. Saiz penduduk sesebuah bandar boleh disemak berdasarkan Laporan Banci Penduduk dan Perumahan. Jadi pelajar boleh bertanya kepada diri sendiri ‘apakah corak perubahan tersebut? (daripada segi aktiviti ekonomi. Kaedah/Metodologi Kajian . Rancangan Tanah FELDA. 3.) perubahan yang berlaku di bandar yang dikaji. yang menarik dan penting di samping itu juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan dilihat daripada segi fungsi dan peranan bandar kecil. Bagi tema transformasi desa. interaksi desabandar. Ini tidak mungkin dilakukan oleh pelajar Tingkatan Enam. Skala dan unit kawasan kajian telah ditentukan dalam sukatan pelajaran iaitu sebuah kampung (desa) atau ladang.000 orang) kerana bandar yang besar memerlukan masa dan perbelanjaan yang besar untuk dikaji. Atau boleh juga mendapatkan maklumat dengan mengunjungi pejabat Majlis Daerah di mana bandar itu terletak Dimensi Kajian di Lapangan 1. mukim dan lazimnya tidak boleh lebih daripada sebuah daerah kecil. kawasan pengaruh. penyediaan kemudahan prasarana dan kemudahan komuniti. perkembangan guna tanah dan impak persekitaran fizikal. Kawasan kajian dipilih oleh pelajar dan mestilah dinyatakan dengan jelas nama dan letakannya. Bagi tema pembandaran (bandar kecil) pula persoalan yang hendak diperiksa adalah “apakah corak pembandaran (perubahan menjadi bandar) yang telah atau sedang berlaku di bandar kecil tersebut”.000 orang. Ini kerana secara logistiknya. Kawasan kajian yang dipilih oleh pelajar mestilah dinyatakan dengan spesifik nama dan letakannya. kawasan yang lebih besar memerlukan masa dan belanja yang besar untuk dikaji. perkara yang hendak dikaji adalah : “corak perubahan yang penting (signifikan) dan menarik untuk diketahui”. Pelajar perlu menyatakan bahawa kajian luar ini bertujuan untuk memeriksa (atau mengenal pasti. Pihak Berkuasa Tempatan. menjelaskan. FELCRA. unit dan skala kawasan kajian telah ditetapkan dalam sukatan pelajaran iaitu sebuah bandar kecil (atau pekan. RISDA.

1. meringkas. Tidak perlu panjang. Sebelum menentukan kaedah. menyusun. pelajar perlu ada buku catatan untuk mencatat apa yang perlu. Kebun kecil . Lihat jadual 1 di sebelah: Jadual 1: Penunjuk. 100 hektar. ciri iklim dan cuaca dan sebagainya perlu diketahui sebelum ke lapangan. Melalui pemerhatian. sumber internet. laporan dan rekod ( misalnya dari jabatan kerajaan setempat dan agensi swasta yang berkaitan). Pengentahuan sedia ada tentang penduduk. rekod melalui gambar foto atau video. 30% peniaga 3. Dalam kajian tentang transformasi desa penunjuk dan seterusnya maklumat berikut perlu dikumpulkan. 2. maka pelajar disarankan menggunakan kaedah berkut: Pengumpulan maklumat Primer a) Maklumat primer boleh diperolehi melalui kaedah pemerhatian. Temubual tanpa soalselidik boleh juga dilakukan. Soalselidik perlu disediakan sebelum ke lapangan dan dibawa secukupnya untuk menemubual sebilangan responden yang munasabah (30 hingga 40 orang). Fungsi desa 2. Kaedah kajian melibatkan cara atau teknik yang diguna untuk mengumpul maklumat. Guna tanah utama Contoh data 1. ciri kegiatan ekonomi yang terdapat dan juga latar belakang fizikal seperti keadaan bentuk muka bumi/topografi. tetapi jangan terlalu ringkas hingga tidak menjawab soalan kajian. menganalisis data dan melaporkan hasil kajian. maklumat dan contoh data yang perlu diperolehi bagi tema transformasi desa Penunjuk Perubahan ekonomi Contoh Penunjuk Aktiviti ekonomi Maklumat yang diperlukan 1. Pengumpulan maklumat Sekunder a) Maklumat sekunder boleh diperolehi dari kajian di perpustakaan. Namun begitu ia mestilah mendapat pertolongan guru mata pelajaran geografi untuk mendapat kebenaran pegawai yang terbabit. Soalan dan jawapan responden penting untuk di analisis. b) Soalselidik perlu mengandungi soalan-soalan yang memberi jawapan kepada tujuan kajian yang telah ditentukan. letakan kawasan. keluasan kawasan. kita perlu mengenal pasti penunjuk atau disebut juga sebagai pemboleh ubah tentang isu yang hendak diikaji tadi. Pekerjaan penduduk 3. 40% pekebun kecil 2. b) Hal ini supaya sebelum ke lapangan pelajar sudah tahu sedikit tentang latar belakang kawasan kajian. tetapi pelajar mesti menyediakan soalan secara ringkas sebagai panduan menemubual responden. (melalui peta lakar). Penunjuk yang digunakan dapat membantu pelajar mengenal pasti jenis maklumat dan seterusnya data yang perlu dikumpulkan. Berdasarkan jenis maklumat yang hendak dikumpul. temubual responden menggunakan soalselidik atau tanpa soalselidik.

Contoh tempat berdebu 3.500 orang 1. Jalan raya 3. Telekomunikasi Perubahan sosial Peningkatan taraf penduduk hidup (pendidikan) Perubahan Peningkatan kadar persekitaran fizikal pencemaran Perubahan interaksi 1.12. Contoh tempat berdebu . Stesen bas dan kekerapan perkhidmatan bas 4. Tempat tinggal pembeli barangan Tempat tinggal pengguna perkhidmatan Keluasan guna tanah bandar Bilangan kemudahan sosial moden ikut jenis % pengguna daripada jumlah pembeli yang datang dari tempat sekitar bandar yang dikaji 1. Contoh longkang berair yang tercemar 2. 1. 3. Jenis jalan raya 2.3 hektar Perumahan 5 hektar Jalan raya 19 km 1. 15 km Jalan berturap 2. 5 kali seminggu ke bandar 3. Cara ke bandar 2. Jenis telekomunikasi yang disediakan Pencapaian pendidikan di kalangan penduduk 1. 3 kilang pembuatan 3. 40 kedai runcit 2. Pencemaran air 2. 2. maklumat dan contoh data yang perlu dikumpulkan berkaitan dengan tema pembandaran (bandar kecil) Penunjuk Pembandaran Fungsi bandar Contoh Maklumat yang diperlukan Bilangan penduduk bandar 1. Tempat guna kemudahan sosial 1. 3 buah hotel 3 bintang 5. Tempat membeli belah 3. Komersil 1. Manakala bagi mengkaji tema pembandaran bandar kecil pula. pern iagaan peri ndustrian pela ncongan perk hidmatan awam pen gangkutan Pengaruh bandar 1. Perncemaran sampah dan bau 1. Tempat dapatkan rawatan Perkembangan 1. 2. Pencemaran udara 3. Penunjuk. Kelinik kesihatan 3. Ada stesen/ perkhidmatan bas 4. 80% isi rumah tamat Tingkatan 5 1. Bilangan kilang 3. Jadual 2. Kemudahan infrastruktur dan kesihatan kemudahan sosial 2.Tempat anak bersekolah 1. Ada Pusat kesihatan. 3. Contoh longkang berair yang tercemar 2. Pencemaran udara getah/kelapa sawit 1. 2. P enggunaan perkhidmatan Pemodenan 1. Bilangan kedai ikut jenis 2. Kemudahan internet. Pencemaran air 2. Bilangan hotel & pusat pelancongan Contoh data Tahun 2000 .C orak pengangkutan 2. Lihat Jadual 2 di sebelah. Tempat beli pelbagai jenis barangan 2. Naik bas/kereta 2. penunjuk dan maklumat yang berikut perlu dikumpulkan . 1 Pusat peranginan Penunjuk Penduduk bandar Aktiviti ekonomi spt. Kemudahan prasarana dan sosial Perubahan persekitaran fizikal Peningkatan pencemaran kadar 1. 1. Guna tanah bandar bandar 2.

Setelah mengenal pasti penunjuk yang boleh digunakan dan menentukan maklumat serta jenis data yang hendak dikumpulkan. Misalnya jika dipilih secara sistematik sampel dipilih satu bagi setiap lima (5) orang pengguna yang datang berkunjung ke suatu perkhidmatan/barangan (kedai/klinik/pejabat pos/sekolah dsb. dalam bentuk soalan pendek sama ada secara tertutup (pilihan jawapan disediakan . pejabat atau bengkel) serta aktiviti perniagaan atau perkhidmatan lain yang dijalankan dari satu jalan ke satu jalan yang lain sehingga seluruh kawasan perniagaan dan perkhidmatan dicerap. 10. pendapatan dan saiz keluarga). sama ada secara tertutup atau terbuka. Atau mengunjungi Pejabat Penghulu atau Pejabat Daerah/Majlis Daerah yang berkenaan. kenderaan yang dimiliki dan jenis barangan yang dibeli) atau secara terbuka (misalnya soalan tentang umur. Kaedah ini dikenali sebagai temu bual . dalam kes ini kawasan pengaruh bandar. Kaedah ini memerlukan pelajar menghitung ruang niaga (kedai. 8. Kaedah ini dinamakan sebagai rujukan data sekunder. pejabat atau lapangan. Selain soalan tentang latar belakang isi rumah. 5.4. pelajar perlu pergi ke perpustakaan dan membuat rujukan kepada peta (jika ada) dan Laporan Banci Penduduk dan Perumahan tahun terkini. Kaji selidik dilakukan menggunakan borang soal selidik ringkas yang dibentuk secara berstruktur. penghulu atau ketua kampung yang dikaji. Fotograf boleh dirakam untuk merekodkan perkara yang menarik dan perlu huraian lanjut. 7. pelajar boleh memilih kaedah kajian yang sesuai. Pemerhatian melibatkan aktiviti membuat catatan atau semakan senarai (senarai yang hendak dibanci disediakan sebelum turun ke lapangan) di lapangan. Sementara bagi mengumpulkan maklumat tentang fungsi desa dan bandar. Bagi mengkaji interaksi desa-bandar pula data perlu dikumpulkan dari sebuah kampung tertentu yang dipilih. jenis barangan yang dibeli atau perkhidmatan yang digunakan dan cara ke tempat membeli belah/guna perkhidmatan. Bagi kajian tentang kawasan pengaruh bandar pelajar perlu menanyakan dari mana mereka datang dan senaraikan barangan yang mereka beli dan perkhidmatan yang mereka gunakan.) di bandar yang dikaji dalam . pelajar boleh menanyakan ketua kampung. Semua maklumat lazimnya boleh dikumpulkan sama ada di perpustakaan. pelajar perlu melakukan pemerhatian atau cerapan. soalan lain yang ditanyakan.misalnya bagi soalan tentang tempat tinggal. Soalan yang yang dikemukakan termasuklah latar belakang isi rumah yang dikaji (umumnya digelar responden) dan penunjuk (pemboleh ubah) yang hendak dikaji. 6. meliputi tempat-tempat yang dikunjungi oleh responden. Manakala data tentang kawasan pengaruh bandar dan interaksi desa-bandar pula perlu dikumpulkan melalui kaedah kaji selidik menggunakan soal selidik yang telah disediakan sebelum turun ke lapangan. Misalnya bagi mendapatkan maklumat asas tentang keadaan kawasan kajian. Bagi mengumpulkan data tentang jumlah penduduk dan guna tanah bandar. Panjang soal selidik adalah kira-kira dua muka surat. Sampel lazimnya dipetik secara rawak (random) atau sistematik asalkan tidak memihak kepada sesiapa sehingga semua isi rumah atau pengguna/responden di pusat perniagaan atau kampung yang dipilih berpeluang untuk dikaji. 9.

dimulakan dengan pengenalan. Panjang laporan kira-kira 10 halaman. 6. senarai rujukan hendaklah dituliskan di hujung laporan. Statistik mudah seperti peratus dan purata selain graf dan carta pai boleh dihasilkan. Mesin kira atau komputer boleh digunakan untuk memudahkan kerja-kerja pengiraan. hasil kajian termasuk analisis dan perbincangan. Analisis kajian adalah bahagian yang menjelaskan. fungsi desa atau bandar kecil dan status alam sekitar. ciri-ciri guna tanah semasa. sampel yang dipilih satu daripada lima (5) buah rumah yang terdapat di kampung berkenaan.40 sampel adalah memadai bagi mewakili pengguna atau isi rumah kampung yang jumlahnya boleh dianggarkan (jumlah penduduk bandar dan kawasan sekitarnya atau kampung yang dikaji digelar populasi). . dan kaedah yang dipilih. peta dsb. 3. kaedah kajian. graf. Maklumat yang hendak dinyatakan perlu dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah (carta. Pelajar perlu membincangkan bagaimana perubahan itu boleh berlaku dan apakah faktor yang mempengaruhinya.3 CONTOH KAJIAN LUAR YANG TELAH DILAKUKAN. tujuan kajian. Peta lakar juga perlu dibuat untuk menunjukkan letakan kawasan kajian atau taburan fenomena yang dikaji. dan akhirnya kesimpulan. Antara yang boleh dikemukakan adalah anggaran jumlah dan pekerjaan penduduk. pelajar perlu menulis laporan. kawasan kajian. Setelah data dianalisa proses menulis laporan boleh dimulakan. Jumlah sampel adalah berbeza dari satu kajian ke suatu kajian yang lain. pelajar perlu meringkaskannya dengan membentuk jadual tertentu mengikut keperluan tujuan kajian. Kesimpulan dan cadangan. membincang serta memberi bukti tentang isu iaitu perubahan yang berlaku. 13. 12. nama tempat dan letakan kawasan yang dikaji. Laporan kajian luar perlu mengandungi perkara berikut: 1. Akhirnya pelajar perlu menyimpulkan iaitu menjawab sama ada apa yang dinyatakan dalam tujuan kajian tercapai atau sebaliknya. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi sesuatu masalah yang timbul dari sesuatu isu/fenomena yang terdapat.4. tujuan kajian. Lazimnya tajuk-tajuk kecil boleh diigunakan untuk memudahkan penulisan laporan. Hasil kajian yang di dalamnya mengandungi maklumat asas tentang isu iaitu perubahan yang berlaku terhadap desa atau bandar kecil. Peta lakar kawasan yang dikaji wajar disertakan. Tiada format laporan tertentu yang boleh digunakan untuk semua kajian. Pengenalan yang memuatkan tajuk kajian. Lazimnya pada peringkat STPM 30 . Komponen Pelaporan Kajian Luar Setelah selesai menjalankan kajian luar di lapangan.tempoh tertentu. Setelah data dikutip di lapangan. Jika ada rujukan.). 11. . 2. Atau jika di kampung.

Menjelaskan kepentingan aktiviti pertanian kepada penduduk dan kegiatan ekonomi setempat. penjual. Keadaan topografi tanah rata merupakan ”sebuah . Di samping itu peta topo juga dirujuk untuk mendapatkan maklumat keadaan topografi sekitar. Rujukan sumber sekunder. Pemerhatian dan pencerapan di lapangan dijalankan bagi mengenalpasti jenis-jenis tanaman yang di tanam di sekitar Tanah Rata serta kesan yang terjadi terhadap alam sekitar fizikal akibat aktiviti pertanian tersebut. Rekod utama diperolehi adalah berkaitan dengan suhu dan hujan yang dikeluarkan oleh Stesyen Kaji Cuaca Tanah Rata. ia bersuhu sederhana sejuk dengan purata suhu tahunan 17ºC. hakisan cerun dan juga pencemaran air. Pemerhatian dan pencerapan. Cameron Highland. Temu bual. Cameron Highland.Pembangunan Ekonomi dan Alam Sekitar. Tajuk Kajian: Mengkaji Kegiatan Pertanian di Sekitar Tanah Rata. Kaedah Kajian: Kajian luar ini dilaksanakan melalui tiga kaedah berikut: 1. tempat pemasaran hasil. Temubual dijalankan kepada 30 orang responden yang terdiri daripada petani/pekebun sayur. Di antara kesan yang telah diperhatikan adalah seperti perubahan landskap yang ketara. pekerja hotel dan juga penduduk tempatan. Kawasan Kajian. Soalan temubual berkisar kepada pendapatan bulanan yang diperolehi. Tanah Rata terletak di daerah Cameron Highland. Pahang. strawberi. 2. Contoh : Sektor Primer: Sektor Pertanian. Sebagai kawasan tanah tinggi. 3. amalan/kaedah pertanian yang dijalankan dan juga kesan yang timbul akibat kegiatan pertanian tersebut. 1. Mengenalpasti kesan negatif aktiviti pertanian terhadap persekitaran fizikal setempat. Ketinggiannya dari paras laut ialh kira-kira 1500 meter. Menjelaskan faktor fizikal dan kemanusiaan yang mempengaruhi kegiatan pertanian tersebut. Objektif Kajian: Secara khusus kajian ini bertujuan untuk: • • • • Mengenalpasti jenis dan ciri kegiatan pertanian di sekitar Tanah Rata.

Skala dan orientasi pengeluaran. institusi sosial dan sebagainya. Di antara jenis bunga yang ditanam ialah seperti maar. Tanah Rata dan Brinchang. . Tanah Rata merupakan penempatan terbesar yang berstatus bandar kecil yang lengkap dengan kemudahan bandar seperti kawasan perniagaan. Jenis tanaman dan taburannya. Terdapat tiga kawasan penempatan utama di Cameron Highland iaitu. 2. kaktus. Sebagai contoh teh Boh sangat terkenal di negara kita dan dipasarkan keluar negara. Ipoh dan Georgetown. salad dan sebagainya yang ditanam secara kebun kecil. perkhidmatan bank. Hasil tanaman sayuran juga berorientasikan jualan dalam negara seperti di sekitar Cameron Highland dan juga di bandar-bandar besar di Semenanjung Malaysia seperti Kuala Lumpur. 3. Kawasan tersebut dikenali sebagai Kebun Strawberry Kasimanis dan Kebun Strawberry Healthy. 1. sebelum memasuki kawasan ladang teh Boh terdapat tanaman sayuran seperti kobis bunga. Tanaman teh ditanam secara perladangan. Menuju ke sebelah tenggara dari Tanah Rata. Justeru itu skala operasinya luas (beratus-ratus hektar luasnya) dan berorientasikan eksport.lembah di kawasan tanah tinggi” yang dikelilinggi oleh gunung ganang yang dilitupi hutan hujan khatulistiwa. tomato. Tanaman utamanya ialah teh yang merupakan identiti kawasan ini malah identiti ekonomi Cameron Highland. sayur-sayuran. Ringlet. Namun begitu terdapat juga sayuran yang dieksport ke negara jiran khususnya Singapura.orkid dan kekwa. Selain itu tanaman bunga-bungan juga ditanam. Kawasan Tanah Rata terletak di pertengahan antara Ringlet di sebelah bawah dengan Brinchang di sebelah atas. Manakala tanaman sayuran pula diusahakan pada skala kebun kecil ( purata saiz kebun antara 0.5 hingga 1 hektar) bagi setiap pekebun yang diusahakan secara intensif (giat setempat). Terdapat dua kawasan ladang teh utama di sekitar Tanah Rata iaitu Ladang Teh Boh yang terletak di sebelah tengara dan ladang teh Bharat Cameron yang terletak di sebelah barat tanah Rata. bungabungaan dan buahan sitrus khususnya strawberry. tetapi ia diuruskan secara sistematik. Manakala ke utara Tanah Rata terdapat pula tanaman buahan sitrus khususnya strawberry. Ciri fizikal yang istimewa di kawasan ini ialah keadaan suhunya yang sejuk yang amat mempengaruhi kegiatan pertanian khususnya tanaman teh. Bagi tanaman strawberry dan bunga pula ditanam secara kecil-kecilan oleh pekebun sayur. 2. Cameron Highland. Keadaan suhu yang sejuk serta adanya tanaman hawa sederhana inilah yang menjadi tarikan utama pelancong ke Cameron Highland. hotel. perkhidmatan kerajaan. Dapatan/Hasil Kajian: a) Jenis dan Ciri Kegiatan Pertanian di sekitar Tanah Rata. Sebenarnya Tanah Rata menjadi pusat pentadbiran bagi daerah Cameron Highland. Lihat peta 2 di bawah yang menunjukkan taburan kawasan tanamam berkenaan.

Cameron Highland. Misalnya ladang teh Boh banyak menggunakan tenaga buruh dari kaum India. Manakala tanaman sayuran banyak menggunakan tenaga buruh keluarga dan juga buruh asing dari Indonesia sebagai pekerja upahan. Terdapat dua kumpulan faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian di kaasan ini. benih. Justeru itu kawasan Tanah Rata dikategorikan sebagai kawasan yang subur untuk pertanian. Faktor-faktor tersebut ialah faktor fizikal dan kemanusiaan: Faktor Fizikal 1. Modal dan kos. Selain itu buahan strawberry dan bungaan banyak menggunakan kaedah “rumah hijau” dan tanaman hidrophonik. Perladangan teh sepenuhnya menggunakan buruh upahan/bergaji tetap atau kontrak yang beratus-ratus orang jumlahnya. bungaan dan buahan strawberry di sekitar kawasan ini. Namun begitu bagi kebun kecil sayuran dan bungaan mempunyai keupayaan modal yang kecil/modal individu atau keluarga dan mendapat pinjaman bank. 5. kaedah pengairan sistematik. Terdapat sebuah stesyen penyelidikan MARDI yang bertanggungjawab menjalankan R&D khususnya daripada segi penghasilan baka sayuran dan bungaan.3.racun serangga. Perladangan teh dimiliki oleh syarikat swasta iaitu BOH Plantation yang diuruskan oleh sebuah Keluarga Inggeris semenjak 70 tahun dahulu. Sebagai contoh kaum India perempuan terlibat dalam kerja-kerja pengutipan dan pengumpulan daun teh. Sebahagian besar daripada pengusaha kebun juga merupakan penjual sayuran. Manakala tanaman sayuran dan bungaan banyak diuruskan oleh penduduk tempatan yang sebahagian besarnya terdiri daripada kaum Cina. Teknologi dan input yang digunakan. Justeru itu ia merupakan kawasan yang subur yang disaliri oleh beberapa batang sungai seperti Sungai Habu sungai Palas yang mengalir turun dari Gunung Berinchang mengairi kawasan Tanah Rata. Satu ciri yang istimewa bagi topografi kawasan ini ialah terdapatnya ”Lembah di kawasan tanah tinggi”. . Kawasan ini merupakan kawasan tanah tinggi. Tanaman teh dan sayuran biasanya ditanam di lereng-lereng bukit kawasan tanah tinggi atau bukitbukit sekitarnya. Penyelidikan teh dijalankan oleh syarikat swasta berkenaan. Penggunaan buruh. kilang pemprosesan serta kedai menjual hasil teh mereka. Pertanian berskala besar khususnya tanaman teh menggunakan modal yang besar dari syarikat yang sudah teguh dan berjenama. b) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kegiatan Pertanian di sekitar Tanah Rata. 4. 6. Pemilikan dan pengurusannya. Menggunakan teknologi moden sepenuhnya seperti penggunaan baja kimia. Bentuk muka bumi/relief. Daripada segi jenis tanah pula kawasan ini terdiri daripada tanah laterit yang bersaliran baik iaitu tidak menakung air. Sebagai contoh Ladang teh Bharat dan Ladang teh Boh merupakan syarikat perladangan yang sudah terkenal mempunyai keupayaan modal untuk membuka ladang. mementingkan R&D dan sebagainya.

sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. Selain itu bagi pengusaha tempatan yang menanam sayur dan bunga mendapat pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti Bank Pertanian. apatah lagi BOH merupakan syarikat pengeluaran teh yang amat terkenal dan teguh kewangannya. sayuran. sayuran dan bungaan boleh ditanam dan hidup subur di kawasan Tanah Rata ialah kerana suhunya yang sejuk yang amat sesuai untuk tanaman tersebut. Justeru itu hasil sayuran dan bungabungaan boleh dipasarkan dengan mudah ke bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia. 6. c) Sumbangan kegiatan pertanian terhadap penduduk serta pembangunan ekonomi dan sosial kawasan Tanah Rata. Di kawasan ini terdapatnya jaringan jalan raya yang baik yang menghubungkannya dengan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Ipoh melalui lebuh raya PLUS. . 5. Kelembapan udara juga tinggi untuk menjamin persekitaran yang sentiasa sejuk bagi membolehkan tanaman teh. hujan. Pengurusan yang cekap dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran tinggi serta terlatih yang dimiliki oleh pekerja syarikat ini berasaskan konsep pengkhususan dan saling melengkapi. Purata suhu tahunan kirakira 17ºC dengan julat suhu tahunan yang sangat kecil (1. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Ke utara dari Tanah Rata terdapat jalan raya yang menghubungkannya dengan Kampung Raja dan boleh terus ke Simpang Pulai seterusnya ke Ipoh dan Gua Musang. Darjah kebolehsampaian ke Cameron Highland pada maa ini adalah tinggi. Bank Pembangunan dan sebagainya yang terdapat di sekitar Tanah Rata. Selain itu kawasan ini juga menerima jumlah hujan yang tinggi kira-kira 2644 mm setahun yang menjamin bekalan air yang cukup untuk aktiviti penanaman berjalan dengan lancar. Faktor yang paling penting yang membolehkan tanaman teh. racun serangga dan lain-lain membolehkan tanaman teh. Di samping adanya pejabat MARDI yang banyak menjalankan penyelidikan mengenai baka dan kaedah penanaman yang sesuai untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berkuantiti tinggi. Faktor teknologi. Faktor pengurusan pertanian yang sistematik yang diamalkan oleh syarikat besar seperti BOH Plantation. Cameron Highland. buahan sitrus dan bunga-bungaan sentiasa segar. Program R&D yang berdaya maju telah diusahakan oleh BOH Plantation bagi mengekalkan kualiti produknya. Sepanjang tahun suhunya tidak pernah melebihi 20ºC dan tidak pernah turun bawah dari 15ºC. Faktor modal.2. Faktor Kemanusiaan 3.1º). 4. baja kimia.sayuran. Keupayaan modal yang besar oleh syarikat BOH Plantation yang mengusahakan tanaman teh di kawasan ini. kelembapan udara dan sebagainya. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. bungan dan strawberry di usahakan secara komersial sepenuhnya. Kelantan. Penggunaan teknologi moden sepenuhnya seperti penggunaan jentera.

Dengan adanya ladang teh juga kilang memproses daun teh telah di bina di kawasan tersebut. Dengan itu perkhidmatan-perkhidmatan lain seperti kemudahan kewangan/bank. Kesankesan bukit tergondol. Selain itu aktiviti penyahutanan untuk dijadikan tapak tanaman sayuran ini juga telah menyebabkan tanih kehilangan top soil dengan cepat apabila aktiviti pertanian tersebut dilakukan tanpa tanaman tutup bumi. sekolah. bunga-bungaan dan buahan sitrus telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk melepasi daripada garis kemiskinan. memotong. namun hakisan tetap berlaku kerana kawasan ini menerima hujan lebat sepanjang tahun. restoran dan kedai tumbuh dengan pesat di sekitar Tanah Rata ini. Seterusnya menggalakkan perkembangan perniagaan runcit untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar.000 sebulan. sistem perhubungan. Hakisan tanah dan kekerapan kejadian tanah runtuh. Aktiviti pertanian menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk kawasan ini. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar borong dan pusat jualan sayuran.1. tanaman strawberry serta produk bunga-bungaan. Walaupun pekebun sayur membina teres. Jelas sekali tarikan utama pelancong ke Tanah Tinggi Cameron ialah kerana adanya ladang teh. d) Kesan setempat. Dengan adanya pusat-pusat jualan ini maka pekebun boleh menjual terus hasil tanaman mereka dan ini akan menambahkan pendapatan perkapita mereka. Kehilangan nutrien tanah atau kehilangan kesuburan tanah. 2.500 hingga RM: 2. elektrik. Hasil penjualan sayuran. meneres lereng-lereng bukit dengan menggunakan jentera berat untuk dijadikan kawasan penanaman sayuran mereka. bekalan air. Ini berlaku di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian khususnya di kawasan bercerun curam/lereng-lereng bukit. Perkembangan pesat kegiatan pertanian telah mempercepatkan pembangunan infrastruktur Tanah Rata sehingga menjadi bandar kecil yang berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pengedar hasil tanaman penduduk. Antaranya ia menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi khususnya sektor pelancongan. 4. Berdasarkan temubual yang dijalankan pendapatan purata bulanan pekebun dan penjual sayur-sayuran adalah di sekitar RM: 1. klinik desa dan lain-lain lagi. 3. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Misalnya kilang memproses daun teh kepunyaan BOH Plantation dan juga Bharat Teh Plantation. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. Kegiatan pertanian terhadap alam sekitar 1. 2. bungaan dan buahan strawberry seperti di Kea Farm. . kewujudan gegalur serta kesan cerun runtuh jelas ketara di kawasan tanah yang baru dibuka. Kesan pengganda daripada aktiviti pertanian juga jelas kelihatan. tanpa sungkupan yang mendedahkan permukaan tanih secara langsung kepada agen hakisan khususnya larian air permukaan. Pada masa kini kegiatan ini banyak dilakukan oleh pekebun sayur secara haram yang menarah.

Keseluruhan penanaman sayuran di atas tanah cerun-cerun bukit menggunakan baja kimia dan racun serangga. sumber kepelbagaian biologi/spesis dan juga rantaian makanan dalam ekosistemnya. Kajian ini bertujuan untuk memeriksa dan menjelaskan proses transformasi Desa Sri Makmur. 2. corak interaksi desa-bandar melalui pemasaran. Walaupun peningkatan suhu sangat kecil (disekitar 0. Kaedah Kajian . Pekan. Terdapat dua bentuk pencemaran air yang dikesan. didapati suhu di sini telah meningkat sedikit. Pencemaran ini banyak terdapat di sekitar Tasik Ringlet yang terletak di selatan Tanah Rata. Aspek yang akan diberi tumpuan adalah pemodenan infrastruktur. perubahan aktiviti ekonomi. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. Hutan yang dimusnahkan dan tasik yang tercemar akan kehilangan habitat. Suhu di kawasan ini tidak lagi sedingan seperti tahun-tahun 1970-an. Pahang. Pertama pencemaran kelodak dalam sungai akibat larian air permukaan yang membawa masuk regolit tanih di kawasan cerun yang terdedah dan ke dua keracunan air sungai dan tasik akibat penggunaan racun serangga yang berleluasa dalam tanaman sayuran. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh aktiviti penyahutanan yang sangat ketara berlaku untuk tujuan pertanian dan juga pembinaan hotel. Pahang Tujuan Kajian 1.3. penggunaan barangan dan perkhidmatan. Tajuk Kajian : Transformasi Desa FELCRA Sri Makmur. Transformasi Desa dan Pembandaran Contoh Kajian Luar Transformasi Desa. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan khususnya dalam penanaman sayuran di kawasan ini. Berdasarkan temubual dengan penduduk setempat. Persoalan kajian ini adalah perubahan sosial dan ekonomi melalui proses pembangunan desa dan pemodenan di sebuah petempatan yang dirancang melalui FELCRA.. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja penyahutanan/pembangunan tanah untuk dijadikan sebagai tapak tanaman sayuran dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat penggunaan racun serangga dalam pertanian. 4. Begitu juga dengan pencemaran kelodak dan lumpur telah mencetekkan Empangan Sultan Abu Bakar yang menjadi stesyen janakuasa hidroelektrik di Cameron Highland.3ºC) tetapi kesan pemanasannya dapat dirasai oleh penduduk sekitar. kemudahan sosial dan keadaan alam sekitar. 5.

bilangan rumah kediaman. Maklumat dan data yang dikumpul telah diringkaskan (ditukar kepada jadual) dan dianalisa. Bagi mengetahui keadaan sosio-ekonomi isi rumah dan pola interaksi desa-bandar. Pengenalan Desa Sri Makmur adalah sebuah petempatan luar bandar yang terancang terletak di daerah Pekan. dikumpulkan melalui Pejabat FELCRA Sri Makmur. kemudahan infrastruktur dan sosial. 2. Pahang. Latar Belakang Desa Sri Makmur . hitungan dan cerapan di lapangan. Ke Pekan Dusun Dewan Ladang Kelapa Sawit Sekolah Ladang Getah Ladang Setor Getah Kedai Koperasi Ladang Kelapa Sawit Ladang Kelapa Sawit Ke Maran/Kuantan U Peta 4. satu kaji selidik telah dijalankan. keluasan kawasan pertanian dan jenis tanaman. aktiviti perniagaan dan keadaan alam sekitar diperolehi melalui pemerhatian. Data sekunder seperti jumlah penduduk. Pahang. guna tanah. Proses perubahan turut berlaku di desa ini. Walaupun desa ini agak terasing daripada jaluran pembangunan utama. Pelan Desa Sri Makmur ditunjukkan dalam peta 4 di sebelah.1.5% daripada jumlah ketua isi rumah yang berjumlah 405 orang) telah dikaji selidik. Seramai 30 ketua isi rumah (kira-kira 7. petempatan ini tidak tersisih daripada pembangunan sosial dan ekonomi. keluasan tanah. Pelan Desa Sri Makmur Pekan. keadaan muka bumi. Manakala corak taburan petempatan. Kedudukan desa ini adalah di tebing kiri Sungai Pahang iaitu kira-kira 60 km ke barat bandar Kuantan dan 35 km ke timur bandar Maran. Maklumat tentang kajian ini diperolehi daripada berbagai-bagai sumber.

Secara umumnya. FELCRA dengan kerjasama kerajaan negeri Pahang telah membina rumah-rumah kediaman baru. iaitu berubah menjadi sebuah petempatan luar bandar yang moden. a) Pemodenan Kemudahan Infrastruktur dan Sosial 1. Desa Sri Makmur adalah sebuah petempatan FELCRA (Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan). Rumah-rumah kediaman didirikan di kawasan tanah yang lebih tinggi. 3. Desa Sri Makmur ditadbir oleh seorang Pengurus yang dibantu oleh beberapa orang pegawai serta ketua kampung (Tok Empat) yang melalui satu badan yang dikenali sebagai Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung (JKKK).1. Manakala kawasan pertanian terdapat di bahagian tanah yang lebih rendah. 2. Anak sungai mengalir melalui tengah-tengah kampung tersebut. balai raya. dewan serba guna. masjid. FELCRA telah membuka tanah baru. Selain kemudahan jalan raya. pondok polis. Wanita Dinamis Felcra (WADIRA). Ini termasuklah Persatuan Belia. Setelah beberapa petempatan ini dibuka. Pelbagai persatuan dan kelab ditubuhkan di kampung tersebut. Disamping itu terdapat 10 buah kedai runcit untuk memenuhi keperluan penduduk di kampung tersebut serta sebuah stesen pam minyak Kemudahan ini telah memudahkan penduduk untuk membeli keperluan harian dan mendapatkan kemudahan perkhidmatan keperluan asas mereka. 5 buah kedai koperasi yang menjalankan perniagaan pasar mini dan restoran. 3. Selain itu. Pengurus dan pegawai FELCRA yang lain mengendalikan urusan memajukan tanah pertanian secara sistem ladang. Program pembangunan desa melalui Felcra telah memajukan pelbagai kemudahan infrastruktur dan sosial. Terdapat sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah agama di kampung tersebut. bekalan elektrik dan air bersih (paip) turut dibekalkan ke kampung ini. 2. kajian ini mendapati beberapa perkara menarik. Kawasan pertanian dimajukan secara berkelompok. terdapat juga sebuah klinik desa. bentuk muka bumi petempatan desa ini adalah beralun. Petempatan luar bandar ini pada mulanya adalah sebuah kampung yang menempatkan semula penduduk kampung-kampung tradisional di tepi Sungai Pahang yang dilanda banjir besar tahun 1971. Berasaskan pengurusan secara moden. Cawangan UMNO dan . Hasil Kajian Secara umumnya. Penyediaan kemudahan sosial bukan sahaja memajukan taraf pendidikan dan kesihatan tetapi juga memodenkan minda dan keterbukaan penduduk. Kini kampung ini mempunyai keluasan kira-kira 600 hektar. 4. Persatuan Khairat Kematian. Bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan menunjukkan bahawa Desa Sri Makmur telah mengalami transformasi. di samping menyatukan dan memulihkan tanah terbiar untuk diusahakan secara berkelompok.

Jadual pengurusan ladang yang ketat disusun untuk memastikan kerja-kerja ladang dijalankan dengan sempurna dan mengikut masa yang telah ditetapkan. 3. kelapa sawit dituai dua kali sebulan. dan hasil keluaran. 2005). Baka kelapa sawit dan getah yang ditanam adalah jenis yang bermutu tinggi yang dibekalkan oleh Jabatan Pertanian. menjaga dan menuai buah kelapa sawit atau menoreh pokok getah. Begitu juga semasa penjagaan pokok banyak peralatan moden seperti penyembur racun dan penabur baja digunakan. Pihak FELCRA juga telah mengupah buruh yang dibawa masuk dari Indonesia secara kontrak untuk mengendalikan tugas menanam. telah melantik seorang Pengurus Rancangan dan dibantu oleh lima orang pekerja pejabat dan teknikal serta tiga orang pemandu kenderaan. penjagaan ladang dan penuaian hasil dijalankan secara moden. kayu sentang dan jati. Racun serangga dan kulat digunakan secara terkawal untuk mengawal serangan serangga dan kulat ke atas anak pokok. Ini penting untuk memastikan hasil keluaran yang optimum. Bagi getah pula sebanyak 250 kg/hektar getah beku dapat dikutip bagi setiap bulan. galah bersabit moden yang diperbuat daripada aluminium moden digunakan menggantikan batang buluh. Bagi memastikan ladang dimajukan secara moden pihak pengurusan FELCRA. Pada keseluruhannya. Kewujudan persatuan dan kelab yang bergiat cergas membuktikan bahawa masyarakat kampung tersebut dinamis dan maju. terutamanya bagi pokok yang telah matang. penjagaan yang sempurna dan pengurusan ladang yang sistematik telah membolehkan ladang mengeluarkan hasil yang tinggi. setiap hektar pokok kelapa sawit mampu menghasilkan hingga purata kira-kira 10 tan buah kelapa sawit yang bermutu. Bagi mencantas pelepah kelapa tua dan menuai buah kelapa sawit. Pisau toreh dan bekas pelastik pula digunakan untuk menoreh getah. Ini penting untuk memastikan hasil yang tinggi. 4. . Jentera moden seperti jentolak dan pembajak digunakan untuk membersihkan tanah baru yang berhutan serta tanah terbiar milik penduduk kampung. Kira-kira 65 peratus daripada keluasan tanah ditanami dengan kelapa sawit. Penggunaan baka yang baik. 2. Pemodenan tersebut dapat dibuktikan melalui beberapa perkara seperti jenis tanaman. Desa Sri Makmur yang luasnya kira-kira 600 hektar telah dimajukan dengan pelbagai tanaman. sebuah agensi pembangunan luar bandar yang telah di korporatkan. Lihat Jadual di bawah. pengurusan ladang. b) Perubahan Ekonomi 1. 30 peratus getah dan selebihnya dusun buah-buahan.Koperasi. 3. Biasanya. penjagaan. hasil keluaran pertanian Felcra Sri Makmur telah dapat ditingkatkan. Baja sebatian digunakan untuk menyuburkan anak pokok. Pengurus Felcra Sri Makmur. Pada peringkat awal tanaman anak-anak kelapa sawit dan getah dijaga dengan rapi. Penanaman. Perubahan ekonomi yang ketara dapat dikesan di Desa Makmur adalah pemodenan aktiviti ekonomi khususnya pertanian. penggunaan teknik penananam dan penuaian hasil. Bagi pokok kelapa sawit yang telah matang. Hanya sebahagian kecil peserta FELCRA yang turut terlibat dengan kerja-kerja ladang (Hasil Temu bual dengan Encik Abd Rahman Mat.

Isi rumah lazimnya membeli barangan keperluan asas harian lkususnya makanan (seperti beras. Maran atau Kuantan. membuat kueh bahulu untuk dipasarkan. satu kaji selidik telah dijalankan.00 kepada RM850. Bagi memeriksa corak interaksi antara Desa Sri Makmur dan bandar-bandar di sekitarnya. peralatan rumah tangga. Pekan dan Kuantan. Penduduk Desa Sri Makmur juga berinteraksi dengan bandar-bandar yang berdekatan seperti Sri Jaya. pejabat daerah dan peguam. Tahun 1999 14 235 2005 18. gula.00 (Hasil Temu bual dengan Pegawai Luar Pembangunan Felcra 2005 ). Sebelum penduduk kampung ini menyertai Felcra. sekolah menengah. penduduk kampung tersebut mempunyai darjah interaksi yang tinggi dengan pekan Sri Jaya yang jaraknya hanya 16 km. Begitu juga bagi penggunaan perkhidmatan seperti pendidikan rendah.2 258 c) Perubahan Pekerjaan dan Peningkatan Pendapatan Isi Rumah 1. gas memasak dll. mereka adalah pekebun kecil getah dan buruh tani yang hidup dalam keadaan miskin.) di kedai-kedai yang terletak dalam kampung tersebut sendiri. Bagi membeli pakaian. perkakas elektrik. . Kini selain menjalankan aktiviti pertanian di kebun asal atau menjadi buruh di tempat-tempat lain. 2. isi rumah Desa Sri Makmur perlu berkunjung ke pekan dan bandar yang lebih jauh. 2. minyak petrol.Jadual . Bagi peserta yang masih muda. Walaubagaimanapun bagi mendapatkan barangan yang lebih tinggi nilainya atau jarang digunakan seperti pakaian. Rata-rata para peserta FELCRA telah mengalami perubahan ekonomi melalui perubahan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. ada juga yang menjalankan aktiviti tambahan seperti berniaga. Berdasarkan jawapan soalan kaji selidik. roti. perkakas lektrik. mereka ke pekan Sri jaya atau bandar Maran. Purata pendapatan bulanan peserta telah meningkat dari RM350. Maran. Isi rumah yang mempunyai pekerjaan tambahan lazimnya mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. d) Corak Interaksi Desa-Bandar 1. wakil pos dan masjid. kesihatan (klinik). 3. Peningkatan hasil keluaran pertania Desa Sri Makmur Jenis Tanaman Kelapa sawit (purata tan/hektar/bulan) Getah beku (purata kg/hektar/bulan) Sumber: Pejabat FELCRA Sri Makmur 2005. mereka juga memperoleh pendapatan tambahan daripada skim Felcra. perabut ataupun perkhidmatan bank. Jadual 2 menjelaskan pola tersebut. peralatan rumah tangga ataupun perkhidmatan sekolah menengah dan bank. ikan. Manakala bagi membeli kenderaan seperti motosikal dan mendapatkan rawatan kesihatan mereka berkunjung ke Sri Jaya. Aspek yang ditanya adalah tempat membeli dan jarak dari rumah kediaman di Sri Makmur ke pusat membeli barangan dan perkhidmatan lainnya serta kekerapannya dalam setahun. menjadi tukang kayu dan menjadi pemandu.

4 3.0 22.1 km) % KekerapPengan/tahun guna Sri Jaya Jarak (16 km) % KekerapPeng.an/tahun guna Pekan Jarak (70 km) % KekerapPeng.0 0.4 6.0 100 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 Sumber: Kaji selidik 2005 4.7 45. proses transfomasi desa sedikit sebanyak telah mempengaruhi kualiti alam sekitar.0 0.0 0. Bagaimanapun.0 20.0 0. Pola Interaksi Penduduk Desa Sri Makmur dengan Pekan dan Bandar di Sekitarnya bagi Tujuan Membeli Barangan dan Menggunakan Perkhidmatan (Saiz sampel 35) Jenis barangan dibeli dan perkhidmatan yang digunakan Barangan makanan Sekolah rendah Klinik/hospital Pakaian Perkakas elektrik Sekolah menengah Kenderaan Bank Pejabat/wakil pos Jual hasil pertanian Pejabat tanah Purata Jarak dan Kekerapan Berkunjung ke Pekan dan Bandar Terdekat Sri Makmur Jarak (0.0 0.0 6 0 6 6 6 52 12 12 0 0 0 0. penduduk berinteraksi dengan pekan dan bandar yang berdekatan selain dengan pusat perkhidmatan desa di Desa Sri Makmur sendiri.0 0 0 3 6 2 12 6 0 0 0 0 0.0 18 0 12 18 12 280 6 12 12 52 0 2.3 0.0 0.0 5.0 10.0 3. Pekan yang paling kerap mereka kunjungi adalah Sri Jaya.0 28.0 0.0 87.0 0.an/tahun guna 90 100 60. Mereka ke pekan tersebut untuk membeli barangan asas seperti pakaian dan perkhidmatan asas seperti sekolah menengah dan perkhidmatan pos. .Jadual .0 66. penduduk menjual hasil keluaran pertanian mereka kepada peraih atau kepada pihak Felcra sendiri di kampung tersebut.3 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0. e) Perubahan Alam Sekitar Di sebalik kemajuan yang dicapai.3 6. Pencemaran sampah sarap domestik khususnya di kawasan perniagaan juga dapat dikesan.0 10. Interaksi dengan pekan dan bandar berdekatan membolehkan penduduk menikmati barangan dan kemudahan perkhidmatan moden yang penting bagi perubahan kehidupan penduduk desa.an /tahun guna Kuantan Jarak (48km) % KekerapPeng.0 55.0 30.0 0.0 10.0 90.6 90.an /tahun guna Maran Jarak (30 km) % KekerapPeng.0 0.0 60.0 0. kemerosotan kualiti alam sekitar di Desa Sri Makmur terkawal dan tidak berbahaya. Air sungai juga agak berkelodak terutamanya selepas berlaku hujan lebat.0 3.0 70. Bagaimanapun.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. Secara keseluruhannya. Antara keadaan persekitaran fizikal yang terjejas akibat perubahan dan pemodenan ekonomi desa termasuklah hakisan cerun yang berlaku di beberapa bahagian ladang dan perumahan kampung tersebut akibat penggondolan bukit sehingga mewujudkan lurah dan fenomena tanah runtuh.0 0.0 10.0 300 280 12 2 0 0 0 0 12 52 0 8.0 0.

d) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut dan [6 Markah] e) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. Terangkan bagaimana anda menjalankan kajian luar tersebut. a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [6 Markah] Soalan 2: Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian. [6 Markah] d) Kenalpastikan langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan hakisan di kawasan yang anda kaji itu. Penyediaan kemudahan infrastruktur dan kemudahan sosial telah memudahkan berlakunya proses pemodenan. [8 Markah ] c) Bagaimanakah kegiatan pertanian yang anda kaji itu menyebabkan berlakunya hakisan cerun di kawasan berkenaan. LATIHAN BAB 6 Soalan 1: Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan. Pembangunan sektor pertanian dengan kaedah penanaman dan pengurusan moden telah berjaya meningkatkan taraf hidup penduduk desa. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. a) b) Namakan kawasan kajian anda itu. [ 1 Markah] [ 4 Markah] faktor yang [ 8 Markah] c) Berdasarkan bukti-bukti yang ada dilapangan.Kesimpulan Kajian ini telah dapat menunjukkan bahawa Desa Sri Makmur telah mengalami pemodenan dan perubahan ekonomi yang agak pesat. terangkan menyebabkan kawasan tersebut menjadi daya tarikan pelancong. [ 4 Markah ] .

[8 Markah] . a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu.Soalan 3: Berdasarkan kajian lapangan yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi sekunder . [10 Markah] c) Jelaskan bagaimana aktiviti ekonomi yang anda kaji telah menjejaskan alam sekitar fizikal setempat. [7 Markah] b) Terangkan sumbangan kegiatan ekonomi yang anda kaji itu terhadap pembangunan sosio-ekonomi kawasan perkenaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->