Contoh kerjasama inovasi Malaysia dengan Negara luar Malaysia - GCC 1.

Malaysia dan Majlis Kerjasama Teluk (GCC) yang dianggotai enam negara hari ini menandatangani Perjanjian Rangka Kerja Bagi Kerjasama Ekonomi, Komersial, Pelaburan dan Teknikal Majlis menandatangani perjanjian tersebut yang mencerminkan peningkatan hubungan ekonomi lebih erat antara Malaysia dan anggota GCC yang terdiri daripada Emiriyah Arab Bersatu (UAE), Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman dan Bahrain. 2. Perjanjian itu juga merupakan permulaan ke arah Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara kedua-dua pihak. 3. bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi, komersial, pelaburan dan teknikal antara Malaysia dengan GCC bagi faedah kedua-dua pihak 4. meningkatkan perdagangan melalui peningkatan pertukaran informasi berhubung perdagangan asing. 5. Menggalakkan komunikasi perniagaan terutamanya di antara institusi dan organisasi perniagaan serta pelaburan GCC dan Malaysia serta memudahkan pemindahan latihan dan teknologi. 6. Antara produk yang merupakan eksport utama Malaysia adalah minyak sayuran, produk kayu, mesin dan peralatan produk kimia, getah dan plastik serta peralatan elektronik. 7. Bagi tempoh Januari hingga November tahun lalu, jumlah dagangan Malaysia dengan GCC menunjukkan peningkatan kepada 25.6 peratus iaitu AS$9.8 bilion (RM30.2 bilion) berbanding tempoh yang sama pada tahun 2009 iaitu AS$7.8 bilion (RM25.2 bilion), dengan eksport AS$5 bilion (RM15.4 bilion) dan import AS$4.8 bilion (RM14.8 bilion) 8. sehingga Disember 2010, penglibatan syarikat Malaysia di GCC termasuklah dalam pembiayaan Islamik, pembinaan, pelancongan, penjagaan kesihatan, pendidikan, petrokimia serta minyak dan gas.

Perjanjian Ekonomi Jepun – Malaysia 1. Usaha persediaan untuk memeterai Perjanjian Perkongsian Ekonomi JepunMalaysia (JMEPA) bermula pada Februari 2003 dan melibatkan pegawai kerajaan yang mewakili perdagangan dan industri serta para akedemik di dalam Kerjasama Kajian Berkumpulan. 2. JMEPA mengandungi komponen FTA dan kerjasama ekonomi dua hala. Pelaksanaan tarif konsesi akan berakhir dalam masa 10 tahun dengan kelonggaran bagi produk sensitif. 3. Komponen FTA merangkumi: penukaran barangan perindustrian dan pertanian, penukaran perkhidmatan, pelaburan, peraturan keaslian, prosedur kastam, standard dan pematuhan, harta intelektual, polisi persaingan, peningkatan persekitaran perniagaan, langkah keselamatan dan penyelesaian ketidaksefahaman. 4. Bidang kerjasama termasuk: pertanian, perhutanan dan komoditi, pendidikan, pembangunan sumber manusia, teknologi informasi dan komunikasi (ICT),

sebelum teknologi dipasarkan. Pengkomersialan hasil R&D negara baru berkembang pada 1990-an yang sebelumnya lebih kepada memenuhi tuntutan akademik atau kajian ilmiah. Bagi Malaysia. 5. Salah pendekatan pengkomersialan hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) apabila tercapai perjanjian pembelian teknologi. Produk berinovasi yang dihasilkan tidak bermakna jika tidak dikomersialkan. 6. bagi negara sedang membangun seperti Malaysia yang baru mempergiatkan usaha pengkomersialan. Ia pemangkin yang menentukan acuan dan kepantasan negara untuk maju. Sehubungan itu. perkhidmatan termasuk perkhidmatan berkaitan pengilangan dan ICT serta multimedia. negara perlu memperkasa landskap inovasi melalui rangsangan inspirasi dan mencanai idea baru. Oleh itu. cap dagang. ia perlu diberi perlindungan sebagai harta intelek terlebih sama ada dalam bentuk paten. hak cipta. Sejajar dengan itu. sains dan teknologi serta pelancongan dan alam sekitar. JMEPA akan membenarkan Malaysia mengekalkan kedudukannya. sekiranya Malaysia tidak dapat mengembangkan perkongsian dengan pasaran Jepun bagi pengeksportan melalui keutamaan layanan tarif dan usaha sama teknikal bagi memenuhi keperluan terhadap peraturan standard dan teknikal. ia teras peralihan kepada ekonomi diterajui teknologi dan penting dalam mengekalkan kelebihan daya saing negara. Model Inovasi Negara INOVASI adalah asas kepada pertumbuhan dan kemajuan negara.perusahaan kecil dan sederhana. Namun. Perubahan yang berlaku hari ini memerlukan kerajaan dan industri meletakkan inovasi serta daya kreatif sebagai faktor utama mencapai anjakan kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. rahsia perniagaan atau reka cipta industri. Pendekatan proaktif dan bersepadu penting memenuhi keperluan Wawasan 2020 dan membolehkan Malaysia meletakkan dirinya sebaris negara lain yang lebih maju dan berpengaruh. sudah tentu kadar pengkomersialan negara masih rendah berbanding negara maju. . pihak industri juga perlu bergerak pantas menghasilkan produk lebih bernilai tambah serta berkesan memenuhi kehendak pasaran. Aktiviti kerjasama dan usaha sama yang dijangkakan di bawah JMEPA akan mempromosikan perkembangan sektor baru seperti industri berteknologi tinggi merangkumi bioteknologi. mengembang bakat sedia ada serta mengeksploitasi kemampuan kreativiti serta inventif modal insan negara pada peringkat maksimum.

kadar permohonan untuk memfailkan paten di seluruh dunia meningkat pada kadar purata 4. Jepun dan Korea. di mana lima hingga 10 peratus hasil penyelidikan dapat dikomersialkan. Tumpuannya ialah mengkomersialkan hasil penemuan penyelidikan oleh universiti dan institusi penyelidikan serta mengenal pasti dan memindah . Strategi kerajaan mempertingkatkan pengkomersialan penemuan R&D ialah memperkukuh struktur sokongan dan institusi untuk usaha pengkomersialan hasil R&D melalui kepemimpinan dan tadbir urus berkesan. Ada agensi Mosti yang terbabit secara langsung dalam menggalakkan kegiatan pengkomersialan iaitu agensi Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia Sdn Bhd (MTDC) yang ditubuhkan pada 1992. Mosti juga meningkatkan kesedaran mengenai R&D serta menggalakkan pengkomersialan R&D dengan menyediakan persekitaran kondusif untuk menjana R&D berkualiti selain menggalakkan pembangunan dan penggunaan serta aplikasi teknologi utama bagi menggalakkan R&D yang lebih didorong oleh pasaran. Australia. Untuk meningkatkan lagi kadar pengkomersialan penemuan R&D dalam sektor awam. Model itu mengutamakan aspek inovasi dengan menerapkan pendekatan seimbang iaitu di antara inovasi berpandukan teknologi dan inovasi berpandukan pasaran. Namun. daripada prestasi R&D Malaysia berdasarkan pengukuran output (paten) menunjukkan trend meningkat. pemberian paten secara total meningkat daripada 1.4 peratus berbanding negara maju seperti Amerika Syarikat. Peningkatan itu menunjukkan wujud tahap kesedaran yang bertambah baik terhadap kepentingan harta intelek. statistik terkini daripada Pertubuhan Harta Intelek Sedunia. Dalam konteks sama. Kerajaan akan sentiasa menitikberatkan konsep penyelidikan dan pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C) untuk memastikan kadar pengkomersialan meningkat dari setahun ke setahun.75 setahun. Ia dapat dilihat dengan penggubalan Model Inovasi Negara pada 2007. secara umumnya.749 pada 2006.6 peratus. Kadar itu setanding kadar purata pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dunia 5. Teknologi dan Inovasi (Mosti) kini dalam lingkungan 3. Mosti menyediakan sumber pembiayaan komprehensif pada peringkat awal sehingga tahap pengkomersialan. Jika dilihat secara khusus pada 2002.Peratusan pengkomersialan projek R&D bagi peruntukan dibiayai geran Kementerian Sains.492 kepada 2.347 pada 2004 dan meningkat hampir tiga kali ganda kepada 6.

Menambah kepakaran pengkomersialan dan keberkesanan pengurusan dalam unit pemasaran dan pengkomersialan di universiti dan institut penyelidikan. Penekanan khusus diberikan kepada usaha mempertingkatkan kerjasama antara institusi penyelidikan dengan pihak industri.teknologi strategik untuk menggalakkan pertumbuhan perusahaan berasaskan teknologi di Malaysia. . institusi penyelidikan. kerajaan dan institusi penyelidikan bagi memastikan hasil R&D dapat dimajukan hingga ke peringkat pengkomersialan. Sementara itu. Mosti sering mengadakan bengkel dan seminar dengan menjemput pakar dalam bidang ini untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Meningkatkan kerjasama antara industri. TAF pula bertujuan mempromosikan peningkatan teknologi melalui perolehan teknologi strategik dan relevan oleh sektor industri Malaysia. Separa geran juga disediakan untuk tujuan penempatan warga Malaysia dalam firma teknologi luar negara atau institusi peningkatan teknologi. Dua dana utama ditubuhkan di bawah MTDC iaitu Dana Pengkomersialan Penyelidikan dan Pembangunan (CRDF) dan Dana Perolehan Teknologi (TAF). Objektif utama CRDF ialah mempromosikan pengkomersialan teknologi tempatan dan menyegerakan pengkomersialan hasil penyelidikan dan pembangunan universiti. firma dan penyelidik individu atau pereka cipta tempatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful