(SENANG MATEMATIK

)

A. STRATEGI P & P MUDAH MATEMATIK GALUS UPSR

4 Memastikan murid-murid GALUS mencapai gred `C’ dalam Matematik UPSR. 2.2 Mengenal pasti teknik termudah menjawab soalan bagi murid-murid GALUS. Guru-guru yang kreatif. inovatif dan dedikasi telah membuktikan kejayaan mereka mengusahakan murid-murid ini mencapai sekurang-kurangnya gred `C’. RASIONAL: Murid-murid kumpulan GALUS adalah merupakan murid-murid yang mempunyai kebolehan dan prestasi pembelajaran yang memuaskan sahaja. 2. 4. 3. Mereka hanya boleh menguasai topik dan kemahiran pada aras KBKK senang dan Sederhana mudah. OBJEKTIF: 2.3 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada murid-murid GALUS dengan menggunakan program SEMATIK (Senang Matematik). MATLAMAT: Mencapai kelulusan Matematik UPSR 100%. sekiranya guru-guru melaksanakan strategi yang berfokus dan strategik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Murid-murid ini sebenarnya mempunyai potensi untuk lulus sekurang-kurangnya dengan gred `C’.1 Mengenal pasti topik-topik dan kemahiran-kemahiran Matematik yang senang dikuasai oleh murid-murid GALUS.1. 2. Kebiasaannya murid-murid ini kurang diberikan perhatian oleh guru-guru. Bahkan sebilangan guru-guru tersebut memperolehi kejayaan gemilang dengan menghasilkan keputusan kelulusan 100% Progam SEMATIK ini bertujuan untuk menyebarluaskan kreativiti dan inovatif . 2. SASARAN: Murid-murid GALUS tahun enam yang berada pada prestasi gred `D’ (20 – 39 %) dalam ujian-ujian Matematik yang telah dijalankan.

guru-guru tersebut kepada guru-guru lain. Mudah-mudahan program ini dapat membantu guru-guru Matematik meningkatkan prestasi Matematik UPSR sekolah masing-masing. STRATEGI P & P GALUS: KENAL PASTI TOPIK & KEMAHIRAN YANG BOLEH DIKUASAI PEMBELAJARAN MASTERI LATIH TUBI TOPIKAL: PEMULIHAN • • • SOALAN UPSR KLON UPSR PENGUKUHAN PENILAIAN TIDAK KUASAI MENGUASAI LATIH TUBI PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN • • • SOALAN UPSR SOALAN KLON UPSR SOALAN UJIAN . 5.

9.3 Murid-murid hendaklah memastikan soalan-soalan tersebut dijawab dengan betul. latih tubi murid-murid menggunakan teknik berikut. Jumlah markah = 32 X Jumlah markah penuh = 80 100 = 40 % 9. pilih dan jawab 14 soalan sahaja.6. • • Kertas 1. ANALISIS ITEM: Guru-guru Matematik hendaklah membuat analisis item jawapan murid pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengesan topik dan kemahiran yang muridmurid boleh kuasai. Kertas 2 mesti mendapat sekurang-kurangnya 16 markah. 9. 7.2 Ingatkan murid-murid supaya menggunakan lebih masa untuk menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah bagi kertas 1 dan kertas 2. pilih dan jawab16 soalan sahaja. 9. LATIH TUBI TIGA BULAN SEBELUM UPSR: Dengan menggunakan kertas soalan UPSR sebenar tahun-tahun yang lepas. HEADCOUNT: Guru Matematik hendaklah membuat Headcount pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengenal pasti murid-murid sasaran.1 Latih murid-murid menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah.4 Setelah selesai menjawab soalan-soalan tersebut barulah murid-murid menjawab soalan-soalan yang lain. Kertas 2. . 9. soalan klon UPSR dan soalan ujian. 8. UNTUK MENDAPAT GRED `C’: • • • Kertas 1 mesti betul sekurang-kurangnya 16 soalan.5 Pengurusan masa semasa menjawab soalan hendaklah diurus dengan baik. 9.

10. Latih tubi menjawab soalan ujian.8 Pastikan murid-murid membuat pembetulan setiap soalan yang mereka salah. Latih tubi menjawab set soalan sebenar UPSR tahun 2001 hingga 2009. Ujian Pengesanan 2 dan Headcount. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM SEMATIK: BULAN Julai MINGGU 1 hingga 2 AKTIVITI Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah UPSR sebenar tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. guru hendaklah membincangkan jawapannya bersama murid-murid. Julai 3 hingga 4 Julai Ogos Ogos Ogos 4 1 2 hingg 4 4 . Ujian Pengesanan 1 (UPPM 3) dan Headcount. 9. 9.6 Setiap kali murid selesai menjawab soalan-soalan tersebut.7 Sebaik-baiknya setiap murid diberi peluang menuliskan jawapan mereka di papan hijau dan bincangkan bersama. 9.Guru-guru hendaklah melatih murid-murid menguruskan masa menjawab soalan yang baik dan berkesan. Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah klon UPSR tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal.

÷) • Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur • Tambah dan tolak pecahan penyebut tak sama • Menamakan pecahan • Menamakan pecahan kawasan berlorek • Pecahan terendah atau termudah • Melorek pecahan pada rajah PERPULUHAN • Nilai tempat persepuluh. -. ÷) melibatkan wang • Menentukan nilai ringgit dan sen . X . X . TOPIK-TOPIK DAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MUDAH MATEMATIK GALUS NOMBOR BULAT HINGGA TUJUH DIGIT • Cerakinan Nilai tempat dan nilai digit • Empat operasi ( +.B. perseratus dan perseribu • Nilai digit • Pecahan kepada perpuluhan dan sebaliknya • Empat operasi ( +. ÷) dalam perpuluhan WANG • Operasi bergabung ( +. -.Tukarkan kepada sen sahaja. -. X . ÷) Operasi bergabung (KUBADATATO) Membundarkan Perpuluhan dan pecahan juta 2 PECAHAN • Pecahan setara ( X. PERATUS • Menentukan nilai peratus • Mengira peratus MASA DAN WAKTU • Mengenal Muka jam • Mengenal jarum jam • Mengenal sistem 24 jam 1 • • • • 3 4 5 6 .

÷) TIMBANGAN BERAT • Bacaan pada penimbang • Penukaran unit • Empat operasi ( +. -.• • 7 Menukarkan waktu 12 jam kepada sistem 24 jam Menyatakan masa sebelum dan selepas UKURAN PANJANG • Asas mengukur • Membuat penukaran unit • Empat operasi ( +. ÷) • Anggaran ISIPADU CECAIR • Bacaan pada penyukat • Penukaran unit • Empat operasi ( +. -. X . -. X . X . ÷) • Anggaran PURATA • Mencari purata BENTUK DUA MATRA DAN TIGA MATRA • Mengenal bentuk • Mengenal ciri-ciri asas • Pengenalan dan mengira perimeter • Bentangan 8 9 10 11 .

sa 1 0 100 1000 ii. TEKNIK TERMUDAH MENJAWAB SOALAN MATEMATIK GALUS 1. Membina rumah angka bagi nombor bulat. Perpuluhan .C. . Selinder ii. Contoh : i.Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan menggunakan rumah angka. Membuat jadual Membina jadual-jadual tertentu yang berkaitan dengan soalan Contoh : i. Melukis gambarajah Calon dapat mengingat ciri-ciri bagi dua matra dan 3 matra dengan melukis gambar rajah. Kuboid 2.

J Rari Puri ri ra pu sa iii. Berapakah yang perlu dibayar oleh Alia? 1) + 125 sen 40 sen 165 sen 2) RM 1 1 SEN 25 40 65 .25. .TUKARKAN KEPADA SEN SAHAJA. Jadual penukaran kepada peratus Penyebut 2 4 5 10 20 25 50 Pendarab 50 25 20 10 5 4 2 Penyebutnya seratus 100 100 100 100 100 100 100 3 NILAI RINGGIT DAN SEN .BUAT GARISAN RINGGIT DAN SEN CONTOH: Alia membeli sebuah buku tulis berharga 40 sen dan sebuah kotak pensel berharga RM1.

.Jawab seberapa banyak soalan-soalan yang boleh dikuasai oleh murid galus. Dicadangkan menggunakan Garisan unit dalam melaksanakan operasi empat yang melibatkan penukaran unit.Memberi murid soalan yang serupa tetapi nombor sahaja yang diubah-ubah. 7 Gunakan bahan maujud/konkrit .+ 4. Penggunaan Garisan Unit dalam Panjang. Timbangan Berat dan Isipadu Cecair.Pastikan soalan mudah/dikuasai dijawab dengan tepat. Contoh Garisan Unit Panjang km Hm Dm m Dm cm mm Contoh Garisan Unit Timbangan Berat kg Hg Dg g Dg cg mg Contoh Garisan Unit Isipadu Cecair ℓ dℓ cℓ mℓ 5 Latih tubi .Fokus kepada soalan yang popular sahaja. 6 Jawab soalan tahun lepas . .

8 Penekanan kepada konsep .Tekankan kepada murid KUBADATATO ada 3 kumpulan iaitu KU.Ianya boleh dibina didalam peperiksaan UPSR .Gunakan KUBADATATO atau BODMAS sewaktu menjawab operasi bergabung.. . 10 PETAK SIFIR Perlu diterapkan sebagai latihan atau latihtubi bagi murid-murid yang sukar menghafal fakta asas darab.Contoh tajuk yang boleh menggunakan petak sifir seperti operasi darab . . pemadam untuk menggambarkan kubiod atau sebaliknya. 9 KUBADATATO (BODMAS) Penggunaan akroname .Tumpukan kepada operasi tambah dan tolak iaitu mengumpul semula tidak lebih dua kali.tolak .Misalnya soalan bentuk 3 matra murid boleh menggunakan barang-barang yang di bawanya seperti pensel untuk mengambarkan silinder. bahagi . BADA dan TATO di mana jika sama kumpulan.tambah. jawab ikut soalan dan tidak sama kumpulan baru ikut KUBADATATO.pecahan dan lain-lain.

PETAK SIFIR 1 2 3 4 5 6 7 5 6 1 1 4 6 8 0 2 1 1 6 9 1 1 2 2 1 2 5 8 8 2 2 2 3 1 1 6 0 4 0 5 0 5 0 1 1 2 3 3 2 2 4 3 4 1 8 2 0 6 2 7 8 9 1 1 18 4 2 6 2 27 1 4 2 3 36 8 2 3 4 45 5 0 4 4 54 2 8 4 5 63 1 8 5 4 5 6 2 9 6 2 3 4 4 2 0 8 6 4 72 6 72 81 27 36 45 54 3 Ulangkaji membina petak sifir 3 4 4 1 8 6 9 18 .

g. 2 + 8 = _________ c. 30 minit = _________ jam f. b.11 BIJAK SIFIR Latihan perlu diterapkan lima minit sebelum P&P seolah-olah seperti latihtubi. j. _________ × 2 = 8 b. i. 9 + 7 = __________ 1 jam + 30 minit = _________ minit h. 21 ÷ _______ = 3 i. 1 jam = ________ minit d. e. = __________ . 15 ÷ 3 = _________ h. d. f. 7 × ________ = 28 g. 15 − 7 = _________ 8 + 9 = _________ 6 × _______ = 12 10 mm = ________ cm 1 m = ________ cm 17 − ________ = 8 ______ + 5 = 11 1 = ______ (Dalam perpuluhan) = _______(Dalam perpuluhan) 1 + 4 a. e. MATEMATIK CEPAT TEPAT 1 a. jam = _________ minit c. j.

Conto 13 LOMPAT SI KATAK LOMPAT .12 KAEDAH LATTICE ( Potong Wajik ) Kaedah Lattice adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam operasi darab.

timbangan berat.isipadu cecair dan perpuluhan. LO 14 ULTRAMAN X .Kemahiran ini boleh digunakan dalam tajuk ukuran seperti panjang.

1 1 2 2 = = + 7 1 0 1 5 darabkan 5 + 2 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful