(SENANG MATEMATIK

)

A. STRATEGI P & P MUDAH MATEMATIK GALUS UPSR

MATLAMAT: Mencapai kelulusan Matematik UPSR 100%. sekiranya guru-guru melaksanakan strategi yang berfokus dan strategik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. 3. 2. RASIONAL: Murid-murid kumpulan GALUS adalah merupakan murid-murid yang mempunyai kebolehan dan prestasi pembelajaran yang memuaskan sahaja.4 Memastikan murid-murid GALUS mencapai gred `C’ dalam Matematik UPSR. 2. SASARAN: Murid-murid GALUS tahun enam yang berada pada prestasi gred `D’ (20 – 39 %) dalam ujian-ujian Matematik yang telah dijalankan. Murid-murid ini sebenarnya mempunyai potensi untuk lulus sekurang-kurangnya dengan gred `C’. 2. 2.2 Mengenal pasti teknik termudah menjawab soalan bagi murid-murid GALUS.1. inovatif dan dedikasi telah membuktikan kejayaan mereka mengusahakan murid-murid ini mencapai sekurang-kurangnya gred `C’. Kebiasaannya murid-murid ini kurang diberikan perhatian oleh guru-guru. Bahkan sebilangan guru-guru tersebut memperolehi kejayaan gemilang dengan menghasilkan keputusan kelulusan 100% Progam SEMATIK ini bertujuan untuk menyebarluaskan kreativiti dan inovatif . Mereka hanya boleh menguasai topik dan kemahiran pada aras KBKK senang dan Sederhana mudah. 4. Guru-guru yang kreatif. OBJEKTIF: 2.1 Mengenal pasti topik-topik dan kemahiran-kemahiran Matematik yang senang dikuasai oleh murid-murid GALUS.3 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada murid-murid GALUS dengan menggunakan program SEMATIK (Senang Matematik).

5.guru-guru tersebut kepada guru-guru lain. Mudah-mudahan program ini dapat membantu guru-guru Matematik meningkatkan prestasi Matematik UPSR sekolah masing-masing. STRATEGI P & P GALUS: KENAL PASTI TOPIK & KEMAHIRAN YANG BOLEH DIKUASAI PEMBELAJARAN MASTERI LATIH TUBI TOPIKAL: PEMULIHAN • • • SOALAN UPSR KLON UPSR PENGUKUHAN PENILAIAN TIDAK KUASAI MENGUASAI LATIH TUBI PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN • • • SOALAN UPSR SOALAN KLON UPSR SOALAN UJIAN .

HEADCOUNT: Guru Matematik hendaklah membuat Headcount pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengenal pasti murid-murid sasaran. 7. UNTUK MENDAPAT GRED `C’: • • • Kertas 1 mesti betul sekurang-kurangnya 16 soalan. • • Kertas 1. 9. 9. .3 Murid-murid hendaklah memastikan soalan-soalan tersebut dijawab dengan betul. pilih dan jawab 14 soalan sahaja.1 Latih murid-murid menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah. ANALISIS ITEM: Guru-guru Matematik hendaklah membuat analisis item jawapan murid pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengesan topik dan kemahiran yang muridmurid boleh kuasai. Kertas 2. LATIH TUBI TIGA BULAN SEBELUM UPSR: Dengan menggunakan kertas soalan UPSR sebenar tahun-tahun yang lepas. latih tubi murid-murid menggunakan teknik berikut.2 Ingatkan murid-murid supaya menggunakan lebih masa untuk menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah bagi kertas 1 dan kertas 2. 9.5 Pengurusan masa semasa menjawab soalan hendaklah diurus dengan baik. Kertas 2 mesti mendapat sekurang-kurangnya 16 markah. 9.4 Setelah selesai menjawab soalan-soalan tersebut barulah murid-murid menjawab soalan-soalan yang lain. Jumlah markah = 32 X Jumlah markah penuh = 80 100 = 40 % 9. 8.6. soalan klon UPSR dan soalan ujian. pilih dan jawab16 soalan sahaja. 9.

Latih tubi menjawab set soalan sebenar UPSR tahun 2001 hingga 2009. Latih tubi menjawab soalan ujian. 9. guru hendaklah membincangkan jawapannya bersama murid-murid. Ujian Pengesanan 2 dan Headcount. 10. Julai 3 hingga 4 Julai Ogos Ogos Ogos 4 1 2 hingg 4 4 . Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah klon UPSR tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal.Guru-guru hendaklah melatih murid-murid menguruskan masa menjawab soalan yang baik dan berkesan. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM SEMATIK: BULAN Julai MINGGU 1 hingga 2 AKTIVITI Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah UPSR sebenar tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. 9. 9.7 Sebaik-baiknya setiap murid diberi peluang menuliskan jawapan mereka di papan hijau dan bincangkan bersama.6 Setiap kali murid selesai menjawab soalan-soalan tersebut. Ujian Pengesanan 1 (UPPM 3) dan Headcount.8 Pastikan murid-murid membuat pembetulan setiap soalan yang mereka salah.

TOPIK-TOPIK DAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MUDAH MATEMATIK GALUS NOMBOR BULAT HINGGA TUJUH DIGIT • Cerakinan Nilai tempat dan nilai digit • Empat operasi ( +. ÷) melibatkan wang • Menentukan nilai ringgit dan sen . ÷) dalam perpuluhan WANG • Operasi bergabung ( +. -. -. X . PERATUS • Menentukan nilai peratus • Mengira peratus MASA DAN WAKTU • Mengenal Muka jam • Mengenal jarum jam • Mengenal sistem 24 jam 1 • • • • 3 4 5 6 . X . ÷) Operasi bergabung (KUBADATATO) Membundarkan Perpuluhan dan pecahan juta 2 PECAHAN • Pecahan setara ( X. X . ÷) • Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur • Tambah dan tolak pecahan penyebut tak sama • Menamakan pecahan • Menamakan pecahan kawasan berlorek • Pecahan terendah atau termudah • Melorek pecahan pada rajah PERPULUHAN • Nilai tempat persepuluh. -. perseratus dan perseribu • Nilai digit • Pecahan kepada perpuluhan dan sebaliknya • Empat operasi ( +.Tukarkan kepada sen sahaja.B.

X . -. ÷) • Anggaran PURATA • Mencari purata BENTUK DUA MATRA DAN TIGA MATRA • Mengenal bentuk • Mengenal ciri-ciri asas • Pengenalan dan mengira perimeter • Bentangan 8 9 10 11 . X . ÷) • Anggaran ISIPADU CECAIR • Bacaan pada penyukat • Penukaran unit • Empat operasi ( +. X . ÷) TIMBANGAN BERAT • Bacaan pada penimbang • Penukaran unit • Empat operasi ( +. -. -.• • 7 Menukarkan waktu 12 jam kepada sistem 24 jam Menyatakan masa sebelum dan selepas UKURAN PANJANG • Asas mengukur • Membuat penukaran unit • Empat operasi ( +.

Selinder ii. Melukis gambarajah Calon dapat mengingat ciri-ciri bagi dua matra dan 3 matra dengan melukis gambar rajah. Membina rumah angka bagi nombor bulat. TEKNIK TERMUDAH MENJAWAB SOALAN MATEMATIK GALUS 1. Contoh : i. Membuat jadual Membina jadual-jadual tertentu yang berkaitan dengan soalan Contoh : i. Perpuluhan .Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan menggunakan rumah angka.C. sa 1 0 100 1000 ii. Kuboid 2. .

BUAT GARISAN RINGGIT DAN SEN CONTOH: Alia membeli sebuah buku tulis berharga 40 sen dan sebuah kotak pensel berharga RM1.TUKARKAN KEPADA SEN SAHAJA.J Rari Puri ri ra pu sa iii. Berapakah yang perlu dibayar oleh Alia? 1) + 125 sen 40 sen 165 sen 2) RM 1 1 SEN 25 40 65 .25. Jadual penukaran kepada peratus Penyebut 2 4 5 10 20 25 50 Pendarab 50 25 20 10 5 4 2 Penyebutnya seratus 100 100 100 100 100 100 100 3 NILAI RINGGIT DAN SEN . .

Fokus kepada soalan yang popular sahaja. 7 Gunakan bahan maujud/konkrit . . Penggunaan Garisan Unit dalam Panjang. Contoh Garisan Unit Panjang km Hm Dm m Dm cm mm Contoh Garisan Unit Timbangan Berat kg Hg Dg g Dg cg mg Contoh Garisan Unit Isipadu Cecair ℓ dℓ cℓ mℓ 5 Latih tubi .Memberi murid soalan yang serupa tetapi nombor sahaja yang diubah-ubah. Timbangan Berat dan Isipadu Cecair.Pastikan soalan mudah/dikuasai dijawab dengan tepat. . 6 Jawab soalan tahun lepas .+ 4.Jawab seberapa banyak soalan-soalan yang boleh dikuasai oleh murid galus. Dicadangkan menggunakan Garisan unit dalam melaksanakan operasi empat yang melibatkan penukaran unit.

8 Penekanan kepada konsep .tolak . jawab ikut soalan dan tidak sama kumpulan baru ikut KUBADATATO.Gunakan KUBADATATO atau BODMAS sewaktu menjawab operasi bergabung. BADA dan TATO di mana jika sama kumpulan.Tekankan kepada murid KUBADATATO ada 3 kumpulan iaitu KU.Tumpukan kepada operasi tambah dan tolak iaitu mengumpul semula tidak lebih dua kali. 10 PETAK SIFIR Perlu diterapkan sebagai latihan atau latihtubi bagi murid-murid yang sukar menghafal fakta asas darab. bahagi . . 9 KUBADATATO (BODMAS) Penggunaan akroname ..Misalnya soalan bentuk 3 matra murid boleh menggunakan barang-barang yang di bawanya seperti pensel untuk mengambarkan silinder.tambah.Ianya boleh dibina didalam peperiksaan UPSR . . pemadam untuk menggambarkan kubiod atau sebaliknya.Contoh tajuk yang boleh menggunakan petak sifir seperti operasi darab .pecahan dan lain-lain.

PETAK SIFIR 1 2 3 4 5 6 7 5 6 1 1 4 6 8 0 2 1 1 6 9 1 1 2 2 1 2 5 8 8 2 2 2 3 1 1 6 0 4 0 5 0 5 0 1 1 2 3 3 2 2 4 3 4 1 8 2 0 6 2 7 8 9 1 1 18 4 2 6 2 27 1 4 2 3 36 8 2 3 4 45 5 0 4 4 54 2 8 4 5 63 1 8 5 4 5 6 2 9 6 2 3 4 4 2 0 8 6 4 72 6 72 81 27 36 45 54 3 Ulangkaji membina petak sifir 3 4 4 1 8 6 9 18 .

21 ÷ _______ = 3 i. jam = _________ minit c. 2 + 8 = _________ c. f.11 BIJAK SIFIR Latihan perlu diterapkan lima minit sebelum P&P seolah-olah seperti latihtubi. 1 jam = ________ minit d. MATEMATIK CEPAT TEPAT 1 a. e. e. 15 − 7 = _________ 8 + 9 = _________ 6 × _______ = 12 10 mm = ________ cm 1 m = ________ cm 17 − ________ = 8 ______ + 5 = 11 1 = ______ (Dalam perpuluhan) = _______(Dalam perpuluhan) 1 + 4 a. 30 minit = _________ jam f. b. 15 ÷ 3 = _________ h. 7 × ________ = 28 g. i. j. _________ × 2 = 8 b. d. 9 + 7 = __________ 1 jam + 30 minit = _________ minit h. = __________ . g. j.

Conto 13 LOMPAT SI KATAK LOMPAT .12 KAEDAH LATTICE ( Potong Wajik ) Kaedah Lattice adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam operasi darab.

Kemahiran ini boleh digunakan dalam tajuk ukuran seperti panjang.isipadu cecair dan perpuluhan. LO 14 ULTRAMAN X .timbangan berat.

1 1 2 2 = = + 7 1 0 1 5 darabkan 5 + 2 10 .