(SENANG MATEMATIK

)

A. STRATEGI P & P MUDAH MATEMATIK GALUS UPSR

2 Mengenal pasti teknik termudah menjawab soalan bagi murid-murid GALUS. sekiranya guru-guru melaksanakan strategi yang berfokus dan strategik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru-guru yang kreatif. Murid-murid ini sebenarnya mempunyai potensi untuk lulus sekurang-kurangnya dengan gred `C’. 2. 2.1. Mereka hanya boleh menguasai topik dan kemahiran pada aras KBKK senang dan Sederhana mudah. 2. SASARAN: Murid-murid GALUS tahun enam yang berada pada prestasi gred `D’ (20 – 39 %) dalam ujian-ujian Matematik yang telah dijalankan. Bahkan sebilangan guru-guru tersebut memperolehi kejayaan gemilang dengan menghasilkan keputusan kelulusan 100% Progam SEMATIK ini bertujuan untuk menyebarluaskan kreativiti dan inovatif . inovatif dan dedikasi telah membuktikan kejayaan mereka mengusahakan murid-murid ini mencapai sekurang-kurangnya gred `C’. 3.3 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada murid-murid GALUS dengan menggunakan program SEMATIK (Senang Matematik). OBJEKTIF: 2.1 Mengenal pasti topik-topik dan kemahiran-kemahiran Matematik yang senang dikuasai oleh murid-murid GALUS. 2. RASIONAL: Murid-murid kumpulan GALUS adalah merupakan murid-murid yang mempunyai kebolehan dan prestasi pembelajaran yang memuaskan sahaja. Kebiasaannya murid-murid ini kurang diberikan perhatian oleh guru-guru. MATLAMAT: Mencapai kelulusan Matematik UPSR 100%.4 Memastikan murid-murid GALUS mencapai gred `C’ dalam Matematik UPSR. 4.

guru-guru tersebut kepada guru-guru lain. STRATEGI P & P GALUS: KENAL PASTI TOPIK & KEMAHIRAN YANG BOLEH DIKUASAI PEMBELAJARAN MASTERI LATIH TUBI TOPIKAL: PEMULIHAN • • • SOALAN UPSR KLON UPSR PENGUKUHAN PENILAIAN TIDAK KUASAI MENGUASAI LATIH TUBI PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN • • • SOALAN UPSR SOALAN KLON UPSR SOALAN UJIAN . Mudah-mudahan program ini dapat membantu guru-guru Matematik meningkatkan prestasi Matematik UPSR sekolah masing-masing. 5.

pilih dan jawab 14 soalan sahaja. .1 Latih murid-murid menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah. HEADCOUNT: Guru Matematik hendaklah membuat Headcount pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengenal pasti murid-murid sasaran. 9. UNTUK MENDAPAT GRED `C’: • • • Kertas 1 mesti betul sekurang-kurangnya 16 soalan. 9. Kertas 2 mesti mendapat sekurang-kurangnya 16 markah. pilih dan jawab16 soalan sahaja. Jumlah markah = 32 X Jumlah markah penuh = 80 100 = 40 % 9. ANALISIS ITEM: Guru-guru Matematik hendaklah membuat analisis item jawapan murid pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengesan topik dan kemahiran yang muridmurid boleh kuasai.3 Murid-murid hendaklah memastikan soalan-soalan tersebut dijawab dengan betul. 7. Kertas 2. 9. latih tubi murid-murid menggunakan teknik berikut. 8.4 Setelah selesai menjawab soalan-soalan tersebut barulah murid-murid menjawab soalan-soalan yang lain.5 Pengurusan masa semasa menjawab soalan hendaklah diurus dengan baik.2 Ingatkan murid-murid supaya menggunakan lebih masa untuk menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah bagi kertas 1 dan kertas 2.6. LATIH TUBI TIGA BULAN SEBELUM UPSR: Dengan menggunakan kertas soalan UPSR sebenar tahun-tahun yang lepas. 9. soalan klon UPSR dan soalan ujian. 9. • • Kertas 1.

Guru-guru hendaklah melatih murid-murid menguruskan masa menjawab soalan yang baik dan berkesan. 10.7 Sebaik-baiknya setiap murid diberi peluang menuliskan jawapan mereka di papan hijau dan bincangkan bersama. Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah klon UPSR tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. 9. 9. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM SEMATIK: BULAN Julai MINGGU 1 hingga 2 AKTIVITI Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah UPSR sebenar tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. Julai 3 hingga 4 Julai Ogos Ogos Ogos 4 1 2 hingg 4 4 .8 Pastikan murid-murid membuat pembetulan setiap soalan yang mereka salah. 9. Latih tubi menjawab soalan ujian. Latih tubi menjawab set soalan sebenar UPSR tahun 2001 hingga 2009.6 Setiap kali murid selesai menjawab soalan-soalan tersebut. Ujian Pengesanan 2 dan Headcount. Ujian Pengesanan 1 (UPPM 3) dan Headcount. guru hendaklah membincangkan jawapannya bersama murid-murid.

TOPIK-TOPIK DAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MUDAH MATEMATIK GALUS NOMBOR BULAT HINGGA TUJUH DIGIT • Cerakinan Nilai tempat dan nilai digit • Empat operasi ( +. ÷) melibatkan wang • Menentukan nilai ringgit dan sen . -. X . ÷) Operasi bergabung (KUBADATATO) Membundarkan Perpuluhan dan pecahan juta 2 PECAHAN • Pecahan setara ( X. ÷) • Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur • Tambah dan tolak pecahan penyebut tak sama • Menamakan pecahan • Menamakan pecahan kawasan berlorek • Pecahan terendah atau termudah • Melorek pecahan pada rajah PERPULUHAN • Nilai tempat persepuluh. X . perseratus dan perseribu • Nilai digit • Pecahan kepada perpuluhan dan sebaliknya • Empat operasi ( +.B.Tukarkan kepada sen sahaja. -. -. ÷) dalam perpuluhan WANG • Operasi bergabung ( +. X . PERATUS • Menentukan nilai peratus • Mengira peratus MASA DAN WAKTU • Mengenal Muka jam • Mengenal jarum jam • Mengenal sistem 24 jam 1 • • • • 3 4 5 6 .

X . X . ÷) • Anggaran PURATA • Mencari purata BENTUK DUA MATRA DAN TIGA MATRA • Mengenal bentuk • Mengenal ciri-ciri asas • Pengenalan dan mengira perimeter • Bentangan 8 9 10 11 . -. ÷) TIMBANGAN BERAT • Bacaan pada penimbang • Penukaran unit • Empat operasi ( +.• • 7 Menukarkan waktu 12 jam kepada sistem 24 jam Menyatakan masa sebelum dan selepas UKURAN PANJANG • Asas mengukur • Membuat penukaran unit • Empat operasi ( +. ÷) • Anggaran ISIPADU CECAIR • Bacaan pada penyukat • Penukaran unit • Empat operasi ( +. -. X . -.

Contoh : i. TEKNIK TERMUDAH MENJAWAB SOALAN MATEMATIK GALUS 1. Membuat jadual Membina jadual-jadual tertentu yang berkaitan dengan soalan Contoh : i. Kuboid 2.C.Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan menggunakan rumah angka. Perpuluhan . Melukis gambarajah Calon dapat mengingat ciri-ciri bagi dua matra dan 3 matra dengan melukis gambar rajah. Membina rumah angka bagi nombor bulat. . Selinder ii. sa 1 0 100 1000 ii.

J Rari Puri ri ra pu sa iii.25. Jadual penukaran kepada peratus Penyebut 2 4 5 10 20 25 50 Pendarab 50 25 20 10 5 4 2 Penyebutnya seratus 100 100 100 100 100 100 100 3 NILAI RINGGIT DAN SEN .BUAT GARISAN RINGGIT DAN SEN CONTOH: Alia membeli sebuah buku tulis berharga 40 sen dan sebuah kotak pensel berharga RM1.TUKARKAN KEPADA SEN SAHAJA. . Berapakah yang perlu dibayar oleh Alia? 1) + 125 sen 40 sen 165 sen 2) RM 1 1 SEN 25 40 65 .

Fokus kepada soalan yang popular sahaja.+ 4. Timbangan Berat dan Isipadu Cecair.Memberi murid soalan yang serupa tetapi nombor sahaja yang diubah-ubah. . 7 Gunakan bahan maujud/konkrit . 6 Jawab soalan tahun lepas . Contoh Garisan Unit Panjang km Hm Dm m Dm cm mm Contoh Garisan Unit Timbangan Berat kg Hg Dg g Dg cg mg Contoh Garisan Unit Isipadu Cecair ℓ dℓ cℓ mℓ 5 Latih tubi . Penggunaan Garisan Unit dalam Panjang.Jawab seberapa banyak soalan-soalan yang boleh dikuasai oleh murid galus. Dicadangkan menggunakan Garisan unit dalam melaksanakan operasi empat yang melibatkan penukaran unit. .Pastikan soalan mudah/dikuasai dijawab dengan tepat.

Contoh tajuk yang boleh menggunakan petak sifir seperti operasi darab .tolak . 9 KUBADATATO (BODMAS) Penggunaan akroname .pecahan dan lain-lain.Gunakan KUBADATATO atau BODMAS sewaktu menjawab operasi bergabung. pemadam untuk menggambarkan kubiod atau sebaliknya.Misalnya soalan bentuk 3 matra murid boleh menggunakan barang-barang yang di bawanya seperti pensel untuk mengambarkan silinder.Tekankan kepada murid KUBADATATO ada 3 kumpulan iaitu KU. 10 PETAK SIFIR Perlu diterapkan sebagai latihan atau latihtubi bagi murid-murid yang sukar menghafal fakta asas darab. . jawab ikut soalan dan tidak sama kumpulan baru ikut KUBADATATO. BADA dan TATO di mana jika sama kumpulan.tambah. . 8 Penekanan kepada konsep .Ianya boleh dibina didalam peperiksaan UPSR . bahagi .Tumpukan kepada operasi tambah dan tolak iaitu mengumpul semula tidak lebih dua kali..

PETAK SIFIR 1 2 3 4 5 6 7 5 6 1 1 4 6 8 0 2 1 1 6 9 1 1 2 2 1 2 5 8 8 2 2 2 3 1 1 6 0 4 0 5 0 5 0 1 1 2 3 3 2 2 4 3 4 1 8 2 0 6 2 7 8 9 1 1 18 4 2 6 2 27 1 4 2 3 36 8 2 3 4 45 5 0 4 4 54 2 8 4 5 63 1 8 5 4 5 6 2 9 6 2 3 4 4 2 0 8 6 4 72 6 72 81 27 36 45 54 3 Ulangkaji membina petak sifir 3 4 4 1 8 6 9 18 .

g. b.11 BIJAK SIFIR Latihan perlu diterapkan lima minit sebelum P&P seolah-olah seperti latihtubi. e. 1 jam = ________ minit d. i. 15 ÷ 3 = _________ h. _________ × 2 = 8 b. f. MATEMATIK CEPAT TEPAT 1 a. = __________ . e. 9 + 7 = __________ 1 jam + 30 minit = _________ minit h. d. j. jam = _________ minit c. 15 − 7 = _________ 8 + 9 = _________ 6 × _______ = 12 10 mm = ________ cm 1 m = ________ cm 17 − ________ = 8 ______ + 5 = 11 1 = ______ (Dalam perpuluhan) = _______(Dalam perpuluhan) 1 + 4 a. 21 ÷ _______ = 3 i. 30 minit = _________ jam f. 7 × ________ = 28 g. 2 + 8 = _________ c. j.

12 KAEDAH LATTICE ( Potong Wajik ) Kaedah Lattice adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam operasi darab. Conto 13 LOMPAT SI KATAK LOMPAT .

isipadu cecair dan perpuluhan.Kemahiran ini boleh digunakan dalam tajuk ukuran seperti panjang. LO 14 ULTRAMAN X .timbangan berat.

1 1 2 2 = = + 7 1 0 1 5 darabkan 5 + 2 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful