(SENANG MATEMATIK

)

A. STRATEGI P & P MUDAH MATEMATIK GALUS UPSR

Murid-murid ini sebenarnya mempunyai potensi untuk lulus sekurang-kurangnya dengan gred `C’. Guru-guru yang kreatif. 2. OBJEKTIF: 2. sekiranya guru-guru melaksanakan strategi yang berfokus dan strategik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. 2.1. SASARAN: Murid-murid GALUS tahun enam yang berada pada prestasi gred `D’ (20 – 39 %) dalam ujian-ujian Matematik yang telah dijalankan. Kebiasaannya murid-murid ini kurang diberikan perhatian oleh guru-guru.2 Mengenal pasti teknik termudah menjawab soalan bagi murid-murid GALUS. MATLAMAT: Mencapai kelulusan Matematik UPSR 100%. Bahkan sebilangan guru-guru tersebut memperolehi kejayaan gemilang dengan menghasilkan keputusan kelulusan 100% Progam SEMATIK ini bertujuan untuk menyebarluaskan kreativiti dan inovatif . RASIONAL: Murid-murid kumpulan GALUS adalah merupakan murid-murid yang mempunyai kebolehan dan prestasi pembelajaran yang memuaskan sahaja. 2. 3. 4.1 Mengenal pasti topik-topik dan kemahiran-kemahiran Matematik yang senang dikuasai oleh murid-murid GALUS. Mereka hanya boleh menguasai topik dan kemahiran pada aras KBKK senang dan Sederhana mudah. 2. inovatif dan dedikasi telah membuktikan kejayaan mereka mengusahakan murid-murid ini mencapai sekurang-kurangnya gred `C’.3 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada murid-murid GALUS dengan menggunakan program SEMATIK (Senang Matematik).4 Memastikan murid-murid GALUS mencapai gred `C’ dalam Matematik UPSR.

Mudah-mudahan program ini dapat membantu guru-guru Matematik meningkatkan prestasi Matematik UPSR sekolah masing-masing. 5.guru-guru tersebut kepada guru-guru lain. STRATEGI P & P GALUS: KENAL PASTI TOPIK & KEMAHIRAN YANG BOLEH DIKUASAI PEMBELAJARAN MASTERI LATIH TUBI TOPIKAL: PEMULIHAN • • • SOALAN UPSR KLON UPSR PENGUKUHAN PENILAIAN TIDAK KUASAI MENGUASAI LATIH TUBI PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN • • • SOALAN UPSR SOALAN KLON UPSR SOALAN UJIAN .

Kertas 2. 8. 9.3 Murid-murid hendaklah memastikan soalan-soalan tersebut dijawab dengan betul.2 Ingatkan murid-murid supaya menggunakan lebih masa untuk menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah bagi kertas 1 dan kertas 2. 9. latih tubi murid-murid menggunakan teknik berikut. UNTUK MENDAPAT GRED `C’: • • • Kertas 1 mesti betul sekurang-kurangnya 16 soalan. 9.5 Pengurusan masa semasa menjawab soalan hendaklah diurus dengan baik.1 Latih murid-murid menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah. Jumlah markah = 32 X Jumlah markah penuh = 80 100 = 40 % 9. HEADCOUNT: Guru Matematik hendaklah membuat Headcount pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengenal pasti murid-murid sasaran. 9.4 Setelah selesai menjawab soalan-soalan tersebut barulah murid-murid menjawab soalan-soalan yang lain. ANALISIS ITEM: Guru-guru Matematik hendaklah membuat analisis item jawapan murid pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengesan topik dan kemahiran yang muridmurid boleh kuasai.6. LATIH TUBI TIGA BULAN SEBELUM UPSR: Dengan menggunakan kertas soalan UPSR sebenar tahun-tahun yang lepas. • • Kertas 1. . pilih dan jawab16 soalan sahaja. Kertas 2 mesti mendapat sekurang-kurangnya 16 markah. soalan klon UPSR dan soalan ujian. pilih dan jawab 14 soalan sahaja. 7. 9.

Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah klon UPSR tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM SEMATIK: BULAN Julai MINGGU 1 hingga 2 AKTIVITI Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah UPSR sebenar tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal.8 Pastikan murid-murid membuat pembetulan setiap soalan yang mereka salah. Latih tubi menjawab set soalan sebenar UPSR tahun 2001 hingga 2009. 9. guru hendaklah membincangkan jawapannya bersama murid-murid.6 Setiap kali murid selesai menjawab soalan-soalan tersebut. 10. 9. Ujian Pengesanan 2 dan Headcount. Ujian Pengesanan 1 (UPPM 3) dan Headcount. 9. Latih tubi menjawab soalan ujian.Guru-guru hendaklah melatih murid-murid menguruskan masa menjawab soalan yang baik dan berkesan.7 Sebaik-baiknya setiap murid diberi peluang menuliskan jawapan mereka di papan hijau dan bincangkan bersama. Julai 3 hingga 4 Julai Ogos Ogos Ogos 4 1 2 hingg 4 4 .

-. perseratus dan perseribu • Nilai digit • Pecahan kepada perpuluhan dan sebaliknya • Empat operasi ( +. X .Tukarkan kepada sen sahaja. TOPIK-TOPIK DAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MUDAH MATEMATIK GALUS NOMBOR BULAT HINGGA TUJUH DIGIT • Cerakinan Nilai tempat dan nilai digit • Empat operasi ( +. -.B. PERATUS • Menentukan nilai peratus • Mengira peratus MASA DAN WAKTU • Mengenal Muka jam • Mengenal jarum jam • Mengenal sistem 24 jam 1 • • • • 3 4 5 6 . ÷) dalam perpuluhan WANG • Operasi bergabung ( +. X . -. X . ÷) melibatkan wang • Menentukan nilai ringgit dan sen . ÷) Operasi bergabung (KUBADATATO) Membundarkan Perpuluhan dan pecahan juta 2 PECAHAN • Pecahan setara ( X. ÷) • Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur • Tambah dan tolak pecahan penyebut tak sama • Menamakan pecahan • Menamakan pecahan kawasan berlorek • Pecahan terendah atau termudah • Melorek pecahan pada rajah PERPULUHAN • Nilai tempat persepuluh.

÷) TIMBANGAN BERAT • Bacaan pada penimbang • Penukaran unit • Empat operasi ( +.• • 7 Menukarkan waktu 12 jam kepada sistem 24 jam Menyatakan masa sebelum dan selepas UKURAN PANJANG • Asas mengukur • Membuat penukaran unit • Empat operasi ( +. -. -. ÷) • Anggaran PURATA • Mencari purata BENTUK DUA MATRA DAN TIGA MATRA • Mengenal bentuk • Mengenal ciri-ciri asas • Pengenalan dan mengira perimeter • Bentangan 8 9 10 11 . ÷) • Anggaran ISIPADU CECAIR • Bacaan pada penyukat • Penukaran unit • Empat operasi ( +. X . X . X . -.

C. Contoh : i. Selinder ii. Membuat jadual Membina jadual-jadual tertentu yang berkaitan dengan soalan Contoh : i. Kuboid 2. . Membina rumah angka bagi nombor bulat. TEKNIK TERMUDAH MENJAWAB SOALAN MATEMATIK GALUS 1. Melukis gambarajah Calon dapat mengingat ciri-ciri bagi dua matra dan 3 matra dengan melukis gambar rajah. sa 1 0 100 1000 ii.Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan menggunakan rumah angka. Perpuluhan .

TUKARKAN KEPADA SEN SAHAJA. Jadual penukaran kepada peratus Penyebut 2 4 5 10 20 25 50 Pendarab 50 25 20 10 5 4 2 Penyebutnya seratus 100 100 100 100 100 100 100 3 NILAI RINGGIT DAN SEN .BUAT GARISAN RINGGIT DAN SEN CONTOH: Alia membeli sebuah buku tulis berharga 40 sen dan sebuah kotak pensel berharga RM1.25.J Rari Puri ri ra pu sa iii. . Berapakah yang perlu dibayar oleh Alia? 1) + 125 sen 40 sen 165 sen 2) RM 1 1 SEN 25 40 65 .

Fokus kepada soalan yang popular sahaja.+ 4. 7 Gunakan bahan maujud/konkrit . Contoh Garisan Unit Panjang km Hm Dm m Dm cm mm Contoh Garisan Unit Timbangan Berat kg Hg Dg g Dg cg mg Contoh Garisan Unit Isipadu Cecair ℓ dℓ cℓ mℓ 5 Latih tubi . 6 Jawab soalan tahun lepas .Pastikan soalan mudah/dikuasai dijawab dengan tepat. Timbangan Berat dan Isipadu Cecair. . .Memberi murid soalan yang serupa tetapi nombor sahaja yang diubah-ubah. Penggunaan Garisan Unit dalam Panjang.Jawab seberapa banyak soalan-soalan yang boleh dikuasai oleh murid galus. Dicadangkan menggunakan Garisan unit dalam melaksanakan operasi empat yang melibatkan penukaran unit.

.tolak .Contoh tajuk yang boleh menggunakan petak sifir seperti operasi darab .Tumpukan kepada operasi tambah dan tolak iaitu mengumpul semula tidak lebih dua kali.tambah. jawab ikut soalan dan tidak sama kumpulan baru ikut KUBADATATO.Misalnya soalan bentuk 3 matra murid boleh menggunakan barang-barang yang di bawanya seperti pensel untuk mengambarkan silinder. 8 Penekanan kepada konsep . . 9 KUBADATATO (BODMAS) Penggunaan akroname .Tekankan kepada murid KUBADATATO ada 3 kumpulan iaitu KU. BADA dan TATO di mana jika sama kumpulan. pemadam untuk menggambarkan kubiod atau sebaliknya. bahagi .pecahan dan lain-lain.Gunakan KUBADATATO atau BODMAS sewaktu menjawab operasi bergabung.. 10 PETAK SIFIR Perlu diterapkan sebagai latihan atau latihtubi bagi murid-murid yang sukar menghafal fakta asas darab.Ianya boleh dibina didalam peperiksaan UPSR .

PETAK SIFIR 1 2 3 4 5 6 7 5 6 1 1 4 6 8 0 2 1 1 6 9 1 1 2 2 1 2 5 8 8 2 2 2 3 1 1 6 0 4 0 5 0 5 0 1 1 2 3 3 2 2 4 3 4 1 8 2 0 6 2 7 8 9 1 1 18 4 2 6 2 27 1 4 2 3 36 8 2 3 4 45 5 0 4 4 54 2 8 4 5 63 1 8 5 4 5 6 2 9 6 2 3 4 4 2 0 8 6 4 72 6 72 81 27 36 45 54 3 Ulangkaji membina petak sifir 3 4 4 1 8 6 9 18 .

15 − 7 = _________ 8 + 9 = _________ 6 × _______ = 12 10 mm = ________ cm 1 m = ________ cm 17 − ________ = 8 ______ + 5 = 11 1 = ______ (Dalam perpuluhan) = _______(Dalam perpuluhan) 1 + 4 a. 30 minit = _________ jam f. 7 × ________ = 28 g.11 BIJAK SIFIR Latihan perlu diterapkan lima minit sebelum P&P seolah-olah seperti latihtubi. 9 + 7 = __________ 1 jam + 30 minit = _________ minit h. f. j. 15 ÷ 3 = _________ h. i. e. e. d. _________ × 2 = 8 b. MATEMATIK CEPAT TEPAT 1 a. b. jam = _________ minit c. j. 2 + 8 = _________ c. 21 ÷ _______ = 3 i. g. 1 jam = ________ minit d. = __________ .

Conto 13 LOMPAT SI KATAK LOMPAT .12 KAEDAH LATTICE ( Potong Wajik ) Kaedah Lattice adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam operasi darab.

Kemahiran ini boleh digunakan dalam tajuk ukuran seperti panjang.isipadu cecair dan perpuluhan.timbangan berat. LO 14 ULTRAMAN X .

1 1 2 2 = = + 7 1 0 1 5 darabkan 5 + 2 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful