Negara Kota Di Alam Melayu

Faktor - Faktor Kemunculan - kedudukan yang strategik - bentuk muka bumi - bekalan sumber ekonomi yang produktif - kewujudan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar - peranan pemerintah ; berwibawa, berpandangan jauh - kekuatan tentera; menonjolkan legasi Peranan / Kepentingan Negara Kota - berperanan sebagai pusat ekonomi * pelabuhan persinggahan * pusat pengumpulan * pelabuhan entrepot - asas kemunculan kerajaan maritim - peranan sebagai pusat keagamaan - Hindu - Buddha - perintis kepada pembentukan empayar di Alam Melayu; dimulai oleh Srivijaya - asas kepada jalinan hubungan diplomatik - didedahkan kekayaan yang dimiliki

.307.20.3 3/: ://.9 //0/..3.-:.802:3.3/2 .5:8.3/542..380-./..380-.32.90./.7. -07507.30.3.5:8.3  5:8.3:-:3.050393.8.303970549 .904342  50. 50739805..40$7.30.8.7/.3  50.3.805....2.9503:25:..:/2:.3025.49... .-:..350783.502-039:.3..:..792 507.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful