Negara Kota Di Alam Melayu

Faktor - Faktor Kemunculan - kedudukan yang strategik - bentuk muka bumi - bekalan sumber ekonomi yang produktif - kewujudan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar - peranan pemerintah ; berwibawa, berpandangan jauh - kekuatan tentera; menonjolkan legasi Peranan / Kepentingan Negara Kota - berperanan sebagai pusat ekonomi * pelabuhan persinggahan * pusat pengumpulan * pelabuhan entrepot - asas kemunculan kerajaan maritim - peranan sebagai pusat keagamaan - Hindu - Buddha - perintis kepada pembentukan empayar di Alam Melayu; dimulai oleh Srivijaya - asas kepada jalinan hubungan diplomatik - didedahkan kekayaan yang dimiliki

9503:25:..3.32.7.307..-:.49.792 507.050393. .8....:/2:.30.3.7/.40$7.380-.2..502-039:..904342  50.802:3.3. 50739805.3:-:3.3025.350783.. -07507.30.3/2 ./.-:.9 //0/.90....5:8.3.8.:.3  5:8.20.3 3/: ://.5:8./.380-.805.3  50...3/542..303970549 .