Negara Kota Di Alam Melayu

Faktor - Faktor Kemunculan - kedudukan yang strategik - bentuk muka bumi - bekalan sumber ekonomi yang produktif - kewujudan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar - peranan pemerintah ; berwibawa, berpandangan jauh - kekuatan tentera; menonjolkan legasi Peranan / Kepentingan Negara Kota - berperanan sebagai pusat ekonomi * pelabuhan persinggahan * pusat pengumpulan * pelabuhan entrepot - asas kemunculan kerajaan maritim - peranan sebagai pusat keagamaan - Hindu - Buddha - perintis kepada pembentukan empayar di Alam Melayu; dimulai oleh Srivijaya - asas kepada jalinan hubungan diplomatik - didedahkan kekayaan yang dimiliki

 -07507.9503:25:.2.7/.-:..8.:/2:..3/2 . .20. 50739805..3 3/: ://.30.:.050393.3.805.49.904342  50.....350783.-:.792 507.32.30.8.5:8.3.3/542...307.3  50.3.303970549 .502-039:./.5:8.40$7.380-.3025.3:-:3..3./.380-.802:3..90.7.3  5:8....9 //0/.