Negara Kota Di Alam Melayu

Faktor - Faktor Kemunculan - kedudukan yang strategik - bentuk muka bumi - bekalan sumber ekonomi yang produktif - kewujudan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar - peranan pemerintah ; berwibawa, berpandangan jauh - kekuatan tentera; menonjolkan legasi Peranan / Kepentingan Negara Kota - berperanan sebagai pusat ekonomi * pelabuhan persinggahan * pusat pengumpulan * pelabuhan entrepot - asas kemunculan kerajaan maritim - peranan sebagai pusat keagamaan - Hindu - Buddha - perintis kepada pembentukan empayar di Alam Melayu; dimulai oleh Srivijaya - asas kepada jalinan hubungan diplomatik - didedahkan kekayaan yang dimiliki

.7.9 //0/.3/2 ...40$7. 50739805.../.30.3..32...380-.8.904342  50.303970549 ..805..5:8.:./.3.050393..9503:25:.350783.30.49.90.8..-:.:/2:.3/542.5:8.380-.3025.3:-:3.502-039:.307..792 507.-:.3..3  50. -07507.802:3.2.3 3/: ://. .3  5:8.7/.20.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful