Negara Kota Di Alam Melayu

Faktor - Faktor Kemunculan - kedudukan yang strategik - bentuk muka bumi - bekalan sumber ekonomi yang produktif - kewujudan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar - peranan pemerintah ; berwibawa, berpandangan jauh - kekuatan tentera; menonjolkan legasi Peranan / Kepentingan Negara Kota - berperanan sebagai pusat ekonomi * pelabuhan persinggahan * pusat pengumpulan * pelabuhan entrepot - asas kemunculan kerajaan maritim - peranan sebagai pusat keagamaan - Hindu - Buddha - perintis kepada pembentukan empayar di Alam Melayu; dimulai oleh Srivijaya - asas kepada jalinan hubungan diplomatik - didedahkan kekayaan yang dimiliki

.802:3./.9503:25:..-:../.3/2 .380-..40$7.3 3/: ://.20..3.3..32.5:8.3025.3/542.3  5:8.502-039:...2.5:8.050393.90.:.-:.904342  50.307.8.805.9 //0/.380-..7.3  50.30.30.792 507.8. 50739805. ..49..3:-:3..303970549 ..7/. -07507.3..:/2:.3.350783.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful