Negara Kota Di Alam Melayu

Faktor - Faktor Kemunculan - kedudukan yang strategik - bentuk muka bumi - bekalan sumber ekonomi yang produktif - kewujudan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar - peranan pemerintah ; berwibawa, berpandangan jauh - kekuatan tentera; menonjolkan legasi Peranan / Kepentingan Negara Kota - berperanan sebagai pusat ekonomi * pelabuhan persinggahan * pusat pengumpulan * pelabuhan entrepot - asas kemunculan kerajaan maritim - peranan sebagai pusat keagamaan - Hindu - Buddha - perintis kepada pembentukan empayar di Alam Melayu; dimulai oleh Srivijaya - asas kepada jalinan hubungan diplomatik - didedahkan kekayaan yang dimiliki

3.050393.3  5:8..805..5:8.350783.3 3/: ://.3...380-.7.307..8..3. -07507..3025.792 507.303970549 .3.30..32./. ..9 //0/.2.30.49.:/2:..9503:25:.5:8.:.7/.802:3..3  50.380-.90.3:-:3./.-:..20. 50739805..502-039:.8.40$7.-:..3/2 .3/542.904342  50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful