P. 1
Amalan Bulan Rajab

Amalan Bulan Rajab

|Views: 25|Likes:
Published by Ratri Nahda Farhaty

More info:

Published by: Ratri Nahda Farhaty on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

Amalan Bulan Rajab

Rasulullah Saww bersabda: “Bulan Rajab adalah bulan Allah Yang Maha Agung, tidak ada bulan yang menandingi kemuliaan dan keutamaannya. Di dalamnya diharamkan berperang dengan orang-orang kafir, karena bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya’ban adalah bulanku dan Ramadhan adalah bulan ummatku. Barangsiapa yang berpuasa sehari di dalamnya wajib baginya memperoleh ridha Allah, dijauhkan dari murkanya, dan diselamatkan dari semua pintu neraka.” Berdasarkan hadits tersebut, Rajab merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah. Sebab di bulan Rajab berperangpun diharamkan guna memberi kesempatan kepada umat Islam agar leluasa melaksanakan ibadah (amalan). Amalan di bulan Rajab ada yang bersifat khusus dan bersifat umum.

Amalan dan doa yang bersifat khusus
Amalan dan doa bersifat khusus adalah amalan yang dilakukan pada malam atau hari tertentu di bulan Rajab di antaranya: 1. Membaca doa berikut pada malam pertama, khususnya ketika melihat bulan tanggal 1 Rajab sbb:

‫اَللُِّن تَاركْ لٌََا فًِ رجة ّشعثَاىَ ، ّتَلِّغٌَا شِز رهضاىَ ، ّاَعٌَّا علَى الصٍَام ّالقٍَِام ّدفظ‬ َ ِ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ِّ ِ َّ َ‫اللِّظاى، ّغض الثَصز، ّالَ تَجعل دظَّـٌَا هٌَُ الجْع ّالعط‬ ْ َ َ ُ ْ ِْ ْ ِّ َ َ ِ َ .‫َ ش‬ َ َ َْ ْ َ ِ َ

Allâhumma barik lana fi Rajab wa sya’ban, wa ballighnâ syahra Ramadhan, wa a’innâ ‘alâsh shiyâmi wal qiyâmi wa hifzhil lisân, wa ghadhdhal bashari, wa lâ taj’al hazhzhnâ minhul jû’a wal ‘athasy. (Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya’ban, sampaikan kami pada bulan Ramadhan. Bantulah kami untuk melakukan puasa, qiyamul layl, menjaga lisan dan menjaga pandangan, dan jangan jadikan puasa kami hanya lapar dan dahaga.) 2. Amalan malam Nisyfu Rajab sbb:
a. Mandi sunnah b. Menghidupkan malam nisyfu Rajab dengan ibadah. c. Ziarah kepada Rasulullah Saww. d. Shalat sunnah enam rakaat, salam setiap dua rakaat. e. Shalat tiga puluh rakaat, salam setiap dua rakaat. Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlash (10 kali). Shalat ini memiliki keutamaan yang sangat besar.

f.

Shalat dua belas rakaat, salam setiap dua rakaat. Setiap rakaat sesudah membaca surat alFatihah dilanjutkan membaca surat al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas dan al-Qadar (4 kali), lalu membaca:

insya Allah diijabah. Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Qadar (3 kali) dan surat Al-Ikhlash (12 kali).) Kemudian sujud kembali dan membaca 70 kali: ‫طثْح قدّص رب الوالئنح ّالزّح‬ Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. dan hapuskan dosaku yang telah Engkau ketahui. (Allah. setiap dua rakaat salam. sesungguhnya Engkau Maha Tinggi dan Maha Agung. ampuni daku. Berpuasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab. .Allâhu Allâhu Rabbî lâ usyriku bihi syay-â. sampaikan shalawat kepada Muhammad nabi yang ummi dan kepada keluarganya. 3. wa lâ attakhidzu min dûnihi waliyyâ. sayangi daku. aku tidak mensekutukan sesuatu dengan-Nya. Amalan malam Raghaib Malam Raghaib yaitu malam Jum’at pertama bulan Rajab. Amin Ya Rabbal ‘alamin.) Kemudian sujud dan membaca: ‫طثْح قدّص رب الوالئنح ّالزّح‬ Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. amalan yang dilaksanakan sbb: a. Allah Tuhanku. Melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’. b. dan aku tidak menjadikan kekasih dan pemimpin selain-Nya). Kemudian mohonlah kepada Allah apa yang diinginkan. Setelah selesai melakukan shalat membaca 70 kali: َ‫اللِن صل على هذود الٌثً األهً ّعلى آل‬ Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin an-nabiyyil ummiy wa ‘alâ âlihi (Ya Allah. (Maha Suci dan Maha Quddus Tuhannya malaikat dan Ar-Ruh) Kemudian duduk kembali dan membaca 70 kali: ‫رب اغفز ّاردن ّتجاّس عوا تعلن اًل اًت العلً األعظن‬ Rabbighfir warham wa tajâwaz ‘ammâ ta’lamu innaka Antal ‘Aliyyul ‘A’zham (Tuhanku.

agar memperoleh pahala puasa di dalamnya. 2. ّاالخزج ٌا اَردن الزادوٍي‬ ِ ّ َ َ ْ ِ َ ِ َ Allâhumma innî as-aluka shabrasy syâkirîna laka.) 3. subhânaman lâ yanbaghit tasbîhu illâ lahu. Tasbihnya sebagai berikut: ‫طثذاىَ االِلَ الجلٍل، طثذاىَ هيْ الَ ٌٌَثَغً التَّظثٍِخ إِالّ لََُ، طثذاىَ األَعش االَمزم، طثذاىَ هيْ لَثِض‬ ُ ْ َ َ ُْ َ ُْ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ َ ُْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ‫. Mahasuci yang tak layak ditasbih kecuali Dia. العش ُُّْ لََُ اَُْل‬ َ َ َّ ِ ْ Subhânal ilâhil jalîl.” Amalan dan doa yang bersifat umum Amalan dan doa bersifat umum yang diajarkan oleh Rasulullah Saww di bulan Rajab di antaranya: 1. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Kami pertama bulan Rajab. Kemudian shalat membaca shalawat kepadaku 70 kali. wa ‘amalal khâifîna minka. Dalam suatu riwayat disebutkan: “Barangsiapa yang tidak mampu berpuasa. Allâhumma shali ‘alâ Muhammadin wa âlihil awshiyail mardhiyyîn. wakfinî mâ ahammanî min amrid dun-yâ wal âkhirah yâ Arhamar râhimîn. wa yaqînal ‘abidîna laka. subhânal a’azzil akram. Kemudian duduk kembali dan membaca 70 kali: Rabbighfir warham wa tajâwaz ‘ammâ ta’lamu innaka Antal ‘Aliyyul ‘A’zham. (Mahasuci Tuhan Yang Maha Agung. subhâna man labisal ‘izza wa huwa lahu ahlun. Antal Ghaniyyul hamîd wa anal ‘abdudzdzalîl. Allâhumma Antal ‘aliyyul ‘azhîm wa ana ‘abdukal bâisul faqîr. yâ Qawiyyu yâ ‘Azîz. Amin Ya Rabbal ‘alamin. kemudian melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’. Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi. Mahasuci Yang Maha Agung dan Maha Mulia. . Mahasuci Yang Memakai pakaian keagungan dan hanya Dia yang layak memilikinya. wamnun bighinâka ‘alâ faqrî.Kemudian (Maha Suci dan Maha Quddus Tuhannya malaikat dan Ar-Ruh) tetap dalam kondidi sujud mohonlah hajat Anda kepada Allah swt. niscaya hajat ditunaikan oleh-Nya. Membaca doa: ْ ْ َّ ُ َ َ‫اَللِّن اًًِّ اَطاَلُلَ صثز الشّامزٌيَ لَلَ ، ّعول الخائفٍيَ هٌل، ٌَّقٍيَ العاتِدٌيَ لَل، اَللِّن اًَت‬ ََْ ِ ْ َ َ َ َ ِ َ ِْ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ‫ّاًََا عثدُكَ الثائِض الفَقٍز، اًَتَ الغًٌِ الذوٍدُ، ّاًََا العثد الذلٍل، اَللُِّن صل عَلى العلًِ ال‬ ْ ْ ُّ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ،‫َ ُّ عظٍن‬ َْ َ َ َ ِّ َ َّ ُ َ ْ ‫هذود ّآلَِ ّاهٌُيْ تِغٌاكَ عَلى فَقزي، ّتِذلول عَلى جِلً، ّتِقُْتِلَ عَلى ضعفً، ٌا قَْي ٌا‬ َ ِِْ َ ْ َ ْ َ ُّ ِ ِ َّ َ ْ ْ َ ِ َ َّ َ ُ ْ ُّ ِ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ‫عَشٌش، اَللّـُِن صل عَلى هذود ّآلَِ االّصٍاء الوزضٍٍِّيَ ، ّامفًٌِ ها اَُوًٌ هيْ اَهز الدًٍا‬ ِ َْْ ِ ِّ َ َّ َ‫. kemudian sujud dan membaca: Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. wa bihilmika ‘alâ jahlî. kemudian memohon hajatnya kepada Allah dalam sujud. wa biquwwatika ‘alâ dha’fî. Memperbanyak membaca istighfar: Astaghfirullaha wa atubu ilayh. insya Allah dipenuhi oleh-Nya. Kemudian sujud kembali dan membaca sebagaimana bacaan yang pertama. maka hendaknya membaca tasbih 100 kali setiap hari.

Ya Allah. Allah mencatat pahala baginya seperti pahala 100 orang yang mati syahid: َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ ْ ُ َ‫ال اِلََ إِالّ ُُْ ّددٍُ ال شَزٌل لََُ ّاَتُْب اِلٍََ اَطتَغفِز للا‬ َ Astaghfirullâha lâilâha illâ huwa lâ syarîka lahu wa atûbu ilayh. amal orang-orang takut pada-Mu. Wahai Yang Memberi karunia pada orang yang tidak memohon dan belum mengenal rahmat dan kasih sayang-Nya. a’thinî bimas-alatî iyyâka jamî’a khayrad dun-yâ wa jamî’a khayral âkhirah. sementara aku adalah hamba-Mu yang hina. Membaca doa berikut setiap sesudah shalat fardhu: . . tiada Tuhan kecuali Dia Yang Maha Esa tiada sekutu bagiNya. washrif ‘annî bimas-alatî iyyâka jamî’a syarrad dun-yâ wa syarral âkhirah. aku memohon kesabaran orang-orang yang bersyukur pada-Mu.) Al-Haj al-Syaikh ‘Abbas al-Qumi. dan selamatkan daku dengan permohonanku pada-Mu dari semua keburukan dunia dan keburukan akhirat. Engkau Maha kaya dan Maha Terpuji. dan keyakinan orang-orang yang beribadah pada-Mu. Ya Allah. dan aku bertaubat kepada-Nya) 5. santun-Mu pada kejahilanku. sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya. wa zidnî min fadhlika yâ Karîm. Mansyurat Dzawi al-Qurba. Yâ man yu’thî mal lam yas-alhu wa mal lam ya’rifhu tahannunan minhu wa rahmah. Mafatih al-Jinan. sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya para washinya yang diridhai oleh Allah. yang aku takutkan murka-Nya dalam setiap keburukan. (Wahai yang aku harapkan dari-Nya semua kebaikan. karuniakan kekayaan-Mu pada kefakiranku. Ya Allah. cukupi daku apa yang kuinginkan dalam urusan dunia dan akhirat wahai Yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi). Wahai Yang Memberi karunia pada orang yang memohon. Yâ May yu’thî man sa-alahu. (Aku mohon ampun kepada Allah. karuniakan padaku apa yang kumohon pada-Mu semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. 4. dan tambahkan padaku dari karunia-Mu wahai Yang Maha Mulia. Yâ Man arjûhu likulli khayrin. kekuatan-Mu pada kelemahanku wahai Yang Maha Kuat dan Maha Mulia. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca istighfar berikut di bulan Rajab sebanyak 100 kali dan mengakhirinya dengan bersedekah. Dan barangsiapa yang membacanya 400 kali. wa âmana sakhathahu ‘inda kulli syarrin.(Ya Allah. Wahai Yang Memberi karunia yang banyak dalam amal yang sedikit. Engkau Maha Mulia dan Maha Agung. Karena tak akan berkurang apa yang telah Kau berikan. sementara aku adalah hamba-Mu yang sengsara dan fakir. Allah akan mengakhirinya dengan rahmat dan ampunan-Nya. Yâ May yu’thil katsîra bil-qalîl. fainnahu ghayra manqûshin mâ a’thayta.

v .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->