Peralatan Multimedia Dahulu, multimedia hanya menggunakan alat-alat berupa speaker dan skrin komputer yang disambungkan

langsung. Saat ini multimedia sudah menggunakan pelbagai alat dan media untuk memaparkan fungsi multimedianya. Contohnya adalah handphone dan camera digital. Bahkan jika tidak punya kita boleh memanfaatkan perkhidmatan sewamultimedia.

Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, bunyi, gambar, animasi dan video dengan alat bantuan (tool) dan sambungan (link) sehingga pengguna boleh menavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. (Wikipedia). Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, Multimedia juga diterima pakai oleh dunia Game. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan perniagaan. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas mahupun secara sendiri-sendiri. Di dunia perniagaan, multimedia digunakan sebagai media profil syarikat, profil produk, bahkan sebagai media kedai maklumat dan latihan dalam sistem e-learning. Beberapa alat multimedia Alat multimedia apabila ini tidak hanya menggunakan komputer sahaja. Alat komunikasi seperti HP pun sudah menjadi sebuah peranti multimedia yang semakin canggih. Dengan menggunakan HP yang terbaru kita boleh menggunakan kemudahan teleconference, menonton TV, melayari internet dan pelbagai kemudahan wireless (Sambungan tanpa kabel) yang lain. Selain HP atau telefon bimbit, Camera Digital saat ini juga sudah berfungsi sebagai peranti multimedia yang boleh menyajikan suara, teks, animasi walaupun belum boleh mengakses internet. Peranti-peranti multimedia Sebenarnya apa saja peranti yang menyokong multimedia sebuah komputer? Sekarang juga telah banyak jasa sewa multimedia. Ini adalah peranti-peranti yang diperlukan:

VCD dan DVD. bahkan boleh terus disambungkan ke monitor.1. Saat ini kad grafik yang sering digunakan adalah kad grafik yang menggunakan teknologi AGP (Accelerated Graphics Port). Kad grafik (Graphic Card / Display Adapter) Kad grafik merupakan peranti yang disambungkan langsung di papan induk komputer yang berfungsi untuk memproses imej (gambar) agar mempunyai kualiti yang baik. dokumentasi. baik suara yang masuk (merakam) dan suara yang keluar melalu speaker. Dengan kata lain. Perisian / aplikasi multimedia. Contohnya alat dengar. TV Tuner TV Tuner merupakan peranti yang membolehkan komputer untuk menangkap siaran televisyen dan memaparkannya pada skrin monitor. Contoh perisian untuk multimedia adalah Windows media player yang boleh digunakan untuk menjalankan CD atau DVD pada komputer kita. TV Tuner biasanya berupa kad (card) yang dipasang pada card expansi. 2. Speaker Speaker (pembesar suara) merupakan peranti output untuk menghasilkan suara. dan . Sound Card Sound card (kad suara) adalah peranti yang disambungkan pada papan induk (motherboard) yang berfungsi sebagai alat untuk memproses dan mnegontrol suara. PERANTI KERAS Peranti keras komputer (hardware) adalah semua bahagian fizikal komputer . PERISIAN Perisian (software) adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital . Mic dan MIDI) dan keluaran (line out / speaker out). 5. termasuk program komputer . 6. bahagian sistem komputer yang tidak wujud. Hal ini mungkin kerana pada sound card terdapat masukkan (Line in. 4. Tapi ada juga TV Tuner External yang dipasang di luar komputer. CD / DVD ROM digunakan untuk memainkan pelbagai jenis CD. 3. dan pelbagai maklumat yang boleh dibaca dan ditulis oleh komputer. Perisian ini digunakan untuk menjalankan fungsi multimedia dalam komputer.

kerana firmware ini adalah perisian yang "dibuat" ke dalam peranti keras.tempat simpanan data jangka pendek. dari jenis IDE . Firewire ) bagi menyambung komputer dengan alat tambahan luar lain seperti printer atau scanner Beberapa jenis simpanan komputer : o • • • • CD .dibezakan dengan data yang berada di [dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. USB . yang jarang dikenali oleh pengguna am. RAM . sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Komputer pada umumnya adalah komputer peribadi . Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer . kawalan voltan dan kipas Pengawal simpanan. SCSI atau lain.CD-ROM dan pemacu lain. murah tapi mudah rosak. Floppy disk .jenis paling biasa media yang boleh ditanggalkan. dan dibezakan dengan perisian(software) yang menyediakan arahan untuk peranti keras dalam menyelesaikan tugasnya. siri . (PC) dalam bentuk desktop atau menara tempat yang terdiri dari bahagian ini: • Papan sistem / papan induk yang merupakan tempat CPU . dan mempunyai slot untuk kad tambahan. .sebuah tempat yang merupakan tempat transformer . memori dan bahagian lain. yang mengawal cakera keras . Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kelajuan PC o o     Buses: Bus PCI Bus ISA USB AGP ROM (Read Only Memory) di mana firmware diletakkan o o • CPU (Central Processing Unit) sebagai otak dan bahagian utama computer Power supply . kontroler ini terletak di papan induk (atas-papan) atau di kad tambahan Pengawal penampilan video yang menghasilkan output untuk komputer display Kawalan komputer bus ( selari . Batasan antara perkakasan dan perisian akan sedikit kabur kalau kita berbicara mengenai firmware .

untuk internet DSL / Kabel. dan mempunyai terminal untuk ketara kabel suara speaker. perkakasan boleh memasukkan komponen luar lain.menterjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang dapat difahami oleh speaker . o Kad network . o • • • Sebagai tambahan.untuk menyambung komputer ke internet dan / atau komputer lain. Alat lain. Di bawah ini merupakan komponen standard atau yang biasa digunakan. Hard disk .   o CD-ROM CD-RW CD-R DVD  • DVD-ROM  DVD-RW  DVD-R o Floppy disk Simpanan dalam .untuk simpanan data jangka panjang o Disk array controller Kad bunyi .menyimpan data dalam komputer untuk kegunaan jangka panjang.untuk sambungan tekan-butang. • Input Keyboard o Alat penanda buku  Mouse  Trackball o Joystick o Gamepad o Scanner gambar o Webcam o Tablet Grafik Output o o • Printer . dan / atau menyambung ke komputer lain. Rangkaian komputer . o Modem .

Daftar Pergerakan Inventori • Merekod pergerakan inventori. permaidani. • Pergerakan bermaksud pindahan melalui pinjaman atau penempatan sementara. kedai. Walau bagaimanapun perabot. dan lain-lain). Pengurusan Perolehan .• Speaker o Monitor Rangkaian / Networking o Modem o kad network o Inventori Peralatan (inventori) senarai terperinci barang-barang yang terdapat di tempat tertentu (pejabat. langsir dan pinggan mangkuk termasuk dalam kategori ini tanpa mengira kos daftar inventori adalah untuk merekod perolehan dan penempatan inventori. inventori ialah barang-barang yang tidak luak yang bernilai kurang rm 500 setiap satu pada masa perolehan. satu daftar hendaklah disimpan untuk merekod penggunaan borang ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful