PRPBM6 Aspiah Binti Zaidi Josephine Ensuna Anak Jouse Murni Anak Gaik

Sistem Angka 1.0 Zaman Purba a. Babylon Simbol asas Hanya dua simbol ( untuk mengira unit dan untuk mengira puluh) digunakan untuk menanda 59digit bukan sifar. Simbol-simbol ini dan nilainya digabungkan untuk membentuk digit dengan cara tatatanda nilai tunggal, sama seperti angka Rumi; contohnya, gabungan mewakili nombor digit untuk 23 (lihat jadual di bawah). Satu ruang ditinggalkan untuk menanda kedudukan yang tidak mempunyai nilai, sama seperti nombor sifar moden. Orang Babylon kemudiannya mereka satu tanda untuk mewakili kedudukan kosong ini. Oleh kerana mereka kekurangan simbol untuk menjalankan fungsi titik radiks, maka nilai tempat untuk unit perlu ditentukan berdasarkan konteks: boleh mewakili 23 atau 23×60 atau 23×60×60 atau 23/60, dan sebagainya.

satu ukiran batu dari Karnak menunjukkan nombor 4622 seperti berikut. Mesir Gandaan nilai-nilai di atas diungkapkan dengan mengulang simbol-simbol berdasarkan nilai yang dikehendaki. Contohnya. Rom Angka Rumi atau angka Roman ialah sistem angka Rom Kuno yang berdasarkan huruf-huruf abjad Rumi yang digabungkan untuk menunjukkan jumlah nilai. Hieroglif Mesir boleh ditulis dalam kedua-dua arah (bahkan secara menegak). Contoh di atas ditulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Sepuluh angka Rumi yang utama adalah: . c.PRPBM6 Aspiah Binti Zaidi Josephine Ensuna Anak Jouse Murni Anak Gaik b.

bulan dalam setahun. dan Al-Kindi telah menulis empat jilid. tengah India yang bertarikh 870. muka surat yang mendahului badan utama buku. . Seratus tahun kemudian.Arab Digit 1 hingga 9 dalam sistem angka Hindu-Arab berevolusi dari angka Brahmi. Penggunaan angka India (Ketab fi Isti'mal al-'Adad al-Hindi) yang ditulis pada 830 M. Terdapat beberapa catatan kuno di atas kepingan kuprum yang mengandungi angka sifar yang bertarikh dari kurun ke-6 masihi.4 dan 6. sistem angka ini telah tersebar ke dunia Islam.7 dan 9 telah direkodkan. lama kelamaan orang Rom menukar simbolsimbol ini dengan huruf-huruf dari abjad Latin. 2. Pada kurun yang ke-9. Sistem ini berkait rapat dengan angka Etruscan dan huruf-hurufnya diambil dari simbol-simbol bukan abjad terawal. di belakang nama waris pemimpin politik dan monarki yang mempunyai nama yang sama. muka jam. Kemudiannya. Bagaimanapun. sistem angka ini diperkenalkan pula oleh orang Arab kepada Eropah. Catatan agama Buddhadari sekitar 300 SM menggunakan simbol 1.0 Zaman Hindu . penggunaan simbol 2.PRPBM6 Aspiah Binti Zaidi Josephine Ensuna Anak Jouse Murni Anak Gaik Sistem angka Rumi adalah berbentuk perpuluhan dan tidak mempunyai angka sifar. dan penomboran acara tahunan. AlKhwarizmi telah menerangkan tentangnya dalam buku Pengiraan dengan angka Hindu yang ditulis pada 825 M dalam Bahasa Arab. catatan yang pertama diterima secara universal yang mengandungi angka 0 telah ditemui di Gwalior. Sistem angka Rumi yang digunakan pada hari ini adalah hasil perubahan yang dibuat pada zaman pertengahan Angka Rumi biasanya digunakan dalam senarai yang dinomborkan (seperti garis bentuk format untuk sesebuah rencana).

PRPBM6 Aspiah Binti Zaidi Josephine Ensuna Anak Jouse Murni Anak Gaik Angka Perkataan Sanskrit untuk Hindu-Arab Devanagari angka ordinal ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 0 śūnya ( ) 1 éka (एक) 2 dvi ( ) 3 trí ( ) 4 chatúr ( ) 5 pañch ( ) 6 ṣáṣ ( ) 7 saptá ( ) 8 aṣṭá ( ) 9 náva (न ) .