PRPBM6 Aspiah Binti Zaidi Josephine Ensuna Anak Jouse Murni Anak Gaik

Sistem Angka 1.0 Zaman Purba a. Babylon Simbol asas Hanya dua simbol ( untuk mengira unit dan untuk mengira puluh) digunakan untuk menanda 59digit bukan sifar. Simbol-simbol ini dan nilainya digabungkan untuk membentuk digit dengan cara tatatanda nilai tunggal, sama seperti angka Rumi; contohnya, gabungan mewakili nombor digit untuk 23 (lihat jadual di bawah). Satu ruang ditinggalkan untuk menanda kedudukan yang tidak mempunyai nilai, sama seperti nombor sifar moden. Orang Babylon kemudiannya mereka satu tanda untuk mewakili kedudukan kosong ini. Oleh kerana mereka kekurangan simbol untuk menjalankan fungsi titik radiks, maka nilai tempat untuk unit perlu ditentukan berdasarkan konteks: boleh mewakili 23 atau 23×60 atau 23×60×60 atau 23/60, dan sebagainya.

Mesir Gandaan nilai-nilai di atas diungkapkan dengan mengulang simbol-simbol berdasarkan nilai yang dikehendaki. Contohnya. Sepuluh angka Rumi yang utama adalah: . Contoh di atas ditulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.PRPBM6 Aspiah Binti Zaidi Josephine Ensuna Anak Jouse Murni Anak Gaik b. c. satu ukiran batu dari Karnak menunjukkan nombor 4622 seperti berikut. Hieroglif Mesir boleh ditulis dalam kedua-dua arah (bahkan secara menegak). Rom Angka Rumi atau angka Roman ialah sistem angka Rom Kuno yang berdasarkan huruf-huruf abjad Rumi yang digabungkan untuk menunjukkan jumlah nilai.

0 Zaman Hindu . Catatan agama Buddhadari sekitar 300 SM menggunakan simbol 1. catatan yang pertama diterima secara universal yang mengandungi angka 0 telah ditemui di Gwalior. dan penomboran acara tahunan. bulan dalam setahun. sistem angka ini diperkenalkan pula oleh orang Arab kepada Eropah. Seratus tahun kemudian. AlKhwarizmi telah menerangkan tentangnya dalam buku Pengiraan dengan angka Hindu yang ditulis pada 825 M dalam Bahasa Arab. Penggunaan angka India (Ketab fi Isti'mal al-'Adad al-Hindi) yang ditulis pada 830 M. di belakang nama waris pemimpin politik dan monarki yang mempunyai nama yang sama. sistem angka ini telah tersebar ke dunia Islam. dan Al-Kindi telah menulis empat jilid.Arab Digit 1 hingga 9 dalam sistem angka Hindu-Arab berevolusi dari angka Brahmi. muka surat yang mendahului badan utama buku. Terdapat beberapa catatan kuno di atas kepingan kuprum yang mengandungi angka sifar yang bertarikh dari kurun ke-6 masihi. Sistem angka Rumi yang digunakan pada hari ini adalah hasil perubahan yang dibuat pada zaman pertengahan Angka Rumi biasanya digunakan dalam senarai yang dinomborkan (seperti garis bentuk format untuk sesebuah rencana). tengah India yang bertarikh 870.4 dan 6. penggunaan simbol 2. Kemudiannya.7 dan 9 telah direkodkan. . Pada kurun yang ke-9. 2. muka jam. Sistem ini berkait rapat dengan angka Etruscan dan huruf-hurufnya diambil dari simbol-simbol bukan abjad terawal.PRPBM6 Aspiah Binti Zaidi Josephine Ensuna Anak Jouse Murni Anak Gaik Sistem angka Rumi adalah berbentuk perpuluhan dan tidak mempunyai angka sifar. lama kelamaan orang Rom menukar simbolsimbol ini dengan huruf-huruf dari abjad Latin. Bagaimanapun.

PRPBM6 Aspiah Binti Zaidi Josephine Ensuna Anak Jouse Murni Anak Gaik Angka Perkataan Sanskrit untuk Hindu-Arab Devanagari angka ordinal ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 0 śūnya ( ) 1 éka (एक) 2 dvi ( ) 3 trí ( ) 4 chatúr ( ) 5 pañch ( ) 6 ṣáṣ ( ) 7 saptá ( ) 8 aṣṭá ( ) 9 náva (न ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful