Yaumul Jaza (Hari Pembalasan

)

ِ َ َ ْ ُْ َ ‫يوم الجزاء‬

Firman Allah dalam surat al-Mukmin : 17

Artinya : Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. (Q.S. al Mukmin : 17)

Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (98. AL BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA) : 6)

[98:7] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

[98:8] Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Muslim). Muslim).000) bersama-sama yang satu memegang yang lain.a. ialah orang yang di bawah telapak kakinya diletakkan bara api yang dapat mendidihkan otaknya.Sahl bin Saad r.a. Muslim). berkata: Nabi SAW. Lalu dikeluarkan mereka dalam keadaan sudah hitam warna mereka.a. . dan ahli neraka ke neraka. َ ِ ِ َ َ ُ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ٍ ْ َ ِ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ً ْ َ َ ُ ْ َ ِ ّ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ّ َُ ْ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ّ َّ ّ ِ ّ َ َ ‫قال النبي صلى ال عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبع مائة ألف شك في أحدهما متماسكين‬ ُ ِ ْ َ ْ َ َْ َ ِ َ ‫ِ ٌ َ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ٍ َ ّ َ ْ ُ َ َ ُّ ُ ْ َ ِ ُ ُ ْ ْ َ ّ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ ََ َ ْ ِ ْق‬ ‫آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء ال َمر ليلة البدر‬ An-Nu’man bin Basyir r. (Bukhari. tidak masuk yang pertama sehingga masuk juga yang akhir. bersabda : Pasti akan masuk surga dari umatku tujuh puluh ribu atau tujuh ratus ribu (periwayat ragu. Abu Said Al-Khudri r. berkata: Aku telah mendengar Nabi SAW. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka di hari kiamat. lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan (nahrul hayat).000 atau 700. (Bukhari. dan tidaklah tumbuhnya berwarna kuning berbelit (berkait). 70. wajah mereka bagaikan bulan purnama. maka tumbuhlah mereka itu bagai biji yang tumbuh setelah ada air bah. kemudian Allah memerintahkan: Keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari iman. Bersabda: Akan masuk ahli surga ke surga. (Bukhari.