Yaumul Jaza (Hari Pembalasan

)

ِ َ َ ْ ُْ َ ‫يوم الجزاء‬

Firman Allah dalam surat al-Mukmin : 17

Artinya : Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. (Q.S. al Mukmin : 17)

Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (98. AL BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA) : 6)

[98:7] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

[98:8] Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Lalu dikeluarkan mereka dalam keadaan sudah hitam warna mereka. Muslim). (Bukhari. Muslim). kemudian Allah memerintahkan: Keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari iman.000 atau 700. َ ِ ِ َ َ ُ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ٍ ْ َ ِ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ً ْ َ َ ُ ْ َ ِ ّ ُ ْ ِ َ ّ َ ْ ّ َُ ْ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ّ َّ ّ ِ ّ َ َ ‫قال النبي صلى ال عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبع مائة ألف شك في أحدهما متماسكين‬ ُ ِ ْ َ ْ َ َْ َ ِ َ ‫ِ ٌ َ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ٍ َ ّ َ ْ ُ َ َ ُّ ُ ْ َ ِ ُ ُ ْ ْ َ ّ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ ََ َ ْ ِ ْق‬ ‫آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء ال َمر ليلة البدر‬ An-Nu’man bin Basyir r. tidak masuk yang pertama sehingga masuk juga yang akhir.Sahl bin Saad r. bersabda: Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka di hari kiamat.a.a. berkata: Rasulullah saw. maka tumbuhlah mereka itu bagai biji yang tumbuh setelah ada air bah. bersabda : Pasti akan masuk surga dari umatku tujuh puluh ribu atau tujuh ratus ribu (periwayat ragu. 70.000) bersama-sama yang satu memegang yang lain. berkata: Aku telah mendengar Nabi SAW. wajah mereka bagaikan bulan purnama. Bersabda: Akan masuk ahli surga ke surga. Abu Said Al-Khudri r. ialah orang yang di bawah telapak kakinya diletakkan bara api yang dapat mendidihkan otaknya. lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan (nahrul hayat). dan ahli neraka ke neraka.a. Muslim). (Bukhari. berkata: Nabi SAW. (Bukhari. dan tidaklah tumbuhnya berwarna kuning berbelit (berkait). .