Senarai Surah-Surah Lazim

Sumber Senarai Surah-surah Lazim: Masjid An-Nur Kotaraya, Johor Bahru. Sumber Ayat-ayat dan terjemahan : www.quran.com

Surat Al-Fātiĥah (The Opener) - ‫ةحتافلا ةروس‬

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Page 1 of 77

Surat Al-'Ikhlāş (The Sincerity) - ‫صالخإلا ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

Page 2 of 77

"Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan). "Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Page 3 of 77 .‫قلفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad). "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".Surat Al-Falaq (The Daybreak) . "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.

"Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. "Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.Surat An-Nās (The Mankind ) . - "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia". Page 4 of 77 . - "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. "Yang Menguasai sekalian manusia.‫سانلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.

"Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. dan bagiku ugamaku". "Bagi kamu ugama kamu. "Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.‫نورفاكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir! "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. "Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.Surat Al-Kāfirūn (The Disbelievers) . Page 5 of 77 .

‫رصعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Page 6 of 77 .Surat Al-`Aşr (The Declining Day) .

kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata.Surat Al-Kawthar (The Abundance) .‫رثوكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). Page 7 of 77 . dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur). Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya). Sesungguhnya orang yang bencikan engkau. Oleh itu.

Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang.‫رثاكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda. - Sehingga kamu masuk kubur.dengan pengetahuan yang yakin.Surat At-Takāthur (The Rivalry in world increase) . Selepas itu .(apa yang kamu akan hadapi) . (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat). Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui .kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)! Page 8 of 77 .demi sesungguhnya! . (Ingatlah) demi sesungguhnya! . anak-pinak pangkat dan pengaruh).

sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu. tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)! Page 9 of 77 .Selain dari itu.

Pada Malam itu. kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut).‫ردقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan.Surat Al-Qadr (The Power) . turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar! Page 10 of 77 .

berpuas hati. Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik). Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda . lalu la memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar). dan Ia tidak benci (kepadamu. lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu .Surat Ađ-Đuĥaá (The Morning Hours) . Dan malam apabila ia sunyi-sepi - (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu.AlQuran)? Page 11 of 77 .‫ىحضلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu dhuha.

lalu Ia memberikan kekayaan? Oleh itu.Dan didapatiNya engkau miskin. maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya. Adapun nikmat Tuhanmu. Page 12 of 77 . adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik.

maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang - (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya). (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya). (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama). Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Page 13 of 77 .Surat Al-Mā`ūn (The Small Kindesses) .‫نوعاملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim.

Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. - Page 14 of 77 . Setelah berlaku demikian.Surat Al-Qāri`ah (The Calamity) . hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran.‫ةعراقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Hari yang menggemparkan. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? - (Hari itu ialah: hari kiamat). adapun orang yang berat timbangan amal baiknya. maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing). - Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan.

Page 15 of 77 . apa dia "Haawiyah" itu? (Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah" Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui.

- Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Page 16 of 77 . (Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan). Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku.‫قلعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya). Bacalah. - Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.Surat Al-`Alaq (The Clot) .

Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) - Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? - Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)? Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)? Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu). Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya). - Ubun-ubun (orang) yang berdusta. Page 17 of 77 . nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka). yang bersalah.

dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)! Page 18 of 77 .Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)! Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya.

Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga). - Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik.‫ليللا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya). Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya). - Page 19 of 77 .Surat Al-Layl (The Night) . Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan. Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. (jantan dan betina). Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. - Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya.

Serta ia mendustakan perkara yang baik. - Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar. Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. - Page 20 of 77 . Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabiha ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)? Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah). Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa.

yang patut di balas. Dan demi sesungguhnya. Page 21 of 77 . Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun. ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat.Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya. dengan mendapat segala yang diharapkannya).

(berubah warnanya) kehitam-hitaman. dan yang tersembunyi. Page 22 of 77 . Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan jibril). sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa.‫ىلعألا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan). - Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya.Surat Al-'A`lá (The Most High) . Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering . Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya).

kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna). Sesungguhnya berjayalah orang yang . Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran). Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).setelah menerima peringatan itu . Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Selain dari itu. Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya). Page 23 of 77 . Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu. ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang.berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh).Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.

Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian). Page 24 of 77 . Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu. bahkan kamu utamakan kehidupan dunia.

dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan.‫شيرق ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah) (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman). Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini.Surat Quraysh (Quraysh) . dan pada musim panas (ke negeri Syam). Page 25 of 77 .

Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh.‫تايداعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Serta mencetuskan api dari telapak kakinya. Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh.Surat Al-`Ādiyāt (The Courser) . Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba). Page 26 of 77 .

(Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka .pada hari itu. Page 27 of 77 .

Dan bulan apabila ia mengiringinya. Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh . Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap. dan yang membawanya kepada bertaqwa.yang melambangkan kekuasaanNya).‫سمشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang. - Page 28 of 77 . Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya).gelita).Surat Ash-Shams (The Sun) . Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan. Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata.

maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya). Dengan sebab dosa mereka. Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: " (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat). kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas.itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).yang sedia bersih . (Ingatlah). dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!" (Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Page 29 of 77 .Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya .yang sedia bersih .bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan). Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya .

(kerana itu adalah balasan yang adil).Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian. Page 30 of 77 .

dari tali-tali yang dipintal.Surat Al-Masad (The Palm Fiber. Page 31 of 77 . Flame) . tidak dapat menolongnya. seorang perempuan pemunggah kayu api. dan binasalah ia bersama! Hartanya dan segala yang diusahakannya. Dan juga isterinya.‫دسملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab. - Di lehernya sejenis tali. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang.

- Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. - Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Page 32 of 77 .‫ليفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah. (yang hendak meruntuhkan Kaabah)? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan.Surat Al-Fīl (The Elephant) .

Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun). nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Page 33 of 77 . Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) . Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah.Surat Az-Zalzalah (The Earthquake) . Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah.‫ةلزلزلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya: Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian).untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka.

Serta negeri (Makkah) yang aman ini. sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? Page 34 of 77 . maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.‫نيتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi buah Tiin dan Zaitun. Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu). Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Gunung Tursina. - Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan.Surat At-Tīn (The Fig) . maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta. (Jika demikian kekuasaanKu).

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim? Page 35 of 77 .

Demi manusia yang melahirkan zuriat.Surat Al-Balad (The City) . dan zuriat yang dilahirkannya. Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)? Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa). Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya).‫دلبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? Page 36 of 77 . Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas).

Page 37 of 77 .(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Atau memberi makan pada hari kelaparan - Kepada anak yatim dari kaum kerabat.bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi. (jalan kebaikan untuk dijalaninya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? (Di antara amal-amal itu .

merekalah golongan pihak kiri. merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. (Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan).Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu. Page 38 of 77 . - Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya). Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami.

- Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai. sesungguhnya Dia amat menerima taubat. - Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya. Page 39 of 77 .‫رصنلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah).Surat An-Naşr (The Divine Support) .

‫ةزمهلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci. - Yang naik menjulang ke hati. apa dia "Al-Hutamah" itu? (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya). pengeji. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui.Surat Al-Humazah (The Traducer) . Page 40 of 77 . Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah". Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya.

(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang. Page 41 of 77 .

Surat Al-Bayyinah (The Clear Proof) . dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu. lagi tetap teguh di atas tauhid. - Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci. Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya. tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Page 42 of 77 . Dan yang demikian itulah Ugama yang benar. tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.‫ةنيبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik. Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar.

Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. kekalah mereka di dalamnya. Page 43 of 77 . Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap).

maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain). Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh).‫حرشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ? Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) - Yang memberati tanggunganmu. Page 44 of 77 . (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)? Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)? Oleh itu.Surat Ash-Sharĥ (The Relief) . (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini).

Surat Al-Fajr (The Dawn) . bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka) Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya. - Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna? (Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad). (sesuai dengan penduduknya) Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)? Page 45 of 77 . apabila ia berlalu. tidakkah engkau perhatikan. Dan malam. Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah).‫رجفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu fajar. Dan bilangan yang genap serta yang ganjil.

maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. oleh yang demikian. Dengan yang demikian. (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: "Tuhanku telah memuliakan daku!" Page 46 of 77 . (terutama balasan akhirat) (Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat). Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab.Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)? Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh? (Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing).

(sebenarnya kata-kata kamu itu salah). Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya). Page 47 of 77 . dengan disempitkan rezekinya. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba! Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya. lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan (perintah) Tuhanmu pun datang.Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya. (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: "Tuhanku telah menghinakan daku!" Jangan demikian. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. (malah kamu menahan apa yang Ia berhak menerimanya). sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah). Bahkan (perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah.

Tuhan menyatakan bahawa orangorang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! - "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! - "Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia - Page 48 of 77 .Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu. (Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat. Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya. dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!" Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah. (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik).

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! " Page 49 of 77 .

Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Yang tidak menggemokkan. Page 50 of 77 . - Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya.Surat Al-Ghāshiyah (The Overwhelming) .‫ةيشاغلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar). Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri. (Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri.

Di dalam Syurga itu ada matair yang mengalir. Serta hamparan-hamparan yang terbentang.Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia). Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya). Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar). - (Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya). Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka). (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Page 51 of 77 .

Page 52 of 77 .Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. Selain dari itu. sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu).? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad. - Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. kepada manusia. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya).

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). (Setelah mengetahui yang demikian). Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya). - Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Taariq" itu? - (At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya). maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan. Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) - Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan.‫قراطلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit dan "At-Taariq". Page 53 of 77 .Surat Aţ-Ţāriq (The Nightcommer) .

dan lain-lainnya). Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat. Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar). Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. niat. dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan). dan menggagalkannya). Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Sesungguhnya mereka (yang menentangmu. Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka. Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri). Page 54 of 77 .Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad. Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.

‫جوربلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan. - Celakalah kaum yang menggali parit. (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu.Surat Al-Burūj (The Mansions of the Stars) . lagi Maha Terpuji! Page 55 of 77 . Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa. serta segala keadaan yang disaksikan. (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya.

mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. kemudian mereka tidak bertaubat. Page 56 of 77 . Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat. lagi Maha Pengasih. maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu). Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. Dan (ingatlah).Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya. Dan Dia lah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat).

bukan sahaja menolak ajaranmu). (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz. Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)? (Mereka itu ialah kaum) Firaun. (Kaummu wahai Muhammad.Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya. Page 57 of 77 . dari belakang mereka. bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. dan Thamud (kaum Nabi Soleh). Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)! (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir). bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Sedang Allah.

(Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya). Dan apabila bumi diratakan. dan sudah semestinya ia patuh. . - Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. dan sudah semestinya ia patuh. Serta mematuhi perintah Tuhannya. Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu. Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya.Surat Al-'Inshiqāq (The Sundering) . Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya. Page 58 of 77 . Serta mematuhi perintah Tuhannya.‫قاقشنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya). dan menjadi kosong.

dari sebelah belakangnya. Page 59 of 77 . Dan malam serta segala yang dihimpunkannya. demi mega. Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri).Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita. Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)! Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) ! (Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya! Maka Aku bersumpah.

Page 60 of 77 . mereka tidak mahu taat dan sujud? (Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir. semata-mata mendustakannya. (sebelum kamu menemui Tuhan . Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus.menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya) Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya.Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama: Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati.

Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam? Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berdosa itu (didaftarkan) dalam "Sijjiin". Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya).‫نيففطملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup. mereka kurangi. Page 61 of 77 . Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain.Surat Al-Muţaffifīn (The Defrauding) .

Kecelakaan besar. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran). lagi amat derhaka! (Sehingga) apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami.Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia "Sijjiin" itu. dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan. mereka pada hari itu. Page 62 of 77 . Kemudian. Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. (yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa). Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak). bagi orang-orang yang mendustakan - Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. pada hari itu. tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya. ia berkata:" Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala!" Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa).

yang didampingkan Tuhan di sisinya. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan).Akhirnya dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu." Ingatlah wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ). adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin". Page 63 of 77 . Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat yang mereka perolehi. tetap berada di dalam Syurga yang penuh nikmat: Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias). Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. apa dia "Illiyiin" itu? Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata.

mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka. Meterainya kasturi.dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman. mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya).Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. Dan campuran minuman itu adalah dari "Tasnim": laitu matair yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang di dampingkan (Tuhan di sisiNya). mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!" Page 64 of 77 . Sesungguhnya orang-orang yang derhaka. .

orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. (Untuk menambahkan kegembiraan mereka. Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias).Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu! Maka pada hari ini. serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya). mereka ditanya): "Bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?" Page 65 of 77 .

lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan). - (Setelah semuanya itu berlaku). Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya. Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu .‫راطفنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. Page 66 of 77 .(berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? - Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu. tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya. serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya. Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Ia menyusun kejadianmu.Surat Al-'Infiţār (The Cleaving) . Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Dan apabila lautan pecah bercampur-baur.

Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. (Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan. lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu). ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Padahal sesungguhnya. Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya). Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah. Page 67 of 77 . (Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah). tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat.Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. tidak ghaib daripadanya.

dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah.Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi. apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? (Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain. Page 68 of 77 .

Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya. - Page 69 of 77 . Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya.Surat At-Takwīr (The Overthrowing) . Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak.‫ريوكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap). Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu). Dan apabila lautan meluap-luap bercampur-baur.

apabila ia hampir habis.Dengan dosa apakah ia dibunuh? Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. (Setelah semuanya itu berlaku). Dan apabila Syurga didekatkan. tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Dan malam. Oleh itu. Page 70 of 77 . Yang beredar. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. juga yang tetap pada tempatnya.

Dan siang. Dan (Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan. apabila ia mulai terang. kerana) demi sesungguhnya! Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Page 71 of 77 . Dan sebenarnya sahabat kamu (Nabi Muhammad) itu (wahai golongan yang menentang Islam). Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena rejam. lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk. sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia. Sebenarnya Al-Quran itu. bukanlah ia seorang gila (seperti yang kamu tuduh). Yang ditaati di sana (dalam kalangan malaikat). lagi dipercayai. Yang kuat gagah. terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib.

(Dengan yang demikian) maka ke manakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan AlQuran)?

Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam:

Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) yang betul.

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

Page 72 of 77

Surat `Abasa (He Frowned) - ‫سبع ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Ia memasamkan muka dan berpaling,

Kerana ia didatangi orang buta.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! -

Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),

Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.

Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).

Adapun orang yang segera datang kepadamu,

Page 73 of 77

Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah), -

Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.

Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).

Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.

(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan, -

Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan), -

(Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz;

(Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti.

Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya?

Page 74 of 77

maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya): Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya (hidup semula). Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan.(Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia diciptakan oleh Allah? - Dari air mani diciptakanNya. Kemudian jalan (baik dan jahat). Janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi! Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. (Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya). Kemudian dimatikannya. - Page 75 of 77 . dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih).

Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. Dan ibunya serta bapanya. Dan buah anggur serta sayur-sayuran. Dan Zaitun serta pohon-pohon kurma. Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat. - Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. - Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Dan taman-taman yang menghijau subur. Page 76 of 77 .

Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita. lagi bersuka ria. Tertawa. Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu. Page 77 of 77 . - Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu. yang derhaka.Dan isterinya serta anak-anaknya. - Mereka itu ialah orang-orang yang kafir. ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri.