Senarai Surah-Surah Lazim

Sumber Senarai Surah-surah Lazim: Masjid An-Nur Kotaraya, Johor Bahru. Sumber Ayat-ayat dan terjemahan : www.quran.com

Surat Al-Fātiĥah (The Opener) - ‫ةحتافلا ةروس‬

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Page 1 of 77

Surat Al-'Ikhlāş (The Sincerity) - ‫صالخإلا ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

Page 2 of 77

"Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Page 3 of 77 . "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".‫قلفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad). "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan). "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.Surat Al-Falaq (The Daybreak) .

"Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.Surat An-Nās (The Mankind ) . "Yang Menguasai sekalian manusia. Page 4 of 77 . "Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. - "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. - "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".‫سانلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.

Page 5 of 77 . "Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. "Bagi kamu ugama kamu. "Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.‫نورفاكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir! "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.Surat Al-Kāfirūn (The Disbelievers) . "Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. dan bagiku ugamaku".

Page 6 of 77 .Surat Al-`Aşr (The Declining Day) .‫رصعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Page 7 of 77 . Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya). Sesungguhnya orang yang bencikan engkau. kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. Oleh itu.Surat Al-Kawthar (The Abundance) . dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).‫رثوكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat).

Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. anak-pinak pangkat dan pengaruh).Surat At-Takāthur (The Rivalry in world increase) .dengan pengetahuan yang yakin. - Sehingga kamu masuk kubur. Selepas itu . (Ingatlah) demi sesungguhnya! .(apa yang kamu akan hadapi) .kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)! Page 8 of 77 . Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui .‫رثاكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda.demi sesungguhnya! . (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat).

tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)! Page 9 of 77 .Selain dari itu. sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu.

turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut). Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar! Page 10 of 77 . Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan.‫ردقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar. Pada Malam itu.Surat Al-Qadr (The Power) .

sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik). Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu.Surat Ađ-Đuĥaá (The Morning Hours) .berpuas hati. dan Ia tidak benci (kepadamu. lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu . lalu la memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar). Dan malam apabila ia sunyi-sepi - (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu.‫ىحضلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu dhuha. Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.AlQuran)? Page 11 of 77 . Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda .

Page 12 of 77 . lalu Ia memberikan kekayaan? Oleh itu. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik. maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.Dan didapatiNya engkau miskin. adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Adapun nikmat Tuhanmu.

‫نوعاملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim.Surat Al-Mā`ūn (The Small Kindesses) . Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya). Page 13 of 77 . maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang - (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama). (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya).

adapun orang yang berat timbangan amal baiknya. - Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing).Surat Al-Qāri`ah (The Calamity) . - Page 14 of 77 . Setelah berlaku demikian.‫ةعراقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Hari yang menggemparkan. Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? - (Hari itu ialah: hari kiamat). hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran.

Page 15 of 77 .Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah" Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. apa dia "Haawiyah" itu? (Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.

Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku.‫قلعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). - Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. - Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.Surat Al-`Alaq (The Clot) . Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Page 16 of 77 . dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Bacalah. (Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan). Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya).

Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya). nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka).Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) - Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? - Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)? Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)? Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu). yang bersalah. Page 17 of 77 . - Ubun-ubun (orang) yang berdusta.

Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)! Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya. dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)! Page 18 of 77 .

- Page 19 of 77 . - Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga).Surat Al-Layl (The Night) . Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan. Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. (jantan dan betina).‫ليللا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya). - Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya).

Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. - Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar. - Page 20 of 77 .Serta ia mendustakan perkara yang baik. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabiha ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)? Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah). Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang.

Dan demi sesungguhnya. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. yang patut di balas. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun. ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat. dengan mendapat segala yang diharapkannya). Page 21 of 77 .Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya.

Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan jibril). Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak.‫ىلعألا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan). sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering . - Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa.(berubah warnanya) kehitam-hitaman. Page 22 of 77 .Surat Al-'A`lá (The Most High) . dan yang tersembunyi. Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya).

Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran). Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu. Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya. ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Selain dari itu. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Sesungguhnya berjayalah orang yang .setelah menerima peringatan itu . Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya). Page 23 of 77 .berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh). kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna).

Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian). Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Page 24 of 77 . bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu.

dan mengamankan mereka dari ketakutan. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini.Surat Quraysh (Quraysh) . Page 25 of 77 . Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan. dan pada musim panas (ke negeri Syam).‫شيرق ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah) (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman).

Page 26 of 77 . Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian.‫تايداعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba). Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya.Surat Al-`Ādiyāt (The Courser) . Serta mencetuskan api dari telapak kakinya.

pada hari itu. Page 27 of 77 .(Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka .

Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap.‫سمشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang.gelita). Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan. Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya). - Page 28 of 77 . dan yang membawanya kepada bertaqwa. Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. Dan bulan apabila ia mengiringinya. Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh .yang melambangkan kekuasaanNya).Surat Ash-Shams (The Sun) .

maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya).yang sedia bersih . (Ingatlah).bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan).Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya .yang sedia bersih . Page 29 of 77 . dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!" (Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat). Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya .itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat). kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. Dengan sebab dosa mereka. Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: " (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu.

Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian. Page 30 of 77 . (kerana itu adalah balasan yang adil).

dan binasalah ia bersama! Hartanya dan segala yang diusahakannya.‫دسملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab. tidak dapat menolongnya. Dan juga isterinya.Surat Al-Masad (The Palm Fiber. - Di lehernya sejenis tali. dari tali-tali yang dipintal. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. seorang perempuan pemunggah kayu api. Flame) . Page 31 of 77 .

- Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Page 32 of 77 . - Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras.Surat Al-Fīl (The Elephant) . (yang hendak meruntuhkan Kaabah)? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan.‫ليفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah.

untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka. "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya: Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian). Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun). nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya.‫ةلزلزلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya.Surat Az-Zalzalah (The Earthquake) . Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) . nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Page 33 of 77 .

Serta negeri (Makkah) yang aman ini. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta.‫نيتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi buah Tiin dan Zaitun. (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan. - Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? Page 34 of 77 .Surat At-Tīn (The Fig) . Dan Gunung Tursina. (Jika demikian kekuasaanKu). maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu).

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim? Page 35 of 77 .

Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya).‫دلبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? Page 36 of 77 .Surat Al-Balad (The City) . Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)? Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa). dan zuriat yang dilahirkannya. Demi manusia yang melahirkan zuriat. Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas).

(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? (Di antara amal-amal itu . (jalan kebaikan untuk dijalaninya.bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi. Page 37 of 77 . Atau memberi makan pada hari kelaparan - Kepada anak yatim dari kaum kerabat. dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan.

(Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan). ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami. Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu.Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Page 38 of 77 . merekalah golongan pihak kiri. merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). - Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya).

- Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya. Page 39 of 77 . - Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai. sesungguhnya Dia amat menerima taubat.‫رصنلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah).Surat An-Naşr (The Divine Support) .

pengeji. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Page 40 of 77 . apa dia "Al-Hutamah" itu? (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya). - Yang naik menjulang ke hati.‫ةزمهلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci. Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah".Surat Al-Humazah (The Traducer) .

(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang. Page 41 of 77 .

tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. lagi tetap teguh di atas tauhid.Surat Al-Bayyinah (The Clear Proof) . tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.‫ةنيبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik. Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar. Page 42 of 77 . Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya. dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. - Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci.

Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. kekalah mereka di dalamnya. mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap). Page 43 of 77 . kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya. yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam.

Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh). (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Page 44 of 77 .Surat Ash-Sharĥ (The Relief) . maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.‫حرشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ? Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) - Yang memberati tanggunganmu. maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain). (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)? Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)? Oleh itu. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini).

Dan bilangan yang genap serta yang ganjil. tidakkah engkau perhatikan. Dan malam. (sesuai dengan penduduknya) Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)? Page 45 of 77 .Surat Al-Fajr (The Dawn) . bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka) Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya.‫رجفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu fajar. Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah). - Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna? (Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad). apabila ia berlalu.

Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. Dengan yang demikian. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. (terutama balasan akhirat) (Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat). (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: "Tuhanku telah memuliakan daku!" Page 46 of 77 . oleh yang demikian.Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)? Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh? (Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing).

Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya. (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: "Tuhanku telah menghinakan daku!" Jangan demikian. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba! Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim. sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah). (malah kamu menahan apa yang Ia berhak menerimanya). Page 47 of 77 . Bahkan (perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah. (sebenarnya kata-kata kamu itu salah). Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya). dengan disempitkan rezekinya. Dan (perintah) Tuhanmu pun datang.

Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu. (Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat. Tuhan menyatakan bahawa orangorang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! - "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! - "Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia - Page 48 of 77 . dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!" Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah. (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik). Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya.

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! " Page 49 of 77 .

Page 50 of 77 . Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar). - Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya. dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun.‫ةيشاغلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri.Surat Al-Ghāshiyah (The Overwhelming) . Yang tidak menggemokkan. (Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah.

Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar). Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya). - (Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya). Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka). Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia.Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia). Serta hamparan-hamparan yang terbentang. Di dalam Syurga itu ada matair yang mengalir. (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Page 51 of 77 .

Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu).? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. - Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Page 52 of 77 . Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Selain dari itu. kepada manusia.Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya.

Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) - Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). (Setelah mengetahui yang demikian).Surat Aţ-Ţāriq (The Nightcommer) . Page 53 of 77 . - Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Taariq" itu? - (At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya). Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya).‫قراطلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit dan "At-Taariq". maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan.

dan menggagalkannya).Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad. dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan). berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka. Sesungguhnya mereka (yang menentangmu. dan lain-lainnya). Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri). niat. wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat. Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Page 54 of 77 . Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar).

Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa. serta segala keadaan yang disaksikan. (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran. - Celakalah kaum yang menggali parit. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu.‫جوربلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya. lagi Maha Terpuji! Page 55 of 77 .Surat Al-Burūj (The Mansions of the Stars) . Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan.

maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu). dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). lagi Maha Pengasih. Page 56 of 77 . Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu.Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan Dia lah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat. Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat). Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. kemudian mereka tidak bertaubat. Dan (ingatlah). yang demikian itu ialah kemenangan yang besar.

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)? (Mereka itu ialah kaum) Firaun. bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. dari belakang mereka. bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya.Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya. (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz. Page 57 of 77 . Sedang Allah. melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)! (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir). dan Thamud (kaum Nabi Soleh). bukan sahaja menolak ajaranmu). (Kaummu wahai Muhammad.

dan sudah semestinya ia patuh. Serta mematuhi perintah Tuhannya. - Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya). Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu. .Surat Al-'Inshiqāq (The Sundering) . Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya. dan sudah semestinya ia patuh.‫قاقشنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. Dan apabila bumi diratakan. Serta mematuhi perintah Tuhannya.(Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya). Page 58 of 77 . dan menjadi kosong.

dari sebelah belakangnya. Dan malam serta segala yang dihimpunkannya. demi mega. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri). Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Page 59 of 77 . Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)! Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) ! (Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya! Maka Aku bersumpah.Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita.

menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya) Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka. mereka tidak mahu taat dan sujud? (Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati. semata-mata mendustakannya. Page 60 of 77 . Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya. (sebelum kamu menemui Tuhan .Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama: Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus.

Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain.‫نيففطملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya).Surat Al-Muţaffifīn (The Defrauding) . Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam? Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berdosa itu (didaftarkan) dalam "Sijjiin". Page 61 of 77 . Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup.

mereka pada hari itu. lagi amat derhaka! (Sehingga) apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami. Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. pada hari itu. Page 62 of 77 . sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya. Kemudian. Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak). dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan. ia berkata:" Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala!" Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa). Kecelakaan besar. (yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa). bagi orang-orang yang mendustakan - Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran).Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia "Sijjiin" itu.

Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat.Akhirnya dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu." Ingatlah wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ). tetap berada di dalam Syurga yang penuh nikmat: Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias). apa dia "Illiyiin" itu? Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin". Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat yang mereka perolehi. Page 63 of 77 . Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). yang didampingkan Tuhan di sisinya.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka. Dan campuran minuman itu adalah dari "Tasnim": laitu matair yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang di dampingkan (Tuhan di sisiNya). mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya). Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya. mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman.Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka. mereka kembali dengan riang gembira.dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!" Page 64 of 77 . . Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman. Meterainya kasturi.

serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya). mereka ditanya): "Bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?" Page 65 of 77 . Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias).Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu! Maka pada hari ini. orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. (Untuk menambahkan kegembiraan mereka.

‫راطفنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah.(berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? - Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu. Dan apabila lautan pecah bercampur-baur. lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan). Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Page 66 of 77 . serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya. Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan.Surat Al-'Infiţār (The Cleaving) . - (Setelah semuanya itu berlaku). Ia menyusun kejadianmu. Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu . tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya.

bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. (Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah).Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. Padahal sesungguhnya. tidak ghaib daripadanya. ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya). Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah. lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu). tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat. Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan. Page 67 of 77 . (Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan).

Page 68 of 77 . dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? (Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain.Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi.

Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan.‫ريوكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap). Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu). - Page 69 of 77 . Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya.Surat At-Takwīr (The Overthrowing) . Dan apabila lautan meluap-luap bercampur-baur. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya.

Page 70 of 77 . Dan malam. tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. apabila ia hampir habis. Oleh itu. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Yang beredar.Dengan dosa apakah ia dibunuh? Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. juga yang tetap pada tempatnya. (Setelah semuanya itu berlaku). Dan apabila Syurga didekatkan.

bukanlah ia seorang gila (seperti yang kamu tuduh). Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena rejam.Dan siang. Dan (Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan. Yang ditaati di sana (dalam kalangan malaikat). terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib. Dan sebenarnya sahabat kamu (Nabi Muhammad) itu (wahai golongan yang menentang Islam). kerana) demi sesungguhnya! Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Yang kuat gagah. lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy. lagi dipercayai. apabila ia mulai terang. sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia. Page 71 of 77 . Sebenarnya Al-Quran itu. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk.

(Dengan yang demikian) maka ke manakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan AlQuran)?

Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam:

Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) yang betul.

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

Page 72 of 77

Surat `Abasa (He Frowned) - ‫سبع ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Ia memasamkan muka dan berpaling,

Kerana ia didatangi orang buta.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! -

Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),

Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.

Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).

Adapun orang yang segera datang kepadamu,

Page 73 of 77

Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah), -

Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.

Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).

Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.

(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan, -

Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan), -

(Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz;

(Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti.

Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya?

Page 74 of 77

Janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi! Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya): Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. (Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya).(Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia diciptakan oleh Allah? - Dari air mani diciptakanNya. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya (hidup semula). dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih). serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Kemudian jalan (baik dan jahat). Kemudian dimatikannya. - Page 75 of 77 . Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan.

Dan Zaitun serta pohon-pohon kurma.Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. Dan ibunya serta bapanya. - Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Dan buah anggur serta sayur-sayuran. Page 76 of 77 . - Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Dan taman-taman yang menghijau subur. Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput.

- Mereka itu ialah orang-orang yang kafir. lagi bersuka ria. Page 77 of 77 . ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita. - Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu. Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri.Dan isterinya serta anak-anaknya. yang derhaka. Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu. Tertawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful