Senarai Surah-Surah Lazim

Sumber Senarai Surah-surah Lazim: Masjid An-Nur Kotaraya, Johor Bahru. Sumber Ayat-ayat dan terjemahan : www.quran.com

Surat Al-Fātiĥah (The Opener) - ‫ةحتافلا ةروس‬

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Page 1 of 77

Surat Al-'Ikhlāş (The Sincerity) - ‫صالخإلا ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

Page 2 of 77

"Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.‫قلفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad). "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya". "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan). "Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.Surat Al-Falaq (The Daybreak) . Page 3 of 77 .

"Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.‫سانلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. "Yang Menguasai sekalian manusia. "Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. - "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".Surat An-Nās (The Mankind ) . Page 4 of 77 . - "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.

dan bagiku ugamaku". "Bagi kamu ugama kamu. "Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Page 5 of 77 . "Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. "Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.‫نورفاكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir! "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.Surat Al-Kāfirūn (The Disbelievers) .

‫رصعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Page 6 of 77 .Surat Al-`Aşr (The Declining Day) . dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Page 7 of 77 .Surat Al-Kawthar (The Abundance) . Oleh itu. Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya). kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata.‫رثوكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur). Sesungguhnya orang yang bencikan engkau.

demi sesungguhnya! .‫رثاكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda. (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat). Selepas itu . - Sehingga kamu masuk kubur.Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang.dengan pengetahuan yang yakin. Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui . (Ingatlah) demi sesungguhnya! .kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)! Page 8 of 77 .(apa yang kamu akan hadapi) .Surat At-Takāthur (The Rivalry in world increase) . anak-pinak pangkat dan pengaruh).

sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu.Selain dari itu. tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)! Page 9 of 77 .

Surat Al-Qadr (The Power) . Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut). Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar! Page 10 of 77 . Pada Malam itu. turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka.‫ردقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar.

Surat Ađ-Đuĥaá (The Morning Hours) .berpuas hati. sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).‫ىحضلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu dhuha. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu.AlQuran)? Page 11 of 77 . lalu la memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar). Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda . Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan malam apabila ia sunyi-sepi - (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu. dan Ia tidak benci (kepadamu. lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu .

Adapun nikmat Tuhanmu. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik. adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Page 12 of 77 .Dan didapatiNya engkau miskin. lalu Ia memberikan kekayaan? Oleh itu. maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.Surat Al-Mā`ūn (The Small Kindesses) . (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama). maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang - (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya).‫نوعاملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya). Page 13 of 77 .

Setelah berlaku demikian. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? - (Hari itu ialah: hari kiamat). - Page 14 of 77 . Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. adapun orang yang berat timbangan amal baiknya.Surat Al-Qāri`ah (The Calamity) . Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan.‫ةعراقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Hari yang menggemparkan. maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing). - Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran.

apa dia "Haawiyah" itu? (Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah" Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Page 15 of 77 .

Surat Al-`Alaq (The Clot) . - Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.‫قلعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Page 16 of 77 . Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya). dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. - Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. (Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan). Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Bacalah.

yang bersalah. nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka). Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya). Page 17 of 77 . - Ubun-ubun (orang) yang berdusta.Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) - Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? - Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)? Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)? Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu).

Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)! Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya. dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)! Page 18 of 77 .

Dan siang apabila ia lahir terang-benderang.‫ليللا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya). - Page 19 of 77 . Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan. - Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. - Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya).Surat Al-Layl (The Night) . Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga). (jantan dan betina).

Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabiha ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)? Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah). Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. - Page 20 of 77 . Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang.Serta ia mendustakan perkara yang baik. Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. - Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar.

Page 21 of 77 . Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun. yang patut di balas. Dan demi sesungguhnya. ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat. dengan mendapat segala yang diharapkannya).Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.

Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya). Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Page 22 of 77 . Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan jibril). sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa.‫ىلعألا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan).(berubah warnanya) kehitam-hitaman. sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering . - Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya.Surat Al-'A`lá (The Most High) . dan yang tersembunyi.

setelah menerima peringatan itu .berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh). ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Selain dari itu. Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya. kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna). Sesungguhnya berjayalah orang yang . Page 23 of 77 . Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk). Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya).Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran).

(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian). Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu. bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Page 24 of 77 . Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini. dan mengamankan mereka dari ketakutan. Page 25 of 77 .‫شيرق ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah) (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman). dan pada musim panas (ke negeri Syam).Surat Quraysh (Quraysh) .

Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba). Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Serta mencetuskan api dari telapak kakinya. Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh.Surat Al-`Ādiyāt (The Courser) .‫تايداعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Page 26 of 77 . Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya.

Page 27 of 77 .pada hari itu.(Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka .

Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap.‫سمشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang. - Page 28 of 77 . Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh .yang melambangkan kekuasaanNya). Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. dan yang membawanya kepada bertaqwa.gelita).Surat Ash-Shams (The Sun) . Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya). Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan. Dan bulan apabila ia mengiringinya.

(Ingatlah).yang sedia bersih . kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas.itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat). maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya). dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!" (Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Page 29 of 77 . Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: " (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu. Dengan sebab dosa mereka.yang sedia bersih . Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya . Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat).bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan).Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya .

Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian. (kerana itu adalah balasan yang adil). Page 30 of 77 .

Surat Al-Masad (The Palm Fiber. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Page 31 of 77 . dan binasalah ia bersama! Hartanya dan segala yang diusahakannya. dari tali-tali yang dipintal. - Di lehernya sejenis tali. tidak dapat menolongnya. seorang perempuan pemunggah kayu api.‫دسملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab. Dan juga isterinya. Flame) .

Surat Al-Fīl (The Elephant) .‫ليفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah. Page 32 of 77 . (yang hendak meruntuhkan Kaabah)? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan. - Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. - Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.

Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun). Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah.untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka.Surat Az-Zalzalah (The Earthquake) . nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah.‫ةلزلزلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Page 33 of 77 . "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya: Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian). Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) .

Serta negeri (Makkah) yang aman ini. Dan Gunung Tursina. sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? Page 34 of 77 . Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah.Surat At-Tīn (The Fig) . - Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan.‫نيتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi buah Tiin dan Zaitun. (Jika demikian kekuasaanKu). Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu). maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta. maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim? Page 35 of 77 .

Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas). dan zuriat yang dilahirkannya.‫دلبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini. Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)? Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa). Demi manusia yang melahirkan zuriat. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? Page 36 of 77 .Surat Al-Balad (The City) . Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya).

(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? (Di antara amal-amal itu . Atau memberi makan pada hari kelaparan - Kepada anak yatim dari kaum kerabat. Page 37 of 77 .bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi. dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. (jalan kebaikan untuk dijalaninya.

Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu. Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami. merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). (Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan). ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. - Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya). merekalah golongan pihak kiri.Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Page 38 of 77 .

Surat An-Naşr (The Divine Support) . - Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai. Page 39 of 77 . - Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya.‫رصنلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah). sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah". Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui.Surat Al-Humazah (The Traducer) .‫ةزمهلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Page 40 of 77 . apa dia "Al-Hutamah" itu? (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya). - Yang naik menjulang ke hati. pengeji.

(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang. Page 41 of 77 .

Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. lagi tetap teguh di atas tauhid. tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. - Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci.Surat Al-Bayyinah (The Clear Proof) . Dan yang demikian itulah Ugama yang benar. dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Page 42 of 77 . tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu. Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya.‫ةنيبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik.

Page 43 of 77 . mereka itulah sebaik-baik makhluk. Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. kekalah mereka di dalamnya. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap).Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya. kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.

Surat Ash-Sharĥ (The Relief) . Page 44 of 77 . (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini). maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain). Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh). maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.‫حرشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ? Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) - Yang memberati tanggunganmu. (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)? Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)? Oleh itu.

- Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna? (Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad). bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka) Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya.Surat Al-Fajr (The Dawn) . Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah).‫رجفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu fajar. (sesuai dengan penduduknya) Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)? Page 45 of 77 . Dan bilangan yang genap serta yang ganjil. Dan malam. tidakkah engkau perhatikan. apabila ia berlalu.

Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. (terutama balasan akhirat) (Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat). (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: "Tuhanku telah memuliakan daku!" Page 46 of 77 . Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. Dengan yang demikian. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. oleh yang demikian.Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)? Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh? (Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing). maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya.

(sebenarnya kata-kata kamu itu salah). Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya). Dan (perintah) Tuhanmu pun datang. Page 47 of 77 . (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: "Tuhanku telah menghinakan daku!" Jangan demikian. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba! Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. Bahkan (perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah. lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim. dengan disempitkan rezekinya. sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah). (malah kamu menahan apa yang Ia berhak menerimanya).Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya.

Tuhan menyatakan bahawa orangorang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! - "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! - "Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia - Page 48 of 77 . (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik).Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu. Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya. dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!" Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah. (Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat.

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! " Page 49 of 77 .

(Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar). Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri. dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun.Surat Al-Ghāshiyah (The Overwhelming) . Yang tidak menggemokkan.‫ةيشاغلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Page 50 of 77 . - Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya.

Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka). (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Page 51 of 77 . Serta hamparan-hamparan yang terbentang. Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar). Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya). Di dalam Syurga itu ada matair yang mengalir. - (Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya).Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia).

Page 52 of 77 . sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. kepada manusia.Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. Selain dari itu. Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu). - Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad. kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya).

Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya). (Setelah mengetahui yang demikian).Surat Aţ-Ţāriq (The Nightcommer) . Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) - Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan. maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan.‫قراطلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit dan "At-Taariq". Page 53 of 77 . Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). - Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Taariq" itu? - (At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya).

Page 54 of 77 . Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. dan lain-lainnya). Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri). dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan). Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar). Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka.Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad. berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Sesungguhnya mereka (yang menentangmu. Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat. niat. dan menggagalkannya).

(Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan. (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran.Surat Al-Burūj (The Mansions of the Stars) . lagi Maha Terpuji! Page 55 of 77 . - Celakalah kaum yang menggali parit. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa. serta segala keadaan yang disaksikan. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu.‫جوربلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang.

Dan (ingatlah). Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). kemudian mereka tidak bertaubat. Dan Dia lah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat. yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat).Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu). Page 56 of 77 . lagi Maha Pengasih.

Sedang Allah. (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz.Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya. dari belakang mereka. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. bukan sahaja menolak ajaranmu). Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)? (Mereka itu ialah kaum) Firaun. melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)! (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir). bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. (Kaummu wahai Muhammad. Page 57 of 77 . dan Thamud (kaum Nabi Soleh).

Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu. Serta mematuhi perintah Tuhannya. dan menjadi kosong. Dan apabila bumi diratakan. kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya). Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya.(Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya). - Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. dan sudah semestinya ia patuh. Page 58 of 77 .Surat Al-'Inshiqāq (The Sundering) . dan sudah semestinya ia patuh.‫قاقشنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. . Serta mematuhi perintah Tuhannya. Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya.

Page 59 of 77 . Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Dan malam serta segala yang dihimpunkannya. dari sebelah belakangnya. Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)! Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) ! (Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya! Maka Aku bersumpah.Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita. demi mega. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri).

menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya) Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka. (sebelum kamu menemui Tuhan .Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama: Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Page 60 of 77 . semata-mata mendustakannya. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati. mereka tidak mahu taat dan sujud? (Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir.

mereka kurangi.‫نيففطملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya). Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam? Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berdosa itu (didaftarkan) dalam "Sijjiin". Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup.Surat Al-Muţaffifīn (The Defrauding) . Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain. Page 61 of 77 .

Kecelakaan besar. tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya. Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak). Kemudian. (yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa). Page 62 of 77 .Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia "Sijjiin" itu. ia berkata:" Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala!" Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa). dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan. sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. mereka pada hari itu. bagi orang-orang yang mendustakan - Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. pada hari itu. lagi amat derhaka! (Sehingga) apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran). Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata.

" Ingatlah wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). tetap berada di dalam Syurga yang penuh nikmat: Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias). Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat yang mereka perolehi. Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin". apa dia "Illiyiin" itu? Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ). Page 63 of 77 .Akhirnya dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu. yang didampingkan Tuhan di sisinya.

Meterainya kasturi. mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya). Dan campuran minuman itu adalah dari "Tasnim": laitu matair yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang di dampingkan (Tuhan di sisiNya). Sesungguhnya orang-orang yang derhaka. mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!" Page 64 of 77 . .dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan.Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman. mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya.

serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya). mereka ditanya): "Bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?" Page 65 of 77 . orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu.Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu! Maka pada hari ini. (Untuk menambahkan kegembiraan mereka. Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias).

(berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? - Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu. - (Setelah semuanya itu berlaku). tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya. Dan apabila lautan pecah bercampur-baur. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Page 66 of 77 .Surat Al-'Infiţār (The Cleaving) .‫راطفنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya. Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu . Ia menyusun kejadianmu. lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan).

(Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah). Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah. Padahal sesungguhnya. (Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat. Page 67 of 77 . bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. tidak ghaib daripadanya. Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya). ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu.Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu). Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan.

apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? (Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain.Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi. dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Page 68 of 77 .

Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak.Surat At-Takwīr (The Overthrowing) . Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Dan apabila lautan meluap-luap bercampur-baur.‫ريوكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap). Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu). Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya. - Page 69 of 77 . Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar.

Yang beredar. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. apabila ia hampir habis. (Setelah semuanya itu berlaku). juga yang tetap pada tempatnya. Dan malam.Dengan dosa apakah ia dibunuh? Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. Dan apabila Syurga didekatkan. Oleh itu. Page 70 of 77 . Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya.

lagi dipercayai. lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy. Page 71 of 77 . bukanlah ia seorang gila (seperti yang kamu tuduh). Yang ditaati di sana (dalam kalangan malaikat). sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia. Dan (Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan. terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib. apabila ia mulai terang. Dan sebenarnya sahabat kamu (Nabi Muhammad) itu (wahai golongan yang menentang Islam).Dan siang. kerana) demi sesungguhnya! Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Yang kuat gagah. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena rejam. Sebenarnya Al-Quran itu.

(Dengan yang demikian) maka ke manakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan AlQuran)?

Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam:

Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) yang betul.

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

Page 72 of 77

Surat `Abasa (He Frowned) - ‫سبع ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Ia memasamkan muka dan berpaling,

Kerana ia didatangi orang buta.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! -

Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),

Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.

Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).

Adapun orang yang segera datang kepadamu,

Page 73 of 77

Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah), -

Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.

Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).

Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.

(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan, -

Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan), -

(Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz;

(Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti.

Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya?

Page 74 of 77

dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih). Kemudian dimatikannya. Janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi! Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. (Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya). maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya): Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. - Page 75 of 77 . Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya (hidup semula). serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Kemudian jalan (baik dan jahat). Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan.(Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia diciptakan oleh Allah? - Dari air mani diciptakanNya.

Dan taman-taman yang menghijau subur. Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. Dan buah anggur serta sayur-sayuran. Dan ibunya serta bapanya. - Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Dan Zaitun serta pohon-pohon kurma. Page 76 of 77 . - Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya.Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian.

Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. Tertawa. ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. - Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu. Page 77 of 77 . Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu. yang derhaka. Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita.Dan isterinya serta anak-anaknya. lagi bersuka ria. - Mereka itu ialah orang-orang yang kafir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful