Senarai Surah Lazim

Senarai Surah-Surah Lazim

Sumber Senarai Surah-surah Lazim: Masjid An-Nur Kotaraya, Johor Bahru. Sumber Ayat-ayat dan terjemahan : www.quran.com

Surat Al-Fātiĥah (The Opener) - ‫ةحتافلا ةروس‬

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Page 1 of 77

Surat Al-'Ikhlāş (The Sincerity) - ‫صالخإلا ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

Page 2 of 77

"Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.‫قلفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad).Surat Al-Falaq (The Daybreak) . "Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya". "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan). Page 3 of 77 .

Page 4 of 77 .Surat An-Nās (The Mankind ) . "Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. - "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. - "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia". "Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.‫سانلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. "Yang Menguasai sekalian manusia.

dan bagiku ugamaku".‫نورفاكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir! "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.Surat Al-Kāfirūn (The Disbelievers) . "Bagi kamu ugama kamu. "Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. "Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. "Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Page 5 of 77 .

Page 6 of 77 . dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.‫رصعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.Surat Al-`Aşr (The Declining Day) .

Page 7 of 77 .Surat Al-Kawthar (The Abundance) . Oleh itu. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau.‫رثوكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya). kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).

Surat At-Takāthur (The Rivalry in world increase) . - Sehingga kamu masuk kubur.dengan pengetahuan yang yakin.kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)! Page 8 of 77 .‫رثاكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda. Selepas itu . Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui . (Ingatlah) demi sesungguhnya! .demi sesungguhnya! .Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. anak-pinak pangkat dan pengaruh).(apa yang kamu akan hadapi) . (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat).

Selain dari itu. sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu. tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)! Page 9 of 77 .

Pada Malam itu.‫ردقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut). Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar! Page 10 of 77 .Surat Al-Qadr (The Power) . turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka.

dan Ia tidak benci (kepadamu. lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu .AlQuran)? Page 11 of 77 .Surat Ađ-Đuĥaá (The Morning Hours) . Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu. lalu la memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar). Dan malam apabila ia sunyi-sepi - (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda .berpuas hati. sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik). Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.‫ىحضلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu dhuha.

Page 12 of 77 . adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Adapun nikmat Tuhanmu. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik.Dan didapatiNya engkau miskin. lalu Ia memberikan kekayaan? Oleh itu. maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

Surat Al-Mā`ūn (The Small Kindesses) . maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang - (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Page 13 of 77 . (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya). Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama). Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).‫نوعاملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim.

maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing). Setelah berlaku demikian.‫ةعراقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Hari yang menggemparkan. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? - (Hari itu ialah: hari kiamat). adapun orang yang berat timbangan amal baiknya.Surat Al-Qāri`ah (The Calamity) . hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. - Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. - Page 14 of 77 .

apa dia "Haawiyah" itu? (Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah" Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Page 15 of 77 .

Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya). - Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.‫قلعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk).Surat Al-`Alaq (The Clot) . (Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan). - Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Page 16 of 77 . Bacalah.

nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka). - Ubun-ubun (orang) yang berdusta. yang bersalah.Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) - Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? - Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)? Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)? Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu). Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya). Page 17 of 77 .

Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)! Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya. dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)! Page 18 of 77 .

- Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik.‫ليللا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya). Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. (jantan dan betina). Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya). - Page 19 of 77 . - Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan.Surat Al-Layl (The Night) . Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga).

- Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar. Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia.Serta ia mendustakan perkara yang baik. - Page 20 of 77 . Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabiha ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)? Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah). Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa.

dengan mendapat segala yang diharapkannya). ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat.Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan demi sesungguhnya. yang patut di balas. Page 21 of 77 . Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun.

Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya). Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak.(berubah warnanya) kehitam-hitaman. dan yang tersembunyi. sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering . Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan jibril). sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa. - Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Page 22 of 77 .‫ىلعألا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan). Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan.Surat Al-'A`lá (The Most High) .

Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh). Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran). Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya). Page 23 of 77 . Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).setelah menerima peringatan itu . ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna). Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu. Selain dari itu. Sesungguhnya berjayalah orang yang .

Page 24 of 77 . bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu.(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian). Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini. dan mengamankan mereka dari ketakutan. Page 25 of 77 .‫شيرق ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah) (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman). Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan.Surat Quraysh (Quraysh) . dan pada musim panas (ke negeri Syam).

Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian.Surat Al-`Ādiyāt (The Courser) . Serta mencetuskan api dari telapak kakinya.‫تايداعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba). Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Page 26 of 77 . Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu.

Page 27 of 77 .(Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka .pada hari itu.

Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh .Surat Ash-Shams (The Sun) . Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap. Dan bulan apabila ia mengiringinya.gelita).‫سمشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang. Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan. dan yang membawanya kepada bertaqwa. Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya).yang melambangkan kekuasaanNya). - Page 28 of 77 .

Dengan sebab dosa mereka. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat). (Ingatlah). maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya). kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas.yang sedia bersih .yang sedia bersih . Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya .itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan).Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya . dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!" (Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. Page 29 of 77 . Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: " (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu.

Page 30 of 77 .Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian. (kerana itu adalah balasan yang adil).

seorang perempuan pemunggah kayu api.‫دسملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab. Page 31 of 77 . tidak dapat menolongnya.Surat Al-Masad (The Palm Fiber. Dan juga isterinya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. - Di lehernya sejenis tali. dari tali-tali yang dipintal. Flame) . dan binasalah ia bersama! Hartanya dan segala yang diusahakannya.

‫ليفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah. (yang hendak meruntuhkan Kaabah)? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan. - Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Page 32 of 77 .Surat Al-Fīl (The Elephant) . - Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras.

"Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya: Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian). Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) .untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka.‫ةلزلزلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Page 33 of 77 .Surat Az-Zalzalah (The Earthquake) . Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun). Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah.

maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? Page 34 of 77 . Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Gunung Tursina.‫نيتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi buah Tiin dan Zaitun.Surat At-Tīn (The Fig) . - Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). (Jika demikian kekuasaanKu). Serta negeri (Makkah) yang aman ini. Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu). maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta. (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan.

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim? Page 35 of 77 .

Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? Page 36 of 77 . Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)? Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa). Demi manusia yang melahirkan zuriat. Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya). Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas). dan zuriat yang dilahirkannya.Surat Al-Balad (The City) .‫دلبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini.

(jalan kebaikan untuk dijalaninya. dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan.(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi. Page 37 of 77 . Atau memberi makan pada hari kelaparan - Kepada anak yatim dari kaum kerabat. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? (Di antara amal-amal itu .

ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang.Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. merekalah golongan pihak kiri. merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu. Page 38 of 77 . (Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan). Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami. - Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya).

- Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya.Surat An-Naşr (The Divine Support) .‫رصنلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah). sesungguhnya Dia amat menerima taubat. Page 39 of 77 . - Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Page 40 of 77 . Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah".‫ةزمهلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci. - Yang naik menjulang ke hati. apa dia "Al-Hutamah" itu? (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya).Surat Al-Humazah (The Traducer) . pengeji.

(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang. Page 41 of 77 .

Page 42 of 77 .Surat Al-Bayyinah (The Clear Proof) .‫ةنيبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik. tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. lagi tetap teguh di atas tauhid. - Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu. tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar. dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat.

Page 43 of 77 . Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. kekalah mereka di dalamnya. Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap). mereka itulah sebaik-baik makhluk.

Page 44 of 77 .Surat Ash-Sharĥ (The Relief) . Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini). maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain). Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh). maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)? Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)? Oleh itu.‫حرشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ? Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) - Yang memberati tanggunganmu.

Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah). bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka) Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya. (sesuai dengan penduduknya) Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)? Page 45 of 77 .Surat Al-Fajr (The Dawn) . Dan bilangan yang genap serta yang ganjil. tidakkah engkau perhatikan. apabila ia berlalu. - Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna? (Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad).‫رجفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu fajar. Dan malam.

Dengan yang demikian. (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: "Tuhanku telah memuliakan daku!" Page 46 of 77 . Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. oleh yang demikian.Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)? Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh? (Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing). (terutama balasan akhirat) (Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat). maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu.

Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. Page 47 of 77 . lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim.Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba! Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya. (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: "Tuhanku telah menghinakan daku!" Jangan demikian. sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah). (sebenarnya kata-kata kamu itu salah). Dan (perintah) Tuhanmu pun datang. Bahkan (perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya). (malah kamu menahan apa yang Ia berhak menerimanya). dengan disempitkan rezekinya.

Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya. dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!" Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah. (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik). (Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat. Tuhan menyatakan bahawa orangorang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! - "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! - "Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia - Page 48 of 77 .Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu.

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! " Page 49 of 77 .

Surat Al-Ghāshiyah (The Overwhelming) . Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar). Page 50 of 77 .‫ةيشاغلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina. - Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya. dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Yang tidak menggemokkan. Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri. Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. (Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri.

Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya). Di dalam Syurga itu ada matair yang mengalir. Serta hamparan-hamparan yang terbentang. Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka).Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia). - (Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya). Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar). (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Page 51 of 77 .

Selain dari itu. - Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Page 52 of 77 . dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu).Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. kepada manusia. kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan.

Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) - Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan.‫قراطلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit dan "At-Taariq". maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan. Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya). Page 53 of 77 . Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). - Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Taariq" itu? - (At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya).Surat Aţ-Ţāriq (The Nightcommer) . (Setelah mengetahui yang demikian).

dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan). Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri). Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar). niat. wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat. Sesungguhnya mereka (yang menentangmu. Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka. dan lain-lainnya).Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad. berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Page 54 of 77 . Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. dan menggagalkannya).

- Celakalah kaum yang menggali parit. lagi Maha Terpuji! Page 55 of 77 .Surat Al-Burūj (The Mansions of the Stars) . (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya. serta segala keadaan yang disaksikan.‫جوربلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu. (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran.

Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya. dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu). Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat. mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Page 56 of 77 . Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. kemudian mereka tidak bertaubat. Dan Dia lah yang Maha Pengampun. Dan (ingatlah). lagi Maha Pengasih. dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat).Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman.

dan Thamud (kaum Nabi Soleh). (Kaummu wahai Muhammad. Page 57 of 77 . (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz. Sedang Allah. bukan sahaja menolak ajaranmu). melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)! (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir). bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. dari belakang mereka. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)? (Mereka itu ialah kaum) Firaun.Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya.

kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya).‫قاقشنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. . Serta mematuhi perintah Tuhannya. Serta mematuhi perintah Tuhannya. Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu. Page 58 of 77 . Dan apabila bumi diratakan. dan sudah semestinya ia patuh. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya.Surat Al-'Inshiqāq (The Sundering) . - Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. dan menjadi kosong. dan sudah semestinya ia patuh.(Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya). Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya.

Page 59 of 77 . Dan malam serta segala yang dihimpunkannya. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri). demi mega. dari sebelah belakangnya. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)! Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) ! (Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya! Maka Aku bersumpah.Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita. Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang.

Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama: Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. mereka tidak mahu taat dan sujud? (Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir.menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya) Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka. semata-mata mendustakannya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati. (sebelum kamu menemui Tuhan . Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Page 60 of 77 .

‫نيففطملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya). Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup.Surat Al-Muţaffifīn (The Defrauding) . Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam? Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berdosa itu (didaftarkan) dalam "Sijjiin". Page 61 of 77 . Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain.

pada hari itu. Kecelakaan besar. sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. lagi amat derhaka! (Sehingga) apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami. mereka pada hari itu. Kemudian. Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak).Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia "Sijjiin" itu. (yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa). ia berkata:" Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala!" Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa). bagi orang-orang yang mendustakan - Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya. dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran). Page 62 of 77 . Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata.

apa dia "Illiyiin" itu? Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat yang mereka perolehi. tetap berada di dalam Syurga yang penuh nikmat: Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias). yang didampingkan Tuhan di sisinya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ)." Ingatlah wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). Page 63 of 77 .Akhirnya dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu. Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat. adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin".

mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya). Meterainya kasturi. mereka kembali dengan riang gembira. mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!" Page 64 of 77 . Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya. . Dan campuran minuman itu adalah dari "Tasnim": laitu matair yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang di dampingkan (Tuhan di sisiNya).dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan.Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman. mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman.

mereka ditanya): "Bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?" Page 65 of 77 . orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias).Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu! Maka pada hari ini. (Untuk menambahkan kegembiraan mereka. serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya).

Dan apabila lautan pecah bercampur-baur. lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan).‫راطفنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya. Page 66 of 77 .(berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? - Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu. serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya. tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya. Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu . Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. - (Setelah semuanya itu berlaku). Ia menyusun kejadianmu.Surat Al-'Infiţār (The Cleaving) .

Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. tidak ghaib daripadanya. (Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah). Page 67 of 77 . bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya). (Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). Padahal sesungguhnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah. tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat. lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu). ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu.

dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? (Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain. Page 68 of 77 .Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi.

Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya. Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu). Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan. Dan apabila lautan meluap-luap bercampur-baur. - Page 69 of 77 .‫ريوكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap). Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya.Surat At-Takwīr (The Overthrowing) .

Oleh itu. Dan apabila Syurga didekatkan. (Setelah semuanya itu berlaku). Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya.Dengan dosa apakah ia dibunuh? Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. apabila ia hampir habis. Dan malam. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. Page 70 of 77 . juga yang tetap pada tempatnya. Yang beredar.

kerana) demi sesungguhnya! Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Yang kuat gagah. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk. lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy. Sebenarnya Al-Quran itu. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena rejam.Dan siang. Yang ditaati di sana (dalam kalangan malaikat). Page 71 of 77 . apabila ia mulai terang. Dan (Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan. bukanlah ia seorang gila (seperti yang kamu tuduh). Dan sebenarnya sahabat kamu (Nabi Muhammad) itu (wahai golongan yang menentang Islam). lagi dipercayai. terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib. sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia.

(Dengan yang demikian) maka ke manakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan AlQuran)?

Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam:

Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) yang betul.

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

Page 72 of 77

Surat `Abasa (He Frowned) - ‫سبع ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Ia memasamkan muka dan berpaling,

Kerana ia didatangi orang buta.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! -

Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),

Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.

Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).

Adapun orang yang segera datang kepadamu,

Page 73 of 77

Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah), -

Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.

Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).

Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.

(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan, -

Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan), -

(Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz;

(Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti.

Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya?

Page 74 of 77

(Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya). Janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi! Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian jalan (baik dan jahat). lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Kemudian dimatikannya. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. - Page 75 of 77 .(Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia diciptakan oleh Allah? - Dari air mani diciptakanNya. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya (hidup semula). maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya): Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih).

Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. Dan ibunya serta bapanya. Dan taman-taman yang menghijau subur. Dan Zaitun serta pohon-pohon kurma. Dan buah anggur serta sayur-sayuran. - Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya.Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. Page 76 of 77 . - Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat.

Dan isterinya serta anak-anaknya. Tertawa. Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita. ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. - Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu. Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu. yang derhaka. lagi bersuka ria. Page 77 of 77 . - Mereka itu ialah orang-orang yang kafir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful