Senarai Surah-Surah Lazim

Sumber Senarai Surah-surah Lazim: Masjid An-Nur Kotaraya, Johor Bahru. Sumber Ayat-ayat dan terjemahan : www.quran.com

Surat Al-Fātiĥah (The Opener) - ‫ةحتافلا ةروس‬

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Page 1 of 77

Surat Al-'Ikhlāş (The Sincerity) - ‫صالخإلا ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

Page 2 of 77

Page 3 of 77 . "Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.‫قلفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad).Surat Al-Falaq (The Daybreak) . "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya". "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan). "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.

- "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia". "Yang Menguasai sekalian manusia.‫سانلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. "Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. "Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.Surat An-Nās (The Mankind ) . Page 4 of 77 . - "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.

"Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.‫نورفاكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir! "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. "Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.Surat Al-Kāfirūn (The Disbelievers) . "Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Page 5 of 77 . dan bagiku ugamaku". "Bagi kamu ugama kamu.

dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.Surat Al-`Aşr (The Declining Day) . Page 6 of 77 .‫رصعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.

Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya). dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).‫رثوكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau.Surat Al-Kawthar (The Abundance) . Oleh itu. Page 7 of 77 .

Selepas itu .demi sesungguhnya! .‫رثاكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda.dengan pengetahuan yang yakin.Surat At-Takāthur (The Rivalry in world increase) . anak-pinak pangkat dan pengaruh).kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)! Page 8 of 77 . - Sehingga kamu masuk kubur. Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui . (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat).(apa yang kamu akan hadapi) .Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. (Ingatlah) demi sesungguhnya! .

Selain dari itu. sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu. tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)! Page 9 of 77 .

turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Pada Malam itu. Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar! Page 10 of 77 . kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut). Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan.‫ردقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar.Surat Al-Qadr (The Power) .

sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik). Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu.AlQuran)? Page 11 of 77 .‫ىحضلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu dhuha. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda . dan Ia tidak benci (kepadamu. lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu . Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.Surat Ađ-Đuĥaá (The Morning Hours) . Dan malam apabila ia sunyi-sepi - (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu. lalu la memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar).berpuas hati.

Page 12 of 77 . maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya. lalu Ia memberikan kekayaan? Oleh itu.Dan didapatiNya engkau miskin. adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Adapun nikmat Tuhanmu. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik.

maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang - (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya). Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.‫نوعاملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim.Surat Al-Mā`ūn (The Small Kindesses) . Page 13 of 77 . (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya). (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama).

hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. adapun orang yang berat timbangan amal baiknya.‫ةعراقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Hari yang menggemparkan. Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. - Page 14 of 77 . maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing). - Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? - (Hari itu ialah: hari kiamat).Surat Al-Qāri`ah (The Calamity) . Setelah berlaku demikian.

Page 15 of 77 . apa dia "Haawiyah" itu? (Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah" Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui.

Surat Al-`Alaq (The Clot) . Page 16 of 77 . Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya). Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya.‫قلعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). (Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan). dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Bacalah. - Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. - Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku.

Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) - Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? - Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)? Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)? Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu). Page 17 of 77 . nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka). yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya). - Ubun-ubun (orang) yang berdusta.

dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)! Page 18 of 77 .Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)! Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya.

- Page 19 of 77 . - Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. (jantan dan betina). Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya).Surat Al-Layl (The Night) . Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan. Dan siang apabila ia lahir terang-benderang.‫ليللا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya). Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga). - Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya.

Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabiha ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)? Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah). Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. - Page 20 of 77 . - Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar. Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa.Serta ia mendustakan perkara yang baik. Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka.

dengan mendapat segala yang diharapkannya).Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun. ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat. Dan demi sesungguhnya. yang patut di balas. Page 21 of 77 . Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.

‫ىلعألا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan). Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak.(berubah warnanya) kehitam-hitaman. Page 22 of 77 . - Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya.Surat Al-'A`lá (The Most High) . dan yang tersembunyi. Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering . Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan jibril). sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa. Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya).

Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya). Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu. Sesungguhnya berjayalah orang yang .berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh). Page 23 of 77 .Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna). ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang.setelah menerima peringatan itu . Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk). Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran). Selain dari itu.

Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu. Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Page 24 of 77 . Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian).

Page 25 of 77 . dan pada musim panas (ke negeri Syam).Surat Quraysh (Quraysh) . Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan. dan mengamankan mereka dari ketakutan.‫شيرق ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah) (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman).

Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba). Serta mencetuskan api dari telapak kakinya.Surat Al-`Ādiyāt (The Courser) . Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Page 26 of 77 . Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian.‫تايداعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya.

pada hari itu. Page 27 of 77 .(Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka .

Dan bulan apabila ia mengiringinya. Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan. Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata.Surat Ash-Shams (The Sun) .yang melambangkan kekuasaanNya). dan yang membawanya kepada bertaqwa. Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap. Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya). - Page 28 of 77 .gelita). Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh .‫سمشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang.

yang sedia bersih .yang sedia bersih . dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!" (Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya). Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: " (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat).itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat). kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. Dengan sebab dosa mereka.Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya .bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan). Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya . (Ingatlah). Page 29 of 77 .

Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian. (kerana itu adalah balasan yang adil). Page 30 of 77 .

dan binasalah ia bersama! Hartanya dan segala yang diusahakannya.Surat Al-Masad (The Palm Fiber. tidak dapat menolongnya. - Di lehernya sejenis tali. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. seorang perempuan pemunggah kayu api.‫دسملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab. Flame) . dari tali-tali yang dipintal. Page 31 of 77 . Dan juga isterinya.

Page 32 of 77 . - Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.Surat Al-Fīl (The Elephant) . (yang hendak meruntuhkan Kaabah)? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan. - Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras.‫ليفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah.

Surat Az-Zalzalah (The Earthquake) . nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya.untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) . Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah. nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Page 33 of 77 .‫ةلزلزلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun). "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya: Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian).

Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta.‫نيتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi buah Tiin dan Zaitun. Dan Gunung Tursina. (Jika demikian kekuasaanKu). - Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan. sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? Page 34 of 77 . Serta negeri (Makkah) yang aman ini.Surat At-Tīn (The Fig) . Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu).

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim? Page 35 of 77 .

Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)? Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa). Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? Page 36 of 77 .Surat Al-Balad (The City) . Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya). Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas). Demi manusia yang melahirkan zuriat.‫دلبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini. dan zuriat yang dilahirkannya.

Page 37 of 77 . (jalan kebaikan untuk dijalaninya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? (Di antara amal-amal itu . Atau memberi makan pada hari kelaparan - Kepada anak yatim dari kaum kerabat. dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan.(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi.

ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang.Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu. (Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan). - Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya). merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). Page 38 of 77 . merekalah golongan pihak kiri. Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami.

Surat An-Naşr (The Divine Support) . - Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai. - Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya.‫رصنلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah). Page 39 of 77 . sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

Surat Al-Humazah (The Traducer) . Page 40 of 77 . - Yang naik menjulang ke hati.‫ةزمهلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci. apa dia "Al-Hutamah" itu? (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya). pengeji. Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah". Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya.

(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang. Page 41 of 77 .

Page 42 of 77 . Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu. tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. lagi tetap teguh di atas tauhid. - Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci. Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat.Surat Al-Bayyinah (The Clear Proof) . tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.‫ةنيبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar.

Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. kekalah mereka di dalamnya. kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Page 43 of 77 . Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap). mereka itulah sebaik-baik makhluk. yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh.

‫حرشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ? Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) - Yang memberati tanggunganmu. maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Page 44 of 77 . (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)? Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)? Oleh itu. Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh).Surat Ash-Sharĥ (The Relief) . (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini). maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain).

Surat Al-Fajr (The Dawn) . - Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna? (Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad). Dan bilangan yang genap serta yang ganjil. apabila ia berlalu. bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka) Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya.‫رجفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu fajar. Dan malam. Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah). (sesuai dengan penduduknya) Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)? Page 45 of 77 . tidakkah engkau perhatikan.

(terutama balasan akhirat) (Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat). Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. oleh yang demikian.Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)? Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh? (Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing). Dengan yang demikian. Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: "Tuhanku telah memuliakan daku!" Page 46 of 77 .

(malah kamu menahan apa yang Ia berhak menerimanya). dengan disempitkan rezekinya. sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah). Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya). Dan (perintah) Tuhanmu pun datang. Bahkan (perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: "Tuhanku telah menghinakan daku!" Jangan demikian.Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya. Page 47 of 77 . Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba! Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya. (sebenarnya kata-kata kamu itu salah). lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim.

dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!" Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah. (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik). Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya. (Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat.Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu. Tuhan menyatakan bahawa orangorang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! - "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! - "Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia - Page 48 of 77 .

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! " Page 49 of 77 .

Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah.‫ةيشاغلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri. (Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. - Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya.Surat Al-Ghāshiyah (The Overwhelming) . Page 50 of 77 . Yang tidak menggemokkan. dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar).

Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya). Di dalam Syurga itu ada matair yang mengalir. - (Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya). Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar). (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Page 51 of 77 .Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia). Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Serta hamparan-hamparan yang terbentang. Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka).

- Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya.Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. Page 52 of 77 . sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). Selain dari itu.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu). kepada manusia.

maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan.Surat Aţ-Ţāriq (The Nightcommer) . (Setelah mengetahui yang demikian). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). - Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Taariq" itu? - (At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya). Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya).‫قراطلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit dan "At-Taariq". Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) - Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan. Page 53 of 77 .

dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan). Page 54 of 77 .Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad. dan lain-lainnya). niat. dan menggagalkannya). Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri). Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Sesungguhnya mereka (yang menentangmu. wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat. Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar). Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka. berilah tempoh kepada mereka sedikit masa.

Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu. - Celakalah kaum yang menggali parit. (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran. (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya. serta segala keadaan yang disaksikan. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman.‫جوربلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. lagi Maha Terpuji! Page 55 of 77 .Surat Al-Burūj (The Mansions of the Stars) . Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan.

Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat. Dan Dia lah yang Maha Pengampun. dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat). dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). kemudian mereka tidak bertaubat.Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. Dan (ingatlah). maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu). Page 56 of 77 . lagi Maha Pengasih. yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya. Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh.

Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya. Sedang Allah. bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. (Kaummu wahai Muhammad. bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. dan Thamud (kaum Nabi Soleh). melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)! (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir). bukan sahaja menolak ajaranmu). Page 57 of 77 . dari belakang mereka. Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)? (Mereka itu ialah kaum) Firaun.

Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya. dan sudah semestinya ia patuh.Surat Al-'Inshiqāq (The Sundering) . Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya. - Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan.‫قاقشنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. dan menjadi kosong. . dan sudah semestinya ia patuh.(Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya). Page 58 of 77 . Dan apabila bumi diratakan. Serta mematuhi perintah Tuhannya. kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya). Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu. Serta mematuhi perintah Tuhannya.

demi mega. Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. dari sebelah belakangnya. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)! Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) ! (Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya! Maka Aku bersumpah. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri).Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita. Page 59 of 77 . Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Dan malam serta segala yang dihimpunkannya.

Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus.Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama: Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. (sebelum kamu menemui Tuhan . Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati.menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya) Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka. semata-mata mendustakannya. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Page 60 of 77 . mereka tidak mahu taat dan sujud? (Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir.

‫نيففطملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan).Surat Al-Muţaffifīn (The Defrauding) . Page 61 of 77 . Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya). Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup. Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain. Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam? Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berdosa itu (didaftarkan) dalam "Sijjiin". mereka kurangi.

bagi orang-orang yang mendustakan - Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. ia berkata:" Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala!" Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa).Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia "Sijjiin" itu. (yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa). Kemudian. mereka pada hari itu. pada hari itu. lagi amat derhaka! (Sehingga) apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami. Kecelakaan besar. dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan. tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran). sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Page 62 of 77 . Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak).

" Ingatlah wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat yang mereka perolehi. apa dia "Illiyiin" itu? Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. Page 63 of 77 .Akhirnya dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu. tetap berada di dalam Syurga yang penuh nikmat: Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias). sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ). yang didampingkan Tuhan di sisinya. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat. adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin".

dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman.Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. mereka kembali dengan riang gembira. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka. . Meterainya kasturi. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka. Dan campuran minuman itu adalah dari "Tasnim": laitu matair yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang di dampingkan (Tuhan di sisiNya). mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!" Page 64 of 77 . mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya). mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya.

(Untuk menambahkan kegembiraan mereka. mereka ditanya): "Bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?" Page 65 of 77 . orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya).Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu! Maka pada hari ini. Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias).

Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu . Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya. tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya. Ia menyusun kejadianmu. lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan).(berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? - Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu.‫راطفنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. Dan apabila lautan pecah bercampur-baur.Surat Al-'Infiţār (The Cleaving) . - (Setelah semuanya itu berlaku). Page 66 of 77 .

Page 67 of 77 . bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. tidak ghaib daripadanya. (Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan. Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya). lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu). Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan.Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah. ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Padahal sesungguhnya. (Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah). tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat.

dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah.Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi. apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? (Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain. Page 68 of 77 .

Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan.‫ريوكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap). Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu). Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya. Dan apabila lautan meluap-luap bercampur-baur.Surat At-Takwīr (The Overthrowing) . - Page 69 of 77 .

Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. Dan apabila Syurga didekatkan. Yang beredar. apabila ia hampir habis. (Setelah semuanya itu berlaku).Dengan dosa apakah ia dibunuh? Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. juga yang tetap pada tempatnya. Dan malam. tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya. Oleh itu. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Page 70 of 77 . Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya.

terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib. kerana) demi sesungguhnya! Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk. Dan (Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan. lagi dipercayai. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena rejam.Dan siang. lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy. apabila ia mulai terang. Page 71 of 77 . Yang ditaati di sana (dalam kalangan malaikat). bukanlah ia seorang gila (seperti yang kamu tuduh). Sebenarnya Al-Quran itu. Yang kuat gagah. Dan sebenarnya sahabat kamu (Nabi Muhammad) itu (wahai golongan yang menentang Islam). sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia.

(Dengan yang demikian) maka ke manakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan AlQuran)?

Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam:

Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) yang betul.

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

Page 72 of 77

Surat `Abasa (He Frowned) - ‫سبع ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Ia memasamkan muka dan berpaling,

Kerana ia didatangi orang buta.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! -

Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),

Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.

Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).

Adapun orang yang segera datang kepadamu,

Page 73 of 77

Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah), -

Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.

Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).

Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.

(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan, -

Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan), -

(Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz;

(Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti.

Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya?

Page 74 of 77

(Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya). Kemudian dimatikannya. Janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi! Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya (hidup semula). dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih). maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya): Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian jalan (baik dan jahat).(Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia diciptakan oleh Allah? - Dari air mani diciptakanNya. serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. - Page 75 of 77 . lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan.

Page 76 of 77 . Dan buah anggur serta sayur-sayuran. - Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Dan ibunya serta bapanya.Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. Dan taman-taman yang menghijau subur. Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. Dan Zaitun serta pohon-pohon kurma. - Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat.

Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. - Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu. Page 77 of 77 . lagi bersuka ria. yang derhaka. Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita. Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu. ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja.Dan isterinya serta anak-anaknya. - Mereka itu ialah orang-orang yang kafir. Tertawa.