Senarai Surah-Surah Lazim

Sumber Senarai Surah-surah Lazim: Masjid An-Nur Kotaraya, Johor Bahru. Sumber Ayat-ayat dan terjemahan : www.quran.com

Surat Al-Fātiĥah (The Opener) - ‫ةحتافلا ةروس‬

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Page 1 of 77

Surat Al-'Ikhlāş (The Sincerity) - ‫صالخإلا ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

Page 2 of 77

"Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Page 3 of 77 .Surat Al-Falaq (The Daybreak) . "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".‫قلفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad). "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan).

- "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.‫سانلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. - "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia". Page 4 of 77 .Surat An-Nās (The Mankind ) . "Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. "Yang Menguasai sekalian manusia. "Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.

"Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.‫نورفاكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir! "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. dan bagiku ugamaku".Surat Al-Kāfirūn (The Disbelievers) . "Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. "Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Page 5 of 77 . "Bagi kamu ugama kamu.

Page 6 of 77 .‫رصعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.Surat Al-`Aşr (The Declining Day) . dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Sesungguhnya orang yang bencikan engkau.‫رثوكلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). Page 7 of 77 . Oleh itu. Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya). kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).Surat Al-Kawthar (The Abundance) .

Surat At-Takāthur (The Rivalry in world increase) .‫رثاكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda.demi sesungguhnya! .Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu . (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat). (Ingatlah) demi sesungguhnya! .(apa yang kamu akan hadapi) . - Sehingga kamu masuk kubur.dengan pengetahuan yang yakin. anak-pinak pangkat dan pengaruh). Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui .kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)! Page 8 of 77 .

Selain dari itu. tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)! Page 9 of 77 . sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu.

turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan.Surat Al-Qadr (The Power) . kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut).‫ردقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar. Pada Malam itu. Sejahteralah Malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar! Page 10 of 77 .

dan Ia tidak benci (kepadamu.‫ىحضلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu dhuha.Surat Ađ-Đuĥaá (The Morning Hours) .berpuas hati. lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu .AlQuran)? Page 11 of 77 . Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda . Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik). Dan malam apabila ia sunyi-sepi - (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu. lalu la memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar).

maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik. lalu Ia memberikan kekayaan? Oleh itu. adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya.Dan didapatiNya engkau miskin. Page 12 of 77 . Adapun nikmat Tuhanmu.

Surat Al-Mā`ūn (The Small Kindesses) . (Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama). Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).‫نوعاملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang - (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya). Page 13 of 77 .

‫ةعراقلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Hari yang menggemparkan. - Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. - Page 14 of 77 . maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing). adapun orang yang berat timbangan amal baiknya. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? - (Hari itu ialah: hari kiamat). Setelah berlaku demikian. Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan.Surat Al-Qāri`ah (The Calamity) . Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya.

Page 15 of 77 . apa dia "Haawiyah" itu? (Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah" Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui.

dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku.‫قلعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). (Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali (untuk menerima balasan).Surat Al-`Alaq (The Clot) . Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Bacalah. - Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya). Page 16 of 77 . - Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya (untuk menyelamatkannya). nescaya Kami akan menyentap ubun-ubunnya (dan menyeretnya ke dalam neraka). - Ubun-ubun (orang) yang berdusta. yang bersalah. Page 17 of 77 .Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) - Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? - Atau ia menyuruh orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)? Adakah engkau nampak (terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan membalasnya)? Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti (dari perbuatannya yang buruk itu).

Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)! Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya. dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)! Page 18 of 77 .

Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga).Surat Al-Layl (The Night) . Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya). Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan. Dan siang apabila ia lahir terang-benderang. - Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. - Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. - Page 19 of 77 . (jantan dan betina). Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya.‫ليللا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya).

Serta ia mendustakan perkara yang baik. Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. - Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar. Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. - Page 20 of 77 . Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabiha ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)? Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah). Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang. Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa.

Page 21 of 77 . Dan demi sesungguhnya.Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya. dengan mendapat segala yang diharapkannya). yang patut di balas. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun. ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat.

Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan jibril). sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya). Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering . Page 22 of 77 . Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. - Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. dan yang tersembunyi.‫ىلعألا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan).(berubah warnanya) kehitam-hitaman.Surat Al-'A`lá (The Most High) . sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa.

Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran).setelah menerima peringatan itu . kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna). Sesungguhnya berjayalah orang yang . Selain dari itu.berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh). Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk). Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu. Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya). ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Page 23 of 77 .Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya.

bahkan kamu utamakan kehidupan dunia.(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian). Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu. Page 24 of 77 . Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

dan mengamankan mereka dari ketakutan.‫شيرق ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah) (laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman).Surat Quraysh (Quraysh) . dan pada musim panas (ke negeri Syam). Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini. Page 25 of 77 . Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan.

Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba). Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Serta mencetuskan api dari telapak kakinya.Surat Al-`Ādiyāt (The Courser) . Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh.‫تايداعلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Page 26 of 77 .

Page 27 of 77 .pada hari itu.(Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka .

Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk yang kuat kukuh . Dan bulan apabila ia mengiringinya. Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan. Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap. dan yang membawanya kepada bertaqwa.yang melambangkan kekuasaanNya).‫سمشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang.Surat Ash-Shams (The Sun) . Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata. Serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya). - Page 28 of 77 .gelita).

Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dari mereka (supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat).bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan). Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya .itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).yang sedia bersih . Page 29 of 77 . Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka: " (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu. kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. (Ingatlah). dan (janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat) air minumnya (supaya kamu tidak ditimpa azab)!" (Setelah Nabi Soleh memberi amaran) lalu mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu.yang sedia bersih . maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta Ia meratakan azab itu meliputi mereka (sehingga punah-ranah semuanya). Dengan sebab dosa mereka.Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya .

Page 30 of 77 . (kerana itu adalah balasan yang adil).Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian.

Surat Al-Masad (The Palm Fiber. - Di lehernya sejenis tali. dari tali-tali yang dipintal. Flame) . Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. tidak dapat menolongnya. dan binasalah ia bersama! Hartanya dan segala yang diusahakannya.‫دسملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab. seorang perempuan pemunggah kayu api. Page 31 of 77 . Dan juga isterinya.

- Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.Surat Al-Fīl (The Elephant) . - Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. (yang hendak meruntuhkan Kaabah)? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan. Page 32 of 77 .‫ليفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah.

untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka. nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Page 33 of 77 . Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah.‫ةلزلزلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) . "Apa yang sudah terjadi kepada bumi?" Pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya: Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian). Dan berkatalah manusia (dengan perasaan gerun).Surat Az-Zalzalah (The Earthquake) . nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya.

Serta negeri (Makkah) yang aman ini. - Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan. sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? Page 34 of 77 . maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta. maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.‫نيتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi buah Tiin dan Zaitun.Surat At-Tīn (The Fig) . Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. (Jika demikian kekuasaanKu). Dan Gunung Tursina. Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu). Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah.

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim? Page 35 of 77 .

Demi manusia yang melahirkan zuriat. Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya).Surat Al-Balad (The City) . Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas). Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? Page 36 of 77 .‫دلبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini. dan zuriat yang dilahirkannya. Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)? Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa).

bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi.(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Atau memberi makan pada hari kelaparan - Kepada anak yatim dari kaum kerabat. (jalan kebaikan untuk dijalaninya. Page 37 of 77 . Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? (Di antara amal-amal itu . dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan.

Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu. - Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya). Page 38 of 77 . merekalah golongan pihak kiri. merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami. (Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan).Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang.

‫رصنلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah). - Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya. - Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai. sesungguhnya Dia amat menerima taubat.Surat An-Naşr (The Divine Support) . Page 39 of 77 .

Page 40 of 77 . Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui.Surat Al-Humazah (The Traducer) . - Yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah". pengeji. apa dia "Al-Hutamah" itu? (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya).‫ةزمهلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci.

Page 41 of 77 .(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.

tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. - Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci. lagi tetap teguh di atas tauhid. tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Page 42 of 77 . Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu. Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya.‫ةنيبلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik. dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat.Surat Al-Bayyinah (The Clear Proof) . Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar.

Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya. Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. kekalah mereka di dalamnya. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap). kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya.Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Page 43 of 77 . Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. mereka itulah sebaik-baik makhluk.

(Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh). (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)? Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)? Oleh itu.‫حرشلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ? Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) - Yang memberati tanggunganmu. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini). Page 44 of 77 .Surat Ash-Sharĥ (The Relief) . maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain). maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.

(sesuai dengan penduduknya) Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya)? Page 45 of 77 . Dan malam.Surat Al-Fajr (The Dawn) . bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka) Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya. Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah). tidakkah engkau perhatikan. Dan bilangan yang genap serta yang ganjil. apabila ia berlalu.‫رجفلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi waktu fajar. - Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna? (Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad).

maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya.Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (Wadil-Qura iaitu tempat tinggalnya)? Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh? (Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri (masing-masing). oleh yang demikian. (ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur) serta berkata dengan sombongnya: "Tuhanku telah memuliakan daku!" Page 46 of 77 . Dengan yang demikian. Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. (terutama balasan akhirat) (Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat).

Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba! Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya. dengan disempitkan rezekinya. (ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah) serta merepek dengan katanya: "Tuhanku telah menghinakan daku!" Jangan demikian. Dan (perintah) Tuhanmu pun datang. sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan perintah). lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya). Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. Page 47 of 77 . Bahkan (perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah. (malah kamu menahan apa yang Ia berhak menerimanya). (sebenarnya kata-kata kamu itu salah).

(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat. (maka) pada saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik).Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu. Tuhan menyatakan bahawa orangorang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata): "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! - "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! - "Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia - Page 48 of 77 . dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata: "Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!" Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang ditimpakan oleh) Allah. Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belengguNya.

"Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! " Page 49 of 77 .

Page 50 of 77 . Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri. (Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. Yang tidak menggemokkan.Surat Al-Ghāshiyah (The Overwhelming) . Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah.‫ةيشاغلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar). dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. - Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya.

Serta hamparan-hamparan yang terbentang. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. - (Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya). Di dalam Syurga itu ada matair yang mengalir.Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia). Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya). (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Page 51 of 77 . Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar). Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka).

Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu). Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka. Selain dari itu.Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya.? Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad. kepada manusia. dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya). kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan. - Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Page 52 of 77 . Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka.

Page 53 of 77 . Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya).Surat Aţ-Ţāriq (The Nightcommer) . Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). (Setelah mengetahui yang demikian). Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) - Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan. maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan.‫قراطلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit dan "At-Taariq". - Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Taariq" itu? - (At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya).

dan lain-lainnya). Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. Page 54 of 77 .Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad. Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat. Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri). niat. Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar). dan menggagalkannya). Sesungguhnya mereka (yang menentangmu. Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka. dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan). berilah tempoh kepada mereka sedikit masa.

Surat Al-Burūj (The Mansions of the Stars) . Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. - Celakalah kaum yang menggali parit. serta segala keadaan yang disaksikan. Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa.‫جوربلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran. (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya. lagi Maha Terpuji! Page 55 of 77 . Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu.

yang demikian itu ialah kemenangan yang besar.Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Page 56 of 77 . Dan Dia lah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang yang kufur ingkar) amatlah berat. Dan (ingatlah). maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam (kerana perbuatan buruk itu). dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar (kerana mereka tidak bertaubat). dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati). Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. lagi Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia lah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya. mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. kemudian mereka tidak bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh.

dan Thamud (kaum Nabi Soleh). bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran.Tuhan yang mempunyai Arasy yang tinggi kemuliaannya. Sedang Allah. (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz. (Kaummu wahai Muhammad. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. bukan sahaja menolak ajaranmu). melingkungi mereka (dengan kekuasaanNya)! (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir). Page 57 of 77 . Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)? (Mereka itu ialah kaum) Firaun. dari belakang mereka.

(Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya). Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya. Dan apabila bumi diratakan. kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya).Surat Al-'Inshiqāq (The Sundering) .‫قاقشنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. Serta mematuhi perintah Tuhannya. dan sudah semestinya ia patuh. dan sudah semestinya ia patuh. . Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu. Serta mematuhi perintah Tuhannya. dan menjadi kosong. Page 58 of 77 . - Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan.

dari sebelah belakangnya. Dan malam serta segala yang dihimpunkannya. Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)! Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) ! (Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya! Maka Aku bersumpah. Page 59 of 77 . demi mega. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri). Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya.Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita.

Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya.menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya) Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka. (sebelum kamu menemui Tuhan . Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. semata-mata mendustakannya.Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama: Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Page 60 of 77 . mereka tidak mahu taat dan sujud? (Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati.

‫نيففطملا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya). Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup. mereka kurangi. Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain.Surat Al-Muţaffifīn (The Defrauding) . Page 61 of 77 . Hari berdiri manusia untuk mengadap Tuhan sekalian alam? Tidak sepatutnya (mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berdosa itu (didaftarkan) dalam "Sijjiin".

Page 62 of 77 . bagi orang-orang yang mendustakan - Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan. Kecelakaan besar. Kemudian. pada hari itu. sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. mereka pada hari itu. (yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa). Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. Jangan lagi mereka berlaku demikian! (kalau tidak). Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas (kebenaran). lagi amat derhaka! (Sehingga) apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami.Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia "Sijjiin" itu. ia berkata:" Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala!" Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa). tetap terdinding dari (rahmat) Tuhannya.

Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat yang mereka perolehi. yang didampingkan Tuhan di sisinya. apa dia "Illiyiin" itu? Ialah (tempat simpanan) kitab catitan yang jelas nyata. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin". Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). tetap berada di dalam Syurga yang penuh nikmat: Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias). Page 63 of 77 . sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ). Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat." Ingatlah wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan amal" orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan).Akhirnya dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia (azab seksa) yang kamu dustakan dahulu.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka. mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!" Page 64 of 77 . mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka.Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. . Dan campuran minuman itu adalah dari "Tasnim": laitu matair yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang di dampingkan (Tuhan di sisiNya).dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. mereka mengerling dan memejam celikkan mata sesama sendiri (mencemuhnya). Meterainya kasturi. mereka kembali dengan riang gembira. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya.

Pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesat atau tidaknya orang-orang yang beriman itu! Maka pada hari ini. (Untuk menambahkan kegembiraan mereka. mereka ditanya): "Bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu?" Page 65 of 77 . orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir itu. serta melihat (hal yang berlaku kepada musuhnya). Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias).

Page 66 of 77 . Ia menyusun kejadianmu.Surat Al-'Infiţār (The Cleaving) . Dan apabila lautan pecah bercampur-baur. serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya. - (Setelah semuanya itu berlaku). Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya.(berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? - Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu. tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya. Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan).‫راطفنإلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila langit terbelah. Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu .

Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. (Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah). Page 67 of 77 . (Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan). Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan. tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat. tidak ghaib daripadanya. lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu). Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Padahal sesungguhnya. Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya). Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah. ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. bertempat dalam neraka yang menjulang-julang.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi. dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? (Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain. Page 68 of 77 .

Dan apabila lautan meluap-luap bercampur-baur. - Page 69 of 77 . Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah dihancurkan menjadi debu). Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: ditanya. Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan.‫ريوكتلا ةروس‬ ‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬ Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap). Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak.Surat At-Takwīr (The Overthrowing) . Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar.

apabila ia hampir habis. Dan apabila Syurga didekatkan. (Setelah semuanya itu berlaku). Page 70 of 77 . Dan malam.Dengan dosa apakah ia dibunuh? Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. juga yang tetap pada tempatnya. tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya. Yang beredar. Dan apabila neraka dinyalakan menjulang. Oleh itu. Dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul.

Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena rejam. Dan (Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan. sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia. Yang ditaati di sana (dalam kalangan malaikat). Dan sebenarnya sahabat kamu (Nabi Muhammad) itu (wahai golongan yang menentang Islam).Dan siang. terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang ghaib. Sebenarnya Al-Quran itu. bukanlah ia seorang gila (seperti yang kamu tuduh). kerana) demi sesungguhnya! Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Page 71 of 77 . lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy. apabila ia mulai terang. lagi dipercayai. Yang kuat gagah. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk.

(Dengan yang demikian) maka ke manakah kamu hendak pergi (kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan AlQuran)?

Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam:

Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) yang betul.

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.

Page 72 of 77

Surat `Abasa (He Frowned) - ‫سبع ةروس‬
‫ميحرلا نمحرلا هللا مسب‬

Ia memasamkan muka dan berpaling,

Kerana ia didatangi orang buta.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! -

Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),

Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.

Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).

Adapun orang yang segera datang kepadamu,

Page 73 of 77

Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah), -

Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.

Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).

Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.

(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan, -

Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan), -

(Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz;

(Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti.

Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya?

Page 74 of 77

dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih). Kemudian dimatikannya. - Page 75 of 77 . Janganlah hendaknya ia kufur ingkar lagi! Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. (Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya). lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Kemudian jalan (baik dan jahat). Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya (hidup semula). serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab.(Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia diciptakan oleh Allah? - Dari air mani diciptakanNya. maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya): Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan.

Dan taman-taman yang menghijau subur. - Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Dan buah anggur serta sayur-sayuran. Page 76 of 77 . Dan Zaitun serta pohon-pohon kurma. Dan ibunya serta bapanya. Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput.Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian. - Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu.

- Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu. Tertawa. Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu.Dan isterinya serta anak-anaknya. lagi bersuka ria. Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri. Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita. ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Page 77 of 77 . - Mereka itu ialah orang-orang yang kafir. yang derhaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful