Contoh Lembaran Kerja Padankan gambar rajah di bawah.

Bahan untuk melakarkan gambar di atasnya

Digunakan untuk melukis

Digunakan untuk mewarna

Contoh Lembaran Kerja

Sambungkan titik-titik di bawah.

CONTOH KARYA MURID BIDANG MENGGAMBAR – RUMAHKU BAND 6

NAMA KELAS TARIKH BIDANG TAJUK AKTIVITI Evidens

: : : : : :

……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. …………………………….. MENGGAMBAR RUMAHKU LUKISAN Keterangan Tanda / jika berjaya

B1D1E1

B1D1E5

B1D2E1

B1D3E1

B2D1E1

BAND 1 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang kegiatan menggambar iaitu lukisan Contoh soalan : a) Namakan 2 jenis garisan  Garisan – Lurus dan melengkung (Rujuk Lembaran Kerja 1) b) Sebutkan warna-warna primer (warna asas)  warna – merah, biru dan kuning Menyebut contoh-contoh bahasa seni visual dari persekitaran Contoh soalan : a)Perhatikan meja kamu. Rupa meja adalah ………….  Geometri / empat segi b)Sisi meja menggunakan garis ……….  Garis lurus Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang menggambar  Kertas lukisan  Pensil  Pensil warna Mendengar dan menerima arahan dari guru (Berdasarkan pemerhatian guru) BAND 2 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti menggambar. - Garisan – menegak dan condong - Rupa – organik dan geometri Contoh soalan :

B2D1E5

B2D2E1

B2D2E5

B2D2E6

B2D3E1

a)Garisan apakah ini ? (menegak/selari dan condong) Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti menggambar. - Imbangan – simetri - Kontra – warna Contoh soalan : a) Adakah ruang di sebelah kiri dan kanan sama ?  sama – imbangan simetri Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti menggambar. Contoh soalan : a) Apakah benda ini?  Pensil warna Menyatakan fungsi asas media Contoh soalan : a)Apakah kegunaan benda ini?  Pensil warna – untuk mewarna Membuat padanan gambar antara media dan fungsinya (Rujuk Lembaran Kerja 2) Mempamerkan disiplin kendiri BAND 3 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya berdasarkan aktiviti menggambar - Rupa - Garisan Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya aktiviti menggambar - Warna Meneroka penggunaan bahan seperti kertas lukisan, pensil dan pensil warna. Meneroka penggunaan teknik dan proses. Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan bekerjasama. Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti menggambar. BAND 4 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktiviti menggambar seperti garisan, rupa, warna dan harmoni.

B3D1E1

B3D1E5 B3D2E1 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1

B4D1E1

B4D2E1

B4D2E2

B4D3E1 B4D4E1

Menggunakan media yang betul dalam aktiviti bidang menggambar seperti kertas lukisan pensil dan warna kering (pensil warna atau krayon) Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam berkarya seperti mewarna dengan menggunakan bahan yang betul. Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti menggambar. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri. (Pemerhatian guru) BAND 5 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktiviti menggambar. Seperti garisan, rupa, warna dan harmoni Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang menggambar. Seperti kertas lukisan pensil dan warna kering ( pensil warna atau krayon ) Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya di bidang menggambar Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif. Menghasilkan olahan dengan menarik berdasarkan alam ciptaan tuhan. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin, dan yakin diri. Mempamerkan karya yang dihasilkan. Menceritakan karya sendiri secara lisan. BAND 6 Menghasilkan karya secara kreatif dan unik. ( Membuat penambahan unsur-unsur seni dan prinsip rekaan yang bersesuaian )

B5D1E1

B5D2E1

B5D2E5 B5D3E1 B5D4E1

B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2

B6D1E1

B6D1E2

B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D3E1

B6D4E1

B6D5E1

B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D8E1

Menghasilkan karya yang mempunyai hubungkait dengan displin ilmu yang lain. Contoh : Matematik dan Bahasa Melayu. Menggunakan media yang betul, tepat dan kreatif dalam berkarya. Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya. (Teknik lukisan) Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti Menghasilkan karya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber, kajian dan teknologi. Mearujuk Buku, majalah, surat khabar, internet dan lain-lain. Menghasilkan karya menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK)  Elemen Kreativiti dan inovatif Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi. Seperti mampu menyelesaikan masalah. Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan pelbagai situasi . Menceritakan karya sendiri secara lisan Membuat perbincangan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan. Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap tuhan