FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL

FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ Minggu Pertama di SK ____________________

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ (Rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1. Fokus kepada 1 atau 2 perkara sahaja)

1. Masalah / Peristiwa 2. Analisis 3. Cadangan Tindakan Susulan 4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

CONTOH JURNAL (Minggu pertama sahaja)

................. guru darjah. guru disiplin... guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan............ : ..... ...... ......... Sarikei........ kami dibekalkan oleh pensyarah mata pelajaran dengan format dan contoh rancangan semester..... Saya diagihkan 4 waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 4A. Pada hari pertama.. Guru Besar memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah.... rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ...Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 1/12 Pertama 17 hingga 21 Jun 2006 Minggu Pertama Di SK Taman Repok............... mingguan dan rancangan pengajaran harian..... Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau... : ... Pada hari ketiga saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya..... Guru Besar......... ..struktur organisasi..... Selepas waktu rehat kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan. Selepas itu saya masuk ke dalam Kelas 5A bersama Cikgu Abdul Latif..... huraian sukatan pelajaran... termasuklah : . peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah. Selepas kami dibawa oleh Guru Penolong Kanan berjalan di sekeliling kawasan sekolah kamipun berjumpa dengan Encik Ghafur Mohammad.................... .pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan.. : ...... guru panitia..... SK Taman Repok. Pada hari kelima. peraturan.. Tambahan pula......... Dengan cara penyampaian yang menarik dan bakatnya yang amat tinggi dalam seni visual tak hairanlah mengapa beliau selalu dijemput untuk menjadi fasilitator kursus PSV di peringkat Bahagian Sarikei. guru ko-kurikulum........ Saya tidak menghadapi banyak masalah dalam penyediaan kedua-dua rancangan semester tersebut kerana telah menghadiri bengkel penulisan rancangan pengajaran ketikan di institut... Selepas itu membuat rancangan mingguan.. 6 waktu Tahun 5B dan 2 waktu Pendidikan Seni Visual Tahun 5A... Pada hari kedua saya menyediakan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual..... guru Pendidikan Seni Visual....tugas dan tanggungjawab murid di sekolah......latar belakang murid dan masyarakat setempat.. Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas. Saya amat kagum dengan kebolehan beliau dalam menyampaikan pelajarannya................... Cikgu Ghafur Mohammad memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya..... guru penolong kanan....... guru pembimbing praktikum kami....... Pada hari keempat... Encik Ghafur Mohammad memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami tentang jadual waktu.sejarah... penggunaan ICT dan pengurusan aktiviti kumpulan............. disiplin dan budaya sekolah.. saya menyerahkan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan PSV kepada Guru Besar dan guru pembimbing untuk disemak...... : ........ . saya bersama pasangan pasangan praktikum melapor diri kepada Encik Ishak Bin Mohd Khalid. sukatan pelajaran................ panduan guru dan rancangan semester....... Sarikei.. Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya.. Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .......

) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna........ Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif ................CONTOH JURNAL (Minggu kedua) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1.....) 4. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan..... Masalah / Peristiwa Hari ini (24 Jun 2006) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan....... : . Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya..... Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran............... khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu ......... Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu ............. 2...... Di samping itu..... Cadangan Tindakan Susulan a. : : : : 2/12 Minggu kedua 24 Jun 2006 Masalah pengurusan masa.. Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa..................... d................... : ............. Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincanan......... Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di sampingberbincang dengan rakan-rakan guru pelatih......................... Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada harihari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan ................ masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan............ 3......... saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan . terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat... Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ............... : ....... saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan.) b.................. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan....... : .. Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ................ .) c....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful