FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL

FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ Minggu Pertama di SK ____________________

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-____ _______ ____ hingga ____ (Rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1. Fokus kepada 1 atau 2 perkara sahaja)

1. Masalah / Peristiwa 2. Analisis 3. Cadangan Tindakan Susulan 4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

CONTOH JURNAL (Minggu pertama sahaja)

sejarah......pengelolaan aktiviti kokurikulum dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. guru Pendidikan Seni Visual.. peraturan.... guru panitia... Encik Ghafur Mohammad memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami tentang jadual waktu... : . disiplin dan budaya sekolah. Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana melalui kesempatan tersebut saya telah memperolehi banyak pengalaman terutamanya tentang cara pengurusan kelas.......... Guru Besar memberi taklimat kepada kami tentang pelbagai perkara berkaitan dengan sekolah.......... ................ Cikgu Ghafur Mohammad memanglah seorang guru yang berkeyakinan tinggi dan berjaya menarik minat murid-muridnya................ saya bersama pasangan pasangan praktikum melapor diri kepada Encik Ishak Bin Mohd Khalid. Dengan cara penyampaian yang menarik dan bakatnya yang amat tinggi dalam seni visual tak hairanlah mengapa beliau selalu dijemput untuk menjadi fasilitator kursus PSV di peringkat Bahagian Sarikei...... guru ko-kurikulum. rancangan pengajaran harian dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam minggu kedua Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ..... mingguan dan rancangan pengajaran harian.. huraian sukatan pelajaran. Selepas itu membuat rancangan mingguan.... Selepas kami dibawa oleh Guru Penolong Kanan berjalan di sekeliling kawasan sekolah kamipun berjumpa dengan Encik Ghafur Mohammad............... penggunaan ICT dan pengurusan aktiviti kumpulan..... Saya tidak menghadapi banyak masalah dalam penyediaan kedua-dua rancangan semester tersebut kerana telah menghadiri bengkel penulisan rancangan pengajaran ketikan di institut.. Selepas itu saya masuk ke dalam Kelas 5A bersama Cikgu Abdul Latif....latar belakang murid dan masyarakat setempat...... Catatan yang saya buat semasa sesi pemerhatian amatlah berguna sebagai rujukan saya. Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .......... Guru Besar.... guru penolong kanan......... guru darjah......... Pada hari keempat...... Saya amat kagum dengan kebolehan beliau dalam menyampaikan pelajarannya....... Tambahan pula.... guru disiplin................struktur organisasi... kami dibekalkan oleh pensyarah mata pelajaran dengan format dan contoh rancangan semester... Sarikei.. : .. Pada hari pertama....... Pada hari ketiga saya diberi peluang oleh guru pembimbing membuat pemerhatian pengajarannya....... SK Taman Repok. termasuklah : ... ..... saya menyerahkan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan PSV kepada Guru Besar dan guru pembimbing untuk disemak.. Pada hari kelima............ : .. ....tugas dan tanggungjawab murid di sekolah...... peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah. guru mata pelajaran dan tugas staf sokongan. sukatan pelajaran.. Selepas waktu rehat kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan.. Sarikei.......... panduan guru dan rancangan semester.. 6 waktu Tahun 5B dan 2 waktu Pendidikan Seni Visual Tahun 5A...Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 1/12 Pertama 17 hingga 21 Jun 2006 Minggu Pertama Di SK Taman Repok..... Saya diagihkan 4 waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 4A.... Pada hari kedua saya menyediakan Rancangan Semester Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual........... . guru pembimbing praktikum kami.. Kami memperkenalkan diri dan menyerahkan Surat Pengenalan Diri kepada beliau.............. ............. : .....

Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincanan....... Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif .. Di samping itu........) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna......... saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan.... .. Masalah / Peristiwa Hari ini (24 Jun 2006) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat sebagaimana yang telah dirancangkan. Cadangan Tindakan Susulan a.... 2........... : .............. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di sampingberbincang dengan rakan-rakan guru pelatih............................ Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu ... : .... masalah masa ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan.... Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya..) b............ d........ Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : ... Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak cukup masa... Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada harihari yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan ......... Sekiranya perbincangan menyentuh topik yang sama..CONTOH JURNAL (Minggu kedua) Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1................... Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan Nama Tarikh : .......... khususnya objektif yang akhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu ................... terdapat beberapa orang pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat............ saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja untuk dibentangkan ....................... Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran... : ..) 4........................ : ............... Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya telah melebihi masa yang ditetapkan........ : : : : 2/12 Minggu kedua 24 Jun 2006 Masalah pengurusan masa............. 3..) c. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan........

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.