P. 1
Assingments Pembinaan Negara Bangsa Malaysia Siap

Assingments Pembinaan Negara Bangsa Malaysia Siap

|Views: 230|Likes:
Published by kamal

More info:

Published by: kamal on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033

H/P

NO MATRIK : 661222-04-5457

Soalan A Bagaimanakah pernyataan tersebut membolehkan guru memainkan peranan di sekolah bagi mencapai hasrat pembinaan negara bangsa seperti diwar-warkan oleh Timbalan Perdana Menteri. Pengenalan. Menurut Kamus Dewan, negara bangsa merupakan negara berdaulat yang didiami oleh satu bangsa. Dalam konteks di Malaysia, negara bangsa dapat difahami sebuah negara yang mempunyai kedaulatan, bangsa, budaya dan integriti masyarakat yang tinggi dalam sesebuah komuniti negara tersebut. Pembinaan negara bangsa amat penting bagi sebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. “...membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.” (Tun Dr. Mahathir Mohamad - Melangkah Ke Hadapan, 1991) Pendidikan, menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd, bermaksud sesuatu proses belajar dan juga mengajar. Pendidikan di Malaysia bukan sahaja bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk mewujudkan sebuah negara bangsa. Sistem pendidikan di negara ini, terutamanya selepas merdeka telah dirangka bagi pembinaan negara bangsa yang mempunyai wawasan hidup bersama berprinsipkan kepada keadilan sosial. Penekanan kepada konsep ‘Malayanization’ melalui pendidikan untuk membina satu bangsa Malaysia yang mempunyai dan taat setia dan cintakan negara serta dapat menyumbang ke arah masa depan pembangunan bangsa. Pendidikan menjadikan medium utama sebagai alat perpaduan kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 dan

1

Kementerian akan terus menyokong pembinaan negara bangsa bagi memperkukuh perpaduan. Profesion Keguruan Dalam Pembinaan Negara Bangsa Dalam menempuh cabaran zaman. masyarakat dan negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin selain bertanggungjawab mengajar dan mendidik. Menurut Kamus Dewan. guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih baik dan lebih tinggi supaya terus dihormati dan seterusnya dapat merealisasikan Misi Nasional seperti yang digariskan oleh Perdana Menteri Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9. guru adalah antara pekerjaan yang penting dalam proses pembentukan dan pembangunan nilai manusia. ‘profesion’ adalah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas. Matlamat kerajaan untuk membina sebuah Negara Bangsa adalah selaras dengan gagasan ‘1 2 . ia memberi makna bahawa profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah. Profesion ini bertindak sebagai agen perubahan tingkah laku manusia melalui penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. masyarakat guru juga menggalas amanah yang berat kerana mereka turut berperanan membentuk akhlak serta jati diri murid. berjaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi seseorang guru dalam membentuk dan membangunkan muridnya dalam merealisasikan pembinaan negara bangsa itu sendiri. Dalam era globalisasi sekarang. Manakala ‘keguruan’ membawa maksud tugas dan tanggungjawab ( kerjaya ) sebagai guru. Sejajar itu.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 merupakan cabaran paling penting untuk menjayakan matlamatnya dalam pembentukan Negara Bangsa. membina identiti nasional dan semangat kebangsaan serta membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan menghadapi globalisasi. Menurut Timbalan Perdana Menteri. peranan guru semakin mencabar dan kompleks. Dari kedua-kedua pengertian tersebut.

Matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dalam membina negara bangsa ialah melahirkan pelajar yang memiliki jati diri. (ii) Memperkasa Bahasa Kebangsaan. jati diri kukuh. rohani. Cabaran para guru sekarang amat besar iaitu untuk melahirkan bangsa Malaysia yang mempunyai keyakinan tinggi. Peranan pendidikan penting untuk melahirkan semangat cintakan negara. Pencapaian Diutamakan’ yang dihasratkan Perdana Menteri. liberal. (iii) Memupuk kefahaman jelas tentang pendekatan Islam Hadhari. Malah Falsafah Pendidikan Negara secara jelas menggariskan matlamat untuk membentuk insan yang seimbang dan harmonis dari aspek intelek. berbudaya saintifik dan hidup bersatu padu. Kewujudan Negara Bangsa sebenarnya tidak dapat dipenuhi tanpa pendidikan. Rakyat Didahulukan. Kita perlu bersikap adil dengan tidak menafikan bahawa agenda ini telahpun terkandung dalam sistem pendidikan kebangsaan. 3 . Datuk Seri Najib Razak. berpegang teguh kepada ajaran agama. Oleh itu. emosi dam jasmani. warisan dan budaya bangsa. penyayang. serta berfikiran dan berbudaya saintifik. demokratik. Terdapat empat strategi perlaksanaannya iaitu: (i) Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional. bermoral dan beretika. demokratik. Falsafah ini kemudiannya diterjemahkan dalam sistem pendidikan negara dengan pelbagai strategi dan pendekatan.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 Malaysia. patriotik. (iv) Memupuk kecintaan terhadap seni. bermoral. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menghadapi cabaran besar melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat Bangsa Malaysia. berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral dapat hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang. Pendidikan merupakan salah satu komponen atau asas penting yang boleh menjadi wahana kepada pencapaian matlamat membina masyarakat Malaysia yang berintegriti. liberal dan bertolak ansur.

Justeru. liberal. Matlamat negara untuk membina negara bangsa melalui pendidikan adalah untuk melahirkan pelajar yang memiliki jati diri yang kukuh. lambang. Melalui dasar ini kita sebagai pendidik perlu komited menyokong hasrat negara untuk membina Negara Bangsa Malaysia bagi memperkukuh perpaduan. Sistem pendidikan perlu melahirkan warganegara glokal yang mampu bertindak dengan bijak untuk menghadapi cabaran dan ancaman globalisasi dan liberalisasi. program kokurikulum dan sukan. Harapan KPM untuk memupuk pembinaan jati diri melalui kurikulum. bertolak ansur. jati diri yang terhasil daripada sistem pendidikan negara akan menghasilkan Negara Bangsa yang kukuh dan maju. kebudayaan. Dalam sebuah Negara Bangsa. rakyatnya berkongsi identiti. demokratik. Cabaran globalisasi dan liberalisasi menuntut perubahan yang dinamik dalam sistem pendidikan. Antaranya melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan satu kurikulum 4 . berfikiran dan berbudaya saintifik serta hidup bersatu padu. Peranan guru-guru amat penting untuk memastikan sumber manusia yang dihasilkan mampu berfikir secara global dan bertindak secara local untuk kepentingan negara dan bangsa. KPM telah melaksanakan pelbagai usaha bagi memastikan matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional terus dipelihara dan diperkukuhkan. Hal ini disebabkan. membina identiti nasional dan semangat kebangsaan serta membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan negara.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 Pendidikan di negara kita sebenarnya mewujudkan jati diri yang tinggi dalam kalangan pelajar. berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral. nilai dan semangat yang menjadi ciri dan hasrat Negara Bangsa tersebut. nilai budaya Malaysia harus menjadi asas kepada kemajuan negara dan bangsa. patriotik. Maka guru-guru bertanggungjawab untuk menyemai nilai-nilai ini sejak pelajar di bangku sekolah lagi. hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang.

Matematik dan Sains akan diperkenalkan dalam 90 sekolah rendah dan menengah yang telah dikenal pasti sebagai sekolah bestari. iaitu Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang menjadi nadi penghubung interaksi sosial antara kaum di negara ini. 5 . sebanyak empat mata pelajaran. Sememangnya KBSR dan KBSM dirancang untuk mencerminkan keinginan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang sempurna dan mempunyai keperibadian yang tinggi seperti percaya kepada Tuhan. memberi sumbangan kepada kemajuan negara serta mempunyai semangat perpaduan dan integrasi nasional yang tinggi antara kaum. Bahasa Melayu adalah lambang kepada pengenalan identiti bangsa Malaysia yang dikongsi bersama sejak sekian lama dan merupakan aspek utama yang menyumbang ke arah pembentukan integrasi nasional di negara ini. Pemangkin dalam pembentukkan Negara Bangsa ialah Bahasa Melayu atau lingua franca yang menjadi ‘penghubung utama’ dalam masyarakat Malaysia. Melalui dasar PIPP untuk melahirkan modal insan yang berilmu dan berpengetahuan pelaksanaan konsep Sekolah Bestari telah membawa reformasi kurikulum pendidikan dalam KBSR dan KBSM. setia kepada negara. berakhlak mulia. dengan menggunakan teknologi terkini sebagai kaedah dan teknik pengajaran-pembelajaran. bertanggungjawab.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 kebangsaan untuk semua jenis sekolah dan satu sistem penilaian dan peperiksaan yang seragam. Pembinaan negara bangsa ini perlu dimulakan sekarang kerana keadaan kita yang mendepani cabaran globalisasi yang memerlukan murid-murid yang dihasilkan adalah mereka yang menguasai ilmu dan kemahiran yang tinggi bagi menjamin pembangunan negara yang berkualiti pada masa depan. Mengikut rancangan Sekolah Bestari di peringkat peringkat permulaan.

Kecemerlangan akedemik belum bermakna kecemerlangan Semata-mata berpaksikan kecerdasan otak. Guru perlu memberikan penerangan yang tepat dan jitu mengenai pentingnya semangat hidup bersama ini. kesejahteraan dan keharmonian antara kaum juga usaha kerajaan bagi memastikan matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional terus dipelihara dan diperkukuhkan. syarahan dan pidato serta pertandingan menulis cerpen.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 Selaras dengan tujuan kerajaan memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan antara kaum. berbalas pantun. Secara tidak langsung dapat mengukuhkan semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan kanak-kanak. Maka melalui pendekatan ini guru-guru di sekolah boleh menerapkan semangat perpaduan dan kebertanggungjawaban kepada murid berbilang kaum. pelajar dapat berinteraksi sesama mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.intelek yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis. kedudukan Bahasa Melayu adalah sangat tinggi nilainya dalam sistem pendidikan di negara ini agar setiap kaum memperoleh pengetahuan. Oleh yang demikian. Melalui penekanan pelajaran agama Islam guru boleh membina kekuatan dalaman iaitu kerohanian melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. kemahiran EQ. emosi yang stabil dan jasmani yang sejahtera. Contohnya guru menganjurkan Minggu Bahasa. Pembentukan semangat kenegaraan ini adalah sangat 6 . kehidupan. kemahiran teknologi yang canggih belum dapat melindungi manusia daripada sifat-sifat buruk yang boleh meruntuhkan sesuatu negara. Melalui aktiviti ini. dalam kurikulum KBSR dan KBSM.mantap dan suci akan membina minda. nilai dan kefahaman yang saksama dan adil. Kerohanian yang sihat. pelbagai program Kebahasaan dan Kesusasteraan boleh dilaksanakan di sekolah. Memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003 di sekolah bertujuan memberi kesedaran kepada para pelajar tentang hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat pelbagai kaum serta pentingnya semangat patriotisme. pelajar digalakkan menyertai pertandingan deklamasi sajak.

Masyarakat Malaysia sentiasa menjadi bersatu padu dalam mempertahankan negara daripada serangan secara nyata dan maya daripada pihak asing. Melalui aktiviti–aktiviti yang dijalankan ini. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan–rakan yang lain. memahami budaya kaum lain. hormat menghormati dan juga bertanggungjawab. Semangat untuk memelihara kemerdekaan ditanam dalam diri setelah perit jerih mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah dihayati. bertoleransi. Pendemokrasian dalam sistem pendidikan di sekolah telah memberi peluang kepada pelajar berbagai kaum berinteraksi dan memberi pandangan serta persoalan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. pelajar mendapat peluang berinteraksi dengan pelbagai kaum. memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap negara. Pelajar dapat menyuarakan 7 . serta menyedari tentang kepentingan bersikap toleransi sebagai asas kehidupan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Sikap ingin mempertahankan dan mencintai negara sendiri ini penting untuk melindungi negara tanpa rasa takut dan taat setia yang tiada berbelahbahagi dalam mempertahankan keselamatan serta kedaulatan negara tanpa mengharapkan bantuan orang lain. ianya meliputi aktiviti kelab. mendisiplinkan diri. Sistem pendidikan sekarang telah meletakkan demokrasi secara terpimpin melalui pengajaran dan pembelajaran. persatuan. Penerapan nilai–nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional dan seterusnya telah mewujud negara Malaysia yang bersatu-padu.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 penting untuk pembangunan negara di mana para pelajar dapat menyedari pentingnya sikap kenegaraan dalam diri untuk memajukan negara. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR dan KBSM. permainan serta unit beruniform. Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan di bawah rancangan KBSR dan KBSM ini boleh dilaksankan secara tidak langsung melalui aktiviti berkumpulan di mana murid–murid telah dilatih mengamalkan sikap seperti kerjasama.

penglibatan para pelajar dalam kegiatan berpersatuan. latihan kecemasan dan banyak perkara lagi. Guru juga tidak pilih kasih semasa proses pemilihan dengan memberikan perhatian yang sama rata pada pelajar yang berbilang kaum. Hal ini dapat dilihat melalui pemilihan ketua kelas. Aktiviti ini sebenarnya telah membentuk sikap kenegaraan melalui aktiviti kawat. jawatankuasa kelab dan pemilihan ketua pelajar. bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Badawi merupakan pemimpin pelajar semasa zaman persekolahannya. Kegiatan-kegiatan ini akan menggalakkan mereka bergaul mesra dan tahu menghargai 8 . melalui pendemokrasian dalam sistem pendidikan ini juga telah melahirkan pemimpin-pemimpin pelajar di peringkat sekolah dan universiti. kelab dan pasukan beruniform akan mengajar mereka berbincang dan bertukar-tukar fikiran. memupuk nilai murni dan semangat kemasyarakatan serta mengajar mereka berbincang dan bertukar-tukar pendapat dalam sebuah pasukan. Guru mesti menyemai sikap kerjasama. Perkara-perkara ini sebenarnya melatih masyarakat Malaysia yang mengamalkan demokrasi dalam pembentukan Negara Bangsa yang unggul. Pendidikan menjadikan mereka insan yang berketerampilan. Penglibatan dalam bidang kokurikulum ini dapat mengembangkan potensi pelajar itu dalam sukan dan juga kepimpinan. Pemilihan pemimpin pelajar di peringkat sekolah juga menekankan proses demokrasi iaitu menekankan kebolehan dan kelayakan pelajar itu untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh yang demikian. Pemimpinpemimpin negara pada masa sekarang juga kebanyakannya pernah menjadi pemimpin pelajar pada masa dahulu. gotong-royong. kental dan sebagainya untuk bekerja dan memimpin serta bertoleransi. berkhemah. jawatankuasa persatuan. Contohnya. Selain itu.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 pandangan yang melibatkan pengajaran di dalam bilik darjah dan masalah pembelajaran mereka. wibawa. Kegiatan kokurikulum yang diwajibkan ke atas setiap pelajar juga dapat membina disiplin dalam membina jati diri pelajar tersebut.

Subjek-subjek yang diajar oleh guru juga perlu diterap elemen nilai. Beliau ialah orang Asia pertama memenangi gelaran itu. Jegathesan merupakan ahli sukan pertama negara ini dianugerahkan Olahragawan Kebangsaan pada tahun 1966. dan juara (mulai 2005) "Terbuka British" dan "Kejohanan Dunia". Beliau juga merupakan atlet Malaysia pertama yang memenangi pingat dalam sukan antarabangsa ketika itu. Melalui kegiatan kokurikulum guru hendaklah dapat menghapuskan benteng yang memisahkan pelajar-pelajar antara kaum. Sekolah Sukan Bandar Penawar dan lain-lain lagi. Lantaran itu sebagai seorang guru perlu mengenalpasti kebolehan murid untuk memastikan mereka tidak tercicir dan memberikan masa depan yang cemerlang kepada mereka. Pada diri guru harus ada sifat muallim. Datuk M.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 pendapat atau pandangan rakan. Datuk Nicol Ann David ialah seorang pemain skuasy Malaysia yang pernah menjadi pemain skuasy wanita Nombor 1 di dunia. Anugerah ini merupakan pengiktirafan Majlis Sukan Negara kepada pencapaian cemerlang beliau pada tahun tersebut. Sebagai contoh. Jaguh-jaguh sukan negara yang dapat dilahirkan dari sekolah-sekolah sukan seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil. Pada diri pendidik ada contoh yang fitrah sifatnya dan seperti ibu bapa juga. murabbi dan pelbagai sifatsifat pendidik yang tinggi lain agar proses pendidikan ini dapat dilihat sebagi proses bina insan. Matlamat akhir pendidikan ialah berlakunya transformasi diri dan penitipan adab kepada diri pelajar. guru berada di peringkat kedua menjadikan dirinya teladan dan sumber ikutan para pelajar. seni dan potensi lain ini dapat dicungkil. Selain itu. Sifat-sifat ini hendaklah terlihat dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan ianya boleh menyebabkan berlakunya transformasi diri. Kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh atlet negara sehingga kini membolehkan negara Malaysia dikenali serata dunia. Tugas guru mencari bakat-bakat yang terpendam dalam sukan. Pengajaran tidak hanya bermaksud menjadikan pelajar tahu tentang sesuatu atau memiliki 9 .

Konsep ini merujuk kepada kepelbagaian etnik yang hidup di negara ini saling berkongsi satu wawasan. kepelbagaian budaya dan sebagainya dalam mewujudkan keharmonian negara secara berterusan. 10 .KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 ketrampilan yang tertentu tetapi bagaimana pengetahuan menjadikannya bijaksana. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan keadilan . perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. Datuk Seri Mohd najib Tun Razak melaungkan konsep “Satu Malaysia”. matlamat. impian tanpa mengira fahaman agama. maju. selamat dan makmur. Soalan B Bagaimanakah pembinaan Negara bangsa dapat diselarikan dengan konsep 1 Malaysia seperti yang di war-warkan oleh Perdana Menteri? Pembinaan Satu Malaysia Tepat pada masanya. ilmu yang diajar oleh guru harus dikaitkan dengan pembentukan watak agar ianya relevan dengan kepentingan hidup pelajar. taraf kedudukan. ideologi politik. Sejajar dengan ini. Hasrat 1Malaysia ialah membina sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama . Oleh itu. Tidak ada sesiapapun akan terpinggir untuk merebut peluang yang disediakan untuk menyerlahkan segala keupayaan dan potensi masing-masing. Perdana Menteri Malaysia.

Rakyat negara ini tidak seharusnya leka dan berasa selesa dengan situasi yang masih stabil. menjiwai maksud tersirat lirik lagu Negaraku serta menghormati jalur Gemilang bagi mengembalikan jati diri dan rasa cinta akan negara. Cina (25 peratus). di Sabah dan Sarawak. Negara memerlukan rakyat yang berdedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh iltizam.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 Kesungguhan dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab menjadi asas atau senjata paling ampuh dalam mencapai sesuatu kejayaan. India (10 peratus) dan lain-lain (5 peratus). Mesej “Satu Malaysia” perlu dihayati oleh rakyat Malaysia serta memahami maksud yang tersurat dan tersirat di sebaliknya. kenapa? Jawapannya. Sarawak dan Sabah adalah contoh satu Malaysia. 11 . Golongan muda perlu kembali menghayati lima prinsip Rukun Negara. Persoalannya. sejak mereka menyertai Malaysia. Malaysia juga memerlukan pemimpin yang mesra rakyat dan sanggup berkorban masa.. tenaga dan kewangan serta mengetepikan kepentingan peribadi demi negara Malaysia. Pemimpin yang bekerja dengan penuh dedikasi dan hati yang ikhlas akan mendapat sokongan dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. azam dan tekad demi kepentingan dan kemajuan negara. Seperti yang pernah dikatakan oleh Perdana Menteri. Penyatuan etnik yang kini tergugat akibat kerakusan segelintir pihak yang mabuk kuasa untuk kepentingan diri sendiri mencemar persefahaman dan keamanan yang dipertahankan selama ini. Kelekaan menyebabkan penyesalan yang tidak berpenghujung apabila kita sudah terlambat untuk mempertahankan kedamaian dan keharmonian seperti yang berlaku di sesetengah negara. memahami Perlembagaan Persekutuan. konsep satu Malaysia telah terpakai sekian lama. Walaupun masing-masing mempunyai lebih daripada 30 etnik. tetapi semangat kesatuan mereka amat mantap berbanding Semenanjung yang hanya mempunyai tiga etnik iaitu Melayu (60 peratus). tetapi sukar untuk mencontohi Sabah dan Sarawak.

KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 Penggunaan satu bahasa. Oleh disebabkan itu. tidak hairan penduduk sabah dan Sarawak begitu fasih berbahasa Melayu. Bahasa telah menyatukan mereka. penerimaan. Bila pergi ke sana. kesetiaan. Komunikasi dalam Bahasa Melayu tanpa mengira kaum menunjukkan Bahasa Melayu adalah bahasa perpaduan. Justeru. dedikasi dan kesetiaan. 1Malaysia adalah pemangkin kepada pengwujudan negara bangsa yang dapat membina Malaysia sebagai negara yang mempunyai sikap kesamaan dan kekitaan di kalangan rakyat. Kesedaran terhadap betapa berharganya keamanan negara perlu ditanam dalam jiwa setiap rakyat Malaysia bak kata pepatah “Di mana bumi dipijak. pendidikan dan integiti. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti. 12 . iaitu budaya kecemerlangan. ketabahan. kita sebagai warga pendidik perlu membuat penilaian semula tentang peranan bahasa kebangsaan ini. Kejayaan yang terhasil daripada sistem pendidikan ini adalah Bahasa Melayu dijadikan bahasa ilmu dan perpaduan bagi semua kaum. rendah hati. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah membolehkan masyarakat Malaysia mempelajari Bahasa Melayu dan memahami dalam satu bahasa sebagai bahasa penghubung semua kaum. Ini adalah perkara yang perlu dicontohi oleh kita semula. Cina dan India perlu bagi melahirkan perasaan yang muhibah dan perpaduan yang kuat dan mantap. Rakyat Malaysia seharusnya berasa bangga dengan tanah air yang didiami ini. Keharmonian dan kedamaian yang dinikmati tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. disitu langit dijunjung”. kita sukar untuk membezakan mereka Iban. murut atau Kadazan kerana semua boleh berbahasa Melayu dengan baik. meritokrasi. Pengukuhan bahasa ini dalam kalangan semua kaum terutamanya Melayu. Pemimpin dan rakyat perlu memahami dan menghayati lapan nilai 1Malaysia. Dayak. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan begitu meluas. kebolehan. Golongan pendidik perlu memulakan usaha ini sedari mereka masih peringkat pra-sekolah lagi.

13 .emoe. Kamus Dewan Edisi Keempat.my/pipp/dll?prd=ie&pver=6&ar=IStart.com. Multimedis-ES Resources Sdn.scribd. 1997. Dewan Bahasa dan Pustaka.gov. Hajah Noresah bt Baharom. Dilayari pada 5 Julai 2009.utusan. Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. (et.my/mc/welcome?. Paimah Atoma. Kuala lumpur. http://www. Peperiksaaan Penilaian Tahap Kecekapan Skim Perkhidmatan Guru.rand=0cvtcb8n1ok23. Universiti Teknologi Malaysia. Kumpulan Budiman Sdn. Johor.online/rencana.). (2005). Bhd. 2007. http://www. Nota Ulangkaji dan Latihan Penilaian Tahap kecekapan.KAMAL BIN ABDUL SALAM 0134365033 H/P NO MATRIK : 661222-04-5457 Bibliografi Mok Soon Sang.al. Kuala lumpur.com. Mok Soon Sang. (et. Kewarganegaraan Malaysia. (2007).). Dilayari pada 19 Jun 2009. Bhd.al. http://www. Skudai. Dilayari pada 25 Jun 2009. Kuala lumpur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->