UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

KERTAS KERJA

KLINIK BOLA SEPAK 1 MALAYSIA
TEMPAT:

PADANG UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN

TARIKH :

12 NOVEMBER 2011
ANJURAN:
KELAB BOLA SEPAK PPG AMBILAN MAC 2011 SEKSYEN 4 & 5

1.0

TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan sumbangan kewangan daripada Pusat Kokurikulum dengan tujuan berikut: 1.1 Untuk mendapatkan kelulusan program termasuk bantuan kewangan dari Pengarah Pusat Kokurikulum

2.0

PENGENALAN

Kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kualiti pemain yang dilahirkan. Pemain yang berkualiti mempunyai kemahiran bolasepak yang tinggi yang lahir daripada latihan yang sistematik daripada jurulatih yang benar-benar berpengetahuan dan berpengalaman. Semoga apabila mereka meningkat dewasa, mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu bermain dengan baik. Namun, pemain mestilah mempunyai kualiti permainan yang tinggi untuk mencapai matlamat tersebut. Justeru itu, pihak kami melalui Kelab Bolasepak PPG amat bertuah dan berbesar hati dengan persetujuan jurulatih bertauliah untuk mengadakan Klinik Bolasepak di universiti ini. Melalui klinik ini diharapkan setiap peserta akan dapat menimba ilmu yang amat berguna daripada jurulatih. Pihak kami juga akan mendapat manfaat daripada pendedahan teknik latihan di dalam program ini. Semoga program ini menjadi satu usaha awal ke arah melahirkan pemain yang berkualiti terutamanya di daerah Batu Pahat dan dapat mewujudkan akademi bola sepak.

3.0

OBJEKTIF 3.1 Memberikan pendedahan kemahiran bolasepak secara sistematik dan betul kepada peserta.

3.2

Menanamkan minat terhadap bolasepak dikalangan peserta dan masyarakat .

3.3

Mendedahkan peserta tentang teknik latihan dan aspek pemakanan, disiplin dan persediaan mental seorang pemain bolasepak

3.4

Menjalin kerjasama antara pihak universiti dan masyarakat dalam membantu kecemerlangan sukan.

3.5

Menanamkan minat dan kecintaan masyarakat dan peminat terhadap pasukan bola sepak.

4.0

MATLAMAT

Matlamat program ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan kemahiran bola sepak dan mencungkil bakat di kalangan kanak – kanak . Program ini juga dijalankan seiring dengan seruan Menteri Pelajaran Malaysia “1 Murid 1 Sukan’ untuk meningkatkan potensi setiap murid dari awal bangku sekolah. Program ini juga akan menjadi landasan dalam pembentukan akademi bola sepak yang bakal diwujudkan terulung kali di sekolah di Malaysia.

5.0

BUTIRAN 5.1 5.2 5.3 5.4 Tempat : Padang Universiti Tun Hussien Onn Batu Pahat Tarikh : 12 November 2011

Tentatif : Rujuk Lampiran AJK : Rujuk Lampiran

6.0

KEWANGAN 6.1 Rujuk pada lampiran

7.0

SENARAI JURULATIH 7.1 En. A. Mustaffa Ab Rahim - Lesen kejurulatihan kelas B

8.0

KUMPULAN SASARAN 8.1 Program ini mensasarkan kumpulan kanak - kanak lelaki yang berumur 7 hingga 12 tahun

9.0

AKTIVITI PROGRAM 9.1 Aktiviti program ini akan merangkumi aspek: 9.1.1 Latihan asas fizikal/ kecergasan 9.1.2 Kemahiran asas bolasepak 9.1.3 Undang-undang bolasepak 9.1.4 Taktikal bolasepak

10.0

PENUTUP

Adalah menjadi harapan agar program ini akan menjadi perintis kepada pembentukan akademi bola sepak yang akan bertapak dibawah naungan Universiti Tun Hussien Onn. Seterusnya diharapkan ia akan membuka mata pihak tertentu dan pentingnya kemahiran dan ilmu bolasepak yang betul dan sistematik. Semoga ia menjadi satu persiapan yang jitu ke arah melahirkan pemain yang bermutu bermula dari peringkat kanak-kanak dan seterusnya menjadi pemain yang serba lengkap apabila dewasa. Disediakan oleh, Disahkan oleh,

…………………………………….

..................................................

ANGGARAN KOS PENGANJURAN KLINIK BOLA SEPAK 1 MALAYSIA
Tarikh Hari Tempat : 12 November 2011 : Sabtu : Universiti Tun Hussien Onn, Johor.

Bahagian A – Anggaran Kos Pendapatan Klinik Bola Sepak Bil. 1. Perkara Pungutan Bayaran Pendaftaran Anggaran Kos RM10.00 x 30 Orang (*) = RM300.00 RM500.00 RM800.00

2.

Pusat Kokurikulum UTHM

JUMLAH KESELURUHAN (*) – Tertakluk kepada perubahan.

BAHAGIAN B – Anggaran Kos Pembelanjaan Klinik Bola Sepak Bil. 1. 2. 3. 4. Jumlah Keseluruhan RM502.00 Sijil Bayaran Jurulatih Makanan Jurulatih & Peserta Perkara Anggaran Kos RM50.00 RM300.00 RM200.00

KLINIK BOLA SEPAK UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN
JAWATANKUASA TERTINGGI
PENAUNG Dr Mohd Arif bin Agam

PENGERUSI Khairul Azwan bin Senis

NAIB PENGERUSI Lee Tian Siong

SETIAUSAHA Zaimah bt Sundi

PENOLONG SETIAUSAHA Chin Lee Yen

BENDAHARI Letchumy Krishnan

JAWATANKUASA KECIL PENGELOLAAN KLINIK BOLA SEPAK PERALATAN : Hairul Faizal Abdul Kossim Abu Gunashilan A/L Krishnan Yoganandhan A/L Sukumaran Murugan Tay Khang Jhee Mohd Hazrol Asyraf Md Aris Mohd Ridzuan Abdullah Abdul Latif Ali Tong Chin Chiang Koh Tin Tin E Ching Fern Lim Lee Eng Khor Saw Ying Ho Mei Khei Chong Sia Jiuan Wong Jeen Ding Yew Chao Tee Lee Chwee Wei Hau Poh Chu Chiah Choi Fang

PERSIAPAN PADANG/TEMPAT : PERSIAPAN

DOKUMENTASI

:

MAKANAN & MINUMAN

:

SIJIL

:

:

PUBLISITI

:

Tuan Rozaimi bin Tuan Rani Zuri Azani bin Mat Yazid Azwan bin Kassim Ahmad Fitri bin Md Lasim Jumali Jamion Mohd Khair Saadun Hasbullah Awang Mohd Mubin Yazzer Teo Hwee Phei Koh Sook Fun Lee Inn Shze Ho Yun Mee Teo Huey Meng

PA SISTEM

:

KAWALAN & KESELAMATAN

:

PENAJAAN

:

Gan Pet Yen Kee Sek Khai Chen Ka yun Teh Siew Fong