Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Ong Kong Swee Jabatan PJK PENDAHULUAN Pengukuran merupakan salah satu bidang yang penting dalam

Pendidikan Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani. Pengukuran dapat membantu seorang pendidik untuk menilai kebolehan pelajar dan merancang program yang sesuai mengikut tahap kebolehan pelajar. Salah satu bidang pengukuran yang dapat membantu seseorang pendidik dalam mengukur tahap kebolehan pelajar ialah antropometri. Antopometri merupakan satu bidang pengukuran struktur tubuh badan yang paling awal dan merupakan pengukuran yang paling awal digunakan dalam Pendidikan Jasmani. Menurut Miller, DK dan Harison (1984), dari segi teori, latihan akan meningkatkan saiz otot. Pada tahun 1861, Hitchcock dan Sargent telah membuat carta profil untuk melihat perbandingan peningkatan individu sebelum dan selepas latihan. Menurut Mathews (1978), saiz tubuh badan memainkan peranan penting dalam peningkatan prestasi sukan. Keupayaan fizikal serta pengkelasan tubuh badan begitu penting kepada para pendidik Pendidikan Sains Sukan atau Pendidikan Jasmani untuk melakukan analisis dan merangka program yang sesuai untuk meningkatkan prestasi individu dalam bidang sukan. Antropometri berasal daripada dua perkataan Yunani Tua iaitu Antro bermaksud manusia manakala metri bermaksud pengukuran. Mathews (1978), mendefinisikan antropometri sebagai maklumat yang diperolehi melalui

pengukuran pengukuran tubuh badan ini untuk mengumpul maklumat tentang evolusi dan variasi manusia.

1

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Barrow dan McGee (1979) pula mendefinisikan antropometri sebagai suatu bentuk pengukuran yang dilakukan terhadap tubuh badan manusia untuk menilai tahap kecergasan fizikal berdasarkan teori yang memfokuskan tentang semetri tubuh badan. Menurut Clarke (1976) menyatakan bahawa, setiap individu mempunyai ciri-ciri fizikal yang berbeza antara satu sama lain. Perbezaan ciri fizikal ini wujud kerana dipengaruhi oleh oleh faktor baka dan persekitaran. Menurut Mathews (1978), pendidik Pendidikan Jasmani perlu mempunyai pengetahuan dan pemahaman berkaitan keupayaan fizikal serta jenis somatotaip yang tertentu. Pengetahuan dan pemahaman ini berguna untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh para pelajar dan atlit bagi memudahkan seseorang pendidik merancang dan melaksanakan program latihan yang spesifik bagi memenuhi keperluan fizikal seseorang pelajar dan atlit. Somatotaip merupakan pengkelasan bentuk tubuh manusia. Klasifikasi bentuk tubuh badan manusia ini amat penting dalam memahami individu daripada aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Bentuk tubuh badan memainkan peranan dalam Pendidikan Jasmani. Tegasnya pengkelasan antropometri dan somatotaip sangat penting bagi pelatih atau pelajar dalam menentukan pencapaian prestasi sesuatu sukan yang diceburi. Jurulatih atau guru yang terlibat dalam pengujian ini pula akan dapat menilai data-data yang terkumpul untuk memilih atau melatih para pelatih secara spesifik.

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Pengetahuan dalam pengukuran antropometri boleh diaplikasi dalam pelbagai bidang kajian dan penyelidikan di antaranya ialah : 1. Identifikasi ras atau bangsa dalam bidang antropologi. 2. Pengkelasan tubuh manusia yang dikenali sebagai somatotaip. 3. Penentuan komposisi tubuh. 4. Pengkelasan kumpulan mengikut indeks bagi menentukan taraf

pemakanan dan kesihatan, pertumbuhan dan perkembangan fizikal manusia serta indeks tahap kematangan. 5. Penentuan kesesuaian fungsional rekabentuk, mobiliti, keselesaan serta keselamatan manusia oleh arkitek, jurutera dan rekabentuk industri pembangunan.

3

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN Antropometri merupakan satu bidang pengukuran struktur tubuh badan yang paling awal dan tertua. Ianya juga merupakan pengukuran yang paling awal digunakan dalam Pendidikan Jasmani. Pada mulanya bidang pengukuran antropometri ini, digunakan oleh ahli antropologis untuk mengukur bahagianbahagian tubuh badan manusia. Data yang diperolehi dalam pengukuran yang dilakukan adalah untuk meninjau perkaitan antara fizikal manusia dengan tahap kesihatan. Mathews (1978), menyatakan bahawa kajian biometri telah bermula sejak 400 s.m. di Greek. Hippocrates adalah orang yang pertama mengkaji bidang biometri. Beliau telah mengklasifikasikan bentuk tubuh badan manusia kepada dua komponen iaitu : 1. Phthisic Habitus Keadaan fizikal yang tinggi lampai dan kurus dengan tumpuan pengukuran terhadap

dimensi vertical. 2. Apoplectic Habitus Keadaan di mana manusia yang mempunyai fizikal yang gempal dan pendek iaitu tertumpu kepada dimensi horizontal. Menurut Mathews (1978), menyatakan bahawa pada tahun 1797, Helle telah mengklasifikasikan bentuk tubuh badan manusia kepada empat jenis berdasarkan ciri-ciri anatomi manusia. Klasifikasi yang dibuat oleh Helle adalah seperti berikut :

4

pada tahun 1828 Rostam telah mengklasifikasikan bentuk tubuh badan manusia kepada empat kategori iaitu: 1. Abdominal 2. Penghadaman 2. 5 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Serebral Pada tahun 1860. Cromwell telah menjalankan kajian terhadap kanakkanak sekolah yang berumur di antara 8 hingga 18 tahun. Otot 3. Kajian ini juga menunjukkan bahawa perbezaan dapatan pabila kanak-kanak yang berumur lebih 14 tahun dikaji. Otot 3. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ketinggian dan berat badan kanak-kanak lelaki melebihi ketinggian dan berat badan kanakkanak perempuan dalam lingkungan umur yang sama. Dapatan kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa kanak-kanak perempuan dalam lingkungan umur 11 hingga 14 tahun mempunyai ketinggian dan berat badan yang lebih berbanding kanak-kanak lelaki dalam lingkungan umur yang sama.Ong Kong Swee Jabatan PJK 1. Saraf Menurut Clarke (1976). Respiratori 4. Tubing Toraks 4.

Walaupun subjek tersebut sebaya. 2.L. Begitu juga individu yang sama berat mempunyai proposi berbeza pada otot. Beliau telah mengklasifikasikan tubuh badan manusia kepada: 1. berat dan somatotaip. Penggunaan nomogram ini lebih mudah kerana tidak melibatkan pengiraan yang rumit. Kaedah ini melibatkan pengukuran dari aspek umur. Klasifikasi Indeks Antropometris telah menyedari bahawa prestasi kanak-kanak bergantung kepada faktor umur. 3. M.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Asthelic – tubuh badan kurus Athletic – tubuh badan yang berotot Pyknic – tubuh badan yang gemuk Menurut buku yang ditulis oleh Johnson dan Nelson (1986) telah mengemukakan kaedah yang lebih tepat dalam pengukuran tubuh badan manusia berdasarkan kaedah timbangan di dalam air. analisis radiograf. pendekatan biokimia dan ‘Ultra-sound’ bagi menentukan ketumputan badan. Dalam buku Johnson dan Nelson (1986) juga menyatakan pada tahun 1980. Jackson dan Pollock. nilai dan jumlah tiga lipatan kulit untuk lelaki dan wanita. Individu yang sama tinggi mungkin berbeza dari segi berat badan. tidak semestinya sama dari segi bentuk dan saiz tubuh. lemak dan pertumbuhan tulang. 6 . [1978] telah menghasilkan kaedah nomogram dalam mengukur tubuh badan manusia.Ong Kong Swee Jabatan PJK Pada tahun 1935. Kreschmer telah mengkaji tentang jenis bentuk tubuh badan manusia.

Contoh-contoh indeks klasifikasi yang telah digunakan adalah seperti berikut: McCloy dan Nelson-Cozens Classification Indexes i) ii) iii) Ponderal Index (PI) Body Mass Index (BMI) Surface Area / Weight Ratio (Nisbah Luas Permukaan / Berat) Dipetik dari Johnson and Nelson. .177) i) McCloy dan Nelson-Cozens Classification Indexes Menurut C. Oleh itu pakar pengukuran di sana telah menggunakan kaedah lain untuk mengklasifikasikan pelajar di dalam kumpulan homogenius. high school dan kolej Indeks gred elementary (CI) 7 . ketinggian dan berat tubuh.boleh dibuat dalam 3 indeks iaitu untuk elementary. pengukuran . Practical measurements for Evaluation in Physical Education (Page 176 .H McCloy. Sistem persekolahan di Amerika telah menggunakan satu pengukuran berdasarkan satu klasifikasi iaitu umur.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Pelajar di sana memulakan persekolahan pada satu umur tertentu dan jika mereka mendapat kemajuan yang meyakinkan.adalah berdasarkan kombinasi umur. tidak ada satu pun bentuk pengukuran yang benar-benar dapat memenuhi tujuan pengukuran untuk mengklasifikasikan pelajar di dalam kumpulan homogenius. akan dinaikkan satu gred setiap tahun.Ong Kong Swee Jabatan PJK Justeru.

pengkelasan dalam bentuk A. semakin kurus (ektomorf) seseorang itu. Manakala untuk high school pula terdapat 3 kelas (A. Setelah dijumlah ketiga-tiga eksponen ini. Guru cuma perlu mendapat nilai eksponen untuk pembolehubah tinggi. ii) Ponderal Index (PI) PI ialah ketinggian dibahagikan dengan punca kuasa tiga berat : PI = 3 Ketinggian berat Nomogram digunakan untuk mengira PI.55 (ketinggian dlm inci) + berat (lb) Klasifikasi Indeks Neilson-Cozens dapat ditentukan dengan cepat dengan merujuk kepada satu jadual.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. B. Semakin tinggi PI.Ong Kong Swee Jabatan PJK CI = 10 (umur dalam tahun) + berat (lb) Menurut McCloy pada peringkat ini ketinggian subjek tidak dipentingkan. terdapat 8 kelas iaitu (A hingga H). PI digunakan dalam proses mengira somatotyping.B dan C). umur dan berat. Indeks klasifikasi Neilson-Cozens pula menyatakan CI = 20 (umur dlm tahun) + 5. Untuk elementary dan junior high school. AAHPERD Youth Fitness test Manual menggunakan norm berdasarkan NelsonCozens Clasification Indexes. 8 . C dan sebagainya diperolehi.

Orang kurus mempunyai nisbah SA / W yang lebih tinggi.).Boothby and J. Behnke and Katch 9 . iv) Surface Area / Weight Ratio (Nisbah Permukaan / Berat) SA / W selama ini telah digunakan dalam kajian untuk membandingkan subjeksubjek dari pelbagai ethnic/kebudayaan yang berlainan ke atas toleransi kepanasan dan juga kesejukan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Mayo Clinic. Berkson. Rochester. Ini disebabkan kepentingan permukaan dalam pertukaran haba.M. Persamaan yang digunakan adalah berikut: SA / W = permukaan (m2) X 100 ________ Berat (kg) Luas permukaan diperolehi dari carta Dubois Body Surface (W.Ong Kong Swee Jabatan PJK iii) Body Mass Index (BMI) Digunakan untuk mengkaji komposisi badan Indeks berat berkait dengan ketinggian BMI = Berat (kg) _____________ Tinggi 2 (meter) BMI ialah ukuran obesiti kerana ia berhubung rapat dengan lemak tubuh sabagai ukuran densiti badan. Luas permukaan boleh juga diperolehi dengan formula (Katch. Minn.

Kaedah ini boleh mengukur jumlah air. protein dan mineral yang terkandung di dalam tubuh subjek. terdapat pelbagai bentuk pengujian yang dijalankan bagi menentukan ketumpatan badan dan peratusan lemak. lemak.177) Salah satu masalah besar berkaitan dengan kaedah jadual tinggi/berat atau BMI ialah kita tidak mengetahui dengan tepatnya samada subjek itu terlebih berat adalah kerana terlebih otot (heavily muscled) atau terlebih lemak (overfat). Antaranya : i. ii. Isotop Dilution Photon Absorptiometry Potassium-40 10 . kaedah yang lebih saintifik yang melibatkan analisis kimia seluruh tubuh perlu dilakukan.Ong Kong Swee Jabatan PJK 1979): iaitu SA (m2) = berat (kg) _________ tinggi (cm) X 3 X tinggi (cm) X 0. Maka untuk mendapatkan jawapan bagi keadaan sebenar. Practical Measurements for Evaluation in Physical Education (Page 176 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.01762 Nisbah SA / W berkadar terus dengan ponderal Indeks (PI) dan berkadar songsang dengan BMI (Body Mass Index) ia Dipetik dari Johnson and Nelson. iii. Di dalam pengukuran badan manusia.

v. ix.Ong Kong Swee Jabatan PJK iv. x.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Menimbang Secara Hidrostatik (Hydrostatic Weighing) Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) Near Infrared Interactance (NIR) Radiography Ultrasound Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Total Body Electrical Conductivity (TOBEC) (Sumber: Scott. 11 . vii. Theory and Application to Fitness and Performance) Berikut adalah ringkasan teknik yang boleh memberi maklumat berkenaan dengan komposisi seluruh tubuh dan perkembangan serta perubahan tisu tertentu di dalam badan. Edward. viii. vi.

Selepas 3 hingga 4 jam. atau (deuterated water 2H20) atau 18O-labeled water (H218O).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Maka TBW boleh digunakan untuk menentu lemak tubuh badan. Seseorang yang mempunyai jumlah cecair badan yang tinggi mempunyai lebih tisu tanpa lemak (lean tissue) dan kurang tisu lemak.Ong Kong Swee Jabatan PJK Isotope Dilution Teknik yang digunakan untuk mengukur jumlah cecair badan (Total body water). Pancaran photons dari iodine-125 dipancarkan menembusi tulang dan transmisi photon melalui tulang dan tisu lembut diperolehi. 12 . Subjek akan diberi minum air isotope (tritated water – 3H20). Photon Absorptiometry Teknik ini digunakan untuk mencari kandungan mineral dan ketebalan (densiti) tulang. Isipadu (volume) jumlah cecair badan diperolehi dengan mengira berapa banyak air diperlukan untuk mencapai ketumpatan tersebut. contoh cecair dari tubuh subjek (air liur) akan diambil dan ketumpatan isotope itu akan dikenalpasti. Teknik ini digunakan berdasarkan hubungan yang ketara di antara penyerapan photons dengan ketebalan (densiti) tulang.

Berikut adalah persamaan untuk mengira densiti tubuh secara timbangan hidrostatik BD = Wt d (Wtd – Wtw) – (RV + 100ml) Dw 13 . Teknik ini merupakan teknik yang paling popular untuk mengukur densiti tubuh badan. Hydrostatic weighing Teknik ini adalah berdasarkan kepada prinsip Archimedes. Perbandingan asas dibuat di antara berat badan di luar air dengan di dalam air. (lean tissue). Dua subjek yang mempunyai berat tubuh yang sama tetapi mempunyai lemak tubuh yang berbeza akan memberi bacaan yang berbeza untuk timbangan secara hidrostatik. Potassium 40K boleh diukur dengan menggunakan pembilang “counter ” seluruh tubuh dan ia berkadar terus dengan mass tisu tanpa lemak.100gm/ml. dan lemak tubuh sebanyak 0.099gm/ml manakala tisu tanpa lemak adalah 1.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Potassium-40 Sel tubuh telah dikenalpasti mengandungi potassium bersama-sama dengan kewujudan isotop radioaktif potassium 40K. Tisu tanpa lemak akan tenggelam di dalam air manakala tisu lemak akan timbul kerana lebih ringan dari air. Ini disebabkan air mempunyai densiti sebanyak 1gm/ml.

Ong Kong Swee Jabatan PJK BD = densiti tubuh dalam g/cm3 Wtd = berat subjek di luar air dalam kg Wtw = berat subjek di dalam air dalam kg Dw = densiti air dalam g/cm3 pada suhu pengukuran RV = Risidual Volume dalam liter (isipadu udara yang tertinggal di dalam paruparu selepas penghembusan udara keluar yang maksimum) Untuk kebolehpercayaan dan kesahan . Alat fiber-optic diletakkan di atas bicep dan cahaya ultra dipancarkan melepasi lemak dan otot dan seterusnya dipantulkan balik oleh tulang ke alat fiber-optic itu. pengukuran diulang sebanyak 10 kali. tulang. pantulan serta “near infrared spectroscopy”. Near Infrared Interactance (NIR) Kaedah ini berdasarkan kepada penyerapan cahaya.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Ukuran akan diambil hasil dari proses pantulan ini. Teknologi ini kurang mendapat sambutan saintis dan pengusaha 14 . mineral serta lemak dengan ketepatan yang tinggi. Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) Sumber X-ray digunakan untuk menentukan keseluruhan tubuh satu anggaran tisu tanpa lemak . Perisian yang diperlukan dalam proses ini semakin terus diperbaiki dan DEXA semakin memainkan peranan yang penting dalam penganalisaan komposisi badan di masa hadapan.

Ultrasound Gelombang bunyi digunakan dan dipindahkan melalui tisu. 15 . Analisa komputer ke atas signal membekalkan gambaran yang jelas dan isipadu (volume) tisu tertentu boleh dikira. Teknik ini boleh digunakan untuk mengukur ketebalan otot. Pantulan (Echo) bunyi diterima dan dianalisa. Sifat resonance akan menentukan jenis-jenis tisu.Ong Kong Swee Jabatan PJK (manufacuturer) dan kajian terkini mendapati teknologi ini boleh di perkembangkan lagi. Radiography X-ray ke atas anggota badan membolehkan pengukuran saiz (widths) lemak. otot dan tulang.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Ukuran saiz lemak boleh digunakan untuk mengganggar jumlah lemak badan. Nuclei menyerap dan kemudianya melepaskan tenaga pada frekuensi tertentu yang juga dikenali sebagai resonance. dan Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Teknik ini menggunakan gelombang elektromagnet untuk dipindahkan melepasi tisu. Teknologi terkini membolehkan seluruh tubuh di ‘scan’ penetapan isipadu (volume) pelbagai organ tubuh di benarkan. Ia digunakan dengan meluas untuk mengesan pertumbuhan tisu.

Selain daripada itu konsep latihan akan mendatangkan persembahan yang lebih baik juga perlu diterapkan tetapi ia tidak akan membawa perubahan terhadap jenis tubuh badan. Subjek akan dibaringkan di dalam satu lingkaran selinder yang disalurkan dengan kuasa elektrik yang menghasilkan satu medan electromagnet.Ong Kong Swee Jabatan PJK Total Body Electrical Conductivity (TOBEC) TOBEC mengukur berdasarkan kepada tisu tanpa lemak dan air mengalirkan eletrik lebih baik dari lemak. 16 . Individu perlu diberi panduan tentang hubungan fizikal dan jenis tubuh badan. Medan electromagnet di dalam ruang lingkaran selinder akan dipengaruhi oleh komposisi badan subjek.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Di bawah kulit dalam (dermis) terdapat lapisan dikenali sebagai (hypodermis) yang terbina daripada tisu lemak. 4. perubahan cuaca serta suhu maka 17 . Tisu adipose ini terletak berhampiran dengan tulang atau otot. Ia juga dipanggil sebagai tisu adipose. Kulit badan manusia terdiri daripada dua lapisan yang utama iaitu kulit luar (epidermis) dan kulit dalam (dermis). Fungsi utama kulit ialah : 1. Pengukuran lipatan kulit misalnya boleh memberi data yang paling tepat bagi menentukan kandungan lemak di dalam tubuh badan setiap individu. Melindungi tisu badan dan organ dalam daripada sebarang impak dan bahan kimia serta mengelak kehilangan cecair dalam badan. Sebagai penerima isyarat dan ransangan apabila permukaan kulit disentuh. 3. Menyimpan nutrien yang diperolehi melalui makanan. menstabilkan suhu badan bergantung kepada persekitaran sama ada cuaca panas atau sejuk. diberi tekanan daripada luar. Tisu adipose yang terletak jauh di dalam kulit boleh menyimpan lemak di bawah permukaan kulit.Ong Kong Swee Jabatan PJK MEKANISMA FISIOLOGI KULIT Kefahaman mengenai fisiologi kulit adalah penting dalam antropometri kerana perkaitannya dengan komposisi dan bentuk tubuh badan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. 2.

Mikroskop digunakan untuk melihat lapisan kulit tersebut manakala Epidermis pula dibahagikan kepada dua lapisan yang nyata iaitu lapisan bersisik (Stratum Corneum) dan lapisan Janasel. Struktur kulit Sumber : Martini dan Bartholomew (1997) p. 18 .Ong Kong Swee Jabatan PJK reseptor akan menghantar impuls melalui sistem saraf pusat akan tindakbalas berdasarkan isyarat yang telah diterima. Ini akan menyejukkan permukaan kulit. melakukan proses perkumuhan di mana ia mengeluarkan cecair daripada badan untuk mengimbangi suhu badan. Ketebalan lapisan kulit luar ini adalah 0. 5.g 108 Kulit Luar ( epidermis) Lapisan kulit luar (epidermis) terdiri daripada tisu epitelium yang berlapis dan terbahagi kepada beberapa bahagian.08 mm.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Bahan kumuh ini dikeluarkan melalui peluh yang tersejat.

stratum granulosum. di mana keratin disimpan dalam sitoplasma. Lapisan ini berperanan mengeluarkan keratin. Lapisan Janasel terdiri daripada stratum lucidum. Sel di bahagian ini sentiasa 19 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Selsel dibahagian ini adalah leper dan tertekan serta hilang sifat bentuk selnya. Sel di sebelah luar lapisan bersisik ini adalah sel yang telah mati dan apabila ianya haus atau terhakis ia akan diganti oleh sel baru dari lapisan Janasel. Bagi haiwan seperti lembu keratin ini akan membentuk tanduk dan bagi burung ia membentuk paruh. Stratum lucidum merupakan lapisan yang memisahkan antara lapisan bersisik dan lapisan Janasel.Ong Kong Swee Jabatan PJK Lapisan epidermis Sumber : Martini dan Bartholomew (1997) p. Sel yang mati di lapisan ini akan melikatkan kandungan keratin. Keratin adalah bahan yang utama bagi membentuk kuku. Ia memisahkan antara lapisan epidermis dan dermis. rambut dan calluses. Sel di bahagian ini adalah berbentuk bulat dan ia mempunyai nukleus.g 109 Lapisan bersisik (Stratum corneum) terdapat di bahagian luar sekali. stratum spinosum dan stratum germinativum. Stratum germinativum pula merupakan lapisan yang paling dalam sekali.

Kulit dalam (dermis) Dermis adalah lapisan kulit yang sebenar dan ianya terbina daripada tisu pengikat. Ia tebina daripada tiub yang berlingkar dan dibekalkan dengan salur darah yang banyak.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Ia menerima zat makanannya melalui bendalir limfatik yang mengalir di antara sel-sel di lapisan yang di sebelah bawah. iaitu tisu fiber dan elastik. ketiak dan dahi. bahagian kaki mempunyai kulit yang paling tebal sekali. tapak kaki. Ia berperanan menyejukkan badan dan 20 .Ong Kong Swee Jabatan PJK membiak serta membentuk sel yang baru bagi menggantikan sel yang telah hilang akibat terhakisnya lapisan bersisik di permukaan kulit luar. Epidermis tidak di bekalkan dengan salur darah. Dari kilang peluh ini. Bilangannya banyak terutamanya di tapak tangan. Peluh yang dikeluarkan mengandungi air dan natrium klorida yang merupakan bahan kumuh tubuh. Epidermis mempunyai ketebalan yang berbeza mengikut tempat di bahagian tubuh. Terdapat beberapa struktur di dalam lapisan dermis : i) Kilang peluh Kilang peluh merupakan kilang kecil yang terpenting. Terdapat lebih kurang 3000 kilang peluh bagi setiap satu inci persegi dibahagian tapak tangan. salur naik ke atas dan menembusi permukaan kulit dan ia dikenali sebagai liang roma atau liang peluh.

Umbi rambut ini tertanam didalam lapisan kulit dalam (dermis) dan dibekalkan dengan saluran darah.Ong Kong Swee Jabatan PJK secara tidak langsung dapat mengawal suhu badan serta mengawal imbangan air dan eletrolit tubuh. Dengan pembiakkan sel baru dibahagian akarnya. Kilang ini terbina daripada gelembung yang mempunyai tisu-tisu epitelium di sekelilingnya. ii) Kilang sebum atau kilang minyak (Sebaceous Glands) Kilang ini terdapat di seluruh tubuh dan ia paling banyak di bahagian muka.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Kilang sebum ini juga terdapat di telinga (kilang cerumen) dan di kelopak mata (kilang meibomian). melalui liang roma. Ia terhasil daripada umbi rambut. Sebum yang dihasilkan oleh kilang ini akan membasahkan dan melembutkan permukaan kulit bagi mengelakkan rambut menjadi kering dan rapuh. Salur dari gelembung ini menuju ke kulit luar. rambut itu akan tumbuh dan menjadi batang 21 . iii) Rambut Rambut dan bulu roma terdapat diseluruh permukaan kulit kecuali di tapak tangan dan tapak kaki. dan bahagian kulit yang berbulu. Air peluh sentiasa dihasilkan oleh kilang peluh dan akan tersejat apabila tubuh berehat. kepala. Penghasilan peluh ini dikawal oleh system saraf autonomik bahagian simpatetik.

Lapisan ini mempunyai tisu fiber yang melekat dengan lapisan dermis. Ia didapati di bawah kulit. Bahan utama untuk membentuk kuku ialah keratin. menjadi lebih panjang apabila sel yang baru itu menolak sel yang lama ke atas.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Lapisan subcutaneous ini mengandungi banyak sel lemak (tisu adipose). Sempadan antara kedua-dua lapisan ini tidak begitu jelas. Kuku tumbuh dari sel epitelium dari umbinya.Ong Kong Swee Jabatan PJK rambut. Batang ini tertolak ke atas. Rambut terbina daripada sel yang telah mati. Lapisan ini berfungsi sebagai mengekalkan kedudukan struktur kulit dengan tisu-tisu dan organ-organ lain.Otot bebas yang halus yang terlekat pada liang rambut dikenali sebagai otot pendiri rambut (arrector pili). Tisu adipose adalah satu tisu perantaraan yang menyangga dan mengikat struktur dalam tubuh. Lapisan Subcutaneous Lapisan ini terletak di bawah lapisan dermis. lapisan ketiga (lapisan 22 . iv) Kuku Kuku terbina daripada sel tisu luar yang telah mati. . Apabila otot ini menguncup. rambut akan berdiri tegak. Keadaan ini berlaku apabila kita dalam ketakutan dan semasa sejuk. Umbi kuku ialah bahagian kuku yang dilitupi kulit tubuh dan badannya ialah bahagian yang terdedah. Ia bukanlah kulit yang sebenar seperti lapisan epidermis dan dermis.

Tugasnya adalah untuk melindungi tubuh apabila menerima hentakan daripada luar. apabila kurangnya nutrien.g 91 Tisu adipose adalah sebagai sel yang aktif. malahan ia hanya mengecil saiznya dalam kedudukan yang sama. 1997). sel ini akan membesar semula.Ong Kong Swee Jabatan PJK subcutaneous) selepas epidermis dan dermis. tangan disebelah atas (upper arm). Tisu adipose Sumber : Martini dan Bartholomew (1997) p. yang mengelilingi jantung dan buah pinggang. dan 23 . sebagai penebat haba dan bentuk simpanan tenaga.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Bagi lelaki kandungan lemak ini banyak terkumpul di bahagian leher. Tisu adipose ini tidak akan mati. Perkara inilah yang berlaku ke atas mereka yang melakukan diet pemakanan bagi menguruskan badan. Kandungan lemak biasanya berbeza di setiap bahagian tubuh seseorang. (Martini & Bartholomew. tisu ini akan mengecil dan apabila seseorang itu makan dan penambahan nutrien lemak di dalam badan. dibahagian bawah belakang badan (lower back).

Lemak adalah sumber utama tenaga bagi mengawal suhu badan bagi membantu aktiviti harian. dengan itu lapisan lemak di bawah kulit mengekalkan kehangatan tubuh. Asid lemak berfungsi sebagai bahan pemula untuk mengawal hormon. Tubuh kita perlu mengambil makanan yang mengandungi lemak kerana ia membantu membina pembentukan tubuh. Fosfolipid dan sterol menyumbang kepada struktur-struktur sel. fosfolipid dan sterol adalah penting untuk pemakanan. Dari segi kimia lemak atau lipid mengandungi sebatian yang terdiri daripada karbon dan hidrogen serta sedikit oksigen. E dan K yang di perlukan oleh badan yang tidak boleh dibina oleh badan. Lemak juga dapat membentuk vitamin A. Ia adalah gabungan antara fatty acid dan glaserol. dan perlu ambil daripada nutrien daripada luar. Sekiranya lemak kurang dalam badan ia terpaksa digantikan dengan tenaga karbohidrat.Ong Kong Swee Jabatan PJK di sekitar punggung. Lemak yang disimpan juga bertindak sebagai penebat tubuh. Trigliserida adalah bentuk lemak yang tersimpan di dalam otot dan tisu adipose yang membekalkan dengan bekalan bahan bakar yang berterusan. dan kolestrol berperanan sebagai bahan mentah untuk hormon. punggung. Lipid (lemak dan minyak). pinggang dan paha. vitamin D dan hempedu. menyumbang keperluan tenaga dan mengawal metabolisme. 24 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. manakala bagi perempuan pula kandungan lemak yang banyak terdapat dibahagian buah dada. memanaskan badan dan melindungi dari kejutan mekanik bagi melapik organorgan penting. Ia adalah konduktor haba yang lemah. D.

diabetes. peningkatan risiko kanser. kencing manis.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Kajian tentang pengiraan bagi mencari peratusan lemak badan telah dilakukan oleh Jackson dan Pollock 1976 dalam Heyward (1997). Perbezaan di antara seorang penguji yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman akan mempengaruhi skor jika caliper yang mahal digunakan. 25 . Kajian tersebut mendapati di bawah kulit terdapat lapisan lemak ‘subcutaneous’. Lemak badan yang berlebihan merupakan satu masalah yang dianggap kritikal di Amerika Syarikat. osthopedic disorders dan pelbagai jenis masalah kesihatan yang lain termasuk juga masalah haid yang tidak tetap. (Johnson and Nelson p. Penguji yang kurang berpengalaman diberi latihan agar penghasilan skor yang sama diperolehi jika menggunakan kaliper plastik yang mempunyai spring dan caliper yang mempunyai tension yang selaras tanpa dipengaruhi oleh ketebalan lipatan pada kulit. Lapisan lemak ini boleh diukur dengan mengambil ukuran lipatan kulit pada tempat tertentu. Perkaitan Komposisi Lemak Badan Dengan Taraf Kesihatan. darah tinggi. (Lohman dan Pollock 1981). Alatan yang digunakan adalah sepasang ‘kaliper’ (angkup atau alat pengukur diameter).g 185). Kajian yang dilakukan juga mendapati bahawa penggunaan murah mungkin sesuai untuk mass testing setting jika ianya diuji oleh pakar atau penguji yang terlatih. stroke. Komposisi lemak badan adalah merujuk kepada lemak. tisu lemak atau tisu adipose yang terletak di bawah kulit hasil daripada aktiviti metabolisme sel di dalam sistem tubuh badan manusi. Keadaan ini telah menyumbangkan pelbagai jenis penyakit seperti penyakit yang berkaitan dengan koronori.

Kolesterol juga penting dalam kesihatan walaupun ramai yang beranggapan ia hanya memberi kemudaratan. tisu adipose juga akan bertambah pada sesuatu kawasan. Kolestrol Kolestrol adalah satu zat daripada golongan lemak. Walaupun kajian yang berkaitan dengan komposisi lemak badan yang berlebihan ini sering dikaitkan dengan masalah kesihatan dan kecergasan seseorang. yang wujud dalam semua sel haiwan termasuk juga sel manusia. berlilin. Sebahagian besar kolesterol dalam badan dihasilkan oleh organ hati dan selebihnya dari makanan . Para penyelidik telah melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana serakkan lemak (body fat distribution) atau pola lemak (fat patterning) dan kaitannya dengan kecergasan fizikal manusia.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Apabila komposisi lemak dalam tubuh badan seseorang itu meningkat.Ong Kong Swee Jabatan PJK Pengiraan peratusan lemak badan adalah kaedah mudah mendapatkan berat dan komposisi badan yang ideal. Kolesterol diperlukan untuk membawa lemak yang telah dihadamkan kebahagian lain tubuh. namun begitu mereka juga mendapati komposisi lemak badan yang berkurangan juga akan menyumbangkan kepada masalah yang tertentu. Ia adalah bahan seperti lemak. Oleh itu seseorang yang beratnya 150 Ibs (pound) dan lemak sebanyak 10% mempunyai tisu lemak sebanyak 15 Ibs dan 135 Ibs tisutisu lain dipanggil “lean tissue” (tisu berotot). Lemak dari organ hati dan dari makanan ini dibawa di dalam badan 26 . Peratusan lemak adalah peratusan keseluruhan berat badan.

ia akan melekat pada dinding saluran darah dan akan menyempitkan saluran darah tersebut.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. HDL pula adalah lemak yang baik. Jadi ia mengurangkan paras lemak di dalam darah.Ong Kong Swee Jabatan PJK oleh lipoprotein (gabungan kolestrol dan protein). Kolesterol penting dalam tubuh manusia kerana ia merupakan salah satu zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta untuk mengawal jangkitan penyakit. Lipoprotein melalui saluran darah ke organ-organ lain yang memerlukannya. Lemak kepekatan rendah (LDL = Low Density Lipoprotein ) 3. Paras kolesterol yang baik (normal) ialah 5. Badan menggunakan kolesterol untuk: • • Tumbesar dan memperbaiki sel-sel Menghasilkan asid hempedu oleh pundi hempedu yang membantu menyerap lemak dalam makanan.2mmol/l . • Penghasilan hormon 27 . Jika paras lemak LDL ini berlebihan. Lemak kepekatan sangat rendah (VLDL = Very Low Density Lipoprotein ) 2. Lemak kepekatan tinggi (HDL = High Density Lipoprotein ) Lemak LDL adalah kolesterol yang tidak baik untuk badan. Ia berfungsi sebagai pembawa lemak untuk disimpan di dalam hati. Terdapat 3 jenis lemak yang penting dalam badan iaitu : 1.

pergelangan tangan. Bila kandungan kolesterol tinggi. Jika kandungan kolesterol dalam badan seseorang itu normal. sudut mata atau di bahagian atas dan bawah kelopak mata. Tetapi perlu diingat. kemungkinan dia akan mempunyai tanda-tanda seperti tompok-tompok kuning pada siku. ia akan melekat di dinding darah menyebabkan 28 . Kolesterol yang tinggi boleh membuatkan saluran darah tersumbat. perokok atau mempunyai masalah darah tinggi adalah berkemungkinan besar mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi dalam tubuh mereka. Dengan yang demikian kolesterol yang seimbang diperlukan. dia tidak akan menunjukkan sebarang penyakit. bukan semua orang yang mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi dalam tubuh menunjukkan tanda seperti ini. Hormon inilah yang bertindakbalas dalam tubuh manusia untuk mengawal jangkitan penyakit. Tompok ini boleh berada dalam bilangan yang banyak ataupun satu sahaja.Ong Kong Swee Jabatan PJK Pertumbuhan yang tidak sempurna akan lebih peka kepada jangkitan penyakit. Jika seseorang itu mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Kolesterol dalam tubuh akan pecah dan menjadi hormon yang dinamakan “steroid”. Manakala bagi mereka yang gemuk. seseorang itu dapat mengetahui sama ada kandungan kolesterol dalam tubuhnya normal.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Melalui ujian ini. “Arterioscleriosis” merupakan penyakit pada salur darah dalam tubuh. kurang ataupun tinggi. Kandungan kolesterol dalam badan dapat diketahui melalui ujian darah.

Apabila lemak membaluti jantung. Sakit jantung juga boleh disebabkan oleh kandungan kolesterol yang berlebihan. Semakin tua. Stroke atau juga dikenali sebagai angin ahmar jika menyerang akan menyebabkan mangsanya lemah. maka jantung tidak boleh berfungsi dengan normal. Faktor umum penyebab stroke ialah apabila pembuluh darah diserang penyakit yang mengganggu pengaliran darah ke otak.Ong Kong Swee Jabatan PJK dinding darah menjadi sempit.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Jika keadaan ini belaku. seseorang itu mungkin terpaksa menjalani pembedahan jantung pergerakan jantungnya. Mangsa stroke mengalami lumpuh dan lemah anggota badan sama ada sebelah badan atau keseluruhannya. Penimbunan lemak mengambil masa 10 hingga 15 tahun untuk menebalkan dinding dan menyempitkan saluran darah arteri. Lemak atau kolesterol akan menjadi keras (beku) dan menyebabkan saluran darah tidak elastik serta berfungsi dengan sempurna. Bila keadaan ini berlaku. darah tidak dapat mengalir dengan mudah ke jantung. Atherosclerosis pula terjadi berikutan pemendapan plak yang terdiri daripada lemak dan sel pada dinding arteri. plak ini semakin tebal dan lambat-laun akan menyebabkan salur darah tersumbat sama sekali. Penimbunan lemak pada dinding arteri berlaku sejak kita masih muda. Lemak juga akan membaluti saluran kecil darah yang terdapat pada jantung. lumpuh dan boleh menjadi penyebab kepada kematian. Serangan stroke secara tiba-tiba untuk memulihkan kembali fungsi dan 29 . Kekurangan oksigen ke jantung akan akhirnya mengganggu keupayaan jantung untuk berfungsi dengan baik. Seterusnya bahagian tersebut akan terjejas dan berhenti berfungsi.

Antara masalah lain ialah kemungkinan berlakunya gangguan pada bahagian otak yang lebih penting peranannya. Ini kerana gangguan saraf berlaku jauh daripada bahagian otak yang mengawal pergerakan. Bagaimanapun bukan semua jenis stroke akan menyebabkan lumpuh. Bagaimanapun kes begini jarang berlaku dan hampir 85 peratus mangsa stroke akan mengalami masalah kekejangan saraf dan otot yang membawa kepada lumpuh sementara atau kekal. bahagian otak yang tidak mendapat bekalan darah akan mati kerana tidak mendapat bekalan oksigen dan pemakanan otak yang biasanya dibawa bersama di dalam darah.Ong Kong Swee Jabatan PJK ini membuatkan si mangsa tidak mengalami sebarang tanda amaran kedatangan penyakit ini sehinggalah tiba waktunya dia mengalami rasa lemah dan lumpuh sebelah badan sama ada kiri atau kanan. Lemah dan lumpuh akibat stroke ini akan menyebabkan mangsa mengalami kesukaran untuk bercakap atau kemungkinan kehilangan terus keupayaan bercakap atau dikenali sebagai aphasia. Sama seperti bahagian tubuh yang lain.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. otak harus menerima bekalan berterusan melalui pembuluh darah dan arteri. 30 . Jika salah satu daripada arteri tersumbat. Ini menjadikan bahagian otak yang tidak mati turut mengalami kerosakkan disebabkan oleh perkaitan tersebut. Adakalanya keadaan stroke menjadi semakin serius apabila pembuluh darah yang berselirat di otak menyebabkan ia berkait antara satu sama lain.

Ong Kong Swee Jabatan PJK Terjadinya pecah pembuluh darah di otak juga menjadi penyebab kepada serangan stroke. Cuma yang mungkin dapat dirasai 31 . Bila ini berlaku. Selain pesakit jantung. tekanan darah dan kolestrol tinggi serta seorang perokok merupakan mereka yang paling berisiko untuk mendapat stroke. Tekanan darah tinggi juga memberi kesan pada ketahanan dinding pembuluh darah. mereka yang mengidap penyakit diabetis. Darah yang membeku boleh menjadi punca ia tersekat dan ini dipanggil cerebral embolism. Embolisms boleh disebabkan oleh penyakit jantung atau gangguan pada arteri utama. Bagaimanapun kebanyakkan pesakit tidak mengalami sebarang tanda amaran bagi membolehkan mereka menjalani rawatan. Dinding salur darah yang tidak kuat dipanggil aneurysms akan pecah apabila menerima tekanan darah yang lebih tinggi daripada biasa. Penyakit jantung dan stroke berkait antara satu sama lain. Ramai beranggapan faktor keturunan sebagai punca penyakit stroke tetapi ternyata masih tidak terdapat sebararg bukti tentang faktor ini. Manakala pembekuan darah berlaku apabila arteri disekat oleh lemak yang melekat di dinding arteri. Tanda stroke termasuklah rasa lemah anggota badan {sebelah kiri atau kanan badan) dan pandangan mata yang beransur kabur. Manakala bagi penyakit cerebral haemorrhages iaitu salur darah pecah juga boleh menjadi punca stroke. Banyak bukti menunjukkan beberapa jenis serangan jantung akan menyebabkan stroke pada si mangsa. darah akan mengalir dalam tekanan yang amat rendah hingga merosakkan bahagian saraf yang seharusnya menerima oksigen secukupnya.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Sebagian besar meninggal dunia di bawah usia 65 tahun. Eropah dan Australia pada awal abad ini. Komposisi badan boleh mempengaruhi tahap pencapaian atlit. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan gangguan jantung dan pembuluh darah yang umum dan dihidapi oleh 20 % penduduk dewasa di dunia. Penyakit jantung koroneri bermula di Amerika Utara. Begitu juga dengan kehilangan keupayaan bercakap dan apabila bertutur semakin sukar difahami. Bagi pesakit stroke mereka biasanya akan menjalani beberapa siri rawatan untuk memulihkan anggota yang lemah atau lumpuh. seperti atlit.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Rumusan Kecergasan dan kesihatan badan biasanya bergantung kepada komposisi tubuh badan. Tembakau pula telah menyebabkan 3 juta orang meninggal setiap tahun akibat kanser paru-paru dan penyakit jantung. Penyakit jantung juga sering dijumpai pada kanak-kanak dan remaja.Ong Kong Swee Jabatan PJK pesakit ialah apabila mereka dapati sebelah badan terasa sakit dan lemah sehingga membawa kepada lumpuh. Rawatan untuk stroke bergantung kepada sejauhmana seriusnya kerosakan otak yang dialami oleh pesakit. Selain itu kajian 32 . Penyakit ini juga menjadi penyebab utama kematian dan terdapat kira-kira 15 juta orang meninggal dunia akibat penyakit jantung dan stroke. Ketika ini terdapat lebih dari 12 juta orang yang mengidap penyakit ini dan menyebabkan 400 ribu kematian pada setiap tahun di seluruh dunia. Lebih lagi yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan.

Menurut Johnson dan Nelson (1986). Manakala subjek daripada kumpulan ekto-mesomorf mempamerkan prestasi yang lebih baik daripada kumpulan endo-mesomorf kecuali dalam acara lontar peluru.Ong Kong Swee Jabatan PJK yang telah dilakukan menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan bagi menentukan komposisi badan. kajian yang dijalankan oleh Hebbelinck dan Postma pada tahun 1963 telah mendapati bahawa subjek yang diklasifikasikan sebagai mesomorf ternyata lebih unggul dalam semua ujian kecergasan motor. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran guru dapat menerangkan kepada pelajar cara pengamalan gaya hidup sihat dari segi pengambilan pemakanan dan pengawalan berat badan. Individu yang obesity berpotensi menghidapi penyakit seperti Coronary Artery Disease. Type II Diabetes dan sebgainya. Faedah dari pengukuran ini.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. 33 . individu dapat menentukan tahap komposisi lemak badan. namun pemahaman konsep somatotaip mampu menentukan jenis tubuh badan. hypertension. KAJIAN LAMPAU Hasil kajian yang dijalankan melibatkan pengkelasan tubuh badan memerlukan ukuran pengkelasan yang tepat. Norma yang digunakan dalam kebanyakan jadual berat badan telah dikelaskan bersama ukuran tinggi dan kategori tubuh badan manusia secara tepat Kajian lampau telah menunjukkan terdapatnya kolerasi di antara prestasi ujian kecergasan motor dengan pengkelasan somatotaip dan pengukuran antropometri.

Acara balingan lebih dikuasai oleh atlit mesomorf.K (2002). (1984). Dalam kajian tersebut mendapati bahawa dianggarkan lebih daripada 80 juta rakyat Amerika mempunyai berat badan yang berlebihan kerana di dalam tubuh badan mereka mengandungi lemak yang berlebihan. 1936 dan 1948 telah merumuskan bahawa : 1. Menurut Miller. Acara gimnastik lebih dikuaai oleh atlit meso-ektomorf. Kemungkinan lebih daripada 40 juta golongan dewasa adalah tersangat gemuk (obese) iaitu jumlah lemak dalam badan mereka melebihi 25% bagi lelaki dan 30% bagi perempuan. 3. telah didapati wujudnya perbezaan yang ketara daripada aspek antropometri dan bentuk tubuh badan di kalangan atlit lelaki bagi acara tersebut. Acara balapan lebih dikuasai oleh atlit ektomorf berotot pejal. Atlit 34 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Menurut Cureton yang pernah menjalankan satu kajian ke atas atlit-atlit yang menyertai Sukan Olimpik pada tahun 1931. Bentuk tubuh badan adalah merujuk kepada saiz otot rangka dan lemak subcutaneous yang berbeza bagi dua kumpulan atlit ini. Hasil kajian mereka. Acara renang lebih dikuasai oleh atlit meso-endomorf.D. 4. telah melakukan kajian menggunakan kaedah antropometri untuk mengkaji bentuk tubuh badan atlit yang terlibat dalam acara trek dan balapan. Thorland. Dalam jumlah ukuran berat secara keseluruhan lebihan berat ini tidak terhad terhadap populasi tua sahaja. satu kajian telah dijalankan terhadap rakyat Amerika. W. 2. Lebih 20% remaja juga menghadapi masalah terlebih gemuk (overfat).

ibu bapa. Milesis telah menjalankan kajian berkaitan tentang kesan tempoh latihan ke atas komposisi badan. Di dalam kajian ini. kaedah Bioelectrical Resistance juga dapat digunakan untuk menentukan peratusan lemak badan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. pelajar dan guru dapat mengetahui tahap kegemukan pelajar dan membuat penilaian yang lebih baik mengenai tahap kecergasan berdasarkan kesihatan individu. Berdasarkan data yang diperolehi. perbezaan daripada segi densiti bagi komposisi badan serta jumlah kandungan air yang berbeza berbanding dengan orang kulit hitam. Menurut Johnson dan Nelson (1980). ketebalan ukuran lipatan kulit dibahagian lengan dan paha kanak-kanak yang berumur di antara 6 hingga 11 tahun boleh digunakan untuk menentukan kedudukan mereka pada skala kegemukan. di dapati bahawa orang kulit putih mempunyai rangka yang lebih berat. Menurut Johnson dan Nelson (1980). pada tahun 1976. Selain daripada itu. kajian tentang perbezaan pengukuran antropometri seperti tubuh badan. Menurut Lohman (1987). Semua kaedah ini berupaya memberikan anggaran yang baik serta mampu menilai kegemukan pada 35 . Di dalam kajian ini didapati bahawa jumlah keseluruhan pengukuran lipatan kulit akan mengalami pengurangan dan bergantung kepada jangka masa latihan.Ong Kong Swee Jabatan PJK bagi acara balapan mempunyai lebih banyak lemak subcutaneous dan mempunyai rangka badan yang besar berbanding dengan atlit acara trek. ukuran segmen tubuh dan komposisi badan di antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam telah dijalankan.

Sesetengahnya turut meliputi kadar paiwaian untuk golongan dewasa.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Thomasett’s telah memperkenalkan kaedah pengukuran melalui alat Bioelectrical Impedence Analyzer (BIA) iaitu bagi menentukan peratusan lemak. telah memperkenalkan satu kaedah baru dalam mengukur komposisi badan. (2002) dan Harison. Futrex 5000 dan Futrex 6000 Kadar paiwaian kesihatan bagi peratusan lemak atau jumlah sukatan kulit bagi kanak-kanak atau remaja dihuraikan dengan beberapa ujian. Menurut Johnson dan Nelson (1986). kaedah ini telah digunakan bagi menentukan kandungan protein. Kaedah yang diperkenalkan ialah Near-Infrared Interactance (NIR). Ini menunjukkan bahawa badan seseorang itu mempunyai kadar lemak yang rendah. Melalui kaedah ini juga. mereka telah dapat menentukan peratusan lemak badan dengan penggunaan beberapa alat iaitu: a) b) c) Futrex 1000. H. Kaedah ini menggunakan penentangan arus elektrik ke atas elektrolik di dalam badan manusia.C (1984).M. lemak dan juga cecair di dalam pertanian. cecair di dalam badan serta jisim bebas lemak bagi seseorang individu. K. Semakin tinggi jumlah cecair badan dan jisim bebas lemak maka arus yang dapat melalui elektrolit tersebut juga tinggi. pada tahun 1960an. Menurut David.Ong Kong Swee Jabatan PJK bahagian tubuh yang tidak dapat diukur dengan tepat melalui Kaedah Lipatan Kulit. Sebelum kaedah ini digunakan dalam pengukuran komposisi badan. Biarpun 36 .

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK lapisan kulit mempunyai kaitan rapat dengan kegemukkan tubuh badan bagi kanak-kanak, namun jumlah sebenar lemak badan masih belum dapat ditentukan setepatnya. Hubungan lapisan lemak kulit dan kegemukkan dibezakan oleh jantina dan juga perubahan kematangan kanak-kanak. Oleh itu, peratus lemak bagi kanak-kanak 7 tahun tidak dapat menggambarkan komposisi tubuh yang tepat sebagaimana peratus lemak untuk golongan remaja berusia 17 tahun. Fitnessgram (Cooper Institute for aerobic Research 1999) menghuraikan bahawa laporan had optimum kadar kegemukan bagi lelaki dan perempuan berusia 5 tahun hingga 25 tahun adalah 10% hingga 20%. Bagi kanak-kanak berusia 12 tahun dan lebih, Fitnessgram menghuraikan kanak-kanak lelaki yang mempunyai peratus lemak kurang dari 8% dan kanak-kanak perempuan yang kurang dari 13% lemak adalah terlalu kurus dan tidak baik untuk kesihatan.

Indeks Jisim Tubuh Badan (BMI) menyediakan petunjuk hubungan antara berat dan tinggi, oleh itu ia tidak menyediakan huraian peratusan lemak badan. BMI bukannya satu prosedur yang disyorkan untuk menilai komposisi tubuh badan. Walau bagaimanapun BMI mempunyai kaitan secara sistematik dengan risiko kesihatan dan boleh digunakan apabila penentuan lemak badan tidak disediakan. BMI = berat dalam (kg) Tinggi (meter) x tinggi (meter)

37

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Secara ringkasnya, BMI bagi 20 hingga 25 digabungkan dengan risiko terendah masalah kesihatan dan ia meningkat selaras dengan peningkatan BMI. Nilai BMI yang lebih daripada 27.3 bagi wanita dan 27.8 bagi lelaki adalah petunjuk yang menandakan berat melampau dan memyebabkan masalah kesihatan seperti tekanan darah tinggi dan kencing manis. Individu yang memepunyai indeks jisim tubuh badan yang lebih daripada 30 adalah dianggap gemuk sementara yang melebihi 40 dianggap gemuk yamg tidak sihat dan memerlukan rawatan. BMI digunakan dalam kajian komposisi tubuh badan sebagai indeks berat yang berkait rapat dengan ketinggian. Ia dianggap sebagai ukuran kegemukan kerana ia berkait rapat dengan lemak badan. Sebagai ukuran densiti tubuh badan, ia mempunyai perkaitan yang kurang dengan ketinggian. Oleh itu ia mempunyai ukuran yang tinggi dan negatif dengan indeks Ponderal.

KAJIAN TERKINI Menurut Lohman (1987), ketebalan ukuran lipatan kulit dibahagian lengan dan paha kanak-kanak yang berumur di antara 6 hingga 11 tahun boleh digunakan untuk menentukan kedudukan mereka pada skala kegemukan. Berdasarkan data yang diperolehi, ibu bapa, pelajar dan guru dapat mengetahui

38

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK tahap kegemukan pelajar dan membuat penilaian yang lebih baik mengenai tahap kecergasan berdasarkan kesihatan individu. Namun demikian terdapat masalah dan kekangan untuk menjalankan kaedah pengukuran lipatan kulit. Menurut Riley, H.J (1990), dalam

penyelidikannya A critique of skinfold test from the public school level, telah membincangkan kajian ini. Beliau dapati bahawa kaedah pengukuran lipatan kulit tidak mendapat sokongan sepenuhnya daripada guru pendidikan jasmani. Mereka berpendapat bahawa kaedah ini tidak sesuai dijalankan di sekolah dengan alasan berikut: i) Kaedah ujian ini menyebabkan pelajar sensitif terhadap diri mereka sendiri dan membuka rahsia diri mereka tentang obesiti. Kaedah ini juga didapati ramai pelajar tidak selesa kerana merasa sakit apabila ujian dilakukan oleh penguji yang kurang berpengalaman. ii) Ada juga ibu bapa yang beranggapan bahawa kaedah ini agak keterlaluan kerana bahagian tertentu yang agak sulit bagi perempuan dipegang oleh penguji. iii) Disebabkan majoriti guru yang mengajar Pendidikan Jasmani di sekolah rendah bukanlah guru yang mempunyai kelayakan sepenuhnya, maka data yang diperolehi oleh guru ini tidak mempunyai kesahan dan boleh dipertikaikan. iv) Ujian ini memerlukan jangka masa yang panjang dan akan menyebabkan guru tidak mampu mengawal kelas. Guru lain atau ibu bapa tidak berminat membantu mengatasi masalah ini.

39

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK v) Pengukuran lipatan kulit dianggap tidak sesuai untuk mengajar gaya hidup sihat kerana kebanyakan pelajar yang mengalami kegemukan telah maklum tentang diri mereka dan tidak perlu dijalankan pengukuran untuk meyakinkan mereka

Menurut kajian Riley (1990), masalah-masalah yang dinyatakan di atas telah menyebabkan ramai pendidik Pendidikan Jasmani menolak Kaedah Lipatan Kulit sebagai salah satu alat pengukuran untuk menentukan taraf kesihatan pelajarpelajar sekolah di Canada. Kajian yang dijalankan oleh Going dan Lohman (1990), The skinfold testA response telah menggariskan beberapa penyelesaian kepada masalahmasalah yang dinyatakan oleh Riley (1990). Menurut mereka, semua masalah yang berlaku boleh diatasi sekiranya langkah tertentu dipraktikkan semasa melakukan pengukuran. Guru Pendidikan Jasmani tidak diajar tentang kaedah untuk

menggunakan alatan pengukuran lipatan kulit dengan berkesan. Penggunaan pengukuran tinggi dan berat sebagai menggantikan Kaedah Lipatan Kulit. Ini akan memudahkan guru menjalankan tugas walaupun tidak begitu tepat dalam mengukur kegemukan pada kanak-kanak. Hal ini pasti akan bertambah sukar bagi mereka yang tidak sensitif terhadap kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Lohman, T.G (1981) telah menguraikan setiap satu masalah yang dikemukan ohe Riley dalam kajiannya, iaitu :

40

iv.Ong Kong Swee Jabatan PJK i. ii. beliau menyatakan bahawa tahap kandungan lemak badan yang paling ideal bagi wanita ialah 20% dan bagi lelaki 41 . Penilaian guru secara subjektif boleh dianggap sebagai berat sebelah. Sekiranya penguji lebih mengutamakan objektif pengukuran dan mengaitkan hasil pengukuran dengan risiko kesihatan daripada paras rupa. maka pengukuran itu adalah sesuatu yang penting dan bukannya betujuan untuk menjatuhkan maruah seseorang. Terdapat banyak kajian tentang kandungan lemak di dalam badan yang menarik perhatian pengkaji sains sukan. Penentuan peratus lemak dalam tubuh badan sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak dan remaja yang seimbang. ini akan menyebabkan perjalanan kelas dapat dikawal dengan sempurna. Alatan yang digunakan juga tidak mahal berbanding dengan peralatan dalam kaedah lain.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Jika pendidik seorang yang cekap. Kaedah Lipatan Kulit sebenarnya sangat mudah dijalankan sekiranya penguji sanggup meluangkan masa untuk mempelajari teknik menggunakan alatan dengan tepat. Montoye (1978) dalam Evaluation in Physical Education oleh Safrit (1981). iii. Kaedah Lipatan Kulit ini sebenarnya memerlukan sedikit masa. Sebaliknya pengukuran secara objektif boleh menyakinkan pelajar tentang keadaan diri mereka yang sebenar.

Ini menunjukkan bahawa kegemukan adalah berkadar songsang dengan latihan dan diet seimbang. Selain daripada itu. kaedah lain bagi menentukan peratusan lemak adalah pengukuran ukurlilit badan dan ukur lebar skeletal serta ini pengukuran berupaya menggunakan Bioelectrical Resistance. Ini menunjukkan bahawa badan seseorang itu mempunyai kadar lemak yang rendah (petikan Johnson & Nelson . Semakin tinggi jumlah cecair badan dan jisim bebas lemak maka arus yang dapat melalui elektrolit tersebut juga tinggi. Latihan fizikal ini mestilah secara sistematik untuk mendapatkan keberkesanan yang unggul.Ong Kong Swee Jabatan PJK ialah 15%. Kaedah yang berkesan untuk mengurangkan lemak ialah dengan melakukan latihan fizikal dan diet seimbang. Conway. 1986). cecair di dalam badan serta jisim bebas lemak bagi seseorang individu. Kaedah ini menggunakan penentangan arus elektrik ke atas elektrolik di dalam badan manusia. Norris & Bodwell (1984). pula telah memberikan suatu inovasi baru kepada kaedah Near-Infrared Interactance (NIR) yang mana ia sebelum ini 42 . Di awal tahun 1960an. Mengamalkan diet yang seimbang dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan dan kecergasan fizikal.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Beliau juga menyatakan paras kandungan lemak tidak dikaitkan secara langsung dengan status atau taraf kesihatan individu. Semua kaedah memberikan anggaran yang baik serta mampu menilai kegemukan pada bahagian tubuh yang tidak dapat diukur dengan tepat melalui Kaedah Lipatan Kulit. Thomasett’s pula memperkenalkan kaedah pengukuran melalui alat Bioelectrical Impedence Analyzer (BIA) iaitu bagi menentukan peratusan lemak.

Lemak adalah pengapung kerana ketumpatannya lebih rendah berbanding 43 . mereka telah dapat menentukan peratusan lemak badan dengan penggunaan beberapa alat iaitu: i.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Kaedah Lipatan Kulit ini sangat mudah dan murah jika dibandingkan dengan teknik pengukuran menggunakan Hydrostatic Weighing yang mana peralatan ini sangat mahal dan memerlukan masa yang lama untuk mendapatkan keputusannya. Berat badan diambil semasa berada di dalam air. Seorang atlit yang tinggi peratus lemaknya. iii. 1994) Kaedah Lipatan Kulit (Skinfold Test) pula merupakan salah satu cara pengukuran yang digunakan dalam biometrik.Ong Kong Swee Jabatan PJK digunakan bagi menentukan kandungan protein. Tisu lemak kurang ketumpatannya berbanding dengan tisu tanpa lemak. ii. Peratus lemak badan diperolehi dengan mengenalpasti ketumpatan badan. lemak dan juga cecair di dalam pertanian. Futrex 1000. Pengukuran berat di dalam air membolehkan pengiraan komposisi badan kerana tisu lemak dan tisu tanpa lemak mempunyai ketumpatan yang berlainan. Melalui kaedah ini juga. Kaedah ini dianggap dapat memberikan data yang paling tepat dalam menentukan kandungan lemak di dalam tubuh individu. Kemudian berat ini dibandingkan dengan berat badan di luar air. Futrex 5000 dan Futrex 6000 (petikan Adams. Orang yang lebih peratus lemak mudah terapung di dalam air. rendah beratnya dalam air berbanding seorang yang sama berat badan di luar air tetapi rendah peratus lemak badan.

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Jesteru. telah menjalankan kajian bagi menentukan paras lemak badan yang kritikal bagi remaja terhadap penyakit koronari jantung. bertajuk Validity of method for estimating percent body fat in young women. untuk menentukan kesahan Kaedah Lipatan Kulit. mereka telah merumuskan bahawa pengukuran lemak badan perlu dijalankan semasa remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga kesihatan diri. Berdasarkan kajian.Ong Kong Swee Jabatan PJK ketumpatan air. Kanak-kanak yang tulang rangkanya belum cukup matang dan tinggi jumlah air di dalam badannya mempunyai tisu tanpa berlemak yang rendah berbanding dengan orang dewasa. 44 . Kajian Stout (1996). Bioelectrical Impendence Analysis (BIA) dan Near-infrared Interactance (NIR) berbanding dengan kaedah pengukuran Underwater Weighing (UWW) yang mana dapat menentukan peratus lemak badan. mereka mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan kecenderungan individu kepada risiko penyakit koronori jantung bukanlah kerana peratus lemak badan secara total tetapi adalah disebabkan oleh lemak di dalam badan. Didapati bahawa remaja yang mempunyai peratus lemak melebihi 25% bagi lelaki dan 30% bagi wanita merupakan golongan yang mempunyai risiko tinggi mengidap penyakit ini. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa penentuan kandungan lemak sangat penting dalam menentukan seseorang itu berisiko mendapat penyakit koronori jantung atau tidak semasa usia muda terutamanya mereka yang mempunyai peratus lemak yang tinggi pada tubuh. Going. Williams dan Lohman (1992).

85 hingga 0.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.88 manakala kesahan bagi NIR ialah r=0.Ong Kong Swee Jabatan PJK Berdasarkan kajian.64 bagi mengukur peratus lemak wanita bukan atlit.59 hingga 0. 45 . mempunyai r = 0. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa kaedah lipatan kulit adalah kaedah yang paling sesuai digunakan untuk mengukur peratus lemak badan kerana mempunyai kesahan yang tinggi serta mudah dijalankan berbanding dengan kaedah pengukuran yang lain. kaedah lipatan kulit ini sepatutnya dipraktikkan oleh pendidik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolahsekolah. di dapati Kaedah Lipatan Kulit (Sum of 3 dan Sum of 7). Justeru.52 dan kesahan bagi BIA ialah r =0.

46 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. jurulatih dan juga pelajar dalam bidang Sains Sukan ke arah melahirkan tenaga pengajar yang berkualiti serta melahirkan atlitatlit yang berpengetahuan tinggi dalam bidang Sains Sukan.Ong Kong Swee Jabatan PJK Rumusan Kesimpulannya. ditunjukkan bahawa terdapat huhungan yang rapat antara bentuk badan dengan pencapaian kemahiran motor. Rumusan dan dapatan oleh pengkaji-pengkaji masa lampau penting sebagai panduan kepada guru. daripada banyak kajian berkaitan di atas dapat dikatakan yang pengukuran antropometri dan somatotaip memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan pencapaian dalam kebanyakkan aktiviti sukan. Daripada kajian yang telah dijalankan. Saiz dan bentuk fizikal subjek mempengaruhi penglibatan dalam sukan yang tertentu. contohnya subjek yang mempunyai bentuk badan mesomorf adalah sesuai untuk acara lontaran dan sebagainya.

g). Menilai keberkesanan sesuatu sistem latihan terhadap pembesaran otot dan kekuatan otot. Kegunaan ujian ini mengikut data antropometrik ialah: a). menambah atau mengurangkan berat badan mengikut kategori sukan tertentu. 47 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK KEGUNAAN UJIAN Maklumat yang didapati daripada pengukuran antropometrik amat berguna kepada individu yang terlibat dalam bidang Sains Sukan ataupun Pendidikan Jasmani. e). d). para jurulatih bahkan kepada masyarakat seluruhnya. Membolehkan guru PJK membimbing pelajar membuat pemilihan aktiviti sukan mengikut bentuk tubuh badan. Mengkelaskan bentuk badan pelajar atau atlit. kadar pertumbuhan dan perkembangan fizikal pelajar atau atlit. taraf pemakanan. Memberi maklumat kepada jurulatih dan guru PJK mengenai status kesihatan. Sebagai panduan dalam menilai tahap perkembangan dan pertumbuhan pelajar. f). b). c). Membolehkan guru PJK mengkelaskan pelajar dalam kumpulan Homogenous. Panduan kepada ahli sukan yang ingin mengekal.

demonstrasi dan arahan yang tidak jelas dan tepat boleh mempengaruhi keputusan ujian. Keadaan alat pengukuran boleh mempengaruhi keputusan ujian. 8). 48 . 2). 5). Penerangan. Latihan berintensiti tinggi dalam cuaca panas boleh menyebabkan proses dehidrasi yang akan mempengaruhi berat subjek dan keputusan ujian. Penggunaan alat yang tidak piawai atau yang telah diubahsuai boleh mempengaruhi keputusan ujian.Ong Kong Swee Jabatan PJK LIMITASI UJIAN Terdapat babarapa limitasi yang boleh mempengaruhi hasil ataupun keputusan ujian. 7). 4). Ketidakpastian dalam menentukan lokasi-lokasi anatomi dengan tepat semasa melakukan ujian. iaitu: 1). Ketidakselarasan dari segi teknik dan kaedah pengukuran akan mempengaruhi hasil ujian. 6). Penguji (antropometrist) kurang berkemahiran dan pengetahuan dalam penggunaan alat pengukuran semasa ujian. Pengukuran yang dibuat selepas waktu makan akan menjejaskan keputusan ujian. 3).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

OBJEKTIF Diakhir sesi ini . Mengelola dan mentadbir proses pengukuran antropometri dengan kaedah yang betul adan tepat. lemak badan. Menambah pengetahuan tentang kegunaan pengukuran antropometri dalam Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan secara amali dengan betul. ukur lilit badan dan garisan diameter ii. Mengetahui tentang sejarah. perkembangan dan kajian berkaitan dalam pengukuran antropometri. Mengetahui kaedah pengukuran yang digunakan dalam antropometri dengan betul dan tepat. iv. ii.Ong Kong Swee Jabatan PJK MATLAMAT Diakhir sesi ini. Berlatih cara mengukur berat dan tinggi badan. 49 . pelajar akan dapat : i. diharap pelajar dapat : i.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Mengetahui cara mencatat dan menyimpan rekod pengukuran antropometri dan seterusnya mengira nilai Indeks Jisim Tubuh (IJT) / Body Mass Index (BMI). Mengetahui dan memahami istilah antropometri dan kepentingannya secara am. iii. iii.

Sheldon (1940). Maka pada tahun 1940.Ong Kong Swee Jabatan PJK iv. Menganalisis data denga carta untuk kegunaan pemilihan atlit dalam acara yang sesuai. Mesomorf dan Ektomorf. tahap kesihatan serta prestasi fizikalnya. Kajian-kajian beliau banyak dipengaruhi oleh kajiankajian yang dilakukan oleh Kretschmer serta pengkaji sebelumnya.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Bidang pengukuran somatotaip ini sebenarnya telah lama digunakan dan dipraktikkan bagi menentukan bentuk badan manusia serta kajiannya terhadap tahap perkembangan kesihatannya. merupakan nama yang tidak asing di dalam pengukuran somatotaip ini. Seldon serta rakan-rakannya telah merumuskan bahawa bentuk badan manusia boleh dikategorikan kepada tiga (3) bentuk yang utama iaitu Endomorf. JENIS UJIAN DAN PROSEDUR UJIAN Ujian Somatotaip Kaedah Heath–Carter (Heath–Carter Somatotype) Secara umumnya. William H. tingkahlaku. 50 . manusia mempunyai pelbagai bentuk badan yang mana ia boleh digunakan bagi menilai seseorang individu seperti personaliti. Kajian awal telah dilakukan oleh Kretschmer serta para pengkaji sebelumnya.

iii. Ektomorf Merupakan bentuk badan yang dicirikan sebagai seorang yang mempunyai tulang yang kecil. lengan yang panjang tetapi kurang berotot.Ong Kong Swee Jabatan PJK Secara umumnya. abdomen yang berotot pejal. kaki yang pendek dan berat serta banyak lemak berbanding dengan otot. lengan yang berotot dan pejal. 51 . ii. kurang berotot pejal serta kurus. kepala yang besar dan bulat. punggung yang berotot. lengan yang pendek. kurang lemak serta kaki yang kuat dan sasa. leher yang bulat dan pendek. leher yang jinjang dan berotot. punggung yang besar. dada yang bidang. Mesomorf Merupakan bentuk badan yang dicirikan sebagai seorang yang mempunyai otot dan tulang yang panjang. bentuk badan seperti buah pir dengan abdominal yang besar. bentuk badan boleh dikategorikan kepada 3 bentuk yang utama iaitu: i.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Endomorf Merupakan bentuk badan yang dicirikan sebagai seorang yang mempunyai bentuk badan yang bulat dan gemuk. pinggul yang lebar. dahi yang luas. abdomen yang rata kurang mempunyai lemak.

Kefahaman tentang somatotaip seseorang dapat digunakan untuk mengenalpasti kecenderungan tahap kesihatan serta bidang sukan yang sesuai bagi seseorang. jika nilai dapat pengujian ialah 2–7–3. maka bentuk badan individu itu lebih cenderung kepada endomorf. maka bentuk badan seseorang itu dikenali sebagai ektomorf-mesomorf. mesomorf dan ektomorf . maka individu itu dikatakan mempunyai bentuk badan yang lebih dominan kepada mesomorf begitu juga jika nilai pengujiannya 6–3–1. Sebagai contoh. ukurlilit dan garisan diameter. lipatan kulit. komponen kedua untuk menilai mesomorf dan komponen ketiga pula digambarkan untuk ektomorf.Ong Kong Swee Jabatan PJK Bidang pengukuran melalui Ujian Heath–Carter digunakan bagi menguji badan seseorang bagi menentukan bentuk badan sebenar individu tersebut. Bidang pengujian somatotaip ini juga tidak boleh lari daripada menggunakan kaedah pengukuran antropometri yang menilai tinggi.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Bagi menentukan klasifikasi bentuk badan atau somatotaip. bagi seseorang yang bentuk badannya dominan kepada endomorf dan mesomorf adalah lebih terdedah kepada penyakit koronari jantung jika dibandingkan dengan seseorang yang bentuk badannya lebih dominan kepada ektomorf. Jika nilai dapatan pengujian itu menunjukan nilai gabungan seperti 2–6–4. seseorang itu digambarkan melalui kadar skala 1–7 di dalam tiga (3) komponen utama iaitu komponen pertama untuk endomorf. Kaedah ini mempunyai tiga (3) bahagian iaitu untuk menentukan endomorf . 52 . Contohnya. berat.

Diameter humerus f. Rekodkan ukuran tertentu di dalam unit millimeter bagi setiap komponen disediakan. ii. Lipatan kulit triseps c. Lilitan flexed bisep d. Menentukan komponen pertama melalui lipatan kulit.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Suprailiak d. Prosedur-Prosedur Umum i. iii. Rekodkan ukuran ketinggian dan berat badan terlebih dahulu. Subskapula c. Diameter femur bentuk badan di dalam borang yang telah 53 . ukurlilit dan diameter a. Lilitan betis e. Triseps b. Menentukan komponen kedua melalui lipatan kulit. Betis (calf) iv.Ong Kong Swee Jabatan PJK Walau bagaimanapun. maklumat tentang ciri somatotaip ini adalah lebih berguna untuk mengetahui kecenderungan serta keupayaan seseorang itu dalam bidang sukan. Lipatan kulit betis b. a.

Prosedur-Prosedur Ujian Menentukan Komponen Pertama (Endomorf) i. c. ii. b. Tandakan bahagian yang tersebut selari dengan axis lengan. b. Tandakan secara menyerong iaitu 45° dengan “Midaxillary Border”. Tangan diluruskan dan diekstensi ke bawah. 54 . d.Ong Kong Swee Jabatan PJK v. Tandakan bahagian yang hendak diukur iaitu pada sudut anferior dari scapula dan selari dengan “Midaxillary Border”. Carikan titik tengah antara kedua-dua kedudukan tersebut. Subjek berada di dalam kedudukan anatomi. Bacaan diambil. Cubitkan bahagian yang ditanda 1cm pada kedudukan distal bahu dan ketipkan Caliper ditanda yang telah dibuat. Subskapula a. (Subjek tidak bergerak ketika bacaan diambil).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Subjek berdiri lurus pada kedudukan anatomi. Tentukan kedudukan “Acromin” dan “Oleocranon Process”. Triceps a. Menentukan komponen ketiga melalui berat badan dan penggunaan jadual Nomogram serta Ponderal Index (PI). c.

e. Lipatan diambil iaitu ibu jari dan jari telunjuk mencubit lipatan 1cm daripada tempat tandaan ke arah proximal tubuh (menghala ke axis tubuh). f. iii. Kaliper diketip pada tanda yang telah dibuat iaitu distal dengan kedudukan cubitan. Tentukan bahagian lilitan betis yang paling maksima. 55 . Tandakan kawasan cubitan iaitu dibahagian medial betis sebelah kanan. Gestroknemius a. Ketipkan Kaliper 1 cm ke bawah daripada cubitan dan ambil bacaan. c. yang hendak diukur dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk iaitu 1 cm ke arah axis tubuh. c.Ong Kong Swee Jabatan PJK d. Suprailiak a. iv. Tentukan bahagian yang hendak diukur berdasarkan kedudukan yang tepat iaitu di atas garisan semulajadi “Iliac Crest” secara menyerong 45° b. Subjek hendaklah tidak bergerak ketika bacaan diambil. Cubitkan lipatan kulit ke kiri. Subjek dikehendaki duduk dengan kedudukan kaki kanan secara vertical dengan lantai.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. b.

Ong Kong Swee Jabatan PJK d. Perhatikan dan bulatkan nombor yang diwakili oleh jumlah lipatan kulit tersebut. b. Diameter Hemerus a. subskapula dan suprailiak (millimeter) yang telah diukur di dalam borang skor yang telah disediakan. e. Subjek dikehendaki tidak membuat sebarang kontraksi otot semasa bacaan diambil Jumlahkan lipatan kulit iaitu trisep. ii. Letakkan kayu pengukur Kaliper secara horizontal pada tanda yang telah dibuat. Menentukan Komponen Kedua (Mesomorf) i. c. Bacaan diambil.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Tandakan bahagian lateral dan medial pada ‘femoral epicondyles’. Kaliper diketipkan pada tanda yang telah dibuat f. Diameter Femur a. Tandakan dengan marker pada bahagian lateral dan medial tulang humerus. Subjek di dalam keadaan duduk dengan lutut difleksikan 90’ iaitu kaki berkedudukan secara vertical dengan lantai. b. Cubit lipatan kulit secara horizontal iaitu proximal dengan patella. Hemerus hendaklah difleksikan dengan kedudukan tangan disupinasikan. 56 .

Naikkan tangan pada paras ke depan iaitu selari dengan axis tubuh. iii. Pastikan kedudukan tangan secara horizontal dengan siku dibengkokkan. Naikkan tangan di dalam kedudukan anatomi. b. Pastikan badan di dalam kedudukan anatomi. d. f. d. Pita pengukur diletakkan di sekeliling lengan yang paling maksimum antara akromion dan siku serta bersudut tepat dengan axis memanjang tangan dan bacaan dambil. c. Nilai bacaan lilitan ditolak dengan nilai bacaan lipatan kulit trisep.Ong Kong Swee Jabatan PJK c. e. Subjek dikehendaki menggenggam tangan untuk kontraksikan otot bisep semaksimum yang boleh selama beberapa saat sehingga bacaan diambil. Bulatkan bacaan dengan nilai yang terdekat pada skala yang berkenaan. g. tangan disupinasi. 57 . tangan disupinasi. Lilitan Bisep ( Flexed Arm) a. Letakkan kayu pengukur Kaliper pada tanda yang telah dibuat secara horizontal dan bacaan diambil.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Lilitkan pita pengukur pada bahagian betis pada paksi yang bersudut tepat dengan axis tulang femur. d. e. Lilitan Gestroknemius a. 58 . • Jumlahkan nilai–nilai pada komponen kedua dengan mengabaikan ketinggian.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. c. • Hasil tolakan ini perlu dibahagi dengan 2 dan nilai tersebut perlu dicampur dengan 4. Bulatkan nombor dengan nilai terdekat pada skala berkenaan. • Jumlah ini dibahagikan dengan 4 kemudian ditolak dengan nilai bagi ketinggian pada skala.Ong Kong Swee Jabatan PJK h. iv. b. Tandakan pada kedudukan otot betis yang paling maksima. Nilai itu dibulatkan pada skala yang berkenaan. Berat badan juga hendaklah sama rata dan tidak diberatkan pada sebelah kaki sahaja. • Nilai tersebut merupakan nilai bagi komponen kedua. Pastikan subjek di dalam keadaan berdiri dengan membuka sedikit kaki seluas 8 hingga 10 inci. Bacaan diambil dan ditolak dengan nilai lipatan kulit betis. f.

iv.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Untuk mendapatkan nilai PI. Contohnya pelari jarak jauh kebiasaannya mempunyai bentuk badan yang normal pembahagian bentuk badannya. ii. Rekodkan ketinggian (dalam unit inci) dan berat badan (dalam unit paun). Nilai ukurllit pula ialah purata ukuran lilitan anggota kiri dan kanan. Bahagikan setiap nilai ukurlilit dengan nilai tetap 59 . Nilai lilitan direkodkan untuk setiap segmen dan nilai diukur di dalam unit sentimeter. Nilai PI yang dikira dibulatkan. Ciri ujian ini akan menentukan jenis sukan yang sesuai untuk seseorang individu. kaedah pengiraan matematik digunakan PI = Tinggi (inci) ÷ Berat ( paun) iii. Ujian Behnke Somatotaip menerangkan secara grafik mengenai pembahagian badan yang berdasarkan ukurlilit.Ong Kong Swee Jabatan PJK Menentukan Komponen Ketiga (Ektomorf) i. Proses untuk menentukan pelbagai pecahan segmen badan daripada ukuran lilitan disetkan pada data. Skala barisan komponen ketiga yang berada di bawah nilai PI dibulatkan. Ujian Behnke Somatotaip Ujian Behnke Somatotaip adalah cara objektif untuk menganalisis bentuk badan manusia.

kemudian tafsirkan corak yang dihasilkan sebagaimana berikut :   Binaan badan yang normal seharusnya berada di antara 95 hingga 105. lilitkan pita di sekeliling bahagian yang telah ditanda. Kedudukan pita hendaklah kemas dan tidak terlalu longgar dan terlalu ketat. Pastikan pita yang dililitkan itu bersudut tepat dengan paksi axis tulang yang diukur. Bacaan diambil pada 0. Prosedur-Prosedur Umum Ujian Tentukan dan kenalpastikan bahagian yang hendak diukur. ini menunjukkan seseorang itu mengalami ‘underweight’.1 cm yang terdekat. Tandakan dengan menggunakan marker di bahagian yang hendak diukur dengan tepat dan betul. Untuk setiap segmen badan dibahagikan dengan skor yang diperolehi.Ong Kong Swee Jabatan PJK segmen yang sepatutnya. Pastikan tiada ruangan udara antara kulit dan pita.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. 60 . ini menunjukkan bahawa seseorang itu mengalami ‘overweight’. Sekiranya pecahan ini kurang daripada 95. Plotkan skor-skor terakhir di atas grid bersebelahan dan sambungkan titik-titik yang diplotkan tadi. Hubungan di antara berat badan dan saiz ditunjukkan oleh pecahan ukuran pergelangan tangan. lutut dan pergelangan kaki. Dengan menggunakan pita ukur. Sekiranya lebih besar daripada 105.

Pastikan badan di dalam kedudukan anatomi. Bacaan diambil dengan kedudukan mata sama aras dengan pita ukur. iii. Pergelangan Tangan (Wrist) Tentukan bahagian Styloid Process Tulang Radius dan juga Styloid Process Tulang Ulna. tangan disupinasi.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Naikkan tangan pada aras ke depan iaitu selari dengan axis tubuh. 61 . Lilitkan pita ukur di atas dan sekeliling tanda yang telah dibuat secara bersudut tepat dengan axis tulang radius dan ulna. Tandakan bahagian-bahagian tulang tersebut dan tandakan dengan menggunakan marker iii.Ong Kong Swee Jabatan PJK Prosedur-Prosedur Ujian a. Pengukuran dibuat dengan melilitkan pita pengukur di atas tanda-tanda yang telah dibuat. Tangan Yang Dilipatkan (Flexed Arm) Pada Bisep i. Lengan diekstensi dengan kedudukan tangan di dalam supinasi. ii. ii. Tandakan pada bahagian yang paling maksima dengan menggunakan marker. ii. Pastikan kedudukan badan di dalam keadaan kedudukan anatomi. v. iv. Lengan (Forearm) i. i. b.

Subjek dikehendaki menggenggam tangan untuk kontraksi otot bisep semaksimum yang boleh selama beberapa saat sehingga bacaan diambil.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. c. iv. Lilitkan pita ukur disekeliling bahagian dada. i. Pastikan ianya sama diantara bahu kanan dan juga bahu di sebelah kiri.Ong Kong Swee Jabatan PJK iii. iii. Pita pengukur diletakkan disekeliling lengan yang paling maksimum antara akromion dan siku serta bersudut tepat dengan axis memanjang tangan dan bacaan diambil. Bahu (Shoulder) Tentukan bahagian yang hendak diukur iaitu tandakan dengan marker di bahagian akromion. : Pada garisan 1 cm di atas garisan ‘Nipple’. d. v. Pastikan kedudukan tangan secara horizontal dengan siku dibengkokkan. Pastikan bahagian yang tertentu iaitu : Lelaki Perempuan tissue’ ii. : Pada garisan iaitu di atas ‘breast 62 . ii. Ukuran diambil dengan lilitan pita ukur mengelilingi bahagian deltoid. Bacaan diambil dengan kedudukan mata sama aras dengan pita ukur. Dada (chest) i.

Abdomen i. e. Lilitkan pita pengukur di sekeliling bahagian yang telah ditandakan/dikenalpasti. iv. ii. Subjek dikehendaki berada di dalam keadaan ‘relax’ tanpa membuat sebarang kontraksi otot pada bahagian otot gluteus maximus. Pinggul (Hip) i.Ong Kong Swee Jabatan PJK iii. Bacaan diambil dengan aras mata selari dengan kedudukan pita pengukur. Lilitkan pita pengukur secara selari dan bersudut tepat dengan axis 63 . iii. Pastikan lilitan dibuat adalah selari dan bersudut tepat dengan axis tubuh. iii. Pastikan bahagian ‘pubis symphasis’ dan bahagian penonjolan maksimum pada bahagian otot gluteus (gluteus maximus) ii. Pastikan bacaan diambil dengan kedudukan mata selari dengan pita Pastikan kedudukan Umbiculus (pusat) dan juga ‘iliac crest’. tubuh. pengukur.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Lilitkan pita pengukur pada bahagian betis pada paksi yang bersudut tepat dengan axis tulang femur. iii. 64 .Ong Kong Swee Jabatan PJK h. Pastikan subjek di dalam keadaan berdiri dengan kaki yang hendak diukur (kaki kanan) diletakkan di atas kerusi. Lutut Pastikan bahagian yang hendak diukur iaitu dibahagian tengah tulang Lutut difleksikan sedikit dengan berat badan ditumpukan pada kaki sebelah kiri. i.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Betis i. patella. ii. i. ii. Pastikan kedudukan mata selaras dengan pita pengukur. iv. Lilitkan pita pengukur disekeliling tanda yang telah dibuat dan bacaan di ambil. i. Berat badan hendaklah berada pada kaki yang bukan diukur. Lilitkan pita pengukur di sekeliling bahagian yang telah dikenalpasti. Paha Pastikan bahagian inferior lipatan paha iaitu ukurlilit pada bahagian yang paling maksikum. Tandakan atau ‘mark’ bahagian yang hendak diukur. Tandakan pada kedudukan otot betis yang paling maksima. ii. Bacaan diambil dengan kedudukan mata selaras dengan kedudukan pita pengukur. iii. iii. iv.

Persamaan bagi lipatan kulit bagi populasi spesifik adalah berdasarkan model linear dan ia boleh digunakan kepada individu daripada sekumpulan populasi yang khusus sahaja. Pollock. kesahan dan kebolehpercayaan bagi lipatan kulit adalah dipengaruhi oleh kemahiran 65 . Persamaan bagi lipatan kulit populasi umum adalah berdasarkan model Kuadratik dan ia boleh digunakan oleh individu yang berbeza dengan banyaknya dalam umur dan aras kegemukan badan.Ong Kong Swee Jabatan PJK j. i. Kaedah lipatan kulit mempunyai ralat disebabkan kemahiran penguji yang kurang kemahiran dalam mengenalpasti tempat ukuran serta cara lipatan yang dilakukan. Lilitkan pita ukur di sekeliling tanda yang dibuat dan ambil bacaan. Jumlah ukuran lipatan kulit adalah berkadar songsang dengan jumlah ketumpatan badan tetapi berkadar terus dengan peratusan lemak badan. Jumlah ketumpatan badan adalah berkadar terus dengan peratusan lemak badan .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. ii. Brandon & Boileau (1984) . * Pastikan lilitan dibuat secara bersudut tepat dengan axis tulang tibia. Menurut Lohman. Pergelangan Kaki (Ankle) Tandakan bahagian superior dengan buku lali. Slaughter. Ujian Lipatan Kulit (Skinfolds Test) Lipatan kulit sesuai untuk mengukur tisu adipose subcutaneous dan boleh digunakan untuk menganggarkan kegemukan badan seseorang.

1 mm yang terdekat. dalam bukunya Anthropometric Standardization Reference Manual menyatakan bahawa teknik mengukur lipatan kulit yang tepat memerlukan latihan yang banyak. 66 . Ketipkan mata Kaliper pada tanda yang telah dibuat. Tentukan bahagian anggota badan yang hendak diukur . Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk cubitkan lipatan kulit.Ong Kong Swee Jabatan PJK penguji. Harrison (1988). vii. Subjek dikehendaki diam tanpa bergerak selama bacaan sedang diambil. v. ( Petikan daripada Heyward & Stolarczyk . faktor subjek dan persamaan ramalan yang digunakan untuk menganggarkan kandungan lemak dalam badan. jenis kaliper yang digunakan. Ulangi proses ukuran sebanyak 2 kali percubaan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. vi. iv. 1997 ). viii. Prosedur-prosedur Umum i. Walau bagaimanapun keadaan kulit dan tempat lipatan antara subjek adalah tidak konsisten dan mempunyai perbezaan. Bacaan diambil selepas ketipan dibuat iaitu selama 2 hingga 3 saat. Penguji perlu mempunyai sensibiliti semasa membuat cubitan pada bahagian kulit yang hendak diukur. Rekodkan bacaan pada 0. iii. ii. Bacaan diambil pada bacaan tertinggi di dalam 2 percubaan tersebut.

Suprailiac i. Carikan titik tengah antara kedua-dua kedudukan tersebut. ii. Tentukan bahagian yang hendak diukur berdasarkan kedudukannya yang tepat iaitu di atas garisan semulajadi “ iliac Crest “ secara menyerong 45 º ke kiri. b. c. Tentukan kedudukan ‘Acromion’ dan ‘Oleocranon Process’.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Cubitkan lipatan kulit yang hendak diukur dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk 2 cm ke kanan daripada Umbiculus (pusat). 67 . ii. iii. Tricep i.Ong Kong Swee Jabatan PJK Prosedur-Prosedur Ujian a. ii. Cubitkan lipatan kulit yang hendak diukur dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk iaitu 1 cm ke arah axis tubuh. Ketipkan Kaliper 1 cm ke kanan daripada cubitan yang dibuat dan ambil bacaan. Tentukan bahagian badan yang diukur dan tandakan dengan pen atau marker dengan jelas dan tepat. Ketipkan Kaliper 1 cm ke bawah daripada cubitan dan ambil bacaan. Tangan diluruskan dan diekstensi ke bawah. iii. Abdomen i. Subjek berdiri lurus pada kedudukan anatomi.

Cubitkan bahagian yang bertanda 1 cm pada kedudukan distal bahu dan kepitkan Kaliper pada tanda yang telah dibuat. Ujian Ukurlilit 2-3 (Girth Test 2-3) Kaedah Ukurlilit 2-3 (Girth Test 2-3). iv. 68 . Paha i. Ukur panjang kedudukan kedua-dua titik tersebut dan tentukan nilai tengah. iv. d.Ong Kong Swee Jabatan PJK iii. Kepitkan Kaliper pada tandaan tersebut dan bacaan diambil. v. Cubitkan lipatan kulit 1 cm secara menegak dengan axis tulang femur iaitu distal dengan sendi pinggul daripada tanda yang dibuat. Subjek berdiri dengan berat badan bertumpu pada kaki kiri. merupakan kaedah yang senang digunakan. Tandakan dengan tepat pada sendi pinggul (iliac crest) dan juga sendi lutut iaitu di bawah pada tulang patella.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. iii. murah dan mudah alih. Pelbagai formula pengiraan. jadual atau nomogram disediakan untuk meramalkan peratus lemak daripada data yang diperolehi. Bacaan diambil (Subjek tidak bergerak ketika bacaan diambil). Pengukuran akan dibuat pada bahagian tertentu badan dengan menggunakan pita ukur. Ukuran akan dibuat pada sebelah kaki kanan. Tandakan bahagian tersebut selari dengan axis lengan. ii.

Manakala bagi seseorang perempuan pula.Ong Kong Swee Jabatan PJK Menurut Willmore (1986) dan Willmore and Behnke (1969). ukirlilit leher mewakili faktor bagi kekurangan berat badan. sedangkan ukurlilit abdominal dan pinggang mewakili faktor bagi lemak. mempunyai moderasi ke arah kolerasi yang tinggi. (SEE = 3. ramalan peratusan lemak boleh dibuat daripada data yang terhasil daripada ukurlilit pinggang dan berat badan seseorang lelaki. Pita yang mempunyai kedua-dua unit ukuran dalam meter dan inci juga patut digunakan. iaitu (r=0.7% dan 2. Kaedah Peralatan untuk menentukan peratus lemak daripada ukurlilit sangat mudah. Ketepatan Menurut Brozek & Keys (1951). Dalam Girth Test 2-3. Menurut Hodgdon dan Beckett (1964).7% lemak badan) apabila dibandingkan dengan Kaedah Hydrostatic Weighing (Timbangan Berat Badan Dalam Air). semua ukuran lemak bagi badan boleh dianggarkan dengan Girth Test 2-3. pengiraan dibuat berdasarkan data daripada ukurlilit pinggul dan berat badan. Kaedah Girth Test 2-3 yang diperkembangkan daripada data sample yang besar bagi tentera laut lelaki dan perempuan. Pita ukur daripada ‘fiber glass’ atau besi sepatutnya digunakan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.85) iaitu. 69 .

Pita ukur yang digunakan mestilah mempunyai bacaan terhampir sehingga 0. Pita ukur tidak boleh ditarik terlalu kuat sehingga ianya kelihatan terbenam dalam kulit. Subjek diukur dalam keadaan berdiri.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. penentuan tempat yang tepat perlu ditandakan terlebih dahulu. Hasil nilai Ukurlilit untuk lelaki boleh didapati dengan menolak ukurlilit leher daripada ukurlilit bahagian abdominal. ii. Manakala hasil nilai ukurlilit bagi perempuan pula boleh didapati dengan menolak ukurlilit bahagian leher daripada bahagian pinggul. v. Pengiraan Peratus Lemak Badan Daripada Kaedah Girth Test 2-3 Peratusan lemak boleh didapati dengan menggunakan Nilai Ukurlilit yang diperolehi.Ong Kong Swee Jabatan PJK Prosedur-Prosedur Umum i. Sebelum ukuran dibuat. iii. iv. Pastikan tiada ruang udara antara pita ukur dan anggota yang ukur. Kaedah ini memerlukan penggunaan Jadual dibawah : Lelaki Perempuan Nilai Ukurlilit (inci) = Bahagian Bawah Abdomen – Leher Nilai Ukurlilit (inci) = Bahagian Atas Abdomen – Leher 70 .25 inci.

Subjek dikehendaki berada di dalam kedudukan posisi anatomi semasa ukuran dilakukan. Lilitkan pita pengukur secara bersudut tepat dengan axis tubuh. Ukurlilit Leher (neck) i. iii. Pita pengukur hendaklah dililit di sekeliling bahagian yang diukur secara bersudut tepat dengan axis tubuh.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Tentukan bahagian yang tepat bagi ukuran yang hendak dibuat. a. Pastikan lilitan dibuat dengan kemas iaitu tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu ketat (tiada tekanan yang kuat pada tempat ukuran). Ukurlilit Abdominal Bawah (Lower Abdominal) i. Tentukan bahagian atau tempat yang hendak diukur iaitu di kedudukan bawah halkum (Adam’s Apple). iv. ii. iii. v.Ong Kong Swee Jabatan PJK Prosedur-prosedur Ujian i. Tentukan bahagian yang hendak diukur iaitu di kawasan yang selari dengan ‘Umbiculus’ (pusat). b. Pastikan tiada tekanan yang kuat dikenakan pada kawasan ukuran iaitu tiada ruang udara antara kawasan ukuran dengan pita pengukur. 71 . ii. Elakkan daripada wujudnya ruang udara diantara pita pengukur dengan kawasan yang diukur (kulit).

Ukurlilit Abdominal Atas (Upper Abdominal) i. Tentukan bahagian yang hendak diukur iaitu nilai tengah antara ‘Xiphoid’ ‘Process’ dan ‘Umbiculus’. c. Lilitan pita pengukur di sekeliling bahagian yang telah ditandakan/dikenalpasti. 72 . Lilitkan pita pengukur di sekeliling bahagian abdominal dan pastikan lilitan adalah selari/bersudut tepat dengan axis tubuh. ii. d. Pastikan bahagian tersebut merupakan lebar abdominal yang paling minima.Ong Kong Swee Jabatan PJK ii. Ukurlilit Pinggul (Hip) i. Bacaan diambil dengan kedudukan mata selari dengan pita pengukur. iii. Subjek hendaklah di dalam keadaan ‘relax’ tanpa membuat sebarang kontraksi otot di bahagian abdominal. ii. iv. Lilitkan pita pengukur di sekeliling abdominal dan di atas bahagian yang telah ditandakan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. iv. Pastikan bahagian ‘pubis symphasis dan bahagian penonjolan maksimum pada bahagian otot gluteus (gluteus maximus). Pastikan bacaan diambil dengan kedudukan mata selari dengan pita pengukur. iii.

Fat-Free Mass dan Total Body Water menyebabkan bacaan lemak menurun. 73 . Thomesett (1962) ialah orang yang pertama yang memulakan prinsip asas BIA . iv.Ong Kong Swee Jabatan PJK iii. Bio Impedance Analysis (BIA) Bio Impedance Analysis merupakan cara mudah untuk mengukur komposisi badan. Air ialah pengalir arus di mana sekiranya air banyak dalam badan ia akan meningkatkan aliran dan sekiranya lemak (penebat arus elektrik) banyak dalam badan menyebabkan rintangan tinggi pada BIA. iii.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Prinsip-prinsip tersebut ialah : i. iv. ii. Arus elektrik dialirkan antara dua elektrod yang dilekatkan pada badan. Bacaan diambil dengan aras mata selari dengan kedudukan pita pengukur. Rintangan terhadap aliran arus elektrik akan direkodkan oleh BIA analyzer. Subjek dikehendaki berada di dalam keadaan ‘relax’ tanpa membuat sebarang kontraksi otot pada bahagian otot gluteus maximus.

Bolonchuk dan Lykken (1985). 1989). Van Loan dan Mayclin (1987) telah mengemukakan hasil kajian mereka. Westrate dan Scidell (1991). Deurenberg. Lohman. mendapati FFM atau Relatif Body Fat ( % BF) boleh juga diramalkan dengan tepat dalam ujian terhadap kanak-kanak dan orang dewasa dengan menggunakan kaedah BIA. Walaupun kaedah BIA dan lipatan kulit tidak sama tetapi dalam beberapa keadaan BIA lebih utama di mana :   Tidak perlu kepakaran yang tinggi. Presta. Houtkooper. Ianya lebih selesa. Van dan Kooy. Van Loan (1990). 74 . Lukaski. Going dan Hall (1989). Lukaski dan Bolonchuk (1998). Wang dan Van Itallie (1988). Gutin. tidak perlu ukuran diambil dibahagian sulit subjek kajian. Leenan. Meador dan Simpson (1969) melaporkan terdapat perkaitan yang kuat antara aliran jumlah rintangan dan Total Body Water (TBW). Bray. Kushner dan Schoeller (1992). gemayel & Kaplan.  Ianya boleh digunakan untuk menganggar komposisi badan bagi orang yang obese (Gray. Van Loan dan Mayclin (1987) menyatakan bahawa TBW boleh dijangka daripada pengukuran rintangan dengan darjah ketepatan yang tinggi.Ong Kong Swee Jabatan PJK Hoffer.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Johnson. Beliau mencadangkan bahawa cara BIA lebih baik untuk menganalisis komposisi badan. Segal.

Espejo (1989). Hewitt. Segal (1991). Van Loan. Puncanya (distal) pada tangan dan kaki dan Voltan elektrod menurun akibat rintangan dikesan oleh sensor (pada bahagian proximal) yang diletakkan pada wrist dan ankle. 1989). Lohman. Proses instrument Faktor Subjek Faktor Penguji 75 . Williams. Habar. Witheus. Matthie & Mayclin (1993).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Formula BIA ialah % BF = ( FM / BW ) X 100 Punca Ralat i.Ong Kong Swee Jabatan PJK BIA berpotensi untuk menilai khusus komposisi badan terutamanya komposisi tisu lembut bahagian atas badan (Going. kaki dan pergelangan kaki. pergelangan tangan.    Punca ralat ialah . Tambahan pula dengan analisis Multifrequency Bioelektrical Impedance. ia boleh menganggar dengan cepat kandungan air dalam ekstraselular dan intraselular di dalam TBW. Prosedur Ujian BIA ialah : Cara tetrapolar menggunakan empat (4) elektrod yang dilekatkan pada tangan. Rangsangan elektrik (500uA – 800uA) pada 50 kHz dialirkan dari elektrod.

Penggunaan arus elektrik berbeza Versi keluaran Teknik Faktor Subjek Ralat terjadi sekiranya subjek    Mengalami dehidrasi 4 jam selepas makan dan latihan Alami haid 76 . Sumber daripada Kushman (1992). Seterusnya. iii.1992).8 kg untuk wanita boleh diterima. SEE bagi < 3.Ong Kong Swee Jabatan PJK   Faktor Persekitaran Persamaan ramalan yang digunakan untuk menganggar FFM. Secara teorinya anggaran ralat yang dianggarkan ialah sekitar 1. ii. Malangnya.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Perbezaan jenama    vi.8 kg sekiranya kaedah yang dirujuk adalah tidak melakukan kesilapan (Lohman. ralat bahagian ramalan keseluruhan yang berkenaan dengan BIA (20-50%) dan persamaan-persamaan yang digunakan akan menambahkan lagi ralat dalam sesuatu kaedah rujukan. Instrumen yang digunakan. Lohman (1959). Van Loan (1990). v. iv.5 kg untuk lelaki dan < 2.

ix.Ong Kong Swee Jabatan PJK vii. etnik. aras faktor fizikal dan aras kegemukan subjek untuk mengelakkan ralat dalam menganggarkan FFM. • • Dalam bilik yang suhu normal (350C) Subjek tidak boleh makan dan minum dalam tempoh 4 jam sebelum ujian. 77 . jantina. viii. • Tidak melakukan sebarang latihan dalam tempoh 12 jam sebelum ujian.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Faktor persekitaran BIA mesti dijalankan secara : • Subjek berbaring dalam keadaan supinasi di atas permukaan yang bukan bersifat konduktive kepada arus elektrik. Penguji Bukanlah penyebab utama ralat Penguji berlainan ke atas seseorang subjek   Cara berlainan Subjek baring dengan tangan dan kaki dijarakkan pada sudut lebih kurang 45%. • Tidak buang air kecil 30 minit sebelum latihan. Persamaan ramalan BIA Persamaan BIA seharusnya dipilih berdasarkan umur.

Tidak boleh bersentuh antara paha dengan paha dan antara tangan dan badan. jadi sempadan bahagian atas elektrod melintangi bahagian medial dan lateral malleoii. Jarak antara kedua-dua elektrod ialah 5 cm. • Punca elektrod yang berwarna merah akan dilekatkan dibahagian pergelangan tangan dan kaki. • Letakkan elektrod sensor (proximal dipermukaan dorsal pergelangan tangan. jadi sempadan bahagian atas elektrod melintangi bahagian ulna. • Letakkan punca elektrod dibahagian asas yang kedua atau ketiga sendi metacarpal–phalengeal tangan atau kaki. Teknik BIA • Ukuran BIA di ambil dibahagian kanan dengan subjek baring di atas alas yang nonkonduktif di dalam bilik bersuhu normal (350C) • Kulit hendaklah dibersihkan dengan alkohol sebelum menampal elektrod. Permukaan dorsal pergelangan kaki. 78 . • Kedua-dua tangan diletakkan pada kedudukan 450 antara satu sama lain.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK x. punca yang berwarna hitam dilekatkan di tangan dan kaki.

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. kaedah BMI mempunyai korelasi yang sederhana iaitu r=0. BMI = Wt (kg) (berat) 79 . Kaedah ini menggunakan pengukuran tinggi dan berat seseorang serta berdasarkan kepada formula khas bagi ujian ini. Ujian ini boleh digunakan sebagai bayangan awal terhadap tahap obesiti seseorang kerana ujian ini tidak memerlukan kepakaran dan teknikal yang tinggi bagi menjalankan ujian tersebut. Kaedah BMI ini tidak menunjukkan perbezaan antara berat lemak dengan berat badan bebas lemak tetapi pengujian ini hanyalah meninjau perkaitan antara otot dan lemak dengan berat badan. Nilai kepada pengukuran tersebut dikaitkan dengan jadual Indek Jisim Badan. manakala kadar ralat ujian ini menurut Polock (1985) hanyalah antara 5%-6% sahaja. Formula yang digunakan bagi kaedah BMI ini adalah ringkas iaitu sebagaimana berikut .Ong Kong Swee Jabatan PJK Indek Jisim Badan (Body Mass Index) Indek Jisim Badan atau Body Mass Index merupakan kaedah yang telah lama dipraktikkan bagi menentukan tahap kesihatan seseorang terutamanya dari segi obesiti. Menurut Keys (1972). Perkataan Body Mass Index telah digunakan sejak tahun 1972 apabila Keys (1972) telah menggunakan nama ini bagi menggantikan perkataan yang digunakan bagi ujian yang sama iaitu Quetelet’s Index.70 berbanding dengan kaedah Hidrostatic Weighing.

]. Antaranya ialah : Jadual Piawai Kecergasan dan Kesihatan bagi BMI untuk Lelaki dan Perempuan . ACSM-Recommended Levels of Percent Body Fat Age (years) Gender 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Male Female 14 20 15 21 17 22 18 23 19 24 Source: James R.. Measurement and Evaluation in Human Performance. Morrow … [et al. (1995). 80 .Ong Kong Swee Jabatan PJK HT2 (m) (tinggi x tinggi) Terdapat beberapa jadual yang diberikan berdasarkan kepada kaedah BMI ini.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

(1995). Morrow … [et al..Ong Kong Swee Jabatan PJK Norms for Percent Body Fat in Males Age (years) Rating Very lean Lean Leaner average Average Fatter average Fat Overfat 18-25 4-7 8-10 than 11-13 14-16 than 18-20 22-26 28-37 26-35 8-12 13-5 16-18 19-21 22-24 25-28 30-37 36-45 10-14 16-18 19-21 22-24 25-26 27-29 30-38 46-55 12-16 18-20 21-23 24-25 26-28 29-31 32-38 56-65 15-18 19-21 22-24 24-26 26-28 29-31 32-38 66+ 15-18 19-21 22-23 24-25 25-27 28-30 31-38 Source: James R.].Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Measurement and Evaluation in Human Performance. 81 .

1987) Rating Desirable Grade 1 obesity Grade 2 obesity Morbid obesity 20-25 25-29. (1995).]. Morrow … [et al.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. (1995). Percent Body Fat (Jequire..9 30-40 > 40 Source: James R. Morrow … [et al.Ong Kong Swee Jabatan PJK Norms for Percent Body Fat in Females Age (years) Rating Very lean Lean Leaner average Average Fatter average Fat Overfat 18-25 13-17 18-20 than 21-23 24-25 than 26-28 29-31 33-43 26-35 13-18 19-21 22-23 24-26 27-30 31-35 36-48 36-45 15-19 20-23 24-26 27-29 30-32 33-36 39-48 46-55 18-22 23-25 26-28 29-31 32-34 36-38 40-49 56-65 18-23 24-26 28-30 31-33 34-36 36-38 39-46 66+ 16-19 22-25 27-29 30-32 33-35 36-38 39-40 Source: James R. 82 .. Measurement and Evaluation in Human Performance.]. Measurement and Evaluation in Human Performance.

penggunaan komputer yang meluas juga telah dapat membantu perkembangan pengukuran antropometri ke era yang lebih moden serta penggunaan alatan yang lebih maju untuk menjalankan pengukuran. Disamping itu. Akhir sekali sumbangan bidang antropometri memainkan peranan yang penting kepada bidang Sains Sukan dan juga bidang pendidikan ke arah melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran ke arah kehidupan yang menyeluruh. Pengukuran ketinggian dan berat badan untuk pelajar adalah penting kerana ianya berkaitan rapat dengan graf pertumbuhan mereka. Rekod ketinggian dan berat badan murid disimpan dan dianalisis untuk mencari status bentuk badan mereka sama ada kurus.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. pengukuran antropometri telah digunakan untuk menilai status pemakanan seseorang. sederhana.Ong Kong Swee Jabatan PJK KESIMPULAN Pengukuran antropometri amat penting dalam pengajaran Pendidikan Jasmani. Pada masa kini. Guru sukan yang ingin memilih dan melatih ahli sukan amat memerlukan pengukuran antropometri untuk dijadikan garis panduan yang penting. gemuk atau obesiti. Ini adalah untuk memudahkan guru sukan memilih mereka ke acara sukan atau permainan yang sesuai. ketinggian dan berat badan telah menjadi rujukan utama bagi acara yang akan disertai oleh pelajar tersebut disamping unsur bakat semulajadi. 83 . Bentuk badan.

Journal of Sport Medicine and Physical Fitness. IL: Human Kinetics.G. Pollock. Nelson.).) New York: Mc Graw Hill. Champaign.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Docherty. Jackson. (2002). (4th ed..G (1981). A Practical Approach to Measurement In Physical Education. Philadelphia: Lea & Febiger. & Mc Gee. Jamilah Jamaludin. Champaign. T. Champaign. (1994). A. IL: Human Kinetics.).H. Jantung: Antara Hidup Dan Mati. V. & Pollock. Minnesota: Burgess. (1978). Generalized Equation for Predicting Body Density of Men.. David. Brown & Benchmark. Englewood.Ong Kong Swee Jabatan PJK Rujukan Adam. 40: 497 – 504. Delbuque. J. T. (4th ed. (1976). (3rd ed. (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Edina. L. Which Calipers? How Much Training? Journal Of Physical Education And Recreation. Champaign. (1987). Bale. Measurement By The Physical Educator: Why And How. IL: Human Kinetics. K. (1986). Heyward. (1997). G. & Storlarczyk. Body Composition Estimation For Children. British Journal of Nutrition. M. (1979). V. & Lohman.). H. Lohman. Clarks. R. Heyward. Application of Measurement to Health and Physical Education (5th ed.M. B. New Jersey: Prentice Hall. Skinfolds And Body Density And Their Relationship to Body Fatness: Human Biology Lohman.. K. IL: Human Kinetics 84 ..M. Johnson. P. Exercise Physiology: Laboratory Manual (2nd ed). (1997).. H. (1996).M. Lohman. T.H. Advanced Fitness Assessment And Exercise Prescription.L. 31: 173 – 177. L. Barrow H. Applied Body Composition Assessment. D. Body Composition and Performance Variables of Young Elit Female Basketball Players.M.S. (1997). Measurement in Pediatric Exercise Science. M. Antropometric. Practical Measurement for Evaluation in Physical Education. M (1981).

J. Evaluation in Physical Education: Assessing Motor Behavior. (2003). Inc. Riley. Champaign. T. (1978).H.J.Ong Kong Swee Jabatan PJK Lohman. Russo. 56: 439-448. J.R. R. M. Skinfolds and Body Composition of Sports Participants. Tannner. S. J.J. Journal of Physical Education. P. Willmore. Hall. Englewood Cliff. Gueresi. G.. 22. Andrew. Estimation of body density in adolescent athletes”. 85 . D. Antropometric Standardization Reference Manual. Harison. London: Allen & Unwin... (1986). A. Roche. Measurement and Evaluation In Human Performance . Disch. Kinanthropometry III.J. Reilly. H. Massachusetts: Allyn & Bacon. J.K. Cambrige: Great Britain. 71-73).(1978). (1984). A Critique of Skinfolds Test From The Publischoollevel. Measurement For Evaluation In Physical Education And Exercise Science.K. Martini. The Physique of The Olympic Athlete..Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.). Human Biology. A. Belcastro. pp. Physiological Testing of the High. Wenger H. M. Bartholomew. Mathews. A. (6th ed. J.F. Jackson.G & Mood.) New York: Mc Graw Hill.. Measurement in Physical Education (5th ed. 61 (10.. H. Illinois: Human Kinetics Books. and Green Howard.. Essential of Anatomy & Physiology (3rd ed). An Introduction to Measurementin Physical Education. Recreation and Dance. J. J. An Anthropometric Estimation of Body Density and Lean Body Weight in young Men.. New Jersey: Prentice Hall.).Performance Athlete (2nd ed. D. Safrit. (1981). Miller. & Martorell. Illiois: Human Kinetics MacDougall D.G. H.G.P (2000). Gruppioni.(1990). (1979). Watkin. & Marchesini. (1998). (1999). Saunders. D. Morrow. New Jersey: Prentice Hall.B. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. W.W. (1990). & Behnke. G. Philadelphia: W. Ted. A.M. Thorland. & Borms. [1984]. Journal of Applied Physiology. Research Processes In Physical Education [2nd ed.. (1964). Pg 303 – 312. Champaign.. J. A.J. Champaign: Human Kinetics. (1922). T.B. V. (2nd ed).] New Jersey: Prentice.R. Montoye.C.