P. 1
Panduan Am Petronas

Panduan Am Petronas

|Views: 490|Likes:
Published by Becks Bryan

More info:

Published by: Becks Bryan on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

PANDUAN AM

PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN

Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras 65, Menara 1, Menara Berkembar PETRONAS, KLCC, 50088 Kuala Lumpur. Tel.: 03-23313040
Web: http://www.petronas.com.my ► Partnering Us ► Licensing & Registration eLARIS.net: https://elaris.petronas.com.my E-mel: lrs_enquiries@petronas.com.my
09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 – BM

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

NOTIS PENTING UNTUK PEMOHON Panduan Am ini diberi percuma. Pemohon adalah dinasihatkan supaya menghubungi terus Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan umum mengenai lesen atau pendaftaran dengan PETRONAS atau pertanyaan berkenaan permohonan yang telah dibuat. PETRONAS tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pemohon sekiranya pemohon membuat urusan melalui pihak ketiga.

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

Isi Kandungan Kandungan Pengenalan Maklumat Am A) B) C) D) E) F) G) H) I) Kategori Permohonan Panduan Tentang Kategori Standard Bidang Kerja & Kelengkapan (SWEC) Syarat-Syarat Am Pelesenan Syarat-Syarat Am Pendaftaran Syarat-Syarat Am Permohonan Melibatkan Syarikat Asing Tatacara Permohonan Khidmat Rundingcara Pemprosesan Permohonan Keputusan Permohonan Mukasurat 1 1 1 2 2 3 3 4 6 7 7 8 14 Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Baru Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Pembaharuan Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Tambah Bidang Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Penukaran Prinsipal Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Senarai Pecahan Ekuiti Dan Lembaga Pengarah Untuk Syarikat ‘Berhad’ Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi Maklumat Kilang/Bengkel Dan Senarai Peralatan Sistem Pengurusan Kesihatan, Keselamatan Dan Persekitaran (KKP) Pengakuan

Soalan-Soalan Lazim Penutup Lampiran A: Lampiran B: Lampiran C: Lampiran D: Lampiran E: Lampiran F: Lampiran G: Lampiran H: Lampiran I: Lampiran J: Lampiran K: Lampiran L: Lampiran M: Lampiran N:

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

PENGENALAN Berdasarkan kepada Akta Pembangunan Petroliam dan Peraturan-Peraturan Petroliam 1974, sesuatu entiti yang ingin menjalankan kerja-kerja di sektor huluan (’upstream’) industri minyak dan gas di Malaysia wajib mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS. Sebagai langkah untuk mengawal selia aktiviti pembangunan di sektor hiliran (’downstream’), PETRONAS telah membuat dasar mewajibkan sesuatu entiti mempunyai pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS sebelum boleh mengambil bahagian di dalam tender dan kerja-kerja di sektor hiliran. Pemohon dinasihatkan meneliti dan memahami kandungan buku panduan ini. Kefahaman yang jelas adalah penting bagi memastikan permohonan yang dihantar adalah sempurna dan akan diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Syarat-syarat dan prosedur permohonan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Pemohon dinasihatkan agar menghubungi Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran untuk maklumat terkini.

MAKLUMAT AM A) No. a. KATEGORI PERMOHONAN Kategori Lesen Kegunaan Produk / Perkhidmatan Pengguna Utama

Digunakan untuk aktiviti huluan, PCSB, lain-lain syarikat Kontrak Perkongsian hiliran dan maritim. Pengeluaran (PSC), kontraktor fabrikasi, anak-anak syarikat PETRONAS dan lain-lain yang berkenaan. Digunakan untuk aktiviti hiliran dan maritim. Anak-anak syarikat PETRONAS seperti PP(T)SB, PP(M)SB, ABF, PFK, PDB, PGB, MISC dan lain-lain yang berkenaan.

b.

Pendaftaran

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

1

0 . SWEC merupakan senarai kategori yang berkaitan dengan keperluan kedua-dua sektor industri minyak dan gas dan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kategori Produk – “P” dan Perkhidmatan – “S”. kakitangan mahir dan peralatan bagi setiap kategori perkhidmatan yang dipohon. 5. C) SYARAT-SYARAT AM PELESENAN 1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad. berbayar dalam bentuk saham biasa tidak kurang daripada 2. "R" bererti kategori kerja untuk aktiviti hiliran dan maritim yang memerlukan kelulusan pendaftaran. Mempunyai sumber bekalan bagi setiap kategori pembekalan produk. Walaubagaimanapun. Surat perlantikan sebagai agen tempatan hendaklah dialamatkan ke alamat agen tempatan. berstatus eksklusif (meliputi seluruh Malaysia atau sekurang-kurangnya meliputi industri minyak dan gas) dan dikeluarkan terus daripada pengilang (prinsipal).000. Penanda Kategori Kerja . 3. Kategori di dalam SWEC terbahagi kepada lima (5) peringkat. Syarikat yang beroperasi sebagai agen hanya boleh memohon kategori-kategori tertentu sebagaimana yang dinyatakan di dalam lampiran SWEC.Panduan Am ver2. “L” bererti kategori kerja untuk aktiviti huluan yang memerlukan kelulusan lesen. 09MAR2011 . Mempunyai kedudukan kewangan yang stabil iaitu dana pemegang saham perlu berada di tahap positif.BM . Peringkat 5 Peringkat 4 Peringkat 3 (tertier) Peringkat 2 (sekunder) Peringkat 1 (primer) Kod penuh bidang Penanda kategori kerja 3."L". Mempunyai keupayaan teknikal dalam aspek kakitangan pengurusan.B) PANDUAN TENTANG KATEGORI STANDARD BIDANG KERJA & KELENGKAPAN (SWEC) 1. Contohnya: Kategori Kod SWEC L/R 2. syarikat yang berlesen dalam kategori L boleh menjalankan aktiviti untuk sektor hiliran dan maritim. “R” dan “L/R”: a. wakil pengedar dan pengilang atau prinsipal tempatan tidak diterima.00. Perlantikan daripada stokis. 2 4. b. Mempunyai modal RM100.

Memenuhi syarat penglibatan Bumiputera di peringkat ekuiti. 6. Menubuhkan syarikat usahasama dengan syarikat tempatan dan melantik syarikat usahasama yang ditubuhkan sebagai agen yang mewakilinya secara eksklusif. kakitangan mahir dan peralatan bagi setiap kategori perkhidmatan yang dipohon. Melantik syarikat tempatan sebagai agen yang mewakilinya secara eksklusif. Berdaftar dengan badan-badan berkanun. profesional atau jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan dengan kategori sebagaimana yang dinyatakan di lampiran SWEC. kecuali modus operandi pengilang adalah 30%. lembaga pengarah. 09MAR2011 . 3. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad. juruukur kuantiti dan arkitek yang perlu berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan badan-badan profesional yang berkaitan.0 . Mempunyai keupayaan teknikal dalam aspek kakitangan pengurusan. 2. Kedua-dua syarikat seperti di atas boleh mengemukakan permohonan kepada PETRONAS. Mempunyai kedudukan kewangan yang stabil iaitu dana pemegang saham perlu berada di tahap positif. Memenuhi syarat penglibatan Bumiputera di peringkat ekuiti. E) SYARAT-SYARAT AM PERMOHONAN MELIBATKAN SYARIKAT ASING Bagi membolehkan sesebuah syarikat asing mengambil bahagian di dalam tender dan menjalankan kerja-kerja di kedua-dua sektor huluan dan hiliran industri minyak dan gas di Malaysia. 7. pengurusan dan kakitangan syarikat sekurang-kurangnya 51%. 7. pengurusan dan kakitangan syarikat sekurang-kurangnya 51%. syarikat asing berkenaan hendaklah: 1.6. lembaga pengarah.BM 3 . Berdaftar dengan badan-badan berkanun. Mempunyai sumber bekalan bagi setiap kategori pembekalan produk. kecuali modus operandi pengilang adalah 30%. Permohonan jenis ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat sepertimana tercatit di dalam perkara C – “Syarat-Syarat Am Pelesenan” atau perkara D – “Syarat-Syarat Am Pendaftaran” di atas. profesional atau jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan dengan kategori sebagaimana yang dinyatakan di lampiran SWEC. D) SYARAT-SYARAT AM PENDAFTARAN 1.00 bagi Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad. Perniagaan milik tunggal atau perkongsian tidak diterima kecuali syarikat perunding profesional seperti juruukur tanah. 5. Mempunyai modal berbayar dalam bentuk saham biasa tidak kurang daripada RM10. 4.Panduan Am ver2. Atau 2.000.

bahagian 6 dan 7) Melalui surat g.F) TATACARA PERMOHONAN 1. a. Melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti hiliran dan maritim sahaja. Permohonan Baru Pendaftaran Permohonan Pembaharuan Lesen Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Permohonan Tambah Bidang Permohonan Penukaran Prinsipal c. Melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti hiliran dan maritim sahaja. alamat surat-menyurat dan sebagainya.BM 4 .4. Sila rujuk Menambah bidang bagi lesen / Lampiran C pendaftaran yang sedia ada.0 . Lain-lain permohonan - Memaklumkan sebarang perubahan dalam syarikat seperti pemilikan ekuiti. Melalui surat (sila rujuk senarai semak Lampiran D untuk dokumen yang perlu dilampirkan) Melalui surat (sila rujuk Lampiran E untuk dokumen yang perlu dilampirkan) Mengemukakan surat dan melengkapkan Borang Permohonan Baru untuk Lesen/Pendaftaran (Borang BLP) (penerangan lanjut di perkara F. Sila rujuk Menukar prinsipal yang sedia Lampiran D ada kepada prinsipal yang baru. e. i. f. ahli lembaga pengarah. Sila rujuk Menaiktaraf kelayakan Lampiran A syarikat untuk melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti huluan.net (penerangan lanjut di perkara F. b. bahagian 2. h. Jenis Permohonan Permohonan Baru Lesen Senarai Semak Tujuan Cara Memohon Melalui portal web eLARIS. hiliran dan maritim. Permohonan Penukaran Modus Operasi Permohonan Naiktaraf Pendaftaran ke Lesen - Menukar jenis operasi bidangbidang SWEC. Pemohon boleh membuat permohonan berpandukan cara yang tersebut di bawah: No.5 dan 7) Sila rujuk Melibatkan diri atau menyertai Lampiran A sebut harga / tender bagi aktiviti huluan.Panduan Am ver2.3. d. 09MAR2011 . Sila rujuk Melibatkan diri atau menyertai Lampiran B sebut harga / tender bagi aktiviti huluan. hiliran dan maritim.

Menara 1.0 . Sekiranya perlu.a.net. pemohon hendaklah: a. pemohon hanya boleh memohon tidak lebih daripada lima (5) kategori sekunder.petronas.my. Bahagian 1. KUALA LUMPUR CITY CENTRE (KLCC). untuk lokasi dan waktu urusan kaunter). Sila rujuk senarai semak di Lampiran A untuk 5 4. Untuk membuat permohonan baru lesen/pendaftaran. 50088 KUALA LUMPUR atau Menghantar terus ke Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran di Aras 9. Menara Berkembar PETRONAS (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”. sama ada melalui pos ke ibu pejabat PETRONAS di KLCC: PETRONAS SEKSYEN PELESENAN DAN PENDAFTARAN.BM . JABATAN PEMBANGUNAN KEUPAYAAN TEMPATAN.net terlebih dahulu sebelum mengemukakan dokumendokumen sokongan yang diperlukan. pemohon boleh membuat pertanyaan atau perbincangan berkaitan bidang yang hendak dipohon dengan Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran terlebih dahulu di Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”. MENARA 1.my ► Partnering Us ► Licensing & Registration b. sila rujuk Lampiran B .com. Sila dapatkan borang tersebut di laman web rasmi seperti tertera di perkara F – “Tatacara Permohonan”. c. sila rujuk Lampiran A . 3. untuk lokasi dan waktu urusan kaunter). 5. pembaharuan Memahami sepenuhnya prosedur-prosedur Pelesenan dan Pendaftaran beserta bidang-bidang pelesenan/pendaftaran PETRONAS melalui Panduan Am dan senarai bidang-bidang SWEC di laman web rasmi: http://www.petronas. permohonan lesen/pendaftaran dan permohonan tambah bidang.net di laman web https://elaris. Mengisi borang permohonan melalui eLARIS. Permohonan tambah bidang boleh dihantar selepas permohonan baru atau permohonan pembaharuan diluluskan. Bagi permohonan untuk menaiktaraf pendaftaran ke lesen. Untuk permohonan tambah bidang. Bahagian 1. Permohonan pembaharuan lesen/pendaftaran perlu dihantar selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum tarikh tamat lesen/pendaftaran. PENGURUSAN RANGKAIAN BEKALAN KUMPULAN. Permohonan yang dihantar dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat lesen / pendaftaran syarikat tidak akan dipertimbangkan. Kelewatan memperbaharui lesen/pendaftaran akan menjejaskan peluang syarikat menyertai tender atau sebutharga. Bagi permohonan lesen/pendaftaran baru.“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Baru” ii. Untuk permohonan pembaharuan.“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Tambah Bidang” i. ARAS 65. sila rujuk Lampiran C . Dokumen-dokumen sokongan hendaklah dihantar dalam masa 10 hari bekerja daripada tarikh penghantaran ’online’ eLARIS. Bahagian 2.2. Pemohon hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti yang tertera di lampiran-lampiran berikut: Untuk permohonan baru. 6. Pemohon hendaklah menghantar borang permohonan ‘online’ eLARIS. MENARA BERKEMBAR PETRONAS.com. pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan naiktaraf beserta permohonan baru menggunakan Borang BLP.Panduan Am ver2.“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Pembaharuan” iii. 09MAR2011 . d. Pemohon hanya boleh menghantar permohonan sekali sahaja bagi setiap suku tahun dan jumlah bidang bagi setiap permohonan hendaklah tidak melebihi tiga (3) kategori sekunder.

Pemohon diminta tidak menjilid dokumen tersebut. Penambahan bidang-bidang pendaftaran adalah tidak dibenarkan semasa permohonan naiktaraf sedang diproses oleh Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran.30 pagi – 12.Panduan Am ver2. Pemohon hanya dibenarkan menambah bidangbidang lesen sahaja dan mestilah tidak lebih daripada lima (5) kategori sekunder.BM Masa (Pagi) 8. b. Pemohon boleh mendapatkan khidmat rundingcara dan mengutarakan pertanyaan lanjut tentang pelesenan dan pendaftaran di kaunter di: Kaunter Pertanyaan dan Khidmat Rundingcara Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran Aras 9.15 tengahari 6 Masa (Petang) 2.30 pagi Masa (Petang) 2.30 pagi – 12. e.00 petang 2. Faks E-mel : 03-23313040 (Pusat Panggilan Pelesenan dan Pendaftaran) : 03-23312757 : lrs_enquiries@petronas. : : : : : LESEN BARU / PENDAFTARAN BARU / PEMBAHARUAN LESEN / PEMBAHARUAN PENDAFTARAN / TAMBAH BIDANG / LESEN BARU (NAIKTARAF) / PENUKARAN PRINSIPAL / PENUKARAN MODUS OPERASI dan lain-lain G) KHIDMAT RUNDINGCARA 1.00 petang . d.45 tengahari 8.30 petang (Khidmat rundingcara sahaja) Waktu Urusan Pusat Panggilan Hari Isnin – Khamis Jumaat 09MAR2011 . Setiap dokumen perlu diasingkan dengan menggunakan kertas pembahagi berlabel. Diletakkan di dalam fail jenis PVC-2 Ring. Telefon No.15 petang – 5. Menara Berkembar PETRONAS Kuala Lumpur City Centre (KLCC).30 petang – 4. Untuk semua permohonan. dokumen-dokumen sokongan yang dihantar hendaklah: a.dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan.my Waktu Urusan Kaunter Hari Isnin – Khamis Jumaat Masa (Pagi) 8.30 pagi – 11.45 petang – 5.00 petang – 4. Menara 1.00 petang 3.30 pagi – 12.com.00 tengahari 8. TELEFON JENIS PERMOHONAN c. 50088 Kuala Lumpur No. Disusun mengikut turutan senarai semak yang berkenaan (sila rujuk Lampiran A/Lampiran B/Lampiran C/Lampiran D). 7.0 . Pemohon hendaklah melabelkan bahagian hadapan fail PVC tersebut dengan maklumat berikut: NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT NAMA UNTUK DIHUBUNGI NO.

net. Walaubagaimanapun. Sekiranya pemohon ingin mengadakan perjumpaan dengan pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran.00 > RM 5. Yuran Lesen Tahunan RM 250. temujanji perlu dibuat terlebih dahulu. Semasa pemprosesan permohonan.00 RM 1. Mengikut Akta Pembangunan Petroliam 1974. 5. Ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang percanggahan kepentingan.000.00 . kiriman wang atau cek peribadi tidak diterima.00 3. perjumpaan adhoc atau panggilan telefon yang kerap tidak digalakkan. sila hubungi pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran di talian yang tertera di perkara G. Berikut adalah jadual bayaran yuran lesen berdasarkan modal berbayar syarikat: Modal Berbayar RM 100. Sijil lesen / pendaftaran akan dihantar melalui pos sahaja.00 2. Pemohon yang berjaya dikehendaki meneliti semua syarat am dan syarat khas (jika ada) yang dinyatakan dalam sijil lesen / pendaftaran PETRONAS.BM 7 . bayaran yuran lesen bagi syarikat yang telah diberi kelulusan lesen adalah berdasarkan kepada jumlah modal berbayar syarikat berkenaan dan tempoh lesen tersebut. 7.000. Hanya permohonan yang lengkap dan teratur akan diterima untuk diproses. pemohon boleh menyemak status permohonan di dalam eLARIS.net.00 RM 1. Wang tunai. Pemohon diminta memberikan kerjasama sebaik mungkin.000.000.000. Untuk permohonan yang dibuat melalui eLARIS. I) KEPUTUSAN PERMOHONAN 1.000. 4. Lesen PETRONAS akan dikenakan yuran manakala pendaftaran adalah percuma.000. semasa memproses permohonan lesen atau pendaftaran.RM 1. Permohonan syarikat yang dimiliki oleh pemegang saham atau pengarah syarikat yang mempunyai kepentingan dalam syarikat yang telah berlesen atau berdaftar dengan PETRONAS tidak akan diberi pertimbangan jika bidang yang dipohon adalah sama. Jumlah bayaran akan diberitahu melalui surat pemberitahuan kelulusan.000. Panggilan susulan. 6.001. Pemohon tidak digalakkan menghubungi Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran dalam tempoh 2 bulan selepas permohonan lengkap diterima. bahagian 1.00 RM 500. sekiranya pemohon masih ingin membuat susulan mengenai status permohonan. 2.Panduan Am ver2. 4.RM 5.00 . 3.H) PEMPROSESAN PERMOHONAN 1. Perlu diingatkan bahawa lesen atau pendaftaran syarikat boleh dibatalkan atau digantung pada bila-bila masa sekiranya syarat-syarat tidak dipatuhi. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank atas nama "PETRONAS". Tiada sebarang bayaran dikenakan kepada syarikat semasa mendapatkan borang permohonan. Keputusan permohonan akan dimaklumkan secara rasmi melalui pos atau faks. pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran mungkin akan menghubungi pemohon sekiranya terdapat sebarang kemusykilan.000.0 . 09MAR2011 . Semua permohonan yang dikemukakan kepada pihak PETRONAS akan diproses mengikut sistem giliran.

‘Sektor hiliran’: Sektor yang merangkumi semua operasi di daratan seperti aktiviti memproses. ‘agen’ atau ‘pengedar’ bagi bidang-bidang perkhidmatan dan pembekalan? 09MAR2011 .Panduan Am ver2. Apakah definisi ‘operasi sendiri’. Apakah perbezaan antara sektor huluan dan sektor hiliran? ‘Sektor huluan’: Sektor yang merangkumi semua operasi berkaitan dengan pengeluaran minyak dan gas. menapis. syarikat juga boleh menjalankan aktiviti-aktiviti di sektor hiliran. bidang-bidang pendaftaran yang sedia ada akan dimasukkan ke dalam lesen PETRONAS sebagai bidang pendaftaran. membuat produk hasil sumber hidrokarbon dan lain-lain lagi (iaitu selain daripada sektor huluan). Ini kerana proses permohonan adalah mengikut sistem giliran. Pendaftaran: Berdasarkan polisi PETRONAS. sila kemukakan salinan sijil dan lampiran pendaftaran tersebut. 2. Nombor pendaftaran yang sedia ada akan dibatalkan dan hanya nombor lesen PETRONAS yang akan dikekalkan dengan tempoh sah lesen yang baru akan digunakan. Proses ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana faktor termasuk proses menyertai tender. 7. 6. Sekiranya syarikat memohon kedua-dua bidang pelesenan dan pendaftaran. syarikat yang ingin mengambil bahagian di dalam aktiviti di sektor huluan hendaklah mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS. Sekiranya syarikat telah mempunyai pendaftaran PETRONAS yang sah.0 . syarikat hendaklah mengemukakan permohonan yang lengkap untuk mendapatkan lesen PETRONAS. Sebagai pemegang lesen PETRONAS. 5. 3. Adakah syarikat perlu membuat permohonan untuk pendaftaran dan lesen PETRONAS secara serentak? Syarikat hanya perlu mengemukakan satu permohonan sahaja. Berapa lamakah tempoh sesuatu permohonan itu diproses? Tempoh masa pemprosesan untuk semua jenis permohonan ialah dua (2) hingga tiga (3) bulan.BM 8 . sesebuah syarikat hendaklah mempunyai pendaftaran yang sah dengan PETRONAS bagi membolehkan sesebuah syarikat terlibat dalam kerja-kerja di sektor hiliran sahaja. Sekiranya syarikat memohon bidangbidang lesen sahaja maka sijil lesen PETRONAS akan dikeluarkan dan sekiranya syarikat memohon bidang-bidang pendaftaran sahaja maka sijil pendaftaran PETRONAS akan dikeluarkan. Sekiranya semua syarat-syarat lesen telah dipenuhi.SOALAN-SOALAN LAZIM 1. Pemohon adalah dinasihatkan supaya menghantar permohonan lebih awal sekiranya berminat untuk berurusan dengan PETRONAS dan anak syarikatnya. 4. pembangunan dan pengeluaran minyak dan gas. Sekiranya bidang-bidang pendaftaran tersebut telah tamat tempoh pendaftaran. Bolehkah syarikat membuat permohonan bagi mempercepatkan proses untuk menyertai tender? Tidak. maka lesen PETRONAS akan dikeluarkan manakala bidang-bidang pendaftaran akan dimasukkan sebagai lampiran pendaftaran di dalam sijil lesen tersebut. bolehkah syarikat memohon untuk lesen PETRONAS? Boleh. Ini termasuk aktiviti di luar pantai seperti aktiviti eksplorasi. Apakah perbezaan di antara lesen dan pendaftaran PETRONAS? Pelesenan: Mengikut Akta Pembangunan Petroliam 1974.

adakah mereka berpeluang untuk terlibat di dalam kerja-kerja kontrak untuk PETRONAS? Mereka berpeluang untuk terlibat di dalam kerja-kerja kontrak untuk PETRONAS kerana nama syarikat mereka tersenarai dalam Senarai Syarikat-Syarikat Berlesen dan Berdaftar (LLRC) PETRONAS. 9. surat perlantikan eksklusif yang sah daripada pengilang.Panduan Am ver2. Pengedar: Syarikat yang beroperasi sebagai pembekal sesuatu produk di sektor hiliran sahaja. b.Dalam konteks penilaian PETRONAS: a. Agen: Syarikat yang menjadi wakil kepada pengilang bagi sesuatu produk atau perkhidmatan di sektor huluan sahaja. Sekiranya beroperasi sebagai agen. syarikat hendaklah mempunyai surat perlantikan agensi eksklusif yang sah daripada prinsipal dengan syarat prinsipal juga mempunyai keupayaan seperti di atas. dokumen mengenai profail pengilang dan risalah produk hendaklah dikemukakan untuk penilaian. Untuk bidang pembekalan produk ‘L’ dan ‘R’: i. Sekiranya syarikat telah berdaftar atau berlesen dengan PETRONAS. Sila rujuk Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan”. ii. Terpulang kepada anak-anak syarikat PETRONAS atau syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran untuk mempelawa syarikat untuk membuat tawaran kepada sesuatu tender. sila rujuk SWEC dan Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan”. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan serta mempunyai pendaftaran yang masih sah dengan badan-badan atau agensi pendaftaran yang berkenaan (sila rujuk SWEC). Untuk penerangan yang lebih lanjut. Apakah syarat-syarat untuk kelulusan sesuatu bidang yang dipohon? Syarikat perlu memenuhi syarat minimum teknikal yang telah ditetapkan seperti berikut: a. b. c. dokumen mengenai sumber bekalan dan pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia hendaklah dikemukakan untuk penilaian. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan. Hampir semua bidang perkhidmatan memerlukan syarikat beroperasi sendiri serta mempunyai pendaftaran yang masih sah dengan badan atau agensi pendaftaran yang berkenaan (sila rujuk SWEC). 09MAR2011 . i. Operasi sendiri: Syarikat yang melaksanakan sesuatu kerja dengan menggunakan sumber-sumber dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran. Sekiranya beroperasi sebagai pengedar. Sekiranya beroperasi sebagai agen.BM 9 . 8. iii. ii.0 . Syarikat yang mempunyai keupayaan sebagai pengeluar atau pengilang hendaklah mempunyai keupayaan pengeluaran yang menggunakan dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran. Untuk bidang perkhidmatan ‘L’ dan ‘R’: Syarikat hendaklah beroperasi sendiri iaitu berkeupayaan melaksanakan sesuatu kerja dengan menggunakan sumber-sumber dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan.

13. perkara F – “Tatacara Permohonan”. Kaedah kedua ialah tender terbuka melalui pengiklanan di surat khabar utama iaitu mana-mana syarikat yang berminat boleh menyertai tender berkenaan. 15. Selain itu. jurunilai dan arkitek sahaja yang dibenarkan untuk berdaftar di bawah bidang-bidang tertentu. Bagaimanakah caranya untuk memohon tambah bidang dan berapakah jumlah bidang yang dibenarkan? Permohonan tambah bidang boleh dibuat melalui portal web eLARIS.10. Kaedah pertama ialah tender tertutup iaitu syarikat yang berdaftar dengan PETRONAS sahaja yang akan dipelawa untuk menyertai tender. sila rujuk “Maklumat Am”. syarikat juga tidak akan tersenarai jika tempoh pendaftaran/pelesenan telah tamat.net. ia bukanlah jaminan untuk dipanggil menyertai tender. 16. pengurusan dan kakitangan. Pemohon hendaklah mengemukakan dokumen sokongan untuk setiap bidang yang dipohon contohnya salinan surat perlantikan sebagai agen eksklusif. Sila rujuk Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan” untuk dokumen-dokumen sokongan yang perlu dilampirkan.Panduan Am ver2. perkara F – “Tatacara Permohonan”. risalah produk. Adakah syarikat persendirian atau perkongsian boleh berdaftar dengan PETRONAS? Ya. Bagaimanakah caranya untuk memohon pertukaran bentuk operasi bagi bidang yang sedia ada? Syarikat hendaklah mengemukakan permohonan kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran melalui surat rasmi dengan menyatakan keupayaan teknikal syarikat berdasarkan bentuk operasi yang baru bagi bidang yang terbabit. Untuk penerangan lanjut. Mengapakah sesetengah syarikat tidak dipanggil untuk menyertai tender walaupun telah berdaftar dengan PETRONAS? Walaupun telah berdaftar dengan PETRONAS. Bahagian 1. profail prinsipal dan semua dokumen yang berkaitan dengan semua bidang yang dipohon. Bilangan bidang yang hendak dipohon adalah tidak melebihi dari tiga (3) bidang sekunder sahaja dalam tempoh setiap suku tahun.BM . bahagian 5. 11. ahli lembaga pengarah. Sesetengah syarikat tidak tersenarai dalam Senarai Syarikat-Syarikat Berlesen dan Berdaftar (LLRC) PETRONAS walaupun mempunyai lesen atau pendaftaran yang masih sah kerana syarikat tersebut telah gagal memenuhi syarat-syarat khas lesen atau pendaftaran yang telah dikenakan ke atas syarikat tersebut seperti yang tercatit di dalam lampiran lesen atau pendaftaran. untuk lokasi dan waktu urusan kaunter). Apakah kriteria untuk mendapatkan status Bumiputera bagi sesebuah syarikat? Kriteria untuk mendapatkan kelulusan status Bumiputera adalah seperti berikut: a. 14. 10 09MAR2011 . Bagaimanakah PETRONAS memanggil atau mempelawa tender-tender yang dikeluarkan? Secara amnya terdapat dua kaedah untuk memanggil tender yang diamalkan PETRONAS. Syarikat persendirian atau perkongsian seperti firma juruukur tanah. Syarikat mempunyai penglibatan efektif Bumiputera sekurang-kurangnya 51% di peringkat ekuiti. Sebaliknya sesebuah syarikat digalakkan supaya membuat promosi atau memperkenalkan syarikat kepada anak-anak syarikat PETRONAS atau syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran atau kepada syarikat-syarikat lain yang terlibat secara aktif dalam industri minyak dan gas. Untuk penerangan lanjut. bahagian 1. sila rujuk “Maklumat Am”.0 . Syarikat juga boleh membuat pertanyaan lanjut di Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”. 12. Apakah sebab terdapat keperluan minimum Bumiputera sebagai syarat permohonan? Ini adalah satu dasar yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan supaya terdapat penyertaan Bumiputera di dalam industri minyak dan gas di Malaysia.

Berapa peratus keperluan penyertaan Bumiputera untuk sesuatu bidang? Keperluan penyertaan Bumiputera adalah berbeza bergantung kepada jenis bidang dan bentuk operasi bidang tersebut. 21. adakah perlu dilampirkan Lesen Pengilang? Ya. Pengurusan tertinggi. Pemohon boleh merujuk kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran untuk mengetahui peratusan keperluan Bumiputera sebelum atau semasa membuat permohonan. 17. Surat kelulusan berkenaan hendaklah menyatakan dengan jelas tempoh sah pendaftaran dan maklumat terperinci mengenai bidang-bidang yang diluluskan. ia perlu dikemukakan untuk kegunaan PETRONAS membuat penilaian permohonan. Mengapakah keperluan Bumiputera tidak dinyatakan dengan jelas di dalam Panduan Am ini? Keperluannya berubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada penilaian dan semakan semula PETRONAS. untuk permohonan pembaharuan sahaja. 70% ataupun 100%. 51%. Mengapakah dokumen yang sama perlu dihantar semasa mengemukakan permohonan baru dan pembaharuan lesen / pendaftaran? Ia adalah untuk mengemaskini maklumat dan penilaian semula ke atas syarikat. Apakah syarikat yang hanya mempunyai seorang pekerja layak dipertimbangkan untuk kelulusan? Tidak. 23. Jika syarikat yang memohon adalah pengilang. Bolehkah syarikat menghantar penyata KWSP tanpa menunjukkan jumlah caruman? Tidak boleh. 20.b. 19.0 . Berapa lamakah tempoh operasi sesebuah syarikat untuk melayakkan pendaftaran dengan PETRONAS? PETRONAS tidak menetapkan sebarang tempoh operasi sebagai salah satu dari syarat untuk berdaftar atau berlesen dengan PETRONAS. pengurusan penting yang lain dan kawalan kewangan syarikat dilakukan oleh kakitangan Bumiputera. Ada bidang yang keperluan penyertaan Bumiputeranya sebanyak 30%.Panduan Am ver2.BM 11 . Apakah kriteria yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan sesebuah syarikat? 09MAR2011 . 18. 24. Syarikat mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kakitangan pengurusan dan satu (1) kakitangan sokongan bagi memastikan urusan syarikat berjalan lancar. 25. Adakah surat kelulusan sementara tanpa sijil yang sah dari mana-mana badan atau agensi pendaftaran seperti Kementerian Kewangan Malaysia yang dikemukakan sebagai dokumen sokongan semasa membuat permohonan boleh diterima pakai? Boleh. Mengapakah sesetengah dokumen memerlukan pengesahan daripada Setiausaha Syarikat / Pendaftar Syarikat / Pesuruhjaya Sumpah / Peguambela / Peguamcara? Ia perlu sebagai perakuan kesahihan dokumen yang berkaitan. 22. 26.

35. Bidang-bidang tersebut akan dibuka semula tertakluk kepada budi bicara PETRONAS. Hanya syarikat yang mempunyai nilai Dana Pemegang Saham yang positif sahaja yang diterimapakai (sila rujuk perkara D – “Syarat-Syarat Am Pendaftaran” dan perkara C – “Syarat-Syarat Am Pelesenan”). bidang tersebut tidak lagi dibuka untuk permohonan baru atau permohonan tambah bidang. Bolehkah syarikat memohon bidang-bidang yang telah dibekukan? Tidak. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsipal dan bagaimanakah cara untuk mendapatkan prinsipal? Prinsipal adalah syarikat pengilang atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan dari luar negara. 27. Cara untuk mendapatkan prinsipal adalah terpulang kepada inisiatif sesebuah syarikat. 30. Mengapakah sesetengah bidang dibekukan dan bilakah boleh dibuka semula? Ini adalah satu proses regulasi oleh PETRONAS. 28. Hanya laporan sebenar yang telah beraudit dan telah ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah sahaja yang diterimapakai. Apakah yang dimaksudkan dengan agen eksklusif? Agen eksklusif bermaksud wakil tunggal. 29. 33. 31. Bolehkah sesebuah syarikat mewakili beberapa prinsipal untuk kategori yang sama? Tidak boleh. Apabila sesuatu bidang telah dibekukan. Jika masih tidak sesuai. 32.0 . Bagaimanakah untuk memohon bidang yang tiada di dalam SWEC? Syarikat dinasihatkan untuk berbincang dengan pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran terlebih dahulu untuk memilih bidang SWEC yang hampir tepat dengan bidang yang ingin dipohon. syarikat hendaklah membuat permohonan melalui anak syarikat atau lain-lain syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran (PSC) terlebih dahulu untuk mencadangkan bidang yang baru kepada pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran.Panduan Am ver2. 09MAR2011 . Polisi PETRONAS ialah satu agen hanya boleh mewakili satu prinsipal untuk satu kategori sahaja.Berdasarkan Laporan Kewangan Tahunan Beraudit syarikat yang terkini (tidak melebihi lapan belas (18) bulan dari tarikh ia dikeluarkan).BM 12 . Apakah definisi ‘Dana Pemegang Saham’ (‘Shareholders’ Fund’)? Sila rujuk kepada bahagian “Dibiayai Oleh” (‘Financed by’) di mukasurat “Lembaran Imbangan” (‘Balance Sheet’) dalam Laporan Kewangan Tahunan syarikat. Adakah draf Laporan Penyata Kewangan Tahunan boleh diterima bagi tujuan pemprosesan? Tidak. 34. Mengapakah Dana Pemegang Saham menjadi satu keperluan mandatori untuk kelulusan permohonan? Untuk memastikan syarikat itu mempunyai kewangan yang kukuh untuk beroperasi.

mereka perlu mendapatkan perlantikan daripada ibu pejabat gabungan pengilang tersebut. samada yang dikeluarkan oleh ibu pejabat atau pengilang secara berasingan? Bagi agen yang mewakili pengilang yang bergabung. 41. Bagaimanakah cara untuk mengetahui status permohonan syarikat? Untuk permohonan yang dibuat melalui eLARIS.36. Selain itu.Panduan Am ver2. bahagian 1.0 . Keselamatan dan Persekitaran (KKP). Mengapakah syarikat tempatan tidak boleh mewakili pengilang tempatan? Ini adalah kerana pengilang tempatan digalakkan untuk berdaftar terus dengan PETRONAS. syarikat hendaklah mempunyai Sistem Pengurusan Kesihatan. 39. 37.net. pemohon juga boleh membuat susulan mengenai status permohonan dengan menghubungi pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran di talian yang tertera di perkara G.net. Keselamatan Dan Persekitaran (KKP)”. Adakah perlu syarikat memiliki Sistem Pengurusan Kesihatan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M – “Sistem Pengurusan Kesihatan. Bagi prinsipal atau pengilang yang bergabung di peringkat antarabangsa. 09MAR2011 . Selain itu.BM 13 . yang mana satukah surat perlantikan yang eksklusif yang diterima pakai. ianya untuk menjaga hak-hak syarikat tempatan sebagai agen eksklusif kepada prinsipal. termasuk Sabah dan Sarawak. Sekiranya bidang-bidang yang sedia ada tidak diluluskan oleh pihak PETRONAS semasa proses pembaharuan lesen/pendaftaran. 40. 38. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)? Jika bidang yang dipohon ialah bidang perkhidmatan dan bidang tersebut tergolong dalam senarai bidang-bidang yang berisiko tinggi. pemohon boleh menyemak status permohonan di dalam eLARIS. apakah caranya untuk memohon semula bidang tersebut? Syarikat hendaklah mengemukakan permohonan tambah bidang dan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan (sila rujuk “Maklumat Am”. perkara F – “Tatacara Permohonan”). Mengapakah surat perlantikan agensi eksklusif dan perjanjian agensi tertakluk kepada undangundang Malaysia sahaja? Surat perlantikan agensi eksklusif dan perjanjian agensi mestilah tertakluk kepada undang-undang Malaysia kerana produk/perkhidmatan yang ditawarkan oleh prinsipal melalui agen eksklusif mereka hanya akan digunapakai di seluruh Malaysia sahaja.

Justeru itu.PENUTUP Dokumen-dokumen sokongan yang dihantar kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran akan dikembalikan jika permohonan yang dikemukakan tidak lengkap atau syarikat gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. kontraktor fabrikasi dan lain-lain yang berkenaan. pemohon dinasihatkan agar memahami dan mematuhi Panduan Am ini sepenuhnya. 09MAR2011 .BM 14 . syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran (PSC).0 . anak-anak syarikat PETRONAS. pemohon dinasihatkan agar terus berusaha memasarkan produk/perkhidmatan yang ingin ditawarkan kepada PETRONAS. Kelulusan pendaftaran/pelesenan tidak bermakna syarikat pemohon akan secara automatik dipanggil menyertai setiap tender atau projek. Oleh itu.Panduan Am ver2.

Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. b. d.0 . Dokumen 1. Salinan Borang 24 (‘Return of Allotment of Shares’) yang terkini a. Jika saham syarikat pemohon dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Sdn Bhd atau Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran. b. ‘Form of Annual Return…’ yang terkini untuk syarikat-syarikat tersebut hendaklah dilampirkan. Salinan Borang 9 (Perakuan Pemerbadanan Syarikat) dan ‘Memorandum and Articles of Association’ a. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”).Lampiran A SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN BARU Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil. Dokumen menunjukkan penambahan pegangan saham seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. c. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. c. d. b. Salinan ‘Form of Annual Return…’ yang terkini a.BM 1 . Dokumen menunjukkan syarikat diperbadankan di Malaysia. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. 3. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. 2. 4.

b. Jika syarikat pemohon ialah syarikat Sdn Bhd dan sahamnya dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’.BM 2 . 8. Jika syarikat adalah bukan syarikat Berhad. senarai pecahan ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk syarikatsyarikat tersebut hendaklah dilampirkan. b. Dokumen menunjukkan pemindahan saham kepada pemegang saham yang baru seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Salinan penyata bank 3 bulan terkini a. Pemohon hendaklah melampirkan Borang 49 yang terkini. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini untuk syarikat Berhad. Dokumen berkaitan kuasa. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. c. 7. hak dan syarat-syarat menandatangani cek-cek syarikat a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran H (‘Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat’) di dalam Panduan Am.Lampiran A 5. d. c. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Penyata-penyata bank mestilah daripada akaun-akaun semasa yang aktif digunakan untuk aktiviti syarikat. Pemohon hendaklah melengkapkan Lampiran G (‘Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat Berhad’) di dalam Panduan Am. 9. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. c. Salinan Borang 49 (‘Return Giving Particulars…’) yang terkini a. Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ a.0 . 6. d. b. Dokumen menunjukkan spesimen tandatangan asal dan modus operandi cek-cek syarikat seperti yang diperakui di dalam Resolusi Pengarah bagi semua akaun-akaun semasa yang aktif dan mempunyai pengesahan asal oleh pihak bank yang berkaitan. Dokumen menunjukkan struktur Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. b. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. Salinan Borang 32A (‘Form of Transfer of Securities’) yang terkini (jika ada) a. 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Jika syarikat adalah syarikat Berhad.

Jika syarikat bukan Sendirian Berhad atau Berhad. syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan oleh KWSP bagi 3 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank). b. Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a. Carta mestilah menunjukkan jawatan. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran. b. Maklumat peribadi kakitangan a. b. bangsa dan status untuk kakitangan pengurusan. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Carta organisasi syarikat a. syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 3 bulan terkini. Laporan Kewangan Tahunan tidak perlu dikemukakan. c. salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal a. 14. gaji/elaun. c. Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang.0 . pemohon hendaklah mengemukakan penyata kewangan yang tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting.BM . Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja. Surat perlantikan. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini a. caruman KWSP. syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut. kakitangan teknikal dan lain-lain kakitangan penting. b. 3 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. nama. 11. ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah dan tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran I (‘Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. d. Laporan Kewangan Tahunan mestilah telah lengkap beraudit. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. 13.Lampiran A 10. Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. 12. b. dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. . Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. Dana pemegang saham hendaklah positif. c. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP.

b. Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon. Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput. i.Lampiran A 15. Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi. Lembaga Jurukur Kuantiti 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v.BM 4 . Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii.0 . Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Lembaga Arkitek Malaysia vi. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) ii. Suruhanjaya Tenaga vii. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’. Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv.

Nota : 5 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 16. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii. Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii. Lembaga Jurukur Tanah xiv. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am. Jabatan Alam Sekitar (JAS) xvi. Senarai peralatan a.BM . 17. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang. b. Jabatan Bomba dan Penyelamat xix. Sijil kapal xxi. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) xvii. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan.Lampiran A xiii. b.0 . 18. Institut Bahan Malaysia (IBM) xv. Sijil Kekompetenan Pelayar xx. Sistem Pengurusan Kesihatan. Pengakuan Syarikat a.

Lampiran A Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran atau mengemaskini maklumat syarikat. Form 24. dokumen-dokumen yang dikemukakan seperti salinan Borang 9 (Perakuan Pemerbadanan Syarikat) dan‘Memorandum and Articles of Association’.0 .BM 6 . Form of Annual Return. Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. Form 32A. Form 49 dan Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh setiausaha syarikat atau pendaftar syarikat di setiap mukasurat. dokumen-dokumen lain seperti salinan Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini dan salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat. 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2.

Salinan ‘Form of Annual Return…’ yang terkini a.BM 1 . Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). dokumen ini tidak diperlukan. d. 2. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Salinan Borang 24 (‘Return of Allotment of Shares’) yang terkini a. 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. Dokumen 1. b. c. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran. d. ‘Form of Annual Return…’ yang terkini untuk syarikat-syarikat tersebut hendaklah dilampirkan. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. c. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. b. Jika saham syarikat pemohon dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Sdn Bhd atau Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. b. 3. Dokumen menunjukkan penambahan pegangan saham seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan.Lampiran B SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a.0 .

7. b. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini.Lampiran B 4. Penyata bank mestilah daripada akaun-akaun semasa yang aktif digunakan untuk aktiviti syarikat. 6. Laporan Kewangan Tahunan mestilah telah lengkap beraudit. Jika syarikat pemohon ialah syarikat Sdn Bhd dan sahamnya dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. c. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini a. d. ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah dan tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. d. Dokumen menunjukkan struktur Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. b. Dokumen menunjukkan pemindahan saham kepada pemegang saham yang baru seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ a.BM . Dokumen menunjukkan spesimen tandatangan asal dan modus operandi cek-cek syarikat seperti yang diperakui di dalam Resolusi Pengarah bagi semua akaun-akaun semasa yang aktif dan mempunyai pengesahan asal oleh pihak bank yang berkaitan. senarai pecahan ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk syarikatsyarikat tersebut hendaklah dilampirkan. Pemohon hendaklah melengkapkan Lampiran G (‘Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat Berhad’) di dalam Panduan Am. 9. Salinan penyata bank 1 bulan terkini a. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonanan pelesenan/pendaftaran. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. c. b. b. hak dan syarat-syarat menandatangani cek-cek syarikat a. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini untuk syarikat Berhad. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Laporan Kewangan 2 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Salinan Borang 49 (‘Return Giving Particulars…’) yang terkini a.0 . Jika syarikat adalah syarikat Berhad. c. Dokumen berkaitan kuasa. Salinan Borang 32A (‘Form of Transfer of Securities’) yang terkini (jika ada) a. Pemohon hendaklah melampirkan Borang 49 yang terkini. 8. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran H (‘Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat’) di dalam Panduan Am. 5. Jika syarikat adalah bukan syarikat Berhad. b.

Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja. Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting. Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran I (‘Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. caruman KWSP. c. bangsa dan status untuk kakitangan pengurusan.0 . Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon. 10. Carta organisasi syarikat a. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). i. Dana pemegang saham hendaklah positif. 13. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi. b. gaji/elaun. b. syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 1 bulan terkini. pemohon hendaklah mengemukakan penyata kewangan yang tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. b. Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput. b. dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. 12. nama. Surat perlantikan dan salinan perjanjian sebagai agen eksklusif a. syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan oleh KWSP bagi 1 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank). Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut. 11.Lampiran B Tahunan tidak perlu dikemukakan. Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) 3 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. c. d. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP. b. Carta mestilah menunjukkan jawatan. Maklumat peribadi kakitangan a. kakitangan teknikal dan lain-lain kakitangan penting. Jika syarikat bukan Sendirian Berhad atau Berhad. 14. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am.BM .

Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan. Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv. Suruhanjaya Tenaga vii. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii.0 . Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x. Lembaga Jurukur Tanah xiv. Institut Bahan Malaysia (IBM) xv.Lampiran B ii. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. Lembaga Arkitek Malaysia vi. Jabatan Alam Sekitar (JAS) xvi. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix. Lembaga Jurukur Kuantiti xiii.BM 4 . Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’.

Sistem Pengurusan Kesihatan. Senarai peralatan a. Jabatan Bomba dan Penyelamat xix. Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran atau mengemaskini maklumat syarikat. 16. Form 24. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am.0 . Sijil kapal xxi. dokumen-dokumen lain seperti salinan Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini dan salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat. Form 49 dan Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh setiausaha syarikat atau pendaftar syarikat di setiap mukasurat. b. Pengakuan Syarikat a. dokumen-dokumen yang dikemukakan seperti salinan Form of Annual Return. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan. b. Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. Salinan sijil PETRONAS hendaklah disertakan bersama lampiran bidang-bidangnya. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 15. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a. Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii. 18. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. Form 32A. 17. Sijil Kekompetenan Pelayar xx.BM 5 . Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang. 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. Salinan sijil PETRONAS terdahulu a.Lampiran B xvii.

syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 1 bulan terkini.0 . 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2. b. b. Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting. Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a. 5. syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan KWSP bagi 1 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank). Surat perlantikan. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. 4. dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut. c. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”).Lampiran C SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN TAMBAH BIDANG Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil. b. Dokumen 1.BM 1 . b. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. 2. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. 3. Maklumat peribadi kakitangan a. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja. Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal a. Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon. c. Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput. Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. . Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. b.

Suruhanjaya Tenaga vii. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv.BM 2 . Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix. Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’.Lampiran C i. Lembaga Jurukur Kuantiti xiii. Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v.0 . Institut Bahan Malaysia (IBM) xv. Jabatan Alam Sekitar (JAS) 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii. Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. Lembaga Arkitek Malaysia vi. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan. Lembaga Jurukur Tanah xiv. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) ii.

Sijil kapal xxi. 8. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) xvii. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. Senarai peralatan a. Pengakuan Syarikat a. Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang.Lampiran C xvi. b. Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii.0 . Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. dokumen yang dikemukakan iaitu salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. Sijil Kekompetenan Pelayar xx. 7. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 6. b. 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2. Jabatan Bomba dan Penyelamat xix. Sistem Pengurusan Kesihatan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am.BM 3 . Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii.

(3). Dokumen 1. 5. b. Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal bagi prinsipal baru yang dicadangkan a.BM 1 . Surat perlantikan. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. Surat penerimaan penamatan daripada agen terdahulu kepada prinsipal baru yang dicadangkan (jika berkenaan) a. Surat penamatan sebagai agen ekslusif daripada prinsipal terdahulu atau kepada prinsipal terdahulu a. Surat daripada agen yang terdahulu kepada prinsipal baru yang dicadangkan menyatakan persetujuan untuk menamatkan perjanjian sebagai agen yang eksklusif. Surat penamatan sebagai agen eksklusif daripada prinsipal baru yang dicadangkan kepada agen terdahulu (jika berkenaan) a. 09MAR2011 – Senarai Semak Penukaran Prinsipal ver2.(4) dan (5) di atas hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela. Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. b. 6. Surat daripada prinsipal baru yang dicadangkan kepada agen yang terdahulu menyatakan penamatan syarikat sebagai agen yang eksklusif. Pengakuan Syarikat a. dokumen-dokumen yang dikemukakan untuk (2). b. Surat yang menyatakan penamatan syarikat sebagai agen yang eksklusif. 3. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am.0 . 4. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. 2.Lampiran D SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PENUKARAN PRINSIPAL Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil.

Sistem Pengurusan Kesihatan. Pelan tapak kilang g.BM 1 . Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian agensi yang eksklusif dengan prinsipal Agen (untuk produk atau perkhidmatan) b. Pensijilan ISO i. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c.0 . Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) AG a. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Risalah teknikal / komersial untuk produk (jika ada) c. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) D Pengedar (untuk produk) a. Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) b. Carta aliran proses pengilangan h. Risalah teknikal / komersial untuk produk d. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) M Pengilang (untuk produk) a. Risalah teknikal / komersial untuk produk e.Lampiran E JENIS OPERASI DAN SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN Lampiran-lampiran penting Kod operasi Jenis operasi SO Operasi sendiri (untuk perkhidmatan) a. Risalah teknikal / komersial untuk produk (jika ada) d. Surat perlantikan daripada pembekal (jika ada) d. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Dokumen tentang profil syarikat prinsipal c.

Senarai kapal b. Senarai gerudi b. Spesifikasi gerudi d.BM . Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) Untuk pemilik-pengoperasi penggerudi: a.Lampiran E O Untuk pengoperasi kapal: Pengoperasi (pengoperasi kapal atau pengoperasi penggerudi) a. Spesifikasi penggerudi c. Spesifikasi kapal e. Sijil pendaftaran untuk kapal e.0 . Sijil Kekompetenan Pelayar (”Master Mariner”) (sila rujuk SWEC) d. Sijil pendaftaran untuk kapal d. Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian ”bare boat charter” c. Sijil Kekompetenan Pelayar (”Master Mariner”) (sila rujuk SWEC) c. Pensijilan penggerudi 2 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Spesifikasi kapal f. Senarai kapal b. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) Untuk pengoperasi penggerudi: a. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) OO Untuk pemilik-pengoperasi kapal: Pemilik-pengoperasi (pemilik-pengoperasi kapal atau pemilik-pengoperasi penggerudi) a. Senarai penggerudi b. Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian agensi yang eksklusif dengan prinsipal c. Salinan perjanjian pembinaan kapal (sekiranya kapal sedang dibina) f.

Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Pensijilan ISO i. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Pensijilan ISO i. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Carta aliran proses pengilangan h. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) CB Pengadun bahan kimia a.Lampiran E d. Pelan tapak kilang g. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) AS Pemasang a. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Sistem Pengurusan Kesihatan. Carta aliran proses pengilangan h. Risalah teknikal / komersial untuk produk 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2.0 .BM 3 . Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Sistem Pengurusan Kesihatan. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) F Pemfabrikasi a. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Pelan tapak kilang g. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d.

Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Risalah teknikal / komersial untuk produk e.BM 4 . Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Pensijilan ISO i. Carta aliran proses pengilangan h. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) P Pempakej a. Pelan tapak kilang g. Pensijilan ISO i. Pensijilan ISO i. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) SI Pengintegrasi sistem a.Lampiran E e. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Sistem Pengurusan Kesihatan. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Pelan tapak kilang g. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Carta aliran proses pengilangan h.0 . Carta aliran proses pengilangan h. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Sistem Pengurusan Kesihatan. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Sistem Pengurusan Kesihatan. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Pelan tapak kilang g. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d.

) 4 Syarikat E (Sdn. 3.) 5 Individu / Syarikat Individu / Syarikat Individu / Syarikat CONTOH 2: 6 Syarikat pemohon (Bhd. Bhd. 4. 5 dan 6 09MAR2011 – Struktur Saham ver2. CONTOH 1: 1 Syarikat pemohon (Sdn.) Peringkat Sub Pemegang Saham Individu D Syarikat F (Bhd.BM 1 . 2. Bhd. Syarikat pemohon tidak semestinya mempunyai struktur pegangan saham yang sama seperti di bawah.) Peringkat Pemegang Saham 2 Individu A Syarikat B (Sdn. Bhd.Lampiran F CONTOH STRUKTUR PEGANGAN SAHAM DAN SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN Contoh Struktur Pegangan Saham Gambarajah struktur pegangan saham di bawah hanyalah contoh sahaja.) Peringkat Pemegang Saham Individu / Syarikat Individu / Syarikat Individu / Syarikat Sila rujuk mukasurat seterusnya untuk penjelasan kepada nota 1.0 .) 3 Syarikat C (Bhd.

Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat C a. dokumen ini tidak diperlukan. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat E a. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat F a.0 . dokumen ini tidak diperlukan.Lampiran F Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Contoh 1 Nota 1 Jika syarikat pemohon adalah syarikat Sendirian Berhad. Jika Syarikat C ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Jika Syarikat F ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. pemohon mestilah melampirkan: 1. pemohon mestilah melampirkan: 1.BM 2 . 2. pemohon mestilah melampirkan: 1. dokumen ini tidak diperlukan. pemohon mestilah melampirkan: 1. dokumen ini tidak diperlukan. Jika syarikat ditubuhkan kurang 18 bulan. 09MAR2011 – Struktur Saham ver2. 2. pemohon hendaklah mengemukakan salinan semua Borang 32A yang ada sejak penubuhannya. dokumen ini tidak diperlukan. Jika Syarikat E ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Salinan Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. pemohon mestilah melampirkan: 1. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G) untuk Syarikat F. 3. Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G) untuk Syarikat C. 2. Nota 5 Jika terdapat syarikat Berhad di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat F). pemohon hendaklah mengemukakan salinan semua Borang 24 yang ada sejak penubuhannya. Salinan Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. Salinan Borang 49 yang terkini Nota 2 Jika terdapat syarikat Sendirian Berhad di ‘Peringkat Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat B). 4. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat B a. Nota 4 Jika terdapat syarikat Sendirian Berhad di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat E). Jika syarikat ditubuhkan kurang 18 bulan. Jika Syarikat B ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Nota 3 Jika terdapat syarikat Berhad di ‘Peringkat Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat C).

Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. 09MAR2011 – Struktur Saham ver2.0 . Semua dokumen di ‘Peringkat Pemegang Saham’.Lampiran F Contoh 2 Nota 6 Jika syarikat pemohon adalah syarikat Berhad.BM 3 . pemohon mestilah melampirkan: 1. Salinan Borang 49 yang terkini 4. 2. ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ dan seterusnya tidak perlu dilampirkan. Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G). dokumen ini tidak diperlukan. 3. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini a.

Lampiran F 09MAR2011 – Struktur Saham ver2.0 .BM 4 .

ROC syarikat (%) Jawatan individu / kedudukan pengarah (BM/NB/FG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 09MAR2011 – Pecahan Ekuiti ver2.Lampiran G SENARAI PECAHAN EKUITI DAN LEMBAGA PENGARAH UNTUK SYARIKAT ‘BERHAD’ Jumlah Ekuiti ABC Berhad (12345-A) Nilai seunit (RM) (RM) (%) Jumlah nilai saham Peratus Status Jumlah unit saham Bumiputera Bukan Bumiputera Asing 100% Jumlah Senarai 20 Pemegang Saham Tertinggi ABC Berhad (12345-A) Jumlah unit saham (RM) (RM) Nilai seunit Jumlah nilai saham Peratus Status 1 Bil.BM 1 . KP/passport individu atau No. Nama individu atau Nama syarikat No.0 .

0 .Lampiran G 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah 1 ‘BM’ (Bumiputera) / ‘NB’ (Bukan Bumiputera) / ‘FG’ (Asing) Disahkan oleh Pengarah Syarikat / Setiausaha Syarikat: Tarikh: 09MAR2011 – Pecahan Ekuiti ver2.BM 2 .

Jika syarikat mempunyai akaun lebih daripada satu bank. Bangsa Status (BM/NB/FG) No. 1 09MAR2011 – Penandatangan Cek ver2.BM . KP/passport Spesimen tandatangan Bil. Nama bank : Jenis akaun : AKAUN SEMASA Nama syarikat : Nombor akaun : Adalah disahkan bahawa penama-penama berikut telah diberikuasa oleh syarikat berkenaan untuk menandatangani cek-cek untuk akaun tersebut di atas. sila buat salinan lampiran ini.0 . Kegagalan untuk melampirkan senarai penandatangan cek yang lengkap akan menyebabkan permohonan anda ditolak. Nama Modus operandi (seperti yang tercatat dalam Resolusi Pengarah syarikat mengenai operasi akaun bank) : Disahkan oleh (tandatangan pegawai bank) : Cop asal bank : ……………………………………………………. Nama (pegawai bank) : Tarikh : Lampiran ini hendaklah disempurnakan dan disahkan oleh pihak bank.Lampiran H SENARAI PENANDATANGAN CEK-CEK SYARIKAT Sila lampirkan senarai penandatangan cek-cek syarikat beserta dengan spesimen tandatangan asal untuk akaun-akaun semasa yang aktif.

Lampiran H 09MAR2011 – Penandatangan Cek ver2.BM 2 .0 .

sila kemukakan dalam lampiran tambahan. nama jawatan di dalam struktur organisasi syarikat biasanya berbeza daripada satu syarikat kepada syarikat yang lain. bangsa dan status mestilah dinyatakan). caruman KWSP. nama. Walau bagaimanapun.0 . Pengerusi / Pengerusi Eksekutif / Presiden Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan / Pengurus Besar Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pengurus Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pengurus Pengurus Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pegawai Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pegawai Pegawai Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : 1 ‘BM’ (Bumiputera) / ‘NB’ (Bukan Bumiputera) / ‘FG’ (Asing) 09MAR2011 – Carta Organisasi ver2. gaji/elaun. Jika carta organisasi syarikat pemohon lebih terperinci.Lampiran I CARTA ORGANISASI TERMASUK KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Carta organisasi hendaklah mengikut format di bawah (jawatan.BM 1 .

Butir-butir peribadi Nama No. keahlian KWSP Kelulusan Jawatan dan tugas utama sekarang Jawatan sekarang Tugas-tugas utama Pengalaman bekerja dengan syarikat terdahulu Syarikat Jawatan Tugas-tugas utama Tahun dan tempoh bekerja 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2. Pemohon boleh membuat salinan ruangan di bawah untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal.BM 1 .Lampiran J MAKLUMAT PERIBADI KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Sila sertakan maklumat peribadi untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal mengikut sampel borang di bawah. KP/passport Caruman KWSP No.0 .

BM 2 .0 .Lampiran J 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.

Lampiran J MAKLUMAT PERIBADI KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Sila sertakan maklumat peribadi untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal mengikut sampel borang di bawah. KP/passport Caruman KWSP No.0 . keahlian KWSP Kelulusan Jawatan dan tugas utama sekarang Jawatan sekarang Tugas-tugas utama Pengalaman bekerja dengan syarikat terdahulu Syarikat Jawatan Tugas-tugas utama Tahun dan tempoh bekerja 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.BM 1 . Butir-butir peribadi Nama No. Pemohon boleh membuat salinan ruangan di bawah untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal.

Lampiran J 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.0 .BM 2 .

Perlantikan daripada pejabat serantau tidak diterima. Sekiranya tempoh perlantikan tidak dinyatakan. tambah bidang. Pihak-pihak berkenaan 2. Isi-isi penting 1. Nama penuh penandatangan dan jawatan pihak prinsipal hendaklah dinyatakan. Surat perlantikan hendaklah daripada prinsipal dan menggunakan kepala surat prinsipal. b. a. b. Tempoh perlantikan 5. Frasa ‘Kepada sesiapa yang berkenaan’ tidak diterima. b. a. a. a. Perkhidmatan / produk yang dibekalkan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Surat perlantikan hendaklah di antara prinsipal dan agen tempatan. a. b. a. Kawasan yang tertakluk di dalam perlantikan 8 Risalah teknikal 9. Perkhidmatan / produk yang dibekalkan kepada agen 7. Perlantikan mestilah meliputi seluruh Malaysia atau industri minyak dan gas Malaysia. Surat perlantikan hendaklah daripada ibupejabat prinsipal. syarikat dikehendaki menghantar surat perlantikan baru pada setiap 5 tahun dari tarikh perlantikan. Tempoh sah dan tarikh tamat perlantikan hendaklah dinyatakan.0 . Taraf perlantikan agensi hendaklah eksklusif untuk seluruh Malaysia atau untuk industri minyak dan gas Malaysia.Lampiran K PANDUAN UNTUK SURAT PERLANTIKAN DAN PERJANJIAN AGENSI Panduan Untuk Surat Perlantikan Agensi Penerangan a. Alamat 4. Untuk permohonan baru. Taraf perlantikan eksklusif 6. Perlantikan berdasarkan rantau (contohnya Malaysia Timur atau Malaysia Barat) tidak diterima. Surat perlantikan hendaklah bertarikh. Tarikh surat perlantikan 3. Perlantikan berdasarkan projek sahaja tidak diterima. Risalah teknikal dari laman web prinsipal atau salinan cakera padat adalah diterima sekiranya disertakan surat kebenaran dari prinsipal. Salinan risalah teknikal tidak diterima. pertukaran prinsipal dan naiktaraf daripada pendaftaran ke lesen. No. c. a. Surat perlantikan hendaklah dialamatkan terus ke syarikat tempatan yang memohon lesen dari PETRONAS. Tempoh minima perlantikan sebagai agen ialah 2 tahun. Sila nyatakan orang yang bertanggung jawab di dalam syarikat tempatan yang dilantik atau agen. Nama penandatangan dan jawatan 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. a. risalah teknikal hendaklah yang asal.BM 1 . Surat perlantikan hendaklah bertarikh dalam masa 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran.

BM 2 .Lampiran K Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2.0 . salinan surat perlantikan hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela.

0 . 2. Full Name Designation Nota : Surat perlantikan hendaklah diperbaharui sebelum tamat tempoh. RE: EXCLUSIVE APPOINTMENT LETTER We. Country.de Website: www. SAMPLE XY GmbH & Co.xx.de Date of Letter Name of Agent Full Address Postcode.Lampiran K Contoh Surat Perlantikan Agensi XY GmbH & Co. Tel: +49 (0) XXXX / XXXX-X Fax: +49 (0) XXXX / XXXX-XX E-mail Address: xxx@xy. 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. Attention: Full Name Designation Dear Sir. 1. PRODUCT Circuit Breaker Fuse Protection Relay This appointment shall be effective 30 days from the date hereof for a period of Three Years and must be renewed in writing before expiration. Thank you. Country. Yours faithfully.BM 3 . (name of agent) has been appointed as our EXCLUSIVE AGENT specifically in oil and gas market in the territory of Malaysia for our product as follows: NO. 3. (name of principal) hereby confirm that your company. (Manufacturer of Protection Equipment) Full Address Postcode.

Isi-isi penting 1. No. Taraf perlantikan eksklusif 5. Nama penuh penandatangan dan jawatan hendaklah dinyatakan. Tarikh perjanjian agensi 3. a. Perlantikan berdasarkan projek sahaja tidak diterima. Tempoh sah dan tarikh tamat perlantikan hendaklah dinyatakan. Perlantikan berdasarkan rantau (contohnya Malaysia Timur atau Malaysia Barat) tidak diterima. Tempoh minima perlantikan sebagai agen ialah 2 tahun. salinan perjanjian agensi hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela.Lampiran K Panduan Untuk Perjanjian Agensi Penerangan a. a. Taraf perlantikan agensi hendaklah eksklusif untuk seluruh Malaysia atau untuk industri minyak dan gas Malaysia. syarikat dikehendaki menghantar perjanjian agensi baru pada setiap 5 tahun dari tarikh perlantikan. 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. b. Pihak-pihak berkenaan 2. prinsipal tidak boleh membenarkan individu atau syarikat lain untuk mempunyai hak bagi mewakili atau memasarkan produk / perkhidmatan di dalam kawasan perlantikan.BM 4 . a. Tempoh perlantikan 4. Kawasan yang tertakluk di dalam perlantikan 6. Dalam tempoh perlantikan. Perjanjian agensi hendaklah bertarikh. a. Perjanjian agensi hendaklah di antara prinsipal dan agen tempatan. b. Nama penandatangan dan jawatan Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. Sekiranya tempoh perlantikan tidak dinyatakan. a. Perlantikan mestilah meliputi seluruh Malaysia atau industri minyak dan gas Malaysia.0 .

1 09MAR2011 – Senarai Peralatan ver2.Lampiran L MAKLUMAT KILANG / BENGKEL DAN SENARAI PERALATAN Kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor Alamat Keluasan Pemilikan (sila tanda ‘√’ ) Milik sendiri Disewa Nama pemilik (jika disewa) Alamat pemilik (jika disewa) Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan Tempoh lesen Nombor lesen Sila sertakan salinan sijil untuk lesen pengilang yang tersebut di atas.BM .0 .

Lampiran L Senarai Peralatan Kuantiti / Saiz Pemilikan / Keluasan (milik sendiri / disewa) Pemilik (jika disewa) Bil.0 . Peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan 09MAR2011 – Senarai Peralatan ver2.BM 2 .

e. g. e f ≥ 100 Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan. b. Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat. d. ”Packager” dan ”Chemical Blender”) hendaklah melampirkan dokumen-dokumen yang dinyatakan di bawah: Jumlah kakitangan tetap syarikat 1-39 Dokumen pengurusan KKP yang perlu dilampirkan a. Carta organisasi syarikat yang menunjukkan bahagian/jabatan/unit KKP. Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini. KESELAMATAN DAN PERSEKITARAN (KKP) Syarikat yang memohon bidang perkhidmatan/bidang produk (”Manufacturer”. Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini. c. 09MAR2011 – HSE ver2. ”Assembler”. Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat. Carta organisasi syarikat yang menunjukkan kakitangan yang bertanggungjawab terhadap KKP syarikat (”HSE Focal Person”). Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan. Carta organisasi syarikat yang menunjukkan bahagian/jabatan/unit KKP. c. ”Fabricator”. d. e. Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan. c. b. Carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP (sila rujuk contoh format di belakang). Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan. b. d. Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat. Carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP (sila rujuk contoh format di belakang).0 . 40-99 a. Salinan sijil kelayakan Pegawai Keselamatan (“Competent Safety/HSE Officer”) yang dikeluarkan daripada JKKP (“DOSH Certification”) f. Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini.BM 1 . frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan. a. frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan.Lampiran M SISTEM PENGURUSAN KESIHATAN.

0 . Keselamatan Dan Persekitaran (KKP) hanya tertakluk kepada bidang-bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs. Sila maklum bahawa Sistem Pengurusan Kesihatan. 09MAR2011 – HSE ver2.Lampiran M Gambarajah berikut adalah format contoh carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP bagi syarikat yang mempunyai 40 atau lebih kakitangan tetap: Nama : Jawatan : Pengerusi Jawatankuasa KKP (Wakil Majikan) Setiausaha KKP (Pengurus KKP/Pegawai Keselamatan 1 yang berdaftar dengan JKKP ) Nama : Jawatan : Ahli Jawatankuasa (Wakil Pekerja) Nama : Jawatan : 1 Ahli Jawatankuasa (Wakil Pekerja) Nama : Jawatan : Sila sertakan salinan sijil kelayakan sebagai Pegawai Keselamatan (”Competent Safety/HSE Officer”) daripada JKKP (”DOSH Certification”) bagi syarikat yang mempunyai kakitangan tetap seramai atau melebihi100 orang.BM 2 .

0 . 3. syarat-syarat khas di lampiran lesen atau pendaftaran. Saya / Kami dengan ini MEMBENARKAN PETRONAS UNTUK MERUJUK / MENYEMAK MANA-MANA KETERANGAN DI DALAM BORANG INI ATAU YANG DILAMPIR DENGAN PIHAK SAYA / KAMI ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA YANG BERKENAAN. Saya / Kami mengaku bahawa segala maklumat di dalam borang ini dan yang dilampirkan adalah benar. peraturan-peraturan tambahan yang dikenakan dari semasa ke semasa.BM . 4. Saya / Kami membuat pengakuan bahawa syarikat akan mematuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang dikenakan oleh pihak PETRONAS seperti berikut: a. syarat-syarat am yang tercatit di muka belakang sijil lesen / pendaftaran yang dikeluarkan oleh PETRONAS. Saya / Kami membuat pengakuan bahawa syarikat tidak mempunyai pemilik dan pengarah yang sama di syarikat lain yang dilesenkan / didaftarkan dengan PETRONAS dalam bidang yang sama. 2. Saya / Kami juga faham bahawa kegagalan mematuhi mana-mana perkara di atas akan membolehkan PETRONAS menolak permohonan syarikat saya / kami ini atau menggantung / membatalkan / menarik balik Lesen / Pendaftaran. KP Jawatan 09MAR2011 . 5. Saya / Kami membenarkan wakil pihak PETRONAS membuat lawatan pemeriksaan ke premis / syarikat saya / kami dan menyemak / menyalin dokumen- dokumen serta menemubual kakitangan saya / kami dan pihak-pihak yang berkenaan.Pengakuan ver2. Tandatangan Tarikh Nama syarikat Cop syarikat Nama pemohon No.Lampiran N PENGAKUAN 1. b. c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->