P. 1
Panduan Am Petronas

Panduan Am Petronas

|Views: 485|Likes:
Published by Becks Bryan

More info:

Published by: Becks Bryan on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

PANDUAN AM

PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN

Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras 65, Menara 1, Menara Berkembar PETRONAS, KLCC, 50088 Kuala Lumpur. Tel.: 03-23313040
Web: http://www.petronas.com.my ► Partnering Us ► Licensing & Registration eLARIS.net: https://elaris.petronas.com.my E-mel: lrs_enquiries@petronas.com.my
09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 – BM

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

NOTIS PENTING UNTUK PEMOHON Panduan Am ini diberi percuma. Pemohon adalah dinasihatkan supaya menghubungi terus Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan umum mengenai lesen atau pendaftaran dengan PETRONAS atau pertanyaan berkenaan permohonan yang telah dibuat. PETRONAS tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pemohon sekiranya pemohon membuat urusan melalui pihak ketiga.

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

Isi Kandungan Kandungan Pengenalan Maklumat Am A) B) C) D) E) F) G) H) I) Kategori Permohonan Panduan Tentang Kategori Standard Bidang Kerja & Kelengkapan (SWEC) Syarat-Syarat Am Pelesenan Syarat-Syarat Am Pendaftaran Syarat-Syarat Am Permohonan Melibatkan Syarikat Asing Tatacara Permohonan Khidmat Rundingcara Pemprosesan Permohonan Keputusan Permohonan Mukasurat 1 1 1 2 2 3 3 4 6 7 7 8 14 Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Baru Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Pembaharuan Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Tambah Bidang Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Penukaran Prinsipal Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Senarai Pecahan Ekuiti Dan Lembaga Pengarah Untuk Syarikat ‘Berhad’ Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi Maklumat Kilang/Bengkel Dan Senarai Peralatan Sistem Pengurusan Kesihatan, Keselamatan Dan Persekitaran (KKP) Pengakuan

Soalan-Soalan Lazim Penutup Lampiran A: Lampiran B: Lampiran C: Lampiran D: Lampiran E: Lampiran F: Lampiran G: Lampiran H: Lampiran I: Lampiran J: Lampiran K: Lampiran L: Lampiran M: Lampiran N:

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

PENGENALAN Berdasarkan kepada Akta Pembangunan Petroliam dan Peraturan-Peraturan Petroliam 1974, sesuatu entiti yang ingin menjalankan kerja-kerja di sektor huluan (’upstream’) industri minyak dan gas di Malaysia wajib mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS. Sebagai langkah untuk mengawal selia aktiviti pembangunan di sektor hiliran (’downstream’), PETRONAS telah membuat dasar mewajibkan sesuatu entiti mempunyai pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS sebelum boleh mengambil bahagian di dalam tender dan kerja-kerja di sektor hiliran. Pemohon dinasihatkan meneliti dan memahami kandungan buku panduan ini. Kefahaman yang jelas adalah penting bagi memastikan permohonan yang dihantar adalah sempurna dan akan diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Syarat-syarat dan prosedur permohonan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Pemohon dinasihatkan agar menghubungi Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran untuk maklumat terkini.

MAKLUMAT AM A) No. a. KATEGORI PERMOHONAN Kategori Lesen Kegunaan Produk / Perkhidmatan Pengguna Utama

Digunakan untuk aktiviti huluan, PCSB, lain-lain syarikat Kontrak Perkongsian hiliran dan maritim. Pengeluaran (PSC), kontraktor fabrikasi, anak-anak syarikat PETRONAS dan lain-lain yang berkenaan. Digunakan untuk aktiviti hiliran dan maritim. Anak-anak syarikat PETRONAS seperti PP(T)SB, PP(M)SB, ABF, PFK, PDB, PGB, MISC dan lain-lain yang berkenaan.

b.

Pendaftaran

09MAR2011 - Panduan Am ver2.0 - BM

1

"R" bererti kategori kerja untuk aktiviti hiliran dan maritim yang memerlukan kelulusan pendaftaran.B) PANDUAN TENTANG KATEGORI STANDARD BIDANG KERJA & KELENGKAPAN (SWEC) 1. Syarikat yang beroperasi sebagai agen hanya boleh memohon kategori-kategori tertentu sebagaimana yang dinyatakan di dalam lampiran SWEC. Mempunyai keupayaan teknikal dalam aspek kakitangan pengurusan. Penanda Kategori Kerja . Perlantikan daripada stokis.Panduan Am ver2. C) SYARAT-SYARAT AM PELESENAN 1. Walaubagaimanapun. “L” bererti kategori kerja untuk aktiviti huluan yang memerlukan kelulusan lesen. berbayar dalam bentuk saham biasa tidak kurang daripada 2. Mempunyai kedudukan kewangan yang stabil iaitu dana pemegang saham perlu berada di tahap positif. 2 4. wakil pengedar dan pengilang atau prinsipal tempatan tidak diterima."L". Mempunyai sumber bekalan bagi setiap kategori pembekalan produk. b. Surat perlantikan sebagai agen tempatan hendaklah dialamatkan ke alamat agen tempatan. Contohnya: Kategori Kod SWEC L/R 2. berstatus eksklusif (meliputi seluruh Malaysia atau sekurang-kurangnya meliputi industri minyak dan gas) dan dikeluarkan terus daripada pengilang (prinsipal). Kategori di dalam SWEC terbahagi kepada lima (5) peringkat. “R” dan “L/R”: a. 5.0 . 3.00.BM . Peringkat 5 Peringkat 4 Peringkat 3 (tertier) Peringkat 2 (sekunder) Peringkat 1 (primer) Kod penuh bidang Penanda kategori kerja 3. kakitangan mahir dan peralatan bagi setiap kategori perkhidmatan yang dipohon.000. SWEC merupakan senarai kategori yang berkaitan dengan keperluan kedua-dua sektor industri minyak dan gas dan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kategori Produk – “P” dan Perkhidmatan – “S”. Mempunyai modal RM100. 09MAR2011 . Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad. syarikat yang berlesen dalam kategori L boleh menjalankan aktiviti untuk sektor hiliran dan maritim.

lembaga pengarah. 2. 5. pengurusan dan kakitangan syarikat sekurang-kurangnya 51%. syarikat asing berkenaan hendaklah: 1. 6. Menubuhkan syarikat usahasama dengan syarikat tempatan dan melantik syarikat usahasama yang ditubuhkan sebagai agen yang mewakilinya secara eksklusif. Memenuhi syarat penglibatan Bumiputera di peringkat ekuiti. kecuali modus operandi pengilang adalah 30%. Mempunyai kedudukan kewangan yang stabil iaitu dana pemegang saham perlu berada di tahap positif. pengurusan dan kakitangan syarikat sekurang-kurangnya 51%. Permohonan jenis ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat sepertimana tercatit di dalam perkara C – “Syarat-Syarat Am Pelesenan” atau perkara D – “Syarat-Syarat Am Pendaftaran” di atas. 3. juruukur kuantiti dan arkitek yang perlu berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan badan-badan profesional yang berkaitan.Panduan Am ver2. Melantik syarikat tempatan sebagai agen yang mewakilinya secara eksklusif.000. 7. lembaga pengarah. Memenuhi syarat penglibatan Bumiputera di peringkat ekuiti.0 . Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad. Mempunyai sumber bekalan bagi setiap kategori pembekalan produk.00 bagi Syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Berhad. profesional atau jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan dengan kategori sebagaimana yang dinyatakan di lampiran SWEC. 09MAR2011 . kecuali modus operandi pengilang adalah 30%. Atau 2. Berdaftar dengan badan-badan berkanun. kakitangan mahir dan peralatan bagi setiap kategori perkhidmatan yang dipohon. D) SYARAT-SYARAT AM PENDAFTARAN 1. Berdaftar dengan badan-badan berkanun. Mempunyai keupayaan teknikal dalam aspek kakitangan pengurusan. E) SYARAT-SYARAT AM PERMOHONAN MELIBATKAN SYARIKAT ASING Bagi membolehkan sesebuah syarikat asing mengambil bahagian di dalam tender dan menjalankan kerja-kerja di kedua-dua sektor huluan dan hiliran industri minyak dan gas di Malaysia. 7. Kedua-dua syarikat seperti di atas boleh mengemukakan permohonan kepada PETRONAS. 4. profesional atau jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan dengan kategori sebagaimana yang dinyatakan di lampiran SWEC. Perniagaan milik tunggal atau perkongsian tidak diterima kecuali syarikat perunding profesional seperti juruukur tanah.BM 3 .6. Mempunyai modal berbayar dalam bentuk saham biasa tidak kurang daripada RM10.

i. Jenis Permohonan Permohonan Baru Lesen Senarai Semak Tujuan Cara Memohon Melalui portal web eLARIS. Permohonan Penukaran Modus Operasi Permohonan Naiktaraf Pendaftaran ke Lesen - Menukar jenis operasi bidangbidang SWEC. hiliran dan maritim. Lain-lain permohonan - Memaklumkan sebarang perubahan dalam syarikat seperti pemilikan ekuiti. h.F) TATACARA PERMOHONAN 1. Sila rujuk Menambah bidang bagi lesen / Lampiran C pendaftaran yang sedia ada. e. Permohonan Baru Pendaftaran Permohonan Pembaharuan Lesen Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Permohonan Tambah Bidang Permohonan Penukaran Prinsipal c. Sila rujuk Menaiktaraf kelayakan Lampiran A syarikat untuk melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti huluan. bahagian 6 dan 7) Melalui surat g. Sila rujuk Menukar prinsipal yang sedia Lampiran D ada kepada prinsipal yang baru.net (penerangan lanjut di perkara F.0 . ahli lembaga pengarah. a. bahagian 2. Pemohon boleh membuat permohonan berpandukan cara yang tersebut di bawah: No.Panduan Am ver2. f. d. Sila rujuk Melibatkan diri atau menyertai Lampiran B sebut harga / tender bagi aktiviti huluan. alamat surat-menyurat dan sebagainya. hiliran dan maritim. Melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti hiliran dan maritim sahaja. Melibatkan diri atau menyertai sebut harga / tender bagi aktiviti hiliran dan maritim sahaja.5 dan 7) Sila rujuk Melibatkan diri atau menyertai Lampiran A sebut harga / tender bagi aktiviti huluan.3. Melalui surat (sila rujuk senarai semak Lampiran D untuk dokumen yang perlu dilampirkan) Melalui surat (sila rujuk Lampiran E untuk dokumen yang perlu dilampirkan) Mengemukakan surat dan melengkapkan Borang Permohonan Baru untuk Lesen/Pendaftaran (Borang BLP) (penerangan lanjut di perkara F. 09MAR2011 . b.BM 4 .4.

pemohon hanya boleh memohon tidak lebih daripada lima (5) kategori sekunder. Bahagian 2.0 . Sila dapatkan borang tersebut di laman web rasmi seperti tertera di perkara F – “Tatacara Permohonan”.my ► Partnering Us ► Licensing & Registration b.Panduan Am ver2. Bagi permohonan untuk menaiktaraf pendaftaran ke lesen. Dokumen-dokumen sokongan hendaklah dihantar dalam masa 10 hari bekerja daripada tarikh penghantaran ’online’ eLARIS. Untuk permohonan pembaharuan. Sila rujuk senarai semak di Lampiran A untuk 5 4.my. Menara Berkembar PETRONAS (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”. Permohonan tambah bidang boleh dihantar selepas permohonan baru atau permohonan pembaharuan diluluskan.net di laman web https://elaris. 3.petronas. Bahagian 1.“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Tambah Bidang” i. sama ada melalui pos ke ibu pejabat PETRONAS di KLCC: PETRONAS SEKSYEN PELESENAN DAN PENDAFTARAN.a. Menara 1. c. Permohonan pembaharuan lesen/pendaftaran perlu dihantar selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum tarikh tamat lesen/pendaftaran. MENARA 1. Untuk membuat permohonan baru lesen/pendaftaran. untuk lokasi dan waktu urusan kaunter).petronas. untuk lokasi dan waktu urusan kaunter). Pemohon hendaklah menghantar borang permohonan ‘online’ eLARIS. 09MAR2011 .com.BM . permohonan lesen/pendaftaran dan permohonan tambah bidang. pemohon hendaklah: a. sila rujuk Lampiran B . sila rujuk Lampiran C . 50088 KUALA LUMPUR atau Menghantar terus ke Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran di Aras 9. JABATAN PEMBANGUNAN KEUPAYAAN TEMPATAN. PENGURUSAN RANGKAIAN BEKALAN KUMPULAN. Untuk permohonan tambah bidang. Bahagian 1. Pemohon hanya boleh menghantar permohonan sekali sahaja bagi setiap suku tahun dan jumlah bidang bagi setiap permohonan hendaklah tidak melebihi tiga (3) kategori sekunder. Bagi permohonan lesen/pendaftaran baru. pembaharuan Memahami sepenuhnya prosedur-prosedur Pelesenan dan Pendaftaran beserta bidang-bidang pelesenan/pendaftaran PETRONAS melalui Panduan Am dan senarai bidang-bidang SWEC di laman web rasmi: http://www. pemohon boleh membuat pertanyaan atau perbincangan berkaitan bidang yang hendak dipohon dengan Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran terlebih dahulu di Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”. KUALA LUMPUR CITY CENTRE (KLCC).“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Baru” ii. 5. Kelewatan memperbaharui lesen/pendaftaran akan menjejaskan peluang syarikat menyertai tender atau sebutharga. Mengisi borang permohonan melalui eLARIS.2. d.net terlebih dahulu sebelum mengemukakan dokumendokumen sokongan yang diperlukan. 6. Pemohon hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti yang tertera di lampiran-lampiran berikut: Untuk permohonan baru.net. MENARA BERKEMBAR PETRONAS. sila rujuk Lampiran A . Sekiranya perlu. ARAS 65.com.“Senarai Semak Dokumen Untuk Permohonan Pembaharuan” iii. pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan naiktaraf beserta permohonan baru menggunakan Borang BLP. Permohonan yang dihantar dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat lesen / pendaftaran syarikat tidak akan dipertimbangkan.

Pemohon boleh mendapatkan khidmat rundingcara dan mengutarakan pertanyaan lanjut tentang pelesenan dan pendaftaran di kaunter di: Kaunter Pertanyaan dan Khidmat Rundingcara Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran Aras 9.30 pagi – 12. Pemohon hanya dibenarkan menambah bidangbidang lesen sahaja dan mestilah tidak lebih daripada lima (5) kategori sekunder.30 pagi Masa (Petang) 2.my Waktu Urusan Kaunter Hari Isnin – Khamis Jumaat Masa (Pagi) 8. Untuk semua permohonan. Penambahan bidang-bidang pendaftaran adalah tidak dibenarkan semasa permohonan naiktaraf sedang diproses oleh Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran. Telefon No.15 petang – 5. 50088 Kuala Lumpur No.0 . : : : : : LESEN BARU / PENDAFTARAN BARU / PEMBAHARUAN LESEN / PEMBAHARUAN PENDAFTARAN / TAMBAH BIDANG / LESEN BARU (NAIKTARAF) / PENUKARAN PRINSIPAL / PENUKARAN MODUS OPERASI dan lain-lain G) KHIDMAT RUNDINGCARA 1.30 pagi – 11. dokumen-dokumen sokongan yang dihantar hendaklah: a.com. Setiap dokumen perlu diasingkan dengan menggunakan kertas pembahagi berlabel.dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan.30 pagi – 12. d.45 petang – 5. Pemohon diminta tidak menjilid dokumen tersebut. Diletakkan di dalam fail jenis PVC-2 Ring.00 tengahari 8.15 tengahari 6 Masa (Petang) 2.BM Masa (Pagi) 8.00 petang . e. Menara 1.00 petang 2. 7. Pemohon hendaklah melabelkan bahagian hadapan fail PVC tersebut dengan maklumat berikut: NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT NAMA UNTUK DIHUBUNGI NO.30 pagi – 12. Faks E-mel : 03-23313040 (Pusat Panggilan Pelesenan dan Pendaftaran) : 03-23312757 : lrs_enquiries@petronas.45 tengahari 8.00 petang 3.00 petang – 4. b.Panduan Am ver2. Menara Berkembar PETRONAS Kuala Lumpur City Centre (KLCC).30 petang (Khidmat rundingcara sahaja) Waktu Urusan Pusat Panggilan Hari Isnin – Khamis Jumaat 09MAR2011 .30 petang – 4. TELEFON JENIS PERMOHONAN c. Disusun mengikut turutan senarai semak yang berkenaan (sila rujuk Lampiran A/Lampiran B/Lampiran C/Lampiran D).

Pemohon tidak digalakkan menghubungi Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran dalam tempoh 2 bulan selepas permohonan lengkap diterima. Pemohon yang berjaya dikehendaki meneliti semua syarat am dan syarat khas (jika ada) yang dinyatakan dalam sijil lesen / pendaftaran PETRONAS.H) PEMPROSESAN PERMOHONAN 1. Semua permohonan yang dikemukakan kepada pihak PETRONAS akan diproses mengikut sistem giliran. 6. bahagian 1.00 RM 1.Panduan Am ver2. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank atas nama "PETRONAS".000. semasa memproses permohonan lesen atau pendaftaran. Yuran Lesen Tahunan RM 250. Keputusan permohonan akan dimaklumkan secara rasmi melalui pos atau faks.00 .BM 7 . Pemohon diminta memberikan kerjasama sebaik mungkin. Berikut adalah jadual bayaran yuran lesen berdasarkan modal berbayar syarikat: Modal Berbayar RM 100. Semasa pemprosesan permohonan. sila hubungi pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran di talian yang tertera di perkara G. bayaran yuran lesen bagi syarikat yang telah diberi kelulusan lesen adalah berdasarkan kepada jumlah modal berbayar syarikat berkenaan dan tempoh lesen tersebut.net. 4. Perlu diingatkan bahawa lesen atau pendaftaran syarikat boleh dibatalkan atau digantung pada bila-bila masa sekiranya syarat-syarat tidak dipatuhi. Walaubagaimanapun. Sijil lesen / pendaftaran akan dihantar melalui pos sahaja.00 RM 500. 3.001.00 3. temujanji perlu dibuat terlebih dahulu. kiriman wang atau cek peribadi tidak diterima.000.000. 5.RM 1.00 > RM 5. Panggilan susulan. Lesen PETRONAS akan dikenakan yuran manakala pendaftaran adalah percuma.000.000.000.000. Untuk permohonan yang dibuat melalui eLARIS.00 2. Permohonan syarikat yang dimiliki oleh pemegang saham atau pengarah syarikat yang mempunyai kepentingan dalam syarikat yang telah berlesen atau berdaftar dengan PETRONAS tidak akan diberi pertimbangan jika bidang yang dipohon adalah sama.000.0 . Hanya permohonan yang lengkap dan teratur akan diterima untuk diproses. Jumlah bayaran akan diberitahu melalui surat pemberitahuan kelulusan. 7. Ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang percanggahan kepentingan.net. Sekiranya pemohon ingin mengadakan perjumpaan dengan pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran. 2.00 RM 1. sekiranya pemohon masih ingin membuat susulan mengenai status permohonan. I) KEPUTUSAN PERMOHONAN 1. perjumpaan adhoc atau panggilan telefon yang kerap tidak digalakkan. Tiada sebarang bayaran dikenakan kepada syarikat semasa mendapatkan borang permohonan. pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran mungkin akan menghubungi pemohon sekiranya terdapat sebarang kemusykilan. Mengikut Akta Pembangunan Petroliam 1974. 4. pemohon boleh menyemak status permohonan di dalam eLARIS.000.00 . 09MAR2011 .RM 5. Wang tunai.

Berapa lamakah tempoh sesuatu permohonan itu diproses? Tempoh masa pemprosesan untuk semua jenis permohonan ialah dua (2) hingga tiga (3) bulan. membuat produk hasil sumber hidrokarbon dan lain-lain lagi (iaitu selain daripada sektor huluan).Panduan Am ver2. Adakah syarikat perlu membuat permohonan untuk pendaftaran dan lesen PETRONAS secara serentak? Syarikat hanya perlu mengemukakan satu permohonan sahaja. Proses ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana faktor termasuk proses menyertai tender. syarikat hendaklah mengemukakan permohonan yang lengkap untuk mendapatkan lesen PETRONAS. bidang-bidang pendaftaran yang sedia ada akan dimasukkan ke dalam lesen PETRONAS sebagai bidang pendaftaran. pembangunan dan pengeluaran minyak dan gas. 7.SOALAN-SOALAN LAZIM 1. Pendaftaran: Berdasarkan polisi PETRONAS. 4. ‘Sektor hiliran’: Sektor yang merangkumi semua operasi di daratan seperti aktiviti memproses. Sekiranya semua syarat-syarat lesen telah dipenuhi. 3. Apakah perbezaan di antara lesen dan pendaftaran PETRONAS? Pelesenan: Mengikut Akta Pembangunan Petroliam 1974. Ini kerana proses permohonan adalah mengikut sistem giliran. syarikat juga boleh menjalankan aktiviti-aktiviti di sektor hiliran.BM 8 . Sebagai pemegang lesen PETRONAS. maka lesen PETRONAS akan dikeluarkan manakala bidang-bidang pendaftaran akan dimasukkan sebagai lampiran pendaftaran di dalam sijil lesen tersebut. sesebuah syarikat hendaklah mempunyai pendaftaran yang sah dengan PETRONAS bagi membolehkan sesebuah syarikat terlibat dalam kerja-kerja di sektor hiliran sahaja. 2. Pemohon adalah dinasihatkan supaya menghantar permohonan lebih awal sekiranya berminat untuk berurusan dengan PETRONAS dan anak syarikatnya. 6. menapis. Ini termasuk aktiviti di luar pantai seperti aktiviti eksplorasi. Bolehkah syarikat membuat permohonan bagi mempercepatkan proses untuk menyertai tender? Tidak. 5. Sekiranya syarikat memohon kedua-dua bidang pelesenan dan pendaftaran. Sekiranya syarikat memohon bidangbidang lesen sahaja maka sijil lesen PETRONAS akan dikeluarkan dan sekiranya syarikat memohon bidang-bidang pendaftaran sahaja maka sijil pendaftaran PETRONAS akan dikeluarkan. sila kemukakan salinan sijil dan lampiran pendaftaran tersebut.0 . syarikat yang ingin mengambil bahagian di dalam aktiviti di sektor huluan hendaklah mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh PETRONAS. Sekiranya bidang-bidang pendaftaran tersebut telah tamat tempoh pendaftaran. bolehkah syarikat memohon untuk lesen PETRONAS? Boleh. Apakah perbezaan antara sektor huluan dan sektor hiliran? ‘Sektor huluan’: Sektor yang merangkumi semua operasi berkaitan dengan pengeluaran minyak dan gas. ‘agen’ atau ‘pengedar’ bagi bidang-bidang perkhidmatan dan pembekalan? 09MAR2011 . Nombor pendaftaran yang sedia ada akan dibatalkan dan hanya nombor lesen PETRONAS yang akan dikekalkan dengan tempoh sah lesen yang baru akan digunakan. Sekiranya syarikat telah mempunyai pendaftaran PETRONAS yang sah. Apakah definisi ‘operasi sendiri’.

adakah mereka berpeluang untuk terlibat di dalam kerja-kerja kontrak untuk PETRONAS? Mereka berpeluang untuk terlibat di dalam kerja-kerja kontrak untuk PETRONAS kerana nama syarikat mereka tersenarai dalam Senarai Syarikat-Syarikat Berlesen dan Berdaftar (LLRC) PETRONAS. iii. sila rujuk SWEC dan Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan”. Operasi sendiri: Syarikat yang melaksanakan sesuatu kerja dengan menggunakan sumber-sumber dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran. Syarikat yang mempunyai keupayaan sebagai pengeluar atau pengilang hendaklah mempunyai keupayaan pengeluaran yang menggunakan dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran. dokumen mengenai sumber bekalan dan pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia hendaklah dikemukakan untuk penilaian. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan. Agen: Syarikat yang menjadi wakil kepada pengilang bagi sesuatu produk atau perkhidmatan di sektor huluan sahaja. Sekiranya beroperasi sebagai pengedar. ii. Sekiranya syarikat telah berdaftar atau berlesen dengan PETRONAS. Sila rujuk Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan”. Hampir semua bidang perkhidmatan memerlukan syarikat beroperasi sendiri serta mempunyai pendaftaran yang masih sah dengan badan atau agensi pendaftaran yang berkenaan (sila rujuk SWEC).Panduan Am ver2. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan. Terpulang kepada anak-anak syarikat PETRONAS atau syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran untuk mempelawa syarikat untuk membuat tawaran kepada sesuatu tender.Dalam konteks penilaian PETRONAS: a. Pengedar: Syarikat yang beroperasi sebagai pembekal sesuatu produk di sektor hiliran sahaja. Untuk penerangan yang lebih lanjut. Untuk bidang perkhidmatan ‘L’ dan ‘R’: Syarikat hendaklah beroperasi sendiri iaitu berkeupayaan melaksanakan sesuatu kerja dengan menggunakan sumber-sumber dalaman syarikat seperti pengalaman dan kepakaran.BM 9 . c. Untuk bidang pembekalan produk ‘L’ dan ‘R’: i. 8.0 . Sekiranya beroperasi sebagai agen. 09MAR2011 . b. i. ii. dokumen mengenai profail pengilang dan risalah produk hendaklah dikemukakan untuk penilaian. Apakah syarat-syarat untuk kelulusan sesuatu bidang yang dipohon? Syarikat perlu memenuhi syarat minimum teknikal yang telah ditetapkan seperti berikut: a. tenaga pekerja dan kemudahan peralatan serta mempunyai pendaftaran yang masih sah dengan badan-badan atau agensi pendaftaran yang berkenaan (sila rujuk SWEC). Sekiranya beroperasi sebagai agen. surat perlantikan eksklusif yang sah daripada pengilang. b. syarikat hendaklah mempunyai surat perlantikan agensi eksklusif yang sah daripada prinsipal dengan syarat prinsipal juga mempunyai keupayaan seperti di atas. 9.

Untuk penerangan lanjut. untuk lokasi dan waktu urusan kaunter). Bilangan bidang yang hendak dipohon adalah tidak melebihi dari tiga (3) bidang sekunder sahaja dalam tempoh setiap suku tahun. sila rujuk “Maklumat Am”. Bahagian 1. Mengapakah sesetengah syarikat tidak dipanggil untuk menyertai tender walaupun telah berdaftar dengan PETRONAS? Walaupun telah berdaftar dengan PETRONAS. 16. risalah produk. ia bukanlah jaminan untuk dipanggil menyertai tender. ahli lembaga pengarah. 15. 12.10. Apakah kriteria untuk mendapatkan status Bumiputera bagi sesebuah syarikat? Kriteria untuk mendapatkan kelulusan status Bumiputera adalah seperti berikut: a. syarikat juga tidak akan tersenarai jika tempoh pendaftaran/pelesenan telah tamat. Bagaimanakah caranya untuk memohon tambah bidang dan berapakah jumlah bidang yang dibenarkan? Permohonan tambah bidang boleh dibuat melalui portal web eLARIS. Bagaimanakah caranya untuk memohon pertukaran bentuk operasi bagi bidang yang sedia ada? Syarikat hendaklah mengemukakan permohonan kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran melalui surat rasmi dengan menyatakan keupayaan teknikal syarikat berdasarkan bentuk operasi yang baru bagi bidang yang terbabit. Sebaliknya sesebuah syarikat digalakkan supaya membuat promosi atau memperkenalkan syarikat kepada anak-anak syarikat PETRONAS atau syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran atau kepada syarikat-syarikat lain yang terlibat secara aktif dalam industri minyak dan gas. 14. sila rujuk “Maklumat Am”. Syarikat juga boleh membuat pertanyaan lanjut di Kaunter Pelesenan dan Pendaftaran (sila rujuk perkara G – “Khidmat Rundingcara”. 13. Kaedah kedua ialah tender terbuka melalui pengiklanan di surat khabar utama iaitu mana-mana syarikat yang berminat boleh menyertai tender berkenaan. Syarikat mempunyai penglibatan efektif Bumiputera sekurang-kurangnya 51% di peringkat ekuiti. pengurusan dan kakitangan. Adakah syarikat persendirian atau perkongsian boleh berdaftar dengan PETRONAS? Ya. jurunilai dan arkitek sahaja yang dibenarkan untuk berdaftar di bawah bidang-bidang tertentu. bahagian 5. Selain itu. bahagian 1. Sesetengah syarikat tidak tersenarai dalam Senarai Syarikat-Syarikat Berlesen dan Berdaftar (LLRC) PETRONAS walaupun mempunyai lesen atau pendaftaran yang masih sah kerana syarikat tersebut telah gagal memenuhi syarat-syarat khas lesen atau pendaftaran yang telah dikenakan ke atas syarikat tersebut seperti yang tercatit di dalam lampiran lesen atau pendaftaran. Pemohon hendaklah mengemukakan dokumen sokongan untuk setiap bidang yang dipohon contohnya salinan surat perlantikan sebagai agen eksklusif.BM . Apakah sebab terdapat keperluan minimum Bumiputera sebagai syarat permohonan? Ini adalah satu dasar yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan supaya terdapat penyertaan Bumiputera di dalam industri minyak dan gas di Malaysia. 10 09MAR2011 .0 .Panduan Am ver2. Kaedah pertama ialah tender tertutup iaitu syarikat yang berdaftar dengan PETRONAS sahaja yang akan dipelawa untuk menyertai tender. Sila rujuk Lampiran E – “Jenis Operasi Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan” untuk dokumen-dokumen sokongan yang perlu dilampirkan. Syarikat persendirian atau perkongsian seperti firma juruukur tanah.net. perkara F – “Tatacara Permohonan”. perkara F – “Tatacara Permohonan”. profail prinsipal dan semua dokumen yang berkaitan dengan semua bidang yang dipohon. Bagaimanakah PETRONAS memanggil atau mempelawa tender-tender yang dikeluarkan? Secara amnya terdapat dua kaedah untuk memanggil tender yang diamalkan PETRONAS. 11. Untuk penerangan lanjut.

0 . Apakah kriteria yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan sesebuah syarikat? 09MAR2011 . 17. 18. Pengurusan tertinggi. 20. Apakah syarikat yang hanya mempunyai seorang pekerja layak dipertimbangkan untuk kelulusan? Tidak. Berapa peratus keperluan penyertaan Bumiputera untuk sesuatu bidang? Keperluan penyertaan Bumiputera adalah berbeza bergantung kepada jenis bidang dan bentuk operasi bidang tersebut. adakah perlu dilampirkan Lesen Pengilang? Ya.BM 11 . Ada bidang yang keperluan penyertaan Bumiputeranya sebanyak 30%. 70% ataupun 100%. untuk permohonan pembaharuan sahaja. 24. Adakah surat kelulusan sementara tanpa sijil yang sah dari mana-mana badan atau agensi pendaftaran seperti Kementerian Kewangan Malaysia yang dikemukakan sebagai dokumen sokongan semasa membuat permohonan boleh diterima pakai? Boleh. Berapa lamakah tempoh operasi sesebuah syarikat untuk melayakkan pendaftaran dengan PETRONAS? PETRONAS tidak menetapkan sebarang tempoh operasi sebagai salah satu dari syarat untuk berdaftar atau berlesen dengan PETRONAS. Mengapakah keperluan Bumiputera tidak dinyatakan dengan jelas di dalam Panduan Am ini? Keperluannya berubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada penilaian dan semakan semula PETRONAS. 25. Pemohon boleh merujuk kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran untuk mengetahui peratusan keperluan Bumiputera sebelum atau semasa membuat permohonan. ia perlu dikemukakan untuk kegunaan PETRONAS membuat penilaian permohonan.b. 51%. 21. Jika syarikat yang memohon adalah pengilang. 26. pengurusan penting yang lain dan kawalan kewangan syarikat dilakukan oleh kakitangan Bumiputera. Mengapakah sesetengah dokumen memerlukan pengesahan daripada Setiausaha Syarikat / Pendaftar Syarikat / Pesuruhjaya Sumpah / Peguambela / Peguamcara? Ia perlu sebagai perakuan kesahihan dokumen yang berkaitan. 19. Syarikat mestilah sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kakitangan pengurusan dan satu (1) kakitangan sokongan bagi memastikan urusan syarikat berjalan lancar. Surat kelulusan berkenaan hendaklah menyatakan dengan jelas tempoh sah pendaftaran dan maklumat terperinci mengenai bidang-bidang yang diluluskan. Bolehkah syarikat menghantar penyata KWSP tanpa menunjukkan jumlah caruman? Tidak boleh. 23.Panduan Am ver2. Mengapakah dokumen yang sama perlu dihantar semasa mengemukakan permohonan baru dan pembaharuan lesen / pendaftaran? Ia adalah untuk mengemaskini maklumat dan penilaian semula ke atas syarikat. 22.

bidang tersebut tidak lagi dibuka untuk permohonan baru atau permohonan tambah bidang. Apakah definisi ‘Dana Pemegang Saham’ (‘Shareholders’ Fund’)? Sila rujuk kepada bahagian “Dibiayai Oleh” (‘Financed by’) di mukasurat “Lembaran Imbangan” (‘Balance Sheet’) dalam Laporan Kewangan Tahunan syarikat. Bidang-bidang tersebut akan dibuka semula tertakluk kepada budi bicara PETRONAS. 30. Bolehkah sesebuah syarikat mewakili beberapa prinsipal untuk kategori yang sama? Tidak boleh. 29. Mengapakah sesetengah bidang dibekukan dan bilakah boleh dibuka semula? Ini adalah satu proses regulasi oleh PETRONAS. 33. Bagaimanakah untuk memohon bidang yang tiada di dalam SWEC? Syarikat dinasihatkan untuk berbincang dengan pegawai Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran terlebih dahulu untuk memilih bidang SWEC yang hampir tepat dengan bidang yang ingin dipohon. syarikat hendaklah membuat permohonan melalui anak syarikat atau lain-lain syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran (PSC) terlebih dahulu untuk mencadangkan bidang yang baru kepada pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran. 35. Hanya laporan sebenar yang telah beraudit dan telah ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah sahaja yang diterimapakai. Cara untuk mendapatkan prinsipal adalah terpulang kepada inisiatif sesebuah syarikat. 27. 09MAR2011 . Polisi PETRONAS ialah satu agen hanya boleh mewakili satu prinsipal untuk satu kategori sahaja. 31. 32. Bolehkah syarikat memohon bidang-bidang yang telah dibekukan? Tidak.Berdasarkan Laporan Kewangan Tahunan Beraudit syarikat yang terkini (tidak melebihi lapan belas (18) bulan dari tarikh ia dikeluarkan).Panduan Am ver2. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsipal dan bagaimanakah cara untuk mendapatkan prinsipal? Prinsipal adalah syarikat pengilang atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan dari luar negara. Adakah draf Laporan Penyata Kewangan Tahunan boleh diterima bagi tujuan pemprosesan? Tidak. Hanya syarikat yang mempunyai nilai Dana Pemegang Saham yang positif sahaja yang diterimapakai (sila rujuk perkara D – “Syarat-Syarat Am Pendaftaran” dan perkara C – “Syarat-Syarat Am Pelesenan”). 34.0 . Mengapakah Dana Pemegang Saham menjadi satu keperluan mandatori untuk kelulusan permohonan? Untuk memastikan syarikat itu mempunyai kewangan yang kukuh untuk beroperasi. Apakah yang dimaksudkan dengan agen eksklusif? Agen eksklusif bermaksud wakil tunggal. Jika masih tidak sesuai. Apabila sesuatu bidang telah dibekukan. 28.BM 12 .

40.net. Keselamatan Dan Persekitaran (KKP)”. Keselamatan dan Persekitaran (KKP). termasuk Sabah dan Sarawak. Bagaimanakah cara untuk mengetahui status permohonan syarikat? Untuk permohonan yang dibuat melalui eLARIS.Panduan Am ver2. 38. 37. Selain itu. 09MAR2011 . 41. pemohon juga boleh membuat susulan mengenai status permohonan dengan menghubungi pihak Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran di talian yang tertera di perkara G. Selain itu.0 . Mengapakah syarikat tempatan tidak boleh mewakili pengilang tempatan? Ini adalah kerana pengilang tempatan digalakkan untuk berdaftar terus dengan PETRONAS. Mengapakah surat perlantikan agensi eksklusif dan perjanjian agensi tertakluk kepada undangundang Malaysia sahaja? Surat perlantikan agensi eksklusif dan perjanjian agensi mestilah tertakluk kepada undang-undang Malaysia kerana produk/perkhidmatan yang ditawarkan oleh prinsipal melalui agen eksklusif mereka hanya akan digunapakai di seluruh Malaysia sahaja. Adakah perlu syarikat memiliki Sistem Pengurusan Kesihatan. 39. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M – “Sistem Pengurusan Kesihatan. mereka perlu mendapatkan perlantikan daripada ibu pejabat gabungan pengilang tersebut.BM 13 . bahagian 1. yang mana satukah surat perlantikan yang eksklusif yang diterima pakai.36. Sekiranya bidang-bidang yang sedia ada tidak diluluskan oleh pihak PETRONAS semasa proses pembaharuan lesen/pendaftaran. ianya untuk menjaga hak-hak syarikat tempatan sebagai agen eksklusif kepada prinsipal. syarikat hendaklah mempunyai Sistem Pengurusan Kesihatan. samada yang dikeluarkan oleh ibu pejabat atau pengilang secara berasingan? Bagi agen yang mewakili pengilang yang bergabung. perkara F – “Tatacara Permohonan”). apakah caranya untuk memohon semula bidang tersebut? Syarikat hendaklah mengemukakan permohonan tambah bidang dan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan (sila rujuk “Maklumat Am”. Bagi prinsipal atau pengilang yang bergabung di peringkat antarabangsa. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)? Jika bidang yang dipohon ialah bidang perkhidmatan dan bidang tersebut tergolong dalam senarai bidang-bidang yang berisiko tinggi. pemohon boleh menyemak status permohonan di dalam eLARIS.net.

syarikat Kontrak Perkongsian Pengeluaran (PSC). anak-anak syarikat PETRONAS. 09MAR2011 . Oleh itu.PENUTUP Dokumen-dokumen sokongan yang dihantar kepada Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran akan dikembalikan jika permohonan yang dikemukakan tidak lengkap atau syarikat gagal memenuhi syarat yang ditetapkan.BM 14 .0 . kontraktor fabrikasi dan lain-lain yang berkenaan. pemohon dinasihatkan agar memahami dan mematuhi Panduan Am ini sepenuhnya. pemohon dinasihatkan agar terus berusaha memasarkan produk/perkhidmatan yang ingin ditawarkan kepada PETRONAS.Panduan Am ver2. Justeru itu. Kelulusan pendaftaran/pelesenan tidak bermakna syarikat pemohon akan secara automatik dipanggil menyertai setiap tender atau projek.

d. b. 2. Jika saham syarikat pemohon dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Sdn Bhd atau Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. Dokumen menunjukkan syarikat diperbadankan di Malaysia.BM 1 . Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Salinan Borang 9 (Perakuan Pemerbadanan Syarikat) dan ‘Memorandum and Articles of Association’ a. 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. 4. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. c. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran. ‘Form of Annual Return…’ yang terkini untuk syarikat-syarikat tersebut hendaklah dilampirkan. c. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Salinan Borang 24 (‘Return of Allotment of Shares’) yang terkini a. d. 3. Salinan ‘Form of Annual Return…’ yang terkini a. Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan.0 . b. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). Dokumen 1. Dokumen menunjukkan penambahan pegangan saham seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. b. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. dokumen ini tidak perlu dikemukakan.Lampiran A SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN BARU Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil.

c. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. Pemohon hendaklah melampirkan Borang 49 yang terkini. Dokumen menunjukkan spesimen tandatangan asal dan modus operandi cek-cek syarikat seperti yang diperakui di dalam Resolusi Pengarah bagi semua akaun-akaun semasa yang aktif dan mempunyai pengesahan asal oleh pihak bank yang berkaitan. Dokumen berkaitan kuasa. senarai pecahan ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk syarikatsyarikat tersebut hendaklah dilampirkan. Pemohon hendaklah melengkapkan Lampiran G (‘Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat Berhad’) di dalam Panduan Am. Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ a. Salinan Borang 32A (‘Form of Transfer of Securities’) yang terkini (jika ada) a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. hak dan syarat-syarat menandatangani cek-cek syarikat a. Dokumen menunjukkan struktur Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. b. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. 9. 7. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am.Lampiran A 5. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran H (‘Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat’) di dalam Panduan Am. d. Penyata-penyata bank mestilah daripada akaun-akaun semasa yang aktif digunakan untuk aktiviti syarikat. Salinan penyata bank 3 bulan terkini a. b. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. c. b. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Jika syarikat pemohon ialah syarikat Sdn Bhd dan sahamnya dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. c. Dokumen menunjukkan pemindahan saham kepada pemegang saham yang baru seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. b. 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. 8.0 . d. Salinan Borang 49 (‘Return Giving Particulars…’) yang terkini a. Jika syarikat adalah bukan syarikat Berhad.BM 2 . Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini untuk syarikat Berhad. 6.

Jika syarikat bukan Sendirian Berhad atau Berhad. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. Maklumat peribadi kakitangan a.Lampiran A 10. b. b. b. kakitangan teknikal dan lain-lain kakitangan penting. syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan oleh KWSP bagi 3 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank). Laporan Kewangan Tahunan mestilah telah lengkap beraudit. syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut. d. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. Laporan Kewangan Tahunan tidak perlu dikemukakan. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting. c. Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja. gaji/elaun. Carta mestilah menunjukkan jawatan. c. Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini a. caruman KWSP.0 . syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 3 bulan terkini. 11. b. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran I (‘Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. 12. pemohon hendaklah mengemukakan penyata kewangan yang tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. c. Carta organisasi syarikat a. . ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah dan tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP. 13. b. bangsa dan status untuk kakitangan pengurusan. Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang. 14. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi. nama. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran. Dana pemegang saham hendaklah positif. Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a.BM . salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal a. Surat perlantikan. 3 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2.

Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. i. Suruhanjaya Tenaga vii. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv. Lembaga Arkitek Malaysia vi. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix. Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v.Lampiran A 15. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’. Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan. Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi. Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) ii. Lembaga Jurukur Kuantiti 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii. b.0 . Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon.BM 4 . Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput.

Pengakuan Syarikat a. Senarai peralatan a. Sijil kapal xxi. 18. Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii.BM . Jabatan Bomba dan Penyelamat xix. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am.Lampiran A xiii. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) xvii. Institut Bahan Malaysia (IBM) xv. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 16. Nota : 5 09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a. Lembaga Jurukur Tanah xiv. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am. Jabatan Alam Sekitar (JAS) xvi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii. b. 17. b. Sistem Pengurusan Kesihatan. Sijil Kekompetenan Pelayar xx.0 . Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang.

09MAR2011 – Senarai Semak Baru ver2. Form of Annual Return. dokumen-dokumen yang dikemukakan seperti salinan Borang 9 (Perakuan Pemerbadanan Syarikat) dan‘Memorandum and Articles of Association’. dokumen-dokumen lain seperti salinan Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini dan salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat. Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran.BM 6 . Form 32A. Form 24.Lampiran A Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran atau mengemaskini maklumat syarikat.0 . Form 49 dan Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh setiausaha syarikat atau pendaftar syarikat di setiap mukasurat.

Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran.BM 1 . Dokumen 1. 3. c. Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am.Lampiran B SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil.0 . Jika saham syarikat pemohon dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Sdn Bhd atau Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. d. Salinan Borang 24 (‘Return of Allotment of Shares’) yang terkini a. b. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Contoh Struktur Pegangan Saham Dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. c. 2. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. dokumen ini tidak diperlukan. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). Salinan ‘Form of Annual Return…’ yang terkini a. ‘Form of Annual Return…’ yang terkini untuk syarikat-syarikat tersebut hendaklah dilampirkan. d. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini. b. b. Dokumen menunjukkan penambahan pegangan saham seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a.

Salinan Borang 32A (‘Form of Transfer of Securities’) yang terkini (jika ada) a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran H (‘Senarai Penandatangan Cek-Cek Syarikat’) di dalam Panduan Am. ditandatangani Pesuruhjaya Sumpah dan tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. b. Jika syarikat pemohon ialah syarikat Sdn Bhd dan sahamnya dimiliki oleh syarikat-syarikat lain (syarikat Bhd) di ‘Peringkat Pemegang Saham’ atau di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’. Pemohon hendaklah melampirkan Borang 49 yang terkini. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan dari tarikh permohonanan pelesenan/pendaftaran. Pemohon hendaklah melampirkan semua Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return…’ yang terkini.Lampiran B 4.0 . d. b. 9. c. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. Jika syarikat adalah syarikat Berhad. 5. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. senarai pecahan ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk syarikatsyarikat tersebut hendaklah dilampirkan. dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Pemohon hendaklah melengkapkan Lampiran G (‘Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat Berhad’) di dalam Panduan Am. Dokumen menunjukkan spesimen tandatangan asal dan modus operandi cek-cek syarikat seperti yang diperakui di dalam Resolusi Pengarah bagi semua akaun-akaun semasa yang aktif dan mempunyai pengesahan asal oleh pihak bank yang berkaitan. hak dan syarat-syarat menandatangani cek-cek syarikat a. Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ a. Dokumen menunjukkan struktur pegangan saham dan Lembaga Pengarah yang terkini untuk syarikat Berhad. Dokumen menunjukkan struktur Lembaga Pengarah yang terkini seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini a. Salinan Borang 49 (‘Return Giving Particulars…’) yang terkini a. Laporan Kewangan 2 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. Dokumen berkaitan kuasa.BM . Salinan penyata bank 1 bulan terkini a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. b. d. Dokumen menunjukkan pemindahan saham kepada pemegang saham yang baru seperti yang diisytiharkan di dalam borang permohonan. c. 8. Jika syarikat adalah bukan syarikat Berhad. 7. b. Laporan Kewangan Tahunan mestilah telah lengkap beraudit. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran F (‘Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am. b. 6. c. Penyata bank mestilah daripada akaun-akaun semasa yang aktif digunakan untuk aktiviti syarikat.

Dana pemegang saham hendaklah positif. Carta organisasi syarikat a. Carta mestilah menunjukkan jawatan. gaji/elaun. Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput. caruman KWSP. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. Maklumat peribadi kakitangan a. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP. c. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. nama.0 . c. syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut.BM . Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon. 14. 12. bangsa dan status untuk kakitangan pengurusan. syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 1 bulan terkini. b. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. pemohon hendaklah mengemukakan penyata kewangan yang tidak lebih daripada 18 bulan daripada tarikh tutup tahun kewangan syarikat. Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) 3 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. Surat perlantikan dan salinan perjanjian sebagai agen eksklusif a. i. b. Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan oleh KWSP bagi 1 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank). Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a. kakitangan teknikal dan lain-lain kakitangan penting. 10. 11. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran I (‘Carta Organisasi Termasuk Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. Jika syarikat bukan Sendirian Berhad atau Berhad.Lampiran B Tahunan tidak perlu dikemukakan. 13. b. b. b. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting. d. dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi.

Suruhanjaya Tenaga vii. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan.0 . Lembaga Jurukur Tanah xiv. Jabatan Alam Sekitar (JAS) xvi. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv. Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’. Lembaga Arkitek Malaysia vi.BM 4 . Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v. Lembaga Jurukur Kuantiti xiii.Lampiran B ii. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix. Institut Bahan Malaysia (IBM) xv. Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi.

Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a. dokumen-dokumen yang dikemukakan seperti salinan Form of Annual Return. Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran atau mengemaskini maklumat syarikat. b. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii. Salinan sijil PETRONAS terdahulu a. b. Pengakuan Syarikat a. Sijil Kekompetenan Pelayar xx. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. Senarai peralatan a. Form 49 dan Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh setiausaha syarikat atau pendaftar syarikat di setiap mukasurat. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am.BM 5 .Lampiran B xvii. Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. 18. Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii. Form 24. 17. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 15. Jabatan Bomba dan Penyelamat xix. dokumen-dokumen lain seperti salinan Laporan Kewangan Tahunan beraudit yang terkini dan salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat. Sijil kapal xxi. 16. Sistem Pengurusan Kesihatan. Form 32A. Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang.0 . 09MAR2011 – Senarai Semak Pembaharuan ver2. Salinan sijil PETRONAS hendaklah disertakan bersama lampiran bidang-bidangnya. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am.

Lampiran C SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN TAMBAH BIDANG Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil.BM 1 . b. kelulusan akademik dan pengalaman untuk kakitangan pengurusan. Untuk ahli Lembaga Pengarah atau kakitangan yang tidak mencarum KWSP. Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang. Surat perlantikan. Jika syarikat tidak beroperasi sebagai agen. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal a. b. b. b. Salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan a. 4. 5. c. Maklumat peribadi kakitangan a. syarikat hendaklah mengemukakan salinan penyata KWSP (Borang A) yang dikeluarkan KWSP bagi 1 bulan terkini beserta resit pembayaran atau slip bank (jika pembayaran dibuat melalui bank). dokumen-dokumen ini tidak perlu dikemukakan. syarikat hendaklah mengemukakan surat tawaran jawatan kakitangan dan pengesahan penerimaan jawatan daripada kakitangan tersebut. kakitangan teknikal yang berkaitan dengan bidang yang dipohon dan lain-lain kakitangan penting. c. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). Untuk kakitangan yang baru ditawarkan kerja.0 . Pemohon hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperlukan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs dan di Lampiran E (‘Jenis Operasi dan Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan’) di dalam Panduan Am dan juga yang berkaitan dengan bidang-bidang yang dipohon. Untuk kakitangan yang mencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Dokumen 1. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. 3. . Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. 2. Dokumen mestilah menunjukkan maklumat peribadi. Dokumen untuk mengesahkan kakitangan tetap syarikat a. b. syarikat hendaklah mengemukakan salinan baucer/slip bayaran gaji bagi 1 bulan terkini. Sijil-sijil tersebut mestilah masih sah berkuatkuasa dan belum tamat tarikh luput. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran J (‘Maklumat Peribadi Kakitangan Pengurusan dan Teknikal’) di dalam Panduan Am. 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2.

Lembaga Arkitek Malaysia vi. Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak (PMS) ii. Lembaga Jurukur Kuantiti xiii. Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) / Institusi Jurutera Malaysia (IJM) v. Lesen untuk Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan daripada Kementerian Kebudayaan. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (untuk Lesen Pembawa ‘A’. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) iv.BM 2 .Lampiran C i. Lesen Agen Penghantaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia xii. Kenderaan Perkhidmatan Awam atau lain-lain) daripada Kementerian Pembangunan Usahawan x. Kesenian Dan Pelancongan Malaysia (KKKP) xi. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia / Majlis tempatan ix.0 . Lembaga Jurukur Tanah xiv. Suruhanjaya Tenaga vii. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (untuk Sijil Pendaftaran Pengendali Perancah atau lain-lain) / Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan viii. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) iii. Institut Bahan Malaysia (IBM) xv. Jabatan Alam Sekitar (JAS) 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2.

Lampiran C xvi. Senarai peralatan a. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran L (‘Maklumat Kilang/Bengkel dan Senarai Peralatan’) di dalam Panduan Am. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. 8. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) xvii. 09MAR2011 – Senarai Semak Tambah Bidang ver2. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna xviii. Sila rujuk penerangan lanjut di Lampiran M (‘Sistem Pengurusan Kesihatan. dokumen yang dikemukakan iaitu salinan sijil daripada lain-lain kementerian / jabatan / agensi kerajaan hendaklah mempunyai pengesahan yang asal oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah syarikat atau setiausaha syarikat.0 . Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. Sijil kapal xxi. Sijil daripada penguatkuasa pelabuhan xxii. Pengakuan Syarikat a. b. Lain-lain (sila nyatakan): ________________________________________________________________________________________________ 6.BM 3 . b. Keselamatan dan Persekitaran (KKP)’) di dalam Panduan Am. Sistem Pengurusan Kesihatan. Sijil Kekompetenan Pelayar xx. Peralatan-peralatan yang disenaraikan mestilah berkaitan dengan setiap bidang. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) a. 7. Jabatan Bomba dan Penyelamat xix.

salinan perjanjian sebagai agen eksklusif dan risalahrisalah teknikal bagi prinsipal baru yang dicadangkan a. b. Surat penamatan sebagai agen ekslusif daripada prinsipal terdahulu atau kepada prinsipal terdahulu a.0 . dokumen-dokumen yang dikemukakan untuk (2). 3. Risalah-risalah menerangkan produk/perkhidmatan beserta spesifikasi bagi setiap bidang. Surat permohonan rasmi hendaklah menggunakan kepala surat rasmi syarikat (“Company Letterhead”). Surat permohonan rasmi daripada syarikat yang menyatakan jenis permohonan dan lain-lain perkara yang berkaitan mengenai permohonan. Surat yang menyatakan penamatan syarikat sebagai agen yang eksklusif. Surat penerimaan penamatan daripada agen terdahulu kepada prinsipal baru yang dicadangkan (jika berkenaan) a. b. Sila rujuk penerangan lanjut dan sampel surat perlantikan agensi eksklusif di Lampiran K (‘Panduan Untuk Surat Perlantikan Dan Perjanjian Agensi’) di dalam Panduan Am. Surat daripada agen yang terdahulu kepada prinsipal baru yang dicadangkan menyatakan persetujuan untuk menamatkan perjanjian sebagai agen yang eksklusif. b. 5. 09MAR2011 – Senarai Semak Penukaran Prinsipal ver2. Pengakuan Syarikat a. Surat Permohonan Rasmi Syarikat a. 6. Surat daripada prinsipal baru yang dicadangkan kepada agen yang terdahulu menyatakan penamatan syarikat sebagai agen yang eksklusif.(4) dan (5) di atas hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela. 2. Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. 4. Syarikat hendaklah melengkapkan lampiran “Pengakuan” beserta tandatangan asal pemohon dan cop asal syarikat.Lampiran D SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PENUKARAN PRINSIPAL Penerangan dan peringatan Untuk kegunaan pemohon Bil.(3). Dokumen 1. Surat perlantikan. Sila rujuk Lampiran N (“Pengakuan” Syarikat) di dalam Panduan Am. Surat penamatan sebagai agen eksklusif daripada prinsipal baru yang dicadangkan kepada agen terdahulu (jika berkenaan) a.BM 1 .

0 . Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Surat perlantikan daripada pembekal (jika ada) d. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Pensijilan ISO i.BM 1 . Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Risalah teknikal / komersial untuk produk d.Lampiran E JENIS OPERASI DAN SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN Lampiran-lampiran penting Kod operasi Jenis operasi SO Operasi sendiri (untuk perkhidmatan) a. Sistem Pengurusan Kesihatan. Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian agensi yang eksklusif dengan prinsipal Agen (untuk produk atau perkhidmatan) b. Risalah teknikal / komersial untuk produk (jika ada) d. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Risalah teknikal / komersial untuk produk (jika ada) c. Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) b. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Carta aliran proses pengilangan h. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Pelan tapak kilang g. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) M Pengilang (untuk produk) a. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) AG a. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) D Pengedar (untuk produk) a. Dokumen tentang profil syarikat prinsipal c.

Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) Untuk pengoperasi penggerudi: a. Sijil Kekompetenan Pelayar (”Master Mariner”) (sila rujuk SWEC) d.Lampiran E O Untuk pengoperasi kapal: Pengoperasi (pengoperasi kapal atau pengoperasi penggerudi) a. Senarai kapal b. Sijil Kekompetenan Pelayar (”Master Mariner”) (sila rujuk SWEC) c. Senarai gerudi b.0 . Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian agensi yang eksklusif dengan prinsipal c. Pensijilan penggerudi 2 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Spesifikasi kapal e. Sijil pendaftaran untuk kapal d. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) Untuk pemilik-pengoperasi penggerudi: a. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) OO Untuk pemilik-pengoperasi kapal: Pemilik-pengoperasi (pemilik-pengoperasi kapal atau pemilik-pengoperasi penggerudi) a.BM . Sijil pendaftaran untuk kapal e. Salinan perjanjian pembinaan kapal (sekiranya kapal sedang dibina) f. Spesifikasi penggerudi c. Surat perlantikan agen eksklusif daripada prinsipal dan perjanjian ”bare boat charter” c. Spesifikasi kapal f. Spesifikasi gerudi d. Senarai penggerudi b. Senarai kapal b.

Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Sistem Pengurusan Kesihatan.0 . Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Carta aliran proses pengilangan h. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) F Pemfabrikasi a.Lampiran E d. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Pensijilan ISO i. Sistem Pengurusan Kesihatan. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Carta aliran proses pengilangan h. Risalah teknikal / komersial untuk produk 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Pelan tapak kilang g. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) CB Pengadun bahan kimia a.BM 3 . Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Pelan tapak kilang g. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) AS Pemasang a. Pensijilan ISO i.

Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) P Pempakej a. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Carta aliran proses pengilangan h. Pelan tapak kilang g.0 . Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Risalah teknikal / komersial untuk produk e. Sistem Pengurusan Kesihatan.BM 4 . Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Pelan tapak kilang g. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f. Pensijilan ISO i. Pelan tapak kilang g. Keselamatan dan Persekitaran (KKP) f.Lampiran E e. Dokumen tentang kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor c. Carta aliran proses pengilangan h. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Sistem Pengurusan Kesihatan. Carta aliran proses pengilangan h. Pensijilan ISO i. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) 09MAR2011 – Jenis Operasi ver2. Pensijilan ISO i. Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (sila rujuk SWEC) d. Senarai peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan b. Sistem Pengurusan Kesihatan. Dokumen-dokumen lain (sila rujuk SWEC) SI Pengintegrasi sistem a.

) 4 Syarikat E (Sdn. Syarikat pemohon tidak semestinya mempunyai struktur pegangan saham yang sama seperti di bawah. 4. CONTOH 1: 1 Syarikat pemohon (Sdn.) Peringkat Pemegang Saham Individu / Syarikat Individu / Syarikat Individu / Syarikat Sila rujuk mukasurat seterusnya untuk penjelasan kepada nota 1.) 5 Individu / Syarikat Individu / Syarikat Individu / Syarikat CONTOH 2: 6 Syarikat pemohon (Bhd. 2.0 .) Peringkat Pemegang Saham 2 Individu A Syarikat B (Sdn.) 3 Syarikat C (Bhd. Bhd.) Peringkat Sub Pemegang Saham Individu D Syarikat F (Bhd.BM 1 . 3. Bhd. Bhd. 5 dan 6 09MAR2011 – Struktur Saham ver2.Lampiran F CONTOH STRUKTUR PEGANGAN SAHAM DAN SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN Contoh Struktur Pegangan Saham Gambarajah struktur pegangan saham di bawah hanyalah contoh sahaja.

Nota 4 Jika terdapat syarikat Sendirian Berhad di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat E).BM 2 . 2. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat E a. pemohon mestilah melampirkan: 1. pemohon mestilah melampirkan: 1. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. 4.0 . 09MAR2011 – Struktur Saham ver2. dokumen ini tidak diperlukan. Jika Syarikat B ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Jika syarikat ditubuhkan kurang 18 bulan. Jika Syarikat C ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat C a. dokumen ini tidak diperlukan. Nota 3 Jika terdapat syarikat Berhad di ‘Peringkat Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat C). 2. Nota 5 Jika terdapat syarikat Berhad di ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat F). Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat B a. Salinan Borang 49 yang terkini Nota 2 Jika terdapat syarikat Sendirian Berhad di ‘Peringkat Pemegang Saham’ (sebagai contoh Syarikat B). Jika Syarikat E ditubuhkan kurang daripada 18 bulan.Lampiran F Senarai Dokumen-Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Contoh 1 Nota 1 Jika syarikat pemohon adalah syarikat Sendirian Berhad. pemohon mestilah melampirkan: 1. 3. pemohon hendaklah mengemukakan salinan semua Borang 32A yang ada sejak penubuhannya. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. pemohon hendaklah mengemukakan salinan semua Borang 24 yang ada sejak penubuhannya. dokumen ini tidak diperlukan. Jika syarikat ditubuhkan kurang 18 bulan. pemohon mestilah melampirkan: 1. Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G) untuk Syarikat F. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini untuk Syarikat F a. dokumen ini tidak diperlukan. Jika Syarikat F ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. dokumen ini tidak diperlukan. Salinan Borang 24 (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return’ yang terkini a. Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G) untuk Syarikat C. pemohon mestilah melampirkan: 1. 2. Salinan Borang 32A (jika ada) yang telah dikeluarkan selepas ‘Form of Annual Return’ yang terkini a.

Salinan Borang 49 yang terkini 4. Ruangan di Senarai Pecahan Ekuiti dan Lembaga Pengarah untuk Syarikat ‘Berhad’ (Lampiran G). 2. ‘Peringkat Sub Pemegang Saham’ dan seterusnya tidak perlu dilampirkan. Semua dokumen di ‘Peringkat Pemegang Saham’. Salinan ‘Form of Annual Return’ yang terkini a.Lampiran F Contoh 2 Nota 6 Jika syarikat pemohon adalah syarikat Berhad. 3. Jika syarikat ditubuhkan kurang daripada 18 bulan. pemohon mestilah melampirkan: 1.BM 3 . dokumen ini tidak diperlukan.0 . 09MAR2011 – Struktur Saham ver2.

0 .Lampiran F 09MAR2011 – Struktur Saham ver2.BM 4 .

ROC syarikat (%) Jawatan individu / kedudukan pengarah (BM/NB/FG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 09MAR2011 – Pecahan Ekuiti ver2. KP/passport individu atau No.Lampiran G SENARAI PECAHAN EKUITI DAN LEMBAGA PENGARAH UNTUK SYARIKAT ‘BERHAD’ Jumlah Ekuiti ABC Berhad (12345-A) Nilai seunit (RM) (RM) (%) Jumlah nilai saham Peratus Status Jumlah unit saham Bumiputera Bukan Bumiputera Asing 100% Jumlah Senarai 20 Pemegang Saham Tertinggi ABC Berhad (12345-A) Jumlah unit saham (RM) (RM) Nilai seunit Jumlah nilai saham Peratus Status 1 Bil.0 .BM 1 . Nama individu atau Nama syarikat No.

Lampiran G 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah 1 ‘BM’ (Bumiputera) / ‘NB’ (Bukan Bumiputera) / ‘FG’ (Asing) Disahkan oleh Pengarah Syarikat / Setiausaha Syarikat: Tarikh: 09MAR2011 – Pecahan Ekuiti ver2.0 .BM 2 .

KP/passport Spesimen tandatangan Bil. Nama Modus operandi (seperti yang tercatat dalam Resolusi Pengarah syarikat mengenai operasi akaun bank) : Disahkan oleh (tandatangan pegawai bank) : Cop asal bank : ……………………………………………………. Jika syarikat mempunyai akaun lebih daripada satu bank. Nama bank : Jenis akaun : AKAUN SEMASA Nama syarikat : Nombor akaun : Adalah disahkan bahawa penama-penama berikut telah diberikuasa oleh syarikat berkenaan untuk menandatangani cek-cek untuk akaun tersebut di atas. 1 09MAR2011 – Penandatangan Cek ver2. sila buat salinan lampiran ini.BM .Lampiran H SENARAI PENANDATANGAN CEK-CEK SYARIKAT Sila lampirkan senarai penandatangan cek-cek syarikat beserta dengan spesimen tandatangan asal untuk akaun-akaun semasa yang aktif. Kegagalan untuk melampirkan senarai penandatangan cek yang lengkap akan menyebabkan permohonan anda ditolak. Bangsa Status (BM/NB/FG) No.0 . Nama (pegawai bank) : Tarikh : Lampiran ini hendaklah disempurnakan dan disahkan oleh pihak bank.

0 .BM 2 .Lampiran H 09MAR2011 – Penandatangan Cek ver2.

caruman KWSP. bangsa dan status mestilah dinyatakan).BM 1 . Walau bagaimanapun. gaji/elaun. nama. nama jawatan di dalam struktur organisasi syarikat biasanya berbeza daripada satu syarikat kepada syarikat yang lain. Pengerusi / Pengerusi Eksekutif / Presiden Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan / Pengurus Besar Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pengurus Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pengurus Pengurus Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pegawai Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Pegawai Pegawai Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : Nama : Gaji / Elaun : Caruman KWSP : Bangsa : Status (1 BM/NB/FG) : 1 ‘BM’ (Bumiputera) / ‘NB’ (Bukan Bumiputera) / ‘FG’ (Asing) 09MAR2011 – Carta Organisasi ver2.Lampiran I CARTA ORGANISASI TERMASUK KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Carta organisasi hendaklah mengikut format di bawah (jawatan. sila kemukakan dalam lampiran tambahan. Jika carta organisasi syarikat pemohon lebih terperinci.0 .

0 . Pemohon boleh membuat salinan ruangan di bawah untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal. keahlian KWSP Kelulusan Jawatan dan tugas utama sekarang Jawatan sekarang Tugas-tugas utama Pengalaman bekerja dengan syarikat terdahulu Syarikat Jawatan Tugas-tugas utama Tahun dan tempoh bekerja 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.Lampiran J MAKLUMAT PERIBADI KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Sila sertakan maklumat peribadi untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal mengikut sampel borang di bawah. Butir-butir peribadi Nama No.BM 1 . KP/passport Caruman KWSP No.

0 .Lampiran J 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.BM 2 .

0 . Pemohon boleh membuat salinan ruangan di bawah untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal.BM 1 . keahlian KWSP Kelulusan Jawatan dan tugas utama sekarang Jawatan sekarang Tugas-tugas utama Pengalaman bekerja dengan syarikat terdahulu Syarikat Jawatan Tugas-tugas utama Tahun dan tempoh bekerja 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2. KP/passport Caruman KWSP No. Butir-butir peribadi Nama No.Lampiran J MAKLUMAT PERIBADI KAKITANGAN PENGURUSAN DAN TEKNIKAL Sila sertakan maklumat peribadi untuk setiap kakitangan pengurusan dan teknikal mengikut sampel borang di bawah.

0 .BM 2 .Lampiran J 09MAR2011 – Maklumat Peribadi ver2.

a. a. Perlantikan berdasarkan projek sahaja tidak diterima. Surat perlantikan hendaklah bertarikh. Untuk permohonan baru.BM 1 . syarikat dikehendaki menghantar surat perlantikan baru pada setiap 5 tahun dari tarikh perlantikan. a. Surat perlantikan hendaklah daripada prinsipal dan menggunakan kepala surat prinsipal. Risalah teknikal dari laman web prinsipal atau salinan cakera padat adalah diterima sekiranya disertakan surat kebenaran dari prinsipal. b. Pihak-pihak berkenaan 2. Isi-isi penting 1. a. b. b. a. Taraf perlantikan eksklusif 6. Tempoh minima perlantikan sebagai agen ialah 2 tahun. b. Alamat 4. No. Nama penandatangan dan jawatan 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. c. Surat perlantikan hendaklah daripada ibupejabat prinsipal. Tarikh surat perlantikan 3. Perkhidmatan / produk yang dibekalkan kepada agen 7. Frasa ‘Kepada sesiapa yang berkenaan’ tidak diterima. tambah bidang. Salinan risalah teknikal tidak diterima. Surat perlantikan hendaklah bertarikh dalam masa 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran. Taraf perlantikan agensi hendaklah eksklusif untuk seluruh Malaysia atau untuk industri minyak dan gas Malaysia. risalah teknikal hendaklah yang asal. Tempoh perlantikan 5. a. Tempoh sah dan tarikh tamat perlantikan hendaklah dinyatakan. Perlantikan daripada pejabat serantau tidak diterima. Perkhidmatan / produk yang dibekalkan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Kawasan yang tertakluk di dalam perlantikan 8 Risalah teknikal 9. a. pertukaran prinsipal dan naiktaraf daripada pendaftaran ke lesen. Perlantikan berdasarkan rantau (contohnya Malaysia Timur atau Malaysia Barat) tidak diterima. Perlantikan mestilah meliputi seluruh Malaysia atau industri minyak dan gas Malaysia. Surat perlantikan hendaklah di antara prinsipal dan agen tempatan.Lampiran K PANDUAN UNTUK SURAT PERLANTIKAN DAN PERJANJIAN AGENSI Panduan Untuk Surat Perlantikan Agensi Penerangan a. Surat perlantikan hendaklah dialamatkan terus ke syarikat tempatan yang memohon lesen dari PETRONAS. Nama penuh penandatangan dan jawatan pihak prinsipal hendaklah dinyatakan.0 . Sekiranya tempoh perlantikan tidak dinyatakan. a. Sila nyatakan orang yang bertanggung jawab di dalam syarikat tempatan yang dilantik atau agen.

Lampiran K Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran.0 . 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. salinan surat perlantikan hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela.BM 2 .

xx.0 .de Date of Letter Name of Agent Full Address Postcode.de Website: www. RE: EXCLUSIVE APPOINTMENT LETTER We. Yours faithfully. Country. 3. (name of agent) has been appointed as our EXCLUSIVE AGENT specifically in oil and gas market in the territory of Malaysia for our product as follows: NO. 1. PRODUCT Circuit Breaker Fuse Protection Relay This appointment shall be effective 30 days from the date hereof for a period of Three Years and must be renewed in writing before expiration. Tel: +49 (0) XXXX / XXXX-X Fax: +49 (0) XXXX / XXXX-XX E-mail Address: xxx@xy.Lampiran K Contoh Surat Perlantikan Agensi XY GmbH & Co. Full Name Designation Nota : Surat perlantikan hendaklah diperbaharui sebelum tamat tempoh. Attention: Full Name Designation Dear Sir. SAMPLE XY GmbH & Co. (Manufacturer of Protection Equipment) Full Address Postcode. (name of principal) hereby confirm that your company.BM 3 . Thank you. 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. Country. 2.

b.BM 4 . Kawasan yang tertakluk di dalam perlantikan 6.0 . Isi-isi penting 1. a. a. Nama penandatangan dan jawatan Nota : Untuk memenuhi syarat-syarat khas lesen/pendaftaran. b. Nama penuh penandatangan dan jawatan hendaklah dinyatakan. Tempoh perlantikan 4. Perjanjian agensi hendaklah bertarikh. Perjanjian agensi hendaklah di antara prinsipal dan agen tempatan. Perlantikan mestilah meliputi seluruh Malaysia atau industri minyak dan gas Malaysia. 09MAR2011 – Perlantikan Agensi ver2. Tempoh minima perlantikan sebagai agen ialah 2 tahun. a. Perlantikan berdasarkan projek sahaja tidak diterima. salinan perjanjian agensi hendaklah disahkan dengan pengesahan asal oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Peguamcara dan Peguambela. No. Sekiranya tempoh perlantikan tidak dinyatakan. Tempoh sah dan tarikh tamat perlantikan hendaklah dinyatakan. Pihak-pihak berkenaan 2. Taraf perlantikan agensi hendaklah eksklusif untuk seluruh Malaysia atau untuk industri minyak dan gas Malaysia. Tarikh perjanjian agensi 3. Perlantikan berdasarkan rantau (contohnya Malaysia Timur atau Malaysia Barat) tidak diterima. a. syarikat dikehendaki menghantar perjanjian agensi baru pada setiap 5 tahun dari tarikh perlantikan.Lampiran K Panduan Untuk Perjanjian Agensi Penerangan a. Dalam tempoh perlantikan. prinsipal tidak boleh membenarkan individu atau syarikat lain untuk mempunyai hak bagi mewakili atau memasarkan produk / perkhidmatan di dalam kawasan perlantikan. Taraf perlantikan eksklusif 5. a.

1 09MAR2011 – Senarai Peralatan ver2.BM .Lampiran L MAKLUMAT KILANG / BENGKEL DAN SENARAI PERALATAN Kilang / lapangan fabrikasi / bengkel / stor Alamat Keluasan Pemilikan (sila tanda ‘√’ ) Milik sendiri Disewa Nama pemilik (jika disewa) Alamat pemilik (jika disewa) Lesen pengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Majlis tempatan Tempoh lesen Nombor lesen Sila sertakan salinan sijil untuk lesen pengilang yang tersebut di atas.0 .

0 .Lampiran L Senarai Peralatan Kuantiti / Saiz Pemilikan / Keluasan (milik sendiri / disewa) Pemilik (jika disewa) Bil. Peralatan / mesin / perkakasan / perisian / kenderaan 09MAR2011 – Senarai Peralatan ver2.BM 2 .

e. Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini. KESELAMATAN DAN PERSEKITARAN (KKP) Syarikat yang memohon bidang perkhidmatan/bidang produk (”Manufacturer”. Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan. frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan. Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. ”Fabricator”. frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan. Carta organisasi syarikat yang menunjukkan bahagian/jabatan/unit KKP. Carta organisasi syarikat yang menunjukkan kakitangan yang bertanggungjawab terhadap KKP syarikat (”HSE Focal Person”). Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat. a.BM 1 . Penyata Polisi KKP syarikat (Penyata polisi tersebut mestilah lengkap dengan tandatangan dan tarikh. e. Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat.Lampiran M SISTEM PENGURUSAN KESIHATAN. 09MAR2011 – HSE ver2. Carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP (sila rujuk contoh format di belakang). b. d. frekuensi kehilangan masa kecederaan dan frekuensi kes yang direkodkan. Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). g. c. ”Assembler”. b. ”Packager” dan ”Chemical Blender”) hendaklah melampirkan dokumen-dokumen yang dinyatakan di bawah: Jumlah kakitangan tetap syarikat 1-39 Dokumen pengurusan KKP yang perlu dilampirkan a. Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). d. Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini. d. Objektif dan sasaran tahunan KKP syarikat. Salinan sijil kelayakan Pegawai Keselamatan (“Competent Safety/HSE Officer”) yang dikeluarkan daripada JKKP (“DOSH Certification”) f.0 . c. Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan. c. b. Carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP (sila rujuk contoh format di belakang). Carta organisasi syarikat yang menunjukkan bahagian/jabatan/unit KKP. 40-99 a. Minit Mesyuarat Pengurusan KKP yang terkini. Penyata polisi yang melebihi 5 tahun daripada tarikh permohonan pelesenan/pendaftaran adalah tidak sah). e f ≥ 100 Laporan pencapaian KKP syarikat yang menunjukkan kemalangan.

BM 2 . Sila maklum bahawa Sistem Pengurusan Kesihatan.Lampiran M Gambarajah berikut adalah format contoh carta organisasi Ahli Jawatankuasa KKP bagi syarikat yang mempunyai 40 atau lebih kakitangan tetap: Nama : Jawatan : Pengerusi Jawatankuasa KKP (Wakil Majikan) Setiausaha KKP (Pengurus KKP/Pegawai Keselamatan 1 yang berdaftar dengan JKKP ) Nama : Jawatan : Ahli Jawatankuasa (Wakil Pekerja) Nama : Jawatan : 1 Ahli Jawatankuasa (Wakil Pekerja) Nama : Jawatan : Sila sertakan salinan sijil kelayakan sebagai Pegawai Keselamatan (”Competent Safety/HSE Officer”) daripada JKKP (”DOSH Certification”) bagi syarikat yang mempunyai kakitangan tetap seramai atau melebihi100 orang.0 . 09MAR2011 – HSE ver2. Keselamatan Dan Persekitaran (KKP) hanya tertakluk kepada bidang-bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan di dalam SWECs.

Saya / Kami mengaku bahawa segala maklumat di dalam borang ini dan yang dilampirkan adalah benar. Saya / Kami membenarkan wakil pihak PETRONAS membuat lawatan pemeriksaan ke premis / syarikat saya / kami dan menyemak / menyalin dokumen- dokumen serta menemubual kakitangan saya / kami dan pihak-pihak yang berkenaan. peraturan-peraturan tambahan yang dikenakan dari semasa ke semasa. Saya / Kami juga faham bahawa kegagalan mematuhi mana-mana perkara di atas akan membolehkan PETRONAS menolak permohonan syarikat saya / kami ini atau menggantung / membatalkan / menarik balik Lesen / Pendaftaran.0 . 3. Saya / Kami membuat pengakuan bahawa syarikat tidak mempunyai pemilik dan pengarah yang sama di syarikat lain yang dilesenkan / didaftarkan dengan PETRONAS dalam bidang yang sama. 4.BM . Saya / Kami membuat pengakuan bahawa syarikat akan mematuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang dikenakan oleh pihak PETRONAS seperti berikut: a.Pengakuan ver2. KP Jawatan 09MAR2011 . syarat-syarat khas di lampiran lesen atau pendaftaran. syarat-syarat am yang tercatit di muka belakang sijil lesen / pendaftaran yang dikeluarkan oleh PETRONAS. 2. Tandatangan Tarikh Nama syarikat Cop syarikat Nama pemohon No.Lampiran N PENGAKUAN 1. c. 5. Saya / Kami dengan ini MEMBENARKAN PETRONAS UNTUK MERUJUK / MENYEMAK MANA-MANA KETERANGAN DI DALAM BORANG INI ATAU YANG DILAMPIR DENGAN PIHAK SAYA / KAMI ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA YANG BERKENAAN. b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->