YAMTUAN ANTAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Siapakah yang menandatangani perjanjian dengan British seterusnya menggugat kedaulatan
bangsa?
____________________________________________________________________(rujuk
perenggan 1 ms 177)
Mengapakah Yamtuan Antah membantah tindakan Dato’ Kelana Sungai Ujong yang
mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya?
___________________________________________________________________________
(rujuk perenggan 2 ms 177)
Apakah tindakan yang dilakukan P.J Murray (Residen British) untuk menyiasat pertikaian
antara Yamtuan Antah dan Dato’ Kelana Sungai Ujong berkaitan isu “wilayah
Terachi“?_____________________________________________________________________
______________________________________(rujuk perenggan 2 ms 177)
Siapakah pejuang-pejuang melayu yang menyokong kebangkitan Yamtuan Antah?
________________________________________________________________(rujuk
perenggan 1 ms 178)
Siapakah yang menasihati YamtuanAntah supaya beliau berdamai dengan British?
_______________________________________________________ (rujuk perenggan 2 ms
178)
Apakah Keputusan rundingan Yamtuan Antah dengan Garbenor Negeri-Negeri Selat, William
Jervois?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________(rujuk perenggan 2 ms 178)
Apakah prinsip yang dipegang oleh Dato’ Siamang Gagap?
______________________________________________________________________(rujuk
gambar Dato’ Siamang Gagap ms 178)
Apakah bukti yang menunjukkan Dato’ Siamang Gagap berpegang teguh kepada prinsipnya?
___________________________________________________________(rujuk gambar Dato’
Siamang Gagap ms 178)

DATO’ BAHAMAN
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Apakah gelaran Dato’ Bahaman? _____________________________________________(rujuk
perenggan 1 ms 179)
Siapakah nama sebenar dato’ Bahaman?
________________________________________________________________(rujuk
perenggan 1 ms 179)
Mengapakah gelaran Orang kaya Dato’ setia Perkasa Pahlawan Semantan diberikan kepada
Dato’ Bahaman?____________________________________________________________
(rujuk perenggan 1 ms 179)
Berikan 3 faktor penentangan Dato’ Bahaman terhadap
British?__________________________________________________________ (rujuk ms 179)
Mengapakah Dato’ Bahaman dilarang mengutip cukai di daerah kekuasaannya?
____________________________________________________________________(rujuk
kotak hilang hak mengutip cukai ms 179)

Mengapakah British menangkap 3 orang pengikut Dato’ Bahaman? ____________________________________________________________(rujuk kotak pertama ms 180) 10. Apakah tindakan E. Siapakah yang menyemarakkan semangat pejuang Pahang berjihad menentang British? ______________________________________________________________(rujuk kotak kelima ms 180) 13.A Wise yang dianggap menceroboh kawasan dan mengecam kedudukan Dato’ Bahaman? _______________________________________________________________(rujuk Kotak pembinaan balai polis ms 179) 8. Mengapakah Hugh Clifford menganggap dato’ Bahaman sebagai penderhaka? _______________________________________________________________( rujuk kotak perlucutan gelaran ms 179) 9. Siapakah yang dihantar oleh British untuk menawan semula Jeram Ampai? _____________________________________________________________________________ __________________________________________(rujuk kotak yang bertulis 14 Jun 1894 ms 181) 14. Apakah gerakan yang ditubuhkan untuk menamatkan kebangkitan rakyat Pahang? _________________________________________________________(rujuk kotak ketiga ms 180) 11.7. Apakah peristiwa yang menandakan berakhirnya perang menentang British di Pahang? ___________________________________________________________(rujuk kotak yang bertulis 14 Jun 1894 ms 181) 15. Apakah tindakan British untuk menyelesaikan hutang yang banyak akibat kebangkitan pahlawan melayu di Pahang? ___________________________________________________________________(rujuk perenggan akhir ms 181) -----soalan tamat----4/10/2011@2Hafs . Siapakah yang menyokong dato’ Bahaman dalam siri serangan menawan semula Lubuk Terua pada Mac 1892? ___________________________________________________(rujuk kotak keempat ms 180) 12.

^SZYS SS`[_W`S W^S_S SScSZWSZ`SZVTW^SZW\SVS S`[SSSZ  ^aa\W^WZYYSZ _ ## W^SZ XS`[^\WZWZ`SZYSZS`[SSSZ`W^SVS\ ^`_ ^aa_ ## WZYS\SSS`[SSSZVS^SZYWZYa`\UaSVVSW^SWaS_SSZZ S ^aa [`SSZYSWZYa`\UaS_ ##  .