Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

ii. 2. Portfolio perlu dibuat secara individu.ARAHAN 1. 2. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan MARKAH TARIK H 04 Dis 2011 20 markah 10 markah dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. iii. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. (b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. 3. Cetakan bagi semua jawapan (Markah bahagian ini ada di e-forum) .

2011 04 Dis. Hujahkan. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. JUMLAH 60 09 Oct. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) . 2011 06 Nov 2011 20 Nov. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. Bincangkan. 2011 4 markah 4 markah 4 markah 4 markah 23 Oct. Sebagai seorang guru. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan. 3. Refleksi unit pembelajaran i.dan respon anda di dalam forum. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Guru sebagai arkitek bangsa. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. 4. 5.

iii. . iii. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. 3. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. 2. Saiz 11.iii. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). ii. Esei Ilmiah: i. ii. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. iv. Forum E-Learning: i. Spacing 1. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). Font: Arial. v. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10.5 line v. 2. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. iv. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri.

4. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. 4. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Bincangkan. iv. Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 . Guru sebagai arkitek bangsa.. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. Soalan-soalan tersebut ialah: i. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Bincangkan. ulasan. iii. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. 2. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 3. Hujahkan. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan).(f) Lampiran (jika ada) 3. 6. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. v. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. Sebagai seorang guru. 5. .

Ada Idea sendiri. isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi tdak dihuraikan. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Idea disusun dengan baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. 5. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up. isi tidak mencukupi. SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO) PORTFOLIO A KERJA KURSUS Menepati format penulisan folio. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. kreatif dan kritis. A- B+ B B- C+ C D E . isi di huraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan format & bahasa. Ada idea asli yang bernas. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. Menepati format. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Idea disusun dengan baik. isi mencukupi. ada contoh yang konkrit. Menepati format. isi mencukupi. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Menepati format. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). isi mencukupi. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi mencukupi. Tiada contoh.5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). isi di huraikan dan ada contoh. isi dikembangkan dengan baik. Tidak lengkap. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Ada idea asli yang bernas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tiada kesalahan bahasa. ada contoh yang baik dan konkrit.

Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. ii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. vi. iv. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. . iii. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. v. Berhubung dengan tutor E-Learning anda.PERINGATAN!!!!!!! i. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. ix. vii. viii.

Ringkasan Isi Kandungan Unit 2. 3.REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK LAMPIRAN 1 1. 5. 3. 2. Penjelasan . 4. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

REFLEKSI 2. ESEI: (a) (b) 3.LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ . ID NO. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.5 .4 3.2 1.9 1.2 3.0 FORUM E-LEARNING 3.3 3. Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.5 1. Bincangkan.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.2 3. Bincangkan.8 1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1. Guru sebagai arkitek bangsa. 3.10 2. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.ISI KANDUNGAN 1.3 1. Hujahkan.6 1. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. 2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 3 Halaman ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.7 1.1 Sebagai seorang guru.4 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful