Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

2. 3. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. ii. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan MARKAH TARIK H 04 Dis 2011 20 markah 10 markah dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.ARAHAN 1. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i. Cetakan bagi semua jawapan (Markah bahagian ini ada di e-forum) . (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10. (b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. Portfolio perlu dibuat secara individu. iii. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. 2.

Guru sebagai arkitek bangsa. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. 2011 04 Dis. Sebagai seorang guru. 3. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) . Refleksi unit pembelajaran i. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. 2011 06 Nov 2011 20 Nov. 5. Bincangkan. Bincangkan. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1. Hujahkan. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. JUMLAH 60 09 Oct. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. 4. 2011 4 markah 4 markah 4 markah 4 markah 23 Oct.dan respon anda di dalam forum.

Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. ii. .iii. Saiz 11. (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). Spacing 1. 2. iii. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. ii. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. v. 2. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. Esei Ilmiah: i.5 line v. 3. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). iv. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. Forum E-Learning: i. iv. Font: Arial. Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. iii. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10.

(f) Lampiran (jika ada) 3. 6. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. . penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). v. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Hujahkan. 4. Sebagai seorang guru. Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 . 2. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Bincangkan. 4. Soalan-soalan tersebut ialah: i. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. Bincangkan. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. iv. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. iii.. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 3. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. ulasan. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Guru sebagai arkitek bangsa. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. 5.

5. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi tdak dihuraikan. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Ada Idea sendiri. Tidak lengkap. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi mencukupi. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. ada contoh yang konkrit. ada contoh yang baik dan konkrit. isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea asli yang bernas. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada contoh. isi di huraikan dan ada contoh. isi di huraikan dan ada contoh. kreatif dan kritis. Idea disusun dengan baik.5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). isi mencukupi. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). isi mencukupi. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi dikembangkan dengan baik. Menepati format. A- B+ B B- C+ C D E . isi mencukupi. Menepati format. isi mencukupi. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Tiada kesalahan format & bahasa. Menepati format. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO) PORTFOLIO A KERJA KURSUS Menepati format penulisan folio. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up. Ada idea asli yang bernas. isi tidak mencukupi. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan).

Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.PERINGATAN!!!!!!! i. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. iii. iv. ix. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. viii. . v. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. vii. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. ii. vi.

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK LAMPIRAN 1 1. Penjelasan . Ringkasan Isi Kandungan Unit 2. 3. 2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. 5. 4. 3.

ID NO. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ . REFLEKSI 2. ESEI: (a) (b) 3.LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

3 1.4 1. 2.3 3.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 3 Halaman ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2. 3.0 FORUM E-LEARNING 3.2 3.7 1.5 . Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.2 3. Guru sebagai arkitek bangsa. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.6 1. Bincangkan.8 1.10 2. Hujahkan. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang.1 Sebagai seorang guru.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.4 3.5 1. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda.2 1. Bincangkan.ISI KANDUNGAN 1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.9 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful