Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i.ARAHAN 1. 2. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. 3. ii. 2. iii. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan MARKAH TARIK H 04 Dis 2011 20 markah 10 markah dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. (b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. Portfolio perlu dibuat secara individu. Cetakan bagi semua jawapan (Markah bahagian ini ada di e-forum) . Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10.

bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. 4. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. Refleksi unit pembelajaran i. 5. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1. 3. 2011 4 markah 4 markah 4 markah 4 markah 23 Oct. 2011 06 Nov 2011 20 Nov. JUMLAH 60 09 Oct. Hujahkan. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) . 2011 04 Dis. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang.dan respon anda di dalam forum. Bincangkan. Bincangkan. Guru sebagai arkitek bangsa. Sebagai seorang guru. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda.

5 line v. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. iv. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. Spacing 1. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. 2. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Forum E-Learning: i. ii. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. 2. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. 3. iii. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10.iii. Esei Ilmiah: i. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). Font: Arial. iv. . Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. v. Saiz 11. iii. ii. (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan.

4. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas.. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 3. Sebagai seorang guru. Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. . 4. 5. ulasan. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. 6. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning.(f) Lampiran (jika ada) 3. 2. Bincangkan. Soalan-soalan tersebut ialah: i. Guru sebagai arkitek bangsa. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. Bincangkan. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2. iii. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. v. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Hujahkan. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. iv. Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 . (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain.

Ada Idea sendiri. A- B+ B B- C+ C D E . Idea disusun dengan baik. Ada idea asli yang bernas. Menepati format. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up. Tiada kesalahan format & bahasa. isi tdak dihuraikan. ada contoh yang baik dan konkrit. isi mencukupi. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format melebihi 5 perkara. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Idea disusun dengan baik. isi mencukupi. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO) PORTFOLIO A KERJA KURSUS Menepati format penulisan folio. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). isi mencukupi. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. isi tidak mencukupi. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). isi di huraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas. isi dikembangkan dengan baik. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. Tidak lengkap. kreatif dan kritis. Menepati format. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. isi mencukupi. Ada idea asli yang bernas. isi di huraikan dan ada contoh. ada contoh yang konkrit. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas. 5. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Tiada contoh. isi mencukupi.

Berhubung dengan tutor E-Learning anda. v. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. iii. iv. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. ix. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. vii. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. viii. vi. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. .PERINGATAN!!!!!!! i. ii. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK LAMPIRAN 1 1. 3. 2. Penjelasan . Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. 5. 4. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. 3. Ringkasan Isi Kandungan Unit 2.

ID NO. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. ESEI: (a) (b) 3. REFLEKSI 2. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

2 3.8 1.4 1. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Guru sebagai arkitek bangsa. 2.9 1.1 Sebagai seorang guru. Bincangkan.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 3 Halaman ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.ISI KANDUNGAN 1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.10 2.3 3.7 1. Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. Hujahkan.5 1. Bincangkan.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda.2 1. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang.6 1. 3.3 1.2 3.5 .4 3.0 FORUM E-LEARNING 3.