P. 1
Kerja Kursus Kpf 3012 (Pjj)

Kerja Kursus Kpf 3012 (Pjj)

|Views: 93|Likes:
Published by farah1991

More info:

Published by: farah1991 on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

3. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan MARKAH TARIK H 04 Dis 2011 20 markah 10 markah dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.ARAHAN 1. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. iii. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i. ii. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. (b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Cetakan bagi semua jawapan (Markah bahagian ini ada di e-forum) . Portfolio perlu dibuat secara individu. 2. 2. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10.

Bincangkan. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1. Refleksi unit pembelajaran i. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. 2011 4 markah 4 markah 4 markah 4 markah 23 Oct. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) . 4. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii.dan respon anda di dalam forum. Bincangkan. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. 3. 2011 04 Dis. Hujahkan. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Guru sebagai arkitek bangsa. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. 5. 2011 06 Nov 2011 20 Nov. Sebagai seorang guru. JUMLAH 60 09 Oct. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.

Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). Font: Arial. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. ii. iv. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. Esei Ilmiah: i. iii. Spacing 1.iii. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. 2. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. Forum E-Learning: i. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. v. 3. Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. ii. . Saiz 11. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. iii. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). 2. iv.5 line v. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10.

Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 .. Soalan-soalan tersebut ialah: i. 5. Bincangkan. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 3. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2.(f) Lampiran (jika ada) 3. Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. iv. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. v. Hujahkan. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. ulasan. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Bincangkan. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. 6. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. . iii. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. Sebagai seorang guru. 4. Guru sebagai arkitek bangsa. 2. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. 4. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda.

Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. 5. Tiada kesalahan format & bahasa. isi tdak dihuraikan. Idea tersusun dengan kemas. Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. Menepati format. Tiada contoh. A- B+ B B- C+ C D E . isi tidak mencukupi. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. isi mencukupi. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi di huraikan dan ada contoh. Menepati format. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Tidak lengkap. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. Idea disusun dengan baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Ada idea asli yang bernas. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). ada contoh yang konkrit. SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO) PORTFOLIO A KERJA KURSUS Menepati format penulisan folio. kreatif dan kritis. ada contoh yang baik dan konkrit. Idea disusun dengan baik. isi mencukupi.5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). isi mencukupi. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. isi mencukupi. Ada Idea sendiri. isi dikembangkan dengan baik. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Tiada kesalahan bahasa. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. isi di huraikan dan ada contoh.

vii. ii. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri.PERINGATAN!!!!!!! i. vi. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. iii. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. v. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. . ix. iv. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. viii.

2. 3. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Penjelasan . 4.REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK LAMPIRAN 1 1. 5. 3. Ringkasan Isi Kandungan Unit 2.

LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. ID NO. ESEI: (a) (b) 3. REFLEKSI 2. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ . FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.3 3.5 1.8 1.4 1.2 1. Bincangkan.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.2 3. Hujahkan.6 1.7 1.5 .1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.2 3. 3.1 Sebagai seorang guru.9 1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 3 Halaman ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.0 FORUM E-LEARNING 3.3 1. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang.ISI KANDUNGAN 1. Bincangkan.10 2. Guru sebagai arkitek bangsa. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda.4 3. 2.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->