Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

2. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i. Cetakan bagi semua jawapan (Markah bahagian ini ada di e-forum) . Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan MARKAH TARIK H 04 Dis 2011 20 markah 10 markah dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. 2. Portfolio perlu dibuat secara individu. 3.ARAHAN 1. (b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. ii. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. iii.

2011 06 Nov 2011 20 Nov. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. 5. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. Guru sebagai arkitek bangsa.dan respon anda di dalam forum. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1. 4. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. JUMLAH 60 09 Oct. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Sebagai seorang guru. 2011 4 markah 4 markah 4 markah 4 markah 23 Oct. 3. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) . Bincangkan. Refleksi unit pembelajaran i. 2011 04 Dis. Hujahkan. Bincangkan.

ii. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. Font: Arial. Esei Ilmiah: i. v. . iv. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri.iii. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. 2. ii. 3. iii. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan.5 line v. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Saiz 11. 2. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. Forum E-Learning: i. (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. iii. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. iv. Spacing 1. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum).

(2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik.(f) Lampiran (jika ada) 3. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Sebagai seorang guru. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. Hujahkan. Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 . Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda.. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. . v. 4. Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. iii. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. 5. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 3. Soalan-soalan tersebut ialah: i. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. 2. 4. Guru sebagai arkitek bangsa. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). ulasan. Bincangkan. iv. 6. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Bincangkan.

Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). isi dikembangkan dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan format & bahasa. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Ada Idea sendiri. isi tdak dihuraikan. SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO) PORTFOLIO A KERJA KURSUS Menepati format penulisan folio. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. Menepati format. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up. A- B+ B B- C+ C D E . kreatif dan kritis. Ada idea asli yang bernas. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). isi mencukupi. 5. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. isi di huraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. Menepati format. Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. ada contoh yang konkrit. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas. Tiada contoh. Idea disusun dengan baik. isi mencukupi. isi mencukupi. Menepati format. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tidak lengkap. isi mencukupi. isi tidak mencukupi. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). isi di huraikan dan ada contoh.

Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. . melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. v. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. ii. vi. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan.PERINGATAN!!!!!!! i. viii. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. iii. vii. ix. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. iv.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Penjelasan . 2. 3. 4. Ringkasan Isi Kandungan Unit 2.REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK LAMPIRAN 1 1. 5.

REFLEKSI 2. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. ESEI: (a) (b) 3. ID NO. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.2 3.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 3 Halaman ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.3 3.8 1.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.5 .10 2. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.3 1.4 1.2 1.5 1. Bincangkan. Hujahkan.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1. Guru sebagai arkitek bangsa.2 3.0 FORUM E-LEARNING 3.4 3. 3. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. Bincangkan.7 1.9 1.ISI KANDUNGAN 1. 2.1 Sebagai seorang guru.6 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful