Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan MARKAH TARIK H 04 Dis 2011 20 markah 10 markah dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. 2. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10. 2.ARAHAN 1. (b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. iii. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i. Portfolio perlu dibuat secara individu. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. ii. 3. Cetakan bagi semua jawapan (Markah bahagian ini ada di e-forum) . Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. 2011 04 Dis. 4. Hujahkan.dan respon anda di dalam forum. 2011 06 Nov 2011 20 Nov. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. 5. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Bincangkan. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. Refleksi unit pembelajaran i. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) . 3. Sebagai seorang guru. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. JUMLAH 60 09 Oct. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. 2011 4 markah 4 markah 4 markah 4 markah 23 Oct. Guru sebagai arkitek bangsa. Bincangkan. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1.

Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.5 line v. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). iii. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). 2. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. v. iv. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. 3. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Font: Arial. . ii. 2. iv. Forum E-Learning: i.iii. iii. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. Spacing 1. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. Esei Ilmiah: i. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. Saiz 11. Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. ii. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan.

Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 . v. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 3. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. Bincangkan. ulasan. Hujahkan. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya.(f) Lampiran (jika ada) 3. Bincangkan. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. 4. Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Sebagai seorang guru. Guru sebagai arkitek bangsa. 6. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2. 2. 5. . Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang.. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. iii. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. Soalan-soalan tersebut ialah: i. 4. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. iv.

Ada Idea sendiri. Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). isi di huraikan dan ada contoh. Menepati format. isi tidak mencukupi. Tiada kesalahan format & bahasa. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Menepati format. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO) PORTFOLIO A KERJA KURSUS Menepati format penulisan folio. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Idea tersusun dengan kemas. ada contoh yang baik dan konkrit. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Idea disusun dengan baik. isi mencukupi. Tidak lengkap. ada contoh yang konkrit. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi mencukupi. Tiada kesalahan bahasa. isi mencukupi. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. Ada idea asli yang bernas. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi mencukupi.5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). isi tdak dihuraikan. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Tiada contoh. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. kreatif dan kritis. isi dikembangkan dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. A- B+ B B- C+ C D E . Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. 5.

. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. ix. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. viii. ii. iv. v. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. vi. iii. vii.PERINGATAN!!!!!!! i.

5. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Penjelasan . 2. 4. 3. Ringkasan Isi Kandungan Unit 2. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK LAMPIRAN 1 1. 3.

ID NO. ESEI: (a) (b) 3. REFLEKSI 2. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1.

Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.4 3.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.5 .1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.ISI KANDUNGAN 1. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda.9 1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 3 Halaman ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.2 3.8 1.7 1.10 2.3 1.3 3. Bincangkan. 3.0 FORUM E-LEARNING 3. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.5 1.1 Sebagai seorang guru.2 1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.2 3. 2. Guru sebagai arkitek bangsa.6 1. Hujahkan.4 1.