Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

(b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. iii. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. 2. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan MARKAH TARIK H 04 Dis 2011 20 markah 10 markah dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.ARAHAN 1. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. 3. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i. Portfolio perlu dibuat secara individu. 2. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Cetakan bagi semua jawapan (Markah bahagian ini ada di e-forum) . ii.

bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. Guru sebagai arkitek bangsa. Sebagai seorang guru. 2011 04 Dis. 4. 2011 06 Nov 2011 20 Nov. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. 2011 4 markah 4 markah 4 markah 4 markah 23 Oct. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) . 5. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. 3. Bincangkan. Refleksi unit pembelajaran i.dan respon anda di dalam forum. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1. JUMLAH 60 09 Oct. Hujahkan. Bincangkan. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii.

Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). iii. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. Font: Arial.5 line v. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. iii. . Saiz 11. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. ii. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). iv. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. 3. Spacing 1. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1).iii. 2. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. v. Esei Ilmiah: i. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. iv. 2. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. ii. Forum E-Learning: i.

. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Bincangkan. 4. Soalan-soalan tersebut ialah: i. Bincangkan. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya.(f) Lampiran (jika ada) 3. 2. 4. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. Guru sebagai arkitek bangsa. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Sebagai seorang guru. iii. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 3. Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 .. 6. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. iv. v. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2. ulasan. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Hujahkan. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. 5. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan).

Tiada contoh. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. isi mencukupi. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. isi dikembangkan dengan baik. Ada Idea sendiri. Tiada kesalahan format & bahasa. kreatif dan kritis. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Menepati format. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. A- B+ B B- C+ C D E . ada contoh yang baik dan konkrit. isi tidak mencukupi. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up.5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). Idea tersusun dengan kemas. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). isi mencukupi. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. Tidak lengkap. isi di huraikan dan ada contoh. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Idea disusun dengan baik. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Tiada kesalahan bahasa. Ada idea asli yang bernas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi mencukupi. Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. ada contoh yang konkrit. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Idea tersusun dengan kemas. isi tdak dihuraikan. Menepati format. Idea disusun dengan baik. isi mencukupi. SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO) PORTFOLIO A KERJA KURSUS Menepati format penulisan folio. Ada idea asli yang bernas. 5.

melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. iv. ii. vii. vi. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. ix. viii. iii. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa.PERINGATAN!!!!!!! i. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. . Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. v. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif.

3. 3.REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK LAMPIRAN 1 1. 5. 4. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Penjelasan . 2. Ringkasan Isi Kandungan Unit 2. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

ID NO. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. REFLEKSI 2. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ . ESEI: (a) (b) 3.

3.2 1. Guru sebagai arkitek bangsa.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.8 1.4 3.4 1.3 1.2 3. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang.9 1. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.5 .1 Sebagai seorang guru.2 3.ISI KANDUNGAN 1.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.7 1.0 FORUM E-LEARNING 3.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 3 Halaman ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2. Bincangkan. 2.3 3. Hujahkan. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan.6 1.10 2.5 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful