Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. 2. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. ii. Cetakan bagi semua jawapan (Markah bahagian ini ada di e-forum) . Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. iii. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut: (a) Bagaimana pengetahuan MARKAH TARIK H 04 Dis 2011 20 markah 10 markah dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. (b) Cabaran-cabaran dalam 10 markah mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. Portfolio perlu dibuat secara individu. 3. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10.ARAHAN 1. 2.

2011 4 markah 4 markah 4 markah 4 markah 23 Oct.dan respon anda di dalam forum. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. 3. 5. 4. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan. Sebagai seorang guru. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. Bincangkan. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) . Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. Hujahkan. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. 2011 06 Nov 2011 20 Nov. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1. Refleksi unit pembelajaran i. JUMLAH 60 09 Oct. Guru sebagai arkitek bangsa. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. 2011 04 Dis.

Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). iii. 2. . Saiz 11. Font: Arial. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul.5 line v. iii. v. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. 2. ii. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. 3. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). iv. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. ii. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Esei Ilmiah: i. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. Forum E-Learning: i. iv. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan.iii. Spacing 1.

Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 . Soalan-soalan tersebut ialah: i. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. 2. Sebagai seorang guru. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. . Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 3. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. 4. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii.(f) Lampiran (jika ada) 3. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2. ulasan. Guru sebagai arkitek bangsa. iii. 4. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. Bincangkan. 6. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. iv. Hujahkan. Bincangkan. v. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda.. 5. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.

isi mencukupi. kreatif dan kritis. isi mencukupi. Menepati format. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). isi tdak dihuraikan. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Idea disusun dengan baik. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi mencukupi. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. ada contoh yang konkrit. isi mencukupi. SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO) PORTFOLIO A KERJA KURSUS Menepati format penulisan folio. ada contoh yang baik dan konkrit. Menepati format. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tiada contoh. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara.5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi dikembangkan dengan baik. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea asli yang bernas. Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). A- B+ B B- C+ C D E . Ada Idea sendiri. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Tidak lengkap. isi mencukupi. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. isi tidak mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. isi di huraikan dan ada contoh. 5. Tiada kesalahan format & bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea asli yang bernas. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.

v. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. ix. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. ii. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. iii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. viii. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. vi.PERINGATAN!!!!!!! i. vii. iv. .

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK LAMPIRAN 1 1. 4. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Penjelasan . 3. 5. 2. 3. Ringkasan Isi Kandungan Unit 2.

ID NO. REFLEKSI 2. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ . ESEI: (a) (b) 3.LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1.

4 1. Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.4 3.0 FORUM E-LEARNING 3.2 3.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 LAMPIRAN 3 Halaman ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2. bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. 3. Hujahkan. Guru sebagai arkitek bangsa.5 1. Bincangkan.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.ISI KANDUNGAN 1.3 1.10 2. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.2 3. Bincangkan. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang.6 1.3 3.9 1.5 .1 Sebagai seorang guru. 2.7 1.2 1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.8 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful