NILAI MURNI

NAMA :....................................................................... KELAS :.......................
2.J

U

J

U

3R

1. K

A J
4.B

E R J
5.K

E

R

D

I

K

A

R

I N

A S

S

I

H
7.B

6.S

O P M A N G T

10.U

A M A
9.T 8.H

E O R A O L O N I

S A H A
KE BAWAH

MELINTANG 2.Bercakap benar. 4.Usaha tanpa bantuan orang lain. 8.Seorang anak perlu………………….pada ibu bapa. 9. Kita perlu ……………………. orang yang berada dalam kesusahan.

1.Sifat baik dalam kumpulan. 3…………………….. seperti semut. 5.Saya……………… pada haiwan peliharaan. 6.Kita mesti berpakaian yang …………………… 7………………………………… kerana benar. 10. ………………….. tangga kejayaan.

JAWAPAN HORMAT JUJUR KERJASAMA

TOLONG KASIH BERDIKARI RAJIN

USAHA