SURAT PERJANJIAN SEWA / KONTRAK RUMAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alamat : No.

KTP : Pekerjaan : Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I) Nama : Dody Ganda Unedo Alamat : Jl. Jati Budi c 5 no 22 No. KTP : 32.0410.121085.0020 Pekerjaan : Mahasiswa Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II) Dalam hal ini, Pihak Pertama (I) menyewakan/mengontrakkan rumah tinggal kepada Pihak Kedua (II) yaitu sebuah bangunan, dinding batu bata, atap genteng, lantai keramik, berikut aliran listrik, air PAM dan sambungan telepon yang beralamat di Jl. Pondok Mas IV no 27 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Sewa tersebut terhitung mulai tanggal 17 Juni 2011 s/d 17 Juni 2012 yang mana uang sewa tersebut telah dibayarkan oleh Pihak Kedua (II) kepada Pihak Pertama secara Tunai. Pihak Kedua (II) sebagai pengontrak menjamin bahwa, Rumah tersebut : a. Tidak disewakan kepada orang lain. b. Tidak dijaminkan atau digadaikan untuk pelunasan suatu hutang. c. Pihak Kedua (II) wajib memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan terhadap rumah tersebut selama masa kontrak. d. Rumah yang disewakan tersebut sebagai Rumah Tinggal, apabila di kemudian hari dipergunakan untuk hal-hal yang dapat menyalahi /

rekening listrik. air (PAM) dan rekening telepon telah dilunasi serta terpelihara baik. di luar tanggung jawab Pihak Pertama (I). Apabila dikehendaki dapat diperpanjang setelah jangka waktu selesai. dengan harga sewa dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian secara musyawarah dan mufakat sekurang-kurangnya dua bulan sebelum masa berakhir sewa.melanggar hukum. e. 16 Juni 2011 Pihak Pertama (I) Pihak Kedua (II) ( ) (Dody Ganda Unedo) . tepat pada waktunya kepada Pihak Pertama (I). Apabila dalam perjanjian sewa menyewa ini berakhir. Cimahi. Pihak Kedua (II) harus mengembalikan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Demikian Surat Perjanjian ini dibuat atas persetujuan antara Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) secara musyawarah dan mufakat serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. f. Tidak diperbolehkan menambah / mengurangi bangunan tersebut kecuali ada kesepakatan / persetujuan dari Pihak Pertama (I).

menyewakan guna pakai sebuah unit rumah kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu dan jumlah nilai sewa yang telah ditentukan. uang yang dibayarkan atas pemakaian sesuatu milik orang lain. Nama : …………… Pekerjaan : …………. Pihak Pertama dalam hal ini pemilik rumah. Disebut PIHAK PERTAMA atau PEMILIK 2. KTP : …………. No. Alamat : ……………. 3. Alamat : …………. Luas Bangunan : …………. Objek sewa yang disewakan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ialah : 1 Buah Unit Rumah dengan data sebagai berikut Luas Tanah : …………….. KTP : Alamat : Disebut PIHAK KEDUA atau PENYEWA Kami kedua belah pihak dengan ini telah mengadakan perjanjian dan mufakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Pihak Pertama menyewakan guna pakai sebuah unit rumah kepada pihak kedua sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut : PASAL 1 : DEFINISI 1.Surat Perjanjian Sewa / Kontrak Rumah Dengan ini menerangkan bahwa telah diadakan perjanjian pengikatan kedua belah pihak mengenai sewa atau kontrak rumah diantara : 1. menyewa sebuah unit rumah dari Pihak Pertama untuk di guna pakaikan dengan sebaik-baiknya. 2. PASAL 3 : WAKTU SEWA 1.. Pihak Kedua dalam hal ini penyewa. Waktu penyewaan rumah selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal dd/mm/yyyy sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy .. yang boleh dipakai setelah dibayar terlebih dahulu. PASAL 2 : OBJEK SEWA 1. Sewa (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus membayar uang jasa. Nama : Pekerjaan : No..

. 2. PASAL 4 : NILAI SEWA 1. terpelihara dan kosong dari penghuninya. Setelah serah terima kunci.4 diatas tidak ada konfirmasi. menjadi kewajiban Pihak Kedua untuk perbaikannya. Pihak Kedua berhak menempati rumah dan berkewajiban untuk memelihara bangunan sebaik-baiknya. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan tersebut atau memindah sewakan kepada pihak lain. kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.1 tersebut tanpa syarat apapun kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik. Pihak Kedua telah membayarkan lunas nilai sewa kepada Pihak Pertama sebesar Rp……………….3 dilalaikan oleh Pihak Kedua. air serta sejenisnya. maka Pihak Kedua dianggap tidak memperpanjang lagi masa sewa. segala kerusakan yang timbul selama perjanjian ini. Demikianlah perjanjian sewa / kontrak rumah ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun 2. Selama waktu tersebut Pihak Kedua berhak menempati rumah yang telah disewakan sesuai dengan Pasal 2. Apabila kewajiban diatas yang dimaksud dalam Pasal 5. Khusus untuk pembayaran listrik. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan rumah sesuai dengan Pasal 2. 2. maka Pihak Kedua harus menyelesaikan sampai tuntas seperti keadaan sebelum dikontrakkan paling lambat 30 hari sebelum kontrak berakhir. maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum. Untuk pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Dalam pemutusan kontrak sebelum habis masa berlakunya dalam Pasal.1 3. 3. 3. merupakan kewajiban Pihak Kedua.2.1 maka Pihak Pertama tidak mengembalikan sisa uang kontrakan. 6. Pihak Kedua memberitahukan 1 bulan sebelumnya kontrakkan berakhir. baik kewajiban membayar listrik. Apabila pada Pasal 3. kecuali atas izin tertulis dari Pihak Pertama. 4. Harga / Nilai sewa untuk periode tanggal dd/mm/yyyy sampai dengan tanggal dd/mm/yyyy ialah sebesar Rp…………. Untuk perpanjangan masa sewa. 4. Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama satu bulan sebelum masa berlakunya habis dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil. berakibat adanya sanksi atas fasilitas yang ada. 3. mengganti dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua. Pihak Kedua akan tetap membayar rekening listrik satu bulan terakhir dan rekening listrik akan diserahkan kepada Pihak Pertama setelah lunas dibayar sebagai arsip. dan Pihak Kedua tidak menuntut Pihak Pertama. kebersihan. segala kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rumah tersebut diatas. keamanan... Selama masa sewa berlaku. Jika masa kontrak berakhir. untuk masa sewa tanggal dd/mm/yyyy sampai tanggal dd/mm/yyyy Pasal 5 : PENGGUNAAN 1. 5. 7. PASAL 6 : PENUTUP 1. 5.

Sambungan listrik sebesar 1300 watt dari PLN dengan nomor kontrak 98987654543 . ProvinsiGorontalo Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Kedua Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua berupa Rumah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik No 013/HM/2005 yang terletak di Jl. Jatikramat. Selasa. No 15. Propinsi Gorontalo dengan fasilitasfasilitas sebagai berikut 1. Gorontalo. Tanggal 18 (delapan belas) Bulan september Tahun 2009 (dua ribu Sembilan).Demikian Surat Perjanjian Jasa Pembuatan Web Aplikasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani masing – masing pihak.Provinsi Gorontalo Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Pertama 2. Bekasi Tanggal : Wassalamua’laikum Wr. Nama : John Bulam Pekerjaan : Swasta Alamat : Jl. 23 KotaGorontalo.44 Kota Gorontalo. Wb PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA [ ] [ ] SAKSI-SAKSI Surat Kontrak Sewa Rumah Pada hari ini. Nama : Bindi Bundi Pekerjaan : Swasta Alamat : Jln Budi Utomo No. Arief Rahman Hakim No. kami yang bertanda tangan di bawah ini 1. Mayor Dullah.

Sambungan telepon tetap dari PT Telkom dengan nomor 0435-838323 4. 2. 50. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku tiga hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya pada 18 September 2011. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini.000/tahun yang telah dibayar secara tunai oleh Pihak Kedua pada saat ditanda-tanganinya perjanjian ini 2. Apabila keterlambatan tersebut berlangsung hingga 10 hari sejak berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kolam Ikan Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syaratsyarat sebagai berikut Pasal 1 1. Pada saat berakhirnya perjanjian ini.00/hari.2. Sambungan air bersih dari PDAM Kota Depok dengan nomor kontrak PDAM12566167791 3. Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Pihak Kedua tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3). Pihak kedua dalam jangka waktu tiga bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan perjanjian ini Pasal 2 1. Akta perjanjian ini juga berlaku sebagai kuitansi (tanda terima pembayaran) yang sah Pasal 3 1. 100. maka untuk setiap keterlambatan Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar Rp. Uang sewa rumah adalah sebesar Rp. maka Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengosongkan rumah dari semua penghuni dan barang-barang atas biaya Pihak Kedua dan bilamana perlu dengan bantuan pihak kepolisian setempat Pasal 4 . Jetpam 5. 3.000.000. Pihak Kedua harus menyerahkan kembali rumah dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk menyediakan sarana penampungan guna menampung keperluan dan barang-barang dari Pihak Kedua 3. Pihak Pertama menyerahkan rumah kepada Pihak Kedua dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik Pihak Pertama 2. dan denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas 4.

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukkan sebagai rumah tinggal 2.000. air. 10. Pihak Kedua atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada rumah yang tidak akan mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik Pihak Pertama 3.000. Pihak Kedua wajib memberikan uang jaminan sebesar Rp. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dengan ijin tertulis dari Pihak Pertama Pasal 5 1. listrik. dan air menjadi tanggungan Pihak Kedua selama masa perjanjian berlangsung Pasal 10 .1. PBB. Pihak Kedua tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya perjanjian ini Pasal 6 1. dan iuran warga. telepon. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama masa perjanjian ini berlaku. setelah Pihak Pertama memastikan tidak ada kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada tagihan telepon.00 secara tunai kepada Pihak Pertama 2. Pasal 7 Selama perjanjian ini berlangsung. Selama masa sewa berlangsung. tagihan listrik. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap rumah tersebut. PBB. Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut 2. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama Pasal 8 Segala kerusakan kecil maupun besar dari rumah tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Kedua kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh Pihak Kedua (force majuer) akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak Pasal 9 Segala pungutan dan/atau iuran termasuk namun tidak terbatas pada iuran warga. Uang Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua secara tunai oleh Pihak Pertama.

kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah 2. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini.Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam adendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama Pasal 11 1. Gorontalo 18 September 2009 Pihak Pertama Pihak Kedua Jhon Bulam Bindi Bundi Saksi Pihak Pertama Saksi Pihak Kedua . Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil. maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Demikian perjanjian in disetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.