PENGARUH ISLAM DAN PERUBAHAN PADA MASYARAKAT INDONESIA

• A. Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam di Jazirah Arab 1. Arab sebelum Islam 2. Arab sesudah Islam • B. Teori Masuknya Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia 1. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia 2. Sumber berita masuknya Islam di Indonesia

3. Saluran penyebaran Islam di Indonesia 4. Perkembangan tradisi Islam di berbagai daerah di Indonesia dari abad ke 15 sampai abad ke 18. Proses dan latar belakang munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia 5. .

Sistem birokrasi pada kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia 2. KEHIDUPAN SOSIAL. Pembentukan jaringan ekonomi dan intelektual dalam masyarakat 4. POLITIK. DAN EKONOMI 1.• C. Sistem kekuasaan dan hukum pada masa Islam awal . Perubahan sistem sosial-budaya masyarakat yang dipengaruhi Islam 3.

Kerajaan Mataram 7. Kerajaan Aceh 4. Kerajaan Banten 6. Kerajaan Malaka 3.• D. Kerajaan Samudera Pasai 2. Ternate dan Tidore . Kerajaan Demak 5. Tallo. Kerajaan Goa. Kerajaan-Kerajaan Indonesia yang bercorak Islam 1.

Letak daerahnya strategis dalam perdagangan antara India dan Mesir. curah hujan cukup. mempunyai bendungan yang terkenal yaitu Ma`rib. .1. ARAB SEBELUM ISLAM a. tingkat peradaban masyarakat tinggi. Keadaan Alam dan Kehidupan Masyarakat ARAB SELATAN : Masyarakat hidup dari bercocok tanam.

dan mempunyai daerah koloni yang terkenal yaitu Abessynia ( Habashat ) Kerajaan Saba runtuh tahun 575 SM di tundukkan oleh Iran. ARAB TENGAH Daerah gurun pasir. mereka suka berperang dan pemberani tidak mau tunduk pada siapapun dan sulit untuk dipersatukan.ARAB SELATAN Berkembang sebuah kerajaan yaitu SABA yang meliputi daerah Yaman sekarang. penduduknya hidup berkelompok dan biasa disebut SUKU BADAWI. Hidup dari peternakan dan perampasan kafilah-kafilah yang melewati daerah tersebut. Di bagian barat Arab Tengah terdapat jalur perdagangan dari Asia ke Arab Utara terus ke Eropa ( Romawi ) juga terdapat kota kecil Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah. .

juga dekat dengan jalur perdagangan MesirRomawi-Iran yang bertemu di daerah Palestina.ARAB UTARA : Berbatasan dengan daerah Romawi dan Iran. Sirya dan Palestina dan banyak dari mereka yang sudah masuk agama Nasrani atau Yahudi. Mereka sudah terkena pengaruh peradaban tinggi dari daerah Mesopotamia. .

namun mereka sudah mempunyai tatanan kehidupan masyarakat menurut kebiasaan. Mereka tidak mau berubah dari tata kehidupannya atau adat istiadat yang sudah dimiliki dan tetap teguh mempertahankan kepribadian Arabnya. tidak mempunyai pemerintahan yang tertib. Tata Kehidupan Sosial Sebelum Islam di Arab dikenal dengan Masa Jahilliyah.b. .

Adat-Istiadat Bangsa Arab mempunyai adat istiadat penuh tahyul sebelum Islam datang. minum minuman keras. . mereka juga suka berjudi.c. berfoyafoya bahkan suka mencuri dan merampok pada suku-suku yang lain sehingga sering menimbulkan perselisihan dan perang antar suku bangsa di Arab.

. Amr bin Lubayi kemudian meletakkan berhala yang bernama Hubal di samping Ka`bah dan memerintahkan penduduk Hijaz menyembah berhala itu sampai Suku Quraisy berkuasa kembali di Hijaz. Kepercayaan Bangsa Arab sebelum Islam Awalnya bangsa Arab menyembah berhala.c. ketika Ka`bah berada dalam kekuasaan Jurhum ada pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lubayi datang ke Makkah menyerang Jurhum dan berhasil mengalahkan Jurhum.

ada hantu roh jahat disebut Syetan. Mereka percaya dengan bermacam-macam hantu. Setelah agama Yahudi dan Kristen masuk banyak juga orang Arab yang memeluk agama tersebut. jin.Di samping menyembah berhala bangsa Arab juga menyembah malaikat. dan hantu. yang paling jahat disebut Ifrit dan orang mati rohnya yang menjadi burung disebut Hammah. .

12 Rabiulawal 622 M. Agama Islam pertama kali di perkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW.2. 20 April 571 M dari keturunan Suku Quraisy. sehingga Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah tgl. Nabi Muhammad SAW dilahirkan tgl. ARAB SESUDAH ISLAM Agama Islam berhasil mempersatukan suku bangsa Arab menjadi suatu bangsa yang kuat dan berderajat tinggi. Awal mulanya agama Islam di Makkah ditentang. Tahun 611 M beliau mulai mengajarkan agama Islam kepada bangsa Arab Makkah. Nabi Muhammad SAW wafat 8 April 632 di Madinah . Hijrahnya Nabi lalu dijadikan awal Tarik Hijriyah.

dan Fatimiyah.Setelah Nabi Muhammad SAW wafat penggantinya disebut Khalifah (pengganti) Empat orang khalifah yang pertama adalah : Abu Bakar Siddik. . Pada kekhalifah Usman terjadi perpecahan antara keluarga khalifah Umayyah dengan keluarga khalifah Ali (Hashim) sehingga timbul khalifah Umayyah. Abbasiyah. Umar bin Khattab. Usman bin Affan. dan Ali bin Abu Tholib.

Perkembangan Islam periode Madinah c. Abbasiyah. Kekhalifahan Abu Bakar. Ali bin Abi Tholib. Usman bin Affan. Umayyah. . Kekhalifahan Cordoba. Perkembangan Islam periode Mekkah b. Umar bin Khattab.Perkembangan Islam di Arab : a.

. TEORI MASUKNYA AGAMA DAN KEBUDAYAAN ISLAM DI INDONESIA Pada awal kekuasaan Islam para penguasa mempertahankan dan memperluas Islam dengan pedang.• E. tetapi pada masa berikutnya perluasan Islam dilakukan dengan jalan damai yaitu melalui perdagangan.

.• Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 M dan baru pada abad ke-13 berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. • Agama Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia dan berawal dari penduduk yang berada di daerah pesisir pantai. keluarga Raja dan kaum bangsawan. dari pesisir dikembangkan ke daerah pedalaman dan ditujukan pada kalangan istana yaitu Raja.

bahkan telah memiliki perkampungan sementara di pusat kerajaan Sriwijaya. .1. Para pedagang dari Gujarat yang membawa Islam ke Indonesia karena ada unsur-unsur Islam di Indonesia memiliki kesamaan dengan India (Gujarat) seperti pada batu nisan. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia : Abad 7 M pada masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya para pedagang Arab telah melakukan aktifitas perdagangan di Sriwijaya.

2. Berita India d. Berita Cina e.sumber berita masuknya Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia : a. . Berita Arab b. Berita Eropa c. Gresik Makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera. Sumber. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Sumber Dalam Negeri : Batu Leran.

kemudian melalui laut menuju Indonesia. Pakistan. Dari Persia menyebar ke Timur melalui jalan darat ke Afganistan. Gujarat. .3. b. Pertama dari daerah Mesopotamia / Persia merupakan Jalur Utara . dari jalur ini Islam mendapat pengaruh Tasawuf. Saluran Penyebaran Islam : a. Kedua melalui Jalur Tengah yaitu dari bagian barat Lembah Yordania dan di sebelah timur melalui Semenanjung Arabia langsung ke Indonesia aliran yang masuk yaitu Wahabi.

. Masuk ke Indonesia dengan memberikan pengaruh modern yaitu Muhammadiyah yaitu gerakan kembali kepada Al-Qur`an dan Hadits dan tidak terikat pada salah satu Mazhab.c. dari pusat kota Kairo yang merupakan pusat penyiaran Islam modern. Ketiga melalui Jalur Selatan yang berpangkal di wilayah Mesir.

• Islam dapat diterima dan berkembang pesat karena.  Islam bersifat terbuka  Dilakukan secara damai  Tidak membedakan kedudukan seseorang  Upacara-upacara sangat sederhana  Berupaya menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat.• Penyiaran Islam di Indonesia juga dilakukan melalui. perdagangan. kesenian. pendidikan. . tassawuf sehingga mendukung meluasnya ajaran Islam. perkawinan. politik.

 ff° 9 ° ff° ¾f¯ f 9 f¯f f f f . ¾½f¯f $ 9 ¾f ¯ ½ff° f Dff f 9 ¾f ¯ ° f @¯ ¯ f ©ff° ff €–f°¾f° 9f¾f° ©ff ¯ f° ¯ f f ¯ °© ° ° ¾f f ©f ° ¾f¯ ¯ ° f½f ½ °–f @f¾f€ f ¯ f f @ °–f f f f–f° ff ¯ f f°f f° ¾ f ¯ ¯ f ¯ °f°©°– f f f°–¾°– ° ° ¾f ff° f°– ¯f¾ f Jff .

f° f° f ¾ f° f f ½f f ¾ff ¾f .ff .f¯¯f f f – ff° ¯ f ½f f .f¾ ° ° ¾f °–f° ¯ ¯ f° ½ °–f ¯ ° f . ¾ f ½¾f f f f°– ¯ ½ff° ½¾f ½ °ff° ¾f¯ ¯ ° .n –f ¯ f f ff° f°– ½f°–f ff .

W 9 °ff° ¾f¯ ° ° ¾f ©–f ff° ¯ f ½ f–f°–f° ½ f°f° ½ ½ ° f° ¾ °f° f¾¾f€ ¾ °––f ¯ ° °– ¯ f¾°f f©ff° ¾f¯ W ¾f¯ f½f ¯f f° ¯ f°– ½ ¾f f °f ¾f¯ ¾€f  f ff° ¾ nff f¯f @ f ¯ ¯ ff°  f° ¾ ¾ f°– D½fnff ½fnff ¾f°–f ¾ f°f ½ff ¯ °n½ff° ¾ ©f ff°  ½f° ¯f¾fff .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful