PENGARUH ISLAM DAN PERUBAHAN PADA MASYARAKAT INDONESIA

• A. Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam di Jazirah Arab 1. Arab sebelum Islam 2. Arab sesudah Islam • B. Teori Masuknya Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia 1. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia 2. Sumber berita masuknya Islam di Indonesia

Saluran penyebaran Islam di Indonesia 4. . Proses dan latar belakang munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia 5.3. Perkembangan tradisi Islam di berbagai daerah di Indonesia dari abad ke 15 sampai abad ke 18.

• C. Sistem kekuasaan dan hukum pada masa Islam awal . Sistem birokrasi pada kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia 2. Perubahan sistem sosial-budaya masyarakat yang dipengaruhi Islam 3. POLITIK. KEHIDUPAN SOSIAL. Pembentukan jaringan ekonomi dan intelektual dalam masyarakat 4. DAN EKONOMI 1.

• D. Ternate dan Tidore . Kerajaan Aceh 4. Kerajaan Samudera Pasai 2. Kerajaan Demak 5. Kerajaan Banten 6. Kerajaan Malaka 3. Kerajaan Goa. Tallo. Kerajaan-Kerajaan Indonesia yang bercorak Islam 1. Kerajaan Mataram 7.

Keadaan Alam dan Kehidupan Masyarakat ARAB SELATAN : Masyarakat hidup dari bercocok tanam. curah hujan cukup. tingkat peradaban masyarakat tinggi. . mempunyai bendungan yang terkenal yaitu Ma`rib. ARAB SEBELUM ISLAM a.1. Letak daerahnya strategis dalam perdagangan antara India dan Mesir.

ARAB TENGAH Daerah gurun pasir. . mereka suka berperang dan pemberani tidak mau tunduk pada siapapun dan sulit untuk dipersatukan. Hidup dari peternakan dan perampasan kafilah-kafilah yang melewati daerah tersebut.ARAB SELATAN Berkembang sebuah kerajaan yaitu SABA yang meliputi daerah Yaman sekarang. penduduknya hidup berkelompok dan biasa disebut SUKU BADAWI. dan mempunyai daerah koloni yang terkenal yaitu Abessynia ( Habashat ) Kerajaan Saba runtuh tahun 575 SM di tundukkan oleh Iran. Di bagian barat Arab Tengah terdapat jalur perdagangan dari Asia ke Arab Utara terus ke Eropa ( Romawi ) juga terdapat kota kecil Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah.

ARAB UTARA : Berbatasan dengan daerah Romawi dan Iran. juga dekat dengan jalur perdagangan MesirRomawi-Iran yang bertemu di daerah Palestina. Sirya dan Palestina dan banyak dari mereka yang sudah masuk agama Nasrani atau Yahudi. . Mereka sudah terkena pengaruh peradaban tinggi dari daerah Mesopotamia.

.b. Tata Kehidupan Sosial Sebelum Islam di Arab dikenal dengan Masa Jahilliyah. tidak mempunyai pemerintahan yang tertib. namun mereka sudah mempunyai tatanan kehidupan masyarakat menurut kebiasaan. Mereka tidak mau berubah dari tata kehidupannya atau adat istiadat yang sudah dimiliki dan tetap teguh mempertahankan kepribadian Arabnya.

c. mereka juga suka berjudi. . berfoyafoya bahkan suka mencuri dan merampok pada suku-suku yang lain sehingga sering menimbulkan perselisihan dan perang antar suku bangsa di Arab. Adat-Istiadat Bangsa Arab mempunyai adat istiadat penuh tahyul sebelum Islam datang. minum minuman keras.

. Amr bin Lubayi kemudian meletakkan berhala yang bernama Hubal di samping Ka`bah dan memerintahkan penduduk Hijaz menyembah berhala itu sampai Suku Quraisy berkuasa kembali di Hijaz.c. ketika Ka`bah berada dalam kekuasaan Jurhum ada pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lubayi datang ke Makkah menyerang Jurhum dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kepercayaan Bangsa Arab sebelum Islam Awalnya bangsa Arab menyembah berhala.

Mereka percaya dengan bermacam-macam hantu. dan hantu. . yang paling jahat disebut Ifrit dan orang mati rohnya yang menjadi burung disebut Hammah. Setelah agama Yahudi dan Kristen masuk banyak juga orang Arab yang memeluk agama tersebut. ada hantu roh jahat disebut Syetan. jin.Di samping menyembah berhala bangsa Arab juga menyembah malaikat.

Awal mulanya agama Islam di Makkah ditentang. Tahun 611 M beliau mulai mengajarkan agama Islam kepada bangsa Arab Makkah. 12 Rabiulawal 622 M.2. Nabi Muhammad SAW wafat 8 April 632 di Madinah . 20 April 571 M dari keturunan Suku Quraisy. sehingga Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah tgl. ARAB SESUDAH ISLAM Agama Islam berhasil mempersatukan suku bangsa Arab menjadi suatu bangsa yang kuat dan berderajat tinggi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan tgl. Agama Islam pertama kali di perkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya Nabi lalu dijadikan awal Tarik Hijriyah.

Pada kekhalifah Usman terjadi perpecahan antara keluarga khalifah Umayyah dengan keluarga khalifah Ali (Hashim) sehingga timbul khalifah Umayyah. Usman bin Affan. dan Ali bin Abu Tholib. dan Fatimiyah. Umar bin Khattab. Abbasiyah.Setelah Nabi Muhammad SAW wafat penggantinya disebut Khalifah (pengganti) Empat orang khalifah yang pertama adalah : Abu Bakar Siddik. .

Perkembangan Islam di Arab : a. Abbasiyah. Ali bin Abi Tholib. Perkembangan Islam periode Madinah c. Umayyah. Umar bin Khattab. . Kekhalifahan Cordoba. Usman bin Affan. Perkembangan Islam periode Mekkah b. Kekhalifahan Abu Bakar.

TEORI MASUKNYA AGAMA DAN KEBUDAYAAN ISLAM DI INDONESIA Pada awal kekuasaan Islam para penguasa mempertahankan dan memperluas Islam dengan pedang.• E. tetapi pada masa berikutnya perluasan Islam dilakukan dengan jalan damai yaitu melalui perdagangan. .

• Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 M dan baru pada abad ke-13 berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. keluarga Raja dan kaum bangsawan. dari pesisir dikembangkan ke daerah pedalaman dan ditujukan pada kalangan istana yaitu Raja. • Agama Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia dan berawal dari penduduk yang berada di daerah pesisir pantai. .

bahkan telah memiliki perkampungan sementara di pusat kerajaan Sriwijaya. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia : Abad 7 M pada masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya para pedagang Arab telah melakukan aktifitas perdagangan di Sriwijaya. .1. Para pedagang dari Gujarat yang membawa Islam ke Indonesia karena ada unsur-unsur Islam di Indonesia memiliki kesamaan dengan India (Gujarat) seperti pada batu nisan.

Berita Eropa c.sumber berita masuknya Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia : a. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Gresik Makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera. Berita Arab b.2. . Sumber. Berita India d. Sumber Dalam Negeri : Batu Leran. Berita Cina e.

Dari Persia menyebar ke Timur melalui jalan darat ke Afganistan. Pertama dari daerah Mesopotamia / Persia merupakan Jalur Utara . Gujarat. Pakistan. . kemudian melalui laut menuju Indonesia. b.3. Saluran Penyebaran Islam : a. Kedua melalui Jalur Tengah yaitu dari bagian barat Lembah Yordania dan di sebelah timur melalui Semenanjung Arabia langsung ke Indonesia aliran yang masuk yaitu Wahabi. dari jalur ini Islam mendapat pengaruh Tasawuf.

Ketiga melalui Jalur Selatan yang berpangkal di wilayah Mesir. .c. Masuk ke Indonesia dengan memberikan pengaruh modern yaitu Muhammadiyah yaitu gerakan kembali kepada Al-Qur`an dan Hadits dan tidak terikat pada salah satu Mazhab. dari pusat kota Kairo yang merupakan pusat penyiaran Islam modern.

tassawuf sehingga mendukung meluasnya ajaran Islam.• Penyiaran Islam di Indonesia juga dilakukan melalui.  Islam bersifat terbuka  Dilakukan secara damai  Tidak membedakan kedudukan seseorang  Upacara-upacara sangat sederhana  Berupaya menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat. kesenian. pendidikan. perdagangan. • Islam dapat diterima dan berkembang pesat karena. politik. perkawinan. .

 ff° 9 ° ff° ¾f¯ f 9 f¯f f f f . ¾½f¯f $ 9 ¾f ¯ ½ff° f Dff f 9 ¾f ¯ ° f @¯ ¯ f ©ff° ff €–f°¾f° 9f¾f° ©ff ¯ f° ¯ f f ¯ °© ° ° ¾f f ©f ° ¾f¯ ¯ ° f½f ½ °–f @f¾f€ f ¯ f f @ °–f f f f–f° ff ¯ f f°f f° ¾ f ¯ ¯ f ¯ °f°©°– f f f°–¾°– ° ° ¾f ff° f°– ¯f¾ f Jff .

f° f° f ¾ f° f f ½f f ¾ff ¾f .n –f ¯ f f ff° f°– ½f°–f ff .f¯¯f f f – ff° ¯ f ½f f .f¾ ° ° ¾f °–f° ¯ ¯ f° ½ °–f ¯ ° f . ¾ f ½¾f f f f°– ¯ ½ff° ½¾f ½ °ff° ¾f¯ ¯ ° .ff .

W 9 °ff° ¾f¯ ° ° ¾f ©–f ff° ¯ f ½ f–f°–f° ½ f°f° ½ ½ ° f° ¾ °f° f¾¾f€ ¾ °––f ¯ ° °– ¯ f¾°f f©ff° ¾f¯ W ¾f¯ f½f ¯f f° ¯ f°– ½ ¾f f °f ¾f¯ ¾€f  f ff° ¾ nff f¯f @ f ¯ ¯ ff°  f° ¾ ¾ f°– D½fnff ½fnff ¾f°–f ¾ f°f ½ff ¯ °n½ff° ¾ ©f ff°  ½f° ¯f¾fff .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful