PENGARUH ISLAM DAN PERUBAHAN PADA MASYARAKAT INDONESIA

• A. Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam di Jazirah Arab 1. Arab sebelum Islam 2. Arab sesudah Islam • B. Teori Masuknya Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia 1. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia 2. Sumber berita masuknya Islam di Indonesia

. Proses dan latar belakang munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia 5.3. Perkembangan tradisi Islam di berbagai daerah di Indonesia dari abad ke 15 sampai abad ke 18. Saluran penyebaran Islam di Indonesia 4.

• C. Sistem kekuasaan dan hukum pada masa Islam awal . Perubahan sistem sosial-budaya masyarakat yang dipengaruhi Islam 3. KEHIDUPAN SOSIAL. Sistem birokrasi pada kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia 2. Pembentukan jaringan ekonomi dan intelektual dalam masyarakat 4. DAN EKONOMI 1. POLITIK.

Kerajaan Demak 5. Kerajaan Goa. Ternate dan Tidore . Kerajaan-Kerajaan Indonesia yang bercorak Islam 1.• D. Kerajaan Malaka 3. Kerajaan Mataram 7. Tallo. Kerajaan Aceh 4. Kerajaan Samudera Pasai 2. Kerajaan Banten 6.

tingkat peradaban masyarakat tinggi. Keadaan Alam dan Kehidupan Masyarakat ARAB SELATAN : Masyarakat hidup dari bercocok tanam. Letak daerahnya strategis dalam perdagangan antara India dan Mesir. . curah hujan cukup. mempunyai bendungan yang terkenal yaitu Ma`rib. ARAB SEBELUM ISLAM a.1.

. Di bagian barat Arab Tengah terdapat jalur perdagangan dari Asia ke Arab Utara terus ke Eropa ( Romawi ) juga terdapat kota kecil Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah. ARAB TENGAH Daerah gurun pasir. Hidup dari peternakan dan perampasan kafilah-kafilah yang melewati daerah tersebut. dan mempunyai daerah koloni yang terkenal yaitu Abessynia ( Habashat ) Kerajaan Saba runtuh tahun 575 SM di tundukkan oleh Iran. penduduknya hidup berkelompok dan biasa disebut SUKU BADAWI.ARAB SELATAN Berkembang sebuah kerajaan yaitu SABA yang meliputi daerah Yaman sekarang. mereka suka berperang dan pemberani tidak mau tunduk pada siapapun dan sulit untuk dipersatukan.

juga dekat dengan jalur perdagangan MesirRomawi-Iran yang bertemu di daerah Palestina. Mereka sudah terkena pengaruh peradaban tinggi dari daerah Mesopotamia. .ARAB UTARA : Berbatasan dengan daerah Romawi dan Iran. Sirya dan Palestina dan banyak dari mereka yang sudah masuk agama Nasrani atau Yahudi.

tidak mempunyai pemerintahan yang tertib. Mereka tidak mau berubah dari tata kehidupannya atau adat istiadat yang sudah dimiliki dan tetap teguh mempertahankan kepribadian Arabnya. namun mereka sudah mempunyai tatanan kehidupan masyarakat menurut kebiasaan. Tata Kehidupan Sosial Sebelum Islam di Arab dikenal dengan Masa Jahilliyah.b. .

. minum minuman keras. mereka juga suka berjudi. berfoyafoya bahkan suka mencuri dan merampok pada suku-suku yang lain sehingga sering menimbulkan perselisihan dan perang antar suku bangsa di Arab. Adat-Istiadat Bangsa Arab mempunyai adat istiadat penuh tahyul sebelum Islam datang.c.

ketika Ka`bah berada dalam kekuasaan Jurhum ada pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lubayi datang ke Makkah menyerang Jurhum dan berhasil mengalahkan Jurhum.c. Kepercayaan Bangsa Arab sebelum Islam Awalnya bangsa Arab menyembah berhala. . Amr bin Lubayi kemudian meletakkan berhala yang bernama Hubal di samping Ka`bah dan memerintahkan penduduk Hijaz menyembah berhala itu sampai Suku Quraisy berkuasa kembali di Hijaz.

yang paling jahat disebut Ifrit dan orang mati rohnya yang menjadi burung disebut Hammah. dan hantu. ada hantu roh jahat disebut Syetan.Di samping menyembah berhala bangsa Arab juga menyembah malaikat. . Mereka percaya dengan bermacam-macam hantu. jin. Setelah agama Yahudi dan Kristen masuk banyak juga orang Arab yang memeluk agama tersebut.

Nabi Muhammad SAW dilahirkan tgl. Nabi Muhammad SAW wafat 8 April 632 di Madinah . Awal mulanya agama Islam di Makkah ditentang. 20 April 571 M dari keturunan Suku Quraisy. 12 Rabiulawal 622 M. Hijrahnya Nabi lalu dijadikan awal Tarik Hijriyah. Agama Islam pertama kali di perkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW.2. Tahun 611 M beliau mulai mengajarkan agama Islam kepada bangsa Arab Makkah. ARAB SESUDAH ISLAM Agama Islam berhasil mempersatukan suku bangsa Arab menjadi suatu bangsa yang kuat dan berderajat tinggi. sehingga Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah tgl.

. Abbasiyah.Setelah Nabi Muhammad SAW wafat penggantinya disebut Khalifah (pengganti) Empat orang khalifah yang pertama adalah : Abu Bakar Siddik. Usman bin Affan. Umar bin Khattab. Pada kekhalifah Usman terjadi perpecahan antara keluarga khalifah Umayyah dengan keluarga khalifah Ali (Hashim) sehingga timbul khalifah Umayyah. dan Ali bin Abu Tholib. dan Fatimiyah.

Usman bin Affan. Umayyah. . Perkembangan Islam periode Madinah c.Perkembangan Islam di Arab : a. Kekhalifahan Cordoba. Kekhalifahan Abu Bakar. Umar bin Khattab. Abbasiyah. Perkembangan Islam periode Mekkah b. Ali bin Abi Tholib.

tetapi pada masa berikutnya perluasan Islam dilakukan dengan jalan damai yaitu melalui perdagangan. TEORI MASUKNYA AGAMA DAN KEBUDAYAAN ISLAM DI INDONESIA Pada awal kekuasaan Islam para penguasa mempertahankan dan memperluas Islam dengan pedang.• E. .

• Agama Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia dan berawal dari penduduk yang berada di daerah pesisir pantai.• Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 M dan baru pada abad ke-13 berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. dari pesisir dikembangkan ke daerah pedalaman dan ditujukan pada kalangan istana yaitu Raja. keluarga Raja dan kaum bangsawan. .

.1. bahkan telah memiliki perkampungan sementara di pusat kerajaan Sriwijaya. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia : Abad 7 M pada masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya para pedagang Arab telah melakukan aktifitas perdagangan di Sriwijaya. Para pedagang dari Gujarat yang membawa Islam ke Indonesia karena ada unsur-unsur Islam di Indonesia memiliki kesamaan dengan India (Gujarat) seperti pada batu nisan.

sumber berita masuknya Agama dan Kebudayaan Islam di Indonesia : a. Berita India d. Sumber. Gresik Makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera. Sumber Dalam Negeri : Batu Leran. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. . Berita Cina e. Berita Arab b. Berita Eropa c.2.

Kedua melalui Jalur Tengah yaitu dari bagian barat Lembah Yordania dan di sebelah timur melalui Semenanjung Arabia langsung ke Indonesia aliran yang masuk yaitu Wahabi. Gujarat.3. Dari Persia menyebar ke Timur melalui jalan darat ke Afganistan. . dari jalur ini Islam mendapat pengaruh Tasawuf. Saluran Penyebaran Islam : a. Pertama dari daerah Mesopotamia / Persia merupakan Jalur Utara . kemudian melalui laut menuju Indonesia. b. Pakistan.

.c. dari pusat kota Kairo yang merupakan pusat penyiaran Islam modern. Masuk ke Indonesia dengan memberikan pengaruh modern yaitu Muhammadiyah yaitu gerakan kembali kepada Al-Qur`an dan Hadits dan tidak terikat pada salah satu Mazhab. Ketiga melalui Jalur Selatan yang berpangkal di wilayah Mesir.

perkawinan.  Islam bersifat terbuka  Dilakukan secara damai  Tidak membedakan kedudukan seseorang  Upacara-upacara sangat sederhana  Berupaya menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat. politik.• Penyiaran Islam di Indonesia juga dilakukan melalui. perdagangan. . tassawuf sehingga mendukung meluasnya ajaran Islam. • Islam dapat diterima dan berkembang pesat karena. kesenian. pendidikan.

¾½f¯f $ 9 ¾f ¯ ½ff° f Dff f 9 ¾f ¯ ° f @¯ ¯ f ©ff° ff €–f°¾f° 9f¾f° ©ff ¯ f° ¯ f f ¯ °© ° ° ¾f f ©f ° ¾f¯ ¯ ° f½f ½ °–f @f¾f€ f ¯ f f @ °–f f f f–f° ff ¯ f f°f f° ¾ f ¯ ¯ f ¯ °f°©°– f f f°–¾°– ° ° ¾f ff° f°– ¯f¾ f Jff . ff° 9 ° ff° ¾f¯ f 9 f¯f f f f .

¾ f ½¾f f f f°– ¯ ½ff° ½¾f ½ °ff° ¾f¯ ¯ ° .f¾ ° ° ¾f °–f° ¯ ¯ f° ½ °–f ¯ ° f .f¯¯f f f – ff° ¯ f ½f f .ff .f° f° f ¾ f° f f ½f f ¾ff ¾f .n –f ¯ f f ff° f°– ½f°–f ff .

W 9 °ff° ¾f¯ ° ° ¾f ©–f ff° ¯ f ½ f–f°–f° ½ f°f° ½ ½ ° f° ¾ °f° f¾¾f€ ¾ °––f ¯ ° °– ¯ f¾°f f©ff° ¾f¯ W ¾f¯ f½f ¯f f° ¯ f°– ½ ¾f f °f ¾f¯ ¾€f  f ff° ¾ nff f¯f @ f ¯ ¯ ff°  f° ¾ ¾ f°– D½fnff ½fnff ¾f°–f ¾ f°f ½ff ¯ °n½ff° ¾ ©f ff°  ½f° ¯f¾fff .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful