PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM IXEB 2105

BENTUK PENILAIAN PENDIDIKAN
Ustaz Mohd. Anuar B. Mamat

SKOP PERBINCANGAN Pendahuluan  Ujian Penempatan  Ujian Diagnostik  Ujian Formatif  Ujian Sumatif  Tagihan – tagihan  Kesimpulan  .

malah tugas guru juga terletak di dalam hal penilaian.PENDAHULUAN  Tugas guru bukan hanya terletak pada pengajaran dan pembelajaran. .  Guru perlu menilai kemajun para pelajarnya.

 . Menurut Kamus Dewan edisi ke – 4. ujian ialah pemeriksaan untuk mengetahui kebijakan.UJIAN Definisi : Satu prosuder yang sistematik untuk mengukur pencapaian pelajar dan menggambarkannya dalam bentuk kuantitatif.

UJIAN PENEMPATAN Definisi : Hal atau perbuatan menempati atau menempatkan (Kamus Pelajar)  Tujuan : Menguji kebolehan asas pelajar sebelum mereka mengikuti sesuatu pelajaran.  . Digunakan bagi menempatkan pelajar ke dalam kumpulan mengikut keupayaan mereka.

 .UJIAN DIAGNOSTIK Definisi : Proses mengenal pasti masalah  Tujuan : Mengenal pasti masalah khusus atau kelemahan bagi pelajar secara terperinci.

(Kamus Dewan edisi ke – 4)  Tujuan : Memberi maklumat kepada guru tentang kemajuan sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.  .UJIAN FORMATIF Definisi : Yang berpengaruh untuk membentuk sesuatu.

UJIAN SUMATIF  Ujian pencapaian yang diberikan secara formal. Ditentukan dengan markah dan gred.  . Tujuan : Menentukan kedudukan atau pencapaian muktamad pelajar pada akhir program.

 Sebagai pengukuhan dan latih tubi kepada pelajar.  .TAGIHAN – TAGIHAN (TUGASAN) Tugasan yang diberikan selepas sesi pembelajaran berlaku.  Menguji kefahaman para pelajar.

. guru dapat mengambil langkah memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.  Berdasarkan penilaian.KESIMPULAN  Penilaian mentaksir sejauh mana pengajaran guru memberi kesan kepada pembelajaran pelajar.

TAMBAHAN Bagaimana setiap satu  Kelemahan dan kelebihan  Tagihan tu wat dua2 sekali.xsiment luar dan latihan  Perincikan lagi makna setiap satu  Penting…wat secara perinci yang boleh!!!!!!jangan ringkas cam slide lagi…. :’(  .