PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM IXEB 2105

BENTUK PENILAIAN PENDIDIKAN
Ustaz Mohd. Anuar B. Mamat

SKOP PERBINCANGAN Pendahuluan  Ujian Penempatan  Ujian Diagnostik  Ujian Formatif  Ujian Sumatif  Tagihan – tagihan  Kesimpulan  .

 Guru perlu menilai kemajun para pelajarnya.PENDAHULUAN  Tugas guru bukan hanya terletak pada pengajaran dan pembelajaran. . malah tugas guru juga terletak di dalam hal penilaian.

 .UJIAN Definisi : Satu prosuder yang sistematik untuk mengukur pencapaian pelajar dan menggambarkannya dalam bentuk kuantitatif. Menurut Kamus Dewan edisi ke – 4. ujian ialah pemeriksaan untuk mengetahui kebijakan.

Digunakan bagi menempatkan pelajar ke dalam kumpulan mengikut keupayaan mereka.  .UJIAN PENEMPATAN Definisi : Hal atau perbuatan menempati atau menempatkan (Kamus Pelajar)  Tujuan : Menguji kebolehan asas pelajar sebelum mereka mengikuti sesuatu pelajaran.

 .UJIAN DIAGNOSTIK Definisi : Proses mengenal pasti masalah  Tujuan : Mengenal pasti masalah khusus atau kelemahan bagi pelajar secara terperinci.

(Kamus Dewan edisi ke – 4)  Tujuan : Memberi maklumat kepada guru tentang kemajuan sesuatu pengajaran dan pembelajaran.UJIAN FORMATIF Definisi : Yang berpengaruh untuk membentuk sesuatu. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.  .

 .UJIAN SUMATIF  Ujian pencapaian yang diberikan secara formal. Ditentukan dengan markah dan gred. Tujuan : Menentukan kedudukan atau pencapaian muktamad pelajar pada akhir program.

 Sebagai pengukuhan dan latih tubi kepada pelajar.  .TAGIHAN – TAGIHAN (TUGASAN) Tugasan yang diberikan selepas sesi pembelajaran berlaku.  Menguji kefahaman para pelajar.

 Berdasarkan penilaian. guru dapat mengambil langkah memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. .KESIMPULAN  Penilaian mentaksir sejauh mana pengajaran guru memberi kesan kepada pembelajaran pelajar.

TAMBAHAN Bagaimana setiap satu  Kelemahan dan kelebihan  Tagihan tu wat dua2 sekali.xsiment luar dan latihan  Perincikan lagi makna setiap satu  Penting…wat secara perinci yang boleh!!!!!!jangan ringkas cam slide lagi…. :’(  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful