P. 1
Fonem Supra Segmental

Fonem Supra Segmental

|Views: 1,604|Likes:
Published by Alias Sidek

More info:

Published by: Alias Sidek on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

PROSODI DAN SUPRASEGMENTAL

PROSODI
Trask, R.L. (1996:343) Mengatakan bahawa prosodi itu ialah unsur fonologi yang ranahnya lebih luas daripada sebuah segmen bunyi bahasa. Beliau juga mengatakan bahawa realisasinya hanya dapat dihuraikan dengan merujuk kepada ranah yang berhubungan dalam ujaran yang sama.

D. (1977:373) Mengenal pasti unsur – unsur yang wujud dalam ranah ujaran tersebut. Crystal. Beliau menggunakan istilah suprasegmental apabila merujuk kepada unsur prosodi ini. .

tekanan.bunyi yang mengiringi bunyi – bunyi segmental dalam ujaran. . Prosodi itu sebagai bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi. Unsur – unsur itu adalah seperti kelangsingan. jeda. kadar tuturan dan sebagainya.

tetapi dalam bahasa lain unsur supra-penggalan bersifat fonemis. itu boleh juga dipakai untuk bunyi bukan penggalan. . Bunyi – bunyi penggalan disertai juga dengan bunyi supra – penggalan. Mungkin dalam bahasa Melayu tidak semua bersifat fonemis.FONEM SUPRA-SEGMENTAL Konsep kontras dalam bunyi penggalan .

iaitu tekanan. Ada empat unsur supra-penggalan yang selalu bersifat fonemis dalam bahasa – bahasa lain.bunyi pertututran dalam setiap pewujudan bunyi bahasa. tona persendiaan. suprasegmental adalah kajian terhadap penyertaan struktur rima bunyi. .Dalam linguistik. panjang pendek.

Fonem Suprasegmental  Fonem supra segmental yang juga disebut fonem suprapenggalan ialah ciri sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem. Maksudnya ciri suprasegmental hadir bersama – sama fonem penggalan dengan cara menumpangi atau menindihi bunyi penggalan .

. Dalam bahasa Melayu tekanan berlaku pada vokal. Unsur tekanan ini lebih sesuai dibicarakan dalam perkataan. Ini biasanya ditandakan dengan [ „ ] . Tekanan wujud pada suku kata perkataan. Bunyi penggalan tidak mempunyai unsur ini.Tekanan    Tekanan ialah ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata.

yakni berkontras dalam pasangan terkecil. tekanan keras selalu berlaku pada suku kata kedua dalam perkataan. dan [ kam‟ pung].Dalam bahasa Melayu. ada bahasa yang menggunakan unsur tekanan ini bagi membezakan perkataan. misalnya [ ru‟mah]. Tetapi .  Tekanan dalam perkataan bahasa Melayu lazimnya berlaku pada suku yang kedua seperti dalam perkataan ki ta ba pa sa tu  .

dan ex‟port. ia bermakna „ perbuatan mengeksport‟. Dengan itu unsur tekanan itu juga boleh dianggap sebagai unsur fonemis dalam bahasa Inggeris. Kalau tekanannya di suku kata awal „export.sambungan  Misalnya bahasa Inggeris membezakan pasangan seperti „export . iaitu suatu fonem / „ / . tetapi ex‟port bermakna „benda yang dieksport‟.

. tetapi ia tidak membawa apa – apa kepentingan fonemis. Ini bukan bunyi yang diucapkan dua kali. atau bunyi biasa yang diucapkan dengan panjang. Dalam bahasa Melayu unsur ini tidak ada. Bunyi panjang itu memang sifatnya panjang. walaupun mana – mana bunyi boleh dipanjangkan.Panjang Pendek  Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek.

. Ada bahasa yang memakai unsur ini sebagai fonemis atau dapat membezakan erti.sambungan  Unsur panjang pendek ini diberi lambang [ : ] yang dipanggil mora. [ : : ] dikatakan dua mora dan [ . [ : ] dikatakan satu mora. ] dikatakan setengah mora.

 . dan [ši:p] „kambing biri – biri [sit] „ duduk‟ dan [si:t] „ tempat duduk. Jadi ternyata unsur / : / bertaraf fonem. Dalam bahasa Inggeris ada pasangan terkecil seperti [ šip ] „kapal‟ .

konsonan sengau. geseran. . sisian dan getaran boleh dipanjangkan. panjang pendek bunyi disebut “harkat” Pada umumnya bunyi – bunyi vokal .  Dalam bahasa Arab .

tekanan dan lain. Tona ini mungkin mempergunakan unsur lain seperti nada . panjang pendek.Tona    Tona merupakan unsur lagu yang ada pada sesuatu perkataan Tona merupakan naik turunnya suara dalam pengucapan perkataan. Unsur ini khusus dibincangkan dalam lingkungan perkataan sahaja. kelantangan.lain dalam menimbulkan pola lagu dalam perkataan yang dipanggil tona itu. Kalau dalam ayat dipanggil intonasi atau lagu ayat. .

sambungan   Bahasa Mandrin memakai empat tona: datar meninggi turun – naik menurun „ ˘ ` [ma] [ma] [ma] [ma] „ibu‟ „guni‟ [mai] „kuda‟ „menanam‟ „marah‟ [mai] „membeli‟ [mai] „menjual Tona Tona Tona Tona .

 Yang kedua memakai tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona seperti berikut: Tona Tona Tona Tona tinggi ( keras) sederhana tinggi (keras) rendah (lemah) sangat rendah (sangat lemah) 1 2 3 4     .

 Jeda dilambangkan [ + ]  Dalam bahasa Inggeris jeda membezakan makna. ayat atau rangkaikata .Persendian / Jeda Jeda yang juga disebut persendian ialah ciri atau unsur hentian (senyap) dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistik iaitu perkataan .  .

Contoh bahasa Inggeris I scream / ai + skri:m / “saya menjerit” Ice scream /ais + kri:m/ “eskrim” .

Contoh :  / belikan + tin / “membelikan tin =tin yang dibeli”  /beli + kantin/ “membeli kantin = kantin yang dibeli “  .Contoh bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat rangkaikata yang boleh mengelirukan makna sekiranya tidak dipakai tanda jeda.

/ #Saya membaca buku#kakak/ Maksudnya : Saya memberitahu kakak bahawa saya membaca buku.Sebenarnya jeda / persediaan merupakan unsur pembeza dalam bahasa. Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat / #Saya membaca buku kakak #/ Maksudnya : Saya membaca buku kepunyaan kakak. .

/#Kami makan sate#kambing/ Maksudnya : Kami memberitahu kambing bahawa kami makan sate. .    /#Kami makan sate kambing#/ Maksudnya : Kami makan sate daging kambing.

. Dalam bahasa Melayu terdapat berbagai – bagai intonasi atau lagu terdapat pada ayat. Intonasi juga disebut lagu bahasa.Intonasi    Intonasi ialah turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau frasa. Intonasi juga disebut lagu bahasa. Intonasi ialah turun naik nada suaradalam pengucapan ayat atau frasa.

berapa. siapa. Ayat tanya yang mengambil kata tanya ( mana. bagaimana. Beliau belum pernah ke sana . apa) dan partikel – kah   Mereka telah bertolak ke Makkah ? Benda itu apa? .Contoh Lagu 1  Ayat berita:  Intonasi menurun pada akhir ayat   Warna kain itu sungguh cantik.  Ayat tanya :   Intonasi meninggi pada akhir ayat.

ayat yang dituturkan itu turut menggunakan intonasi atau lagu bahasa yang berbeza – beza Semua jenis ciri suprasegmental atau suprapenggalan iaitu tekanan. Ayat.   Apabila kita bertutur kita mengguakan ayatayat yang diucapkan secara bersambung – sambung. jeda dan tona secara kombinasi turut membentuk intonasi ayat dan digunakan dalam perkataan. kepanjangan. .

Ayat tanya yang tidak mengambil kata tanya atau partikel – kah diujarkan dengan menggunakan intonasi ini.Lagu II        Intonasi golongan ini diakhiri dengan menaik. Nada atau tinggi rendahnya penyuaraan dilambangkan : \\ menurun beransur –ansur \ menaik pada bukan akhir ayat // menaik beransur – ansur = tinggi tetapi mendatar ʊ menurun dan menaik .

SEKIAN TERIMA KASIH .

3078 :09..4 .4 . :294:.4394-..8. 0:09.459.: 294:294 .

1.0.5 4.52. 9. 65.4394-.52..5. 3..3.5 ..5 .51/3 .25.5. 1.2...5..:29.8.4/.5.7..5 .5/6345392.544/32.:.5.2.91.5.: .51/3 /3 2.544/32.51..217...6 /32.

95. 15.2.4/. &./22.0.&..2 .2 &./22./2 .54.. 1.&.:.2:15.2.:.5 5:974/..2:15.44/.....55.0./2275.2.2 &.44/.2 /.2.244/.2..2..0.2 .0..44/9.2.5 2.1...44/.2 &.2.44/.1.44/...3..5497.0./22.79:1./22..&/5.44/.25..2.2.0.

5:...44.1.5:.2..44.4/5 . .2.4/5 /.2:15...2.4/5 .2:15.2.44.4/5 .44..2.2..5:.444/9.2.2.4/5 .5 2.5:.44.5:..2.44..2.2..2..4/5 .5:..

:.955...:.:..1.4750.9.9.4750..:.5.8 5.4/.1. .. :..3943.3.1.91.5. .65..:.:. 5. 1.  5.:.7.65.1..3.3.:..91./.7.9.  5...9..7.25./9/..3.65.1:/.25....:.. 3. .7...3..  /.65.:..955.:./.1:/..7...3.3.3.5.65..

1..4/32.65.. 51...65.9.95..23 92.. /9. 4. 5.545..57...29..7.5.23 2.63..  /..5.:50..:45957..5.5. .. .4394 .5. .1.. 1..:4557..2./9.3.2 3./9./34795.4. . :.22 .7.. 1.2:..29..5.9. .57..5. .5. 5..7.22.7.

45..../3.7./9..2.92.5.2.

.92.2.2./9./3. 7..5.45...

72./9:..9./9:.4/5 :..4/5 ...4/5  .510.510... .9.5:0.72.5:0.

.

75.2...:.65.5 .:0.4792.5 27.. 44/5.5....5.264/5.515.1.3.55.:..3. &4..:..2. 455.65.:45.5  1. .3.5:09:79.92..9.. /.. .5..5/9/. ..5.5/9/.5 1.9.9.5.51..5.:...25./..1. :79.3.2.65.

7451.5.9...75...65.52..5:9.5:9 ..1.5455.27.5 15.245.9.29..5:9 4595/9.: 5.....5951..65...:5 !..1.7.5:9 45. 45.9.:6365.545..2 .2915.5 13.4/3 2.5:9 .5:9 ) 45...5.23 2.5 )) 4595/9.551.5.../2.2/9.23 2.1..55.7.4/.2..2 .1..9 Á 45951.2/9..5.5.5..5 45.5.....92..

 .

     .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->