Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

4

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen

6

Hak Kanak-kanak 1989 • • • • • 6 Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

A. Early Childhood Education Teacher.. MDC Publishers Sdn Bhd. (2002). E. & Williams. J.MA: Allyn & Bacon.Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. N. . (2002). Chesla. NY: Thomson Delmar Learning.M. K. Kuala Lumpur. E. Child Development (6th Ed.Rujukan Tambahan Berk.B (2004). (6 th ed). & Malic. L. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education. Gordon.).

Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum. the National Preschool Curriculum. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Jam 3 . the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. Sinopsis Tajuk 1. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah. 3. 4. the affective factors in the implimentation of curriculum.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak. Mengamalkan kemahiran-kemahiran. 2. pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. aproaches in curriculum.Konsep Kurikulum . serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan . teaching and learning techniques and techniques at presechools. Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum.

Pemilihan tema .Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat 3 4.Kepentingan pendekatan bertema • .Masyarakat .Jenis .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Trend global • • 3 Model Konseptual Pendidikan Prasekolah .Rukun Negara • 3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Konsep belajar melalui bermain ..Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Kepentingan belajar melalui bermain .Keperluan Individu .Teori .Konsep pendekatan bertema .Model Pembangunan Kurikulum 2. Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 3 • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Ciri-ciri .Konsep Kurikulum Kebangsaan .

Kepentingan pendekatan TMK .Pemilihan perisian .Kepentingan pendekatan bersepadu .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK .Aspek yang disepadukan .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema • Pendekatan Bersepadu .Penggunaan alat multimedia .Pengenalan internet 5.Konsep Pendekatan TMK . Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan 6 .Konsep Pendekatan Bersepadu . .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran. Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Kepentingan pendekatan Projek..

Penyoalan .Memberi tahu . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum .Memberi arahan .Penerangan .Berasaskan tugasan (task-based activities) .Membaca . Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH 3 30 .Pemudahcaraan 4 8.Memuji .Maklum balas .6 Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia 5 7 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Mencadang .Modelling .Mengingat semula .Menyanyi .Mendengar .Tunjuk cara .Menggalak .

Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu .Pemilihan tema .Pemilihan perisian .Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema .Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan 3. Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknik4 .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK • 5 • • 2. Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Amali 1.Pemilihan aktiviti .Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal Pemilihan aktiviti Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal - 5 • Pendekatan Unit .Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru .Pemilihan aktivit . Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .

Hasil pembelajaran .Bahan manipulatif dan konstruktif .Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran .Sumber komuniti Jenis bahan Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN • 5 30 60 Pentaksiran 1.Aktiviti kumpulan/individu . PEPERIKSAAN (60%) (40%) .Bidang .Bahan dan peralatan 8 • 5 Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3 6 Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep . 4.teknik Pengajaran Umum. • • • • Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar Semester/ Tahun Mingguan Harian RPH ( slot pengajaran ) . KERJA KURSUS 3.Bahan tersedia dan sumber alam .Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran .Topik .Strategi dan pendekatan .Kelas .

An Introduction.T. Rohaty Mohd. Kuala Lumpur: PTS. Pendidikan prasekolah. Tadika Berkualiti. (1990) Early childhood education. C. C. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. Colombus: Merill Publishing. (1989). NY: Thomson Delmar Learning. B. Majzub & abu Bakar Nordin. D. Ed.Inc. Morrison.S. . Seefeldt.F.& Jenkins. J. L. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. Early childhood education today. 2nd.A. (2004). NY: Allyn & Bacon. Introduction to early childhood education. & Barbour. Eliasom.Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. (1995). Puckett. Prentice Hall. M. N. PPK Rujukan Tambahan Brewer. Petaling Jaya: Fajar Bakti. & Diffily. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. Rahman (2005). G. (1995). Toronto: Merill Pub.

Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perkembangan fizikal. Persekitaran alam sekitar. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 2. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 4. mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak.Nama Kursus Perkembangan Fizikal. Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. health practice and . mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal. Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1. merancang. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal.

Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: . eating ettiquette.bentuk terkawal . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Kordinasi mata-tangan.Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal . the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1.Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng .Kelas-kelas makanan .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan . pergerakan corak terkawal .Kebolehan memegang alat tulis.Konsep perkembangan motor: .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes). food and diets.Persepsi abjad/nombor . .safety. .Perkembangan otot halus.kanak seperti .Orientasi kepada simbol yang tercetak . .kasar . bentuk bermakna.garisan terkawal .Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis . .halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak.Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell. KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal . Robert Havighurst .Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2.Makanan seimbang . .Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat Jam 4 4 • • .

Cirit birit .Campak .Menghidang .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Selsema .Penyakit kulit .Penyakit kuku dan mulut .Demam panas .Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Menceriakan bilik darjah.Menjaga kebersihan bilik darjah .• .Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan .Kebersihan penyediaan .Kepentingan kesihatan .Malaria .Meningitis .Amalan kebersihan prasekolah .Penyakit mata .Denggi .Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Kepentingan kecerdasan fizikal Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: . tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 3 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: .Rubella 6 • 6 Pencegahan dan rawatan 3 Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan .Beguk .Taun .

Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Pagar dan pintu prasekolah .Jenis-jenis bangunan yang sesuai . Bangunan dan kemudahan .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Peranan ibu bapa .Kawasan .Susun atur perabut luar dan dalaman .Bangunan dan kemudahan .Pengawalan penyakit .Sistem pengaliran air di tandas.Kerosakan gigi 7 Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah .Konsep .Pengaliran udara .Imunisasi kanak-kanak .Peralatan .Kutu rambut . 4 • 4 • • 8 Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Cahaya yang memancar ..Peranan guru .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Pagar Kawasan prasekolah .Kepentingan .Peranan kanak-kanak .Peranan pusat kesihatan • Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak .Tempat menyimpan alat.Tahan karat .Cacing .Penjagaan gigi kanak-kanak .Peredaran udara Peralatan prasekolah .

• Kemahiran motor-persepsi: . berguling.Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual . melempar. bergalop.Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri . . .Perkembangan otot halus.Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes). permainan luar.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . . berlari.Kebolehan memegang alat tulis. meregang .bentuk terkawal . . . menyepak mengelecek. • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .garisan terkawal . bentuk simbolik dan lukisan bermakna. skiping. Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah. permaianan lasak. bentuk bermakna.Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . berbuai. menangkap bola. melompat. Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal.kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut 8 6 • .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2.• Pengetahuan Fisiologi manusia .Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 • Amali 1. • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan. . .berpusing.Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Kordinasi mata-tangan. pergerakan corak terkawal .Orientasi kepada simbol yang tercetak .Persepsi abjad/nombor .Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng . memanjat.kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says).Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.

Kawasan .Peralatan .Adab makan 4. Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Bangunan dan kemudahan .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak . • Keselamatan di prasekolah .Pagar 6 4 4 . Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: .rentak. • Merancang aktiviti: sebelum : Memperkenalkan aktiviti semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas. . puzzle. tempat awam termasuk .Menceriakan bilik darjah. ritma).kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal.Menghidang . permainan lasak dan permainan luar. membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah. dll) • Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori 3.Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5.Kebersihan penyediaan .Amalan kebersihan prasekolah .Menjaga kebersihan bilik darjah . Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah. Motor persepsi selepas: Membincang.

L.NY: Thomson Delmar Learning David Whitebread.Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . Rujukan Tambahan .Taylor & Francis Group Pub.). R. et al (2000).Mengenali bahagian tubuh badan 2 • • Penjagaan maruah diri .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .• Kawasan prasekolah . Safety and Nutrition for the Young Child. (2002). . Ed.Susun atur perabut luar dan dalaman . Marotz. Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years.Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .Konsep . Bangunan dan kemudahan . Safety.Peredaran udara Peralatan prasekolah .Susun atur bahan-bahan pembelajaran . & Bailey.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . J.Tempat menyimpan alat. (2003) Teaching and learning in the early years.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Doherty.Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai . NY: Thomson Delmar Learning.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia . Robertson. Health. Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti . PA: Open University Press. (2002).Jenis-jenis bangunan yang sesuai • • 6. Routledge-Falmer.Pagar dan pintu prasekolah . Nutrition and Healthy in Early Education (2nd. C.

Wetton. and also language activity in preschool education . (1997). aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah.Sluss. Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool. Physical Education in the Early Years: Teaching. P. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. factors of language development. D. 4. This course includes theory and the basics of children’s language learning. Supporting Play: Birth through Age Eight. NY: Thomson Delmar Learning. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. J. 2. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. (2004). Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil. assessessment in childhood education. NY: Routledge Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1.

Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – .TAJUK Teori 1. .Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday 6 .Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis . .Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky. KANDUNGAN JAM Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris .Kognitif (Cognition) : Piaget.

Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Sintaksis . guru) .Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis .Morfologi .Writing skills .2.Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Persekitaran • 10 • 3.Fizikal (alat pendengaran) .Fizikal (motor halus) . Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan .Pengalaman melalui bacaan .Pembaca .Komuniti (ibu bapa.Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca .Fonologi . rakan.Pengalaman bahasa melalui pertuturan . keluarga.Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur .Bahan bacaan .Semantik .Listening skills .Persekitaran .Reading skills . jiran.Kecerdasan mental .Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa .Speaking skills .Pengalaman melalui tulisan • • • 6 Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .

Cara penafsiran dan penilaian .Merancang Pengajaran .Reading skills • • • .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .pengayaan .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Instrumen penafsiran . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Kemahiran bertutur .Planning to teach .Speaking skills .Merekod .Pengalaman melalui bacaan .Reading skills .Tindakan susulan . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Kemahiran membaca .4.Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Listening skills .Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Speaking skills .Kemahiran mendengar .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .pemulihan Jumlah Amali 30 10 8 1.Konsep .Listening skills .

Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .teater .Penggunaan Big Book .Rhymes .Instrumen penafsiran .Kemahiran bertutur . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .pengayaan .Writing skills 2.Kemahiran mendengar .Konsep .Tindakan susulan .Planning to teach .Cara penafsiran dan penilaian .Kemahiran membaca ..Bercerita .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Puisi kanak-kanak .boneka .Merekod .Reading skills .Lagu kanak-kanak • Permainan bahasa JUMLAH 10 10 30 .pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak .Listening skills .Story telling .Speaking skills .Merancang Pengajaran .

PPK. NY: Thomson Delmar Learning. NY: Thomson Delmar Learning. USA: Allyn & Bacon. Machado. J. Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy.L. Developing Language & Literature for Young Children. (2002). Sowers. NY: Thomson Delmar Learning Sawyer. R. & Nelsen-Parish. Brewer.Jumlah Keseluruhan Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 60 Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. J. M. W. 7th ed. J. 3rd ed. Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades.A. Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy. 4th ed. Third Edition Nelsen. J. Language Arts in Early Education. (2002).G. M. NY: Thomson Delmar Learning Whitehead. Cohen. (2000). Growing Up With Literature. M.L.J. (2002). & Spenciner. R. NY: Paul Chapman Educational Publishing Rujukan Tambahan Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada . (2001). (2004).(1994) Assessment of young children.

perancangan program sains.Vygotsky Jam 5 5 2. Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4. Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. Sinopsis Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak.Semester Hasil Pembelajaran Pertama/ Kedua 1. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. pembelajaran matematik di prasekolah. merancang aktiviti. Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif . pembelajaran sains diprasekolah. Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: Perkongsian/ keadilan . Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers Tajuk 1.Jean Piaget .

Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah Pengertian Sains Kepentingan pembelajaran Sains Inkuiri dalam pembelajaran Sains Kemahiran Proses Sains .Merancang kandungan program Sains prasekolah .membuat ramalan . 2 6 3 .(Equity) Kurikulum (Curriculum) Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) Penaksiran (Assessment) .membuat eksperimen .Menyediakan persekitaran yang selamat .  Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang.Penyelesaian masalah (Problem solving) .berkomunikasi Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah .Hubungan/ hubung kait (Connections) .Komunikasi (Communication) .mengelas .membanding dan membeza .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains. (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: . Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.mengukur dan menggunakan nombor .membuat inferens .Teknologi (Technology) 3.Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) .Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains . membuat refleksi 4 4. • • • • 5 5.memerhati .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .

haiwan. membilang.Seriasi . 5 2.Fasa II: Pelaksanaan .Pengelasan .Padanan satu dengan satu .Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian. • Konsep Intergrasi Awal Sains.Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Ramalan .Pengukuran .Hubungan/ hubung kait (Connections) .Pemerhatian. Perbandingan dan diskriminasi . main air 3 7.Konsep nombor – mengetahui konsep nombor.Penyelesaian masalah Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah.Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Komunikasi (Communication) . 7 . 8 3. main pasir. 3 30 1. • Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic. KPM) . tolak .Penyelesaian masalah (Problem solving) . tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik.Fasa I: Perancangan . mengenal simbol . bumi dan alam semesta): .6. kimia.Konsep masa . Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia.Operasi nombor – operasi tambah.Konsep ruang .

tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. (2001).Merancang kandungan program Sains prasekolah . haiwan. Ny: Tomson Delmar Learning. J.Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian. . • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik 4. .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia.Fasa I: Perancangan . K. Math & Science for Young Children.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains . R.• Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian. NY: Thomson Delmar Learning.Fasa II: Pelaksanaan . Constructing Early childhood Science. Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5. Exploring Science in Early childhood Education. K. (2002).Menyediakan persekitaran yang selamat . Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . bumi dan alam semesta): .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat . (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Lind (2005). NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. kimia. Karen K. 5 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Charleeworth. & Lind. PPK Rujukan Tambahan Martin D.

(Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu . (2004). Science & Technology for Teaching Young Chiildren. P. NY: Thomson Delmar Learning Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. Inquiry into Math. A. (2002). Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood. Wellhousen. K. NY: Tomson Delmar Learning.Praire.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. 3. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah.Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah. muzik dan pergerakan. factors that encourages and hinders creativity. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. seni bonekadan sastera kanakkanak. This course covers the theories of children’s creativity. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. sosiodrama. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan Jam 8 Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas Persediaan . processes of creativity and teaching approaches. 4. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti.

kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 6 .• Inkubasi Illuminasi Verifikasi Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak • Tahap umur • Asas dan nilai seni visual • Bahan dan peralatan Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.

Merancang dan mengurus .3 Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.Menyelia dan menilai Proses dan bahan . menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 7 4 Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Permainan sosio dramatik Peranan guru .Amalan yang bersesuaian di kelas 3 • • 5 Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti 3 .Pemerhati dan pemudahcara .Permainan sosial .

• Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 6 Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita .Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.Buku Besar 3 Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang 30 7 Menghasilkan Lukisan .Teknik bercerita .Cerita dan kanak-kanak .Cetakan dan tekapan . kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif .

Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan .Pemerhati dan pemudahcara . Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Permainan sosio dramatik Peranan guru .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Merancang dan mengurus .Amalan yang bersesuaian di kelas 6 5 • • 4. Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar. menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran Teori Orff Dalcroze Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif bertema berdasarkan elemen-elemen muzik lirik melodi rangkai lagu bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 6 3.2.Permainan sosial .

(2001). B. NY. (2002). Ed. W. M. R. Art and Creative Development for Young Children. R.Cerita dan kanak-kanak . Membina boneka mudah Pentas Props Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita . Creativitiy and the Arts with Young Children. Creative Activcities for Young Children. NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. 2nd. & Raines. (2002). L. T. NY: Thomson Delmar Learning . NY: Thomson Delmar Learning Koster. NY: Thomson Delmar Learning Mayesky.Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan 6 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Isbell. Enriching the Curriculum with Art Experiences. (2002). S.• • • 5. J. Growing Artists: Teaching Art to Young Children. 4th ed. M.Teknik bercerita . (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Thomson Delmar Learning Schirrmacher. 7th ed. (2003). PPK Rujukan Tambahan Libby.

to develop confidence to face challenges in everyday life. understanding and managing children’s emotions. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. pengurusan dan aktiviti. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang. the management and activities. development of sosial skills and prosocial behaviors. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 4. Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan . Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Tajuk Kandungan Jam 4 1. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1.

Kebimbangan . 4 . Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model • • • • Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak Interaksi rakan sebaya Pembentukan hubungan persabahatan Pengaruh jantina Kesedaran ras dan budaya Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6 • 3.cepat belajar .Pergantungan berlebihan .Destruktif .ingin tahu . Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget. Vygotsky) 2.proaktif Tingkah laku negatif .Disruptif .Pengunduran diri dll 4 4.

Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku Assertive discipline Model Glasser Model Ginott Model Dreikurs 5.Jenis-jenis emosi . bekerjasama. berhemah semasa berkomunikasi. 5 . bertolak ansur. bertimbang rasa. 6. Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk 4 8.Konsep emosi . perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain.Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak 7 • Kecerdasan emosi .Aktiviti yang menarik . dll 4 • Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan.Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi .Konsep IQ dan EQ . menghormati hak orang lain dll.Bahan bantu mengajar • 7. perasaan orang lain. Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi . keperluan orang lain. Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan.

(2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. and academic development in young children. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. eds. Smilansky. Introduction to early childhood education. PPK Rujukan Tambahan Brewer. Gaithersburg. Gartrell. Karweit.(2004). S. Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang Fasilitator Instruktur Penyediaan permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Reflektif Jumlah 7 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Eassa. The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. (1995). & N. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. R.. Boston: Allyn & Bacon. D.. E. NY: Allyn & Bacon.A. 1989. Facilitating play: A medium for promoting cognitive. Slavin. & L. socioemotional.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah 9. N. Effective programs for students at-risk. Madden. MD: Psycho-social & Educational Publications. 1990. . Shefatya. J.

identification of Islamic Education and Moral curriculum. 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum. management of curriculum. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. 2. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. and spiritual and moral development activities as well its .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. 3. Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. teori perkembangan moral. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut Islam dan agama lain. pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral . This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. theories on moral development.

Pandangan Imam Al-Ghazali 8 Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman .Kristian .Pandangan Saidina Omar .Kemanusiaan .Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui: .Konsep .Islam .Ketatanegaraan .Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam .Kemahiran .Buddha .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( learning centre.Pembudayaan Jam • • 4 • 2 • • • • • Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak .Nas Al-Quran .Merancang aktiviti .Menyediakan bahan .Keimanan . Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: .Ilmu .Hindu Akta Pendidikan 1996 .Nas Al-Hadith .Amali .

Merancang aktiviti .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( .Konsep .Merancang aktiviti .Pelaksanaan aktiviti • Ibadah: Rukun Islam .Konsep .Menyediakan bahan .Menyediakan bahan .Merancang aktiviti .Pelaksanaan aktiviti Akhlak: . hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara 8 .Merancang aktiviti .Pelaksanaan aktiviti Sirah: Sirah Rasulullah .Pelaksanaan aktiviti Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: . bertoleransi.Konsep .Pelaksanaan aktiviti Pengenalan kepada perkembangan moral Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: Piaget. Kohlberg 2 • • • 3 4 Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak Menggunakan cerita • Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama.Menyediakan bahan .Menyediakan bahan .

Mengamalkan sifat rajin .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT 5 Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Peralatan Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran .Memupuk sikap berdisiplin .Memupuk sikap sabar 10 5.Memupuk kasih sayang .Memupuk sikap baik hati .Bertanggungjawab terhadap keluarga 8 .Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga .Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan .Menjaga kebersihan fizikal dan mental .Berlaku adil .Mengamalkan sikap berdikari .Hormat dan taat kepada anggota keluarga . Kementerian Pelajaran Malaysia): .Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Memupuk kejiranan .Menjaga kehormatan diri . • Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga .Aktiviti Kelas .Aktiviti Kumpulan .Memupuk semangat keberanian .

hasil kerja .Mengekalkan keamanan dan perpaduan 6 Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral Pelaksanaan .Hormat dan menghormati .Hormat dan setia kepada raja. pemimpin dan negara .hafazan surah dan doa Senarai semak Pelaporan 5 JUMLAH Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 .Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi .pemerhatian .Cintakan Negara .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat .Patuh kepada peraturan dan undangundang .Bertolak ansur dalam masyarakat • Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar .Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran .amali .Menyayangi alam sekitar • Nilai berkaitan dengan diri dan negara .

Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR.Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional. Goodman. (2001). Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education. P. R.M. Education in the Moral Domain.Nama Kursus Rujukan Asas Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Baptiste. B. Cetakan Kedua. E. & Balamore. Budiman Radhi (1983). Social. M. Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children.NY: Cambridge University Press. Kementerian Pendidikan Malaysia. Moral Classrooms. C. Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. & Zan. PPK Rujukan Tambahan Daly. E. (2004). Singapura : Pustaka Nasional. (1994). Kementerian Pendidikan Malaysia. U. R. Falsafah rukun Islam. NY: Edwin Mellen Press Devries. . (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. & Daly. Understanding Ethics in Early Care and Education. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. NJ: Prentice Hall. S. NY: Allyn & Bacon. (2004). L. Kementerian Pendidikan Malaysia. J. Nucci. (2002). NJ: Prentice Hall. N.

klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya. strategies and metahodology in teaching and learning of the specials needs and . 2 Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah. Sinopsis Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. charaestiristics. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. the classification of special needs children. Beside that it will also discuss the reason due to the disability . akauntabiliti integriti.sebagai seorang guru. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. 4 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 3 Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas.

individual differeantiations Tajuk Teori 1. Kandungan Jam Pengenalan Pendidikan Khas Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu pendidikan Khas Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas Kurang upaya pendengaran Kurang upaya penglihatan Kurang upaya pertuturan Kurang upaya mental Kurang upaya fizikal Kurang upaya pembelajaran Gangguan emosi dan tingkah laku Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Autisma Down Syndrome Disleksia Cerebral Palsy (spastik) Pemulihan Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Kesihatan Gangguan Emosi Terencat Akal Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 5 2. 8 3. 9 .

Kaedah dan teknik mengajar Kaedah dan teknik Kumpulan Individu .4. Faktor penyebab kecacatan Sebelum kelahiran Semasa kelahiran Selepas kelahiran Implikasi kecacatan 3 5 Perbezaan individu Ciri-ciri Emosi Fizikal Kognitif Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas Bacaan Tulisan Awal nombor Aktiviti bantu murid 5 Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas Konsep Jenis strategi Jenis pendekatan Induktif Eklektif Tematik Masteri Koperatif Kolaboratif Instruktional Projek 30 10 10 2.

Boston: Pearson Education. . Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi bentuk kandungan penggunaan • Perkembangan Fizikal Psikomotor deria Komponen • Komponen Perkembangan sosio-emosi pembentukan sosialisasi hubungan interpersonal dan intrapersonal pembentukan emosi • Perkembangan Kognitif tahap kecerdasan Komponen 10 • Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral • Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 Friend. Gargiulo. (2005). Belmont. M. Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality. CA: Wadsworth/ Thomson Learning. Inc. Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. (2003). R.Tunjukcara Simulasi Bercerita Bermain Projek Pengajaran berpasukan 3.

Heward. SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan . NJ: Merrill Prentice Hall.Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur. 2. Boston: Allyn and Bacon. Exception Children: Introduction to Special education. Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. 3. Upper Saddle River. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. 4. Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Hallahan. W. Exceptional Children: An Introduction to special Education. (2003). D. Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah. & Kauffman (2003).

Individu 4 5 2.kemahiran pelajar merancang. Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak . Kandungan Jam Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja . menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools Tajuk Teori 1. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.Organisasi . build and manage preschool education centres. Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.

Pusat / ruang pembelajaran .keluasan.Tandas .Ruang makan .Jabatan Pelajaran Negeri .Bomba . ruang.Keselamatan .Keselesaan .- - Langkah-langkah perancangan Menentukan matlamat dan objektif Tinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan .Stor .Susun atur perabot .Konsep .Kemudahan asas .Pelan lantai • Bahagian dalam .Bilik sakit . lokasi. persekitaran Bangunan Kewangan Organisasi pengurusan Peraturan dan undang-undang . Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah .lain-lain aspek yang relevan  - Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan 5 3.Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber • Kriteria penubuhan .Keceriaan Kebersihan alam sekitar • Melakar Pelan Prasekolah .Bilik pentadbiran .

Kerja kumpulan .Merancang waktu aktiviti .Yuran masuk .Alat-alat penilaian spt. • • • • • • Pengurusan Perkhidmatan Makanan Perancangan perkhidmatan makanan Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan 4 5. Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan . senarai semak dll.Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Derma .stok pembelian .Rehat .Makan / minum pagi .Peralatan perabot .Ketibaan murid .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .stok bahan basah dan kering 5 .Bahan pembelajaran .Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian .Aktiviti luar .Bantuan kerajaan .Bantuan swasta/ syarikat .sebelum penubuhan .insuran • Merancang kewangan prasekolah .Makanan .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Informal & berterusan . • Refleksi guru 4.

Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak .Penderaan kanak-kanak .Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) .Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak .l 6. Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat . Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah.Latihan penggunaan tandas .Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) .Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak. 3 7.Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) .Pengurusan kanak-kanak sakit . Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus 4 Jumlah Amali 30 .Rehat dan tidur .

Kerja kumpulan 6 .Bilik sakit .Keselamatan . Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Ruang makan .Pusat / ruang pembelajaran .Tandas .Kemudahan asas . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Susun atur perabot .Keselesaan .Bilik pentadbiran .Ketibaan murid .Merancang waktu aktiviti .Organisasi .lain-lain aspek yang relevan 10  3.Konsep .Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam .1.Individu 4 2. Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja .Stor .

.J.(2005). B.Makan / minum pagi .Bantuan swasta/ syarikat . Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand.Makanan .Alat-alat penilaian spt. United States: Prentice Hall. (1989).Inc. Rahman .Aktiviti luar . Columbus : Merrill Pub.Peralatan perabot .Yuran masuk . Verna (1997).Rehat . Tadika Berkualiti. senarai semak dll.Penilaian & bersurai Perancangan penilaian . Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan . 4.Bahan pembelajaran .Informal & berterusan .insuran • Merancang kewangan prasekolah .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Derma .stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5 5 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A.Bantuan kerajaan .sebelum penubuhan . Early Childhood Program Management. Taylor. Management of Child Development Centres.stok pembelian .• .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .

mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah. penyimpanan. kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. P.L. M. perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak. 3. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. penganalisisan. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the . WA :Western Washington University.Rujukan Tambahan Click. NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Assessment and evaluation of children performance PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. Menjelaskan konsep. K. & Wellhousen. NY: Delmar Thomson Learning Crowther. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. Creating Effective Learning Environments. Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. I. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep. melaksanakan perekodan. build and manage preschool education centres. objektif. NY : Thomson Delmar Learning Henninger. Second ed.Administration of for Young Children. objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. (2000). Merancang. 2. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. (2004).

5 3. kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak • Rekod perkembangan kanak-kanak • Rekod peribadi kanak-kanak • Rekod dalam bentuk CD. KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment). disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat JAM 5 2. 5 5. dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital. audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan. 5 . TAJUK 1. • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak •Mengenal pasti kanak-kanak •Menentukan kaedah pentaksrian •Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan •Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar. 6 4.preschools. video. 5 6.

S. C. (2001). NY: Thomson Delmar Learning 5. carta dll) 5 8 Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah 5 9. (2001). W. Gullo. Assessment in Early Childhod Education. NY: Thomson Delmar Learning 4. F.Lidz. S. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. D. Bentzen. R. 4th ed.4th ed. (2004). NY: Prentice Hall RUJUKAN TAMBAHAN 3. 4 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. Early Childhood Assessment. Measuring Performance: Early Childhood. Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior. Wortham. 2. B. (2002). NJ: John Wiley & Son Inc. C. Pelaporan • • • Membuat analisis Membuat ulasan Membuat inferen Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanakkanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf. NY: Thomson Delmar Learning . (2004).• • • 7. Elliott.

4. family relationship. improving family excellence. nilai dan budaya. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. values and customs.Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah SINOPSIS Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. This course covers the theories and perspecttive. komuniti dan institusi pendidikan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. TAJUK KANDUNGAN Jam .Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2.community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme .dan komuniti.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah Parents involvement in preschool education PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. matlamat. aims. 3. hubungan keluarga. behaviors and children’s dicipline.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa.

Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan .Institusi taman asuhan .Persekitaran peningkatan kendiri .Peranan persekitaran .Definisi kendiri .Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya .Proses membuat keputusan .Aplikasi kendiri kanak-kanak • 4 • • 2.Konflik matlamat dan nilai .Perkembangan konflik .Kerenah dan sangkutan .1 Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan .Pendidikan nilai.Peralatan dan keselamatan .Definisi autonomi .Perkembangan prososial 6 4 • • 3.Ruang dalam dan luar .Definisi keluarga . nilai dan budaya • Keluarga .Menangani isu pengawalan . Matlamat.Menangani pengekalan Initiatif .Perbezaan budaya dan nilai .Definisi sangkutan . moral dan agama .Ciri pembentukan sangkutan Autonomi .Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri .Fungsi utama keluarga .Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak .

Deraan dan ganjaran 4 • 5.Berkongsi Adaptasi perasaan .Langkah mengatasi .Berpasangan .Memahami perasaan Ekpresi perasaan .Sendirian .Perasaan yang positif .Panduan disiplin .Orang lain .Berkumpulan 6 6 • • 6.Penglibatan keluarga \ .Kelayakan Keluarga sebagai sumber sokongan . Melayani Perasaan • Perasaan . Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus .Sumbangan keluarga • 4.Indulgent .Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa .Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa .Autoritatif • .Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima .Diri sendiri .Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin .Saiz kumpulan . Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak .Autoritarian .Definisi perasaan .Hubungan kakitangan dan keluarga .Pendekatan pengurangan ketakutan .• Kualiti pengasuhan .Jenis tingkahlaku yang tidak diterima .

Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif . Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi .Keperluan ..Teknologi Aktiviti penglibatan .Struktur masalah .Penerimaan • 4 • • 8.Perancangan .Maklum balas 5 6 • • .Impak Perluasan pembelajaran .Jenis .Perlaksanaan . Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas .Indifferent • Penyelesaian konflik kanak-kanak .Bersemuka .Keunikan dan potensi .Proses penyelesaian masalah 7.Bertulis .Keperluan .

CL: Westview Press.Sumbangan perkhidmatan . And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education.Keharmonian Jumlah 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families. 5. J.Pertukaran maklumat . Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi .Epstein. Community: Socialization and Support. Saracho. Ed. NY: Thomson Delmar Learning RUJUKAN TAMBAHAN 3. Berns. L. School and Communities: Together for Young Children.9. 4. Sumbangan komuniti dan keluarga.. Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. O. School. Spodek. D. R. a. N. (2004). K. Families. B. 3rd ed. NY: Prentice Hall. The Child in the Family and Community. Family. J. Communities. N. Couchenour. 2nd. NY: Thomson Delmar Learning . & Chrisman. O. & Saracho. (2001). NY: Thomson Delmar Learning 2. M. Child. Mena-Gonzalez. (2003). (2001). School.

Emphasis is given on the . safety and diet. management of health. pengurusan kesihatan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Kualiti Pendidik Prasekolah Preschool Teacher Quality PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. 4. 3. Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. SINOPSIS Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usaha-usaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management . kecekapan hubungan. 2. efficient relationship. keselamatan dan pemakanan. Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik.

menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak - Pengurusan kewangan (fiscal management) .mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti Pengurusan personel (personnel management) .bajet yang realistik .memantau keupayaan guru/pembantu .memantau perbelanjaan .Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baru Jam 4 8 2 Kecekapan pengurusan Pengurusan organisasi (Organizational Management) mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak. KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti . .tahu bila hendak buat penyelarasan bajet .mengekalkan pekerja yang cekap . TAJUK 1.Pengetahuan asas guru yang profesional .Belajar sepanjang hayat .Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat .Definisi .cermat menggunakan sumber kewangan .menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan . This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it.menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan .management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters.Guru sebagai model .

bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran . pekerja.ruang selamat. selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak 3 Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan. motivasi.Latihan kesihatan . wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork). keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan .merancangkan spesifikasi dan susun atur . perabot dan peralatan .penyediaan kemudahan.dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) . keluarga kanak-kanak. kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti • menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti 6 4 Pengurusan kesihatan. badan kerajaan.keperluan asas untuk memastikan penjagaan .

peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga .menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan .kesihatan kanak-kanak .Latihan kursus dalam bidang pemakanan .program inklusif untuk murid keperluan khas . kemahiran memilih dan .melaksanakan pelbagai model kurikulum .Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai .pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.perspektif yang luas.mempunyai visi dan misi yang jelas .berfungsi sebagai pengurus yang berkesan .khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga .memberi sokongan kepada sesuatu program .strategi penilaian yang sesuai . Program penilaian .memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak .mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan .menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 6 6 Kepimpinan dan perwatakan Kepimpinan .Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan .Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak .program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga • 5 Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan .

menggunakan semua sumber untuk mencapai visi . umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru • Keseragaman latihan • Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah ..motivasi diri. pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi • Akauntibiliti sebagai guru prasekolah Bidang pekerjaan Sekolah Tingkah laku murid ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah Ciri-ciri guru prasekolah berkesan Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah Penyayang Kod Etika Guru Prasekolah 7 Konsep Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam 4 Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah Etika terhadap kanak-kanak Etika terhadap ibu bapa Etika terhadap masyarakat Etika terhadap pentadbir Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 5 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan.

Kaedah Action Research I . Creating Effective Learning Environments. NY : Thomson Delmar Learning 5. Click.Administration of for Young Children. RUJUKAN TAMBAHAN 3. B. Kuala Lumpur: PTS 2. (1989). P.J.Methodology PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua .• Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 1. Columbus : Merrill Pub. Rahman . & Wellhousen.L. Tadika Berkualiti. (2004). (2000). (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. Taylor. Second ed. I. M. NY: Delmar Thomson Learning 4. Crowther. Henninger. K.(2005). Early Childhood Program Management. WA :Western Washington University Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan I .

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. 5. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan I . 2. 7. analisis data dan intepretasi data.Pendekatan ‘critical’ • Pendekatan penyelidikan di sekolah Jam 3 . implementing the research. Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan. prosedur pengumpulan data. Tajuk 1. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.Pendekatan ‘positivist’ .Pendekatan ‘interpretive’ . Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. analysing and interpreting the research data. Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan . 3. 4.Methodology 1. 6. Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah melalui penyelidikan tindakan. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Kaedah Action Research I . Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.

Prosedur penyelidikan pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Menghasilkan hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang kaedah kajian • Mereka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis data • Membincang hasil kajian • Melaporkan kajian Penyelidikan Tindakan • Definisi dan konsep 3 4.Kajian etnografi .Kajian sejarah .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif .Pendekatan kuantitatif.Kod etika penyelidikan 3 2.Penyelidikan tindakan .Penyelidikan asas .Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Kuasi-eksperimental .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan • Penyelidikan kuantitatif . 3 .Kajian eksperimental . .Penyelidikan gunaan .Kajian tinjauan .Kajian naratif 3. Jenis-jenis penyelidikan .Kaedah Action Research I .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Methodology .Kajian kes .Pendekatan kualitatif • Etika dalam penyelidikan pendidikan .

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology • • • Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin 3

5.

Kajian tindakan • Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal • Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: • Mengenal pasti masalah berkaitan amalan • Merancang tindakan • Melaksana tindakan • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan • Mengambil tindakan susulan • Merancang kitaran kedua

6.

Cadangan kajian tindakan • Fokus kajian / masalah kajian • Soalan kajian • Sumber literatur • Reka bentuk kajian • Subjek kajian • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh • Data berbentuk dokumentasi • Triangulasi data kajian

3

7.

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

8.

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Senarai semak pemerhatian • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Fotografi • Portfolio • Borang catatan temu bual • Slid • Laporan jurnal • Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data • Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - “Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi

3

9.

3

• • 10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema/corak dan makna

3

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

12.

Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • •

3

13.

3

Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan 3

14.

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak • Konteks • Fokus kajian • Pelan tindakan • Pelaksanaan pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis dan penemuan • Refleksi dan implikasi • Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

15.

3

45

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Rujukan Asas

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

(2006).R. (2000). Kembar. D. London: Paul Chapman Publishing. Jones. Macintyre. Action learning and action research. London: Continuum.E. Mills. J. J. N. G.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . USA. Fraenkel. Action research. London: Kogan Page. The research interview. B. A guilde for the teacher researcher. (2000). P. (2000). (2005). Kaedah penyelidikan. Shah Alam: McGraw-Hill Education. The art of action research in the classroom. & Wallen. How to design and evaluate research in education. London: David Fulton Publishers Ltd. C. Ohio: Prentice Hall. Y. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua . Management skills in school. (2003).Methodology Rujukan Tambahan Chua. McGraw-Hill Gillham.(1990). E.Kaedah Action Research I .

5. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) 1. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. documenting and publishing research papers. organizing action research seminar. This course is dealing with conducting action research in school. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. 3. 4. Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan. 2. Tajuk Kuliah: 1 2 Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data 3 8 Kandungan Jam 3 4 4 60 . presenting research findings in seminar. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar.

A. membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan • Menganalisis data • Melakukan kajian literatur • Penghuraian data • Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75 • • • Pentaksiran Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10. J.. Qualitative Data Second Edition. Management Skills in School. • .R. and Huberman. How to Design and Evaluate Research in Education. London: Sage Publications. McGraw-Hill Jones. London: Paul Chapman Publishing.E.(1990). Teaching as Learning: An Action Research Approach. J. Miles. J.B. London: Routledge. Rujukan Tambahan McNiff.000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar. (1994). (2005). (1995).M. USA. Analysis. Wallen. M. N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful