Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

4

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen

6

Hak Kanak-kanak 1989 • • • • • 6 Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

Chesla. . L.Rujukan Tambahan Berk.Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. Child Development (6th Ed. A. & Malic. (2002). Gordon. NY: Thomson Delmar Learning.). E. Early Childhood Education Teacher.. K.MA: Allyn & Bacon. Kuala Lumpur.B (2004). (2002). & Williams. MDC Publishers Sdn Bhd. (6 th ed).M. E. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education. J. N.

2. 3. Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum. Sinopsis Tajuk 1. Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum. pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan .Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak.Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Jam 3 . the National Preschool Curriculum.Konsep Kurikulum . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. the affective factors in the implimentation of curriculum. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. aproaches in curriculum. teaching and learning techniques and techniques at presechools. Mengamalkan kemahiran-kemahiran. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. 4. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

Pemilihan tema .Teori .Konsep belajar melalui bermain .Masyarakat .Model Pembangunan Kurikulum 2.Keperluan Individu .Konsep pendekatan bertema . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 3 • Pendekatan Belajar Melalui Bermain ..Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat 3 4.Trend global • • 3 Model Konseptual Pendidikan Prasekolah . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Konsep Kurikulum Kebangsaan .Rukun Negara • 3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema .Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Kepentingan belajar melalui bermain .Jenis .Kepentingan pendekatan bertema • .Ciri-ciri .

Konsep Pendekatan Bersepadu .Aspek yang disepadukan . Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Kepentingan pendekatan Projek.Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK .Kepentingan pendekatan TMK .Penggunaan alat multimedia .Konsep Pendekatan TMK .Pemilihan perisian .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran.Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema • Pendekatan Bersepadu . Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan 6 .Kepentingan pendekatan bersepadu . ..Pengenalan internet 5.

Memberi tahu .Mencadang .Berasaskan tugasan (task-based activities) . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum .Mendengar .Penyoalan .Menyanyi .6 Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia 5 7 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Membaca .Memberi arahan . Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH 3 30 .Pemudahcaraan 4 8.Tunjuk cara .Modelling .Penerangan .Memuji .Maklum balas .Menggalak .Mengingat semula .

Pemilihan aktiviti . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Pemilihan aktiviti .Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK . Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek .Pemilihan aktiviti . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknik4 .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal Pemilihan aktiviti Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal - 5 • Pendekatan Unit .Perancangan dan pelaksanaan 3. Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu .Pemilihan aktiviti .Pemilihan aktivit .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK • 5 • • 2.Pemilihan tema .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru .Pemilihan perisian .Amali 1.

4.Kelas .Bidang .teknik Pengajaran Umum.Topik .Aktiviti kumpulan/individu . PEPERIKSAAN (60%) (40%) .Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran .Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran .Bahan tersedia dan sumber alam .Bahan dan peralatan 8 • 5 Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3 6 Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep . KERJA KURSUS 3.Hasil pembelajaran . • • • • Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar Semester/ Tahun Mingguan Harian RPH ( slot pengajaran ) .Sumber komuniti Jenis bahan Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN • 5 30 60 Pentaksiran 1.Bahan manipulatif dan konstruktif .Strategi dan pendekatan .

F. Rohaty Mohd. Tadika Berkualiti. Puckett. L. Majzub & abu Bakar Nordin. Colombus: Merill Publishing.S. C. Toronto: Merill Pub. Early childhood education today. C. Introduction to early childhood education. (1989). Morrison. Rahman (2005). (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. Seefeldt. & Diffily.T. NY: Allyn & Bacon. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. & Barbour. Kuala Lumpur: PTS. 2nd. B. PPK Rujukan Tambahan Brewer. G. N. Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1995). An Introduction. J.Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A.Inc. Pendidikan prasekolah. Eliasom.& Jenkins. D. M. NY: Thomson Delmar Learning. (1990) Early childhood education. Prentice Hall. Ed. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. (2004). .A. (1995).

mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal. Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perkembangan fizikal. Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 2. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. Persekitaran alam sekitar. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal. Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1.Nama Kursus Perkembangan Fizikal. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 4. health practice and . merancang. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. penjagaan kesihatan kanak-kanak. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah.

eating ettiquette.Orientasi kepada simbol yang tercetak .garisan terkawal .Makanan seimbang . the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1. .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan . KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal .kanak seperti .Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat Jam 4 4 • • .Kelas-kelas makanan .Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2.Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes).safety.halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak.Kebolehan memegang alat tulis.Persepsi abjad/nombor . bentuk bermakna.Kordinasi mata-tangan.bentuk terkawal .Perkembangan otot halus. Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng . pergerakan corak terkawal .Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis . Robert Havighurst .Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal .kasar . food and diets.Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell. . . . .Konsep perkembangan motor: .

Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Rubella 6 • 6 Pencegahan dan rawatan 3 Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan .Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Kepentingan kecerdasan fizikal Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: .Selsema .Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan .Kebersihan penyediaan .Kepentingan kesihatan .Amalan kebersihan prasekolah .Campak .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Demam panas .Menceriakan bilik darjah.Menghidang .Menjaga kebersihan bilik darjah .Penyakit kuku dan mulut .Cirit birit .Meningitis .Malaria .Beguk .Denggi .Penyakit mata .Penyakit kulit .• .Taun . tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 3 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: .

Kutu rambut .Pagar Kawasan prasekolah .Peranan guru .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Jenis-jenis bangunan yang sesuai .Pengaliran udara .Penjagaan gigi kanak-kanak .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Cacing .Pengawalan penyakit .Tahan karat .Susun atur bahan-bahan pembelajaran . 4 • 4 • • 8 Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti ..Bangunan dan kemudahan .Tempat menyimpan alat.Susun atur perabut luar dan dalaman .Imunisasi kanak-kanak .Kepentingan .Konsep .Peralatan .Peranan ibu bapa .Pagar dan pintu prasekolah . Bangunan dan kemudahan .Peranan pusat kesihatan • Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak .Sistem pengaliran air di tandas.Kerosakan gigi 7 Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah .Peranan kanak-kanak .Peredaran udara Peralatan prasekolah .Kawasan .Cahaya yang memancar .

Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng . menyepak mengelecek.Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri .Perkembangan otot halus.• Pengetahuan Fisiologi manusia . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2. melempar.Persepsi abjad/nombor . berbuai. . skiping.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal. . . melompat.kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut 8 6 • .Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual . berguling. .Kordinasi mata-tangan.garisan terkawal .berpusing. • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .bentuk terkawal . • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan. memanjat.Kebolehan memegang alat tulis.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 • Amali 1.Orientasi kepada simbol yang tercetak .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . .Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis . permainan luar. menangkap bola.kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says). pergerakan corak terkawal . Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah. berlari. permaianan lasak. bentuk bermakna. . meregang . .Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. • Kemahiran motor-persepsi: .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes). bergalop.

tempat awam termasuk .Menghidang .Kebersihan penyediaan .Menjaga kebersihan bilik darjah .kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal. ritma).Bangunan dan kemudahan .Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5.rentak. membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah. puzzle.Adab makan 4. permainan lasak dan permainan luar. Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: .Kawasan . • Merancang aktiviti: sebelum : Memperkenalkan aktiviti semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas. • Keselamatan di prasekolah . Motor persepsi selepas: Membincang. Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah.Menceriakan bilik darjah. .Peralatan .Pagar 6 4 4 . dll) • Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori 3.Amalan kebersihan prasekolah . Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .

Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .• Kawasan prasekolah . Bangunan dan kemudahan .Taylor & Francis Group Pub. L. .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti . (2003) Teaching and learning in the early years.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . NY: Thomson Delmar Learning.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.Mengenali bahagian tubuh badan 2 • • Penjagaan maruah diri .Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Doherty. Nutrition and Healthy in Early Education (2nd.Jenis-jenis bangunan yang sesuai • • 6. Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years. PA: Open University Press.Susun atur perabut luar dan dalaman .Peredaran udara Peralatan prasekolah . Marotz. (2002). Rujukan Tambahan .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . Safety. Routledge-Falmer.Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai . Safety and Nutrition for the Young Child.Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia . & Bailey. (2002). Health. R. et al (2000). J. Robertson. C. Ed.Pagar dan pintu prasekolah .NY: Thomson Delmar Learning David Whitebread.Tempat menyimpan alat.Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Konsep .Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .).

aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. D. 4. This course includes theory and the basics of children’s language learning. and also language activity in preschool education . assessessment in childhood education. P. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. Supporting Play: Birth through Age Eight. Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah.Sluss. Wetton. (2004). Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. Physical Education in the Early Years: Teaching. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. 2. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. J. NY: Routledge Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. the methods in teaching and learning language at preschool. factors of language development. NY: Thomson Delmar Learning. Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. (1997). Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil.

Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – . .Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky.Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis . .Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday 6 . KANDUNGAN JAM Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris .TAJUK Teori 1.Kognitif (Cognition) : Piaget.

Persekitaran • 10 • 3.Komuniti (ibu bapa.2. Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Bahan bacaan .Fizikal (alat pendengaran) .Writing skills .Pengalaman bahasa melalui pertuturan . jiran. guru) .Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca .Morfologi .Fonologi . Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan .Pengalaman melalui tulisan • • • 6 Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Kecerdasan mental .Sintaksis .Semantik .Speaking skills .Reading skills . keluarga.Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur .Fizikal (motor halus) .Listening skills . rakan.Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa .Pengalaman melalui bacaan .Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis .Persekitaran .Pembaca .

Speaking skills .4.Planning to teach .Kemahiran mendengar .Kemahiran membaca . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Cara penafsiran dan penilaian .Listening skills .Kemahiran bertutur .Merekod .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .pengayaan .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Merancang Pengajaran .Instrumen penafsiran .pemulihan Jumlah Amali 30 10 8 1. Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Speaking skills .Tindakan susulan .Listening skills .Pengalaman melalui bacaan .Reading skills • • • .Reading skills .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Konsep .

Puisi kanak-kanak .teater .Kemahiran bertutur . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .pengayaan .Listening skills .Planning to teach .Instrumen penafsiran .Rhymes .Kemahiran mendengar .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Writing skills 2.Reading skills .pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak .Kemahiran membaca ..Konsep .Tindakan susulan .Speaking skills .Merekod .Merancang Pengajaran .Cara penafsiran dan penilaian .Penggunaan Big Book .Story telling .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Lagu kanak-kanak • Permainan bahasa JUMLAH 10 10 30 .Bercerita .boneka .

(1994) Assessment of young children. Third Edition Nelsen.Jumlah Keseluruhan Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 60 Kementerian Pendidikan Malaysia.A. Growing Up With Literature. J. 7th ed. R. Developing Language & Literature for Young Children. (2001). NY: Thomson Delmar Learning Whitehead. NY: Thomson Delmar Learning Sawyer. Language Arts in Early Education.L. Brewer. Sowers.L. M. W.G. (2004). J. (2000). NY: Thomson Delmar Learning. Cohen. & Spenciner. (2002). J. NY: Thomson Delmar Learning.J. PPK. M. USA: Allyn & Bacon. M. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy. & Nelsen-Parish. 4th ed. (2002). Machado. Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy. R. New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. (2002). 3rd ed. Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades. NY: Paul Chapman Educational Publishing Rujukan Tambahan Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada . J.

penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. merancang aktiviti.Vygotsky Jam 5 5 2.Jean Piaget . Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2. pembelajaran matematik di prasekolah. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development.Semester Hasil Pembelajaran Pertama/ Kedua 1. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers Tajuk 1. pembelajaran sains diprasekolah. Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains. perancangan program sains. Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: Perkongsian/ keadilan . Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif . Sinopsis Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4.

Teknologi (Technology) 3.Merancang kandungan program Sains prasekolah . 2 6 3 .membuat eksperimen .Penyelesaian masalah (Problem solving) .mengukur dan menggunakan nombor . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Komunikasi (Communication) .membanding dan membeza .memerhati .  Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .Hubungan/ hubung kait (Connections) .membuat inferens .membuat ramalan .mengelas . membuat refleksi 4 4.(Equity) Kurikulum (Curriculum) Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) Penaksiran (Assessment) .berkomunikasi Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah .Menyediakan persekitaran yang selamat .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains.Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) .Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah Pengertian Sains Kepentingan pembelajaran Sains Inkuiri dalam pembelajaran Sains Kemahiran Proses Sains . Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic. • • • • 5 5.

• Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.Pengukuran .Pengelasan .Fasa II: Pelaksanaan .Hubungan/ hubung kait (Connections) . Perbandingan dan diskriminasi . kimia.Fasa I: Perancangan . haiwan. membilang.Konsep ruang . 7 .Penyelesaian masalah Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah.Konsep masa .Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 5 2. mengenal simbol . Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia.Penyelesaian masalah (Problem solving) . tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. 8 3.Operasi nombor – operasi tambah.Pemerhatian.Konsep nombor – mengetahui konsep nombor. bumi dan alam semesta): .Seriasi . main air 3 7. 3 30 1.Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian. (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Ramalan . • Konsep Intergrasi Awal Sains. main pasir.6.Komunikasi (Communication) .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . tolak .Padanan satu dengan satu . KPM) .

Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5.Fasa I: Perancangan . NY: Thomson Delmar Learning. kimia. (2002). J.Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia.Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat . NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. haiwan. PPK Rujukan Tambahan Martin D. Karen K.Menyediakan persekitaran yang selamat . tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. Exploring Science in Early childhood Education.Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian. . Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . 5 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Charleeworth. (2001).Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .• Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian. • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik 4. Math & Science for Young Children. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Ny: Tomson Delmar Learning. K. Constructing Early childhood Science.Merancang kandungan program Sains prasekolah . bumi dan alam semesta): . Lind (2005). . & Lind. R.Fasa II: Pelaksanaan . K.

NY: Tomson Delmar Learning. Wellhousen. K. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu . (2002). Science & Technology for Teaching Young Chiildren.Praire. Inquiry into Math. A. NY: Thomson Delmar Learning Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. (2004). P. Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood.

This course covers the theories of children’s creativity. Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. processes of creativity and teaching approaches. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. 3. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. muzik dan pergerakan.Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan Jam 8 Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas Persediaan . Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah. 4. factors that encourages and hinders creativity. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah. seni bonekadan sastera kanakkanak. sosiodrama. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti.

kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 6 .• Inkubasi Illuminasi Verifikasi Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak • Tahap umur • Asas dan nilai seni visual • Bahan dan peralatan Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.

Pemerhati dan pemudahcara .Permainan sosial .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .3 Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.Merancang dan mengurus . menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 7 4 Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Permainan sosio dramatik Peranan guru .Amalan yang bersesuaian di kelas 3 • • 5 Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti 3 .

Cetakan dan tekapan .Teknik bercerita .Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.• Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 6 Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita . kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif .Cerita dan kanak-kanak .Buku Besar 3 Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang 30 7 Menghasilkan Lukisan .

Permainan sosio dramatik Peranan guru .Pemerhati dan pemudahcara . Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak . Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan . menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran Teori Orff Dalcroze Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif bertema berdasarkan elemen-elemen muzik lirik melodi rangkai lagu bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 6 3.2. Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.Amalan yang bersesuaian di kelas 6 5 • • 4.Permainan sosial .Merancang dan mengurus .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .

& Raines. L. Art and Creative Development for Young Children. Thomson Delmar Learning Schirrmacher. NY. T. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning . NY: Thomson Delmar Learning Mayesky.Cerita dan kanak-kanak . S. PPK Rujukan Tambahan Libby. 2nd. Membina boneka mudah Pentas Props Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita . (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. (2002).• • • 5. Ed. M. (2003). M. 7th ed. B. (2002). (2001).Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan 6 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Isbell. J. Enriching the Curriculum with Art Experiences.Teknik bercerita . (2002). NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. Creativitiy and the Arts with Young Children. R. Growing Artists: Teaching Art to Young Children. NY: Thomson Delmar Learning Koster. W. Creative Activcities for Young Children. R.

Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang. Tajuk Kandungan Jam 4 1. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 4. understanding and managing children’s emotions. Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan . Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. development of sosial skills and prosocial behaviors. the management and activities. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. to develop confidence to face challenges in everyday life. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. pengurusan dan aktiviti. Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children.

Pergantungan berlebihan .Kebimbangan .cepat belajar . Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model • • • • Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak Interaksi rakan sebaya Pembentukan hubungan persabahatan Pengaruh jantina Kesedaran ras dan budaya Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6 • 3. Vygotsky) 2.proaktif Tingkah laku negatif .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget. 4 .Disruptif .Destruktif . Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif .ingin tahu .Pengunduran diri dll 4 4.

5 . berhemah semasa berkomunikasi.Aktiviti yang menarik . perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain. Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan.Konsep IQ dan EQ . Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk 4 8.Konsep emosi .Jenis-jenis emosi .Bahan bantu mengajar • 7.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku Assertive discipline Model Glasser Model Ginott Model Dreikurs 5. keperluan orang lain.Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi . bertolak ansur. dll 4 • Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan.Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak 7 • Kecerdasan emosi . menghormati hak orang lain dll. 6. bekerjasama. perasaan orang lain. bertimbang rasa. Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi .

. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. . Gartrell. Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang Fasilitator Instruktur Penyediaan permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Reflektif Jumlah 7 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Eassa. PPK Rujukan Tambahan Brewer.A.. Introduction to early childhood education. and academic development in young children. Boston: Allyn & Bacon. Karweit. R. 1990. Effective programs for students at-risk. Smilansky. (1995). E. Gaithersburg.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah 9. Madden. Shefatya. S. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. MD: Psycho-social & Educational Publications. N. socioemotional. NY: Allyn & Bacon. The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. 1989. & L. Facilitating play: A medium for promoting cognitive. D. J. eds.(2004). & N. Slavin.

identification of Islamic Education and Moral curriculum. theories on moral development. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral . Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut Islam dan agama lain. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. management of curriculum. teori perkembangan moral. Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . 3. and spiritual and moral development activities as well its . 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum. 2. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain.

Ilmu .Merancang aktiviti .Nas Al-Quran .Nas Al-Hadith .Islam .Pandangan Saidina Omar .Kristian .Kemanusiaan .Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam .Pandangan Imam Al-Ghazali 8 Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman .Keimanan .Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui: .Buddha .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( learning centre.Kemahiran .Ketatanegaraan .Amali .Hindu Akta Pendidikan 1996 .Menyediakan bahan .Konsep . Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: .Pembudayaan Jam • • 4 • 2 • • • • • Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak .

Konsep .Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti • Ibadah: Rukun Islam .Pelaksanaan aktiviti Akhlak: .Pelaksanaan aktiviti Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: .Konsep .Pelaksanaan aktiviti Sirah: Sirah Rasulullah . bertoleransi.Merancang aktiviti . Kohlberg 2 • • • 3 4 Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak Menggunakan cerita • Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama. hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara 8 .Merancang aktiviti .Merancang aktiviti .Menyediakan bahan .Menyediakan bahan .Konsep .Pelaksanaan aktiviti Pengenalan kepada perkembangan moral Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: Piaget.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( .Merancang aktiviti .Menyediakan bahan .

Bertanggungjawab terhadap keluarga 8 .Memupuk sikap sabar 10 5. • Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga .Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga .Memupuk sikap baik hati .Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT 5 Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Peralatan Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran .Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan .Memupuk kejiranan .Menjaga kehormatan diri .Memupuk sikap berdisiplin .Aktiviti Kumpulan .Berlaku adil .Mengamalkan sikap berdikari .Hormat dan taat kepada anggota keluarga .Aktiviti Kelas . Kementerian Pelajaran Malaysia): .Memupuk semangat keberanian .Mengamalkan sifat rajin .Memupuk kasih sayang .Menjaga kebersihan fizikal dan mental .

Hormat dan setia kepada raja.Cintakan Negara .amali .Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi .hafazan surah dan doa Senarai semak Pelaporan 5 JUMLAH Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 .Mengekalkan keamanan dan perpaduan 6 Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral Pelaksanaan .Patuh kepada peraturan dan undangundang .Hormat dan menghormati .Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran . pemimpin dan negara .pemerhatian .hasil kerja .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat .Menyayangi alam sekitar • Nilai berkaitan dengan diri dan negara .Bertolak ansur dalam masyarakat • Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar .

Cetakan Kedua. . PPK Rujukan Tambahan Daly. Nucci. (1994). Falsafah rukun Islam. Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. B. Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children. E.M. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Singapura : Pustaka Nasional. L. C. (2004). E. Moral Classrooms. NJ: Prentice Hall. & Zan. Kementerian Pendidikan Malaysia. R. NJ: Prentice Hall.NY: Cambridge University Press.Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional. (2004). P. R. Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR. NY: Allyn & Bacon. M. Kementerian Pendidikan Malaysia. Goodman. N. U. Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education. Social. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. & Daly. S. Education in the Moral Domain. J. Budiman Radhi (1983). & Balamore. NY: Edwin Mellen Press Devries. Understanding Ethics in Early Care and Education. (2001).Nama Kursus Rujukan Asas Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Baptiste. (2002).

3 Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas.sebagai seorang guru. strategies and metahodology in teaching and learning of the specials needs and . the classification of special needs children.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas. Beside that it will also discuss the reason due to the disability . This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. 2 Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah. 4 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. charaestiristics. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. Sinopsis Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. akauntabiliti integriti. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya.

9 . 8 3. Kandungan Jam Pengenalan Pendidikan Khas Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu pendidikan Khas Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas Kurang upaya pendengaran Kurang upaya penglihatan Kurang upaya pertuturan Kurang upaya mental Kurang upaya fizikal Kurang upaya pembelajaran Gangguan emosi dan tingkah laku Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Autisma Down Syndrome Disleksia Cerebral Palsy (spastik) Pemulihan Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Kesihatan Gangguan Emosi Terencat Akal Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 5 2.individual differeantiations Tajuk Teori 1.

4. Kaedah dan teknik mengajar Kaedah dan teknik Kumpulan Individu . Faktor penyebab kecacatan Sebelum kelahiran Semasa kelahiran Selepas kelahiran Implikasi kecacatan 3 5 Perbezaan individu Ciri-ciri Emosi Fizikal Kognitif Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas Bacaan Tulisan Awal nombor Aktiviti bantu murid 5 Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas Konsep Jenis strategi Jenis pendekatan Induktif Eklektif Tematik Masteri Koperatif Kolaboratif Instruktional Projek 30 10 10 2.

(2003).Tunjukcara Simulasi Bercerita Bermain Projek Pengajaran berpasukan 3. Gargiulo. Belmont. R. CA: Wadsworth/ Thomson Learning. . (2005). Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi bentuk kandungan penggunaan • Perkembangan Fizikal Psikomotor deria Komponen • Komponen Perkembangan sosio-emosi pembentukan sosialisasi hubungan interpersonal dan intrapersonal pembentukan emosi • Perkembangan Kognitif tahap kecerdasan Komponen 10 • Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral • Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 Friend. Inc. M. Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality. Boston: Pearson Education.

Kuala Lumpur. Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. (2003). Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi. 4. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Exception Children: Introduction to Special education. SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan . 2. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. D. Exceptional Children: An Introduction to special Education. Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Hallahan. NJ: Merrill Prentice Hall. 3.Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Boston: Allyn and Bacon. & Kauffman (2003). W. Upper Saddle River. Heward. Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah.

Kandungan Jam Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak .Organisasi .Individu 4 5 2. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. build and manage preschool education centres. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools Tajuk Teori 1. Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.kemahiran pelajar merancang.

lokasi.Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber • Kriteria penubuhan . persekitaran Bangunan Kewangan Organisasi pengurusan Peraturan dan undang-undang .Stor .Bilik pentadbiran .Kemudahan asas .Pelan lantai • Bahagian dalam .keluasan. Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah .Tandas .Keceriaan Kebersihan alam sekitar • Melakar Pelan Prasekolah .Bilik sakit .Susun atur perabot .lain-lain aspek yang relevan  - Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan 5 3.Keselamatan . ruang.Keselesaan .Bomba .- - Langkah-langkah perancangan Menentukan matlamat dan objektif Tinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan .Konsep .Jabatan Pelajaran Negeri .Ruang makan .Pusat / ruang pembelajaran .

Alat-alat penilaian spt.Makanan . senarai semak dll.Informal & berterusan .Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian .Bantuan swasta/ syarikat .Yuran masuk .insuran • Merancang kewangan prasekolah .Peralatan perabot . Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .Bantuan kerajaan .Aktiviti luar .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Merancang waktu aktiviti .Rehat .Ketibaan murid . • • • • • • Pengurusan Perkhidmatan Makanan Perancangan perkhidmatan makanan Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan 4 5.Derma .Makan / minum pagi .stok bahan basah dan kering 5 .sebelum penubuhan .Kerja kumpulan .stok pembelian .Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: . • Refleksi guru 4.Bahan pembelajaran .

Penderaan kanak-kanak .Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) . Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah.Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak. 3 7.Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak .Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .Rehat dan tidur .l 6.Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) . Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus 4 Jumlah Amali 30 .Latihan penggunaan tandas .Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) .Pengurusan kanak-kanak sakit .Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak . Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat .

Kemudahan asas .Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam .Konsep .Individu 4 2.Stor . Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja . Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Kerja kumpulan 6 .Ruang makan .Bilik pentadbiran .1.Susun atur perabot . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Merancang waktu aktiviti .lain-lain aspek yang relevan 10  3.Tandas .Ketibaan murid .Keselesaan .Organisasi .Bilik sakit .Keselamatan .Pusat / ruang pembelajaran .

(1989).stok pembelian . Management of Child Development Centres.Peralatan perabot .Informal & berterusan . Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .Penilaian & bersurai Perancangan penilaian .Bantuan kerajaan . Columbus : Merrill Pub. senarai semak dll. Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand.Yuran masuk .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .(2005). Rahman . United States: Prentice Hall. Taylor.J.Rehat .Aktiviti luar .insuran • Merancang kewangan prasekolah .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Inc. Early Childhood Program Management.Makan / minum pagi .• .Derma . .stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5 5 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. Verna (1997). B. Tadika Berkualiti.sebelum penubuhan .Makanan .Bantuan swasta/ syarikat . 4.Bahan pembelajaran .Alat-alat penilaian spt.

perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak. (2000). This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. WA :Western Washington University. penganalisisan. K. mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah. build and manage preschool education centres. NY : Thomson Delmar Learning Henninger. Menjelaskan konsep. kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah.Rujukan Tambahan Click. Creating Effective Learning Environments. P. NY: Delmar Thomson Learning Crowther. 3. penyimpanan. (2004).Administration of for Young Children. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the . Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. & Wellhousen. I. NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Assessment and evaluation of children performance PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. objektif.L. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. Merancang. 2. M. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. Second ed. melaksanakan perekodan. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep.

5 3. audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan. TAJUK 1. dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital. • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak •Mengenal pasti kanak-kanak •Menentukan kaedah pentaksrian •Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan •Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar. disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat JAM 5 2. 6 4. video.preschools. 5 . 5 5. KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment). kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak • Rekod perkembangan kanak-kanak • Rekod peribadi kanak-kanak • Rekod dalam bentuk CD. 5 6.

Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior. Gullo. (2001). 4 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. F. Assessment in Early Childhod Education. Wortham. W. Early Childhood Assessment. Bentzen. (2004). C. S. (2002).• • • 7.Lidz. C. NY: Prentice Hall RUJUKAN TAMBAHAN 3. NJ: John Wiley & Son Inc. (2004). NY: Thomson Delmar Learning . NY: Thomson Delmar Learning 5. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. NY: Thomson Delmar Learning 4. 2. (2001). S. 4th ed. carta dll) 5 8 Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah 5 9.4th ed. Pelaporan • • • Membuat analisis Membuat ulasan Membuat inferen Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanakkanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf. Measuring Performance: Early Childhood. R. Elliott. D. B.

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah Parents involvement in preschool education PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa. 3. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. komuniti dan institusi pendidikan. aims. This course covers the theories and perspecttive.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. family relationship. TAJUK KANDUNGAN Jam . improving family excellence. peningatan kecemerlangan kekeluargaan.Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah SINOPSIS Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. behaviors and children’s dicipline.dan komuniti. matlamat.Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2. hubungan keluarga.community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme . 4. values and customs. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. nilai dan budaya.

Pendidikan nilai.Menangani isu pengawalan .Aplikasi kendiri kanak-kanak • 4 • • 2.Perkembangan konflik . moral dan agama .Menangani pengekalan Initiatif .Institusi taman asuhan .Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri . Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan .Perbezaan budaya dan nilai .Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya .Peranan persekitaran .Fungsi utama keluarga .Definisi sangkutan .Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak .Peralatan dan keselamatan .Definisi autonomi .Proses membuat keputusan . nilai dan budaya • Keluarga .Konflik matlamat dan nilai .Ciri pembentukan sangkutan Autonomi .Ruang dalam dan luar .Persekitaran peningkatan kendiri .Kerenah dan sangkutan .Perkembangan prososial 6 4 • • 3.Definisi keluarga .Definisi kendiri . Matlamat.1 Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan .

Autoritarian .Panduan disiplin .Saiz kumpulan .Indulgent .Hubungan kakitangan dan keluarga .Memahami perasaan Ekpresi perasaan .Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa . Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus .Autoritatif • .Sendirian .Orang lain . Melayani Perasaan • Perasaan . Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak .Pendekatan pengurangan ketakutan .Berkumpulan 6 6 • • 6.Diri sendiri .Deraan dan ganjaran 4 • 5.Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa .Jenis tingkahlaku yang tidak diterima .• Kualiti pengasuhan .Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin .Penglibatan keluarga \ .Berpasangan .Sumbangan keluarga • 4.Perasaan yang positif .Definisi perasaan .Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima .Berkongsi Adaptasi perasaan .Langkah mengatasi .Kelayakan Keluarga sebagai sumber sokongan .

Keunikan dan potensi .Impak Perluasan pembelajaran .Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif .Jenis .Maklum balas 5 6 • • .Perancangan . Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas .Teknologi Aktiviti penglibatan . Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi .Keperluan .Keperluan .Bertulis .Bersemuka .Perlaksanaan .Struktur masalah .Proses penyelesaian masalah 7.Indifferent • Penyelesaian konflik kanak-kanak ..Penerimaan • 4 • • 8.

L. K. N. D. a. The Child in the Family and Community. NY: Prentice Hall. 2nd. Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi . School. (2001). NY: Thomson Delmar Learning . Community: Socialization and Support. Communities. O. Saracho. B.. Ed. & Saracho. Couchenour.Epstein. 5. Families. R. (2003).Keharmonian Jumlah 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1.Pertukaran maklumat . Mena-Gonzalez. School. 4. School and Communities: Together for Young Children. O. Family. CL: Westview Press. NY: Thomson Delmar Learning RUJUKAN TAMBAHAN 3. J. 3rd ed. & Chrisman.Sumbangan perkhidmatan . And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education.9. (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families. Spodek. (2001). Child. Berns. Sumbangan komuniti dan keluarga. Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. (2004). J. N. M. NY: Thomson Delmar Learning 2.

Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak. 2. safety and diet. SINOPSIS Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. Emphasis is given on the . Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usaha-usaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah. Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik. efficient relationship. 3. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. kecekapan hubungan. pengurusan kesihatan. keselamatan dan pemakanan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management .NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Kualiti Pendidik Prasekolah Preschool Teacher Quality PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. 4. management of health.

mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti Pengurusan personel (personnel management) .memantau perbelanjaan . TAJUK 1.management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it.Guru sebagai model .menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan . .Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat .Pengetahuan asas guru yang profesional .menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan .menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak - Pengurusan kewangan (fiscal management) .Belajar sepanjang hayat .memantau keupayaan guru/pembantu .Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baru Jam 4 8 2 Kecekapan pengurusan Pengurusan organisasi (Organizational Management) mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak. KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti .bajet yang realistik .tahu bila hendak buat penyelarasan bajet .mengekalkan pekerja yang cekap .cermat menggunakan sumber kewangan .Definisi .

bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran . selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak 3 Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan. motivasi.merancangkan spesifikasi dan susun atur . perabot dan peralatan . wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork).penyediaan kemudahan. keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan . pekerja. kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti • menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti 6 4 Pengurusan kesihatan. keluarga kanak-kanak.ruang selamat.Latihan kesihatan .dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) . badan kerajaan.keperluan asas untuk memastikan penjagaan .

menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 6 6 Kepimpinan dan perwatakan Kepimpinan .khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga .peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga . kemahiran memilih dan .berfungsi sebagai pengurus yang berkesan .memberi sokongan kepada sesuatu program .program inklusif untuk murid keperluan khas .memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak .program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga • 5 Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan .Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak .Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai .melaksanakan pelbagai model kurikulum .Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan .pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.perspektif yang luas. Program penilaian .strategi penilaian yang sesuai .mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan .Latihan kursus dalam bidang pemakanan .kesihatan kanak-kanak .mempunyai visi dan misi yang jelas .menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan .

umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru • Keseragaman latihan • Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah .. pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi • Akauntibiliti sebagai guru prasekolah Bidang pekerjaan Sekolah Tingkah laku murid ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah Ciri-ciri guru prasekolah berkesan Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah Penyayang Kod Etika Guru Prasekolah 7 Konsep Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam 4 Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah Etika terhadap kanak-kanak Etika terhadap ibu bapa Etika terhadap masyarakat Etika terhadap pentadbir Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 5 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan.motivasi diri.menggunakan semua sumber untuk mencapai visi .

(2004). K. NY : Thomson Delmar Learning 5. (2000). Crowther. Columbus : Merrill Pub. WA :Western Washington University Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan I . Creating Effective Learning Environments. RUJUKAN TAMBAHAN 3. Rahman . Tadika Berkualiti. Henninger. I. M. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. B.• Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 1. & Wellhousen.L.Administration of for Young Children. Click.Kaedah Action Research I . Taylor. Kuala Lumpur: PTS 2. (1989).(2005). Early Childhood Program Management. Second ed.Methodology PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua . P. Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A.J. NY: Delmar Thomson Learning 4.

Tajuk 1. analysing and interpreting the research data. 7. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. 2. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. 5. prosedur pengumpulan data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article.Pendekatan ‘interpretive’ . Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan . Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. 6.Pendekatan ‘positivist’ .Pendekatan ‘critical’ • Pendekatan penyelidikan di sekolah Jam 3 . reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Methodology 1. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. 3. implementing the research. analisis data dan intepretasi data.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan I .Kaedah Action Research I . Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah melalui penyelidikan tindakan. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan. Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan. 4.

Jenis-jenis penyelidikan .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan • Penyelidikan kuantitatif .Kaedah Action Research I .Kuasi-eksperimental .Kajian etnografi .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif .Kajian tinjauan .Pendekatan kualitatif • Etika dalam penyelidikan pendidikan .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Kod etika penyelidikan 3 2.Penyelidikan asas .Kajian eksperimental .Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . 3 .Kajian sejarah .Penyelidikan tindakan .Methodology . . Prosedur penyelidikan pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Menghasilkan hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang kaedah kajian • Mereka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis data • Membincang hasil kajian • Melaporkan kajian Penyelidikan Tindakan • Definisi dan konsep 3 4.Kajian kes .Kajian naratif 3.Pendekatan kuantitatif.Penyelidikan gunaan .

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology • • • Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin 3

5.

Kajian tindakan • Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal • Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: • Mengenal pasti masalah berkaitan amalan • Merancang tindakan • Melaksana tindakan • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan • Mengambil tindakan susulan • Merancang kitaran kedua

6.

Cadangan kajian tindakan • Fokus kajian / masalah kajian • Soalan kajian • Sumber literatur • Reka bentuk kajian • Subjek kajian • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh • Data berbentuk dokumentasi • Triangulasi data kajian

3

7.

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

8.

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Senarai semak pemerhatian • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Fotografi • Portfolio • Borang catatan temu bual • Slid • Laporan jurnal • Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data • Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - “Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi

3

9.

3

• • 10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema/corak dan makna

3

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

12.

Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • •

3

13.

3

Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan 3

14.

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak • Konteks • Fokus kajian • Pelan tindakan • Pelaksanaan pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis dan penemuan • Refleksi dan implikasi • Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

15.

3

45

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Rujukan Asas

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

Y. How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Gillham. Action learning and action research. Mills. P. The art of action research in the classroom. (2000). G. London: David Fulton Publishers Ltd. N. A guilde for the teacher researcher. (2000). London: Continuum. Management skills in school.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .E.Methodology Rujukan Tambahan Chua. (2005). (2003). Macintyre. Kembar. Fraenkel. B. London: Kogan Page. J.R.(1990). Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua . (2006). Jones. D. The research interview. E.Kaedah Action Research I . C. Kaedah penyelidikan. (2000). USA. Ohio: Prentice Hall. J. London: Paul Chapman Publishing. Shah Alam: McGraw-Hill Education. & Wallen. Action research.

This course is dealing with conducting action research in school. 2. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. Tajuk Kuliah: 1 2 Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data 3 8 Kandungan Jam 3 4 4 60 . documenting and publishing research papers. 5. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) 1. 3. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. presenting research findings in seminar. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. 4. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. organizing action research seminar. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.

E. How to Design and Evaluate Research in Education. Analysis. (2005).000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar. Teaching as Learning: An Action Research Approach. N. Miles. membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel. J. London: Sage Publications.(1990). USA. J. • . J..M. (1994).A.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan • Menganalisis data • Melakukan kajian literatur • Penghuraian data • Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75 • • • Pentaksiran Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10. (1995). Qualitative Data Second Edition. and Huberman. Wallen. M. London: Paul Chapman Publishing. Management Skills in School. McGraw-Hill Jones. London: Routledge.R. Rujukan Tambahan McNiff.B.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.