P. 1
Course Performa PISMP Pra

Course Performa PISMP Pra

|Views: 3,199|Likes:
Published by Fatin Umairah

More info:

Published by: Fatin Umairah on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

4

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen

6

Hak Kanak-kanak 1989 • • • • • 6 Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

Gordon.M. (2002).Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. N..B (2004).). & Williams. L. Early Childhood Education Teacher. (2002).Rujukan Tambahan Berk. E. K. J. E. MDC Publishers Sdn Bhd.MA: Allyn & Bacon. Child Development (6th Ed. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education. A. Chesla. . NY: Thomson Delmar Learning. Kuala Lumpur. (6 th ed). & Malic.

Sinopsis Tajuk 1. Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education.Konsep Kurikulum . the National Preschool Curriculum.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak. Mengamalkan kemahiran-kemahiran. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. 2. Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum. aproaches in curriculum. pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah. Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan . teaching and learning techniques and techniques at presechools.Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Jam 3 . the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. 4. Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. the affective factors in the implimentation of curriculum. Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum. 3. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia.

Konsep pendekatan bertema .Pemilihan tema .Ciri-ciri .Keperluan Individu .Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat 3 4.Rukun Negara • 3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Teori .Model Pembangunan Kurikulum 2.Masyarakat .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 3 • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Konsep belajar melalui bermain .Trend global • • 3 Model Konseptual Pendidikan Prasekolah .Jenis . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ..Kepentingan pendekatan bertema • .Kepentingan belajar melalui bermain .Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Konsep Kurikulum Kebangsaan .

. Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan 6 .Aspek yang disepadukan .Kepentingan pendekatan TMK .Kepentingan pendekatan bersepadu ..Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK .Pengenalan internet 5.Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema • Pendekatan Bersepadu .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran.Penggunaan alat multimedia . Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Kepentingan pendekatan Projek.Konsep Pendekatan Bersepadu .Pemilihan perisian .Konsep Pendekatan TMK .

Membaca .Memuji .Berasaskan tugasan (task-based activities) .6 Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia 5 7 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Modelling .Mencadang .Menggalak . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum .Memberi tahu .Penerangan .Tunjuk cara .Mendengar .Maklum balas .Pemudahcaraan 4 8.Penyoalan .Memberi arahan . Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH 3 30 .Menyanyi .Mengingat semula .

Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema .Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal Pemilihan aktiviti Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal - 5 • Pendekatan Unit .Pemilihan perisian .Pemilihan aktiviti . Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Pemilihan aktiviti .Pemilihan aktivit .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru .Perancangan dan pelaksanaan 3. Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek .Amali 1. Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK • 5 • • 2.Pemilihan tema .Pemilihan aktiviti . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknik4 .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu .

Topik . • • • • Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar Semester/ Tahun Mingguan Harian RPH ( slot pengajaran ) .Bahan dan peralatan 8 • 5 Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3 6 Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep .Aktiviti kumpulan/individu .teknik Pengajaran Umum. PEPERIKSAAN (60%) (40%) . 4.Kelas .Sumber komuniti Jenis bahan Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN • 5 30 60 Pentaksiran 1.Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran .Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran .Bahan manipulatif dan konstruktif .Bidang .Bahan tersedia dan sumber alam .Strategi dan pendekatan . KERJA KURSUS 3.Hasil pembelajaran .

Majzub & abu Bakar Nordin. An Introduction. G.S. L.& Jenkins. Early childhood education today. Petaling Jaya: Fajar Bakti.Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. Introduction to early childhood education.T. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. Rahman (2005). B. C. 2nd. Kuala Lumpur: PTS. (1995). J. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. Prentice Hall. PPK Rujukan Tambahan Brewer. (1995). NY: Thomson Delmar Learning. & Diffily. Tadika Berkualiti. Rohaty Mohd. Pendidikan prasekolah. N. Puckett. Seefeldt. NY: Allyn & Bacon.A. Eliasom.Inc. Toronto: Merill Pub. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. Morrison. Ed. (2004). (1989). Colombus: Merill Publishing.F. . & Barbour. (1990) Early childhood education. C. D. M.

Nama Kursus Perkembangan Fizikal. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal. Persekitaran alam sekitar. Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 4. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal. Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 2. penjagaan kesihatan kanak-kanak. Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perkembangan fizikal. health practice and . This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. merancang. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus.

Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell.Kebolehan memegang alat tulis.kanak seperti .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes).Konsep perkembangan motor: .Perkembangan otot halus. eating ettiquette.bentuk terkawal . .Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2. .halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak. pergerakan corak terkawal .garisan terkawal . KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan .Kelas-kelas makanan . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Persepsi abjad/nombor .kasar . Robert Havighurst . food and diets. .safety. Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat Jam 4 4 • • . . the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1.Makanan seimbang .Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng .Orientasi kepada simbol yang tercetak .Kordinasi mata-tangan. .Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal . bentuk bermakna.

Cirit birit .Malaria .Menceriakan bilik darjah.Kepentingan kesihatan .Amalan kebersihan prasekolah .Penyakit mata .Penyakit kuku dan mulut .Selsema .Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Kepentingan kecerdasan fizikal Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: .Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan .Taun .Denggi .Rubella 6 • 6 Pencegahan dan rawatan 3 Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan .Menghidang .Demam panas .Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Campak .Beguk .Menjaga kebersihan bilik darjah . tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 3 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: .Kebersihan penyediaan .Meningitis .• .Penyakit kulit .

Tempat menyimpan alat..Penjagaan gigi kanak-kanak .Sistem pengaliran air di tandas.Bangunan dan kemudahan .Pengawalan penyakit .Cacing .Tahan karat . 4 • 4 • • 8 Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Kutu rambut .Pagar Kawasan prasekolah .Peranan pusat kesihatan • Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak .Peranan guru . Bangunan dan kemudahan .Pengaliran udara .Jenis-jenis bangunan yang sesuai .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Susun atur perabut luar dan dalaman .Peralatan .Peranan ibu bapa .Pagar dan pintu prasekolah .Kepentingan .Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Peranan kanak-kanak .Konsep .Cahaya yang memancar .Imunisasi kanak-kanak .Kerosakan gigi 7 Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Kawasan .Peredaran udara Peralatan prasekolah .

berpusing. bentuk simbolik dan lukisan bermakna. bergalop. berbuai.Kordinasi mata-tangan. menyepak mengelecek.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 • Amali 1.kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says).Persepsi abjad/nombor . .kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut 8 6 • . melempar. Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah. . berlari.Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng .Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . • Kemahiran motor-persepsi: .Orientasi kepada simbol yang tercetak . berguling.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat .Kebolehan memegang alat tulis. menangkap bola.Perkembangan otot halus. . permainan luar.Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes). pergerakan corak terkawal .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2.bentuk terkawal . memanjat. • Prasyarat kepada kemahiran menulis: . meregang . bentuk bermakna. . melompat.garisan terkawal . .Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri . skiping. • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan. . permaianan lasak.• Pengetahuan Fisiologi manusia . Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal. .

Amalan kebersihan prasekolah .kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal. Motor persepsi selepas: Membincang.rentak. Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: . dll) • Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori 3.Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Kawasan . puzzle.Peralatan . • Keselamatan di prasekolah .Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5.Bangunan dan kemudahan .Adab makan 4.Menghidang . Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar . . • Merancang aktiviti: sebelum : Memperkenalkan aktiviti semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas. membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah. ritma).Kebersihan penyediaan .Menjaga kebersihan bilik darjah .Pagar 6 4 4 . Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah.Menceriakan bilik darjah. tempat awam termasuk . permainan lasak dan permainan luar.

et al (2000).Tempat menyimpan alat.Mengenali bahagian tubuh badan 2 • • Penjagaan maruah diri . Robertson. & Bailey.Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia .Taylor & Francis Group Pub.Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Susun atur perabut luar dan dalaman . Ed. Safety. C.NY: Thomson Delmar Learning David Whitebread.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Doherty. (2002).• Kawasan prasekolah . NY: Thomson Delmar Learning.Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Peredaran udara Peralatan prasekolah .Pagar dan pintu prasekolah .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . PA: Open University Press.Jenis-jenis bangunan yang sesuai • • 6.Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual . Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years. Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti . Bangunan dan kemudahan .Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . . Health. L. Routledge-Falmer. R.).Konsep . Safety and Nutrition for the Young Child. (2002). J. Rujukan Tambahan . (2003) Teaching and learning in the early years. Nutrition and Healthy in Early Education (2nd. Marotz.

D. and also language activity in preschool education . Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. Supporting Play: Birth through Age Eight. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak.Sluss. Wetton. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. NY: Thomson Delmar Learning. J. 2. Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. 4. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. assessessment in childhood education. P. Physical Education in the Early Years: Teaching. (2004). faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. This course includes theory and the basics of children’s language learning. factors of language development. the methods in teaching and learning language at preschool. (1997). NY: Routledge Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah.

. .TAJUK Teori 1.Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis .Kognitif (Cognition) : Piaget.Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – . KANDUNGAN JAM Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris .Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday 6 .Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky.

Semantik .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Persekitaran • 10 • 3.Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis .Speaking skills . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Fizikal (motor halus) . keluarga.Pembaca .Pengalaman melalui tulisan • • • 6 Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach . jiran. Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan .Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa .2.Bahan bacaan .Komuniti (ibu bapa.Kecerdasan mental .Sintaksis .Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca .Persekitaran .Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Pengalaman melalui bacaan .Writing skills . rakan.Reading skills .Fizikal (alat pendengaran) .Morfologi . guru) .Listening skills .Fonologi .

Planning to teach .Pengalaman melalui bacaan .Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Kemahiran mendengar .Konsep .Speaking skills .Listening skills .pengayaan .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .pemulihan Jumlah Amali 30 10 8 1.Merancang Pengajaran .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Kemahiran bertutur .Kemahiran membaca .Reading skills • • • .Cara penafsiran dan penilaian .Reading skills .Speaking skills .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Tindakan susulan .Listening skills .Merekod .Instrumen penafsiran . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .4. Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .

Lagu kanak-kanak • Permainan bahasa JUMLAH 10 10 30 .Tindakan susulan .Cara penafsiran dan penilaian .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Konsep .Instrumen penafsiran .Listening skills .Planning to teach .Speaking skills .teater .pengayaan .Kemahiran bertutur .Writing skills 2..boneka .Story telling .Kemahiran mendengar .Penggunaan Big Book .Rhymes .Bercerita .Puisi kanak-kanak .Merancang Pengajaran .Kemahiran membaca . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Reading skills .Merekod .

W. NY: Thomson Delmar Learning Whitehead. Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy. Growing Up With Literature. Brewer. USA: Allyn & Bacon. (2002). (2000).(1994) Assessment of young children. Third Edition Nelsen. (2001). (2004). 3rd ed. J. Cohen. M. M.L.A. J. PPK. Machado. NY: Thomson Delmar Learning. (2002). Developing Language & Literature for Young Children. & Spenciner.Jumlah Keseluruhan Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 60 Kementerian Pendidikan Malaysia. Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy. Language Arts in Early Education.J. NY: Thomson Delmar Learning Sawyer. R. R.L. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. J. (2002). NY: Thomson Delmar Learning. NY: Paul Chapman Educational Publishing Rujukan Tambahan Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada .G. M. Sowers. Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades. J. 7th ed. 4th ed. & Nelsen-Parish.

Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: Perkongsian/ keadilan . Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains. pembelajaran sains diprasekolah. Sinopsis Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. pembelajaran matematik di prasekolah. Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif . This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers Tajuk 1. perancangan program sains. merancang aktiviti. Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4.Jean Piaget .Vygotsky Jam 5 5 2.Semester Hasil Pembelajaran Pertama/ Kedua 1. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah.

Teknologi (Technology) 3.Merancang kandungan program Sains prasekolah . 2 6 3 .membuat inferens .Komunikasi (Communication) .Hubungan/ hubung kait (Connections) .Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) .membuat eksperimen .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .mengelas .Menyediakan persekitaran yang selamat . membuat refleksi 4 4. (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains.membuat ramalan .memerhati .Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah Pengertian Sains Kepentingan pembelajaran Sains Inkuiri dalam pembelajaran Sains Kemahiran Proses Sains . Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.Penyelesaian masalah (Problem solving) .membanding dan membeza .(Equity) Kurikulum (Curriculum) Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) Penaksiran (Assessment) .berkomunikasi Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . • • • • 5 5.mengukur dan menggunakan nombor .  Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang.

Penyelesaian masalah Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah. main pasir. (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Seriasi .Ramalan .Pengukuran .6. kimia.Konsep ruang . 8 3.Komunikasi (Communication) . KPM) .Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. bumi dan alam semesta): .Konsep masa .Pemerhatian.Padanan satu dengan satu .Fasa I: Perancangan .Penyelesaian masalah (Problem solving) .Pengelasan .Fasa II: Pelaksanaan . 7 . Perbandingan dan diskriminasi .Hubungan/ hubung kait (Connections) . main air 3 7. 3 30 1. • Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic. mengenal simbol . • Konsep Intergrasi Awal Sains.Operasi nombor – operasi tambah. tolak .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . membilang.Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian. tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. 5 2. Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. haiwan.Konsep nombor – mengetahui konsep nombor.

NY: Thomson Delmar Learning. . Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5. haiwan.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .Menyediakan persekitaran yang selamat . tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. K.Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat . (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik 4.Fasa II: Pelaksanaan . K. R. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia.• Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian.Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. PPK Rujukan Tambahan Martin D. Karen K. kimia. Constructing Early childhood Science. . (2001). bumi dan alam semesta): . J.Merancang kandungan program Sains prasekolah .Fasa I: Perancangan . Ny: Tomson Delmar Learning. Exploring Science in Early childhood Education. (2002). 5 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Charleeworth. & Lind. Math & Science for Young Children. Lind (2005).Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian.

(Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu . Inquiry into Math. (2004). P.Praire. NY: Thomson Delmar Learning Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood. NY: Tomson Delmar Learning. Science & Technology for Teaching Young Chiildren. Wellhousen. K. (2002). A.

muzik dan pergerakan. factors that encourages and hinders creativity. processes of creativity and teaching approaches. Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. This course covers the theories of children’s creativity. 3. Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan Jam 8 Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas Persediaan . seni bonekadan sastera kanakkanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. 4. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran.Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. sosiodrama. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti.

• Inkubasi Illuminasi Verifikasi Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak • Tahap umur • Asas dan nilai seni visual • Bahan dan peralatan Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh. kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 6 .

Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Pemerhati dan pemudahcara .3 Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.Permainan sosio dramatik Peranan guru .Amalan yang bersesuaian di kelas 3 • • 5 Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti 3 .Merancang dan mengurus . menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 7 4 Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Permainan sosial .

Teknik bercerita .Buku Besar 3 Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang 30 7 Menghasilkan Lukisan .• Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 6 Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita .Cetakan dan tekapan .Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh. kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif .Cerita dan kanak-kanak .

2. Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan . Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Amalan yang bersesuaian di kelas 6 5 • • 4.Merancang dan mengurus . menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran Teori Orff Dalcroze Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif bertema berdasarkan elemen-elemen muzik lirik melodi rangkai lagu bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 6 3.Permainan sosio dramatik Peranan guru . Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.Permainan sosial .Pemerhati dan pemudahcara .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .

(2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 2nd. NY: Thomson Delmar Learning Koster. J. (2002).Cerita dan kanak-kanak . & Raines. Creative Activcities for Young Children. NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia.Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan 6 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Isbell. Membina boneka mudah Pentas Props Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita . M. NY: Thomson Delmar Learning Mayesky. W. 4th ed. S. (2001). Thomson Delmar Learning Schirrmacher. Art and Creative Development for Young Children. NY. (2003). M.• • • 5. Growing Artists: Teaching Art to Young Children.Teknik bercerita . 7th ed. (2002). R. L. Ed. R. B. Creativitiy and the Arts with Young Children. Enriching the Curriculum with Art Experiences. T. (2002). NY: Thomson Delmar Learning . PPK Rujukan Tambahan Libby.

Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2. Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan . memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. to develop confidence to face challenges in everyday life. Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. development of sosial skills and prosocial behaviors. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 4. pengurusan dan aktiviti. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. understanding and managing children’s emotions. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Tajuk Kandungan Jam 4 1. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang. the management and activities. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak.

Disruptif .Pengunduran diri dll 4 4. Vygotsky) 2.Pergantungan berlebihan . Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model • • • • Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak Interaksi rakan sebaya Pembentukan hubungan persabahatan Pengaruh jantina Kesedaran ras dan budaya Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6 • 3.Kebimbangan .ingin tahu . Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif . 4 .proaktif Tingkah laku negatif .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget.cepat belajar .Destruktif .

perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain. menghormati hak orang lain dll.Konsep IQ dan EQ . keperluan orang lain. bekerjasama.Bahan bantu mengajar • 7.Konsep emosi . Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk 4 8.Aktiviti yang menarik . Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi . perasaan orang lain. 6. berhemah semasa berkomunikasi. Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan.Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku Assertive discipline Model Glasser Model Ginott Model Dreikurs 5.Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak 7 • Kecerdasan emosi . 5 . dll 4 • Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan. bertimbang rasa.Jenis-jenis emosi . bertolak ansur.

Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang Fasilitator Instruktur Penyediaan permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Reflektif Jumlah 7 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Eassa. N. and academic development in young children. 1990.(2004). socioemotional.. & L. Boston: Allyn & Bacon. E. & N. Effective programs for students at-risk.A. The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. R. (1995). Gaithersburg. Shefatya. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. . Smilansky. 1989. Slavin..Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah 9. S. Facilitating play: A medium for promoting cognitive. Madden. Gartrell. MD: Psycho-social & Educational Publications. NY: Allyn & Bacon. D. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. Karweit. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. PPK Rujukan Tambahan Brewer. J. eds. Introduction to early childhood education.

Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. 3. management of curriculum.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum. 2. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. identification of Islamic Education and Moral curriculum. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. theories on moral development. teori perkembangan moral. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut Islam dan agama lain. and spiritual and moral development activities as well its . pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral .

Keimanan .Hindu Akta Pendidikan 1996 .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( learning centre.Amali .Ketatanegaraan .Menyediakan bahan .Konsep .Pembudayaan Jam • • 4 • 2 • • • • • Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak .Kemahiran .Ilmu .Pandangan Saidina Omar .Kemanusiaan .Merancang aktiviti .Nas Al-Quran .Islam . Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: .Nas Al-Hadith .Kristian .Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui: .Pandangan Imam Al-Ghazali 8 Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman .Buddha .Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam .

Konsep .Konsep .Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti Pengenalan kepada perkembangan moral Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: Piaget.Merancang aktiviti .Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti • Ibadah: Rukun Islam . bertoleransi. Kohlberg 2 • • • 3 4 Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak Menggunakan cerita • Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama.Merancang aktiviti .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( .Menyediakan bahan .Merancang aktiviti .Merancang aktiviti .Pelaksanaan aktiviti Akhlak: .Pelaksanaan aktiviti Sirah: Sirah Rasulullah . hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara 8 .Konsep .Pelaksanaan aktiviti Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: .Menyediakan bahan .

• Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga .Aktiviti Kelas .Menjaga kehormatan diri .Mengamalkan sikap berdikari .Aktiviti Kumpulan .Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan .Memupuk sikap sabar 10 5.Memupuk sikap baik hati .Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT 5 Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Peralatan Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran . Kementerian Pelajaran Malaysia): .Memupuk semangat keberanian .Bertanggungjawab terhadap keluarga 8 .Memupuk kejiranan .Memupuk kasih sayang .Menjaga kebersihan fizikal dan mental .Memupuk sikap berdisiplin .Berlaku adil .Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga .Mengamalkan sifat rajin .Hormat dan taat kepada anggota keluarga .

Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi .amali .Hormat dan setia kepada raja.Menyayangi alam sekitar • Nilai berkaitan dengan diri dan negara .Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran . pemimpin dan negara .Mengekalkan keamanan dan perpaduan 6 Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral Pelaksanaan .Cintakan Negara .hasil kerja .Hormat dan menghormati .pemerhatian .Patuh kepada peraturan dan undangundang .Bertolak ansur dalam masyarakat • Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar .hafazan surah dan doa Senarai semak Pelaporan 5 JUMLAH Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat .

S.Nama Kursus Rujukan Asas Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Baptiste. NY: Allyn & Bacon. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR. Kementerian Pendidikan Malaysia. .Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional. & Daly. E.NY: Cambridge University Press. NJ: Prentice Hall. M. PPK Rujukan Tambahan Daly. (2004). (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. J.M. Nucci. R. NJ: Prentice Hall. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Falsafah rukun Islam. Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children. P. Budiman Radhi (1983). Cetakan Kedua. (2004). (2001). C. E. L. (1994). Social. Education in the Moral Domain. (2002). Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. N. Moral Classrooms. B. Kementerian Pendidikan Malaysia. & Zan. U. Understanding Ethics in Early Care and Education. R. Singapura : Pustaka Nasional. Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education. Goodman. & Balamore. NY: Edwin Mellen Press Devries.

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas. 3 Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah. charaestiristics. strategies and metahodology in teaching and learning of the specials needs and . Sinopsis Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku. akauntabiliti integriti.sebagai seorang guru. the classification of special needs children. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. Beside that it will also discuss the reason due to the disability . strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. 2 Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya. 4 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool.

Kandungan Jam Pengenalan Pendidikan Khas Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu pendidikan Khas Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas Kurang upaya pendengaran Kurang upaya penglihatan Kurang upaya pertuturan Kurang upaya mental Kurang upaya fizikal Kurang upaya pembelajaran Gangguan emosi dan tingkah laku Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Autisma Down Syndrome Disleksia Cerebral Palsy (spastik) Pemulihan Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Kesihatan Gangguan Emosi Terencat Akal Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 5 2.individual differeantiations Tajuk Teori 1. 9 . 8 3.

Faktor penyebab kecacatan Sebelum kelahiran Semasa kelahiran Selepas kelahiran Implikasi kecacatan 3 5 Perbezaan individu Ciri-ciri Emosi Fizikal Kognitif Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas Bacaan Tulisan Awal nombor Aktiviti bantu murid 5 Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas Konsep Jenis strategi Jenis pendekatan Induktif Eklektif Tematik Masteri Koperatif Kolaboratif Instruktional Projek 30 10 10 2. Kaedah dan teknik mengajar Kaedah dan teknik Kumpulan Individu .4.

Gargiulo. Inc. . Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality. (2005). (2003). R. Belmont. Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi bentuk kandungan penggunaan • Perkembangan Fizikal Psikomotor deria Komponen • Komponen Perkembangan sosio-emosi pembentukan sosialisasi hubungan interpersonal dan intrapersonal pembentukan emosi • Perkembangan Kognitif tahap kecerdasan Komponen 10 • Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral • Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 Friend. Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. CA: Wadsworth/ Thomson Learning. M.Tunjukcara Simulasi Bercerita Bermain Projek Pengajaran berpasukan 3. Boston: Pearson Education.

Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. 2. SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan . Exceptional Children: An Introduction to special Education. (2003). W. Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Hallahan. Boston: Allyn and Bacon. Heward. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. D.Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi. & Kauffman (2003). 3. Kuala Lumpur. 4. Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah. Upper Saddle River. Exception Children: Introduction to Special education. NJ: Merrill Prentice Hall.

Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak . Kandungan Jam Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja . menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.kemahiran pelajar merancang. build and manage preschool education centres. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools Tajuk Teori 1.Individu 4 5 2.Organisasi .

Bomba .Bilik pentadbiran . Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah .lain-lain aspek yang relevan  - Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan 5 3. lokasi.keluasan.Bilik sakit . ruang.Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber • Kriteria penubuhan .Stor .Susun atur perabot .Keselamatan .Pusat / ruang pembelajaran .Keceriaan Kebersihan alam sekitar • Melakar Pelan Prasekolah .Konsep . persekitaran Bangunan Kewangan Organisasi pengurusan Peraturan dan undang-undang .Ruang makan .Tandas .Kemudahan asas .- - Langkah-langkah perancangan Menentukan matlamat dan objektif Tinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan .Pelan lantai • Bahagian dalam .Jabatan Pelajaran Negeri .Keselesaan .

Informal & berterusan .Bahan pembelajaran .Rehat . • Refleksi guru 4.Aktiviti luar .Yuran masuk .Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Makanan .Kerja kumpulan .stok pembelian .stok bahan basah dan kering 5 .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .sebelum penubuhan .Derma .insuran • Merancang kewangan prasekolah .Bantuan kerajaan .Peralatan perabot . • • • • • • Pengurusan Perkhidmatan Makanan Perancangan perkhidmatan makanan Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan 4 5.Merancang waktu aktiviti .Makan / minum pagi .Alat-alat penilaian spt.Bantuan swasta/ syarikat . senarai semak dll.Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: . Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .Ketibaan murid .

l 6.Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) .Pengurusan kanak-kanak sakit .Rehat dan tidur .Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak. 3 7. Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat .Latihan penggunaan tandas .Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak .Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak .Penderaan kanak-kanak . Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus 4 Jumlah Amali 30 .Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) .Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) . Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah.Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .

Tandas . Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja .Konsep . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Pusat / ruang pembelajaran .Kemudahan asas .Keselamatan .Bilik sakit .Stor .Kerja kumpulan 6 .Keselesaan .Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam .Susun atur perabot .1.Organisasi .Merancang waktu aktiviti .Ruang makan . Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Bilik pentadbiran .lain-lain aspek yang relevan 10  3.Ketibaan murid .Individu 4 2.

Early Childhood Program Management. 4. United States: Prentice Hall. Rahman . Management of Child Development Centres. Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand. Columbus : Merrill Pub.sebelum penubuhan .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan . Tadika Berkualiti.Makanan .(2005).• .Yuran masuk . Taylor.Makan / minum pagi . (1989).J.Bahan pembelajaran . B.Alat-alat penilaian spt.Peralatan perabot . Verna (1997).semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan . senarai semak dll.Informal & berterusan .stok pembelian .Bantuan swasta/ syarikat .Inc.Derma .insuran • Merancang kewangan prasekolah .Bantuan kerajaan .Rehat . .Penilaian & bersurai Perancangan penilaian .Aktiviti luar . Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5 5 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A.

mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah. (2004). kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. I. Merancang. objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. Creating Effective Learning Environments. NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Assessment and evaluation of children performance PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. Menjelaskan konsep. WA :Western Washington University. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. melaksanakan perekodan. perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak. Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. (2000). penganalisisan. build and manage preschool education centres. objektif. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. P.Administration of for Young Children. penyimpanan. & Wellhousen.Rujukan Tambahan Click. 2. NY : Thomson Delmar Learning Henninger.L. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. K. Second ed. M. 3. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the . NY: Delmar Thomson Learning Crowther.

5 5. 6 4. disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat JAM 5 2. 5 . audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan. KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment). 5 3. • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak •Mengenal pasti kanak-kanak •Menentukan kaedah pentaksrian •Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan •Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar. dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital. video. TAJUK 1. 5 6. kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak • Rekod perkembangan kanak-kanak • Rekod peribadi kanak-kanak • Rekod dalam bentuk CD.preschools.

(2004). NY: Thomson Delmar Learning 5. 4th ed. Gullo. Elliott. S. Measuring Performance: Early Childhood. Assessment in Early Childhod Education.Lidz. R. C. 2. Wortham. (2001). NY: Thomson Delmar Learning . Bentzen. (2004). NY: Prentice Hall RUJUKAN TAMBAHAN 3. Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior. (2002). B. NJ: John Wiley & Son Inc. Early Childhood Assessment.• • • 7. S. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. NY: Thomson Delmar Learning 4. 4 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1.4th ed. carta dll) 5 8 Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah 5 9. (2001). F. D. C. W. Pelaporan • • • Membuat analisis Membuat ulasan Membuat inferen Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanakkanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf.

TAJUK KANDUNGAN Jam .dan komuniti. nilai dan budaya. improving family excellence. This course covers the theories and perspecttive. family relationship. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2. 3. hubungan keluarga. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. behaviors and children’s dicipline.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa.community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme . aims. peningatan kecemerlangan kekeluargaan.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah Parents involvement in preschool education PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. matlamat. 4. komuniti dan institusi pendidikan. values and customs.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah SINOPSIS Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif.

Ciri pembentukan sangkutan Autonomi . nilai dan budaya • Keluarga .Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri .Perkembangan konflik .Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya .Pendidikan nilai. moral dan agama .Konflik matlamat dan nilai .Peranan persekitaran .Definisi keluarga .Persekitaran peningkatan kendiri .Perkembangan prososial 6 4 • • 3.Peralatan dan keselamatan .Menangani isu pengawalan .Definisi kendiri .Fungsi utama keluarga .Institusi taman asuhan .Definisi autonomi .Proses membuat keputusan . Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan .Menangani pengekalan Initiatif .Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak .Aplikasi kendiri kanak-kanak • 4 • • 2.Ruang dalam dan luar .Definisi sangkutan .Perbezaan budaya dan nilai .1 Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan . Matlamat.Kerenah dan sangkutan .

Autoritarian .• Kualiti pengasuhan .Jenis tingkahlaku yang tidak diterima .Perasaan yang positif .Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin .Indulgent .Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa .Kelayakan Keluarga sebagai sumber sokongan .Berpasangan . Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak .Panduan disiplin .Hubungan kakitangan dan keluarga .Deraan dan ganjaran 4 • 5.Langkah mengatasi . Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus .Autoritatif • . Melayani Perasaan • Perasaan .Orang lain .Sendirian .Berkongsi Adaptasi perasaan .Diri sendiri .Sumbangan keluarga • 4.Berkumpulan 6 6 • • 6.Penglibatan keluarga \ .Saiz kumpulan .Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima .Memahami perasaan Ekpresi perasaan .Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa .Pendekatan pengurangan ketakutan .Definisi perasaan .

.Keperluan .Maklum balas 5 6 • • .Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif .Keperluan .Keunikan dan potensi .Bertulis .Bersemuka .Struktur masalah .Teknologi Aktiviti penglibatan .Jenis .Impak Perluasan pembelajaran .Indifferent • Penyelesaian konflik kanak-kanak .Proses penyelesaian masalah 7. Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi . Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas .Perlaksanaan .Perancangan .Penerimaan • 4 • • 8.

Berns. (2001). 4. NY: Thomson Delmar Learning . Ed. 5. The Child in the Family and Community. NY: Prentice Hall. N. a. School. Communities.9. (2004). 2nd. Couchenour. K. NY: Thomson Delmar Learning RUJUKAN TAMBAHAN 3. Mena-Gonzalez.Pertukaran maklumat .Epstein. CL: Westview Press. Sumbangan komuniti dan keluarga.. D. R. L. (2001). N. Child. 3rd ed. (2003). J. & Saracho. B.Sumbangan perkhidmatan . (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families. School and Communities: Together for Young Children. Spodek. School. O. J. And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education.Keharmonian Jumlah 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi . O. Saracho. Families. Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. Family. & Chrisman. NY: Thomson Delmar Learning 2. Community: Socialization and Support. M.

Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management . Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. 3. Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. Emphasis is given on the . keselamatan dan pemakanan. safety and diet.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Kualiti Pendidik Prasekolah Preschool Teacher Quality PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. kecekapan hubungan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. 4. SINOPSIS Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. 2. management of health. pengurusan kesihatan. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usaha-usaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah. efficient relationship.

mengekalkan pekerja yang cekap . TAJUK 1.memantau keupayaan guru/pembantu .bajet yang realistik . KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti . This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it.mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti Pengurusan personel (personnel management) .cermat menggunakan sumber kewangan .Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat .menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan .Pengetahuan asas guru yang profesional .menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak - Pengurusan kewangan (fiscal management) .tahu bila hendak buat penyelarasan bajet . .management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters.Definisi .menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan .Belajar sepanjang hayat .Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baru Jam 4 8 2 Kecekapan pengurusan Pengurusan organisasi (Organizational Management) mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak.memantau perbelanjaan .Guru sebagai model .

keperluan asas untuk memastikan penjagaan . keluarga kanak-kanak. selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak 3 Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan.merancangkan spesifikasi dan susun atur . badan kerajaan.dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) . wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork). perabot dan peralatan .penyediaan kemudahan.bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran . kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti • menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti 6 4 Pengurusan kesihatan. pekerja.ruang selamat.Latihan kesihatan . keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan . motivasi.

peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga .Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan .pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan .perspektif yang luas.program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga • 5 Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan . Program penilaian .melaksanakan pelbagai model kurikulum .memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak .program inklusif untuk murid keperluan khas .memberi sokongan kepada sesuatu program .Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai .Latihan kursus dalam bidang pemakanan .menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 6 6 Kepimpinan dan perwatakan Kepimpinan .khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga .menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan .Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak .strategi penilaian yang sesuai . kemahiran memilih dan .berfungsi sebagai pengurus yang berkesan .mempunyai visi dan misi yang jelas .kesihatan kanak-kanak .

pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi • Akauntibiliti sebagai guru prasekolah Bidang pekerjaan Sekolah Tingkah laku murid ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah Ciri-ciri guru prasekolah berkesan Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah Penyayang Kod Etika Guru Prasekolah 7 Konsep Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam 4 Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah Etika terhadap kanak-kanak Etika terhadap ibu bapa Etika terhadap masyarakat Etika terhadap pentadbir Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 5 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan. umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru • Keseragaman latihan • Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah .menggunakan semua sumber untuk mencapai visi ..motivasi diri.

Click.Methodology PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua .Kaedah Action Research I .L.• Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 1. Second ed. Tadika Berkualiti. Rahman . Columbus : Merrill Pub. I. NY: Delmar Thomson Learning 4. Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. Henninger. & Wellhousen. Taylor. P.(2005). WA :Western Washington University Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan I . Early Childhood Program Management. Kuala Lumpur: PTS 2. B. Creating Effective Learning Environments. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. K. RUJUKAN TAMBAHAN 3. NY : Thomson Delmar Learning 5. M. (1989).Administration of for Young Children. Crowther.J. (2004). (2000).

Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan.Pendekatan ‘interpretive’ . 7.Pendekatan ‘critical’ • Pendekatan penyelidikan di sekolah Jam 3 . Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Kaedah Action Research I . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan.Pendekatan ‘positivist’ . analisis data dan intepretasi data.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan I . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan . 6. prosedur pengumpulan data. Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah melalui penyelidikan tindakan. and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Methodology 1. Tajuk 1. Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. 2. 5. 4. 3. analysing and interpreting the research data.

3 .Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Kod etika penyelidikan 3 2.Kajian tinjauan .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Methodology .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan • Penyelidikan kuantitatif . Jenis-jenis penyelidikan .Pendekatan kuantitatif.Penyelidikan tindakan . Prosedur penyelidikan pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Menghasilkan hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang kaedah kajian • Mereka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis data • Membincang hasil kajian • Melaporkan kajian Penyelidikan Tindakan • Definisi dan konsep 3 4.Kajian etnografi .Pendekatan kualitatif • Etika dalam penyelidikan pendidikan .Penyelidikan asas .Kuasi-eksperimental .Penyelidikan gunaan .Kajian naratif 3.Kajian kes . .Kaedah Action Research I .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif .Kajian eksperimental .Kajian sejarah .

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology • • • Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin 3

5.

Kajian tindakan • Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal • Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: • Mengenal pasti masalah berkaitan amalan • Merancang tindakan • Melaksana tindakan • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan • Mengambil tindakan susulan • Merancang kitaran kedua

6.

Cadangan kajian tindakan • Fokus kajian / masalah kajian • Soalan kajian • Sumber literatur • Reka bentuk kajian • Subjek kajian • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh • Data berbentuk dokumentasi • Triangulasi data kajian

3

7.

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

8.

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Senarai semak pemerhatian • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Fotografi • Portfolio • Borang catatan temu bual • Slid • Laporan jurnal • Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data • Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - “Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi

3

9.

3

• • 10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema/corak dan makna

3

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

12.

Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • •

3

13.

3

Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan 3

14.

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak • Konteks • Fokus kajian • Pelan tindakan • Pelaksanaan pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis dan penemuan • Refleksi dan implikasi • Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

15.

3

45

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Rujukan Asas

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

(2006). & Wallen. How to design and evaluate research in education. (2000). The research interview. A guilde for the teacher researcher. P. Jones. Management skills in school.E. E.Kaedah Action Research I . (2000).R. B. Action learning and action research. N. Y. (2000). J. Kembar. London: Paul Chapman Publishing. Fraenkel. C. London: Kogan Page. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua . Shah Alam: McGraw-Hill Education. Action research. Kaedah penyelidikan. Macintyre. G. McGraw-Hill Gillham.(1990). Ohio: Prentice Hall.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . J. The art of action research in the classroom.Methodology Rujukan Tambahan Chua. D. London: Continuum. London: David Fulton Publishers Ltd. (2003). (2005). Mills. USA.

3. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 2. 4. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. This course is dealing with conducting action research in school. documenting and publishing research papers. Tajuk Kuliah: 1 2 Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data 3 8 Kandungan Jam 3 4 4 60 . Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan. organizing action research seminar. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. 5. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) 1. presenting research findings in seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Mengorganisasi seminar kajian tindakan.

000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar. (1994). Qualitative Data Second Edition. Management Skills in School. (2005). Teaching as Learning: An Action Research Approach. London: Routledge. Wallen. J. (1995). Rujukan Tambahan McNiff..(1990). How to Design and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill Jones. N. • . London: Paul Chapman Publishing. USA. Miles. London: Sage Publications.E. and Huberman. J. J. membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan • Menganalisis data • Melakukan kajian literatur • Penghuraian data • Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75 • • • Pentaksiran Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10.R.A.M. Analysis. M.B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->