TEKS PENGERUSI MAJLIS UNIT

BERUNIFORM
• Mengumumkan ketibaan Yang
Berbahagia/Berusaha Encik Mohd Bin Ngah,
Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus
Dato’ Razali Ismail------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ke majlis.
• Tetamu terima hormat

1

• Yang Berbahagia/Berusaha Encik Mohd Bin
Ngah, Pengarah Institut Pendidikan Guru
Kampus Dato’ Razali Ismail ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, Yang Berusaha Encik
Yunus bin Yusof , Ketua Unit Kokurikulum
IPGKDRI, Yang Berusaha Encik Mohd Zaid bin
Yusof, Penyelaras Unit Beruniform IPGKDRI,
Pensyarah-pensyarah penasihat unit
beruniform serta warga IPG sekalian.
2

• Bagi memberkati majlis kita pada hari ini,
majlis mempersilakan saudara
……………………………......................................
Dari unit Bulan Sabit Merah Malaysia untuk
membacakan doa. Dipersilakan.
• Bacaan Doa
• Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas
bacaan doa sebentar tadi.
3

• Seterusnya, majlis mempersilakan Yang
Berbahagia/Berusaha Encik Mohd Bin Ngah------------------------------------------------------------------------------untuk memberikan ucapan
• Ucapan tetamu
• Terima kasih kepada Yang Berbahagia/Berusaha
Encik Mohd Bin Ngah --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- atas ucapan
sebentar tadi.
4

• Majlis diteruskan lagi dengan nyanyian tiga
buah lagu, lagu IPGM, lagu Negeri Terengganu
dan lagu Negaraku.
• Nyanyian lagu
• Mengumumkan Yang Berbahagia/Berusaha
Encik Mohd Bin Ngah ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------meninggalkan majlis.
5

• # Nama, diikuti dengan jawatan.
• *Tertakluk pada pindaan (jawatan tertinggi)

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.