Masyarakat majmuk, demokrasi dan pendidikan

Disediakan oleh: Muhammad zafran bin abdul gaffor D20052024006 Pendidikan perakaunan Universiti pendidikan sulatan idris (upsi)

ISI KANDUNGAN
KANDUNGAN M/S

Penghargaan Pengenalan Masyarakat Majmuk Demokrasi Pendidikan Kesimpulan Rujukan

2 3 4 -22 23-30 31-69 70 71

2

Pengenalan
Dalam negara kita menuju ke arah wawasan 2020, patut kita sedari bahawa negara kita iaitu Malaysia adalah negara majmuk yang mana terdiri daipada pelbagai budaya dan rakyat yang menganuti pelbagai agama. Dalam tugasan atau kajian yang bertemakan “masyarakat majmuk, demokrasi dan pendidikan pelbagai budaya di Malaysia” kita dapat merenung kembali bahawa terdapat perkaitan yang rapat dan penting dari segi pendemokrasian dan pendidikan dinegara ini yang terdiri daripada pelbai etnik dan budaya. Apa yang hendak dibincangkan disini adalah berkaitan dengan masyarakat majmuk yang mendasari demokrasi dan pendidikan dinegara Malaysia ini. Sepertimana yang kita ketahui sebelum mencapai kemerdekaan negara kita telah dijajahi oleh Perancis, Belanda dan akhir sekali British yang memiliki Tanah Melayu melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Di zaman pemerintahan British telah membawa masuk etnik India untuk memenuhi tenaga kerja di ladang-ladang, manakala Etnik Cina juga dibawa untuk memenuhi permintaan kerja_kerja perlombongan. Dasar Inggeris inilah yang dikatakan mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia sehingga kini. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 31 Ogos 1957, negara ini telah mengalami satu sistem politik yang berpecah-pecah dari segi kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan. Keadaan ini dikukuhkan lagi dengan sistem pendidikan penjajah yang diasaskan mengikut kumpulan-kumpulan suku kaum tadi. Dengan keadaan sosial yang ada, unsur-unsur yang boleh membawa ke arah integrasi nasional adalah sedikit dan pendidikan dianggap satu daripadanya. Dengan ini pelbagai dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan untuk mewujudkan negara demokrasi yang memberi keadilan kepada semua kaum. Selain itu, pendidikan adalah merupakan satu aset yang sangat penting kepada perpaduan sesebuah negara terutamanya negara pelbagai kaum dan ia akan ditekankan dalam perbincangan ini. Pendidikan moden dinegara ini banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh barat yang telah memerintah negara kita dahulu kala. Kita akan melihat perubahan sistem pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka dan sehingga masa kini serta konsep dan peranan pendidikan itu sendiri.

3

Kebanyakannya beragama Hindu. Cina dan India hidup aman. kebanyakan daripada mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah ramai yang sudah bertukar kepada Kristian atau memeluk Islam. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum dengan Melayu. Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia. Hampir 85% daripada kaum India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil.MASYARAKAT MAJMUK DEFINISI MASYARAKAT MAJMUK Masyarakat majmuk ialah masyarakat yang mengandungi beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dan bercampur gaul. Mereka terbahagi kepada berpuluh puluh kumpulan etnik tetapi memiliki budaya umum yang sama. Dari segi perlembagaan. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. tinggal dalam satu unit politik yang sama tetapi hidup secara berasingan dan tidak bersatu padu. Hokkien. Kira kira satu perempat daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina. berbahasa Melayu dan mempunyai hak politik yang besar. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Budha. PENGENALAN MASYARAKAT DI MALAYSIA Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. 4 . Kepadatan penduduk Malaysia tidak sama dengan 17 juta daripada 25 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia. Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal daripada Eropah (dipanggil Eurasia) dan Timur Tengah. Melayu beragama Islam. dan mempunyai budaya yang tersendiri. Selain itu. berbahasa Melayu dan beragama Islam. berbahasa Mandarin. Taoisme atau Kristian. orang Melayu ialah orang yang berkulit sawo matang. Lebih separuh populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri daripada kaum bumiputera bukan Melayu. Hakka. Sehingga abad ke 20. India pula membentuk 7% hingga 10% daripada populasi. Melayu ialah masyarakat terbesar dengan mencapai 60% daripada populasi Malaysia. dengan kaum Melayu menjadi etnik terbesar di Malaysia. dan 7% lagi terdiri daripada kaum India.

India. tetapi kini sudah diserap ke dalam kehidupan moden Malaysia. contohnya makanan dan rumah sebahagiannya dihasilkan dari keluaran hutan tanpa perlu dibeli. ada juga kaum Sikh. ada juga wayang kulit.000) pula tinggal di barat daya Sarawak. Muzik tradisional Malaysia banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Orang Bidayuh pula (170. dan tinggal di bandar bandar besar di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun pihak kerajaan menawarkan peluang pelajaran yang samarata dan ada diantara mereka kini menjawat jawatan profesional seperti doktor. Selain itu. Orang-orang Melayu sememangnya diakui sebagai penduduk asal atau anak bumi kepulauan Melayu. sesetengahnya berasal daripada Thai. gong dan sebagainya. dan Hindi. Selain itu. Islam. mereka kekal sebagai kumpulan etnik yang mempunyai pendapatan terendah berbanding kumpulan etnik yang lain. ASAL-USUL KUMPULAN ETNIK Malaysia yang pada asalnya merupakan Semenanjung Tanah Melayu mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. 000) tinggal di Semenanjung Malaysia. Walaubagaimanapun. 000 orang. Malayalam. Negara ini mempunyai tradisi yang kuat dalam tarian. Kaum Bumiputera terbesar di Sarawak ialah Iban dengan 600. Eurasian dan kaum bumiputera lain. silat. seruling. Mereka tinggal di rumah panjang. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Malaysia. Orang Asli (140. Di Malaysia kedudukan orang-orang Melayu dan yang serumpun dengannya memang diakui sebagai bumiputera oleh 5 . tetapi Bahasa Inggeris digunakan secara meluas. dan Portugis. dan barangan kraf seperti batuk. Kebanyakan alat muzik terdiri daripada gendang. India dan Indonesia. dan menetap di Sungai Rajang dan Sungai Lupar. dan barangan perak dan tembaga. Dahulunya mereka merupakan pengumpul hasil hutan. hidup seperti nomad.bercakap Tamil. sulaman. Sejarah etnik Melayu di Malaysia memuncak apabila kesultanan Melayu Melaka rnenjadi kerajaan yang besar dan berkuasa di Asia Tenggara pada permulaan abad yang ke-15. dan bercucuk tanam. Kemungkinannya ini disebabkan sistem ekonomi mereka yang tidak bergantung kepada wang tunai.

Sungguhpun berada di bawah koloni Portugis dan Belanda. Menjelang tahun 1895. orang-orang Melayu telah menukar agama kepada Islam selaras dengan kepimpinan sultan yang telah memeluk islam. Senario kependudukan berubah dengan signifikan semasa penjajahan Inggeris apabila kehendak-kehendak ekonomi kapitalis yang dibawanyaa menyebabkan kebanjiran pendatang terutamanya dari China dan India ke negeri-negeri Melayu. Campur tangan Inggeris sebenarnya telah bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada bulan Ogos 1786. Pengaruh bukan Melayu adalah sangat terhad. Melaka akhirnya telah menjadi pusat tamadun Islam di Asia Tenggara sehinggalah kedatangan pihak kolonial barat yang telah banyak mempengaruhi dasar negara secara umumnya dari segi pendidikan. etnik Melayu masih menjadi penduduk terbesar Malaysia kerana belum terdapat kedatangan imigran secara besar-besaran pada masa ini. empat negeri iaitu Perak. 6 . Pada tahun 1824 Melaka telah diserahkan kepada Inggeris oleh Belanda menerusi perjanjian Inggeris-Belanda. sosial pelbagai budaya di Malaysia. politik. Inggeris telah menguasai tiga pelabuhan perdagangan penting iaitu Singapura. Pada peiringkat awal pengislaman orang-orang Melayu telah dilakukan oleh para mubaligh dan saudagar dari Timur Tengah dan India. Hingga tahun 1826. ekonomi. Negeri Sembilan dan Pahang secara kolektif dikenali sebagai 1 (Purcell 1965).. Apabila Melaka berkembang sebagai empayar. Sebelum kebangkitan empayar Melaka kepulauan Melayu sebenarnya telah dipengaruhi oleh kebudayaan India dan kepercayaan Hindu1. Penguasaan Portugis kemudiannya telah digantikan oleh Belanda pada tahun 1641. Pada abad ke-19 kepentingan perdagangan Inggeris dengan bantuan kekuatan tenteranya secara beransur-ansur telah mengawal seluruh Tanah Melayu. Pulau Pinang dan Melaka yang dikenali sebagai Negeri-negeri selat. Minat Inggeris terhadap Malaysia sebagaimana juga pihak kolonial yang sebelumnya hanyalah tertumpu kepada kepentingan perdagangan. Kejatuhan Melaka ditangan Portugis pada tahun 1511 menandakan permulaan kejatuhan empayar Melayu dan bermulanya kolonialisassi Eropah.perlembagaan. Pada peringkat awal Inggeris dikatakan mengamalkan polisi tidak campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu namun tujuan ekonomi kapitalis mereka telah menyebabkan polisi bertukar. selangor.

Terdapat kekurangan tenaga pekerja diperlombongan dan perladangan. Namun dalam pada itu dalarn keadaan sebenarnya residen telah mengambil alih peranan raja dalam pentadbiran negeri-negeri berkenaan. orang-orang Cina menjadi peladang. Sabah dan Sarawak juga dalam masa yang lebih kurang sama telah dijajahi oleh Inggeris. Terengganu. Ini ditambah pula dengan pertambahan ladang-ladang kelapa sawit pada suku pertama abad ke-20. Pertumbuhan ladang-ladang getah pada penghujung abad ke19 telah menjadi faktor utama kedatangan beramai-ramai imigran India. Inggeris telah mengatasi masalah itu dengan menggalakkan atau mengimport kedatangan buruh dari China dan India. Kedah dan Perlis berada dibawah lindungan Inggeris dan kemudiannya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. dianggap sudah terbudaya dan patuh kepada pemerintahan British berbanding orang-orang Melayu. Galakan aktif telah diberikan oleh pentadbiran Inggeris kepada orang-orang Cina untuk memasuki Negeri-negeri Selat dan Sarawak.Inggeris telah menjadi pelindung kepada negeri-negeri berkenaan dan residen-residen dikatakan berfungsi sebagai penasihat sultan. pajak-gadai dan minuman keras. khinzir.negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan ditadbirkan secara pusat yang diketuai oleh Residen Jeneral. secara beransur-ansur lima lagi negeri Kelantan. Menguasai pentadbiran bermakna memudahkan Inggeris menjalankan polisi perdagangan yang berpihak kepada kepentingan ekonominya. Komuniti Cina juga dianggap bernilai kerana memberikan jaminan pendapatan kerajaan daripada cukai perniagaan seperti cukai-cukai candu. 2 (Andaya 1982:79) 7 . Johor. peniaga dan petukang. Antara tahun 1900 hingga 1930. Dengan kata lain imigran India sangat dikehendaki sebagai buruh-buruh ladang dan pembangunan infrastruktur. Selain daripada bekerja di sektor perlombongan. Orang-orang Tamil yang diambil dan direkrut daripada kasta atau lapisan bawah masyarakat2. Orang-orang India juga membekalkan tenaga buruh untuk kerja-kerja awam khususnya dalam pembinaan jalan raya dan jalan keretapi. Peladang-peladang Eropah gemar mengambil pekerja-pekerja Tamil berdasarkan pengalaman di Ceylon yang mendapati orang-orang Tamil sangat sesuai bekerja di ladang.

masyarakat homogenis Melayu Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenis Malaysia yang mengandungi etnik-etnik Melayu. BANCIAN TERHADAP PELBAGAI ETNIK DI MALAYSIA Apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada 31 Ogos. Sementara itu kaum Cina selalu danggap sebagai pihak yang paling bersikap toleransi dan ringkas. Etnik Cina dan India mengekalkan kepercayan yang mereka bawa. Konfusius. Sungguhpun begitu kebanyakan daripada mereka boleh dikategorikan sebagai sama ada menganalkan kepercayaan-kepercayaan Buddha. Taoist dan Kristian. Eurasian dan lain-lain. ”Mereka merupakan golongan yang mempercayai roh-roh dan hantu-hantu. Armenian. Dasar penjajah British yang membawa masuk buruh-buruh asing terutama dari negara China dan India untuk tujuantujuan ekonomi telah mengubah struktur demografi negara ini hingga menimbulkan (Hock 1987) (Arasaratnam 1979) 5 (Purcell 1948: 119) 4 3 8 . Baki etnik-etnik lain adalah daripada kalangan Bajau. ia mewarisi pelbagai masalah yang ditinggalkan oleh penjajah British. Arab. 1957. tuhan-tuhan dan watak-wattak hero yang berada bersama-sama mereka di mana-mana jua mereka berada sebagai sebahagian daripada dunia material di sekeliling mereka5”. Cina 37. Iban.8 peratus daripada penduduk. Orang Asli.3 peratus3. Dari segi kepercayaan. Cina dan India sebagai komponen utamanya. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1957.Dalam jangka masa lebih daripada satu ratus lima puluh tahun pemerintahan kolonial British di Malaysia (1786 hingga 1957). dalam perkara agama. Di antara yang terpenting ialah berhubung dengan masalah kependudukan. Lebih kurang 80 peratus imigran India adalah Hindu4.2 peratus dan India 11. Walau bagaimanapun kaum-kaum imigran secara majoritinya tidak mengasimilasikan kepercayaan mereka dengan agama orang-orang tempatan. Melayu masih mengekalkan Islam sebagai agama mereka. Melayu membentuk 49.

3 Sumber: Malaysia.2 3 125474 49.7 84 450 1. aktiviti-aktiviti ekonomi dan corak penempatan.4 93 629 10. Kuala Lumpur: Department of Statistics. Rajah 1970 Kumpulan Etnik Penduduk % 1957 1947 Jumlah Melayu Cina India Lain-lain Penduduk % Penduduk % 8 81 348 100 6 278718 100 4 908 086 100 4 68 838 53. kebudayaan. pengalaman sejarah.6 69 531 0. 30-31. 1972. 1970 Population and Housing Census of Malaysia: Community Groups. Perbezaan etnik ini lebih ketara lagi dengan terdapatnya perbezaan dari segi bahasa. cited in Hon-Chan.5 3 12 350 35. 1977:81.2 1 844 534 38.masalah apabila negara mencapai kemerdekaan dan apabila negara hendak memulakan dasar-dasar berhubung dengan kenegaraan. pp. Banci penduduk Tanah Melayu yang dibuat pada tahun 1947. 1957 dan 1970 menunjukkan bahawa bilangan orang-orang Melayu hampir 50% daripada jumlah penduduk manakala sebahagian yang lain terdiri daripada penduduk-penduduk kaum seperti rajah dibawah. Jurang perbezaan yang begitu luas di kalangan kumpulan etnik di negara ini menjadikan penghidupan begitu mencabar dan tidak kurang juga menakutkan. 9 . agama.4 2 333756 37.3 530 638 10.8 2 427 834 49.8 735038 11.8 65 080 1.

Kangani d.KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK Proses dan cara kedatangan masyarakat luar: a. Indenture(perjanjian bertulis) b. 10 . Terdapat majikan/pengusaha yang menguruskan pengambilan imigran misalnya merlalui Sistem Kangani dan Sistem Kredit Tiket dan juga Sin Kheh. Kontrak c. Faktor Tarikan (Luaran) a) Kekayaan ekonomi Tanah Melayu. d) Aktiviti agen buruh (kongsi gelap) dan majikan untuk menggajikan buruh asing. Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah di Tanah Melayu telah menyediakan peluang pekerjaan. b) Kenggangan orang-orang Melayu bekerja sebagai buruh. Bebas SEBAB-SEBAB PENGHIJRAHAN i. Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah yang pesat di Tanah Melayu memerlukan penggunaan tenaga buruh yang ramai. c) Berkembangnya sistem ekonomi ekspot yang berteraskan perladangan dan industri. Kerajaan British membuat persetujuan dengan kerajaan India membenarkan kemasukan buruh secara terancang bagi mengatasi kekurangan tenaga buruh. e) Ikatan persaudaraan dan rakan yang telah berhijrah terlebih dahulu.

Dalam hal ini ia dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat Malaysia yang majmuk. b) Kekurangan rangsangan ekonomi. kontrak. Perbincangan mengenai tajuk ini dapat difahami jika kita melihat beberapa dasar Inggeris seperti huraian berikut: i. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajmukan ras. Sejak tahun 1874 dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing. DASAR INGGERIS DAN KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA Dasar Inggeris terhadap Tanah Melayu dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu. Dasar Politik Perbincangan ini berkisar pada aspek dasar imigrasi ¸ Jabatan Perlindungan Orang Asing. dengan Inggeris memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. kangani. dan Jawa). Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal imigran(pendatang). India. tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. dan bebas. c) Lebihan penduduk dan kekurangan bekalan makanan. dan undang-undang buruh. Seperkara yang menarik tiadanya sekatan terhadap kemasukan orang asing ke negara ini sebelum undang-undang imigrasi 1930an disebabkan oleh keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh 11 .ii. Dalam hal ini Inggeris seolah-olah menggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem-sistem kemasukan seperti indenture(perjanjian bertulis). Hal ini berbeza dengan tindakan Inggeris pada 1930an. Selain itu. Faktor Tolakan (Dalaman) a) Kejadian bencana di negara asal (Cina. undang-undang imigrasi pada tahun 1930an juga menghalang kemasukan baru orang asing ke Tanah Melayu.

Ini juga menjelaskan bahawa terdapat tindakan dan dasar kerajaan Inggeris mempastikan mereka tidak kehilangan buruh bagi menjana ekonomi Tanah Melayu. ini bermakna buruh-buruh ini dilindungi oleh pemerintah Inggeris dan ia menunjukkan bahawa seolah-olah kerajaan Inggeris menggalakkan kemasukan buruh asing. Oleh itu. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan undangundang buruh yang memerlukan para majikan untuk memberikan kemudahan yang sepatutnya kepada buruh imigran ini. e) Keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh. Dasar Ekonomi a) Dasar ekonomi komersial . d) Wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh.kapitalisme dan bebas. b) Perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Hal ini terbukti semasa kemelesetan ekonomi 1927-1932 orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan ini menjadi masalah kepada pemerintah Inggeris. merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi. ii. Dengan keadaan ini ia bukan sahaja menggalakkan kemasukan buruh asing. Dengan wujudnya jabatan ini.bagi merancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya. c) Pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan bijih timah. 12 . Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan Jabatan Perlindungan Orang Asing bagi melindungi para buruh imigran daripada tindasan dan penganiayaan para kongsi gelap mahupun majikan. tetapi menggalakkan mereka untuk tidak pulang ke negara asal mereka.

Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah 13 . Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Dalam hal ini. Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda. Bagi orang-orang Melayu ia hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik.iii. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum di Malaysia.Dasar Sosial Penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada Dasar Pendidikan pemerintahan Inggeris. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru.

220). semuanya dianggap sebagai orang Melayu. definisi Melayu mengikuti definisi Pemerintah Malaysia. Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di Dunia Melayu (Nusantara). 14 . Singapura: Pustaka Melayu. perkataan "Melayu" itu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit "Malaya" yang bermaksud "bukit" ataupun tanah tinggi6. Penyebaran penduduk Melayu di Malaysia Mengikut 1997 Vital Statistics Malaysia Report. dan daripada jumlah tersebut. dari segi etimologi. Jawa. Tetapi dari segi definisi budaya (cultural definition). bahasa. Aceh.MASYARAKAT MELAYU Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. yang bertutur dalam bahasa Melayu. penduduk pribumi dari keturunan Minang. dalam artikel ini. Di Malaysia. Sumantera.997. Bugis. 6 Harun Aminurrrashid. penduduk Malaysia semuanya berjumlah hampir 21 juta (jumlah sebenar 20. Bahkan orang bukan pribumi yang berkawin dengan orang Melayu dan memeluk agama Islam juga diterima sebagai orang Melayu. dan adat istiadat masing-masing yang diikuti oleh masing-masing kelompok serumpun tersebut. beragama Islam dan mengikuti adat istiadat Melayu. beragama Islam. Di sana letaknya Kerajaan Melayu pada zaman 1500 tahun dahulu sebelum atau semasa adanya Kerajaan Srivijaya.Sehubungan itu. Walau bagaimanapun jua. hlm 4-5. Bangsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsabangsa lain di dunia. iaitu penduduk serumpun tidak kira agama. Pemerintah Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu.1966 Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. dan yang menjalani tradisi dan adat-istiadat Melayu. Mandailing. dan lain-lain. Perkataan Melayu mungkin berasal daripada nama sebuah anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari. Mereka dikatakan telah "masuk Melayu".

Penduduk pribumi lain (termasuk Iban.2 juta (10. Bidayuh. 15 . di kampung-kampung.5 %). dan lain-lain. Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakannya bekerja dalam sektor dinas.penduduk Melayu ialah 10. mempunyai kuasa magik dan lain-lain).1 juta – 14. Sultan hanya diberi kuasa dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama dan adat istiadat saja.4 juta – 25.2 juta (48. pengangkutan. perdagangan. Murut. satu unit genealogi. tetapi kedudukan Sultan ditetapkan hanya memenuhi fungsi simbolik. Selebihnya terdiri daripada penduduk bukan pribumi. Sebagian besar daripada penduduk Melayu (kurang lebih 65%) tinggal di kawasan desa. Penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu bandar secara relatifnya masih rendah dibandingkan dengan penguasaan ekonomi oleh penduduk non-pribumi. Melanau. Walaupun Malaysia kini sudah mencapai kemerdekaan. Sistem Politik Sistem politik Melayu sebelum penjajahan adalah sistem feudal di mana setiap negeri diperintah oleh Sultan dengan dibantu oleh pembesar dari kalangan bangsawan. Malaysia kini mengikuti sistem politik Demokrasi Berparlimen dan Monarki Konstitusional. Ketika orang Inggeris menjajah Malaysia. satu unit ekonomi.7%). Serani (orang Indo) dll (3. Sistem Ekonomi Bagi orang Melayu yang tinggal di desa. sebuah kampung Melayu merupakan satu unit politik. yaitu orang Tionghoa (5.5 %). Pada masa dulu. terutamanya orang Tionghua. Kadazan. dan tanaman campuran (mixed farming). Aktiviti pertanian termasuk mengusahakan tanaman padi. majoritinya menjalankan aktiviti pertanian dan menangkap ikan. Kini. dan satu unit keagamaan.7%). kelapa. kelapa sawit. dan orang India. kewujudan kampung Melayu tidak sepenuhnya memenuhi keempat-empat ciri di atas. Rakyat patuh dan taat kepada Sultan dan menganggap Sultan mempunyai daulat (keturunan mulia. dll) berjumlah 2. sebagai pekerja di sektor perindustrian.

Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. seni dapat dibahagikan kepada dua iaitu: seni persembahan (tarian. Sistem kekeluargaan dan perkahwinan 16 . wau. seni bina. Adat istiadat Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur tempatan dan unsur luar selaras dengan kedatangan pengaruh Hindu. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. juga termasuk dalam kategori seni persembahan. Namun begitu. seni hias. Kesenian Dalam masyarakat Melayu. Islam. tenunan. hadrah.Agama dan kepercayaan Orang Melayu hampir seluruhnya beragama Islam. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi ia terus diamalkan. persembahan pentas seperti makyong. nyanyian. dan dalam beberapa upacara adat. Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu perbomohan Melayu (pengubatan tradisional). pertukangan tangan. wayang kulit. sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka. congkak. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. Melalui “principle of co-existence” ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. dan Barat ke Tanah Melayu. anyaman dll). kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir. Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang juga memperlihatkan gabungan berbagai-bagai unsur tempatan dan luar. Permainan tradisi seperti gasing. Dalam pemerintahan Malaysia. ghazal.

Sebagai contoh masyarakat India Tamil secara majoritinya bekerja di ladang-ladang getah dan hanya sebilangan kecil 17 . ia diutamakan. malah di sebahagian tempat. Pembahagian etnik india berkait rapat dengan pengkhususan pekerjaan. Perkahwinan campur juga ada. eksogami juga terjadi. Masyarakat India telah datang ke Malaysia lebih kurang 2000 tahun tetapi tidak menetap sehinggalah abad ke 19. terdapat juga masyarakat India dari Utara India yang datang dan menetap ke negara kita iaitu Punjabi.Dari segi kekeluargaan. Selain itu. masyarakat India Gujerat dan Sindhi Selatan India juga telah datang ke negara kita. Bengali. Selain Tamil. masyarakat Melayu dibagikan kepada dua kelompok: • • yang mengamalkan sistem kekeluargaan dwisisi (bilateral) yang mengamalkan sistem kekeluargaan nasab ibu (matrilineal system) Tetapi disebabkan kedua-dua kelompok tersebut menganut agama Islam. meninggalkan kemiskinan. Kebanyakkan mereka datang dari Selatan India. enggang sama enggang). tetapi tidak begitu popular. sementara yang lain pula bekerja sebagai buruh atau pentadbir dan peniaga kecil-kecilan. Setelah tiba di Malaysia. Orang Melayu melakukan perkahwinan monogami dan poligami. ramai golongan India bekerja sebagai penoreh getah. Bentuk perkahwinan endogami (pipit sama pipit. Gujerat dan Sindhi. Kebanyakkan mereka adalah berketurunan Tamil yang menerangkan golongan Selatan India yang datang ke negara ini semasa pemerintahan kolonial British. Semua perkawinan Melayu dijalankan mengikut peraturan dan undang-undang perkahwinan Islam (Mazhab Shafie). Jumlah masyarakat India adalah lebih kurang 10% daripada populasi penduduk di Malaysia. Dengan harapan untuk membebaskan diri daripada Sistem Kasta India. mereka datang ke negara ini untuk membina kehidupan yang lebih baik. maka sistem kekeluargaan Melayu itu banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Islam. MASYARAKAT INDIA Masyarakat India merupakan kumpulan etnik terkecil diantara 3 kumpulan etnik utama di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita.

yang bekerja di Jabatan Pekerjaan Awam kerajaan. Kaum India Telegus juga adalah bekerja di ladang getah manakala kaum India Malayalee terbahagi kepada pekerja ladang dan profesional. Kaum India dari Utara India kecuali Sikh adalah golongan pedagang dan peniaga. Sebagai contoh kaum India Gujerat dan Sindhi memiliki perniagaan tekstil penting di Malaya. Manakala kaum India Sikh pula adalah bekerja sebagai polis ataupun pemerhati7. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum, justeru itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum.

MASYARAKAT CINA
Kaum Cina merupakan penduduk China yang datang dan menetap di Malaysia. Merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia dengan jumlah 25% daripada populasi Malaysia. Kebanyakkan mereka berketurunan pendatang pada abad ke 19. Kemasukan masyarakat Cina ke Malaysia adalah melalui sistem Kanchu. Sebilangan kecil peneroka Cina membentuk kumpulan Cina Peranakan atau Cina Selat8. Golongan Cina terkenal dengan kerajinan dan mahir dalam bidang perniagaan. Masyarakat Cina di Malaysia telah menguasai ekonomi negara sejak dulu lagi, tetapi dengan pelaksanaan polisi untuk melindungi hak bumiputera oleh kerajaan, bahagian mereka terbatas. Akan tetapi, mereka tetap merupakan majoriti golongan berpendapatan sederhana dan tinggi di Malaysia.

7 8

http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Indian http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Chinese

18

PENDIDIKAN DAN BAHASA Tiga kumpulan masyarakat Cina menggunakan bahasa yang berlainan iaitu Hokkien bagi yang tinggal di Utara Pulau Pinang, Kantonis bagi yang tinggal di pusat bandar Kuala Lumpur dan Mandarin bagi mereka yang tinggal Selatan Johor.

AGAMA Majoriti masyarakat Cina di Malaysia beragama Buddha atau Taoist dan kebiasaannya, mereka menggabungkan elemen Buddhism, Taoism, Confucianism, dan pemujaan nenek moyang di amalkan. Kira-kira 19% adalah beragama Kristian(aliran utama Protestan, Katolik dan mazhab Protestan) dan hanya sebilangan kecil menganuti agama Islam. There is quite a significant number of Christians among the Chinese population in East Malaysia.

KUMPULAN ETNIK ASLI9 ORANG ASLI
Orang Asli adalah ungkapan umum bagi semua kumpulan orang asli yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Mereka terbahagi kepada 3 puak utama iaitu Negrito, Senoi dan Proto-Melayu. Masyarakat Asli Negrito biasanya tinggal di Utara. Manakala bagi Senoi pula di tengah dan bagi Proto-Melayu mereka tinggal di Selatan.Setiap golongan ini mempunyai bahasa dan budaya tersendiri. Some are fishermen, some farmers and some are semi-nomadic.

MASYARAKAT SARAWAK
Kumpulan yang dikenali sebagai Dayak, Iban, Bidayuh dan Orang Ulu merupakan kumpulan etnik utama di Sarawak. Dayak, yang bermaksud hulu atau pedalaman, digunakan oleh populasi pantai Islam sebagai gelaran kepada seramai 200 kumpulan

9

http://www.tourism.gov.my/corp/about/default.asp?content=history

19

puak. Biasanya, golongan ini tinggal di rumah panjang iaitu rumah komuniti tradisional yang menempatkan 20 hingga 100 keluarga.

Iban

Merupakan kumpulan etnik terbesar di Sarawak yang membentuk sebanyak 30% daripada populasi negeri Sarawak. Mereka sering kali disalah ertikan sebagai ‘Dayak Laut’ kerana kemahiran bersampan mereka. Mereka sebenarnya adalah puak ‘sungai’ yang datang dari tengah Kalimantan. Pada masa dahulu, mereka merupakan kaum pahlawan yang digeruni dan terkenal dengan kegiatan memancung kepala dan perlanunan. Mereka menyembah tuhan pemerintahan bertiga di bawah kuasa Singalang Burung, iaitu tuhan burung perang. Sungguhpun sekarang beragama Kristian, masih terdapat adat tradisional yang diamalkan.

Bidayuh

Merupakan pencinta keharmonian, Masyarakat Bidayuh yang beradab terkenal dengan layanan baik dan mesra dan juga tuak atau tapai beras. Mereka membina tempat tinggal di kawasan bukit dan kebanyakkan mereka adalah petani dan juga pemburu. Pada asalnya, mereka adalah pengamal animisme, tetapi sekarang kebanyakkan mereka beragama Kristian.

Orang Ulu

Orang Ulu atau “orang sungai”merujuk kepada puak sungai di Sarawak. Secara kasar, mereka membentuk 5.5% daripada populasi Sarawak iaitu terdapat lebih 100,000 puak Orang Ulu. Masyarakat Borneo adalah berbakat seni, ini kerana rumah panjang mereka dipenuhi dengan hiasan seni mural dan hasil pertukangan yang halus. Peralatan dapur mereka dihiasi dengan manik. Kaum perempuan Orang Ulu menghiasi tubuh mereka dengan lukisan tatoo yang halus.

20

Murut Masyarakat Murut merupakan kumpulan etnik ketiga terbesar di Sabah dengan jumlah 3% daripada jumlah populasi Sabah. masyarakat Bajau adalah pengembara laut yang menyembah Omboh Dilaut atau Tuhan Laut. Kadazan Dusun Masyarakat Kadazan Dusun merupakan kumpulan terbesar di Sabah dengan jumlah sebanyak 30% daripada populasi negeri. Golongan ‘Bajau Darat’ ini digelar “Koboi Timur” sebagai penghormatan kepada kemahiran berkuda. Sekarang. Mereka menetap di Utara kawasan pedalaman dan merupakan etnik sabah yang terakhir menolak pemancungan kepala. mereka turut menghiasi pakaian dengan manik.MASYARAKAT SABAH Kumpulan etnik Sabah yang terbesar adalah Kadazan. Mengikut sejarah. Seperti masyarakat Sabah yang lain. Dusun. mereka tinggal di kawasan bukit dan pergunungan di Sabah. Mereka yang meninggalkan pengembaraan laut menjadi petani dan penternak lembu.Sebenarnya mereka merangkumi dua puak iaitu Kadazan dan Dusun. Manakala bagi masyarakat Dusun pula. Tetapi mereka digabungkan kerana menggunakan bahasa dan budaya yang sama. 21 . Bajau dan Murut. Selain itu mereka juga memburu dengan menggunakan penyumpit dan menangkap ikan. Bajau Merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Sabah dengan jumlah 15% daripada populasi negeri. Akan tetapi masyarakat Kadazan mendiami lembah rata muara sungai yang membantu penanaman padi. mereka adalah petani yang menanam padi bukit dan ubi kayu.

Dalam sistem demokrasi. oleh rakyat dan untuk rakyat. dan definisi moden telah berevolusi sejak abad ke-18. bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi moden. demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihanraya dan keadaan sosial tanpa perbezaan keistimewaan kelas. dan tiada kerajaan yang bebas dari kehendak rakyat). undang-undang digubal samada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. atau yang lebih kita kenali sebagai pemerintahan dari rakyat. erti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. dan kratos/cratein yang bererti pemerintahan. Hal ini adalah wajar. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi adalah dipanggil negara atau kerajaaan yang demokratik. Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM.10 Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dimana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat.DEMOKRASI DEFINISI DEMOKRASI Mengikut Kamus Dewan. kerana demokrasi ini disebut-sebut sebagai indikator/penentu perkembangan politik sesebuah negara. Demokrasi secara ekstrim boleh dilihat dalam sistem kerajaan seperti anarkisme dan komunisme (menurut teori Karl Marx ia merupakan peringkat terakhir pembangunan sosial dimana demokrasi adalah diamalkan secara langsung . iaitu demos yang bermaksud rakyat. Istilah demokrasi berparlimen pula ialah pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan. Namun. Perkataan "demokrasi" berasal dari dua kata. sehingga dapat diertikan sebagai pemerintahan rakyat. di mana kekuasaan 10 Kamus Dewan 22 . Demokrasi menempati posisi vital dengan kaitan pembahagian kekuasaan dalam sesebuah negara. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.

Salahsatu pra-syarat demokrasi ialah wujudnya Aturan Undang-Undang Rule of Law. • Pilihan raya untuk memilih pegawai-pegawai awam. secara norma atau gabungan kedua-duanya. Lazimnya Perlembagaan akan memasuki dotrin pembahagian kuasa untuk memastikan seseorang itu tidak diberi lebih dari satu kuasa. Perspektif prosedural sebegini tentang demokrasi membataskannya hanya kepada proses pemilihan kerajaan. Kebebasan akhbar dan akses kepada media lain.negara yang diperoleh dari rakyat juga harus bertujuan untuk rakyat. samada secara tulisan. Kebebasan persatuan. 11 (Dixon. bahkan kekuasaan penuh pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. terutamanya kepada apa yang dipanggil "persaingan bersempadan" (iaitu aturcara persaingan formal di antara kumpulan) dan "persetujuan bersyarat" (di mana yang kalah menerima keputusan persaingan politik sebagai sah dan yang menang tidak menghalang yang kalah daripada bersaing lagi di masa hadapan) 11(Dixon. Kebebasan bersuara (berceramah. persaingan di antara pelbagai kumpulan politik dan pilihanraya yang bebas. 1994: 15-16). Semua orang dalam masyarakat menikmati hak yang sama dari segi undangundang. 23 . berhimpun dan sebagainya). Demokrasi moden mempunyai sifat-sifat dengan institusi-institusi berikut: • Perlembagaan yang menghadkan kuasa dan kawalan operasi formal kerajaan. • • • • • Rakyat diberi hak mengundi. yang dikelolakan secara bebas dan adil. Konsep ini menjadi sangat penting untuk diambil kira kerana dalam kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata ia tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Demokrasi dicirikan oleh penglibatan awam. 1994: 15-16).

Kedah. Johor. Sultan atau Yang diPertua Negeri merupakan Pemerintah Berperlembagaan bagi negeri-negeri berkenaan. Terengganu.wikipedia. ia bermakna negeri-negeri Perlis. Perlembagaan Malaysia dengan jelas membahagikan kuasa Persekutuan kepada tiga cabang. Sarawak. kehakiman dan eksekutif. Perak . Baginda adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing. Melaka. Yang di-Pertuan Agong adalah dipilih daripada sembilan sultan negeri Melayu untuk berkhidmat selama lima tahun. Sabah. Selangor. Ada perkara-perkara yang dijadikan kuasa negeri dan negeri akan mentadbirkan kuasa. Pahang. Negeri Sembilan. dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. iaitu perundangan. Baginda akan menjalankan tugas-tugas dibawah http://ms. 12 DEMOKRASI DI MALAYSIA Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di samping mengekalkan sistem Raja Berperlembagaan. Sebagai sebuah negara Raja Berperlembagaan. dan Wilayah-wilayah Persekutuan.• Rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang hak asasi manusia dan tanggungjawab sivik.org/wiki/Demokrasi 24 . selaras dengan konsep persekutuan yang menjadi asas pentadbiran kerajaan negara ini. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Raja-raja Melayu di sembilan buah negeri dan Majlis Raja-raja. Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang. pelajaran. Di peringkat negeri pula. Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan Negara Malaysia. Kelantan. Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing. seperti kewangan. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong juga menjadi Kepala Utama Negara dan Baginda adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan 12 Tentera Negara. pertahanan. Pembahagian kuasa ini dibuat di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Sehubungan dengan itu. Pulau Pinang. maka diperuntukan oleh Perlembagaan institusi Yang Di-Pertuan Agong. luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia yang di tadbir oleh Kerajaan Pusat.

Kedua-dua Dewan berkuasa untuk menggubal prosedur masing-masing. Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawabnya dengan sepenuhnya dan dengan lebih berkesan. Parlimen meluluskan undangundang persekutuan. memimpin kumpulan majoriti dalam parlimen. Raja-raja pula menjadi Ketua Negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menterimenteri Besar atau Ketua-ketua Menteri.Perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri atau Jemaah menteri . dan Dewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau "contempt" di dalam Dewan tersebut. dan untuk ahli-ahli Parlimen secara individu. Berdasarkan perlembagaan Malaysia. membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada. dan ia membuat undangundang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara.htm 25 . dan kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah. perdana menteri mestilah seorang anggota Dewan Rakyat. meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasilhasil cukai yang baru. yang pada pendapat Yang di-Pertuan Agong. Keistimewaan ini terpakai bagi kedua-dua Dewan secara keseluruhannya. Ahli Parlimen adalah terkecuali dari tindakan mahkamah sama ada sivil atau jenayah bagi apa yang dikatakan atau dilakukannya di dalam Dewan. Kuasa eksekutif ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.gov. Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil "Keistimewaan Ahliahli Parlimen" di dalam Dewan. memeriksa dasar-dasar kerajaan. mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing. dan pengecualian ini diberi juga kepada sesiapa yang bertindak bagi Dewan itu. Manakala kabinet merupakan ahli parlimen yang dipilih daripada Dewan Rakyat atau Dewan Negara.13 13 http://www.my/pengenalan-fungsi.parlimen. Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam mengenai perkara-perkara nasional. PARLIMEN Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan.

Dewan Negara mempunyai 69 orang senator (iaitu panggilan yang diberikan kepada ahli Dewan Negara). Senator berkhidmat selama 6 tahun. Malaysia mengekalkan sistem politik pelbagai parti yang mana parti politik yang memperoleh majoriti kerusi di Parlimen (Dewan Rakyat) atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan Kerajaan Persekutuan atau Negeri. Perlembagaan Negeri. 2002. PILIHANRAYA Sejak tahun 1957. 1981. Dewan Rakyat pula mempunyai 193 ahli yang dipilih semasa pilihanraya dan berkhidmat selama 5 tahun.Struktur Parlimen Malaysia Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen:1. Peraturan-peraturan (Mengundi Melalui Pos) Pilihan Raya. Ini bermakna calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytihar pemenang di bahagian pilihan raya yang berkenaan. 1958 (Akta 19). Akta Pilihan Raya. Peraturan-peraturan (Pendaftaran Pemilih) Pilihan Raya. Yang Di-Pertuan Agong 2.Bagi memudahkan pelaksanaan pilihan raya. Dewan Negara 3. Undang-undang dan peraturanperaturan-peraturan yang digubal adalah seperti yang berikut: • • • • • • • Perlembagaan Persekutuan. dan selebihnya dilantik oleh Agong. 26 . 2003. 26 daripadanya dilantik oleh perjumpaan negeri negeri. 1954 (Akta 5). Peraturan-peraturan (Penjalanan Pilihan Raya) Pilihan Raya. Pilihanraya umum pula perlu diadakan setiap lima tahun sekali. Sistem yang digunakan di Malaysia berasaskan 'First-Past-The-Post-System'. Akta Kesalahan Pilihan Raya. beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal untuk memastikan prosedur pilihan raya dipatuhi sepenuhnya. Dewan Rakyat Parlimen terbahagi kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kuasa perundangan dibahagi antara kerajaan persekutuan dan kerajaaan negeri.

manakala Perlembagaan-perlembagaan Negeri pula memperuntukkan pemilihan sejumlah Ahli ke Dewan-dewan Undangan Negeri. Mengikut Perlembagaan Persekutuan. tetapi memain peranan dalam kelancaran penjalanan pilihan raya.my/parnstlassbm.gov. selaku badan bebas.spr.htm http://www. tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak dalam mengendalikan pilihan raya. Ia termasuklah Akta Polis 1962. Bilangan Kerusi di Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 1:15 JADUAL 1 : DEWAN UNDANGAN NEGERI Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Putrajaya Wilayah Persekutuan Labuan Jumlah di negeri-negeri Semenanjung 14 15 KERUSI-KERUSI Dewan Rakyat 3 15 14 8 13 24 14 22 8 6 26 11 1 1 166 PARLIMEN DAN Dewan Undangan Negeri 15 36 45 32 40 59 42 56 36 28 56 445 http://www.gov. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan pemilihan 222 Ahli ke Dewan Rakyat.my/proses. Walau bagaimanapun terdapat juga beberapa undang-undang yang walaupun tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan proses pilihan raya. Akta Hasutan 1970. 196014.Semua undang-undang dan peraturan-peraturan ini adalah berkait secara langsung dengan proses pilihan raya. dan Akta Keselamatan Dalam Negeri.htm 27 . Akta Rahsia Rasmi 1972. Suruhanjaya Pilihan Raya.spr. tanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri terletak pada Suruhanjaya Pilihan Raya(SPR) Semasa menunaikan tanggungjawabnya.

Yang diPertuan Agong “hendaklah memandang kepada mustahaknya diadakan suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang mendapat kepercayaan awam”.Sabah Sarawak Jumlah di Malaysia 25 31 222 60 71 576 Pembentukan kerusi-kerusi Parlimen dan Negeri dibuat melalui urusan kajian dan persempadanan semula seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 113 dan Jadual Ketiga Belas Perlembagaan Persekutuan. Semua ahli majlis adalah dilantik oleh Kerajaan Negeri. Jalan Clark. Sejak penubuhannya pada tahun 1957 sehingga 1978. seorang Timbalan Pengerusi dan 5 orang Ahli terkandung di dalam Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Anggotaanggota Suruhanjaya dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Penggantungan ini tidak pernah dibatalkan dan pada tahun 1976. Perkara 113(4) Perlembagaan Persekutuan mempunyai peruntukan untuk membenarkan pilihan raya yang lain jika undang-undang persekutuan atau undang-undang negeri membenarkan. Penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya yang dianggotai oleh seorang Pengerusi. Jalan P. Pada perlantikan Ahli-ahli Suruhanjaya. Kuala Lumpur. pada 18 September 1964 pilihan raya pihak berkuasa tempatan digantung. Suruhanjaya telah menjalankan pilihan raya untuk pihak berkuasa tempatan/majlis sebelumnya dan Seksyen 19 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memberi maklumat tentang perbelanjaan pilihan raya yang dibenarkan. Ibu Pejabat Suruhanjaya terletak di Bangunan Sultan Abdul Samad. Dari tahun 1978 hingga 1985 Suruhanjaya Pilihan Raya beroperasi di Bangunan Yayasan Selangor. Pada tahun 1985 ia berpindah ke Bangunan Tong Ah. Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun. SURUHANJAYA PILIHAN RAYA Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan pada 4 September 1957. Jalan Bukit Bintang. oleh kerana pengisytiharan darurat di bawah Akta Darurat (Kuasa-kuasa Perlu) 1964.Ramlee dan beroperasi di sana sehingga tahun 1988 sebelum berpindah pula ke Aras 5- 28 . pilihan raya pihak berkuasa tempatan dibatalkan.

Perdana Menteri kepada bendahara dll. Terdapat pembahagian tugas seperti keselamatan kepada laksamana.htm 29 .8. Amalan demokrasi terdapat dalam pentadbiran tradisional: 1.spr. Di Johor pula telah ditubuhkan Dewan Undangan Negeri dan sebuah badan Perundangan iaitu State Council yang dianggotai oleh pegawai kanan pentadbir Johor. 4.gov. Negeri Sembilan pula terdapat sistem pemerintahan dari peringkat atas ke peringkat bawah yang didahului oleh raja hingga ke buapak yang mentadbir anak buah. telah terdapat banyak unsur demokrasi yang dijadikan rujukan bagi mewujudkan sistem pentadbiran pada hari ini. 16 http://www. 2. Pada zaman raja berkuasa mutlak. kewangan kepada bendahari.my/sejarah. AMALAN DEMOKRASI DALAM PENTADBIRAN TRADISIONAL Sistem demokrasi telah lama wujud di negara kita. Kuala Lumpur. Oleh itu sebelum 1957 pun. Pada bulan November 2000 Ibu Pejabat Suruhanjaya berpindah ke lokasi sekarang di Putrajaya16. 3. Jalan Sultan Ismail. Menara Bank Pembangunan. 5. Sarawak telah menubuhkan Counsil Negeri dan Supreme Council (Majlis Tertinggi) yang anggotanya terdiri daripada jemaah Menteri dan pembesarpembesar Melayu yang membantu Brooke dalam pentadbiran. terdapat Majlis Mesyuarat Pembesar yang dianggotai oleh Orang Besar Berempat yang menjadi penasihat raja.

latihan dan ajaran. Sekarang pendidikan dinegara kita telah menjadi pengetahuan umum bahawa sekolah merupakan tempat khusus dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain itu.PENDIDIKAN DEFINISI PENDIDIKAN Mengikut Kamus Dewan pendidikan dedifinasikan sebagai perihal mendidik. pengetahuan mendidik. apabila melihat sejarah pendidikan semasa zaman praindustri. Institusi pendidikan pula adalah struktur sosial yang berperanan sebagai tempat transmisi ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran individu. Sungguhpun pendidikan telah wujud dalam semua lapisan masyarakat. hanya dalam zaman moden pendidikan telah dijalankan dalam bentuk sistem persekolahan massa. ilmu meendidik. 17 Secara umumnya pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus. persekolahan hanya terbuka kepada golongan tertentu yang 17 Kamus Dewan 30 . ilmu didik. pula pendidikan adalah dapat ditafsirkan sebagai suatu proses transmisi secara formal dan tidak formal ilmu pengtahuan dan kemahiran yang berlaku antara satu generasi kepada generasi yang lain ataupun dalam generasi yang sama. pertimbangan dan kebijaksanaan. Selain itu. didikan. dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam: pemberian pengetahuan. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melangkaui generasi. Persekolahan pula secara khusus ialah proses pengajaran dan pembelajaran secara formal yang berlaku dalam suasana bilik darjah di sekolah SEJARAH PENDIDIKAN Mengikut sejarah perkataan sekolah adalah berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud masa lapang atau rekreasi.

Pengedarannnya adalah terhad. Hanya setelah mesin cetak diperkenalkan barulah buku-buku dapat disediakan dalam tempoh yang cepat dan banyak. kitab-kitab dan buku-buku ditulis menggunakan tulisan tangan. keperluan terhadap pendidikan ini tiba-tiba mendadak. hanya apabila berlaku revolusi industri. Oleh itu kebanyakan mereka adalah buta huruf. pada peringkat awal penggunaan mesin cetak.mempunyai keupayaan dari segi kekayaan dan masa lapang. pengalaman dan contoh-contoh yang diberikan oleh orang-orang dewasa. Golongan mereka ini belum mendapat peluang sewajarnya. Selain daripada kesukaran untuk mencari tempat belajar. Sistem sosial menjadi semakin kompleks dengan adanya ciri-ciri pengkhususan. Bidang pekerjaan yang semakin kompleks memerlukan pengetahuan dan kemahiran baru. kemahiran membaca dan menulis adalah tidak penting dalam kehidupan seharian mereka ini. mereka banyak belajar melalui pemerhatian. Orang yang paling berpelajaran pada zaman ini kebiasaannya adalah terdiri daripada golongan agama yang berkebolehan membaca dan menginterpretasi kitab-kitab. Pada zaman tradisional. Bandar-Bandar semakin berkembang dan penduduk semakin ramai. Golongan kaya terus mengambil kesempatan daripada perkembangan berkenaan. Mesin cetak yang dicipta di China dan dibawa ke Eropah telah menyebabkan peluang-peluang pendidikan semakin meluas. Kebanyakkan dari mereka telah mengupah guru persendirian. golongan bangsawan juga mempunyai keupayaan untuk mendapatkan pendidikan. Revolusi Perindustrian menyebabkan berlaku banyak perubahan dalam masyarakat. faedahnya belum sampai ke lapisan rakyat jelata.Di barat mulai awal abad ke-19 rakyat jelata telah mula berpeluang pergi ke sekolah apabila banyak sekolah-sekolah rendah didirikan di Amerika Syarikat dan Eropah. Dengan itu ia mengambil masa yang lama untuk disempurnakan dan tidak mempunyai banyak salinan. Zaman moden memerlukan kemahiran- 31 . Pendidikan dalam bentuk moden yang merupakan suatu kegiatan mendedahkan murid-murid dalam bentuk pengajaran di bangunan yang dipanggil sekolah brrkembang dengan pesat pada zaman perindustrian. Bagi kebanyakan rakyat jelata. Perkembangan sistem persekolahan di barat telah berlaku dengan begitu hebat antara awal abad ke-19 (1800-an) hinggalah ke awal abad ke-20 (1900-an). Kemahiran yang diperturunkan daripada ibu bapa dan yang hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman tidak lagi mencukupi. Namun begitu. Selain daripada itu.

Universiti-universiti telah tumbuh dengan banyaknya untuk memenuhi keperluan golongan terpelajar yang semakin ramai. Sungguhpun demikian universiti-universiti swasta berkenaan rnasih menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. Selain dari peringkat rendah. Di Malaysia pula. Namun penyenaraian seperti ini bukanlah suatu gambaran yang tepat kerana setiap universiti mempunyai kekuatan fakulti yang tersendiri. Di Britain juga kebanyakkan universiti adalah dibiayai oleh kerajaan. Universiti Kebangsaan Malaysia (1970). Walaupun pada dasarnya tiap-tiap universiti mendakwa mempunyai standard tertentu. Princerton. Kemahiran-kemahiran asas juga tidak mencukupi apabila berlaku berbagai-bagai perkembangan pelbagai teknologi dan ilmu pengetahuan. Amir Hasan Dawi 32 . Universiti Sains Malaysia (1969) dan juga Universiti Teknologi Malaysia selalu diletakkan menduduki senarai teratas. Oxford dan London. sudah menjadi tradisi bahawa setiap negara mempunyai universitinya terbaiknya sendiri. Kemudian barulah kerajaan menyelia sekolah-sekolah swasta berkenaan. pihak kerajaan mula terlibat secara langsung dalam pembangunan sekolah. Sebagai contoh. Amerika Syarikat pula mempunyai paling banyak universiti swasta. Jika di Amerika Syarikat Yale. di Perancis pendidikan tinggi adalah dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Pada pertengahan abad ke-20. Pendidikan tinggi boleh jadi dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. termasuklah negara-negara membangun seperti malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik atau kaum. Ringkasnya manusia sentiasa memerlukan corak pendidikan yang lebih sistematik. menulis dan membaca.18 18 Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. di Britain ianya adalah tiga universiti kerajaan iaitu Cambridge.kemahiran asas eperti mengira. Harvard merupakan tiga senarai universiti-universiti swasta yang teratas. separa kerajaan atau swasta. sekurang-kurangnya atas dasar yang dahulu ditubuhkan Universiti Malaya (1961). Oleh itu pendidikan masih dimonopoli oleh mereka yang mampu. Pada peringkat permulaan kebanyakan sekolah-sekolah barat adalah ditaja secara bebas oleh sektor bukan kerajaan seperti pihak persendirian dan pihak gereja. Sehingga hari ini sistem persekolahan tidak berkembang ke seluruh dunia dan pada umumnya sistem persekolahan di barat telah menjadi model yang menjadi ikut negara-negara seluruh dunia. pendidikan peringkat tinggi juga telah berkembang dengan pesat pada zaman moden.

19 19 Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. selepas tahun 1980 dan selepas tahun 1990. ketiga etnik India lebih kurang 10 peratus dan selebihnya adalah kumpulan-kumpulan minoriti. Amir Hasan Dawi. sistem pendidikan di malaysia telah melalui beberapa peringkat iaitu sistem pendidikan sebelum merdeka. Keluasan Semenanjung Malaysia dianggarkan 131.573 kilometer persegi sementara Malaysia Timur lebih kurang 198. Pada tahun 2000 komposisi penduduk mengalami sedikit perubahan bilamana Bumiputera telah membentuk 66 peratus.LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA Malaysia kini adalah merupakan sebuah negara yang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Malaysia Barat dan Malaysia Timur dipisahkan oleh Laut China Selatan dengan jarak terdekat lebih kurang 650 kilometer. Cina 25 peratus dan India 7 peratus. selepas merdeka. kedua etnik Cina lebih kurang 32 peratus.160 kilometer persegi. Semenjak daripada kemerdekaannya Malaysia telah berusaha gigih membangunkan negara termasuklah memajukan sektor pendidikan. kumpulan utama penduduk adalah orang-orang Melayu dan Bumiputera lain yang membentuk lebih kurang 57 peratus. Malaysia secara rasmi mencapai kemerdekaan daripada Britain pada pada 31 Ogos 1957. Pada tahun 1990. Dalam pada itu. Latar belakang sistem pendidikan dimalaysia adalah berpandukan pada kemunculan masyarakat majmuk yang telah dibincangkan sebelum ini. 33 . Malaysia mempunyai empat belas negeri dengan penduduk pelbagai etnik seramai lebih 23 juta orang.

Ini bermakna pengajian A1-Quran menjadi institusi pendidikan yang penting. Seperti yang dinyatakan oleh Paul Chang Ming Phang. Apa yang wujud ialah 4 sistem sekolah yang berlainan di Tanah Melayu. berbeza dari segi bahasa. Sehingga Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak). Polisi kolonial adalah komplemen kepada identifikasi etnik. Telah jelas ditunjukkan bahawa corak kependudukan telah diciptakan semasa era kolonial. Sistem pendidikan prakolonial pada umumnya adalah berlandaskan keagamaan. iaitu Sekolah Melayu. agama dan budaya. Ianya adalah sekolah aliran bahasa Melayu. aliran bahasa Cina. sistem sekolah berbilang bahasa di Tanah Melayu disebabkan oleh 3 faktor iaitu struktur penduduk yang berbilang bangsa. Majoriti besar orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani. Kewujudan sistem sekolah berbilang bahasa telah menyulitkan proses nationbuilding selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Corak sebegini diulangi berlaku di sektor pendidikan. Kumpulan-kumpulan etnik telah dikenali berdasarkan latar pekerjaan dan tempat tinggal. Setiap kumpulan etnik mempunyai sistem pendidikannya yang tersendiri. aliran bahasa Tamil dan sekolah Inggeris. orang-orang Melayu telah mempunyai bentuk sistem pendidikan mereka sendiri. etnik India di ladang-ladang dan orang-orang Cina di kawasan bandar ataupun kawasan perlombongan. Sekolah Cina. Selain itu. Secara mudah kita dapat membezakan sistem pendidikan berdasarkan bahasa yang digunakan. Pendidikan Melayu 1) Pengenalan Sebelum kedatangan institusi pemerintahan kolonial. usaha individu-individu dan badan-badan mubaligh dan ketiadaan satu dasar pendidikan yang sejajar dengan matlamat-matlamat yang tetap. Sekolah Tamil dan Sekolah Inggeris. Mereka mempunyai kepelbagaian dalam cara kehidupan seharian. tiada terdapat satu sistem pendidikan nasional di Tanah Melayu. Pendidikan agama adalah lebih bercorak tidak 34 .SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM KEMERDEKAAN Setelah membincangkan mengenai masyarakat majmuk di Malaysia.

Sekolah vernakular melayu disediakan untuk penduduk melayu diluar bandar. selari dengan pandarngan rnereka terhadap peranan tiap-tiap kumpulan kaum berkenaan dalam pentadbiran British malaya. Selain daripada itu terdapat juga pelajaran berbentuk pertukangan tangan seperti membuat alatan menangkap ikan dan berburu. Sikap Inggeris terhadap pendidikan orang-orang Melayu adalah dingin sama seperti mana sikap mereka terhadap pendidikan orang-orang Cina dan India.Kebencian kepada penjajah. perasaan syak wasangka terhadap tujuan Inggeris mengkristiankan ataupun sekurang-kurangnya mengsekularkan orangorang Melayu menghalang merekamemasuki sekolah berkenaan. membuat sampan. Di sekolah-sekolah murid-murid akan memahirkan hukum-hakam Islam dan selalunya keluar sebagai guru agama bergelar ustaz. pengetahuan spiritual dan seni mempertahankan diri atau silat.Adalah benar sehingga agak terlewat tiada usaha gigih dilakukan oleh pentadbiran British untuk menyediakan pendidikan yang memuaskan kepada orang-orang Melayu” (The British Council 1974:3). Mereka lebih rela pergi ke sekolah agama ataupun langsung tidak bersekolah. keris dan keperluan-keperluan seharian lain. aspek-aspek moral. parang.formal dengan menumpukan perhatian kepada pengetahuan Islam. Adalah dikatakan pada mulanya pelajar disekolah ini sengaja dilatih untuk menjadi pegawai. Selalunya guru-guru adalah mengajar secara sambilan di rumahnya dan murid-murid pula tidak tertakluk kepada peringkat umur tertentu. ”. Hanya sultan-sultan Melayu kelihatan dapat mengekalkan kedudukan dan dalam sesetengah keadaan mcreka telah meninggikan prestij melalui asosiasi mereka dengan Inggeris (Andaya 1982).pegawai kerajaan. Pada peringkat yang lebih formal pendidikan agama adalah mengikut sistem pondok atau madrasah yang dimudirkan oleh tokoh-tokoh agama atau ulama tempatan. Misalnya penubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905 yang beraliran Inggeris adalah dikhususkan kepada anak-anak lelaki keluarga diraja atau aristokrat Melayu. Pendidikan awal yang disediakan adalah dikhaskan kepada anak-anak bangsawan melayu dan golongan kelas feudal atasan sahaja. Sistem pendidikan tradisional berterusan pada zaman kolonial. Sekolah-sekolah berkenaan pada umumnya memang tidak mendapat sambutan daripada orang-orang Melayu. Dalam perkataan lain mereka tidak 35 ... Seringkali pengetahuan am masyarakat adalah berdasarkan cerita-cerita lisan yang disampaikan melalui penglipurlara.

Pertumbuhan Sekolah-sekolah Melayu a. Oleh itu kita boleh klasifikasikan sistem pcndidikan British untuk orang-orang Melayu kepada aliran Inggeris bagi kelas bangsawan dan sekolah vernakular Melayu bagi mereka yang di luar bandar. Di Melaka terdapat 9 buah Sekolah Melayu yang dibuka antara tahun-tahun 1858-63. Melaka dan Pulau Pinang. Singapura. satu di Teluk Belanga dan satu lagi di Kampung Gelam. A. Pada tahun 1855. Bilangan Sekolah Melayu di Negeri-negeri Selat telah meningkat daripada 16 buah pada tahun 1872 (jumlah murid 596 orang) kepada 189 buah pada tahun 1892 (jumlah murid 7218 orang).mahu bersekongkol dengan sistem sekular. Percubaan Skinner telah berjaya dan beliau dilantik sebagai Nazir sekolah-sekolah pada tahun 1872.M. Pada tahun 1856. Bilangan Sekolah Melayu di negeri-negeri tersebut telah meningkat daripada 168 buah (157 bagi murid lelaki dan 11 bagi murid 36 . Gaji guru-guru yang mengajar pelajaran sekular dibayar oleh kerajaan manakala gaji guru-guru agama dibayar oleh ibu bapa dan murid-murid. sebuah Sekolah Melayu telah dibuka di Bayan Lepas (Pulau Pinang). Pada tahun 1871. Kerajaan British telah membuka sekolah pertama untuk murid-murid perempuan di Teluk Belanga. Skinner. Negeri-negeri Selat Akibat dari usaha mubaligh-mubaligh beberapa Sekolah Melayu telah dibuka di Singapura. Beliau mencantumkan sistem persekolahan moden dengan sistem pelajaran Quran. Pada tahun 1889 pula. Negeri-negeri Melayu Bersekutu Guru-guru sekolah-sekolah Melayu bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu hanya dilantik pada tahun 1897. Penduduk desa lebih dipengaruhi oleh sekolah-sekolah agama yang memfokuskan kepada kesedaran dan pengekalan identiti Melayu dan perpaduan menentang kuasa kolonial. sebuah lagi sekolah sedemikian telah dibuka di Pulau Pinang. Muridmurid mengikuti pelajaran sekular di sebelah pagi dan mereka mengaji Quran di sebelah petang. 2. Pemangku Majistret di Butterworth telah menyusun semula sistem pendidikan Melayu di Province Wellesley. Pada tahun 1884. b. 2 buah sekolah Melayu telah dibuka di Singapura.

Pada tahun 1913. Mengekalkan status quo dengan memastikan orang Melayu tinggal terus di kampung-kampung sebagai penanam padi. Awang Had Salleh. Mengekalkan kestabilan politik dengan tidak memberi pelajaran yang berlebihan. c. Jawatan Nazir Pelajar diadakan pada tahun 1911. pendidikan bahasa Melayu sebelum tahun 1942 kurang memberi peluang kepada orang Melayu mencapai kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. c. Sekolah ini mula-mulanya dikhaskan untuk anak-anak lelaki orangorang besar sahaja. Pada hakikatnya. Kelantan mempunyai Sekolah Melayu yang pertama pada tahun 1903. 37 . Sekolah-sekolah Melayu tumbuh dengan pesatnya di Johor yang berhampiran dengan Singapura. d.perempuan) pada tahun 1898 kepada 266 buah pada tahun 1907 (232 bagi murid lelaki dan 34 bagi murid perempuan). Pendidikan Melayu hanya bertujuan untuk memelihara cara hidup tradisional orang Melayu. Menghasilkan pekerja-pekerja rendah seperti pemandu kereta lembu. pekedai-pekedai kecil dan kerani-kerani rendah. negeri Johor mempunyai 56 buah sekolah. Pada tahun 1910 telah ada 20 buah Sekolah Melayu di Kedah. Tujuan pendidikan Melayu Mengikut Dr. 3. Terengganu tidak mempunyai sebuah pun Sekolah Melayu sebelum tahun 1915 sedangkan Perlis telah mempunyai 5 buah pada tahun 1913. nelayan. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu Sekolah Melayu yang pertama di Kedah telah ditubuhkan pada kira-kira tahun 1897. penanam padi. b. pendidikan sekular Melayu anjuran British mempunyai 4 tujuan besar iaitu: a. Menghapuskan buta huruf supaya orang Melayu tidak tertipu dalam masyarakat berbilang bangsa.

Berbagai-bagai usaha diambil untuk memperbaiki nilai pendidikan Bahasa Melayu selepas perlantikan R. Enakmenenakmen tersebut telah menggalakkan perkembangan pendidikan sekular Melayu di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. pendidikan Melayu hanyalah untuk empat tahun. Kerajaan British di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah meluluskan beberapa enakmen yang mewajibkan kanak-kanak lelaki Melayu yang berumur antara 7-14 tahun bersekolah sekurang-kurangnya selama setengah tahun jika mereka tinggal dalam lingkungan 2 batu dari sekolah. Lebih suka anak-anak perempuan duduk di rumah sehingga mereka dikahwinkan. Wilkinson sebagai Nazir Sekolah-sekolah Persekutuan pada tahun 1903. mengira dan ilmu alam serta karangan. Sebelum tahun 1917. Antara tahun-tahun 1900-23. Perkembangan pendidikan Melayu Perkembangan pendidikan Melayu (terutamanya bagi kanak-kanak perempuan) pada peringkat awal adalah lembap oleh sebab perkara berikut: Ibu bapa cemburukan kehilangan tenaga kanak-kanak mereka yang bagi kerja di rumah. Mempunyai syak wasangka terhadap pendidikan sekular diperlukan yang tidak menitikberatkan pengajaran Quran. pengajaran yang diberi di sekolah-sekolah Melayu ialah membaca. Sejak tahun 1917 secara beransur-ansuran. Taraf pengajaran umumnya adalah rendah.J. Sekolahsekolah Melayu yang lebih besar menyediakan pelajaran hingga ke darjah 6. Sukatan pendidikan Melayu Pada amnya. menulis. Bangunan dan alat kelengkapan sangatlah rendah mutunya berbanding dengan sekolah-sekolah bahasa Inggeris. 5. Kebanyakan sekolah tidak mempunyai bilik darjah yang sesuai. Mulai abad ke-20 pendidikan Melayu mula berkembang maju.4. Beliau telah 38 . tumpuan juga diberi kepada perkebunan dan pertukangan tangan.

Tujuan pendidikan yang dibiayai oleh pemodal-pemodal Cina terutamanya adalah untuk menyediakan pekerja bagi perusahaan 20 Malaysia Dari Segi Sejarah. Perak. Perak.20 Pendidikan Cina Pendidikan Cina di Malaya British telah bermula seawal tahun 1829. 39 . Pada tahun 1935. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Maktab ini ditutup pada tahun 1895. Pendidikan Cina dalam jangka waktu yang panjang berada di tangan komuniti Cina sendiri.memperkenalkan tulisan rumi yang sistematik serta menyusun kamus Melayu yang pertama. Di Malaysia Timur pula sekolah Cina telah didirikan pada penghujung abad ke-19.Mereka mengusahakan pendidikan untuk komuniti Cina di seluruh Malaya dan Borneo. Kerajaan British telah menubuhkan beberapa maktab latihan perguruan Melayu bagi meninggikan mutu pengajaran di sekolah-sekolah Melayu. Persatuan Sejarah Malaysia. Maktab Perguruan Perempuan Melayu dibuka di Melaka. Pada tahun 1900 sebuah maktab latihan perguruan dibuka di Melaka. Kemudian pada tahun 1913. Namun demikian. sebuah lagi maktab perguruan dibina di Matang. Pada tahun 1878. sebuah Biro Terjemahan telah ditubuhkan di maktab ini untuk menterjemahkan buku-buku Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu. Pada tahun 1924. Wilkinson juga bertanggungjawab menerbitkan buku-buku klasik Melayu yang membangkitkan minat orang Melayu terhadap bahasa dan kesusasteraannya sendiri. Pelajar-pelajar maktab ini diambil dari Negeri-negeri Selat. Maktab Perguruan Melayu yang paling terkemuka ialah Maktab Perguruan Sultan Idris yang telah dibuka pada tahun 1922 di Tanjung Malim. sebuah sekolah Cina telah diasaskan oleh pemimpin-pemimpin Hokkien di Singapura. Pada tahun 1854. Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Maktab Melayu Singapura telah ditubuhkan untuk melatih guru-guru. Pendidikan Cina di Tanah Melayu ini telah dipelopori oleh mubaligh-mubaligh Kristian. Persatuan Mubaligh London telah menubuhkan sebuah sekolah Cina di Melaka pada bulan Ogos 1815. kebanyakan sekolah Cina telah dibuka dan diselenggarakan oleh masyarakat Cina sendiri.

lebih daripada 100 buah sekolah Cina telah dibuka di Tanah Melayu. Perlu ditegaskan bahawa orang-orang Cina telah terbudaya dan secara tradisinya mengagungkan pendidikan.Di antara tahun 1854-84.Mulai tahun 1920. Guru-guru dan buku-buku dibawa masuk daripada tanah besar China. Kerajaan British membenarkan sekolah-sekolah Cina berkembang dengan pesat dan bebas. Pada penghujung abad ke-19 dan pertengahan pertama abad ke-20 semakin banyak sekolah persendirian yang dibiayai oleh ibu bapa Cina yang berasaskan pengetahuan klasik konfusius. Keadaan ini kemudiannya didapati mengganggu 40 . Pendidikan Cina telah berkembang pesat mulai abad ke-20 akibat pengaruh pemimpin-pemimpin politik negara China seperti Kung Yu Wei dan Sun Yat Sen. Semangat China bertambah apabila ramai pelarian revolusi yang datang ke Tanah Melayu menjadi guru dan menanamkan pemikiran sayap kiri. sikap anti Inggeris semakin berkembang di sekolah-sekolah Cina. Di sesetengah sekolah. Hal ini adalah selaras dengan perkembangan di negara China di mana Mandarin dijadikan bahasa kebangsaan. Guru-guru dan buku teks dibawa dari negara China. Tujuan mereka ialah untuk memupuk kesedaran politik dan perasaan kebangsaan di kalangan orang Cina seberang laut. Pada tahap awal. Hal ini adalah kerana sekolah Cina telah mula dipengaruhi oleh politik negara China. British tidak membantu atau mengawal sekolah-sekolah Cina. Sehingga tahun 1919 terdapat sebanyak 56 buah sekolah Cina di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Philip Loh 1975).Di antara tahun 191119 lebih daripada 50 buah sekolah Cina telah dibuka di Tanah Melayu.dan perniagaan mereka. Sekolah-sekolah ini menggunakan berbagai-bagai loghat sebagai bahasa pengantar. Setelah revolusi dan penubuhan Republik Rakyat China pada tahun 1911. Kerajaan British telah meluluskan enakmen pendaftaran sekolah untuk mengawasi sekolah Cina. Namun demikian. perkembangan politik di negara China dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran. bahasa Mandarin (Kuo Yu) digunakan sebagai bahasa pengantar di kebanyakan sekolah Cina. Sekolah-sekolah yang berasaskan pengajaran Confucius dan sains moden mula dibuka di seluruh Tanah Melayu dan Singapura. Murid-murid ini mempelajari klasik-klasik Cina secara hafal dan bagaimana menggunakan capua. Sekolah-sekolah ini adalah bermodelkan dan berorientasikan China yang sepenuhnya ”China dari segi bentuk dan pengisian” (Phang 1973: 18). pada tahun 1920.

Universiti Malaya. peruntukan persekutuan bagi sekolah Cina telah bertambah berlipat ganda menjelang tahun 1938. terdapat sebuah sekolah Anglo-Tamil yang dibantu oleh kerajaan di mana Inggeris dan juga Tamil diajar.Di bawah Enakmen Pendaftaran Sekolah. Mulai tahun 1870. Sekolah-sekolah India yang awal telah didirikan di kawasan-kawasan ladang ini. terdapat 13 buah sekolah Tamil (kerajaan) dan 4 buah sekolah Tamil persendirian Pendidikan Di Malaysia: Arah Dan Cabaran. Kebanyakan sekolah ini merupakan hasil usaha persendirian. Mutu pelajaran sekolah Cina lebih tinggi daripada mutu pelajaran sekolah Melayu dan sekolah Tamil. Melalui undang-undang ini. menengah rendah 3 tahun dan menengah atas 3 tahun. sebuah sekolah Tamil dibuka di perkarangan Penang Free School. Pada tahun 1905. Sekolah Cina mempunyai pelajaran rendah 6 tahun. kelapa dan akhirnya getah. seperti dinyatakan oleh Paul Chang Ming Phang.21 Pendidikan India Pada tahun 1821. Sekolah yang tidak mengikut peraturan akan ditutup.Kerajaan British melantik seorang Nazir sekolah-sekolah Cina untuk mengawasi sekolah Cina.Kawalan British semakin ketat selepas Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1850. Kerajaan pada masa itu tidak menganggapnya perlu bagi memberi pendidikan kepada anak-anak buruh Tamil yang berhijrah masuk. JawatanKuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan. gula. 21 41 . Menurut Abu Zahari. sejarah sebenar pendidikan Tamil di Tanah Melayu bermula dengan perkembangan ladang kopi.autoriti British yang kemudiannya menyebabkan British mengubah dasar untuk mengawal sekolah-sekolah berkenaan. semua guru dan sekolah dikehendaki mendaftar dengan kerajaan. Namun demikian. British mengawal sekolah-sekolah dengan memperkenalkan undang-undang pendaftaran sekolah. Sekolahsekolah menengah menyediakan para pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti di China. Kerajaan British mula memberi bantuan kewangan kepada sekolah Cina pada tahun 1923. sukatan pelajaran dan pendaftaran guru telah dikawal. sekolah-sekolah kecil telah dibuka di ladang-ladang di mana penduduk India memerlukan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Sememangnya pentadbiran kolonial menggalakkan aktiviti mubaligh Kristian berkenaan. Menjelang tahun 1920. Sekolah Tamil di ladang-ladang adalah “ala kadar” sahaja.Pada tahun 1920-an. jumlah murid sekolah Tamil di negeri-negeri tersebut ialah lebih kurang 4000 orang. Seorang Nazir sekolah Tamil berbangsa Eropah telah dilantik pada tahun 1930. Sekolah Tamil di ladang hanya memberikan pelajaran rendah selama 4-5 tahun. Hampir keseluruhan sekolah-sekolah untuk etnik india menggunakan bahasa Tamil dan berorientasikan India. Keadaan telah memisahkan kanak-kanak India dari masyarakat dan dunia luar. oleh mubaligh dan oleh komuniti penduduk-penduduk tempatan (Arasaratnam 1979: 185). Kerajaan British mula mengawal sekolah Tamil. Keseluruhannya sebelum kemerdekaan terdapat empat jenis sekolah India iaitu yang dikelolakan oleh kerajaan. Kerajaan hanya mula mengambil berat berkaitan dengan sekolah-sekolah Tamil selepas Perang Dunia Kedua. Mutu sekolah ini lebih tinggi dari sekolah ladang. Kerajaan British memperkenalkan satu undang-undang yang memaksa pihak pengurusan ladang untuk mendirikan sebuah sekolah sekiranya terdapat lebih daripada 10 orang anak buruh yang berumur di antara 7-14 tahun.di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kehadiran murid terbatas kerana mereka lebih cenderung menolong ibu bapa di ladang atau di rumah. Buku-buku dibawa dari India. oleh ladang-ladang. Bangunan-bangunan sekolah yang tidak selesa selalu terdapat di tengah-tengah kawasan ladang. Persatuanpersatuan orang India ada menubuhkan sekolah Tamil di bandar. 42 . Pada amnya sekolah-sekolah didirikan untuk menjamin Inggeris mendapat cukup tenaga buruh yang tetap dan murah. Pada tahun 1923. Tiada guru terlatih dan guru biasanya adalah kerani estet yang mengajar beberapa jam sehari. Mutu pelajaran Tamil adalah rendah. Pendidikan yang disediakan oleh sekolah-sekolah Tamil secara relatifnya mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang rendah. Satu masalah utama yang dihadapi oleh sekolah Tamil ialah kekurangan guruguru yang terlatih. Sekolah berbentuk formal ini yang telah diasaskan pada separuh pertama abad ke19 oleh mubaligh-mubaligh-Kristian. Sekolah-sekolah ini hendaklah dibiayai oleh pihak pengurusan ladang.

Walaupun terdapat sekolah Inggeris. Sungguhpun begitu kebanyakan sekolahSandhu. Etnik Cina mempunyai sistemnya sendiri yang berasaskan matlamat dan nilai-nilai yang didatangkan dari negeri China. Begitulah juga kaum India yang kita bincangkan tadi juga diorientasikan dengan kurikulum dan guru-guru latihan dari India.S 1969. Indians in Malaya. Berdasarkan perbincangan di atas. sementara Melayu golongan bangsawan dididik di sekolah Inggeris moden. Kerajaan British mula memberi bantuan kewangan kepada sekolah Tamil. K. 22 43 . Mubaligh-mubaligh Kristian memainkan peranan utama dalam mengembangkan sckolah Inggeris di Semenanjung. Majoriti orang-orang Melayu menerima pendidikan sama ada di sekolah vernakular Melayu ataupun sekolah agama.22 Pendidikan Inggeris 1. Sekolah-sekolah Tamil kebanyakannya terletak di lokasi ladang-ladang getah yang membolehkan kanak-kanak India mempunyai hubungan dengan kebudayaan India dan kepercayaan Hindu. hanya segelintir tertentu yang mempunyai akses ke sana.Pada tahun 1932. Ini diikuti dengan Singapore Free School (1824) dan Malacca Free School (1826). Ini juga kerana dasar pendidikan Inggeris yang cuba mengelak menggalakkan terlalu ramai orang Melayu mendapatkan pendidikan berbahasa Inggeris kerana adalah dirasakan “pendidikan Inggeris sepatutnya tidak melanggar keseluruhan semangat dan tradisi Melayu”. Pegenalan Pendidikan Inggeris buat kali pertamanya diperkenalkan di Malaya dengan penubuhan Penang Free School pada tahun 1816. Sabah dan Sarawak. Melayu dan lain-lain. Mereka yang memasuki sekolah Inggeris adalah terdiri daripada pelbagai etnik India. adalah jelas ketiga-tiga kumpulan etnik yang utama tidak berinteraksi antara satu sama lain. Cambridge: Cambrides University Press. Mereka diorientasikan ke arah pemerintahan dan perdagangan barat yang dianjurkan oleh British. Sungguhpun semua kaum boleh memasuki sekolah Inggeris namun peratusan besar muridnya adalah daripada kcturunan Cina. Immigration and Settlement. Ini sebahagian besarnya mungkin kerana fakta sekolah-sekolah berkenaan pada kebiasaannya berada di kawasan bandar di mana menjadi tempat tinggal sebahagian besar orang-orang Cina.

itu. corak ekonomi tradisi. Sekolah Free berada di bawah naungan kerajaan. Terdapat wakil kerajaan dalam Jawatankuasa Pengurusan sekolah tersebut. sekolah tersebut menjadi sekolah menengah pada keseluruhannya. Sekolah Free telah diambil alih oleh kerajaan sepenuhnya akibat kegagalan Jawatankuasa Pengurusan untuk membiayai penyelenggaraannya. Sekolah Free Sekolah Inggeris yang awal ditubuhkan di Negeri-negeri Selat oleh mubalighmubaligh. 3. Sekolah Mubaligh Kebanyakan dari sekolah mubaligh (mission schools) telah ditubuhkan dan dibiayai oleh Persatuan Mubaligh London. Kumpulan Mubaligh Roman Catholic. Sekolah Free yang lain ialah Singapore Free School dan Malacca Free School. lebih suka menghindarkan diri daripada kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh paderi-paderi kristian. prejudis dan kebimbangan terhadap sistem pendidikan sekular barat masih menjadi faktor utama menentukan orientasi pendidikan. Keseluruhannya. Semenjak ditubuhkan. Setiap kumpulan etnik mempunyai cara mereka sendiri dan ini memperluaskan jurang perbezaan budaya. Kumpulan Mubaligh 44 . Penang Free School telah diambil alih kuasanya oleh kerajaan pada tahun 1920. Di samping.S. Sebaliknva memberikan kelebihan peluang kepada bangsawan Melayu dan etnik Cina yang tinggal di kawasan-kawasan bandar. Sekolah ini dinamakan Sekolah Free kerana ia menerima murid-murid dari pelbagai bangsa dan agama.sekolah ini terletak di bandar-bandar Semenanjung dan Borneo British. Sekolah pertama yang diambil alih oleh kerajaan ialah Malacca Free School. R. Sistem pendidikan tidak mempunyai maksud mempromosikanperpaduan dalam Malaysia. Mulai tahun 1928. Sekolah Free yang pertama (dan juga di Tanah Melayu) ialah Penang Free School yang diasaskan oleh Rev. kebanyakan orang-orang Melayu yang berpegang teguh kepada agama Islam. Halangan budaya. Hutchins pada tahun 1816. 2. Secara semulajadinya lokasi sebegini menafikan akses kepada penduduk-penduduk kampung (Melayu) dan ladang (India). pendidikan semasa zaman kolonial tidak memungkinkan perhubungan yang rapat antara kumpulan-kumpulan etnik ini.

Pada tahun 1905. Sekolah mubaligh terbuka kepada kanak-kanak terdiri daripada semua bangsa dan agama. Mubalighmubaligh Kristian adalah bertanggungjawab bagi perkembangan dan kepopularan pendidikan Inggeris di kalangan murid perempuan. terdapat 17 buah sekolah Inggeris kerajaan di Tanah Melayu. 4. Persatuan mubaligh telah membuka sekolah bagi murid lelaki dan perempuan. Menjelang tahun 1947. Sebelum Perang Dunia Pertama.Methodist dan Gereja England (Church of England). Sekolah Perempuan Inggeris Pudu (Kuala Lumpur-1914) dan Sekolah Perempuan St. Kerajaan British telah menubuhkan Maktab Melayu di Kuala Kangsa yang pada mulanya dibuka hanya kepada anak-anak raja dan pembesar-pembesar Melayu. Pada tahun 1919. Sekolah Convent (Kuala Lumpur-1899). Namanya telah ditukar kepada Sekolah King Edward VII pada tahun 1901. lebih daripada 75% murid-murid lelaki memasuki sekolah Inggeris di Tanah Melayu dan Singapura adalah di sekolah mubaligh. Pada tahun yang sama hanya terdapat 6 buah sekolah perempuan yang ditubuhkan oleh kerajaan. Kebanyakan murid sekolah tersebut terdiri daripada bangsa Cina dan India. George (Pulau Pinang). Sekolah Lelaki Methodist (Kuala Lumpur-1897) dan Sekolah St. John (1904). Tujuan sekolah tersebut ialah untuk memberi pendidikan am serta memperbaiki akhlak berdasarkan ajaran agama Kristian. Antara sekolah mubaligh yang ditubuhkan bagi murid lelaki ialah Sekolah Anglo-Chinese (Pulau Pinang-1891). 45 . terdapat 33 buah sekolah perempuan yang ditubuhkan oleh persatuan-persatuan mubaligh di Tanah Melayu. Sekolah Inggeris Kerajaan Sekolah Inggeris Kerajaan yang pertama di Perak ialah Government Central School yang ditubuhkan pada tahun 1883. Victoria Institution telah diasaskan pada tahun 1893 di Kuala Lumpur. Sekolah ini bertujuan mendidik anak-anak kelas pertengahan untuk menjadi guru-guru dan kerani-kerani. Tujuan utama Maktab Melayu ialah untuk memberi pendidikan Inggeris kepada golongan atasan Melayu bagi membolehkan mereka menjadi pegawai-pegawai tadbir dalam perkhidmatan awam British di Tanah Melayu. Antara sekolah perempuan yang ditubuhkan ialah Sekolah Perempuan Bukit Bintang (Kuala Lumpur-1893).

Institusi pengajian tinggi yang lain ialah Maktab Pertanian Serdang (1931). Pendidikan Tinggi dan Universiti Maktab Perguruan King Edward VII telah diasaskan di Singapura pada tahun 1905. Mata pelajaran utama yang diajar ialah Bahasa Inggeris. Sekolah rendah meliputi pendidikan selama 7 tahun. cawangan Universiti Malaya dibuka di 46 . Maktab Raffles telah dibuka pada tahun 1929 di Singapura bagi memenuhi keperluan pendidikan tinggi dalam aliran sains dan sastera. Pada tahun 1949. murid-murid sekolah Inggeris telah mempelajari ilmu alam dan sejarah Britain. Sejarah. Justeru itu. Maktab Perguruan Brinsford Lodge di Wolverhampton telah ditubuhkan pada tahun 1955. Sukatan pelajaran Pada peringkat awal tiada terdapat sukatan pelajaran yang seragam bagi sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris dapat dibahagikan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Selepas Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1959. Latihan diadakan 5 jam seminggu di luar jadual waktu pengajaran selama 2 tahun. Matematik Asas. Universiti Malaya (gabungan Maktab Raffles dan Maktab Perubatan King Edward VII) telah dibuka di Singapura. Maktab Pertanian Serdang dinaikkan ke taraf universiti pada tahun 1972. Sukatan pelajaran sekolah Inggeris di Tanah Melayu adalah berasaskan kepada sekolah menengah di Britain. Maktab ini menjadi sebuah universiti pada tahun 1947. Ilmu Kesihatan dan Latihan Jasmani.5. Latihan Perguruan Inggeris Satu sistem yang dinamakan Normal Class telah dimulakan pada tahun 1905 di Kuala Lumpur untuk melatih guru-guru sekolah Inggeris. Tempoh latihan telah dilanjutkan kepada 3 tahun mulai tahun 1925. Sistem Normal Class telah digantikan dengan maktab pergurusan berasrama. iaitu sampai darjah V. 7. 6. Sekolah menengah pula meliputi selama 4 tahun sehingga murid-murid mencapai Sijil Persekolahan Cambridge. Guru-guru yang diberi latihan adalah mereka yang sedang berkhidmat. Ilmu Alam. Sukatan Pelajaran yang seragam hanya wujud selepas adanya peperiksaan bagi memperoleh Biasiswa Queen (1885) dan Sijil Cambridge (1891). Maktab Perguruan Kirkby telah ditubuhkan berhampiran dengan Liverpool. Kelas-kelas sains hanya terdapat di sekolah menengah yang besar di kawasan bandar.

Ia juga mencadangkan bantuan kewangan kerajaan kepada sekolahsekolah Cina dan Tamil ditarik balik supaya tidak menggalakkan perkembangannya dan uga untuk mennberhentikan sistem persekolahan komunal. 47 .Kuala Lumpur. Jika sebelumnya imigran sentiasa mempunyai rancangan kembali ke negara asal. Cawangan tersebut merupakan nucleus Universiti Malaya yang ditubuhkan pada tahun 1962. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1957. Cadangan ini telah menimbulkan bantahan daripada etnik Cina yang mendakwa Pennyata Barnes akan 23 Reflection Of Pre Independence Malaya. Universiti asal di Singapura mula dikenali dengan nama Universiti Singapura. Mereka mengambil keputusan menjadikan Malaysia sebagai negara mereka. Pemimpin-pemimpin daripada setiap kumpulan akhirnya bersetuju dengan formula rundingan untuk kemerdekaan.23 SISTEM PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA Situasi politik di Malaysia berubah selepas kemerdekaan. sekarang mereka berubah pendirian untuk bermastautin di Malaysia. Reaksi terhadap Penyata Barnes (Federation of Malaya 1951) boleh dijadikan contoh bagaimana sukarnya untuk memuaskan hati setiap kumpulan etnik. Pelanduk Publication. Penyata Barnes Laporan Barnes telah mencadangkan sistem pendidikan kebangsaan yang memberikan pendidikan rendah percuma kepada scmua kumpulan etnik berumur enam ke dua belas tahun. Fenomena ini ditunjukkan secara signifikan dalam penciptaan polisi pendidikan yang menekankan perrpaduan. perjuangan untuk menncipta sistem pendidikan nasional bukanlah perkara yang nnudah. kesedaran tentang wujudnya pelbagai etnik menyebabkan lahir keperluan untuk menyatukan semua rakyat dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan akan mengikut sistem bilingual. iaitu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mohamed Abid. Dalam kata lain. Kerjasama adalah diperlukan untuk membina sebuah negara merdeka yang teguh. Tidak lama sebelum kemerdekaan terdapat suatu krisis antara kaum untuk menentukan syarat-syarat menjadi warganegara dan siapakah yang layak untuk menjadi warganegara.

Masyarakat Malaysia: Cabaran Sosio-Ekonomi: Kuala Lumpur: Insan. 48 . Laporan Fenn-Wu telah dikemukakan pada tahun 1951. Melayu dan Inggeris sementara sekolah-sekolah lain sekurangkurangnya menggunakan dua bahasa. Sekolah Cina juga dicadangkan supaya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.S. 1991. 24 Pembentukan Dasar Pelajaran Kebangsaan Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) Pembentukan dasar pelajaran kebangsaan yang menekankan kepada pendidikan sebagai instrumen untuk mencapai perpaduan politik. Cadangan-cadangan utama Laporan Razak telah menjadi asas dalam penggubalan Ordinan Pelajaran 1957.Sebagai tindakbalas kepada bantahan terhadap Penyata Barnes. Ini akan menyebabkan sekolah-sekolah Cina menggunakan tiga bahasa iaitu bahasa-bahasa Cina. Laporan berkenaan mengisytiharkan kepentingan perpaduan di kalangan semua kumpulan etnik sebagai: ”Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa 24 Jomo. K. Sebaliknya sekolah-sekolah Cina dicadangkan diteruskan. Penyata ini juga dianggap sebagai bertujuan menekan atau mendiskriminasikan kebudayaan mereka.mcnghapuskan sekolah-sekolah Cina. Ia juga menyatakan sekolah-sekolah Cina dan Tamil hanya akan ditutup sekiranya orang-orang Cina dan India sendiri membuat keputusan sekolah-sekolah berkenaan telah tidak diperlukan. pembangunan ekonomi dan integrasi sosial telah menjadi kenyataan melalui Penyata Razak 1956. Laporan Fenn-Wu Menurut Laporan Fenn-Wu dasar-dasar pendidikan tidak seharusnya menghapuskan atau menekan kebudayaan Cina.

” (Penyata Razak 1956) Penyata Razak juga menekankan kepentingan polisi pendidikan dalam memuaskan aspirasi unggul setiap kumpulan utama budaya. sosial. Penyata Rahman Talib (1960) yang telah diperakui ini juga menekankan kepentingan pendidikan sebagai laluan untuk mencapai perpaduan. Selepas kemerdekaan buku teks yang sama telah digunakan sebagai cara membentuk senstrik Malaysia. Walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Bahasa kebangsaan iaitu Bahasa Melayu telah dikukuhkan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. ekonomi dan politik. Pada tahun 1960. ketiga-tiga jenis sekolah ini berbeza dari segi kualiti. Orang melayu secara umumnya masih kekal jauh ketinggalan dalam lapangan ekonomi 49 . Akta Pendidikan 1961 telah mendasari sistem pendidikan kebangsaan dan mempromosikan pembangunan kebudayaan. Pada tahun 1967 kerajaan telah meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan yang mengesahkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetapi menjamin penggunaan bahasa-bahasa lain khususnya untuk kegunaan tidak rasmi. Dalam akta berkenaan. Sebelum kemerdekaan. kurikulum dan orientasi budaya. Namun begitu dalam masa yang sama penggunaan bahasa-bahasa lain. Tamil dan Cina ini mensosialisasikan kanak-kanak untuk menjadi sama ada Melayu. Namun sejurus sedekad selepas merdeka. Cina ataupun India dengan mengekalkan identiti budaya masing-masing. iaitu Tamil dan Cina adalah dibenarkan di sekolah-sekolah rendah. dasar-dasar perpaduan telah dicabar oleh konflik dan rusuhan kaum yang ganas lagi berdarah. Penyata Razak telah dikaji semula oleh Penyata Rahman Talib (1960). Akta Pendidikan 1961 telah memasukkan kebanyakan daripada Cadangan-cadangan Razak dan Rahman Talib. Pada 13 mei 1969 rusuhan kaum berlaku terutamanya kerana ketidaksamaan sosioekonomi dan juga politik yang semakin bertambah antara orang-orang Melayu dan bukan Melayu. Semenjak laporan Razak penyata-penyata pendidikan selepasnya sentiasa mengambil perhatian kepada langkah mengintegrasikan rakyat. Sekolah-sekolah Melayu.dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar.

kerajaan telah merancang strategi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan hubungan antara etnik.terutamanya kerana tiga faktor iaitu kedudukan mereka yang tinggal di luar bandar. Penekanan adalah lebih kepada pembentukan kurikulum yang mempunyai kandungan silibus yang sama untuk mencapai perpaduan nasional. ketaatan kepada negara. Sekarang perpaduan telah diberikan definisi khusus. masyarakat yang adil dengan kesamaan peluang. fungsi ekonomi dan lokasi geografi dapat dikurangkan danakhirnya dihapuskan. 50 .Kesopanan dan Kesusilaan25 PENDIDIKAN SELEPAS TAHUN 1980 Selepas tahun 1980 agenda utama pendidikan masih lagi perpaduan kebangsaan.Kesetiaan Kepada Raja dan Negara . Alat utama untuk mencapai matlamat Rukunegara ialah Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan di kalangan semua rakyat Malaysia dan menyusun semula masyarakat supaya identifikasi mengikut kaum. Istilah “perpaduan” telah dinyatakan sebagai sifat-sifat afektif 25 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. Buku Teks Sejarah Spm. Rukunegara Ideologi negara iaitu Rukunegara telah diperkenalkan pada tahun 1970. Amir Hasan Dawi.Kedaulatan Undang-undang . akses yang terhad kepada pendidikan dan kelewatan mereka memasuki aktiviti-aktiviti sektor moden. Berikutan tragedi berkenaan. Antara Lima prinsip Rukunegara ialah: .Keluhuran Perlembagaan .Kepercayaan Kepada Tuhan . masyarakat yang liberal dengan kepelbagaian tradisi budaya dan masyarakat progresif yang diorientasikan ke arah sains dan teknologi moden (Information Ministry 1969). Matlamai ideologi Rukunegara adalah untuk mencapai negara bersatu dalam masyarakat plural.

sikap dan nilai. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dinyatakan bahawa terdapat hubungan yang erat antara kurikulum sekolah dengan perpaduan nasional. berketrampilan. Di sekolah rendah Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan sementara di sekolah menengah diperkenalkan 51 .” (Kementerian Pendidikan Malaysia 1990:6) Untuk menjayakan polisi dan matlamat-matlamat pendidikan. polisi pendidikan untuk tahun 1980-an telah menggariskan matlamat-matlamat yang lebih spesifik. Matlamat pendidikan kebangsaan Malaysia telah dinyatakan sebagai untuk: Mencapai perpaduan nasional Menghasilkan tenaga kerja berkualiti kepada pembangunan negara Mencapai pendemokrasian pendidikan Menanamkan nilai-nilai positif Sealiran dengan matlamat-matlamat di atas. rohani. sentimen.yang merangkumi perasaan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Berpandukan Laporan Jawatankuasa Kabinet. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. kurikulum juga dapat membentuk personaliti dan watak baik sebagaimana yang dikehendaki di kalangan murid-murid yang seterusnya akan menggalakkan perpaduan. emosi. Selain daripada berfungsi sebagai penyampai ilmu. orientasi baru telah diperkenalkan kepada kurikulum sekolah. Di sekolah murid-murid adalah dididik untuk memperkembangkan nilai-nilai positif yang akan menggalakkan perpaduan. berakhlak mulia. Falsafah Pendidikan Negara telah dilancarkan pada tahun 1988 yang menyatakan: ”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Dalam KBSR. 4. Falsafah Pendidikan Negara dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan pengubahsuaian dan penambahan beberapa perkataan iaitu memasukkan perkataan ’ke arah lebih memperkembangkan’. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996. menukarkan perkataan mewujudkan kepada melahirkan. Perbezaan individu dikalangan murid hendaklah diberikan penekanan. Ini bermakna penduduk malaysia bebas memilih sekolah untuk anak mereka. Penekenan hendaklah diberikan kepada tiga bidang pelajaran yang utama iaitu bidang komunikasi. Straregi pengajaran berpusatkan murid hendaklah dititikberatkan. Kurikulum ini mula dilaksanakan secara terhad pada tahun 1988 dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1989. Prinsip-Prinsip Pengubalan KBSR 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) digubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). bahasa pengantar ialah bahasa Melayu di Sekolah Rendah Kebangsaan. iaitu membaca menulis dan mengira. 6. perkembangan individu dan manusia & alam sekeliling. Penekenan hendaklah diberikan kepada pengajaran secara berkumpulan dan individu. 3. Tambahan lagi penggunaan bahasa ibunda adalah dibenarkan. matlamat 52 . rakyat kepada warganegara dan menambah perkataan ’kemakmuran keluarga. 5. masyarakat dan negara’. Ia merupakan satu rancangan yang disediakan untuk murid-murid di sekolah rendah. menggugurkan perkataan ’lagi’. • Konsep KBSR KBSR merupakan akronim bagi Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Penyusunan bilik darjah hendaklah bercorak terbuka. • Konsep KBSM Di peringkat menengah pula. bahasa Cina atau Tamil di Sekolah Rendah Cina atau Tamil. perkembangan individu dan manusia & alam sekeliling. KBSR lebih menumpukan kepada aktiviti 3M.Terdapat tiga objektif utama yang cuba diketengahkan iaitu menerapkan murid dengan kaedah komunikasi. Pendidikan sekolah rendah hendaklah bercorak pendidikan asas iaitu membaca menulis dan mengira 2.

Prinsip-Prinsip Pengubalan KBSM 1. 7. Sebagaimana juga apa yang berlaku sebelum ini. nilai kemahiran dan bahasa dalam semua mata pelajaran. 3. Dalam rancangan KBSM. Penekanan kepada unsur-unsur nilai rohani dan kemanusiaan 5. 4. Kesepaduan unsur-unsur intelek. Menggunakan disiplin ilmu yang ada. Tidak terkecuali dengan bidang pendidikan di Malaysia bilamana tahun-tahun 1990-an dilihat sebagai penting untuk menyediakan diri menghadapi cabaran-cabaran abad ke-21. Pendidikan seumur hidup. Ini jelas dibuktikan dalam cabaran-cabaran pertama. Cabaran pertama menyatakan “mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama.26 PENDIDIKAN SELEPAS TAHUN 1990 Tahun 1990-an merupakan penghujung abad ke-20. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah. Kesinambungan dari peringkat sekolah rendah. Pendidikan bersepadu ini bertujuan membentuk pelajar daripada segi penguasaan ilmu pengetahuan. emosi dan jasmani. rohani.KBSM adalah selaras dengan matlamat pendidikan negara iaitu ke arah menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. penerapan nilai-nilai murni dan perkembangan pembangunan diri individu. Seluruh dunia telah begitu ghairah menyambut kedatangan abad baru. berintegrasi di 26 Pedagogagi. Pendidikan untuk semua pelajar. pendidikan bersepadu merupakan satu strategi penting untuk menjalinkan dan mengadun unsur-unsur ilmu. kelima dan ke lapan wawasan 2020. Malaysia telah melihat jauh ke hadapan melalui wawasan 2020 yang mula diketengahkan pada 28 Februari 1991. 53 . ideologi yang dimanifestasikan dalam wawasan 2020 tidak lari daripada matlamat utama mencapai perpaduan negara. Ee Ah Meng. Peningkatan penguasaan bahasa Melayu. 6. Ia mesti menjadi negara yang aman. 2.

Pada tahun 1996 beberapa 27 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan”. berbagaibagai perubahan terus dilakukan terhadap bidang pendidikan. DPN yang merupakan permulaan kepada Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (1991-2000) adalah lanjutan kepada Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berakhir pada tahun 1990. 27 • Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Pada tahun 1990-an juga Malaysia telah memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang dilancarkan pada 17 Jun 1991. meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara”. kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi. Cabaran keenam wawasan adalah secara langsung menyentuh peranan pendidikan pada abad akan datang. Amir Hasan Dawi. bekerjasama sepenuhnya. Cabaran itu ialah “mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara”. DPN juga terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum yang akan menyumbang ke arah mengukuhkan perpaduan negara.peringkat wilayah dan kaum. Cabaran kelima pula berbunyi ”mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak-ansur. 54 . Sungguhpun demikian perpaduan negara terus menjadi objektif akhir di mana DPN menganggap masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik demi mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Cabaran ke lapan pula adalah ”pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama. dan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum”. Untuk merealisasikan cita-cita negara. rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat. hidup dalam harmoni. • Dasar Pendidikan Malaysia Dasar pendidikan Malaysia adalah selaras dengan ideologi kerajaan untuk mencapai Wawasan 2020.

Selaras dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996. bidang pendidikan Malaysia tidak dapat lari daripada mengalami perubahan dan ia berlaku dengan begitu pantas sekali. maka perubahan-perubahan selalunya adalah berdasarkan arahan dari atas. khususnya pendidikan peringkat sekolah. Sementara itu punca perubahan dari luar bererti perubahan yang didorong oleh tenaga di luar sekolah. pendidikan bertaraf dunia dan konsep perpaduan yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip Rukunegara. KONSEP DAN PERANAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Pendidikan dan Perubahan Makna perubahan secara ringkas adalah sebagai perbezaan antara sekarang dengan sebelum. Banyak pandangan yang telah meneliti faktor-faktor persoalan mengapakah perubahan itu berlaku. Perubahan boleh jadi dipaksakan melalui dasar-dasar ataupun melalui penerimaan sukarela. Namun dalam konteks pendidikan di Malaysia. Akta Pendidikan 1996 menegaskan kepentingan pendidikan untuk negara dan bangsa di mana ia mengambil kira situasi dunia yang bersifat global. Perubahan dari dalam bermaksud terdapat pihakpihak tertentu dalam dunia pendidikan atau di sekolah menginisiatifkan perubahan. wawasan negara. Namun disebabkan sistem pendidikan Malaysia adalah berpusat.akta yang berkaitan dengan pendidikan telah diluluskan yang antaranya Akta Pendidikan 1996. punca-punca perubahan boleh berlaku dari luar atau dari dalam institusi itu sendiri. 55 . Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996. Di sekolah misalnya perubahan boleh berlaku apabila pengetua dan guru-guru berusaha ke arahnya. Dalam masa tidak sampai lima puluh tahun setelah merdeka kita melihat berbagai-bagai usaha mengubah sistem pendidikan negara ke arah yang dianggap lebih maju.

Selepas kemerdekaan penggubalan polisi-polisi negara adalah dibuat oleh mereka yang mendapat pendidikan moden barat. 28 28 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. Apabila mengimbas kembali. Pihak Inggeris telah memainkan peranan dalam menasihati perkembangan sistem pendidikan negara. Mereka yang mendapat pendidikan tinggi di Britain telah diorientasikan dengan pemikiran British. Pendidikan Malaysia telah mengalami modenisasi secara bcransur-ansur dengan adanya pertemuan dengan gejala barat. Ramai pemimpin politik dan pegawai tinggi Melayu awal adalah berpendidikan Inggeris. Semakin ramai pelajar-pelajar cemerlang dihantar belajar ke United Kingdom. Modenisasi pendidikan yang diteruskan pada awal zaman kemerdekaan merupakan warisan sistem penjajahan. Sebaliknya perjuangan golongan konservatif yang bersikap bekerjasama lebih diterima oleh Inggeris. perjuangan menuntut kemerdekaan yang pada mulanya diterajui oleh golongan Melayu radikal seperti Kesatuan Melayu Muda. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Dengan itu bolehlah dikatakan pengasasan sistem pendidikan moden Malaysia adalah berteraskan model pendidikan sekular-kapitalis. Pendidik-pendidik Melayu yang berfikiran barat dikatakan meneruskan pemikiran barat untuk menyerap sistem kapitalis dunia. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dan Parti Rakyat yang kebanyakannya lulusan Maktab Perguruan Sultan Idris. Dalam usaha memodenisasi pendidikan negara lebih ramai rakyat Malaysia yang pintar akademik telah dihantar melanjutkan pelajaran ke negara-negara maju untuk menimba ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman moden. hubungan dan nilai-nilai lama kepada yang dikatakan baru. telah tidak direstui oleh Inggeris. autoriti.Pendidikan dan Modenisasi Modenisasi adalah merupakan keadaan di mana masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap. Amir Hasan Dawi 56 . Gaya hidup tradisi telah berubah sebagai gaya hidup moden.

57 . Hasilnya semenjak kemerdekaan hingga kini. penyalur kemahiran dan ketrampilan. Pendidikan dan Masyarakat: Antara Dasar. Beliau juga merumuskan ”piramid yang belum siap” perkembangan Dasar pelajaran Kebangsaan daripada Zaman Perletakan Batu Asas (Zaman Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957). berbagai-bagai strategi telah diatur demi menghadapi abad ke-21. Kuala Lumpur. Zaman Pengukuhan (Zaman Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961) dan Zaman Kemaskini (Laporan Kabinet 1979). Ketiga pendidikan adalah untuk pembinaan disiplin di kalangan rakyat berbilang kaum. dan perhubungan rakan sebaya. persediaan untuk alam pekerjaan. Reformasi dan Wawasan. Komitmen kerajaan terhadap reformasi pendidikan juga jelas ditunjukkan dengan pertambahan peruntukan pendidikan pada setiap tahun. Kedua pendidikan sebagai asas perpaduan kaum. Ini dibuktikan dengan wujudnya berbagai-bagai laporan yang mencadangkan supaya perubahan-perubahan dilaksanakan. Pertamanya pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja negara. Beliau juga membuat kesimpulan bahawa peranan sistem persekolahan sehingga akhir tahun 1980-an bermotifkan tiga perrkara utama. pengawasan belia. Dengan ini kita boleh bersetuju dengan pandangan mereka sekiranya kita mentafsirkan reformasi sebagai perubahan-perubahan pendidikan yang dirancangkan secara teratur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.29 29 Hussein Haji Ahmad. Untuk masa akan datang. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1994) juga menegaskan bahawa reformasi pendidikan telah diadakan beberapa kali selepas kemerdekaan. penyalur kepercayaan dan sistem nilai. Sealiran dengan itu. banyak kemudahan-kemudahan pendidikan telah dibangunkan. remaja dan kanak-kanak.Reformasi Pendidikan Hussein Hj Ahmad (1993) telah menyenaraikan beberapa fungsi umum pendidikan iaitu seperti sebagai penyalur budaya dan ilmu. 1993.

Salah satu bentuk bantuan ialah dengan penubuhan sekolah-sekolah berasrama. Pendidikan percuma untuk semua kanak-kanak telah diperkenalkan mulai tahun 1962. Sehingga kini semua lapisan masyarakat tanpa mengira kelas. Yuran yang dikenakan menyulitkan lagi penduduk miskin dan telah dinafikan hak persekolahan mereka.Pendemokrasian Pendidikan dan Kesamaan Peluang Pendemokrasian pendidikan bermaksud memberi peluang-peluang yang sama untuk semua kanak-kanak mendapatkar pelajaran. khususnya sekolah-sekolah berasrama penuh. Ordinan pelajaran 1957 misalnya. kurikulum dan lokasi. Mereka yang kurang berkemampuan umpamanya penduduk-penduduk luar bandar telah dibukakan peluang dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan. Selepas kemerdekaan. etnik. dan gender telah diberikan peluang bersekolah sekurang-kurangnya hingga ke tingkatan tiga. peluang memasuki tingkatan empat telah diperluaskan kepada semua pelajar. Pendemokrasian pendidikan menjadi semakin nyata mulai Akta Pelajaran 1961 yang menguatkuasakan laporan Rahman Talib. Sekarang telah terdapat puluhan buah sekolah berasrama penuh di bawah kelolaan langsung Kementerian Pendidikan Malaysia. telah mencadangkan agar semua kanak-kanak menerima pelajaran dalam tempoh sekurangkurangnya enam tahun. Jumlah sekolah-sekolah 58 . Kesamaan peluang pendidikan di Malaysia bermakna kerajaan telah menyediakan peluang-peluang yang sama untuk semua orang mendapatkan pendidikan. pembinaan sekolahsekolah berasrama penuh telah digiatkan. pendemokrasian pendidikan tidak berlaku. Ini diikuti dengan had umur belajar percuma hingga ke 15 tahun dan penamatan peperiksaaan memasuki sekolah menengah. kelas. semasa zaman penjajahan. sosial. Selepas kemerdekaan kerajaan secara beransur-ansur mendemokrasikan pendidikan di Malaysia. Anggota-anggota masyarakat tidak mempunyai peluang yang sama apabila sekolah-sekolah dibezakan mengikut kaum. Jika sehingga tahun sebelum kemerdekaan cuma terdapat tiga sekolah berasrama penuh (tidak termasuk Maktab Tentera Diraja). Umpamanya dalam Rancangan Malaysia Kedua sahaja sebanyak 10 buah sekolah menengah sains telah mendapat peruntukan untuk dibina. Malah mulai tahun 1999. selepasnya ia tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Di Malaysia. Sungguhpun begitu ia tidak memberikan implikasi yang besar kerana kanak-kanak masih lagi dikenakan yuran persekolahan.

mereka dilatih di universiti-universiti awam di samping mengikuti program Kursus Perguruan Lepas Ijazah di maktab-maktab perguruan. Terdapat pula universitiuniversiti yang menjalankan program pendidikan jarak jauh dan francais. Di peringkat pengajian tinggi. Malahan mulai tahun 1983 semua institusi pengajian tinggi tempatan telah menggunakan sepenuhnya 59 . pada suatu ketika selepas merdeka jumlahnya telah melebihi tiga puluh buah. Bagi guru berijazah. disusuli oleh Institut Teknologi Mara (1967). Universiti Sains Malaysia(1969). Kini bilangan maktab dan pengambilan pelatih yang ramai menimbulkan pula isu kelebihan guru terlatih lepasan diploma hingga ada maktab-maktab perguruan terpaksa ditutup atau ditukar fungsinya. Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dengan perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. Kini lebih banyak universiti awam dibina yang antaranya termasuklah Universiti Utara Malaysia. Institusi-institusi pengajian tinggi yang awal ialah Universiti Malaya di Kuala Lumpur (1961). Di samping pembangunan sekolah-sekolah berasrama. Kemudahan-kemudahan sampingan ini tidak hanya tertumpu kepada masyarakat desa tetapi juga diberikan kepada pendudukpenduduk miskin di bandar.berasrama penuh sememangnya banyak jika dicampurkan dengan kumpulan-kumpulan Maktab Rendah Sains Mara dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. peluang-peluang peididikan telah dibuka dengan luas selepas kemerdekaan dengan penubuhan universiti-universiti. Jika sehingga tahun 1956 cuma terdapat lima buah maktab perguruan di seluruh Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia (1970). Latihan di maktab yang pada mulanya di peringkat persijilan kini telah dinaikkan taraf kepada peringkat diploma dan sekarang dalam proses dinaik taraf kepada peringkat Ijazah Sarjana Muda. sekolah-sekolah harian banyak dibina sama ada di bandar ataupun di desa dan kerajaan juga telah membina sekolah-sekolah khas untuk golongan istimewa. Universiti Malaysia Sarawak. Kekurangan guru-guru terlatih di luar bandar telah diatasi dengan memperkembangkan sistem latihan perguruan. Kini Institusi Pendidikan Sultan Idris telah diubah statusnya sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris khusus untuk perkembangan bidang latihan keguruan. Universiti Pertanian Malaysia (1971) dan Universiti Teknologi Malaysia (1975). berkemungkinan besar pada masa akan datang guru-guru berijazah akan menerima latihan terus di maktab-maktab perguruan ataupun di institusiinstitusi pendidikan swasta.

Tahun 1990-an menandakan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia. Pendidikan dan Sekularisasi Secara mudah sekularisasi adalah suatu proses di mana agama kehilangan pengaruh terhadap berbagai-bagai situasi kehidupan sosial. Kuota tertentu juga telah diberikan kepada pelajar-pelajar bumiputera. Memperkatakan mengenai sekularisasi dalam masyarakat Melayu mungkin menimbulkan kontroversi dan ada sebahagian anggota masyarakat barangkali menentang sekularisasi kerana ia bertembung dan mencabar autoriti tradisional.Bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa pengantar. Kanada. 60 . Universiti Tenaga Nasional dan Unitar. ramai individu Melayu menyatakan diri mereka sebagai Islam sungguhpun mereka mengamalkan cara hidup yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. ribuan pelajarpelajar yang mencapai kecemerlangan khususnya dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia terus dihantar belajar ke institusi-institusi pengajian tinggi luar negara seperti di United Kingdom. Proses sekularisasi menyebabkan keruntuhan pengaruh-pengaruh organisasi dan nilai-nilai agama kepada idea-idea sains dan ilmu-ilmu pengetahuan duniawi yang dianggap moden. Begitu juga universiti-universiti luar negara telah dibenarkan membuka cawangan di Malaysia. New Zealand dan Timur Tengah. Pemodenan dikatakan telah memisahkan institusi agama dengan institusi-institusi sosial yang lain. Pada dekad ini berbagai-bagai usaha digiatkan untuk memperkembangkan dan memajukan sistem pendidikan negara. Australia. Mulai tahun 2001 peluang mengikuti pengajian secara jarak jauh semakin banyak melalui konsortium Universiti Terbuka Malaysia (Unitem). Amerika Syarikat. Dalam kebanyakan kes di Malaysia. Program pengajian kembar dengan institusi-institusi luar negara juga digalakkan. Pelajar-pelajar juga telah diberikan bantuan berbentuk biasiswa dan pinjaman kewangan. Akta-akta pendidikan tinggi 1996 telah memungkinkan perkembangan menggalakkan institusi-institusi pengajian tinggi di mana kebenaran telah diberikan kepada penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi swasta yang antaranya seperti Universiti Teknologi Petronas. Universiti Telekom. Sesungguhnya semua ini merupakan usaha-usaha mendemokrasikan dan membuka peluang-peluang pendidikan untuk rakyat. Selain daripada universiti tempatan.

Selain itu. Berdasarkan apa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. ternyata terdapat ramai rakyat sama ada dewasa atau remaja yang telah terpengaruh dengan unsur-unsur budaya barat yang dikatakan bertentangan dengan amalan budaya tempatan. Mereka diasuh dengan amalan gaya hidup barat seperti bermain kriket. Ringkasnya. Namun begitu Inggeris telah berjaya menanamkan fahaman sekular di kalangan bangsawan Melayu yang terdidik di sekolahsekolah Inggeris. Di Malaysia sistem pcndidikan telah menapis pelajar-pelajar untuk mengisi pekerjan-pekerjaan tertentu dalam masyarakat. Inggeris sememangnya mempunyai falsafah sendiri untuk menjaga hati golongan bangsawan yang ditaati rakyat ini. minum petang. Gaya hidup elit yang terasing daripada rakyat jelata memudahkan Inggeris memecah dan memerintah masyarakat Melayu. mereka akan mengisi jawatan jawatan peringkat rendah seperti 61 . Sistem perjawatan pula adalah ditentukan berdasarkan sijil persekolahan dan secara mudah kita boleh membahagikan pekerjaan kepada sekurang-kurangnya empat golongan berdasarkan kriteria persijilan. Selepas kemerdekaan peranan pendidikan dalam pensekularan secara tidak langsung semakin nyata apabila lebih ramai pelajar-pelajar terpilih di hantar menyambung pelajaran peringkat tinggi terutamanya ke United Kingdom. cara berpakaian. pengaruh sistem pendidikan barat telah tertanam dengan mendalam dalam amalan pendidikan. dalam jangka masa yang begitu panjang. Bagi mereka yang berrkelulusan menengah rendah dan ke bawah. Mereka yang fasih berbahasa Inggeris dibentuk supaya menjadi pegawai-pegawai kerajaan yang bekerjasama dengan Inggeris. Setiap jenis itu dibayar dengan tangga gaji berbeza. Ini dibuktikan pada penghujung abad ke 19 hanya 70 orang sahaja Melayu daripada 534 orang penuntut yang didaftarkan di sekolah Inggeris negeri Perak. salah satu daripada punca masyarakat desa Melayu enggan memasuki institusi pendidikan kolonial Inggeris ialah kerana agama. cara makan. Ini telah pun dijelaskan bahawa Maktab Melayu Kuala Kangsar telah dikhaskan kepada anak-anak lelaki bangsawan. Mereka tinggal di asrama dan disosialisasikan dengan budaya elitis Inggeris. Pendidikan dan tenaga kerja.. cara berinteraksi dan sebagainya.

struktur dan sistem nilai. pegawai kastam. budaya. negara asal. Bagi yang berkelulusan dianggap profesional mereka akan menjawat jawatan tinggi seperti jurutera. rakan-rakan dan kejiranan yang berkongsi ciri-ciri kehidupan yang karib. guru dan lain-lain. peperiksaan dan kegiatan kokurikulum yang sama. kepentingan sistem pendidikan di Malaysia untuk melahirkan tenaga kerja memang telah dikaji dan dirancang. Sungguhpun di peringkat sekolah rendah sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina masih diteruskan. Perasaan kekitaan ke dalam kumpulan etnik berkembang menerusi hubungan kekeluargaan. konstabel polis dan sebagainya. peguam. jurutaip. prebet tentera. murid-murid terpaksa memasuki sekolah yang beraliran Bahasa Melayu di peringkat menengah. pembantu pejabat. Kita telah melihat sebelum kemerdekaan pendidikan telah memisahkan etniketnik di Malaysia. mereka selalunya akan menjadi pegawai kerani. Begitu juga di peringkat universiti awam Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar. bahasa.buruh. guru berijazah dan lain-lain. tukang sapu. penolong penguasa polis. polisi pendidikan merdeka telah menetapkan kurikulum penggunaan teks. komposisi pcnduduk yang pelbagai etnik telah menjadi signifikan semenjak kolonialisasi Inggeris. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. 62 . Di samping penggunaan bahasa Melayu. Orang yang berijazah akademik pula boleh memegang jawatan pegawai tadbir. doktor dan akauntan. Mereka mempunyai kesamaan dari segi sejarah. pegawai bank. tradisi. Walau apa pun persoalan yang timbul. selepas kemerdekaan semua kaum telah cuba disatukan dengan sistem persekolahan yang sama. inspektor polis. pegawai imigresen. Mereka diberikan peluang bercampur gaul dalam sekolah-sekolah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai pengantarnya. Di Malaysia. Bagi mereka yang sampai ke menengah atas. Selaras dengan hasrat perpaduan negara. Pendidikan dan Hubungan Etnik Etnik atau ethnos dalam bahasa asal Greek membawa makna kumpulan manusia atau bangsa.

Pada kebiasaannya masyarakat diukur kemajuan berdasarkan keupayaan dan kecanggihan teknologinya. Akhirnya timbul persoalan atau dilema sama ada untuk mengekalkan kuota ke IPTA bagi membantu etnik Melayu yang jauh ketinggalan ataupun dasar meritokrasi sepenuhnya berserta penghapusan kuota perlu dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan berkenaan. Untuk membincangkan hal ini. Keduanya kaum Melayu telah ketinggalan jauh dalam bidang ekonomi. mereka masih mampu meneruskan kejayaan pendidikan malah terus mengungguli bidang pendidikan dimalaysia. Bidang pendidikan tidak dapat lari daripada menggunakan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pendidikan berubah daripada 63 . Keempat kewujudan sekolahsekolah berkenaan adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru. Ada pandangan mengatakan bahawa kuota yang diberikan kepada pelajarpelajar Melayu telah menjejaskan kecemerlangan akademik mereka. Kelimanya adalah berdasarkan hak-hak keistimewaan Melayu yang termaktub dalam perlembagaan Persekutuan. Ketiganya sekolah-sekolah asrama penuh didirikan untuk golongan miskin di luar-luar bandar yang majoritinya adalak orang-orang Melayu. adalah sangat menarik melihat dimana sungguhpun anak-anak etnik Cina tidak diberikan banyak kemudahan ke asrama penuh. Ini berdasarkaan kuota pelajar-pelajar Bumiputera dianggap tidak perlu berusaha lebih untuk bersaing dengan pelajar-pelajar bukan Bumiputera. Pendidikan dan Teknologi Teknologi merupakan hasilan-hasilan ciptaan manusia yang digunakan sebagai alat bantuan kepada kemudahan manusia. Pertama adalah kerana etnik Melayu jauh ketinggalan dari segi pendidikan semasa zaman penjajahan.Merujuk kepada peluang-peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh dan IPTA memang nyata bahawa majoriti yang memasukinya adalah orang-orang Melayu. Namun demikian. kita perlu merujuk semula kepada dasar kerajaan yang memberikan keutamaan kepada etnik Melayu berdasarkan faktor-faktor tertentu. Teknologi penting sebagai alat bantuan dalam proses pendidikan. Ini mungkin menimbulkan persoalan penafian peluang kepada etnik-etnik lain.

Antara alatan yang dianggap tradisional ialah penggunaan kapur dan papan hitam. pembangunan sumber manusia. penyelidikan. Hubungan Pendidikan Malaysia Dengan Pandidikan Antarabangsa Sebagai sebuah negara vang mengamalkan sistem pcndidikan moden. Teknologi pada zaman awal persekolahan telah dianggap tradisional pada masa kini. Malaysia mempunyai hubungan pendidikan dcngan negara-negara luar. cakera liut dan cakera padat. Teknologi yang dianggap moden pula ialah seperti buku. alat tayang. internet dan sebagainya. kebudayaan dan 64 . sains sosia dan sebagainya. Oleh itu pada keseluruhannya teknologi terkini yang sentiasa berkembang masih mempunyai matlamat membantu perhubungan antara guru dan murid-muridnya. Selain daripada mendapatkan bantuan kewangan bagi pendidikan. Dalam pada itu juga terdapat sebuah organisasi dibawah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang dinamakan UNESCO (United Nations Educational. Terdapat juga skim-skim biasiswa yang disiediakan oleh pihak luar untuk segelintir rakyat Malaysia. Hubungan dan kerjasama pendidikan sangat diperlukan dalam memajukan pendidikan negara. hubungan pendidikan antarabangsa melibatkan kerjasama dalam bidang-bidang sains dan teknologi. video dan lutsinar.yang tradisional kepada apa yang ada pada masa kini. televisyen. misalnya yang berikan oleh British Council dan negara Jepun. Pada hari ini teknologi semakin berkembang bila terdapat alatan-alatan seperti komputer. Scientific and Cultural Organisation) yang bertujuan menyumbang kepada keamanan dan keselamatan dunia. sains. Perkembangan teknologi dalam pendidikan merupakan inovasi untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran Bantuan teknologi memudahkan para pendidik mentransmisikan ilmu pengetahuan. Tambahan pula Malaysisebagai sebuah negara mermbangun yang terdiri daripada pelbagai budaya memang memerlukann bantuan-bantuan luar. Sebahagian permbiayaan pendidikan penuntut-penuntut Malaysia ke luar negara misalnya dibayai melalui pinjaman daripada badan-badan antarabangsa terutamanya Bank Dunia. imager. Rangka kerjasama UNESCO adalah melalui bidang pendidikan.

Pengajian Tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam Pendidikan Malaysia. sebahagian besar Sekolah Kebangsaan mempunyai Kelas Pra-Sekolah. anak-anak Malaysia telah melalui alam pendidikan Pra-Sekolah yang amat penting itu.4 Tahun) Sekolah Menengah Tinggi (2 Tahun) Tingkatan Enam Pengajian Tinggi Pendidikan Pra-Sekolah Sekolah Tadika (pra-sekolah) menerima kemasukan kanak-kanak daripada 4-6 tahun. dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Pendidikan Rendah Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Pendidikan bermula daripada tadika sehingga ke institusi pengajian tinggi. Setakat ini.30 Ringkasan Sistem Pendidikan di Malaysia Pada Masa kini Sistem Pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan Sistem Pendidikan Inggeris. Namun kemasukan ke kelas ini terbuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah. Amir Hasan Dawi 65 .3 Tahun) Bermula dari umur 5 tahun Sekolah Rendah (5 .komunikasi. Penubuhan Tadika oleh pihak swasta amat digalakkan.Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah.7 Tahun) Bermula dari umur 7 tahun Sekolah Menengah Rendah (3 . Malaysia juga menyertai UNESCO yang bekerjasama dengan badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan (NGO) diseluruh dunia. Sistem Pendidikan Malaysia boleh dinyatakan seperti berikut: • • • • • • Tadika/Tabika (2 . sebaik sahaja melangkah ke tahun 1 persekolahan. Ujian awam pada 30 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. Ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid. Secara ringkas. Dengan ini diharapkan.

Secara amnya. Kelas khas ini dinamakan Tingkatan Peralihan.Pendidikan Sekolah Menengah Atas menawarkan bentuk pendidikan yang lebih khusus.peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Penerimaan program prauniversiti ditentukan berdasarkan Ujian Awam SPM. dibenarkan melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah. pelajar boleh memasuki pengkhususan seperti berikut: • • • Pengkhususan Sains Pengkhususan Sastera Pengkhususan Teknikal (Sekolah Vokasional) Terdapat 2 Ujian Awam pada peringkat ini. mereka perlu memasuki satu tahun kelas persediaan. * Bagi pelajar yang meneruskan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan daripada Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. dan Menengah Atas (Tingkatan 4-5). Pendidikan Pra-Universiti Pendidikan pra-universiti adalah pengajian lanjutan selepas persekolahan sekolah menengah bagi persediaan untuk kemasukan ke Universiti. Pelajar yang telah menduduki UPSR. Secara amnya. iaitu Menengah Rendah (Tingkatan 1-3). Pendidikan Menengah Pendidikan menengah di Malaysia boleh dipecahkan kepada dua peringkat. pendidikan prauniversiti adalah seperti berikut: • • • Tingkatan Enam Matrikulasi Pendidikan Luar 66 .

Kolej Awam 6.Pada peringkat sekolah menengah atas. Institut Ujian Awam Kebangsaan Ujian Awam peringkat Kebangsaan (National Public Examination) diadakan di akhir tahun persekolahan pada setiap tahap pendidikan. 1. Bagi yang mendapat keputusan baik dalam ujian SPM. Kursus pra-universiti ini dilangsungkan selama 1 setengah tahun. Politeknik 5. yang diselia oleh Universiti tempatan di Malaysia. Kolej Swasta 7. iaitu Sains dan Sastera. *Sijil STPM juga diterima oleh kebanyakan Universiti antarabangsa Matrikulasi Program Matrikulasi adalah pendidikan pra-universiti seperti Tingkatan Enam. Institut Pengajian Tinggi Awam 2. mereka layak 67 . Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dijalankan semasa tahun 6 enam persekolahan.Pada peringkat sekolah menengah rendah. bermula dari sekolah rendah. Program Matrikulasi berlangsung selama 1 tahun setengah dan Ujian diadakan pada akhir tahun pengajian untuk menentu kemasukan ke Universiti. Pengajian Tinggi Pendidikan Malaysia terbahagi kepada beberapa peringkat seperti berikut. Maktab Perguruan 4.Tingkatan Enam Tingkatan Enam menawarkan dua bentuk pengkhususan. Institut Pengajian Tinggi Swasta 3. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diadakan. Penilaian Menengah Rendah (PMR) diadakan. Bagi sekolah rendah. Pada akhir tahun Ujian Awam STPM diadakan bagi menentu kemasukan ke Universiti.

atau memasuki kursus.org/wiki/pendidikan 68 .Tingkatan Enam berlangsung selama 2 tahun.wikipedia. Kolej Swasta menawarkan kursus pra-universiti seperti Kursus diploma Jenis-Jenis Sekolah di Malaysia pada masa kini : • • • • Sekolah bestari (Smart School) Sekolah sukan Sekolah agama Sekolah khas 31 31 http://ms. Cara lain bagi melayakkan diri untuk Sarjana Muda ialah menerusi pengajian swasta seperti di kolej-kolej swasta.untuk meneruskan pelajaran ke Tingkatan Enam.Matrikulasi. dan pada akhir tahun pengajian Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM) diadakan. STPM serta Sijil Matrikulasi (ujian bagi kursus Matrikulasi) adalah kelayakan asas untuk meneruskan pengajian ke Sarjana Muda.

Ini dibuktikan pada peristiwa 13 Mei 1969 yang sedikit sebanyak adalah berpunca daripada kecelaruan dan kekurangan sistem politik atau demokrasi ketika itu. Kewujudan masyarakat majmuk ini telah sedikit sebanyak mempengaruhi sistem demokrasi di malaysia yang banyak menimbulkan kontrovesi. sultan merupakan ketua negara yang mana setiap keputusan negara mesti mendapat restu daripada sultan terlebih dahulu. Pada tahun 1979. Laporanlaporan dan dasar-dasar yang digubal adalah berfokuskan ke arah integrasi masyarakat berbilang etnik. Mereka datang ke tanah melayu disebabkan pelbagai keistimewaan dari segi kedudukan. Semenjak kemerdekaan hinggalah sekarang. Mengikut sistem demokrasi berparlimen di Malaysia yang mengekalkan sistem berpelembagaan. Nilai-nilai tempatan ini adalah diperlukan kerana ia mengambarkan identiti kita tersendiri. kekayaan. Mencapai perpaduaan kebangsaan telah dikenal pasti sebagai objektif utama dasar-dasar tahun 1970-an. pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan dan modenisasi. Namun peristiwa ini telah menjadi teladan kepada sistem demokrasi dinegara kita yang mana ketika ini kita telah mempunyai satu sistem pentadbiran yang terbaik dan memberi keadilan kepada semua. satu Laporan Jawatankuasa Kabinet dihasilkan yang sekali lagi mempunyai matlamat utama untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat pelbagai etnik.RUMUSAN Berdasarkan apa yang telah dibincangkan tadi jelas bahawa kedatangan pelbagai etnik ke Tanah Melayu yang terdiri daripada etnik Cina dan India telah mewujudkan masyarakat majmuk di negara malaysia. dan dasar-dasar yang dijalankan oleh penjajah terhadap Malaya ketika itu. Malaysia juga mempunyai parlimen yang akan menggubal undang-undang negara dan secara tidak langsung memberi keadilan kepada pelbagai kaum di Malaysia. 69 .Selepas kemerdekaan juga pendidikan di negara kita ini tidak lari juga daripada hasrat utama untuk mencapai perpaduan nasional. Selain itu. dalam mengejar pembangunan dan kemajuan melalui pendidikan moden kita tidak boleh lupa untuk menerapkan nilai-nilai tempatan yang menjadi tradisi dan kebanggaan. Sesungguhnya pendidikan telah diberikan peranan yang besar untuk mencapai matlamat berkenaan. Disamping itu. Antara polisi penting pendidikan ialah perubahan daripada aliran Inggeris kepada penggunaan sepenuhnya Bahasa Melayu daripada peringkat sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti.

Mohamed Abid. Buku Teks SPM. K. Bhd. Titas Kertas 1. Pedagogagi. Mad Aros. Pelanduk Publication. Ee Ah Meng Harun Aminurrrashid. Fakulti pendidikan Universiti Malaya.S. Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia Dari Segi Sejarah. Masyarakat Malaysia: Cabaran Sosio-Ekonomi. 1991. Pendidikan Di Malaysia. Jomo. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Hussein Haji Ahmad. Pendidikan dan Masyarakat: Antara Dasar. Quantum Books. Persatuan Sejarah Malaysia. Arah Dan Cabaran. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Singapura: Pustaka Melayu 70 . Azhar Hj.RUJUKAN Reflection Of Pre Independence Malaya. 1993.Amir Hassan Dawi. Reformasi dan Wawasan.1966 Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful