Masyarakat majmuk, demokrasi dan pendidikan

Disediakan oleh: Muhammad zafran bin abdul gaffor D20052024006 Pendidikan perakaunan Universiti pendidikan sulatan idris (upsi)

ISI KANDUNGAN
KANDUNGAN M/S

Penghargaan Pengenalan Masyarakat Majmuk Demokrasi Pendidikan Kesimpulan Rujukan

2 3 4 -22 23-30 31-69 70 71

2

Pengenalan
Dalam negara kita menuju ke arah wawasan 2020, patut kita sedari bahawa negara kita iaitu Malaysia adalah negara majmuk yang mana terdiri daipada pelbagai budaya dan rakyat yang menganuti pelbagai agama. Dalam tugasan atau kajian yang bertemakan “masyarakat majmuk, demokrasi dan pendidikan pelbagai budaya di Malaysia” kita dapat merenung kembali bahawa terdapat perkaitan yang rapat dan penting dari segi pendemokrasian dan pendidikan dinegara ini yang terdiri daripada pelbai etnik dan budaya. Apa yang hendak dibincangkan disini adalah berkaitan dengan masyarakat majmuk yang mendasari demokrasi dan pendidikan dinegara Malaysia ini. Sepertimana yang kita ketahui sebelum mencapai kemerdekaan negara kita telah dijajahi oleh Perancis, Belanda dan akhir sekali British yang memiliki Tanah Melayu melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Di zaman pemerintahan British telah membawa masuk etnik India untuk memenuhi tenaga kerja di ladang-ladang, manakala Etnik Cina juga dibawa untuk memenuhi permintaan kerja_kerja perlombongan. Dasar Inggeris inilah yang dikatakan mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia sehingga kini. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 31 Ogos 1957, negara ini telah mengalami satu sistem politik yang berpecah-pecah dari segi kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan. Keadaan ini dikukuhkan lagi dengan sistem pendidikan penjajah yang diasaskan mengikut kumpulan-kumpulan suku kaum tadi. Dengan keadaan sosial yang ada, unsur-unsur yang boleh membawa ke arah integrasi nasional adalah sedikit dan pendidikan dianggap satu daripadanya. Dengan ini pelbagai dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan untuk mewujudkan negara demokrasi yang memberi keadilan kepada semua kaum. Selain itu, pendidikan adalah merupakan satu aset yang sangat penting kepada perpaduan sesebuah negara terutamanya negara pelbagai kaum dan ia akan ditekankan dalam perbincangan ini. Pendidikan moden dinegara ini banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh barat yang telah memerintah negara kita dahulu kala. Kita akan melihat perubahan sistem pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka dan sehingga masa kini serta konsep dan peranan pendidikan itu sendiri.

3

Hampir 85% daripada kaum India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. dengan kaum Melayu menjadi etnik terbesar di Malaysia. Dari segi perlembagaan. Lebih separuh populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri daripada kaum bumiputera bukan Melayu. orang Melayu ialah orang yang berkulit sawo matang. kebanyakan daripada mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah ramai yang sudah bertukar kepada Kristian atau memeluk Islam. dan mempunyai budaya yang tersendiri. Mereka terbahagi kepada berpuluh puluh kumpulan etnik tetapi memiliki budaya umum yang sama. 4 . Sehingga abad ke 20. Cina dan India hidup aman. PENGENALAN MASYARAKAT DI MALAYSIA Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. India pula membentuk 7% hingga 10% daripada populasi. tinggal dalam satu unit politik yang sama tetapi hidup secara berasingan dan tidak bersatu padu. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Budha. Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal daripada Eropah (dipanggil Eurasia) dan Timur Tengah. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Hokkien. berbahasa Melayu dan mempunyai hak politik yang besar. Selain itu. Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia. Melayu beragama Islam. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum dengan Melayu. Kepadatan penduduk Malaysia tidak sama dengan 17 juta daripada 25 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia. dan 7% lagi terdiri daripada kaum India. Kebanyakannya beragama Hindu. Hakka. Taoisme atau Kristian. Kira kira satu perempat daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina. berbahasa Mandarin. Melayu ialah masyarakat terbesar dengan mencapai 60% daripada populasi Malaysia.MASYARAKAT MAJMUK DEFINISI MASYARAKAT MAJMUK Masyarakat majmuk ialah masyarakat yang mengandungi beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dan bercampur gaul.

Eurasian dan kaum bumiputera lain. 000 orang. ASAL-USUL KUMPULAN ETNIK Malaysia yang pada asalnya merupakan Semenanjung Tanah Melayu mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. ada juga kaum Sikh.000) pula tinggal di barat daya Sarawak. dan barangan kraf seperti batuk. Mereka tinggal di rumah panjang. mereka kekal sebagai kumpulan etnik yang mempunyai pendapatan terendah berbanding kumpulan etnik yang lain. Sejarah etnik Melayu di Malaysia memuncak apabila kesultanan Melayu Melaka rnenjadi kerajaan yang besar dan berkuasa di Asia Tenggara pada permulaan abad yang ke-15. Kemungkinannya ini disebabkan sistem ekonomi mereka yang tidak bergantung kepada wang tunai. Selain itu.bercakap Tamil. dan Hindi. Walaubagaimanapun. 000) tinggal di Semenanjung Malaysia. gong dan sebagainya. seruling. Bagaimanapun pihak kerajaan menawarkan peluang pelajaran yang samarata dan ada diantara mereka kini menjawat jawatan profesional seperti doktor. Dahulunya mereka merupakan pengumpul hasil hutan. Muzik tradisional Malaysia banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Negara ini mempunyai tradisi yang kuat dalam tarian. tetapi kini sudah diserap ke dalam kehidupan moden Malaysia. tetapi Bahasa Inggeris digunakan secara meluas. hidup seperti nomad. Orang Asli (140. Kebanyakan alat muzik terdiri daripada gendang. Orang-orang Melayu sememangnya diakui sebagai penduduk asal atau anak bumi kepulauan Melayu. Kaum Bumiputera terbesar di Sarawak ialah Iban dengan 600. Di Malaysia kedudukan orang-orang Melayu dan yang serumpun dengannya memang diakui sebagai bumiputera oleh 5 . Islam. dan barangan perak dan tembaga. Selain itu. India. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Malaysia. dan tinggal di bandar bandar besar di pantai barat semenanjung. dan bercucuk tanam. sulaman. dan Portugis. dan menetap di Sungai Rajang dan Sungai Lupar. Orang Bidayuh pula (170. ada juga wayang kulit. silat. India dan Indonesia. Malayalam. contohnya makanan dan rumah sebahagiannya dihasilkan dari keluaran hutan tanpa perlu dibeli. sesetengahnya berasal daripada Thai.

Senario kependudukan berubah dengan signifikan semasa penjajahan Inggeris apabila kehendak-kehendak ekonomi kapitalis yang dibawanyaa menyebabkan kebanjiran pendatang terutamanya dari China dan India ke negeri-negeri Melayu. etnik Melayu masih menjadi penduduk terbesar Malaysia kerana belum terdapat kedatangan imigran secara besar-besaran pada masa ini. sosial pelbagai budaya di Malaysia. Melaka akhirnya telah menjadi pusat tamadun Islam di Asia Tenggara sehinggalah kedatangan pihak kolonial barat yang telah banyak mempengaruhi dasar negara secara umumnya dari segi pendidikan. Sungguhpun berada di bawah koloni Portugis dan Belanda. Hingga tahun 1826. Pada abad ke-19 kepentingan perdagangan Inggeris dengan bantuan kekuatan tenteranya secara beransur-ansur telah mengawal seluruh Tanah Melayu. empat negeri iaitu Perak. Negeri Sembilan dan Pahang secara kolektif dikenali sebagai 1 (Purcell 1965). Pulau Pinang dan Melaka yang dikenali sebagai Negeri-negeri selat. Pada peiringkat awal pengislaman orang-orang Melayu telah dilakukan oleh para mubaligh dan saudagar dari Timur Tengah dan India. ekonomi. Inggeris telah menguasai tiga pelabuhan perdagangan penting iaitu Singapura. Pengaruh bukan Melayu adalah sangat terhad. Pada peringkat awal Inggeris dikatakan mengamalkan polisi tidak campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu namun tujuan ekonomi kapitalis mereka telah menyebabkan polisi bertukar.perlembagaan. Kejatuhan Melaka ditangan Portugis pada tahun 1511 menandakan permulaan kejatuhan empayar Melayu dan bermulanya kolonialisassi Eropah.. politik. orang-orang Melayu telah menukar agama kepada Islam selaras dengan kepimpinan sultan yang telah memeluk islam. selangor. Pada tahun 1824 Melaka telah diserahkan kepada Inggeris oleh Belanda menerusi perjanjian Inggeris-Belanda. Penguasaan Portugis kemudiannya telah digantikan oleh Belanda pada tahun 1641. Apabila Melaka berkembang sebagai empayar. Campur tangan Inggeris sebenarnya telah bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada bulan Ogos 1786. Minat Inggeris terhadap Malaysia sebagaimana juga pihak kolonial yang sebelumnya hanyalah tertumpu kepada kepentingan perdagangan. 6 . Menjelang tahun 1895. Sebelum kebangkitan empayar Melaka kepulauan Melayu sebenarnya telah dipengaruhi oleh kebudayaan India dan kepercayaan Hindu1.

Komuniti Cina juga dianggap bernilai kerana memberikan jaminan pendapatan kerajaan daripada cukai perniagaan seperti cukai-cukai candu. peniaga dan petukang. Antara tahun 1900 hingga 1930. Peladang-peladang Eropah gemar mengambil pekerja-pekerja Tamil berdasarkan pengalaman di Ceylon yang mendapati orang-orang Tamil sangat sesuai bekerja di ladang. Sabah dan Sarawak juga dalam masa yang lebih kurang sama telah dijajahi oleh Inggeris. Inggeris telah mengatasi masalah itu dengan menggalakkan atau mengimport kedatangan buruh dari China dan India. Terengganu.negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan ditadbirkan secara pusat yang diketuai oleh Residen Jeneral. Namun dalam pada itu dalarn keadaan sebenarnya residen telah mengambil alih peranan raja dalam pentadbiran negeri-negeri berkenaan. Johor. pajak-gadai dan minuman keras. Selain daripada bekerja di sektor perlombongan. secara beransur-ansur lima lagi negeri Kelantan. Orang-orang India juga membekalkan tenaga buruh untuk kerja-kerja awam khususnya dalam pembinaan jalan raya dan jalan keretapi. Menguasai pentadbiran bermakna memudahkan Inggeris menjalankan polisi perdagangan yang berpihak kepada kepentingan ekonominya. Galakan aktif telah diberikan oleh pentadbiran Inggeris kepada orang-orang Cina untuk memasuki Negeri-negeri Selat dan Sarawak. Ini ditambah pula dengan pertambahan ladang-ladang kelapa sawit pada suku pertama abad ke-20. Dengan kata lain imigran India sangat dikehendaki sebagai buruh-buruh ladang dan pembangunan infrastruktur. Terdapat kekurangan tenaga pekerja diperlombongan dan perladangan. khinzir. Orang-orang Tamil yang diambil dan direkrut daripada kasta atau lapisan bawah masyarakat2. Pertumbuhan ladang-ladang getah pada penghujung abad ke19 telah menjadi faktor utama kedatangan beramai-ramai imigran India.Inggeris telah menjadi pelindung kepada negeri-negeri berkenaan dan residen-residen dikatakan berfungsi sebagai penasihat sultan. dianggap sudah terbudaya dan patuh kepada pemerintahan British berbanding orang-orang Melayu. 2 (Andaya 1982:79) 7 . Kedah dan Perlis berada dibawah lindungan Inggeris dan kemudiannya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. orang-orang Cina menjadi peladang.

Sementara itu kaum Cina selalu danggap sebagai pihak yang paling bersikap toleransi dan ringkas. Orang Asli. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1957.3 peratus3. Cina dan India sebagai komponen utamanya. Etnik Cina dan India mengekalkan kepercayan yang mereka bawa. Taoist dan Kristian. Baki etnik-etnik lain adalah daripada kalangan Bajau. Arab. 1957. Di antara yang terpenting ialah berhubung dengan masalah kependudukan. BANCIAN TERHADAP PELBAGAI ETNIK DI MALAYSIA Apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada 31 Ogos. dalam perkara agama. Konfusius. Walau bagaimanapun kaum-kaum imigran secara majoritinya tidak mengasimilasikan kepercayaan mereka dengan agama orang-orang tempatan. ia mewarisi pelbagai masalah yang ditinggalkan oleh penjajah British. Lebih kurang 80 peratus imigran India adalah Hindu4. Sungguhpun begitu kebanyakan daripada mereka boleh dikategorikan sebagai sama ada menganalkan kepercayaan-kepercayaan Buddha. Cina 37.2 peratus dan India 11. Dasar penjajah British yang membawa masuk buruh-buruh asing terutama dari negara China dan India untuk tujuantujuan ekonomi telah mengubah struktur demografi negara ini hingga menimbulkan (Hock 1987) (Arasaratnam 1979) 5 (Purcell 1948: 119) 4 3 8 . Iban. Melayu membentuk 49. Eurasian dan lain-lain. Melayu masih mengekalkan Islam sebagai agama mereka.Dalam jangka masa lebih daripada satu ratus lima puluh tahun pemerintahan kolonial British di Malaysia (1786 hingga 1957). Armenian. tuhan-tuhan dan watak-wattak hero yang berada bersama-sama mereka di mana-mana jua mereka berada sebagai sebahagian daripada dunia material di sekeliling mereka5”.8 peratus daripada penduduk. Dari segi kepercayaan. ”Mereka merupakan golongan yang mempercayai roh-roh dan hantu-hantu. masyarakat homogenis Melayu Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenis Malaysia yang mengandungi etnik-etnik Melayu.

1977:81. cited in Hon-Chan.7 84 450 1.3 530 638 10. Kuala Lumpur: Department of Statistics. Jurang perbezaan yang begitu luas di kalangan kumpulan etnik di negara ini menjadikan penghidupan begitu mencabar dan tidak kurang juga menakutkan. 1972. 1957 dan 1970 menunjukkan bahawa bilangan orang-orang Melayu hampir 50% daripada jumlah penduduk manakala sebahagian yang lain terdiri daripada penduduk-penduduk kaum seperti rajah dibawah. 1970 Population and Housing Census of Malaysia: Community Groups.masalah apabila negara mencapai kemerdekaan dan apabila negara hendak memulakan dasar-dasar berhubung dengan kenegaraan. pp.3 Sumber: Malaysia.2 3 125474 49.6 69 531 0.5 3 12 350 35.4 93 629 10. Perbezaan etnik ini lebih ketara lagi dengan terdapatnya perbezaan dari segi bahasa. kebudayaan. 9 . Banci penduduk Tanah Melayu yang dibuat pada tahun 1947.2 1 844 534 38. pengalaman sejarah.8 2 427 834 49.8 65 080 1. aktiviti-aktiviti ekonomi dan corak penempatan. agama. Rajah 1970 Kumpulan Etnik Penduduk % 1957 1947 Jumlah Melayu Cina India Lain-lain Penduduk % Penduduk % 8 81 348 100 6 278718 100 4 908 086 100 4 68 838 53. 30-31.4 2 333756 37.8 735038 11.

Kangani d. b) Kenggangan orang-orang Melayu bekerja sebagai buruh. Bebas SEBAB-SEBAB PENGHIJRAHAN i. Indenture(perjanjian bertulis) b. d) Aktiviti agen buruh (kongsi gelap) dan majikan untuk menggajikan buruh asing. Kontrak c. 10 . Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah yang pesat di Tanah Melayu memerlukan penggunaan tenaga buruh yang ramai. c) Berkembangnya sistem ekonomi ekspot yang berteraskan perladangan dan industri. Kerajaan British membuat persetujuan dengan kerajaan India membenarkan kemasukan buruh secara terancang bagi mengatasi kekurangan tenaga buruh. e) Ikatan persaudaraan dan rakan yang telah berhijrah terlebih dahulu. Faktor Tarikan (Luaran) a) Kekayaan ekonomi Tanah Melayu. Terdapat majikan/pengusaha yang menguruskan pengambilan imigran misalnya merlalui Sistem Kangani dan Sistem Kredit Tiket dan juga Sin Kheh.KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK Proses dan cara kedatangan masyarakat luar: a. Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah di Tanah Melayu telah menyediakan peluang pekerjaan.

DASAR INGGERIS DAN KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA Dasar Inggeris terhadap Tanah Melayu dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu. b) Kekurangan rangsangan ekonomi. tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial.ii. kangani. Dalam hal ini Inggeris seolah-olah menggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem-sistem kemasukan seperti indenture(perjanjian bertulis). Sejak tahun 1874 dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajmukan ras. Dasar Politik Perbincangan ini berkisar pada aspek dasar imigrasi ¸ Jabatan Perlindungan Orang Asing. c) Lebihan penduduk dan kekurangan bekalan makanan. India. dengan Inggeris memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. dan bebas. dan Jawa). Faktor Tolakan (Dalaman) a) Kejadian bencana di negara asal (Cina. Dalam hal ini ia dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat Malaysia yang majmuk. Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal imigran(pendatang). dan undang-undang buruh. undang-undang imigrasi pada tahun 1930an juga menghalang kemasukan baru orang asing ke Tanah Melayu. kontrak. Perbincangan mengenai tajuk ini dapat difahami jika kita melihat beberapa dasar Inggeris seperti huraian berikut: i. Hal ini berbeza dengan tindakan Inggeris pada 1930an. Selain itu. Seperkara yang menarik tiadanya sekatan terhadap kemasukan orang asing ke negara ini sebelum undang-undang imigrasi 1930an disebabkan oleh keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh 11 .

ii.bagi merancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya. Dengan wujudnya jabatan ini. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan undangundang buruh yang memerlukan para majikan untuk memberikan kemudahan yang sepatutnya kepada buruh imigran ini. Ini juga menjelaskan bahawa terdapat tindakan dan dasar kerajaan Inggeris mempastikan mereka tidak kehilangan buruh bagi menjana ekonomi Tanah Melayu. Dengan keadaan ini ia bukan sahaja menggalakkan kemasukan buruh asing. Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan Jabatan Perlindungan Orang Asing bagi melindungi para buruh imigran daripada tindasan dan penganiayaan para kongsi gelap mahupun majikan. Dasar Ekonomi a) Dasar ekonomi komersial . e) Keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh. c) Pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan bijih timah. b) Perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi. Hal ini terbukti semasa kemelesetan ekonomi 1927-1932 orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan ini menjadi masalah kepada pemerintah Inggeris. tetapi menggalakkan mereka untuk tidak pulang ke negara asal mereka.kapitalisme dan bebas. 12 . d) Wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. ini bermakna buruh-buruh ini dilindungi oleh pemerintah Inggeris dan ia menunjukkan bahawa seolah-olah kerajaan Inggeris menggalakkan kemasukan buruh asing. Oleh itu.

Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda. Dalam hal ini. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah 13 . Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing.iii.Dasar Sosial Penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada Dasar Pendidikan pemerintahan Inggeris. Bagi orang-orang Melayu ia hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum di Malaysia. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia.

Perkataan Melayu mungkin berasal daripada nama sebuah anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari. dan yang menjalani tradisi dan adat-istiadat Melayu. dan lain-lain. penduduk Malaysia semuanya berjumlah hampir 21 juta (jumlah sebenar 20. dan daripada jumlah tersebut.1966 Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Aceh. Tetapi dari segi definisi budaya (cultural definition). hlm 4-5. 6 Harun Aminurrrashid.220). dari segi etimologi. Di sana letaknya Kerajaan Melayu pada zaman 1500 tahun dahulu sebelum atau semasa adanya Kerajaan Srivijaya. Singapura: Pustaka Melayu.997. beragama Islam. dan adat istiadat masing-masing yang diikuti oleh masing-masing kelompok serumpun tersebut. perkataan "Melayu" itu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit "Malaya" yang bermaksud "bukit" ataupun tanah tinggi6. Walau bagaimanapun jua. 14 . Bangsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsabangsa lain di dunia. Mereka dikatakan telah "masuk Melayu". Bahkan orang bukan pribumi yang berkawin dengan orang Melayu dan memeluk agama Islam juga diterima sebagai orang Melayu. Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di Dunia Melayu (Nusantara). Jawa. Pemerintah Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu. Di Malaysia. iaitu penduduk serumpun tidak kira agama. semuanya dianggap sebagai orang Melayu.MASYARAKAT MELAYU Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. bahasa.Sehubungan itu. definisi Melayu mengikuti definisi Pemerintah Malaysia. Sumantera. penduduk pribumi dari keturunan Minang. beragama Islam dan mengikuti adat istiadat Melayu. Penyebaran penduduk Melayu di Malaysia Mengikut 1997 Vital Statistics Malaysia Report. dalam artikel ini. yang bertutur dalam bahasa Melayu. Mandailing. Bugis.

2 juta (48. sebuah kampung Melayu merupakan satu unit politik. dan lain-lain. Serani (orang Indo) dll (3. Bidayuh. Pada masa dulu. Penduduk pribumi lain (termasuk Iban. satu unit ekonomi. Rakyat patuh dan taat kepada Sultan dan menganggap Sultan mempunyai daulat (keturunan mulia. dan orang India. dan tanaman campuran (mixed farming).7%). Kini. kelapa. Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakannya bekerja dalam sektor dinas. Ketika orang Inggeris menjajah Malaysia. Malaysia kini mengikuti sistem politik Demokrasi Berparlimen dan Monarki Konstitusional.2 juta (10. pengangkutan. di kampung-kampung.4 juta – 25. kewujudan kampung Melayu tidak sepenuhnya memenuhi keempat-empat ciri di atas. Aktiviti pertanian termasuk mengusahakan tanaman padi. Sebagian besar daripada penduduk Melayu (kurang lebih 65%) tinggal di kawasan desa.5 %).1 juta – 14. perdagangan. yaitu orang Tionghoa (5. Sistem Ekonomi Bagi orang Melayu yang tinggal di desa. terutamanya orang Tionghua.5 %). Murut. Selebihnya terdiri daripada penduduk bukan pribumi. Sistem Politik Sistem politik Melayu sebelum penjajahan adalah sistem feudal di mana setiap negeri diperintah oleh Sultan dengan dibantu oleh pembesar dari kalangan bangsawan. kelapa sawit. dan satu unit keagamaan. mempunyai kuasa magik dan lain-lain). Melanau. tetapi kedudukan Sultan ditetapkan hanya memenuhi fungsi simbolik.penduduk Melayu ialah 10. 15 . Kadazan. dll) berjumlah 2. Sultan hanya diberi kuasa dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama dan adat istiadat saja.7%). Walaupun Malaysia kini sudah mencapai kemerdekaan. Penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu bandar secara relatifnya masih rendah dibandingkan dengan penguasaan ekonomi oleh penduduk non-pribumi. sebagai pekerja di sektor perindustrian. majoritinya menjalankan aktiviti pertanian dan menangkap ikan. satu unit genealogi.

walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi ia terus diamalkan. Permainan tradisi seperti gasing. persembahan pentas seperti makyong. Adat istiadat Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur tempatan dan unsur luar selaras dengan kedatangan pengaruh Hindu. kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir. pertukangan tangan. ghazal. tenunan. hadrah. juga termasuk dalam kategori seni persembahan. dan dalam beberapa upacara adat. sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka. congkak. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. Islam. seni dapat dibahagikan kepada dua iaitu: seni persembahan (tarian. Melalui “principle of co-existence” ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. Dalam pemerintahan Malaysia. dan Barat ke Tanah Melayu. anyaman dll). wayang kulit. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. Sistem kekeluargaan dan perkahwinan 16 . nyanyian. Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang juga memperlihatkan gabungan berbagai-bagai unsur tempatan dan luar. Kesenian Dalam masyarakat Melayu. Namun begitu. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu perbomohan Melayu (pengubatan tradisional). seni bina. wau. seni hias.Agama dan kepercayaan Orang Melayu hampir seluruhnya beragama Islam.

Dari segi kekeluargaan. Kebanyakkan mereka adalah berketurunan Tamil yang menerangkan golongan Selatan India yang datang ke negara ini semasa pemerintahan kolonial British. Perkahwinan campur juga ada. Sebagai contoh masyarakat India Tamil secara majoritinya bekerja di ladang-ladang getah dan hanya sebilangan kecil 17 . Kebanyakkan mereka datang dari Selatan India. terdapat juga masyarakat India dari Utara India yang datang dan menetap ke negara kita iaitu Punjabi. Bentuk perkahwinan endogami (pipit sama pipit. Selain itu. sementara yang lain pula bekerja sebagai buruh atau pentadbir dan peniaga kecil-kecilan. Masyarakat India telah datang ke Malaysia lebih kurang 2000 tahun tetapi tidak menetap sehinggalah abad ke 19. Orang Melayu melakukan perkahwinan monogami dan poligami. tetapi tidak begitu popular. Gujerat dan Sindhi. ia diutamakan. Dengan harapan untuk membebaskan diri daripada Sistem Kasta India. maka sistem kekeluargaan Melayu itu banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Islam. enggang sama enggang). masyarakat India Gujerat dan Sindhi Selatan India juga telah datang ke negara kita. Semua perkawinan Melayu dijalankan mengikut peraturan dan undang-undang perkahwinan Islam (Mazhab Shafie). Jumlah masyarakat India adalah lebih kurang 10% daripada populasi penduduk di Malaysia. ramai golongan India bekerja sebagai penoreh getah. Setelah tiba di Malaysia. masyarakat Melayu dibagikan kepada dua kelompok: • • yang mengamalkan sistem kekeluargaan dwisisi (bilateral) yang mengamalkan sistem kekeluargaan nasab ibu (matrilineal system) Tetapi disebabkan kedua-dua kelompok tersebut menganut agama Islam. malah di sebahagian tempat. eksogami juga terjadi. Bengali. mereka datang ke negara ini untuk membina kehidupan yang lebih baik. MASYARAKAT INDIA Masyarakat India merupakan kumpulan etnik terkecil diantara 3 kumpulan etnik utama di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita. meninggalkan kemiskinan. Selain Tamil. Pembahagian etnik india berkait rapat dengan pengkhususan pekerjaan.

yang bekerja di Jabatan Pekerjaan Awam kerajaan. Kaum India Telegus juga adalah bekerja di ladang getah manakala kaum India Malayalee terbahagi kepada pekerja ladang dan profesional. Kaum India dari Utara India kecuali Sikh adalah golongan pedagang dan peniaga. Sebagai contoh kaum India Gujerat dan Sindhi memiliki perniagaan tekstil penting di Malaya. Manakala kaum India Sikh pula adalah bekerja sebagai polis ataupun pemerhati7. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum, justeru itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum.

MASYARAKAT CINA
Kaum Cina merupakan penduduk China yang datang dan menetap di Malaysia. Merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia dengan jumlah 25% daripada populasi Malaysia. Kebanyakkan mereka berketurunan pendatang pada abad ke 19. Kemasukan masyarakat Cina ke Malaysia adalah melalui sistem Kanchu. Sebilangan kecil peneroka Cina membentuk kumpulan Cina Peranakan atau Cina Selat8. Golongan Cina terkenal dengan kerajinan dan mahir dalam bidang perniagaan. Masyarakat Cina di Malaysia telah menguasai ekonomi negara sejak dulu lagi, tetapi dengan pelaksanaan polisi untuk melindungi hak bumiputera oleh kerajaan, bahagian mereka terbatas. Akan tetapi, mereka tetap merupakan majoriti golongan berpendapatan sederhana dan tinggi di Malaysia.

7 8

http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Indian http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Chinese

18

PENDIDIKAN DAN BAHASA Tiga kumpulan masyarakat Cina menggunakan bahasa yang berlainan iaitu Hokkien bagi yang tinggal di Utara Pulau Pinang, Kantonis bagi yang tinggal di pusat bandar Kuala Lumpur dan Mandarin bagi mereka yang tinggal Selatan Johor.

AGAMA Majoriti masyarakat Cina di Malaysia beragama Buddha atau Taoist dan kebiasaannya, mereka menggabungkan elemen Buddhism, Taoism, Confucianism, dan pemujaan nenek moyang di amalkan. Kira-kira 19% adalah beragama Kristian(aliran utama Protestan, Katolik dan mazhab Protestan) dan hanya sebilangan kecil menganuti agama Islam. There is quite a significant number of Christians among the Chinese population in East Malaysia.

KUMPULAN ETNIK ASLI9 ORANG ASLI
Orang Asli adalah ungkapan umum bagi semua kumpulan orang asli yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Mereka terbahagi kepada 3 puak utama iaitu Negrito, Senoi dan Proto-Melayu. Masyarakat Asli Negrito biasanya tinggal di Utara. Manakala bagi Senoi pula di tengah dan bagi Proto-Melayu mereka tinggal di Selatan.Setiap golongan ini mempunyai bahasa dan budaya tersendiri. Some are fishermen, some farmers and some are semi-nomadic.

MASYARAKAT SARAWAK
Kumpulan yang dikenali sebagai Dayak, Iban, Bidayuh dan Orang Ulu merupakan kumpulan etnik utama di Sarawak. Dayak, yang bermaksud hulu atau pedalaman, digunakan oleh populasi pantai Islam sebagai gelaran kepada seramai 200 kumpulan

9

http://www.tourism.gov.my/corp/about/default.asp?content=history

19

puak. Biasanya, golongan ini tinggal di rumah panjang iaitu rumah komuniti tradisional yang menempatkan 20 hingga 100 keluarga.

Iban

Merupakan kumpulan etnik terbesar di Sarawak yang membentuk sebanyak 30% daripada populasi negeri Sarawak. Mereka sering kali disalah ertikan sebagai ‘Dayak Laut’ kerana kemahiran bersampan mereka. Mereka sebenarnya adalah puak ‘sungai’ yang datang dari tengah Kalimantan. Pada masa dahulu, mereka merupakan kaum pahlawan yang digeruni dan terkenal dengan kegiatan memancung kepala dan perlanunan. Mereka menyembah tuhan pemerintahan bertiga di bawah kuasa Singalang Burung, iaitu tuhan burung perang. Sungguhpun sekarang beragama Kristian, masih terdapat adat tradisional yang diamalkan.

Bidayuh

Merupakan pencinta keharmonian, Masyarakat Bidayuh yang beradab terkenal dengan layanan baik dan mesra dan juga tuak atau tapai beras. Mereka membina tempat tinggal di kawasan bukit dan kebanyakkan mereka adalah petani dan juga pemburu. Pada asalnya, mereka adalah pengamal animisme, tetapi sekarang kebanyakkan mereka beragama Kristian.

Orang Ulu

Orang Ulu atau “orang sungai”merujuk kepada puak sungai di Sarawak. Secara kasar, mereka membentuk 5.5% daripada populasi Sarawak iaitu terdapat lebih 100,000 puak Orang Ulu. Masyarakat Borneo adalah berbakat seni, ini kerana rumah panjang mereka dipenuhi dengan hiasan seni mural dan hasil pertukangan yang halus. Peralatan dapur mereka dihiasi dengan manik. Kaum perempuan Orang Ulu menghiasi tubuh mereka dengan lukisan tatoo yang halus.

20

Kadazan Dusun Masyarakat Kadazan Dusun merupakan kumpulan terbesar di Sabah dengan jumlah sebanyak 30% daripada populasi negeri. Manakala bagi masyarakat Dusun pula. Mereka yang meninggalkan pengembaraan laut menjadi petani dan penternak lembu.Sebenarnya mereka merangkumi dua puak iaitu Kadazan dan Dusun. mereka turut menghiasi pakaian dengan manik. masyarakat Bajau adalah pengembara laut yang menyembah Omboh Dilaut atau Tuhan Laut. Golongan ‘Bajau Darat’ ini digelar “Koboi Timur” sebagai penghormatan kepada kemahiran berkuda. Selain itu mereka juga memburu dengan menggunakan penyumpit dan menangkap ikan. Sekarang. Mereka menetap di Utara kawasan pedalaman dan merupakan etnik sabah yang terakhir menolak pemancungan kepala. Akan tetapi masyarakat Kadazan mendiami lembah rata muara sungai yang membantu penanaman padi. Bajau Merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Sabah dengan jumlah 15% daripada populasi negeri. Mengikut sejarah. Dusun. Tetapi mereka digabungkan kerana menggunakan bahasa dan budaya yang sama. 21 . mereka tinggal di kawasan bukit dan pergunungan di Sabah. Bajau dan Murut. Seperti masyarakat Sabah yang lain.MASYARAKAT SABAH Kumpulan etnik Sabah yang terbesar adalah Kadazan. Murut Masyarakat Murut merupakan kumpulan etnik ketiga terbesar di Sabah dengan jumlah 3% daripada jumlah populasi Sabah. mereka adalah petani yang menanam padi bukit dan ubi kayu.

Dalam sistem demokrasi. kerana demokrasi ini disebut-sebut sebagai indikator/penentu perkembangan politik sesebuah negara. atau yang lebih kita kenali sebagai pemerintahan dari rakyat. iaitu demos yang bermaksud rakyat.DEMOKRASI DEFINISI DEMOKRASI Mengikut Kamus Dewan. Demokrasi menempati posisi vital dengan kaitan pembahagian kekuasaan dalam sesebuah negara. erti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. dan kratos/cratein yang bererti pemerintahan. undang-undang digubal samada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. di mana kekuasaan 10 Kamus Dewan 22 . sehingga dapat diertikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi secara ekstrim boleh dilihat dalam sistem kerajaan seperti anarkisme dan komunisme (menurut teori Karl Marx ia merupakan peringkat terakhir pembangunan sosial dimana demokrasi adalah diamalkan secara langsung . demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihanraya dan keadaan sosial tanpa perbezaan keistimewaan kelas.10 Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dimana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Hal ini adalah wajar. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Perkataan "demokrasi" berasal dari dua kata. oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun. Istilah demokrasi berparlimen pula ialah pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi adalah dipanggil negara atau kerajaaan yang demokratik. Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. dan definisi moden telah berevolusi sejak abad ke-18. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi moden. dan tiada kerajaan yang bebas dari kehendak rakyat).

Demokrasi dicirikan oleh penglibatan awam. berhimpun dan sebagainya). Demokrasi moden mempunyai sifat-sifat dengan institusi-institusi berikut: • Perlembagaan yang menghadkan kuasa dan kawalan operasi formal kerajaan. Lazimnya Perlembagaan akan memasuki dotrin pembahagian kuasa untuk memastikan seseorang itu tidak diberi lebih dari satu kuasa. • Pilihan raya untuk memilih pegawai-pegawai awam. Salahsatu pra-syarat demokrasi ialah wujudnya Aturan Undang-Undang Rule of Law. persaingan di antara pelbagai kumpulan politik dan pilihanraya yang bebas. Kebebasan persatuan. yang dikelolakan secara bebas dan adil. Perspektif prosedural sebegini tentang demokrasi membataskannya hanya kepada proses pemilihan kerajaan. Kebebasan akhbar dan akses kepada media lain. bahkan kekuasaan penuh pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep ini menjadi sangat penting untuk diambil kira kerana dalam kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata ia tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. terutamanya kepada apa yang dipanggil "persaingan bersempadan" (iaitu aturcara persaingan formal di antara kumpulan) dan "persetujuan bersyarat" (di mana yang kalah menerima keputusan persaingan politik sebagai sah dan yang menang tidak menghalang yang kalah daripada bersaing lagi di masa hadapan) 11(Dixon. 23 . secara norma atau gabungan kedua-duanya. • • • • • Rakyat diberi hak mengundi. 11 (Dixon. 1994: 15-16). Semua orang dalam masyarakat menikmati hak yang sama dari segi undangundang. samada secara tulisan.negara yang diperoleh dari rakyat juga harus bertujuan untuk rakyat. Kebebasan bersuara (berceramah. 1994: 15-16).

Ada perkara-perkara yang dijadikan kuasa negeri dan negeri akan mentadbirkan kuasa. Kelantan. Pulau Pinang. maka diperuntukan oleh Perlembagaan institusi Yang Di-Pertuan Agong. seperti kewangan. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong juga menjadi Kepala Utama Negara dan Baginda adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan 12 Tentera Negara. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. selaras dengan konsep persekutuan yang menjadi asas pentadbiran kerajaan negara ini.org/wiki/Demokrasi 24 . Yang di-Pertuan Agong adalah dipilih daripada sembilan sultan negeri Melayu untuk berkhidmat selama lima tahun. Pembahagian kuasa ini dibuat di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Baginda akan menjalankan tugas-tugas dibawah http://ms. dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Pahang. Perlembagaan Malaysia dengan jelas membahagikan kuasa Persekutuan kepada tiga cabang. Raja-raja Melayu di sembilan buah negeri dan Majlis Raja-raja. dan Wilayah-wilayah Persekutuan. pertahanan. Sultan atau Yang diPertua Negeri merupakan Pemerintah Berperlembagaan bagi negeri-negeri berkenaan. Perak . Di peringkat negeri pula. luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia yang di tadbir oleh Kerajaan Pusat.wikipedia. Kedah. iaitu perundangan. pelajaran. Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing. kehakiman dan eksekutif. Negeri Sembilan. Johor. Terengganu. ia bermakna negeri-negeri Perlis. Sebagai sebuah negara Raja Berperlembagaan. Sabah. Melaka. Sarawak. Selangor.• Rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang hak asasi manusia dan tanggungjawab sivik. Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang. Baginda adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing. 12 DEMOKRASI DI MALAYSIA Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di samping mengekalkan sistem Raja Berperlembagaan. Sehubungan dengan itu. Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan Negara Malaysia.

dan kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah.my/pengenalan-fungsi.13 13 http://www. Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam mengenai perkara-perkara nasional. PARLIMEN Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan. Manakala kabinet merupakan ahli parlimen yang dipilih daripada Dewan Rakyat atau Dewan Negara. meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasilhasil cukai yang baru. Kedua-dua Dewan berkuasa untuk menggubal prosedur masing-masing. dan ia membuat undangundang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara.Perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri atau Jemaah menteri . Ahli Parlimen adalah terkecuali dari tindakan mahkamah sama ada sivil atau jenayah bagi apa yang dikatakan atau dilakukannya di dalam Dewan.htm 25 . Berdasarkan perlembagaan Malaysia. memeriksa dasar-dasar kerajaan. Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil "Keistimewaan Ahliahli Parlimen" di dalam Dewan. Parlimen meluluskan undangundang persekutuan. Raja-raja pula menjadi Ketua Negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menterimenteri Besar atau Ketua-ketua Menteri. perdana menteri mestilah seorang anggota Dewan Rakyat.gov. dan Dewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau "contempt" di dalam Dewan tersebut. dan pengecualian ini diberi juga kepada sesiapa yang bertindak bagi Dewan itu. membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada. Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawabnya dengan sepenuhnya dan dengan lebih berkesan.parlimen. mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing. dan untuk ahli-ahli Parlimen secara individu. Kuasa eksekutif ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Keistimewaan ini terpakai bagi kedua-dua Dewan secara keseluruhannya. yang pada pendapat Yang di-Pertuan Agong. memimpin kumpulan majoriti dalam parlimen.

Struktur Parlimen Malaysia Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen:1. dan selebihnya dilantik oleh Agong. beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal untuk memastikan prosedur pilihan raya dipatuhi sepenuhnya. Dewan Rakyat Parlimen terbahagi kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang Di-Pertuan Agong 2. 26 . Peraturan-peraturan (Pendaftaran Pemilih) Pilihan Raya. 26 daripadanya dilantik oleh perjumpaan negeri negeri. Peraturan-peraturan (Penjalanan Pilihan Raya) Pilihan Raya. Dewan Rakyat pula mempunyai 193 ahli yang dipilih semasa pilihanraya dan berkhidmat selama 5 tahun. Undang-undang dan peraturanperaturan-peraturan yang digubal adalah seperti yang berikut: • • • • • • • Perlembagaan Persekutuan. Dewan Negara 3. Peraturan-peraturan (Mengundi Melalui Pos) Pilihan Raya. Dewan Negara mempunyai 69 orang senator (iaitu panggilan yang diberikan kepada ahli Dewan Negara).Bagi memudahkan pelaksanaan pilihan raya. Ini bermakna calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytihar pemenang di bahagian pilihan raya yang berkenaan. 2002. Pilihanraya umum pula perlu diadakan setiap lima tahun sekali. Kuasa perundangan dibahagi antara kerajaan persekutuan dan kerajaaan negeri. 2003. Malaysia mengekalkan sistem politik pelbagai parti yang mana parti politik yang memperoleh majoriti kerusi di Parlimen (Dewan Rakyat) atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan Kerajaan Persekutuan atau Negeri. 1954 (Akta 5). PILIHANRAYA Sejak tahun 1957. 1981. Akta Kesalahan Pilihan Raya. 1958 (Akta 19). Akta Pilihan Raya. Perlembagaan Negeri. Senator berkhidmat selama 6 tahun. Sistem yang digunakan di Malaysia berasaskan 'First-Past-The-Post-System'.

Akta Rahsia Rasmi 1972. Mengikut Perlembagaan Persekutuan.my/parnstlassbm.htm 27 .spr. Ia termasuklah Akta Polis 1962. manakala Perlembagaan-perlembagaan Negeri pula memperuntukkan pemilihan sejumlah Ahli ke Dewan-dewan Undangan Negeri. Walau bagaimanapun terdapat juga beberapa undang-undang yang walaupun tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan proses pilihan raya.htm http://www.Semua undang-undang dan peraturan-peraturan ini adalah berkait secara langsung dengan proses pilihan raya.spr. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan pemilihan 222 Ahli ke Dewan Rakyat.gov. Akta Hasutan 1970. dan Akta Keselamatan Dalam Negeri.gov. tetapi memain peranan dalam kelancaran penjalanan pilihan raya.my/proses. Suruhanjaya Pilihan Raya. tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak dalam mengendalikan pilihan raya. tanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri terletak pada Suruhanjaya Pilihan Raya(SPR) Semasa menunaikan tanggungjawabnya. Bilangan Kerusi di Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 1:15 JADUAL 1 : DEWAN UNDANGAN NEGERI Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Putrajaya Wilayah Persekutuan Labuan Jumlah di negeri-negeri Semenanjung 14 15 KERUSI-KERUSI Dewan Rakyat 3 15 14 8 13 24 14 22 8 6 26 11 1 1 166 PARLIMEN DAN Dewan Undangan Negeri 15 36 45 32 40 59 42 56 36 28 56 445 http://www. 196014. selaku badan bebas.

Kuala Lumpur. Penggantungan ini tidak pernah dibatalkan dan pada tahun 1976. Pada tahun 1985 ia berpindah ke Bangunan Tong Ah. Jalan Clark. pilihan raya pihak berkuasa tempatan dibatalkan. Ibu Pejabat Suruhanjaya terletak di Bangunan Sultan Abdul Samad. Suruhanjaya telah menjalankan pilihan raya untuk pihak berkuasa tempatan/majlis sebelumnya dan Seksyen 19 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memberi maklumat tentang perbelanjaan pilihan raya yang dibenarkan. Penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya yang dianggotai oleh seorang Pengerusi. Jalan Bukit Bintang. Walau bagaimanapun. Anggotaanggota Suruhanjaya dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja.Sabah Sarawak Jumlah di Malaysia 25 31 222 60 71 576 Pembentukan kerusi-kerusi Parlimen dan Negeri dibuat melalui urusan kajian dan persempadanan semula seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 113 dan Jadual Ketiga Belas Perlembagaan Persekutuan. Dari tahun 1978 hingga 1985 Suruhanjaya Pilihan Raya beroperasi di Bangunan Yayasan Selangor. Semua ahli majlis adalah dilantik oleh Kerajaan Negeri. Jalan P. SURUHANJAYA PILIHAN RAYA Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan pada 4 September 1957. pada 18 September 1964 pilihan raya pihak berkuasa tempatan digantung. Yang diPertuan Agong “hendaklah memandang kepada mustahaknya diadakan suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang mendapat kepercayaan awam”. Perkara 113(4) Perlembagaan Persekutuan mempunyai peruntukan untuk membenarkan pilihan raya yang lain jika undang-undang persekutuan atau undang-undang negeri membenarkan. Sejak penubuhannya pada tahun 1957 sehingga 1978. oleh kerana pengisytiharan darurat di bawah Akta Darurat (Kuasa-kuasa Perlu) 1964. Pada perlantikan Ahli-ahli Suruhanjaya.Ramlee dan beroperasi di sana sehingga tahun 1988 sebelum berpindah pula ke Aras 5- 28 . Kuala Lumpur. seorang Timbalan Pengerusi dan 5 orang Ahli terkandung di dalam Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan.

gov. Di Johor pula telah ditubuhkan Dewan Undangan Negeri dan sebuah badan Perundangan iaitu State Council yang dianggotai oleh pegawai kanan pentadbir Johor. Oleh itu sebelum 1957 pun. Pada bulan November 2000 Ibu Pejabat Suruhanjaya berpindah ke lokasi sekarang di Putrajaya16. telah terdapat banyak unsur demokrasi yang dijadikan rujukan bagi mewujudkan sistem pentadbiran pada hari ini. Jalan Sultan Ismail.8. kewangan kepada bendahari. 16 http://www. 5. Perdana Menteri kepada bendahara dll. Sarawak telah menubuhkan Counsil Negeri dan Supreme Council (Majlis Tertinggi) yang anggotanya terdiri daripada jemaah Menteri dan pembesarpembesar Melayu yang membantu Brooke dalam pentadbiran. terdapat Majlis Mesyuarat Pembesar yang dianggotai oleh Orang Besar Berempat yang menjadi penasihat raja. 2.htm 29 . 4. Pada zaman raja berkuasa mutlak. Menara Bank Pembangunan. Amalan demokrasi terdapat dalam pentadbiran tradisional: 1. 3. AMALAN DEMOKRASI DALAM PENTADBIRAN TRADISIONAL Sistem demokrasi telah lama wujud di negara kita.my/sejarah.spr. Kuala Lumpur. Terdapat pembahagian tugas seperti keselamatan kepada laksamana. Negeri Sembilan pula terdapat sistem pemerintahan dari peringkat atas ke peringkat bawah yang didahului oleh raja hingga ke buapak yang mentadbir anak buah.

Persekolahan pula secara khusus ialah proses pengajaran dan pembelajaran secara formal yang berlaku dalam suasana bilik darjah di sekolah SEJARAH PENDIDIKAN Mengikut sejarah perkataan sekolah adalah berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud masa lapang atau rekreasi. Sekarang pendidikan dinegara kita telah menjadi pengetahuan umum bahawa sekolah merupakan tempat khusus dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Sungguhpun pendidikan telah wujud dalam semua lapisan masyarakat. dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam: pemberian pengetahuan. latihan dan ajaran.PENDIDIKAN DEFINISI PENDIDIKAN Mengikut Kamus Dewan pendidikan dedifinasikan sebagai perihal mendidik. pengetahuan mendidik. Selain itu. didikan. ilmu meendidik. Institusi pendidikan pula adalah struktur sosial yang berperanan sebagai tempat transmisi ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran individu. persekolahan hanya terbuka kepada golongan tertentu yang 17 Kamus Dewan 30 . hanya dalam zaman moden pendidikan telah dijalankan dalam bentuk sistem persekolahan massa. 17 Secara umumnya pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus. pertimbangan dan kebijaksanaan. pula pendidikan adalah dapat ditafsirkan sebagai suatu proses transmisi secara formal dan tidak formal ilmu pengtahuan dan kemahiran yang berlaku antara satu generasi kepada generasi yang lain ataupun dalam generasi yang sama. Selain itu. ilmu didik. apabila melihat sejarah pendidikan semasa zaman praindustri. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melangkaui generasi.

hanya apabila berlaku revolusi industri. Zaman moden memerlukan kemahiran- 31 . Bagi kebanyakan rakyat jelata. mereka banyak belajar melalui pemerhatian. Dengan itu ia mengambil masa yang lama untuk disempurnakan dan tidak mempunyai banyak salinan. Pengedarannnya adalah terhad. pada peringkat awal penggunaan mesin cetak. faedahnya belum sampai ke lapisan rakyat jelata. Golongan kaya terus mengambil kesempatan daripada perkembangan berkenaan. Hanya setelah mesin cetak diperkenalkan barulah buku-buku dapat disediakan dalam tempoh yang cepat dan banyak. Bandar-Bandar semakin berkembang dan penduduk semakin ramai. pengalaman dan contoh-contoh yang diberikan oleh orang-orang dewasa. Sistem sosial menjadi semakin kompleks dengan adanya ciri-ciri pengkhususan. Perkembangan sistem persekolahan di barat telah berlaku dengan begitu hebat antara awal abad ke-19 (1800-an) hinggalah ke awal abad ke-20 (1900-an). Pada zaman tradisional. Selain daripada kesukaran untuk mencari tempat belajar. Mesin cetak yang dicipta di China dan dibawa ke Eropah telah menyebabkan peluang-peluang pendidikan semakin meluas. Golongan mereka ini belum mendapat peluang sewajarnya. Pendidikan dalam bentuk moden yang merupakan suatu kegiatan mendedahkan murid-murid dalam bentuk pengajaran di bangunan yang dipanggil sekolah brrkembang dengan pesat pada zaman perindustrian. Revolusi Perindustrian menyebabkan berlaku banyak perubahan dalam masyarakat. Orang yang paling berpelajaran pada zaman ini kebiasaannya adalah terdiri daripada golongan agama yang berkebolehan membaca dan menginterpretasi kitab-kitab.mempunyai keupayaan dari segi kekayaan dan masa lapang. Kemahiran yang diperturunkan daripada ibu bapa dan yang hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman tidak lagi mencukupi. Kebanyakkan dari mereka telah mengupah guru persendirian. Selain daripada itu. keperluan terhadap pendidikan ini tiba-tiba mendadak. Oleh itu kebanyakan mereka adalah buta huruf. kemahiran membaca dan menulis adalah tidak penting dalam kehidupan seharian mereka ini. Namun begitu. Bidang pekerjaan yang semakin kompleks memerlukan pengetahuan dan kemahiran baru.Di barat mulai awal abad ke-19 rakyat jelata telah mula berpeluang pergi ke sekolah apabila banyak sekolah-sekolah rendah didirikan di Amerika Syarikat dan Eropah. golongan bangsawan juga mempunyai keupayaan untuk mendapatkan pendidikan. kitab-kitab dan buku-buku ditulis menggunakan tulisan tangan.

Pendidikan tinggi boleh jadi dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Walaupun pada dasarnya tiap-tiap universiti mendakwa mempunyai standard tertentu. Kemahiran-kemahiran asas juga tidak mencukupi apabila berlaku berbagai-bagai perkembangan pelbagai teknologi dan ilmu pengetahuan. Di Britain juga kebanyakkan universiti adalah dibiayai oleh kerajaan. Pada peringkat permulaan kebanyakan sekolah-sekolah barat adalah ditaja secara bebas oleh sektor bukan kerajaan seperti pihak persendirian dan pihak gereja. pendidikan peringkat tinggi juga telah berkembang dengan pesat pada zaman moden. Oxford dan London. Di Malaysia pula.18 18 Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Sebagai contoh.kemahiran asas eperti mengira. Sungguhpun demikian universiti-universiti swasta berkenaan rnasih menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. sudah menjadi tradisi bahawa setiap negara mempunyai universitinya terbaiknya sendiri. separa kerajaan atau swasta. di Perancis pendidikan tinggi adalah dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Princerton. Oleh itu pendidikan masih dimonopoli oleh mereka yang mampu. Amir Hasan Dawi 32 . di Britain ianya adalah tiga universiti kerajaan iaitu Cambridge. pihak kerajaan mula terlibat secara langsung dalam pembangunan sekolah. Universiti Kebangsaan Malaysia (1970). Jika di Amerika Syarikat Yale. sekurang-kurangnya atas dasar yang dahulu ditubuhkan Universiti Malaya (1961). termasuklah negara-negara membangun seperti malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik atau kaum. Universiti-universiti telah tumbuh dengan banyaknya untuk memenuhi keperluan golongan terpelajar yang semakin ramai. Namun penyenaraian seperti ini bukanlah suatu gambaran yang tepat kerana setiap universiti mempunyai kekuatan fakulti yang tersendiri. Selain dari peringkat rendah. Pada pertengahan abad ke-20. Universiti Sains Malaysia (1969) dan juga Universiti Teknologi Malaysia selalu diletakkan menduduki senarai teratas. Kemudian barulah kerajaan menyelia sekolah-sekolah swasta berkenaan. Harvard merupakan tiga senarai universiti-universiti swasta yang teratas. Amerika Syarikat pula mempunyai paling banyak universiti swasta. Ringkasnya manusia sentiasa memerlukan corak pendidikan yang lebih sistematik. Sehingga hari ini sistem persekolahan tidak berkembang ke seluruh dunia dan pada umumnya sistem persekolahan di barat telah menjadi model yang menjadi ikut negara-negara seluruh dunia. menulis dan membaca.

Dalam pada itu. selepas merdeka.LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA Malaysia kini adalah merupakan sebuah negara yang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Pada tahun 1990. Cina 25 peratus dan India 7 peratus. 33 . Amir Hasan Dawi. kumpulan utama penduduk adalah orang-orang Melayu dan Bumiputera lain yang membentuk lebih kurang 57 peratus. Keluasan Semenanjung Malaysia dianggarkan 131. Malaysia mempunyai empat belas negeri dengan penduduk pelbagai etnik seramai lebih 23 juta orang. ketiga etnik India lebih kurang 10 peratus dan selebihnya adalah kumpulan-kumpulan minoriti. Latar belakang sistem pendidikan dimalaysia adalah berpandukan pada kemunculan masyarakat majmuk yang telah dibincangkan sebelum ini. sistem pendidikan di malaysia telah melalui beberapa peringkat iaitu sistem pendidikan sebelum merdeka. Semenjak daripada kemerdekaannya Malaysia telah berusaha gigih membangunkan negara termasuklah memajukan sektor pendidikan. selepas tahun 1980 dan selepas tahun 1990. Pada tahun 2000 komposisi penduduk mengalami sedikit perubahan bilamana Bumiputera telah membentuk 66 peratus.160 kilometer persegi. kedua etnik Cina lebih kurang 32 peratus. Malaysia secara rasmi mencapai kemerdekaan daripada Britain pada pada 31 Ogos 1957.573 kilometer persegi sementara Malaysia Timur lebih kurang 198. Malaysia Barat dan Malaysia Timur dipisahkan oleh Laut China Selatan dengan jarak terdekat lebih kurang 650 kilometer. 19 19 Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan.

Seperti yang dinyatakan oleh Paul Chang Ming Phang. Majoriti besar orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani. Secara mudah kita dapat membezakan sistem pendidikan berdasarkan bahasa yang digunakan. tiada terdapat satu sistem pendidikan nasional di Tanah Melayu. Sekolah Tamil dan Sekolah Inggeris. Setiap kumpulan etnik mempunyai sistem pendidikannya yang tersendiri. etnik India di ladang-ladang dan orang-orang Cina di kawasan bandar ataupun kawasan perlombongan. sistem sekolah berbilang bahasa di Tanah Melayu disebabkan oleh 3 faktor iaitu struktur penduduk yang berbilang bangsa. Sekolah Cina. Kumpulan-kumpulan etnik telah dikenali berdasarkan latar pekerjaan dan tempat tinggal. iaitu Sekolah Melayu. Ianya adalah sekolah aliran bahasa Melayu. Selain itu. usaha individu-individu dan badan-badan mubaligh dan ketiadaan satu dasar pendidikan yang sejajar dengan matlamat-matlamat yang tetap. Polisi kolonial adalah komplemen kepada identifikasi etnik. Sistem pendidikan prakolonial pada umumnya adalah berlandaskan keagamaan. Sehingga Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak). Telah jelas ditunjukkan bahawa corak kependudukan telah diciptakan semasa era kolonial. Mereka mempunyai kepelbagaian dalam cara kehidupan seharian.SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM KEMERDEKAAN Setelah membincangkan mengenai masyarakat majmuk di Malaysia. orang-orang Melayu telah mempunyai bentuk sistem pendidikan mereka sendiri. Kewujudan sistem sekolah berbilang bahasa telah menyulitkan proses nationbuilding selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ini bermakna pengajian A1-Quran menjadi institusi pendidikan yang penting. Pendidikan Melayu 1) Pengenalan Sebelum kedatangan institusi pemerintahan kolonial. aliran bahasa Tamil dan sekolah Inggeris. Corak sebegini diulangi berlaku di sektor pendidikan. berbeza dari segi bahasa. Apa yang wujud ialah 4 sistem sekolah yang berlainan di Tanah Melayu. agama dan budaya. aliran bahasa Cina. Pendidikan agama adalah lebih bercorak tidak 34 .

aspek-aspek moral. Hanya sultan-sultan Melayu kelihatan dapat mengekalkan kedudukan dan dalam sesetengah keadaan mcreka telah meninggikan prestij melalui asosiasi mereka dengan Inggeris (Andaya 1982). membuat sampan. Misalnya penubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905 yang beraliran Inggeris adalah dikhususkan kepada anak-anak lelaki keluarga diraja atau aristokrat Melayu. selari dengan pandarngan rnereka terhadap peranan tiap-tiap kumpulan kaum berkenaan dalam pentadbiran British malaya. perasaan syak wasangka terhadap tujuan Inggeris mengkristiankan ataupun sekurang-kurangnya mengsekularkan orangorang Melayu menghalang merekamemasuki sekolah berkenaan. Pada peringkat yang lebih formal pendidikan agama adalah mengikut sistem pondok atau madrasah yang dimudirkan oleh tokoh-tokoh agama atau ulama tempatan.pegawai kerajaan. Mereka lebih rela pergi ke sekolah agama ataupun langsung tidak bersekolah. parang. pengetahuan spiritual dan seni mempertahankan diri atau silat..Kebencian kepada penjajah. Pendidikan awal yang disediakan adalah dikhaskan kepada anak-anak bangsawan melayu dan golongan kelas feudal atasan sahaja.Adalah benar sehingga agak terlewat tiada usaha gigih dilakukan oleh pentadbiran British untuk menyediakan pendidikan yang memuaskan kepada orang-orang Melayu” (The British Council 1974:3). Dalam perkataan lain mereka tidak 35 .. Seringkali pengetahuan am masyarakat adalah berdasarkan cerita-cerita lisan yang disampaikan melalui penglipurlara. Di sekolah-sekolah murid-murid akan memahirkan hukum-hakam Islam dan selalunya keluar sebagai guru agama bergelar ustaz. keris dan keperluan-keperluan seharian lain. Selain daripada itu terdapat juga pelajaran berbentuk pertukangan tangan seperti membuat alatan menangkap ikan dan berburu. Selalunya guru-guru adalah mengajar secara sambilan di rumahnya dan murid-murid pula tidak tertakluk kepada peringkat umur tertentu. ”. Sekolah vernakular melayu disediakan untuk penduduk melayu diluar bandar.formal dengan menumpukan perhatian kepada pengetahuan Islam. Sikap Inggeris terhadap pendidikan orang-orang Melayu adalah dingin sama seperti mana sikap mereka terhadap pendidikan orang-orang Cina dan India. Sekolah-sekolah berkenaan pada umumnya memang tidak mendapat sambutan daripada orang-orang Melayu. Sistem pendidikan tradisional berterusan pada zaman kolonial. Adalah dikatakan pada mulanya pelajar disekolah ini sengaja dilatih untuk menjadi pegawai.

Di Melaka terdapat 9 buah Sekolah Melayu yang dibuka antara tahun-tahun 1858-63. Kerajaan British telah membuka sekolah pertama untuk murid-murid perempuan di Teluk Belanga. Pada tahun 1856. Bilangan Sekolah Melayu di Negeri-negeri Selat telah meningkat daripada 16 buah pada tahun 1872 (jumlah murid 596 orang) kepada 189 buah pada tahun 1892 (jumlah murid 7218 orang). Muridmurid mengikuti pelajaran sekular di sebelah pagi dan mereka mengaji Quran di sebelah petang. Negeri-negeri Melayu Bersekutu Guru-guru sekolah-sekolah Melayu bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu hanya dilantik pada tahun 1897. Beliau mencantumkan sistem persekolahan moden dengan sistem pelajaran Quran. satu di Teluk Belanga dan satu lagi di Kampung Gelam. b. Melaka dan Pulau Pinang. 2. sebuah lagi sekolah sedemikian telah dibuka di Pulau Pinang. Pertumbuhan Sekolah-sekolah Melayu a. Negeri-negeri Selat Akibat dari usaha mubaligh-mubaligh beberapa Sekolah Melayu telah dibuka di Singapura. Penduduk desa lebih dipengaruhi oleh sekolah-sekolah agama yang memfokuskan kepada kesedaran dan pengekalan identiti Melayu dan perpaduan menentang kuasa kolonial. sebuah Sekolah Melayu telah dibuka di Bayan Lepas (Pulau Pinang). Singapura. Pada tahun 1855.mahu bersekongkol dengan sistem sekular. Pada tahun 1884. Gaji guru-guru yang mengajar pelajaran sekular dibayar oleh kerajaan manakala gaji guru-guru agama dibayar oleh ibu bapa dan murid-murid. Skinner. Bilangan Sekolah Melayu di negeri-negeri tersebut telah meningkat daripada 168 buah (157 bagi murid lelaki dan 11 bagi murid 36 . Oleh itu kita boleh klasifikasikan sistem pcndidikan British untuk orang-orang Melayu kepada aliran Inggeris bagi kelas bangsawan dan sekolah vernakular Melayu bagi mereka yang di luar bandar. Percubaan Skinner telah berjaya dan beliau dilantik sebagai Nazir sekolah-sekolah pada tahun 1872. Pada tahun 1871. Pemangku Majistret di Butterworth telah menyusun semula sistem pendidikan Melayu di Province Wellesley. A. 2 buah sekolah Melayu telah dibuka di Singapura. Pada tahun 1889 pula.M.

3. penanam padi. 37 . Jawatan Nazir Pelajar diadakan pada tahun 1911. b. nelayan. pendidikan bahasa Melayu sebelum tahun 1942 kurang memberi peluang kepada orang Melayu mencapai kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sekolah ini mula-mulanya dikhaskan untuk anak-anak lelaki orangorang besar sahaja. negeri Johor mempunyai 56 buah sekolah. Pada tahun 1913. Mengekalkan status quo dengan memastikan orang Melayu tinggal terus di kampung-kampung sebagai penanam padi. Tujuan pendidikan Melayu Mengikut Dr. Awang Had Salleh. Pada tahun 1910 telah ada 20 buah Sekolah Melayu di Kedah. pekedai-pekedai kecil dan kerani-kerani rendah. d. Kelantan mempunyai Sekolah Melayu yang pertama pada tahun 1903. c.perempuan) pada tahun 1898 kepada 266 buah pada tahun 1907 (232 bagi murid lelaki dan 34 bagi murid perempuan). Mengekalkan kestabilan politik dengan tidak memberi pelajaran yang berlebihan. Menghapuskan buta huruf supaya orang Melayu tidak tertipu dalam masyarakat berbilang bangsa. Pada hakikatnya. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu Sekolah Melayu yang pertama di Kedah telah ditubuhkan pada kira-kira tahun 1897. Sekolah-sekolah Melayu tumbuh dengan pesatnya di Johor yang berhampiran dengan Singapura. Menghasilkan pekerja-pekerja rendah seperti pemandu kereta lembu. Terengganu tidak mempunyai sebuah pun Sekolah Melayu sebelum tahun 1915 sedangkan Perlis telah mempunyai 5 buah pada tahun 1913. pendidikan sekular Melayu anjuran British mempunyai 4 tujuan besar iaitu: a. c. Pendidikan Melayu hanya bertujuan untuk memelihara cara hidup tradisional orang Melayu.

Lebih suka anak-anak perempuan duduk di rumah sehingga mereka dikahwinkan.4. Berbagai-bagai usaha diambil untuk memperbaiki nilai pendidikan Bahasa Melayu selepas perlantikan R. Taraf pengajaran umumnya adalah rendah. Mulai abad ke-20 pendidikan Melayu mula berkembang maju.J. Bangunan dan alat kelengkapan sangatlah rendah mutunya berbanding dengan sekolah-sekolah bahasa Inggeris. Wilkinson sebagai Nazir Sekolah-sekolah Persekutuan pada tahun 1903. Sukatan pendidikan Melayu Pada amnya. Sejak tahun 1917 secara beransur-ansuran. Sekolahsekolah Melayu yang lebih besar menyediakan pelajaran hingga ke darjah 6. Sebelum tahun 1917. tumpuan juga diberi kepada perkebunan dan pertukangan tangan. 5. Mempunyai syak wasangka terhadap pendidikan sekular diperlukan yang tidak menitikberatkan pengajaran Quran. Beliau telah 38 . mengira dan ilmu alam serta karangan. pengajaran yang diberi di sekolah-sekolah Melayu ialah membaca. Kerajaan British di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah meluluskan beberapa enakmen yang mewajibkan kanak-kanak lelaki Melayu yang berumur antara 7-14 tahun bersekolah sekurang-kurangnya selama setengah tahun jika mereka tinggal dalam lingkungan 2 batu dari sekolah. menulis. pendidikan Melayu hanyalah untuk empat tahun. Kebanyakan sekolah tidak mempunyai bilik darjah yang sesuai. Antara tahun-tahun 1900-23. Enakmenenakmen tersebut telah menggalakkan perkembangan pendidikan sekular Melayu di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Perkembangan pendidikan Melayu Perkembangan pendidikan Melayu (terutamanya bagi kanak-kanak perempuan) pada peringkat awal adalah lembap oleh sebab perkara berikut: Ibu bapa cemburukan kehilangan tenaga kanak-kanak mereka yang bagi kerja di rumah.

Pada tahun 1924. Pendidikan Cina di Tanah Melayu ini telah dipelopori oleh mubaligh-mubaligh Kristian. kebanyakan sekolah Cina telah dibuka dan diselenggarakan oleh masyarakat Cina sendiri. Persatuan Mubaligh London telah menubuhkan sebuah sekolah Cina di Melaka pada bulan Ogos 1815. Perak. Pada tahun 1878. Namun demikian. Dewan Bahasa Dan Pustaka. sebuah sekolah Cina telah diasaskan oleh pemimpin-pemimpin Hokkien di Singapura. Kerajaan British telah menubuhkan beberapa maktab latihan perguruan Melayu bagi meninggikan mutu pengajaran di sekolah-sekolah Melayu.Mereka mengusahakan pendidikan untuk komuniti Cina di seluruh Malaya dan Borneo. Pelajar-pelajar maktab ini diambil dari Negeri-negeri Selat.memperkenalkan tulisan rumi yang sistematik serta menyusun kamus Melayu yang pertama. Persatuan Sejarah Malaysia. Pada tahun 1854. Pada tahun 1900 sebuah maktab latihan perguruan dibuka di Melaka. 39 . Pada tahun 1935. Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Tujuan pendidikan yang dibiayai oleh pemodal-pemodal Cina terutamanya adalah untuk menyediakan pekerja bagi perusahaan 20 Malaysia Dari Segi Sejarah. sebuah lagi maktab perguruan dibina di Matang. Perak. Wilkinson juga bertanggungjawab menerbitkan buku-buku klasik Melayu yang membangkitkan minat orang Melayu terhadap bahasa dan kesusasteraannya sendiri. Maktab Melayu Singapura telah ditubuhkan untuk melatih guru-guru.20 Pendidikan Cina Pendidikan Cina di Malaya British telah bermula seawal tahun 1829. Maktab Perguruan Perempuan Melayu dibuka di Melaka. Maktab ini ditutup pada tahun 1895. Maktab Perguruan Melayu yang paling terkemuka ialah Maktab Perguruan Sultan Idris yang telah dibuka pada tahun 1922 di Tanjung Malim. Pendidikan Cina dalam jangka waktu yang panjang berada di tangan komuniti Cina sendiri. Di Malaysia Timur pula sekolah Cina telah didirikan pada penghujung abad ke-19. sebuah Biro Terjemahan telah ditubuhkan di maktab ini untuk menterjemahkan buku-buku Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1913.

Semangat China bertambah apabila ramai pelarian revolusi yang datang ke Tanah Melayu menjadi guru dan menanamkan pemikiran sayap kiri. Kerajaan British telah meluluskan enakmen pendaftaran sekolah untuk mengawasi sekolah Cina. Keadaan ini kemudiannya didapati mengganggu 40 . Namun demikian. British tidak membantu atau mengawal sekolah-sekolah Cina. Setelah revolusi dan penubuhan Republik Rakyat China pada tahun 1911. Pada tahap awal.Di antara tahun 1854-84. Sekolah-sekolah ini adalah bermodelkan dan berorientasikan China yang sepenuhnya ”China dari segi bentuk dan pengisian” (Phang 1973: 18). Pada penghujung abad ke-19 dan pertengahan pertama abad ke-20 semakin banyak sekolah persendirian yang dibiayai oleh ibu bapa Cina yang berasaskan pengetahuan klasik konfusius. Perlu ditegaskan bahawa orang-orang Cina telah terbudaya dan secara tradisinya mengagungkan pendidikan. perkembangan politik di negara China dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran. Hal ini adalah kerana sekolah Cina telah mula dipengaruhi oleh politik negara China. Kerajaan British membenarkan sekolah-sekolah Cina berkembang dengan pesat dan bebas.dan perniagaan mereka. Sekolah-sekolah yang berasaskan pengajaran Confucius dan sains moden mula dibuka di seluruh Tanah Melayu dan Singapura. Pendidikan Cina telah berkembang pesat mulai abad ke-20 akibat pengaruh pemimpin-pemimpin politik negara China seperti Kung Yu Wei dan Sun Yat Sen. lebih daripada 100 buah sekolah Cina telah dibuka di Tanah Melayu. Murid-murid ini mempelajari klasik-klasik Cina secara hafal dan bagaimana menggunakan capua. Sekolah-sekolah ini menggunakan berbagai-bagai loghat sebagai bahasa pengantar. pada tahun 1920. Hal ini adalah selaras dengan perkembangan di negara China di mana Mandarin dijadikan bahasa kebangsaan. Tujuan mereka ialah untuk memupuk kesedaran politik dan perasaan kebangsaan di kalangan orang Cina seberang laut.Di antara tahun 191119 lebih daripada 50 buah sekolah Cina telah dibuka di Tanah Melayu. Guru-guru dan buku teks dibawa dari negara China. sikap anti Inggeris semakin berkembang di sekolah-sekolah Cina. Guru-guru dan buku-buku dibawa masuk daripada tanah besar China.Mulai tahun 1920. Sehingga tahun 1919 terdapat sebanyak 56 buah sekolah Cina di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Philip Loh 1975). Di sesetengah sekolah. bahasa Mandarin (Kuo Yu) digunakan sebagai bahasa pengantar di kebanyakan sekolah Cina.

peruntukan persekutuan bagi sekolah Cina telah bertambah berlipat ganda menjelang tahun 1938. Sekolah Cina mempunyai pelajaran rendah 6 tahun. sejarah sebenar pendidikan Tamil di Tanah Melayu bermula dengan perkembangan ladang kopi. Menurut Abu Zahari. Kebanyakan sekolah ini merupakan hasil usaha persendirian. sukatan pelajaran dan pendaftaran guru telah dikawal. menengah rendah 3 tahun dan menengah atas 3 tahun. Namun demikian. Sekolah yang tidak mengikut peraturan akan ditutup. Pada tahun 1850. Melalui undang-undang ini. gula.Kawalan British semakin ketat selepas Perang Dunia Kedua. Kerajaan British mula memberi bantuan kewangan kepada sekolah Cina pada tahun 1923. Universiti Malaya. Sekolah-sekolah India yang awal telah didirikan di kawasan-kawasan ladang ini. Mutu pelajaran sekolah Cina lebih tinggi daripada mutu pelajaran sekolah Melayu dan sekolah Tamil. semua guru dan sekolah dikehendaki mendaftar dengan kerajaan. JawatanKuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan. sebuah sekolah Tamil dibuka di perkarangan Penang Free School.autoriti British yang kemudiannya menyebabkan British mengubah dasar untuk mengawal sekolah-sekolah berkenaan. 21 41 . Pada tahun 1905. British mengawal sekolah-sekolah dengan memperkenalkan undang-undang pendaftaran sekolah. Mulai tahun 1870. Sekolahsekolah menengah menyediakan para pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti di China. terdapat sebuah sekolah Anglo-Tamil yang dibantu oleh kerajaan di mana Inggeris dan juga Tamil diajar. seperti dinyatakan oleh Paul Chang Ming Phang. terdapat 13 buah sekolah Tamil (kerajaan) dan 4 buah sekolah Tamil persendirian Pendidikan Di Malaysia: Arah Dan Cabaran.Kerajaan British melantik seorang Nazir sekolah-sekolah Cina untuk mengawasi sekolah Cina. Kerajaan pada masa itu tidak menganggapnya perlu bagi memberi pendidikan kepada anak-anak buruh Tamil yang berhijrah masuk. sekolah-sekolah kecil telah dibuka di ladang-ladang di mana penduduk India memerlukan pendidikan bagi anak-anak mereka.21 Pendidikan India Pada tahun 1821. kelapa dan akhirnya getah.Di bawah Enakmen Pendaftaran Sekolah.

oleh mubaligh dan oleh komuniti penduduk-penduduk tempatan (Arasaratnam 1979: 185). Seorang Nazir sekolah Tamil berbangsa Eropah telah dilantik pada tahun 1930.Sememangnya pentadbiran kolonial menggalakkan aktiviti mubaligh Kristian berkenaan. Menjelang tahun 1920. Kerajaan British mula mengawal sekolah Tamil. oleh ladang-ladang. Pendidikan yang disediakan oleh sekolah-sekolah Tamil secara relatifnya mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang rendah. Hampir keseluruhan sekolah-sekolah untuk etnik india menggunakan bahasa Tamil dan berorientasikan India. Kerajaan British memperkenalkan satu undang-undang yang memaksa pihak pengurusan ladang untuk mendirikan sebuah sekolah sekiranya terdapat lebih daripada 10 orang anak buruh yang berumur di antara 7-14 tahun. Tiada guru terlatih dan guru biasanya adalah kerani estet yang mengajar beberapa jam sehari. Sekolah Tamil di ladang hanya memberikan pelajaran rendah selama 4-5 tahun. jumlah murid sekolah Tamil di negeri-negeri tersebut ialah lebih kurang 4000 orang. Persatuanpersatuan orang India ada menubuhkan sekolah Tamil di bandar. Kehadiran murid terbatas kerana mereka lebih cenderung menolong ibu bapa di ladang atau di rumah. Sekolah berbentuk formal ini yang telah diasaskan pada separuh pertama abad ke19 oleh mubaligh-mubaligh-Kristian. Keseluruhannya sebelum kemerdekaan terdapat empat jenis sekolah India iaitu yang dikelolakan oleh kerajaan. Buku-buku dibawa dari India. Pada tahun 1923. Pada amnya sekolah-sekolah didirikan untuk menjamin Inggeris mendapat cukup tenaga buruh yang tetap dan murah.di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Mutu pelajaran Tamil adalah rendah. Keadaan telah memisahkan kanak-kanak India dari masyarakat dan dunia luar. Bangunan-bangunan sekolah yang tidak selesa selalu terdapat di tengah-tengah kawasan ladang. Kerajaan hanya mula mengambil berat berkaitan dengan sekolah-sekolah Tamil selepas Perang Dunia Kedua. Mutu sekolah ini lebih tinggi dari sekolah ladang. Satu masalah utama yang dihadapi oleh sekolah Tamil ialah kekurangan guruguru yang terlatih.Pada tahun 1920-an. Sekolah-sekolah ini hendaklah dibiayai oleh pihak pengurusan ladang. Sekolah Tamil di ladang-ladang adalah “ala kadar” sahaja. 42 .

Melayu dan lain-lain. Sabah dan Sarawak. sementara Melayu golongan bangsawan dididik di sekolah Inggeris moden. Kerajaan British mula memberi bantuan kewangan kepada sekolah Tamil. Immigration and Settlement.Pada tahun 1932. Ini sebahagian besarnya mungkin kerana fakta sekolah-sekolah berkenaan pada kebiasaannya berada di kawasan bandar di mana menjadi tempat tinggal sebahagian besar orang-orang Cina. Indians in Malaya. Ini juga kerana dasar pendidikan Inggeris yang cuba mengelak menggalakkan terlalu ramai orang Melayu mendapatkan pendidikan berbahasa Inggeris kerana adalah dirasakan “pendidikan Inggeris sepatutnya tidak melanggar keseluruhan semangat dan tradisi Melayu”. Pegenalan Pendidikan Inggeris buat kali pertamanya diperkenalkan di Malaya dengan penubuhan Penang Free School pada tahun 1816.S 1969. Sungguhpun semua kaum boleh memasuki sekolah Inggeris namun peratusan besar muridnya adalah daripada kcturunan Cina. Begitulah juga kaum India yang kita bincangkan tadi juga diorientasikan dengan kurikulum dan guru-guru latihan dari India. Mubaligh-mubaligh Kristian memainkan peranan utama dalam mengembangkan sckolah Inggeris di Semenanjung. Berdasarkan perbincangan di atas. hanya segelintir tertentu yang mempunyai akses ke sana.22 Pendidikan Inggeris 1. Mereka diorientasikan ke arah pemerintahan dan perdagangan barat yang dianjurkan oleh British. Ini diikuti dengan Singapore Free School (1824) dan Malacca Free School (1826). Majoriti orang-orang Melayu menerima pendidikan sama ada di sekolah vernakular Melayu ataupun sekolah agama. 22 43 . Sungguhpun begitu kebanyakan sekolahSandhu. adalah jelas ketiga-tiga kumpulan etnik yang utama tidak berinteraksi antara satu sama lain. Mereka yang memasuki sekolah Inggeris adalah terdiri daripada pelbagai etnik India. Cambridge: Cambrides University Press. Etnik Cina mempunyai sistemnya sendiri yang berasaskan matlamat dan nilai-nilai yang didatangkan dari negeri China. K. Sekolah-sekolah Tamil kebanyakannya terletak di lokasi ladang-ladang getah yang membolehkan kanak-kanak India mempunyai hubungan dengan kebudayaan India dan kepercayaan Hindu. Walaupun terdapat sekolah Inggeris.

prejudis dan kebimbangan terhadap sistem pendidikan sekular barat masih menjadi faktor utama menentukan orientasi pendidikan. Sebaliknva memberikan kelebihan peluang kepada bangsawan Melayu dan etnik Cina yang tinggal di kawasan-kawasan bandar. Halangan budaya. 3.itu. Sekolah ini dinamakan Sekolah Free kerana ia menerima murid-murid dari pelbagai bangsa dan agama. 2.S. R. Kumpulan Mubaligh Roman Catholic. Secara semulajadinya lokasi sebegini menafikan akses kepada penduduk-penduduk kampung (Melayu) dan ladang (India).sekolah ini terletak di bandar-bandar Semenanjung dan Borneo British. Sekolah pertama yang diambil alih oleh kerajaan ialah Malacca Free School. Terdapat wakil kerajaan dalam Jawatankuasa Pengurusan sekolah tersebut. Hutchins pada tahun 1816. Sekolah Free telah diambil alih oleh kerajaan sepenuhnya akibat kegagalan Jawatankuasa Pengurusan untuk membiayai penyelenggaraannya. Di samping. Sekolah Free yang pertama (dan juga di Tanah Melayu) ialah Penang Free School yang diasaskan oleh Rev. Kumpulan Mubaligh 44 . Semenjak ditubuhkan. Sekolah Free berada di bawah naungan kerajaan. Sistem pendidikan tidak mempunyai maksud mempromosikanperpaduan dalam Malaysia. Mulai tahun 1928. Setiap kumpulan etnik mempunyai cara mereka sendiri dan ini memperluaskan jurang perbezaan budaya. lebih suka menghindarkan diri daripada kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh paderi-paderi kristian. Sekolah Mubaligh Kebanyakan dari sekolah mubaligh (mission schools) telah ditubuhkan dan dibiayai oleh Persatuan Mubaligh London. kebanyakan orang-orang Melayu yang berpegang teguh kepada agama Islam. pendidikan semasa zaman kolonial tidak memungkinkan perhubungan yang rapat antara kumpulan-kumpulan etnik ini. Sekolah Free Sekolah Inggeris yang awal ditubuhkan di Negeri-negeri Selat oleh mubalighmubaligh. sekolah tersebut menjadi sekolah menengah pada keseluruhannya. corak ekonomi tradisi. Sekolah Free yang lain ialah Singapore Free School dan Malacca Free School. Keseluruhannya. Penang Free School telah diambil alih kuasanya oleh kerajaan pada tahun 1920.

Methodist dan Gereja England (Church of England). terdapat 33 buah sekolah perempuan yang ditubuhkan oleh persatuan-persatuan mubaligh di Tanah Melayu. Sekolah mubaligh terbuka kepada kanak-kanak terdiri daripada semua bangsa dan agama. Mubalighmubaligh Kristian adalah bertanggungjawab bagi perkembangan dan kepopularan pendidikan Inggeris di kalangan murid perempuan. Persatuan mubaligh telah membuka sekolah bagi murid lelaki dan perempuan. Kerajaan British telah menubuhkan Maktab Melayu di Kuala Kangsa yang pada mulanya dibuka hanya kepada anak-anak raja dan pembesar-pembesar Melayu. terdapat 17 buah sekolah Inggeris kerajaan di Tanah Melayu. Antara sekolah mubaligh yang ditubuhkan bagi murid lelaki ialah Sekolah Anglo-Chinese (Pulau Pinang-1891). Sekolah Convent (Kuala Lumpur-1899). Sekolah Inggeris Kerajaan Sekolah Inggeris Kerajaan yang pertama di Perak ialah Government Central School yang ditubuhkan pada tahun 1883. Sekolah ini bertujuan mendidik anak-anak kelas pertengahan untuk menjadi guru-guru dan kerani-kerani. Menjelang tahun 1947. Kebanyakan murid sekolah tersebut terdiri daripada bangsa Cina dan India. 4. Antara sekolah perempuan yang ditubuhkan ialah Sekolah Perempuan Bukit Bintang (Kuala Lumpur-1893). Sebelum Perang Dunia Pertama. Namanya telah ditukar kepada Sekolah King Edward VII pada tahun 1901. Pada tahun 1905. Sekolah Perempuan Inggeris Pudu (Kuala Lumpur-1914) dan Sekolah Perempuan St. Sekolah Lelaki Methodist (Kuala Lumpur-1897) dan Sekolah St. John (1904). Pada tahun yang sama hanya terdapat 6 buah sekolah perempuan yang ditubuhkan oleh kerajaan. 45 . Pada tahun 1919. Tujuan utama Maktab Melayu ialah untuk memberi pendidikan Inggeris kepada golongan atasan Melayu bagi membolehkan mereka menjadi pegawai-pegawai tadbir dalam perkhidmatan awam British di Tanah Melayu. George (Pulau Pinang). Tujuan sekolah tersebut ialah untuk memberi pendidikan am serta memperbaiki akhlak berdasarkan ajaran agama Kristian. Victoria Institution telah diasaskan pada tahun 1893 di Kuala Lumpur. lebih daripada 75% murid-murid lelaki memasuki sekolah Inggeris di Tanah Melayu dan Singapura adalah di sekolah mubaligh.

Institusi pengajian tinggi yang lain ialah Maktab Pertanian Serdang (1931). Maktab Pertanian Serdang dinaikkan ke taraf universiti pada tahun 1972. cawangan Universiti Malaya dibuka di 46 . iaitu sampai darjah V. Pada tahun 1959. Ilmu Kesihatan dan Latihan Jasmani. Selepas Perang Dunia Kedua. murid-murid sekolah Inggeris telah mempelajari ilmu alam dan sejarah Britain. Maktab Perguruan Kirkby telah ditubuhkan berhampiran dengan Liverpool. Sekolah rendah meliputi pendidikan selama 7 tahun. Sejarah. Tempoh latihan telah dilanjutkan kepada 3 tahun mulai tahun 1925. Maktab Perguruan Brinsford Lodge di Wolverhampton telah ditubuhkan pada tahun 1955. Pendidikan Tinggi dan Universiti Maktab Perguruan King Edward VII telah diasaskan di Singapura pada tahun 1905. Sistem Normal Class telah digantikan dengan maktab pergurusan berasrama. Maktab Raffles telah dibuka pada tahun 1929 di Singapura bagi memenuhi keperluan pendidikan tinggi dalam aliran sains dan sastera. Latihan diadakan 5 jam seminggu di luar jadual waktu pengajaran selama 2 tahun. Ilmu Alam. 6. Sekolah Inggeris dapat dibahagikan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Latihan Perguruan Inggeris Satu sistem yang dinamakan Normal Class telah dimulakan pada tahun 1905 di Kuala Lumpur untuk melatih guru-guru sekolah Inggeris.5. Mata pelajaran utama yang diajar ialah Bahasa Inggeris. Sukatan Pelajaran yang seragam hanya wujud selepas adanya peperiksaan bagi memperoleh Biasiswa Queen (1885) dan Sijil Cambridge (1891). Justeru itu. Sekolah menengah pula meliputi selama 4 tahun sehingga murid-murid mencapai Sijil Persekolahan Cambridge. Matematik Asas. Universiti Malaya (gabungan Maktab Raffles dan Maktab Perubatan King Edward VII) telah dibuka di Singapura. Maktab ini menjadi sebuah universiti pada tahun 1947. Kelas-kelas sains hanya terdapat di sekolah menengah yang besar di kawasan bandar. 7. Sukatan pelajaran Pada peringkat awal tiada terdapat sukatan pelajaran yang seragam bagi sekolah Inggeris. Guru-guru yang diberi latihan adalah mereka yang sedang berkhidmat. Sukatan pelajaran sekolah Inggeris di Tanah Melayu adalah berasaskan kepada sekolah menengah di Britain. Pada tahun 1949.

Mereka mengambil keputusan menjadikan Malaysia sebagai negara mereka. Mohamed Abid. Kerjasama adalah diperlukan untuk membina sebuah negara merdeka yang teguh. Pelanduk Publication. Dalam kata lain. iaitu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendidikan akan mengikut sistem bilingual. Universiti asal di Singapura mula dikenali dengan nama Universiti Singapura. Jika sebelumnya imigran sentiasa mempunyai rancangan kembali ke negara asal. kesedaran tentang wujudnya pelbagai etnik menyebabkan lahir keperluan untuk menyatukan semua rakyat dalam setiap aspek kehidupan. perjuangan untuk menncipta sistem pendidikan nasional bukanlah perkara yang nnudah.Kuala Lumpur. Reaksi terhadap Penyata Barnes (Federation of Malaya 1951) boleh dijadikan contoh bagaimana sukarnya untuk memuaskan hati setiap kumpulan etnik. Cawangan tersebut merupakan nucleus Universiti Malaya yang ditubuhkan pada tahun 1962. 47 . Pemimpin-pemimpin daripada setiap kumpulan akhirnya bersetuju dengan formula rundingan untuk kemerdekaan. Tidak lama sebelum kemerdekaan terdapat suatu krisis antara kaum untuk menentukan syarat-syarat menjadi warganegara dan siapakah yang layak untuk menjadi warganegara. Fenomena ini ditunjukkan secara signifikan dalam penciptaan polisi pendidikan yang menekankan perrpaduan.23 SISTEM PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA Situasi politik di Malaysia berubah selepas kemerdekaan. Ia juga mencadangkan bantuan kewangan kerajaan kepada sekolahsekolah Cina dan Tamil ditarik balik supaya tidak menggalakkan perkembangannya dan uga untuk mennberhentikan sistem persekolahan komunal. Cadangan ini telah menimbulkan bantahan daripada etnik Cina yang mendakwa Pennyata Barnes akan 23 Reflection Of Pre Independence Malaya. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1957. sekarang mereka berubah pendirian untuk bermastautin di Malaysia. Penyata Barnes Laporan Barnes telah mencadangkan sistem pendidikan kebangsaan yang memberikan pendidikan rendah percuma kepada scmua kumpulan etnik berumur enam ke dua belas tahun.

Sebaliknya sekolah-sekolah Cina dicadangkan diteruskan. K. 24 Pembentukan Dasar Pelajaran Kebangsaan Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) Pembentukan dasar pelajaran kebangsaan yang menekankan kepada pendidikan sebagai instrumen untuk mencapai perpaduan politik. 1991.Sebagai tindakbalas kepada bantahan terhadap Penyata Barnes. Cadangan-cadangan utama Laporan Razak telah menjadi asas dalam penggubalan Ordinan Pelajaran 1957. Laporan berkenaan mengisytiharkan kepentingan perpaduan di kalangan semua kumpulan etnik sebagai: ”Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa 24 Jomo. 48 . Laporan Fenn-Wu Menurut Laporan Fenn-Wu dasar-dasar pendidikan tidak seharusnya menghapuskan atau menekan kebudayaan Cina. Melayu dan Inggeris sementara sekolah-sekolah lain sekurangkurangnya menggunakan dua bahasa. Ia juga menyatakan sekolah-sekolah Cina dan Tamil hanya akan ditutup sekiranya orang-orang Cina dan India sendiri membuat keputusan sekolah-sekolah berkenaan telah tidak diperlukan. Sekolah Cina juga dicadangkan supaya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Penyata ini juga dianggap sebagai bertujuan menekan atau mendiskriminasikan kebudayaan mereka. Masyarakat Malaysia: Cabaran Sosio-Ekonomi: Kuala Lumpur: Insan.mcnghapuskan sekolah-sekolah Cina. Ini akan menyebabkan sekolah-sekolah Cina menggunakan tiga bahasa iaitu bahasa-bahasa Cina. pembangunan ekonomi dan integrasi sosial telah menjadi kenyataan melalui Penyata Razak 1956. Laporan Fenn-Wu telah dikemukakan pada tahun 1951.S.

Orang melayu secara umumnya masih kekal jauh ketinggalan dalam lapangan ekonomi 49 . Sebelum kemerdekaan. Tamil dan Cina ini mensosialisasikan kanak-kanak untuk menjadi sama ada Melayu. ekonomi dan politik. Bahasa kebangsaan iaitu Bahasa Melayu telah dikukuhkan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Pada 13 mei 1969 rusuhan kaum berlaku terutamanya kerana ketidaksamaan sosioekonomi dan juga politik yang semakin bertambah antara orang-orang Melayu dan bukan Melayu. Penyata Razak telah dikaji semula oleh Penyata Rahman Talib (1960). Selepas kemerdekaan buku teks yang sama telah digunakan sebagai cara membentuk senstrik Malaysia. Dalam akta berkenaan. Namun sejurus sedekad selepas merdeka. Semenjak laporan Razak penyata-penyata pendidikan selepasnya sentiasa mengambil perhatian kepada langkah mengintegrasikan rakyat. ketiga-tiga jenis sekolah ini berbeza dari segi kualiti. Pada tahun 1960. Akta Pendidikan 1961 telah mendasari sistem pendidikan kebangsaan dan mempromosikan pembangunan kebudayaan. kurikulum dan orientasi budaya. dasar-dasar perpaduan telah dicabar oleh konflik dan rusuhan kaum yang ganas lagi berdarah. sosial. Akta Pendidikan 1961 telah memasukkan kebanyakan daripada Cadangan-cadangan Razak dan Rahman Talib. Penyata Rahman Talib (1960) yang telah diperakui ini juga menekankan kepentingan pendidikan sebagai laluan untuk mencapai perpaduan. Cina ataupun India dengan mengekalkan identiti budaya masing-masing.” (Penyata Razak 1956) Penyata Razak juga menekankan kepentingan polisi pendidikan dalam memuaskan aspirasi unggul setiap kumpulan utama budaya.dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Sekolah-sekolah Melayu. Namun begitu dalam masa yang sama penggunaan bahasa-bahasa lain. iaitu Tamil dan Cina adalah dibenarkan di sekolah-sekolah rendah. Pada tahun 1967 kerajaan telah meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan yang mengesahkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetapi menjamin penggunaan bahasa-bahasa lain khususnya untuk kegunaan tidak rasmi.

Antara Lima prinsip Rukunegara ialah: . Alat utama untuk mencapai matlamat Rukunegara ialah Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan di kalangan semua rakyat Malaysia dan menyusun semula masyarakat supaya identifikasi mengikut kaum. akses yang terhad kepada pendidikan dan kelewatan mereka memasuki aktiviti-aktiviti sektor moden. Rukunegara Ideologi negara iaitu Rukunegara telah diperkenalkan pada tahun 1970. Istilah “perpaduan” telah dinyatakan sebagai sifat-sifat afektif 25 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan.terutamanya kerana tiga faktor iaitu kedudukan mereka yang tinggal di luar bandar. masyarakat yang adil dengan kesamaan peluang.Keluhuran Perlembagaan . Matlamai ideologi Rukunegara adalah untuk mencapai negara bersatu dalam masyarakat plural. masyarakat yang liberal dengan kepelbagaian tradisi budaya dan masyarakat progresif yang diorientasikan ke arah sains dan teknologi moden (Information Ministry 1969). ketaatan kepada negara.Kepercayaan Kepada Tuhan .Kesetiaan Kepada Raja dan Negara . Berikutan tragedi berkenaan. Penekanan adalah lebih kepada pembentukan kurikulum yang mempunyai kandungan silibus yang sama untuk mencapai perpaduan nasional. Sekarang perpaduan telah diberikan definisi khusus. fungsi ekonomi dan lokasi geografi dapat dikurangkan danakhirnya dihapuskan. Amir Hasan Dawi.Kesopanan dan Kesusilaan25 PENDIDIKAN SELEPAS TAHUN 1980 Selepas tahun 1980 agenda utama pendidikan masih lagi perpaduan kebangsaan.Kedaulatan Undang-undang . kerajaan telah merancang strategi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan hubungan antara etnik. Buku Teks Sejarah Spm. 50 .

sikap dan nilai. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.” (Kementerian Pendidikan Malaysia 1990:6) Untuk menjayakan polisi dan matlamat-matlamat pendidikan. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. sentimen. emosi. polisi pendidikan untuk tahun 1980-an telah menggariskan matlamat-matlamat yang lebih spesifik. Dinyatakan bahawa terdapat hubungan yang erat antara kurikulum sekolah dengan perpaduan nasional. berketrampilan. orientasi baru telah diperkenalkan kepada kurikulum sekolah. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Selain daripada berfungsi sebagai penyampai ilmu. Di sekolah murid-murid adalah dididik untuk memperkembangkan nilai-nilai positif yang akan menggalakkan perpaduan. Di sekolah rendah Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan sementara di sekolah menengah diperkenalkan 51 .yang merangkumi perasaan. Berpandukan Laporan Jawatankuasa Kabinet. berakhlak mulia. Falsafah Pendidikan Negara telah dilancarkan pada tahun 1988 yang menyatakan: ”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Matlamat pendidikan kebangsaan Malaysia telah dinyatakan sebagai untuk: Mencapai perpaduan nasional Menghasilkan tenaga kerja berkualiti kepada pembangunan negara Mencapai pendemokrasian pendidikan Menanamkan nilai-nilai positif Sealiran dengan matlamat-matlamat di atas. kurikulum juga dapat membentuk personaliti dan watak baik sebagaimana yang dikehendaki di kalangan murid-murid yang seterusnya akan menggalakkan perpaduan.

Pendidikan sekolah rendah hendaklah bercorak pendidikan asas iaitu membaca menulis dan mengira 2. bahasa pengantar ialah bahasa Melayu di Sekolah Rendah Kebangsaan. Tambahan lagi penggunaan bahasa ibunda adalah dibenarkan.Terdapat tiga objektif utama yang cuba diketengahkan iaitu menerapkan murid dengan kaedah komunikasi. Penyusunan bilik darjah hendaklah bercorak terbuka. Prinsip-Prinsip Pengubalan KBSR 1. 4. matlamat 52 . Kurikulum ini mula dilaksanakan secara terhad pada tahun 1988 dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1989. Perbezaan individu dikalangan murid hendaklah diberikan penekanan. bahasa Cina atau Tamil di Sekolah Rendah Cina atau Tamil. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Ini bermakna penduduk malaysia bebas memilih sekolah untuk anak mereka. perkembangan individu dan manusia & alam sekeliling. Dalam KBSR. masyarakat dan negara’. Falsafah Pendidikan Negara dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan pengubahsuaian dan penambahan beberapa perkataan iaitu memasukkan perkataan ’ke arah lebih memperkembangkan’. 3. Straregi pengajaran berpusatkan murid hendaklah dititikberatkan. 5. menggugurkan perkataan ’lagi’. KBSR lebih menumpukan kepada aktiviti 3M. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) digubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). • Konsep KBSM Di peringkat menengah pula. Penekenan hendaklah diberikan kepada pengajaran secara berkumpulan dan individu. Ia merupakan satu rancangan yang disediakan untuk murid-murid di sekolah rendah. Penekenan hendaklah diberikan kepada tiga bidang pelajaran yang utama iaitu bidang komunikasi. menukarkan perkataan mewujudkan kepada melahirkan. perkembangan individu dan manusia & alam sekeliling. 6. rakyat kepada warganegara dan menambah perkataan ’kemakmuran keluarga. • Konsep KBSR KBSR merupakan akronim bagi Kurikulum Baru Sekolah Rendah. iaitu membaca menulis dan mengira.

4. pendidikan bersepadu merupakan satu strategi penting untuk menjalinkan dan mengadun unsur-unsur ilmu. Kesinambungan dari peringkat sekolah rendah. Seluruh dunia telah begitu ghairah menyambut kedatangan abad baru. Prinsip-Prinsip Pengubalan KBSM 1. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah.26 PENDIDIKAN SELEPAS TAHUN 1990 Tahun 1990-an merupakan penghujung abad ke-20. Malaysia telah melihat jauh ke hadapan melalui wawasan 2020 yang mula diketengahkan pada 28 Februari 1991. Pendidikan seumur hidup. Ee Ah Meng. Cabaran pertama menyatakan “mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. 7. Pendidikan bersepadu ini bertujuan membentuk pelajar daripada segi penguasaan ilmu pengetahuan. rohani. penerapan nilai-nilai murni dan perkembangan pembangunan diri individu. 3. Pendidikan untuk semua pelajar. Dalam rancangan KBSM. Tidak terkecuali dengan bidang pendidikan di Malaysia bilamana tahun-tahun 1990-an dilihat sebagai penting untuk menyediakan diri menghadapi cabaran-cabaran abad ke-21. emosi dan jasmani. Peningkatan penguasaan bahasa Melayu. Penekanan kepada unsur-unsur nilai rohani dan kemanusiaan 5. 6. ideologi yang dimanifestasikan dalam wawasan 2020 tidak lari daripada matlamat utama mencapai perpaduan negara. Ia mesti menjadi negara yang aman. Menggunakan disiplin ilmu yang ada. berintegrasi di 26 Pedagogagi. kelima dan ke lapan wawasan 2020. nilai kemahiran dan bahasa dalam semua mata pelajaran. 2.KBSM adalah selaras dengan matlamat pendidikan negara iaitu ke arah menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kesepaduan unsur-unsur intelek. Ini jelas dibuktikan dalam cabaran-cabaran pertama. Sebagaimana juga apa yang berlaku sebelum ini. 53 .

Cabaran keenam wawasan adalah secara langsung menyentuh peranan pendidikan pada abad akan datang. Cabaran kelima pula berbunyi ”mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak-ansur. Cabaran ke lapan pula adalah ”pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama. Pada tahun 1996 beberapa 27 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi. 54 . kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama. secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara”.peringkat wilayah dan kaum. rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan”. 27 • Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Pada tahun 1990-an juga Malaysia telah memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang dilancarkan pada 17 Jun 1991. berbagaibagai perubahan terus dilakukan terhadap bidang pendidikan. DPN yang merupakan permulaan kepada Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (1991-2000) adalah lanjutan kepada Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berakhir pada tahun 1990. Untuk merealisasikan cita-cita negara. hidup dalam harmoni. • Dasar Pendidikan Malaysia Dasar pendidikan Malaysia adalah selaras dengan ideologi kerajaan untuk mencapai Wawasan 2020. meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara”. bekerjasama sepenuhnya. Cabaran itu ialah “mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan. dan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum”. Amir Hasan Dawi. DPN juga terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum yang akan menyumbang ke arah mengukuhkan perpaduan negara. Sungguhpun demikian perpaduan negara terus menjadi objektif akhir di mana DPN menganggap masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik demi mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan.

Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996.akta yang berkaitan dengan pendidikan telah diluluskan yang antaranya Akta Pendidikan 1996. 55 . khususnya pendidikan peringkat sekolah. maka perubahan-perubahan selalunya adalah berdasarkan arahan dari atas. bidang pendidikan Malaysia tidak dapat lari daripada mengalami perubahan dan ia berlaku dengan begitu pantas sekali. Sementara itu punca perubahan dari luar bererti perubahan yang didorong oleh tenaga di luar sekolah. Perubahan boleh jadi dipaksakan melalui dasar-dasar ataupun melalui penerimaan sukarela. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996. Namun disebabkan sistem pendidikan Malaysia adalah berpusat. Dalam masa tidak sampai lima puluh tahun setelah merdeka kita melihat berbagai-bagai usaha mengubah sistem pendidikan negara ke arah yang dianggap lebih maju. Perubahan dari dalam bermaksud terdapat pihakpihak tertentu dalam dunia pendidikan atau di sekolah menginisiatifkan perubahan. KONSEP DAN PERANAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Pendidikan dan Perubahan Makna perubahan secara ringkas adalah sebagai perbezaan antara sekarang dengan sebelum.Selaras dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Banyak pandangan yang telah meneliti faktor-faktor persoalan mengapakah perubahan itu berlaku. Akta Pendidikan 1996 menegaskan kepentingan pendidikan untuk negara dan bangsa di mana ia mengambil kira situasi dunia yang bersifat global. pendidikan bertaraf dunia dan konsep perpaduan yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip Rukunegara. wawasan negara. Di sekolah misalnya perubahan boleh berlaku apabila pengetua dan guru-guru berusaha ke arahnya. Namun dalam konteks pendidikan di Malaysia. punca-punca perubahan boleh berlaku dari luar atau dari dalam institusi itu sendiri.

28 28 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. Sebaliknya perjuangan golongan konservatif yang bersikap bekerjasama lebih diterima oleh Inggeris. autoriti. Pihak Inggeris telah memainkan peranan dalam menasihati perkembangan sistem pendidikan negara. Amir Hasan Dawi 56 . Pendidikan Malaysia telah mengalami modenisasi secara bcransur-ansur dengan adanya pertemuan dengan gejala barat. Apabila mengimbas kembali. Mereka yang mendapat pendidikan tinggi di Britain telah diorientasikan dengan pemikiran British. Dengan itu bolehlah dikatakan pengasasan sistem pendidikan moden Malaysia adalah berteraskan model pendidikan sekular-kapitalis. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Dalam usaha memodenisasi pendidikan negara lebih ramai rakyat Malaysia yang pintar akademik telah dihantar melanjutkan pelajaran ke negara-negara maju untuk menimba ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman moden. hubungan dan nilai-nilai lama kepada yang dikatakan baru. Pendidik-pendidik Melayu yang berfikiran barat dikatakan meneruskan pemikiran barat untuk menyerap sistem kapitalis dunia. Ramai pemimpin politik dan pegawai tinggi Melayu awal adalah berpendidikan Inggeris. Semakin ramai pelajar-pelajar cemerlang dihantar belajar ke United Kingdom. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dan Parti Rakyat yang kebanyakannya lulusan Maktab Perguruan Sultan Idris. Modenisasi pendidikan yang diteruskan pada awal zaman kemerdekaan merupakan warisan sistem penjajahan. perjuangan menuntut kemerdekaan yang pada mulanya diterajui oleh golongan Melayu radikal seperti Kesatuan Melayu Muda. Selepas kemerdekaan penggubalan polisi-polisi negara adalah dibuat oleh mereka yang mendapat pendidikan moden barat. Gaya hidup tradisi telah berubah sebagai gaya hidup moden. telah tidak direstui oleh Inggeris.Pendidikan dan Modenisasi Modenisasi adalah merupakan keadaan di mana masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap.

Ini dibuktikan dengan wujudnya berbagai-bagai laporan yang mencadangkan supaya perubahan-perubahan dilaksanakan. 57 . penyalur kepercayaan dan sistem nilai. Untuk masa akan datang. berbagai-bagai strategi telah diatur demi menghadapi abad ke-21. remaja dan kanak-kanak. Beliau juga membuat kesimpulan bahawa peranan sistem persekolahan sehingga akhir tahun 1980-an bermotifkan tiga perrkara utama. Pertamanya pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja negara. Dengan ini kita boleh bersetuju dengan pandangan mereka sekiranya kita mentafsirkan reformasi sebagai perubahan-perubahan pendidikan yang dirancangkan secara teratur. Komitmen kerajaan terhadap reformasi pendidikan juga jelas ditunjukkan dengan pertambahan peruntukan pendidikan pada setiap tahun. penyalur kemahiran dan ketrampilan. Kedua pendidikan sebagai asas perpaduan kaum. banyak kemudahan-kemudahan pendidikan telah dibangunkan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.Reformasi Pendidikan Hussein Hj Ahmad (1993) telah menyenaraikan beberapa fungsi umum pendidikan iaitu seperti sebagai penyalur budaya dan ilmu. pengawasan belia. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1994) juga menegaskan bahawa reformasi pendidikan telah diadakan beberapa kali selepas kemerdekaan. Hasilnya semenjak kemerdekaan hingga kini. Pendidikan dan Masyarakat: Antara Dasar. Ketiga pendidikan adalah untuk pembinaan disiplin di kalangan rakyat berbilang kaum. persediaan untuk alam pekerjaan. Beliau juga merumuskan ”piramid yang belum siap” perkembangan Dasar pelajaran Kebangsaan daripada Zaman Perletakan Batu Asas (Zaman Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957). dan perhubungan rakan sebaya.29 29 Hussein Haji Ahmad. 1993. Sealiran dengan itu. Reformasi dan Wawasan. Zaman Pengukuhan (Zaman Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961) dan Zaman Kemaskini (Laporan Kabinet 1979).

pendemokrasian pendidikan tidak berlaku. Mereka yang kurang berkemampuan umpamanya penduduk-penduduk luar bandar telah dibukakan peluang dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan. Di Malaysia. telah mencadangkan agar semua kanak-kanak menerima pelajaran dalam tempoh sekurangkurangnya enam tahun. Sehingga kini semua lapisan masyarakat tanpa mengira kelas.Pendemokrasian Pendidikan dan Kesamaan Peluang Pendemokrasian pendidikan bermaksud memberi peluang-peluang yang sama untuk semua kanak-kanak mendapatkar pelajaran. kurikulum dan lokasi. selepasnya ia tumbuh seperti cendawan selepas hujan. khususnya sekolah-sekolah berasrama penuh. Yuran yang dikenakan menyulitkan lagi penduduk miskin dan telah dinafikan hak persekolahan mereka. Ordinan pelajaran 1957 misalnya. Salah satu bentuk bantuan ialah dengan penubuhan sekolah-sekolah berasrama. Pendemokrasian pendidikan menjadi semakin nyata mulai Akta Pelajaran 1961 yang menguatkuasakan laporan Rahman Talib. peluang memasuki tingkatan empat telah diperluaskan kepada semua pelajar. Jika sehingga tahun sebelum kemerdekaan cuma terdapat tiga sekolah berasrama penuh (tidak termasuk Maktab Tentera Diraja). dan gender telah diberikan peluang bersekolah sekurang-kurangnya hingga ke tingkatan tiga. Anggota-anggota masyarakat tidak mempunyai peluang yang sama apabila sekolah-sekolah dibezakan mengikut kaum. Jumlah sekolah-sekolah 58 . etnik. Ini diikuti dengan had umur belajar percuma hingga ke 15 tahun dan penamatan peperiksaaan memasuki sekolah menengah. sosial. Malah mulai tahun 1999. pembinaan sekolahsekolah berasrama penuh telah digiatkan. kelas. Selepas kemerdekaan kerajaan secara beransur-ansur mendemokrasikan pendidikan di Malaysia. Sekarang telah terdapat puluhan buah sekolah berasrama penuh di bawah kelolaan langsung Kementerian Pendidikan Malaysia. semasa zaman penjajahan. Umpamanya dalam Rancangan Malaysia Kedua sahaja sebanyak 10 buah sekolah menengah sains telah mendapat peruntukan untuk dibina. Pendidikan percuma untuk semua kanak-kanak telah diperkenalkan mulai tahun 1962. Kesamaan peluang pendidikan di Malaysia bermakna kerajaan telah menyediakan peluang-peluang yang sama untuk semua orang mendapatkan pendidikan. Sungguhpun begitu ia tidak memberikan implikasi yang besar kerana kanak-kanak masih lagi dikenakan yuran persekolahan. Selepas kemerdekaan.

Malahan mulai tahun 1983 semua institusi pengajian tinggi tempatan telah menggunakan sepenuhnya 59 . Institusi-institusi pengajian tinggi yang awal ialah Universiti Malaya di Kuala Lumpur (1961).berasrama penuh sememangnya banyak jika dicampurkan dengan kumpulan-kumpulan Maktab Rendah Sains Mara dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. pada suatu ketika selepas merdeka jumlahnya telah melebihi tiga puluh buah. Universiti Malaysia Sarawak. Bagi guru berijazah. Jika sehingga tahun 1956 cuma terdapat lima buah maktab perguruan di seluruh Malaysia. mereka dilatih di universiti-universiti awam di samping mengikuti program Kursus Perguruan Lepas Ijazah di maktab-maktab perguruan. Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. sekolah-sekolah harian banyak dibina sama ada di bandar ataupun di desa dan kerajaan juga telah membina sekolah-sekolah khas untuk golongan istimewa. peluang-peluang peididikan telah dibuka dengan luas selepas kemerdekaan dengan penubuhan universiti-universiti. Kemudahan-kemudahan sampingan ini tidak hanya tertumpu kepada masyarakat desa tetapi juga diberikan kepada pendudukpenduduk miskin di bandar. disusuli oleh Institut Teknologi Mara (1967). Universiti Pertanian Malaysia (1971) dan Universiti Teknologi Malaysia (1975). Terdapat pula universitiuniversiti yang menjalankan program pendidikan jarak jauh dan francais. Kini lebih banyak universiti awam dibina yang antaranya termasuklah Universiti Utara Malaysia. Latihan di maktab yang pada mulanya di peringkat persijilan kini telah dinaikkan taraf kepada peringkat diploma dan sekarang dalam proses dinaik taraf kepada peringkat Ijazah Sarjana Muda. Kekurangan guru-guru terlatih di luar bandar telah diatasi dengan memperkembangkan sistem latihan perguruan. Di samping pembangunan sekolah-sekolah berasrama. Kini bilangan maktab dan pengambilan pelatih yang ramai menimbulkan pula isu kelebihan guru terlatih lepasan diploma hingga ada maktab-maktab perguruan terpaksa ditutup atau ditukar fungsinya. Universiti Sains Malaysia(1969). Dengan perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. Di peringkat pengajian tinggi. berkemungkinan besar pada masa akan datang guru-guru berijazah akan menerima latihan terus di maktab-maktab perguruan ataupun di institusiinstitusi pendidikan swasta. Universiti Kebangsaan Malaysia (1970). Kini Institusi Pendidikan Sultan Idris telah diubah statusnya sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris khusus untuk perkembangan bidang latihan keguruan.

Memperkatakan mengenai sekularisasi dalam masyarakat Melayu mungkin menimbulkan kontroversi dan ada sebahagian anggota masyarakat barangkali menentang sekularisasi kerana ia bertembung dan mencabar autoriti tradisional. Akta-akta pendidikan tinggi 1996 telah memungkinkan perkembangan menggalakkan institusi-institusi pengajian tinggi di mana kebenaran telah diberikan kepada penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi swasta yang antaranya seperti Universiti Teknologi Petronas. Mulai tahun 2001 peluang mengikuti pengajian secara jarak jauh semakin banyak melalui konsortium Universiti Terbuka Malaysia (Unitem). Pendidikan dan Sekularisasi Secara mudah sekularisasi adalah suatu proses di mana agama kehilangan pengaruh terhadap berbagai-bagai situasi kehidupan sosial. Tahun 1990-an menandakan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia. 60 . Sesungguhnya semua ini merupakan usaha-usaha mendemokrasikan dan membuka peluang-peluang pendidikan untuk rakyat. Program pengajian kembar dengan institusi-institusi luar negara juga digalakkan. Kanada. Pelajar-pelajar juga telah diberikan bantuan berbentuk biasiswa dan pinjaman kewangan. Australia. Kuota tertentu juga telah diberikan kepada pelajar-pelajar bumiputera. Universiti Telekom. Universiti Tenaga Nasional dan Unitar. ramai individu Melayu menyatakan diri mereka sebagai Islam sungguhpun mereka mengamalkan cara hidup yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Pada dekad ini berbagai-bagai usaha digiatkan untuk memperkembangkan dan memajukan sistem pendidikan negara. Dalam kebanyakan kes di Malaysia. Amerika Syarikat. New Zealand dan Timur Tengah. ribuan pelajarpelajar yang mencapai kecemerlangan khususnya dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia terus dihantar belajar ke institusi-institusi pengajian tinggi luar negara seperti di United Kingdom. Proses sekularisasi menyebabkan keruntuhan pengaruh-pengaruh organisasi dan nilai-nilai agama kepada idea-idea sains dan ilmu-ilmu pengetahuan duniawi yang dianggap moden. Pemodenan dikatakan telah memisahkan institusi agama dengan institusi-institusi sosial yang lain.Bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa pengantar. Begitu juga universiti-universiti luar negara telah dibenarkan membuka cawangan di Malaysia. Selain daripada universiti tempatan.

Mereka yang fasih berbahasa Inggeris dibentuk supaya menjadi pegawai-pegawai kerajaan yang bekerjasama dengan Inggeris. ternyata terdapat ramai rakyat sama ada dewasa atau remaja yang telah terpengaruh dengan unsur-unsur budaya barat yang dikatakan bertentangan dengan amalan budaya tempatan. Ini telah pun dijelaskan bahawa Maktab Melayu Kuala Kangsar telah dikhaskan kepada anak-anak lelaki bangsawan. mereka akan mengisi jawatan jawatan peringkat rendah seperti 61 . cara berinteraksi dan sebagainya.. Sistem perjawatan pula adalah ditentukan berdasarkan sijil persekolahan dan secara mudah kita boleh membahagikan pekerjaan kepada sekurang-kurangnya empat golongan berdasarkan kriteria persijilan. Berdasarkan apa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. dalam jangka masa yang begitu panjang. Setiap jenis itu dibayar dengan tangga gaji berbeza. Di Malaysia sistem pcndidikan telah menapis pelajar-pelajar untuk mengisi pekerjan-pekerjaan tertentu dalam masyarakat. Ringkasnya. Ini dibuktikan pada penghujung abad ke 19 hanya 70 orang sahaja Melayu daripada 534 orang penuntut yang didaftarkan di sekolah Inggeris negeri Perak. Mereka diasuh dengan amalan gaya hidup barat seperti bermain kriket. salah satu daripada punca masyarakat desa Melayu enggan memasuki institusi pendidikan kolonial Inggeris ialah kerana agama. Pendidikan dan tenaga kerja. Mereka tinggal di asrama dan disosialisasikan dengan budaya elitis Inggeris. Selepas kemerdekaan peranan pendidikan dalam pensekularan secara tidak langsung semakin nyata apabila lebih ramai pelajar-pelajar terpilih di hantar menyambung pelajaran peringkat tinggi terutamanya ke United Kingdom. Bagi mereka yang berrkelulusan menengah rendah dan ke bawah.Selain itu. cara berpakaian. Gaya hidup elit yang terasing daripada rakyat jelata memudahkan Inggeris memecah dan memerintah masyarakat Melayu. cara makan. minum petang. pengaruh sistem pendidikan barat telah tertanam dengan mendalam dalam amalan pendidikan. Inggeris sememangnya mempunyai falsafah sendiri untuk menjaga hati golongan bangsawan yang ditaati rakyat ini. Namun begitu Inggeris telah berjaya menanamkan fahaman sekular di kalangan bangsawan Melayu yang terdidik di sekolahsekolah Inggeris.

jurutaip. Pendidikan dan Hubungan Etnik Etnik atau ethnos dalam bahasa asal Greek membawa makna kumpulan manusia atau bangsa. pegawai bank. konstabel polis dan sebagainya. mereka selalunya akan menjadi pegawai kerani. guru dan lain-lain. Di Malaysia. rakan-rakan dan kejiranan yang berkongsi ciri-ciri kehidupan yang karib. budaya. Begitu juga di peringkat universiti awam Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar. polisi pendidikan merdeka telah menetapkan kurikulum penggunaan teks. Perasaan kekitaan ke dalam kumpulan etnik berkembang menerusi hubungan kekeluargaan. tukang sapu. doktor dan akauntan. Bagi yang berkelulusan dianggap profesional mereka akan menjawat jawatan tinggi seperti jurutera. Sungguhpun di peringkat sekolah rendah sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina masih diteruskan. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. 62 . pembantu pejabat. Mereka mempunyai kesamaan dari segi sejarah. murid-murid terpaksa memasuki sekolah yang beraliran Bahasa Melayu di peringkat menengah. peguam. struktur dan sistem nilai. pegawai imigresen. bahasa. Di samping penggunaan bahasa Melayu. Mereka diberikan peluang bercampur gaul dalam sekolah-sekolah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai pengantarnya. peperiksaan dan kegiatan kokurikulum yang sama.buruh. Walau apa pun persoalan yang timbul. guru berijazah dan lain-lain. negara asal. inspektor polis. kepentingan sistem pendidikan di Malaysia untuk melahirkan tenaga kerja memang telah dikaji dan dirancang. pegawai kastam. Bagi mereka yang sampai ke menengah atas. selepas kemerdekaan semua kaum telah cuba disatukan dengan sistem persekolahan yang sama. komposisi pcnduduk yang pelbagai etnik telah menjadi signifikan semenjak kolonialisasi Inggeris. Kita telah melihat sebelum kemerdekaan pendidikan telah memisahkan etniketnik di Malaysia. prebet tentera. Orang yang berijazah akademik pula boleh memegang jawatan pegawai tadbir. Selaras dengan hasrat perpaduan negara. penolong penguasa polis. tradisi.

Kelimanya adalah berdasarkan hak-hak keistimewaan Melayu yang termaktub dalam perlembagaan Persekutuan. Akhirnya timbul persoalan atau dilema sama ada untuk mengekalkan kuota ke IPTA bagi membantu etnik Melayu yang jauh ketinggalan ataupun dasar meritokrasi sepenuhnya berserta penghapusan kuota perlu dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan berkenaan. Untuk membincangkan hal ini. mereka masih mampu meneruskan kejayaan pendidikan malah terus mengungguli bidang pendidikan dimalaysia. Pertama adalah kerana etnik Melayu jauh ketinggalan dari segi pendidikan semasa zaman penjajahan. Pendidikan dan Teknologi Teknologi merupakan hasilan-hasilan ciptaan manusia yang digunakan sebagai alat bantuan kepada kemudahan manusia. Bidang pendidikan tidak dapat lari daripada menggunakan teknologi. Ini mungkin menimbulkan persoalan penafian peluang kepada etnik-etnik lain. Namun demikian. Pada kebiasaannya masyarakat diukur kemajuan berdasarkan keupayaan dan kecanggihan teknologinya. Teknologi yang digunakan dalam pendidikan berubah daripada 63 .Merujuk kepada peluang-peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh dan IPTA memang nyata bahawa majoriti yang memasukinya adalah orang-orang Melayu. Keduanya kaum Melayu telah ketinggalan jauh dalam bidang ekonomi. Keempat kewujudan sekolahsekolah berkenaan adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru. adalah sangat menarik melihat dimana sungguhpun anak-anak etnik Cina tidak diberikan banyak kemudahan ke asrama penuh. Ini berdasarkaan kuota pelajar-pelajar Bumiputera dianggap tidak perlu berusaha lebih untuk bersaing dengan pelajar-pelajar bukan Bumiputera. Ketiganya sekolah-sekolah asrama penuh didirikan untuk golongan miskin di luar-luar bandar yang majoritinya adalak orang-orang Melayu. kita perlu merujuk semula kepada dasar kerajaan yang memberikan keutamaan kepada etnik Melayu berdasarkan faktor-faktor tertentu. Teknologi penting sebagai alat bantuan dalam proses pendidikan. Ada pandangan mengatakan bahawa kuota yang diberikan kepada pelajarpelajar Melayu telah menjejaskan kecemerlangan akademik mereka.

Perkembangan teknologi dalam pendidikan merupakan inovasi untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran Bantuan teknologi memudahkan para pendidik mentransmisikan ilmu pengetahuan. sains sosia dan sebagainya. imager. televisyen. Selain daripada mendapatkan bantuan kewangan bagi pendidikan. Teknologi pada zaman awal persekolahan telah dianggap tradisional pada masa kini. misalnya yang berikan oleh British Council dan negara Jepun. Terdapat juga skim-skim biasiswa yang disiediakan oleh pihak luar untuk segelintir rakyat Malaysia. Sebahagian permbiayaan pendidikan penuntut-penuntut Malaysia ke luar negara misalnya dibayai melalui pinjaman daripada badan-badan antarabangsa terutamanya Bank Dunia. Scientific and Cultural Organisation) yang bertujuan menyumbang kepada keamanan dan keselamatan dunia. Hubungan Pendidikan Malaysia Dengan Pandidikan Antarabangsa Sebagai sebuah negara vang mengamalkan sistem pcndidikan moden. Oleh itu pada keseluruhannya teknologi terkini yang sentiasa berkembang masih mempunyai matlamat membantu perhubungan antara guru dan murid-muridnya. Tambahan pula Malaysisebagai sebuah negara mermbangun yang terdiri daripada pelbagai budaya memang memerlukann bantuan-bantuan luar. Dalam pada itu juga terdapat sebuah organisasi dibawah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang dinamakan UNESCO (United Nations Educational. pembangunan sumber manusia. sains. internet dan sebagainya. penyelidikan. Antara alatan yang dianggap tradisional ialah penggunaan kapur dan papan hitam. Rangka kerjasama UNESCO adalah melalui bidang pendidikan. alat tayang.yang tradisional kepada apa yang ada pada masa kini. cakera liut dan cakera padat. Hubungan dan kerjasama pendidikan sangat diperlukan dalam memajukan pendidikan negara. Pada hari ini teknologi semakin berkembang bila terdapat alatan-alatan seperti komputer. Teknologi yang dianggap moden pula ialah seperti buku. video dan lutsinar. Malaysia mempunyai hubungan pendidikan dcngan negara-negara luar. hubungan pendidikan antarabangsa melibatkan kerjasama dalam bidang-bidang sains dan teknologi. kebudayaan dan 64 .

4 Tahun) Sekolah Menengah Tinggi (2 Tahun) Tingkatan Enam Pengajian Tinggi Pendidikan Pra-Sekolah Sekolah Tadika (pra-sekolah) menerima kemasukan kanak-kanak daripada 4-6 tahun. Amir Hasan Dawi 65 . Pendidikan Rendah Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. sebahagian besar Sekolah Kebangsaan mempunyai Kelas Pra-Sekolah. Penubuhan Tadika oleh pihak swasta amat digalakkan. Ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid.30 Ringkasan Sistem Pendidikan di Malaysia Pada Masa kini Sistem Pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan Sistem Pendidikan Inggeris. Secara ringkas. anak-anak Malaysia telah melalui alam pendidikan Pra-Sekolah yang amat penting itu. Sistem Pendidikan Malaysia boleh dinyatakan seperti berikut: • • • • • • Tadika/Tabika (2 . Dengan ini diharapkan. sebaik sahaja melangkah ke tahun 1 persekolahan. dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun.Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah.7 Tahun) Bermula dari umur 7 tahun Sekolah Menengah Rendah (3 . Pendidikan bermula daripada tadika sehingga ke institusi pengajian tinggi. Pengajian Tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam Pendidikan Malaysia. Ujian awam pada 30 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan.komunikasi. Namun kemasukan ke kelas ini terbuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah. Setakat ini. Malaysia juga menyertai UNESCO yang bekerjasama dengan badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan (NGO) diseluruh dunia.3 Tahun) Bermula dari umur 5 tahun Sekolah Rendah (5 .

Pelajar yang telah menduduki UPSR. Pendidikan Pra-Universiti Pendidikan pra-universiti adalah pengajian lanjutan selepas persekolahan sekolah menengah bagi persediaan untuk kemasukan ke Universiti. Secara amnya. Kelas khas ini dinamakan Tingkatan Peralihan. dan Menengah Atas (Tingkatan 4-5).Pendidikan Sekolah Menengah Atas menawarkan bentuk pendidikan yang lebih khusus. * Bagi pelajar yang meneruskan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan daripada Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. mereka perlu memasuki satu tahun kelas persediaan. Secara amnya. pendidikan prauniversiti adalah seperti berikut: • • • Tingkatan Enam Matrikulasi Pendidikan Luar 66 .peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). dibenarkan melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah. pelajar boleh memasuki pengkhususan seperti berikut: • • • Pengkhususan Sains Pengkhususan Sastera Pengkhususan Teknikal (Sekolah Vokasional) Terdapat 2 Ujian Awam pada peringkat ini. Pendidikan Menengah Pendidikan menengah di Malaysia boleh dipecahkan kepada dua peringkat. iaitu Menengah Rendah (Tingkatan 1-3). Penerimaan program prauniversiti ditentukan berdasarkan Ujian Awam SPM.

bermula dari sekolah rendah.Tingkatan Enam Tingkatan Enam menawarkan dua bentuk pengkhususan. Maktab Perguruan 4. Pada akhir tahun Ujian Awam STPM diadakan bagi menentu kemasukan ke Universiti. Politeknik 5. Institut Pengajian Tinggi Awam 2. Pengajian Tinggi Pendidikan Malaysia terbahagi kepada beberapa peringkat seperti berikut. yang diselia oleh Universiti tempatan di Malaysia. mereka layak 67 . Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diadakan. Kursus pra-universiti ini dilangsungkan selama 1 setengah tahun. 1. Kolej Awam 6.Pada peringkat sekolah menengah atas. Institut Ujian Awam Kebangsaan Ujian Awam peringkat Kebangsaan (National Public Examination) diadakan di akhir tahun persekolahan pada setiap tahap pendidikan. Kolej Swasta 7. Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dijalankan semasa tahun 6 enam persekolahan. Bagi yang mendapat keputusan baik dalam ujian SPM. Program Matrikulasi berlangsung selama 1 tahun setengah dan Ujian diadakan pada akhir tahun pengajian untuk menentu kemasukan ke Universiti. *Sijil STPM juga diterima oleh kebanyakan Universiti antarabangsa Matrikulasi Program Matrikulasi adalah pendidikan pra-universiti seperti Tingkatan Enam. Penilaian Menengah Rendah (PMR) diadakan. iaitu Sains dan Sastera. Bagi sekolah rendah.Pada peringkat sekolah menengah rendah. Institut Pengajian Tinggi Swasta 3.

Matrikulasi.Tingkatan Enam berlangsung selama 2 tahun. dan pada akhir tahun pengajian Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM) diadakan.wikipedia. Cara lain bagi melayakkan diri untuk Sarjana Muda ialah menerusi pengajian swasta seperti di kolej-kolej swasta.org/wiki/pendidikan 68 . atau memasuki kursus. Kolej Swasta menawarkan kursus pra-universiti seperti Kursus diploma Jenis-Jenis Sekolah di Malaysia pada masa kini : • • • • Sekolah bestari (Smart School) Sekolah sukan Sekolah agama Sekolah khas 31 31 http://ms.untuk meneruskan pelajaran ke Tingkatan Enam. STPM serta Sijil Matrikulasi (ujian bagi kursus Matrikulasi) adalah kelayakan asas untuk meneruskan pengajian ke Sarjana Muda.

Disamping itu. Nilai-nilai tempatan ini adalah diperlukan kerana ia mengambarkan identiti kita tersendiri. Kewujudan masyarakat majmuk ini telah sedikit sebanyak mempengaruhi sistem demokrasi di malaysia yang banyak menimbulkan kontrovesi. Laporanlaporan dan dasar-dasar yang digubal adalah berfokuskan ke arah integrasi masyarakat berbilang etnik. Mencapai perpaduaan kebangsaan telah dikenal pasti sebagai objektif utama dasar-dasar tahun 1970-an. 69 . Mereka datang ke tanah melayu disebabkan pelbagai keistimewaan dari segi kedudukan.RUMUSAN Berdasarkan apa yang telah dibincangkan tadi jelas bahawa kedatangan pelbagai etnik ke Tanah Melayu yang terdiri daripada etnik Cina dan India telah mewujudkan masyarakat majmuk di negara malaysia. kekayaan. dan dasar-dasar yang dijalankan oleh penjajah terhadap Malaya ketika itu. Sesungguhnya pendidikan telah diberikan peranan yang besar untuk mencapai matlamat berkenaan. Antara polisi penting pendidikan ialah perubahan daripada aliran Inggeris kepada penggunaan sepenuhnya Bahasa Melayu daripada peringkat sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti. Ini dibuktikan pada peristiwa 13 Mei 1969 yang sedikit sebanyak adalah berpunca daripada kecelaruan dan kekurangan sistem politik atau demokrasi ketika itu. Semenjak kemerdekaan hinggalah sekarang. Pada tahun 1979.Selepas kemerdekaan juga pendidikan di negara kita ini tidak lari juga daripada hasrat utama untuk mencapai perpaduan nasional. pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan dan modenisasi. Mengikut sistem demokrasi berparlimen di Malaysia yang mengekalkan sistem berpelembagaan. Malaysia juga mempunyai parlimen yang akan menggubal undang-undang negara dan secara tidak langsung memberi keadilan kepada pelbagai kaum di Malaysia. Namun peristiwa ini telah menjadi teladan kepada sistem demokrasi dinegara kita yang mana ketika ini kita telah mempunyai satu sistem pentadbiran yang terbaik dan memberi keadilan kepada semua. dalam mengejar pembangunan dan kemajuan melalui pendidikan moden kita tidak boleh lupa untuk menerapkan nilai-nilai tempatan yang menjadi tradisi dan kebanggaan. Selain itu. sultan merupakan ketua negara yang mana setiap keputusan negara mesti mendapat restu daripada sultan terlebih dahulu. satu Laporan Jawatankuasa Kabinet dihasilkan yang sekali lagi mempunyai matlamat utama untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat pelbagai etnik.

Hussein Haji Ahmad. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Mohamed Abid. Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN Reflection Of Pre Independence Malaya. Ee Ah Meng Harun Aminurrrashid. 1993. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah. Mad Aros. Azhar Hj.S. Reformasi dan Wawasan. Malaysia Dari Segi Sejarah. K. Titas Kertas 1. Fakulti pendidikan Universiti Malaya. Pendidikan dan Masyarakat: Antara Dasar. Quantum Books. Masyarakat Malaysia: Cabaran Sosio-Ekonomi.Amir Hassan Dawi. Pedagogagi. Singapura: Pustaka Melayu 70 . Persatuan Sejarah Malaysia. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Buku Teks SPM. 1991. Arah Dan Cabaran. Bhd. Jomo. Pendidikan Di Malaysia. Pelanduk Publication.1966 Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful