Masyarakat majmuk, demokrasi dan pendidikan

Disediakan oleh: Muhammad zafran bin abdul gaffor D20052024006 Pendidikan perakaunan Universiti pendidikan sulatan idris (upsi)

ISI KANDUNGAN
KANDUNGAN M/S

Penghargaan Pengenalan Masyarakat Majmuk Demokrasi Pendidikan Kesimpulan Rujukan

2 3 4 -22 23-30 31-69 70 71

2

Pengenalan
Dalam negara kita menuju ke arah wawasan 2020, patut kita sedari bahawa negara kita iaitu Malaysia adalah negara majmuk yang mana terdiri daipada pelbagai budaya dan rakyat yang menganuti pelbagai agama. Dalam tugasan atau kajian yang bertemakan “masyarakat majmuk, demokrasi dan pendidikan pelbagai budaya di Malaysia” kita dapat merenung kembali bahawa terdapat perkaitan yang rapat dan penting dari segi pendemokrasian dan pendidikan dinegara ini yang terdiri daripada pelbai etnik dan budaya. Apa yang hendak dibincangkan disini adalah berkaitan dengan masyarakat majmuk yang mendasari demokrasi dan pendidikan dinegara Malaysia ini. Sepertimana yang kita ketahui sebelum mencapai kemerdekaan negara kita telah dijajahi oleh Perancis, Belanda dan akhir sekali British yang memiliki Tanah Melayu melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Di zaman pemerintahan British telah membawa masuk etnik India untuk memenuhi tenaga kerja di ladang-ladang, manakala Etnik Cina juga dibawa untuk memenuhi permintaan kerja_kerja perlombongan. Dasar Inggeris inilah yang dikatakan mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia sehingga kini. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 31 Ogos 1957, negara ini telah mengalami satu sistem politik yang berpecah-pecah dari segi kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan. Keadaan ini dikukuhkan lagi dengan sistem pendidikan penjajah yang diasaskan mengikut kumpulan-kumpulan suku kaum tadi. Dengan keadaan sosial yang ada, unsur-unsur yang boleh membawa ke arah integrasi nasional adalah sedikit dan pendidikan dianggap satu daripadanya. Dengan ini pelbagai dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan untuk mewujudkan negara demokrasi yang memberi keadilan kepada semua kaum. Selain itu, pendidikan adalah merupakan satu aset yang sangat penting kepada perpaduan sesebuah negara terutamanya negara pelbagai kaum dan ia akan ditekankan dalam perbincangan ini. Pendidikan moden dinegara ini banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh barat yang telah memerintah negara kita dahulu kala. Kita akan melihat perubahan sistem pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka dan sehingga masa kini serta konsep dan peranan pendidikan itu sendiri.

3

Hakka. PENGENALAN MASYARAKAT DI MALAYSIA Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. India pula membentuk 7% hingga 10% daripada populasi. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum dengan Melayu. Mereka terbahagi kepada berpuluh puluh kumpulan etnik tetapi memiliki budaya umum yang sama. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Kira kira satu perempat daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina.MASYARAKAT MAJMUK DEFINISI MASYARAKAT MAJMUK Masyarakat majmuk ialah masyarakat yang mengandungi beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dan bercampur gaul. Kebanyakannya beragama Hindu. berbahasa Mandarin. kebanyakan daripada mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah ramai yang sudah bertukar kepada Kristian atau memeluk Islam. Hampir 85% daripada kaum India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. 4 . berbahasa Melayu dan beragama Islam. dan mempunyai budaya yang tersendiri. Lebih separuh populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri daripada kaum bumiputera bukan Melayu. Melayu ialah masyarakat terbesar dengan mencapai 60% daripada populasi Malaysia. Selain itu. dan 7% lagi terdiri daripada kaum India. Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia. Taoisme atau Kristian. dengan kaum Melayu menjadi etnik terbesar di Malaysia. Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal daripada Eropah (dipanggil Eurasia) dan Timur Tengah. Hokkien. Sehingga abad ke 20. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Budha. Cina dan India hidup aman. berbahasa Melayu dan mempunyai hak politik yang besar. Kepadatan penduduk Malaysia tidak sama dengan 17 juta daripada 25 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia. Dari segi perlembagaan. tinggal dalam satu unit politik yang sama tetapi hidup secara berasingan dan tidak bersatu padu. Melayu beragama Islam. orang Melayu ialah orang yang berkulit sawo matang.

tetapi kini sudah diserap ke dalam kehidupan moden Malaysia. ada juga wayang kulit. dan Hindi. Mereka tinggal di rumah panjang. sulaman. Walaubagaimanapun. Orang Asli (140. Sejarah etnik Melayu di Malaysia memuncak apabila kesultanan Melayu Melaka rnenjadi kerajaan yang besar dan berkuasa di Asia Tenggara pada permulaan abad yang ke-15. sesetengahnya berasal daripada Thai. dan barangan kraf seperti batuk. silat. hidup seperti nomad. Malayalam. dan bercucuk tanam. Orang Bidayuh pula (170. tetapi Bahasa Inggeris digunakan secara meluas. mereka kekal sebagai kumpulan etnik yang mempunyai pendapatan terendah berbanding kumpulan etnik yang lain. India. dan menetap di Sungai Rajang dan Sungai Lupar. dan barangan perak dan tembaga. 000 orang. contohnya makanan dan rumah sebahagiannya dihasilkan dari keluaran hutan tanpa perlu dibeli. Di Malaysia kedudukan orang-orang Melayu dan yang serumpun dengannya memang diakui sebagai bumiputera oleh 5 . gong dan sebagainya. 000) tinggal di Semenanjung Malaysia. Muzik tradisional Malaysia banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Selain itu.000) pula tinggal di barat daya Sarawak. dan tinggal di bandar bandar besar di pantai barat semenanjung. Kebanyakan alat muzik terdiri daripada gendang. seruling. Orang-orang Melayu sememangnya diakui sebagai penduduk asal atau anak bumi kepulauan Melayu. Kaum Bumiputera terbesar di Sarawak ialah Iban dengan 600. Selain itu. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Malaysia. Bagaimanapun pihak kerajaan menawarkan peluang pelajaran yang samarata dan ada diantara mereka kini menjawat jawatan profesional seperti doktor. ada juga kaum Sikh. ASAL-USUL KUMPULAN ETNIK Malaysia yang pada asalnya merupakan Semenanjung Tanah Melayu mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Negara ini mempunyai tradisi yang kuat dalam tarian. Islam. India dan Indonesia. Dahulunya mereka merupakan pengumpul hasil hutan. dan Portugis. Kemungkinannya ini disebabkan sistem ekonomi mereka yang tidak bergantung kepada wang tunai. Eurasian dan kaum bumiputera lain.bercakap Tamil.

Kejatuhan Melaka ditangan Portugis pada tahun 1511 menandakan permulaan kejatuhan empayar Melayu dan bermulanya kolonialisassi Eropah. Inggeris telah menguasai tiga pelabuhan perdagangan penting iaitu Singapura.. Sebelum kebangkitan empayar Melaka kepulauan Melayu sebenarnya telah dipengaruhi oleh kebudayaan India dan kepercayaan Hindu1. Hingga tahun 1826. Pengaruh bukan Melayu adalah sangat terhad. etnik Melayu masih menjadi penduduk terbesar Malaysia kerana belum terdapat kedatangan imigran secara besar-besaran pada masa ini. Pada peiringkat awal pengislaman orang-orang Melayu telah dilakukan oleh para mubaligh dan saudagar dari Timur Tengah dan India. Penguasaan Portugis kemudiannya telah digantikan oleh Belanda pada tahun 1641. politik. orang-orang Melayu telah menukar agama kepada Islam selaras dengan kepimpinan sultan yang telah memeluk islam. Pulau Pinang dan Melaka yang dikenali sebagai Negeri-negeri selat. Campur tangan Inggeris sebenarnya telah bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada bulan Ogos 1786. Senario kependudukan berubah dengan signifikan semasa penjajahan Inggeris apabila kehendak-kehendak ekonomi kapitalis yang dibawanyaa menyebabkan kebanjiran pendatang terutamanya dari China dan India ke negeri-negeri Melayu. 6 . Apabila Melaka berkembang sebagai empayar. Pada peringkat awal Inggeris dikatakan mengamalkan polisi tidak campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu namun tujuan ekonomi kapitalis mereka telah menyebabkan polisi bertukar. ekonomi.perlembagaan. Menjelang tahun 1895. Sungguhpun berada di bawah koloni Portugis dan Belanda. selangor. Pada abad ke-19 kepentingan perdagangan Inggeris dengan bantuan kekuatan tenteranya secara beransur-ansur telah mengawal seluruh Tanah Melayu. empat negeri iaitu Perak. Negeri Sembilan dan Pahang secara kolektif dikenali sebagai 1 (Purcell 1965). Melaka akhirnya telah menjadi pusat tamadun Islam di Asia Tenggara sehinggalah kedatangan pihak kolonial barat yang telah banyak mempengaruhi dasar negara secara umumnya dari segi pendidikan. Pada tahun 1824 Melaka telah diserahkan kepada Inggeris oleh Belanda menerusi perjanjian Inggeris-Belanda. Minat Inggeris terhadap Malaysia sebagaimana juga pihak kolonial yang sebelumnya hanyalah tertumpu kepada kepentingan perdagangan. sosial pelbagai budaya di Malaysia.

dianggap sudah terbudaya dan patuh kepada pemerintahan British berbanding orang-orang Melayu. 2 (Andaya 1982:79) 7 . Antara tahun 1900 hingga 1930. Galakan aktif telah diberikan oleh pentadbiran Inggeris kepada orang-orang Cina untuk memasuki Negeri-negeri Selat dan Sarawak. orang-orang Cina menjadi peladang. Dengan kata lain imigran India sangat dikehendaki sebagai buruh-buruh ladang dan pembangunan infrastruktur. Sabah dan Sarawak juga dalam masa yang lebih kurang sama telah dijajahi oleh Inggeris. Pertumbuhan ladang-ladang getah pada penghujung abad ke19 telah menjadi faktor utama kedatangan beramai-ramai imigran India. peniaga dan petukang. secara beransur-ansur lima lagi negeri Kelantan. Kedah dan Perlis berada dibawah lindungan Inggeris dan kemudiannya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Inggeris telah mengatasi masalah itu dengan menggalakkan atau mengimport kedatangan buruh dari China dan India. Terdapat kekurangan tenaga pekerja diperlombongan dan perladangan. Ini ditambah pula dengan pertambahan ladang-ladang kelapa sawit pada suku pertama abad ke-20. Selain daripada bekerja di sektor perlombongan. Orang-orang India juga membekalkan tenaga buruh untuk kerja-kerja awam khususnya dalam pembinaan jalan raya dan jalan keretapi. Komuniti Cina juga dianggap bernilai kerana memberikan jaminan pendapatan kerajaan daripada cukai perniagaan seperti cukai-cukai candu. Peladang-peladang Eropah gemar mengambil pekerja-pekerja Tamil berdasarkan pengalaman di Ceylon yang mendapati orang-orang Tamil sangat sesuai bekerja di ladang. Orang-orang Tamil yang diambil dan direkrut daripada kasta atau lapisan bawah masyarakat2. khinzir. Menguasai pentadbiran bermakna memudahkan Inggeris menjalankan polisi perdagangan yang berpihak kepada kepentingan ekonominya.negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan ditadbirkan secara pusat yang diketuai oleh Residen Jeneral. pajak-gadai dan minuman keras. Namun dalam pada itu dalarn keadaan sebenarnya residen telah mengambil alih peranan raja dalam pentadbiran negeri-negeri berkenaan.Inggeris telah menjadi pelindung kepada negeri-negeri berkenaan dan residen-residen dikatakan berfungsi sebagai penasihat sultan. Johor. Terengganu.

2 peratus dan India 11. 1957. Iban. Walau bagaimanapun kaum-kaum imigran secara majoritinya tidak mengasimilasikan kepercayaan mereka dengan agama orang-orang tempatan. Cina 37. BANCIAN TERHADAP PELBAGAI ETNIK DI MALAYSIA Apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada 31 Ogos. Eurasian dan lain-lain. Di antara yang terpenting ialah berhubung dengan masalah kependudukan. tuhan-tuhan dan watak-wattak hero yang berada bersama-sama mereka di mana-mana jua mereka berada sebagai sebahagian daripada dunia material di sekeliling mereka5”. Baki etnik-etnik lain adalah daripada kalangan Bajau. Melayu membentuk 49. Armenian. Cina dan India sebagai komponen utamanya. Etnik Cina dan India mengekalkan kepercayan yang mereka bawa.Dalam jangka masa lebih daripada satu ratus lima puluh tahun pemerintahan kolonial British di Malaysia (1786 hingga 1957). ia mewarisi pelbagai masalah yang ditinggalkan oleh penjajah British.8 peratus daripada penduduk. Lebih kurang 80 peratus imigran India adalah Hindu4. Taoist dan Kristian. Konfusius. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1957. masyarakat homogenis Melayu Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenis Malaysia yang mengandungi etnik-etnik Melayu. Orang Asli. Dari segi kepercayaan. ”Mereka merupakan golongan yang mempercayai roh-roh dan hantu-hantu. Melayu masih mengekalkan Islam sebagai agama mereka. Sementara itu kaum Cina selalu danggap sebagai pihak yang paling bersikap toleransi dan ringkas. Sungguhpun begitu kebanyakan daripada mereka boleh dikategorikan sebagai sama ada menganalkan kepercayaan-kepercayaan Buddha. Dasar penjajah British yang membawa masuk buruh-buruh asing terutama dari negara China dan India untuk tujuantujuan ekonomi telah mengubah struktur demografi negara ini hingga menimbulkan (Hock 1987) (Arasaratnam 1979) 5 (Purcell 1948: 119) 4 3 8 . dalam perkara agama.3 peratus3. Arab.

8 65 080 1. Banci penduduk Tanah Melayu yang dibuat pada tahun 1947. 1977:81. agama. 1970 Population and Housing Census of Malaysia: Community Groups. pengalaman sejarah.5 3 12 350 35. 1957 dan 1970 menunjukkan bahawa bilangan orang-orang Melayu hampir 50% daripada jumlah penduduk manakala sebahagian yang lain terdiri daripada penduduk-penduduk kaum seperti rajah dibawah. pp.7 84 450 1. Rajah 1970 Kumpulan Etnik Penduduk % 1957 1947 Jumlah Melayu Cina India Lain-lain Penduduk % Penduduk % 8 81 348 100 6 278718 100 4 908 086 100 4 68 838 53.3 530 638 10. Perbezaan etnik ini lebih ketara lagi dengan terdapatnya perbezaan dari segi bahasa.2 1 844 534 38. kebudayaan. 9 .6 69 531 0.8 735038 11. 1972. cited in Hon-Chan. Jurang perbezaan yang begitu luas di kalangan kumpulan etnik di negara ini menjadikan penghidupan begitu mencabar dan tidak kurang juga menakutkan. 30-31.4 93 629 10. Kuala Lumpur: Department of Statistics.2 3 125474 49.8 2 427 834 49.masalah apabila negara mencapai kemerdekaan dan apabila negara hendak memulakan dasar-dasar berhubung dengan kenegaraan. aktiviti-aktiviti ekonomi dan corak penempatan.3 Sumber: Malaysia.4 2 333756 37.

Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah yang pesat di Tanah Melayu memerlukan penggunaan tenaga buruh yang ramai. Faktor Tarikan (Luaran) a) Kekayaan ekonomi Tanah Melayu. d) Aktiviti agen buruh (kongsi gelap) dan majikan untuk menggajikan buruh asing. Indenture(perjanjian bertulis) b.KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK Proses dan cara kedatangan masyarakat luar: a. Perkembangan perusahaan getah dan bijih timah di Tanah Melayu telah menyediakan peluang pekerjaan. Kerajaan British membuat persetujuan dengan kerajaan India membenarkan kemasukan buruh secara terancang bagi mengatasi kekurangan tenaga buruh. Kontrak c. Terdapat majikan/pengusaha yang menguruskan pengambilan imigran misalnya merlalui Sistem Kangani dan Sistem Kredit Tiket dan juga Sin Kheh. b) Kenggangan orang-orang Melayu bekerja sebagai buruh. Kangani d. Bebas SEBAB-SEBAB PENGHIJRAHAN i. 10 . e) Ikatan persaudaraan dan rakan yang telah berhijrah terlebih dahulu. c) Berkembangnya sistem ekonomi ekspot yang berteraskan perladangan dan industri.

undang-undang imigrasi pada tahun 1930an juga menghalang kemasukan baru orang asing ke Tanah Melayu. dan undang-undang buruh. Hal ini berbeza dengan tindakan Inggeris pada 1930an. Dalam hal ini Inggeris seolah-olah menggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem-sistem kemasukan seperti indenture(perjanjian bertulis). Dalam hal ini ia dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat Malaysia yang majmuk. kangani. Perbincangan mengenai tajuk ini dapat difahami jika kita melihat beberapa dasar Inggeris seperti huraian berikut: i. Faktor Tolakan (Dalaman) a) Kejadian bencana di negara asal (Cina. b) Kekurangan rangsangan ekonomi. Dasar Politik Perbincangan ini berkisar pada aspek dasar imigrasi ¸ Jabatan Perlindungan Orang Asing. Selain itu. kontrak.ii. Sejak tahun 1874 dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing. dan Jawa). dengan Inggeris memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. India. Keadaan politik yang tidak stabil di negara asal imigran(pendatang). DASAR INGGERIS DAN KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA Dasar Inggeris terhadap Tanah Melayu dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu. c) Lebihan penduduk dan kekurangan bekalan makanan. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajmukan ras. dan bebas. Seperkara yang menarik tiadanya sekatan terhadap kemasukan orang asing ke negara ini sebelum undang-undang imigrasi 1930an disebabkan oleh keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh 11 .

d) Wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. ini bermakna buruh-buruh ini dilindungi oleh pemerintah Inggeris dan ia menunjukkan bahawa seolah-olah kerajaan Inggeris menggalakkan kemasukan buruh asing.kapitalisme dan bebas. Dengan keadaan ini ia bukan sahaja menggalakkan kemasukan buruh asing. c) Pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan bijih timah. Hal ini terbukti semasa kemelesetan ekonomi 1927-1932 orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan ini menjadi masalah kepada pemerintah Inggeris. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan undangundang buruh yang memerlukan para majikan untuk memberikan kemudahan yang sepatutnya kepada buruh imigran ini. Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan Jabatan Perlindungan Orang Asing bagi melindungi para buruh imigran daripada tindasan dan penganiayaan para kongsi gelap mahupun majikan. merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi. 12 . Dengan wujudnya jabatan ini. b) Perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. ii.bagi merancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya. e) Keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh. tetapi menggalakkan mereka untuk tidak pulang ke negara asal mereka. Dasar Ekonomi a) Dasar ekonomi komersial . Oleh itu. Ini juga menjelaskan bahawa terdapat tindakan dan dasar kerajaan Inggeris mempastikan mereka tidak kehilangan buruh bagi menjana ekonomi Tanah Melayu.

iii. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda. Dalam hal ini. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah 13 .Dasar Sosial Penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada Dasar Pendidikan pemerintahan Inggeris. keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum di Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Bagi orang-orang Melayu ia hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja.

Mereka dikatakan telah "masuk Melayu". Bahkan orang bukan pribumi yang berkawin dengan orang Melayu dan memeluk agama Islam juga diterima sebagai orang Melayu. beragama Islam dan mengikuti adat istiadat Melayu. dan yang menjalani tradisi dan adat-istiadat Melayu. hlm 4-5. 14 . Perkataan Melayu mungkin berasal daripada nama sebuah anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari. perkataan "Melayu" itu dikatakan berasal daripada perkataan Sanskrit "Malaya" yang bermaksud "bukit" ataupun tanah tinggi6. dan adat istiadat masing-masing yang diikuti oleh masing-masing kelompok serumpun tersebut. Di sana letaknya Kerajaan Melayu pada zaman 1500 tahun dahulu sebelum atau semasa adanya Kerajaan Srivijaya. Di Malaysia. yang bertutur dalam bahasa Melayu. Pemerintah Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu. penduduk pribumi dari keturunan Minang. Jawa. Penyebaran penduduk Melayu di Malaysia Mengikut 1997 Vital Statistics Malaysia Report. dan daripada jumlah tersebut. definisi Melayu mengikuti definisi Pemerintah Malaysia.997.1966 Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Sumantera. penduduk Malaysia semuanya berjumlah hampir 21 juta (jumlah sebenar 20. Tetapi dari segi definisi budaya (cultural definition). Walau bagaimanapun jua. Singapura: Pustaka Melayu. Bugis. iaitu penduduk serumpun tidak kira agama. semuanya dianggap sebagai orang Melayu. Aceh. Bangsa Melayu merupakan bangsa termuda di antara bangsabangsa lain di dunia. Mandailing. 6 Harun Aminurrrashid. beragama Islam. bahasa. dalam artikel ini.220). Melayu itu merangkumi seluruh penduduk pribumi di Dunia Melayu (Nusantara).Sehubungan itu. dan lain-lain.MASYARAKAT MELAYU Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. dari segi etimologi.

2 juta (10.2 juta (48. Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakannya bekerja dalam sektor dinas. Kadazan. Sistem Politik Sistem politik Melayu sebelum penjajahan adalah sistem feudal di mana setiap negeri diperintah oleh Sultan dengan dibantu oleh pembesar dari kalangan bangsawan. satu unit ekonomi. dan orang India. Malaysia kini mengikuti sistem politik Demokrasi Berparlimen dan Monarki Konstitusional.7%). Penduduk pribumi lain (termasuk Iban. dan lain-lain. majoritinya menjalankan aktiviti pertanian dan menangkap ikan. dan tanaman campuran (mixed farming). Pada masa dulu. terutamanya orang Tionghua. perdagangan. sebagai pekerja di sektor perindustrian. dll) berjumlah 2. pengangkutan. Kini. Sultan hanya diberi kuasa dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama dan adat istiadat saja. kelapa sawit. kewujudan kampung Melayu tidak sepenuhnya memenuhi keempat-empat ciri di atas.1 juta – 14. kelapa. 15 .7%). dan satu unit keagamaan. Aktiviti pertanian termasuk mengusahakan tanaman padi. mempunyai kuasa magik dan lain-lain). di kampung-kampung. tetapi kedudukan Sultan ditetapkan hanya memenuhi fungsi simbolik. Murut. satu unit genealogi. Selebihnya terdiri daripada penduduk bukan pribumi. yaitu orang Tionghoa (5. Sistem Ekonomi Bagi orang Melayu yang tinggal di desa. Penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu bandar secara relatifnya masih rendah dibandingkan dengan penguasaan ekonomi oleh penduduk non-pribumi. Bidayuh.5 %). Rakyat patuh dan taat kepada Sultan dan menganggap Sultan mempunyai daulat (keturunan mulia.4 juta – 25. Sebagian besar daripada penduduk Melayu (kurang lebih 65%) tinggal di kawasan desa. Walaupun Malaysia kini sudah mencapai kemerdekaan. Ketika orang Inggeris menjajah Malaysia.penduduk Melayu ialah 10. Serani (orang Indo) dll (3.5 %). Melanau. sebuah kampung Melayu merupakan satu unit politik.

Adat istiadat Adat istiadat Melayu banyak memperlihatkan campuran unsur tempatan dan unsur luar selaras dengan kedatangan pengaruh Hindu. ghazal. wau. Sistem kekeluargaan dan perkahwinan 16 . sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan mereka. congkak. walaupun ada aspek-aspek tertentu yang bertentangan tapi ia terus diamalkan. Namun begitu. seni hias. Kesenian Dalam masyarakat Melayu. juga termasuk dalam kategori seni persembahan. Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang juga memperlihatkan gabungan berbagai-bagai unsur tempatan dan luar. hadrah. Proses sinkretisme terjadi di mana unsur kepercayaan sebelum Islam ada secara laten atau disesuaikan dengan unsur Islam. tenunan. Islam tidak dapat menghapuskan seluruh unsur kepercayaan tersebut. seni dapat dibahagikan kepada dua iaitu: seni persembahan (tarian. anyaman dll). nyanyian. Islam. dan Barat ke Tanah Melayu. wayang kulit.Agama dan kepercayaan Orang Melayu hampir seluruhnya beragama Islam. Dalam pemerintahan Malaysia. unsur-unsur adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan. Permainan tradisi seperti gasing. persembahan pentas seperti makyong. Melalui “principle of co-existence” ini orang Melayu dapat menyesuaikan adat dan agama secara harmonis. pertukangan tangan. dan dalam beberapa upacara adat. seni bina. kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir. Proses ini jelas dapat ditemukan dalam ilmu perbomohan Melayu (pengubatan tradisional).

ramai golongan India bekerja sebagai penoreh getah. Sebagai contoh masyarakat India Tamil secara majoritinya bekerja di ladang-ladang getah dan hanya sebilangan kecil 17 . malah di sebahagian tempat. Kebanyakkan mereka adalah berketurunan Tamil yang menerangkan golongan Selatan India yang datang ke negara ini semasa pemerintahan kolonial British. terdapat juga masyarakat India dari Utara India yang datang dan menetap ke negara kita iaitu Punjabi. Setelah tiba di Malaysia. Pembahagian etnik india berkait rapat dengan pengkhususan pekerjaan. Masyarakat India telah datang ke Malaysia lebih kurang 2000 tahun tetapi tidak menetap sehinggalah abad ke 19. Bengali. Selain Tamil. sementara yang lain pula bekerja sebagai buruh atau pentadbir dan peniaga kecil-kecilan. MASYARAKAT INDIA Masyarakat India merupakan kumpulan etnik terkecil diantara 3 kumpulan etnik utama di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita. ia diutamakan. masyarakat Melayu dibagikan kepada dua kelompok: • • yang mengamalkan sistem kekeluargaan dwisisi (bilateral) yang mengamalkan sistem kekeluargaan nasab ibu (matrilineal system) Tetapi disebabkan kedua-dua kelompok tersebut menganut agama Islam. Jumlah masyarakat India adalah lebih kurang 10% daripada populasi penduduk di Malaysia. Dengan harapan untuk membebaskan diri daripada Sistem Kasta India. Gujerat dan Sindhi. Bentuk perkahwinan endogami (pipit sama pipit.Dari segi kekeluargaan. meninggalkan kemiskinan. mereka datang ke negara ini untuk membina kehidupan yang lebih baik. Kebanyakkan mereka datang dari Selatan India. maka sistem kekeluargaan Melayu itu banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Islam. tetapi tidak begitu popular. Orang Melayu melakukan perkahwinan monogami dan poligami. Perkahwinan campur juga ada. Selain itu. enggang sama enggang). Semua perkawinan Melayu dijalankan mengikut peraturan dan undang-undang perkahwinan Islam (Mazhab Shafie). eksogami juga terjadi. masyarakat India Gujerat dan Sindhi Selatan India juga telah datang ke negara kita.

yang bekerja di Jabatan Pekerjaan Awam kerajaan. Kaum India Telegus juga adalah bekerja di ladang getah manakala kaum India Malayalee terbahagi kepada pekerja ladang dan profesional. Kaum India dari Utara India kecuali Sikh adalah golongan pedagang dan peniaga. Sebagai contoh kaum India Gujerat dan Sindhi memiliki perniagaan tekstil penting di Malaya. Manakala kaum India Sikh pula adalah bekerja sebagai polis ataupun pemerhati7. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum, justeru itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam masyarakat India secara umum.

MASYARAKAT CINA
Kaum Cina merupakan penduduk China yang datang dan menetap di Malaysia. Merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia dengan jumlah 25% daripada populasi Malaysia. Kebanyakkan mereka berketurunan pendatang pada abad ke 19. Kemasukan masyarakat Cina ke Malaysia adalah melalui sistem Kanchu. Sebilangan kecil peneroka Cina membentuk kumpulan Cina Peranakan atau Cina Selat8. Golongan Cina terkenal dengan kerajinan dan mahir dalam bidang perniagaan. Masyarakat Cina di Malaysia telah menguasai ekonomi negara sejak dulu lagi, tetapi dengan pelaksanaan polisi untuk melindungi hak bumiputera oleh kerajaan, bahagian mereka terbatas. Akan tetapi, mereka tetap merupakan majoriti golongan berpendapatan sederhana dan tinggi di Malaysia.

7 8

http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Indian http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Chinese

18

PENDIDIKAN DAN BAHASA Tiga kumpulan masyarakat Cina menggunakan bahasa yang berlainan iaitu Hokkien bagi yang tinggal di Utara Pulau Pinang, Kantonis bagi yang tinggal di pusat bandar Kuala Lumpur dan Mandarin bagi mereka yang tinggal Selatan Johor.

AGAMA Majoriti masyarakat Cina di Malaysia beragama Buddha atau Taoist dan kebiasaannya, mereka menggabungkan elemen Buddhism, Taoism, Confucianism, dan pemujaan nenek moyang di amalkan. Kira-kira 19% adalah beragama Kristian(aliran utama Protestan, Katolik dan mazhab Protestan) dan hanya sebilangan kecil menganuti agama Islam. There is quite a significant number of Christians among the Chinese population in East Malaysia.

KUMPULAN ETNIK ASLI9 ORANG ASLI
Orang Asli adalah ungkapan umum bagi semua kumpulan orang asli yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Mereka terbahagi kepada 3 puak utama iaitu Negrito, Senoi dan Proto-Melayu. Masyarakat Asli Negrito biasanya tinggal di Utara. Manakala bagi Senoi pula di tengah dan bagi Proto-Melayu mereka tinggal di Selatan.Setiap golongan ini mempunyai bahasa dan budaya tersendiri. Some are fishermen, some farmers and some are semi-nomadic.

MASYARAKAT SARAWAK
Kumpulan yang dikenali sebagai Dayak, Iban, Bidayuh dan Orang Ulu merupakan kumpulan etnik utama di Sarawak. Dayak, yang bermaksud hulu atau pedalaman, digunakan oleh populasi pantai Islam sebagai gelaran kepada seramai 200 kumpulan

9

http://www.tourism.gov.my/corp/about/default.asp?content=history

19

puak. Biasanya, golongan ini tinggal di rumah panjang iaitu rumah komuniti tradisional yang menempatkan 20 hingga 100 keluarga.

Iban

Merupakan kumpulan etnik terbesar di Sarawak yang membentuk sebanyak 30% daripada populasi negeri Sarawak. Mereka sering kali disalah ertikan sebagai ‘Dayak Laut’ kerana kemahiran bersampan mereka. Mereka sebenarnya adalah puak ‘sungai’ yang datang dari tengah Kalimantan. Pada masa dahulu, mereka merupakan kaum pahlawan yang digeruni dan terkenal dengan kegiatan memancung kepala dan perlanunan. Mereka menyembah tuhan pemerintahan bertiga di bawah kuasa Singalang Burung, iaitu tuhan burung perang. Sungguhpun sekarang beragama Kristian, masih terdapat adat tradisional yang diamalkan.

Bidayuh

Merupakan pencinta keharmonian, Masyarakat Bidayuh yang beradab terkenal dengan layanan baik dan mesra dan juga tuak atau tapai beras. Mereka membina tempat tinggal di kawasan bukit dan kebanyakkan mereka adalah petani dan juga pemburu. Pada asalnya, mereka adalah pengamal animisme, tetapi sekarang kebanyakkan mereka beragama Kristian.

Orang Ulu

Orang Ulu atau “orang sungai”merujuk kepada puak sungai di Sarawak. Secara kasar, mereka membentuk 5.5% daripada populasi Sarawak iaitu terdapat lebih 100,000 puak Orang Ulu. Masyarakat Borneo adalah berbakat seni, ini kerana rumah panjang mereka dipenuhi dengan hiasan seni mural dan hasil pertukangan yang halus. Peralatan dapur mereka dihiasi dengan manik. Kaum perempuan Orang Ulu menghiasi tubuh mereka dengan lukisan tatoo yang halus.

20

Akan tetapi masyarakat Kadazan mendiami lembah rata muara sungai yang membantu penanaman padi. Manakala bagi masyarakat Dusun pula. 21 . mereka tinggal di kawasan bukit dan pergunungan di Sabah. Kadazan Dusun Masyarakat Kadazan Dusun merupakan kumpulan terbesar di Sabah dengan jumlah sebanyak 30% daripada populasi negeri. Mereka menetap di Utara kawasan pedalaman dan merupakan etnik sabah yang terakhir menolak pemancungan kepala. Murut Masyarakat Murut merupakan kumpulan etnik ketiga terbesar di Sabah dengan jumlah 3% daripada jumlah populasi Sabah. mereka turut menghiasi pakaian dengan manik. masyarakat Bajau adalah pengembara laut yang menyembah Omboh Dilaut atau Tuhan Laut. Tetapi mereka digabungkan kerana menggunakan bahasa dan budaya yang sama.Sebenarnya mereka merangkumi dua puak iaitu Kadazan dan Dusun. Dusun.MASYARAKAT SABAH Kumpulan etnik Sabah yang terbesar adalah Kadazan. Bajau dan Murut. Seperti masyarakat Sabah yang lain. Selain itu mereka juga memburu dengan menggunakan penyumpit dan menangkap ikan. Mengikut sejarah. Sekarang. Golongan ‘Bajau Darat’ ini digelar “Koboi Timur” sebagai penghormatan kepada kemahiran berkuda. mereka adalah petani yang menanam padi bukit dan ubi kayu. Bajau Merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Sabah dengan jumlah 15% daripada populasi negeri. Mereka yang meninggalkan pengembaraan laut menjadi petani dan penternak lembu.

Perkataan "demokrasi" berasal dari dua kata. dan definisi moden telah berevolusi sejak abad ke-18. bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. dan kratos/cratein yang bererti pemerintahan. di mana kekuasaan 10 Kamus Dewan 22 .DEMOKRASI DEFINISI DEMOKRASI Mengikut Kamus Dewan. kerana demokrasi ini disebut-sebut sebagai indikator/penentu perkembangan politik sesebuah negara. iaitu demos yang bermaksud rakyat. Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Demokrasi menempati posisi vital dengan kaitan pembahagian kekuasaan dalam sesebuah negara. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.10 Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dimana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Namun. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi adalah dipanggil negara atau kerajaaan yang demokratik. Istilah demokrasi berparlimen pula ialah pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan. dan tiada kerajaan yang bebas dari kehendak rakyat). Demokrasi secara ekstrim boleh dilihat dalam sistem kerajaan seperti anarkisme dan komunisme (menurut teori Karl Marx ia merupakan peringkat terakhir pembangunan sosial dimana demokrasi adalah diamalkan secara langsung . Dalam sistem demokrasi. demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihanraya dan keadaan sosial tanpa perbezaan keistimewaan kelas. undang-undang digubal samada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. atau yang lebih kita kenali sebagai pemerintahan dari rakyat. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi moden. erti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Hal ini adalah wajar. sehingga dapat diertikan sebagai pemerintahan rakyat. oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kebebasan akhbar dan akses kepada media lain. • • • • • Rakyat diberi hak mengundi. 11 (Dixon. Salahsatu pra-syarat demokrasi ialah wujudnya Aturan Undang-Undang Rule of Law. samada secara tulisan. secara norma atau gabungan kedua-duanya.negara yang diperoleh dari rakyat juga harus bertujuan untuk rakyat. Semua orang dalam masyarakat menikmati hak yang sama dari segi undangundang. Kebebasan persatuan. 1994: 15-16). yang dikelolakan secara bebas dan adil. 23 . bahkan kekuasaan penuh pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. terutamanya kepada apa yang dipanggil "persaingan bersempadan" (iaitu aturcara persaingan formal di antara kumpulan) dan "persetujuan bersyarat" (di mana yang kalah menerima keputusan persaingan politik sebagai sah dan yang menang tidak menghalang yang kalah daripada bersaing lagi di masa hadapan) 11(Dixon. 1994: 15-16). Konsep ini menjadi sangat penting untuk diambil kira kerana dalam kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata ia tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. berhimpun dan sebagainya). persaingan di antara pelbagai kumpulan politik dan pilihanraya yang bebas. Demokrasi moden mempunyai sifat-sifat dengan institusi-institusi berikut: • Perlembagaan yang menghadkan kuasa dan kawalan operasi formal kerajaan. Perspektif prosedural sebegini tentang demokrasi membataskannya hanya kepada proses pemilihan kerajaan. Lazimnya Perlembagaan akan memasuki dotrin pembahagian kuasa untuk memastikan seseorang itu tidak diberi lebih dari satu kuasa. • Pilihan raya untuk memilih pegawai-pegawai awam. Kebebasan bersuara (berceramah. Demokrasi dicirikan oleh penglibatan awam.

maka diperuntukan oleh Perlembagaan institusi Yang Di-Pertuan Agong. kehakiman dan eksekutif. dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. iaitu perundangan. Yang di-Pertuan Agong adalah dipilih daripada sembilan sultan negeri Melayu untuk berkhidmat selama lima tahun. pelajaran. ia bermakna negeri-negeri Perlis. Di peringkat negeri pula. Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan Negara Malaysia. Ada perkara-perkara yang dijadikan kuasa negeri dan negeri akan mentadbirkan kuasa. 12 DEMOKRASI DI MALAYSIA Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di samping mengekalkan sistem Raja Berperlembagaan. Sebagai sebuah negara Raja Berperlembagaan. Sehubungan dengan itu. Perak . Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang. Kedah. Johor. Raja-raja Melayu di sembilan buah negeri dan Majlis Raja-raja. Baginda adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing. Negeri Sembilan. dan Wilayah-wilayah Persekutuan. Perlembagaan Malaysia dengan jelas membahagikan kuasa Persekutuan kepada tiga cabang.wikipedia. Pembahagian kuasa ini dibuat di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Baginda akan menjalankan tugas-tugas dibawah http://ms. selaras dengan konsep persekutuan yang menjadi asas pentadbiran kerajaan negara ini. Melaka. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong juga menjadi Kepala Utama Negara dan Baginda adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan 12 Tentera Negara. luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia yang di tadbir oleh Kerajaan Pusat. Pulau Pinang. Sarawak. seperti kewangan. Sabah. Terengganu.org/wiki/Demokrasi 24 . Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing.• Rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang hak asasi manusia dan tanggungjawab sivik. Sultan atau Yang diPertua Negeri merupakan Pemerintah Berperlembagaan bagi negeri-negeri berkenaan. Kelantan. Selangor. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Pahang. pertahanan.

Manakala kabinet merupakan ahli parlimen yang dipilih daripada Dewan Rakyat atau Dewan Negara.htm 25 .parlimen. Berdasarkan perlembagaan Malaysia. Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil "Keistimewaan Ahliahli Parlimen" di dalam Dewan. memimpin kumpulan majoriti dalam parlimen. Parlimen meluluskan undangundang persekutuan. Ahli Parlimen adalah terkecuali dari tindakan mahkamah sama ada sivil atau jenayah bagi apa yang dikatakan atau dilakukannya di dalam Dewan.Perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri atau Jemaah menteri . PARLIMEN Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan. Raja-raja pula menjadi Ketua Negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menterimenteri Besar atau Ketua-ketua Menteri. dan Dewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau "contempt" di dalam Dewan tersebut. dan untuk ahli-ahli Parlimen secara individu. Keistimewaan ini terpakai bagi kedua-dua Dewan secara keseluruhannya.13 13 http://www.gov. perdana menteri mestilah seorang anggota Dewan Rakyat. Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam mengenai perkara-perkara nasional. dan kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah. memeriksa dasar-dasar kerajaan. mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing. yang pada pendapat Yang di-Pertuan Agong. membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada. Kedua-dua Dewan berkuasa untuk menggubal prosedur masing-masing. Kuasa eksekutif ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawabnya dengan sepenuhnya dan dengan lebih berkesan. meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasilhasil cukai yang baru.my/pengenalan-fungsi. dan pengecualian ini diberi juga kepada sesiapa yang bertindak bagi Dewan itu. dan ia membuat undangundang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara.

Yang Di-Pertuan Agong 2. 1954 (Akta 5). Ini bermakna calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytihar pemenang di bahagian pilihan raya yang berkenaan. Sistem yang digunakan di Malaysia berasaskan 'First-Past-The-Post-System'. Peraturan-peraturan (Pendaftaran Pemilih) Pilihan Raya. 26 daripadanya dilantik oleh perjumpaan negeri negeri. dan selebihnya dilantik oleh Agong. Kuasa perundangan dibahagi antara kerajaan persekutuan dan kerajaaan negeri. PILIHANRAYA Sejak tahun 1957.Bagi memudahkan pelaksanaan pilihan raya. Dewan Rakyat pula mempunyai 193 ahli yang dipilih semasa pilihanraya dan berkhidmat selama 5 tahun. 2002. Malaysia mengekalkan sistem politik pelbagai parti yang mana parti politik yang memperoleh majoriti kerusi di Parlimen (Dewan Rakyat) atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan Kerajaan Persekutuan atau Negeri. 2003. Perlembagaan Negeri. Akta Pilihan Raya. Dewan Negara 3. Peraturan-peraturan (Mengundi Melalui Pos) Pilihan Raya. Dewan Negara mempunyai 69 orang senator (iaitu panggilan yang diberikan kepada ahli Dewan Negara). Pilihanraya umum pula perlu diadakan setiap lima tahun sekali. Senator berkhidmat selama 6 tahun. Dewan Rakyat Parlimen terbahagi kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara.Struktur Parlimen Malaysia Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen:1. 1958 (Akta 19). Undang-undang dan peraturanperaturan-peraturan yang digubal adalah seperti yang berikut: • • • • • • • Perlembagaan Persekutuan. 1981. Akta Kesalahan Pilihan Raya. Peraturan-peraturan (Penjalanan Pilihan Raya) Pilihan Raya. 26 . beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal untuk memastikan prosedur pilihan raya dipatuhi sepenuhnya.

Suruhanjaya Pilihan Raya. selaku badan bebas. tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak dalam mengendalikan pilihan raya. Bilangan Kerusi di Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 1:15 JADUAL 1 : DEWAN UNDANGAN NEGERI Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu Pulau Pinang Perak Pahang Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Putrajaya Wilayah Persekutuan Labuan Jumlah di negeri-negeri Semenanjung 14 15 KERUSI-KERUSI Dewan Rakyat 3 15 14 8 13 24 14 22 8 6 26 11 1 1 166 PARLIMEN DAN Dewan Undangan Negeri 15 36 45 32 40 59 42 56 36 28 56 445 http://www.my/proses.my/parnstlassbm. Walau bagaimanapun terdapat juga beberapa undang-undang yang walaupun tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan proses pilihan raya. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan pemilihan 222 Ahli ke Dewan Rakyat.spr. Akta Rahsia Rasmi 1972. Akta Hasutan 1970.htm 27 .gov. Ia termasuklah Akta Polis 1962. dan Akta Keselamatan Dalam Negeri. 196014.spr. tanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri terletak pada Suruhanjaya Pilihan Raya(SPR) Semasa menunaikan tanggungjawabnya.Semua undang-undang dan peraturan-peraturan ini adalah berkait secara langsung dengan proses pilihan raya. tetapi memain peranan dalam kelancaran penjalanan pilihan raya.gov. manakala Perlembagaan-perlembagaan Negeri pula memperuntukkan pemilihan sejumlah Ahli ke Dewan-dewan Undangan Negeri. Mengikut Perlembagaan Persekutuan.htm http://www.

Ibu Pejabat Suruhanjaya terletak di Bangunan Sultan Abdul Samad. oleh kerana pengisytiharan darurat di bawah Akta Darurat (Kuasa-kuasa Perlu) 1964. Walau bagaimanapun. Suruhanjaya telah menjalankan pilihan raya untuk pihak berkuasa tempatan/majlis sebelumnya dan Seksyen 19 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memberi maklumat tentang perbelanjaan pilihan raya yang dibenarkan. Pada perlantikan Ahli-ahli Suruhanjaya. pada 18 September 1964 pilihan raya pihak berkuasa tempatan digantung. Sejak penubuhannya pada tahun 1957 sehingga 1978. Kuala Lumpur.Ramlee dan beroperasi di sana sehingga tahun 1988 sebelum berpindah pula ke Aras 5- 28 . Penggantungan ini tidak pernah dibatalkan dan pada tahun 1976. Perkara 113(4) Perlembagaan Persekutuan mempunyai peruntukan untuk membenarkan pilihan raya yang lain jika undang-undang persekutuan atau undang-undang negeri membenarkan. pilihan raya pihak berkuasa tempatan dibatalkan. Anggotaanggota Suruhanjaya dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Semua ahli majlis adalah dilantik oleh Kerajaan Negeri.Sabah Sarawak Jumlah di Malaysia 25 31 222 60 71 576 Pembentukan kerusi-kerusi Parlimen dan Negeri dibuat melalui urusan kajian dan persempadanan semula seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 113 dan Jadual Ketiga Belas Perlembagaan Persekutuan. Jalan Clark. Jalan P. Yang diPertuan Agong “hendaklah memandang kepada mustahaknya diadakan suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang mendapat kepercayaan awam”. Penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya yang dianggotai oleh seorang Pengerusi. SURUHANJAYA PILIHAN RAYA Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan pada 4 September 1957. Pada tahun 1985 ia berpindah ke Bangunan Tong Ah. Kuala Lumpur. seorang Timbalan Pengerusi dan 5 orang Ahli terkandung di dalam Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Jalan Bukit Bintang. Dari tahun 1978 hingga 1985 Suruhanjaya Pilihan Raya beroperasi di Bangunan Yayasan Selangor.

16 http://www. Sarawak telah menubuhkan Counsil Negeri dan Supreme Council (Majlis Tertinggi) yang anggotanya terdiri daripada jemaah Menteri dan pembesarpembesar Melayu yang membantu Brooke dalam pentadbiran. Oleh itu sebelum 1957 pun. Menara Bank Pembangunan.htm 29 . Jalan Sultan Ismail. 2.spr.my/sejarah. telah terdapat banyak unsur demokrasi yang dijadikan rujukan bagi mewujudkan sistem pentadbiran pada hari ini. 3. Perdana Menteri kepada bendahara dll. Pada bulan November 2000 Ibu Pejabat Suruhanjaya berpindah ke lokasi sekarang di Putrajaya16. Terdapat pembahagian tugas seperti keselamatan kepada laksamana. 5. Pada zaman raja berkuasa mutlak. Negeri Sembilan pula terdapat sistem pemerintahan dari peringkat atas ke peringkat bawah yang didahului oleh raja hingga ke buapak yang mentadbir anak buah.gov. kewangan kepada bendahari. Kuala Lumpur. 4.8. AMALAN DEMOKRASI DALAM PENTADBIRAN TRADISIONAL Sistem demokrasi telah lama wujud di negara kita. Amalan demokrasi terdapat dalam pentadbiran tradisional: 1. terdapat Majlis Mesyuarat Pembesar yang dianggotai oleh Orang Besar Berempat yang menjadi penasihat raja. Di Johor pula telah ditubuhkan Dewan Undangan Negeri dan sebuah badan Perundangan iaitu State Council yang dianggotai oleh pegawai kanan pentadbir Johor.

pula pendidikan adalah dapat ditafsirkan sebagai suatu proses transmisi secara formal dan tidak formal ilmu pengtahuan dan kemahiran yang berlaku antara satu generasi kepada generasi yang lain ataupun dalam generasi yang sama. persekolahan hanya terbuka kepada golongan tertentu yang 17 Kamus Dewan 30 . Institusi pendidikan pula adalah struktur sosial yang berperanan sebagai tempat transmisi ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran individu. Selain itu. Sungguhpun pendidikan telah wujud dalam semua lapisan masyarakat. pengetahuan mendidik. 17 Secara umumnya pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus. Persekolahan pula secara khusus ialah proses pengajaran dan pembelajaran secara formal yang berlaku dalam suasana bilik darjah di sekolah SEJARAH PENDIDIKAN Mengikut sejarah perkataan sekolah adalah berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud masa lapang atau rekreasi. latihan dan ajaran. pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melangkaui generasi.PENDIDIKAN DEFINISI PENDIDIKAN Mengikut Kamus Dewan pendidikan dedifinasikan sebagai perihal mendidik. hanya dalam zaman moden pendidikan telah dijalankan dalam bentuk sistem persekolahan massa. dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam: pemberian pengetahuan. Selain itu. ilmu meendidik. didikan. ilmu didik. apabila melihat sejarah pendidikan semasa zaman praindustri. Sekarang pendidikan dinegara kita telah menjadi pengetahuan umum bahawa sekolah merupakan tempat khusus dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan.

hanya apabila berlaku revolusi industri. Hanya setelah mesin cetak diperkenalkan barulah buku-buku dapat disediakan dalam tempoh yang cepat dan banyak.mempunyai keupayaan dari segi kekayaan dan masa lapang. faedahnya belum sampai ke lapisan rakyat jelata. Namun begitu. Pengedarannnya adalah terhad. Dengan itu ia mengambil masa yang lama untuk disempurnakan dan tidak mempunyai banyak salinan. Revolusi Perindustrian menyebabkan berlaku banyak perubahan dalam masyarakat. Bidang pekerjaan yang semakin kompleks memerlukan pengetahuan dan kemahiran baru. kemahiran membaca dan menulis adalah tidak penting dalam kehidupan seharian mereka ini. Pada zaman tradisional. Oleh itu kebanyakan mereka adalah buta huruf. keperluan terhadap pendidikan ini tiba-tiba mendadak. Kebanyakkan dari mereka telah mengupah guru persendirian. Zaman moden memerlukan kemahiran- 31 . Mesin cetak yang dicipta di China dan dibawa ke Eropah telah menyebabkan peluang-peluang pendidikan semakin meluas. Perkembangan sistem persekolahan di barat telah berlaku dengan begitu hebat antara awal abad ke-19 (1800-an) hinggalah ke awal abad ke-20 (1900-an). golongan bangsawan juga mempunyai keupayaan untuk mendapatkan pendidikan. pengalaman dan contoh-contoh yang diberikan oleh orang-orang dewasa. Sistem sosial menjadi semakin kompleks dengan adanya ciri-ciri pengkhususan. Golongan kaya terus mengambil kesempatan daripada perkembangan berkenaan. Orang yang paling berpelajaran pada zaman ini kebiasaannya adalah terdiri daripada golongan agama yang berkebolehan membaca dan menginterpretasi kitab-kitab. Bagi kebanyakan rakyat jelata. Pendidikan dalam bentuk moden yang merupakan suatu kegiatan mendedahkan murid-murid dalam bentuk pengajaran di bangunan yang dipanggil sekolah brrkembang dengan pesat pada zaman perindustrian. Golongan mereka ini belum mendapat peluang sewajarnya. pada peringkat awal penggunaan mesin cetak. mereka banyak belajar melalui pemerhatian. Kemahiran yang diperturunkan daripada ibu bapa dan yang hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman tidak lagi mencukupi. Selain daripada kesukaran untuk mencari tempat belajar. Selain daripada itu. Bandar-Bandar semakin berkembang dan penduduk semakin ramai. kitab-kitab dan buku-buku ditulis menggunakan tulisan tangan.Di barat mulai awal abad ke-19 rakyat jelata telah mula berpeluang pergi ke sekolah apabila banyak sekolah-sekolah rendah didirikan di Amerika Syarikat dan Eropah.

di Perancis pendidikan tinggi adalah dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Jika di Amerika Syarikat Yale. Di Malaysia pula. Di Britain juga kebanyakkan universiti adalah dibiayai oleh kerajaan. separa kerajaan atau swasta. Amir Hasan Dawi 32 . Kemudian barulah kerajaan menyelia sekolah-sekolah swasta berkenaan. Oxford dan London. Universiti-universiti telah tumbuh dengan banyaknya untuk memenuhi keperluan golongan terpelajar yang semakin ramai. Walaupun pada dasarnya tiap-tiap universiti mendakwa mempunyai standard tertentu. Universiti Kebangsaan Malaysia (1970). Universiti Sains Malaysia (1969) dan juga Universiti Teknologi Malaysia selalu diletakkan menduduki senarai teratas. Pada pertengahan abad ke-20. Pada peringkat permulaan kebanyakan sekolah-sekolah barat adalah ditaja secara bebas oleh sektor bukan kerajaan seperti pihak persendirian dan pihak gereja. Ringkasnya manusia sentiasa memerlukan corak pendidikan yang lebih sistematik. Amerika Syarikat pula mempunyai paling banyak universiti swasta. termasuklah negara-negara membangun seperti malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik atau kaum. pendidikan peringkat tinggi juga telah berkembang dengan pesat pada zaman moden. pihak kerajaan mula terlibat secara langsung dalam pembangunan sekolah. Princerton. Kemahiran-kemahiran asas juga tidak mencukupi apabila berlaku berbagai-bagai perkembangan pelbagai teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh itu pendidikan masih dimonopoli oleh mereka yang mampu. Selain dari peringkat rendah.kemahiran asas eperti mengira. menulis dan membaca.18 18 Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Sebagai contoh. Namun penyenaraian seperti ini bukanlah suatu gambaran yang tepat kerana setiap universiti mempunyai kekuatan fakulti yang tersendiri. Pendidikan tinggi boleh jadi dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Harvard merupakan tiga senarai universiti-universiti swasta yang teratas. Sehingga hari ini sistem persekolahan tidak berkembang ke seluruh dunia dan pada umumnya sistem persekolahan di barat telah menjadi model yang menjadi ikut negara-negara seluruh dunia. di Britain ianya adalah tiga universiti kerajaan iaitu Cambridge. Sungguhpun demikian universiti-universiti swasta berkenaan rnasih menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. sekurang-kurangnya atas dasar yang dahulu ditubuhkan Universiti Malaya (1961). sudah menjadi tradisi bahawa setiap negara mempunyai universitinya terbaiknya sendiri.

Malaysia mempunyai empat belas negeri dengan penduduk pelbagai etnik seramai lebih 23 juta orang. Dalam pada itu. sistem pendidikan di malaysia telah melalui beberapa peringkat iaitu sistem pendidikan sebelum merdeka. Pada tahun 1990.160 kilometer persegi. Keluasan Semenanjung Malaysia dianggarkan 131. ketiga etnik India lebih kurang 10 peratus dan selebihnya adalah kumpulan-kumpulan minoriti. kumpulan utama penduduk adalah orang-orang Melayu dan Bumiputera lain yang membentuk lebih kurang 57 peratus. 19 19 Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. selepas tahun 1980 dan selepas tahun 1990. selepas merdeka. Semenjak daripada kemerdekaannya Malaysia telah berusaha gigih membangunkan negara termasuklah memajukan sektor pendidikan. Amir Hasan Dawi. Pada tahun 2000 komposisi penduduk mengalami sedikit perubahan bilamana Bumiputera telah membentuk 66 peratus. Cina 25 peratus dan India 7 peratus. Malaysia Barat dan Malaysia Timur dipisahkan oleh Laut China Selatan dengan jarak terdekat lebih kurang 650 kilometer. Latar belakang sistem pendidikan dimalaysia adalah berpandukan pada kemunculan masyarakat majmuk yang telah dibincangkan sebelum ini. Malaysia secara rasmi mencapai kemerdekaan daripada Britain pada pada 31 Ogos 1957. 33 . kedua etnik Cina lebih kurang 32 peratus.573 kilometer persegi sementara Malaysia Timur lebih kurang 198.LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA Malaysia kini adalah merupakan sebuah negara yang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur.

Ini bermakna pengajian A1-Quran menjadi institusi pendidikan yang penting. Mereka mempunyai kepelbagaian dalam cara kehidupan seharian. Apa yang wujud ialah 4 sistem sekolah yang berlainan di Tanah Melayu. Polisi kolonial adalah komplemen kepada identifikasi etnik. Sekolah Tamil dan Sekolah Inggeris. orang-orang Melayu telah mempunyai bentuk sistem pendidikan mereka sendiri. agama dan budaya. Ianya adalah sekolah aliran bahasa Melayu. Secara mudah kita dapat membezakan sistem pendidikan berdasarkan bahasa yang digunakan. Seperti yang dinyatakan oleh Paul Chang Ming Phang. Sehingga Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak). Pendidikan Melayu 1) Pengenalan Sebelum kedatangan institusi pemerintahan kolonial. aliran bahasa Cina. Pendidikan agama adalah lebih bercorak tidak 34 . berbeza dari segi bahasa. iaitu Sekolah Melayu. Kewujudan sistem sekolah berbilang bahasa telah menyulitkan proses nationbuilding selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. aliran bahasa Tamil dan sekolah Inggeris.SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM KEMERDEKAAN Setelah membincangkan mengenai masyarakat majmuk di Malaysia. usaha individu-individu dan badan-badan mubaligh dan ketiadaan satu dasar pendidikan yang sejajar dengan matlamat-matlamat yang tetap. Corak sebegini diulangi berlaku di sektor pendidikan. tiada terdapat satu sistem pendidikan nasional di Tanah Melayu. Selain itu. etnik India di ladang-ladang dan orang-orang Cina di kawasan bandar ataupun kawasan perlombongan. sistem sekolah berbilang bahasa di Tanah Melayu disebabkan oleh 3 faktor iaitu struktur penduduk yang berbilang bangsa. Majoriti besar orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani. Setiap kumpulan etnik mempunyai sistem pendidikannya yang tersendiri. Sekolah Cina. Kumpulan-kumpulan etnik telah dikenali berdasarkan latar pekerjaan dan tempat tinggal. Telah jelas ditunjukkan bahawa corak kependudukan telah diciptakan semasa era kolonial. Sistem pendidikan prakolonial pada umumnya adalah berlandaskan keagamaan.

keris dan keperluan-keperluan seharian lain. Seringkali pengetahuan am masyarakat adalah berdasarkan cerita-cerita lisan yang disampaikan melalui penglipurlara. Hanya sultan-sultan Melayu kelihatan dapat mengekalkan kedudukan dan dalam sesetengah keadaan mcreka telah meninggikan prestij melalui asosiasi mereka dengan Inggeris (Andaya 1982). parang.pegawai kerajaan. Pada peringkat yang lebih formal pendidikan agama adalah mengikut sistem pondok atau madrasah yang dimudirkan oleh tokoh-tokoh agama atau ulama tempatan. ”. Sistem pendidikan tradisional berterusan pada zaman kolonial. selari dengan pandarngan rnereka terhadap peranan tiap-tiap kumpulan kaum berkenaan dalam pentadbiran British malaya. aspek-aspek moral.formal dengan menumpukan perhatian kepada pengetahuan Islam. Dalam perkataan lain mereka tidak 35 . Sikap Inggeris terhadap pendidikan orang-orang Melayu adalah dingin sama seperti mana sikap mereka terhadap pendidikan orang-orang Cina dan India. Di sekolah-sekolah murid-murid akan memahirkan hukum-hakam Islam dan selalunya keluar sebagai guru agama bergelar ustaz. pengetahuan spiritual dan seni mempertahankan diri atau silat. Selain daripada itu terdapat juga pelajaran berbentuk pertukangan tangan seperti membuat alatan menangkap ikan dan berburu. Misalnya penubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905 yang beraliran Inggeris adalah dikhususkan kepada anak-anak lelaki keluarga diraja atau aristokrat Melayu. perasaan syak wasangka terhadap tujuan Inggeris mengkristiankan ataupun sekurang-kurangnya mengsekularkan orangorang Melayu menghalang merekamemasuki sekolah berkenaan. membuat sampan. Mereka lebih rela pergi ke sekolah agama ataupun langsung tidak bersekolah. Sekolah-sekolah berkenaan pada umumnya memang tidak mendapat sambutan daripada orang-orang Melayu. Selalunya guru-guru adalah mengajar secara sambilan di rumahnya dan murid-murid pula tidak tertakluk kepada peringkat umur tertentu...Kebencian kepada penjajah. Adalah dikatakan pada mulanya pelajar disekolah ini sengaja dilatih untuk menjadi pegawai. Sekolah vernakular melayu disediakan untuk penduduk melayu diluar bandar.Adalah benar sehingga agak terlewat tiada usaha gigih dilakukan oleh pentadbiran British untuk menyediakan pendidikan yang memuaskan kepada orang-orang Melayu” (The British Council 1974:3). Pendidikan awal yang disediakan adalah dikhaskan kepada anak-anak bangsawan melayu dan golongan kelas feudal atasan sahaja.

Kerajaan British telah membuka sekolah pertama untuk murid-murid perempuan di Teluk Belanga. Pada tahun 1855. Pada tahun 1889 pula. Melaka dan Pulau Pinang. Pemangku Majistret di Butterworth telah menyusun semula sistem pendidikan Melayu di Province Wellesley. Negeri-negeri Selat Akibat dari usaha mubaligh-mubaligh beberapa Sekolah Melayu telah dibuka di Singapura. Di Melaka terdapat 9 buah Sekolah Melayu yang dibuka antara tahun-tahun 1858-63. sebuah lagi sekolah sedemikian telah dibuka di Pulau Pinang. Bilangan Sekolah Melayu di negeri-negeri tersebut telah meningkat daripada 168 buah (157 bagi murid lelaki dan 11 bagi murid 36 . satu di Teluk Belanga dan satu lagi di Kampung Gelam. Beliau mencantumkan sistem persekolahan moden dengan sistem pelajaran Quran. Pertumbuhan Sekolah-sekolah Melayu a. Oleh itu kita boleh klasifikasikan sistem pcndidikan British untuk orang-orang Melayu kepada aliran Inggeris bagi kelas bangsawan dan sekolah vernakular Melayu bagi mereka yang di luar bandar. A. Pada tahun 1871. Negeri-negeri Melayu Bersekutu Guru-guru sekolah-sekolah Melayu bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu hanya dilantik pada tahun 1897. Penduduk desa lebih dipengaruhi oleh sekolah-sekolah agama yang memfokuskan kepada kesedaran dan pengekalan identiti Melayu dan perpaduan menentang kuasa kolonial.mahu bersekongkol dengan sistem sekular. Pada tahun 1884. 2. Singapura. Gaji guru-guru yang mengajar pelajaran sekular dibayar oleh kerajaan manakala gaji guru-guru agama dibayar oleh ibu bapa dan murid-murid. Pada tahun 1856. b. Bilangan Sekolah Melayu di Negeri-negeri Selat telah meningkat daripada 16 buah pada tahun 1872 (jumlah murid 596 orang) kepada 189 buah pada tahun 1892 (jumlah murid 7218 orang). Muridmurid mengikuti pelajaran sekular di sebelah pagi dan mereka mengaji Quran di sebelah petang. sebuah Sekolah Melayu telah dibuka di Bayan Lepas (Pulau Pinang).M. 2 buah sekolah Melayu telah dibuka di Singapura. Skinner. Percubaan Skinner telah berjaya dan beliau dilantik sebagai Nazir sekolah-sekolah pada tahun 1872.

Kelantan mempunyai Sekolah Melayu yang pertama pada tahun 1903. c. Pada tahun 1910 telah ada 20 buah Sekolah Melayu di Kedah. penanam padi. Pendidikan Melayu hanya bertujuan untuk memelihara cara hidup tradisional orang Melayu. Mengekalkan status quo dengan memastikan orang Melayu tinggal terus di kampung-kampung sebagai penanam padi. b. pendidikan sekular Melayu anjuran British mempunyai 4 tujuan besar iaitu: a. negeri Johor mempunyai 56 buah sekolah. Tujuan pendidikan Melayu Mengikut Dr. 3. d.perempuan) pada tahun 1898 kepada 266 buah pada tahun 1907 (232 bagi murid lelaki dan 34 bagi murid perempuan). nelayan. Sekolah ini mula-mulanya dikhaskan untuk anak-anak lelaki orangorang besar sahaja. Awang Had Salleh. Terengganu tidak mempunyai sebuah pun Sekolah Melayu sebelum tahun 1915 sedangkan Perlis telah mempunyai 5 buah pada tahun 1913. c. Menghasilkan pekerja-pekerja rendah seperti pemandu kereta lembu. pendidikan bahasa Melayu sebelum tahun 1942 kurang memberi peluang kepada orang Melayu mencapai kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. 37 . Pada hakikatnya. Sekolah-sekolah Melayu tumbuh dengan pesatnya di Johor yang berhampiran dengan Singapura. pekedai-pekedai kecil dan kerani-kerani rendah. Pada tahun 1913. Jawatan Nazir Pelajar diadakan pada tahun 1911. Menghapuskan buta huruf supaya orang Melayu tidak tertipu dalam masyarakat berbilang bangsa. Mengekalkan kestabilan politik dengan tidak memberi pelajaran yang berlebihan. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu Sekolah Melayu yang pertama di Kedah telah ditubuhkan pada kira-kira tahun 1897.

Kebanyakan sekolah tidak mempunyai bilik darjah yang sesuai. Perkembangan pendidikan Melayu Perkembangan pendidikan Melayu (terutamanya bagi kanak-kanak perempuan) pada peringkat awal adalah lembap oleh sebab perkara berikut: Ibu bapa cemburukan kehilangan tenaga kanak-kanak mereka yang bagi kerja di rumah.J. Sejak tahun 1917 secara beransur-ansuran. pengajaran yang diberi di sekolah-sekolah Melayu ialah membaca. pendidikan Melayu hanyalah untuk empat tahun. menulis. Sukatan pendidikan Melayu Pada amnya. 5. tumpuan juga diberi kepada perkebunan dan pertukangan tangan. Sekolahsekolah Melayu yang lebih besar menyediakan pelajaran hingga ke darjah 6. Mempunyai syak wasangka terhadap pendidikan sekular diperlukan yang tidak menitikberatkan pengajaran Quran.4. Bangunan dan alat kelengkapan sangatlah rendah mutunya berbanding dengan sekolah-sekolah bahasa Inggeris. Taraf pengajaran umumnya adalah rendah. Wilkinson sebagai Nazir Sekolah-sekolah Persekutuan pada tahun 1903. Sebelum tahun 1917. Berbagai-bagai usaha diambil untuk memperbaiki nilai pendidikan Bahasa Melayu selepas perlantikan R. Lebih suka anak-anak perempuan duduk di rumah sehingga mereka dikahwinkan. Mulai abad ke-20 pendidikan Melayu mula berkembang maju. Antara tahun-tahun 1900-23. mengira dan ilmu alam serta karangan. Beliau telah 38 . Enakmenenakmen tersebut telah menggalakkan perkembangan pendidikan sekular Melayu di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kerajaan British di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah meluluskan beberapa enakmen yang mewajibkan kanak-kanak lelaki Melayu yang berumur antara 7-14 tahun bersekolah sekurang-kurangnya selama setengah tahun jika mereka tinggal dalam lingkungan 2 batu dari sekolah.

kebanyakan sekolah Cina telah dibuka dan diselenggarakan oleh masyarakat Cina sendiri. Maktab Perguruan Perempuan Melayu dibuka di Melaka. Pelajar-pelajar maktab ini diambil dari Negeri-negeri Selat.20 Pendidikan Cina Pendidikan Cina di Malaya British telah bermula seawal tahun 1829.Mereka mengusahakan pendidikan untuk komuniti Cina di seluruh Malaya dan Borneo. Pada tahun 1935. Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Wilkinson juga bertanggungjawab menerbitkan buku-buku klasik Melayu yang membangkitkan minat orang Melayu terhadap bahasa dan kesusasteraannya sendiri. sebuah Biro Terjemahan telah ditubuhkan di maktab ini untuk menterjemahkan buku-buku Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu. Di Malaysia Timur pula sekolah Cina telah didirikan pada penghujung abad ke-19. Namun demikian. Pada tahun 1900 sebuah maktab latihan perguruan dibuka di Melaka. Pada tahun 1924.memperkenalkan tulisan rumi yang sistematik serta menyusun kamus Melayu yang pertama. Pendidikan Cina dalam jangka waktu yang panjang berada di tangan komuniti Cina sendiri. Persatuan Mubaligh London telah menubuhkan sebuah sekolah Cina di Melaka pada bulan Ogos 1815. Perak. Maktab Perguruan Melayu yang paling terkemuka ialah Maktab Perguruan Sultan Idris yang telah dibuka pada tahun 1922 di Tanjung Malim. Maktab Melayu Singapura telah ditubuhkan untuk melatih guru-guru. Tujuan pendidikan yang dibiayai oleh pemodal-pemodal Cina terutamanya adalah untuk menyediakan pekerja bagi perusahaan 20 Malaysia Dari Segi Sejarah. Kerajaan British telah menubuhkan beberapa maktab latihan perguruan Melayu bagi meninggikan mutu pengajaran di sekolah-sekolah Melayu. Perak. Persatuan Sejarah Malaysia. Kemudian pada tahun 1913. sebuah sekolah Cina telah diasaskan oleh pemimpin-pemimpin Hokkien di Singapura. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pada tahun 1854. Pendidikan Cina di Tanah Melayu ini telah dipelopori oleh mubaligh-mubaligh Kristian. Pada tahun 1878. sebuah lagi maktab perguruan dibina di Matang. Maktab ini ditutup pada tahun 1895. 39 .

Namun demikian. Guru-guru dan buku teks dibawa dari negara China. Sehingga tahun 1919 terdapat sebanyak 56 buah sekolah Cina di Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Philip Loh 1975).Di antara tahun 1854-84. Keadaan ini kemudiannya didapati mengganggu 40 . Murid-murid ini mempelajari klasik-klasik Cina secara hafal dan bagaimana menggunakan capua. perkembangan politik di negara China dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran. Setelah revolusi dan penubuhan Republik Rakyat China pada tahun 1911.dan perniagaan mereka. Pendidikan Cina telah berkembang pesat mulai abad ke-20 akibat pengaruh pemimpin-pemimpin politik negara China seperti Kung Yu Wei dan Sun Yat Sen. lebih daripada 100 buah sekolah Cina telah dibuka di Tanah Melayu. Sekolah-sekolah yang berasaskan pengajaran Confucius dan sains moden mula dibuka di seluruh Tanah Melayu dan Singapura. Kerajaan British telah meluluskan enakmen pendaftaran sekolah untuk mengawasi sekolah Cina. Sekolah-sekolah ini menggunakan berbagai-bagai loghat sebagai bahasa pengantar. Pada penghujung abad ke-19 dan pertengahan pertama abad ke-20 semakin banyak sekolah persendirian yang dibiayai oleh ibu bapa Cina yang berasaskan pengetahuan klasik konfusius. Pada tahap awal. Tujuan mereka ialah untuk memupuk kesedaran politik dan perasaan kebangsaan di kalangan orang Cina seberang laut. pada tahun 1920. Kerajaan British membenarkan sekolah-sekolah Cina berkembang dengan pesat dan bebas. Hal ini adalah selaras dengan perkembangan di negara China di mana Mandarin dijadikan bahasa kebangsaan. Semangat China bertambah apabila ramai pelarian revolusi yang datang ke Tanah Melayu menjadi guru dan menanamkan pemikiran sayap kiri. Di sesetengah sekolah. Guru-guru dan buku-buku dibawa masuk daripada tanah besar China. Sekolah-sekolah ini adalah bermodelkan dan berorientasikan China yang sepenuhnya ”China dari segi bentuk dan pengisian” (Phang 1973: 18).Di antara tahun 191119 lebih daripada 50 buah sekolah Cina telah dibuka di Tanah Melayu. Hal ini adalah kerana sekolah Cina telah mula dipengaruhi oleh politik negara China.Mulai tahun 1920. British tidak membantu atau mengawal sekolah-sekolah Cina. sikap anti Inggeris semakin berkembang di sekolah-sekolah Cina. bahasa Mandarin (Kuo Yu) digunakan sebagai bahasa pengantar di kebanyakan sekolah Cina. Perlu ditegaskan bahawa orang-orang Cina telah terbudaya dan secara tradisinya mengagungkan pendidikan.

terdapat 13 buah sekolah Tamil (kerajaan) dan 4 buah sekolah Tamil persendirian Pendidikan Di Malaysia: Arah Dan Cabaran. kelapa dan akhirnya getah. semua guru dan sekolah dikehendaki mendaftar dengan kerajaan. Mutu pelajaran sekolah Cina lebih tinggi daripada mutu pelajaran sekolah Melayu dan sekolah Tamil. Mulai tahun 1870. Melalui undang-undang ini. menengah rendah 3 tahun dan menengah atas 3 tahun. British mengawal sekolah-sekolah dengan memperkenalkan undang-undang pendaftaran sekolah. Pada tahun 1850. sekolah-sekolah kecil telah dibuka di ladang-ladang di mana penduduk India memerlukan pendidikan bagi anak-anak mereka. Menurut Abu Zahari. 21 41 .21 Pendidikan India Pada tahun 1821. Kebanyakan sekolah ini merupakan hasil usaha persendirian. peruntukan persekutuan bagi sekolah Cina telah bertambah berlipat ganda menjelang tahun 1938. Universiti Malaya. Sekolah yang tidak mengikut peraturan akan ditutup.Kawalan British semakin ketat selepas Perang Dunia Kedua. Sekolah-sekolah India yang awal telah didirikan di kawasan-kawasan ladang ini.Kerajaan British melantik seorang Nazir sekolah-sekolah Cina untuk mengawasi sekolah Cina. seperti dinyatakan oleh Paul Chang Ming Phang.autoriti British yang kemudiannya menyebabkan British mengubah dasar untuk mengawal sekolah-sekolah berkenaan. Kerajaan British mula memberi bantuan kewangan kepada sekolah Cina pada tahun 1923. sejarah sebenar pendidikan Tamil di Tanah Melayu bermula dengan perkembangan ladang kopi. JawatanKuasa Penerbitan Khas Fakulti Pendidikan. Sekolah Cina mempunyai pelajaran rendah 6 tahun. Pada tahun 1905. terdapat sebuah sekolah Anglo-Tamil yang dibantu oleh kerajaan di mana Inggeris dan juga Tamil diajar. Sekolahsekolah menengah menyediakan para pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti di China. Namun demikian. sukatan pelajaran dan pendaftaran guru telah dikawal. gula. sebuah sekolah Tamil dibuka di perkarangan Penang Free School. Kerajaan pada masa itu tidak menganggapnya perlu bagi memberi pendidikan kepada anak-anak buruh Tamil yang berhijrah masuk.Di bawah Enakmen Pendaftaran Sekolah.

Keadaan telah memisahkan kanak-kanak India dari masyarakat dan dunia luar.di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Buku-buku dibawa dari India. Kerajaan British memperkenalkan satu undang-undang yang memaksa pihak pengurusan ladang untuk mendirikan sebuah sekolah sekiranya terdapat lebih daripada 10 orang anak buruh yang berumur di antara 7-14 tahun. Pada tahun 1923. Hampir keseluruhan sekolah-sekolah untuk etnik india menggunakan bahasa Tamil dan berorientasikan India.Sememangnya pentadbiran kolonial menggalakkan aktiviti mubaligh Kristian berkenaan. Bangunan-bangunan sekolah yang tidak selesa selalu terdapat di tengah-tengah kawasan ladang. Mutu pelajaran Tamil adalah rendah. oleh ladang-ladang.Pada tahun 1920-an. Keseluruhannya sebelum kemerdekaan terdapat empat jenis sekolah India iaitu yang dikelolakan oleh kerajaan. Sekolah Tamil di ladang hanya memberikan pelajaran rendah selama 4-5 tahun. Mutu sekolah ini lebih tinggi dari sekolah ladang. Sekolah-sekolah ini hendaklah dibiayai oleh pihak pengurusan ladang. Persatuanpersatuan orang India ada menubuhkan sekolah Tamil di bandar. Kerajaan hanya mula mengambil berat berkaitan dengan sekolah-sekolah Tamil selepas Perang Dunia Kedua. Menjelang tahun 1920. Seorang Nazir sekolah Tamil berbangsa Eropah telah dilantik pada tahun 1930. 42 . Pada amnya sekolah-sekolah didirikan untuk menjamin Inggeris mendapat cukup tenaga buruh yang tetap dan murah. Sekolah berbentuk formal ini yang telah diasaskan pada separuh pertama abad ke19 oleh mubaligh-mubaligh-Kristian. Sekolah Tamil di ladang-ladang adalah “ala kadar” sahaja. jumlah murid sekolah Tamil di negeri-negeri tersebut ialah lebih kurang 4000 orang. Kehadiran murid terbatas kerana mereka lebih cenderung menolong ibu bapa di ladang atau di rumah. oleh mubaligh dan oleh komuniti penduduk-penduduk tempatan (Arasaratnam 1979: 185). Kerajaan British mula mengawal sekolah Tamil. Pendidikan yang disediakan oleh sekolah-sekolah Tamil secara relatifnya mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang rendah. Satu masalah utama yang dihadapi oleh sekolah Tamil ialah kekurangan guruguru yang terlatih. Tiada guru terlatih dan guru biasanya adalah kerani estet yang mengajar beberapa jam sehari.

22 43 . Indians in Malaya.Pada tahun 1932. hanya segelintir tertentu yang mempunyai akses ke sana. Etnik Cina mempunyai sistemnya sendiri yang berasaskan matlamat dan nilai-nilai yang didatangkan dari negeri China. Ini juga kerana dasar pendidikan Inggeris yang cuba mengelak menggalakkan terlalu ramai orang Melayu mendapatkan pendidikan berbahasa Inggeris kerana adalah dirasakan “pendidikan Inggeris sepatutnya tidak melanggar keseluruhan semangat dan tradisi Melayu”. Sungguhpun semua kaum boleh memasuki sekolah Inggeris namun peratusan besar muridnya adalah daripada kcturunan Cina. Ini diikuti dengan Singapore Free School (1824) dan Malacca Free School (1826). Sungguhpun begitu kebanyakan sekolahSandhu. Melayu dan lain-lain.S 1969. Walaupun terdapat sekolah Inggeris. adalah jelas ketiga-tiga kumpulan etnik yang utama tidak berinteraksi antara satu sama lain. Sekolah-sekolah Tamil kebanyakannya terletak di lokasi ladang-ladang getah yang membolehkan kanak-kanak India mempunyai hubungan dengan kebudayaan India dan kepercayaan Hindu. Mereka diorientasikan ke arah pemerintahan dan perdagangan barat yang dianjurkan oleh British. Berdasarkan perbincangan di atas. Kerajaan British mula memberi bantuan kewangan kepada sekolah Tamil.22 Pendidikan Inggeris 1. Sabah dan Sarawak. Cambridge: Cambrides University Press. Begitulah juga kaum India yang kita bincangkan tadi juga diorientasikan dengan kurikulum dan guru-guru latihan dari India. Majoriti orang-orang Melayu menerima pendidikan sama ada di sekolah vernakular Melayu ataupun sekolah agama. Mubaligh-mubaligh Kristian memainkan peranan utama dalam mengembangkan sckolah Inggeris di Semenanjung. K. sementara Melayu golongan bangsawan dididik di sekolah Inggeris moden. Immigration and Settlement. Mereka yang memasuki sekolah Inggeris adalah terdiri daripada pelbagai etnik India. Pegenalan Pendidikan Inggeris buat kali pertamanya diperkenalkan di Malaya dengan penubuhan Penang Free School pada tahun 1816. Ini sebahagian besarnya mungkin kerana fakta sekolah-sekolah berkenaan pada kebiasaannya berada di kawasan bandar di mana menjadi tempat tinggal sebahagian besar orang-orang Cina.

sekolah tersebut menjadi sekolah menengah pada keseluruhannya. Keseluruhannya. Terdapat wakil kerajaan dalam Jawatankuasa Pengurusan sekolah tersebut. Sekolah pertama yang diambil alih oleh kerajaan ialah Malacca Free School. kebanyakan orang-orang Melayu yang berpegang teguh kepada agama Islam. Kumpulan Mubaligh 44 . Sekolah Free yang pertama (dan juga di Tanah Melayu) ialah Penang Free School yang diasaskan oleh Rev.itu. Sekolah ini dinamakan Sekolah Free kerana ia menerima murid-murid dari pelbagai bangsa dan agama. Sekolah Free telah diambil alih oleh kerajaan sepenuhnya akibat kegagalan Jawatankuasa Pengurusan untuk membiayai penyelenggaraannya. Sekolah Mubaligh Kebanyakan dari sekolah mubaligh (mission schools) telah ditubuhkan dan dibiayai oleh Persatuan Mubaligh London. Di samping.sekolah ini terletak di bandar-bandar Semenanjung dan Borneo British. prejudis dan kebimbangan terhadap sistem pendidikan sekular barat masih menjadi faktor utama menentukan orientasi pendidikan. 3. R. Secara semulajadinya lokasi sebegini menafikan akses kepada penduduk-penduduk kampung (Melayu) dan ladang (India).S. Sekolah Free Sekolah Inggeris yang awal ditubuhkan di Negeri-negeri Selat oleh mubalighmubaligh. Kumpulan Mubaligh Roman Catholic. Sekolah Free yang lain ialah Singapore Free School dan Malacca Free School. Sistem pendidikan tidak mempunyai maksud mempromosikanperpaduan dalam Malaysia. Halangan budaya. 2. corak ekonomi tradisi. Sebaliknva memberikan kelebihan peluang kepada bangsawan Melayu dan etnik Cina yang tinggal di kawasan-kawasan bandar. pendidikan semasa zaman kolonial tidak memungkinkan perhubungan yang rapat antara kumpulan-kumpulan etnik ini. Penang Free School telah diambil alih kuasanya oleh kerajaan pada tahun 1920. Hutchins pada tahun 1816. lebih suka menghindarkan diri daripada kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh paderi-paderi kristian. Sekolah Free berada di bawah naungan kerajaan. Setiap kumpulan etnik mempunyai cara mereka sendiri dan ini memperluaskan jurang perbezaan budaya. Semenjak ditubuhkan. Mulai tahun 1928.

Kebanyakan murid sekolah tersebut terdiri daripada bangsa Cina dan India. 45 . Sekolah Convent (Kuala Lumpur-1899). terdapat 17 buah sekolah Inggeris kerajaan di Tanah Melayu. lebih daripada 75% murid-murid lelaki memasuki sekolah Inggeris di Tanah Melayu dan Singapura adalah di sekolah mubaligh. Tujuan sekolah tersebut ialah untuk memberi pendidikan am serta memperbaiki akhlak berdasarkan ajaran agama Kristian. Antara sekolah mubaligh yang ditubuhkan bagi murid lelaki ialah Sekolah Anglo-Chinese (Pulau Pinang-1891). Mubalighmubaligh Kristian adalah bertanggungjawab bagi perkembangan dan kepopularan pendidikan Inggeris di kalangan murid perempuan. Sekolah mubaligh terbuka kepada kanak-kanak terdiri daripada semua bangsa dan agama. Sekolah Perempuan Inggeris Pudu (Kuala Lumpur-1914) dan Sekolah Perempuan St. Antara sekolah perempuan yang ditubuhkan ialah Sekolah Perempuan Bukit Bintang (Kuala Lumpur-1893). Victoria Institution telah diasaskan pada tahun 1893 di Kuala Lumpur. Sekolah Lelaki Methodist (Kuala Lumpur-1897) dan Sekolah St. Sekolah Inggeris Kerajaan Sekolah Inggeris Kerajaan yang pertama di Perak ialah Government Central School yang ditubuhkan pada tahun 1883. John (1904). terdapat 33 buah sekolah perempuan yang ditubuhkan oleh persatuan-persatuan mubaligh di Tanah Melayu. George (Pulau Pinang). Tujuan utama Maktab Melayu ialah untuk memberi pendidikan Inggeris kepada golongan atasan Melayu bagi membolehkan mereka menjadi pegawai-pegawai tadbir dalam perkhidmatan awam British di Tanah Melayu. 4. Pada tahun 1905. Sebelum Perang Dunia Pertama.Methodist dan Gereja England (Church of England). Pada tahun yang sama hanya terdapat 6 buah sekolah perempuan yang ditubuhkan oleh kerajaan. Menjelang tahun 1947. Persatuan mubaligh telah membuka sekolah bagi murid lelaki dan perempuan. Sekolah ini bertujuan mendidik anak-anak kelas pertengahan untuk menjadi guru-guru dan kerani-kerani. Kerajaan British telah menubuhkan Maktab Melayu di Kuala Kangsa yang pada mulanya dibuka hanya kepada anak-anak raja dan pembesar-pembesar Melayu. Namanya telah ditukar kepada Sekolah King Edward VII pada tahun 1901. Pada tahun 1919.

Pada tahun 1959. 7. Sekolah Inggeris dapat dibahagikan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. cawangan Universiti Malaya dibuka di 46 . Pendidikan Tinggi dan Universiti Maktab Perguruan King Edward VII telah diasaskan di Singapura pada tahun 1905. Ilmu Alam. Latihan Perguruan Inggeris Satu sistem yang dinamakan Normal Class telah dimulakan pada tahun 1905 di Kuala Lumpur untuk melatih guru-guru sekolah Inggeris. iaitu sampai darjah V. Maktab Raffles telah dibuka pada tahun 1929 di Singapura bagi memenuhi keperluan pendidikan tinggi dalam aliran sains dan sastera. Sukatan pelajaran Pada peringkat awal tiada terdapat sukatan pelajaran yang seragam bagi sekolah Inggeris. Sejarah. Maktab Perguruan Brinsford Lodge di Wolverhampton telah ditubuhkan pada tahun 1955. Kelas-kelas sains hanya terdapat di sekolah menengah yang besar di kawasan bandar. Maktab Pertanian Serdang dinaikkan ke taraf universiti pada tahun 1972. Sekolah menengah pula meliputi selama 4 tahun sehingga murid-murid mencapai Sijil Persekolahan Cambridge. Sukatan pelajaran sekolah Inggeris di Tanah Melayu adalah berasaskan kepada sekolah menengah di Britain. Universiti Malaya (gabungan Maktab Raffles dan Maktab Perubatan King Edward VII) telah dibuka di Singapura. Maktab Perguruan Kirkby telah ditubuhkan berhampiran dengan Liverpool. Selepas Perang Dunia Kedua. Tempoh latihan telah dilanjutkan kepada 3 tahun mulai tahun 1925. Mata pelajaran utama yang diajar ialah Bahasa Inggeris. Sekolah rendah meliputi pendidikan selama 7 tahun. Sukatan Pelajaran yang seragam hanya wujud selepas adanya peperiksaan bagi memperoleh Biasiswa Queen (1885) dan Sijil Cambridge (1891).5. Maktab ini menjadi sebuah universiti pada tahun 1947. Justeru itu. Guru-guru yang diberi latihan adalah mereka yang sedang berkhidmat. Ilmu Kesihatan dan Latihan Jasmani. Matematik Asas. Institusi pengajian tinggi yang lain ialah Maktab Pertanian Serdang (1931). Latihan diadakan 5 jam seminggu di luar jadual waktu pengajaran selama 2 tahun. Pada tahun 1949. Sistem Normal Class telah digantikan dengan maktab pergurusan berasrama. 6. murid-murid sekolah Inggeris telah mempelajari ilmu alam dan sejarah Britain.

Pelanduk Publication. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1957. iaitu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tidak lama sebelum kemerdekaan terdapat suatu krisis antara kaum untuk menentukan syarat-syarat menjadi warganegara dan siapakah yang layak untuk menjadi warganegara. Penyata Barnes Laporan Barnes telah mencadangkan sistem pendidikan kebangsaan yang memberikan pendidikan rendah percuma kepada scmua kumpulan etnik berumur enam ke dua belas tahun. Mereka mengambil keputusan menjadikan Malaysia sebagai negara mereka. Universiti asal di Singapura mula dikenali dengan nama Universiti Singapura. 47 . Dalam kata lain. Jika sebelumnya imigran sentiasa mempunyai rancangan kembali ke negara asal. Fenomena ini ditunjukkan secara signifikan dalam penciptaan polisi pendidikan yang menekankan perrpaduan. perjuangan untuk menncipta sistem pendidikan nasional bukanlah perkara yang nnudah. kesedaran tentang wujudnya pelbagai etnik menyebabkan lahir keperluan untuk menyatukan semua rakyat dalam setiap aspek kehidupan. Mohamed Abid. Pendidikan akan mengikut sistem bilingual. Kerjasama adalah diperlukan untuk membina sebuah negara merdeka yang teguh. Cadangan ini telah menimbulkan bantahan daripada etnik Cina yang mendakwa Pennyata Barnes akan 23 Reflection Of Pre Independence Malaya. sekarang mereka berubah pendirian untuk bermastautin di Malaysia. Reaksi terhadap Penyata Barnes (Federation of Malaya 1951) boleh dijadikan contoh bagaimana sukarnya untuk memuaskan hati setiap kumpulan etnik.Kuala Lumpur. Cawangan tersebut merupakan nucleus Universiti Malaya yang ditubuhkan pada tahun 1962. Ia juga mencadangkan bantuan kewangan kerajaan kepada sekolahsekolah Cina dan Tamil ditarik balik supaya tidak menggalakkan perkembangannya dan uga untuk mennberhentikan sistem persekolahan komunal. Pemimpin-pemimpin daripada setiap kumpulan akhirnya bersetuju dengan formula rundingan untuk kemerdekaan.23 SISTEM PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA Situasi politik di Malaysia berubah selepas kemerdekaan.

Cadangan-cadangan utama Laporan Razak telah menjadi asas dalam penggubalan Ordinan Pelajaran 1957. 48 . Ini akan menyebabkan sekolah-sekolah Cina menggunakan tiga bahasa iaitu bahasa-bahasa Cina. Laporan berkenaan mengisytiharkan kepentingan perpaduan di kalangan semua kumpulan etnik sebagai: ”Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa 24 Jomo. 24 Pembentukan Dasar Pelajaran Kebangsaan Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) Pembentukan dasar pelajaran kebangsaan yang menekankan kepada pendidikan sebagai instrumen untuk mencapai perpaduan politik. Laporan Fenn-Wu Menurut Laporan Fenn-Wu dasar-dasar pendidikan tidak seharusnya menghapuskan atau menekan kebudayaan Cina. Sekolah Cina juga dicadangkan supaya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 1991. Masyarakat Malaysia: Cabaran Sosio-Ekonomi: Kuala Lumpur: Insan. Melayu dan Inggeris sementara sekolah-sekolah lain sekurangkurangnya menggunakan dua bahasa. K. pembangunan ekonomi dan integrasi sosial telah menjadi kenyataan melalui Penyata Razak 1956.S.mcnghapuskan sekolah-sekolah Cina. Penyata ini juga dianggap sebagai bertujuan menekan atau mendiskriminasikan kebudayaan mereka. Ia juga menyatakan sekolah-sekolah Cina dan Tamil hanya akan ditutup sekiranya orang-orang Cina dan India sendiri membuat keputusan sekolah-sekolah berkenaan telah tidak diperlukan. Laporan Fenn-Wu telah dikemukakan pada tahun 1951.Sebagai tindakbalas kepada bantahan terhadap Penyata Barnes. Sebaliknya sekolah-sekolah Cina dicadangkan diteruskan.

Pada tahun 1960. iaitu Tamil dan Cina adalah dibenarkan di sekolah-sekolah rendah. dasar-dasar perpaduan telah dicabar oleh konflik dan rusuhan kaum yang ganas lagi berdarah. ketiga-tiga jenis sekolah ini berbeza dari segi kualiti. Akta Pendidikan 1961 telah memasukkan kebanyakan daripada Cadangan-cadangan Razak dan Rahman Talib. Pada 13 mei 1969 rusuhan kaum berlaku terutamanya kerana ketidaksamaan sosioekonomi dan juga politik yang semakin bertambah antara orang-orang Melayu dan bukan Melayu.dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Orang melayu secara umumnya masih kekal jauh ketinggalan dalam lapangan ekonomi 49 . Namun sejurus sedekad selepas merdeka. Penyata Razak telah dikaji semula oleh Penyata Rahman Talib (1960). Sebelum kemerdekaan. Selepas kemerdekaan buku teks yang sama telah digunakan sebagai cara membentuk senstrik Malaysia. Akta Pendidikan 1961 telah mendasari sistem pendidikan kebangsaan dan mempromosikan pembangunan kebudayaan. Dalam akta berkenaan. Pada tahun 1967 kerajaan telah meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan yang mengesahkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetapi menjamin penggunaan bahasa-bahasa lain khususnya untuk kegunaan tidak rasmi. Namun begitu dalam masa yang sama penggunaan bahasa-bahasa lain. Penyata Rahman Talib (1960) yang telah diperakui ini juga menekankan kepentingan pendidikan sebagai laluan untuk mencapai perpaduan. Semenjak laporan Razak penyata-penyata pendidikan selepasnya sentiasa mengambil perhatian kepada langkah mengintegrasikan rakyat. Sekolah-sekolah Melayu. Walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.” (Penyata Razak 1956) Penyata Razak juga menekankan kepentingan polisi pendidikan dalam memuaskan aspirasi unggul setiap kumpulan utama budaya. Tamil dan Cina ini mensosialisasikan kanak-kanak untuk menjadi sama ada Melayu. Bahasa kebangsaan iaitu Bahasa Melayu telah dikukuhkan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Cina ataupun India dengan mengekalkan identiti budaya masing-masing. ekonomi dan politik. kurikulum dan orientasi budaya. sosial.

Rukunegara Ideologi negara iaitu Rukunegara telah diperkenalkan pada tahun 1970. Buku Teks Sejarah Spm. Sekarang perpaduan telah diberikan definisi khusus. Berikutan tragedi berkenaan.Keluhuran Perlembagaan . Alat utama untuk mencapai matlamat Rukunegara ialah Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan di kalangan semua rakyat Malaysia dan menyusun semula masyarakat supaya identifikasi mengikut kaum. Amir Hasan Dawi. Matlamai ideologi Rukunegara adalah untuk mencapai negara bersatu dalam masyarakat plural.Kedaulatan Undang-undang . ketaatan kepada negara.Kepercayaan Kepada Tuhan . Antara Lima prinsip Rukunegara ialah: .Kesopanan dan Kesusilaan25 PENDIDIKAN SELEPAS TAHUN 1980 Selepas tahun 1980 agenda utama pendidikan masih lagi perpaduan kebangsaan.terutamanya kerana tiga faktor iaitu kedudukan mereka yang tinggal di luar bandar. kerajaan telah merancang strategi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan hubungan antara etnik. akses yang terhad kepada pendidikan dan kelewatan mereka memasuki aktiviti-aktiviti sektor moden. Istilah “perpaduan” telah dinyatakan sebagai sifat-sifat afektif 25 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. Penekanan adalah lebih kepada pembentukan kurikulum yang mempunyai kandungan silibus yang sama untuk mencapai perpaduan nasional.Kesetiaan Kepada Raja dan Negara . masyarakat yang liberal dengan kepelbagaian tradisi budaya dan masyarakat progresif yang diorientasikan ke arah sains dan teknologi moden (Information Ministry 1969). fungsi ekonomi dan lokasi geografi dapat dikurangkan danakhirnya dihapuskan. 50 . masyarakat yang adil dengan kesamaan peluang.

Di sekolah murid-murid adalah dididik untuk memperkembangkan nilai-nilai positif yang akan menggalakkan perpaduan. berketrampilan. Falsafah Pendidikan Negara telah dilancarkan pada tahun 1988 yang menyatakan: ”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. polisi pendidikan untuk tahun 1980-an telah menggariskan matlamat-matlamat yang lebih spesifik. Di sekolah rendah Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan sementara di sekolah menengah diperkenalkan 51 . sentimen.” (Kementerian Pendidikan Malaysia 1990:6) Untuk menjayakan polisi dan matlamat-matlamat pendidikan. emosi. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Berpandukan Laporan Jawatankuasa Kabinet. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. kurikulum juga dapat membentuk personaliti dan watak baik sebagaimana yang dikehendaki di kalangan murid-murid yang seterusnya akan menggalakkan perpaduan. Matlamat pendidikan kebangsaan Malaysia telah dinyatakan sebagai untuk: Mencapai perpaduan nasional Menghasilkan tenaga kerja berkualiti kepada pembangunan negara Mencapai pendemokrasian pendidikan Menanamkan nilai-nilai positif Sealiran dengan matlamat-matlamat di atas. Selain daripada berfungsi sebagai penyampai ilmu. orientasi baru telah diperkenalkan kepada kurikulum sekolah.yang merangkumi perasaan. sikap dan nilai. Dinyatakan bahawa terdapat hubungan yang erat antara kurikulum sekolah dengan perpaduan nasional.

Ia merupakan satu rancangan yang disediakan untuk murid-murid di sekolah rendah. Penekenan hendaklah diberikan kepada tiga bidang pelajaran yang utama iaitu bidang komunikasi. Ini bermakna penduduk malaysia bebas memilih sekolah untuk anak mereka. Perbezaan individu dikalangan murid hendaklah diberikan penekanan. Penyusunan bilik darjah hendaklah bercorak terbuka. Penekenan hendaklah diberikan kepada pengajaran secara berkumpulan dan individu. masyarakat dan negara’. • Konsep KBSM Di peringkat menengah pula. perkembangan individu dan manusia & alam sekeliling. matlamat 52 . 5. 3. Prinsip-Prinsip Pengubalan KBSR 1. menggugurkan perkataan ’lagi’. Straregi pengajaran berpusatkan murid hendaklah dititikberatkan. KBSR lebih menumpukan kepada aktiviti 3M. 4. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) digubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. Falsafah Pendidikan Negara dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan pengubahsuaian dan penambahan beberapa perkataan iaitu memasukkan perkataan ’ke arah lebih memperkembangkan’. bahasa Cina atau Tamil di Sekolah Rendah Cina atau Tamil. bahasa pengantar ialah bahasa Melayu di Sekolah Rendah Kebangsaan. rakyat kepada warganegara dan menambah perkataan ’kemakmuran keluarga. 6. menukarkan perkataan mewujudkan kepada melahirkan. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996. • Konsep KBSR KBSR merupakan akronim bagi Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Dalam KBSR.Terdapat tiga objektif utama yang cuba diketengahkan iaitu menerapkan murid dengan kaedah komunikasi.Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kurikulum ini mula dilaksanakan secara terhad pada tahun 1988 dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1989. Tambahan lagi penggunaan bahasa ibunda adalah dibenarkan. Pendidikan sekolah rendah hendaklah bercorak pendidikan asas iaitu membaca menulis dan mengira 2. iaitu membaca menulis dan mengira. perkembangan individu dan manusia & alam sekeliling.

7. ideologi yang dimanifestasikan dalam wawasan 2020 tidak lari daripada matlamat utama mencapai perpaduan negara. Menggunakan disiplin ilmu yang ada. Dalam rancangan KBSM. Ini jelas dibuktikan dalam cabaran-cabaran pertama. Pendidikan seumur hidup. penerapan nilai-nilai murni dan perkembangan pembangunan diri individu. Sebagaimana juga apa yang berlaku sebelum ini. Kesepaduan unsur-unsur intelek. Ee Ah Meng. 4. Pendidikan bersepadu ini bertujuan membentuk pelajar daripada segi penguasaan ilmu pengetahuan. Seluruh dunia telah begitu ghairah menyambut kedatangan abad baru. 6. nilai kemahiran dan bahasa dalam semua mata pelajaran. kelima dan ke lapan wawasan 2020. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah. Ia mesti menjadi negara yang aman. berintegrasi di 26 Pedagogagi. emosi dan jasmani. Cabaran pertama menyatakan “mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. pendidikan bersepadu merupakan satu strategi penting untuk menjalinkan dan mengadun unsur-unsur ilmu.KBSM adalah selaras dengan matlamat pendidikan negara iaitu ke arah menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Prinsip-Prinsip Pengubalan KBSM 1. rohani.26 PENDIDIKAN SELEPAS TAHUN 1990 Tahun 1990-an merupakan penghujung abad ke-20. Malaysia telah melihat jauh ke hadapan melalui wawasan 2020 yang mula diketengahkan pada 28 Februari 1991. Peningkatan penguasaan bahasa Melayu. Penekanan kepada unsur-unsur nilai rohani dan kemanusiaan 5. Kesinambungan dari peringkat sekolah rendah. Pendidikan untuk semua pelajar. Tidak terkecuali dengan bidang pendidikan di Malaysia bilamana tahun-tahun 1990-an dilihat sebagai penting untuk menyediakan diri menghadapi cabaran-cabaran abad ke-21. 3. 53 . 2.

yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan”. rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat. DPN yang merupakan permulaan kepada Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (1991-2000) adalah lanjutan kepada Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berakhir pada tahun 1990. bekerjasama sepenuhnya. dan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum”. meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara”. Cabaran kelima pula berbunyi ”mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak-ansur. Cabaran ke lapan pula adalah ”pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama. Cabaran keenam wawasan adalah secara langsung menyentuh peranan pendidikan pada abad akan datang. • Dasar Pendidikan Malaysia Dasar pendidikan Malaysia adalah selaras dengan ideologi kerajaan untuk mencapai Wawasan 2020.peringkat wilayah dan kaum. Amir Hasan Dawi. hidup dalam harmoni. Untuk merealisasikan cita-cita negara. Cabaran itu ialah “mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan. kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama. Sungguhpun demikian perpaduan negara terus menjadi objektif akhir di mana DPN menganggap masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik demi mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi. secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara”. 54 . berbagaibagai perubahan terus dilakukan terhadap bidang pendidikan. Pada tahun 1996 beberapa 27 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. 27 • Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Pada tahun 1990-an juga Malaysia telah memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang dilancarkan pada 17 Jun 1991. DPN juga terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum yang akan menyumbang ke arah mengukuhkan perpaduan negara.

pendidikan bertaraf dunia dan konsep perpaduan yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip Rukunegara. Namun disebabkan sistem pendidikan Malaysia adalah berpusat. Namun dalam konteks pendidikan di Malaysia. punca-punca perubahan boleh berlaku dari luar atau dari dalam institusi itu sendiri.Selaras dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. maka perubahan-perubahan selalunya adalah berdasarkan arahan dari atas. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996. Akta Pendidikan 1996 menegaskan kepentingan pendidikan untuk negara dan bangsa di mana ia mengambil kira situasi dunia yang bersifat global. Sementara itu punca perubahan dari luar bererti perubahan yang didorong oleh tenaga di luar sekolah. khususnya pendidikan peringkat sekolah. wawasan negara. KONSEP DAN PERANAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Pendidikan dan Perubahan Makna perubahan secara ringkas adalah sebagai perbezaan antara sekarang dengan sebelum. Perubahan dari dalam bermaksud terdapat pihakpihak tertentu dalam dunia pendidikan atau di sekolah menginisiatifkan perubahan. 55 . Dalam masa tidak sampai lima puluh tahun setelah merdeka kita melihat berbagai-bagai usaha mengubah sistem pendidikan negara ke arah yang dianggap lebih maju. Banyak pandangan yang telah meneliti faktor-faktor persoalan mengapakah perubahan itu berlaku. Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Di sekolah misalnya perubahan boleh berlaku apabila pengetua dan guru-guru berusaha ke arahnya.akta yang berkaitan dengan pendidikan telah diluluskan yang antaranya Akta Pendidikan 1996. bidang pendidikan Malaysia tidak dapat lari daripada mengalami perubahan dan ia berlaku dengan begitu pantas sekali. Perubahan boleh jadi dipaksakan melalui dasar-dasar ataupun melalui penerimaan sukarela.

Amir Hasan Dawi 56 . autoriti. Pihak Inggeris telah memainkan peranan dalam menasihati perkembangan sistem pendidikan negara.Pendidikan dan Modenisasi Modenisasi adalah merupakan keadaan di mana masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap. Semakin ramai pelajar-pelajar cemerlang dihantar belajar ke United Kingdom. Sebaliknya perjuangan golongan konservatif yang bersikap bekerjasama lebih diterima oleh Inggeris. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Pendidik-pendidik Melayu yang berfikiran barat dikatakan meneruskan pemikiran barat untuk menyerap sistem kapitalis dunia. perjuangan menuntut kemerdekaan yang pada mulanya diterajui oleh golongan Melayu radikal seperti Kesatuan Melayu Muda. Dengan itu bolehlah dikatakan pengasasan sistem pendidikan moden Malaysia adalah berteraskan model pendidikan sekular-kapitalis. Modenisasi pendidikan yang diteruskan pada awal zaman kemerdekaan merupakan warisan sistem penjajahan. Gaya hidup tradisi telah berubah sebagai gaya hidup moden. hubungan dan nilai-nilai lama kepada yang dikatakan baru. 28 28 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. telah tidak direstui oleh Inggeris. Pendidikan Malaysia telah mengalami modenisasi secara bcransur-ansur dengan adanya pertemuan dengan gejala barat. Apabila mengimbas kembali. Dalam usaha memodenisasi pendidikan negara lebih ramai rakyat Malaysia yang pintar akademik telah dihantar melanjutkan pelajaran ke negara-negara maju untuk menimba ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman moden. Ramai pemimpin politik dan pegawai tinggi Melayu awal adalah berpendidikan Inggeris. Selepas kemerdekaan penggubalan polisi-polisi negara adalah dibuat oleh mereka yang mendapat pendidikan moden barat. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dan Parti Rakyat yang kebanyakannya lulusan Maktab Perguruan Sultan Idris. Mereka yang mendapat pendidikan tinggi di Britain telah diorientasikan dengan pemikiran British.

Reformasi Pendidikan Hussein Hj Ahmad (1993) telah menyenaraikan beberapa fungsi umum pendidikan iaitu seperti sebagai penyalur budaya dan ilmu. Pendidikan dan Masyarakat: Antara Dasar. remaja dan kanak-kanak. Pertamanya pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja negara.29 29 Hussein Haji Ahmad. Hasilnya semenjak kemerdekaan hingga kini. Dengan ini kita boleh bersetuju dengan pandangan mereka sekiranya kita mentafsirkan reformasi sebagai perubahan-perubahan pendidikan yang dirancangkan secara teratur. dan perhubungan rakan sebaya. Dewan Bahasa Dan Pustaka. penyalur kepercayaan dan sistem nilai. Sealiran dengan itu. Ini dibuktikan dengan wujudnya berbagai-bagai laporan yang mencadangkan supaya perubahan-perubahan dilaksanakan. pengawasan belia. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1994) juga menegaskan bahawa reformasi pendidikan telah diadakan beberapa kali selepas kemerdekaan. Ketiga pendidikan adalah untuk pembinaan disiplin di kalangan rakyat berbilang kaum. persediaan untuk alam pekerjaan. Beliau juga membuat kesimpulan bahawa peranan sistem persekolahan sehingga akhir tahun 1980-an bermotifkan tiga perrkara utama. Komitmen kerajaan terhadap reformasi pendidikan juga jelas ditunjukkan dengan pertambahan peruntukan pendidikan pada setiap tahun. Reformasi dan Wawasan. Kuala Lumpur. Beliau juga merumuskan ”piramid yang belum siap” perkembangan Dasar pelajaran Kebangsaan daripada Zaman Perletakan Batu Asas (Zaman Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957). berbagai-bagai strategi telah diatur demi menghadapi abad ke-21. Untuk masa akan datang. penyalur kemahiran dan ketrampilan. Zaman Pengukuhan (Zaman Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961) dan Zaman Kemaskini (Laporan Kabinet 1979). banyak kemudahan-kemudahan pendidikan telah dibangunkan. Kedua pendidikan sebagai asas perpaduan kaum. 1993. 57 .

kelas. Di Malaysia.Pendemokrasian Pendidikan dan Kesamaan Peluang Pendemokrasian pendidikan bermaksud memberi peluang-peluang yang sama untuk semua kanak-kanak mendapatkar pelajaran. sosial. Sekarang telah terdapat puluhan buah sekolah berasrama penuh di bawah kelolaan langsung Kementerian Pendidikan Malaysia. Jumlah sekolah-sekolah 58 . Sungguhpun begitu ia tidak memberikan implikasi yang besar kerana kanak-kanak masih lagi dikenakan yuran persekolahan. Sehingga kini semua lapisan masyarakat tanpa mengira kelas. kurikulum dan lokasi. Kesamaan peluang pendidikan di Malaysia bermakna kerajaan telah menyediakan peluang-peluang yang sama untuk semua orang mendapatkan pendidikan. Malah mulai tahun 1999. telah mencadangkan agar semua kanak-kanak menerima pelajaran dalam tempoh sekurangkurangnya enam tahun. pembinaan sekolahsekolah berasrama penuh telah digiatkan. semasa zaman penjajahan. Yuran yang dikenakan menyulitkan lagi penduduk miskin dan telah dinafikan hak persekolahan mereka. Selepas kemerdekaan kerajaan secara beransur-ansur mendemokrasikan pendidikan di Malaysia. etnik. Anggota-anggota masyarakat tidak mempunyai peluang yang sama apabila sekolah-sekolah dibezakan mengikut kaum. pendemokrasian pendidikan tidak berlaku. Pendidikan percuma untuk semua kanak-kanak telah diperkenalkan mulai tahun 1962. peluang memasuki tingkatan empat telah diperluaskan kepada semua pelajar. Umpamanya dalam Rancangan Malaysia Kedua sahaja sebanyak 10 buah sekolah menengah sains telah mendapat peruntukan untuk dibina. khususnya sekolah-sekolah berasrama penuh. Mereka yang kurang berkemampuan umpamanya penduduk-penduduk luar bandar telah dibukakan peluang dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan. Ini diikuti dengan had umur belajar percuma hingga ke 15 tahun dan penamatan peperiksaaan memasuki sekolah menengah. Ordinan pelajaran 1957 misalnya. selepasnya ia tumbuh seperti cendawan selepas hujan. dan gender telah diberikan peluang bersekolah sekurang-kurangnya hingga ke tingkatan tiga. Jika sehingga tahun sebelum kemerdekaan cuma terdapat tiga sekolah berasrama penuh (tidak termasuk Maktab Tentera Diraja). Salah satu bentuk bantuan ialah dengan penubuhan sekolah-sekolah berasrama. Pendemokrasian pendidikan menjadi semakin nyata mulai Akta Pelajaran 1961 yang menguatkuasakan laporan Rahman Talib. Selepas kemerdekaan.

Institusi-institusi pengajian tinggi yang awal ialah Universiti Malaya di Kuala Lumpur (1961). Kekurangan guru-guru terlatih di luar bandar telah diatasi dengan memperkembangkan sistem latihan perguruan. Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jika sehingga tahun 1956 cuma terdapat lima buah maktab perguruan di seluruh Malaysia. berkemungkinan besar pada masa akan datang guru-guru berijazah akan menerima latihan terus di maktab-maktab perguruan ataupun di institusiinstitusi pendidikan swasta. Universiti Sains Malaysia(1969). Kini bilangan maktab dan pengambilan pelatih yang ramai menimbulkan pula isu kelebihan guru terlatih lepasan diploma hingga ada maktab-maktab perguruan terpaksa ditutup atau ditukar fungsinya. Universiti Malaysia Sarawak. pada suatu ketika selepas merdeka jumlahnya telah melebihi tiga puluh buah. Malahan mulai tahun 1983 semua institusi pengajian tinggi tempatan telah menggunakan sepenuhnya 59 . Di samping pembangunan sekolah-sekolah berasrama. Latihan di maktab yang pada mulanya di peringkat persijilan kini telah dinaikkan taraf kepada peringkat diploma dan sekarang dalam proses dinaik taraf kepada peringkat Ijazah Sarjana Muda. Kini Institusi Pendidikan Sultan Idris telah diubah statusnya sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris khusus untuk perkembangan bidang latihan keguruan. disusuli oleh Institut Teknologi Mara (1967). mereka dilatih di universiti-universiti awam di samping mengikuti program Kursus Perguruan Lepas Ijazah di maktab-maktab perguruan.berasrama penuh sememangnya banyak jika dicampurkan dengan kumpulan-kumpulan Maktab Rendah Sains Mara dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Kemudahan-kemudahan sampingan ini tidak hanya tertumpu kepada masyarakat desa tetapi juga diberikan kepada pendudukpenduduk miskin di bandar. Universiti Pertanian Malaysia (1971) dan Universiti Teknologi Malaysia (1975). peluang-peluang peididikan telah dibuka dengan luas selepas kemerdekaan dengan penubuhan universiti-universiti. Bagi guru berijazah. Terdapat pula universitiuniversiti yang menjalankan program pendidikan jarak jauh dan francais. Di peringkat pengajian tinggi. Kini lebih banyak universiti awam dibina yang antaranya termasuklah Universiti Utara Malaysia. sekolah-sekolah harian banyak dibina sama ada di bandar ataupun di desa dan kerajaan juga telah membina sekolah-sekolah khas untuk golongan istimewa. Dengan perlaksanaan Akta Pendidikan 1996. Universiti Kebangsaan Malaysia (1970).

New Zealand dan Timur Tengah. Sesungguhnya semua ini merupakan usaha-usaha mendemokrasikan dan membuka peluang-peluang pendidikan untuk rakyat.Bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa pengantar. Akta-akta pendidikan tinggi 1996 telah memungkinkan perkembangan menggalakkan institusi-institusi pengajian tinggi di mana kebenaran telah diberikan kepada penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi swasta yang antaranya seperti Universiti Teknologi Petronas. Australia. Amerika Syarikat. Mulai tahun 2001 peluang mengikuti pengajian secara jarak jauh semakin banyak melalui konsortium Universiti Terbuka Malaysia (Unitem). Pendidikan dan Sekularisasi Secara mudah sekularisasi adalah suatu proses di mana agama kehilangan pengaruh terhadap berbagai-bagai situasi kehidupan sosial. ribuan pelajarpelajar yang mencapai kecemerlangan khususnya dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia terus dihantar belajar ke institusi-institusi pengajian tinggi luar negara seperti di United Kingdom. Kuota tertentu juga telah diberikan kepada pelajar-pelajar bumiputera. Pelajar-pelajar juga telah diberikan bantuan berbentuk biasiswa dan pinjaman kewangan. Proses sekularisasi menyebabkan keruntuhan pengaruh-pengaruh organisasi dan nilai-nilai agama kepada idea-idea sains dan ilmu-ilmu pengetahuan duniawi yang dianggap moden. Pada dekad ini berbagai-bagai usaha digiatkan untuk memperkembangkan dan memajukan sistem pendidikan negara. Memperkatakan mengenai sekularisasi dalam masyarakat Melayu mungkin menimbulkan kontroversi dan ada sebahagian anggota masyarakat barangkali menentang sekularisasi kerana ia bertembung dan mencabar autoriti tradisional. Universiti Telekom. Dalam kebanyakan kes di Malaysia. Tahun 1990-an menandakan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia. Program pengajian kembar dengan institusi-institusi luar negara juga digalakkan. Universiti Tenaga Nasional dan Unitar. 60 . Pemodenan dikatakan telah memisahkan institusi agama dengan institusi-institusi sosial yang lain. Kanada. ramai individu Melayu menyatakan diri mereka sebagai Islam sungguhpun mereka mengamalkan cara hidup yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Selain daripada universiti tempatan. Begitu juga universiti-universiti luar negara telah dibenarkan membuka cawangan di Malaysia.

Mereka yang fasih berbahasa Inggeris dibentuk supaya menjadi pegawai-pegawai kerajaan yang bekerjasama dengan Inggeris. Di Malaysia sistem pcndidikan telah menapis pelajar-pelajar untuk mengisi pekerjan-pekerjaan tertentu dalam masyarakat.. pengaruh sistem pendidikan barat telah tertanam dengan mendalam dalam amalan pendidikan.Selain itu. Mereka tinggal di asrama dan disosialisasikan dengan budaya elitis Inggeris. Namun begitu Inggeris telah berjaya menanamkan fahaman sekular di kalangan bangsawan Melayu yang terdidik di sekolahsekolah Inggeris. dalam jangka masa yang begitu panjang. cara berinteraksi dan sebagainya. Ini telah pun dijelaskan bahawa Maktab Melayu Kuala Kangsar telah dikhaskan kepada anak-anak lelaki bangsawan. Ini dibuktikan pada penghujung abad ke 19 hanya 70 orang sahaja Melayu daripada 534 orang penuntut yang didaftarkan di sekolah Inggeris negeri Perak. Bagi mereka yang berrkelulusan menengah rendah dan ke bawah. cara berpakaian. Sistem perjawatan pula adalah ditentukan berdasarkan sijil persekolahan dan secara mudah kita boleh membahagikan pekerjaan kepada sekurang-kurangnya empat golongan berdasarkan kriteria persijilan. Ringkasnya. Selepas kemerdekaan peranan pendidikan dalam pensekularan secara tidak langsung semakin nyata apabila lebih ramai pelajar-pelajar terpilih di hantar menyambung pelajaran peringkat tinggi terutamanya ke United Kingdom. Inggeris sememangnya mempunyai falsafah sendiri untuk menjaga hati golongan bangsawan yang ditaati rakyat ini. minum petang. ternyata terdapat ramai rakyat sama ada dewasa atau remaja yang telah terpengaruh dengan unsur-unsur budaya barat yang dikatakan bertentangan dengan amalan budaya tempatan. Setiap jenis itu dibayar dengan tangga gaji berbeza. Pendidikan dan tenaga kerja. Mereka diasuh dengan amalan gaya hidup barat seperti bermain kriket. Gaya hidup elit yang terasing daripada rakyat jelata memudahkan Inggeris memecah dan memerintah masyarakat Melayu. mereka akan mengisi jawatan jawatan peringkat rendah seperti 61 . salah satu daripada punca masyarakat desa Melayu enggan memasuki institusi pendidikan kolonial Inggeris ialah kerana agama. Berdasarkan apa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. cara makan.

kepentingan sistem pendidikan di Malaysia untuk melahirkan tenaga kerja memang telah dikaji dan dirancang. doktor dan akauntan. inspektor polis. selepas kemerdekaan semua kaum telah cuba disatukan dengan sistem persekolahan yang sama. Di Malaysia. guru dan lain-lain. Di samping penggunaan bahasa Melayu. penolong penguasa polis. Sungguhpun di peringkat sekolah rendah sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina masih diteruskan. pegawai bank. Kita telah melihat sebelum kemerdekaan pendidikan telah memisahkan etniketnik di Malaysia. pegawai imigresen. pembantu pejabat. polisi pendidikan merdeka telah menetapkan kurikulum penggunaan teks. negara asal. Mereka diberikan peluang bercampur gaul dalam sekolah-sekolah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai pengantarnya. jurutaip. peperiksaan dan kegiatan kokurikulum yang sama. Orang yang berijazah akademik pula boleh memegang jawatan pegawai tadbir. Selaras dengan hasrat perpaduan negara. peguam. 62 . struktur dan sistem nilai. prebet tentera. pegawai kastam. mereka selalunya akan menjadi pegawai kerani. Bagi yang berkelulusan dianggap profesional mereka akan menjawat jawatan tinggi seperti jurutera. tukang sapu. rakan-rakan dan kejiranan yang berkongsi ciri-ciri kehidupan yang karib. Pendidikan dan Hubungan Etnik Etnik atau ethnos dalam bahasa asal Greek membawa makna kumpulan manusia atau bangsa. Walau apa pun persoalan yang timbul. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. bahasa. murid-murid terpaksa memasuki sekolah yang beraliran Bahasa Melayu di peringkat menengah. Mereka mempunyai kesamaan dari segi sejarah. Perasaan kekitaan ke dalam kumpulan etnik berkembang menerusi hubungan kekeluargaan. Bagi mereka yang sampai ke menengah atas. budaya. konstabel polis dan sebagainya.buruh. komposisi pcnduduk yang pelbagai etnik telah menjadi signifikan semenjak kolonialisasi Inggeris. Begitu juga di peringkat universiti awam Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar. tradisi. guru berijazah dan lain-lain.

Namun demikian. Ada pandangan mengatakan bahawa kuota yang diberikan kepada pelajarpelajar Melayu telah menjejaskan kecemerlangan akademik mereka. Kelimanya adalah berdasarkan hak-hak keistimewaan Melayu yang termaktub dalam perlembagaan Persekutuan. Ketiganya sekolah-sekolah asrama penuh didirikan untuk golongan miskin di luar-luar bandar yang majoritinya adalak orang-orang Melayu. Pendidikan dan Teknologi Teknologi merupakan hasilan-hasilan ciptaan manusia yang digunakan sebagai alat bantuan kepada kemudahan manusia. Untuk membincangkan hal ini. Pada kebiasaannya masyarakat diukur kemajuan berdasarkan keupayaan dan kecanggihan teknologinya. Ini berdasarkaan kuota pelajar-pelajar Bumiputera dianggap tidak perlu berusaha lebih untuk bersaing dengan pelajar-pelajar bukan Bumiputera. Keempat kewujudan sekolahsekolah berkenaan adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru. Keduanya kaum Melayu telah ketinggalan jauh dalam bidang ekonomi. mereka masih mampu meneruskan kejayaan pendidikan malah terus mengungguli bidang pendidikan dimalaysia. Ini mungkin menimbulkan persoalan penafian peluang kepada etnik-etnik lain. Bidang pendidikan tidak dapat lari daripada menggunakan teknologi.Merujuk kepada peluang-peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh dan IPTA memang nyata bahawa majoriti yang memasukinya adalah orang-orang Melayu. Akhirnya timbul persoalan atau dilema sama ada untuk mengekalkan kuota ke IPTA bagi membantu etnik Melayu yang jauh ketinggalan ataupun dasar meritokrasi sepenuhnya berserta penghapusan kuota perlu dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan berkenaan. Teknologi penting sebagai alat bantuan dalam proses pendidikan. Teknologi yang digunakan dalam pendidikan berubah daripada 63 . kita perlu merujuk semula kepada dasar kerajaan yang memberikan keutamaan kepada etnik Melayu berdasarkan faktor-faktor tertentu. Pertama adalah kerana etnik Melayu jauh ketinggalan dari segi pendidikan semasa zaman penjajahan. adalah sangat menarik melihat dimana sungguhpun anak-anak etnik Cina tidak diberikan banyak kemudahan ke asrama penuh.

cakera liut dan cakera padat. Selain daripada mendapatkan bantuan kewangan bagi pendidikan. Teknologi yang dianggap moden pula ialah seperti buku.yang tradisional kepada apa yang ada pada masa kini. penyelidikan. Perkembangan teknologi dalam pendidikan merupakan inovasi untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran Bantuan teknologi memudahkan para pendidik mentransmisikan ilmu pengetahuan. Malaysia mempunyai hubungan pendidikan dcngan negara-negara luar. sains. misalnya yang berikan oleh British Council dan negara Jepun. Tambahan pula Malaysisebagai sebuah negara mermbangun yang terdiri daripada pelbagai budaya memang memerlukann bantuan-bantuan luar. televisyen. Dalam pada itu juga terdapat sebuah organisasi dibawah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang dinamakan UNESCO (United Nations Educational. internet dan sebagainya. Teknologi pada zaman awal persekolahan telah dianggap tradisional pada masa kini. imager. hubungan pendidikan antarabangsa melibatkan kerjasama dalam bidang-bidang sains dan teknologi. Rangka kerjasama UNESCO adalah melalui bidang pendidikan. Scientific and Cultural Organisation) yang bertujuan menyumbang kepada keamanan dan keselamatan dunia. kebudayaan dan 64 . Pada hari ini teknologi semakin berkembang bila terdapat alatan-alatan seperti komputer. Antara alatan yang dianggap tradisional ialah penggunaan kapur dan papan hitam. video dan lutsinar. sains sosia dan sebagainya. alat tayang. Hubungan dan kerjasama pendidikan sangat diperlukan dalam memajukan pendidikan negara. Sebahagian permbiayaan pendidikan penuntut-penuntut Malaysia ke luar negara misalnya dibayai melalui pinjaman daripada badan-badan antarabangsa terutamanya Bank Dunia. Hubungan Pendidikan Malaysia Dengan Pandidikan Antarabangsa Sebagai sebuah negara vang mengamalkan sistem pcndidikan moden. Terdapat juga skim-skim biasiswa yang disiediakan oleh pihak luar untuk segelintir rakyat Malaysia. pembangunan sumber manusia. Oleh itu pada keseluruhannya teknologi terkini yang sentiasa berkembang masih mempunyai matlamat membantu perhubungan antara guru dan murid-muridnya.

sebahagian besar Sekolah Kebangsaan mempunyai Kelas Pra-Sekolah. Ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid. Secara ringkas. Penubuhan Tadika oleh pihak swasta amat digalakkan. Amir Hasan Dawi 65 . Sistem Pendidikan Malaysia boleh dinyatakan seperti berikut: • • • • • • Tadika/Tabika (2 . Pendidikan bermula daripada tadika sehingga ke institusi pengajian tinggi.Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah. sebaik sahaja melangkah ke tahun 1 persekolahan. Dengan ini diharapkan. anak-anak Malaysia telah melalui alam pendidikan Pra-Sekolah yang amat penting itu.30 Ringkasan Sistem Pendidikan di Malaysia Pada Masa kini Sistem Pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan Sistem Pendidikan Inggeris.4 Tahun) Sekolah Menengah Tinggi (2 Tahun) Tingkatan Enam Pengajian Tinggi Pendidikan Pra-Sekolah Sekolah Tadika (pra-sekolah) menerima kemasukan kanak-kanak daripada 4-6 tahun.7 Tahun) Bermula dari umur 7 tahun Sekolah Menengah Rendah (3 . dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Ujian awam pada 30 Penteorian Sosiologi Dan pendidikan. Pengajian Tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam Pendidikan Malaysia.komunikasi.3 Tahun) Bermula dari umur 5 tahun Sekolah Rendah (5 . Namun kemasukan ke kelas ini terbuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah. Malaysia juga menyertai UNESCO yang bekerjasama dengan badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan (NGO) diseluruh dunia. Pendidikan Rendah Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Setakat ini.

dibenarkan melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah. Penerimaan program prauniversiti ditentukan berdasarkan Ujian Awam SPM. pendidikan prauniversiti adalah seperti berikut: • • • Tingkatan Enam Matrikulasi Pendidikan Luar 66 . dan Menengah Atas (Tingkatan 4-5). Kelas khas ini dinamakan Tingkatan Peralihan. iaitu Menengah Rendah (Tingkatan 1-3). Pendidikan Pra-Universiti Pendidikan pra-universiti adalah pengajian lanjutan selepas persekolahan sekolah menengah bagi persediaan untuk kemasukan ke Universiti.peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Pendidikan Menengah Pendidikan menengah di Malaysia boleh dipecahkan kepada dua peringkat. mereka perlu memasuki satu tahun kelas persediaan.Pendidikan Sekolah Menengah Atas menawarkan bentuk pendidikan yang lebih khusus. pelajar boleh memasuki pengkhususan seperti berikut: • • • Pengkhususan Sains Pengkhususan Sastera Pengkhususan Teknikal (Sekolah Vokasional) Terdapat 2 Ujian Awam pada peringkat ini. Secara amnya. Pelajar yang telah menduduki UPSR. * Bagi pelajar yang meneruskan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan daripada Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. Secara amnya.

Penilaian Menengah Rendah (PMR) diadakan. yang diselia oleh Universiti tempatan di Malaysia. Maktab Perguruan 4. Politeknik 5. Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dijalankan semasa tahun 6 enam persekolahan.Pada peringkat sekolah menengah atas. Institut Pengajian Tinggi Awam 2. Pada akhir tahun Ujian Awam STPM diadakan bagi menentu kemasukan ke Universiti.Pada peringkat sekolah menengah rendah. bermula dari sekolah rendah. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diadakan. Kolej Awam 6. *Sijil STPM juga diterima oleh kebanyakan Universiti antarabangsa Matrikulasi Program Matrikulasi adalah pendidikan pra-universiti seperti Tingkatan Enam. Bagi yang mendapat keputusan baik dalam ujian SPM. Institut Pengajian Tinggi Swasta 3. mereka layak 67 . Kolej Swasta 7. iaitu Sains dan Sastera. 1. Pengajian Tinggi Pendidikan Malaysia terbahagi kepada beberapa peringkat seperti berikut. Program Matrikulasi berlangsung selama 1 tahun setengah dan Ujian diadakan pada akhir tahun pengajian untuk menentu kemasukan ke Universiti. Kursus pra-universiti ini dilangsungkan selama 1 setengah tahun.Tingkatan Enam Tingkatan Enam menawarkan dua bentuk pengkhususan. Institut Ujian Awam Kebangsaan Ujian Awam peringkat Kebangsaan (National Public Examination) diadakan di akhir tahun persekolahan pada setiap tahap pendidikan. Bagi sekolah rendah.

Tingkatan Enam berlangsung selama 2 tahun. Cara lain bagi melayakkan diri untuk Sarjana Muda ialah menerusi pengajian swasta seperti di kolej-kolej swasta. dan pada akhir tahun pengajian Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM) diadakan.wikipedia.org/wiki/pendidikan 68 .untuk meneruskan pelajaran ke Tingkatan Enam.Matrikulasi. atau memasuki kursus. Kolej Swasta menawarkan kursus pra-universiti seperti Kursus diploma Jenis-Jenis Sekolah di Malaysia pada masa kini : • • • • Sekolah bestari (Smart School) Sekolah sukan Sekolah agama Sekolah khas 31 31 http://ms. STPM serta Sijil Matrikulasi (ujian bagi kursus Matrikulasi) adalah kelayakan asas untuk meneruskan pengajian ke Sarjana Muda.

Sesungguhnya pendidikan telah diberikan peranan yang besar untuk mencapai matlamat berkenaan.RUMUSAN Berdasarkan apa yang telah dibincangkan tadi jelas bahawa kedatangan pelbagai etnik ke Tanah Melayu yang terdiri daripada etnik Cina dan India telah mewujudkan masyarakat majmuk di negara malaysia. Ini dibuktikan pada peristiwa 13 Mei 1969 yang sedikit sebanyak adalah berpunca daripada kecelaruan dan kekurangan sistem politik atau demokrasi ketika itu. satu Laporan Jawatankuasa Kabinet dihasilkan yang sekali lagi mempunyai matlamat utama untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat pelbagai etnik. Antara polisi penting pendidikan ialah perubahan daripada aliran Inggeris kepada penggunaan sepenuhnya Bahasa Melayu daripada peringkat sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti. Mengikut sistem demokrasi berparlimen di Malaysia yang mengekalkan sistem berpelembagaan. Kewujudan masyarakat majmuk ini telah sedikit sebanyak mempengaruhi sistem demokrasi di malaysia yang banyak menimbulkan kontrovesi. kekayaan. Namun peristiwa ini telah menjadi teladan kepada sistem demokrasi dinegara kita yang mana ketika ini kita telah mempunyai satu sistem pentadbiran yang terbaik dan memberi keadilan kepada semua. sultan merupakan ketua negara yang mana setiap keputusan negara mesti mendapat restu daripada sultan terlebih dahulu. dan dasar-dasar yang dijalankan oleh penjajah terhadap Malaya ketika itu. Pada tahun 1979. Nilai-nilai tempatan ini adalah diperlukan kerana ia mengambarkan identiti kita tersendiri.Selepas kemerdekaan juga pendidikan di negara kita ini tidak lari juga daripada hasrat utama untuk mencapai perpaduan nasional. Semenjak kemerdekaan hinggalah sekarang. 69 . Selain itu. Mereka datang ke tanah melayu disebabkan pelbagai keistimewaan dari segi kedudukan. dalam mengejar pembangunan dan kemajuan melalui pendidikan moden kita tidak boleh lupa untuk menerapkan nilai-nilai tempatan yang menjadi tradisi dan kebanggaan. Disamping itu. Laporanlaporan dan dasar-dasar yang digubal adalah berfokuskan ke arah integrasi masyarakat berbilang etnik. Mencapai perpaduaan kebangsaan telah dikenal pasti sebagai objektif utama dasar-dasar tahun 1970-an. Malaysia juga mempunyai parlimen yang akan menggubal undang-undang negara dan secara tidak langsung memberi keadilan kepada pelbagai kaum di Malaysia. pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan dan modenisasi.

RUJUKAN Reflection Of Pre Independence Malaya. Quantum Books. Buku Teks SPM. Mohamed Abid. Arah Dan Cabaran.Amir Hassan Dawi. Masyarakat Malaysia: Cabaran Sosio-Ekonomi. 1993. Fakulti pendidikan Universiti Malaya. Azhar Hj. Titas Kertas 1. Dewan Bahasa dan Pustaka. Reformasi dan Wawasan. 1991. Bhd. Mad Aros. Singapura: Pustaka Melayu 70 . Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Persatuan Sejarah Malaysia.S. Ee Ah Meng Harun Aminurrrashid. K. Pedagogagi. Pendidikan dan Masyarakat: Antara Dasar. Pendidikan Di Malaysia. Pelanduk Publication. Jomo. Hussein Haji Ahmad.1966 Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Malaysia Dari Segi Sejarah. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful