P. 1
Etika Profesion Perguruan Dan Pembangunan Sahsiah

Etika Profesion Perguruan Dan Pembangunan Sahsiah

|Views: 568|Likes:
Published by Amirul Iman Anuar

More info:

Published by: Amirul Iman Anuar on Oct 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah

| 128

UNIT 9 ETIKA PROFESION PERGURUAN DAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
SYED SOFIAN SYED SALIM, Ph.D MUHAMMAD NASIR BISTAMAM, Ph.D

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan maksud etika. 2. Membincangkan konsep etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. Mengaitkan kod etika perguruan dengan amalan guru di sekolah. 9.1 PENGENALAN

Rajah 9.1 Adakah ini merupakan etika seorang insan yang bergelar guru ?

berketerampilan.1 dan 9. akauntan. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila dan kod etika perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar.2 di atas. kejuruteraan. perubatan. anda mungkin boleh memahami situasi dan pandangan masyarakat terhadap guru seperti dalam Rajah 9. Pada pendapat anda. 18 September 2008) termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008. sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia. 2002) Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik yang baik.2 Inikah guru yang para pelajar nanti-nantikan? Sebagai seorang guru. terpuji dan dapat menjadi model yang unggul kepada pelajar-pelajarnya (Hasan. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. kaunseling. ibu bapa pelajar. guru sepatutnya tidak mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. Jelasnya. guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. mengapakah keadaan sebegitu berlaku dalam kalangan guru? P erguruan bermaksud pekerjaan sebagai guru. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan seperti kod etika dan sebagainya yang bertujuan melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Media juga turut melaporkan kes-kes lain seperti guru memukul murid. Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion perguruan tergugat pada mata umum. Selain itu terdapat kes di mana guru . guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 129 Rajah 9. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. perniagaan dan sebagainya.

Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guru-guru dalam menjalankan tugas mendidik. Penghayatan dan pengamalan etika-etika ini akan memartabatkan lagi kedudukan guru sebagai profesion yang dimuliakan oleh masyarakat sejak dahulu.. Sekiranya anda mengetahuinya. yang bertanggungjawab dan berkebolehan. Ikrar di bawah merupakan satu bentuk penyataan etika secara jelas yang dipersetujui untuk dipatuhi oleh guru sekiranya terlibat dalam profesion perguruan.. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah berlandaskan ‘Tatasusila Profesion Perguruan’. Selepas anda selesai. ‘Kami guru Malaysia. Bakalbakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia. Mari sama-sama kita fikirkan mengenai kepentingan menjadi guru yang beretika dan keperluan mengikuti etika perguruan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab guru yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan. dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya. guru sesungguhnya mempunyai beban yang berat untuk dilaksanakan bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dan berketerampilan. 18 September 2008). sejauh manakah anda mematuhi kod etika perguruan berkenaan? .. Etika inilah yang menjadi landasan yang perlu diikuti dan dihayati oleh para guru di Malaysia. Sejauhmanakah anda mengetahui kod etika perguruan yang telah diwartakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia? b. Oleh yang demikian. masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu..’ Dari penyataan ikrar dan kod etika perguruan di atas.. Kejayaan dalam melahirkan guru yang beretika bergantung kepada sejauh mana guru komited dengan etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Persoalannya sekarang adakah para guru tahu dan mengamalkan etika perguruan yang ada. buat refleksi dapatan tersebut dengan menjawab soalan berikut: a.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 130 menyebarkan sesuatu yang menjejaskan keselamatan negara. yang taat setia. ..

sempurna. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya. yang bererti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan). . iaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. berkhemah dan berkesan. Oleh itu berdasarkan pengertian di atas jelas bahawa etika berkaitan dengan pembuatan keputusan bagi semua jenis tindakan di mana tindakan-tindakan tersebut membawa seseorang itu untuk berinteraksi dengan orang lain secara berprotokol. Manakala moral pula menurut Keith (2006). Dalam pergaulan hidup bermasyarakat. serta yang betul dan yang salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. keguruan. Mengikut William (1971). Jadi jelas bahawa etika dan moral adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. kaedah-kaedah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik dan buruk yang boleh atau tidak boleh diikuti. iaitu ‘Mos’ dan dalam bentuk jamaknya ‘Mores’. Morals itself is defined as concerned with goodness or badness of character or disposition or with the distinction between right or wrong. Sistem dasar ini meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk. 2006). Dari aspek kerjaya pula. baik atau buruk dan lain-lain). tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbezaan. sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 131 9. 2002). juga etika melihat secara khusus mengenai tingkah laku manusia yang dikira patut atau tidak patut dilakukan selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima oleh semua masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Hal inilah yang mendasari kesuburan dan perkembangan etika dalam masyarakat kita. to be good or bad or in some similar way‘ (Sains normatif mengenai perilaku manusia dalam masyarakat dimana sains ini menentukan sesuatu perilaku sebagai betul atau salah. Science of Morals. dan menghindari perkara-perkara tindakan yang buruk (Keith. merujuk ‘to that part of human behavior that can be evaluated in terms of right or wrong’. etika ialah ‘The normative science of the conduct of human beings living in societies – a sciene which judges this conduct to be right or wrong. Menurut para sarjana. adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Di samping itu. nilai-nilai. Manakala menurut The Oxford School Dictionary (1994). ia merupakan aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. Etika juga merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. yang membawa maksud watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom).2 Pengertian Etika E tika (etimologi). pengubatan dan sebagainya (Hasan Langgulung. berasal dari bahasa Yunani adalah ‘Ethos’. Etika biasanya berkait rapat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin. etika tidak lain adalah aturan perilaku. bernegara hingga pergaulan hidup peringkat global diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Etika berkaitan dengan norma-norma.

4. etika merupakan: 1. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Kamus Dewan. Satu sistem dasar akhlak. Tuliskan secara ringkas. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 132 Kesimpulannya. 2005). 1994). 2.3 Senario di bilik darjah yang melibatkan etika perguruan . apakah yang anda faham tentang konsep etika dan moral. 3. Dari persepktif Islam. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Prinsip moral atau set prinsip moral (The Oxford School Dictionary. Etika : _____________________________________________________________________________ Moral : _____________________________________________________________________________ Rajah 9.

3 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia adalah berdasarkan prinsip-prinsip berikut: Rajah 9. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 9. apakah yang boleh anda fikirkan berkenaan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas jika dikaitkan dengan etika perguruan? Catatkan secara ringkas apa yang anda fikirkan berkenaan etika guru dalam gambar tersebut.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 133 Berdasarkan Rajah 9.3.4 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia .

Kementerian Pelajaran telah berusaha sejak dari dahulu lagi untuk menjadikan bidang perguruan ini sebagai satu kerjaya yang profesional.5 ETIKA PROFESION PERGURUAN Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara.4 NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Setiap profesion menetapkan nilai-nilai asas yang perlu ditaati oleh semua insan yang menjalankan pekerjaan tersebut.5 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 9.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 134 Secara berpasangan bincangkan setiap etika kerja yang digariskan oleh Pelajaran Malaysia berdasarkan contoh-contoh yang sesuai. Laporan Suruhanjaya DiRaja Mengenai Perkhidmatan Perguruan . Kementerian 9. tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Nilai-nilai tersebut ialah: Rajah 9. Setiap badan profesional mempunyai kod etika masing-masing. pelajar.

Kepentingan murid-muridnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan-kepentingan masyarakat. p. telah mencadangkan supaya diadakan Etika Profesion Perguruan (EPP) bagi Pembentukan Tatasusila Guru. kepercayaan politik. Tangungjawab utama seseorang guru ialah terhadap murid-muridnya. daya cipta dan rohani. Dia harus menghormati hak tiap-tiap murid supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri murid-murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. k. masyarakat awam dan negara. b. bahasa. asal keluarga. . Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu dalam kalangan murid-muridnya dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. Dia haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama dan kepercayaaan. l. intelek.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 135 Malaysia Barat (Laporan Aziz. 1971). Dia haruslah bertingkah laku sebegitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap muridmurid.matlamat yang diterima oleh masyrakat. Antara etika profesion perguruan yang perlu diikuti dan ditaati adalah: a. persatuan atau persendirian. d. c. akademik dan status-status lain. o. e. Dia haruslah tidak menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid-muridnya dan ibu bapa pelajar. agama. Dia haruslah tidak bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Dia haruslah bertingkah laku terhadap murid-muridnya sebegitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Dia haruslah bertugas sebagai ‘pengganti ibu bapa’ dalam usaha untuk membentuk tingkah laku murid-murid ke arah matlamat. Dia haruslah tidak menerima apa-apa bayaran daripada murid-muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaranbayaran yang disahkan. g. n. i. warna. m. f. jantina. Dia haruslah tidak mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid-murid. intelek. tempat asal. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. j. h. Seorang guru tidak harus bertingkah laku sebegitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Dia haruslah menumpukan separuh perhatian terhadap keperluan tiap-tiap muridnya. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap murid-muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat setia dan berguna.

iaitu berdasarkan kecekapan. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 136 q. v. Dia haruslah tidak memaksakan kepercayaan. ____________________________________________________________________________ 2. t.com/watch?v=BfAGv__vcTs Empat Aspek Sumpah Janji Guru Malaysia Terhadap Negara 1.____________________________________________________________________________ . bincangkan empat (4) sumpah janji oleh guru Malaysia terhadap negara. Berdasarkan laman web di bawah. politik persendirian terhadap muridmuridnya.____________________________________________________________________________ 3. Dia haruslah tidak meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa murid-murid atau ahli-ahli masyarakat dalam manjalankan tugas-tugas profesionnya. http://www. u. Dia tidak harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. r. keagamaan. s.____________________________________________________________________________ 4. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Dia haruslah tidak mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian.youtube.

terdapat 4 tanggungjawab utama seorang guru iaitu tanggungjawab terhadap pelajar. Jelaskan setiap tanggung jawab tersebut beserta contoh-contoh yang sesuai. rakan sejawatan.3 Tanggungjawab utama guru 9.6 ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM ETIKA PERGURUAN Berikut di bawah merupakan aspek-aspek penting yang terkandung dan menjadi rujukan dalam pembentukan Etika Perguruan Malaysia. dan ibu bapa.          Profesionalisme Integriti Kejujuran intelektual Neutraliti Akauntabiliti Berpakaian Berbahasa Pengurusan masa dan ketepatan waktu Membuat keputusan .Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 137 A Berdasarkan kepada Etika Perguruan. Rajah 9. masyarakat dan negara.

Waktu hadir ke kelas. . huraikan apa perkara yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh guru dalam profesion keguruan? 9. 6/1985: Peraturan Pakaian Guru Di Sekolah/Pensyarah Di Maktab Perguruan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7 Etika dan Pekeliling Sebagai Sumber Rujukan Pembentukan Etika Perguruan Etika Pakaian Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. memberikan bimbingan. Mengajar ikut jadual waktuWaktu tidak mengajar(free period) 4.2 Tahun 1985 1.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 138 B Tanggungjawab guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah. Etika Pengurusan Masa SPI. 3. 2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/1985 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Politeknik. Waktu hadir ke sekolah.Pakaian Masa Bekerja Dan Semasa menghadapi Upacara-upacara rasmi Bagi Pegawai-Pegawai Awam.2 Tahun 1985 . Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran. Mereka juga perlu bertindak secara profesional mengikut Kod Etika Perguruan yang telah termaktub. Lain-lain Pegawai Dan Kakitangan Perkhidmatan pelajaran Di Pejabat Pelajaran Daerah Atau Bahagian. Bil 2/1982: 1. 2. Berdasarkan peraturan 4(2). 5. Semak buku latihan murid.

kerja setiap hari yang telah dilaksanakan. Kawalan kerja.00 Jadual Waktu Peraturan 6 (1) dan Peraturan 6(2) a. b. d.U. melakukan gangguan seksual  Menggunakan wang tabung amanah untuk kegunaan sendiri  Membuat bayaran tanpa menyemak kerja telah siap atau belum  Mengemukakan sijil sakit palsu . menghantar anak. b. Sukatan Pelajaran P.22.mutu/piawai dan semakan seperti senarai semak. Menggunakan kenderaan pejabat untuk kegunaan sendiri dan balik ke pejabat.(A) Peraturan 11 a. bilik guru. Menggunakan kakitangan jabatan/alat/barang-barang jabatan untuk hal-hal persendirian f. bilik gerakan-VIN dipenjara 3 bulan atau denda RM 5 ribu b.U. Menyebelahi / memberi keutamaan kepada saudara mara/rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan c. Mencemar memburukkan nama baik perkhidmatan awam seperti. kantin. pemantauan.(A) 531 Seksyen 8 (1) yang dikenakan penalti RM 500.U. laluan utama. GB/Pengetua sesuatu sekolah hendaklah mempamerkan salinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya pada tempat yang mudah dilihat di pejabat.  Berjudi di pejabat  Disabitkan kesalahan jenayah/mahkamah syariah  Kesusahan berat kerana berhutang  Menerima keraian dari orang yang ada urusan rasmi. Sekiranya tidak akur adalah bersalahan mengikut P. Mengadakan senarai semak kerja. Menguruskan perniagaan / pelaburan sendiri / isteri / anak / saudara mara / rakan-rakan dalam waktu pejabat / tugas rasmi. Peraturan 6 (1): Mengadakan serta merta jadual semua mata pelajaran yang diajar. c. Peraturan 6 (2): Mengadakan serta merta untuk pemeriksaan jadual waktu penggal semasa persekolahan. Tatakelakuan/Larangan Peraturan 4 (2) a.penyeliaan dan penilaian program/aktiviti.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 139 Tanggungjawab Asas Guru P. Menguruskan tender / sebutharga yang terdiri dari saudara mara. Guru hendaklah mengajar ikut sukatan pelajaran dan jadual waktu yang diluluskan (mesti ditandatangani). e.(A) 531 Seksyen 8(1) Menyediakan Rancangan Tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Tahunan terkini yang sedang digunapakai. refleksi P&P.

Objektif mata pelajaran dan Penilaian Perintah Am (Bab A hingga G) menyebabkan timbulnya pelbagai isu dalam kerjaya perguruan.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 140 g. berniaga. Hasil kutipan tersebut perlulah anda laporkan dalam bentuk folio. Antara isu yang sering dibicarakan ialah: Pakaian a. Kokurikulum. Tidak memakai tanda nama Kehadiran a.  Keluar negara tanpa kelulusan. i. Etika Perguruan. dasar Pendidikan Negara. Rambut melebihi kolar baju. keluar sekolah waktu pejabat bagi menguruskan hal peribadi seperti ke pasar. Psikologi Pendidikan. h. temujanji hal-hal peribadi. Perempuan: Memakai pakaian kurang sopan dengan baju tidak berlengan dan skirt yang pendek. menipu waktu kehadiran. kawan tolong punch. Lelaki: Tidak memakai tali leher dengan kemas dan teratur. datang lambat.  Masih tidak hadir setelah ketua jabatan mengarahkan supaya kembali bertugas Secara berpasangan. Kerap ponteng. Kurikulum. Menghasut kakitangan kerajaan supaya jangan berusaha dalam menjalankan tugas. berjubah. dapatkan segala Peraturan/Pekeliling/Akta yang berkaitan dengan etika perguruan. pakaian vietnam/siam bukan pakaian kebangsaan Rambut a. 9. .Teknologi Pendidikan. Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya diperlukan. Tanda Nama a. j. b. tanpa kebenaran dan tanpa sebab yang munasabah Ingkar perintah. memakai baju berlengan pendek dan memakai kasut sukan yang tidak sesuai dengan urusan rasmi. Semua ini anda boleh perolehi di KPM/JPN/PPD dan Sekolah tempat anda bertugas.  Membawa keluar fail peringkat jabatan tanpa kebenaran ketua jabatan. tidak diurus dan berbau. Tidak hadir tanpa cuti. Seperti:  Membantah atau melawan pegawai atasan.8 ISU-ISU DALAM ETIKA PERGURUAN Cetek pengetahuan mengenai FPK.

c. Sahsiah 5. dipertahankan dan dikuatkuasakan. Hasil kerja a. tidak mengisi rekod kehadiran murid. 6. tidak hantar buku rekod mengajar. 2. 3. Lambat menyiapkan tugas-tugas seperti membina soalan. d. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dihayati. Berbahasa kesat kerana menganggap diri hebat dan lebih pandai dari ketua. 5. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini berbeza dengan kod etika di negara lain. RUMUSAN Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai sejagat perguruan di Malaysia.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 141 Adab a. Kod etika merupakan garis panduan untuk bertindak dan bertingkah laku. Moral 4. 4. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan. Tidak memberi hormat kepada rakan atau ketua jabatan. Tidak boleh ditegur dan mengugut perilakunya yang kurang beradab untuk tindakan disiplin/perkhidmatan. diamal. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan sesuai dengan kehendak dan aspirasi negara dan masyarakat. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. maka ia perlu dihayati dan diamalkan. Kod Etika 3. Menerusi kod etika. Perofesion 6. Duduk bersilang kaki. KATA KUNCI 1.menghantar markah ujian. b. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru. Pekeliling . Etika 2. Kod Etika Perguruan dianggap penting kerana: 1.

London: Oxford University Press. d. Hasan Langgulung (1986). Terangkan empat tanggungjawab guru berdasarkan kod etika perguruan. Pengenalan tamadun Islam dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasan Langgulung (2002). Surat-surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Utusan Malaysia. (1971). Keith.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 142 PENILAIAN KENDIRI a. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Peralihan paradigma dalam pendidikan Islam dan sains sosial. (2005) Etika perguruan: Jaminan peningkatan profesionalisme. . Ethics in the workplace. Apakah bentuk-bentuk tanggungjawab seorang guru terhadap rakan sejawat dalam profesion perguruan? b. Bagaimanakah seorang guru yang baik sentiasa dapat mengekalkan akauntibiliti mereka dalam profesion perguruan? c. (2006). Jakarta: Gaya Media Pratama Kamus Dewan (2005). New York: South Western Educ Pub. Serdang: Penertbit Universiti Putra Malaysia. London: Methuen. An introduction to ethics. 18 September 2008 William. G. Huraikan mana-mana empat Kod Etika Perguruan yang telah anda pelajari. L. RUJUKAN Foo Say Fooi. The Oxford School Dictionary (1994).

emosi. terdapat 4 tanggungjawab utama seorang guru iaitu tanggungjawab terhadap pelajar.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 143 JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Berdasarkan kepada Etika Perguruan. mental.  Memupukkan sikap dalam diri pelajar dengan nilai yang membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia . c. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan keturunan dan agama. politik. pertuturan serta memberi contoh yang baik kepada pelajar. Tanggungjawab Seorang Guru a. jasmani. keturunan dan agama. sosial. masyarakat dan negara.  Menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Jelaskan setiap tanggungjawab tersebut beserta contoh-contoh yang sesuai. d.  Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata dan melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa.  Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.  Perawakan yang baik dari segi pakaian.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa  Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawatan  Tidak membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru. bertanggungjawab dan berguna.  Adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor-faktor ekonomi.  Membantu rakan sejawatan terutamanya mereka yang baru menyertai profesion perguruan. b . . dan ibu bapa. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat Dan Negara  Tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh mencemarkan nama baik negara ataupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Rukunegara. rakan sejawatan. Tanggungjawab Terhadap Pelajar  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar.  Merahsiakan segala maklumat sulit dan tidak akan membocorkannya.

f. Menguruskan perniagaan/pelaburan sendiri/isteri/anak/saudara mara/rakan-rakan dalam waktu pejabat/tugas rasmi. Berdasarkan peraturan 4(2).  Membuat bayaran tanpa menyemak kerja telah siap atau belum.  Menggunakan wang tabung amanah utk kegunaan sendiri. Mencemar memburukan nama baik perkhidmatan awam seperti:  Berjudi di pejabat. tanpa kebenaran dan tanpa sebab yang munasabah.  Disabitkan kesalahan jenayah/mahkamah syariah. Mereka juga perlu bertindak secara profesional mengikut Kod Etika Perguruan yang telah termaktub. Menguruskan tender/sebut harga yang terdiri dari saudara mara. Tidak hadir tanpa cuti. Menggunakan kakitangan jabatan/alat/barang-barang jabatan untuk hal-hal persendirian.  Menerima keraian dari org yg ada urusan rasmi. Menggunakan kenderaan pejabat untuk kegunaan sendiri pergi ke dan balik ke pejabat. h. i.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 144 B Tanggungjawab guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah.  Masih tidak hadir setelah ketua jabatan mengarahkan supaya kembali bertugas. menghantar anak.  Membantah atau melawan pegawai atasan. Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya diperlukan. huraikan apa perkara yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh guru dalam profesion perguruan? Peraturan 4(2) Seorang Pegawai Tidak Boleh a. g. e.  Keluar negara tanpa kelulusan. b. j.  Membawa keluar fail terperingkat jabatan tanpa kebenaran ketua jabatan. Menyebelahi/memberi keutamaan kepada saudara mara/rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan. Pergi berburu di padang datar Dapat rusa berbelang kaki Kalau berguru kepalang ajar Bagaikan bunga kembang tak jadi . melakukan gangguan seksual.  Mengemukakan sijil sakit palsu. Seperti. d.  Kesusahan berat kerana berhutang. c. Menghasut kakitangan kerajaan supaya jangan berusaha dalam menjalankan tugas. Ingkar perintah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->