PORTAL RASMI HRMIS https://hrmisone.eghrmis.gov.

my

Semua maklumat yang baru dikemaskini tidak akan berubah serta-merta secara automatik dalam paparan skrin sebaik saja anda mengemaskininya.Ini adalah kerana maklumat yang telah dikemaskini dan dihantar sedang melalui proses untuk pengesahan oleh Pengesah Rekod. Maklumat yang baru dikemaskini hanya akan dipaparkan setelah maklumat tersebut disahkan oleh Pengesah Rekod.Anda dapat menyemak maklumat tersebut melalui Papar Rekod Peribadi dibawah Menu–Pengurusan Rekod Peribadi. .