BULAN MINGGU JANUARI 1&2

TEMA / UNIT TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1 : KELUARGA SAYA

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.

STANDARD PRESTASI

B1DL1E1 1.1.2 Mengecam dan Mengajuk mengajuk pelbagai bunyi didengar dalam persekitaran yang BA : MS 1 didengar dengan betul. BT : MS 2

bunyi

yang

B1DL1E2 1.1.3 Mendengar dan Menentukan arah menentukan arah bunyi yang didengar dalam persekitaran BA : MS 3 dengan betul. BT : MS 3 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.1 Membaca bentukbetul. bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan 3.1 Asas menulis yang betul. dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.1.1 Menyebut seni kata
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

bunyi

B1DB1E1 Membunyikan huruf vocal dan menamakan huruf konsonan BT:ms11

dalam lagu melalui lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik secara didik hibur. hibur.

3

UNIT 2 : BELAJAR BERSAMASAMA

2.1 Asas membaca 2.1.2 Mengeja dan dengan sebutan yang membatang suku kata betul. terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis 3.1.2 Membentuk garisan dengan cara yang yang menyerupai bntuk betul. huruf dengan kemas dan jelas. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. B1DB1E2 Mengeja dan membatang

4

UNIT 3 : SERONOKN YA DENGAN KELUARGA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2.1.2 Mengeja dan 2.1 Asas membaca membatang suku kata dengan sebutan yang terbuka dengan sebutan betul. yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. FEBRUARI TEMA MESRA 5&6 JIRAN UNIT 4 : JIRAN SAYA 2 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur..

suku kata terbuka. BA:ms13 BT:ms13

tertutup

dan

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata 2.1 Asas membaca tertutup dengan sebutan dengan sebutan yang yang betul. betul.
3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar 3.2 Menulis secara dan huruf kecil dengan mekanis berdasarkan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

bahan dengan

yang diberi betul dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

menggunakan kata nama am yang mudah dengan 5. dan menyebut bunyi bahasa.2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. digraph dan BA:24 konsonan bergabung dengan sebutan yang B1DT1E1 betul. 2. 4. perkataan.1 Menyebut dan secara didik hibur. 1.1. suku kata dan perkataan BT:23 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Memahami dan hibur.kemas.1. iaitu abjad. frasa dan ayat dengan betul.4 Mendengar.2 Mendengar.2. Menulis huruf. terdiri daripada kata nama memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik 5. digraph dan atau tiga suku kata konsonan bergabung. mengecam.1 Membaca dan perkataan yang memahami perkataan mengandungi diftong. fiftong. suku kata.1 Memahami dan betul mengikut konteks.1 Menyebut seni kata B1 DB1 E3 lagu melalui nyanyian Membaca perkataan yang 4. vocal BT:22 berganding. vocal yang mengandungi dua berganding. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. menggunakan golangan kata dengan betul mengikut konteks. memahami. B2DB1E1 Membaca dan memahami 2. 7 UNIT 5 : RUMAH NAVIN 1.

2.3. 1. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. 3. BT:25 BA:27 2.2 Mendengar.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3. suku kata.2. perkataan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer. 2. mengecam. B2DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan menyebut bunyi bahasa.3 Membina dan 3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.5 Mendengar.2 Menulis suku kata BA :25 terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. memahami. betul. frasa dan ayat dengan betul. 8 UNIT 6: RAKAN KARIB 1. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. iaitu abjad. vokal berganding. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.2.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.3. diftong.

1.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. RUMAH frasa dan ayat dengan TERBUKA betul.2. vokal berganding. diftong. 1. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. perkataan.vokal berganding. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. digraph dan konsonan bergabung.2 Memahami dan 3.6 Mendengar.1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2. 5.2 Mendengar. BT:31 BA:34 2.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. vokal berganding dengan betul dan tulisan yang kemas. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 5. UNIT 7 : suku kata. B2DL1E2 Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan. MAC 9 & 10 TEMA INDAH BUDAYA 3 1.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. BT:30 BA:33 B2DB1E2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong. 3.

memahami Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2. 3.1 Mendengar.5. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. vokal bergading. 11 UNIT 8: MARI BERHIBUR 1.5 Menulis frasa yang BT:32 mengandungi perkataan BA:35. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.2.3. 1. B2DT1E1 Menulis dan perkataan 3. menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Mendengar.2 Membaca dan memahami perkataan.36 dua atau tiga suku kata.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. diftong .

Menulis dan memahami mekanis berdasarkan ayat tunggal yang bahan yang diberi 3.1.5. 43 1.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.3 Mendengar.1 Memahami dan menggunakan kata ganti menggunakan nama diri pertama dan golongan kata dengan kedua dalam pelbagai betul mengikut konteks dengan betul.2 Mendengar.3.1.6 Menulis ayat mengandungi kata nama dengan betul dan tunggal dengan betul am.2 Menulis secara soalan tertumpu. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.1 Mendengar.3 Memahami dan 5. tanda baca (huruf besar dan noktah). memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai B2DT1E2 3. soalan dan pesanan.2 Menyebut dengan dalam lagu melalui jelas dan memahami seni nyanyian secara didik kata lagu melalui Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . konteks. 12 UNIT 9 : BERMAIN LAYANGLAYANG 1. B3 DL1 E1: Memberikan respons secara lisan dan / atau gerak laku terhadap arahan. kata nama khas dan kemas. dan tulisan yang kemas.3. BT : 38 BA . BT:41 BA:45 4.2. 1.

2.4 Memahami dan golongan kata dengan menggunakan kata kerja betul mengikut dengan betul mengikut konteks.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan. nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul. berbual 1.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan dengan betul dan kemas.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.4. menggunakan 5.3. . 14 UNIT 11: 1. mengandungi suku kata terbuka dan tertutup 5.4 Bertutur. APRIL 13 TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 10:: KAMI SELAMAT 1.4. 1. BT:45 BA:50 3. 3. B3DB1E1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Berbual tentang B3DB1E2 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .hibur. konteks.

2. dengan betul dalam . mengandungi diftong.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenalpasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.4.55 3.2.3 Membina dan menulis perkataan.SENTIASA JAGA DIRI dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Berbual dan menyatakan sesuatu tentang perkara Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . pelbagai konteks. Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk BT:49 BA:54. digraph dan konsonan 5. 3.2 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.4 Bertutur. 15 & 16 UNIT 12: SEKOLAH 1.3.4.2 Memahami dan bergabung. menggunakan pembentukan kata 5.1 Memahami dan yang sesuai dalam menggunakan imbuhan pelbagai situasi dengan awalan dan akhiran betul. berbual 1. vocal berganding.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahn untuk memberi respons dengan betul. sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara brtatasusila. 2.

2. menggunakan kata nama ganti diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. MEI TEMA 5: BADAN 1. 3.3. 3.4. 4.3 Membina dan menulis perkataan.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.4 Bertutur. 4.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. berbual 1.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. frasa dan ayat dengan betul. digraph dan konsonan bergabung dengan betul. vocal berganding.4 Bertutur dan dan menyatakan menyatakan permintaan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4.SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dean tidak formal secara bertatasusila. 2.

19 UNIT 14 : 1. B3DT1E1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber BT:60 3. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.3 Membina dan BA:67 menulis perkataan.17 & 18 SIHAT OTAK CERGAS UNIT 13 : MARI BERSENAM permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 4.3 Membina dan 3. 2.5 Bercerita dan 1.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi dengan betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.5.1 Bercerita tentang Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4. 2.3.2.

1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik yang betul.2 Menceritakan menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara yang didengar semula dengan dengan betul tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal. dan intonasi yang betul. 3.2.5 Bercerita dan 1. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul.5 Membaca dengan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.SAYA SIHAT menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.5.5.3 Membina dan 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. sesuatu perkara dengan tepat.3 Membina dan menulis perkataan. : 1. 4. 20 UNIT 15 SAYA BERSIH 4. betul. 2.

2 Membaca.5.1 Bertutur dan menyatakan menggunakan diksi permintaan tentang yang betul secara sesuatu perkara bertatasusila.5 Membaca dan memahami dan menaakul untuk menaakul maklumat memindahkan dalam bahan grafik maklumat yang dengan betul. terdapat dalam pelbagai bahan B4DL1E1 Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul. 2.1 Memahami dan menggunakan kata menggunakan hubung yang mudah golongan kata dengan dengan betul betul mengikut mengikut konteks. 5.5 Membaca dan memahami menaakul untuk maklumat dalam memindahkan bahan grafik maklumat yang dengan betul.5. konteks.2. berbual 1. JUN 21 TEMA 6: SATU MALAYSIA UNIT 16 : SUKANEKA 1. BT:70 BA2:1 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .6 Memahami dan 5. terdapat dalam pelbagai bahan.4 Bertutur. 2.4.1 Membaca dan 2. daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.

4. 1. 4.1 Menulis imlak imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. sebutan tunggal dan ayat yang jelas dan intonasi majmuk dengan yang betul.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.3. 2. BT : 74 BA2 : 5 4.3. lancar.2 Membaca kuat ayat dengan lancar. 22 UNIT 17 : BUDAYA MEMBACA 1. 3.4 Menulis dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. B4 DL1 E3: Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.4.3.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Bercerita dan 1.5.3. tepat menggunakan dan intonasi yang BT : 78 sebutan yang jelas betul menggunakan BA2 : 9 dan intonasi yang ayat tunggal. 2. 5. tanda 5. betul.2.4. BT : 77 BA2 : 8 23 UNIT 18 : 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2. B5 DB1 E2: Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran _an dan _i.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalandan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Bercerita tentang B4 DL2 E1: DESA SAYA menceritakan sesuatu perkara Menyampaikan cerita yang INDAH sesuatu perkara dengan tepat. mengikut baca. sesuai dengan sebutan dan semula dengan sebutan yang jelas intonasi yang betul.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata ttertutup dengan tepat.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1. memahami dan memahami dan memberi respons memberikan terhadap sesuatu respons terhadap arahan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mendengar.1 Mencatat BT : 80 maklumat yang BA2 : 11 betul daripada pelbagai sumber.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1. 3.4.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai. 2.3 Mendengar. menggunakan bahasa yang santun.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5. soalan dan sesuatu arahan pesanan yang didengar secara lisan atau dengan betul. JULAI 24 & 25 UNIT 19 : PERHIMPUN AN SEKOLAH TEMA 7 : NEGARA KITA 4. BT :85 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3.3 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat yang B4 DB1 E1: Membaca. pasti idea utama B4 DT1 E1: dalam Mencatat pelbagai pelbagai bahan maklumat dengan betul dengan tepat.1.3.4 Membaca dan memahami maklumat 2. gerak laku dengan betul. 4.

2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul . dasar menggunakan pola ayat FN + FN.pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.1 Memahami dan betul dalam pelbagai membina ayat situasi. 3. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.3. 26 UNIT 20 : MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA! 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal 2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5. sebutan yang jelas dan intonasi Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 1.3 Memahami dan membina ayat yang 5. BA2 : 16 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.

BT : 91 BA2 : 22 27 UNIT 21 : 1.3.6.2 Membaca kuat ayat pelbagai bahan bacaan tunggal dan ayat B5 DL1 E1: Menceritakan perkara yang dengan tepat. 2. dan intonasi yang betul. FK+FK. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi B5 DT1 E2: Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN+FN.3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.5. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.yang betul.5 Bercerita dan 1. BT: 92 BA2 : 23 sesuatu didengar Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca kuat 2.2 Menceritakan SAMBUTAN menceritakan sesuatu perkara HARI sesuatu perkara yang didengar KEMERDEKA semula dengan dengan betul AN tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa mengikut tanda baca. 5.

3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca kuat Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.3.3 Membina dan menulis perkataan.3.dengan lancar. dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. frasa.4 Bertutur. yang jelas dan intonasi sebutan yang jelas dan yang betul intonasi yang betul mengikut tanda baca.3. 2.3 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4.1 Mengujarkan bahasa badan dialog dengan dengan kreatif sebutan dan melalui lakonan intonasi yang betul secara didik hibur. 1. BT : 98 BA2 : 29 OGOS 28 TEMA 8: HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : SUNGAI KITA 1. sebutan majmuk dengan lancar.4.2 Membaca kuat B4DL1E2 Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila. 2. dan ayat dengan betul.

3. 3. memahami dan memberi respons ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.1.3 Mendengar.6. 3. memahami dan memberikan respons Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 5. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 29 & 30 UNIT 23 : TEKNOLOGI HIJAU 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa 4.2 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

6 Menulis untuk 3. Membaca dan memahami 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5 Bercerita dan 1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. dengan tepat menggunakan bahasa yang 3.6.5. yang santun. 2.terhadap sesuatu arahan.1 Bercerita tentang menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara dengan tepat.1. menyampaikan menyampaikan BT : 105 maklumat tentang maklumat yang BA2 : 37 sesuatu perkara pelbagai dengan dengan betul menggunakan menggunakan bahasa yang bahasa santun. semula dengan sebutan yang jelas Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 5. 5.2 Menulis untuk santun. maklumat secara bertulis dengan betul. 31 UNIT 24: CERITA ALAM 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.4.3 Membaca dan maklumat yang memahami tersurat dan tersirat maklumat yang daripada pelbagai tersurat dengan B5 DT1 E1: bahan untuk tepat daripada Menyampaikan pelbagai memberi respons pelbagai bahan.

2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. B6 DL1 E1: Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan.3 Membaca dan frasa dan ayat daripada memahami ayat pelbagai sumber tunggal daripada dengan sebutan yang pelbagai bahan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5.7. 2.tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2. kreatif dan mempengaruhi khalayak. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 3. 4. BA2 : 40 2. 4. 3. bacaan dengan sebutan yang betul. *1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.2.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.2 Mencatat yang betul tentang maklumat yang betul sesuatu perkara untuk diklasifikasikan daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. SEPTEMB ER 32 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : KEBUN SAYUR DATUK 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sumber.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 4. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 1. 2.3 Mendengar.1.5 Mencatat maklumat 3.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3. .3 Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3.

memahami BT : 118 *2.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Menghasilkan penulisan berbentuk 3. memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan *2. 2. 1.5. dalam pelbagai Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5 Membaca dan maklumat dalam BA2 : 51 menaakul untuk bahan grafik memindahkan dengan betul.secara didik hibur.3 Membaca dan 2. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa pelbagai bahan dan ayat daripada bacaan dengan pelbagai sumber sebutan yang betul.7.2 Membaca dan memahami ayat memahami tunggal daripada perkataan. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan bukan grafik. B5 DB1 E1: dengan sebutan Memahami dan yang betul.5.7 Menghasilkan naratif secara terkawal dengan penulisan kreatif betul. 33 & 34 UNIT 26 : BERAPAKAH HARGANYA? 1.

pelbagai bahan dengan tepat.1 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat untuk pelbagai bahan untuk mengenal pasti memberi respons idea utama dalam dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan menyampaikan maklumat tentang maklumat yang sesuatu perkara pelbagai dengan dengan menggunakan betul menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.6.genre dengan betul. 1. 3.4. 4.2 Menceritakan menceritakan sesuatu sesuatu perkara perkara semula dengan yang didengar tepat menggunakan dengan betul sebutan yang jelas dan menggunakan ayat intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat 2.5 Bercerita dan 1.5.6 Menulis untuk 3. tunggal. 2.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 35 UNIT 27 : MARI BERTANI 4.

5 Mencatat maklumat maklumat yang betul yang betul tentang untuk diklasifikasikan sesuatu perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.1 Menyebut 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1. 4.2 Menyebut dengan dan jelas dan memahami seni Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5.1 Menyebut dan bahasa yang santun. OKTOBER 36 TEMA 10: 1.2 Mencatat 3. TELEFON 2.1 Menyebut seni kata melalui nyanyian lagu melalui nyanyian secara didik hibur secara didik hibur.2 Membaca dan BERBUNYI memahami perkataan.4.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1.1. intonasi yang betul. 3.5. 2. RING. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. memahami unsur seni dalam lagu 4.2. RING.5 Bercerita dan SAINS DAN menceritakan sesuatu KITA perkara semula dengan tepat menggunakan UNIT 28 : sebutan yang jelas dan RING.

bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membina dan betul. jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 1.memahami unsur kata lagu melalui seni dalam lagu nyanyian dan gerak laku melalui nyanyian secara didik hibur.5.3 Membina dan mengikut tanda baca. secara didik hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Mengujarkan dialog badan dengan kreatif dengan sebutan dan melalui lakonan secara intonasi yang betul dan didik hibur.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 4.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. dan ayat dengan 3.3.3 Mengujarkan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 37 & 38 UNIT 29 : KOMPUTER BEN LI 1. frasa. menulis perkataan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

iaitu abjad.badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4. memahami.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.6 Mendengar. perkataan. * 2. 2. 1. 39 & 40 UNIT 30: KERETA MALAYSIA 1. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. 3. frasa dan ayat dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. dan menyebut bunyi bahasa.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca. bertatasusila menggunakan memahami dan kosa kata yang luas dan menaakul maklumat tepat. B6 DB1 E1: Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara * 2. suku kata.1 Menghasilkan penulisan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2. mengecam.7 3. dalam bahan grafik BT : 138 dengan betul.2 Mendengar.2.7. BA2: 73 B6 DT1 E1: Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila Menghasilkan menggunakan gaya bahasa berbentuk yang menarik.

1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Memahami dan merujuk manusia dan menggunakan benda dengan betul. BA2 : 71 betul.7 Memahami dan menggunakan kata tanya 5. 4. 5. golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .penulisan kreatif dalam naratif secara terkawal BT : 136 pelbagai genre dengan dengan betul. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful