P. 1
Pemetaan Tahunan Bm Kssr Thn 1(Sjkc)

Pemetaan Tahunan Bm Kssr Thn 1(Sjkc)

|Views: 974|Likes:
Published by Yong Pei Pei

More info:

Published by: Yong Pei Pei on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

BULAN MINGGU JANUARI 1&2

TEMA / UNIT TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1 : KELUARGA SAYA

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.

STANDARD PRESTASI

B1DL1E1 1.1.2 Mengecam dan Mengajuk mengajuk pelbagai bunyi didengar dalam persekitaran yang BA : MS 1 didengar dengan betul. BT : MS 2

bunyi

yang

B1DL1E2 1.1.3 Mendengar dan Menentukan arah menentukan arah bunyi yang didengar dalam persekitaran BA : MS 3 dengan betul. BT : MS 3 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.1 Membaca bentukbetul. bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan 3.1 Asas menulis yang betul. dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.1.1 Menyebut seni kata
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

bunyi

B1DB1E1 Membunyikan huruf vocal dan menamakan huruf konsonan BT:ms11

dalam lagu melalui lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik secara didik hibur. hibur.

3

UNIT 2 : BELAJAR BERSAMASAMA

2.1 Asas membaca 2.1.2 Mengeja dan dengan sebutan yang membatang suku kata betul. terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis 3.1.2 Membentuk garisan dengan cara yang yang menyerupai bntuk betul. huruf dengan kemas dan jelas. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. B1DB1E2 Mengeja dan membatang

4

UNIT 3 : SERONOKN YA DENGAN KELUARGA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2.1.2 Mengeja dan 2.1 Asas membaca membatang suku kata dengan sebutan yang terbuka dengan sebutan betul. yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. FEBRUARI TEMA MESRA 5&6 JIRAN UNIT 4 : JIRAN SAYA 2 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur..

suku kata terbuka. BA:ms13 BT:ms13

tertutup

dan

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata 2.1 Asas membaca tertutup dengan sebutan dengan sebutan yang yang betul. betul.
3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar 3.2 Menulis secara dan huruf kecil dengan mekanis berdasarkan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

bahan dengan

yang diberi betul dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

1 Menyebut seni kata B1 DB1 E3 lagu melalui nyanyian Membaca perkataan yang 4.1. iaitu abjad. digraph dan atau tiga suku kata konsonan bergabung. fiftong. 4.2 Mendengar. frasa dan ayat dengan betul. mengecam. 1. 2. digraph dan BA:24 konsonan bergabung dengan sebutan yang B1DT1E1 betul. terdiri daripada kata nama memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik 5. dan menyebut bunyi bahasa. suku kata dan perkataan BT:23 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2. vocal yang mengandungi dua berganding.2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. B2DB1E1 Membaca dan memahami 2. vocal BT:22 berganding. perkataan. Menulis huruf. memahami. 7 UNIT 5 : RUMAH NAVIN 1. menggunakan kata nama am yang mudah dengan 5.1 Menyebut dan secara didik hibur. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.1 Memahami dan hibur.4 Mendengar.1 Membaca dan perkataan yang memahami perkataan mengandungi diftong. menggunakan golangan kata dengan betul mengikut konteks.kemas.1. suku kata.2.1 Memahami dan betul mengikut konteks.

menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. BT:25 BA:27 2.3. mengecam. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . frasa dan ayat dengan betul. 3. suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan 3. vokal berganding. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. 8 UNIT 6: RAKAN KARIB 1. dan menyebut bunyi bahasa.5 Mendengar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3.3 Membina dan menulis perkataan.2 Menulis suku kata BA :25 terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 1. diftong. perkataan.2. memahami. betul. 3. B2DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding. iaitu abjad.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.2 Mendengar.2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

BT:31 BA:34 2. perkataan.vokal berganding.6 Mendengar. 2. 5. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. diftong. 5.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Memahami dan 3. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2 Membaca dan memahami perkataan.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. BT:30 BA:33 B2DB1E2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong. digraph dan konsonan bergabung. diftong. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad.1.2 Mendengar. MAC 9 & 10 TEMA INDAH BUDAYA 3 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. vokal berganding dengan betul dan tulisan yang kemas. RUMAH frasa dan ayat dengan TERBUKA betul. B2DL1E2 Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan.5. 3. vokal berganding.1. UNIT 7 : suku kata.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2. 1.

2. diftong . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 11 UNIT 8: MARI BERHIBUR 1.2 Membaca dan memahami perkataan.2. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.1 Mendengar. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. vokal bergading. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 2.5. memahami Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Mendengar. B2DT1E1 Menulis dan perkataan 3.3.2.5 Menulis frasa yang BT:32 mengandungi perkataan BA:35.36 dua atau tiga suku kata. 1.

1 Memahami dan menggunakan kata ganti menggunakan nama diri pertama dan golongan kata dengan kedua dalam pelbagai betul mengikut konteks dengan betul.3.5.2 Menyebut dengan dalam lagu melalui jelas dan memahami seni nyanyian secara didik kata lagu melalui Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . tanda baca (huruf besar dan noktah). 1.2.3 Mendengar. BT:41 BA:45 4. Menulis dan memahami mekanis berdasarkan ayat tunggal yang bahan yang diberi 3. 12 UNIT 9 : BERMAIN LAYANGLAYANG 1. B3 DL1 E1: Memberikan respons secara lisan dan / atau gerak laku terhadap arahan.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. BT : 38 BA .3.2 Mendengar.1.1.3 Memahami dan 5. soalan dan pesanan. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai B2DT1E2 3.1 Mendengar. dan tulisan yang kemas.6 Menulis ayat mengandungi kata nama dengan betul dan tunggal dengan betul am. kata nama khas dan kemas. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. 43 1.2 Menulis secara soalan tertumpu. konteks. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. menggunakan 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.4.4 Bertutur. berbual 1. 2. B3DB1E1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. APRIL 13 TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 10:: KAMI SELAMAT 1. mengandungi suku kata terbuka dan tertutup 5. 1.3. BT:45 BA:50 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. .1 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.hibur. nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Memahami dan dengan betul dan kemas. 2.1.2 Berbual tentang B3DB1E2 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3 Membina dan menulis perkataan.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Bertutur. 14 UNIT 11: 1. 3.4 Memahami dan golongan kata dengan menggunakan kata kerja betul mengikut dengan betul mengikut konteks. konteks.

1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenalpasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.1 Memahami dan yang sesuai dalam menggunakan imbuhan pelbagai situasi dengan awalan dan akhiran betul. Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk BT:49 BA:54. vocal berganding.4.SENTIASA JAGA DIRI dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 15 & 16 UNIT 12: SEKOLAH 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahn untuk memberi respons dengan betul.55 3. pelbagai konteks. 2. berbual 1.3 Berbual dan menyatakan sesuatu tentang perkara Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3.2. mengandungi diftong.4 Bertutur.2 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.4. sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara brtatasusila. dengan betul dalam .2 Memahami dan bergabung. menggunakan pembentukan kata 5. digraph dan konsonan 5.3.3 Membina dan menulis perkataan. 2.

4.4 Bertutur. menggunakan kata nama ganti diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. vocal berganding.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. digraph dan konsonan bergabung dengan betul.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. frasa dan ayat dengan betul. 3.SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dean tidak formal secara bertatasusila. MEI TEMA 5: BADAN 1.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.4 Bertutur dan dan menyatakan menyatakan permintaan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2. 2.4. berbual 1. 2. 3. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4.

3 Membina dan 3. 4. 4.5 Bercerita dan 1. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2. untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.1 Bercerita tentang Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul.3. 19 UNIT 14 : 1. B3DT1E1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber BT:60 3.2.5. betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi dengan betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.17 & 18 SIHAT OTAK CERGAS UNIT 13 : MARI BERSENAM permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.3 Membina dan BA:67 menulis perkataan.

betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 4.3 Membina dan menulis perkataan. 2.3. sesuatu perkara dengan tepat.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik yang betul. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul.3 Membina dan 3.2 Menceritakan menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara yang didengar semula dengan dengan betul tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal.5 Bercerita dan 1. 20 UNIT 15 SAYA BERSIH 4. : 1.SAYA SIHAT menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Membaca dengan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2. 2.5.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. dan intonasi yang betul.5.

4. terdapat dalam pelbagai bahan.5. 2. konteks.5 Membaca dan memahami menaakul untuk maklumat dalam memindahkan bahan grafik maklumat yang dengan betul. 5.2.2 Membaca. daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan 2.1 Memahami dan menggunakan kata menggunakan hubung yang mudah golongan kata dengan dengan betul betul mengikut mengikut konteks.6 Memahami dan 5.1.5 Membaca dan memahami dan menaakul untuk menaakul maklumat memindahkan dalam bahan grafik maklumat yang dengan betul.1 Bertutur dan menyatakan menggunakan diksi permintaan tentang yang betul secara sesuatu perkara bertatasusila. BT:70 BA2:1 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5. terdapat dalam pelbagai bahan B4DL1E1 Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul. 2. berbual 1.4 Bertutur. JUN 21 TEMA 6: SATU MALAYSIA UNIT 16 : SUKANEKA 1.

22 UNIT 17 : BUDAYA MEMBACA 1.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . B4 DL1 E3: Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.4 Menulis dengan tepat.4 Bertutur.3.3. 4. sebutan tunggal dan ayat yang jelas dan intonasi majmuk dengan yang betul.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3. 2. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2. lancar.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. BT : 74 BA2 : 5 4.4.4.2 Membaca kuat ayat dengan lancar.1 Menulis imlak imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3.4.1 Bercerita tentang B4 DL2 E1: DESA SAYA menceritakan sesuatu perkara Menyampaikan cerita yang INDAH sesuatu perkara dengan tepat. 3.2. B5 DB1 E2: Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran _an dan _i.4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalandan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.5 Bercerita dan 1. 5. sesuai dengan sebutan dan semula dengan sebutan yang jelas intonasi yang betul. mengikut baca.5.4 Menulis imlak dengan tepat. tanda 5. tepat menggunakan dan intonasi yang BT : 78 sebutan yang jelas betul menggunakan BA2 : 9 dan intonasi yang ayat tunggal.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata ttertutup dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2. BT : 77 BA2 : 8 23 UNIT 18 : 1. 2. betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1 Mendengar. 3.3 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat yang B4 DB1 E1: Membaca. memahami dan memahami dan memberi respons memberikan terhadap sesuatu respons terhadap arahan. 1.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1. menggunakan bahasa yang santun. soalan dan sesuatu arahan pesanan yang didengar secara lisan atau dengan betul. 3.3.4. 1.1 Mencatat BT : 80 maklumat yang BA2 : 11 betul daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. pasti idea utama B4 DT1 E1: dalam Mencatat pelbagai pelbagai bahan maklumat dengan betul dengan tepat. BT :85 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4 Membaca dan memahami maklumat 2. 4. gerak laku dengan betul. memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. JULAI 24 & 25 UNIT 19 : PERHIMPUN AN SEKOLAH TEMA 7 : NEGARA KITA 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5. 2.3 Mendengar.

2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Memahami dan membina ayat yang 5. tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 26 UNIT 20 : MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA! 1. sebutan yang jelas dan intonasi Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 1.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal 2.5.1 Memahami dan betul dalam pelbagai membina ayat situasi.2. dasar menggunakan pola ayat FN + FN.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul .3. 3.pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. BA2 : 16 3.

FK+FK.6. 3.3.yang betul.5 Bercerita dan 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.2 Membaca kuat ayat pelbagai bahan bacaan tunggal dan ayat B5 DL1 E1: Menceritakan perkara yang dengan tepat.3. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. BT : 91 BA2 : 22 27 UNIT 21 : 1. BT: 92 BA2 : 23 sesuatu didengar Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3. 5. 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa mengikut tanda baca.5.3 Membaca kuat 2. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi B5 DT1 E2: Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN+FN.2 Menceritakan SAMBUTAN menceritakan sesuatu perkara HARI sesuatu perkara yang didengar KEMERDEKA semula dengan dengan betul AN tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. dan intonasi yang betul.

3.dengan lancar. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3. 2.4. 4. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.2 Membaca kuat B4DL1E2 Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila. BT : 98 BA2 : 29 OGOS 28 TEMA 8: HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : SUNGAI KITA 1.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca kuat Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Mengujarkan bahasa badan dialog dengan dengan kreatif sebutan dan melalui lakonan intonasi yang betul secara didik hibur. dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. yang jelas dan intonasi sebutan yang jelas dan yang betul intonasi yang betul mengikut tanda baca.3 3. 2. 3.4 Bertutur.3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. sebutan majmuk dengan lancar. frasa. dan ayat dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

29 & 30 UNIT 23 : TEKNOLOGI HIJAU 1. memahami dan memberikan respons Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1. memahami dan memberi respons ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.3.pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.6.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mendengar.2 Mendengar.

5 Bercerita dan 1. 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. dengan tepat menggunakan bahasa yang 3.6 Menulis untuk 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. menyampaikan menyampaikan BT : 105 maklumat tentang maklumat yang BA2 : 37 sesuatu perkara pelbagai dengan dengan betul menggunakan menggunakan bahasa yang bahasa santun.terhadap sesuatu arahan.1. Membaca dan memahami 2. semula dengan sebutan yang jelas Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2 Menulis untuk santun.3 Membaca dan maklumat yang memahami tersurat dan tersirat maklumat yang daripada pelbagai tersurat dengan B5 DT1 E1: bahan untuk tepat daripada Menyampaikan pelbagai memberi respons pelbagai bahan. 5.5.6.4.1 Bercerita tentang menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara dengan tepat. 5. yang santun. maklumat secara bertulis dengan betul. 31 UNIT 24: CERITA ALAM 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.4 dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.

*1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. 4.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 3.tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bacaan dengan sebutan yang betul. 4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. BA2 : 40 2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang .2.3 Membaca dan frasa dan ayat daripada memahami ayat pelbagai sumber tunggal daripada dengan sebutan yang pelbagai bahan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7. 2.2. 3. dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. kreatif dan mempengaruhi khalayak. B6 DL1 E1: Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan.

1.3.3 Mendengar. 3.1. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mendengar.kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.5.5 Mencatat maklumat 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3.2 Mencatat yang betul tentang maklumat yang betul sesuatu perkara untuk diklasifikasikan daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. sumber. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. . SEPTEMB ER 32 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : KEBUN SAYUR DATUK 1.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.

maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.7. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Membaca dan bukan grafik.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dalam pelbagai Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .7 Menghasilkan naratif secara terkawal dengan penulisan kreatif betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk 3. memahami BT : 118 *2. 33 & 34 UNIT 26 : BERAPAKAH HARGANYA? 1.5 Membaca dan maklumat dalam BA2 : 51 menaakul untuk bahan grafik memindahkan dengan betul. memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan *2.5.secara didik hibur.2.3 Membaca dan 2. frasa pelbagai bahan dan ayat daripada bacaan dengan pelbagai sumber sebutan yang betul. B5 DB1 E1: dengan sebutan Memahami dan yang betul. 3.2 Membaca dan memahami ayat memahami tunggal daripada perkataan.

genre dengan betul.1 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat untuk pelbagai bahan untuk mengenal pasti memberi respons idea utama dalam dengan betul. tunggal.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. pelbagai bahan dengan tepat. 1.5.6 Menulis untuk 3. 35 UNIT 27 : MARI BERTANI 4.4.5 Bercerita dan 1. 2. 3.4 Membaca dan memahami maklumat 2.2 Menulis untuk menyampaikan menyampaikan maklumat tentang maklumat yang sesuatu perkara pelbagai dengan dengan menggunakan betul menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.2 Menceritakan menceritakan sesuatu sesuatu perkara perkara semula dengan yang didengar tepat menggunakan dengan betul sebutan yang jelas dan menggunakan ayat intonasi yang betul.6.2. 4.

1 Menyebut 4.1.2 Mencatat 3.1 Menyebut seni kata melalui nyanyian lagu melalui nyanyian secara didik hibur secara didik hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4. RING. memahami unsur seni dalam lagu 4.2 Menyebut dengan dan jelas dan memahami seni Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Menyebut dan bahasa yang santun.5. 1. RING. 2. sumber. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.5.5 Mencatat maklumat maklumat yang betul yang betul tentang untuk diklasifikasikan sesuatu perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan SAINS DAN menceritakan sesuatu KITA perkara semula dengan tepat menggunakan UNIT 28 : sebutan yang jelas dan RING.2 Membaca dan BERBUNYI memahami perkataan. 4.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. OKTOBER 36 TEMA 10: 1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. intonasi yang betul.1. TELEFON 2.

jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membina dan mengikut tanda baca.4 Membina dan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.3.3.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mengujarkan dialog badan dengan kreatif dengan sebutan dan melalui lakonan secara intonasi yang betul dan didik hibur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Mengujarkan betul. 2.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. menulis perkataan. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 4.memahami unsur kata lagu melalui seni dalam lagu nyanyian dan gerak laku melalui nyanyian secara didik hibur. 1.3. bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4. 37 & 38 UNIT 29 : KOMPUTER BEN LI 1. frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. dan ayat dengan 3. secara didik hibur.

2.badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. * 2. 2. dan menyebut bunyi bahasa. B6 DB1 E1: Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara * 2. 1.7 3. suku kata. 3. bertatasusila menggunakan memahami dan kosa kata yang luas dan menaakul maklumat tepat. memahami. BA2: 73 B6 DT1 E1: Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila Menghasilkan menggunakan gaya bahasa berbentuk yang menarik.4.2 Mendengar.1 Menghasilkan penulisan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .6 Mendengar.5. mengecam. perkataan. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul.2. dalam bahan grafik BT : 138 dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 39 & 40 UNIT 30: KERETA MALAYSIA 1.7. iaitu abjad.

4. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1.penulisan kreatif dalam naratif secara terkawal BT : 136 pelbagai genre dengan dengan betul. BA2 : 71 betul. golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4. 5.1.1 Memahami dan merujuk manusia dan menggunakan benda dengan betul.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.7 Memahami dan menggunakan kata tanya 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->