Nama: ………………………………………. Tarikh: ……………….Kumpulan: ……….

BAHASA MELAYU - PENULISAN

Tuliskan kata kerja daripada gambar diatas

Tuliskan lima ayat yang lengkap tentang suasana diatas
1. ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..
2. ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..
3. ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..
4. ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..

. .......................................... ...........5........................ ............................................................................................................................................................... .............................