P. 1
Teori Jean Piaget,Van Hieles and Hoffer - Missiah

Teori Jean Piaget,Van Hieles and Hoffer - Missiah

|Views: 3,426|Likes:
Published by Aman Makmur

More info:

Published by: Aman Makmur on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2014

pdf

text

original

PENDAHULUAN Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak

formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan objek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung. Melalui sesetengah permainan juga seperti memasukkan bentuk-bentuk geometri seperti segiempat, segitiga dan bulat ke dalam ruang yang disediakan dan penyusunan kepingan-kepingan bentuk-bentuk, kanak-kanak mendapat peluang menimba pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta mempelajari konsep geometri darinya. Peranan Guru Selain daripada ibu bapa, guru adalah orang yang paling penting dalam membina dan memperkembangkan konsep geometri murid. Peranan guru dalam memperkembangkan konsep geometri kanak-kanak pada amnya terbahagi kepada 4 peranan utama: 1. Menentukan tahap serta aras pemikiran geometri para pelajar dimana guru seharusnya berupaya melihat dan menentukan tahap pemikiran muridnya berkenaan geometri. Ini penting bagi guru untuk merangka aktiviti dan menstruktur program untuk pengajaran dan pembelajaran. 2. Menstruktur proses pembelajaran geometri pelajar agar tercapai objektif serta memperoleh kesan yang maksimum, juga mengaitkan pelajar dengan penerokaan alam geometri yang lebih terbuka. Guru harus menyediakan suatu pengajaran yang berkesan yang mampu memberi kesan mendalam terhadap murid. Murid dibenarkan meneroka kendiri serta mengaitkan dengan persekitaran serta pengalaaman sedia ada mereka. 3. Berinteraksi dengan soalan–soalan lebih terbuka di mana murid bebas mengemukakan soalan serta bertanya dalam menjurus kepada pemahaman konsep. Murid dibenarkan berinteraksi sesama sendiri dan guru memberi respon yang baik.

1

Beliau memperolehi Sarjana Muda (1935) dan doktor falsafah (1943) dalam bidang psikologi. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). 2 . operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). membuat rekod dan portfolio dimana tugasan ini membolehkan murid mengambil bahagian seterusnya menjadikan matematik itu lebih bermakna. Beliau dilahirkan di St Gall.mana kanak-kanak belajar. usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. 4.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. pra-operasi (2–7 tahun).Walau bagaimanapun. Oleh itu. “ Piagetian “ theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Penilaian dengan menggunakan strategi penilaian alternatif seperti perbincangan dan tugasan yang menunjukkan tahap kemajuan. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman pelbagai . Mengenal tokoh-tokoh teori perspektif geometri Perspektif Teori Geometri Jean Piaget dan Inhelder Berasal daripada Switzerland. Bärbel Inhelder (1913-1997) adalah seorang ahli psikologi Switzerland pembangunan. yang terkenal bersama-pekerja Jean Piaget. Switzerland dan berpindah ke Geneva pada tahun 1932 di mana beliau belajar di Universiti Geneva Institut Jean-Jacques Rousseau. Menurut Jere Confrey (1999).Jawapan murid samada betul atau salah pada peringkat diabaikan kerana guru hanya melatih murid untuk memberi pendapat dan idea mereka. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. Daripada kajian dan pemerhatiannya.

3 . Penerbitan bersama mereka yang banyak termasuk Pertumbuhan Pemikiran Logik dari Kanak-kanak untuk Remaja (1958). Psikologi Kanak-kanak (1966). Barbel Inhelder meninggal dunia pada tahun 1997. Jenis pemikiran ini melibatkan penaakulan deduktif dan keupayaan untuk sebab hipotesis.Inhelder bekerja di Universiti Geneva sehingga beliau bersara pada tahun 1983. bekerjasama dengan Jean Piaget dalam kerja-kerja uji kaji kepada pembangunan kanak-kanak. Kerjasama mereka bermula dengan disertasi beliau pada pemuliharaan kanak-kanak dan berterusan selama hampir 50 tahun. Kerja Inhelder amat signifikan dalam penemuan peringkat "operasi formal" yang berlaku dalam peralihan antara zaman kanak-kanak dan remaja. dan Conception Kanak-Kanak Angkasa (1967).

Mereka juga menyarankan bahawa kanak-kanak boleh belajar geometri di sepanjang garisan struktur bagi hujah bahawa mereka yang berkembang dalam tahun 1950-an. Bermula dengan pengamatan ke atas objek. Proses mengira menggunakan perkataan dan simbol yang mana akhirnya akan menghasilkan konsep nombor. kemudian di analisa dan mengenalpasti ciri-ciri objek tersebut dan akhir dapat menerangkan secara verbal. oleh Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof yang telah banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap Geometri Euclid. Tiga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah : 4 . Namun pada tahun 1960-an pendidik bekas Kesatuan Soviet telah mempelajari daripada penyelidikan van Hiele ini dan telah menukar kurikulum geometri mereka. Tingkahlaku tersebut merupakan permulaan kepada perkembangan pembuktian verbal secara sistematik. "Produk pemikiran" dari satu tahap menjadi "objek pemikiran" bagi yang akan datang.  Tingkah laku dan pengamatan (visual) terhadap objek seperti mengira dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza. Tiga peringkat pertama adalah relevan untuk pelajar rendah dengan peringkat keempat relevan untuk pelajar sekolah menengah dan kelima bagi pelajar-pelajar geometri sekolah tinggi.Perspektif Teori Geometri Van Hieles (1959)  Asas matematik bermula dengan persepsi (perceptions) dan tingkahlaku (actions) kepada sesuatu objek dalam dunia luar.Model pemikiran teori geometri van Hiele ini juga boleh digunakan untuk panduan pengajaran serta menilai kebolehan pelajar Pierre dan Dina van Hiele mencipta satu model untuk membantu menjelaskan pembangunan memahami geometri. Pada tahun 1980-an terdapat minat oleh Majlis Standard Kebangsaan guruguru Matematik (1989) di Negeri Amerika dalam sumbangan yang dibawa oleh model van Hiele iaitu pembelajaran akan lebih dekat melalui pelaksanaan dengan memberi penekanan terhadap kepentingan pembelajaran berurutan dan pendekatan aktiviti. Teori ini berasal dan dikembangkan oleh dua orang penyelidik iaitu sepasang suami isteri dari Belanda dalam tahun 1950-an.

geometri yang berbeza boleh dikelaskan mengikut ciri-cirinya yang tersendiri. tak sekata. (Hoffer.Dibantu oleh pengalaman pengajaran yang sesuai. Kesimpulannya. Namun begitu ianya berkaitan di antara satu sama lain dalam pelbagai cara Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) Dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. 2. adalah fakta bahawa pelajar hanya boleh bergerak secara berturutan melalui peringkat dan kemajuan itu dari satu tahap ke tahap yang seterusnya bergantung pada kandungan dan cara pengajaran daripada pada umur pelajar. Pada peringkat pertama. tiga bucu. Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. Susunan. capah dan sebagainya. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi. kon. bersudut tegak. dipikul oleh penyelidikan yang berterusan. Analisis.1.model ini menegaskan bahawa pelajar bergerak berurutan dari awal. condong. kiub dan sebagainya. 3. p15).iaitu bermula dari tahap (visualisasi). segiempat. kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. Mungkin salah satu yang paling penting ciri-ciri model ini. yang berkenaan dengan aspek-aspek formal abstrak potongan. 5 . satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Lukisan. Deduktif dan Pengekstrakan). melalui urutan yang disenaraikan di atas untuk tahap tertinggi (accuracy). Logik dan Gunaan). 1981. deskriptif. Pemerhatian. (b) Kedua. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat. segiempat ada enam permukaan dan sebagainya. Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri bentuk yang telah diketahui serta memperkembangkannya ke dalam istilah-stilah yang lebih spesifik seperti sekata. di mana ruang adalah semata-mata diperhatikan sifat rajah yang tidak diiktiraf dengan jelas.

kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D.pengiktirafan. Mengenal Konsep Geometri Geometri mengandungi koleksi objek seperti segiempat. (2) Kemahiran lisan . Analisis dan Potongan). (3) Kemahiran melukis . lakaran angka isometrik.berkomunikasi menerusi lukisan. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang menerangkan bagaimana hubungan dalam konsep ruang yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan konsep asas geometri seperti berikut terlebih dahulu sebelum guru membincangkan dengan lebih lanjut menegnai geometri: 6 . deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. titik. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria. Pada asasnya geometri mempunyai dua bentuk iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. segitiga. (5) Kemahiran aplikasi gunaan . membuat kesimpulan. merumuskan dan menguji hipotesis. silinder. bulatan. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej merekabentuk. menggunakan contoh balas. parallelogram serta bentuk-bentuk padu seperti kubus dan prisma.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar.klasifikasi. Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. corak arif. (4) Kemahiran logik .Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . untuk membuat gambar rajah skala. kon.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. garisan serta segmen.pengimejan . Konsep asas geometri melibatkan konsep satah. pemerhatian hartanah pentafsiran peta.

di mana ia mempunyai panjang tetapi tiada lebar atau tinggi. Semasa pembelajaran pengukuran. Manakala persepi melibatkan hubungan terus dengan 7 . Selain daripada itu. Di peringkat yang seterusnya. Menurut Piaget dan Inhelder(1967). Kedua. penerapan konsep asas permukaan satah juga penting iaitu satah merupakan permukaan 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi. murid perlu menerokai pula ciri-ciri struktur yang ada pada suatu bentuk geometri dan akhirnya diperkembangkan kepada bentuk-bentuk geometri itu sendiri dan memahami perkaitannya antara satu sama lain. geometri dan fungsi. pengukuran juga merupakan salah satu komponen geometri. di dalam pengukuran terdapat 4 idea asas iaitu : 1) Persepsi dan perwakilan kanak-kanak membina konsep spatial mereka dalam dua tahap yang berbeza iaitu persepsi dan perwakilan.Pengukuran adalah sebahagian dari angka-angka di dalam kehidupan seharian. lebar dan tinggi.dua tahap ini digabungkan untuk membina ideaidea tentang konsep ruang.peluang untuk mengaitkannya dengan bahagian matematik yang lain sentiasa ada seperti operasi bernombor. Manakala ruang pula merupakan satu set titik yang dihubungkan antara satu sama lain di dalam bentuk 3 dimensi yang mempunyai panjang.segitiga dan bulatan Asas pertama yang perlu diterapkan dalam murid adalah titik. Ini kerana kewujudan garisan adalah merupakan satu siri set titik. Segmen-segmen garisan mempunyai 2 jenis iaitu segmen garisan yang mempunyai hujung di mana ia menghubung antara dua titik AB dan segmen yang tidak mempunyai hujung yang bermula dari satu titik dan seterusnya berkembang ke suatu arah yang dikenali sebagai infinit. statistik. Selain daripada itu.• • • • • • • Titik Garisan Segmen garisan yang mempunyai dua penghujung Segmen garisan yang tak berpenghujung Permukan satah Ruang Bentuk -bentuk 2D seperti segiempat. Garisan merupakan bentuk 1 dimensi yang terhasil dari hubungan antara dua titik yang bersambung.

beberapa strategi digunakan: 1. 4. membentuk unit yang sesuai dan proses untuk mengukur iv. Bandingkan objek dengan objek lain yang sudah diketahui ukurannya. guna rumus untuk mengira unit Dalam membuat anggaran untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari objek tanpa menggunakan alat mengukur. 5. membuat perbandingan iii. mengenali benda yang hendak diukur ii. Apabila mereka terpaksa menggunakan imaginasi dan memori sedia ada tentang objek tersebut. tukarkan kepada unit ukuran yang piawai v.fizikal objek.iaitu. 3.mengenali atribut yang diukur dan mengenali unit yang mempengaruhi jumlah yang ditugaskan untuk objek . Anggar. 2. Dalam mengajar pengukuran. 8 . Wujudkan masalah kepada pelajar dengan peruntukan masa yang diberikan untuk membuat anggaran. Berusaha untuk membolehkan pelajar menganggar dan mengukur dalam kriteria yang diberikan . proses pembelajaran pengukuran boleh dibahagikan kepada 5 langkah : i.ukur dan semak semula. Gunakan strategi 2 sehingga pelajar berasas selesa dengan kemahiran menganggar mereka. Dari situ mereka akan membina pengetahuan persepsi mengenai objek tesebut. 3) Transitiviti Memahami transitiviti tentang panjang sesuatu objek membawa maksud bahawa pelajar boleh menyimpulkan jika panjang A kurang dari panjang B dan panjang B pula kurang dari panjang C. 2) Pemuliharaan Sesuatu objek akan kekal pada bentuk dan saiznya walaupun ianya digerakkan atau dibahagikan pada beberapa bahagian. maka di sinilah perwakilan digunakan.maka panjang A tentunya kurang dari panjang C. 4) Unit Memahami konsep unit dibina dari dua idea.

Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran. Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci.pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom. dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya.Walau bagaimanapun.pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk. pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras pemikiran semulajadi geometri pelajar. berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk. Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an. Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat. mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat . Walau pun begitu. melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri. Sebagai contoh. • Aras Ketiga adalah Deduktif Formal. pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya.Membina Pemikiran Geometri Pelajar Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam.pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk. Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru.pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut. • Aras Kedua adalah Diskriptif.definisi. bulatan.teorem dan alihannya. Pada tahap ini. Pada tahap ini. segi tiga. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk. 9 . • Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal. minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan. Bentuk dilihat sebagai satu. Ironinya. Sebagai contoh.

Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru. Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak. Seperti contoh. Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi.proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain. Contohnya. Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama. Contohnya. Dengan menggunakan alatan-alatan ini. murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama).Bagi sesetengah pelajar. penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. segiempat tepat dan juga segitiga. guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi. Sementara mereka bermain. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah – masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki. sudut sama. murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir. kanak-kanak akan mengenal bentuk – bentuk geometri secara tidak formal. semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. sudut tepat. murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru. Guru perlu menggalakkan murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya. dalam suatu permainan. secara tidak langsung. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. melalui permainan tangram ini. 10 .

penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat.simetri dan lain-lain. persamaan bentuk. Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. Di peringkat seterusnya. apa ciri yang sama dalam semua segitiga. Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok. sudut. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri. aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara. bucu dan lain-lain. Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut.bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain. Selain daripada itu. 11 .

Susunan. (Hoffer. Analisis. lakaran angka isometrik. satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. untuk membuat gambar rajah skala.pengimejan.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . Contohnya penggunaan geometri untuk pakej mereka bentuk. Logik dan Gunaan). 1981. Deduktif dan Pengekstrakan). membuat kesimpulan. Lukisan. 12 . pentafsiran peta. (4) Kemahiran logik . (b) Kedua. menggunakan menggunakan contoh balas.berkomunikasi menerusi lukisan.PERSPEKTIF TEORI GEOMETRI HOFFER Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. (3) Kemahiran melukis .klasifikasi. p15). merumuskan dan menguji hipotesis.pengiktirafan. Pemerhatian.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. deskriptif. kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. (2) Kemahiran lisan . (5) Kemahiran aplikasi gunaan . pemerhatian hartanah. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria corak arif.

Mengenal pasti hubungan antara pelbagai jenis bentuk geometri . Tahap Kemahiran Pengiktirafan Analisis Deduktif Mengenal bentuk geometri Visual melalui gambar tanpa mengetahui ciri-ciri bentuk. Memahami perbezaan antara takrif. Menggunakan ciri-ciri bentuk geometri untuk mengenal pasti hubungan subset. Deskriptif Jelaskan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bentuk geometri. Menggambarkan hubungan antara bentuk geometri Mentakrifkan konsep geometri dengan jelas. Menggunakan logik untuk membuktikan dan dapat men yimpulkan pengetahuan baru dari fakta – fakta yang diberikan 13 .Visual Gunaan Deskriptif Logik Lukisan  Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. Memahami makna tempahan bentuk dalam situasi Logik yang berbeza. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang bagaimana dalam menerangkan konsep ruang dan hubungan yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra.  Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. Analisis dan Deduktif). Jadual (1): tahap pemikiran geometri diagihkan mengikut kemahiran geometri. postulat dan teo rem. Menggunakan maklumat ten tang bentuk badan geometri dan menyimpulkan maklumat lanjut . deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Menamakan bentuk geometri.

Usiskin.Rumuskan maklumat dengan lebih lanjut menyimpulkan maklumat lanjut Rajah (1): piramid tiga peringkat pemikiran geometri Van Hieles amat mengambil berat tentang masalah yang murid-murid mereka hadapi dengan geometri sekolah menengah. 1983. Model van Hiele mempunyai tiga komponen utama wawasan. 2003).fasa pembelajaran dan tahap pemikiran (Hoffer. 14 Tahap (2) Deskriptif Mengenal perkaitan antara bentuk Tahap (3) Logik menerangkan hubungan antara bentuk menggambar bentuk Tahap (1) Visual Mengenal bentuk .

Silibus pengajaran bagi tajuk geometri seharusnya menjadikan penyelesaian masalah sebagai suatu hasil pembelajaran yang utama. Geometri mewakili fenomena alam yang asli. penyelesaian masalah merupakan perkara utama yang harus diterapkan 15 .KESIMPULAN Hakikatnya. Dan juga dapat menjelaskan tentang konsep ruang. Ini kerana. Oleh kerana geometri merupakan salah satu tajuk yang penting dalam pembelajaran matematik. Berbanding dengan negara kita. jika kita lihat pada silibus sekolah rendah di United Kingdom.pembelajaran geometri penting kerana geometri merupakan cabang matematik yang menghubungkan matematik kepada kehidupan seharian yang menyelidiki corak-corak visual. guru seharusnya mempunyai kemahiran mengajar yang baik agar dapat menerapkan dan mewujudkan pemikiran kognitif murid-murid agar lebih mahir dalam penyelesaian masalah geometri ini. setiap tajuk atau sub tajuk bagi apa-apa berkaitan matematik. kepentingan geometri bukan sahaja untuk menjawab soalan peperiksaan tetapi juga amat berguna dalam kehidupan seharian mereka termasuk juga kerjaya.

74. & Shaunessy J. Anne. (1983). Van Hiele-based research. R. Structure and Insight: a theory of mathematics education.) Learning and Teaching Geometry. Teppo. Retrieved September 28. Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry. 11-18. Steven & others (2002). Children’s Mathematical Development. B. (1971).. March 1991 pg 210-221 Hoffer. J. (1971). Washington: American Psychological Association. (pp. L. 17 (1) 31-48. Mathematics Teacher. (1986). A. P. 4 ed.). Key Curriculum press 2002.RUJUKAN  Piaget. Chanan. Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. Van Hiele of Geometric Thought Revisited ” Mathematics Teacher. (1981). A. The Child's Conception of Space (F.C. & M. The Relation between Math Achievement and Spatial Abilities among Elementary School Children. McDaniel. In M. K-12. pp 127-135. Geary. 205-227). (1996 ). B.). Journal for Research in Mathematics Education. In R. Landau (Eds. M. Developmental Psychology Series. London: Academic Press. 211-215)  Piaget. & Inhelder. New York: Basic Books. Lindquist (Ed. Geometry is more than proof. Spatial Perception and Primary Geometry. VA: National Council of Teachers of Mathematics. 7. J. van Hiele. Hoffer.org/wiki/Geometry          16 . J. Trans. dan Inhelder. (1977 ). D. (1987). Mental Imagery in Child. 2011 from http://en. Lesh. Langdon & J.  Guay. Reston. J. Lunzer. New York: Academic Press. (1986). Geometer's Sketchpad Workshop Guide. London : Routledge and Kegan Paul. Del Grande. dan E.wikipedia. Journal of Research in Mathematics Education. Burger W. J.

utexas.edu/euclid.ph.html Retrieved October 10.ncetm.com/geometry/index. 2011 from http://www.org.mathsisfun. 2011 from https://www.   Retrieved October 6.html Retrieved October 6. 2011 from http://farside.uk/mathemapedia/Van_Hiele_Levels 17 .

LAMPIRAN 18 .

19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->