PENDAHULUAN Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak

formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan objek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung. Melalui sesetengah permainan juga seperti memasukkan bentuk-bentuk geometri seperti segiempat, segitiga dan bulat ke dalam ruang yang disediakan dan penyusunan kepingan-kepingan bentuk-bentuk, kanak-kanak mendapat peluang menimba pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta mempelajari konsep geometri darinya. Peranan Guru Selain daripada ibu bapa, guru adalah orang yang paling penting dalam membina dan memperkembangkan konsep geometri murid. Peranan guru dalam memperkembangkan konsep geometri kanak-kanak pada amnya terbahagi kepada 4 peranan utama: 1. Menentukan tahap serta aras pemikiran geometri para pelajar dimana guru seharusnya berupaya melihat dan menentukan tahap pemikiran muridnya berkenaan geometri. Ini penting bagi guru untuk merangka aktiviti dan menstruktur program untuk pengajaran dan pembelajaran. 2. Menstruktur proses pembelajaran geometri pelajar agar tercapai objektif serta memperoleh kesan yang maksimum, juga mengaitkan pelajar dengan penerokaan alam geometri yang lebih terbuka. Guru harus menyediakan suatu pengajaran yang berkesan yang mampu memberi kesan mendalam terhadap murid. Murid dibenarkan meneroka kendiri serta mengaitkan dengan persekitaran serta pengalaaman sedia ada mereka. 3. Berinteraksi dengan soalan–soalan lebih terbuka di mana murid bebas mengemukakan soalan serta bertanya dalam menjurus kepada pemahaman konsep. Murid dibenarkan berinteraksi sesama sendiri dan guru memberi respon yang baik.

1

Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. yang terkenal bersama-pekerja Jean Piaget. Oleh itu. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). membuat rekod dan portfolio dimana tugasan ini membolehkan murid mengambil bahagian seterusnya menjadikan matematik itu lebih bermakna.Jawapan murid samada betul atau salah pada peringkat diabaikan kerana guru hanya melatih murid untuk memberi pendapat dan idea mereka. 2 . kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. Beliau dilahirkan di St Gall.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. Daripada kajian dan pemerhatiannya. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik.mana kanak-kanak belajar. operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). Penilaian dengan menggunakan strategi penilaian alternatif seperti perbincangan dan tugasan yang menunjukkan tahap kemajuan. “ Piagetian “ theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Beliau memperolehi Sarjana Muda (1935) dan doktor falsafah (1943) dalam bidang psikologi. Switzerland dan berpindah ke Geneva pada tahun 1932 di mana beliau belajar di Universiti Geneva Institut Jean-Jacques Rousseau. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman pelbagai . Bärbel Inhelder (1913-1997) adalah seorang ahli psikologi Switzerland pembangunan. Menurut Jere Confrey (1999).Walau bagaimanapun. usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. pra-operasi (2–7 tahun). 4. Mengenal tokoh-tokoh teori perspektif geometri Perspektif Teori Geometri Jean Piaget dan Inhelder Berasal daripada Switzerland. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit.

3 . bekerjasama dengan Jean Piaget dalam kerja-kerja uji kaji kepada pembangunan kanak-kanak. Kerjasama mereka bermula dengan disertasi beliau pada pemuliharaan kanak-kanak dan berterusan selama hampir 50 tahun. Penerbitan bersama mereka yang banyak termasuk Pertumbuhan Pemikiran Logik dari Kanak-kanak untuk Remaja (1958). Kerja Inhelder amat signifikan dalam penemuan peringkat "operasi formal" yang berlaku dalam peralihan antara zaman kanak-kanak dan remaja.Inhelder bekerja di Universiti Geneva sehingga beliau bersara pada tahun 1983. Barbel Inhelder meninggal dunia pada tahun 1997. dan Conception Kanak-Kanak Angkasa (1967). Psikologi Kanak-kanak (1966). Jenis pemikiran ini melibatkan penaakulan deduktif dan keupayaan untuk sebab hipotesis.

Perspektif Teori Geometri Van Hieles (1959)  Asas matematik bermula dengan persepsi (perceptions) dan tingkahlaku (actions) kepada sesuatu objek dalam dunia luar. Tiga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah : 4 . Tingkahlaku tersebut merupakan permulaan kepada perkembangan pembuktian verbal secara sistematik.  Tingkah laku dan pengamatan (visual) terhadap objek seperti mengira dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza. Teori ini berasal dan dikembangkan oleh dua orang penyelidik iaitu sepasang suami isteri dari Belanda dalam tahun 1950-an. Proses mengira menggunakan perkataan dan simbol yang mana akhirnya akan menghasilkan konsep nombor. Mereka juga menyarankan bahawa kanak-kanak boleh belajar geometri di sepanjang garisan struktur bagi hujah bahawa mereka yang berkembang dalam tahun 1950-an. "Produk pemikiran" dari satu tahap menjadi "objek pemikiran" bagi yang akan datang. kemudian di analisa dan mengenalpasti ciri-ciri objek tersebut dan akhir dapat menerangkan secara verbal. oleh Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof yang telah banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap Geometri Euclid. Pada tahun 1980-an terdapat minat oleh Majlis Standard Kebangsaan guruguru Matematik (1989) di Negeri Amerika dalam sumbangan yang dibawa oleh model van Hiele iaitu pembelajaran akan lebih dekat melalui pelaksanaan dengan memberi penekanan terhadap kepentingan pembelajaran berurutan dan pendekatan aktiviti. Tiga peringkat pertama adalah relevan untuk pelajar rendah dengan peringkat keempat relevan untuk pelajar sekolah menengah dan kelima bagi pelajar-pelajar geometri sekolah tinggi. Bermula dengan pengamatan ke atas objek.Model pemikiran teori geometri van Hiele ini juga boleh digunakan untuk panduan pengajaran serta menilai kebolehan pelajar Pierre dan Dina van Hiele mencipta satu model untuk membantu menjelaskan pembangunan memahami geometri. Namun pada tahun 1960-an pendidik bekas Kesatuan Soviet telah mempelajari daripada penyelidikan van Hiele ini dan telah menukar kurikulum geometri mereka.

2. (Hoffer.Dibantu oleh pengalaman pengajaran yang sesuai. Analisis. 5 . 1981. tiga bucu. (b) Kedua. Deduktif dan Pengekstrakan). segiempat. Namun begitu ianya berkaitan di antara satu sama lain dalam pelbagai cara Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) Dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual.iaitu bermula dari tahap (visualisasi). Lukisan.model ini menegaskan bahawa pelajar bergerak berurutan dari awal. deskriptif. p15). satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. capah dan sebagainya. di mana ruang adalah semata-mata diperhatikan sifat rajah yang tidak diiktiraf dengan jelas. Kesimpulannya. segiempat ada enam permukaan dan sebagainya. Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri bentuk yang telah diketahui serta memperkembangkannya ke dalam istilah-stilah yang lebih spesifik seperti sekata. condong. Pemerhatian. Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. yang berkenaan dengan aspek-aspek formal abstrak potongan. bersudut tegak. 3.1. tak sekata. Mungkin salah satu yang paling penting ciri-ciri model ini. adalah fakta bahawa pelajar hanya boleh bergerak secara berturutan melalui peringkat dan kemajuan itu dari satu tahap ke tahap yang seterusnya bergantung pada kandungan dan cara pengajaran daripada pada umur pelajar. Logik dan Gunaan). melalui urutan yang disenaraikan di atas untuk tahap tertinggi (accuracy). kon. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat. dipikul oleh penyelidikan yang berterusan. kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. Susunan. Pada peringkat pertama. kiub dan sebagainya. geometri yang berbeza boleh dikelaskan mengikut ciri-cirinya yang tersendiri.

deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. menggunakan contoh balas. Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan konsep asas geometri seperti berikut terlebih dahulu sebelum guru membincangkan dengan lebih lanjut menegnai geometri: 6 .penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. segitiga.pengiktirafan dari sudut yang berlainan.pengiktirafan. Pada asasnya geometri mempunyai dua bentuk iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. bulatan. parallelogram serta bentuk-bentuk padu seperti kubus dan prisma. silinder. kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. membuat kesimpulan. Analisis dan Potongan).pengimejan . pemerhatian hartanah pentafsiran peta. (4) Kemahiran logik . Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. (2) Kemahiran lisan . merumuskan dan menguji hipotesis. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang menerangkan bagaimana hubungan dalam konsep ruang yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. garisan serta segmen. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria. Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. kon. lakaran angka isometrik. (5) Kemahiran aplikasi gunaan . Contohnya penggunaan geometri untuk pakej merekabentuk.berkomunikasi menerusi lukisan. corak arif. Mengenal Konsep Geometri Geometri mengandungi koleksi objek seperti segiempat. Konsep asas geometri melibatkan konsep satah.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar.Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . untuk membuat gambar rajah skala. titik.klasifikasi. (3) Kemahiran melukis .

lebar dan tinggi. Semasa pembelajaran pengukuran. di dalam pengukuran terdapat 4 idea asas iaitu : 1) Persepsi dan perwakilan kanak-kanak membina konsep spatial mereka dalam dua tahap yang berbeza iaitu persepsi dan perwakilan.• • • • • • • Titik Garisan Segmen garisan yang mempunyai dua penghujung Segmen garisan yang tak berpenghujung Permukan satah Ruang Bentuk -bentuk 2D seperti segiempat. Garisan merupakan bentuk 1 dimensi yang terhasil dari hubungan antara dua titik yang bersambung. Menurut Piaget dan Inhelder(1967). penerapan konsep asas permukaan satah juga penting iaitu satah merupakan permukaan 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi. Kedua.Pengukuran adalah sebahagian dari angka-angka di dalam kehidupan seharian. Segmen-segmen garisan mempunyai 2 jenis iaitu segmen garisan yang mempunyai hujung di mana ia menghubung antara dua titik AB dan segmen yang tidak mempunyai hujung yang bermula dari satu titik dan seterusnya berkembang ke suatu arah yang dikenali sebagai infinit. murid perlu menerokai pula ciri-ciri struktur yang ada pada suatu bentuk geometri dan akhirnya diperkembangkan kepada bentuk-bentuk geometri itu sendiri dan memahami perkaitannya antara satu sama lain. Manakala ruang pula merupakan satu set titik yang dihubungkan antara satu sama lain di dalam bentuk 3 dimensi yang mempunyai panjang.peluang untuk mengaitkannya dengan bahagian matematik yang lain sentiasa ada seperti operasi bernombor. Manakala persepi melibatkan hubungan terus dengan 7 . Ini kerana kewujudan garisan adalah merupakan satu siri set titik. Selain daripada itu. pengukuran juga merupakan salah satu komponen geometri.segitiga dan bulatan Asas pertama yang perlu diterapkan dalam murid adalah titik.dua tahap ini digabungkan untuk membina ideaidea tentang konsep ruang. geometri dan fungsi. Selain daripada itu. statistik. di mana ia mempunyai panjang tetapi tiada lebar atau tinggi. Di peringkat yang seterusnya.

8 . membuat perbandingan iii.fizikal objek. maka di sinilah perwakilan digunakan. tukarkan kepada unit ukuran yang piawai v. guna rumus untuk mengira unit Dalam membuat anggaran untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari objek tanpa menggunakan alat mengukur. Gunakan strategi 2 sehingga pelajar berasas selesa dengan kemahiran menganggar mereka. mengenali benda yang hendak diukur ii. Apabila mereka terpaksa menggunakan imaginasi dan memori sedia ada tentang objek tersebut. 2) Pemuliharaan Sesuatu objek akan kekal pada bentuk dan saiznya walaupun ianya digerakkan atau dibahagikan pada beberapa bahagian.mengenali atribut yang diukur dan mengenali unit yang mempengaruhi jumlah yang ditugaskan untuk objek . Dalam mengajar pengukuran. 4. beberapa strategi digunakan: 1. Berusaha untuk membolehkan pelajar menganggar dan mengukur dalam kriteria yang diberikan .maka panjang A tentunya kurang dari panjang C. 3. Bandingkan objek dengan objek lain yang sudah diketahui ukurannya. 3) Transitiviti Memahami transitiviti tentang panjang sesuatu objek membawa maksud bahawa pelajar boleh menyimpulkan jika panjang A kurang dari panjang B dan panjang B pula kurang dari panjang C. proses pembelajaran pengukuran boleh dibahagikan kepada 5 langkah : i. 5. Wujudkan masalah kepada pelajar dengan peruntukan masa yang diberikan untuk membuat anggaran. 2. 4) Unit Memahami konsep unit dibina dari dua idea. Anggar. membentuk unit yang sesuai dan proses untuk mengukur iv.ukur dan semak semula. Dari situ mereka akan membina pengetahuan persepsi mengenai objek tesebut.iaitu.

pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk. • Aras Ketiga adalah Deduktif Formal. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk.Membina Pemikiran Geometri Pelajar Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam. Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran. Bentuk dilihat sebagai satu. Sebagai contoh. berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk.definisi. Pada tahap ini.pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk.Walau bagaimanapun. Ironinya. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci. segi tiga. Sebagai contoh. pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras pemikiran semulajadi geometri pelajar. pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya.pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom. melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri. mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat . • Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal. Pada tahap ini. Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi.pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar.teorem dan alihannya. Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru. Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat. minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan. Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut. • Aras Kedua adalah Diskriptif. Walau pun begitu. bulatan. dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya. 9 .

melalui permainan tangram ini. 10 . Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi. Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah – masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki.proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan. Guru perlu menggalakkan murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. segiempat tepat dan juga segitiga. secara tidak langsung.Bagi sesetengah pelajar. Sementara mereka bermain. Dengan menggunakan alatan-alatan ini. Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain. Seperti contoh. Contohnya. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. sudut tepat. dalam suatu permainan. Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak. murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama). Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya. Contohnya. kanak-kanak akan mengenal bentuk – bentuk geometri secara tidak formal. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru. murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir. Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi. sudut sama. penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk. Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama.

Selain daripada itu. bucu dan lain-lain. Di peringkat seterusnya. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat. sudut. Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut.simetri dan lain-lain. apa ciri yang sama dalam semua segitiga. 11 .bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain. persamaan bentuk. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri. Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok. penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini. aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara.

Analisis. (4) Kemahiran logik . Pemerhatian. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria corak arif.pengiktirafan. (2) Kemahiran lisan . Deduktif dan Pengekstrakan). Susunan. pentafsiran peta. satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. (5) Kemahiran aplikasi gunaan .pengimejan. p15). (b) Kedua. 12 .pengiktirafan dari sudut yang berlainan.berkomunikasi menerusi lukisan.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . (3) Kemahiran melukis . Lukisan. menggunakan menggunakan contoh balas. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej mereka bentuk. pemerhatian hartanah.klasifikasi.PERSPEKTIF TEORI GEOMETRI HOFFER Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. membuat kesimpulan. Logik dan Gunaan). deskriptif. 1981. merumuskan dan menguji hipotesis.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. (Hoffer. untuk membuat gambar rajah skala. lakaran angka isometrik.

Memahami perbezaan antara takrif. Menggunakan maklumat ten tang bentuk badan geometri dan menyimpulkan maklumat lanjut . Analisis dan Deduktif).Visual Gunaan Deskriptif Logik Lukisan  Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean.  Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. postulat dan teo rem. Menggunakan logik untuk membuktikan dan dapat men yimpulkan pengetahuan baru dari fakta – fakta yang diberikan 13 . Memahami makna tempahan bentuk dalam situasi Logik yang berbeza. Jadual (1): tahap pemikiran geometri diagihkan mengikut kemahiran geometri. Menamakan bentuk geometri. Menggunakan ciri-ciri bentuk geometri untuk mengenal pasti hubungan subset. deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Deskriptif Jelaskan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bentuk geometri. Tahap Kemahiran Pengiktirafan Analisis Deduktif Mengenal bentuk geometri Visual melalui gambar tanpa mengetahui ciri-ciri bentuk. Menggambarkan hubungan antara bentuk geometri Mentakrifkan konsep geometri dengan jelas. Mengenal pasti hubungan antara pelbagai jenis bentuk geometri . ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang bagaimana dalam menerangkan konsep ruang dan hubungan yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra.

Usiskin. Model van Hiele mempunyai tiga komponen utama wawasan.Rumuskan maklumat dengan lebih lanjut menyimpulkan maklumat lanjut Rajah (1): piramid tiga peringkat pemikiran geometri Van Hieles amat mengambil berat tentang masalah yang murid-murid mereka hadapi dengan geometri sekolah menengah.fasa pembelajaran dan tahap pemikiran (Hoffer. 2003). 1983. 14 Tahap (2) Deskriptif Mengenal perkaitan antara bentuk Tahap (3) Logik menerangkan hubungan antara bentuk menggambar bentuk Tahap (1) Visual Mengenal bentuk .

Berbanding dengan negara kita. Silibus pengajaran bagi tajuk geometri seharusnya menjadikan penyelesaian masalah sebagai suatu hasil pembelajaran yang utama. Dan juga dapat menjelaskan tentang konsep ruang. guru seharusnya mempunyai kemahiran mengajar yang baik agar dapat menerapkan dan mewujudkan pemikiran kognitif murid-murid agar lebih mahir dalam penyelesaian masalah geometri ini. kepentingan geometri bukan sahaja untuk menjawab soalan peperiksaan tetapi juga amat berguna dalam kehidupan seharian mereka termasuk juga kerjaya. setiap tajuk atau sub tajuk bagi apa-apa berkaitan matematik.KESIMPULAN Hakikatnya. jika kita lihat pada silibus sekolah rendah di United Kingdom. penyelesaian masalah merupakan perkara utama yang harus diterapkan 15 . Ini kerana.pembelajaran geometri penting kerana geometri merupakan cabang matematik yang menghubungkan matematik kepada kehidupan seharian yang menyelidiki corak-corak visual. Geometri mewakili fenomena alam yang asli. Oleh kerana geometri merupakan salah satu tajuk yang penting dalam pembelajaran matematik.

(1983). VA: National Council of Teachers of Mathematics. A. Anne. Geometer's Sketchpad Workshop Guide. Geometry is more than proof. Lesh. J. (1996 ). Retrieved September 28. 4 ed. Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry. (pp. & M. 11-18. 7. Journal for Research in Mathematics Education. In R. Langdon & J. Developmental Psychology Series. Structure and Insight: a theory of mathematics education.wikipedia. (1987). Teppo. Mental Imagery in Child. 211-215)  Piaget. K-12. J. & Shaunessy J. & Inhelder. P. London : Routledge and Kegan Paul. Key Curriculum press 2002..org/wiki/Geometry          16 . Lindquist (Ed. 74. van Hiele. Lunzer. The Child's Conception of Space (F. Mathematics Teacher. Van Hiele of Geometric Thought Revisited ” Mathematics Teacher.RUJUKAN  Piaget. Chanan. Van Hiele-based research. Burger W. J. Reston. B. Del Grande.). L. Washington: American Psychological Association. Spatial Perception and Primary Geometry. J.C. R. B. Steven & others (2002). Hoffer.). Children’s Mathematical Development. M. Geary. J. In M. (1971). McDaniel. The Relation between Math Achievement and Spatial Abilities among Elementary School Children. (1986). Journal of Research in Mathematics Education.  Guay. March 1991 pg 210-221 Hoffer. New York: Basic Books. (1971). New York: Academic Press. Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. (1981). Landau (Eds. Trans. (1977 ). D. pp 127-135. 205-227). London: Academic Press.) Learning and Teaching Geometry. A. (1986). 17 (1) 31-48. dan Inhelder. dan E. 2011 from http://en.

2011 from http://www.html Retrieved October 6.ncetm.mathsisfun.com/geometry/index.org. 2011 from http://farside.utexas.html Retrieved October 10.   Retrieved October 6.uk/mathemapedia/Van_Hiele_Levels 17 .ph.edu/euclid. 2011 from https://www.

LAMPIRAN 18 .

19 .