PENDAHULUAN Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak

formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan objek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung. Melalui sesetengah permainan juga seperti memasukkan bentuk-bentuk geometri seperti segiempat, segitiga dan bulat ke dalam ruang yang disediakan dan penyusunan kepingan-kepingan bentuk-bentuk, kanak-kanak mendapat peluang menimba pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta mempelajari konsep geometri darinya. Peranan Guru Selain daripada ibu bapa, guru adalah orang yang paling penting dalam membina dan memperkembangkan konsep geometri murid. Peranan guru dalam memperkembangkan konsep geometri kanak-kanak pada amnya terbahagi kepada 4 peranan utama: 1. Menentukan tahap serta aras pemikiran geometri para pelajar dimana guru seharusnya berupaya melihat dan menentukan tahap pemikiran muridnya berkenaan geometri. Ini penting bagi guru untuk merangka aktiviti dan menstruktur program untuk pengajaran dan pembelajaran. 2. Menstruktur proses pembelajaran geometri pelajar agar tercapai objektif serta memperoleh kesan yang maksimum, juga mengaitkan pelajar dengan penerokaan alam geometri yang lebih terbuka. Guru harus menyediakan suatu pengajaran yang berkesan yang mampu memberi kesan mendalam terhadap murid. Murid dibenarkan meneroka kendiri serta mengaitkan dengan persekitaran serta pengalaaman sedia ada mereka. 3. Berinteraksi dengan soalan–soalan lebih terbuka di mana murid bebas mengemukakan soalan serta bertanya dalam menjurus kepada pemahaman konsep. Murid dibenarkan berinteraksi sesama sendiri dan guru memberi respon yang baik.

1

2 . merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman pelbagai . operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa).Walau bagaimanapun. 4.Jawapan murid samada betul atau salah pada peringkat diabaikan kerana guru hanya melatih murid untuk memberi pendapat dan idea mereka. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. Oleh itu. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. Menurut Jere Confrey (1999). yang terkenal bersama-pekerja Jean Piaget.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. “ Piagetian “ theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. membuat rekod dan portfolio dimana tugasan ini membolehkan murid mengambil bahagian seterusnya menjadikan matematik itu lebih bermakna. Switzerland dan berpindah ke Geneva pada tahun 1932 di mana beliau belajar di Universiti Geneva Institut Jean-Jacques Rousseau. Daripada kajian dan pemerhatiannya. usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Beliau dilahirkan di St Gall. Penilaian dengan menggunakan strategi penilaian alternatif seperti perbincangan dan tugasan yang menunjukkan tahap kemajuan. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit.mana kanak-kanak belajar. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). pra-operasi (2–7 tahun). Bärbel Inhelder (1913-1997) adalah seorang ahli psikologi Switzerland pembangunan. Mengenal tokoh-tokoh teori perspektif geometri Perspektif Teori Geometri Jean Piaget dan Inhelder Berasal daripada Switzerland. Beliau memperolehi Sarjana Muda (1935) dan doktor falsafah (1943) dalam bidang psikologi.

Jenis pemikiran ini melibatkan penaakulan deduktif dan keupayaan untuk sebab hipotesis. dan Conception Kanak-Kanak Angkasa (1967). Barbel Inhelder meninggal dunia pada tahun 1997.Inhelder bekerja di Universiti Geneva sehingga beliau bersara pada tahun 1983. bekerjasama dengan Jean Piaget dalam kerja-kerja uji kaji kepada pembangunan kanak-kanak. Kerjasama mereka bermula dengan disertasi beliau pada pemuliharaan kanak-kanak dan berterusan selama hampir 50 tahun. Penerbitan bersama mereka yang banyak termasuk Pertumbuhan Pemikiran Logik dari Kanak-kanak untuk Remaja (1958). Psikologi Kanak-kanak (1966). Kerja Inhelder amat signifikan dalam penemuan peringkat "operasi formal" yang berlaku dalam peralihan antara zaman kanak-kanak dan remaja. 3 .

Tingkahlaku tersebut merupakan permulaan kepada perkembangan pembuktian verbal secara sistematik. Tiga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah : 4 . Bermula dengan pengamatan ke atas objek. Namun pada tahun 1960-an pendidik bekas Kesatuan Soviet telah mempelajari daripada penyelidikan van Hiele ini dan telah menukar kurikulum geometri mereka. "Produk pemikiran" dari satu tahap menjadi "objek pemikiran" bagi yang akan datang. kemudian di analisa dan mengenalpasti ciri-ciri objek tersebut dan akhir dapat menerangkan secara verbal. Pada tahun 1980-an terdapat minat oleh Majlis Standard Kebangsaan guruguru Matematik (1989) di Negeri Amerika dalam sumbangan yang dibawa oleh model van Hiele iaitu pembelajaran akan lebih dekat melalui pelaksanaan dengan memberi penekanan terhadap kepentingan pembelajaran berurutan dan pendekatan aktiviti. Teori ini berasal dan dikembangkan oleh dua orang penyelidik iaitu sepasang suami isteri dari Belanda dalam tahun 1950-an. Proses mengira menggunakan perkataan dan simbol yang mana akhirnya akan menghasilkan konsep nombor.Model pemikiran teori geometri van Hiele ini juga boleh digunakan untuk panduan pengajaran serta menilai kebolehan pelajar Pierre dan Dina van Hiele mencipta satu model untuk membantu menjelaskan pembangunan memahami geometri.Perspektif Teori Geometri Van Hieles (1959)  Asas matematik bermula dengan persepsi (perceptions) dan tingkahlaku (actions) kepada sesuatu objek dalam dunia luar. Tiga peringkat pertama adalah relevan untuk pelajar rendah dengan peringkat keempat relevan untuk pelajar sekolah menengah dan kelima bagi pelajar-pelajar geometri sekolah tinggi. Mereka juga menyarankan bahawa kanak-kanak boleh belajar geometri di sepanjang garisan struktur bagi hujah bahawa mereka yang berkembang dalam tahun 1950-an.  Tingkah laku dan pengamatan (visual) terhadap objek seperti mengira dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza. oleh Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof yang telah banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap Geometri Euclid.

p15). Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri bentuk yang telah diketahui serta memperkembangkannya ke dalam istilah-stilah yang lebih spesifik seperti sekata. kon. Pada peringkat pertama. Logik dan Gunaan). condong. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat. deskriptif. Analisis.model ini menegaskan bahawa pelajar bergerak berurutan dari awal. (b) Kedua. Deduktif dan Pengekstrakan). yang berkenaan dengan aspek-aspek formal abstrak potongan. Lukisan. Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. Namun begitu ianya berkaitan di antara satu sama lain dalam pelbagai cara Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) Dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. melalui urutan yang disenaraikan di atas untuk tahap tertinggi (accuracy). Pemerhatian. bersudut tegak. 2. Mungkin salah satu yang paling penting ciri-ciri model ini. segiempat. 3. adalah fakta bahawa pelajar hanya boleh bergerak secara berturutan melalui peringkat dan kemajuan itu dari satu tahap ke tahap yang seterusnya bergantung pada kandungan dan cara pengajaran daripada pada umur pelajar. kiub dan sebagainya. Susunan. 5 . Kesimpulannya. 1981.iaitu bermula dari tahap (visualisasi).1. geometri yang berbeza boleh dikelaskan mengikut ciri-cirinya yang tersendiri. tiga bucu. capah dan sebagainya. di mana ruang adalah semata-mata diperhatikan sifat rajah yang tidak diiktiraf dengan jelas.Dibantu oleh pengalaman pengajaran yang sesuai. satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi. tak sekata. (Hoffer. dipikul oleh penyelidikan yang berterusan. kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. segiempat ada enam permukaan dan sebagainya.

Contohnya penggunaan geometri untuk pakej merekabentuk. silinder.berkomunikasi menerusi lukisan. titik. Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. bulatan. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria. (2) Kemahiran lisan .penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. (5) Kemahiran aplikasi gunaan . pemerhatian hartanah pentafsiran peta. menggunakan contoh balas. kon. membuat kesimpulan. corak arif. untuk membuat gambar rajah skala. garisan serta segmen. Mengenal Konsep Geometri Geometri mengandungi koleksi objek seperti segiempat.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. (4) Kemahiran logik . deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan.pengimejan .Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan konsep asas geometri seperti berikut terlebih dahulu sebelum guru membincangkan dengan lebih lanjut menegnai geometri: 6 .klasifikasi. parallelogram serta bentuk-bentuk padu seperti kubus dan prisma. Konsep asas geometri melibatkan konsep satah. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang menerangkan bagaimana hubungan dalam konsep ruang yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar.pengiktirafan. segitiga. merumuskan dan menguji hipotesis. Analisis dan Potongan). Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. (3) Kemahiran melukis . kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. lakaran angka isometrik. Pada asasnya geometri mempunyai dua bentuk iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi.

Segmen-segmen garisan mempunyai 2 jenis iaitu segmen garisan yang mempunyai hujung di mana ia menghubung antara dua titik AB dan segmen yang tidak mempunyai hujung yang bermula dari satu titik dan seterusnya berkembang ke suatu arah yang dikenali sebagai infinit. murid perlu menerokai pula ciri-ciri struktur yang ada pada suatu bentuk geometri dan akhirnya diperkembangkan kepada bentuk-bentuk geometri itu sendiri dan memahami perkaitannya antara satu sama lain. lebar dan tinggi. pengukuran juga merupakan salah satu komponen geometri.segitiga dan bulatan Asas pertama yang perlu diterapkan dalam murid adalah titik. Menurut Piaget dan Inhelder(1967). statistik.• • • • • • • Titik Garisan Segmen garisan yang mempunyai dua penghujung Segmen garisan yang tak berpenghujung Permukan satah Ruang Bentuk -bentuk 2D seperti segiempat. Selain daripada itu. penerapan konsep asas permukaan satah juga penting iaitu satah merupakan permukaan 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi.Pengukuran adalah sebahagian dari angka-angka di dalam kehidupan seharian. Garisan merupakan bentuk 1 dimensi yang terhasil dari hubungan antara dua titik yang bersambung. di mana ia mempunyai panjang tetapi tiada lebar atau tinggi.peluang untuk mengaitkannya dengan bahagian matematik yang lain sentiasa ada seperti operasi bernombor. geometri dan fungsi.dua tahap ini digabungkan untuk membina ideaidea tentang konsep ruang. Semasa pembelajaran pengukuran. Manakala ruang pula merupakan satu set titik yang dihubungkan antara satu sama lain di dalam bentuk 3 dimensi yang mempunyai panjang. Manakala persepi melibatkan hubungan terus dengan 7 . Di peringkat yang seterusnya. Selain daripada itu. Kedua. Ini kerana kewujudan garisan adalah merupakan satu siri set titik. di dalam pengukuran terdapat 4 idea asas iaitu : 1) Persepsi dan perwakilan kanak-kanak membina konsep spatial mereka dalam dua tahap yang berbeza iaitu persepsi dan perwakilan.

2) Pemuliharaan Sesuatu objek akan kekal pada bentuk dan saiznya walaupun ianya digerakkan atau dibahagikan pada beberapa bahagian. Gunakan strategi 2 sehingga pelajar berasas selesa dengan kemahiran menganggar mereka. 8 . 4.fizikal objek. 5. membentuk unit yang sesuai dan proses untuk mengukur iv. Bandingkan objek dengan objek lain yang sudah diketahui ukurannya.iaitu. mengenali benda yang hendak diukur ii. beberapa strategi digunakan: 1.mengenali atribut yang diukur dan mengenali unit yang mempengaruhi jumlah yang ditugaskan untuk objek . Berusaha untuk membolehkan pelajar menganggar dan mengukur dalam kriteria yang diberikan .ukur dan semak semula. Dari situ mereka akan membina pengetahuan persepsi mengenai objek tesebut. 3. Anggar. membuat perbandingan iii. Wujudkan masalah kepada pelajar dengan peruntukan masa yang diberikan untuk membuat anggaran. tukarkan kepada unit ukuran yang piawai v. maka di sinilah perwakilan digunakan. Dalam mengajar pengukuran. guna rumus untuk mengira unit Dalam membuat anggaran untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari objek tanpa menggunakan alat mengukur. proses pembelajaran pengukuran boleh dibahagikan kepada 5 langkah : i.maka panjang A tentunya kurang dari panjang C. 2. 4) Unit Memahami konsep unit dibina dari dua idea. Apabila mereka terpaksa menggunakan imaginasi dan memori sedia ada tentang objek tersebut. 3) Transitiviti Memahami transitiviti tentang panjang sesuatu objek membawa maksud bahawa pelajar boleh menyimpulkan jika panjang A kurang dari panjang B dan panjang B pula kurang dari panjang C.

Sebagai contoh. • Aras Ketiga adalah Deduktif Formal. Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi.Membina Pemikiran Geometri Pelajar Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam.pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom. Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru. 9 . • Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal. pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya. bulatan.pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar. Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran.Walau bagaimanapun. • Aras Kedua adalah Diskriptif. Pada tahap ini. melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri. dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya. minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan. Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an. Pada tahap ini.teorem dan alihannya. segi tiga. berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk. Sebagai contoh. Ironinya. mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat .pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk. Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut.definisi.pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci. Bentuk dilihat sebagai satu. Walau pun begitu. pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras pemikiran semulajadi geometri pelajar.

Contohnya. Seperti contoh. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. Dengan menggunakan alatan-alatan ini.proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan. murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama). Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru. Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama. murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya. sudut sama. 10 . Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak. Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. dalam suatu permainan. secara tidak langsung. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. kanak-kanak akan mengenal bentuk – bentuk geometri secara tidak formal. semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk. melalui permainan tangram ini. sudut tepat. Guru perlu menggalakkan murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. segiempat tepat dan juga segitiga.Bagi sesetengah pelajar. murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir. guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah – masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki. Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain. Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi. Contohnya. Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. Sementara mereka bermain.

bucu dan lain-lain. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri. 11 . Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut. Di peringkat seterusnya. penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini.bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain. Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok. apa ciri yang sama dalam semua segitiga. sudut.simetri dan lain-lain. Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara. persamaan bentuk. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat. Selain daripada itu.

Analisis. (2) Kemahiran lisan . (Hoffer.klasifikasi. Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Deduktif dan Pengekstrakan). (5) Kemahiran aplikasi gunaan . p15). pemerhatian hartanah. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej mereka bentuk.PERSPEKTIF TEORI GEOMETRI HOFFER Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual.pengiktirafan. untuk membuat gambar rajah skala. pentafsiran peta. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria corak arif.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. Logik dan Gunaan). Pemerhatian. (b) Kedua. merumuskan dan menguji hipotesis. (4) Kemahiran logik . deskriptif.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. menggunakan menggunakan contoh balas. 12 . kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. Susunan.pengimejan. Lukisan.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar.berkomunikasi menerusi lukisan. membuat kesimpulan. lakaran angka isometrik. 1981. (3) Kemahiran melukis .

Visual Gunaan Deskriptif Logik Lukisan  Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. Memahami makna tempahan bentuk dalam situasi Logik yang berbeza. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang bagaimana dalam menerangkan konsep ruang dan hubungan yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. Tahap Kemahiran Pengiktirafan Analisis Deduktif Mengenal bentuk geometri Visual melalui gambar tanpa mengetahui ciri-ciri bentuk. Menggunakan maklumat ten tang bentuk badan geometri dan menyimpulkan maklumat lanjut . deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Menamakan bentuk geometri. Analisis dan Deduktif).  Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. Deskriptif Jelaskan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bentuk geometri. Menggunakan ciri-ciri bentuk geometri untuk mengenal pasti hubungan subset. Menggunakan logik untuk membuktikan dan dapat men yimpulkan pengetahuan baru dari fakta – fakta yang diberikan 13 . Menggambarkan hubungan antara bentuk geometri Mentakrifkan konsep geometri dengan jelas. Memahami perbezaan antara takrif. Jadual (1): tahap pemikiran geometri diagihkan mengikut kemahiran geometri. Mengenal pasti hubungan antara pelbagai jenis bentuk geometri . postulat dan teo rem.

Usiskin.fasa pembelajaran dan tahap pemikiran (Hoffer. 14 Tahap (2) Deskriptif Mengenal perkaitan antara bentuk Tahap (3) Logik menerangkan hubungan antara bentuk menggambar bentuk Tahap (1) Visual Mengenal bentuk . 2003).Rumuskan maklumat dengan lebih lanjut menyimpulkan maklumat lanjut Rajah (1): piramid tiga peringkat pemikiran geometri Van Hieles amat mengambil berat tentang masalah yang murid-murid mereka hadapi dengan geometri sekolah menengah. 1983. Model van Hiele mempunyai tiga komponen utama wawasan.

setiap tajuk atau sub tajuk bagi apa-apa berkaitan matematik. Berbanding dengan negara kita.pembelajaran geometri penting kerana geometri merupakan cabang matematik yang menghubungkan matematik kepada kehidupan seharian yang menyelidiki corak-corak visual.KESIMPULAN Hakikatnya. Oleh kerana geometri merupakan salah satu tajuk yang penting dalam pembelajaran matematik. jika kita lihat pada silibus sekolah rendah di United Kingdom. Silibus pengajaran bagi tajuk geometri seharusnya menjadikan penyelesaian masalah sebagai suatu hasil pembelajaran yang utama. kepentingan geometri bukan sahaja untuk menjawab soalan peperiksaan tetapi juga amat berguna dalam kehidupan seharian mereka termasuk juga kerjaya. guru seharusnya mempunyai kemahiran mengajar yang baik agar dapat menerapkan dan mewujudkan pemikiran kognitif murid-murid agar lebih mahir dalam penyelesaian masalah geometri ini. Ini kerana. Dan juga dapat menjelaskan tentang konsep ruang. Geometri mewakili fenomena alam yang asli. penyelesaian masalah merupakan perkara utama yang harus diterapkan 15 .

 Guay. Developmental Psychology Series. Journal for Research in Mathematics Education. Van Hiele-based research. 4 ed. J. (1983). The Relation between Math Achievement and Spatial Abilities among Elementary School Children. Chanan. J. dan E. Children’s Mathematical Development. 17 (1) 31-48. Teppo. Spatial Perception and Primary Geometry. dan Inhelder. Journal of Research in Mathematics Education. (1971). A. New York: Academic Press. Landau (Eds. Trans. Lindquist (Ed. March 1991 pg 210-221 Hoffer. Van Hiele of Geometric Thought Revisited ” Mathematics Teacher.org/wiki/Geometry          16 .). J. Steven & others (2002). & Shaunessy J. VA: National Council of Teachers of Mathematics. New York: Basic Books. In M. (1977 ). L. 74. pp 127-135.. (1987). 211-215)  Piaget. P.wikipedia. London : Routledge and Kegan Paul. Geometry is more than proof. (1986). (1971). Lesh. M. 11-18. 7. London: Academic Press. Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry. Del Grande. Key Curriculum press 2002. D. Geometer's Sketchpad Workshop Guide. Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. B. Mathematics Teacher. (1981). 2011 from http://en. R. B. K-12. Hoffer. (1986). The Child's Conception of Space (F. & M. In R.RUJUKAN  Piaget. Langdon & J. Reston. Burger W. Retrieved September 28. J.) Learning and Teaching Geometry. Geary. 205-227). (1996 ). Washington: American Psychological Association. Lunzer. (pp. Mental Imagery in Child. J. & Inhelder.C. Anne. van Hiele. A.). Structure and Insight: a theory of mathematics education. McDaniel.

com/geometry/index.   Retrieved October 6.ncetm.uk/mathemapedia/Van_Hiele_Levels 17 .utexas.ph.html Retrieved October 6. 2011 from http://farside.edu/euclid.mathsisfun. 2011 from https://www.html Retrieved October 10. 2011 from http://www.org.

LAMPIRAN 18 .

19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful