PENDAHULUAN Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak

formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan objek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung. Melalui sesetengah permainan juga seperti memasukkan bentuk-bentuk geometri seperti segiempat, segitiga dan bulat ke dalam ruang yang disediakan dan penyusunan kepingan-kepingan bentuk-bentuk, kanak-kanak mendapat peluang menimba pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta mempelajari konsep geometri darinya. Peranan Guru Selain daripada ibu bapa, guru adalah orang yang paling penting dalam membina dan memperkembangkan konsep geometri murid. Peranan guru dalam memperkembangkan konsep geometri kanak-kanak pada amnya terbahagi kepada 4 peranan utama: 1. Menentukan tahap serta aras pemikiran geometri para pelajar dimana guru seharusnya berupaya melihat dan menentukan tahap pemikiran muridnya berkenaan geometri. Ini penting bagi guru untuk merangka aktiviti dan menstruktur program untuk pengajaran dan pembelajaran. 2. Menstruktur proses pembelajaran geometri pelajar agar tercapai objektif serta memperoleh kesan yang maksimum, juga mengaitkan pelajar dengan penerokaan alam geometri yang lebih terbuka. Guru harus menyediakan suatu pengajaran yang berkesan yang mampu memberi kesan mendalam terhadap murid. Murid dibenarkan meneroka kendiri serta mengaitkan dengan persekitaran serta pengalaaman sedia ada mereka. 3. Berinteraksi dengan soalan–soalan lebih terbuka di mana murid bebas mengemukakan soalan serta bertanya dalam menjurus kepada pemahaman konsep. Murid dibenarkan berinteraksi sesama sendiri dan guru memberi respon yang baik.

1

merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman pelbagai . Beliau memperolehi Sarjana Muda (1935) dan doktor falsafah (1943) dalam bidang psikologi. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. 2 .Jawapan murid samada betul atau salah pada peringkat diabaikan kerana guru hanya melatih murid untuk memberi pendapat dan idea mereka. operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). Penilaian dengan menggunakan strategi penilaian alternatif seperti perbincangan dan tugasan yang menunjukkan tahap kemajuan. “ Piagetian “ theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri.mana kanak-kanak belajar. Mengenal tokoh-tokoh teori perspektif geometri Perspektif Teori Geometri Jean Piaget dan Inhelder Berasal daripada Switzerland. Beliau dilahirkan di St Gall. pra-operasi (2–7 tahun). alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Oleh itu. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri.Walau bagaimanapun. membuat rekod dan portfolio dimana tugasan ini membolehkan murid mengambil bahagian seterusnya menjadikan matematik itu lebih bermakna. Switzerland dan berpindah ke Geneva pada tahun 1932 di mana beliau belajar di Universiti Geneva Institut Jean-Jacques Rousseau. 4. yang terkenal bersama-pekerja Jean Piaget. Menurut Jere Confrey (1999). Bärbel Inhelder (1913-1997) adalah seorang ahli psikologi Switzerland pembangunan. Daripada kajian dan pemerhatiannya. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun).

bekerjasama dengan Jean Piaget dalam kerja-kerja uji kaji kepada pembangunan kanak-kanak. Penerbitan bersama mereka yang banyak termasuk Pertumbuhan Pemikiran Logik dari Kanak-kanak untuk Remaja (1958). dan Conception Kanak-Kanak Angkasa (1967). Barbel Inhelder meninggal dunia pada tahun 1997.Inhelder bekerja di Universiti Geneva sehingga beliau bersara pada tahun 1983. Kerja Inhelder amat signifikan dalam penemuan peringkat "operasi formal" yang berlaku dalam peralihan antara zaman kanak-kanak dan remaja. 3 . Kerjasama mereka bermula dengan disertasi beliau pada pemuliharaan kanak-kanak dan berterusan selama hampir 50 tahun. Psikologi Kanak-kanak (1966). Jenis pemikiran ini melibatkan penaakulan deduktif dan keupayaan untuk sebab hipotesis.

Tiga peringkat pertama adalah relevan untuk pelajar rendah dengan peringkat keempat relevan untuk pelajar sekolah menengah dan kelima bagi pelajar-pelajar geometri sekolah tinggi. "Produk pemikiran" dari satu tahap menjadi "objek pemikiran" bagi yang akan datang. Proses mengira menggunakan perkataan dan simbol yang mana akhirnya akan menghasilkan konsep nombor. Namun pada tahun 1960-an pendidik bekas Kesatuan Soviet telah mempelajari daripada penyelidikan van Hiele ini dan telah menukar kurikulum geometri mereka. Teori ini berasal dan dikembangkan oleh dua orang penyelidik iaitu sepasang suami isteri dari Belanda dalam tahun 1950-an. oleh Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof yang telah banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap Geometri Euclid. kemudian di analisa dan mengenalpasti ciri-ciri objek tersebut dan akhir dapat menerangkan secara verbal.Model pemikiran teori geometri van Hiele ini juga boleh digunakan untuk panduan pengajaran serta menilai kebolehan pelajar Pierre dan Dina van Hiele mencipta satu model untuk membantu menjelaskan pembangunan memahami geometri. Mereka juga menyarankan bahawa kanak-kanak boleh belajar geometri di sepanjang garisan struktur bagi hujah bahawa mereka yang berkembang dalam tahun 1950-an. Tingkahlaku tersebut merupakan permulaan kepada perkembangan pembuktian verbal secara sistematik. Tiga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah : 4 .Perspektif Teori Geometri Van Hieles (1959)  Asas matematik bermula dengan persepsi (perceptions) dan tingkahlaku (actions) kepada sesuatu objek dalam dunia luar. Bermula dengan pengamatan ke atas objek. Pada tahun 1980-an terdapat minat oleh Majlis Standard Kebangsaan guruguru Matematik (1989) di Negeri Amerika dalam sumbangan yang dibawa oleh model van Hiele iaitu pembelajaran akan lebih dekat melalui pelaksanaan dengan memberi penekanan terhadap kepentingan pembelajaran berurutan dan pendekatan aktiviti.  Tingkah laku dan pengamatan (visual) terhadap objek seperti mengira dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza.

Lukisan. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi. Analisis. adalah fakta bahawa pelajar hanya boleh bergerak secara berturutan melalui peringkat dan kemajuan itu dari satu tahap ke tahap yang seterusnya bergantung pada kandungan dan cara pengajaran daripada pada umur pelajar.1. kiub dan sebagainya.iaitu bermula dari tahap (visualisasi). kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. geometri yang berbeza boleh dikelaskan mengikut ciri-cirinya yang tersendiri. (Hoffer. tiga bucu. Namun begitu ianya berkaitan di antara satu sama lain dalam pelbagai cara Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) Dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. tak sekata. Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. 3. bersudut tegak. 1981.Dibantu oleh pengalaman pengajaran yang sesuai. Mungkin salah satu yang paling penting ciri-ciri model ini. Kesimpulannya. 5 . Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri bentuk yang telah diketahui serta memperkembangkannya ke dalam istilah-stilah yang lebih spesifik seperti sekata. deskriptif. melalui urutan yang disenaraikan di atas untuk tahap tertinggi (accuracy). Deduktif dan Pengekstrakan). satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat. Pemerhatian.model ini menegaskan bahawa pelajar bergerak berurutan dari awal. segiempat ada enam permukaan dan sebagainya. 2. di mana ruang adalah semata-mata diperhatikan sifat rajah yang tidak diiktiraf dengan jelas. segiempat. kon. capah dan sebagainya. Logik dan Gunaan). dipikul oleh penyelidikan yang berterusan. condong. Pada peringkat pertama. yang berkenaan dengan aspek-aspek formal abstrak potongan. Susunan. (b) Kedua. p15).

kon. silinder. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej merekabentuk.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. lakaran angka isometrik. garisan serta segmen.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. untuk membuat gambar rajah skala. (5) Kemahiran aplikasi gunaan . Pada asasnya geometri mempunyai dua bentuk iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. corak arif. (3) Kemahiran melukis . membuat kesimpulan.berkomunikasi menerusi lukisan. (4) Kemahiran logik .pengimejan . Mengenal Konsep Geometri Geometri mengandungi koleksi objek seperti segiempat. deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang menerangkan bagaimana hubungan dalam konsep ruang yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean.pengiktirafan. parallelogram serta bentuk-bentuk padu seperti kubus dan prisma. Konsep asas geometri melibatkan konsep satah. segitiga. pemerhatian hartanah pentafsiran peta. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria. merumuskan dan menguji hipotesis. bulatan. Analisis dan Potongan). menggunakan contoh balas.klasifikasi.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. titik. kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan konsep asas geometri seperti berikut terlebih dahulu sebelum guru membincangkan dengan lebih lanjut menegnai geometri: 6 .Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . (2) Kemahiran lisan .

Manakala ruang pula merupakan satu set titik yang dihubungkan antara satu sama lain di dalam bentuk 3 dimensi yang mempunyai panjang. di dalam pengukuran terdapat 4 idea asas iaitu : 1) Persepsi dan perwakilan kanak-kanak membina konsep spatial mereka dalam dua tahap yang berbeza iaitu persepsi dan perwakilan. Garisan merupakan bentuk 1 dimensi yang terhasil dari hubungan antara dua titik yang bersambung. lebar dan tinggi. murid perlu menerokai pula ciri-ciri struktur yang ada pada suatu bentuk geometri dan akhirnya diperkembangkan kepada bentuk-bentuk geometri itu sendiri dan memahami perkaitannya antara satu sama lain. di mana ia mempunyai panjang tetapi tiada lebar atau tinggi.peluang untuk mengaitkannya dengan bahagian matematik yang lain sentiasa ada seperti operasi bernombor. Selain daripada itu. Semasa pembelajaran pengukuran.dua tahap ini digabungkan untuk membina ideaidea tentang konsep ruang. statistik. Ini kerana kewujudan garisan adalah merupakan satu siri set titik. penerapan konsep asas permukaan satah juga penting iaitu satah merupakan permukaan 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi. Kedua. Manakala persepi melibatkan hubungan terus dengan 7 . Selain daripada itu.segitiga dan bulatan Asas pertama yang perlu diterapkan dalam murid adalah titik. Segmen-segmen garisan mempunyai 2 jenis iaitu segmen garisan yang mempunyai hujung di mana ia menghubung antara dua titik AB dan segmen yang tidak mempunyai hujung yang bermula dari satu titik dan seterusnya berkembang ke suatu arah yang dikenali sebagai infinit. Di peringkat yang seterusnya.• • • • • • • Titik Garisan Segmen garisan yang mempunyai dua penghujung Segmen garisan yang tak berpenghujung Permukan satah Ruang Bentuk -bentuk 2D seperti segiempat. geometri dan fungsi. pengukuran juga merupakan salah satu komponen geometri. Menurut Piaget dan Inhelder(1967).Pengukuran adalah sebahagian dari angka-angka di dalam kehidupan seharian.

Dari situ mereka akan membina pengetahuan persepsi mengenai objek tesebut. mengenali benda yang hendak diukur ii. Wujudkan masalah kepada pelajar dengan peruntukan masa yang diberikan untuk membuat anggaran.maka panjang A tentunya kurang dari panjang C. 2) Pemuliharaan Sesuatu objek akan kekal pada bentuk dan saiznya walaupun ianya digerakkan atau dibahagikan pada beberapa bahagian. 5.ukur dan semak semula. proses pembelajaran pengukuran boleh dibahagikan kepada 5 langkah : i. Berusaha untuk membolehkan pelajar menganggar dan mengukur dalam kriteria yang diberikan . Bandingkan objek dengan objek lain yang sudah diketahui ukurannya. 4) Unit Memahami konsep unit dibina dari dua idea.mengenali atribut yang diukur dan mengenali unit yang mempengaruhi jumlah yang ditugaskan untuk objek . Apabila mereka terpaksa menggunakan imaginasi dan memori sedia ada tentang objek tersebut. membuat perbandingan iii. membentuk unit yang sesuai dan proses untuk mengukur iv.fizikal objek.iaitu. beberapa strategi digunakan: 1. maka di sinilah perwakilan digunakan. tukarkan kepada unit ukuran yang piawai v. 3. Dalam mengajar pengukuran. 2. 3) Transitiviti Memahami transitiviti tentang panjang sesuatu objek membawa maksud bahawa pelajar boleh menyimpulkan jika panjang A kurang dari panjang B dan panjang B pula kurang dari panjang C. guna rumus untuk mengira unit Dalam membuat anggaran untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari objek tanpa menggunakan alat mengukur. Gunakan strategi 2 sehingga pelajar berasas selesa dengan kemahiran menganggar mereka. 8 . 4. Anggar.

definisi.pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom.Membina Pemikiran Geometri Pelajar Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam. Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat. minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan. Pada tahap ini. pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci. berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk. Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru. • Aras Kedua adalah Diskriptif. Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut. dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya. segi tiga. melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri.pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar. • Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal.pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk. Bentuk dilihat sebagai satu. Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran. • Aras Ketiga adalah Deduktif Formal. Ironinya. 9 .pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk. pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras pemikiran semulajadi geometri pelajar. mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat . Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an.teorem dan alihannya. Sebagai contoh. Walau pun begitu. Sebagai contoh.Walau bagaimanapun. Pada tahap ini. bulatan.

Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. kanak-kanak akan mengenal bentuk – bentuk geometri secara tidak formal. melalui permainan tangram ini. dalam suatu permainan. Dengan menggunakan alatan-alatan ini. penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. 10 . Guru perlu menggalakkan murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. secara tidak langsung. sudut tepat. murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama). Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru.proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan.Bagi sesetengah pelajar. Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya. Contohnya. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi. murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir. Seperti contoh. Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi. sudut sama. semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk. Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah – masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki. segiempat tepat dan juga segitiga. Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak. murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru. Contohnya. Sementara mereka bermain.

Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat. Di peringkat seterusnya. Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok. sudut. Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut. penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini. bucu dan lain-lain. Selain daripada itu.simetri dan lain-lain. apa ciri yang sama dalam semua segitiga. persamaan bentuk. 11 .bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain. aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara.

1981. (5) Kemahiran aplikasi gunaan . (2) Kemahiran lisan . Logik dan Gunaan). Susunan.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. pemerhatian hartanah. satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Analisis. menggunakan menggunakan contoh balas. untuk membuat gambar rajah skala.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. merumuskan dan menguji hipotesis. p15). (Hoffer.PERSPEKTIF TEORI GEOMETRI HOFFER Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. (b) Kedua. membuat kesimpulan.pengiktirafan.klasifikasi. Lukisan. Deduktif dan Pengekstrakan). Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria corak arif. pentafsiran peta. deskriptif.berkomunikasi menerusi lukisan.pengimejan. (3) Kemahiran melukis . 12 . lakaran angka isometrik. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej mereka bentuk. (4) Kemahiran logik . Pemerhatian.

Menamakan bentuk geometri. Tahap Kemahiran Pengiktirafan Analisis Deduktif Mengenal bentuk geometri Visual melalui gambar tanpa mengetahui ciri-ciri bentuk. Menggunakan maklumat ten tang bentuk badan geometri dan menyimpulkan maklumat lanjut . Analisis dan Deduktif).Visual Gunaan Deskriptif Logik Lukisan  Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. Memahami perbezaan antara takrif. deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Jadual (1): tahap pemikiran geometri diagihkan mengikut kemahiran geometri. postulat dan teo rem. Mengenal pasti hubungan antara pelbagai jenis bentuk geometri . Menggunakan logik untuk membuktikan dan dapat men yimpulkan pengetahuan baru dari fakta – fakta yang diberikan 13 . Menggunakan ciri-ciri bentuk geometri untuk mengenal pasti hubungan subset.  Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. Menggambarkan hubungan antara bentuk geometri Mentakrifkan konsep geometri dengan jelas. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang bagaimana dalam menerangkan konsep ruang dan hubungan yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. Memahami makna tempahan bentuk dalam situasi Logik yang berbeza. Deskriptif Jelaskan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bentuk geometri.

Model van Hiele mempunyai tiga komponen utama wawasan. 1983. 14 Tahap (2) Deskriptif Mengenal perkaitan antara bentuk Tahap (3) Logik menerangkan hubungan antara bentuk menggambar bentuk Tahap (1) Visual Mengenal bentuk . Usiskin.fasa pembelajaran dan tahap pemikiran (Hoffer.Rumuskan maklumat dengan lebih lanjut menyimpulkan maklumat lanjut Rajah (1): piramid tiga peringkat pemikiran geometri Van Hieles amat mengambil berat tentang masalah yang murid-murid mereka hadapi dengan geometri sekolah menengah. 2003).

kepentingan geometri bukan sahaja untuk menjawab soalan peperiksaan tetapi juga amat berguna dalam kehidupan seharian mereka termasuk juga kerjaya. setiap tajuk atau sub tajuk bagi apa-apa berkaitan matematik. jika kita lihat pada silibus sekolah rendah di United Kingdom. Geometri mewakili fenomena alam yang asli. guru seharusnya mempunyai kemahiran mengajar yang baik agar dapat menerapkan dan mewujudkan pemikiran kognitif murid-murid agar lebih mahir dalam penyelesaian masalah geometri ini. Oleh kerana geometri merupakan salah satu tajuk yang penting dalam pembelajaran matematik. penyelesaian masalah merupakan perkara utama yang harus diterapkan 15 .pembelajaran geometri penting kerana geometri merupakan cabang matematik yang menghubungkan matematik kepada kehidupan seharian yang menyelidiki corak-corak visual. Dan juga dapat menjelaskan tentang konsep ruang. Silibus pengajaran bagi tajuk geometri seharusnya menjadikan penyelesaian masalah sebagai suatu hasil pembelajaran yang utama. Berbanding dengan negara kita. Ini kerana.KESIMPULAN Hakikatnya.

 Guay.).). Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. Del Grande. McDaniel.) Learning and Teaching Geometry. Lindquist (Ed. Key Curriculum press 2002.wikipedia. & Inhelder. Structure and Insight: a theory of mathematics education. D. Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry. pp 127-135. van Hiele. Landau (Eds. 4 ed. (1971). Burger W. Developmental Psychology Series. J.. The Child's Conception of Space (F. Trans. Geary. Washington: American Psychological Association. Anne. & Shaunessy J. dan Inhelder. J. J. (1977 ). Reston. 74. The Relation between Math Achievement and Spatial Abilities among Elementary School Children. In M. M. R. (1971). Lunzer. Hoffer. Geometer's Sketchpad Workshop Guide. (1987).org/wiki/Geometry          16 . London : Routledge and Kegan Paul. Langdon & J. Lesh. P. Children’s Mathematical Development. 11-18. (1986). 211-215)  Piaget. L. Journal of Research in Mathematics Education. Retrieved September 28. A. In R. Teppo. Chanan. (1986). B. J. 2011 from http://en. (1983). Mental Imagery in Child. Van Hiele of Geometric Thought Revisited ” Mathematics Teacher. K-12. Geometry is more than proof. Steven & others (2002).C. New York: Academic Press. (1996 ). & M. J. 7. (pp. 17 (1) 31-48. March 1991 pg 210-221 Hoffer. Journal for Research in Mathematics Education. A. Van Hiele-based research. dan E.RUJUKAN  Piaget. London: Academic Press. 205-227). Mathematics Teacher. Spatial Perception and Primary Geometry. VA: National Council of Teachers of Mathematics. B. New York: Basic Books. (1981).

org.html Retrieved October 10.utexas.   Retrieved October 6.ncetm.com/geometry/index.uk/mathemapedia/Van_Hiele_Levels 17 . 2011 from http://www. 2011 from http://farside.mathsisfun.html Retrieved October 6.ph. 2011 from https://www.edu/euclid.

LAMPIRAN 18 .

19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful