PENDAHULUAN Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak

formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan objek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung. Melalui sesetengah permainan juga seperti memasukkan bentuk-bentuk geometri seperti segiempat, segitiga dan bulat ke dalam ruang yang disediakan dan penyusunan kepingan-kepingan bentuk-bentuk, kanak-kanak mendapat peluang menimba pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta mempelajari konsep geometri darinya. Peranan Guru Selain daripada ibu bapa, guru adalah orang yang paling penting dalam membina dan memperkembangkan konsep geometri murid. Peranan guru dalam memperkembangkan konsep geometri kanak-kanak pada amnya terbahagi kepada 4 peranan utama: 1. Menentukan tahap serta aras pemikiran geometri para pelajar dimana guru seharusnya berupaya melihat dan menentukan tahap pemikiran muridnya berkenaan geometri. Ini penting bagi guru untuk merangka aktiviti dan menstruktur program untuk pengajaran dan pembelajaran. 2. Menstruktur proses pembelajaran geometri pelajar agar tercapai objektif serta memperoleh kesan yang maksimum, juga mengaitkan pelajar dengan penerokaan alam geometri yang lebih terbuka. Guru harus menyediakan suatu pengajaran yang berkesan yang mampu memberi kesan mendalam terhadap murid. Murid dibenarkan meneroka kendiri serta mengaitkan dengan persekitaran serta pengalaaman sedia ada mereka. 3. Berinteraksi dengan soalan–soalan lebih terbuka di mana murid bebas mengemukakan soalan serta bertanya dalam menjurus kepada pemahaman konsep. Murid dibenarkan berinteraksi sesama sendiri dan guru memberi respon yang baik.

1

Switzerland dan berpindah ke Geneva pada tahun 1932 di mana beliau belajar di Universiti Geneva Institut Jean-Jacques Rousseau. 4.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. “ Piagetian “ theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. pra-operasi (2–7 tahun). membuat rekod dan portfolio dimana tugasan ini membolehkan murid mengambil bahagian seterusnya menjadikan matematik itu lebih bermakna.mana kanak-kanak belajar. Penilaian dengan menggunakan strategi penilaian alternatif seperti perbincangan dan tugasan yang menunjukkan tahap kemajuan. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman pelbagai .Walau bagaimanapun.Jawapan murid samada betul atau salah pada peringkat diabaikan kerana guru hanya melatih murid untuk memberi pendapat dan idea mereka. Oleh itu. yang terkenal bersama-pekerja Jean Piaget. Menurut Jere Confrey (1999). Bärbel Inhelder (1913-1997) adalah seorang ahli psikologi Switzerland pembangunan. Beliau memperolehi Sarjana Muda (1935) dan doktor falsafah (1943) dalam bidang psikologi. operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). Beliau dilahirkan di St Gall. 2 . Mengenal tokoh-tokoh teori perspektif geometri Perspektif Teori Geometri Jean Piaget dan Inhelder Berasal daripada Switzerland. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Daripada kajian dan pemerhatiannya.

Psikologi Kanak-kanak (1966). 3 . Barbel Inhelder meninggal dunia pada tahun 1997. Penerbitan bersama mereka yang banyak termasuk Pertumbuhan Pemikiran Logik dari Kanak-kanak untuk Remaja (1958).Inhelder bekerja di Universiti Geneva sehingga beliau bersara pada tahun 1983. Jenis pemikiran ini melibatkan penaakulan deduktif dan keupayaan untuk sebab hipotesis. Kerja Inhelder amat signifikan dalam penemuan peringkat "operasi formal" yang berlaku dalam peralihan antara zaman kanak-kanak dan remaja. Kerjasama mereka bermula dengan disertasi beliau pada pemuliharaan kanak-kanak dan berterusan selama hampir 50 tahun. dan Conception Kanak-Kanak Angkasa (1967). bekerjasama dengan Jean Piaget dalam kerja-kerja uji kaji kepada pembangunan kanak-kanak.

oleh Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof yang telah banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap Geometri Euclid. Tingkahlaku tersebut merupakan permulaan kepada perkembangan pembuktian verbal secara sistematik. Proses mengira menggunakan perkataan dan simbol yang mana akhirnya akan menghasilkan konsep nombor. Namun pada tahun 1960-an pendidik bekas Kesatuan Soviet telah mempelajari daripada penyelidikan van Hiele ini dan telah menukar kurikulum geometri mereka. Tiga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah : 4 .Model pemikiran teori geometri van Hiele ini juga boleh digunakan untuk panduan pengajaran serta menilai kebolehan pelajar Pierre dan Dina van Hiele mencipta satu model untuk membantu menjelaskan pembangunan memahami geometri. Bermula dengan pengamatan ke atas objek. Tiga peringkat pertama adalah relevan untuk pelajar rendah dengan peringkat keempat relevan untuk pelajar sekolah menengah dan kelima bagi pelajar-pelajar geometri sekolah tinggi.  Tingkah laku dan pengamatan (visual) terhadap objek seperti mengira dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza. "Produk pemikiran" dari satu tahap menjadi "objek pemikiran" bagi yang akan datang. kemudian di analisa dan mengenalpasti ciri-ciri objek tersebut dan akhir dapat menerangkan secara verbal.Perspektif Teori Geometri Van Hieles (1959)  Asas matematik bermula dengan persepsi (perceptions) dan tingkahlaku (actions) kepada sesuatu objek dalam dunia luar. Pada tahun 1980-an terdapat minat oleh Majlis Standard Kebangsaan guruguru Matematik (1989) di Negeri Amerika dalam sumbangan yang dibawa oleh model van Hiele iaitu pembelajaran akan lebih dekat melalui pelaksanaan dengan memberi penekanan terhadap kepentingan pembelajaran berurutan dan pendekatan aktiviti. Mereka juga menyarankan bahawa kanak-kanak boleh belajar geometri di sepanjang garisan struktur bagi hujah bahawa mereka yang berkembang dalam tahun 1950-an. Teori ini berasal dan dikembangkan oleh dua orang penyelidik iaitu sepasang suami isteri dari Belanda dalam tahun 1950-an.

condong. 5 . dipikul oleh penyelidikan yang berterusan. (Hoffer. Susunan.iaitu bermula dari tahap (visualisasi). Pemerhatian. capah dan sebagainya. segiempat. Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. yang berkenaan dengan aspek-aspek formal abstrak potongan. Mungkin salah satu yang paling penting ciri-ciri model ini. tak sekata. Kesimpulannya. bersudut tegak. Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri bentuk yang telah diketahui serta memperkembangkannya ke dalam istilah-stilah yang lebih spesifik seperti sekata.1. 1981. tiga bucu. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat. (b) Kedua. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi.model ini menegaskan bahawa pelajar bergerak berurutan dari awal. melalui urutan yang disenaraikan di atas untuk tahap tertinggi (accuracy). Deduktif dan Pengekstrakan). deskriptif. Namun begitu ianya berkaitan di antara satu sama lain dalam pelbagai cara Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) Dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. geometri yang berbeza boleh dikelaskan mengikut ciri-cirinya yang tersendiri. 3. segiempat ada enam permukaan dan sebagainya. kon. 2. kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. Logik dan Gunaan). satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Analisis. kiub dan sebagainya. Lukisan. p15). adalah fakta bahawa pelajar hanya boleh bergerak secara berturutan melalui peringkat dan kemajuan itu dari satu tahap ke tahap yang seterusnya bergantung pada kandungan dan cara pengajaran daripada pada umur pelajar. Pada peringkat pertama. di mana ruang adalah semata-mata diperhatikan sifat rajah yang tidak diiktiraf dengan jelas.Dibantu oleh pengalaman pengajaran yang sesuai.

Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean.pengimejan . menggunakan contoh balas. merumuskan dan menguji hipotesis. pemerhatian hartanah pentafsiran peta. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang menerangkan bagaimana hubungan dalam konsep ruang yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. Mengenal Konsep Geometri Geometri mengandungi koleksi objek seperti segiempat.Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan konsep asas geometri seperti berikut terlebih dahulu sebelum guru membincangkan dengan lebih lanjut menegnai geometri: 6 . (5) Kemahiran aplikasi gunaan . deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Pada asasnya geometri mempunyai dua bentuk iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. garisan serta segmen. Konsep asas geometri melibatkan konsep satah. segitiga. titik.berkomunikasi menerusi lukisan.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. parallelogram serta bentuk-bentuk padu seperti kubus dan prisma.pengiktirafan.klasifikasi. Analisis dan Potongan). silinder. lakaran angka isometrik.pengiktirafan dari sudut yang berlainan.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. membuat kesimpulan. bulatan. (3) Kemahiran melukis . Contohnya penggunaan geometri untuk pakej merekabentuk. untuk membuat gambar rajah skala. corak arif. (4) Kemahiran logik . Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. kon. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria. (2) Kemahiran lisan . kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D.

Garisan merupakan bentuk 1 dimensi yang terhasil dari hubungan antara dua titik yang bersambung. Menurut Piaget dan Inhelder(1967). Segmen-segmen garisan mempunyai 2 jenis iaitu segmen garisan yang mempunyai hujung di mana ia menghubung antara dua titik AB dan segmen yang tidak mempunyai hujung yang bermula dari satu titik dan seterusnya berkembang ke suatu arah yang dikenali sebagai infinit. murid perlu menerokai pula ciri-ciri struktur yang ada pada suatu bentuk geometri dan akhirnya diperkembangkan kepada bentuk-bentuk geometri itu sendiri dan memahami perkaitannya antara satu sama lain. geometri dan fungsi. di dalam pengukuran terdapat 4 idea asas iaitu : 1) Persepsi dan perwakilan kanak-kanak membina konsep spatial mereka dalam dua tahap yang berbeza iaitu persepsi dan perwakilan. lebar dan tinggi. statistik. pengukuran juga merupakan salah satu komponen geometri.• • • • • • • Titik Garisan Segmen garisan yang mempunyai dua penghujung Segmen garisan yang tak berpenghujung Permukan satah Ruang Bentuk -bentuk 2D seperti segiempat. Selain daripada itu.peluang untuk mengaitkannya dengan bahagian matematik yang lain sentiasa ada seperti operasi bernombor.dua tahap ini digabungkan untuk membina ideaidea tentang konsep ruang.segitiga dan bulatan Asas pertama yang perlu diterapkan dalam murid adalah titik. Di peringkat yang seterusnya. di mana ia mempunyai panjang tetapi tiada lebar atau tinggi.Pengukuran adalah sebahagian dari angka-angka di dalam kehidupan seharian. Manakala persepi melibatkan hubungan terus dengan 7 . Kedua. Ini kerana kewujudan garisan adalah merupakan satu siri set titik. Semasa pembelajaran pengukuran. penerapan konsep asas permukaan satah juga penting iaitu satah merupakan permukaan 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi. Manakala ruang pula merupakan satu set titik yang dihubungkan antara satu sama lain di dalam bentuk 3 dimensi yang mempunyai panjang. Selain daripada itu.

fizikal objek. Dari situ mereka akan membina pengetahuan persepsi mengenai objek tesebut. Wujudkan masalah kepada pelajar dengan peruntukan masa yang diberikan untuk membuat anggaran. Anggar. 5. Bandingkan objek dengan objek lain yang sudah diketahui ukurannya.maka panjang A tentunya kurang dari panjang C. guna rumus untuk mengira unit Dalam membuat anggaran untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari objek tanpa menggunakan alat mengukur. Gunakan strategi 2 sehingga pelajar berasas selesa dengan kemahiran menganggar mereka. Dalam mengajar pengukuran. 3) Transitiviti Memahami transitiviti tentang panjang sesuatu objek membawa maksud bahawa pelajar boleh menyimpulkan jika panjang A kurang dari panjang B dan panjang B pula kurang dari panjang C.iaitu. membentuk unit yang sesuai dan proses untuk mengukur iv. maka di sinilah perwakilan digunakan. tukarkan kepada unit ukuran yang piawai v. 4) Unit Memahami konsep unit dibina dari dua idea. 3. 2. proses pembelajaran pengukuran boleh dibahagikan kepada 5 langkah : i. 2) Pemuliharaan Sesuatu objek akan kekal pada bentuk dan saiznya walaupun ianya digerakkan atau dibahagikan pada beberapa bahagian. beberapa strategi digunakan: 1.ukur dan semak semula. 8 .mengenali atribut yang diukur dan mengenali unit yang mempengaruhi jumlah yang ditugaskan untuk objek . membuat perbandingan iii. mengenali benda yang hendak diukur ii. 4. Apabila mereka terpaksa menggunakan imaginasi dan memori sedia ada tentang objek tersebut. Berusaha untuk membolehkan pelajar menganggar dan mengukur dalam kriteria yang diberikan .

9 . Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci. Walau pun begitu.pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom. Sebagai contoh.pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar. Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran.teorem dan alihannya. Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an. Bentuk dilihat sebagai satu. • Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut. • Aras Ketiga adalah Deduktif Formal.Membina Pemikiran Geometri Pelajar Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam. pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras pemikiran semulajadi geometri pelajar.Walau bagaimanapun.definisi. berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk. melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri. mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat . Pada tahap ini. Pada tahap ini. segi tiga. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk. Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat. dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya. • Aras Kedua adalah Diskriptif. pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya. Ironinya. bulatan. Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi.pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk. Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru. minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan. Sebagai contoh.pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk.

murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama). murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru. Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain. Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah – masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki. secara tidak langsung. Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi. 10 . Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. segiempat tepat dan juga segitiga. Seperti contoh. sudut tepat. dalam suatu permainan. Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi. Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak.Bagi sesetengah pelajar. Guru perlu menggalakkan murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk. Contohnya. Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya. penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. Sementara mereka bermain. melalui permainan tangram ini. Contohnya. sudut sama.proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan. kanak-kanak akan mengenal bentuk – bentuk geometri secara tidak formal. Dengan menggunakan alatan-alatan ini. Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama.

Di peringkat seterusnya. Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri. 11 .simetri dan lain-lain. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat. Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut.bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain. sudut. persamaan bentuk. Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok. Selain daripada itu. aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara. penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini. apa ciri yang sama dalam semua segitiga. bucu dan lain-lain.

deskriptif. (3) Kemahiran melukis .dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar.pengiktirafan. satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. (Hoffer.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. pentafsiran peta. Pemerhatian. membuat kesimpulan. lakaran angka isometrik. untuk membuat gambar rajah skala. Logik dan Gunaan). pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria corak arif. (5) Kemahiran aplikasi gunaan .klasifikasi. kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. Susunan.pengimejan. Analisis. pemerhatian hartanah.berkomunikasi menerusi lukisan. p15). (b) Kedua. Deduktif dan Pengekstrakan). (2) Kemahiran lisan . 1981. Lukisan.PERSPEKTIF TEORI GEOMETRI HOFFER Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej mereka bentuk. (4) Kemahiran logik . merumuskan dan menguji hipotesis.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . 12 . menggunakan menggunakan contoh balas.

Jadual (1): tahap pemikiran geometri diagihkan mengikut kemahiran geometri.  Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. Menggunakan ciri-ciri bentuk geometri untuk mengenal pasti hubungan subset. Memahami perbezaan antara takrif. Menggambarkan hubungan antara bentuk geometri Mentakrifkan konsep geometri dengan jelas. Menggunakan maklumat ten tang bentuk badan geometri dan menyimpulkan maklumat lanjut . ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang bagaimana dalam menerangkan konsep ruang dan hubungan yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Tahap Kemahiran Pengiktirafan Analisis Deduktif Mengenal bentuk geometri Visual melalui gambar tanpa mengetahui ciri-ciri bentuk.Visual Gunaan Deskriptif Logik Lukisan  Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. Memahami makna tempahan bentuk dalam situasi Logik yang berbeza. Mengenal pasti hubungan antara pelbagai jenis bentuk geometri . Analisis dan Deduktif). Deskriptif Jelaskan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bentuk geometri. postulat dan teo rem. Menggunakan logik untuk membuktikan dan dapat men yimpulkan pengetahuan baru dari fakta – fakta yang diberikan 13 . Menamakan bentuk geometri.

Model van Hiele mempunyai tiga komponen utama wawasan. 2003).fasa pembelajaran dan tahap pemikiran (Hoffer.Rumuskan maklumat dengan lebih lanjut menyimpulkan maklumat lanjut Rajah (1): piramid tiga peringkat pemikiran geometri Van Hieles amat mengambil berat tentang masalah yang murid-murid mereka hadapi dengan geometri sekolah menengah. 14 Tahap (2) Deskriptif Mengenal perkaitan antara bentuk Tahap (3) Logik menerangkan hubungan antara bentuk menggambar bentuk Tahap (1) Visual Mengenal bentuk . 1983. Usiskin.

KESIMPULAN Hakikatnya. kepentingan geometri bukan sahaja untuk menjawab soalan peperiksaan tetapi juga amat berguna dalam kehidupan seharian mereka termasuk juga kerjaya. Oleh kerana geometri merupakan salah satu tajuk yang penting dalam pembelajaran matematik. Ini kerana. Dan juga dapat menjelaskan tentang konsep ruang. guru seharusnya mempunyai kemahiran mengajar yang baik agar dapat menerapkan dan mewujudkan pemikiran kognitif murid-murid agar lebih mahir dalam penyelesaian masalah geometri ini. Geometri mewakili fenomena alam yang asli.pembelajaran geometri penting kerana geometri merupakan cabang matematik yang menghubungkan matematik kepada kehidupan seharian yang menyelidiki corak-corak visual. Berbanding dengan negara kita. Silibus pengajaran bagi tajuk geometri seharusnya menjadikan penyelesaian masalah sebagai suatu hasil pembelajaran yang utama. setiap tajuk atau sub tajuk bagi apa-apa berkaitan matematik. jika kita lihat pada silibus sekolah rendah di United Kingdom. penyelesaian masalah merupakan perkara utama yang harus diterapkan 15 .

org/wiki/Geometry          16 . (1987). Trans. Lunzer. New York: Basic Books. Children’s Mathematical Development. (1977 ).RUJUKAN  Piaget. Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. Lindquist (Ed. 17 (1) 31-48.C.  Guay. 7. Washington: American Psychological Association. J. In M. Del Grande.). Developmental Psychology Series. Key Curriculum press 2002. B. March 1991 pg 210-221 Hoffer. Retrieved September 28. (1971). In R. Journal for Research in Mathematics Education. (1986). Anne. McDaniel. & M. (1971). London: Academic Press. A. van Hiele. (1986). J. P. (1996 ). Teppo. Structure and Insight: a theory of mathematics education. Journal of Research in Mathematics Education. Chanan. J. Spatial Perception and Primary Geometry.. Geometry is more than proof. The Child's Conception of Space (F. D. 2011 from http://en. Mental Imagery in Child. J. L. New York: Academic Press. K-12. Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry. pp 127-135. Landau (Eds.) Learning and Teaching Geometry. 74. & Shaunessy J. Lesh. VA: National Council of Teachers of Mathematics. (1983).wikipedia. Langdon & J. M. A. Geometer's Sketchpad Workshop Guide. (pp. 211-215)  Piaget. Geary. J.). Hoffer. dan E. R. Mathematics Teacher. Burger W. & Inhelder. Steven & others (2002). Reston. London : Routledge and Kegan Paul. 11-18. B. The Relation between Math Achievement and Spatial Abilities among Elementary School Children. Van Hiele-based research. (1981). 4 ed. Van Hiele of Geometric Thought Revisited ” Mathematics Teacher. dan Inhelder. 205-227).

html Retrieved October 6.uk/mathemapedia/Van_Hiele_Levels 17 .ph. 2011 from http://farside.   Retrieved October 6.utexas. 2011 from http://www.com/geometry/index. 2011 from https://www.edu/euclid.org.html Retrieved October 10.ncetm.mathsisfun.

LAMPIRAN 18 .

19 .