PENDAHULUAN Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak

formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan objek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung. Melalui sesetengah permainan juga seperti memasukkan bentuk-bentuk geometri seperti segiempat, segitiga dan bulat ke dalam ruang yang disediakan dan penyusunan kepingan-kepingan bentuk-bentuk, kanak-kanak mendapat peluang menimba pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta mempelajari konsep geometri darinya. Peranan Guru Selain daripada ibu bapa, guru adalah orang yang paling penting dalam membina dan memperkembangkan konsep geometri murid. Peranan guru dalam memperkembangkan konsep geometri kanak-kanak pada amnya terbahagi kepada 4 peranan utama: 1. Menentukan tahap serta aras pemikiran geometri para pelajar dimana guru seharusnya berupaya melihat dan menentukan tahap pemikiran muridnya berkenaan geometri. Ini penting bagi guru untuk merangka aktiviti dan menstruktur program untuk pengajaran dan pembelajaran. 2. Menstruktur proses pembelajaran geometri pelajar agar tercapai objektif serta memperoleh kesan yang maksimum, juga mengaitkan pelajar dengan penerokaan alam geometri yang lebih terbuka. Guru harus menyediakan suatu pengajaran yang berkesan yang mampu memberi kesan mendalam terhadap murid. Murid dibenarkan meneroka kendiri serta mengaitkan dengan persekitaran serta pengalaaman sedia ada mereka. 3. Berinteraksi dengan soalan–soalan lebih terbuka di mana murid bebas mengemukakan soalan serta bertanya dalam menjurus kepada pemahaman konsep. Murid dibenarkan berinteraksi sesama sendiri dan guru memberi respon yang baik.

1

Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. Switzerland dan berpindah ke Geneva pada tahun 1932 di mana beliau belajar di Universiti Geneva Institut Jean-Jacques Rousseau.Walau bagaimanapun. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman pelbagai . alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit.Jawapan murid samada betul atau salah pada peringkat diabaikan kerana guru hanya melatih murid untuk memberi pendapat dan idea mereka. Oleh itu. 2 . Beliau memperolehi Sarjana Muda (1935) dan doktor falsafah (1943) dalam bidang psikologi. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). 4. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. Daripada kajian dan pemerhatiannya. yang terkenal bersama-pekerja Jean Piaget.mana kanak-kanak belajar. Beliau dilahirkan di St Gall. Mengenal tokoh-tokoh teori perspektif geometri Perspektif Teori Geometri Jean Piaget dan Inhelder Berasal daripada Switzerland. pra-operasi (2–7 tahun). usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Bärbel Inhelder (1913-1997) adalah seorang ahli psikologi Switzerland pembangunan. “ Piagetian “ theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Penilaian dengan menggunakan strategi penilaian alternatif seperti perbincangan dan tugasan yang menunjukkan tahap kemajuan. Menurut Jere Confrey (1999). membuat rekod dan portfolio dimana tugasan ini membolehkan murid mengambil bahagian seterusnya menjadikan matematik itu lebih bermakna. operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa).” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah.

Kerja Inhelder amat signifikan dalam penemuan peringkat "operasi formal" yang berlaku dalam peralihan antara zaman kanak-kanak dan remaja. Penerbitan bersama mereka yang banyak termasuk Pertumbuhan Pemikiran Logik dari Kanak-kanak untuk Remaja (1958). dan Conception Kanak-Kanak Angkasa (1967). Jenis pemikiran ini melibatkan penaakulan deduktif dan keupayaan untuk sebab hipotesis. Barbel Inhelder meninggal dunia pada tahun 1997.Inhelder bekerja di Universiti Geneva sehingga beliau bersara pada tahun 1983. bekerjasama dengan Jean Piaget dalam kerja-kerja uji kaji kepada pembangunan kanak-kanak. 3 . Psikologi Kanak-kanak (1966). Kerjasama mereka bermula dengan disertasi beliau pada pemuliharaan kanak-kanak dan berterusan selama hampir 50 tahun.

oleh Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof yang telah banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap Geometri Euclid. kemudian di analisa dan mengenalpasti ciri-ciri objek tersebut dan akhir dapat menerangkan secara verbal. Mereka juga menyarankan bahawa kanak-kanak boleh belajar geometri di sepanjang garisan struktur bagi hujah bahawa mereka yang berkembang dalam tahun 1950-an. Teori ini berasal dan dikembangkan oleh dua orang penyelidik iaitu sepasang suami isteri dari Belanda dalam tahun 1950-an. "Produk pemikiran" dari satu tahap menjadi "objek pemikiran" bagi yang akan datang. Bermula dengan pengamatan ke atas objek. Tingkahlaku tersebut merupakan permulaan kepada perkembangan pembuktian verbal secara sistematik.Model pemikiran teori geometri van Hiele ini juga boleh digunakan untuk panduan pengajaran serta menilai kebolehan pelajar Pierre dan Dina van Hiele mencipta satu model untuk membantu menjelaskan pembangunan memahami geometri.  Tingkah laku dan pengamatan (visual) terhadap objek seperti mengira dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza. Namun pada tahun 1960-an pendidik bekas Kesatuan Soviet telah mempelajari daripada penyelidikan van Hiele ini dan telah menukar kurikulum geometri mereka.Perspektif Teori Geometri Van Hieles (1959)  Asas matematik bermula dengan persepsi (perceptions) dan tingkahlaku (actions) kepada sesuatu objek dalam dunia luar. Tiga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah : 4 . Tiga peringkat pertama adalah relevan untuk pelajar rendah dengan peringkat keempat relevan untuk pelajar sekolah menengah dan kelima bagi pelajar-pelajar geometri sekolah tinggi. Pada tahun 1980-an terdapat minat oleh Majlis Standard Kebangsaan guruguru Matematik (1989) di Negeri Amerika dalam sumbangan yang dibawa oleh model van Hiele iaitu pembelajaran akan lebih dekat melalui pelaksanaan dengan memberi penekanan terhadap kepentingan pembelajaran berurutan dan pendekatan aktiviti. Proses mengira menggunakan perkataan dan simbol yang mana akhirnya akan menghasilkan konsep nombor.

Logik dan Gunaan).1. yang berkenaan dengan aspek-aspek formal abstrak potongan.iaitu bermula dari tahap (visualisasi). Deduktif dan Pengekstrakan). kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. segiempat ada enam permukaan dan sebagainya. geometri yang berbeza boleh dikelaskan mengikut ciri-cirinya yang tersendiri. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi. bersudut tegak. Namun begitu ianya berkaitan di antara satu sama lain dalam pelbagai cara Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) Dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Lukisan. kon. tak sekata. tiga bucu. capah dan sebagainya. Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri bentuk yang telah diketahui serta memperkembangkannya ke dalam istilah-stilah yang lebih spesifik seperti sekata. segiempat. Pada peringkat pertama. Susunan. kiub dan sebagainya. 5 . Pemerhatian. p15). adalah fakta bahawa pelajar hanya boleh bergerak secara berturutan melalui peringkat dan kemajuan itu dari satu tahap ke tahap yang seterusnya bergantung pada kandungan dan cara pengajaran daripada pada umur pelajar.model ini menegaskan bahawa pelajar bergerak berurutan dari awal. deskriptif. (Hoffer. condong.Dibantu oleh pengalaman pengajaran yang sesuai. Mungkin salah satu yang paling penting ciri-ciri model ini. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat. di mana ruang adalah semata-mata diperhatikan sifat rajah yang tidak diiktiraf dengan jelas. 1981. dipikul oleh penyelidikan yang berterusan. (b) Kedua. 2. Kesimpulannya. melalui urutan yang disenaraikan di atas untuk tahap tertinggi (accuracy). 3. Analisis.

kon.klasifikasi. silinder. deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. (2) Kemahiran lisan . segitiga. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria. corak arif.berkomunikasi menerusi lukisan. Analisis dan Potongan). Mengenal Konsep Geometri Geometri mengandungi koleksi objek seperti segiempat. merumuskan dan menguji hipotesis. titik. kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan konsep asas geometri seperti berikut terlebih dahulu sebelum guru membincangkan dengan lebih lanjut menegnai geometri: 6 .Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . parallelogram serta bentuk-bentuk padu seperti kubus dan prisma.pengimejan . Contohnya penggunaan geometri untuk pakej merekabentuk. bulatan. lakaran angka isometrik. Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. untuk membuat gambar rajah skala. membuat kesimpulan.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. Pada asasnya geometri mempunyai dua bentuk iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. pemerhatian hartanah pentafsiran peta. Konsep asas geometri melibatkan konsep satah. (5) Kemahiran aplikasi gunaan . garisan serta segmen. (3) Kemahiran melukis . ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang menerangkan bagaimana hubungan dalam konsep ruang yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. menggunakan contoh balas. (4) Kemahiran logik .pengiktirafan dari sudut yang berlainan.pengiktirafan.

Selain daripada itu. penerapan konsep asas permukaan satah juga penting iaitu satah merupakan permukaan 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi. statistik. geometri dan fungsi. Ini kerana kewujudan garisan adalah merupakan satu siri set titik. Menurut Piaget dan Inhelder(1967). lebar dan tinggi. di dalam pengukuran terdapat 4 idea asas iaitu : 1) Persepsi dan perwakilan kanak-kanak membina konsep spatial mereka dalam dua tahap yang berbeza iaitu persepsi dan perwakilan. Di peringkat yang seterusnya. pengukuran juga merupakan salah satu komponen geometri.Pengukuran adalah sebahagian dari angka-angka di dalam kehidupan seharian.• • • • • • • Titik Garisan Segmen garisan yang mempunyai dua penghujung Segmen garisan yang tak berpenghujung Permukan satah Ruang Bentuk -bentuk 2D seperti segiempat. Garisan merupakan bentuk 1 dimensi yang terhasil dari hubungan antara dua titik yang bersambung. Selain daripada itu. di mana ia mempunyai panjang tetapi tiada lebar atau tinggi.peluang untuk mengaitkannya dengan bahagian matematik yang lain sentiasa ada seperti operasi bernombor. Manakala ruang pula merupakan satu set titik yang dihubungkan antara satu sama lain di dalam bentuk 3 dimensi yang mempunyai panjang. Semasa pembelajaran pengukuran.segitiga dan bulatan Asas pertama yang perlu diterapkan dalam murid adalah titik. Manakala persepi melibatkan hubungan terus dengan 7 . Kedua. Segmen-segmen garisan mempunyai 2 jenis iaitu segmen garisan yang mempunyai hujung di mana ia menghubung antara dua titik AB dan segmen yang tidak mempunyai hujung yang bermula dari satu titik dan seterusnya berkembang ke suatu arah yang dikenali sebagai infinit. murid perlu menerokai pula ciri-ciri struktur yang ada pada suatu bentuk geometri dan akhirnya diperkembangkan kepada bentuk-bentuk geometri itu sendiri dan memahami perkaitannya antara satu sama lain.dua tahap ini digabungkan untuk membina ideaidea tentang konsep ruang.

3. membentuk unit yang sesuai dan proses untuk mengukur iv.fizikal objek.maka panjang A tentunya kurang dari panjang C. Bandingkan objek dengan objek lain yang sudah diketahui ukurannya. Anggar. Berusaha untuk membolehkan pelajar menganggar dan mengukur dalam kriteria yang diberikan . 3) Transitiviti Memahami transitiviti tentang panjang sesuatu objek membawa maksud bahawa pelajar boleh menyimpulkan jika panjang A kurang dari panjang B dan panjang B pula kurang dari panjang C. 4.mengenali atribut yang diukur dan mengenali unit yang mempengaruhi jumlah yang ditugaskan untuk objek . guna rumus untuk mengira unit Dalam membuat anggaran untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari objek tanpa menggunakan alat mengukur. mengenali benda yang hendak diukur ii. Dari situ mereka akan membina pengetahuan persepsi mengenai objek tesebut. beberapa strategi digunakan: 1. 5. tukarkan kepada unit ukuran yang piawai v.ukur dan semak semula. maka di sinilah perwakilan digunakan. 2. 2) Pemuliharaan Sesuatu objek akan kekal pada bentuk dan saiznya walaupun ianya digerakkan atau dibahagikan pada beberapa bahagian. 8 . Apabila mereka terpaksa menggunakan imaginasi dan memori sedia ada tentang objek tersebut. Wujudkan masalah kepada pelajar dengan peruntukan masa yang diberikan untuk membuat anggaran. 4) Unit Memahami konsep unit dibina dari dua idea.iaitu. Gunakan strategi 2 sehingga pelajar berasas selesa dengan kemahiran menganggar mereka. Dalam mengajar pengukuran. membuat perbandingan iii. proses pembelajaran pengukuran boleh dibahagikan kepada 5 langkah : i.

Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi. minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan. • Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal. Sebagai contoh. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk. Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran. pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras pemikiran semulajadi geometri pelajar.pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk. mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat . 9 . Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat.Walau bagaimanapun. • Aras Kedua adalah Diskriptif. berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk. Bentuk dilihat sebagai satu.pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar.Membina Pemikiran Geometri Pelajar Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam.teorem dan alihannya. Walau pun begitu. segi tiga.pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom. bulatan. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut.definisi.pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk. Pada tahap ini. melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri. • Aras Ketiga adalah Deduktif Formal. Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an. Sebagai contoh. Ironinya. pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya. Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru. Pada tahap ini. dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya.

Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi. sudut sama. sudut tepat. Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya. Contohnya. Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir. melalui permainan tangram ini. guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi. Dengan menggunakan alatan-alatan ini. Seperti contoh. 10 . Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain. Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama. semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama). murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru.Bagi sesetengah pelajar. kanak-kanak akan mengenal bentuk – bentuk geometri secara tidak formal. penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. Guru perlu menggalakkan murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah – masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki.proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan. Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak. segiempat tepat dan juga segitiga. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. secara tidak langsung. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. Contohnya. dalam suatu permainan. Sementara mereka bermain.

Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah.simetri dan lain-lain. Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok. apa ciri yang sama dalam semua segitiga. 11 . aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara. bucu dan lain-lain.bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri. persamaan bentuk. Selain daripada itu. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat. Di peringkat seterusnya. penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini. sudut. Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut.

Susunan. pentafsiran peta. Analisis.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. Deduktif dan Pengekstrakan). (b) Kedua. 1981.berkomunikasi menerusi lukisan. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria corak arif. Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual .pengiktirafan. untuk membuat gambar rajah skala. (2) Kemahiran lisan . membuat kesimpulan. (4) Kemahiran logik . kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. lakaran angka isometrik. (3) Kemahiran melukis . Logik dan Gunaan). pemerhatian hartanah. deskriptif. Pemerhatian.PERSPEKTIF TEORI GEOMETRI HOFFER Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. p15). satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. (Hoffer.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej mereka bentuk. menggunakan menggunakan contoh balas. (5) Kemahiran aplikasi gunaan .klasifikasi. Lukisan. merumuskan dan menguji hipotesis. 12 .pengimejan.

 Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual.Visual Gunaan Deskriptif Logik Lukisan  Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. Menggambarkan hubungan antara bentuk geometri Mentakrifkan konsep geometri dengan jelas. deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Analisis dan Deduktif). Memahami makna tempahan bentuk dalam situasi Logik yang berbeza. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang bagaimana dalam menerangkan konsep ruang dan hubungan yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. Menamakan bentuk geometri. Mengenal pasti hubungan antara pelbagai jenis bentuk geometri . Menggunakan ciri-ciri bentuk geometri untuk mengenal pasti hubungan subset. Tahap Kemahiran Pengiktirafan Analisis Deduktif Mengenal bentuk geometri Visual melalui gambar tanpa mengetahui ciri-ciri bentuk. Menggunakan logik untuk membuktikan dan dapat men yimpulkan pengetahuan baru dari fakta – fakta yang diberikan 13 . Jadual (1): tahap pemikiran geometri diagihkan mengikut kemahiran geometri. Menggunakan maklumat ten tang bentuk badan geometri dan menyimpulkan maklumat lanjut . postulat dan teo rem. Memahami perbezaan antara takrif. Deskriptif Jelaskan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bentuk geometri.

Model van Hiele mempunyai tiga komponen utama wawasan. 14 Tahap (2) Deskriptif Mengenal perkaitan antara bentuk Tahap (3) Logik menerangkan hubungan antara bentuk menggambar bentuk Tahap (1) Visual Mengenal bentuk .Rumuskan maklumat dengan lebih lanjut menyimpulkan maklumat lanjut Rajah (1): piramid tiga peringkat pemikiran geometri Van Hieles amat mengambil berat tentang masalah yang murid-murid mereka hadapi dengan geometri sekolah menengah. Usiskin.fasa pembelajaran dan tahap pemikiran (Hoffer. 1983. 2003).

Silibus pengajaran bagi tajuk geometri seharusnya menjadikan penyelesaian masalah sebagai suatu hasil pembelajaran yang utama. Geometri mewakili fenomena alam yang asli. Dan juga dapat menjelaskan tentang konsep ruang. penyelesaian masalah merupakan perkara utama yang harus diterapkan 15 . jika kita lihat pada silibus sekolah rendah di United Kingdom.KESIMPULAN Hakikatnya. kepentingan geometri bukan sahaja untuk menjawab soalan peperiksaan tetapi juga amat berguna dalam kehidupan seharian mereka termasuk juga kerjaya.pembelajaran geometri penting kerana geometri merupakan cabang matematik yang menghubungkan matematik kepada kehidupan seharian yang menyelidiki corak-corak visual. Oleh kerana geometri merupakan salah satu tajuk yang penting dalam pembelajaran matematik. guru seharusnya mempunyai kemahiran mengajar yang baik agar dapat menerapkan dan mewujudkan pemikiran kognitif murid-murid agar lebih mahir dalam penyelesaian masalah geometri ini. setiap tajuk atau sub tajuk bagi apa-apa berkaitan matematik. Berbanding dengan negara kita. Ini kerana.

London : Routledge and Kegan Paul. J. dan Inhelder. Landau (Eds. K-12. New York: Academic Press. P. B. Lunzer. (1986). In R. Mathematics Teacher. In M. Children’s Mathematical Development. Developmental Psychology Series. 211-215)  Piaget. B. A. Retrieved September 28. L. The Relation between Math Achievement and Spatial Abilities among Elementary School Children. Burger W. pp 127-135. Lesh. (1971).C. & Inhelder. Geometry is more than proof. Geary. March 1991 pg 210-221 Hoffer. Langdon & J. Structure and Insight: a theory of mathematics education. Geometer's Sketchpad Workshop Guide. (1983). J. (1977 ). Teppo. dan E. New York: Basic Books. Van Hiele of Geometric Thought Revisited ” Mathematics Teacher. M. 11-18. Steven & others (2002). 17 (1) 31-48. McDaniel. (1987). The Child's Conception of Space (F. Mental Imagery in Child. (1981)..org/wiki/Geometry          16 . Del Grande. 2011 from http://en. Trans.  Guay. Journal for Research in Mathematics Education.).RUJUKAN  Piaget. (pp. 4 ed. & Shaunessy J. Lindquist (Ed. Chanan. 74. Reston. (1971).wikipedia. 7. Key Curriculum press 2002. (1996 ). Journal of Research in Mathematics Education. London: Academic Press. Washington: American Psychological Association. A.) Learning and Teaching Geometry. van Hiele. Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry. Acquisition of mathematics concepts and processes (pp.). J. J. Spatial Perception and Primary Geometry. Hoffer. VA: National Council of Teachers of Mathematics. J. Van Hiele-based research. Anne. & M. R. D. (1986). 205-227).

mathsisfun.utexas.html Retrieved October 10. 2011 from https://www.edu/euclid.html Retrieved October 6.uk/mathemapedia/Van_Hiele_Levels 17 .   Retrieved October 6.org. 2011 from http://farside. 2011 from http://www.ph.ncetm.com/geometry/index.

LAMPIRAN 18 .

19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful