PENDAHULUAN Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak

formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan objek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung. Melalui sesetengah permainan juga seperti memasukkan bentuk-bentuk geometri seperti segiempat, segitiga dan bulat ke dalam ruang yang disediakan dan penyusunan kepingan-kepingan bentuk-bentuk, kanak-kanak mendapat peluang menimba pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta mempelajari konsep geometri darinya. Peranan Guru Selain daripada ibu bapa, guru adalah orang yang paling penting dalam membina dan memperkembangkan konsep geometri murid. Peranan guru dalam memperkembangkan konsep geometri kanak-kanak pada amnya terbahagi kepada 4 peranan utama: 1. Menentukan tahap serta aras pemikiran geometri para pelajar dimana guru seharusnya berupaya melihat dan menentukan tahap pemikiran muridnya berkenaan geometri. Ini penting bagi guru untuk merangka aktiviti dan menstruktur program untuk pengajaran dan pembelajaran. 2. Menstruktur proses pembelajaran geometri pelajar agar tercapai objektif serta memperoleh kesan yang maksimum, juga mengaitkan pelajar dengan penerokaan alam geometri yang lebih terbuka. Guru harus menyediakan suatu pengajaran yang berkesan yang mampu memberi kesan mendalam terhadap murid. Murid dibenarkan meneroka kendiri serta mengaitkan dengan persekitaran serta pengalaaman sedia ada mereka. 3. Berinteraksi dengan soalan–soalan lebih terbuka di mana murid bebas mengemukakan soalan serta bertanya dalam menjurus kepada pemahaman konsep. Murid dibenarkan berinteraksi sesama sendiri dan guru memberi respon yang baik.

1

Bärbel Inhelder (1913-1997) adalah seorang ahli psikologi Switzerland pembangunan. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). “ Piagetian “ theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities.Walau bagaimanapun. membuat rekod dan portfolio dimana tugasan ini membolehkan murid mengambil bahagian seterusnya menjadikan matematik itu lebih bermakna. usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. pra-operasi (2–7 tahun). yang terkenal bersama-pekerja Jean Piaget. 4. Menurut Jere Confrey (1999). Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. Beliau dilahirkan di St Gall. Beliau memperolehi Sarjana Muda (1935) dan doktor falsafah (1943) dalam bidang psikologi. Penilaian dengan menggunakan strategi penilaian alternatif seperti perbincangan dan tugasan yang menunjukkan tahap kemajuan. 2 . Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. Switzerland dan berpindah ke Geneva pada tahun 1932 di mana beliau belajar di Universiti Geneva Institut Jean-Jacques Rousseau. Daripada kajian dan pemerhatiannya. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa).mana kanak-kanak belajar. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman pelbagai . Mengenal tokoh-tokoh teori perspektif geometri Perspektif Teori Geometri Jean Piaget dan Inhelder Berasal daripada Switzerland. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. Oleh itu.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah.Jawapan murid samada betul atau salah pada peringkat diabaikan kerana guru hanya melatih murid untuk memberi pendapat dan idea mereka.

Psikologi Kanak-kanak (1966). Penerbitan bersama mereka yang banyak termasuk Pertumbuhan Pemikiran Logik dari Kanak-kanak untuk Remaja (1958). 3 . Barbel Inhelder meninggal dunia pada tahun 1997. Kerjasama mereka bermula dengan disertasi beliau pada pemuliharaan kanak-kanak dan berterusan selama hampir 50 tahun. dan Conception Kanak-Kanak Angkasa (1967). Kerja Inhelder amat signifikan dalam penemuan peringkat "operasi formal" yang berlaku dalam peralihan antara zaman kanak-kanak dan remaja.Inhelder bekerja di Universiti Geneva sehingga beliau bersara pada tahun 1983. bekerjasama dengan Jean Piaget dalam kerja-kerja uji kaji kepada pembangunan kanak-kanak. Jenis pemikiran ini melibatkan penaakulan deduktif dan keupayaan untuk sebab hipotesis.

Teori ini berasal dan dikembangkan oleh dua orang penyelidik iaitu sepasang suami isteri dari Belanda dalam tahun 1950-an. Pada tahun 1980-an terdapat minat oleh Majlis Standard Kebangsaan guruguru Matematik (1989) di Negeri Amerika dalam sumbangan yang dibawa oleh model van Hiele iaitu pembelajaran akan lebih dekat melalui pelaksanaan dengan memberi penekanan terhadap kepentingan pembelajaran berurutan dan pendekatan aktiviti.Model pemikiran teori geometri van Hiele ini juga boleh digunakan untuk panduan pengajaran serta menilai kebolehan pelajar Pierre dan Dina van Hiele mencipta satu model untuk membantu menjelaskan pembangunan memahami geometri. Namun pada tahun 1960-an pendidik bekas Kesatuan Soviet telah mempelajari daripada penyelidikan van Hiele ini dan telah menukar kurikulum geometri mereka. Proses mengira menggunakan perkataan dan simbol yang mana akhirnya akan menghasilkan konsep nombor. Tiga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah : 4 .Perspektif Teori Geometri Van Hieles (1959)  Asas matematik bermula dengan persepsi (perceptions) dan tingkahlaku (actions) kepada sesuatu objek dalam dunia luar. oleh Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof yang telah banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap Geometri Euclid. kemudian di analisa dan mengenalpasti ciri-ciri objek tersebut dan akhir dapat menerangkan secara verbal. Tingkahlaku tersebut merupakan permulaan kepada perkembangan pembuktian verbal secara sistematik. "Produk pemikiran" dari satu tahap menjadi "objek pemikiran" bagi yang akan datang.  Tingkah laku dan pengamatan (visual) terhadap objek seperti mengira dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza. Mereka juga menyarankan bahawa kanak-kanak boleh belajar geometri di sepanjang garisan struktur bagi hujah bahawa mereka yang berkembang dalam tahun 1950-an. Tiga peringkat pertama adalah relevan untuk pelajar rendah dengan peringkat keempat relevan untuk pelajar sekolah menengah dan kelima bagi pelajar-pelajar geometri sekolah tinggi. Bermula dengan pengamatan ke atas objek.

condong. Logik dan Gunaan). satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. segiempat. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi.1. deskriptif. Namun begitu ianya berkaitan di antara satu sama lain dalam pelbagai cara Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) Dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual. Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri bentuk yang telah diketahui serta memperkembangkannya ke dalam istilah-stilah yang lebih spesifik seperti sekata. p15). dipikul oleh penyelidikan yang berterusan. (Hoffer. Lukisan. 2. yang berkenaan dengan aspek-aspek formal abstrak potongan.iaitu bermula dari tahap (visualisasi). tak sekata. melalui urutan yang disenaraikan di atas untuk tahap tertinggi (accuracy). Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. kiub dan sebagainya. Susunan. di mana ruang adalah semata-mata diperhatikan sifat rajah yang tidak diiktiraf dengan jelas. 1981. 5 . Pemerhatian.model ini menegaskan bahawa pelajar bergerak berurutan dari awal. segiempat ada enam permukaan dan sebagainya. 3. kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. Analisis. geometri yang berbeza boleh dikelaskan mengikut ciri-cirinya yang tersendiri. Deduktif dan Pengekstrakan).Dibantu oleh pengalaman pengajaran yang sesuai. Mungkin salah satu yang paling penting ciri-ciri model ini. (b) Kedua. tiga bucu. kon. capah dan sebagainya. adalah fakta bahawa pelajar hanya boleh bergerak secara berturutan melalui peringkat dan kemajuan itu dari satu tahap ke tahap yang seterusnya bergantung pada kandungan dan cara pengajaran daripada pada umur pelajar. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat. Kesimpulannya. Pada peringkat pertama. bersudut tegak.

pemerhatian hartanah pentafsiran peta. menggunakan contoh balas.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. Pada asasnya geometri mempunyai dua bentuk iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. titik.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang.klasifikasi. Analisis dan Potongan).pengiktirafan. ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang menerangkan bagaimana hubungan dalam konsep ruang yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra.berkomunikasi menerusi lukisan. Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. (3) Kemahiran melukis . (4) Kemahiran logik . (2) Kemahiran lisan . Konsep asas geometri melibatkan konsep satah.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. untuk membuat gambar rajah skala.Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual . parallelogram serta bentuk-bentuk padu seperti kubus dan prisma. lakaran angka isometrik. Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan konsep asas geometri seperti berikut terlebih dahulu sebelum guru membincangkan dengan lebih lanjut menegnai geometri: 6 . bulatan. corak arif. merumuskan dan menguji hipotesis. silinder. membuat kesimpulan. kon. garisan serta segmen. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej merekabentuk. Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. (5) Kemahiran aplikasi gunaan . kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D. segitiga.pengimejan . Mengenal Konsep Geometri Geometri mengandungi koleksi objek seperti segiempat. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria.

Manakala ruang pula merupakan satu set titik yang dihubungkan antara satu sama lain di dalam bentuk 3 dimensi yang mempunyai panjang. statistik. Menurut Piaget dan Inhelder(1967). Garisan merupakan bentuk 1 dimensi yang terhasil dari hubungan antara dua titik yang bersambung. di mana ia mempunyai panjang tetapi tiada lebar atau tinggi. Segmen-segmen garisan mempunyai 2 jenis iaitu segmen garisan yang mempunyai hujung di mana ia menghubung antara dua titik AB dan segmen yang tidak mempunyai hujung yang bermula dari satu titik dan seterusnya berkembang ke suatu arah yang dikenali sebagai infinit. penerapan konsep asas permukaan satah juga penting iaitu satah merupakan permukaan 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi.Pengukuran adalah sebahagian dari angka-angka di dalam kehidupan seharian. Selain daripada itu.peluang untuk mengaitkannya dengan bahagian matematik yang lain sentiasa ada seperti operasi bernombor. Di peringkat yang seterusnya.segitiga dan bulatan Asas pertama yang perlu diterapkan dalam murid adalah titik.• • • • • • • Titik Garisan Segmen garisan yang mempunyai dua penghujung Segmen garisan yang tak berpenghujung Permukan satah Ruang Bentuk -bentuk 2D seperti segiempat. Ini kerana kewujudan garisan adalah merupakan satu siri set titik. Manakala persepi melibatkan hubungan terus dengan 7 .dua tahap ini digabungkan untuk membina ideaidea tentang konsep ruang. Selain daripada itu. lebar dan tinggi. Semasa pembelajaran pengukuran. pengukuran juga merupakan salah satu komponen geometri. Kedua. di dalam pengukuran terdapat 4 idea asas iaitu : 1) Persepsi dan perwakilan kanak-kanak membina konsep spatial mereka dalam dua tahap yang berbeza iaitu persepsi dan perwakilan. geometri dan fungsi. murid perlu menerokai pula ciri-ciri struktur yang ada pada suatu bentuk geometri dan akhirnya diperkembangkan kepada bentuk-bentuk geometri itu sendiri dan memahami perkaitannya antara satu sama lain.

Gunakan strategi 2 sehingga pelajar berasas selesa dengan kemahiran menganggar mereka. Dalam mengajar pengukuran. Dari situ mereka akan membina pengetahuan persepsi mengenai objek tesebut. tukarkan kepada unit ukuran yang piawai v. proses pembelajaran pengukuran boleh dibahagikan kepada 5 langkah : i. 5.iaitu. Berusaha untuk membolehkan pelajar menganggar dan mengukur dalam kriteria yang diberikan .fizikal objek. 3) Transitiviti Memahami transitiviti tentang panjang sesuatu objek membawa maksud bahawa pelajar boleh menyimpulkan jika panjang A kurang dari panjang B dan panjang B pula kurang dari panjang C. maka di sinilah perwakilan digunakan. 8 .ukur dan semak semula. Bandingkan objek dengan objek lain yang sudah diketahui ukurannya. membuat perbandingan iii. Wujudkan masalah kepada pelajar dengan peruntukan masa yang diberikan untuk membuat anggaran.maka panjang A tentunya kurang dari panjang C. Apabila mereka terpaksa menggunakan imaginasi dan memori sedia ada tentang objek tersebut. 3. Anggar. guna rumus untuk mengira unit Dalam membuat anggaran untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari objek tanpa menggunakan alat mengukur. 4) Unit Memahami konsep unit dibina dari dua idea. 2. membentuk unit yang sesuai dan proses untuk mengukur iv. mengenali benda yang hendak diukur ii. 4. 2) Pemuliharaan Sesuatu objek akan kekal pada bentuk dan saiznya walaupun ianya digerakkan atau dibahagikan pada beberapa bahagian. beberapa strategi digunakan: 1.mengenali atribut yang diukur dan mengenali unit yang mempengaruhi jumlah yang ditugaskan untuk objek .

9 . Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru. Walau pun begitu. Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an.teorem dan alihannya. • Aras Kedua adalah Diskriptif. minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan.pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk.Walau bagaimanapun. Pada tahap ini.pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar. Sebagai contoh. pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya. Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat. pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras pemikiran semulajadi geometri pelajar. melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri. bulatan.pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk. berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk. Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi. Bentuk dilihat sebagai satu. Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk. • Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal.definisi.Membina Pemikiran Geometri Pelajar Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam. dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci. Ironinya.pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom. Sebagai contoh. mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat . • Aras Ketiga adalah Deduktif Formal. Pada tahap ini. segi tiga.

proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan. Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama.Bagi sesetengah pelajar. penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. 10 . sudut tepat. Contohnya. guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi. murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir. semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk. Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. sudut sama. Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru. Sementara mereka bermain. Dengan menggunakan alatan-alatan ini. secara tidak langsung. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. dalam suatu permainan. Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak. melalui permainan tangram ini. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. Contohnya. kanak-kanak akan mengenal bentuk – bentuk geometri secara tidak formal. Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama). Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya. Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain. Seperti contoh. murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah – masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. Guru perlu menggalakkan murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. segiempat tepat dan juga segitiga.

aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara. persamaan bentuk. apa ciri yang sama dalam semua segitiga. Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri. Di peringkat seterusnya. sudut. Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat. penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini. Selain daripada itu.simetri dan lain-lain. 11 .bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain. Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut. bucu dan lain-lain.

1981.penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. (b) Kedua.PERSPEKTIF TEORI GEOMETRI HOFFER Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual.klasifikasi. merumuskan dan menguji hipotesis.pengimejan. pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria corak arif. Deduktif dan Pengekstrakan). membuat kesimpulan. Analisis. Lukisan. (5) Kemahiran aplikasi gunaan . pentafsiran peta. (4) Kemahiran logik . 12 . pemerhatian hartanah. Logik dan Gunaan). p15). (Hoffer. menggunakan menggunakan contoh balas. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej mereka bentuk. Pemerhatian. lakaran angka isometrik. (3) Kemahiran melukis . deskriptif. Susunan.dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D.berkomunikasi menerusi lukisan.pengiktirafan dari sudut yang berlainan. untuk membuat gambar rajah skala. satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. (2) Kemahiran lisan .pengiktirafan. Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual .

ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang bagaimana dalam menerangkan konsep ruang dan hubungan yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra.Visual Gunaan Deskriptif Logik Lukisan  Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean. deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan. Mengenal pasti hubungan antara pelbagai jenis bentuk geometri . Menamakan bentuk geometri. Deskriptif Jelaskan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bentuk geometri. Menggambarkan hubungan antara bentuk geometri Mentakrifkan konsep geometri dengan jelas. Jadual (1): tahap pemikiran geometri diagihkan mengikut kemahiran geometri. postulat dan teo rem. Tahap Kemahiran Pengiktirafan Analisis Deduktif Mengenal bentuk geometri Visual melalui gambar tanpa mengetahui ciri-ciri bentuk. Analisis dan Deduktif). Menggunakan ciri-ciri bentuk geometri untuk mengenal pasti hubungan subset. Menggunakan maklumat ten tang bentuk badan geometri dan menyimpulkan maklumat lanjut . Memahami perbezaan antara takrif.  Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual. Menggunakan logik untuk membuktikan dan dapat men yimpulkan pengetahuan baru dari fakta – fakta yang diberikan 13 . Memahami makna tempahan bentuk dalam situasi Logik yang berbeza.

Usiskin. 1983.fasa pembelajaran dan tahap pemikiran (Hoffer.Rumuskan maklumat dengan lebih lanjut menyimpulkan maklumat lanjut Rajah (1): piramid tiga peringkat pemikiran geometri Van Hieles amat mengambil berat tentang masalah yang murid-murid mereka hadapi dengan geometri sekolah menengah. 14 Tahap (2) Deskriptif Mengenal perkaitan antara bentuk Tahap (3) Logik menerangkan hubungan antara bentuk menggambar bentuk Tahap (1) Visual Mengenal bentuk . 2003). Model van Hiele mempunyai tiga komponen utama wawasan.

guru seharusnya mempunyai kemahiran mengajar yang baik agar dapat menerapkan dan mewujudkan pemikiran kognitif murid-murid agar lebih mahir dalam penyelesaian masalah geometri ini. jika kita lihat pada silibus sekolah rendah di United Kingdom. setiap tajuk atau sub tajuk bagi apa-apa berkaitan matematik.pembelajaran geometri penting kerana geometri merupakan cabang matematik yang menghubungkan matematik kepada kehidupan seharian yang menyelidiki corak-corak visual. Oleh kerana geometri merupakan salah satu tajuk yang penting dalam pembelajaran matematik. penyelesaian masalah merupakan perkara utama yang harus diterapkan 15 .KESIMPULAN Hakikatnya. Berbanding dengan negara kita. Dan juga dapat menjelaskan tentang konsep ruang. Ini kerana. Geometri mewakili fenomena alam yang asli. kepentingan geometri bukan sahaja untuk menjawab soalan peperiksaan tetapi juga amat berguna dalam kehidupan seharian mereka termasuk juga kerjaya. Silibus pengajaran bagi tajuk geometri seharusnya menjadikan penyelesaian masalah sebagai suatu hasil pembelajaran yang utama.

van Hiele. Teppo. Chanan. Geometry is more than proof. The Child's Conception of Space (F. (1981). (1971). New York: Basic Books.). D. B. J. & Inhelder. Washington: American Psychological Association. Langdon & J. Mathematics Teacher.. Lunzer. 11-18. In M. New York: Academic Press. 2011 from http://en.RUJUKAN  Piaget.wikipedia. Van Hiele-based research. J. In R.). dan Inhelder. Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. K-12. Lindquist (Ed. (1986). Geary. 7. Anne. Steven & others (2002). VA: National Council of Teachers of Mathematics. Burger W. McDaniel. Reston. (1983). R. London : Routledge and Kegan Paul. & Shaunessy J. M. J.) Learning and Teaching Geometry. Key Curriculum press 2002. A. (1987). 205-227). J. Lesh.org/wiki/Geometry          16 . Journal for Research in Mathematics Education. Van Hiele of Geometric Thought Revisited ” Mathematics Teacher. (1986). March 1991 pg 210-221 Hoffer. (1977 ). Developmental Psychology Series.  Guay. L. & M. Del Grande. pp 127-135. Landau (Eds. Geometer's Sketchpad Workshop Guide.C. Children’s Mathematical Development. (pp. 74. Journal of Research in Mathematics Education. Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry. Structure and Insight: a theory of mathematics education. Retrieved September 28. 4 ed. 17 (1) 31-48. P. dan E. (1971). J. London: Academic Press. B. (1996 ). Trans. A. The Relation between Math Achievement and Spatial Abilities among Elementary School Children. Hoffer. Mental Imagery in Child. Spatial Perception and Primary Geometry. 211-215)  Piaget.

2011 from http://www.ncetm.html Retrieved October 10. 2011 from https://www.org.   Retrieved October 6.ph. 2011 from http://farside.uk/mathemapedia/Van_Hiele_Levels 17 .com/geometry/index.html Retrieved October 6.mathsisfun.utexas.edu/euclid.

LAMPIRAN 18 .

19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful