P. 1
HBSL3103 720516025010 Pend.khas.Pengajaran Kem.hidup Asas

HBSL3103 720516025010 Pend.khas.Pengajaran Kem.hidup Asas

|Views: 2,290|Likes:
Published by Fatimah Murad

More info:

Published by: Fatimah Murad on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA

)

(MUKA SURAT HADAPAN)

PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI 2011

KOD KURSUS: HBSL3103

PENDIDIKAN KHAS: KEMAHIRAN HIDUP ASAS

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : : :

FATIMAH BINTI MURAD 720516025010002 720516-02-5010 013-5180897 timahmurad@gmail.com SUNGAI PETANI

HBSL3103

ISI KANDUNGAN 1.0 Pendahuluan. 2.0 Konsep Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB). 3.0 Kepentingan Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB). 3.1 Berdikari dalam menjalani aktiviti harian. 3.2 Menyediakan dan menghadapi pada situasi sebenar.

MUKA SURAT 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 9 11 11 13 15 16 18 20 21 1

3.3 Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk diri dan persekitaran. 3.4 Mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan sebenar. 4.0 Modul Kemahiran Urus Diri. 4.1 Pengenalan. 4.2 Matlamat. 4.3 Objektif. 4.4 Rasional. 5.0 Komponen-komponen Pengurusan Diri. 5.1 Contoh 1: Kemahiran urus diri yang diperlukan untuk rumah dan keluarga/Sekolah. 5.1.1 Analisis tugasan. 5.1.2 Manual pengguna. 5.2 Contoh 2 : Kemudahan dan perkhidmatan awam. 5.2.1 Analisis tugasan 5.2.2 Manual pengguna. 6.0 Penilaian/Senarai Semak 7.0 Kesimpulan. RUJUKAN

Kemahiran Hidup Asas Untuk Berdikari (KAUB) diwujudkan dalam pendidikan khas yang memfokuskan kepada prinsip penjagaan diri. 2 . Untuk mencapai hasrat murni dalam memenuhi keperluan murid pendidikan khas ini. Oleh itu. perkara Pendidikan Khas telah dijelaskan di bawah Seksyen 2. “ Pendidikan Khas” ertinya pendidikan yang menyediakan keperluan pendidikan untuk murid-murid khas. Kurikulum Kebangsaan yang ada sekarang ini tidak dapat memenuhi keperluan murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran kerana tahap penguasaan mereka di dalam bidang akademik adalah amat rendah serta peningkatan pencapaian adalah terlalu perlahan dan minimum. jika dia mampu untuk menguruskan diri sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain dan disahkan oleh pakar perubatan.0 PENDAHULUAN. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak merupakan satu tanggungjawab sosial yang perlu diambil berat oleh masyarakat. KAUB merupakan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap murid pendidikan khas untuk membolehkannya mengalami kehidupan yang lebih selesa. perkembangan sosial. Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahu pun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. Oleh itu. berfokus dan bersesuaian dengan keupayaan dan keperluan murid pendidikan khas. perkembangan peribadi dan pengurusan rumah tangga. Ini bersesuaian dengan Akta Pendidikan Khas 1996. keperluan untuk membina kurikulum yang dapat menyediakan serta memberi pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel.HBSL3103 1. berdikari dan mengamalkan cara hidup yang bersih dan sihat serta dapat menjaga imej diri sendiri yang akan memberi jaminan ke arah penerimaan masyarakat sekeliling dengan lebih baik dan kehidupan yang lebih bermakna. b) Murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau cacat anggotanya atau terencat akal yang ringan. menarik. c) Seorang murid dengan keperluan khas. mampu bersosial. Kategori murid yang: a) Murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid biasa.

sistematik dan tanpa banyak bergantung hidup kepada orang lain. Kepuyaan yang terpendam dalam diri juga dapat dilatih serta boleh digunakan dalam kehidupan harian. Di mana melalui kemahiran-kemahiran yang diberikan pada seseorang murid akan dapat membantu dan menjamin kesihatan yang baik sepanjang masa.Muridmurid pendidikan khas juga perlu diberi peluang untuk mengembangkan potensi diri mereka dari segi emosi. Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB) juga membolehkan seseorang individu itu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Komponen pengurusan diri membolehkan murid: 3.1 Berdikari dalam menjalani aktiviti harian. Amalan berdikari membolehkan murid-murid pendidikan khas membiasakan diri degan kehidupan sebenar sebagaimana orang lain.HBSL3103 2. dan kehidupan berumah tangga. jasmani dan juga fizikal. murid-murid berkeperluan khas perlu diberi pendedahan serta tunjuk ajar yang sesuai dengan tahap dan 3 . kemahiran hidup perlu diberikan kepada murid pendidikan khas sebagaimana murid normal. Berdasarkan konteks pendidikan khas. teratur. rohani. Kemahiran Asas Untuk Berdikari (KAUB) merupakan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap individu terutamanya bagi murid-murid berkeperluan khas untuk memebolehkan mereka mengalami dan menguasai agar kelak kehidupan mereka bertambah baik.0 KONSEP KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI (KAUB).0 KEPENTINGAN KEMAHIRAN ASAS UNTUK HIDUP BERDIKARI Murid-murid pendidikan khas perlu diajar dan dididik untuk berdikari. 3. Dalam hal ini. Ini membolehkan mereka melaksanakan tugas harian dengan sempurna. Keadaan ini amat sesuai diajar kepada murid yang mengalami masalah dalam pelajaran terutamanya bagi golongan yang kurang upaya atau berkeperluan khas. Menjalani aktiviti kehidupan harian merupakan faktor penting kepada setiap manusia di muka bumi ini. selesa dan dapat bersosial dalam persekitarannya dengan selamat dan diterima oleh masyarakat sekitar mereka. Aktiviti harian merangkumi pelbagai aspek daripada mengurus diri hinggalah kepada urusan keluarga. Adalah menjadi tanggungjawab bagi guru-guru pendidikan khas untuk mendidik dan melatih murid-murid ini demi masa depan yang lebih baik tanpa terlalu bergantung hidup pada orang lain dan dapat diterima oleh masyarakat.

 Mengemas tempat tidur. Latihan dan tunjuk ajar yang diberi akan membiasakan diri mereka dan membolehkan mereka berdikari tanpa terlalubergantung pada orang lain seperti ahli keluarga. e) Mencucidan membasuh pinggan mangkuk. 3.  Membasuh dan mencuci pakaian. Murid-murid pendidikankhas perlu dilatih untuk mengamalkan kebersihan dan kesihatan diriyang baik untuk diri sendiri dan juga persekitaran. i) Melaksanakan kerja rumah tanpa di arah. Ini bertujuan untuk melatih murid pendidikan khas dan menyediakan diri untukmenghadapi situasi sebenar. f) Menggunakan tandas dengan cara yang betul. k) Perkara lain yang difikirkan perlu oleh guru dan murid sangat perlu dilatih. c) Memilih dan memakai pakaian. 3.  Mengemas bilik atau rumah  Membeli makanan dan keperluan harian. b) Menyikat dan mendandan rambut. j) Dapat menyertai dalam aktiviti dalam pembelajaran tanpa dipaksa.  Apek situasi sebenar seharian yang difikirkan perlu oleh guru. Kesedaran tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan kesihatan perlu diterapkan agar mereka dapat hidup dengan lebih 4 .HBSL3103 keupayaan mereka mengenai aktiviti seharian yang perlu mereka lakukan. Antara aktiviti seharian yang perlu diberi perhatoan dalammelatih murid-murid pendidikan khas ini untuk berdikari ialah: a) Aspek urus diri. g) Membeli makanandi kantin sekolah.2 Menyediakan dan menghadapi pelbagai situasi sebenar. Murid pendidikan khas perlu dilatih mengahadapi sesuatu situasi sebenar supaya mereka dapat menyesuaikan diri dan melibatkan dirinya dalam keadaan tersebut seperti:  Menyediakan makanan dan minuman.3 Mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk diri dan persekitaran. h) Mengemas beg sekolah. d) Menyediakan makanan dan minuman untuk diri sendiri.

HBSL3103 sihat dantahu menjaga kebersihan persekitaran sebagaiman orang biasa lakukan. Melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran dengan rela. Guru berperanan dalam memastikan murid pendidikan khas dapat mengaplikasikan kemahiran asas berdikari dalam bilik darjah. 4. Menjaga keselamatan peralatan dan perabot dalam bilik darjah.4 Mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan sebenar.0 MODUL KEMAHIRAN URUS DIRI. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disarankan di dalam modul ini boleh diubahsuai mengikut tahap 5 .  Hidup tanpa berpenyakit. Melaksanakan tugasan dengan kerelaan hati. 3. Ini bertujuan untuk memberikan:  Keselesaan diri murid dan orang persekitaran mereka.1 PENGENALAN. Bersopan dan bertatasusila dalam bilik darjah. Sentiasa mengamalkan sikap menghormati guru dan rakan di dalam kelas. Modul yang disediakan ini adalah sebagai rujukan bagi memudahkan guru melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan teratur dan berkesan. Ini dapar\t mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sangat baik serta membantu murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang baik.  Membantu rakan dalam menikmati kehidupan yang selesa. 4. Penganplikasian pengetahuan tersebut membolehkan murid khas dapat menikmati suatu pembelajaran yang bermakna dan dan selesa. Sentiasa mengikuti peraturan tanpa diarah dan dipaksa.  Menjalani aktiviti harian tanpa sebarang gangguan. Antara kemahiran atau pengetahuan berdikari yang boleh diaplikasiakan dalam bilik darjah seperti:         Menjaga kebersihan dan amalan kebersihan dalam bilik darjah. Melibatkan diri dengan rela dalam tugasan menjaga kebesihan dan keselamatan dalambikik darjah.

1.2 Pelbagai cara minum.2.3 Objektif .1. 1.1. 5. TAJUK/TEMA 1.2 Mengamalkan cara makan yang betul. Memberi kemudahan kepada guru sebagai buku panduan dalam membuat perancangan. Membolehkan guru:  Merancang pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid pendidikan khas.3 Adap sebelum dan selepas minum. 6 1. 4. 4. selesa dan sempurna serta berkeyakinan dalam menempuh kehidupan kelak.1 Mengamalkan cara minum yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Matlamat.  Sebagai panduan dalam membuat aktiviti dalam pengajaran pengurusan diri.1 Peralatan yang digunakan untuk minum. 4.  Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pengurusan diri yang lebih berkesan. strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematik dan berkesan mengikut tahap dan keperluan murid dengan menggunakan pendekatan dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. 1.0 KOMPONEN-KOMPONEN PENGURUSAN DIRI. Modul ini dihasilkan bagi tujuan membantu para guru pendidikan merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. .1. Diharap modul ini akan dapat menjadi rujukan guru dalam member maklumat serta pemahamn semasa menjalani pengajaran dan pembelajaran. Juga dapat dijadikan panduan kepada guru untuk merancang aktiviti untuk melatih murid pendidikan khas berdikari serta berkemahiran ke arah menjalankan aktiviti seharian dengan baik.1 Peralatan yang digunakan untuk makan.4 Rasional. Urus Diri STANDARD KANDUNGAN 1.HBSL3103 keupayaan dan kebolehan murid.

2. 2. 1. 1.2. 2.4 Membersih bahagian anggota 2.HBSL3103 1. 2. 2.2 Badan. 1.4.2.6 Mengetahui pengurusan diri semasa mencapai akil baligh. 2.1 Anggota badan. 1. 1.4.2.1 Kepala. 1. 1.1 Menyebut.1.Kebersihan dan kesihatan.2 Prosedur menanggalkan pakaian. 1. 2.3.semasa dan selepas.2 Menyatakan fungsi anggota badan.5. menama dan melabel anggota badan..5 Berdandan dengan betul dan kemas.3.4..1 Jenis.jenis pakaian. 2. 1. 1.4. 1.3.3 Menama dan melabel alat penjagaan diri dan fungsi.3 Pakaian unit beruniform. 2.5.3.1 Kepala. 1. 1.2.4 Mengenal jenis-jenis pakaian mengikut situasi. 1.2 Cara makan yang betul. 7 .2 Pakaian sukan.2 Fungsi alat penjagaan diri.1 Fungsi anggota badan.1 Pakaian seragam sekolah.1 Alat penjagaan diri.3 Tangan dan kaki.4 Pakaian menghadiri majlis rasmi.3 Adap sebelum dan selepas makan.3.1 Penjagaan sebelum. 1. 2.4.3 Prosedur memakai pakaian.6. 1.3Mengamalkan cara berpakaian yang betul.5.2 Deria.

1 Menyebut dan menyenaraikan alatan dalam dan luar bilik darjah.4 Kaki. 3. 2. 3.rumah dan tempat awam.1 Memaklumkan apabila perlu ke tandas. 3.1.2. 4. 4. Penggunaan tandas dan bilik air.1 Barang-barang sendiri di tempat bilik darjah/ruang pada tempat yang sesuai. khas.1 Peraturan menjaga kebersihan dalam bilik darjah.4. 3. 2.3. 4.1 Penjagaan tandas dan bilik air di sekolah. 3.3 Susunan peralatan yang telah digunakan.1 Latihan memberitahu hendak ke tandas. 3. 4. 3. 2.3. jenis-jenis tandas.2 Badan.4.2.1 Cara penggunaan tandas.4. 8 .1 Alatan untuk membersih bilik darjah dan fungsinya.4 Menggunakan tandas dengan cara yang betul. 4.HBSL3103 badan.3 Tangan.4. 4. 3.2 Mengenal simbol dan perkataan tandas 3.3. 4.1 Jenis-jenis tandas.2 Kedudukan barang-barang di tempat tertentu.3 Menyusun benda-benda dalam 4.3 Menama dan memperkenalkan 3. Pengurusan Dalam dan Luar Bilik Darjah.1.5. 3.2 Mengamal kebersihan dalam bilik darjah. 4.5Menjaga kebersihan tandas/bilik air selepas menggunakannya.1 Simbol dan papan tanda.3.

5.7.1 Peraturan penggunaan ruang/bilik.1 Pintu dan tingkap.7.3. 5. 5.4.1 Cara-cara menjaga kebersihan ruang/bilik.7 Mengetahui alatan untuk membersih dan mengemas persekitaran luar bilik darjah. 4. 5.1 Alatan untuk membersihkan luar bilik darjah dan fungsinya.1 Jenis-jenis ruang bilik di rumah dan fungsinya. 4.HBSL3103 4.7.1 Contoh 1 TAJUK : Pengurusan Tempat Tinggal/Pengurusan di bilik darjah. 5.1 Jenis-jenis ruang di rumah.3.1 Hiasan kelas.3 Tempat makan.1 Penjagaan kebersihan ruang/bilik.6. 4. 4.3 Susunan perabot.2 Langkah-langkah mengemas dan menyusun peralatan di setiap ruang/bilik.1 Kawasan kaki lima dan longkang. 4.6 Menamakan perkakas dan kegunaanya. 5.2. Pengurusan Tempat tinggal. 5.2 Suis elektrik.4.5 Menceriakan kelas.1.4.3 5.3 Penjagaan kebersihan ruang/bilik. 5.4.4 Menjalankan tugas harian di dalam bilik darjah. 4.1 Alatan di setiap ruang/bilik. 9 STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN: . 4. 5. 4. 4. 5. 4. 5. Cara-cara menjaga kebersihan ruang/bilik. 4. 5.4 Mematuhi peraturan penggunaan ruang/bilik.2 Kawasan sekitar bilik darjah.

Kain lembut. 2. Tunjuk alatan yang digunakan untuk membersih Bahan maujud: cermin tingkap dan bersoal jawab. Down Syndrom. 3.Baldi. baldi. tingkap satu persatu. 2. Langkah 2 (15 minit) 1. Bersoal jawab tentang gambar yang dilihat. BAHAN BANTU MENGAJAR: LANGKAH Set Induksi (5 minit) AKTIVITI BBM/CATATAN 1.Baldi. Tunjuk cara langkah membersih kekotoran cermin lembut. cuka/gasoline serta cermin tingkap. Air di dalam cermin tingkap. Murid menyebut nama alatan. 2. baldi. kain pengesat lembut.Bahan pencuci. TEMPOH MASA KATEGORI MURID : : Satu jam. Murid melihat langkah-langkah untuk membersih 3. 1. 3.Kain pengelap 2. Menyatakan nama alatan. 4. Penerangan tentang apa yang akan diajar. Autisme. 10 . Langkah 1 (10 minit) 1.Memperlihatkan gambar orang sedang mencuci Kad gambar cermin tingkap. 3.Bahan pencuci. air. 3. tingkap secara individu. 1. 2. Bersoal jawab tentang langkah membersih cermin 4.HBSL3103 OBJEKTIF : Membolehkan murid membersih kekotoran pada cermin tingkap. Tunjuk gambar alatan untuk membersih kekotoran Kad gambar: tingkap. Gambar. perkembangan lewat. pengesat 3.Air.

air dan bahan pencuci. Aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap secara berkumpulan (2 orang). kepentingan menjaga kebersihan 5. 3. 1. baldi. Lapkan habuk pada cermin tingkap dengan kain pengesat lembut yang kering.HBSL3103 Langkah 3 (20 minit) 1. Meminta murid bercerita tentang gambar/video yang dilihat. Guru tunjuk gambar/video (ikut pilihan) orang yang sedang membersih tingkap. 2. Guru menyatakan pelajaran hari ini kepada murid. 2. Bersoal jawab tentang langkah-langkah membersih cermin tingkap. Perah dan lapkan dengan gerakan lurus dari atas ke bawah. Guru perlu menjelaskan apa yang akan dipelajari iaitu membersih kekotoran pada cermin tingkap. Penutup (10 minit) 1. 2. Guru menunjukkan gambar alatan yang perlu digunakan untuk membersih tingkap iaitu kain pengelap lembut. Set Induksi: 1.Penerangan kelas/rumah. 3. Celup kain pengesat lembut ke dalam air yang bercampur dengan sedikit cuka atau gasolin. 3. 5. Ambil kain pengesat lembut. 5. 2. Semburkan agen pembersih yang mengandungi ammonia dan kesat dengan kain pengesat lembut secara gerakan lurus dari bahagian atas ke bahagian bawah. Guru membantu murid mengingat kembali pengalaman murid tentang tingkap dan aktiviti yang dibuat oleh ibu/keluarga untuk membersih tingkap. 4. Penilaian hasil kerja murid.1.1 ANALISIS TUGASAN: 1. Langkah 1.2 Manual Pengguna. Guru memantau aktiviti murid. 11 . Guru menyatakan satu persatu alatan yang perlu digunakan berdasarkan gambar. Membersih kekotoran pada cermin tingkap. 3. 2.1. Pembahagian kumpulan.

Langkah Penurup. 12 . Bagi memastikan murid benar-benar faham cara untuk membersih tingkap. Semburkan agen pembersih yang mengandungi ammonia dan kesat dengan kain pengesat untuk membersihkan lembut secara gerakan lurus dari bahagian atas ke bahagian bawah. 5. 4. 4. Langkah 3. 2. Guru membuat penilaian setiap kerja yang dilakukan . Guru menetapkan kawasan pada setiap kumpulan dan meminta murid saling bekejasama ketika aktiviti membersi cermin dijalankan 3. 7. 4. Guru perlu memastikan murid melihat langkah yang ditunjukkan oleh guru cara membersih kekotoran di cermin tingkap. Guru menyoal tentang aktiviti yang dijalankan pada hari ini. 1. Guru meminta murid menyebut alatan yang digunakan untuk membersih tingkap mengikut guru satu persatu. 5. Guru menunjukkan langkah-langkah yang perlu dibuat untuk membersih cermin tingkap satu persatu. Lapkan habuk pada cermin tingkap dengan kain pengesat lembut yang kering. 2. Langkah 2. 1. 6. 2. Guru memberi penerangan tentang kepentingan menjaga kebersihan iaitu: Kebersihan menjamin kehidupan yang lebih baik dan selesa. Guru meminta murid menyebut satu persatu alatan yang perlu digunakan untuk membersih kekotoran cermin tingkap. Ambil kain pengesat lembut. Guru menerangkan aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap kepada murid. Aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap dijalankan. 1. 3. Guru melihat setiap cermin tingkap yang telah dibersihkan oleh murid. 3. guru boleh menyoal murid tentang langkah yang dilihat . Perah dan lapkan dengan gerakan lurus dari atas ke bawah. Celup kain pengesat lembut ke dalam air yang bercampur dengan sedikit cuka atau gasolin.HBSL3103 3. Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil iaitu 2 orang setiap kumpulan.

Cara penggunaan tandas. perkembangan lewat.HBSL3103 - Menjaga kebersihan juga menjamin kesihatan yang baik.2 Contoh 2. Membersih dan mengemas di rumah adalah tugas penting. TEMPOH MASA KATEGORI MURID : : Satu jam. sudah pasti kita akan hidup dalam keadaan yang lebih selesa dan sejahtera.4.4 3.. Jadikan amalan menjaga kebersihan sebagai amalan dalam hdup. STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN: OBJEKTIF : Membolehkan murid menggunakan tandas dengan cara yang betul. Apabila kebersihan dititikberatkan dalam kehidupan kita. Down Syndrom. 5.1 Menggunakan tandas dengan cara yang betul. 5. BAHAN BANTU MENGAJAR: KEMAHIRAN SEDIA ADA: Murid sudah diajar tentang simbol tandas. Autisme. TAJUK : Pengurusan di bilik darjah. # Peringatan: Membersih kekotoran cermin tingkap adalah berseuaian digunakan di rumah dan keluarga juga boleh dilakukan di sekolah. Kad gambar. 13 . bahan maujud (tandas dan alatan yang ada di dalam tandas). Guru memberi nasihat kepada murid: Tempat kediaman atau rumah perlu sentiasa berkeadaan bersih dan kemas. Tugas ini akan menjadi ringan dan menyeronokkan jika setiap ahli keluarga bekerjasama dan bantu membantu. 3.

Guru menunjukkan cara menggunakan tandas cangkung. Bahan maujud: 2. 3. Langkah 2 (15 minit) 1. 2.Meminta murid bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami. mereka guna. Tunjuk gambar tandas cangkung dan tandas duduk.Guru mengingat kembali tentang simbol yang pernah diajar. Murid menyatakan dan tunjuk cara guna tandas.Guru menerangkan tentang apa yang akan diajar. 2.Tandas 3. 14 .Meminta murid bercerita tentang tandas yang biasa cangkung. 3.Guru menyatakan jenis-jenis tandas. Kad gambar: 1. Guru menunjukkan cara menggunakan tandas duduk. Murid menyatakan alat/barang yang ada di dalam tandas. Bersoal jawab tentang alatan yang ada di dalam -Tandas sebenar.Tandas duduk. 6.Bersoal jawab tentang simbol yang pernah dilihat ketika berada di kawasan awam. tandas. Bersoal jawab tentang gambar tandas. Kad gambar Langkah 1 (10 minit) 1.Memperlihatkan gambar simbol tandas. 4. 4. 5. 4. Guru membawa murid ke tandas. 3. 2.HBSL3103 LANGKAH AKTIVITI BBM/CATATAN Set Induksi (5 minit) 1.

-Basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas. -Pastikan murid memakai kasut sebelum masuk ke tandas.Murid menunjukkan cara membersih tandas selepas menggunakan tandas secara individu. -Flash tandas/pancut atau curah air ke dalam lubang tandas. Cara yang betul menggunakan tandas cangkung. -Selepas selesaai membuang air.Penerangan guru tentang kepentingan menjaga kebersihan tandas. 2. pastikan basuh alat sulit hingga bersih. 15 .Guru memberi tahu cara membersih tandas selepas menggunakan tandas. 5. -Duduk secara mencangkung. Pastikan murid duduk dalam keadaan selesa. Penutup (10 minit) 1.Murid menyatakan cara membersih tandas selepas menggunakan tandas.2. 3.HBSL3103 Langkah 3 (20 minit) 1. 3. -Buka pintu tandas dan masuk.Guru mengedar lembaran kerja. 1. -Buang sampah ke dalam bekas sampah.Bersoal jawab cara membersih tandas selepas menggunakan tandas. -Jangan membuang benda ke dalam mangkuk tandas bagi mengelakkan tandas daripada tersumbat. 5.1 Analisis Tugasan: Cara yang betul menggunakan tandas dan membersih tandas. 4. -Tutup pintu tandas.Bersoal jawab tentang kepentingan menjaga kebersihan tandas.

Guru menunjukkan kad simbol tandas. Guru menyatakan pelajaran yang akan diajar pada hari ini „cara yang betul menggunakan tandas‟. Cara yang betul menggunakan cara tandas duduk. Langkah 1. Guru menyoal tentang symbol yang pernah diajar dan dilihat murid. pastikan tandas dicurahkan air/flash. tandas perempuan dan tandas untuk OKU. Guru meminta murid bercerita tentang tandas yang biasa murid gunakan ketikadi rumah.2 Manual pengguna. -Basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas. duduk. 2. 1. -Angkat penutup tandas. 3. Guru meminta murid menyatakan jenis tandas yang ditunjukkan pada kad gambar. Guru menjelaskan symbol tandas iaitu tandas yang menunjukkan arah tandas. 4. 2. tandas lelaki. masuk dan tutup pintu tandas. 16 . -Pastikan murid memakai kasut sebelum masuk ke dalam tandas. 3. 5. -Jangan membuang benda ke dalam mangkuk tandas bagi mengelakkan tandas daripada tersumbat. -Buang sampah ke dalam bekas sampah. -Setelah selesai menggunakan tandas. -Buka pintu tandas.HBSL3103 2. Set Induksi: 1. Guru menunjukkan jenis-jenis tandas iaitu tandas cangkung dan tandas duduk.2. di sekolah dan juga di kawasan awam.

-Buka pintu tandas dan masuk. Guru meminta murid menamakan alatan yang ada di dalam tandas. pastikan tandas dicurahkan air/flash. 2. -Duduk secara mencangkung. Murid melihat dan membuat aktiiviti. masuk dan tutup pintu tandas. Guru menyoalmurid tentang cara menggunakan tandas dengan betul. -Buka pintu tandas. 7. pastikan basuh alat sulit hingga bersih. -Jangan membuang benda ke dalam mangkuk tandas bagi mengelakkan tandas daripada tersumbat. Guru membawa murid ke tandas untuk melihat sendiri stuasi sebenar dalm tandas. 17 . Guru menyoal benda yang terdapat di tandas. -Pastikan murid memakai kasut sebelum masuk ke tandas. 8. -Selepas selesaai membuang air. 5. Murid perlu menyebut dan menunjukkan benda yang ada di dalam tandas. 1. 4. -Tutup pintu tandas. -Flash tandas/pancut atau curah air ke dalam lubang tandas. -Buang sampah ke dalam bekas sampah. -Buang sampah ke dalam bekas sampah. 3. -Basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas. 6. -Pastikan murid memakai kasut sebelum masuk ke dalam tandas. -Angkat penutup tandas. Cara yang betul menggunakan cara tandas duduk. Pastikan murid duduk dalam keadaan selesa. duduk. -Jangan membuang benda ke dalam mangkuk tandas bagi mengelakkan tandas daripada tersumbat. Murid melakonkan cara menggunakan tandas dengan betul iaitu: Cara yang betul menggunakan tandas cangkung. -Setelah selesai menggunakan tandas. Guru menunjukkancara yang betul menggunakan tandas.HBSL3103 Langkah 2. -Basuh tangan setiap kali selepas menggunakan tandas.

.. Sembur agen pembersih yang mengandungi ammonia...... Lap habuk pada cermin CATATAN tingkap dengan kain pengesat lembut.. Perah dan lapkan dengan gerakan lurus dari atas ke bawah. BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM MENGUASAI 1................ Contoh 1 SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :__________________________________________________ :__________________________________________________ Arahan: Tandakan (√) pada ruang “Menguasai” atau “Belum Menguasai” berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.... 3... 2. Refleksi: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Tandatangan guru: ......HBSL3103 6. 18 ...... Celup kain pengesat ke dalam air yang dicampur dengan bahan pencuci.. 4.0 PENILAIAN..

4................ 3......HBSL3103 Contoh 2 SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :__________________________________________________ :__________________________________________________ Arahan: Tandakan (√) pada ruang “Menguasai” atau “Belum Menguasai” berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. 7. Tutup pintu tandas... Tutup air selepas digunakan.. Buka pintu tandas... 6. Buang sampah ke dalam bekas sampah. BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM MENGUASAI 1. 5. Refleksi: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Tandatangan guru: . 19 ......... Pakai kasut sebelum masuk ke tandas...... 2. Cuci tangan selepas ke tandas... Curah air/flash selepas CATATAN menggunakan tandas.

HBSL3103 7. Adalah menjadi tanggungjawab bagi guru untuk memastikan murid pendidikan khas di jar dan dilatih untuk berdikari.Amalan berdikari yang diterapkan ini membolehkan murid pendidikan khas membiasakan diri mereka dengan kehidupan sebenar sebagaimana orang lain. Latihan dan kemahiran perkembangan sosial. Ini akan memberi ruang kehidupan kepada murid berkeperluan khas ini dengan lebih baik lagi tanpa bergantung pada orang lain. perkembangan peribadi. Selain itu mereka juga diberipeluang untuk mengembangkan potensi diri mereka serta keupayaan yang terpendam untuk digunakan sepenuhnya bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Oleh itu. 20 . KAUB merupakan satu mata pelajaran yang amat penting dan perlu diambil berat bagi member latihan dan tunjuk ajar yang bersesuaian dengan keperluan murid pendidikan khas. dan pengurusan rumah tangga perlu diberi kepada murid berkeperluan khas. hidup berkeluarga. Keperluan ini adalah untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas harian dengansempurna.0 KESIMPULAN. Pengurusan diri merupakan satu keperluan utama sebagai asas untuk menguasai bidang kemahiran lain. Komponen pengurusan diri bertujuan melatih murid supaya berdikari dan berkemahiran ke arah menjalankan aktiviti seharian dengan lebih cekap dan berkeyakinan. teratur dan sistematik. Perkara ini penting untuk menentukan penguasaan bidang-bidang lain diperoleh dengan lebih lancar dan sempurna. penjagaan diri.

net/zulmi/991/pengenalan-kaub 21 .com/doc/22252322/Kemahiran-Asas-Untuk-Berdikari http://www.my/lesson-plan/cara-membuka-dan-memakai-pakaian http://www. Selangor Darul Ehsan:Open University Malaysia Ee Ah Meng. Jabatan Pendidikan Khas Kmenterian Pelajaran Malaysia http://epkhas. (2008). Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Modul Pengajaran Pengurusan Kehidupan. (2010). (2004).slideshare. Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Pengurusan Diri Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah & Menengah. (2003). Pedagogi 11.usm. HBSL3103 Pendidikan Khas: Pengajaran Kemahiran Hidup Asas. (2001).ses. Kuala Lumpur: Penerbit fajar bakti Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah & Menengah.scribd.HBSL3103 RUJUKAN Thirugnana Sambathan Muthusamy.

7. Keperluan ini adalah untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas harian dengansempurna.Amalan berdikari yang diterapkan ini membolehkan murid pendidikan khas membiasakan diri mereka dengan kehidupan sebenar sebagaimana orang lain... hidup berkeluarga.. Selain itu mereka juga diberipeluang untuk mengembangkan potensi diri mereka 23 ....... Refleksi: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Tandatangan guru: . Buang sampah ke dalam bekas sampah. 5.HBSL3103 menggunakan tandas... 7. Perkara ini penting untuk menentukan penguasaan bidang-bidang lain diperoleh dengan lebih lancar dan sempurna.... Latihan dan kemahiran perkembangan sosial... Tutup air selepas digunakan..... penjagaan diri..... teratur dan sistematik. Komponen pengurusan diri bertujuan melatih murid supaya berdikari dan berkemahiran ke arah menjalankan aktiviti seharian dengan lebih cekap dan berkeyakinan.. 6... Cuci tangan selepas ke tandas. Adalah menjadi tanggungjawab bagi guru untuk memastikan murid pendidikan khas di jar dan dilatih untuk berdikari. dan pengurusan rumah tangga perlu diberi kepada murid berkeperluan khas. perkembangan peribadi......0 KESIMPULAN..... Ini akan memberi ruang kehidupan kepada murid berkeperluan khas ini dengan lebih baik lagi tanpa bergantung pada orang lain.. Pengurusan diri merupakan satu keperluan utama sebagai asas untuk menguasai bidang kemahiran lain....

HBSL3103 serta keupayaan yang terpendam untuk digunakan sepenuhnya bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Kuala Lumpur: Penerbit fajar bakti 24 . KAUB merupakan satu mata pelajaran yang amat penting dan perlu diambil berat bagi member latihan dan tunjuk ajar yang bersesuaian dengan keperluan murid pendidikan khas. Selangor Darul Ehsan:Open University Malaysia Ee Ah Meng. RUJUKAN Thirugnana Sambathan Muthusamy. Oleh itu. HBSL3103 Pendidikan Khas: Pengajaran Kemahiran Hidup Asas. (2001). Pedagogi 11. (2008).

ses. (2010). (2003).scribd.usm.com/doc/22252322/Kemahiran-Asas-Untuk-Berdikari http://www. Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Pengurusan Diri Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah & Menengah. Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Modul Pengajaran Pengurusan Kehidupan. (2004).net/zulmi/991/pengenalan-kaub 25 .slideshare. Jabatan Pendidikan Khas Kmenterian Pelajaran Malaysia http://epkhas.my/lesson-plan/cara-membuka-dan-memakai-pakaian http://www.HBSL3103 Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah & Menengah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->