KERTAS KERJA

PROJEK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN GURU PELATIH KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (KPLI) PENGAJIAN SOSIAL 2 – 2008 INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUANKU BAINUN DI PULAU LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN

1.0

RASIONAL Projek berkaitan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ini dirancang adalah bertujuan untuk mendedahkan guru-guru pelatih KPLI Pengajian Sosial (KS2) 2008 kepada nilai-nilai murni dan tingkah laku moral yang baik semasa berdamping dengan murid-murid di sekolah dan aktiviti kemasyarakatan. Di samping itu juga, guru-guru pelatih akan bersama-sama dengan pelajar sekolah menjalankan aktiviti yang boleh memupuk semangat saling bekerjasama dan hormat-menghormati sesama insan dan seterusnya melahirkan perasaan cintakan diri, sekolah, masyarakat dan negara. Pemilihan Pulau Langkawi sebagai destinasi utama perlaksanaan program ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor antaranya ialah kerana perbezaan aspek topografi dan sosio-budaya masyarakat di situ yang mana ia secara tidak langsung dapat mendedahkan guru-guru pelatih untuk mengenali dengan lebih dekat lagi masyarakat di pulau tersebut.

2.0

MATLAMAT Matlamat utama Projek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ini dijalankan adalah untuk melatih dan memberi pendedahan kepada guru-guru pelatih berkaitan dengan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan untuk diaplikasikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam mahupun di luar bilik darjah.

1

3.0

OBJEKTIF Di antara objektif Projek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ini dijalankan adalah untuk :3.1 Memberi pengalaman kepada guru-guru pelatih di dalam aspek pengurusan untuk mengadakan lawatan atau aktiviti luar bilik darjah dengan lebih berkesan.

3.2

Sebagai satu latihan untuk menghadapi proses P & P yang sebenar di sekolah.

3.3

Melahirkan individu yang boleh mengaplikasikan nilai-nilai murni dan mempunyai kesedaran sivik yang tinggi.

3.4

Membina keyakinan diri guru-guru pelatih agar lebih berpengetahuan dan berpengalaman di dalam bidang Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan untuk diaplikasikan di sekolah kelak.

3.5

Meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi di kalangan guru pelatih dengan murid dan masyarakat sekitar.

3.6

Menjana pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif untuk diterapkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

4.0

ANJURAN Projek ini adalah di bawah anjuran Jabatan Kajian Sosial dan Guru Pelatih KPLI Pengajian Sosial (2) 2008, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Tuanku Bainun, Mengkuang, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

2

5.0

JAWATANKUASA PROGRAM Penaung : Puan Hajah Rohani Bt. Ismail Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun Penasihat : : : : Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari : : : : : : Ahli Jawatankuasa :Dr. Haji Ishak Bin Saat Tuan Haji Daud Bin Md Saman En. Shaari Bin Husin Pn. Nagamah Noor Hasniza Bt. Mohamaddan Muhammad Suffi Bin Yusof Nor Azlina Bt. Mohd. Jamil Sakinah Bt. Abd. Rahman Noor Azizah Bt. Abd. Razak Mohd. Haris Bin Othman

a) Pengangkutan & :
Penginapan : :

Mohd. Shukri Bin Ismail Shamiza Bt. Abd. Samat Noor Khairul Nizam Bin Noor Indera Mohd. Hassani Bin Zainol Noraziah Bt. Abdul Rashid Nor Maizanni Bt. Khalidi Sahrom Bt. Romli Rukiah Bt. Jami Nurul Hashima Bt. Shohodin Nur Baidura Bt. Bahari Mohd. Harman Bin Md. Rodzi Shavathri a/p Vjayakumar

b) Keselamatan & :
Kebajikan : : : : : : : :

c) Makanan d) Aktiviti e) Protokol

3

6.0

PESERTA Projek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ini disertai oleh semua guru pelatih KPLI Pengajian Sosial (2) 2008 seramai 18 orang bersama-sama dengan 3 orang pensyarah pengiring. Berikut adalah senarai nama guru pelatih KPLI Pengajian Sosial (2) 2008 yang terlibat. BI L. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . NO. TELEFON 013-4259016 013-6776081 013-6087078 012-4633538 012-4469682 012-6682285 013-9971994 012-4166541 019-2771507 013-4495874 017-4709961 012-5322790 012-2216341 016-4215667 012-4812963 019-4260373 017-5053914 016-5028244

NAMA Muhammad Suffi Bin Yusof Noor Hasniza Bt. Mohamaddan Mohd. Haris Bin Othman Mohd. Harman Bin Md. Rodzi Mohd. Hassani Bin Zainol Mohd. Shukri Bin Ismail Noor Khairul Nizam Bin Noor Indera Noraziah Bt. Abdul Rashid Nor Azlina Bt. Mohd. Jamil Nor Maizanni Bt. Khalidi Noor Azizah Bt. Abd. Razak Nur Baidura Bt. Bahari Nurul Hashima Bt. Shohodin Rukiah Bt. Jami Sahrom Bt. Romli Sakinah Bt. Abd. Rahman Shamiza Bt. Abd. Samat Shavathri a/p Vjayakumar

NO. K/P 831210-02-5909 790903-13-5088 791117-08-5399 830222-08-6309 820906-02-5137 790609-08-7451 810907-03-5653 790601-02-5510 810715-08-6034 800320-08-5476 781003-02-5508 811019-08-5868 831223-08-5820 750423-12-5626 770127-02-5530 760828-02-6086 780911-02-5576 821003-08-6750

4

Senarai nama pensyarah pengiring. BI L. 1. 2. 3. 4.

NAMA Dr. Haji Ishak Bin Saat Tuan Haji Daud Bin Md Saman En. Shaari Bin Husin Cik Nagamah a/p Marimuthu

JABATAN Jabatan Kajian Sosial Unit Praktikum Jabatan Kajian Sosial / Unit Praktikum Jabatan Kajian Sosial

7.0

PENGANGKUTAN Pengangkutan yang akan digunakan adalah bas yang disediakan oleh pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Tuanku Bainun. Manakala pengangkutan ketika berada di Pulau Langkawi pula adalah seperti feri dan van.

8.0

BUTIRAN PROGRAM Butiran program adalah seperti berikut :Tarikh Tempat : 22, 23, 24 dan 25 Mac 2008. : 1. Sek. Keb. Padang Matsirat, Pulau Langkawi.

2. Kg. Padang Matsirat, Pulau Langkawi. Penginapan : Resort Pantai Chenang, Pulau Langkawi.

5

9.0

ATURCARA PROGRAM Seperti dilampirkan.

10.0

KEWANGAN & PERBELANJAAN Sumber kewangan adalah daripada semua guru pelatih KPLI Pengajian Sosial (2) 2008. Berikut dinyatakan anggaran kos perbelanjaan yang akan digunakan bagi menjayakan program ini. a) Pengangkutan  Feri Van : RM 36.00 X 21 : RM 756.00

: RM 200.00 X 3 X 4H: RM 2,400.00

b) Penginapan


c) Petrol

Chalet

: RM 200.00 X 4 X 3M: RM 2,400.00

Van

: RM 150.00 X 4H

: RM 600.00

d) Cenderamata

Cenderamata

: RM 200.00

e) Lain-Lain   T-Shirt : RM 35.00 X 18 : RM 630.00 : RM 180.00
6

Makanan : RM 10.00 X 18

  

Luar Jangkaan Kos Aktiviti di Sekolah Insurans Kelompok : RM 6.00

: RM 360.00 : RM1,710.00 : RM 504.00

Jumlah Keseluruhan

: RM 9,740.00

Perbelanjaan bagi menjayakan projek ini adalah hasil daripada wang kutipan guru pelatih sendiri dan juga peruntukan yang dipohon daripada pihak institut.

11.0

PENUTUP Perlaksanaan Projek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ini diharapkan akan berjalan dengan lancar di samping ianya dapat mempertingkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang nilai-nilai murni dan aspek kemasyarakatan amnya. Di samping itu, kami juga berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang akan kami perolehi nanti dapat diaplikasikan di dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah kelak. Selain daripada itu, ianya juga dapat mewujudkan proses interaksi dan komunikasi yang lebih berkesan di antara guru dengan murid serta masyarakat sekeliling. Melalui perlaksanaan program ini juga diharapkan agar dapat mewujudkan semangat bekerjasama yang tinggi dan sikap saling hormat-menghormati serta perasaan untuk saling menghargai di antara satu sama lain.

7

LAMPIRAN I ATURCARA PROGRAM PROJEK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

22 FEBRUARI 2008 (SABTU) 1.00 ptg 2.00 ptg 4.00 ptg 5.00 ptg 6.00 ptg 8.00 mlm : Berkumpul di IPTB. : Bertolak ke Jeti Kuala Perlis. : Tiba di Jeti Kuala Perlis. : Bertolak ke Pulau Langkawi. : Tiba di Pulau Langkawi. : Check-in di Resort Pantai Chenang, Pulau Langkawi. : Makan malam. 23 FEBRUARI 2008 (AHAD) 8.00 pagi 9.00 pagi 10.00 pagi 11.30 pagi 1.30 ptg 2.45 ptg : Sarapan. : Lawatan ilmiah. : Minum pagi. : Lawatan ilmiah. : Solat dan Makan tengahari. : Melawat kawasan projek. (kawasan sekolah dan perkampungan sekitar)
8

4.30 ptg 6.30 ptg 8.00 mlm

: Solat dan aktiviti riadah. : Rehat dan makan malam. : Sesi perbincangan bersama ahli untuk program hari berikutnya.

24 FEBRUARI 2008 (ISNIN) 8.00 pagi 8.15 pagi 8.30 pagi 8.45 pagi : Murid-murid Tahun 4 diminta berkumpul di kawasan perhimpunan. : Taklimat mengenai program oleh urusetia-urusetia IPTB bagi Sesi 1. : Pembahagian murid kepada kumpulan kecil. : Aktiviti Latihan Dalam Kumpulan (LDK) (i) (ii) (iii) 10.15 pagi 10.45 pagi Taklimat / motivasi kepada murid sekolah. Pengenalan kepada kemudahan-kemudahan di sekolah dan fungsinya kepada proses P & P. Melatih minda dan kreativiti murid-murid menggunakan bahan kitar semula. : Jamuan ringan. : Taklimat ringkas untuk Sesi 2. Tema : Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat (PSK/KT) (i) (ii) 11.15 pagi Penjagaan kebersihan diri. Kekemasan dan penampilan diri.

: Aktiviti permainan rakyat. Tema : Pengenalan Kepada Budaya Masyarakat Malaysia (PSK/KT) (i) (ii) Batu seremban. Galah panjang.

12.00 t/h 12.30 t/h

: Gotong-royong membersihkan kawasan aktiviti. : Penyampaian hadiah dan cenderamata.
9

1.00 ptg 1.30 ptg 2.45 ptg 3.00 ptg 4.45 ptg 5.15 ptg 6.00 ptg 9.00 mlm

: Majlis bersurai. : Makan tengahari, solat dan rehat. : Berkumpul di surau Kg. Raja. : Gotong-royong membersihkan kawasan surau dan tanah perkuburan Kg. Raja. : Minum petang dan solat. : Sesi interaksi bersama penduduk Kg. Raja. : Pulang ke chalet, rehat, makan malam dan solat. : Sesi refleksi.

25 FEBRUARI 2008 (SELASA) 8.00 pagi 8.45 pagi 11.00 pagi 1.00 ptg : Sarapan. : Lawatan ilmiah. : Berkumpul di Jeti Kuala Perlis dan bertolak pulang ke IPTB. : Sampai di IPTB

10