ANGKET WAWANCARA

Nama
Alamat
Ttl
Instansi Tempat Bekerja
Jenis Kelamin

:
:
:
:
:

Kebijakan Pimpinan dalam upaya kesejahteraan Karyawan
1. Bagaimana regulasi pembayaran honor di tempat bapak/ibu bekerja
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Adakah biaya / honor tambahan apabila bapak/ibu bekerja melebihi waktu kerja (lembur)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Adakah ketetapan baku yang ditetapkan oleh pimpinan tentang periodesasi kenaikan upah
(Honor)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Apakah ada trasparansi pembayaran honor yang bapak/ibu terima setiap bulannya
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………… 2.Jaminan Kesejahteraan 1. Apakah Bapak/Ibu mengenai jaminan kesejahteraan semisal dana pensiun bagi karyawan swasta. Adakah jaminan dana pensiuan di tempat bapak/ibu bekerja. Apakah Bapak/ibu sekarang terdaptar di lembaga asuransi yang menjamin dana pensiun. bila terdaftar di lembaga mana bagaiman mekanisme pembayaran dan penacairan dana pensiun di hari tua. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………… . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………… 4. Bila pimpinan menyediakan dana pensiun bagi Bapak?ibu apakah bapak/ibu akan mengikuti program tersebut.

…………………….• Honor karyawan 1.. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………… Bandung. Andaikan pimpinan menyediakan dana pensiun. dan honor Bapak/Ibu apakah sudah sesuai dengan UMR …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………… 2. berapa Bapak/Ibu sanggup membayar premi tiap bulannya. Apakah Bapak/Ibu tahu berapa UMR sekarang.2011 Observer .