P. 1
SMKMinor Muzik

SMKMinor Muzik

|Views: 1,718|Likes:
Published by Isabella Dominic

More info:

Published by: Isabella Dominic on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N

: : : : : : :

Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah The Laerning Of Music In Preschool Education

PRM3101 3(2+1) 60 jam Tiada Pertama/ Kedua
1. meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi muzik yang didengar, 2. meningkatkan kebolehan dan minat dalam pengajaran pembelajaran muzik. 3. melibatkan minda dan emosi dalam menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik, 4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik dalam penyediaan bahan bantu mengajar, 5. membuat pengujian dan penilaian bagi apresiasi dalam nyanyian, permainan alat, dan muzik pergerakan.

SINOPSISI

:

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan dan
kemahiran tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Kaedah pengajaran dan pembelajaran tersebut diaplikasikan melalui aktiviti apresiasi dalam nyanyian, muzik pergerakan, permainan alat, membaca muzik dan apresiasi lagu. Teknik, pendekatan dan bahan bantu mengajar dilaksanakankan dalam Integrasi muzik dalam P & P . Bahan pengujian dan penilaian diperlukan untuk keberkesanan strategi pengajaran dan pembelajaran pelajar. Penilaian prestasi pelajar dilaksanakan secara berterusan: formatif dan sumatif. (This course exposes students with knowledge and skills in variety of teaching and learning and strategies in musical appreciation . The technics approach and teaching and learning materials are carried out with the intergration of music and teaching and learning. Assessment is needed to access the effectiveness of the students teaching and learning. Foemative and summative students assessment are done continuously.)

TAJUK 1.

KANDUNGAN Teori
Pengenalan Konsep Dalam Apresiasi Muzik 1.1 Elemen Muzik • Melodi

Jam 4

• Irama • Harmoni • Bentuk • Warna Ton • Ekspresi 1.2 Latihan memimpin ( conducting ) Meter duaan • Meter tigaan • Meter empatan 1.3 Istilah dan Isyarat

2. Pendekatan & Kaedah Dalam Pengajaran 2
Pembelajaran Muzik

2.1
dan teknik Pengajaran: • • • 2.2

Pengenalan Falsafah, konsep

4

Kodaly Orff Dalcroze Suzuki Aplikasi dalam bilik darjah

3
• • • •

3. Sumber Pengajaran dan Pembelajaran
3.1 Penyediaan alat muzik Pengenalan Jenis alat muzik Audio/Visual ,CD,VCD LCD/ICT 3.2 Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Visual • Carta skor lagu • Carta lirik lagu • Carta skor perkusi • Carta skor ensembel • Kad imbasan • Kad gambar • Kad ayat

6

6 4
Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran Apresiasi Muzik Di Bilik Darjah 4.1 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (Encore)

3 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik.1 Pengujian dan Penilaian Amali Kibod • Kesesuaian lagu • Operasi mainan kibod • Persediaan dan persembahan • Penilaian dan refleksi 5. 4.• • • Pengenalan Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak Kepentingan perisian. (Sonar) • Pengenalan • Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak • Kepentingan perisian.3 Pengujian dan Penilaian Nyanyian • Kesesuaian lagu • Teknik pengeluaran suara • Persediaan dan persembahan • Penilaian dan refleksi 5. • Kesesuaian lagu • Teknik bermain alat perkusi • Persediaan dan persembahan • Penilaian dan refleksi 5.4 Pengujian dan Penilaian Muzik Pergerakan • Kesesuaian lagu • Unsur pergerakan • Persediaan dan persembahan • Penilaian dan refleksi 5 5 6 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran 6. 5 Pengujian dan Penilaian 5. 4.1 Penyediaan Rancangan Pengajaran dan .2 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (Finale) • Pengenalan • Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak • Kepentingan perisian.2 Pengujian dan Penilaian Amali Permainan Alat Perkusi.

2 Aplikasi dalam bilik darjah Sumber Pengajaran dan Pembelajaran • 8 6 3 • • • • 3. langkah & penutup • Memilih Bahan Bantu Mengajar 6.VCD LCD/ICT 3. konsep dan teknik Pengajaran: Kodaly • Orff • Dalcroze • Suzuki 2.1 Penyediaan alat muzik Pengenalan Jenis alat muzik Audio/Visual .CD.Pembelajaran • Konsep dan Matlamat • Memilih aktiviti dan strategi pengajaran dan pembelajaran • Menulis Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran 6.3 Pengajaran Mikro • Set induksi.1 Pengenalan Falsafah.3 Pengajaran Makro • Format penulisan Rancangan Mengajar • Memilih Bahan Bantu Mengajar • Pengajaran Makro JUMLAH Amali 1 Pengenalan Konsep Dalam Apresiasi Muzik Latihan memimpin ( conducting ) 30 4 • • • Meter duaan Meter tigaan Meter empatan 2 Pendekatan & Kaedah Dalam Pengajaran Pembelajaran Muzik 2.2 Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Visual • Carta skor lagu .

(1991). (2003). 3. (Encore) • Pengenalan • Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak • Kepentingan perisian. 4. Kuala Lumpur : Penerbit Muzikal. P. A Handbook of music theory. (Sonar) • Pengenalan • Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak • Kepentingan perisian. The AB guide to music theory. Part 1.Loh. Kuala Lumpur : PPK .2 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. 4.Kementerian Pendidikan Malaysia. (1989). (Finale) • Pengenalan • Kesesuaian perisian untuk kanak-kanak • Kepentingan perisian Jumlah 12 30 60 60% Jumlah Keseluruhan PENILAIAN Kerja kursus Peperiksaan Akhir 40% RUJUKAN 1.• • • • • • Carta lirik lagu Carta skor perkusi Carta skor ensembel Kad imbasan Kad gambar Kad ayat 4 Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran Apresiasi Muzik Di Bilik Darjah 4.1 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. (2003).3 Perisian Muzik dalam penyediaan bahan Bahan Bantu Mengajar muzik. Kuala Lumpur :PPK.Kementerian Pendidikan Malaysia. Great Britain: Associated Board.Taylor. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 4. 2. K. Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). E.

meningkatkan kebolehan dan minat untuk menerima muzik pergerakan. (2002). Development theories of music learning. The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning. (This course is to expose the students with knowledge in varieties of teaching and learning suitable for everyday tittle in musicals movements. Colwell (Ed. 210-242. New York: Oxford University Press 7. J.. M. and C. Decarbo.. A. SINOPSISI : Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik pergerakan. (1992). Kaedah pengajaran dan pembelajaran tersebut diaplikasikan dan diintegrasikan melalui pelbagai aktiviti apresiasi yang melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih kreatif. J. 14. and Nelson. 2. P. KANDUNGAN Teori Muzik dengan Pergerakan Jam 3 . The teaching and learning strategies are applied and intergrated in various appreciation involve mind and emotion. Music in New York: Schirmer Books.). Handbook of Research on Music Teaching and Learning. J. In R. J. New York: Schirmer Books NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N : : : : : : : Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan Prasekolah Music Appreaciation And Movement in Preschool PRM3102 3(2+1) 60 jam Tiada Pertama/ kedua 1. C. and Zimmerman. 3. D. and Kassner.) TAJUK 1. Colwell. 4. Music and early Childhood education. P. Richardson (Eds.5. S. Campbell.. melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti muzik pergerakan. (1995). In R. Hargreaves. childhood. S. 6.). meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi muzik dengan pergerakan.

Pengenalan & Prinsip pergerakan • • • • • Pengenalan automatis spontan terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) melalui postur.1 Strategi muzik dengan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran • • • • Unsur-unsur pergerakan kreatif Secara permainan Secara eklektif Pembelajaran secara koperatif 5 5. Unsur-unsur pergerakan • tubuh badan • ruang • aras • arah • masa • tempo • dinamik • daya komunikasi Jenis-jenis pergerakan • • • Lokomotor Bukan lokomotor Aktiviti-aktiviti pergerakan 2 3. Pergerakan Kreatif Pengenalan Pergerakan Kreatif • Definisi • Konsep & ciri-ciri pergerakan kreatif • Tujuan pergerakan kreatif 3 5. gerak isyarat.2 Penglibatan individu • mendengar . Pengajaran dan Pembelajaran Muzik dengan Pergerakan 5. dan pelbagai pergerakan badan/olah tubuh 2. 2 4.

3 Penghayatan pergerakan dengan lagu • Hubungan pergerakan dengan muzik dan lagu • Konsep koreografer 7 Muzik dgn Pergerakan dalam cabang seni lain 7.1 Puisi • Pengenalan • Peranan muzik dengan pergerakan dalam aktiviti deklamasi puisi tradisional & moden 7.2 Drama dan pentomin • Pengenalan • Peranan muzik dengan pergerakan dalam drama dan pentomin.• • • • merasai (feel) berimaginasi kuat (strong imagination) mengintepretasi bunyi meneroka 6.2 • • • • Apresiasi muzik dgn pergerakan dalam nyanyian Pergerakan asas Mengikut lirik lagu Pergerakan berpandu Pergerakan bertema 6 6. 6 .1 Integrasi apresiasi muzik dgn pergerakan dalam mata pelajaran prasekolah • Matematik • sains • Bahasa • Kemahiran sosial • Kemahiran fizikal 3 7. • • Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan Kriteria pemilihan jenis pergerakan berdasarkan konsep muzik Integrasi Muzik dengan Pergerakan dalam Prasekolah 6. 6.

dan pelbagai pergerakan badan/olah tubuh 3 2 Unsur-unsur pergerakan • • • • • • • • tubuh badan ruang aras arah masa tempo dinamik daya komunikasi 4 3 Jenis-jenis pergerakan • • • Lokomotor Bukan lokomotor Aktiviti-aktiviti pergerakan 3 .3 Dramatari • Pengenalan • Peranan muzik dengan pergerakan dalam dramatari • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif JUMLAH 30 1 Amali Prinsip-prinsip pergerakan • Pengenalan • automatis • spontan • terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) • melalui postur.• Aktiviti-aktiviti pergerakan muzikal terarah 7. gerak isyarat.

3 Penghayatan pergerakan dengan lagu • Hubungan pergerakan dengan muzik dan lagu • Konsep koreografer 6 3 5 5 6 7 Muzik dengan Pergerakan Dalam Cabang Seni Lain 7. Pengajaran dan Pembelajaran Muzik dengan Pergerakan Strategi muzik dengan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran • Unsur-unsur pergerakan kreatif • Secara permainan • Secara eklektif • Pembelajaran secara koperatif • • Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan Kriteria pemilihan jenis pergerakan berdasarkan konsep muzik Mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan • • Mengenalpasti konsep muzik dalam pergerakan Kriteria pemilihan jenis pergerakan berdasarkan konsep muzik Integrasi Muzik dengan Pergerakan dalam Prasekolah 6.1 Puisi • Pengenalan 6 .2 Apresiasi muzik dgn pergerakan dalam nyanyian • Pergerakan asas • Mengikut lirik lagu • Pergerakan berpandu • Pergerakan bertema 6.4.1 Integrasi apresiasi muzik dgn pergerakan dalam mata pelajaran prasekolah • Matematik • sains • Bahasa • Kemahiran sosial • Kemahiran fizikal 6.

(2002). (1992). Handbook of Research on Music Teaching and Learning.. M. Kementerian Pendidikan Malaysia. Hargreaves. S. (1991). 14.Kementerian Pendidikan Malaysia. Colwell (Ed.. Music in New York: Schirmer Books. Colwell. New York: Oxford University Press 7.). New York: Schirmer Books . Kuala Lumpur :PPK.Taylor.. J. Development theories of music learning. 3. Campbell. C. A. and Kassner. Kuala Lumpur : Penerbit Muzikal. 210-242. 2. The AB guide to music theory.Loh. and C. Part 1. Decarbo. Kuala Lumpur : PPK 5. and Nelson. P. childhood. K. The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning. S. Music and early Childhood education. • Aktiviti-aktiviti pergerakan muzikal terarah 7. Great Britain: Associated Board. (1989). J. D.3 Dramatari • Pengenalan • Peranan muzik dengan pergerakan dalam dramatari Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 30 60 60% 40% PENILAIAN RUJUKAN Kerja kursus Peperiksaan Akhir 1. In R.).• Peranan muzik dengan pergerakan dalam aktiviti deklamasi puisi tradisional & moden 7. J. 6. Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). E. (2003). and Zimmerman. 4. (2003). P. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. A Handbook of music theory. In R. (1995). J. Richardson (Eds.2 Drama dan pentomin • Pengenalan • Peranan muzik dengan pergerakan dalam drama dan pentomin. P.

meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi nyanyian.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N : : : : : : : Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Songs And Music Appreaciation In Preschool PRM3103 3(2+1) 60 jam Tiada Pertama/ Kedua 1. dan 4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik dalam bidang nyanyian SINOPSISI : Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai . 2. 3. melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti nyanyian. meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi.

alto.krocet. minim.suara kepala. Students will be exposed to types of songs and music suitable for preschool trainees. (This course is designed to improve the interest and the ability in singing children songs.satu oktaf Kord. Students are also introduced to manage a groups of children whom will be able to sing traditional and patriotic songs) TAJUK 1 Teori KANDUNGAN Jam 1.2 an dan 3 an 4 3 5 .1 Nyanyian semerta • Sm • Lsm • Mrd • Smd • Lsmrd 3.minor dan major Meter lazim. dan kuaver serta tanda rehat Jeda.1 Teknik Nyanyian • Pernafasan dan Perangkaian • Artikulasi. Pelajar juga akan didedahkan dengan membentuk satu kumpulan koir kanak-kanak dan boleh menyanyikan lagu-lagu patriotik serta lagu-lagu tradisional. resonan • Postur Bentuk Latihan ”warming up” • Skel • Arpegio • Nocturne 3 2 Fonasi • Pengenalan fonasi dan peranannya dalam nyanyian • Rejister suara kanak-kanak • Rejister vokal.untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. pertengahan dan dada • Jenis-jenis suara – sporano. tenor dan bes Nyanyian semerta dan aural 3. minim bertitik. semibrif.2 Aural • Irama. Nyanyian kanak-kanak 1.

1 Ciri-ciri dan nilai dalam nyanyian lagu tradisional • Fungsi lagu • Senikata lagu/mesej • Era 6.1 Ciri-ciri dan nilai dalam lagu kanak-kanak dan lagu-lagu rakyat • Senikata/lirik mudah • Melodi mudah 4. 6 5 Lagu-lagu Patriotik 5. tenor dan bes 4 2 Nyanyian semerta dan aural 4 .2 Fungsi & peranan lagu Kanak-kanak dan lagulagu rakyat. alto.1 • • • Ciri-ciri dan nilai lagu patriotik Senikata/lirik Rentak dan melodi Ekspresi & mud Fungsi & peranan lagu Patriotik 6 5.2 6 Lagu–lagu Tradisional 6.Menuliskan irama dan melodi berdasarkan lsmrd 4 Lagu Kanak-kanak dan Lagu Rakyat 4.suara kepala. pertengahan dan dada • Jenis-jenis suara – sporano.2 Teknik nyanyian lagu tradisional • Patah dan irama lagu • Melismatik • Ekspresi & mud • Ciri-ciri muzik iringan lagu tradisional Malaysia Jumlah 6 30 1 Amali Fonasi • Pengenalan fonasi dan peranannya dalam nyanyian • Rejister suara kanak-kanak • Rejister vokal.

semibrif. minim bertitik.krocet.2 Aural • Irama.2.2 an dan 3 an Menuliskan irama dan melodi berdasarkan lsmrd 3 Lagu Kanak-kanak dan Lagu Rakyat 3. minim.1 Ciri-ciri dan nilai dalam nyanyian lagu tradisional • Fungsi lagu • Senikata lagu/mesej • Era 5.satu oktaf Kord. dan kuaver serta tanda rehat Jeda. 8 4 Lagu-lagu Patriotik Ciri-ciri dan nilai lagu patriotik • Senikata/lirik • Rentak dan melodi • Ekspresi & mud Fungsi & peranan lagu Patriotik 8 5 Lagu–lagu Tradisional 5.1 Ciri-ciri dan nilai dalam lagu kanak-kanak dan lagu-lagu rakyat • Senikata/lirik mudah • Melodi mudah • Mencipta lagu kanak-kanak 3.1 Nyanyian semerta • Sm • Lsm • Mrd • Smd • Lsmrd 2.minor dan major Meter lazim.2 Nyanyian lagu Kanak-kanak dan lagu-lagu rakyat.2 Teknik nyanyian lagu tradisional • Patah dan irama lagu • Melismatik • Ekspresi & mood 6 .

Kementerian Pendidikan Malaysia. In R. and Zimmerman. Colwell (Ed. Music in New York: Schirmer Books. 14.Kementerian Pendidikan Malaysia.• Ciri-ciri muzik iringan lagu tradisional Malaysia Jumlah Jumlah Keseluruhan PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 1.). meningkatkan kebolehan dan minat untuk bermain alat muzik. K. S. 210-242. and C. 2. Richardson (Eds. Development theories of music learning. Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York: Oxford University Press 7. (1992). The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning. Kuala Lumpur : Penerbit Muzikal. P. E.Taylor.. (1991). J. childhood. Hargreaves. The AB guide to music theory. (2002). Campbell. J. and Nelson. S. Part 1. P. (2003). 6. Music and early Childhood education. 4. Colwell. Kuala Lumpur : PPK 5. 2. meningkatkan tahap sensitiviti dalam apresiasi permainan alat muzik kanak-kanak prasekolah. M. J.).. Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). J. (1989). . D. P. (1995). A.Loh. 3. In R.. C. Great Britain: Associated Board. A Handbook of music theory. Kuala Lumpur :PPK. (2003). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. and Kassner. New York: Schirmer Books NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARA N : : : : : : : Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alat) Music Appreaciation In Preschool – Musical Instruments PRM3104 3(1+2) 75 jam seminggu Tiada Pertama/ Kedua 1. Decarbo.

Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi dan penubuhan muzik mini orkestra prasekolah dan permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.2 Corak pengajaran muzik di prasekolah • Pemusatan kanak-kanak • Pemusatan bahan 3 . melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti permainan alat muzik. (This course provide expose the students with knowledge on musical instrument encompasses keyboard and percussions instruments. traditional musical group and preschool and the practical use of the instruments in teaching and learning) TAJUK 1 KANDUNGAN Teori Permainan alat muzik • Pengenalan • Jenis alat muzik bermelodi/ tidak bermelodi • Penjagaan alatan muzik prasekolah Peranan alat muzik di prasekolah • Objektif • Matlamat • kepentingan Jam 2 2 Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Alat Muzik Perkusi 2. • Kaedah sebaris demi sebaris • Kaedah rangkaian • Kaedah keseluruhan • Kaedah peniruan • Penggunaan warna/simbol alat 2. SINOPSIS : Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik dalam permainan alat muzik.1 Kaedah dan Strategi Pengajaran alat muzik perkusi Prasekolah.3. mini preschool orchestra. 4. Students will be exposed to the setting up ensemble percussion instruments.

Ensembel Muzik Perkusi 2 5 • • • Pemilihan alat muzik perkusi dalam ensembel Gubahan skor ensembel perkusi Kreteria Persembahan Ensembel alat muzik perkusi 2 6 Muzik Tradisional • Jenis-jenis alat muzik tradisional • Teknik memainkan alat muzik tradisional (kompang.• Pemusatan guru 2.2 Sistem papan nada 1. langkah dan aktiviti • Pengajaran Langsung • Pembelajaran Koperatif • Pembelajaran Inkuiri penemuan 3 Kibod 1.4 Penjagaan kibod • Keselamatan • pengenggaraan 4 Permainan Alat Perkusi • Klasifikasi alat • Penulisan skor bagi alat perkusi • Teknik dan permainan alat perkusi • Membaikpulih alat muzik perkusi • Mereka cipta alat ganti perkusi . definasi. 2 .1 Bahagian kibod dan operasi kibod 1.3 Pendekatan Pengajaran alat muzik Pendekatan . rebana.3 Teknik penjarian • • • Postur dan posisi tangan Penjarian tangan kanan/kiri Permainan skel /arpegio 2 1. gendang ghu) • Membaikpulih alat muzik tradisional.

D. K. • Memainkan broken chord C. • Memainkan lagu-lagu mudah KBSR dan Prasekolah. Kuala Lumpur : Penerbit Muzikal. Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah (Semakan). G dan F major serta A dan D minor dengan tangan kanan dan tangan kiri. 2. (2003). E. Kemahran teknik iringan menggunakan Kibod • Permainan permulaan lagu dan menamatkan lagu • Penyesuaian pergerakan cord dengan reportoire Ensembel Muzik Perkusi 15 3 10 4 • • • Pemilihan alat muzik perkusi dalam ensembel Gubahan skor ensembel perkusi Kreteria Persembahan Ensembel alat muzik perkusi 20 Jumlah Jumlah Keseluruhan PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja kursus Peperiksaan Akhir 70% 30% 60 75 1. Great .Taylor. P. Part 1.JUMLAH Amali Teknik permainan Kibod • Memainkan dengan tangan kanan dan kiri skel major C. 3. A Handbook of music theory. (1991).Loh. Kuala Lumpur :PPK. dan F major dan skel A dan D minordengan tangan kanan dan kiri.Kementerian Pendidikan Malaysia. G. G. The AB guide to music theory. G dan F major serta A dan D minor dalam kedudukan perdu dengan tangan kanan dan kiri. 15 1 15 2 Pelbagai repertoire lagu (Kibod) • Permainan lagu dalam nada C. (1989). D dan F dan skel minor A dan D dalam dua oktaf menaik dan menurun. • Memainkan secara contary motion skel C major dengan dua tangan • Memainkan arpeggio C.

In R. J. C. Music and early Childhood education. (1992). D.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Campbell.. Colwell. and C. (1995). J. Handbook of Research on Music Teaching and Learning. New York: Schirmer Books . (2002). The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning. J.Britain: Associated Board. 210-242. New York: Oxford University Press 7.. 4. Hargreaves. A. S. Colwell (Ed. P. M.). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Decarbo. childhood. Music in New York: Schirmer Books. J. Kuala Lumpur : PPK 5. S. 6. 14. In R.). and Nelson.. P. and Kassner. and Zimmerman. Development theories of music learning. Richardson (Eds.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->