ISL 9

Membanding beza antara fonem vokal dan konsonan. Mencatat dalam borang pengurusan grafik

Fonem Vokal

Terdapat enam vokal dalam bahasa Melayu standard

a/ , /e/ , /i/ , /o/ , /u/ , /ә/

penyebarannya

Penggunaan Fonem Vokal Huruf a e i o u e Fonem Awal /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /ә/ /awa?/ /aku/ /ena?/ /ekor/ /ikat/ /iman/ /oleh/ /oraŋ/ /ubat/ /ular/ /әmak/ /әmpat/ Tengah /cakap/ /gagap/ /leher/ telen /pilih/ /gigih/ /bohoŋ/ /toloŋ/ /bulat/ /pulut/ /pәnat/ /tәpat/ Akhir /mana/ /pula/ /tauge/ /ole-ole/ /tuli/ /tari/ //pidato/ /solo/ /sudu/ /palu/ /nasionalismә/ /mekanismә/

JONG SOO CHIN / PISMP BM

Huruf b c d g h j k l m n ng ny p r s t w y Fonem Awal /b/ /č/ /d/ /g/ /h/ /ĵ/ /k/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ /p/ /r/ /s/ /t/ /w/ /j/ batuk cantik datuk gagal hapak jamu kilas lama manis nanti nganga nyanyuk panas rasa senak tamat warisan yuran Penggunaan Fonem Konsonan Tengah Akhir lambat sebab benci Mac ladang abad ligat monolog sahabat telah sejuk garaj sakit tapak Melayu kebal taman sekam tanda makin tangkup belang senyap papan kudup arus luhur ansur deras pantun sukat sawah takraw wayang - JONG SOO CHIN / PISMP BM .ISL 9 Fonem Konsonan terdapat 18 fonem konsonan asli setiap huruf Rumi mewakili satu sebutan fonem .

[m]. [k]. [t]. [w]. [d]. /i/ . [l]. /e/ . [r]. Konsonan terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap udara dari peparu. [j]. [f]. []. [b]. [c]. [y] Vokal merupakan bunyi bersuara iaitu ketika dihasilkan udara dari paru. [h]. []. [q]. [x].ISL 9 Perbezaan Fonem Vokal a/ . []. /u/ . JONG SOO CHIN / PISMP BM . [n]. [s]. [v]. [z]. [g]. []. [].paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan. Vokal boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu: i Vokal hadapan ii Vokal tengah iii Vokal belakang Konsonan terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. /o/ . /ә/ Fonem Konsonan [p]. [].

ISL 9 JONG SOO CHIN / PISMP BM .