MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA 1.

0 Pengenalan

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA]

Didik hibur merupakan satu pembaharuan yang cuba diperkenalkan kepada murid-murid sebagai kaedah alternatif semasa proses pengajaran Bahasa Malaysia. Tujuannya supaya sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi seronok untuk diikuti murid-murid. Fokus pelaksanaan adalah kepada penguasaan kemahiran asas Bahasa Malaysia dalam kalangan murid melalui pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. Penghayatan dan apresiasi juga akan diberikan kepada Kesusasteraan Melayu untuk murid-murid sekolah menengah.

1.1

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam pengajaran Bahasa Malaysia bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan, manakala bahasa ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012. Keputusan ini dibuat berasaskan pertimbangan objektif berdasarkan kajian empirikal dan saintifik, iaitu penemuan-penemuan atas dasar kajian yang khusus yang telah dilaksanakan. Dalam masa yang sama, Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia memberi sepenuh penumpuan dalam penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan memperkenalkan 12 langkah bagi maksud berkenaan selain transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah selaras dengan saranan Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah mengumumkan strategi untuk memartabatkan bahasa Melayu (MBM) serta memantapkan penguasaan bahasa Inggeris (MBI) di semua peringkat persekolahan. Penumpuan memperkasa penguasaan Bahasa Malaysia turut ditekankan. Oleh itu, Kerajaan akan mula melaksanakan transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah yang mana akan memberi fokus kepada penguasaan asas kemahiran berbahasa dalam kalangan murid melalui pendekatan modular yang bersepadu, seimbang dan

1

MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA]

holistik merangkumi aspek kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Di sekolah rendah, kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan. Manakala di peringkat sekolah menengah pula, transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan Melayu. Kaedah pengajaran akan lebih interaktif, iaitu berkonsepkan didik hibur supaya pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami.

1.1.1

Apa Itu Didik Hibur ?

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur. Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik sebagai pelihara, jaga dengan hati-hati dan ajar, manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur dengan penekanan pelaksanaannya terhadap empat komponen sastera iaitu nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi. Oleh itu, keseronokan murid secara total dalam mempelajari Bahasa Malaysia akan dapat direalisasikan secara terancang dan bersistematik.

1.1.2

Ciri-Ciri Didik Hibur (i) Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar, kecindan, ada unsur estetik, permainan muzik, lakonan dan sebagainya. ( ii ) Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru. Seperti yang dijelaskan sebelum ini didik hibur berkonsepkan santai dan berhibur. Justeru murid-murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya.

2

MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA ( iii )

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA]

Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan pelbagai. Menerusi aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya, murid-murid boleh main peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur. Yang penting, arahan guru perlu jelas dan ringkas di samping penggunaan ICT dan BBM untuk menarik penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran.

( iv )

Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah dan kepelbagaian cara persembahan yang tiada unsur kalah atau menang, tiada ganjaran atau dendaan serta latihan dan penggunaannya menjurus kepada aktiviti Bahasa Malaysia.

(v)

Salah atau tidak bukan matlamat aktiviti didik hibur, tetapi yang penting berjaya melibatkan seramai mungkin murid dan aktivitinya bersahaja dan santai.

( vi )

Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangat kerja berpasukan, kerjasama dan toleransi.

( vii )

Murid bebas bersuara, mengeluarkan pendapat dan idea secara logik tetapi terkawal untuk memberikan satu persembahan yang menarik.

( viii ) Murid bebas untuk bergerak, berlakon, menyanyi dan sebagainya tetapi terkawal. ( ix ) Aktiviti didik hibur banyak menggunakan komunikasi melalui bahasa tubuh.

1.1.3

Bagaimana Pelaksanaannya ?

Didik hibur dilaksanakan secara penyerapan dalam pengajaran Bahasa Malaysia dengan berfokuskan kepada aktiviti mengguna dan memahami lirik lagu, bahasa indah, bahasa badan dan berpantun (dua kerat). Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai, murni, dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001).

3

5 Apa Itu Bahasa Badan ? Bahasa badan juga dikenali bahasa gerak badan merupakan sebahagian daripada proses komunikasi dan ia berperanan menunjukkan sebarang reaksi dalam perbualan sama ada positif ataupun negetif. lakonan dan puisi. 4 .4 Objektif Didik Hibur Terdapat tiga objektif pelaksanaan pendekatan didik hibur dalam pengajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah. Mengguna dan memahami bahasa yang indah dan bahasa badan dalam lakonan dan bercerita.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Terdapat empat unsur penyerapan sedia ada dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. bercerita. Walaubagaimanapun pengguna perlu beringat ketika melakukan gerak badan bagi mengelakkan reaksi tidak selesa ketika berbual. iaitu: (i) ( ii ) ( iii ) Pelbagai bidang ilmu serta tema. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Ia boleh membabitkan apa jua anggota badan seperti mata.1. Dalam modul ini. kening. dan Mengguna dan memahami pantun dua kerat secara didik hibur. bibir. lakonan dan berpantun dua kerat dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah dan menengah. bercerita.1. nyanyian dan berpantun dua kerat. penyerapan bermaksud proses menyerapkan pelbagai aktiviti nyanyian. dan kemahiran bernilai tambah. iaitu: (i) ( ii ) ( iii ) Mengguna dan memahami lirik lagu secara didik hibur. Didik hibur termasuk dalam penyerapan jenis pertama iaitu pelbagai bidang ilmu serta tema kerana iaitu penyerapan didik hibur menekankan empat bidang utama iaitu nyanyian. bercerita. 1. 1. Dalam konteks didik hibur bahasa badan merupakan ‘bahasa gerak badan’ yang digunakan untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian ketika menjalankan aktiviti lakonan. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia. tangan ataupun lengan.

Sebagai guru. iaitu: 5 . yang akan menjalankan pelbagai peranan dalam bilik darjah (Syed Lutfi 1994). Ini bermakna kejayaan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran itu adalah terletak kepada kebijaksanaan guru sebagai pengurus dan perancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Faktor Kejayaan Pelaksanaan Didik Hibur Guru Dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah guru adalah segala-galanya (Pullias & Young 1982). b. Sepatutnya guru boleh melakonkan pelbagai watak dalam pelbagai aktiviti.6 a. ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) ( vi ) ( vii ) Bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap murid. Guru boleh membuat pelbagai suara. Aktiviti Kejayaan didik hibur secara kerkesan bergantung kepada aktiviti yang dirancang. kecindan.1. ( ix ) (x) Guru berkebolehan menukar atau melakukan penyesuaian mendadak. Guru seorang pengurus atau penganjur aktiviti yang baik. beberapa perkara berikut perlu dipatuhi. dan Guru atau fasilitator seorang yang fleksibel. Guru tidak menjatuhkan air muka atau memalukan murid di khalayak. ( viii ) Seorang yang prihatin dan peka serta tajam daya pemerhatian. tidak menakut atau menggerunkan murid-murid. iaitu: (i) Perwatakan guru yang menarik. Walau bagaimanapun terdapat beberapa ciri yang perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti didik hibur dalam bilik darjah.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA 1. Boleh memberi arahan dengan tepat dan menarik.

6 . Aktiviti nyanyian yang dirancang dapat menyumbang kepada proses perkembangan murid-murid secara menyeluruh. Aktiviti Nyanyian Definisi Nyanyian Kamus Dewan (2000) mentakrifkan nyanyian sebagai satu gubahan muzik yang dilagukan dengan suara. Dua kemahiran yang ditekankan adalah aktiviti menyebut seni kata lagu dengan jelas. Aktiviti didik hibur yang dirancang juga perlu memberikan kepuasan kepada mereka yang menyertainya. mudah difahami atau diikuti oleh murid.2 Nyanyian dalam Didik Hibur Nyanyian merupakan salah satu aktiviti yang disarankan dalam didik hibur yang melibatkan perkembangan kreatif dan daya estetika. dijalan dan diselesaikan bersama murid-murid tanpa ada banyak masalah atau halangan. sosial dan fizikal. Manakala Kamarudin Husin (1999). pula melihat aktiviti menyanyi sebagai satu aktiviti yang berlaku dalam kehidupan sebenar dan boleh di bawa ke bilik darjah sebagai satu kegiatan lisan yang menarik. ( iii ) Penyerapan didik hibur memerlukan tempoh pelaksanaan dan peruntukan masa pembelajaran yang sesuai atau waktu yang fleksibel. 1.1 a.2. serta boleh disertai seramai mungkin murid. meliputi perkembangan intelek. 1. senang. ( iv ) Aktiviti didik hibur boleh dilaksana. emosi.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA (i) ( ii ) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Aktiviti perlu disesuaikan dengan tahap murid yang hendak diajar. Sediakan peraturan yang jelas. Jalankan aktiviti yang murid-murid sedia ketahui berdasarkan silang budaya yang sama. manakala kedua murid dapat memahami seni kata lagu melalui persembahan nyanyian. (v) ( vi ) ( vii ) Aktiviti yang dipilih tidak menjurus ke arah permusuhan atau konflik antara murid.

Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar. sebutan. irama dan melodi semuanya boleh menerapkan perkataan-perkataan yang dipelajari ke dalam otak secara berkesan. struktur serta bentuk ayat. Rentak. kuno 7 . rima dan tekanan. c. ( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata. ( viii ) Nyanyian memberi pengukuhan yang baik dalam aspek kefahaman berbahasa. Ini mencetuskan perubahan dalam aktiviti yang lazim ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA b. (v) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yang dipelajari dengan lebih baik berbanding aktiviti lain. ( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik. ( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah. Prinsip Nyanyian (i) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi tatabahasa. intonasi. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Kebaikan Aktiviti Nyanyian (i) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada proses pembelajaran tetapi juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajari bahasa. ( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yang tertumpu kepada penglibatan murid sepenuhnya. Justeru murid-murid berpeluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. ( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan.

d. ‘Perigi Biru’ nyanyian Dato’ M. Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] atau dialek negeri tertentu. (v) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita. Standard Kandungan Kurikulum (1) Menyebut dan memahami unsur dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Pilihlah senikata dari lagu-lagu yang mengandungi bahasa yang standard (bahasa baku) dan diguna pakai sehari-harian. Arshad. Sebaik-baiknya murid sudah mampu melagukan melodinya sebelum mempelajari lirik lagu tersebut. Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai jenis kerana boleh menganggu pembelajaran mereka. ( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana. 8 . ( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingati. Ini kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui pengulangan bahan pembelajaran. Seperti kisah seseorang yang menceritakan sesuatu perasaan. lagu yang dipilih perlu mengandungi perbendaharaan kata yang terhad.2 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui persembahan nyanyian secara didik hibur. ( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah. ( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodi. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui persembahan nyanyian secara didik hibur. Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dan senang diingat perlulah diberikan keutamaan.1 1. iaitu tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. perkataan dan sebagainya. pandangan atau pendapat. Daud Kilau dan sebagainya. Contohnya lagu ‘Balik Kampung’ dan ‘Ayah dan Ibu’ nyanyian Sudirman Hj. 1.

guru harus bijak memilih dan menentukan jenis lagu yang sesuai dengan murid serta sepadan dengan objektif pengajaran. Guru juga boleh meminta murid untuk melukiskan gambar dalam lagu di atas sehelai kertas A4 menggunakan lakaran pensel yang tidak berwarna. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Prosedur Menjalankan Aktiviti Nyanyian (i) Pra Persediaan Pada tahap ini. sehingga seluruh perenggan itu diingat. Seterusnya. atau strukturnya. Gunakan gambar untuk menjelaskan maksud atau gunakan bahasa badan untuk menggambarkan makna secara jelas dan tepat. apakah tindakan susulan. Dalam masa yang sama. Jika perlu. Guru perlu memberi perhatian kepada sebutan muridmurid. guru bolehlah mengajar pula aspek bahasa yang hendak dipelajari.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA e. Pertama. guru boleh menguji murid-murid secara bertulis tentang aspek bahasa yang telah diajar sebelumnya. Umpamanya murid-murid diminta menghasilkan sebuah dialog ringkas atau cerita pendek menggunakan kreativiti sendiri berdasarkan beberapa perkataan yang telah dikenal pasti dalam senikata lagu berkenaan. panjang pendek bahan. kekerapan mengulang perkataan. Pastikan setiap perkataan di dalam lagu tersebut. aspek bahasa yang hendak ditekankan. guru boleh memainkan CD lagu berkenaan dan memperdengarkannya kepada murid-murid. Buat latih nyanyian lagu tersebut mengikut baris ke baris. tentukan tahap kesusahannya. ( ii ) Penyampaian Guru boleh memilih untuk menggunakan kad imbasan perkataan dengan meminta murid-murid mencari maksud atau membina ayat mudah daripada perkataan berkenaan. ( iii ) Penutup Guru menyanyikan lagu bersama-sama murid. guru mengedarkan senikata lagu yang hendak disampaikan dan meminta murid-murid membaca dan mengenal pasti beberapa perkataan yang susah. Bagi tujuan pengukuhan. Terang dan latih mereka untuk menguasai bentuk ayat. bahan bantu mengajar yang diperlukan dan sebagainya. Setelah menyanyi beberapa kali. guru kena mengubah suai atau menulis semula senikata lagu tersebut mengikut kesesuaian. 9 . disebut dengan betul.

MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA f. Tidak stres – Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan. (v) ( vi ) Tidak takut – Guru turut menyanyi bersama-sama murid. Kaedah ini sesuai untuk mengajar lagu yang pendek dan sesuai untuk kelas yang pandai. Lucu – Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri. Caranya. Kaedah Mengajar Nyanyian Ciptaan Sendiri Murid dengan bimbingan guru bersama-sama mencipta sebuah seni kata lagu ciptaan sendiri berdasarkan cerita yang pernah dibaca di papan tulis. Semangat mencuba – Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripada tema atau perkataan dalam senikata lagu berkenaan. Kaedah ini sesuai untuk kelas yang lemah. g. Guru menyanyikan keseluruhan lagu dengan iringan atau tanpa muzik. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) Santai – Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari. Caranya dengan memperdengarkan lagu secara keseluruhan dengan muziknya iaitu tiga atau empat kali. guru akan memperdengarkan lagu secara keseluruhan. (i) Kaedah keseluruhan lagu. Seronok dan gembira – Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan. Bila selesai murid-murid akan diperdengarkan melodi lagu yang lazim didengari dan murid menyanyikan seni kata lagu tadi menggunakan melodi berkenaan. Seterusnya mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara sebutan yang betul secara berulang-ulang. Selepas itu murid dibimbing untuk membaca seni kata lagu dengan sebutan yang betul. ( ii ) Kaedah baris demi baris. Seterusnya murid mendengar dan mengikut guru menyanyi secara baris demi baris dan kemudiannya keseluruhan 10 .

h. nada dan intonasi yang betul. Jika murid mula menguasainya. ( iii ) Murid diminta menceritakan semula menggunakan perkataan sendiri tentang isi atau kandungan lagu yang telah dipelajari. Dalam masa yang sama murid juga akan diajar membaca seni kata lagu.. Usah kau berputus asa ( ii ) Seterusnya murid-murid diperdengarkan CD lagu berkenaan dan mereka menyanyikannya bersama-sama dengan iringan lagu berkenaan. 11 .. Cadangan Aktiviti Lanjutan (i) Murid diperlihatkan seni kata lagu Wajah nyanyian Jaclyn Victor yang dipancarkan menerusi LCD di hadapan bilik darjah. guru akan membimbing murid menyanyi dengan seni kata lagu sebaris-sebaris dan berulang-ulang. Tajuk/Lirik Lagu: Wajah Penyanyi: Jaclyn Victor Berbumbungkan angkasa kelabu Lantainya bumi retak seribu Setiap langkah perjalananmu beronak berliku Betapa berat mata memandang Berat lagi menggalas bebannya Belum sempat menitis ke pipi tangisan kering sendiri Berkali tersungkur pandanganmu kabur Namun azam meneruskan hidup tak pernah luntur Engkaulah perwira di medan derita Merentasi ranjau kehidupan dengan harapan Luahan rasa derita jiwa Pada wajah tiada rahsia Menunggu malang berganti tuah .MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] lagu. Guru membimbing muridmurid menyebut seni kata dengan gaya. ( iv ) Seterusnya guru meminta murid menggambarkan idea dalam lagu itu dalam bentuk lukisan atau lakaran pada papan tulis di hadapan bilik darjah. Guru meminta murid menyanyi lagu secara keseluruhan bersama-sama sebelum meminta mereka menyanyi sendiri dengan iringan atau tanpa iringan muzik.

MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA (v) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Guru juga boleh meminta murid untuk mencipta dialog pendek daripadanya isi atau kandungan lagu tadi dan melakonkannya menggunakan perkataan sendiri tetapi terkawal. 1. Guru juga harus membina ayat yang betul. malah ia kerap digunakan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan sesuatu pengajaran kepada anak-anak mereka. ( vii ) Di akhir sesi guru dan murid boleh mengadakan sesi perbincangan. Aktiviti Bercerita Definisi Bercerita Kamus Dewan Bahasa (2000) mentakrifkan bercerita sebagai mengisahkan sesuatu cerita. 1. berkebolehan melahirkan sesuatu gaya. ( vi ) Akhir sekali murid-murid diperdengarkan sekali lagi lagu berkenaan dan dalam masa yang sama.1 a.3 Bercerita dalam Didik Hibur Bercerita adalah aktiviti yang menarik dan sesuai untuk sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia kerana sifat kanak-kanak yang suka mendengar cerita. Cara ini bukanlah sesuatu yang baru. 12 . membuat komen. perlu memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai. perlu diwujudkan semasa bercerita. semua unsur yang terdapat dalam bahasa lisan terutama dalam percakapan yang natural. suara.3. mudah dan menarik. Bagi guru yang ingin bercerita. mimik muka dan intonasi yang boleh memikat perhatian pendengar. penggunaannya tepat. Manakala Kamarudin Husin (1999) mentakrifkan bercerita sebagai salah satu aktiviti lisan yang penting dan memerlukan beberapa kebolehan tertentu. bercakap atau berbual. mereka diminta melengkapkan seni kata lagu hingga selesai. Bercerita amat memikat dan bersifat menghiburkan menyebabkan murid-murid cepat menumpukan perhatian jika sesuatu pengajaran itu dapat disampaikan dalam keadaan yang menyeronokkan. Pendek kata. ulasan atau sebagainya terhadap aktiviti yang dijalankan sebelum ini.

Kisah-kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat 13 . gergasi.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA b. hairan. (v) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama. sifat serta perilaku watak-watak dalam cerita tersebut. secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita itu. kanak-kanak boleh menjadi angkasawan. murid lazimnya akan menunjukkan rasa minat. mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita itu. dibenarkan memberi komen atau pandangan terhadap peristiwa. Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan kecerdasan otak murid. Cerita yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat. ( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid. Usaha ini akan menjadikan murid-murid lebih imaginatif dan kreatif. Dalam cerita sering berlaku peristiwa yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan. Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak. Semasa guru menjalankan aktiviti bercerita umpamanya. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Kebaikan Aktiviti Bercerita (i) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid. ( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa. Contohnya. Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya. Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal. makhluk halus. tingkah laku dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid. haiwan dan sebagainya. geram dan perasaan ingin tahu. ( vi ) Asas kepada panduan hidup. Semasa cerita disampaikan oleh guru. ( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak. Ketika bercerita mereka akan menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan bentuk bahasa kepada murid-murid. Cerita Si Tenggang umpamanya. gembira dan menderita.

Implikasi cerita itu begitu berpengaruh dan sentiasa kekal dalam ingatan murid. d. ( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum. terutama dari segi kematangan berbahasa. Jalan ceritanya tersusun dan ada kesudahan cerita. Semua aktiviti ini boleh diikuti dengan pelbagai gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai. Semasa menyampaikan cerita tersebut. kecerdasan otak dan pengalaman mereka. Pengajaran yang diperoleh daripada cerita itu juga boleh dijadikan panduan hidup mereka. latar belakang. ( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid. Standard Kandungan Kurikulum (1) Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. minat. Guru harus bijak dan pandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek. melakonkan peristiwaperistiwa tertentu dan sebagainya. pertanyaan. Prinsip Aktiviti Bercerita (i) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai. umur. Ini bermaksud bahasa perlu mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat. 14 . Ceritanya mesti mengandungi isi yang sesuai dengan murid-murid. c. Pengucapan cerita itu harus dilakukan dengan jelas. guru perlu menggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik seperti gaya isyarat.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] mendalam. Ini bermakna. ( iii ) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. emosi dan kadangkala fizikal murid-murid semasa sesi bercerita. ringkas dan tidak mengelirukan. sesuai dan berkesan. menggunakan cakap ajuk. pergerakan. Perkataan dan rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. cerita itu tidak boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuh.

15 . Kemesraan guru dan murid perlu dibina terlebih dahulu sebelum aktiviti bercerita bermula. guru berperanan membimbing murid supaya membaca dialog dengan gaya. (i) Prosedur Menjalankan Aktiviti Bercerita Permulaan cerita (a) Bahagian ini menumpukan kepada keupayaan murid yang mengambil bahagian untuk menarik minat rakan-rakan lain dan kekal hingga ke akhir cerita. Keadaan ini boleh menarik perhatian murid di samping dapat menggalakkan penyertaan mereka dalam aktiviti bercerita yang hendak disampaikan.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa bahan dengan kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 1. Dalam masa yang sama. Permulaan cerita lebih menarik jika mereka berjaya membawa imaginasi murid-murid lain ke zaman berlakunya cerita dan peristiwa yang disampaikan itu. (b) Guru harus menunjukkan kecenderungan untuk membina perhubungan yang baik dengan murid-murid. dan ini mampu menyediakan satu situasi bercerita yang sesuai. ilustrasi atau sebagainya. mimik muka. Ini penting agar maksud cerita dapat difahami sepenuhnya oleh murid-murid. gambar. Perkataan dan rangkai kata yang kabur perlu dielakkan manakala istilah baru perlu disokong menggunakan gambar.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA 1. e. Boleh dilaksanakan melalui penggunaan isyarat. media di samping bijak memainkan kata-kata. penglibatan murid. nada dan intonasi yang betul. Penggunaan cakap ajuk pada bahagian tertentu cerita mampu menambahkan kesan yang boleh menjadikan pendengar memberi perhatian lebih kepada cerita. ( ii ) Pembentukan cerita (a) Bahasa yang digunakan mestilah mudah dan sesuai dengan tahap murid-murid.1 [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

nada. 16 . (e) Penggunaan bahan rangsangan yang sesuai seperti penggunaan media boleh menarik minat murid-murid terhadap keseluruhan cerita berkenaan. Ini perlu supaya hubungan cerita dengan cerita. seram dan ditambah dengan sedikit hilaian. (c) Kepelbagaian suara penting dan boleh dilihat dari segi tekanan tinggi-rendah. kasar. (g) Semasa menjalankan aktiviti bercerita seorang guru perlu peka kepada tema yang hendak disampaikan. Keadaan suara yang sedemikian hendaklah diwujudkan di tempat yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. kelantangan. di mana jalan cerita yang perlu didahulukan akan disampaikan di awal cerita dan begitulah sebaliknya. lazimnya murid-murid akan menutup telinga dan mata sebagai refleksi di luar kawalan mereka.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA (b) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Kelancaran pertuturan amat penting untuk memberikan kesan penceritaan di samping membolehkan terhasilnya satu perkembangan cerita yang licin dan berkesan. (d) Gerak-geri dan mimik muka juga dapat membantu guru atau murid yang sedang bercerita untuk menyampaikan maksud dan kandungan cerita dengan jelas dan bermakna. Kefahaman terhadap tema membantu murid mengenal pasti plot cerita. lebih konsisten dan menyakinkan pendengar. suara pencerita tadi akan bertukar menjadi garau. Murid yang terlibat sebagai pelakon atau pendengar pula tidak menghadapi sebarang masalah untuk memahami cerita berkenaan. Jika suara ini benar-benar berkesan. Jika perlu gunakan pelbagai bahan rangsangan supaya mereka tidak cepat jemu dan bosan. besar dan kecil dan sebagainya. Situasi ini akan melahirkan satu suasana bercerita yang menarik dan menghiburkan. (f) Cerita haruslah mengikut urutan. Umpamanya situasi menyeramkan pada waktu tengah malam. watak-wataknya dan moral cerita dengan tepat dan berkesan. intonasi. panjang-pendek.

Dalam bahagian ini. Kelakar dan lucu – Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yang kreatif semasa menyampaikan cerita supaya berkesan. (v) Tidak takutkan guru – cerita lebih berkesan. Guru turut bercerita bersama-sama murid dengan mempelbagaikan suara. psikomotor atau secara lisan dengan memberikan pandangan atau cadangan penambahbaikkan kepada rakan-rakan yang mengambil bahagian dalam aktiviti bercerita ini. f.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA (h) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Penglibat murid perlu menyeluruh dan maksimum iaitu sama ada secara kognitif. ( iii ) Penutup Cerita (a) Cerita yang disampaikan perlu ada kesudahannya. suara dan bahasa badan. Semangat mencuba – Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapan rakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan tajuk cerita yang digemari. semua masalah dan kerumitan watak dapat diselesai. (b) Perkara yang paling penting ialah kesudahan cerita itu dapat memenuhi objektif yang ingin dicapai guru. ( vi ) Kurang stres – Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai pencerita atau pendengar cerita dihargai. maka adegan lucu sudah pastinya akan terjadi. ( iii ) ( iv ) Seronok dan gembira – Penggunaan mimik muka. Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita (i) ( ii ) Santai – Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari. mimik muka dan gerak badan supaya penyampaian 17 .

Untuk tujuan ini. seorang murid akan diminta menghayati dan mendalamkan watak dalam sesebuah cerita. Dalam aktiviti ini. ( ii ) Aktiviti Lakonan Cerita – Murid yang dipilih diminta melakonkan semula watak berdasarkan jalan cerita menggunakan perkataan sendiri mengikut pemahaman dan penghayatan mereka. Aktiviti ini memerlukan murid mendalami dan menghalusi isi cerita dan seterusnya mengubahnya kepada skrip drama. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Cadangan Aktiviti Lanjutan (i) Aktiviti Menyanyikan Cerita – Isi dan fakta yang diperoleh menerusi cerita. latar tempat dan masa. dalam masa yang sama murid lain akan 18 . nada dan intonasi yang betul. (v) Aktiviti Improvisasi – merupakan lakonan spontan yang terdiri daripada kumpulan kecil. Teknik ini akan jadi lebih menarik jika diiringi muzik ‘minus one’ lagu berkenaan. ( iv ) Aktiviti Kerusi Panas – Dalam aktiviti ini. Sebagai contohnya. kemudian murid ini akan ditempatkan di kerusi di hadapan rakan-rakan. ( vi ) Aktiviti Pemaduan Seni – bermaksud aktiviti yang menggunakan beberapa unsur seni untuk menghidupkan cerita yang disampaikan. ( iii ) Aktiviti Ceritadra – Aktiviti ini bermaksud mengubah suai petikan cerita kepada bentuk drama. digubah menjadi senikata lagu seterusnya dinyanyikan bersama melodi yang digemari. muridmurid perlu mengkaji dengan teliti aspek perwatakan. pengajaran watak dalam cerita boleh dibuat dengan melakonkan aksi watak tersebut. Seterusnya. konflik. yang skripnya diolah daripada isi atau peristiwa yang terdapat dalam cerita berkenaan. Tujuannya menceritakan peristiwa yang berlaku dari permulaan cerpen. persoalan dan tema yang terdapat dalam cerita tersebut. Contoh cerita ‘Sang Kancil dengan Sang Buaya’ yang dinyanyi menggunakan lagu ‘Aci-Aci Buka Pintu’ nyanyian P. Ramlee. murid-murid lain bertanyakan soalan-soalan yang ada kaitan dengan watak yang dipegang oleh murid yang sedang duduk di kerusi panas berkenaan. Jawapan murid perlu menjurus kepada cerita atau peristiwa dalam cerita berkenaan. dan peleraian dalam cerita berkenaan.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA g. beberapa unsur seni dipilih dan digunakan secara serentak pada masa yang sama. Guru membimbing murid supaya membaca dialog lakonan dengan gaya.

( ii ) Murid-murid dapat menggunakan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu dengan cara yang betul. b. atau meniru cara dan bentuk kegiatankegiatan yang berlaku dalam hidup masyarakat. Untuk aktiviti lakonan. Ia dilakukan oleh watak-watak tertentu sebagai mencerminkan keadaan sebenar. Walaupun aktiviti berlakon ini berjalan secara tidak formal tetapi ia pasti membantu meningkatkan kemahiran murid-murid untuk berbahasa dengan baik.1 a. beraksi sesama sendiri. Mereka akan tertarik dan teruja untuk berlakon jika guru merakam lakonan tersebut dalam bentuk CD atau VCD dan kemudian dipersembahkan semula di hadapan rakan-rakan mereka. murid-murid biasanya diberi peranan untuk berdialog secara bebas. sandiwara dan sebagainya. melaksanakan aktiviti bersama dan sebagainya. 1.4 Lakonan dalam Didik Hibur Di sekolah.4. berhibur dengan gelagat rakan sebaya. nada dan sebutan yang betul. Aktiviti Lakonan Definisi Lakonan Lakonan merupakan aktiviti.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] melukis gambaran watak manakala sekumpulan murid lain akan menyanyikan lagu tentang watak berkenaan. suara. 19 . melahirkan pandangan. Kebaikan Aktiviti Lakonan (i) Membolehkan murid-murid bertutur dengan gaya. Kamus Dewan (2000) mentakrifkan lakonan sebagai perihal memainkan sesuatu drama. atau pergerakan tubuh badan atau segala bentuk perlakuan yang meliputi segala kegiatan hidup manusia. intonasi. berlakon merupakan salah satu aktiviti yang sangat digemari oleh muridmurid kerana dijalankan dalam situasi bermain dan santai. 1.

iaitu untuk mempertingkat kemahiran dan kebolehan berbahasa dalam kalangan murid. c. kehendak. ( vi ) Menyuburkan semangat kekitaan. kreatif dan kritis. Prinsip-prinsip Berlakon Untuk memastikan aktiviti ini berjalan lancar. bertanggungjawab dan boleh bekerjasama dalam satu kumpulan. ringkas. iaitu mudah. ( ii ) Berlakon memerlukan tema yang sesuai dengan pengalaman dan kebolehan mental murid serta boleh dijalankan dalam situasi yang sebenar.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA ( iii ) ( iv ) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Melatih murid-murid bertutur menggunakan bahasa yang kemas dan teratur. jelas. ( iii ) Dialog dalam lakonan haruslah menggunakan bahasa yang sesuai. 20 . guru haruslah memiliki beberapa prinsip tertentu ketika mengendalikan aktiviti berlakon. ( viii ) Mengikis perasaan rendah diri. ( ix ) Melatih murid memahami pelbagai aspek kehidupan menerusi lakonan sebelum mereka menghadapi keadaan sebenar. berkesan dan memenuhi tujuan pengajaran dan pembelajaran. (v) Melatih murid menjadi pendengar yang baik dan mampu memahami apa yang didengarinya itu dengan tepat. pengalaman dan buah fikiran. Melatih mereka berinteraksi atau berhubung dengan orang lain untuk menyatakan perasaan. ( vii ) Mendorong pembentukan pemikiran murid yang aktif. malu dan pelbagai sifat negatif lain kepada sifat positif seperti yakin. tegas dan sebagainya. dan senang difahami oleh pelbagai peringkat murid. seperti berikut: (i) Aktiviti lakonan hendaklah menepati objektif pengajaran.

Murid yang telah dipilih secara rawak. 1.Murid diminta untuk melakukan suatu permainan yang pernah mereka buat sebelumnya seperti bermain bola sepak. Jenis Lakonan Aktiviti lakonan dapat melatih murid-murid untuk bertutur dengan baik. Lakonan yang memerlukan peralatan yang sukar dibawa ke bilik darjah perlulah dielakkan. ( vi ) Murid-murid digalakkan melibatkan diri sepenuhnya semasa aktiviti lakonan itu supaya kemahiran intelek. e. guli.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. kemudian diminta keluar ke hadapan dan guru 21 . Guru hanya boleh membetulkan kesalahan murid selepas persembahan lakonan tersebut supaya tidak menganggu perjalanan lakonan atau membunuh minat serta semangat berlakon dalam kalangan mereka. layang-layang. Standard Kandungan Kurikulum (i) Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Mengujarkan (mengucapkan) dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. iaitu: (i) Lakonan Berdasarkan Permainan Lakonan jenis ini biasanya dijalankan tanpa perancangan. (v) Semua murid dibenarkan berlakon secara bebas. emosi dan fizikal berkembang secara seimbang. d.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA ( iv ) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Aktiviti ini hendaklah dijalankan dalam bilik darjah. badminton dan sebagainya. 1. Ada beberapa jenis lakonan yang boleh dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah.

‘ayam dan musang’. menjemur padi. Contoh lain ialah permainan ‘pukul berapa datuk harimau’. Sebelum berlakon. Manakala murid lain akan memerhatikan pergerakan yang sedang dilakonkan dan meneka apakah jenis permainan tersebut. ( ii ) Lakonan Spontan Merupakan lakonan yang tidak dirancang dan dijalankan tanpa skrip. permainan. kuda berlari dan sebagainya. situasi atau gelagat haiwan kesayangan.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] meminta mereka untuk melakonkan permainan tersebut mengikut gaya dan kreativiti sendiri. Seterusnya mereka diminta menceritakan kembali gerak-geri yang dilihat menggunakan perkataan dan ayat sendiri. Biasanya melibatkan dua orang pelakon atau lebih. Guru menyebut beberapa perkataan atau perbuatan. dia akan duduk di atas kerusi. melaporkan kehilangan barang di balai polis. dan sebagainya. murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon berkenaan. menjual ubat. ‘saya 22 . Misalnya apabila guru menyebut perkataan duduk. Berbagai-bagai aksi lain boleh dilakukan seperti menyebut perkataan ‘saya tidur’. ( iv ) Lakonan Berkait Sesuai dijalankan kepada murid-murid tahap satu atau rendah. Contohnya perbuatan membelah kayu api. mandi di sungai. berlain layang-layang. Contohnya adegan berjumpa doktor di klinik. Sebaik-baiknya guru menjelaskan terlebih dahulu situasi yang perlu dilakonkan seperti jenis pekerjaan di rumah. menyapu sampah. hakim menjatuhkan hukuman kepada pesalah dan sebagainya. Muridmurid diberi peluang berlakon menggunakan ayat sendiri secara semerta iaitu lahir daripada fikiran mereka sendiri. ‘saya sedang bersikat rambut’. ( iii ) Lakonan Bisu Lakonan jenis ini hanya menggunakan pergerakan anggota badan tanpa dialog. dalam masa yang sama guru akan melakonkan perkataan tersebut. Berpandukan gerak-geri pelakonnya. peranan masing-masing diperjelaskan dan guru perlu memberikan gambaran suasana dan peristiwa yang hendak dilakonkan itu sebelum murid melakonkannya secara bebas.

iaitu lakonan tidak bersengaja dan lakonan bersengaja. pastikan peluang berlakon diberikan kepada semua murid dan tidak hanya tertumpu kepada murid pandai dan cergas sahaja. (a) Jelaskan kepada murid peranan sebagai pelakon dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberikan skrip untuk diteliti. 23 . pemilihan pelakon dijalankan oleh guru.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] berjalan’ dan sebagainya. murid-murid yang terpilih bolehlah melakonkannya secara bebas sebagaimana dikehendaki oleh jalan cerita berkenaan. dilakukan selepas murid-murid mendengar sesuatu cerita atau kejadian. (e) Sebaik-baiknya guru berikan motivasi atau rangsangan dan elakkan mengkritik atau menyalahkan murid-murid sehingga membunuh minat dan keinginannya untuk terus berlakon. (d) Ulasan dan komen boleh diberikan guru selepas selesai aktiviti lakonan supaya sesi lakonan murid tidak terjejas. Lakonan tidak bersengaja merupakan lakonan tidak formal. (b) Seterusnya. (v) Lakonan Berskrip Dijalankan dalam dua bentuk. Terdapat beberapa perkara yang perlu dilaksanakan guru sebelum menjalankan aktivitii lakonan jenis bersengaja ini. Tidak memerlukan persediaan yang rapi dan guru berperanan memberikan nasihat dan cadangan sahaja manakala murid bebas berlakon menggunakan perkataan sendiri. Sama ada untuk memberi peluang lakonan sekali lagi atau membuka peluang kepada murid lain. Semasa pemilihan dijalankan. murid dapat melihat perkaitan antara percakapan dengan lakonan yang dijalankan. (c) Setelah guru menjelaskan peranan setiap pelakon. dan pelakonnya adalah murid-murid secara beramai-ramai dalam bilik darjah. Melalui aktiviti ini. Situasi ini boleh ditukar ganti dengan meminta murid pula yang menyebut dan melakonkannya atau guru menyebut perkataan. Manakala lakonan jenis bersengaja pula memerlukan perancangan teliti di mana murid-murid diberi skrip lakonan berdasarkan cerita-cerita yang dipilih oleh guru.

MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA (f) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Guru boleh menyediakan beberapa peralatan sokongan seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan murid lebih realistik dan berkesan. guru perlu menjelaskan apakah peranan dan suasana yang perlu dilakukan oleh pelakon. Penggunaan sajak dan pantun sesuai untuk murid-murid sekolah rendah. mereka digalakkan membina skrip mudah dan kemudiannya melakonkan sendiri menggunakan boneka berkenaan. Contohnya lagu ‘Ayah dan Ibu’ nyanyian Sudirman Arshad. Semasa boneka berkenaan dilakonkan. ( vii ) Lakonan Nyanyian Lakonan jenis ini memerlukan lagu sebagai bahan rangsangan dan sesuai dilaksanakan di semua peringkat sama ada rendah atau menengah. Sebelum aktiviti jenis ini dijalankan. pelakon hanya perlu menggerakkan anggota badan dan mimik muka tanpa berkata-kata kerana sepanjang tempoh lakonan tersebut diiringi lagu yang diperdengarkan kepada mereka. murid-murid dikehendaki melakonkan satu pergerakan mengikut baris-baris seperti yang terdapat dalam puisi berkenaan semasa puisi berkenaan sedang diperdengarkan. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Ramlee dan sebagainya. 24 . Pelbagai versi dialog boleh dibina berdasarkan boneka berkenaan dan lakonan jenis ini amat sesuai untuk menyampaikan pelajaran kepada murid-murid yang pemalu. syair dan nazam sesuai untuk murid-murid sekolah menengah. ( viii ) Lakonan Puisi Lakonan puisi dijalankan oleh murid berdasarkan pembacaan puisi. seloka. guru memasang pita rakaman yang mengandungi ‘Sajak Ke Makam Bonda’. murid-murid diminta mendengar dengan teliti dan mengenalpasti isi penting dan kesalahan bahasa. ‘Bukan Kerana Nama’ nyanyian Ramli Sarip. ‘Syair Burung Pungguk’. Berdasarkan senikata puisi tersebut. guru akan memilih puisi-puisi yang sesuai dengan tahap murid. ‘Jangan Tinggal Daku’ nyanyian P. ( vi ) Lakonan Boneka Guru memperlihatkan beberapa contoh boneka (puppet) dan melakonkannya. Bagi muridmurid sekolah menengah. manakala gurindam. ‘Seloka Pak Kaduk’ dan ‘Gurindam Dua Belas’. Contohnya. Justeru.

(x) Lakonan Kaku Lakonan jenis ini menyerupai ‘pantomime’ iaitu melibatkan seorang pembaca skrip dan pelakon. Sivik dan sebagainya. Mereka kemudiannya diminta melakonkannya di hadapan rakan-rakan. f. Komen secara membina boleh dibuat selepas sesi lakonan berkenaan tamat.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA ( ix ) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Lakonan Cerita Guru boleh mendapatkan bahan berkenaan menerusi buku cerita yang terdapat di perpustakaan atau bilik darjah di sekolah. Guru dan murid membincangkan secara ringkas isi dan jalan cerita. Bezanya hanyalah pada pergerakan pelakonnya sahaja yang bersifat statik atau setempat. Prosedur Menjalankan Aktiviti Lakonan (i) Sesi Pernyataan (Permulaan) Pada peringkat ini. 25 . Caranya mudah kerana beberapa orang murid yang dipilih akan membaca buku berkenaan sehingga tamat. Guru boleh memperluas pengetahuan murid-murid dengan menggunakan buku-buku cerita yang mempunyai tema yang pelbagai seperti fiksyen Sains. Pembaca skrip boleh terdiri daripada murid-murid yang telah dikenalpasti oleh guru. guru akan memilih murid-murid untuk diberikan peranan tertentu. Kesihatan. kemudiannya melakonkan semula peristiwa yang telah dibaca di hadapan rakanrakan. ( ii ) Sesi Berlakon Pada peringkat ini murid-murid telah mengetahui tugas dan peranan masingmasing. peranan watak dan cara melakonkannya. guru akan memberi penerangan tentang prosedur lakonan yang akan dilaksanakan. Selepas itu. Biarkan mereka melakonkan cerita berkenaan menggunakan bahasa sendiri dan guru hanya memerhati serta mengenalpasti sebarang kesalahan dan kelebihan yang berlaku. Agama.

Dalam sesi ini guru akan menyatakan beberapa kesalahan yang telah dilakukan. ( iii ) Sebelum sesi lakonan ini dijalankan. Cadangan Aktiviti Lakonan (i) ( ii ) Murid membuat lakonan ringkas iaitu meniru gaya pelakon terkenal. ( iii ) ( iv ) Semua murid diminta mendengar dengan teliti dialog yang digunakan. f. Tidak stres – Murid sukarela untuk berlakon. Semangat mencuba – Murid berpeluang memegang watak yang digemari. Seronok dan gembira – Banyak aktiviti lakonan dan gerak badan. d. guru terlebih dahulu menayangkan sedutan cerita ‘Seniman Bujang Lapok’ menerusi komputer dan LCD. b. Sebelum mereka melakonkan bab yang dipilih. Elemen Didik Hibur Dalam Lakonan a. g. Ramlee dan sebagainya. Ramlee. Perbincangan tidak hanya berfokus kepada kelemahan sahaja tetapi juga kekuatan persembahan berkenaan. atau murid dengan murid. e. c. Santai – Murid berpeluang mendengar pelbagai tema cerita yang digemari seperti ‘Seniman Bujang Lapok’ karya Tan Sri P. 26 . murid-murid dikehendaki menghasilkan terlebih dahulu skrip mudah menggunakan perkataan sendiri. Kelakar – Murid berlakon menggunakan dialog sendiri. Guru memilih beberapa skrip yang baik dan meminta beberapa orang murid untuk melakonkannya di hadapan rakan-rakan. h. Tidak takut – Guru turut berlakon bersama-sama murid. Contohnya murid melakonkan semula bab dalam filem lakonan Seniman Agung Tan Sri P. Perbincangan boleh dijalankan antara guru dengan murid.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA ( iii ) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Sesi Perbincangan Sesi ini diadakan selepas murid-murid selesai berlakon.

Manakala Hashim Awang (1984) pula mentakrifkan pantun sebagai sejenis puisi lama yang mengandungi empat baris ayat atau kalimat pada tiap-tiap rangkap. sembilan. seni. Pantun juga menggambarkan latar hidup. Tiap-tiap baris kalimat itu terdiri daripada lapan. Fungsinya terdapat dalam hampir kesemua aspek kehidupan manusia seperti kegiatan berunsur ucapan. Jadi rima pantun itu dikatakan berbentuk abab. Bunyi akhir baris pertama mestilah sama dengan baris ketiga dan baris kedua bersamaan dengan baris keempat. menyebabkan pantun terus digemari. 1. 27 . ( vii ) Sesi perbincangan dijalankan dengan murid-murid yang tidak mengambil bahagian akan membuat komen. Aktiviti Pantun a.5 Pantun dalam Didik Hibur Pantun merupakan salah suatu bentuk tradisi lisan yang masih wujud sehingga kini. budaya dan pendidikan. Definisi Pantun Menurut Kamus Dewan. Pada hujung tiap-tiap baris mestilah ada persamaan bunyi atau rima. sepuluh atau sebelas suku kata. ( vi ) Lakonan tersebut boleh dirakam menggunakan CD atau VCD dan ditayang atau diperdengarkan semula kepada murid-murid lain. Komen bukan sahaja dari sudut negartif tetapi juga yang positif. dan penghayatan seni masyarakat Melayu dalam zamannya. ulasan atau sebagainya tentang lakonan yang telah dijalankan.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA (v) [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Murid-murid lain diminta dengar dengan teliti dialog yang digunakan dan dalam masa yang sama kenalpasti kesalahan bahasa yang ada. (2000) pantun merupakan sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan maksud. Kesemua pantun yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu tradisional memperlihatkan pemikiran masyarakat yang menghasilkannya.

Cara ini boleh membantu murid-murid untuk mempertingkatkan perbendaharaan kata di samping membantu memperkukuh kemahiran berbahasa mereka. Kesedaran ini penting supaya murid-murid menghargainya sebagai sebahagian karya seni yang amat bernilai dalam kehidupan. ( iii ) Membolehkan murid-murid mengesan maksud. 28 . Ini membantu menambah kecekapan kefahaman mereka. ( iv ) Memberi peluang murid-murid untuk menikmati pantun dan memahami maksudnya secara keseluruhan. ( viii ) Menyuburkan minat murid-murid dan dalam masa yang sama dapat menghidupkan imaginasi murid-murid semasa membaca pantun dua kerat. masej dan pengajaran yang terdapat dalam pantun dua kerat dengan cekap dan pantas. Kegiatan ini mendorong mereka memupuk daya kreativiti dengan menghasilkan karya seni. menyusun dan menyenaraikan idea. (v) Melatih murid-murid untuk menghasilkan pantun dua kerat ciptaan sendiri yang semakin dilupakan masyarakat.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA b. ( ii ) Melatih murid memahami dan mentafsir bahasa yang mengandungi pelbagai makna dalam pantun dua kerat. Membolehkan murid-murid belajar bahasa lisan dalam suasana yang menyeronokan kerana terdapatnya unsur-unsur santai dan berhibur. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Kebaikan Aktiviti Berpantun (i) Melatih murid supaya peka kepada keindahan. kehalusan dan kesenian bahasa yang ada dalam pantun dua kerat. ( vi ) ( vii ) Mendedahkan murid-murid dengan pengalaman baru iaitu bidang kemanusiaan.

( iii ) Pantun yang dipilih juga perlu sesuai dengan peringkat dan mengikut kebolehan. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Prinsip-prinsip Berpantun Untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan. ( ix ) Bimbingan guru perlu semasa murid-murid menjalankan aktiviti mencipta pantun dua kerat. mental. guru perlu berpegang kepada beberapa prinsip berikut: (i) Aktiviti berpantun hendaklah dirancang supaya menepati objektif pengajaran. ( ii ) Pantun digunakan perlulah menggunakan bahasa yang sesuai dari segi kebolehan berbahasa murid-murid. Puisi yang terlalu panjang dan kabur perlu dielakkan. tetapi akhirnya merosakan bahasa itu sendiri.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA c. ( viii ) Pantun yang dipilih harus mudah dibayangkan oleh murid-murid dan jika boleh dapatkan pantun-pantun yang ada dipersekitaran mereka terlebih dahulu. 29 . ( iv ) Pilihlah hanya pantun yang mudah dan senang untuk difahami. bakat dan minat murid. Tujuannya supaya murid-murid tidak terlalu gairah menggunakan pelbagai ungkapan yang kurang sesuai walaupun penggunaannya agak jenaka. intelektual dan minat. Penggunaan pantun dua kerat yang tidak beretika perlu dihindarkan. ( vii ) Pantun tersebut perlu mengandungi olahan bahasa yang baik supaya menolong mempertingkatkan kemahiran berbahasa murid-murid. Ia bermanafaat dan dapat menyumbang kepada proses pembentukan peribadi mulia murid-murid. perkembangan emosi. (v) Pantun yang dipilih mestilah terdiri daripada pantun yang bermakna kepada murid-murid. iaitu untuk mempertingkat kemahiran dan kebolehan berbahasa dalam kalangan murid. Pantun yang mempunyai struktur dan persoalan yang menarik haruslah digalakkan penggunaanya. ( vi ) Pantun dua kerat yang baik adalah pantun yang menggunakan unsur-unsur alam semula jadi sebagai pembayangnya.

Buah beluluk buah kepayang. 1. Lain hulu lain parang. Tak tumbuh tak melata.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Standard Kandungan Kurikulum (1) Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA d. 30 . Daripada cempedak biarlah nangka. Tak sungguh orang tak kata. 1. Lain dulu lain sekarang. Dahulu parang sekarang besi. Lain orang lain hatinya. Dahulu sayang sekarang benci. Daripada tiada baiklah ada. e.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Banyak orang banyak ragam. Dimakan mabuk dibuang sayang. Jenis Pantun Dua Kerat (i) Pantun Kasih Sayang Lain dulang lain kakinya. Anak dara pergi ke kedai Rindu di hati rasa nak longlai ( iii ) Pantun Kiasan Banyak udang banyak garam.

Cekur dang gamit. Ikan tokak makan meranggung. Hilang pisau berganti parang. Sudah ratip hendak upah. Kalau tak cengal giam. Sudah tahu bertanya pula. Tersepak kaki terkehel tangan.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Sebab pulut santan binasa. Ratib-ratib buluh nipah. Senduk di dinding. Murai gila jadi tekukur. Mintak cekur beri kunyit. Secupak nasi setahil berangan. Satu dua tiga empat. panggang di atap. Sedap tekak badan menanggung. Umbut mayang letak di batu. Hati terang senang faham. Sudah garahu cendana pula. ( iv ) Pantun Nasihat Pagi petang siang malam. Mengata orang dia yang lebih. Ajaib hairan hati tafakur. Paku dulang paku serpih. Rambut mengerbang banyak kutu. Taptibau puyuh padang. 31 . Duduk inding enggang tap. Siapa cepat dia dapat. Pinggan tak retak nasi tak dingin. Kalau tak kenal diam. Sebab mulut badan binasa. Orang tak hendak kami tak ingin.

(v) Pantun Jenaka Kapal belayar dalam semak. 32 . Kuat bersenam sihatkan badan. Tuku takal pengancing pintu. Gendang gendut tali kecapi. Tinggi rendah panjang lebar. Kenyang perut suka hati. Siakap senohong gelama ikan duri. Hujung bendul dalam semak. Ayam bulat makan padi beras. Pura-pura tidak tahu. Bangun lambat dapat laki malas. Matahari tinggi perut pun lapar. Kayu lurus tengah ladang. Sici. Tua-tua keladi. Nyanyi di dapur kahwin orang tua.loro. Pat-pat nya.telu. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Kura-kura dalam perahu. Kerbau mandul banyak lemak.tujuh dan lapan.papat. Pergi sekolah mesti belajar. Makin tua makin menjadi. Budak nakal memang begitu. Melayu lari Jawa dapat. Guni kapur kirim pak mertua. Perut lapar semua enak. Siapa cepat dia punya.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Lima.enam. Pokok tinggi buruk akar. Kerbau kurus banyak tulang.

guru menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pantun dua kerat berserta contoh pantun yang lazim digunakan dalam masyarakat Melayu. ( viii ) Pantun Alam Kayu bongkok di balik tiang. Ada beras taruh dalam peti. Kalau boleh mahu lagi. Ada hajat taruh dalam hati. Kalau tak mati boleh balas. Orang memberi kita merasa. murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan tertentu. Keli masuk ruan keluar. Berani bawak berani tanggung. Selepas itu. Terima kasih daun keladi. Ada budi boleh dibalas. Ada ubi ada batas. ( ix ) Pantuan Perniagaan Berniaga buluh kasap. Untung habis modal lesap. f. Guru boleh membincangkan secara ringkas tujuan dan firasat disebalik penggunaan secara meluas pantuan jenis ini dalam masyarakat. Ayam berkokok alamat nak siang.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA ( vi ) Pantun Budi [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Orang berbudi kita berbahasa. ( vii ) Pantuan Kepahlawanan Kembang jarak kembang jagung. Matahari masuk bulan keluar. Kalau padi taruh sama beras. Prosedur Menjalankan Aktiviti Pantun Dua Kerat (i) Sesi Permulaan Pada peringkat ini. Mereka 33 .

( iii ) Sesi Perbincangan Sesi ini diadakan selepas murid-murid selesai menjalankan aktiviti melafazkan pantun. Seronok dan gembira – Banyak menggunakan aktiviti seni dan gerak badan semasa berpantun. Komen secara membina boleh dibuat selepas sesi lakonan berkenaan tamat. 34 . Motivasi – Pujian guru dan rakan-rakan menyebabkan usaha mereka dihargai. Perbincangan boleh dijalankan antara guru dengan murid. Kelakar – Murid membuat pelbagai aktiviti menggunakan perkataan dan kreativiti sendiri. d. Tidak takut dan kurang stres – Guru turut mengambil bahagian dengan berpantun bersama-sama di hadapan murid-murid. atau murid dengan murid. e. Semangat mencuba – Murid berpeluang mengambil bahagian beberapa kali mengikut jenis aktiviti yang digemari. Dalam sesi ini guru akan menyatakan beberapa kesalahan yang telah dilakukan. ( ii ) Sesi Main Peranan Pada peringkat ini murid-murid diajar cara melafazkan pantun dua kerat dengan gaya dan intonasi yang betul. Elemen Didik Hibur dalam Berpantun a. f. dengan bimbingan guru dan pita rakaman. Biarkan mereka cuba melafazkan pantun berkenaan beberapa kali mengikut gaya dan bahasa badan masing-masing. Guru hanya memerhati serta mengenal pasti sebarang bentuk kesalahan atau kelebihan yang ada.MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] kemudiannya diminta mencari seberapa banyak pantun dua kerat dalam buku rujukan atau menerusi internet mengikut tema yang telah ditetapkan. c. Perbincangan tidak hanya berfokus kepada kelemahan sahaja tetapi juga kekuatan persembahan berkenaan. dan dalam masa yang sama mencari maksud pantun menggunakan perkataan sendiri. g. Santai – Murid berpeluang mendengar pelbagai jenis dan tema pantun dua kerat yang sering digunakan dalam masyarakat Melayu. b.

MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA h. Walau bagaimanapun pendekatan didik hibur merupakan satu pendekatan yang baik dan berkesan yang diperkenalkan kepada murid-murid sebagai kaedah alternatif menguasai pembelajaran Bahasa Malaysia secara santai dan berhibur setelah kerajaan memutuskan bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan kembali diajar dalam Bahasa Malaysia bermula 2012. 35 . Untuk tujuan penegasan istilah didik hibur digunakan secara jelas sebagai komitmen yang bersungguh-sungguh kerajaan untuk mengaplikasikan pendekatan ini yang diadaptasikan menerusi pendekatan ‘Fun Learning’ yang digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. seperti berlakon kaku. membuat komen. ( iii ) Seterusnya guru memilih lima orang murid bagi setiap kumpulan dan meminta mereka membuat beberapa aktiviti yang ditetapkan guru berdasarkan makna pantun dua kerat yang diterima. Sebaik-baiknya mempunyai pelbagai kecerdasan dan latar belakang. bercerita. ( iv ) Semua murid diminta mendengar dengan teliti dialog dan gerak badan yang digunakan oleh rakan-rakan tadi. Tujuan didik hibur supaya sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi seronok untuk diikuti murid-murid. menyanyi. (v) Akhir sekali guru boleh mengadakan sesi perbincangan. melukis dan bersajak. Penutup Pada dasarnya amalan penyerapan didik hibur bukanlah perkara yang baru dalam siri pendidikan negara. Guru perlu pastikan kumpulan tersebut tidak hanya dianggotai oleh murid-murid yang pandai sahaja. ulasan atau sebagainya terhadap aktiviti yang telah dijalankan. [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Cadangan Aktiviti Lanjutan (i) Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan tertentu. ( ii ) Ketua kumpulan datang ke hadapan dan mencabut satu sampul surat yang mengandungi pantun dua kerat dengan pelbagai tema yang disediakan guru.

Pullias. K. Alias ( IPG Kampus Raja Melewar. Penggunaan puisi dalam pengajaran bahasa. Dewan Bahasa September: 14-20. Rahman. Guru adalah segala-segalanya. Maridah bt. Penggunaan drama dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kamaruddin Hj. Seremban) Hjh. Pahang: Jawatankuasa Perayaan Hari Guru Negeri Pahang. Lumpur) Pn. Kuala Lumpur : Open University Malaysia. 3. Bahasa Melayu. Didik Hibur Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia. Syed Lutfi Syed Hamzah. Juhana bt. Yaakub Isa (pnyt. Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Azizul Rahman Abd. PANEL PENULIS MODUL 1. (Terjemahan). (1993).). Baba (IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. (1994). Mohamad ( IPG Kampus Raja Melewar. E. Dr. Pengajaran Kesusasteraan Melayu dan Kemahiran Berbahasa. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Lumpur) 36 . Sukatan Pelajaran KBSR. 4. Khairuddin b. Bahasa Melayu. (1999). (1982). Kurik Kundi Merah Saga – Kumpulan Pantun Lisan Melayu (Edisi Kedua) (2005). Thahir b. (2009). Daud (IPG Kampus Raja Melewar. Dewan Siswa (Bonus) 10: 2-3. (2000). Nadzeri Isa.D. J. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Guru yang efektif. 5. (2003). K. & Young. Noresah Baharom et al.V. (2009).MODUL KPKI BAHASA MALAYSIA RUJUKAN [KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P & P BAHASA MALAYSIA] Abdul Ghalib Yunus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hjh. (Ed. Nuruddin (IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Jurnal Dewan Bahasa 10: 914-920. (2003). Mohd Jonit Mohd Johari.Kamus Dewan (edisi ke-3). Seremban) En. Rafiah bt. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Seremban) Dr.). 2. Dlm. Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi mencapai matlamat wawasan. Sukatan Pelajaran KBSM. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Husin. (2001). Kementerian Pendidikan Malaysia.