STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Menerapkan tatacara membaca Al Quran menurut tajwid, mulai dari cara membaca Al Syamsiyah dan

Al Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad waqaf KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf pada ayat Al Quran. INDIKATOR Disajikan ayat Al Quran yang mengandung hukum bacaan mad, siswa dapat menyeleksi hukum bacaan mad wajib muttashil. CONTOH SOAL Ayat berikut yang madnya harus dibaca 4 atau 5 harakat atau yang biasa disebut mad wajib muttashil adalah: a. b. c.

<9^eãÖf~eäi!<8ã äip 3&Zeãpufeã=Jm xä-ã:ã

Õ<qI|ãéY d. lqjfÏ}ktBZmã ãqmäa

Sulaiman as ( 6 ). ( 2 ). ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) c.STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna. Musa as ( 5 ). CONTOH SOAL Perhatikan nama-nama nabi ini ( 1 ). ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) b. Ismail ( 4 ). Nabi di atas yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah: a. INDIKATOR Ditampilkan beberapa nama rasul. siswa dapat mengklasifikasikan nama-nama rasul yang bergelar ulul azmi. Nuh as. Ibrahim as. Muhammad SAW. ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 7 ) d. KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan iman kepada rasul-rasul Allah dalam kehidupan seharihari. Isa as ( 7 ). ( 3 ). ( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) .

siswa dapat mengkategorikan perilaku zuhud. hasad.STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasamuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah. Pak Ali mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid. d. Pak Hari memperhatikan dengan cermat pekerjaannya sebagai tanggung jawabnya. b. INDIKATOR Dipaparkan ilustrasi perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. . KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan perilaku terpuji sehari-hari. (zuhud dan tawakal) dalam kehidupan CONTOH SOAL Sikap Zuhud tercermin pada aktivitas berikut ini: a. ghadab dan namimah. Azizah belajar dengan rajin sehingga mendapat rangking kelas c. dengan mengharapkan kebahagian akhirat.. Pak Joko bekerja keras siang dan malam untuk mendapatkan nafkah bagi anakanaknya.

KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan ketentuan shalat sunnat rawatib. 2 . 1 b. CONTOH SOAL Perhatikan dengan cermat tabel berikut: 1 Shalat Fardlu Subuh Dhuhur Asyar Maghrib Isya' 2 Shalat Fardlu Subuh Dhuhur Asyar Maghrib Isya' Sunnat Rawatib Mu’akkadah Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 4 rakaat tidak ada tidak ada 2 rakaat tidak ada 2 rakaat Sunnat Rawatib Mu’akkadah Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat tidak ada tidak ada 2 rakaat tidak ada 2 rakaat 3 Shalat Fardlu Subuh Dhuhur Asyar Maghrib Isya' 4 Shalat Fardlu Subuh Dhuhur Asyar Maghrib Isya' Sunnat Rawatib Mu’akkadah Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat tidak ada 2 rakaat 2 rakaat tidak ada tidak ada tidak ada 2 rakaat tidak ada 2 rakaat Sunnat Rawatib Mu’akkadah Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat tidak ada tidak ada 2 rakaat tidak ada tidak ada 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat yang merupakan pasangan shalat sunnat rawtib mu’akkadah adalah: a. siswa dapat menentukan pasangan yang tepat antara shalat wajib dan shalat sunat rawatib.STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat. INDIKATOR Ditampilkan tabel tentang nama shalat fardhu dan jumlah rakaat shalat rawatib.

3 d. siswa dapat menunjukkan bacaan shalat sesuai gambar. d. b. c. KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan ketentuan –ketentuan shalat wajib. 4 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat. INDIKATOR Ditampilkan gambar salah satu rukun shalat. CONTOH SOAL Perhatikan gambar pada saat melaksanakan shalat seperti gambar ini disunnahkan membaca: a. r9j2æp2Qvãéæ<lä2çA r9j2æp ufeãlä2çA r9j2æp k~ÏReãéæ<lä2çA qtB}vphän}voilä2çA .c. .

Sumatera dan Sulawesi. KEMAMPUAN YANG DIUJI Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Mataram b. Perhatikan peta ini Kerajaan Islam yang terdapat pada peta ini adalah : a. siswa dapat menjelaskan kerajaan Islam yang ada di pulau tersebut. Kerajaan Gowa Tallo . CONTOH SOAL Makassar . Kerajaan Majapahit c. INDIKATOR Ditampilkan peta pulau Sulawesi.STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Kerajaan Kutai d.