STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Menerapkan tatacara membaca Al Quran menurut tajwid, mulai dari cara membaca Al Syamsiyah dan

Al Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad waqaf KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf pada ayat Al Quran. INDIKATOR Disajikan ayat Al Quran yang mengandung hukum bacaan mad, siswa dapat menyeleksi hukum bacaan mad wajib muttashil. CONTOH SOAL Ayat berikut yang madnya harus dibaca 4 atau 5 harakat atau yang biasa disebut mad wajib muttashil adalah: a. b. c.

<9^eãÖf~eäi!<8ã äip 3&Zeãpufeã=Jm xä-ã:ã

Õ<qI|ãéY d. lqjfÏ}ktBZmã ãqmäa

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) b. Ibrahim as. ( 2 ). Nabi di atas yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah: a. ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 7 ) d. siswa dapat mengklasifikasikan nama-nama rasul yang bergelar ulul azmi. ( 3 ).STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna. Musa as ( 5 ). Isa as ( 7 ). ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) c. Muhammad SAW. KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan iman kepada rasul-rasul Allah dalam kehidupan seharihari. Nuh as. CONTOH SOAL Perhatikan nama-nama nabi ini ( 1 ). INDIKATOR Ditampilkan beberapa nama rasul. Ismail ( 4 ). Sulaiman as ( 6 ). ( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) .

. (zuhud dan tawakal) dalam kehidupan CONTOH SOAL Sikap Zuhud tercermin pada aktivitas berikut ini: a. ghadab dan namimah. siswa dapat mengkategorikan perilaku zuhud.STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasamuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah. . Pak Joko bekerja keras siang dan malam untuk mendapatkan nafkah bagi anakanaknya. KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan perilaku terpuji sehari-hari. Azizah belajar dengan rajin sehingga mendapat rangking kelas c. Pak Hari memperhatikan dengan cermat pekerjaannya sebagai tanggung jawabnya. dengan mengharapkan kebahagian akhirat. Pak Ali mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid. INDIKATOR Dipaparkan ilustrasi perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. hasad. d. b.

2 . INDIKATOR Ditampilkan tabel tentang nama shalat fardhu dan jumlah rakaat shalat rawatib. 1 b. CONTOH SOAL Perhatikan dengan cermat tabel berikut: 1 Shalat Fardlu Subuh Dhuhur Asyar Maghrib Isya' 2 Shalat Fardlu Subuh Dhuhur Asyar Maghrib Isya' Sunnat Rawatib Mu’akkadah Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 4 rakaat tidak ada tidak ada 2 rakaat tidak ada 2 rakaat Sunnat Rawatib Mu’akkadah Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat tidak ada tidak ada 2 rakaat tidak ada 2 rakaat 3 Shalat Fardlu Subuh Dhuhur Asyar Maghrib Isya' 4 Shalat Fardlu Subuh Dhuhur Asyar Maghrib Isya' Sunnat Rawatib Mu’akkadah Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat tidak ada 2 rakaat 2 rakaat tidak ada tidak ada tidak ada 2 rakaat tidak ada 2 rakaat Sunnat Rawatib Mu’akkadah Qabliyah Ba'diyah 2 rakaat tidak ada tidak ada 2 rakaat tidak ada tidak ada 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat yang merupakan pasangan shalat sunnat rawtib mu’akkadah adalah: a. siswa dapat menentukan pasangan yang tepat antara shalat wajib dan shalat sunat rawatib.STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat. KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan ketentuan shalat sunnat rawatib.

siswa dapat menunjukkan bacaan shalat sesuai gambar. c. INDIKATOR Ditampilkan gambar salah satu rukun shalat. CONTOH SOAL Perhatikan gambar pada saat melaksanakan shalat seperti gambar ini disunnahkan membaca: a. b.c. . 3 d. d. r9j2æp2Qvãéæ<lä2çA r9j2æp ufeãlä2çA r9j2æp k~ÏReãéæ<lä2çA qtB}vphän}voilä2çA . 4 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat. KEMAMPUAN YANG DIUJI Menerapkan ketentuan –ketentuan shalat wajib.

KEMAMPUAN YANG DIUJI Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa. Sumatera dan Sulawesi. Perhatikan peta ini Kerajaan Islam yang terdapat pada peta ini adalah : a. Kerajaan Mataram b. Kerajaan Kutai d.STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. INDIKATOR Ditampilkan peta pulau Sulawesi. Kerajaan Majapahit c. Kerajaan Gowa Tallo . siswa dapat menjelaskan kerajaan Islam yang ada di pulau tersebut. CONTOH SOAL Makassar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful