P. 1
OUM - Pengukuran & Penilaian Dlm Pendidikan

OUM - Pengukuran & Penilaian Dlm Pendidikan

|Views: 1,363|Likes:
Published by jasmansim

More info:

Published by: jasmansim on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

MEI /

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

PUSAT PEMBELAJARAN

:

0 9.1 Pengenalan 2.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 2.2 Konsep JSU 2.0 Maklumat Pentadbiran Ujian Item yang diubah Impak Kesimpulan m.0 8.s.HBEF3203 ISI KANDUNGAN 1.0 INDEKS DISKRIMINASI ITEM 5.4 Kepentingan JSU 2.6 Penggunaan Taksonomi Bloom dalam JSU 3.5 Ciri-ciri JSU 2.0 Pengenalan 2.0 Analisis Item 6.3 Fungsi JSU 2.0 7. 2 3 4 5 6 9 13 14 15 RUJUKAN / REFERENSI 2 .0 INDEKS KESUKARAN ITEM 4.

Analisis item akan membolehkan kita menilai kesesuaian item tersebut dari segi kesukarannya.0 PENGENALAN Pengujian dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. kita sudah semestinya perlu melalui suatu proses membuat pemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaian akademik pelajar di mana ianya agak sukar dan rumit. pengayaan atau aktiviti pemulihan. begitu juga dalam membina item/soalan tersebut. Analisis – analisis ini akan menghasilkan indeks yang dinamakan Indeks Kesukaran Item. Guru juga perlu merancang dan membina alat pengukuran. melapor dan menjalankan tindakan susulan seperti melaksanakan aktiviti pengukuhan. Ujian juga adalah penting untuk menentukan kejayaan atau kegagalan calon dalam sesuatu peperiksaan yang dijalankan. Selepas item soalan dibina dan ujian sudah digubal. Di dalam mengesan perkembangan. Dengan adanya penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU). kebolehan. Sebagai seorang guru. Analisis . analisis item dan ujian perlulah dibuat untuk memastikan item atau soalan dan ujian yang dihasilkan itu sesuai untuk digunakan. merekod hasil pengukuran. Ujian adalah di antara salah satu kaedah atau prosedur yang boleh digunakan untuk memperoleh maklumat secara sistematik berkaitan dengan sifat seseorang yang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi. kemajuan dan pencapaian murid. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. peranan yang perlu dimainkan oleh para guru adalah amat penting sekali. Indeks Kebolehpercayaan Ujian dan Indeks Kesahan Ujian. menilai. Selepas membuat analisis item adalah digalakkan untuk membuat analisis ujian bagi menentukan darjah ketekalan ukuran yang dihasilkan oleh ujian tersebut. mentadbir ujian.analisis ini perlu dilakukan supaya ujian yang dihasilkan adalah sesuai dan sah bagi sesuatu tujuan tertentu. ia sudah pasti sedikit sebanyak akan dapat membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan ataupun jenis soalan yang bersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita.HBEF3203 1. 3 . Indeks Diskriminasi Item. menganalisis maklumat. yakni sama ada item tersebut terlalu mudah atau terlalu sukar bagi sesuatu kumpulan pelajar.

Setelah soalan ini siap dibina. DIsamping itu ia juga disebut sebagai test print khas untuk sesuatu situasi yang dibina bagi sesuatu kelas.HBEF3203 Berdasarkan tajuk tugasan yang telah diberikan. saya telah memilih subjek Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Tahun 4. indeks diskriminasi dan menghuraikan keberkesanan item yang telah dipilih. Ia juga menghurai aspek-aspek pencapaian yang hendakdiukur serta memberi panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.2 Konsep JSU Jadual penentuan ujian (JPU) dan sekarang dikenali sebagai jadual spesifikasi ujian (JSU). Bagaimanapun JPU dibina hanya setelah Pembina ujian menetapkan jenis dankandungan ujian yang hendak dibina. melalui JPU berkenaan saya perlu menggubal satu set instrument ujian aneka pilihan (Bahagian A) sebanyak 30 soalan dengan item-item subjektif berjawapan pendek (Bahagian B) dan seterusnya mentadbirkannya kepada sebuah kelas. saya perlu membentuk satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) yang meliputi salah satu sukatan pelajaran.0 2. 2. Berdasarkan subjek ini saya telah membina satu unit JPU bagi memudahkan saya untuk menggubal satu set soalan ujian aneka pilihan dan soalan-soalan subjektif berjawapan pendek yang akan saya tadbirkan di sekolah. Bagi melaksanakan tugasan ini. 2. 4 . JPU merupakan satu pelan ujian atau kerangka bagi satu ujian yang berkesan. Kemudiannya saya perlu menentukan indeks kesukaran. saya telah mentadbirkan soalan ini kepada murid-murid Tahun 4 Dahlia yang terdiri daripada 30 orang murid dari Sekolah Kebangsaan Sri Delima.1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Pengenalan Sebelum sesuatu ujian hendak dibina. Kuala Lumpur. Jadual ini dikenali sebagai Jadual Penentuan Ujian (JPU). adalah satu senarai objektif pengajaran dan aras pemahaman yang hendak diuji dan menjadi satu panduan untuk menghasilkan satu set soalan yang mempunyai item-item soalan. satu jadual penentu ujian mestilah dibentuk terlebih dahulu.

bilangan soalan.4 Kepentingan JSU • • • • • kertas ujian dapat digubal secara sistematik kesahan dari segi perampelan sukatan pelajaran adalah terjamin taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun.5 Ciri-ciri JSU Ciri-ciri utama JSU ialah :    penentuan tajuk aras kemahiran yang hendak duji paksi menegak adalah tajuk atau isi pengajaran  paksi mendatar adalah kemahiran atau konstrak.HBEF3203 2. dan menentukan kesahan setiap ujian 5 .3 Fungsi JSU Fungsi utama pembinaan JSu adalah untuk : • • • • • • • • mengawal soalan-soalan yang akan dihasilkan menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian menjadi garis panduankepada penggubal soalan membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain menentukan pemberatan terhadap bidang/topic tertentu membolehkan ujian dibina oleh penggubal-penggubal lain menyelaraskan aras kesukaran ujian menstabilkan taraf dan mutu ujian 2. walaupun item dibina oleh pembina lain 2.

KUALA LUMPUR JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Nama Kertas: Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Ujian : PKSR 1 Rujukan dalam Sukatan pelajaran Peringkat Kemahiran II III Peratusan Bilangan soalan Tajuk  I M P S M P S M P S Bilangan soalan Daya Tahan Kardiovaskular Fleksibiliti Kordinasi 1.Kemahiran Pendidikan Pergerakan 3.Kesukanan Keselamatan Pengurusan 4.6 Penggunaan Taksonomi Bloom dalam JSU Biasanya JPU dibuat berdasarkan Taksonomi Bloom (1956) iaitu berdasarkan kepada domain kognitif yang disusun mengikut hierarki yang mengandungi enam aras kesukaran iaitu pengetahuan.Sukar 6 . kefahaman. dan Penilaian S . analisis.HBEF3203 2.5 20 15 100      12 30       I : Pengetahuan/Pemahaman M .Mudah II : Pemahaman dan Aplikasi P . aplikasi.Pertengahan III: Analisis.Kesihatan Diri Kesihatan diri dan Keluarga Perasaan Kekeluargaan 5. sintesis dan penilaian.Kecergasan Imbangan Fizikal Ketangkasan Daya Tahan otot Kekuatan Masa Tindak balas Permainan 2. JLN. Sintisis. IPOH.Pemakanan Piramid makanan Penyalahgunaan bahan 6. BATU. SEKOLAH KEBANGSAAN SRI DELIMA KG.5 12.Kebersihan Keselamatan Penyakit berjangkit Jumlah soalan / peratusan                         4 5 5 8  6 40 10 12.

pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0. Nilai (p) 0.80 0.15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik ( ukuran psikologi ) yang bermakna.00 – 0.00 Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Pengkelasan Item Terlalu Sukar Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma. soalan – soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya.40 0. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula.0 INDEKS KESUKARAN ITEM Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p).60 0.HBEF3203 3. Ini adalah disebabkan. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar.20 0. iaitu apabila guru mendapati ramai murid yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item. indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawpan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut.81 – 1.Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab.61 – 0.41 – 0. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian–bahagian kurikulum.21 – 0.85) atau yang terlalu sukar (p<0. memberi maklumbalas kepada murid bagi setiap 7 . Justeru. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar.

saya telah membina jadual untuk menunjukkan indeks kesukaran item yang telah diperolehi.63 Indeks kesukaran = 0.5 Indeks kesukaran = 0. Berdasarkan pencapaian yang telah diperolehi oleh murid selepas melaksanakan ujian di sekolah. Indeks kesukaran bagi item yang telah dijalankan adalah seperti yang terdapat pada jadual berikut : Contoh pengiraan untuk mendapatkan hasil analisa indeks kesukaran: Contoh soalan 3 : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab p = 15 30 = 0.63 mudah 8 .HBEF3203 tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang biasa kepada sesuatu kandungan.50 sederhana sukar Contoh soalan 18 : p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab p = 19 30 = 0.

50 4 0.56 2a 0.26 23 0.60 1c 0.86 14 0.56 16 0.Soalan Nilai (p) / Aras Kesukaran BAHAGIAN A 1 0.36 22 0.33 28 0.40 11 0.73 2 0.60 15 0.60 2c 0.53 1d 0.53 10 0.73 8 0.50 12 0.60 2b 0.63 19 0.86 6 0.60 29 0.43 13 0.80 2d 0.43 20 0.06 18 0.60 5 0.20 BAHAGIAN B 1a 0.56 9 0.56 30 0.83 7 0.20 24 0.36 27 0.60 26 0.HBEF3203 No.93 21 0.80 2f 0.50 1b 0.76 Jadual : Indeks Kesukaran Item Bahagian A dan B 9 Pengkelasan Item Mudah Mudah Sederhana Sukar Sederhana Sukar Terlalu mudah Terlalu mudah Mudah Sederhana Sukar Sederhana Sukar Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Terlalu mudah Sederhana Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Terlalu Sukar Mudah Sederhana Sukar Terlalu mudah Sukar Sukar Terlalu Sukar Terlalu Sukar Sederhana Sukar Sukar Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Terlalu Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Mudah Mudah .86 2e 0.66 3 0.06 25 0.53 17 0.

iaitu lebih ramai murid lemah dapat menjawab soalan – soalan ini dengan betul berbanding murid pandai. Antara tujuan indeks diskriminasi ini ialah . bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri -1.21 – 0. Cara mengira indeks diskriminasi item adalah seperti yang berikut : Indeks Diskriminasi (d) = (RU – RL) (1/2 T (L+U) ) Berikut menunjukkan jadual Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item : Nilai ( d ) 0.HBEF3203 4.00 hingga 1. mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian–bahagian 10 .T(L+ U) adalah jumlah murid berpencapaian rendah dan tinggi.30 0. untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula. Indeks diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan ( RU – RL ) dengan T(L+U).20 0.11 – 0.0 INDEKS DISKRIMINASI ITEM Indeks diskriminasi item ialah indeks yang dapat membezakan/ mendiskriminasikan antara murid yang berkeupayaan rendah dengan murid yang berpencapaian tinggi. Akhirnya.10 0.31 – 0. dikatakan tidak baik untuk PRN kerana ia secara songsang membezakan murid pandai daripada murid lemah.41 – 1.0. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri 0.00.00 Pengkelasan Item Tidak Baik Kurang Baik Sederhana Baik Baik Sangat Baik Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.40 0. RL pula ialah bilangan murid yang menjawab dengan betul di kalangan murid berkeupayaan rendah. RU adalah bilangan murid yang menjawab dengan betul di kalangan murid yang berpencapaian tinggi. Indeks diskriminasi hampir kepada 1.00 – 0. soalan – soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk PRN kerana ia tidak berupaya membezakan murid pandai dengan murid lemah.00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan Norma ( PRN) kerana ia dapat membezakan murid yang berpencapaian tinggi dengan murid yang berpencapaian lemah.00.

memberi maklumbalas kepada murid pandai tentang kelemahan mereka bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji. Berdasarkan pencapaian yang telah diperolehi oleh murid selepas melaksanakan ujian di sekolah.37 Baik = 8 orang = 5 orang = 8 orang Contoh soalan 25 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL) ½T(L+U) (RU-RL) ½T(L+U) =7–2 8 11 .62 Sangat Baik = 0.HBEF3203 kurikulum yang tertentu. saya telah membina jadual untuk menunjukkan indeks diskriminasi item yang telah diperolehi. Contoh pengiraan untuk mendapatkan hasil analisa adalah sepeerti berikut: Indeks Diskriminasi (d) = (RU – RL) (1/2 T (L+U) ) Contoh soalan 5 : Markah Tinggi (RU) Markah Rendah (RL) ½T(L+U) (RU-RL) ½T(L+U) =8–5 8 = 7 orang = 2 orang = 8 orang = 0. Indeks diskriminasi bagi item yang telah dijalankan adalah seperti yang terdapat pada jadual di bawah. mengenalpasti soalan yang biasa kepada sesuatu kandungan dan mengenalpasti murid yang berpencapaian tinggi untuk melanjutkan pengajian dalam bidang – bidang tertentu.

50 12 0.25 5 0.87 2c 0.50 2d 0.37 28 0.62 2f 0.00 1c 0.75 16 0.25 10 0.37 24 0.37 6 0.62 8 0.25 21 0.No.87 22 0.12 18 0.62 19 0.62 26 0.62 20 0.25 13 0.00 BAHAGIAN B 1a 1.50 15 0.37 4 0.37 11 0.75 2b 0.25 29 0.37 2 0.37 14 0.75 23 0.37 9 0.00 25 0.37 2e 0.37 3 0.Soalan Nilai (d) / Aras Diskriminasi BAHAGIAN A 1 0.75 27 0.25 30 0.75 17 0.62 Jadual : Indeks Diskriminasi Item 12 Pengkelasan Item Baik Baik Baik Sederhana Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Sederhana Baik Baik Sangat Baik Sederhana Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Kurang Baik Sangat Baik Sangat Baik Sederhana Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Tidak Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Sederhana Baik Sederhana Baik Tidak Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik HBEF3203 .00 1b 1.87 1d 0.87 2a 0.62 7 0.

2 dan 3 adalah 0. Soalan/ Item 24 & 30 -Indeks diskriminasi item bagi soalan 24 dan 30 adalah 0. 2 & 3 . -Oleh itu.00.HBEF3203 5.0 Analisis Item Soalan/ Item 1. soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai.Indeks diskriminasi item bagi soalan 1. 13 .Indeks diskriminasi item bagi soalan 4 adalah 0. Soalan/ Item 4 . Bilangan murid yang berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama bilangannya. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. Seramai 5 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan 2 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sederhana baik untuk Penilaian Rujukan Norman (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. .37. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. -Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini. Manakala untuk soalan 2 seramai 7 orang kumpulan tinggi dan 4 orang dari kumpulan rendah dapat menjawabnya. Seramai 5 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan 3 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul.Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.25.

2 6. P = 16 orang ) Sekolah Kebangsaan Sri Delima Jalan Ipoh. Oxymetholone D.5 6.6 6.HBEF3203 6.3 6. Ephedrine B. D.4 6.7 6. Kuala Lumpur. A. Murid Sekolah : : Bentuk soalan : 7. B. A.0 Maklumat Pentadbiran Ujian 6.1 6. klinik pusat kebajikan C.8 Jenis ujian Subjek : : Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) -pertengahan penggal Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Aneka pilihan ( 30 soalan ) dan subjektif berjawapan pendek ( 10 soalan ) Masa : Satu jam Tahun 4 / Tahap 2 10 tahun 30 orang ( L = 14 orang. ________________ ialah jenis dadah yang boleh meningkatkan kekuatan dan keupayaan otot seseorang.24 24.0 Item yang diubah Soalan asal no. Steroids Anabolic Soalan baru Perkhidmatan doktor pakar boleh didapati di _______________ kerajaan. Amphetamines C. wad hospital 14 . Kelas / Tahap : Purata Umur : Bil.

balai polis rumah guru C.HBEF3203 Soalan asal no. 9.menganalisis soalan dan ujian yang perlu dibuat untuk memastikan soalan dan ujian sesuai digunakan. Selain menjelaskan analisis-analisis di atas.30 30. klinik pusat pemulihan 8. B.0 Kesimpulan JSU. indeks kesukaran item dan indeks diskriminasi item sememangnya amat berguna dan kaedah . pembekuan Soalan baru Mangsa yang diberikan pertolongan cemas perlu dihantar ke _____________ atau hospital yang berdekatan. Di mana ianya lebih menampakkan keberkesanannya ke atas apa yang hendak kita uji terhadap pencapaian murid-murid. perlu dianalisis untuk menilai kesesuaiannya bagi sesuatu tujuan tertentu. A. 15 . Vitamin K mempercepatkan ____________ darah dan menghentikannya daripada terus keluar dari tempat luka. Seterusnya. menghentikan C. dan diskriminasi. terutama dari segi aras kesukaran dan kuasa diskriminasinya. Kita dapat belajar dan mempraktikan cara-cara mengira dengan berpandukan formula yang betul. pencairan B. A. pengaliran D. ujian yang terdiri daripada soalan-soalan tertentu. tugasan ini juga menurunkan beberapa kaedah pengiraan untuk mendapatkan indeks kesukaran. Indeks kesukaran item dan pengiraan indeks diskriminasi item juga berguna dan amat berkesan di dalam menentukan sesuatu soalan atau ujian itu memenuhi objektif yang dikehendaki.0 Impak Setelah menyiapkan tugasan ini memberi peluang kepada kita untuk lebih mendalami lagi tentang perlunya dan pentingnya menggunakan Jadual Spesikasi Ujian (JSU) di dalam menyediakan sesuatu ujian. D. Analisis soalan dibuat bagi mengesan kesesuaian soalan tersebut.

Open Universiti Malaysia(OUM) Dzulkifli Ismail.HBEF3203 APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI Azizi Ahmad.scribd.scribd. Buku Panduan Guru. (2008)Pendidikan Jasmani & Kesihatan Th. 1997. PJPK.com/ http://www. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum http://www.com/doc/45098352/Final-Assignment-2009-Hbef-3203-Pp http://www.scribd. Sasbadi Sdn. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011).com/doc/50185973/JSU-UPPM12006 16 .4. Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->