AYAT-AYAT SYIFA

Imam Abu Qasim Qushairi rah. telah dilaporkan berkata: "seorang di antara anakku jatuh sakit sehingga dia hampir maut. Di waktu itu aku bermimpi bertemu Rasulullah s.a.w. Baginda bersabda: "Mengapakah kamu tidak ambil berat pada ayat-ayat syifa'? Mengapa tidak kamu amal ayat-ayat itu dan memohon (kepada Allah s.w.t.) disembuhkan?" Setelah jaga aku mula memikirkan peristiwa itu. Setelah diteliti (al-Quran) maka aku temui ayat-ayat itu pada ENAM tempat. Ianya adalah seperti berikut: Surah At-Taubah: ayat 14

Surah Yunus: ayat 57

Surah An-Nahl: ayat 69

Surah Al-Isra' :ayat 82

Surah Asy-Syua'ara' : ayat 80

Surah Fushshilat: ayat 44