Kami ingim menyatankan penghargaan kepada guru mata pelajaran biologi kami iaitu Puan Yusmiwati Binti Yunus

kerana beliau banyak memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan kertas kerja mengenai Ekosistem Terancam. Atas tunjuk ajar yang beliau berikan kepada kami, kami dapat menyiapkan kertas kerja ini dengan sempurna. Kami juga ingin menyatakan penghargaan kepada kedua-dua ibu bapa kami yang memberikan dorongan dan sumber kewangan kepada kami untuk kami mendapatkan bahan-bahan yang kami perlukan untuk menyiapkan kertas kerja ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kami yang lain kerana memberikan kami rujukan dan sumber daripada buku atau pun internet. Kami melaksanakan kertas kerja ini secara berkumpulan dan kami bersama-sama mencari maklumat untuk menyiapkan kertas keja ini.

1|Page

EKOSISTEM TERANCAM
KESAN PEMBANGUNAN TIDAK TERANCANG DAN SALAH PENGURUSAN EKOSISTEM KESAN RUMAH HIJAU DAN PENIPISAN LAPISAN OZON PENGURUSAN AKTIVITI PEMBANGUNAN DAN EKOSISTEM YANG BETUL

Hakisan Banjir Banjir Kilat Tanah Runtuh Eutrofikasi

Punca Dan Kesan

Impak Ke Atas Ekosistem

Penguatkuasaan undang-undang Penggunaan teknologi

Pencemaran
Jenis Pencemaran Suber Pencemaran Kesan Pencemaran Kesihatan Manusia Habitat Haiwan Dan tumbuhan Bangunan Pertanian Iklim

Pendidikan dalam pengurusan sumber
Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah, air, hutan paya bakau

Udara

Air

Terma

Bunyi

Amalan kawalan biologi Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui Kecekapan penggunaan teknologi

Pemanasan Global
Penipisan Ozon Perubahan Iklim Kepepusan hidupan Penyahhutanan

2|Page

3|Page

 Tanah runtuh.  Penerokaan hutan tanpa kawalan. udara.  Eutrofikasi (penyuburan tasik)  Pencemaran air. terma dan bunyi  Pemanasan global (fenomena kenaikan suhu Bumi.  Pertambahan bilangan kenderaan.Impak Aktiviti Manusia Ke Atas Ekosistem (Impact Of Human Activities On The Ecosystem)  Aktiviti-aktivit manusia yang mengancam ekosistem adalah seperti:  Pembangunan dan perindustrian.  Perubahan iklim  Kepupusan hidupan. 4|Page .  Pertambahan penggunaan pestisid dan baja kimia dalam sektor pertanian.  Banjir kilat. juga dikenali sebagai kesan rumah hujau)  Penyusutan atau penipisan lapisan ozon.  Kesan-kesan dari pembangunan tidak terancang dan salah pengurusan ekosistem adalah:  Hakisan tanah.

teram. Pembakaran bahan buangan domestik 5|Page . udara. Jadual merumuskan hubungan antara aktiviti pembangunan yang tidak terancang dan disalah urus dan kesannya terhadap alam sekitar.  Pencemaran udara  Kesan rumah hijau Penerokaan hutan tanpa kawalan (penyahhutanan) Pembinaan bangunan konkrit yang bertingkat-tingkat dan beercermin Perlombongan berlebihan Penggunaan baja yang berlebihan Penggunaan pestisid dan bahan kimia berlebihan Penggunaan bahan api fosil seperti petrolium dan arang batu. dan bunyi  Penipisan lapisan ozon  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Kesan rumah hijau  Perubahan iklim  Pemanasan global  Pencemaran terma  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Banjir  Eutrofikasi  Pencemaran air  Pencemaran udara dan air  Kepupusan hidupan  Kesan rumah hujan  Pencemaran udara. Pembangunan yang tidak terancang Pekembangan industri ringan dan berat yang tidak terkawal Kesan buruk terhadap alam sekitar  Pencemaran air.

6|Page .

 Peningkatan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera menyababkan suhu bumi meningkat (kesan rumah hijau).  Kesan pencemaran udara terhadap bangunan  Hujan asid mengaratkan stuktur logam dan mengakis batu kapur yang digunakan untuk bangunan. Hutan iii. insektisid dan herbisid.  Asap jelaga. Sampah sarap ii. Ini mengurangkan penyerapan cahaya matahari oleh klorofil dan resapan karbon dioksida. asma dan penyakit saluran respirasi yang lain. debu dan jelaga bergabung dengan kabus (wap air) untuk membentuk jerebu yang mengancam kesihatan. sesak nafas. c) Kenderaan bermotor. i. Sisa pepejal kilang b) Kilang perindustrian i. kanser peparu.  Kesan pencemaran udara terhadap habitat haiwan dan tumbuhan:  Hujan asid meresap ke dalam tanah dan meningkatkan keasidan tanah yang menyebabkan nutrien penting melarutresap.  Bahan pencemar itu memedihkan mata.  Hujan asid dalam sungai dan tasik menurunkan nilai pH air dan menyebabkan pemusnahan banyak ikan dan organisma akuatik lain.  Kesan pencemaran udara terhadap iklim]  Asap. Industri pertanian yang menggunakan bahan agrokimia seperti baja. bongkah air kutub melebur lalu menaikkan paras air laut menyebabkan banjir dan perubahan iklim. menyebabkan kadar fotosintesis tumbuhan menurun. Akibatnya.  Jelaga dan debu menyebabkan bangunan kotor. ii. menyebabkan penyakit kulit dan konjunktivitis. diesel dan gas dalam kilang dan stesen janakuasa.Pencemaran Udara  Punca pencemaran udara adalah seperti berikut: a) Pembakaran i. Membebaskan gas-gas merbahaya dalam asap ekzos kereta  Kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia:  Bahan pencemaran gas-gas berasid dan asap menyebabkan penyakit sistem respirasi seperti bronkitis. Pembakaran api fosil seperti petrolium. pestisid. 7|Page . dan debu melekat pada permukaan dan menutup stoma. Ini menyebabkan tanah tidak subur.

mengurangkan kadar fotosintesis dan mengeluarkan tanaman  Menyebabkan kanser peparu. dan kemarau Ais di kutub melebur.Jadual merumuskan punca pencemaran udara. kilang papan. Maka. menyebabkan banjir Memedihkan mata.    Kolang perindustrian Pembakaran sampah sarap Kenderaan bermotor BAHAN PENCEMAR Debu KESAN BURUK       Jankitan salur respirasi Batuk dan bersin Bangunan menjadi kotor Debu dan jelaga   Pembakaran bahan api fosil dan sampah sarap Sap dari ekzos kenderaan. bahan pencemar dan kesannya ke atas hidupan dan persekitaran.  Menyebabkan kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu atmosfera. taufan. Karbon monoksida Menyebabkan jerebu Mengaburkan penglihatan Menghalang cahaya daripada sampai ke Bumi dan menutup stoma. keradangan saluran respirasi dan peparu Merosakkan tisu peparu Menyebabkan hujan asid Hujan asid mengakis struktur logam pada jambatan dan batu kapur pada bangunan Merendahkan paras pH tanah dan air Menyebabkan pengurangan pengeluaran hasil pertanian dan kematian organisma akuatik. Gas toksik mudah berpadu dengan himoglobin berbanding oksigen. PUNCA Kilang simen. Karbon dioksida   Sulfur dioksida       8|Page . Maka ia mengurangkan kecekapan darah pada oksigen. Perubahan iklim menyebabkan banjir. kuari.

menyebabkan kemudaratan kepada organisma kerana ia tidak terbiodegrasikan  Mengganggu proses fisiologi  Toksik kepada badan Sinaran radioaktif  Menyebabkan mutasi  Mengakibatkan kanser dan penyakit genetik Klorofluorokarbon (CFC)  Penipisan lapisan ozon  Pemanasan global (perubahan iklim)  Kanser kulit. Ia boleh menyebabkan keencatan otot pada kanak-kanak. Bila ia mencecah paras toksik yang tinggi. Plumbum Toksik. berbahaya dan tidak terbiodegradasi. Maka.Asap dari ekzos kenderaan menggunakan petrol berplumbum Aktiviti industri pertanian Stesen kuasa nuklear Industri busa dan aerosol Menyebabkan hujan asid dan kesan hujan asid  Merosakkan tisu peparu dan menyebabkan bronkitis dan kanser peparu  Memedihkan mata dan keradangan saluran respirasi. Nitrogen dioksida  9|Page . plmbum boleh berkumpul dalam badan. Bahan organik  Boleh disalurkan pada rantai makanan dan berkumpul dalam badan.

tifoid dan disenteri. merkuri dan zink. Bahan toksik daripada industri elektronik seperti arsenik. Sampah sarap yang tidak boleh diurai (tidak biodegrasi) menghalang cahaya matahari sampai ke dalam tumbuhan di dalam sungai dan menyukarkan resapan gas oksigen.Pencemaran air  Punca pencemaran air :  Pembuangan kumbuhan tidak dirawat dan bahan buangan domestik ke sungai. Kandungan ditergen yang tinggi. Ini disebabkan meningkatnya nitrit dan fosfat dalam kumbuhan tidak dirawat. plumbum . Punca pencemaran air Bahan pencemar Kesan buruk Pembuangan bahan buangan domestik ke dalam sungai    Kumbahan tidak dirawat (tinja manusia dan air buangan) Sampah sarap Detergen  Menggalakkan pembiakan bakteria yang menyebabkan penyakit kolera. mengurangkan kepekatan oksigen dalam air dan mengancam kehidupan akuatik.    10 | P a g e . Mencemarkan air secara fizikal Pereputan sisa organik mengurangkan kepekatan oksigen dalam air Pengumpulan toksik    Pembuangan bahan buangan industri   Sisa organik daripada kelapa sawit dan getah.  Jadual menunjukkan punca pencemaran air dan kesannya terhadap hidupan dan persekitaran.  Pembuangan bahan buangan industri  Pembuangan bahan buangan pertanian  Tumpahan minyak.

11 | P a g e . menyebabkan kanser dan mencemarkan bekalan air. Menyebabkan kematian hidupan laut Menyebabkan kematian burung laut dan anjing laut Mencemarkan pantai. Juga menyebabkan penyakit kanser dan mutasi Kepekatan nitrit dan fosfat yang tinggi dalam air menyebabkan eutrofikasi atau penyuburan tasik dan menggalakkan pertumbuhan alga dengan cepat dimana kemudiannya akan menggunakan bekalan oksigen dalam air. Kesannya. dan fungisid  Tumpahan minyak Minyak yang tumpah dari kapal tangki minyak    kimia itu tidak dapat diuraikan melalui rantai makanan organisma akuatik menyebabkan keracunan haiwan akuatik dan manusia. boleh merosakkan organ dalam badan. herbisid. Bahan agrokimia ialah bahan yang tidak terbiodegrasikan dan sangat bertoksik dan berbahaya sebab ia boleh disalur dan ke dalam rantai makanan dan berkumpul dalam badan haiwan akuatik dan manusia.Bahan buangan pertanian (melarutresap dari ladang ke sungai berdekatan) Baja dan tinja haiwan mengandungi nitrit dan fosfat  Bahan agrokimia seperti insektisid. pestisid. membunuh ikan dan organisma akuatik yang lain. Kesannya.

. Keperluan Oksigen Biokimia (B.. kolam atau air sungai. digunakan sebagai satu ukuran bagi jumlah jenis bahan pencemar organik tertentu dalam air.O. Keadaan kekurangan oksigen menyebabkan warna metilena biru diluntur dengan cepat dan mempunyai nilai B.O.O. yang tinggi. bilangan bilagan  Larutan metilena biru digunakan untuk nenguji kehadiran oksigen dalam air.  B.  Pertumbuhan alga yang cepat dan proses penguraian oleh bakteria menggunakan bekalan oksigen di dalam air dan dengan itu meningkatkan keperluan oksogen biokimia (B.O.O. dengan pencemaran air.)  Kaperluan oksigen biokimia adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisma (bakteria dan alga) untuk penguraian sisa dalam air.D.Eutrofikasi  Eutrofikasi berlaku akibat pertambahan baja atau kumbahan dalam tasik.  Hubung kait antara nilai B.  Pertambahan kandungan nitrat dan fosfat daripada baja atau kumbahan menggalakkan eutrofikasi. bilangan microorganisma atau bakteria.  Bilangan bakteria aerob yang mengurai jirim tumbuhan yang mati juga meningkatkan penggunaan oksigen terlarut dalam air.D.D. yang tinggi menunjukkan kehadiran menunjukkan bilangan mikroorganisma yang banyak.D.O.). kepekatan oksigen yang terlarut dan bilangan haiwan akuatik. tinggi aras pencemaran air yang tinggi bakteria yang banyak kepekatan oksigen terlarut rendah haiwan akuatik berkurang.O.  Semalin tinggi nilai B.O. ini menunjukkan paras pencemaran yang tinggi.D. Maka.D. Nilai B. semakin tercemar sampel air itu.D.O. semakin kurang kepekatan yang terlarut dalam air. Ia menggalakkan pertumbuhan alga dan mengpertingkatkan populasi alga yang cepat. boleh digunakan untuk mengukur paras pencemaran air.D.  B.  Semakin tinggi nilai B.D. 12 | P a g e .

Ini mengurangkan kepekatan oksigen di dalam air dan menyebabkan organisma akuatik mati  Bangunan bercermin memantulkan sinaran cahaya matahari daripada satu bangunan ke bangunan bercermin yang lain.  Bangunan yang bercermin.  Kenaikan suhu air meningkatkan proses penguraian bahan organik dan meningkatkan nilai B. reaktor nuklear dan stesen janakuasa elektrik..  Kesan pencemaran bunyi ialah:  Masalah pendengaran (pekak)  Sakit telinga  Sakit kepala  Gangguan emosi dan mental  Tekanan darah tinggi  Sakit jiwa 13 | P a g e .D. Pecemaran bunyi  Pencemaran bunyi ialah keaadan dimana terdapat bunyi yang berlebihan di persekitaran sehingga mengganggu keselesaan hidup. kehidupan akuatik akan mati.  Apabila suhu air menjadi 5°C melebihi suhu air biasa.  Kenyaringan bunyi diukur dalam unit desibel (dB) dan manusia hanya dapat menerima bunyi hingga 80dB.  Punca pencemaran bunyi adalah:  Kapal terbang  Kereta api  Kerja pembinaan  Mesin dan jentera dalam kilang  Kenderaan di jalan raya.  Punca pencemaran terma:  Pembuangan air panas daripada kilang. Ini menyebabkan haba terperangkap di antara bangunan bercermin dan meningkatkan suhu udara di sekitar kawasan tersebut.O.Pencemaran terma  Pencemaran terma ialah pembebasan haba yang berlebihan ke alam sekitar.

14 | P a g e .

metana. Ini disebabkan haba yang diserap dan terperangkap di dalam atmosfera Bumi oleh gas tertentu (gas rumah hijau) seperti karbon dioksida. dan oksida nitrogen. kloroflurokarbon.  Aktiviti manusia yang berikut boleh meningkatkan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera yang menyebabkan kesan rumah hijau:  Pembakaran bahan api dalam kilang  Pembakaran hutan  Penebangan dan penerokaan hutan  Pembakaran sampah sarap secara terbuka  Pembakaran arang batu oleh stesen janakuasa  Kenderaan bermotor  Penggunaan bahan klorofluorokarbon (CFC) 15 | P a g e . Kesan rumah hijau adalah satu fenomena peningkatan suhu bumi.

 Kesan rumah hijau terjadi melalui proses berikut:  Sinaran matahari ke Bumi .enembusi melalui atmosfera sebagai sinar suria dan sinar ultralembayang.  Sebahagian tenaga haba dipantul semula ke angkasa lepas sebagai sinar inframerah dan kebanyakannya diserap oleh karbon dioksida.  Akibat kesan rumah hijau (peningkatan suhu dunia) adalah seperti berikut:  Kenaikan aras laut  Perubahan iklim  Produktiviti pertanian. 16 | P a g e . tenaga haba terperangkap dalam lapisan bawah atmosfera menyebabkan suhu bumi meningkat dan mengakibatkan pemanasan yang menyerupai keadaan di dalam rumah hijau dimana sinar matahari dan sinar ultralembayang yang menembusi panel kaca rumah hijau tidak dipantulkan semula ke atmosfera.  Fenomena ini meningkatkan suhu bumi dan atmosferanya menyebabkan kesan rumah hijau. bertukar menjadi haba.  Akibatnya.  Lebih kurang separuh daripada 70% sinar suria yang menembusi atmosfera.

17 | P a g e . Kesan pemanasan global:  Mempercepatkan penyejatan air dan mengurangkan kelembapan tana  Perubahan cuaca seperti perubahan arah angin dan taburan hujan akan menyebabkan taufan.  Pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan akan meningkatkan aras air laut dan menyebabkan banjir di kawasan tanah yang rendah. kemarau dan banjir.  Hasil tanaman dan ternakan haiwan berkurang ]  Banyak habitat haiwan akan musnah. akibatnya berlaku perpindahan haiwan.

polisterena untuk pembungkusan makanan. gas klorin dan oksida nitrogen juga boleh memusnahkan ozon dan klorofluorokarbon merupakan punca utamanya. Cl Cl + Oksigen Ozon Klorin monoksida 18 | P a g e . Lubang ozon yang dijumpai di artartik adalah sebesar benua Amerika Syarikat. F Cl C Cl Molekul CFC  Sinar Ultralembayang Cl Atom klorin dibebaskan Atom klorin yang terbebas bertindak balas dengan ozon untuk menghasilkan klorin monoksida dan molikul oksigen. membentuk lubang ozon.  Bahan pencemar lain seperti halogen. bahan semburan aerosol.  Lapisan ozon dikenali sebagai stratosfera. Ozon ialah sejenis gas yang terdiri daripada tiga atom oksigen (O3). iaitu 20-50km dari permukaan bumi  Penipisan lapisan ozon berlaku sepanjang kedua-dua artik dan antartik. getah busa untuk membuat kusyen.  Proses pemusnahan ozon oleh (CFC)  Sinar ultra lembayang memutuskan ikatan atom klorin dan CFC. bantal dan tilam.  Klurofluorokarbon digunakan dengan meluas sebagai bahan penyejuk dalam peti sejuk dan alat pendingin hawa.

ii. Kadar fotosintesis menurun akibat pemusnahan stoma dan klorofil pada daun. Atom oksigen yang terbebas dalam atmosfera akan memutuskan ikatan klorin monoksida. Perubahan arah angin  Terhadap tumbuhan i.  Terhadap kesihatan manusia.  Terhadap alam sekitar i. Kerosakan mata atau penyakit katarak iii. Akibatnya. Kanser kulit (melanoma) ii. i. Perubahan iklim dan cuaca iii. Kemerosotan sistem keimunan manusia 19 | P a g e . atom klorin terbebas dan akan memusnahkan molekul ozon yang lain. Atom oksigen bebas Cl Klorin monoksida Cl atom klorin bebas + molekul oksigen  Kesan penipisan lapisan ozon menyebabkan sinar ultralembayang yeng berlebihan sampai ke Bumi. Peningkatan suhu persekitaran (yang menyebabkan kesan rumah hijau) ii. Mengancam keseimbangan ekologi dan pemusnahan organisma akuatik seperti plankton.

20 | P a g e . Penipisan lapisan ozon membenarkan sinar ultralembayang sampai ke Bumi dan memusnahkan plankton dalam rantai makanan. Akibatnya. Ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan seterusnya mengancam ekosistem lain dalam air. keseimbangan pelbagai ekosistem di Bumi terjejas. Akibatnya.  Sinar ultralembayang juga mengurangkan bilangan stoma dan klorofil pada daun. kompenen abiosis dalam ekosistem terganggu dan akan menyebabkan taburan dan populasi kompenen biosis terpengaruh. Oleh itu.  Pemanasan global menyebabkan kemarau panjang dan perubahan iklim. Tumbuhan akan mati dan kompenen biosis dalam ekosistem tergangu. tumbuhan hijau yang merupakan pengeluar dalam rantai makanan tidak dapat menjalankan fotosintesis dengan berkesan.

21 | P a g e .

 Bidang industri  Kerajaan berusah untuk menarik pelabur asing untuk melabur. Bidang pertanian  Penerokaan hutan dilakukan untuk menyediakan kawasan tanah baru untuk pembangunan perindustrian. Menyediakan kemudahan pengangkutan. sekolah. Projek ini meningkatkan kualiti hidup dengan cara berikut: i. pertanian dan pembinaan lebuh raya. Ini akan membantu mempercepatkan perkembangan dalam sektor perindustrian dandapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat dan meninggikan pendapatan per kapita negara. klinik. Menambahkan bekalan makanan iii. Menyediakan tempat kediaman ii.   Hutan diteroka untuk sektor pertanian meningkatkan hasil tanaman dan meningkatkan taraf sosio ekonomi masyarakat dan untuk projek perumahan supaya dapat menampung pertambahan populasi. bekalan elektrik dan bekalan air. Teknologi moden digunakan dalam pertanian dengan bantuan agensi kerajaan seperti Lembaga Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) untuk meningkatkan produktiviti getah. 22 | P a g e .  Strategi pembangunan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di luar bandar dan dapat menyediakan kemudahan infrastruktur seperti projek perumahan kos rendah. jalan raya. perumahan.

 Pemanasan global dan pencemaran alam. Projek pembangunan terutamanya yang tidak terancang dan tidak terurus mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar dan mengancamekosistem.  Projek pembangunan seperti penebangan hutan akan memberi kesan buruk kepada ekosistem:  Pemusnahan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan yang mempengaruhi rantai makanan dan jaringan makanan. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan alam di dalam ekosistem. menyusutkan kandungan garam mineral tanah. mengakibatkan tanah menjadi tidak subur dan terbiar.  Ketidakseimbangan boleh mengakibatkan kematian ataupun kepupusan tumbuhan dan haiwan.  Hakisan tanah menyingkirkan lapisan atas tanah yang subur. 23 | P a g e .

Menggunakan bakteria pengurai minyak untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. dan bunyi) b.: a.  Penguatkuasaan undang-undang i. b. Mengawal pengeluaran dan pembuangan (jumlah. terma. kandungan dan kesan) supaya tidak mengancam kualiti alam sekitar. Akta-akta lain yang dikuatkuasakan oleh kerajaan: a. Mendakwa dan mendenda pihak yang tidak mematuhi undangundang untuk melindungi dan meningkatkan kualiti alam sekitar ii. air. Menyelaras segala aktiviti pembuangan sisa dan menetapkan had maksimun sisa yang dibuang. 1985 (pindaan). d. c.  Penggunaan teknologi I. Kerajaan Malaysia melindungi dan mengawal alam sekitar sebagai contok Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. b. Akta Kilang dan Jentera 1967/1983 untuk melindungi pekerja daripada pendedahan bunyi yang melebihi 95dB selam 4jam berterusan. c. jenis. Akta Perhutanan Negara 1984 untuk melindungi dan memelihara hutan seta hidupan liar di dalamnya. Mengawal dan mencegah pencemaran alam(meliputi pencemaran udara. c. Adanya satu keadaan keseimbangan antara pengurusan pembangunan dengan pemuliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar bagi menjamin kemandirian hidupan. Pelbagai penggunaan teknologi telah diperkenalkan untuk mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. Memasang cerobong pada kilang yang mempunyai alat khas untuk menapis zarah halus dan gas toksik sebelum dibebaskan ke dalam udara. 24 | P a g e . Mengitar semula sampah sarap untuk melindungi alam sekitar dan mengekalkan sumber semula jadi. Akta Racun Perosak 1974 untuk mengawal penggunaan racun perosak. peraturan ini di kuatkuasakan untuk: a.  Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam pengurusan aktiviti pembangunan dan pemeliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam.

f.   Amalan kawalan biologi I. Kawalan biologi untuk mengurangkan populasi haiwan perosak dengan menggunakan organisma lain iaitu musuh semula jadi haiwan tersebut. e. II. Memasang pengubah mangkin untuk menyingkirkan gas toksik seperti karbon monoksida dan mengurangkan karbon dioksida dari asap ekzos. Sumber semula jadi ini perlu dipelihara melalui langkah-langkah beriku: a. Penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi tumbuhan dan haiwan yang terancam untuk mengelakkan kepupusan. Mencegah aktiviti pembalakan yang tidak terkawal yang memusnahkan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan. Penggunaan semual sumber Bumi melalui proses kitar semula bahan buangan yang diperbuat daripada kertas. II. Menggunakan semual sumber bahan seperti plastik dan botol. b. air. Menghasilkan petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan pencemaran udara. Kawalan biologi adalah penggunaan pemangsa semula jadi untuk mengawal populasi haiwan perosak. Penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara untuk mengawal aktiviti-aktiviti perhutanan seperti penerokaan hutan. memburu hidupan liar. b. untuk menghalang hakisan dan melarut resp tanah. d. c. b. c. aluminium. Menukar sampah sarapp organik kepada biogas seperti mentena yang digunakan sebagai bahan api. Pemeliharaan dan pemuliharan ekosistem I. Merawat sisa toksik dengan menggunakan mikroorganisma untuk mengurai sisa toksik kepada bahan yang tidak bertoksik. penebangan pokok hutan paya bakau. seperti rotan yang telah ditebang. bahan toksik dan air panas ke dalam sungai untuk mengelakkan pencemaran air dan mengekalkan keseimbangan ekosistem. c. Mengawal pencemaran air dan udara yang boleh mengancam kehidupan tumbuhan dan haiwan. 25 | P a g e . Penanaman semual pokok. Mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan logam yang tidak mudah diganti. Mencegah pembuangan sampah sarap. dan kaca. Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah. pameran dan media massa tentang pengurusan sumber semula jadi: a. Pembaharuan sumber Bumi seperti ikan dan kayu balak.d.  Pendidikan dalam pengurusan sumber I. dan aktiviti pembalakan haram. g. flora dan fauna yang berhabitat di hutan dan paya bakau: a. Pendidikan alam sekitar secara formal melalui sekolah atau secara tidak formal melalui ceramah.

Tenaga bio jisim Kecekapan penggunaan tenaga. Contoh-contoh sumber tenaga yang boleh diperbahrui adalah a. Tenaga yang boleh diperbaharui tidak akan habis dan tidak mencemarkan alam sekitar III. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui I.  26 | P a g e . Menggunakan tenaga dengan cekap juga akan membantu menjimatkan tenaga. Bahan api fosil adalah sumber tenaga yang tidak boleh di perbaharui bermakna ia akan habis apabila ia digunakan sepenuhnya. II. Tenaga ombak d. I. Kecekapan bahan api kenderaan dan mesi perlu dipertingkatkan untuk memberi prestasi yang maksimum. II. Tenaga solar b. Tenaga geo terma e. Tenaga angin c.

 Pengurusan ekosistem ialah usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar melalui pemeliharaan sumber alam serta perlindungan ekosistem.  Pendidikan diberikan kepada orang rami supaya mengamalkan tabiat menjaga kebersihan kawasan sekeliling dan menjaga ekosistem. 27 | P a g e .  Mengadakn program Hari Alam Sekita (5 hb Jun)  Menggalakkan murid sekoalh menyertai Kelab Pencinta Alam yang menitikberatkan nilai menyayangi alam sekitar.  Pelepasan gas berasid dari kilang menyebabkan hijan asid yang merencatkan tumbuhan dan pokok.  Aktiviti-aktiviti yang biasa dijalankan secara berleluasa dan boleh menyebabkan ekosistem terancam:  Pembuangan sampah sarap di merata tempat terutamnya longkang dan sungai. bahan kaca dan tin aluminium.  Melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk memupuk kesedaran untuk bertanggungjawab menjaga ekosistem di sekoalh dan di rumah seperti menjaga kolam ikan dan taman.  Pembakaran sampah sarap secar terbuka.  Pembuangan bahan efluen dari kilang ke dalm sungai menyebabkan pencemran air.  Untuk memastikan aktiviti ini tidak memusnahkan ekosistem.  Mengadakan program mengitar semula bahan bungan seperti kertas.  Pembuangan air kumbahan ke dalam sungai dan longkang. lankah berikut dicadang:  Undang-undang yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih rapi dilaksanakan oleh pihak berkenaan.  Mengadakan kempen hari Bumi atau kempen kebersihan di kawasan perumaha dan sekolah.

28 | P a g e .

29 | P a g e .

30 | P a g e .

org/wiki/Global_Warming.//users. html 31 | P a g e . html  http. html  http.//en.com/id/6889985.com/jkimball.rcn.ultranet/BiologiPages/A/AcidRain.msn.ma.//users.com/jkimball.ultranet/BiologiPages/O/Ozone.wikipedia.ma.rcn.rcn.ultranet/BiologiPages/A/AirPollution.BUKU RUJUKAN  Longman Bilingual Text Essential Biology Form 4 by Betsy Teh Lay Hong INTERNET  http.h tml  http.//www. html  http.msnbc.ma.//users.com/jkimball.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful