Kami ingim menyatankan penghargaan kepada guru mata pelajaran biologi kami iaitu Puan Yusmiwati Binti Yunus

kerana beliau banyak memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan kertas kerja mengenai Ekosistem Terancam. Atas tunjuk ajar yang beliau berikan kepada kami, kami dapat menyiapkan kertas kerja ini dengan sempurna. Kami juga ingin menyatakan penghargaan kepada kedua-dua ibu bapa kami yang memberikan dorongan dan sumber kewangan kepada kami untuk kami mendapatkan bahan-bahan yang kami perlukan untuk menyiapkan kertas kerja ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kami yang lain kerana memberikan kami rujukan dan sumber daripada buku atau pun internet. Kami melaksanakan kertas kerja ini secara berkumpulan dan kami bersama-sama mencari maklumat untuk menyiapkan kertas keja ini.

1|Page

EKOSISTEM TERANCAM
KESAN PEMBANGUNAN TIDAK TERANCANG DAN SALAH PENGURUSAN EKOSISTEM KESAN RUMAH HIJAU DAN PENIPISAN LAPISAN OZON PENGURUSAN AKTIVITI PEMBANGUNAN DAN EKOSISTEM YANG BETUL

Hakisan Banjir Banjir Kilat Tanah Runtuh Eutrofikasi

Punca Dan Kesan

Impak Ke Atas Ekosistem

Penguatkuasaan undang-undang Penggunaan teknologi

Pencemaran
Jenis Pencemaran Suber Pencemaran Kesan Pencemaran Kesihatan Manusia Habitat Haiwan Dan tumbuhan Bangunan Pertanian Iklim

Pendidikan dalam pengurusan sumber
Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah, air, hutan paya bakau

Udara

Air

Terma

Bunyi

Amalan kawalan biologi Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui Kecekapan penggunaan teknologi

Pemanasan Global
Penipisan Ozon Perubahan Iklim Kepepusan hidupan Penyahhutanan

2|Page

3|Page

udara. juga dikenali sebagai kesan rumah hujau)  Penyusutan atau penipisan lapisan ozon.Impak Aktiviti Manusia Ke Atas Ekosistem (Impact Of Human Activities On The Ecosystem)  Aktiviti-aktivit manusia yang mengancam ekosistem adalah seperti:  Pembangunan dan perindustrian. 4|Page . terma dan bunyi  Pemanasan global (fenomena kenaikan suhu Bumi.  Eutrofikasi (penyuburan tasik)  Pencemaran air.  Pertambahan penggunaan pestisid dan baja kimia dalam sektor pertanian.  Banjir kilat.  Kesan-kesan dari pembangunan tidak terancang dan salah pengurusan ekosistem adalah:  Hakisan tanah.  Tanah runtuh.  Perubahan iklim  Kepupusan hidupan.  Penerokaan hutan tanpa kawalan.  Pertambahan bilangan kenderaan.

teram. Jadual merumuskan hubungan antara aktiviti pembangunan yang tidak terancang dan disalah urus dan kesannya terhadap alam sekitar. udara. Pembakaran bahan buangan domestik 5|Page . dan bunyi  Penipisan lapisan ozon  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Kesan rumah hijau  Perubahan iklim  Pemanasan global  Pencemaran terma  Kesan rumah hijau  Hakisan tanah  Banjir  Eutrofikasi  Pencemaran air  Pencemaran udara dan air  Kepupusan hidupan  Kesan rumah hujan  Pencemaran udara. Pembangunan yang tidak terancang Pekembangan industri ringan dan berat yang tidak terkawal Kesan buruk terhadap alam sekitar  Pencemaran air.  Pencemaran udara  Kesan rumah hijau Penerokaan hutan tanpa kawalan (penyahhutanan) Pembinaan bangunan konkrit yang bertingkat-tingkat dan beercermin Perlombongan berlebihan Penggunaan baja yang berlebihan Penggunaan pestisid dan bahan kimia berlebihan Penggunaan bahan api fosil seperti petrolium dan arang batu.

6|Page .

Pencemaran Udara  Punca pencemaran udara adalah seperti berikut: a) Pembakaran i. insektisid dan herbisid. Hutan iii. c) Kenderaan bermotor.  Kesan pencemaran udara terhadap habitat haiwan dan tumbuhan:  Hujan asid meresap ke dalam tanah dan meningkatkan keasidan tanah yang menyebabkan nutrien penting melarutresap. i. Ini mengurangkan penyerapan cahaya matahari oleh klorofil dan resapan karbon dioksida. Sisa pepejal kilang b) Kilang perindustrian i.  Bahan pencemar itu memedihkan mata. Ini menyebabkan tanah tidak subur. Industri pertanian yang menggunakan bahan agrokimia seperti baja. ii.  Jelaga dan debu menyebabkan bangunan kotor. Akibatnya. pestisid. sesak nafas. menyebabkan penyakit kulit dan konjunktivitis.  Kesan pencemaran udara terhadap iklim]  Asap. bongkah air kutub melebur lalu menaikkan paras air laut menyebabkan banjir dan perubahan iklim. Membebaskan gas-gas merbahaya dalam asap ekzos kereta  Kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia:  Bahan pencemaran gas-gas berasid dan asap menyebabkan penyakit sistem respirasi seperti bronkitis. kanser peparu. menyebabkan kadar fotosintesis tumbuhan menurun. asma dan penyakit saluran respirasi yang lain. 7|Page .  Hujan asid dalam sungai dan tasik menurunkan nilai pH air dan menyebabkan pemusnahan banyak ikan dan organisma akuatik lain. diesel dan gas dalam kilang dan stesen janakuasa.  Kesan pencemaran udara terhadap bangunan  Hujan asid mengaratkan stuktur logam dan mengakis batu kapur yang digunakan untuk bangunan. dan debu melekat pada permukaan dan menutup stoma. Pembakaran api fosil seperti petrolium.  Peningkatan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera menyababkan suhu bumi meningkat (kesan rumah hijau).  Asap jelaga. Sampah sarap ii. debu dan jelaga bergabung dengan kabus (wap air) untuk membentuk jerebu yang mengancam kesihatan.

Gas toksik mudah berpadu dengan himoglobin berbanding oksigen. kilang papan. keradangan saluran respirasi dan peparu Merosakkan tisu peparu Menyebabkan hujan asid Hujan asid mengakis struktur logam pada jambatan dan batu kapur pada bangunan Merendahkan paras pH tanah dan air Menyebabkan pengurangan pengeluaran hasil pertanian dan kematian organisma akuatik. Perubahan iklim menyebabkan banjir. PUNCA Kilang simen. Karbon dioksida   Sulfur dioksida       8|Page . Karbon monoksida Menyebabkan jerebu Mengaburkan penglihatan Menghalang cahaya daripada sampai ke Bumi dan menutup stoma. Maka. taufan.Jadual merumuskan punca pencemaran udara. dan kemarau Ais di kutub melebur. Maka ia mengurangkan kecekapan darah pada oksigen. kuari.    Kolang perindustrian Pembakaran sampah sarap Kenderaan bermotor BAHAN PENCEMAR Debu KESAN BURUK       Jankitan salur respirasi Batuk dan bersin Bangunan menjadi kotor Debu dan jelaga   Pembakaran bahan api fosil dan sampah sarap Sap dari ekzos kenderaan.  Menyebabkan kesan rumah hijau yang meningkatkan suhu atmosfera. bahan pencemar dan kesannya ke atas hidupan dan persekitaran. menyebabkan banjir Memedihkan mata. mengurangkan kadar fotosintesis dan mengeluarkan tanaman  Menyebabkan kanser peparu.

Bahan organik  Boleh disalurkan pada rantai makanan dan berkumpul dalam badan. Nitrogen dioksida  9|Page . Maka. menyebabkan kemudaratan kepada organisma kerana ia tidak terbiodegrasikan  Mengganggu proses fisiologi  Toksik kepada badan Sinaran radioaktif  Menyebabkan mutasi  Mengakibatkan kanser dan penyakit genetik Klorofluorokarbon (CFC)  Penipisan lapisan ozon  Pemanasan global (perubahan iklim)  Kanser kulit. Plumbum Toksik. Ia boleh menyebabkan keencatan otot pada kanak-kanak.Asap dari ekzos kenderaan menggunakan petrol berplumbum Aktiviti industri pertanian Stesen kuasa nuklear Industri busa dan aerosol Menyebabkan hujan asid dan kesan hujan asid  Merosakkan tisu peparu dan menyebabkan bronkitis dan kanser peparu  Memedihkan mata dan keradangan saluran respirasi. plmbum boleh berkumpul dalam badan. Bila ia mencecah paras toksik yang tinggi. berbahaya dan tidak terbiodegradasi.

tifoid dan disenteri. Bahan toksik daripada industri elektronik seperti arsenik. Kandungan ditergen yang tinggi. Mencemarkan air secara fizikal Pereputan sisa organik mengurangkan kepekatan oksigen dalam air Pengumpulan toksik    Pembuangan bahan buangan industri   Sisa organik daripada kelapa sawit dan getah. plumbum .Pencemaran air  Punca pencemaran air :  Pembuangan kumbuhan tidak dirawat dan bahan buangan domestik ke sungai. merkuri dan zink.  Jadual menunjukkan punca pencemaran air dan kesannya terhadap hidupan dan persekitaran.    10 | P a g e .  Pembuangan bahan buangan industri  Pembuangan bahan buangan pertanian  Tumpahan minyak. mengurangkan kepekatan oksigen dalam air dan mengancam kehidupan akuatik. Ini disebabkan meningkatnya nitrit dan fosfat dalam kumbuhan tidak dirawat. Punca pencemaran air Bahan pencemar Kesan buruk Pembuangan bahan buangan domestik ke dalam sungai    Kumbahan tidak dirawat (tinja manusia dan air buangan) Sampah sarap Detergen  Menggalakkan pembiakan bakteria yang menyebabkan penyakit kolera. Sampah sarap yang tidak boleh diurai (tidak biodegrasi) menghalang cahaya matahari sampai ke dalam tumbuhan di dalam sungai dan menyukarkan resapan gas oksigen.

Bahan agrokimia ialah bahan yang tidak terbiodegrasikan dan sangat bertoksik dan berbahaya sebab ia boleh disalur dan ke dalam rantai makanan dan berkumpul dalam badan haiwan akuatik dan manusia. membunuh ikan dan organisma akuatik yang lain. menyebabkan kanser dan mencemarkan bekalan air. pestisid. Kesannya. dan fungisid  Tumpahan minyak Minyak yang tumpah dari kapal tangki minyak    kimia itu tidak dapat diuraikan melalui rantai makanan organisma akuatik menyebabkan keracunan haiwan akuatik dan manusia. herbisid.Bahan buangan pertanian (melarutresap dari ladang ke sungai berdekatan) Baja dan tinja haiwan mengandungi nitrit dan fosfat  Bahan agrokimia seperti insektisid. Juga menyebabkan penyakit kanser dan mutasi Kepekatan nitrit dan fosfat yang tinggi dalam air menyebabkan eutrofikasi atau penyuburan tasik dan menggalakkan pertumbuhan alga dengan cepat dimana kemudiannya akan menggunakan bekalan oksigen dalam air. Kesannya. 11 | P a g e . Menyebabkan kematian hidupan laut Menyebabkan kematian burung laut dan anjing laut Mencemarkan pantai. boleh merosakkan organ dalam badan.

boleh digunakan untuk mengukur paras pencemaran air.O.  Pertambahan kandungan nitrat dan fosfat daripada baja atau kumbahan menggalakkan eutrofikasi. Nilai B.  Semakin tinggi nilai B. Keadaan kekurangan oksigen menyebabkan warna metilena biru diluntur dengan cepat dan mempunyai nilai B. yang tinggi.O..Eutrofikasi  Eutrofikasi berlaku akibat pertambahan baja atau kumbahan dalam tasik.O.  Bilangan bakteria aerob yang mengurai jirim tumbuhan yang mati juga meningkatkan penggunaan oksigen terlarut dalam air.D.  Hubung kait antara nilai B.O.D.D. dengan pencemaran air.O.D.  Semalin tinggi nilai B.O. Maka. Ia menggalakkan pertumbuhan alga dan mengpertingkatkan populasi alga yang cepat.  Pertumbuhan alga yang cepat dan proses penguraian oleh bakteria menggunakan bekalan oksigen di dalam air dan dengan itu meningkatkan keperluan oksogen biokimia (B.  B.)  Kaperluan oksigen biokimia adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisma (bakteria dan alga) untuk penguraian sisa dalam air.  B.D.O. Keperluan Oksigen Biokimia (B. ini menunjukkan paras pencemaran yang tinggi. kepekatan oksigen yang terlarut dan bilangan haiwan akuatik.). bilangan bilagan  Larutan metilena biru digunakan untuk nenguji kehadiran oksigen dalam air.D. semakin kurang kepekatan yang terlarut dalam air. bilangan microorganisma atau bakteria.O. 12 | P a g e . kolam atau air sungai.D.. digunakan sebagai satu ukuran bagi jumlah jenis bahan pencemar organik tertentu dalam air. tinggi aras pencemaran air yang tinggi bakteria yang banyak kepekatan oksigen terlarut rendah haiwan akuatik berkurang. yang tinggi menunjukkan kehadiran menunjukkan bilangan mikroorganisma yang banyak.O.D.D. semakin tercemar sampel air itu.

reaktor nuklear dan stesen janakuasa elektrik..  Punca pencemaran bunyi adalah:  Kapal terbang  Kereta api  Kerja pembinaan  Mesin dan jentera dalam kilang  Kenderaan di jalan raya.  Kesan pencemaran bunyi ialah:  Masalah pendengaran (pekak)  Sakit telinga  Sakit kepala  Gangguan emosi dan mental  Tekanan darah tinggi  Sakit jiwa 13 | P a g e .  Bangunan yang bercermin.O.D.Pencemaran terma  Pencemaran terma ialah pembebasan haba yang berlebihan ke alam sekitar.  Apabila suhu air menjadi 5°C melebihi suhu air biasa.  Kenyaringan bunyi diukur dalam unit desibel (dB) dan manusia hanya dapat menerima bunyi hingga 80dB. kehidupan akuatik akan mati. Ini menyebabkan haba terperangkap di antara bangunan bercermin dan meningkatkan suhu udara di sekitar kawasan tersebut.  Kenaikan suhu air meningkatkan proses penguraian bahan organik dan meningkatkan nilai B.  Punca pencemaran terma:  Pembuangan air panas daripada kilang. Pecemaran bunyi  Pencemaran bunyi ialah keaadan dimana terdapat bunyi yang berlebihan di persekitaran sehingga mengganggu keselesaan hidup. Ini mengurangkan kepekatan oksigen di dalam air dan menyebabkan organisma akuatik mati  Bangunan bercermin memantulkan sinaran cahaya matahari daripada satu bangunan ke bangunan bercermin yang lain.

14 | P a g e .

 Aktiviti manusia yang berikut boleh meningkatkan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera yang menyebabkan kesan rumah hijau:  Pembakaran bahan api dalam kilang  Pembakaran hutan  Penebangan dan penerokaan hutan  Pembakaran sampah sarap secara terbuka  Pembakaran arang batu oleh stesen janakuasa  Kenderaan bermotor  Penggunaan bahan klorofluorokarbon (CFC) 15 | P a g e . kloroflurokarbon. Kesan rumah hijau adalah satu fenomena peningkatan suhu bumi. Ini disebabkan haba yang diserap dan terperangkap di dalam atmosfera Bumi oleh gas tertentu (gas rumah hijau) seperti karbon dioksida. metana. dan oksida nitrogen.

bertukar menjadi haba. 16 | P a g e .  Akibat kesan rumah hijau (peningkatan suhu dunia) adalah seperti berikut:  Kenaikan aras laut  Perubahan iklim  Produktiviti pertanian. Kesan rumah hijau terjadi melalui proses berikut:  Sinaran matahari ke Bumi . tenaga haba terperangkap dalam lapisan bawah atmosfera menyebabkan suhu bumi meningkat dan mengakibatkan pemanasan yang menyerupai keadaan di dalam rumah hijau dimana sinar matahari dan sinar ultralembayang yang menembusi panel kaca rumah hijau tidak dipantulkan semula ke atmosfera.  Lebih kurang separuh daripada 70% sinar suria yang menembusi atmosfera.  Sebahagian tenaga haba dipantul semula ke angkasa lepas sebagai sinar inframerah dan kebanyakannya diserap oleh karbon dioksida.  Fenomena ini meningkatkan suhu bumi dan atmosferanya menyebabkan kesan rumah hijau.  Akibatnya.enembusi melalui atmosfera sebagai sinar suria dan sinar ultralembayang.

 Pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan akan meningkatkan aras air laut dan menyebabkan banjir di kawasan tanah yang rendah. kemarau dan banjir. 17 | P a g e .  Hasil tanaman dan ternakan haiwan berkurang ]  Banyak habitat haiwan akan musnah. akibatnya berlaku perpindahan haiwan. Kesan pemanasan global:  Mempercepatkan penyejatan air dan mengurangkan kelembapan tana  Perubahan cuaca seperti perubahan arah angin dan taburan hujan akan menyebabkan taufan.

 Proses pemusnahan ozon oleh (CFC)  Sinar ultra lembayang memutuskan ikatan atom klorin dan CFC.  Klurofluorokarbon digunakan dengan meluas sebagai bahan penyejuk dalam peti sejuk dan alat pendingin hawa. Ozon ialah sejenis gas yang terdiri daripada tiga atom oksigen (O3). membentuk lubang ozon. Cl Cl + Oksigen Ozon Klorin monoksida 18 | P a g e . getah busa untuk membuat kusyen. F Cl C Cl Molekul CFC  Sinar Ultralembayang Cl Atom klorin dibebaskan Atom klorin yang terbebas bertindak balas dengan ozon untuk menghasilkan klorin monoksida dan molikul oksigen. gas klorin dan oksida nitrogen juga boleh memusnahkan ozon dan klorofluorokarbon merupakan punca utamanya. bantal dan tilam. bahan semburan aerosol. Lubang ozon yang dijumpai di artartik adalah sebesar benua Amerika Syarikat.  Lapisan ozon dikenali sebagai stratosfera. polisterena untuk pembungkusan makanan.  Bahan pencemar lain seperti halogen. iaitu 20-50km dari permukaan bumi  Penipisan lapisan ozon berlaku sepanjang kedua-dua artik dan antartik.

Kerosakan mata atau penyakit katarak iii.  Terhadap alam sekitar i. atom klorin terbebas dan akan memusnahkan molekul ozon yang lain. Atom oksigen bebas Cl Klorin monoksida Cl atom klorin bebas + molekul oksigen  Kesan penipisan lapisan ozon menyebabkan sinar ultralembayang yeng berlebihan sampai ke Bumi. Akibatnya. Kemerosotan sistem keimunan manusia 19 | P a g e . i. Perubahan arah angin  Terhadap tumbuhan i. Perubahan iklim dan cuaca iii. Kadar fotosintesis menurun akibat pemusnahan stoma dan klorofil pada daun. Mengancam keseimbangan ekologi dan pemusnahan organisma akuatik seperti plankton. Kanser kulit (melanoma) ii. ii.  Terhadap kesihatan manusia. Peningkatan suhu persekitaran (yang menyebabkan kesan rumah hijau) ii. Atom oksigen yang terbebas dalam atmosfera akan memutuskan ikatan klorin monoksida.

 Pemanasan global menyebabkan kemarau panjang dan perubahan iklim. tumbuhan hijau yang merupakan pengeluar dalam rantai makanan tidak dapat menjalankan fotosintesis dengan berkesan. Penipisan lapisan ozon membenarkan sinar ultralembayang sampai ke Bumi dan memusnahkan plankton dalam rantai makanan. keseimbangan pelbagai ekosistem di Bumi terjejas. Oleh itu. Akibatnya. 20 | P a g e . Tumbuhan akan mati dan kompenen biosis dalam ekosistem tergangu.  Sinar ultralembayang juga mengurangkan bilangan stoma dan klorofil pada daun. Ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan seterusnya mengancam ekosistem lain dalam air. Akibatnya. kompenen abiosis dalam ekosistem terganggu dan akan menyebabkan taburan dan populasi kompenen biosis terpengaruh.

21 | P a g e .

bekalan elektrik dan bekalan air. Menyediakan tempat kediaman ii. perumahan. 22 | P a g e . jalan raya. Projek ini meningkatkan kualiti hidup dengan cara berikut: i. Menambahkan bekalan makanan iii.   Hutan diteroka untuk sektor pertanian meningkatkan hasil tanaman dan meningkatkan taraf sosio ekonomi masyarakat dan untuk projek perumahan supaya dapat menampung pertambahan populasi.  Bidang industri  Kerajaan berusah untuk menarik pelabur asing untuk melabur.  Strategi pembangunan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di luar bandar dan dapat menyediakan kemudahan infrastruktur seperti projek perumahan kos rendah. Bidang pertanian  Penerokaan hutan dilakukan untuk menyediakan kawasan tanah baru untuk pembangunan perindustrian. Ini akan membantu mempercepatkan perkembangan dalam sektor perindustrian dandapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat dan meninggikan pendapatan per kapita negara. pertanian dan pembinaan lebuh raya. Menyediakan kemudahan pengangkutan. klinik. sekolah. Teknologi moden digunakan dalam pertanian dengan bantuan agensi kerajaan seperti Lembaga Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) untuk meningkatkan produktiviti getah.

menyusutkan kandungan garam mineral tanah.  Pemanasan global dan pencemaran alam.  Hakisan tanah menyingkirkan lapisan atas tanah yang subur. Projek pembangunan terutamanya yang tidak terancang dan tidak terurus mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar dan mengancamekosistem.  Ketidakseimbangan boleh mengakibatkan kematian ataupun kepupusan tumbuhan dan haiwan. 23 | P a g e . mengakibatkan tanah menjadi tidak subur dan terbiar.  Projek pembangunan seperti penebangan hutan akan memberi kesan buruk kepada ekosistem:  Pemusnahan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan yang mempengaruhi rantai makanan dan jaringan makanan. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan alam di dalam ekosistem.

c.: a. c. Mengawal pengeluaran dan pembuangan (jumlah. Menggunakan bakteria pengurai minyak untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Memasang cerobong pada kilang yang mempunyai alat khas untuk menapis zarah halus dan gas toksik sebelum dibebaskan ke dalam udara. Kerajaan Malaysia melindungi dan mengawal alam sekitar sebagai contok Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.  Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam pengurusan aktiviti pembangunan dan pemeliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam. c. Akta Racun Perosak 1974 untuk mengawal penggunaan racun perosak. Mendakwa dan mendenda pihak yang tidak mematuhi undangundang untuk melindungi dan meningkatkan kualiti alam sekitar ii. jenis. Mengawal dan mencegah pencemaran alam(meliputi pencemaran udara. Akta-akta lain yang dikuatkuasakan oleh kerajaan: a. Menyelaras segala aktiviti pembuangan sisa dan menetapkan had maksimun sisa yang dibuang. Akta Perhutanan Negara 1984 untuk melindungi dan memelihara hutan seta hidupan liar di dalamnya. b. Adanya satu keadaan keseimbangan antara pengurusan pembangunan dengan pemuliharaan ekosistem untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar bagi menjamin kemandirian hidupan. kandungan dan kesan) supaya tidak mengancam kualiti alam sekitar. b. peraturan ini di kuatkuasakan untuk: a. 24 | P a g e . dan bunyi) b. terma. Akta Kilang dan Jentera 1967/1983 untuk melindungi pekerja daripada pendedahan bunyi yang melebihi 95dB selam 4jam berterusan.  Penguatkuasaan undang-undang i. d. 1985 (pindaan).  Penggunaan teknologi I. Mengitar semula sampah sarap untuk melindungi alam sekitar dan mengekalkan sumber semula jadi. Pelbagai penggunaan teknologi telah diperkenalkan untuk mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. air.

Penanaman semual pokok. memburu hidupan liar. Mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan logam yang tidak mudah diganti. II. b. 25 | P a g e . b. Penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi tumbuhan dan haiwan yang terancam untuk mengelakkan kepupusan. air.d. Kawalan biologi untuk mengurangkan populasi haiwan perosak dengan menggunakan organisma lain iaitu musuh semula jadi haiwan tersebut. c. Penguatkuasaan Akta Perhutanan Negara untuk mengawal aktiviti-aktiviti perhutanan seperti penerokaan hutan. Penggunaan semual sumber Bumi melalui proses kitar semula bahan buangan yang diperbuat daripada kertas. II. bahan toksik dan air panas ke dalam sungai untuk mengelakkan pencemaran air dan mengekalkan keseimbangan ekosistem. Pembaharuan sumber Bumi seperti ikan dan kayu balak. aluminium. e. Pendidikan alam sekitar secara formal melalui sekolah atau secara tidak formal melalui ceramah. Merawat sisa toksik dengan menggunakan mikroorganisma untuk mengurai sisa toksik kepada bahan yang tidak bertoksik. g. Pemeliharaan dan pemuliharan ekosistem I. c. Memasang pengubah mangkin untuk menyingkirkan gas toksik seperti karbon monoksida dan mengurangkan karbon dioksida dari asap ekzos. dan aktiviti pembalakan haram. f.  Pendidikan dalam pengurusan sumber I. untuk menghalang hakisan dan melarut resp tanah. Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah. Mencegah pembuangan sampah sarap. Mencegah aktiviti pembalakan yang tidak terkawal yang memusnahkan habitat semula jadi tumbuhan dan haiwan. flora dan fauna yang berhabitat di hutan dan paya bakau: a. Sumber semula jadi ini perlu dipelihara melalui langkah-langkah beriku: a. d. Menukar sampah sarapp organik kepada biogas seperti mentena yang digunakan sebagai bahan api.   Amalan kawalan biologi I. seperti rotan yang telah ditebang. Mengawal pencemaran air dan udara yang boleh mengancam kehidupan tumbuhan dan haiwan. pameran dan media massa tentang pengurusan sumber semula jadi: a. dan kaca. Menggunakan semual sumber bahan seperti plastik dan botol. Menghasilkan petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan pencemaran udara. penebangan pokok hutan paya bakau. b. c. Kawalan biologi adalah penggunaan pemangsa semula jadi untuk mengawal populasi haiwan perosak.

Tenaga angin c. Tenaga geo terma e. II. II. Bahan api fosil adalah sumber tenaga yang tidak boleh di perbaharui bermakna ia akan habis apabila ia digunakan sepenuhnya. Tenaga bio jisim Kecekapan penggunaan tenaga. Tenaga yang boleh diperbaharui tidak akan habis dan tidak mencemarkan alam sekitar III.  26 | P a g e . Menggunakan tenaga dengan cekap juga akan membantu menjimatkan tenaga. Tenaga ombak d. Kecekapan bahan api kenderaan dan mesi perlu dipertingkatkan untuk memberi prestasi yang maksimum. I. Contoh-contoh sumber tenaga yang boleh diperbahrui adalah a. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui I. Tenaga solar b.

 Pelepasan gas berasid dari kilang menyebabkan hijan asid yang merencatkan tumbuhan dan pokok.  Pembuangan bahan efluen dari kilang ke dalm sungai menyebabkan pencemran air.  Aktiviti-aktiviti yang biasa dijalankan secara berleluasa dan boleh menyebabkan ekosistem terancam:  Pembuangan sampah sarap di merata tempat terutamnya longkang dan sungai. Pengurusan ekosistem ialah usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar melalui pemeliharaan sumber alam serta perlindungan ekosistem.  Pembuangan air kumbahan ke dalam sungai dan longkang. 27 | P a g e .  Mengadakn program Hari Alam Sekita (5 hb Jun)  Menggalakkan murid sekoalh menyertai Kelab Pencinta Alam yang menitikberatkan nilai menyayangi alam sekitar.  Melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk memupuk kesedaran untuk bertanggungjawab menjaga ekosistem di sekoalh dan di rumah seperti menjaga kolam ikan dan taman.  Pendidikan diberikan kepada orang rami supaya mengamalkan tabiat menjaga kebersihan kawasan sekeliling dan menjaga ekosistem. bahan kaca dan tin aluminium. lankah berikut dicadang:  Undang-undang yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih rapi dilaksanakan oleh pihak berkenaan.  Mengadakan program mengitar semula bahan bungan seperti kertas.  Mengadakan kempen hari Bumi atau kempen kebersihan di kawasan perumaha dan sekolah.  Pembakaran sampah sarap secar terbuka.  Untuk memastikan aktiviti ini tidak memusnahkan ekosistem.

28 | P a g e .

29 | P a g e .

30 | P a g e .

html  http.rcn.h tml  http.com/jkimball.rcn. html 31 | P a g e .//en.//users.org/wiki/Global_Warming.msnbc.//users.msn.com/jkimball.wikipedia.ultranet/BiologiPages/A/AcidRain.com/id/6889985.rcn.ultranet/BiologiPages/O/Ozone. html  http.ma.//users.ma.ultranet/BiologiPages/A/AirPollution.com/jkimball.BUKU RUJUKAN  Longman Bilingual Text Essential Biology Form 4 by Betsy Teh Lay Hong INTERNET  http.ma.//www. html  http.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful