P. 1
Hbml3103_730714025280_pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu

Hbml3103_730714025280_pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu

|Views: 218|Likes:
Published by Zuraida Othman

More info:

Published by: Zuraida Othman on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

HBML3103

FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA

SEMESTER MEI / 2011

HBML3103

PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI

:

730714025280002 730714-02-5280 013-4134609 zuraida737@gmail.com

NO. KAD PENGENALAN : NO. TELEFON E-MEL : :

PUSAT PEMBELAJARAN :

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS.

1

Tidak dilupakan ucapan terima kasih juga buat rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa membantu dalam berkongsi bahan. saya merafakkan sepenuh kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya. Saya memohon kemaafan seandainya terdapat kesilapan atau kekurangan dalam tugasan ini.HBML3103 PENGHARGAAN Alhamdulillah hirrabbil’alamin. Zuraida Binti Othman 2 . dapat saya menyiapkan tugasan kerja khusus ini dengan jayanya. di atas kesudian beliau mencurahkan ilmu dan memberikan tunjuk ajar serta bimbingan yang berterusan kepada saya sepanjang proses untuk menyelesaikan tugasan ini. Saya merakamkan sepenuh penghargaan dan terima kasih kepada Encik Shahrom bin Shaari. Semoga segala jasa baik anda mendapat keberkatan Allah SWT. tutor Mata Pelajaran HBML3103 Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu. ilmu dan pengetahuan dalam menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Jutaan terima kasih juga buat ahli keluarga saya terutama suami. anak-anak dan ibu bapa yang banyak memahami dan tidak jemu memberikan sokongan bagi menyelesaikan tugasan ini. Sesungguhnya segala yang baik itu anugerah Yang Maha Kuasa dan kekurangan itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekian terima kasih.

3.2 Pra Tahun 2000 Komsas Pascatahun 2000 4 1 2 2.4 Pembentukan Emosi dan Rohani Memupuk Semangat Patriotisme Menghargai Kesusasteraan Bangsa Melayu Penyerapan Nilai-Nilai Murni 8 8 9 10 10 Rumusan Rujukan 11 3 .1 1.3 3.2 2. Persejarahan Komsas 1.3 2.HBML3103 ISI KANDUNGAN Muka Surat Penghargaan Pengenalan 1. Kepentingan Pengajaran Komsas Dalam Membentuk Jati Diri Bangsa Malaysia Yang Merdeka.1 2.5 Pelajar Dapat Mengenali Pelbagai Kebudayaan Antara Kaum 7 3. Kewajaran Komsas Dalam Pengajaran Bahasa Melayu 2.4 5 Meningkatkan dan Mengukuhkan Minat Membaca Bahan Sastera 5 Menjadi Pelengkap Mempelajari Kemahiran Bahasa Mengukuhkan Kemahiran Berbahasa di Kalangan Pelajar Melahirkan Suasana Menyeronokkan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu 6 6 7 2.1 3.2 3.

novel dan drama. Komsas diselitkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu secara formal pada bulan Mac 2001. Pengenalan komponen Komsas ini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu ini mempunyai sejarah. Setiap tingkatan diperuntukkan sebuah novel dan kumpulan karya dan dibahagikan mengikut zon sekolah yang tertentu. kewajarannya yang tersendiri dan memiliki kepentingan tertentu untuk membentuk jati diri bangsa Malaysia yang merdeka. emosi. Secata praktisnya kesemua bahan sastera ini diselitkan dalam bidang kemahiran berbahasa yang meliputi bidang interpersonal. prosa tradisional. rohani. Komsas diperkenalkan sebagai satu komponen dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia mulai 2001 (Dr Nadzeri Isa 2011). semua pelajar sekolah menengah tanpa mengira aliran diwajibkan membaca dan mendalami teks Komsas yang dikhaskan mengikut tingkatan. Sehubungan itu. Ini sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. cerpen. sajak. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. rohani dan intelek. Komsas merupakan pendekatan baru dalam pengajaran kesusasteraan Melayu dan sistem pendidikan kebangsaan selaras dengan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Kadir (2005). Hal ini bertitik tolak apabila sastera atau pengajaran kesusasteraan telah dikenal pasti dapat memberikan sumbangan ke arah pemantapan rohani dan emosi. Komponen ini meliputi pendedahan terhadap bahan-bahan sastera seperti puisi tradisional. Komsas ialah akronim bagi perkataan-perkataan ’komponen’ dan ’kesusasteraan Melayu’. dan intelek. Komsas ialah pendekatan baru dalam pengajaran kesusasteraan Melayu dan sistem pendidikan negara.HBML3103 Pengenalan Menurut Dr Nadzeri Isa (2011). Komsas ialah akronim kepada Komponen Kesusasteraan Melayu. emosi. maklumat dan estetik. Bagi memastikan aspek ini diajarkan kepada semua pelajar. 4 .

baik Kesusasteraan Melayu sebagai subjek yang digelari sebagai S besar atau kesusasteraan Melayu (unsur sastera atau Komsas) dalam pendidikan Bahasa Melayu dikenali sebagai s kecil yang ada dalam sistem pendidikan di Malaysia pada hari ini bukanlah yang baru tetapi sudah bermula sejak sebelum perang lagi (Nik Hassan Basri Nik Ab. terarah dan tersusun pada tahun 1983 apabila Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan dan kemudian pada tahun 1988 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). petikan cerita dan hikayat lama seperti Sejarah Melayu. Walau bagaimanapun. penekanan tentang penggunaan unsur kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu sudah pun ada melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu pada tahun 1987. Penggunaan kepada bahan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu. Hikayat Hang Tuah. Pelaksanaan elemen ini kurang jelas dalam pengajaran subjek Bahasa Melayu kerana yang menjadi fokus ialah kefahaman bahasa dan ceritanya. Hikayat Merong Mahawangsa dan sebagainya.HBML3103 Persejarahan Komsas 1. Penggunaannya telah berubah kepada cara yang lebih sistematik. 5 . Melalui KBSM ini secara rasminya Kementerian Pelajaran Malaysia memperuntukkan satu waktu dalam seminggu khusus untuk mengaplikasikan bahan kesusasteraan Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melayu. Tumpuan pada masa tersebut kepada kurikulum dalam mata pelajaran bahasa Melayu ialah Kesusasteraan Melayu klasik.1 Pra tahun 2000 Pendidikan kesusasteraan. setahun sebelum KBSM dilaksanakan. nyatalah bukan perkara baru. menengah dan juga di maktab-maktab perguruan Melayu. Kadir 2005). Pada tahun 1985 Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat KP (BS) 8549/3A/AM/(22) yang bertarikh 24 Disember 1984 telah menyenaraikan buku bacaan kesusasteraan Melayu yang mengandungi semua genre dan sesuai untuk pembacaan pelajar berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu bagi tingkatan tertentu menggunakannya. kesusasteraan Melayu diajar kepada semua murid tanpa mengira aliran sama ada sekolah aliran Melayu atau Inggeris di peringkat rendah. Pada waktu itu.

dengan pelaksanaan Komsas dalam mata pelajaran bahasa Melayu 6 . rohani dan intelek.4/99 bertarikh 24 Februari 1999 mencadangkan supaya Komponen Kesusasteraan Melayu dimasukkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu hingga Lima. Sejarah penggunaan Komsas dalam pengajaran Bahasa Melayu bermula dengan keputusan hasil Mesyuarat Jemaah Menteri Bil. Pada tahun 1995 dan 1998 Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) menjalankan kajian dan mendapati pelaksanaan kurang berkesan.P. Cadangan ini diluluskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. Jesteru itu.G] 9577/68 Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Dalam Pendidikan Bahasa Melayu Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu 1989:2).2/99 pada 11 Jun 1999. menghayati. Komponen Sastera (Komsas) dimasukkan dalam pengajaran bahasa bagi mencapai matlamat pembinaan insan yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan ke arah pembentukan insan yang seimbang dari segi jasmani. emosi. Gesaan ini telah diterima oleh Pusat Perkembangan Kurikulum dengan mencadangkan supaya Kesusasteraan Melayu diperkenalkan sebagai satu komponen wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah. tujuan penumpuan kepada ketiga-tiga bidang ini membolehkan murid-murid menggunakan bahasa Melayu secara signifikan dalam kehidupan seharian. Melalui bidang estetika murid akan belajar memahami. ini kerana tiada teks wajib berkenaan Kesusasteraan Melayu dan guru mengabaikannya. kerjaya dan seterusnya sebagai bahasa ilmu yang boleh dimanfaatkan dalam kelangsungan hidup mereka. bidang maklumat dan bidang estetika (Kementerian Pendidikan Malaysia 2000).HBML3103 Kurikulum Kesusasteraan Melayu dilaksanakan. aktiviti mengajar bahan sastera sudah disisipkan dalam mata pelajaran bahasa Melayu sejak tahun 1984 lagi. sebuah panel penggubal sukatan pelajaran bagi kursus yang berkaitan dengan penggunaan bahan ini telah dibentuk oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (dahulu dikenali Kementerian Pendidikan Malaysia) pada tahun 1989 (KP. Dalam usaha memartabatkan penggunaan bahan kesusasteraan Melayu ini dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.[ B. menguasai dan dapat menghasilkan penulisan kreatif. Dalam perubahan kurikulum Bahasa Melayu yang digubal berdasarkan penggunaan bahasa yang merangkumi tiga bidang utama iaitu bidang interpersonal.

Bagi pengajaran dan pembelajaran Komsas dalam subjek Bahasa Melayu. 7 . 1. iaitu: ” Meminta membuat persediaan bagi memasukkan Kesusasteraan Melayu sebagai satu komponen wajib dalam mengajar bahasa Melayu.2 Komsas Pascatahun 2000 Menurut Naffi Mat (2006).HBML3103 pada tahun 2000 merupakan satu anjakan paradigma untuk mentranformasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ke arah yang lebih kreatif dan menarik. iaitu bermula pada bulan Mac 2000 dilaksanakan kepada pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 4. Semua pelajar diwajibkan mempelajari komponen Kesusasteraan Melayu. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Tingkatan I hingga V pascatahun 2003 telah memperuntukkan dua waktu dalam seminggu. tahun 2001 pelajar Tingkatan 2 dan Tingkatan 5 dan pada tahun 2002 diperkenalkan kepada para pelajar Tingkatan 3. Setiap orang pelajar akan membaca 130 karya sastera dalam tempoh lima tahun persekolahan yang bermula daripada Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Pelajar-pelajar akan diuji di peringkat PMR dan SPM. para pelajar sekolah menengah akan mempelajari sebanyak 56 waktu dalam tempoh 26 minggu setahun bermula Mac 2000. calon-calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dinilai pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 calon Penilaian Menengah Rendah (PMR) dinilai. Bil 4/1999 pada 3 Februari 1999 Yang Berhormat Menteri Pendidikan membuat ulasan berkenaan perkara ini.” Komponen Kesusasteraan Melayu dilaksanakan berperingkat-peringkat. Maka dengan pelaksanaan ini. Ini bermakna pada tahun 2002 Komsas diajar kepada semua pelajar bermula daripada tingkatan satu hinggalah tingkatan lima. Pelaksanaan ini sejajar dengan keputusan Jemaah Menteri Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan telah memperuntukkan waktu yang relevan untuk pengajaran dan pembelajaran dengan menekankan konsep 4 + 2 iaitu empat waktu untuk mempelajari aspek bahasa dan dua waktu lagi untuk Komsas.. karya sastera digunakan untuk mengajar bahasa Melayu. pada bulan Mac 2000. Dari segi konsep pelaksanaannya..

kosa kata. 1 1 6 3 6 6 4 24 Ting. Lanjutan daripada itu mulai tahun 2003 Kurikulum Bahasa Melayu edisi semakan dilaksanakan di semua sekolah menengah. 2. sistem ejaan.HBML3103 Jadual 1: Jumlah Karya untuk Komponen Kesusasteraan dalam Bahasa Melayu Tingkatan 1. bertutur.5 1 6 3 6 6 4 26 1 6 3 6 6 4 26 Jumlah 5 30 15 30 30 20 130 Sumber: Pusat Perkembangan Kurikulum. Di samping itu juga. Mulai tahun 2003. Genre Novel Cerpen Drama Puisi Moden (Sajak) Puisi Tradisional Prosa Tradisional Jumlah Ting. Ia dapat mengintegrasikan kemahiran bahasa seperti mendengar.5. membaca dan menulis. iaitu bermula daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5.0 2. 2 1 6 3 6 6 4 26 Ting.4 Ting. pihak kementerian telah menyediakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran dalam bentuk ”Edisi Penyesuaian”. bagi memudahkan tugas-tugas guru yang mengajar bahasa Melayu.1 Kewajaran Komsas Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Meningkatkan dan Mengukuhkan Minat Membaca Bahan Sastera Penggunaan Komsas dalam pengajaran bahasa Melayu mempunyai kewajaran yang tersendiri dalam pendidikan khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia. Beberapa pengubahsuaian dan unsur terbaru pendidikan diintegrasikan dalam kandungan kurikulum ini. 3 1 6 3 6 6 4 26 Ting. ia dapat mengintegrasikan sistem bahasa seperti tatabahasa. peribahasa serta sebutan dan intonasi. Komponen Kesusasteraan Melayu telah dijadikan komponen wajib dalam pengajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah dengan tujuan meningkatkan 8 . Pendekatan pencapaian hasil pembelajaran menjadi teras kurikulum semakan.

bidang maklumat dan bidang estetika.2 Menjadi Pelengkap Mempelajari Kemahiran Bahasa Dalam sistem pendidikan negara Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran wajib yang perlu dipelajari secara formal oleh semua pelajar di sekolah rendah dan menengah. Oleh itu. unsur bunyi dan nada. kewajaran penggunaan Komsas ini dapat mengukuhkan kemahiran bahasa para pelajar. membaca dan menulis.HBML3103 dan mengukuhkan minat membaca para pelajar untuk membaca bahan-bahan sastera. Memahami istilah-istilah kesusasteraan bagi karya prosa dan puisi. Mengenal puisi moden dan puisi tradisional. ujaran tatatertib. tingkah laku. setiap konsep. 2. pengajaran. Penyerapan konsep sastera dalam pendidikan bahasa Melayu adalah pelengkap bagi mempelajari kemahiran bahasa yang difokuskan dalam bidang interpersonal. drama. dan percakapan yang baik. membuat apresiasi dan penghayatan. mengetahui latar belakang para penulis dan sumbangannya dan mengetahui sejarah perkembangan sastera tanah air. 2. nonel dan prosa tradisional. Pelajar dapat menguasai aspek kebahasaan. dalam bidang estetik melalui bahasa para pelajar dapat menikmati karya sastera dan melahirkan idea serta perasaan secara kreatif. dan kehalusan bahasa. Selain itu juga. Menilai dan mengulas mesej. menikmati dan mengapresiasi hasil karya sastera. Ini kerana bahasa dan sastera sebagai wahana bicara. bidang ini mementingkan kenikmatan daripada hasil karya yang indah. Memahami binaan dan teknik plot. Pelaksanaan ini akan memberi pendedahan kepada para pelajar tentang aspek-aspek asas dalam memahami genre sastera antaranya ialah:       Mengenal genre cerpen. nilai-nilai kemanusiaan. Komponen satera merupakan pelengkap kepada kemahiran lisan dan bertutur. Ini kerana bahan sastera dapat membantu meningkatkan proses belajar dan 9 . prinsip dan kewajaran mempelajari bahasa dan sastera perlu difahami dan dihayati. keindahan. Menurut Naffi Mat (2006). melahirkan perasaan. Menilai dan mengulas gaya bahasa. kemasyarakatan dan kebudayaan.3 Mengukuhkan Kemahiran Berbahasa di Kalangan Pelajar Selain itu.

membaca dan menulis. melakonkan episod drama.4 Melahirkan Suasana Menyeronokkan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Seterusnya dengan menggunakan bahan sastera juga dapat memberikan keseronokkan kepada pelajar terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. bahan sastera yang ditulis oleh orang Cina dan India akan didedahkan kepada pelajar Melayu dan seterusnya membolehkan mereka mengenali dan memahami kebudayaan sesuatu bangsa itu. Karya sastera dipilih sebagai bahan dalam pengajaran bahasa Melayu kerana ia juga boleh digunakan mengikut peringkat kesukaran pelajar. mendengar.HBML3103 mengajar bahasa Melayu. Antara kemahiran asas yang mesti diberi penekanan dalam pengajaran bahasa Melayu adalah seperti kemahiran lisan. Penggunaan bahan sastera ini dalam pengajaran bahasa Melayu. Ia disusun dengan kata-kata terbaik dan sekaligus menyeronokkan pelajar kerana mempunyai unsur kecindan. puisi. Demikian juga. Suasana pembelajaran yang menarik akan dapat menarik minat pelajar dalam memberikan penumpuan kepada proses pengajaran guru. menilai dan menyesuaikan bahan sastera dengan objektif pengajaran dan pembelajaran agar tercapai matlamatnya dengan berkesan. berpantun. bersyair dan membaca puisi mengikut intonasi. syair dan sebagainya dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran asas mereka dalam pembelajaran bahasa Melayu khususnya dalam kemahiran membaca mengikut sebutan dan intonasi yang betul. secara tidak langsung boleh mendekatkan pelajar bukan Melayu dengan kebudayaan orang-orang Melayu. Kebijaksanaan guru memainkan peranan penting dalam memilih. rima dan irama yang sesuai. Ini kerana karya sastera adalah karya yang indah dan mempunyai huraian hal-hal yang aneh dan ajaib. Apabila sesuatu bangsa itu mengenali dan memahami kebudayaan bangsa lain akan lahirlah semangat 10 . Melalui penggunaan bahan sastera yang pelbagai seperti drama.5 Pelajar Dapat Mengenali Pelbagai Kebudayaan Antara Kaum Bahan sastera bentuk prosa moden ataupun klasik mengandungi banyak gambaran adat istiadat dan kebudayaan Melayu. 2. Bagi mengukuhkan kemahiran lisan para pelajar didedahkan kepada aktiviti membaca dialog dalam sesuatu petikan cerita. 2. sebutan.

3. Pelajar adalah aset berharga kepada sesebuah negara yang memerlukan kekuatan bahasa.0 Kepentingan Pengajaran Komsas Dalam Membentuk Jati Diri Bangsa Malaysia Yang Merdeka.1 Pembentukan Emosi dan Rohani Jati diri sesuatu bangsa amat penting dalam membina sebuah negara yang teguh dan aman sepanjang masa. Ini kerana bangsa yang teguh dan kuat akan menjamin kestabilan dan keharmonian sesebuah negara. Negara akan hancur andai rakyatnya tidak mempunyai jati diri. Kesusasteraan Melayu menyimpan khazanah berbudaya tinggi kerana masih ada nilainilai kesantunan yang tersembunyi di celah-celah kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pengajaran Komsas dalam Bahasa Melayu dilihat dapat membentuk jati diri bangsa Malaysia yang merdeka. Ini kerana komsas boleh memainkan peranan penting dalam pembentukan emosi dan rohani kerana kesusasteraan Melayu adalah wadah fikiran.HBML3103 saling hormat-menghormati dan toleransi di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia yang membawa kepada keteguhan semangat 1Malaysia. Ini adalah satu cara mengangkat darjat Bahasa Melayu ke peringkat global. Di dalam bahan sastera itu terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang boleh dihayati dan dicontohi. 3. dan perasaan yang dijalin oleh bahasa yang indah membenarkan pelajar-pelajar sedar akan perasaan sendiri semasa mereka memikirkan perasaan orang lain. membentuk sahsiah 11 . Melalui pembacaan bahan sastera ini juga dapat mengembangkan sahsiah pelajar agar dapat mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Unsur-unsur yang terdapat dalam karya kesusasteraan Melayu itu dapat membentuk dirinya agar menghormati orang lain. Pendidikan merupakan salah satu agenda yang dapat membina dan membentuk semangat jati diri sesuatu bangsa dalam melahirkan generasi yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkembangan sahsiah pelajar dapat dibentuk apabila mereka melangkah ke sekolah menengah dengan mempelajari nilai-nilai murni yang terdapat dalam karya sastera. Perkara utama dalam proses belajar dan mengajar cukup jelas bagi memberi suatu pengalaman suka duka yang terpancar dalam karya sastera.

Oleh itu. Ini kerana pada masa dahulu melalui bahasa sastera memancarkan semangat perjuangan generasi lama dalam meniupkan semangat perjuangan mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Pendedahan kepada elemenelemen patriotik. Jesteru itu. dan ”Bukit Kepung” akan menjadi sumber inspirasi dan pengajaran buat para pelajar sebagai generasi pelapis pentadbir negara. Semangat cintakan dan sayangi negara ini penting dalam membentuk jati diri bangsa Malaysia yang merdeka yang dapat mempertahankan negara daripada diceroboh oleh bangsa lain.2 Memupuk Semangat Patriotisme Melalui pengajaran Komsas juga. Ini kerana melalui pembacaan karya-karya 12 . dapat memupuk semangat patriotisme dan cintakan tanah air ke dalam jiwa para pelajar yang mewakili generasi masa hadapan yang mana di bahu mereka akan terpikul tanggungjawab meneruskan agenda pembangunan negara.HBML3103 yang baik. 3. perpaduan negara. ”Merdeka”. 3. dalam usaha memupuk semangat jati diri dalam jiwa generasi pelajar penggunaan kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dilihat berupaya untuk melahirkan sebilangan besar anggota masyarakat yang bersifat sedemikian. Ini kerana kemerdekaan negara kita dicapai tanpa ada pertumpahan darah dan seharusnya keamanan yang dikecapi hari ini haruslah dikekalkan. Paparan kisah-kisah perjuangan seperti dalam novel ”Kapten Hassan Wira Negara”. semangat cintakan tanah air akan terus tersemat dalam jiwa setiap pelajar apabila mereka menghayati dan memahami karya –karya kesusasteraan Melayu ini. dan bersikap toleransi dalam menjalinkan perhubungan antara sesama manusia. Begitu juga dengan sajak ”Negeri Cinta” yang mengemukakan tema patriotik yang berjaya mengungkapkan aspirasi dan cita-cita murni penyair untuk mewujudkan perpaduan negara. dan kebudayaan negara yang terkandung dalam karya kesusasteraan Melayu seperti sajak ”Di Ruang Gemanya” yang diluahkan oleh penyair akan kesetiaannya yang tidak berbelah bahagi pada Malaysia.3 Menghargai Kesusasteraan Bangsa Melayu Bangsa Malaysia yang mempunyai jati diri yang tinggi seharusnya memiliki sifat menghargai kesusasteraan bangsanya.

Bahan-bahan kesusasteraan Melayu yang bertemakan moral dapat membantu pelajar menghayati nilai-nilai murni seperti baik hati. Karya-karya yang terdapat dalam kesusasteraan Melayu itu merupakan cerminan hidup masyarakat Melayu yang kaya dengan nilai dan menjadi teras dalam kehidupan seharian. Pendedahan kepada karya-karya kesusasteraan Melayu yang pelbagai genre ini dapat memberikan peluang kepada para pelajar menghayati dan menyelami perasaan insan lain secara kreatif dan kritis seperti yang digambarkan dalam karya yang dibacanya. Ini secara tidak langsung dapat menanam sikap jati diri yang tinggi di kalangan para pelajar melalui pendedahan unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastera seperti kemoralan. Impian dan harapan negara akan tercapai melalui pengajaran komsas yang bersifat serampang dua mata seperti yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri pada tahun 2003 yang telah menggariskan dasar dan matlamat sosial negara. 3. pengkritik. mempunyai tata cara hidup yang berbeza. isi dan mesejnya ialah yang berkaitan dengan perihal masyarakat dan nilai-nilai kehidupan. keaspirasian. bekerjasama. Lebih-lebih lagi apabila bentuk. Sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. kesaintifikan dan sebagainya.HBML3103 sastera ini akan dapat melahirkan para penilai. kepentingan pengajaran komsas dalam membentuk jati diri bangsa Malaysia yang merdeka ialah dengan menanam nilai-nilai murni dan pembinaan sahsiah yang mulia.4 Penyerapan Nilai-Nilai Murni Selain itu. Semua unsur yang positif ini berkeupayaan untuk mencapai kemakmuran dan keharmonian masyarakat dan negara sejagat. terutama dari segi pembangunan dan kerohanian. kemotivasian. Bangsa yang berbudi pekerti 13 . ketidakfahaman terhadap sesuatu budaya bangsa lain seringkali menimbulkan konflik antara kaum. tolak ansur. penghasil dan penerbit karya kreatif dan kritis yang lebih bertanggungjawab kerana fenomena yang seumpama ini dapat meningkatkan taraf dan martabat kesusasteraan Melayu ke tahap profesional yang tinggi. kesyukuran dan sebagainya. Pengenalan dan pengajaran komsas yang diperkenalkan oleh kementerian pelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan harmoni. kerasionalan.

Sesungguhnya penggunaan bahan Kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu merupakan satu keputusan yang amat bijak kerana di sebalik objektif terkandung itu tersimpul makna yang tersendiri.HBML3103 mulia dan sentiasa mengamalkan nilai-nilai baik dalam kehidupan seharian akan dihormati oleh bangsa lain walaupun berlainan agama dan budaya. cerpen. Jesteru. berkemahiran dan berketrampilan ke arah berteraskan sains dan 14 . Ini kerana karya kesusasteraan memaparkan penganalisisan aspek-aspek kehidupan masyarakat dan diri kita sendiri. dengan cara menjadikan bahan sastera sebagai salah satu media untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu membolehkan para pelajar mengenal dan memahami karya kesusasteraan Melayu. Secara tidak langsung dapat menerapkan semangat menghargai khazanah negara yang amat tinggi mutu keseniannya di jiwa generasi muda agar mereka memiliki jati diri yang tinggi dengan menyelami segala unsur yang terdapat di dalam karya-karya tersebut. Rumusan Kesimpulannya. pengajaran kesusasteraan Melayu dalam subjek Bahasa Melayu mempunyai kewajarannya yang tersendiri dalam pembinaan manusia yang seimbang. Di samping itu juga. Contohnya dalam sajak ” Seorang Guru Tua” yang mengisahkan seorang guru yang mengangkat keperibadian dan kegigihannya yang banyak berjasa mendidik murid-muridnya sehingga berjaya dalam hidup. Pengarangpengarang karya mempunyai pemikiran yang tajam dalam menyampaikan pengajaran dan panduan hidup kepada masyarakat. Ini kerana kesusasteraan Melayu mencerminkan masyarakat dan budaya serta merupakan manifestasi kesenian melalui media bahasa yang kreatif lagi indah. Walaupun hala tuju pendidikan tanah air bagi menghasilkan generasi muda yang berpengetahuan tinggi. Melalui watak-watak yang terdapat di dalam sesebuah karya itu dapat menjadi teladan kepada para pelajar dalam meniti kehidupan yang semakin mencabar pada masa hadapan. matang. prihatin dan beretika tinggi selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sesebuah karya kesusasteraan waima novel. atau sajak ialah lukisan kehidupan masyarakat.

Ini kerana pengisian kurikulum Komsas meliputi elemenelemen seperti ilmu. Bangsa yang merdeka ialah bangsa yang memiliki semangat jati diri yang teguh melalui penghayatan nilai-nilai murni dalam hidup dan sentiasa berbakti ke arah pembangunan. Sebagai ikatan simbiosis. Oleh itu. kemakmuran dan keamanan negara. Melalui sastera sesiapa sahaja boleh dididik menjadi pemikir dan pemerhati yang tajam lagi kritis mentafsir pengalaman-pengalaman yang bermakna serta dapat mencabar daya kreatif para pengukir karya sastera. namun aspek kebudayaan bangsa tidak akan dipinggirkan. wajarlah Komsas ini dianggap sebagai suatu medium yang diharap akan dapat membentuk dan memantapkan aspek emosi dan rohani seperti yang disarankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai murni.HBML3103 teknologi khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah yang boleh menjadi pemangkin ke arah tranformasi pendidikan Bahasa Melayu ke arah yang lebih berkualiti dalam proses pembinaan sebuah negara bangsa yang berdaulat dan merdeka. Bahasa dan sastera dianggap sebagai dua unsur kebudayaan manusia yang berkaitan antara satu sama lain. Pemilihan genre sastera yang sesuai dan pelbagai ini dapat membentuk geneasi pelajar yang mempunyai wawasan dan semangat jati diri yang tinggi dalam mempertahankan kebudayaan bangsa agar terus bersemadi di jiwa mereka walau pun diasak dengan unsurunsur negatif yang lain. kewarganegaraan. Dunia sastera tidak pernah terpisah dalam pelbagai persoalan bahasa kerana bahasa adalah satu-satunya media ungkapan bagi sasterawan dalam mencipta kreasi karyanya. 15 . hubungan antara bahasa dan sastera ditautkan dalam satu perspektif bersifat holistik dan intergral.

(2006). Nik Hassan Basri Nik Ab. Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jurnal Institut Peradaban Melayu Jilid 5. Kadir./Sejarah-Pendidikan-Telah-Memainkan-Peranan-Penting-DalamMembentuk-Perpaduan-Negara-Menerusi-Akta-Pelajaran-19. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011)..com/penulisan/microsoft%20word%20%20kajian_komsas. 3..com/. Naffi Mat. 4. 5. Teknik Mengajar Komsas: Komponen Sastera.com/.. “Kewajaran Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu”. HBML3103 Pengajaran KOMSAS Dalam Bahasa Melayu. ../jurnal-peradaban-melayu_04.my/jurfpend/journal/vol%2034_2%202009/pdf/Bab%202. Selangor: Open University Malaysia.. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn.Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.blogspot.webs. Nik Hassan Basri Nik Ab. www.pdf http://jurnalperadabanipm. 2007. Bhd.scribd. 2.. Tg. Sukatan Pelajaran KBSM.pdf 16 . http://jpmipgmtaa. Citra Komsas. Dr Nadzeri Isa. 2005.. Tg.28 Jun2011 www.ukm.. (2003). Kadir.HBML3103 RUJUKAN 1. Bahasa Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->